Trăng lạnh


5
Tác giả: 
Dịch giả: 
Danh mục sách: 

LỜI TÁC GIẢ

Các người không thể trông thấy ta,

nhưng ta luôn luôn hiện diện.

Cứ chạy hết tốc lực đi,

các người sẽ chẳng bao giờ thoát khỏi tay ta đâu.

Hãy chiến đấu với ta bằng tất cả sức mạnh các người có,

các người sẽ chẳng bao giờ đánh bại nổi ta đâu.

Ta sẽ giết chết các người khi ta muốn, nhưng chẳng bao giờ bị xét xử.

Ta là ai?

Tuổi già đó.

Năm xuất bản: 2009
Số trang: 632
Giá tiền: 119 000đ
Khổ: 16x24cm

Thông tin ebook:
Thực hiện ebook: Jude602; nhv1409; timson1991
Đóng ebook: Jude602
Ngày hoàn thành: 10/12/2012
Nguồn: http://e-thuvien. com

Thực hiện bởi
nhóm Biên tập viên Gác Sách:
Chim Cụt – vivian. nguyen – H.y
(Tìm – Chỉnh sửa – Đăng)