Long hổ phong vân


Tác giả: 

Lý Tầm Hoan đã tìm quên vết thương đó trong men rượu nồng, trong những bóng dáng giai nhân, nhưng rượu nồng chỉ đốt cháy hai buồng phổi, huỷ diệt đi xác thân, và cuối cùng cũng mang theo vết thương ray rứt vào lòng đất lạnh. Bây giờ bên kia bờ thế giới, chẳng hiểu chàng đã quên được hay là chưa?

Created by: motsach.info

Date: 21- August- 2013

Kho truyện ebook online

(motsach.info)

Thực hiện bởi
nhóm Biên tập viên Gác Sách:
Mai – vivian.nguyen – H.y
(Tìm - Chỉnh sửa - Đăng)