Nhất Linh, cha tôi


Giới thiệu:

Ngày nay, đọc Nhất Linh, cha tôi, lại hồi tưởng đến những ngày tháng xa xưa, những ngày tháng đã trôi qua một cách vô tình. Tuy vậy, những kí ức về người anh thân mến và tài hoa của tôi, lúc nào cũng còn sống mãi trong tâm khảm của tôi, người em út.

Nếu các bạn có đọc cuốn Nhất Linh, cha tôi này của Nguyễn Tường Thiết và để một chút lòng tưởng nhớ đến tác giả cuốn Đoạn tuyệt thì chúng tôi sẽ xin rất cảm ơn, mãi mãi không quên.

Với tất cả thương tiếc và ngậm ngùi vô hạn.

Nguyễn Tường Thiết

Nhất Linh, cha tôi

Nguồn: http://vnthuquan.net

Thực hiện bởi
nhóm Biên tập viên Gác Sách:
Chim Cụt –
Lam Sa - trangchic
(Tìm - Chỉnh sửa - Đăng)