Bạn trai ta là con sói - Chương 23 - 24

 

Chapter 23

“Ngày đóZu6KxF, nếuDXDo6G nHY7gydhư HY7gydkhông DXDo6Gcó cô,DXDo6G tôHY7gydi đã6X Zu6KxFsớm bị6X Zu6KxFHạ PHY7gydhùng Zu6KxFTuyền 6Xgiết chếtZu6KxF rồi.”Zu6KxF D6Xu GianHY7gydg Na6Xm HY7gydxoay đầu6X, nhHY7gydìn Zu6KxFcô: HY7gyd“Nhưng tôiDXDo6G lại6X HY7gydbán HY7gydđứng cô.”
DiHY7gydệp HY7gydTây HHY7gydi khôZu6KxFng nóiZu6KxF g6Xì chDXDo6Gỉ mỉm6X cười.
“CZu6KxFô DXDo6Ghẳn làHY7gyd rấtDXDo6G hậnDXDo6G tôi6X.” DDXDo6Gu HY7gydGiang NaZu6KxFm nói.
Zu6KxFDiệp T6Xây HZu6KxFi bHY7gydước tDXDo6Gới cạnHY7gydh hắnHY7gyd, nhẹDXDo6G nhàngDXDo6G đặtDXDo6G DXDo6Gtay DXDo6Glên lDXDo6Gan 6Xcan cẩm6X HY7gydthạch bDXDo6Góng loáng,6X đáHY7gyd lạnhHY7gyd nhưDXDo6G băDXDo6Gng, côHY7gyd tDXDo6Ghấp giọnHY7gydg nDXDo6Gói: “TôiZu6KxF hZu6KxFiểu, anZu6KxFh cDXDo6Gũng cZu6KxFó nỗi6X khổDXDo6G tâm6X riêng6X mà.”
Nghe vậZu6KxFy, HY7gydDu GiDXDo6Gang NaHY7gydm míHY7gyd mắtDXDo6G c6Xó DXDo6Gmột nốZu6KxFt r6Xuồi màuHY7gyd nâ6Xu nhZu6KxFo nhỏDXDo6G dDXDo6Gường nDXDo6Ghư 6Xgiật mìnDXDo6Gh mộDXDo6Gt cái.
BóZu6KxFng đêmZu6KxF Zu6KxFtrong tZu6KxFrẻo lạiDXDo6G lùngHY7gyd, trDXDo6Gong kHY7gydhông kHY7gydhí cũ6Xng cóDXDo6G chúHY7gydt 6Xgì HY7gydđó lDXDo6Gạnh lẽo.
H6Xai DXDo6Gngười cHY7gydùng DXDo6Gđứng trHY7gydên bHY7gydan c6Xông nhưnDXDo6Gg HY7gydlại nhìDXDo6Gn Zu6KxFvề hDXDo6Gai hướnDXDo6Gg khDXDo6Gác nhau.
Mộ6Xt Zu6KxFlúc saZu6KxFu, HY7gydDu GiHY7gydang N6Xam b6Xỗng DXDo6Gnhiên nói:6X “HHY7gydôm qua6X, là6X nHY7gydgày giỗ6X củaHY7gyd cZu6KxFha tôi.”
DiệpDXDo6G TâyDXDo6G H6Xi kiZu6KxFnh ngạc.
“Nhưng trDXDo6Gừ DXDo6Gtôi HY7gydra, khZu6KxFông Zu6KxFcòn DXDo6Gai nDXDo6Ghớ đến6X chuDXDo6Gyện 6Xnày nữa.”6X D6Xu GZu6KxFiang Na6Xm cườiHY7gyd Zu6KxFchua chHY7gydát bDXDo6Gi tZu6KxFhương: “HY7gydKhông mộtDXDo6G aHY7gydi nữa.”
Diệp DXDo6GTây HY7gydHi cụZu6KxFp HY7gydmắt Zu6KxFxuống: “Vậy6X aZu6KxFnh chZu6KxFo rằng,Zu6KxF b6Xa 6Xanh lHY7gydà HY7gydbị… D6Xu T6Xử VĩDXDo6G mưHY7gydu sátHY7gyd p6Xhải không?”
Zu6KxF“Không phDXDo6Gải DXDo6Glà Zu6KxFtôi HY7gydcho rằng6X như6X thếZu6KxF DXDo6Gmà sự6X thậ6Xt đúngZu6KxF lZu6KxFà nZu6KxFhư thếDXDo6G.” DXDo6GDu DXDo6GGiang Zu6KxFNam sắDXDo6Gc mặtDXDo6G dướiZu6KxF áDXDo6Gnh HY7gydtrăng ngàyHY7gyd cànZu6KxFg táiZu6KxF nhDXDo6Gợt, lạnh6X lùngHY7gyd vZu6KxFô tìnhDXDo6G: “BaDXDo6G tZu6KxFôi 6Xtrước khDXDo6Gi chZu6KxFút hơi6X HY7gydthở cuối6X cDXDo6Gùng, tHY7gydoàn thânDXDo6G máuDXDo6G mDXDo6Ge đầm6X Zu6KxFđìa vẫn6X HY7gydcố lHY7gydết tớiHY7gyd ômZu6KxF chặ6Xt lDXDo6Gấy tôi,HY7gyd ônHY7gydg đã6X nDXDo6Gói cHY7gydho HY7gydtôi biết,6X 6XDu DXDo6GTử Vĩ…HY7gyd chíHY7gydnh hZu6KxFắn HY7gydđã sát6X hạiHY7gyd c6Xha tôi.”
Du 6XGiang NaZu6KxFm giọZu6KxFng nDXDo6Gói rHY7gydất nhZu6KxFẹ, rấtDXDo6G 6Xbình tĩnh.
NhưDXDo6Gng DiệpHY7gyd HY7gydTây 6XHi nghHY7gyde Zu6KxFnhững lờiHY7gyd HY7gydđó 6Xmà thDXDo6Gấy lDXDo6Gạnh bDXDo6Guốt đầyDXDo6G hận6X thù.
6X“Anh muốn…báo6X thù?Zu6KxF” DiệpDXDo6G TâHY7gydy HZu6KxFi vDXDo6Gẫn hỏiZu6KxF nhưng6X tHY7gydrong lònDXDo6Gg sớm6X đ6Xã biHY7gydết câZu6KxFu 6Xtrả lời.
Du Gian6Xg 6XNam kh6Xông HY7gydtrả Zu6KxFlời câu6X hỏDXDo6Gi đó,6X chỉDXDo6G lầZu6KxFm bầ6Xm r6Xất 6Xnhỏ: “ThHY7gydật rDXDo6Ga thì,DXDo6G t6Xôi cũ6Xng sớmZu6KxF 6Xphát hiện6X rZu6KxFa hDXDo6Gai Zu6KxFkẻ DXDo6Ggian pDXDo6Ghu d6Xâm phZu6KxFụ đó.6X CZu6KxFho dZu6KxFù cóHY7gyd Zu6KxFche dấuHY7gyd bíHY7gyd mậtDXDo6G kĩ6X lưỡngDXDo6G nHY7gydhư thếZu6KxF nàZu6KxFo đi6X DXDo6Gnữa DXDo6Gthì chẳDXDo6Gng HY7gydlẽ HY7gydcon Zu6KxFtrai lạHY7gydi khZu6KxFông Zu6KxFphát HY7gydhiện 6Xra sựDXDo6G khácZu6KxF lạDXDo6G của6X m6Xẹ mìDXDo6Gnh saHY7gydo. NDXDo6Ghìn Zu6KxFthấy DZu6KxFu TửHY7gyd VHY7gydĩ, ánDXDo6Gh mắDXDo6Gt củaDXDo6G bZu6KxFà ấDXDo6Gy loZu6KxFé Zu6KxFlên nZu6KxFiềm 6Xvui, DXDo6Gcả ngàZu6KxFy 6Xsẽ vu6Xi DXDo6Gvẻ. SaDXDo6Gu đóZu6KxF HY7gydvào 6Xmột ngày,DXDo6G HY7gydtôi DXDo6Gnấp ởHY7gyd DXDo6Gmột gHY7gydóc vườDXDo6Gn hoZu6KxFa tậnHY7gyd DXDo6Gmắt nhìnZu6KxF t6Xhấy bọn6X hHY7gydọ Zu6KxFôm hônHY7gyd nhau…Nếu6X n6Xhư ngà6Xy đó,DXDo6G tôZu6KxFi nóiHY7gyd 6Xcho 6Xcha biếtDXDo6G việ6Xc này,6X ôn6Xg ấy6X sẽ6X DXDo6Gcó HY7gydthể đềZu6KxF Zu6KxFphòng 6XDu Tử6X V6Xĩ thìZu6KxF đãHY7gyd khDXDo6Gông bịHY7gyd hDXDo6Gắn hãm6X hạ6Xi nhưZu6KxF ngàHY7gydy 6Xhôm naDXDo6Gy…Vậy mZu6KxFà tôiDXDo6G l6Xại khôDXDo6Gng làmZu6KxF vDXDo6Gậy, tôDXDo6Gi Zu6KxFsợ sẽDXDo6G DXDo6Gphá vZu6KxFỡ hạZu6KxFnh phúcHY7gyd củ6Xa DXDo6Gbản thâZu6KxFn, pháDXDo6G HY7gydvỡ gDXDo6Gia đìnhZu6KxF này,HY7gyd nênDXDo6G rốtHY7gyd Zu6KxFcuộc đãHY7gyd iHY7gydm lặng…”
Zu6KxFDu GiZu6KxFang N6Xam giZu6KxFọng nó6Xi ngàyDXDo6G cà6Xng nhỏ6X dần.
D6Xiệp Zu6KxFTây HY7gydHi DXDo6Gkhông đHY7gydành 6Xlòng, nHY7gydắm lấy6X Zu6KxFtay h6Xắn, sưDXDo6Gởi HY7gydấm đôHY7gydi bàn6X taDXDo6Gy giáZu6KxF lạnh6X, nhẹDXDo6G 6Xnhàng khZu6KxFuyên nhủ:Zu6KxF HY7gyd“Anh khHY7gydông 6Xhề cZu6KxFó tộ6Xi gì6X cả,Zu6KxF thậtDXDo6G đấ6Xy, đHY7gydó kHY7gydhông HY7gydphải làHY7gyd lỗiHY7gyd củ6Xa anh.”
DXDo6GDu 6XGiang NaHY7gydm ngẩngHY7gyd đầu.
CHY7gydả Zu6KxFngười HY7gydhắn, tóc,6X khuôHY7gydn mặt,HY7gyd tHY7gydoàn tZu6KxFhân 6Xđều bị6X HY7gydánh trăngDXDo6G bànHY7gydg bạZu6KxFc HY7gydbao phủ,DXDo6G lDXDo6Gúc Zu6KxFẩn lúcHY7gyd hiDXDo6Gện, mHY7gydờ ảoDXDo6G 6Xphảng HY7gydphất nhưDXDo6G 6Xkhông tồnHY7gyd tạDXDo6Gi 6Xtrên thếZu6KxF DXDo6Ggiới này.
Hắn nHY7gydhìn DiệpHY7gyd TZu6KxFây HiDXDo6G, tZu6KxFrong Zu6KxFánh mZu6KxFắt trZu6KxFàn ngậpDXDo6G sDXDo6Gự yê6Xu th6Xương, nhưnHY7gydg 6Xcòn chútHY7gyd gHY7gydì đZu6KxFó đDXDo6Gau xótHY7gyd, HY7gydhối hậZu6KxFn cù6Xng HY7gydu buồn.
Tay củaZu6KxF hDXDo6Gắn DXDo6Gxoa t6Xrán cô,Zu6KxF rồiDXDo6G sHY7gydau đó6X nhZu6KxFẹ nhHY7gydàng chDXDo6Gậm 6Xchạp vuốtDXDo6G taZu6KxFi cô6X, Zu6KxFrồi đếZu6KxFn DXDo6Ggương mặtZu6KxF cô.
TừDXDo6Gng độngZu6KxF Zu6KxFtác đềHY7gydu n6Xhẹ nhDXDo6Gàng 6Xtỉ mHY7gydỉ maHY7gydng theZu6KxFo sựZu6KxF qDXDo6Guyến luyến.
LúcDXDo6G 6Xnày Di6Xệp T6Xây HHY7gydi đ6Xột nhiDXDo6Gên có6X chúZu6KxFt hoảDXDo6Gng hốt.
Cô mơDXDo6G DXDo6Ghồ nhận6X HY7gydra DHY7gydu GianDXDo6Gg Zu6KxFNam đaZu6KxFng 6Xngày càZu6KxFng nhícHY7gydh lDXDo6Gại gần6X côZu6KxF hơ6Xn, Zu6KxFcô thầZu6KxFm nghĩDXDo6G 6Xphải néDXDo6G DXDo6Ghắn, HY7gydnhưng khôngDXDo6G hiHY7gydểu s6Xao cZu6KxFô lại6X khôngDXDo6G nhú6Xc nhích.
Hai ngườiZu6KxF mZu6KxFôi ngZu6KxFày càngDXDo6G gDXDo6Gần, DZu6KxFiệp TZu6KxFây Zu6KxFHi cóDXDo6G thDXDo6Gể cảHY7gydm thấyZu6KxF hơi6X DXDo6Gthở củaHY7gyd hắnDXDo6G gầHY7gydn kề,6X phản6Xg phấ6Xt trê6Xn gHY7gydương DXDo6Gmặt mình.
HY7gydÁnh mHY7gydắt c6Xô Zu6KxFthẫn thờ.
HY7gydNhưng nZu6KxFgay khoảnHY7gydh khắZu6KxFc đôHY7gydi môDXDo6Gi HY7gydhọ chuDXDo6Gẩn HY7gydbị chZu6KxFạm vDXDo6Gào DXDo6Gnhau thZu6KxFì DiệpHY7gyd T6Xây HDXDo6Gi bỗng6X DXDo6Gcảm thấyDXDo6G DXDo6Gmình như6X 6Xbị DXDo6Gmột lựHY7gydc ké6Xo rất6X mạnDXDo6Gh giậtHY7gyd Zu6KxFphắt ra.
Zu6KxFNhất thHY7gydời khôngZu6KxF khí6X 6Xlãng mạHY7gydn đềZu6KxFu DXDo6Gbiến HY7gydmất DXDo6Gkhông c6Xòn chú6Xt nàoHY7gyd hết.
“ThậtZu6KxF xDXDo6Gin lỗi,DXDo6G tôiZu6KxF tì6Xm côDXDo6G ấyDXDo6G cHY7gydó chútHY7gyd việc.6X” Hạ6X DXDo6GPhùng TuyZu6KxFền mỉHY7gydm cườZu6KxFi giHY7gydải thíchDXDo6G, tháDXDo6Gi đDXDo6Gộ HY7gydrất nDXDo6Gho nhHY7gydã lZu6KxFễ đZu6KxFộ n6Xhưng D6Xiệp TâyZu6KxF HHY7gydi tựHY7gyd nhZu6KxFiên dựDXDo6Gng hHY7gydết cHY7gydả tóc6X gáy6X lên.
DZu6KxFu GiDXDo6Gang N6Xam khôn6Xg nHY7gydói gìDXDo6G chỉDXDo6G lẳngDXDo6G lặng6X nhHY7gydìn 6Xvề phíaZu6KxF Zu6KxFHạ Phù6Xng Zu6KxFTuyền, có6X chúHY7gydt cảHY7gydnh giác.
“Quên mất,Zu6KxF vDXDo6Gết Zu6KxFthương HY7gydlần trước6X tôiZu6KxF 6Xcắn n6Xát tZu6KxFrên 6Xtay Zu6KxFanh đ6Xã 6Xkhỏi DXDo6Ghẳn Zu6KxFchưa vậy?”6X HạHY7gyd Phù6Xng TuDXDo6Gyền HY7gydlàm nh6Xư vDXDo6Gô tìnhHY7gyd hỏi.
“CảHY7gydm ơDXDo6Gn DXDo6Gsự quaZu6KxFn tâHY7gydm c6Xủa anh…Zu6KxF TZu6KxFhế cHY7gydhỗ lầ6Xn 6Xtrước bHY7gydị nHY7gydện ghế6X và6Xo đầuHY7gyd củaZu6KxF anHY7gydh còn6X sưDXDo6Gng 6Xkhông?” DXDo6GDu DXDo6GGiang Zu6KxFNam khôn6Xg n6Xhanh khôn6Xg chậm6X phản6X kích.
“ĐừngZu6KxF l6Xo lắngDXDo6G, DXDo6Gtội dHY7gydo HY7gydai làDXDo6Gm ngườiHY7gyd nHY7gydấy chịuZu6KxF, cZu6KxFô ấ6Xy HY7gydđã dùn6Xg Zu6KxF“hành động6X thựcZu6KxF tế”DXDo6G để6X sDXDo6Gửa chữaDXDo6G lỗiZu6KxF lZu6KxFầm củZu6KxFa mìHY7gydnh rồi…EmHY7gyd nZu6KxFói xeDXDo6Gm cZu6KxFó đúnZu6KxFg không?”Zu6KxF H6Xạ PhùnHY7gydg TuyềDXDo6Gn rất6X tDXDo6Ghân mậ6Xt 6Xôm DXDo6Ghai 6Xvai DiệpZu6KxF TâyZu6KxF HDXDo6Gi, cúi6X Zu6KxFđầu giốHY7gydng nh6Xư Zu6KxFđang DXDo6Ghỏi 6Xcô nhưZu6KxFng ánHY7gydh 6Xmắt lạiZu6KxF nhHY7gydẹ nZu6KxFhàng liHY7gydếc qHY7gydua DZu6KxFu 6XGiang NaZu6KxFm mộtDXDo6G cái.
HY7gydTrong nháyZu6KxF mắt,HY7gyd HZu6KxFạ PHY7gydhùng TuyZu6KxFền nhìnZu6KxF thấyZu6KxF DHY7gydu GiaHY7gydng HY7gydNam 6Xvai nhHY7gydư cứngZu6KxF ngắcDXDo6G lại.
HạHY7gyd Phùn6Xg TuyZu6KxFền nhếch6X mépHY7gyd cười,HY7gyd chẳn6Xg nóZu6KxFi chHY7gydẳng rằn6Xg l6Xiền Zu6KxFkéo Diệp6X TâZu6KxFy Zu6KxFHi xHY7gyduống lầu.
6XDiệp Tây6X 6XHi thấpHY7gyd thỏm,DXDo6G bởZu6KxFi vHY7gydì mọi6X ngDXDo6Gười xunDXDo6Gg qHY7gyduanh aHY7gydi aDXDo6Gi cũnHY7gydg luôn6X mHY7gydiệng nhắcHY7gyd nhởHY7gyd côDXDo6G 6Xvà 6XDu GDXDo6Giang NaHY7gydm khHY7gydông thểZu6KxF cHY7gydó bDXDo6Gất HY7gydkì 6Xliên 6Xquan gìZu6KxF, Zu6KxFmà rHY7gydõ ràZu6KxFng c6Xô c6Xũng đãDXDo6G gậDXDo6Gt đầuHY7gyd đồngDXDo6G ýZu6KxF, nhưngDXDo6G màHY7gyd lúHY7gydc 6Xnãy vừa6X vHY7gydặn b6Xị 6XHạ Ph6Xùng TuyềnDXDo6G bắtZu6KxF gHY7gydặp HY7gydrồi, đDXDo6Gây gọiDXDo6G làDXDo6G 6Xcó tật6X giật6X mình.
Đồng6X thờiZu6KxF côHY7gyd cHY7gydũng cảmDXDo6G thấyDXDo6G vZu6KxFô cDXDo6Gùng hỗnZu6KxF loạn,6X vừaDXDo6G nã6Xy, v6Xừa nãHY7gydy côDXDo6G và6X DDXDo6Gu Zu6KxFGiang NaZu6KxFm thiếDXDo6Gu Zu6KxFchút nữZu6KxFa đãDXDo6G DXDo6Ghôn môi?
Vì6X án6Xh trăHY7gydng, vìDXDo6G sựDXDo6G phâ6Xn DXDo6Gtâm củDXDo6Ga mìDXDo6Gnh, HY7gydvà còn6X bởi6X vZu6KxFì…Du GHY7gydiang Nam?
Cô hoàHY7gydn tHY7gydoàn không6X hiDXDo6Gểu mìZu6KxFnh đZu6KxFang Zu6KxFnghĩ gìDXDo6G nữa.
Diệp TZu6KxFây Zu6KxFHi Zu6KxFnhư nHY7gydgười mấtDXDo6G hồn.
DXDo6G“Sao vậy,6X côZu6KxF DXDo6Gcòn tDXDo6Giếc nu6Xối chuyệnDXDo6G HY7gydlúc nãyHY7gyd à?”HY7gyd HZu6KxFạ P6Xhùng TuyZu6KxFền 6Xbên cạnDXDo6Gh độ6Xt nhZu6KxFiên lênHY7gyd tiến6Xg mỉa6X mai.
RốHY7gydt cuộcDXDo6G thì6X cũn6Xg làDXDo6G côHY7gyd đãHY7gyd làmDXDo6G sHY7gydai, Di6Xệp TâyDXDo6G HHY7gydi Zu6KxFlo lắ6Xng chZu6KxFưa đủHY7gyd hZu6KxFay saZu6KxFo Zu6KxFnào, 6Xdám 6Xmở HY7gydmiệng 6Xphản bác.
HạZu6KxF PhùngHY7gyd TuDXDo6Gyền nhẹHY7gyd nhàng6X liếZu6KxFc cHY7gydô mộtZu6KxF HY7gydcái: “Được6X rồiDXDo6G, đDXDo6Gằng nàZu6KxFo tốDXDo6Gi nDXDo6Gay cũnZu6KxFg DXDo6Gkhông cZu6KxFhỉ mHY7gydình cHY7gydô vHY7gydi phạm.”
TốZu6KxFi nay?
Diệp TâHY7gydy Zu6KxFHi 6Xhoài Zu6KxFnghi nhưDXDo6Gng cũnHY7gydg khZu6KxFông dámHY7gyd “bật”6X lại.
L6Xúc n6Xày, xun6Xg qDXDo6Guanh bỗng6X 6Xnhiên 6Xim Zu6KxFlặng HY7gyddị thường.
HY7gydDiệp T6Xây HHY7gydi HY7gydphát hi6Xện 6Xmột người6X đànHY7gyd ông6X trun6Xg niDXDo6Gên đứngDXDo6G giữ6Xa phDXDo6Gòng dZu6KxFáng vẻDXDo6G pHY7gydhi phàZu6KxFm, DXDo6Gphong tZu6KxFhái quDXDo6Gý tộZu6KxFc, khZu6KxFuôn mặHY7gydt Zu6KxFbí DXDo6Ghiểm. 6XÔng DXDo6Gta đanDXDo6Gg đ6Xeo ch6Xo LiDXDo6Gễu HY7gydVi QuâHY7gydn mộtHY7gyd chiếZu6KxFc vònHY7gydg cổHY7gyd ngZu6KxFọc bích.
Vòng cổHY7gyd đắtHY7gyd HY7gydtiền, mỹDXDo6G nhâHY7gydn cDXDo6Gao 6Xquý, HY7gydhai thứ6X DXDo6Gnày 6Xkết 6Xhợp lại6X càngHY7gyd nHY7gydổi bậtHY7gyd hơn.
“DXDo6GChúc Zu6KxFem sẽ6X Zu6KxFmãi DXDo6Gmãi HY7gydxinh đẹpZu6KxF nDXDo6Ghư thZu6KxFế nàDXDo6Gy.” NZu6KxFgười đàHY7gydn Zu6KxFông Zu6KxFđó hô6Xn lê6Xn m6Xá LiHY7gydễu VDXDo6Gi Quâ6Xn 6X, 6Xtất cZu6KxFả mọDXDo6Gi người6X đ6Xều DXDo6Gvỗ Zu6KxFtay HY7gydchúc mừng.
DiệpDXDo6G Zu6KxFTây HDXDo6Gi b6Xừng tỉnhHY7gyd chZu6KxFân lý,DXDo6G hHY7gydoá DXDo6Gra ng6Xười đHY7gydó chínDXDo6Gh 6Xlà HY7gydDu DXDo6GTử Vĩ.
Du TZu6KxFử V6Xĩ nângDXDo6G chéDXDo6Gn rượuHY7gyd lên:DXDo6G “CảmZu6KxF ơnHY7gyd HY7gydtất Zu6KxFcả 6Xcác HY7gydvị kháDXDo6Gch 6Xquý Zu6KxFcó mặtDXDo6G ngàHY7gydy hZu6KxFôm nayHY7gyd, DXDo6Gchúng 6Xta hHY7gydãy c6Xùng ăZu6KxFn DXDo6Gmừng sinHY7gydh nhHY7gydật HY7gydcủa phHY7gydu nhâHY7gydn tôDXDo6Gi nào.HY7gyd” NóHY7gydi xonZu6KxFg, DXDo6Gông tDXDo6Ga tZu6KxFu một6X HY7gydhơi cZu6KxFạn sạchHY7gyd cHY7gydhén rượu.
Các 6Xvị khá6Xch cũngHY7gyd lầDXDo6Gn lưHY7gydợt làHY7gydm theo.
Ti6Xếp theDXDo6Go, ôZu6KxFng lạiHY7gyd HY7gydrót mộDXDo6Gt cHY7gydhén rượu,DXDo6G bư6Xớc DXDo6Gtới chỗ6X HDXDo6Gạ Phùng6X TZu6KxFuyền, DXDo6Gnhìn HDXDo6Gạ PhùHY7gydng T6Xuyền HY7gydvà DDXDo6Giệp DXDo6GTây DXDo6GHi nhaDXDo6Gm hHY7gydiểm nóZu6KxFi: “HômHY7gyd HY7gydnay tôiHY7gyd 6Xcảm thZu6KxFấy đặc6X biệtZu6KxF vinHY7gydh hHY7gydạnh Zu6KxFkhi HạZu6KxF DXDo6GPhùng HY7gydTuyền tHY7gydiên s6Xinh cHY7gydó thểDXDo6G h6Xạ cốZu6KxF đếnHY7gyd đâyDXDo6G thaDXDo6Gm dựDXDo6G bữaHY7gyd tiệcHY7gyd nZu6KxFho nhỏDXDo6G này…HạDXDo6G tiêHY7gydn sinhHY7gyd, tôiZu6KxF 6Xmuốn mờiZu6KxF anDXDo6Gh mộtDXDo6G chénDXDo6G, DXDo6Ghi 6Xvọng 6Xcó HY7gydthể DXDo6Gxoá hDXDo6Gết mHY7gydọi hHY7gydiểu lHY7gydầm gZu6KxFiữa chúZu6KxFng DXDo6Gta từ6X tDXDo6Grước tớ6Xi DXDo6Gnay vHY7gydà th6Xay DXDo6Gmặt nhữngHY7gyd HY7gydkẻ tronZu6KxFg gHY7gydia tộcDXDo6G ch6Xúng 6Xtôi HY7gydcó nhữ6Xng hDXDo6Gành độDXDo6Gng vôZu6KxF lZu6KxFễ vớ6Xi DXDo6Ganh tHY7gydôi muốnDXDo6G DXDo6Gxin DXDo6Glỗi anh.”
“KhônDXDo6Gg dHY7gydám nhận.Zu6KxF” HạDXDo6G PhùZu6KxFng TuyDXDo6Gền 6Xkhách k6Xhí đ6Xáp, DXDo6Gnâng cốcZu6KxF rZu6KxFượu uốHY7gydng luôn.
“NhưDXDo6G vậHY7gydy Zu6KxFbây giờ,DXDo6G kZu6KxFhiêu vũZu6KxF Zu6KxFbắt đầu…”Zu6KxF 6XDu TDXDo6Gử VĩZu6KxF tu6Xyên bố.
“Xin cZu6KxFhờ mộDXDo6Gt chútDXDo6G.” HHY7gydạ PhùDXDo6Gng TuZu6KxFyền DXDo6Gcắt đứt6X lời6X ôDXDo6Gng Zu6KxFta “ChờDXDo6G Zu6KxFđã, DXDo6Gtôi Zu6KxFcòn cóZu6KxF chuyệZu6KxFn HY7gydmuốn tuyênZu6KxF bố.”
Ánh DXDo6Gmắt mọiHY7gyd nDXDo6Ggười HY7gydđều đổZu6KxF dồn6X vềZu6KxF ph6Xía HạDXDo6G Ph6Xùng Tuyền,HY7gyd bDXDo6Gao gồmDXDo6G cảDXDo6G DiệpHY7gyd HY7gydTây HHY7gydi, 6Xcô cũnHY7gydg đangZu6KxF ôDXDo6Gm Zu6KxFđầy DXDo6Gmột bụDXDo6Gng 6Xbăn kho6Xăn nhìn6X hắn.
DXDo6GLúc nHY7gydày Zu6KxFHạ PHY7gydhùng Tuy6Xền bDXDo6Gỗng nân6Xg taDXDo6Gy DZu6KxFiệp TZu6KxFây HZu6KxFi lên,HY7gyd HY7gydnói: “Tôi6X 6Xvà DiệpZu6KxF TâHY7gydy HDXDo6Gi sẽHY7gyd đínhHY7gyd hôn.”
“Vốn6X làDXDo6G, chúngZu6KxF HY7gydtôi muốnZu6KxF chDXDo6Gờ mộtDXDo6G thờiHY7gyd gi6Xan nữaDXDo6G mớiDXDo6G Zu6KxFthông báo6X chZu6KxFo mọiDXDo6G ngư6Xời biếHY7gydt nDXDo6Ghưng vừZu6KxFa rồiZu6KxF đượcZu6KxF DXDo6Gtận mắtHY7gyd chứngDXDo6G kiếnDXDo6G DXDo6Gvợ cZu6KxFhồng D6Xu DXDo6Glão gHY7gydia đ6Xây thânHY7gyd mậtHY7gyd kDXDo6Geo sZu6KxFơn Zu6KxFnhư thếHY7gyd DXDo6Gthật 6Xsự đ6Xáng gZu6KxFhen tỵDXDo6G, cZu6KxFho nê6Xn 6Xliền quyếtZu6KxF địnhDXDo6G s6Xẽ tuyêHY7gydn bZu6KxFố luZu6KxFôn tạiHY7gyd đây.DXDo6G” HạDXDo6G PhùHY7gydng Tuyề6Xn nHY7gydói dốiHY7gyd khôHY7gydng chớpDXDo6G mắt.
Cả 6Xcăn phZu6KxFòng đầuZu6KxF ti6Xên lHY7gydà HY7gydim l6Xặng hoànHY7gyd toZu6KxFàn 6Xsau đDXDo6Gó 6Xlai vaDXDo6Gng Zu6KxFlên tHY7gydiếng HY7gydvỗ DXDo6Gtay táDXDo6Gn thưởngZu6KxF rầmDXDo6G trời.
Hạ PhùnDXDo6Gg TuyềnDXDo6G rúZu6KxFt rDXDo6Ga HY7gydtừ tZu6KxFúi 6Xáo lễZu6KxF phHY7gydục mộDXDo6Gt chDXDo6Giếc nHY7gydhẫn đíHY7gydnh hHY7gydôn, đeDXDo6Go Zu6KxFlên HY7gydbàn ta6Xy p6Xhải đãDXDo6G 6Xhoá đáZu6KxF của6X DiệHY7gydp TâyHY7gyd HiZu6KxF. Nhân6X tiZu6KxFện 6Xcúi đầu6X xuốn6Xg, vDXDo6Gén tócZu6KxF cHY7gydô l6Xên, nhẹZu6KxF nhànDXDo6Gg ghDXDo6Gé sZu6KxFát tZu6KxFai cZu6KxFô thìZu6KxF tHY7gydhầm đeZu6KxF Zu6KxFdoạ: “NếDXDo6Gu 6Xnhư HY7gydcô DXDo6Gdám Zu6KxFphản đối,6X tôZu6KxFi sZu6KxFẽ ngaDXDo6Gy lậDXDo6Gp HY7gydtức quẳng6X cHY7gydô Zu6KxFlại nơHY7gydi này,6X tiHY7gydn tôi6X 6Xđi, sZu6KxFo vZu6KxFới 6Xthủ đoạnZu6KxF cDXDo6Gủa 6XDu HY7gydTư NhânHY7gyd Zu6KxFthì HY7gydDu tửDXDo6G 6XVĩ cò6Xn độcZu6KxF ácHY7gyd hDXDo6Gơn rDXDo6Gất nhiều…Zu6KxF khônDXDo6Gg ti6Xn 6Xthì côZu6KxF DXDo6Gcứ thHY7gydử xem.”
Diệp T6Xây Zu6KxFHi cảmHY7gyd thDXDo6Gấy mìZu6KxFnh như6X rơiHY7gyd thẳnDXDo6Gg vàZu6KxFo Zu6KxFmột hZu6KxFầm b6Xăng, thậtZu6KxF sựZu6KxF khôDXDo6Gng ba6Xo giHY7gydờ lườZu6KxFng t6Xrước DXDo6Gđược 6XHạ Phù6Xng TuyềnZu6KxF sẽZu6KxF r6Xa chiê6Xu đHY7gydộc như6X vậyZu6KxF, lHY7gydập tứcHY7gyd DXDo6Glàm DXDo6Gcho côDXDo6G đàHY7gydnh Zu6KxFbó ta6Xy ch6Xịu cHY7gydhói 6Xcâm nínHY7gyd màHY7gyd DXDo6Glàm theo.
Cô khôngHY7gyd 6Xbiết chHY7gydính xáDXDo6Gc HạZu6KxF PHY7gydhùng TuyZu6KxFền đaZu6KxFng ng6Xhĩ DXDo6Gcái Zu6KxFquái g6Xì vZu6KxFà cũngDXDo6G không6X bi6Xết Zu6KxFrốt cuộcDXDo6G thZu6KxFì mZu6KxFình nênZu6KxF lZu6KxFàm gì6X bâZu6KxFy giờ.
CôDXDo6G chỉ6X DXDo6Gbiết duDXDo6Gy nhất6X m6Xột điều,DXDo6G đó6X Zu6KxFlà vDXDo6Gẻ mặtDXDo6G DXDo6Gtươi cZu6KxFười hớnHY7gyd DXDo6Ghở đốHY7gydi vZu6KxFới Zu6KxFsự chúc6X phúc6X củaHY7gyd cáZu6KxFc vịZu6KxF k6Xhác ởDXDo6G đâDXDo6Gy củDXDo6Ga mDXDo6Gình sHY7gydo vớiHY7gyd khóHY7gydc c6Xòn khZu6KxFó DXDo6Gcoi HY7gydhơn rấ6Xt nhiều.
Mà HY7gydlúc đZu6KxFó, ởHY7gyd DXDo6Gmột góDXDo6Gc k6Xhác HY7gydcủa 6Xcăn phòDXDo6Gng, một6X bóDXDo6Gng n6Xgười Zu6KxFlầm DXDo6Glũi tZu6KxFừ từZu6KxF bướHY7gydc rDXDo6Ga ngoài.
Trên đ6Xường vềZu6KxF nhà6X, Diệ6Xp TâHY7gydy DXDo6GHi trầmHY7gyd m6Xặc hồiZu6KxF lHY7gydâu, DXDo6Grốt cuDXDo6Gộc HY7gydcũng nhịnHY7gyd khô6Xng DXDo6Gnổi nữa6X Zu6KxFrồi liềnDXDo6G Zu6KxFtháo ngDXDo6Gay Zu6KxFchiếc nhẫZu6KxFn Zu6KxFra trảDXDo6G cDXDo6Gho H6Xạ PhDXDo6Gùng Tuyền.
HạHY7gyd PhùDXDo6Gng TuyềnDXDo6G cDXDo6Gũng chẳnZu6KxFg thèmZu6KxF nhìn6X nDXDo6Gó lấDXDo6Gy mộtHY7gyd cái,Zu6KxF chDXDo6Gỉ 6Xnói: “SZu6KxFau này,6X cô6X phảiDXDo6G l6Xuôn lDXDo6Guôn đ6Xeo nóZu6KxF DXDo6Gtrên DXDo6Gtay nDXDo6Gghe không?”
“VHY7gydiệc nàyZu6KxF, aHY7gydnh DXDo6Gđang DXDo6Gtiến HY7gydhành k6Xế hoạchZu6KxF gZu6KxFì v6Xậy, việcDXDo6G chú6Xng tDXDo6Ga đínHY7gydh h6Xôn là6X mộtZu6KxF pZu6KxFhần củaZu6KxF DXDo6Gkế hoạchHY7gyd đó,HY7gyd DXDo6Gđúng khôngDXDo6G?” 6XĐây HY7gydlà đá6Xp ánZu6KxF dZu6KxFuy nhấHY7gydt Zu6KxFmà DiệpHY7gyd TâyHY7gyd HZu6KxFi sDXDo6Guy Zu6KxFnghĩ hồi6X lâ6Xu mớiHY7gyd tDXDo6Gìm rDXDo6Ga được,Zu6KxF cũDXDo6Gng làHY7gyd đápHY7gyd HY7gydán làHY7gydm Zu6KxFcô th6Xấy yê6Xn tâ6Xm nhất.
Zu6KxFĐáng tiếc6X Zu6KxFđáp ánZu6KxF 6Xnày 6Xngay DXDo6Glập tứ6Xc bịZu6KxF HY7gydbác bỏDXDo6G: “Ch6Xẳng có6X kếDXDo6G hoạchHY7gyd nHY7gydào cả.”
“Vậy…HY7gydtại saZu6KxFo chú6Xng t6Xa phả6Xi đính6X hônHY7gyd?” DiệHY7gydp TâDXDo6Gy HY7gydHi t6Xhấy lưngZu6KxF mìDXDo6Gnh đangZu6KxF rònZu6KxFg rHY7gydòng mồHY7gyd hôZu6KxFi lạnh.
“BởiZu6KxF DXDo6Gvì 6Xđính hZu6KxFôn HY7gydrồi mớiDXDo6G cóHY7gyd thểHY7gyd kết6X hôZu6KxFn.” HHY7gydạ PhùnHY7gydg TuyềHY7gydn Zu6KxFnhàn nDXDo6Ghạt giảZu6KxFi thích.
DiệpDXDo6G TâyHY7gyd Zu6KxFHi thấZu6KxFy hHY7gydình HY7gydnhư nhHY7gydiệt HY7gydđộ điềuZu6KxF hoHY7gydà troDXDo6Gng Zu6KxFxe đãZu6KxF xuốn6Xg HY7gydquá t6Xhấp rồi,HY7gyd HY7gydthế cDXDo6Gho nê6Xn giọng6X nóiHY7gyd củaHY7gyd 6Xcô mớ6Xi ruZu6KxFn rẩHY7gydy nhHY7gydư vầyHY7gyd: “Kết…hôn?”
“Đúng vậyZu6KxF.” NgườiHY7gyd nàDXDo6Go đHY7gydó gHY7gydật đầu.
“Tại6X saDXDo6Go 6Xlại phảZu6KxFi kếtHY7gyd hôDXDo6Gn?” Di6Xệp TâyHY7gyd HDXDo6Gi gHY7gydiựt gDXDo6Giựt tó6Xc mìnhHY7gyd, mộHY7gydt 6Xcái, 6Xhai cáiZu6KxF, bDXDo6Ga cái…
“Bởi 6Xvì tZu6KxFôi kh6Xông Zu6KxFmuốn chưaHY7gyd kếtHY7gyd HY7gydhôn đãDXDo6G sinDXDo6Gh coZu6KxFn rồi.”
“TạiHY7gyd HY7gydsao lại6X muDXDo6Gốn siDXDo6Gnh con?!”
“BởiDXDo6G vHY7gydì chúng6X tHY7gyda 6Xđã HY7gydlên giường.”
“TạiHY7gyd DXDo6Gsao lại6X p6Xhải lHY7gydên giường???”
“BởiDXDo6G 6Xvì chúZu6KxFng Zu6KxFta HY7gydsắp kếtZu6KxF hôn.”
“Tại HY7gydsao chúngZu6KxF 6Xta lạ6Xi pDXDo6Ghải kếtHY7gyd hôn???!!!!”
“Bở6Xi HY7gydvì chúng6X tHY7gyda đãZu6KxF đín6Xh hôn.”
“…”

CDXDo6Gứ nhưDXDo6G HY7gydvậy, vấZu6KxFn đZu6KxFề nàyZu6KxF cZu6KxFứ lDXDo6Gập đi6X lậpDXDo6G lại6X v6Xô sốZu6KxF Zu6KxFlần, DiệDXDo6Gp THY7gydây HY7gydHi quyếtHY7gyd địHY7gydnh đổDXDo6Gi phươZu6KxFng thức6X giZu6KxFao tiếDXDo6Gp, Zu6KxFcho HY7gydnên DXDo6Gcô 6Xvô cùngHY7gyd Zu6KxFthành khẩnZu6KxF, nghi6Xêm túZu6KxFc cực6X độZu6KxF nóiHY7gyd: “HạDXDo6G PhùngZu6KxF Tuyền,Zu6KxF tôiHY7gyd khôn6Xg m6Xuốn kếZu6KxFt hôZu6KxFn vớ6Xi anh.”
HạHY7gyd PZu6KxFhùng Tuyền6X cũn6Xg khônZu6KxFg Zu6KxFcó phHY7gydản Zu6KxFứng 6Xgì dữHY7gyd Zu6KxFdội lắm,Zu6KxF cZu6KxFhỉ độtHY7gyd ngộZu6KxFt hỏiZu6KxF mộHY7gydt câZu6KxFu hỏiZu6KxF kDXDo6Ghác: “VậyDXDo6G HY7gydmỗi sáHY7gydng c6Xó HY7gydphải làZu6KxF c6Xô ca6Xm DXDo6Gtâm tình6X nguyện6X bZu6KxFưng cà6X phDXDo6Gê l6Xên HY7gydcho tZu6KxFôi không?”
“6XKhông đờiDXDo6G nào.”6X Diệp6X Zu6KxFTây H6Xi t6Xrả lờZu6KxFi chắcZu6KxF 6Xnhư đin6Xh chémZu6KxF sắt.
“KhôZu6KxFng 6Xlà đượcDXDo6G rồi.”
“6XThế l6Xà cHY7gydó ýDXDo6G DXDo6Ggì hả?”DXDo6G DiệZu6KxFp Tâ6Xy HHY7gydi k6Xhông h6Xiểu gìHY7gyd Zu6KxFhết trơn.
“ChZu6KxFúng HY7gydta kếtZu6KxF hônHY7gyd sDXDo6Gau n6Xày Zu6KxFcũng giốnHY7gydg HY7gydnhư viDXDo6Gệc HY7gydcô phảiZu6KxF bưngHY7gyd DXDo6Gcà Zu6KxFphê mỗiDXDo6G sánHY7gydg cZu6KxFho tôDXDo6Gi, mặc6X HY7gyddù khôngZu6KxF tìDXDo6Gnh nguyDXDo6Gện nhưnHY7gydg c6Xuối HY7gydcùng HY7gydcô DXDo6Gvẫn phảiHY7gyd làm.”6X HạDXDo6G PhùngZu6KxF TuyềnZu6KxF DXDo6Gdùng mZu6KxFột câHY7gydu đơnHY7gyd giảnZu6KxF kếtDXDo6G t6Xhúc vấZu6KxFn DXDo6Gđề mHY7gydà DDXDo6Giệp THY7gydây HY7gydHi sZu6KxFo sáDXDo6Gnh vớiDXDo6G hHY7gydàm số6X tDXDo6Goán HY7gydhọc còn6X khHY7gydó khănHY7gyd hơ6Xn gấpHY7gyd chụcHY7gyd lần.
Chapter 24
Diệp THY7gydây HHY7gydi vừDXDo6Ga HY7gydthấy bựcZu6KxF m6Xình vừDXDo6Ga buồHY7gydn cười,6X kHY7gydhông biếtHY7gyd làZu6KxFm HY7gydsao lạiZu6KxF thZu6KxFốt DXDo6Gra câDXDo6Gu: “Tôi6X cHY7gydó cHY7gydhết cũDXDo6Gng 6Xkhông 6Xgả chHY7gydo anh.”
HY7gydSau Zu6KxFkhi nDXDo6Gói xoDXDo6Gng lạiZu6KxF cảmZu6KxF thấy6X Zu6KxFcó gì6X đHY7gydó khôngDXDo6G ổZu6KxFn, Zu6KxFthẳng Zu6KxFthắn HY7gydquá mứDXDo6Gc, DXDo6Ghơn nữaDXDo6G DXDo6Gcòn HY7gydchút nguHY7gydy hiểm—n6Xhư DXDo6Gmấy 6Xbộ pDXDo6Ghim truyềnZu6KxF HY7gydhình nhảmHY7gyd n6Xhí ấyDXDo6G, những6X HY7gydlời nHY7gydày củaDXDo6G nữ6X chínDXDo6Gh 1HY7gyd0 phHY7gydần thDXDo6Gì 8,HY7gyd9 pDXDo6Ghần chắZu6KxFc chắnZu6KxF sẽHY7gyd 6Xbị gảHY7gyd ch6Xo HY7gydnam 6Xnhân màDXDo6G nữZu6KxF chDXDo6Gính ghé6Xt nhấtZu6KxF cDXDo6Gó chếDXDo6Gt cHY7gydũng HY7gydkhông muDXDo6Gốn lấDXDo6Gy. CHY7gydho nênZu6KxF, 6Xcô vộHY7gydi sửaZu6KxF lạiZu6KxF nói:Zu6KxF DXDo6G“Hay 6Xlà nóiDXDo6G nZu6KxFhư vậ6Xy điZu6KxF, tôiHY7gyd Zu6KxFcảm giáDXDo6Gc cZu6KxFơ DXDo6Ghội DXDo6Gmình gảDXDo6G chDXDo6Go 6XDu GianZu6KxFg NHY7gydam HY7gydso vớiDXDo6G gảZu6KxF cZu6KxFho anZu6KxFh hơn6X… mộtHY7gyd chHY7gydút xíu.”
VDXDo6Gốn dĩDXDo6G, Zu6KxFDiệp HY7gydTây Zu6KxFHi địnhHY7gyd nóZu6KxFi “6Xlớn hơnHY7gyd” đằnZu6KxFg s6Xau cộngHY7gyd tHY7gydhêm HY7gydphó tDXDo6Gừ “6Xrất 6Xnhiều” nhHY7gydưng DXDo6Gsuy đZu6KxFi Zu6KxFtính lạDXDo6Gi thDXDo6Gì dHY7gydù saHY7gydo hHY7gydai HY7gydngười cZu6KxFũng đZu6KxFã ởDXDo6G một6X nh6Xà với6X 6Xnhau khZu6KxFá lDXDo6Gâu rồi,6X kZu6KxFhông th6Xể lấHY7gydy oánHY7gyd b6Xáo DXDo6Gân, qDXDo6Guá mức6X đ6Xả kíc6Xh tựZu6KxF ái6X cZu6KxFủa h6Xắn HY7gydvì thếZu6KxF rHY7gydất h6Xảo tHY7gydâm đổiDXDo6G HY7gydlại thDXDo6Gành cụmZu6KxF từ6X “Zu6KxFmột chú6Xt xíu”DXDo6G này.

ThậtHY7gyd HY7gydkhông nghĩHY7gyd Zu6KxFđến hậDXDo6Gu hoDXDo6Gạ s6Xau này,Zu6KxF chọHY7gydc ngHY7gyday vàHY7gydo tHY7gydổ DXDo6Gkiến lử6Xa, têHY7gydn sZu6KxFói Zu6KxFhỉ nộHY7gyd khôDXDo6Gng lườ6Xng đ6Xược bêDXDo6Gn cạnh.
VừaDXDo6G DXDo6Gdứt lờiDXDo6G, HạZu6KxF Phùng6X TuyHY7gydền liề6Xn nắmHY7gyd Zu6KxFchặt lấyZu6KxF cổHY7gyd Zu6KxFtay của6X HY7gydcô, một6X phDXDo6Gen ké6Xo HY7gydlại, thuDXDo6Gận đZu6KxFà ké6Xo cHY7gydả ngườiZu6KxF DiHY7gydệp TâHY7gydy Zu6KxFHi nDXDo6Ggồi lêHY7gydn đù6Xi hắn.
Diệp Tây6X HZu6KxFi tất6X nhZu6KxFiên l6Xà liềZu6KxFu mạngHY7gyd gi6Xãy d6Xụa nhưn6Xg chẳngHY7gyd HY7gydăn thu6Xa gHY7gydì, ngàDXDo6Gy thưZu6KxFờng vốHY7gydn tứcHY7gyd HY7gydgiận đếnDXDo6G HY7gydcực điểm,HY7gyd tZu6KxFức đếnDXDo6G DXDo6Gxì khHY7gydói đốiDXDo6G vớDXDo6Gi hắDXDo6Gn cũnHY7gydg HY7gydvô dụnDXDo6Gg rồi.
Hạ PhùngZu6KxF TuyềZu6KxFn một6X t6Xay khoá6X chDXDo6Gặt hDXDo6Gai t6Xay củaHY7gyd DiZu6KxFệp Tâ6Xy Zu6KxFHi, Zu6KxFmột tDXDo6Gay DXDo6Ggiữ chặtHY7gyd gáyDXDo6G côDXDo6G, hHY7gydung hănHY7gydg HY7gydmà hôn.
CảmZu6KxF giáZu6KxFc lDXDo6Gưỡi HDXDo6Gạ Phùng6X TuyềHY7gydn đDXDo6Gang dDXDo6Gần dZu6KxFần Zu6KxFxâm nh6Xập vào6X troHY7gydng Zu6KxFmiệng mìHY7gydnh, DZu6KxFiệp Tâ6Xy H6Xi to6Xàn thDXDo6Gân têHY7gyd dạiHY7gyd, cố6X gắngHY7gyd h6Xết sứDXDo6Gc ngậmZu6KxF chặtZu6KxF miện6Xg lại,HY7gyd kiênHY7gyd cườZu6KxFng HY7gydphòng tDXDo6Ghủ 6Xđến cùng.
Hạ DXDo6GPhùng HY7gydTuyền mỉm6X c6Xười nháDXDo6Gy mắtDXDo6G Zu6KxFmột cái,DXDo6G DXDo6Gbỏ mộtHY7gyd taHY7gydy r6Xa, t6Xừ bêZu6KxFn ngoà6Xi đ6Xống lZu6KxFễ phụcHY7gyd HY7gydbùng 6Xnhùng, bànDXDo6G HY7gydtay HY7gydhắn nhaHY7gydnh nhẹnDXDo6G l6Xuồn vào6X troHY7gydng ngườiZu6KxF DiZu6KxFệp DXDo6GTây DXDo6GHi, nhẹHY7gyd nhà6Xng sờ…
“Á!DXDo6G!!!” DiệpZu6KxF T6Xây Zu6KxFHi HY7gydhét lênHY7gyd, Hạ6X PhùngZu6KxF TuyềnDXDo6G nhZu6KxFân cơ6X hộiHY7gyd đHY7gydó tiếHY7gydn vàHY7gydo, 6Xbá đạo6X Zu6KxFhôn côZu6KxF khônHY7gydg ngZu6KxFừng, 6Xhai bHY7gydên HY7gyddây dưa.
CảDXDo6G ngườ6Xi nóZu6KxFng rực,6X hắZu6KxFn 6X“chiến đấu”HY7gyd rấtDXDo6G 6Xmạnh mẽ,6X DXDo6Glàm chZu6KxFo HY7gydDiệp TZu6KxFây DXDo6GHi khôHY7gydng HY7gydcách DXDo6Gnào hHY7gydô hấp.
THY7gydrong tìDXDo6Gnh HY7gydthế cấp6X bách6X đó,cDXDo6Gô trêDXDo6Gn dDXDo6Gưới Zu6KxFkết hợp,Zu6KxF cắn6X vàoZu6KxF HY7gydmôi hắZu6KxFn, liền6X cHY7gydảm thấy6X vị6X Zu6KxFmáu tươi6X nZu6KxFgọt ngà6Xo tràn6X ra.
HY7gydVốn tHY7gydưởng rằ6Xng Zu6KxFhắn Zu6KxFsẽ nDXDo6Ggay lậpHY7gyd tứHY7gydc bZu6KxFuông mình6X HY7gydra, nh6Xưng DXDo6Gkhông, DXDo6GHạ PhHY7gydùng Tuyề6Xn 6Xhừ cũngDXDo6G khôngHY7gyd hừHY7gyd mHY7gydột tiến6Xg HY7gydlại ănZu6KxF miế6Xng tDXDo6Grả miếng,DXDo6G cũHY7gydng 6Xchơi chiêDXDo6Gu ấyZu6KxF cắ6Xn lZu6KxFại môHY7gydi cZu6KxFô DXDo6Gmột phát.
D6Xiệp TâDXDo6Gy DXDo6GHi đauDXDo6G đếnHY7gyd Zu6KxFứa nước6X mắtHY7gyd, chZu6KxFờ HạZu6KxF PhùHY7gydng Tuy6Xền vừ6Xa buông6X mHY7gydình rDXDo6Ga Zu6KxFđã vHY7gydội vàngHY7gyd lZu6KxFui v6Xề mộtZu6KxF góZu6KxFc HY7gydxe các6Xh xZu6KxFa hắn,HY7gyd Zu6KxFrút cáiHY7gyd gHY7gydương 6Xra xeZu6KxFm HY7gydchút, m6Xôi d6Xưới bDXDo6Gị cắnZu6KxF đangZu6KxF rươmHY7gyd rướZu6KxFm HY7gydmáu rồi. 

“HạHY7gyd P6Xhùng TuHY7gydyền, DXDo6Ganh lZu6KxFàm cHY7gydái quáZu6KxFi HY7gydgì thZu6KxFế!” DXDo6GDiệp 6XTây HHY7gydi n6Xộ 6Xkhí Zu6KxFxung thiên.
“Cô6X cHY7gydắn tôiDXDo6G tHY7gydất nDXDo6Ghiên tDXDo6Gôi sẽHY7gyd đápHY7gyd lHY7gydễ thôiZu6KxF!” HạDXDo6G P6Xhùng TuyZu6KxFền hơDXDo6Gi n6Xhíu mày.
“Anh…anh đồZu6KxF bi6Xến DXDo6Gthái! A!”
DiệpZu6KxF TZu6KxFây HHY7gydi còDXDo6Gn 6Xchưa cóDXDo6G 6Xmắng Zu6KxFxong, lạiDXDo6G bịZu6KxF ngưHY7gydời nZu6KxFào đHY7gydó mộtDXDo6G 6Xphen k6Xéo DXDo6Gtiếp, t6Xiếp tục6X cưỡng6X ép.
HDXDo6Gạ PhùDXDo6Gng TuyDXDo6Gền Zu6KxFtiến q6Xuân thầnDXDo6G HY7gydtốc, kZu6KxFhông đHY7gydể Zu6KxFcho côZu6KxF c6Xó DXDo6Gbất kìHY7gyd cDXDo6Gơ hộiHY7gyd nDXDo6Gào để6X t6Xhở DXDo6Gnữa, giống6X n6Xhư DXDo6Gcó Zu6KxFlửa đốtZu6KxF cháyZu6KxF côHY7gyd vậy.
6XDiệp TâyZu6KxF Zu6KxFHi cũng6X khôHY7gydng thZu6KxFể nhẫnDXDo6G nHY7gydhịn cHY7gydhịu thuDXDo6Ga thêm6X HY7gydnữa, oDXDo6Gán hậHY7gydn dùngHY7gyd hZu6KxFết Zu6KxFsức bìHY7gydnh siZu6KxFnh Zu6KxFcắn vàDXDo6Go cáZu6KxFi lưỡHY7gydi bDXDo6Gá Zu6KxFđạo HY7gydkia mộZu6KxFt cái.
Bởi DXDo6Gvì tức6X giậnZu6KxF nHY7gydên lự6Xc cZu6KxFắn rZu6KxFất mạn6Xh, HY7gydchỉ giDXDo6Gải h6Xận đưZu6KxFợc lDXDo6Gúc ấy6X DXDo6Gnhưng chHY7gydỉ mộZu6KxFt Zu6KxFgiây saZu6KxFu, DiZu6KxFệp DXDo6GTây HDXDo6Gi HY7gydmôi trHY7gydên lHY7gydại cảmDXDo6G thấyHY7gyd vôZu6KxF cùnZu6KxFg DXDo6Gđau nhDXDo6Gức—lại bịDXDo6G DXDo6Gtrả thù6X nữa!!!!!
HạZu6KxF HY7gydPhùng TuyềnDXDo6G buông6X cZu6KxFô 6Xra, nh6Xìn DiZu6KxFệp TâyZu6KxF HZu6KxFi c6Xo HY7gydcả hDXDo6Gai châZu6KxFn lDXDo6Gên HY7gydlùi vềHY7gyd mộDXDo6Gt gócZu6KxF xZu6KxFe vừaDXDo6G gHY7gydiận vừDXDo6Ga sZu6KxFợ HY7gydnhìn mìn6Xh chằmDXDo6G chằm,Zu6KxF hDXDo6Gắn nhẹDXDo6G HY7gydgiọng nói:6X “Zu6KxFCòn muốHY7gydn thửZu6KxF nZu6KxFữa không?”
DiệpDXDo6G TZu6KxFây 6XHi chZu6KxFe Zu6KxFmôi HY7gydrướm HY7gydmáu cZu6KxFủa mìnHY7gydh, liềuDXDo6G 6Xmạng lắcZu6KxF đầu.
Hạ Ph6Xùng Tuyề6Xn DXDo6Gtiến lDXDo6Gại gầnDXDo6G cDXDo6Gô, lôiZu6KxF HY7gydcái tHY7gyday 6Xđang cDXDo6Ghe miệngZu6KxF cHY7gydủa HY7gydcô rZu6KxFa, k6Xhẽ ng6Xhiêng đầu,Zu6KxF tiếHY7gydp tụcZu6KxF hôZu6KxFn nữa.
Diệp TâyHY7gyd HZu6KxFi b6Xị DXDo6Gvây hHY7gydãm 6Xtrong mDXDo6Gột gócDXDo6G HY7gydnhỏ, khôZu6KxFng Zu6KxFcó đườngDXDo6G nDXDo6Gào HY7gydđể thoát,Zu6KxF nụDXDo6G hôZu6KxFn của6X HY7gydhắn bDXDo6Gá đ6Xạo mZu6KxFà cHY7gyduồng nZu6KxFhiệt, th6Xật sựDXDo6G Zu6KxFmuốn lZu6KxFàm DiệpZu6KxF TDXDo6Gây HHY7gydi ngZu6KxFhẹt thZu6KxFở DXDo6Gmà chếDXDo6Gt DXDo6Gnhưng cDXDo6Gô k6Xhông cònZu6KxF HY7gyddám DXDo6Gphản khángHY7gyd nữa,HY7gyd chDXDo6Gỉ c6Xó thZu6KxFể 6Xbiết điềuDXDo6G m6Xột cDXDo6Ghút đểZu6KxF mặHY7gydc chDXDo6Go hắnDXDo6G muốn6X làmHY7gyd gDXDo6Gì Zu6KxFthì làm.
KhônDXDo6Gg bZu6KxFiết qDXDo6Gua baDXDo6Go lâZu6KxFu, HDXDo6Gạ PDXDo6Ghùng TuyDXDo6Gền bá6X đạo6X hôDXDo6Gn dầDXDo6Gn nhZu6KxFẹ nhàHY7gydng DXDo6Gôn nh6Xu, từ6Xng c6Xhút từHY7gydng chú6Xt mộHY7gydt liếDXDo6Gm đôHY7gydi mZu6KxFôi bịHY7gyd thZu6KxFương của6X Zu6KxFcô, DXDo6Gvô cùZu6KxFng nHY7gydhẹ nDXDo6Ghàng vàDXDo6G tỉZu6KxF mỉ.
“TốiZu6KxF Zu6KxFnay, DXDo6GDu Gian6Xg NaZu6KxFm cDXDo6Gòn chưDXDo6Ga Zu6KxFhôn cHY7gydô, màDXDo6G tôiZu6KxF, lạiHY7gyd hôHY7gydn côZu6KxF đếnZu6KxF bDXDo6Ga lần.”6X Hạ6X Phù6Xng TuyềnHY7gyd cZu6KxFúi đầu6X nhìn6X cZu6KxFô, Zu6KxFánh mắt6X khó6X hiểuZu6KxF nói:Zu6KxF “CănDXDo6G cứDXDo6G tZu6KxFheo tìZu6KxFnh huHY7gydống hZu6KxFiện tZu6KxFại thHY7gydì cDXDo6Gơ 6Xhội côHY7gyd 6Xgả chHY7gydo tôDXDo6Gi Zu6KxFso Zu6KxFsánh v6Xới DXDo6Ggả DXDo6Gcho hắnDXDo6G hìnHY7gydh nhưHY7gyd lZu6KxFà hơ6Xn…một chútHY7gyd xíu.” 
Như6Xng D6Xiệp TâHY7gydy HHY7gydi căZu6KxFn bản6X là6X khô6Xng c6Xó ngZu6KxFhe HZu6KxFạ PHY7gydhùng Tu6Xyền nóDXDo6Gi chuyệnDXDo6G, cònZu6KxF đHY7gydang b6Xận rZu6KxFộn 6Xtìm cácDXDo6Gh thoáZu6KxFt khZu6KxFỏi n6Xgực 6Xhắn, lDXDo6Giều mZu6KxFạng cầmDXDo6G kZu6KxFhăn HY7gydgiấy chù6Xi môiHY7gyd, lạiHY7gyd HY7gydcòn kHY7gydhông n6Xgừng “Phi,phi,phi”
“An6Xh lHY7gydà t6Xên Zu6KxFháo sắcHY7gyd thấp6X kémDXDo6G! THY7gydại saZu6KxFo DXDo6Glại k6Xhông cóZu6KxF chú6Xt lịHY7gydch sựDXDo6G DXDo6Gnào, chDXDo6Gưa được6X sDXDo6Gự đồ6Xng ýZu6KxF củaDXDo6G ngườiHY7gyd khá6Xc đã6X cưỡng6X hôn!”DXDo6G Zu6KxFDiệp TDXDo6Gây HZu6KxFi DXDo6Gbất ngờ,DXDo6G DXDo6Ghung hăZu6KxFng m6Xắng hắHY7gydn: “HY7gydĐồ thầnHY7gyd kinh!”
“DXDo6GKhông 6Xsao, sDXDo6Gau nàHY7gydy 6Xcô sDXDo6Gẽ qHY7gyduen thôi.”Zu6KxF Hạ6X P6Xhùng TuDXDo6Gyền tDXDo6Grở lạDXDo6Gi vị6X trí6X ngồiHY7gyd c6Xủa 6Xhắn, haDXDo6Gi chân6X đuZu6KxFng đưa6X, vDXDo6Gừa c6Xười vZu6KxFừa nhàDXDo6Gn HY7gydnhã tDXDo6Grả lời.
NếHY7gydu cDXDo6Gó thể,Zu6KxF DiệpZu6KxF T6Xây HY7gydHi th6Xực 6Xmuốn pDXDo6Ghun máDXDo6Gu t6Xrên miệnDXDo6Gg mZu6KxFình vDXDo6Gào mDXDo6Gặt hHY7gydắn. Cô6X tức6X gZu6KxFiận DXDo6Gđến HY7gydmức cảDXDo6G n6Xgười đềDXDo6Gu rHY7gydung DXDo6Glên 6Xbần bậZu6KxFt, DXDo6Gđang thở,Zu6KxF lZu6KxFại phHY7gydát HY7gydhiện rHY7gyda c6Xái nhẫnDXDo6G Zu6KxFđính Zu6KxFhôn mDXDo6Gình vừaDXDo6G tháHY7gydo 6Xra lúc6X 6Xnãy chHY7gydẳng biDXDo6Gết t6Xừ lúZu6KxFc Zu6KxFnào đãDXDo6G chDXDo6Giễm cDXDo6Ghệ Zu6KxFvững vàngHY7gyd 6Xnằm trên6X ngónZu6KxF áDXDo6Gp 6Xút củaDXDo6G cô.
Chiếc Zu6KxFnhẫn 6Xbạch kiHY7gydm vDXDo6Gới bDXDo6Ga 6Xviên HY7gydđá đưHY7gydợc cắZu6KxFt gọtZu6KxF DXDo6Gtinh xảo,DXDo6G th6Xiết kếHY7gyd mớDXDo6Gi mDXDo6Gẻ. NhưngZu6KxF đố6Xi vớDXDo6Gi DiệHY7gydp 6XTây HY7gydHi thìDXDo6G Zu6KxFnó chẳngHY7gyd khácHY7gyd gìDXDo6G mộtHY7gyd cáZu6KxFi k6Xhoá sắt,Zu6KxF buộ6Xc thật6X chặtHY7gyd cZu6KxFô lại.
DDXDo6Giệp DXDo6GTây HHY7gydi đHY7gydang địnHY7gydh Zu6KxFtháo 6Xra lầnHY7gyd Zu6KxFnữa, HZu6KxFạ PZu6KxFhùng Tuyền6X DXDo6Glại dùn6Xg giọngHY7gyd HY7gydnói bìnZu6KxFh tĩnhZu6KxF khHY7gydông gợ6Xn sDXDo6Góng DXDo6Gchặn lạ6Xi: “NếuZu6KxF nZu6KxFhư côDXDo6G dáDXDo6Gm là6Xm Zu6KxFthế, tô6Xi s6Xẽ HY7gydlập 6Xtức lậpDXDo6G HY7gydlại nhZu6KxFững chuyệZu6KxFn HY7gydvừa rồ6Xi đã6X Zu6KxFlàm vớ6Xi cô6X đấy.”
Di6Xệp Zu6KxFTây HDXDo6Gi DXDo6Gtay lậpZu6KxF tứcDXDo6G cứngDXDo6G đờ.
“SaZu6KxFu này,Zu6KxF bất6X luậHY7gydn làHY7gyd đi6X tắZu6KxFm haZu6KxFy Zu6KxFđi ngZu6KxFủ, cHY7gydô 6Xđều phảiHY7gyd Zu6KxFđeo nHY7gydó Zu6KxFở tHY7gydrên tay.HY7gyd” Zu6KxFHạ P6Xhùng TuyHY7gydền rHY7gyda lệnh.
“XDXDo6Gin hỏi6X, 6Xvì DXDo6Gsao Zu6KxFtôi phả6Xi nDXDo6Gghe l6Xời anh?”Zu6KxF DHY7gydiệp T6Xây DXDo6GHi kDXDo6Ghông phục.
“N6Xếu khônZu6KxFg tinHY7gyd, côZu6KxF 6Xcó tZu6KxFhể thửZu6KxF mộtHY7gyd cHY7gydhút xeDXDo6Gm sDXDo6Gao.” HạZu6KxF PhùngZu6KxF TuHY7gydyền gõDXDo6G gõZu6KxF ngZu6KxFón taZu6KxFy trêDXDo6Gn đầu6X gốiHY7gyd HY7gydtheo ti6Xết tấDXDo6Gu, mỗiZu6KxF HY7gydmột nhịpHY7gyd g6Xõ nh6Xư Zu6KxFđánh và6Xo lòng6X DDXDo6Giệp HY7gydTây 6XHi: “Tin6X tôi6X Zu6KxFđi, cZu6KxFô DXDo6Gvĩnh viễnHY7gyd sẽDXDo6G kHY7gydhông b6Xao DXDo6Ggiờ đDXDo6Goán trưHY7gydớc đượ6Xc tôDXDo6Gi sẽ6X làDXDo6Gm nhữnDXDo6Gg gDXDo6Gì đâu.”
Khi HY7gydhai ngư6Xời tHY7gydrở vềDXDo6G HY7gydnhà, HY7gydA KhoDXDo6Gan pháZu6KxFt hiệnZu6KxF DXDo6Gmôi Diệp6X TDXDo6Gây HY7gydHi sDXDo6Gưng phồngZu6KxF lê6Xn, v6Xẻ mặtDXDo6G Zu6KxFvô cHY7gydùng kDXDo6Ghó chHY7gydịu cHY7gydho nHY7gydên liZu6KxFền ânZu6KxF cHY7gydần DXDo6Ghỏi tZu6KxFhăm: “HY7gydNha đầu,6X kẻHY7gyd nàoDXDo6G chọc6X HY7gydgiận Zu6KxFmuội, làZu6KxFm saHY7gydo màHY7gyd mHY7gydặt nhHY7gydư bị6X t6Xáo bóDXDo6Gn t6Xhế này?”
Diệ6Xp TâDXDo6Gy Zu6KxFHi ng6Xhiến Zu6KxFrăng nghiếnHY7gyd lợiDXDo6G nóiDXDo6G: “MuộiZu6KxF bịHY7gyd HạZu6KxF HY7gydPhùng TuZu6KxFyền 6Xép buộc!”
“Ngay tạiDXDo6G bZu6KxFữa tZu6KxFiệc á?”DXDo6G 6XA KhoaHY7gydn DXDo6Ghít mộtDXDo6G DXDo6Ghơi, 6Xbối rốiDXDo6G: “X6Xong rồi,DXDo6G x6Xong rồiZu6KxF, nZu6KxFhất địnhZu6KxF lHY7gydà vộiHY7gyd vàn6Xg DXDo6Gquá, HY7gydPhùng T6Xuyền chưZu6KxFa kị6Xp sHY7gydử dụnDXDo6Gg biệnZu6KxF pHY7gydháp 6Xan tDXDo6Goàn Zu6KxFđúng không,DXDo6G nDXDo6Gói khôngHY7gyd chừn6Xg muộDXDo6Gi man6Xg t6Xhai r6Xồi, khôDXDo6Gng được,HY7gyd 6Xkhông được,Zu6KxF huyn6Xh Zu6KxFphải nhZu6KxFanh chóZu6KxFng điHY7gyd 6Xnấu DXDo6Gcanh tổ6X yDXDo6Gến, để6X mu6Xội bồiHY7gyd bDXDo6Gổ tZu6KxFhân t6Xhể mớiZu6KxF được!”
“Muội6X .khôZu6KxFng .Zu6KxFcó. ýHY7gyd .nàHY7gydy!” Zu6KxFDiệp Tây6X HY7gydHi th6Xái dươngHY7gyd gâDXDo6Gn HY7gydxanh Zu6KxFnổi lênZu6KxF, gZu6KxFiơ taZu6KxFy lZu6KxFên, nhìDXDo6Gn rõDXDo6G chiếcHY7gyd nhẫn6X đínZu6KxFh hô6Xn sáHY7gydng chóZu6KxFi Zu6KxFkia: “MuộiHY7gyd muốHY7gydn nóHY7gydi lHY7gydà HạZu6KxF PhHY7gydùng TuyềnZu6KxF éDXDo6Gp muộiZu6KxF đeDXDo6Go Zu6KxFcái này!”
A KDXDo6Ghoan ngh6Xi HY7gydngờ: “ChẳHY7gydng lHY7gydẽ 6Xmuội kDXDo6Ghông 6Xthích kiểuDXDo6G dángDXDo6G nàyDXDo6G sao?”
6X“Không 6Xphải, kiZu6KxFểu dDXDo6Gáng DXDo6Grất đHY7gydẹp, nhZu6KxFưng mà…”
“Nhưng mZu6KxFà Zu6KxFmuội kZu6KxFhông Zu6KxFthích 6Xđá HY7gydnhỏ ch6Xứ gì?”
“Không,6X viê6Xn đáHY7gyd kHY7gydích thướcZu6KxF rấ6Xt pHY7gydhù hZu6KxFợp, nhưngDXDo6G mà…”
“NhưngHY7gyd HY7gydmà mHY7gyduội thíDXDo6Gch DXDo6Gchiếc nhẫnDXDo6G khDXDo6Gác đắtZu6KxF tiềZu6KxFn h6Xơn hả?”
HY7gyd“Hãy 6Xnghe DXDo6Gmuội nóiHY7gyd 6Xhết có6X được6X không!”HY7gyd Zu6KxFGân xanHY7gydh DXDo6Gnổi lênDXDo6G nZu6KxFgày càng6X rõZu6KxF, tHY7gydai x6Xì khói:Zu6KxF “Ch6Xiếc nhẫZu6KxFn nàDXDo6Gy cDXDo6Ghẳng cHY7gydó vấnDXDo6G đềDXDo6G gìDXDo6G 6Xcả, mZu6KxFuội cHY7gydhỉ 6Xlà khô6Xng muốn6X kế6Xt h6Xôn cùHY7gydng hHY7gydắn thôi!”
“À!!Zu6KxF” HY7gydA KhDXDo6Goan gậtHY7gyd Zu6KxFgù, bắtHY7gyd đHY7gydầu cúZu6KxFi xuDXDo6Gống ti6Xếp tụZu6KxFc làmHY7gyd Zu6KxFviệc DXDo6Gcủa mình.
“Zu6KxFHuynh tại6X sa6Xo khôngZu6KxF DXDo6Gcó phZu6KxFản Zu6KxFứng gHY7gydì vậyHY7gyd?” Diệ6Xp Tây6X HZu6KxFi kDXDo6Ghông khỏZu6KxFi thắcDXDo6G mắc.
“Muội muốnHY7gyd DXDo6Ghuynh phản6X HY7gydứng gDXDo6Gì đây?”DXDo6G Zu6KxFA KhoaHY7gydn cũZu6KxFng chẳngZu6KxF hiDXDo6Gểu nổiDXDo6G Zu6KxFhỏi lại.
“Muội HY7gydvừa HY7gydmới nHY7gydói làHY7gyd 6Xmuội khDXDo6Gông muHY7gydốn kHY7gydết hHY7gydôn cù6Xng HZu6KxFạ P6Xhùng HY7gydTuyền đấy.” 
“HuHY7gydynh khôDXDo6Gng mDXDo6Guốn mìnHY7gydh chếtHY7gyd gZu6KxFià Zu6KxFmà cDXDo6Ghưa cóDXDo6G cháHY7gydu đâu.”
“ThếHY7gyd Zu6KxFlà sa6Xo chứ?”HY7gyd Diệ6Xp THY7gydây 6XHi cựZu6KxF nự.
“DXDo6GÝ củZu6KxFa huy6Xnh chín6Xh HY7gydlà, khôHY7gydng giốngZu6KxF nDXDo6Ghư tìDXDo6Gnh Zu6KxFyêu c6Xủa hHY7gydai đứa6X mHY7gyduội sẽHY7gyd nảHY7gydy nở mỗi mùa xuân qua, còn cái thân già huynh đây càng ngày càng già đi, ai da” A Khoan vừa nói vừa múc cháo nào tôm nào sò từ trong nồi ra, đưa cho cô: “Đây, muội ăn chút đồ ăn khuya nha, bớt nóng nào!”
Diệp Tây Hi hoàn toàn tuyệt vọng, cuối cùng chỉ còn cách biến nỗi oán hận này thành ý chí mà vùi đầu vào thức ăn, vừa mới đón lấy bát cháo thì một bóng áo trắng đã “lướt” tới bên cạnh cô, đưa tay giật phắt bát cháo trong tay cô ra.
“Hư Nguyên à, chân anh lắp ván trượt hay sao thế?” Diệp Tây Hi bất đắc dĩ nhìn Hạ Hư Nguyên.
Hạ Hư Nguyên không để ý tới sự tưởng tượng của Diệp Tây Hi, chỉ nói: “Cô tốt hơn hết là nên đi xem bạn của cô một chút đi.” sau khi nói xong lại một lần nữa biến mất. 
“Hả?” Diệp Tây Hi vội vàng chạy lên lầu.