Huynh Đệ Tương Tàn


Tác giả: 
Danh mục sách: 

Đây là câu chuyện giải thích tại sao Nhật Bản và Trung Quốc căm thù nhau đến tận bây giờ, và cách mà Trung Quốc góp phần gây chia rẽ tình huynh đệ giữa các nước châu Á. Truyện của mình sẽ đặt trường hợp các nước sẽ đối xử với nhau như người với người, có yêu có hận, có làm có chịu, có tình bạn và sự hy sinh. Qua đây mình muốn giới thiệu về lịch sử các nước trên thế giới, trong đó có cả Việt Nam mình. Mời các bạn đọc nhé!

Bình luận

Ảnh của Có nhuận bút Văn nghệ là đi bụi liền
Có nhuận bút Vă...
0

Có thể xem đây là một nghiên cứu lịch sử Đông nam á không ?