Mai Hương và Lê Phong


Tác giả: 

Giới thiệu:

“Những chữ “tài” với chữ “tai” quá gần nhau thực... Ta chưa biết rồi đây ta sẽ gặp những tai nạn gì? Lời đe dọa của bọn kia không phải là một câu chuyện đùa. Cái chết của bác sĩ Đoàn đã cho ta thấy rõ. Một cái chết phi thường ghê gớm, tối kì bí mật. Lại có vẻ thần quái nữa. Hung thủ quanh quất đâu đây, hung thủ không dùng đến những khí giới thường có. Hung thủ không ra mặt. Thế mà giết người được, giết một cách chắc chắn, nhanh nhẹn biết chừng nào?

Thông tin ebook

Tạo ebook: Nguyễn Kim Vỹ

Nguồn: http://vnthuquan.net/

Thực hiện bởi

nhóm Biên tập viên Gác sách:

Xù Risan – Du Ca – trangchic

(Tìm – Chỉnh sửa – Đăng)