Sắp cưới


Tác giả: 
Danh mục sách: 
Đọc trực tuyến: 

LỜI GIỚI THIỆU

Xuất bản năm 1957, tiểu thuyết Sắp cưới được nhiều người nhất là thanh niên, tìm đọc. Ngày ấy, tập sách đã gây ra cuộc tranh luận: một bên cho rằng nó đã phản ảnh trung thực cuộc sống nông thôn trong cuộc đấu tranh cải cách ruộng đất; một bên cho rằng nó đã viết không đúng với quan điểm, chính sách của Đảng.

Sắp cưới nói về đôi trai gái yêu nhau chân thành tha thiết, nhưng sắp đến ngày cưới thì trong làng tiến hành cuộc đấu tranh đánh đổ giai cấp địa chủ, đem lại ruộng đất cho nông dân. Mục đích đấu tranh thật tốt đẹp, nhưng do sai lầm về chỉ đạo và thực hiện nên cuộc đấu tranh có nhiều tổn thất. Một số cán bộ bị nghi oan là phản động, một số nông dân bị qui sai là địa chủ. Gia đình người con gái bị qui sai thành phần khiến người con trai phải xa lánh, tình yêu của họ rạn vỡ.

May thay, sau đó đã phát hiện ra sai lầm. Những cái sai được kiên quyết sửa. Tác phẩm văn học phản ánh về cuộc đấu tranh vừa thắng lợi to lớn vừa sai lầm nghiêm trọng ngày ấy rất ít, tiểu thuyết Sắp cưới nằm trong số đó.

Tập sách chủ yếu nói về sự trắc trở trong tình yêu của đôi trai gái, nhưng cũng nói được những nét chính của cuộc cải cách ruộng đất ở một làng nhỏ. Với ý thức “nói lên sự thực”, “để cho trên thấu là chính sách sai rồi” như một nhân vật nói trong Sắp cưới, tập sách đã chỉ rõ mấy sai lầm cơ bản của cơ quan lãnh đạo cải cách ruộng đất Trung ương trong những năm 1950. Một cuộc đấu tranh giai cấp rộng lớn không được nghiên cứu thấu đáo để có chủ trương sát đúng với từng cơ sở, mà lại định tỷ lệ thành phần giai cấp từ trên đội xuống (xã nào không đủ 5% tổng số hộ là địa chủ thì phải “tìm” cho đủ). Tai hại hơn là lấy tỷ lệ của nước ngoài để so sánh (ở Trung Quốc nhiều xã 6% là địa chủ). Lấy nhận định về tổ chức Đảng của họ để xử lý tổ chức của mình. Cuộc đấu tranh đòi hỏi một đội ngũ cán bộ có năng lực tổ chức thực hiện, nhưng đã sử dụng những cán bộ non kém về nhiều mặt, khiến họ phạm nhiều sai lầm có hại... Tập sách còn nói về mối quan hệ giữa những người nông dân lao động trong cuộc đấu tranh. Biểu dương những người trong nguy nan vẫn tin tưởng và tìm cách bảo vệ lẽ phải phê phán kẻ cơ hội làm vừa lòng lãnh đạo để kiếm lợi cho mình; chê trách những người hèn nhát, im lặng trước sai trái của kẻ có quyền hành, quay lưng lại với những người bị oan ức... Không có chỗ cho những tên địa chủ xuất hiện nhiều, nhưng người đọc cũng thấy đôi nét tham lam và thâm độc của chúng.

Dưới ánh sáng Nghị quyết của Bộ Chính trị Trung ương Đảng về Văn học Nghệ thuật và văn hóa, chúng tôi in lại Sắp cưới, nhằm giúp bạn đọc tìm hiểu một trong những tác phẩm văn học của thời đã qua, và có thể tìm thấy ở đó những điều cần thiết cho việc làm và cách sống hôm nay.

HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT THÁI BÌNH

Sách này được thực hiện theo dự án SÁCH HIẾM - Số 7/2015
bởi các thành viên diễn đàn Gác Sách:

Chủ dự án:
crawling0805

Chụp ảnh:
crawling0805

Đánh máy:
1. Mều Đen: Phần 1: từ trang 7 đến 38

2. H.y: Phần 2: từ trang 39 đến 62
3. Hiya_Shinsu: Phần 2: từ trang 63 đến 85
4. Timbuondoncoi: Phần 3: Từ trang 86 đến 116
5. crawling0805: Phần 3: từ trang 117 đến 149
6. crawling0805: Phần 4: từ 150 đến 166

Đăng:
Mint

Các bạn muốn chia sẻ sách này, vui lòng giữ kèm thông tin bên trên.
Chân thành cảm ơn mọi người!