Hàn Mặc Tử anh tôi

Giới thiệu:

Kính dâng lên linh hồn mẹ tôi.

Tập Hồi kí này với tất cả lòng chân thành tạ tội, đã trái ý mẹ, khơi động nỗi tủi nhục đau buồn, mà mẹ chỉ muốn âm thầm chịu đựng.

Con.

Thiện Nam

Nguyễn Bá Tín

Tác giả: NGUYỄN BÁ TÍN
Nguồn: NXB VĂN NGHỆ TP HỒ CHÍ MINH, 1991

Thực hiện Ebook: tducchau (TVE)
Ngày hoàn thành: 18/08/2010
http://thuvien-ebook.com/

Thực hiện bởi
nhóm Biên tập viên Gác Sách:
Chim Cụt – Phục Sinh - trangchic
(Tìm - Chỉnh sửa - Đăng)