Những kẻ điên rồ phải chết


4
Tác giả: 
Dịch giả: 

Đây là cuốn tiểu thuyết mà chỉ Mario Puzo mới có thể viết ra. Đó là một tiểu thuyết mãnh liệt và táo bạo bao gồm cái tam giác vàng hủ hoá, sa đoạ của Hoa Kỳ: NewYork - Hollywood - Las Vegas.

Những kẻ điên rồ phải chết

Nguyên bản FOOLS DIE

Dịch giả: Phan Quang Định

NXB Phương Đông

Thông tin ebook:

Nguồn sưu tầm: http://www.conmotsach.com/blog

Thực hiện bởi

nhóm Biên tập viên Gác Sách:

Sienna - Lam Sa - tuongmy

(Tìm - Chỉnh sửa - Đăng)