Phía Tây Không Có Gì Lạ


Cuốn sách này không phải là một bản cáo trạng,

cũng không phải là một bản phát biểu chính kiến.

Nó chỉ thử nói về một thế hệ bị chiến tranh hủy hoại.

Ngay cả khi thế hệ ấy đã thoát khỏi những viên đạn đại bác

Thông tin ebook:

Nguồn: Sưu tầm

Thực hiện bởi

nhóm Biên tập viên Gác Sách:

Sienna – Lam Sa – Tiểu Bảo Bình

(Tìm - Chỉnh sửa - Đăng)