Cuộc Chiến Tranh Bắt Buộc


Trên
chiều dài lịch sử của mỗi nước, sau mỗi một cuộc chiến tranh, thường có một
giai đoạn tương đối để điều chỉnh lại thế chiến lược mới, hoặc là để khắc phục
những hậu quả của chiến tranh để lại cho mỗi bên.

Thế
nhưng sau 1975, nước ta vừa được hoàn toàn giải phóng, thống nhất hai miền Nam
- Bắc; những tưởng hòa bình sẽ vĩnh viễn trên đất nước đau thương này. Song, kẻ
thù mới lại xuất hiện trong khi đất nước đang thương tích đầy mình, kinh tế kiệt
quệ, xã hội đang giải quyết muôn vàn khó khăn.

Tình
hình biên giới Việt Nam - Campuchia sau năm 1975, ngày càng diễn biến phức tạp.
Sau sự kiện xung đột tranh chấp đảo Thổ Chu vủa Việt Nam, nhà cầm quyền
“Campuchia Dân chủ” đã xua quân xâm nhập biên giới nước ta. Sự việc ngày một
nghiêm trọng, cường độ ngày một gia tăng. Lúc bấy giờ ít có ai có thể nghĩ rằng
một Nhà nước, một quân đội mới sát cánh chống kẻ thù chung là đế quốc Mỹ, đã lại
trở thành kẻ thù của nhau? Điều đó không ai tin. Không thể nào tin được.

Nguồn: www.quansuvn.net
Tạo ebook: HaChau - www.pdaviet.net (aka Okal on TVE)

Thực hiện bởi
nhóm Biên tập viên Gác Sách:
Chim Cụt – Min Harukima - Tiểu Bảo Bình
(Tìm - Chỉnh sửa - Đăng)