Bên giòng lịch sử


Tác giả: 

Giới thiệu:

Năm nay, trong số những sách vở và tài liệu tôi đọc có một
quyển sách đặc biệt mà năm mười tám tuổi tôi đã có dịp xem qua, đó là tập hồi kí
“Bên dòng lịch sử, 1940-1965” của Linh mục Cao Văn Luận, nguyên Viện trưởng Đại
học Huế và Giáo sư đại học Văn khoa Sài Gòn. Hơn hai mươi năm trước tôi đọc quyển
sách mang tính chất sử liệu này chủ yếu với ý định tìm hiểu các diễn biến lịch
sử, mà vì nhiều lí do khác nhau thầy cô “dạy Sử” của tôi ở trường trung học và
cả những nhà “nghiên cứu” Sử học sau 1975 tránh đề cập đến hoặc cố tình diễn giải
sai lệch.

Tuần vừa rồi có dịp mượn lại “Bên dòng lịch sử” từ người bạn
lớn tuổi để tra cứu một số chi tiết cần cho công việc nghiên cứu cá nhân, tôi
xem lại tập sử liệu một cách say mê, bởi lẽ lần đọc này mang đến cho tôi tâm trạng
khác trước, gần như là khám phá mới lạ. Quả thật Linh mục Cao Văn Luận có nhiều
cơ hội tiếp xúc và đối thoại với các nhân vật lịch sử khác nhau của Việt Nam ở
hai bên chiến tuyến trong giai đoạn từ 1940 đến 1965, nhờ vậy thiên hồi kí của
ông đã dẫn dắt người đọc đi qua các biến cố lịch sử trọng đại của đất nước một
cách sinh động và lôi cuốn...

Thông
tin eBook:

Source: http://vantuyen.net/index.php?view=story&subjectid=25194
http://vnthuquan.net/truyen/truyen.aspx?tid=2qtqv3m3237nvn0nqnvn3n31n343tq83a3q3m3237nvn
http://music.vietfun.com/trview.php?cat=15&ID=6635
Bản đánh máy thực hiện tại Hố Nai,
Biên Hòa, Việt Nam
tháng 5/2008 bởi Lê thị Thanh Nguyệt
Copy, paste, hiệu đính chuyển font,
converted mần eBook 4 Palm By
Hungnhon (tinhte, hhvn, tve)
Hoàn thành: 20/2/2010 tại Sài Gòn SRV.
Gồm: 47 ch­ương/mục 244 trang A4/Unicode font 16.

Thực hiện bởi
nhóm Biên tập viên Gác Sách:
Chim Cụt - Lam Sa - trangchic
(Tìm - Chỉnh sửa - Đăng)