Ván bài lật ngửa


NXB: 
Đọc trực tuyến: 

Sa về tiểu đoàn chưa được bao lâu. Đang học trường trung học Tiền Phong, cậu giãy nảy, nhất định đòi đi lính. Ban giám đốc trường chịu thua cái nước lì của Sa, gửi cậu đến tiểu đoàn. Ngay từ ngày đầu, Sa được gọi lên Ban chỉ huy. Tiểu đoàn trưởng ngắm nghía cậu một lúc, quyết định giữ cậu làm liên lạc riêng cho ông ta. Sa thối chí. Cậu xin đi lính đâu phải mong núp bóng ông tiểu đoàn trưởng? Rời văn phòng tiểu đoàn về chỗ nghỉ, Sa lầm bầm mãi. Điệu này phải làm đơn gửi lên khu mới xong. Sa hỏi han, biết tiểu đoàn trưởng tên Bảy Luân, thuộc loại “xung phong trước lính.” Giữa lúc Sa rầu rĩ thì có lệnh gọi: Sửa soạn đi “công tác” với anh Bảy.

Ván Bài Lật Ngửa

Tác giả: Nguyễn Trương Thiên Lý

Thông tin ebook:

Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ

Nguồn truyện: vnthuquan.net

Thực hiện bởi

nhóm Biên tập viên Gác Sách:

Sienna – Bupbecaumuatuongmy

(Tìm - Chỉnh sửa - Đăng)