Sẽ để em yêu anh lần nữa: Chương 29

Chương 29

Giả vờZpT92r4q yêu

Hiểu Đồnn9SmL9C2g nghĩn9SmL9C2 n9SmL9C2ngơi thêm6jGd mZpT92r4qột ZpT92r4qngày ởn9SmL9C2 bệnhZpT92r4q vZpT92r4qiện r6jGdồi mới6jGd v6jGdề nhàn9SmL9C2. 6jGdBác HàZpT92r4q mẹZpT92r4q Đì6jGdnh Ânn9SmL9C2 n9SmL9C2là ngn9SmL9C2ười chạyn9SmL9C2 đếm6jGd chămn9SmL9C2 sócZpT92r4q chZpT92r4qo cô.n9SmL9C2 n9SmL9C2Cả m6jGdột n9SmL9C2ngày Hiể6jGdu Đồnn9SmL9C2g 6jGdtrông n6jGdgón bn9SmL9C2óng hì6jGdnh ZpT92r4qai n6jGdhưng VĩnhZpT92r4q P6jGdhong tZpT92r4quyệt ZpT92r4qkhông hềZpT92r4q đến6jGd lấyn9SmL9C2 mn9SmL9C2ột l6jGdần n9SmL9C2( chZpT92r4qo mZpT92r4qọi ngườ6jGdi mộtn9SmL9C2 pheZpT92r4qn mừn6jGdg h6jGdụt chơn9SmL9C2i )6jGd, côn9SmL9C2 cuốiZpT92r4q cù6jGdng thất6jGd vọZpT92r4qng xuấtZpT92r4q việ6jGdn 6jGdra về.

Sáng 6jGdhôm sa6jGdu, Hiển9SmL9C2u ĐZpT92r4qồng n9SmL9C2đi đến6jGd 6jGdcông ty6jGd, cn9SmL9C2ô tZpT92r4qrong lòZpT92r4qng 6jGdbỗng t6jGdhấp 6jGdthỏm khôn9SmL9C2ng yên.n9SmL9C2 n9SmL9C2Hai ngà6jGdy cô6jGd nghỉZpT92r4q vi6jGdệc n9SmL9C2mà khô6jGdng hềZpT92r4q x6jGdin p6jGdhép. ThếZpT92r4q nàZpT92r4qo 6jGdvào 6jGdphòng 6jGdcũng bn9SmL9C2ị mZpT92r4qọi nZpT92r4qgười soZpT92r4qi món9SmL9C2i. Nhưn6jGdg n9SmL9C2khi cn9SmL9C2ô vàZpT92r4qo ph6jGdòng khôngZpT92r4q 6jGdai nn9SmL9C2ói gn9SmL9C2ì v6jGdới c6jGdô 6jGdcũng chẳngZpT92r4q a6jGdi sn9SmL9C2oi mZpT92r4qói ZpT92r4qcô lấn9SmL9C2y mộtZpT92r4q lần.ZpT92r4q Ngan9SmL9C2y cZpT92r4qả p6jGdhòng quả6jGdn 6jGdlí nhn9SmL9C2ân sn9SmL9C2ự cn9SmL9C2ũng khôngZpT92r4q ZpT92r4qlên tiếngn9SmL9C2. Hi6jGdểu Đồng6jGd cả6jGdm ZpT92r4qthấy hơi6jGd lạ,n9SmL9C2 ZpT92r4qánh m6jGdắt bỗngn9SmL9C2 lướn9SmL9C2t 6jGdnhẹ n9SmL9C2về pZpT92r4qhía cửan9SmL9C2 pn9SmL9C2hòng kia6jGd. N6jGdhưng người6jGd trn9SmL9C2ong đón9SmL9C2 hìnn9SmL9C2h như6jGd chưZpT92r4qa đến.

Đêm kn9SmL9C2ia k6jGdhi cô6jGd lạiZpT92r4q ZpT92r4qmê ZpT92r4qman lầnn9SmL9C2 nữn9SmL9C2a 6jGdtrong bệ6jGdnh việ6jGdn, cn9SmL9C2ơ 6jGdhồ cảm6jGd nhậnn9SmL9C2 đượcZpT92r4q n9SmL9C2bàn ZpT92r4qtay 6jGdấm n9SmL9C2áp ZpT92r4qvuốt v6jGde gươnZpT92r4qg m6jGdặt mình,n9SmL9C2 rn9SmL9C2ồi cả6jGdm nhậnn9SmL9C2 được6jGd ln9SmL9C2àm mn9SmL9C2ôi ấmn9SmL9C2 áp6jGd chếZpT92r4q trụ6jGd trê6jGdn ZpT92r4qmôi c6jGdô, tn9SmL9C2rong lZpT92r4qòng c6jGdảm thấy6jGd thn9SmL9C2ật ấZpT92r4qm á6jGdp, khiế6jGdn ZpT92r4qtim ZpT92r4qcô lần6jGd nn9SmL9C2ữa ru6jGdn độ6jGdng. n9SmL9C2Khi thứn9SmL9C2c d6jGdậy, chỉn9SmL9C2 thấn9SmL9C2y mZpT92r4qột n9SmL9C2màu trn9SmL9C2ắng, m6jGdà kn9SmL9C2hông n9SmL9C2hề thấyZpT92r4q b6jGdóng dánZpT92r4qg VĩnhZpT92r4q ZpT92r4qPhong ở6jGd đâu6jGd, tron9SmL9C2ng lòZpT92r4qng 6jGdcó cZpT92r4qhút hụn9SmL9C2t hẫng6jGd, nuố6jGdi ti6jGdếc ZpT92r4qvà thất6jGd vọng.

Cuối n9SmL9C2cùng VĩnhZpT92r4q PhoZpT92r4qng ZpT92r4qcũng đến6jGd nZpT92r4qhưng t6jGdhái độn9SmL9C2 vẫn6jGd nhZpT92r4qư trướZpT92r4qc ZpT92r4qthờ n9SmL9C2ơ lãnhn9SmL9C2 đạm6jGd kZpT92r4qhông hZpT92r4qề ZpT92r4qnhìn n9SmL9C2cô lấ6jGdy 6jGdmột cn9SmL9C2ái. Tự6jGd nhiênn9SmL9C2 Hiểun9SmL9C2 ĐồngZpT92r4q thấy6jGd mộZpT92r4qt nỗn9SmL9C2i buồn9SmL9C2n 6jGdxâm chn9SmL9C2iếm vàon9SmL9C2 tim.

Hết giờZpT92r4q làm,ZpT92r4q HiểuZpT92r4q ĐồngZpT92r4q buồn9SmL9C2n bãn9SmL9C2 đin9SmL9C2 n9SmL9C2đến trạmZpT92r4q n9SmL9C2xe 6jGdbuýt đợi6jGd 6jGdxe đến9SmL9C2n thn9SmL9C2ì n9SmL9C2một chZpT92r4qiếc xZpT92r4qe n9SmL9C2màu đ6jGden ZpT92r4qquen tZpT92r4qhuộc chờn9SmL9C2 tới6jGd dừZpT92r4qng n9SmL9C2lại nga6jGdy bZpT92r4qên cạnh6jGd côn9SmL9C2. 6jGdTấm kínhn9SmL9C2 xn9SmL9C2e hạ6jGd ZpT92r4qxuống, ngườiZpT92r4q tr6jGdong n9SmL9C2xe k6jGdhông t6jGdhèm quan9SmL9C2y m6jGdặt lạn9SmL9C2i n9SmL9C2nhìn c6jGdô màn9SmL9C2 lạn6jGdh n9SmL9C2lùng 6jGdra lệnh:

- Lên9SmL9C2n ZpT92r4qxe đi.

- Khôn6jGdg ZpT92r4qcần n9SmL9C2– Hiểun9SmL9C2 Đ6jGdồng cắnn9SmL9C2 môiZpT92r4q 6jGdnói –n9SmL9C2 Tôn9SmL9C2i tựZpT92r4q đóZpT92r4qn x6jGde được.

- CôZpT92r4q đừZpT92r4qng hiểZpT92r4qu lầm,6jGd ZpT92r4qlà ZpT92r4qtại tn9SmL9C2ôi n9SmL9C2có 6jGdchuyện muốnZpT92r4q nón9SmL9C2i vớiZpT92r4q cô.n9SmL9C2 Ln9SmL9C2ên xZpT92r4qe n9SmL9C2– Vĩn9SmL9C2nh PhoZpT92r4qng hấtn9SmL9C2 hà6jGdm r6jGda 6jGdlệnh lZpT92r4qần nữa.
ZpT92r4qHiểu ZpT92r4qĐồng đứn6jGdg trZpT92r4qừng ZpT92r4qmắt nhìn9SmL9C2n Vĩnn9SmL9C2h Phon6jGdg, mộtZpT92r4q bướn9SmL9C2c cZpT92r4qũng 6jGdkhông n9SmL9C2chịu nhúcZpT92r4q nhícZpT92r4qh. ThZpT92r4qấy vận9SmL9C2y 6jGdVĩnh n9SmL9C2Phong ZpT92r4qcũng trừng6jGd mắtn9SmL9C2 nn9SmL9C2hìn cZpT92r4qô rồi6jGd nói.

- LênZpT92r4q xZpT92r4qe haZpT92r4qy để6jGd tn9SmL9C2ôi bế6jGd cZpT92r4qô lên.

Hiểu Đn9SmL9C2ồng n9SmL9C2nghe nóiZpT92r4q thế6jGd, n9SmL9C2đành mZpT92r4qiễn cưỡngn9SmL9C2 bướ6jGdc ln9SmL9C2ên xen9SmL9C2. Chn9SmL9C2iếc xZpT92r4qe nh6jGdanh chZpT92r4qóng la6jGdo vú6jGdt đ6jGdi. TZpT92r4qrên ZpT92r4qđường ZpT92r4qđi, cn9SmL9C2ả hZpT92r4qai 6jGdđều in9SmL9C2m l6jGdặng, khôngn9SmL9C2 n9SmL9C2ai nó6jGdi gìZpT92r4q, ZpT92r4qchỉ có6jGd tZpT92r4qiếng thn9SmL9C2ở đá6jGdp lờn9SmL9C2i nhau6jGd. CuốiZpT92r4q c6jGdùng cZpT92r4qhiếc n9SmL9C2xe cũngn9SmL9C2 ZpT92r4qdừng lại,6jGd n9SmL9C2Hiểu ĐồngZpT92r4q đưa6jGd mắt6jGd n9SmL9C2nhìn rn9SmL9C2a. ZpT92r4qCô 6jGdhơi ZpT92r4qngạc nn9SmL9C2hiên n9SmL9C2khi thấn9SmL9C2y Vĩnhn9SmL9C2 Phon6jGdg đưa6jGd côZpT92r4q đ6jGdến b6jGdên dướiZpT92r4q nhà6jGd chun9SmL9C2ng c6jGdư củn9SmL9C2a cậu.n9SmL9C2 C6jGdô nhănn9SmL9C2 mn9SmL9C2ặt hỏi:

- ZpT92r4qSao ZpT92r4qlại ZpT92r4qđưa tôi6jGd đZpT92r4qến đây?

- Ln9SmL9C2ên ZpT92r4qnhà đZpT92r4qi rồiZpT92r4q nói.

Hiểu ĐồZpT92r4qng lại6jGd phảin9SmL9C2 cn9SmL9C2ùng VĩZpT92r4qnh 6jGdPhong đZpT92r4qi lên,6jGd t6jGdrong thanZpT92r4qg máyZpT92r4q, ZpT92r4qVĩnh PhZpT92r4qong ZpT92r4qim lặZpT92r4qng t6jGdựa ngZpT92r4qười vàZpT92r4qo vách6jGd tn9SmL9C2hang n9SmL9C2máy, Hin9SmL9C2ểu Đồngn9SmL9C2 c6jGdũng đứZpT92r4qng vàoZpT92r4q mZpT92r4qột b6jGdên, ân9SmL9C2m thầm6jGd quZpT92r4qan s6jGdát VĩZpT92r4qnh Phonn9SmL9C2g. HìnhZpT92r4q ZpT92r4qnhư sắcn9SmL9C2 mặtZpT92r4q VĩnZpT92r4qh ZpT92r4qPhong k6jGdhông tn9SmL9C2ốt n9SmL9C2lắm, hn9SmL9C2ơi xanZpT92r4qh n9SmL9C2và mồn9SmL9C2 hZpT92r4qôi rơZpT92r4qi r6jGda nhn9SmL9C2iều. Dường6jGd n9SmL9C2như c6jGdậu đZpT92r4qang kìm6jGd nZpT92r4qén ZpT92r4qcái gn9SmL9C2ì đó.n9SmL9C2 Hiểu6jGd Đồngn9SmL9C2 muZpT92r4qốn mởZpT92r4q lZpT92r4qời hỏin9SmL9C2 nhưnn9SmL9C2g lạ6jGdi không6jGd tàZpT92r4qi n9SmL9C2nào nóiZpT92r4q rZpT92r4qa miệnZpT92r4qg được.

Vừa vàoZpT92r4q đến6jGd n9SmL9C2nhà, n9SmL9C2Vĩnh Pho6jGdng thảZpT92r4q ngườin9SmL9C2 lê6jGdn ZpT92r4qghế nh6jGdắm 6jGdmắt lZpT92r4qại, răZpT92r4qng cắ6jGdn nZpT92r4qhẹ ZpT92r4qmôi hn9SmL9C2ơi thởn9SmL9C2 ZpT92r4qbắt đầu6jGd gấp.n9SmL9C2 Hiểu6jGd Đ6jGdồng vZpT92r4qẫn đứng6jGd 6jGdở cửan9SmL9C2 ZpT92r4qnhà nhn9SmL9C2ìn v6jGdào, khôZpT92r4qng biết6jGd là6jGd ZpT92r4qcó nênZpT92r4q vàon9SmL9C2 tron6jGdg ZpT92r4qhay không?

Lát sn9SmL9C2au Vn9SmL9C2ĩnh Phn9SmL9C2ong thấZpT92r4qy mộtn9SmL9C2 bàZpT92r4qn 6jGdtay 6jGdnhỏ cầm6jGd một6jGd chiếc6jGd khănn9SmL9C2 6jGdlau ZpT92r4qmồ hôZpT92r4qi tZpT92r4qrên mặt6jGd chn9SmL9C2o cZpT92r4qậu. GiọnZpT92r4qg dịuZpT92r4q dàZpT92r4qng ln9SmL9C2o lắng:

- Vĩnh6jGd Phon9SmL9C2ng! AnZpT92r4qh sn9SmL9C2ao rồi,6jGd đ6jGdau lắm6jGd ZpT92r4qà, ZpT92r4qanh ZpT92r4qđể thuZpT92r4qốc ởZpT92r4q đâZpT92r4qu đ6jGdể ZpT92r4qem đZpT92r4qi lấy6jGd chn9SmL9C2o anh.

Vĩnh ZpT92r4qPhong 6jGdvẫn in9SmL9C2m lặng6jGd kh6jGdông t6jGdrả lời.ZpT92r4q Bàn9SmL9C2n tZpT92r4qay HiểZpT92r4qu Đồ6jGdng rời6jGd ZpT92r4qkhỏi ZpT92r4qgương m6jGdặt cậun9SmL9C2, 6jGdgiúp c6jGdậu n6jGdới lỏng6jGd càZpT92r4q vạ6jGdt ZpT92r4qvà 6jGdáo k6jGdhoát đển9SmL9C2 cậu6jGd th6jGdấy n9SmL9C2dễ chịun9SmL9C2 hn9SmL9C2ơn. Látn9SmL9C2 sZpT92r4qau, n9SmL9C2cô ZpT92r4qlại l6jGdên tiếng:

- 6jGdAnh ngồin9SmL9C2 nghỉZpT92r4q mZpT92r4qột chútZpT92r4q đi.6jGd ZpT92r4qEm đn9SmL9C2i mun9SmL9C2a thuốcZpT92r4q chn9SmL9C2o anh.

Hiểu ĐồZpT92r4qng vừa6jGd định6jGd quaZpT92r4qy lưn6jGdg bỏn9SmL9C2 đ6jGdi th6jGdì n9SmL9C2Vĩnh 6jGdPhong ZpT92r4qđã 6jGdnắm lấ6jGdy n9SmL9C2tay cô6jGd ZpT92r4qkéo 6jGdcô vào6jGd lòn6jGdg, n9SmL9C2ôm chầmZpT92r4q lấyZpT92r4q n9SmL9C2cô thìZpT92r4q thào6jGd nói:

- EZpT92r4qm 6jGdđừng đi.

Hiểu Đồngn9SmL9C2 ki6jGdnh n9SmL9C2hãi vộiZpT92r4q đẩyZpT92r4q tan9SmL9C2y n9SmL9C2Vĩnh PhZpT92r4qong raZpT92r4q, nh6jGdưng đn9SmL9C2ã bZpT92r4qị cậZpT92r4qu giữn9SmL9C2 chặt.

- H6jGdiểu ĐồnZpT92r4qg! AZpT92r4qnh n9SmL9C2rất đaZpT92r4qu ZpT92r4q. C6jGdhỉ mộtn9SmL9C2 cn9SmL9C2hút thôiZpT92r4q, eZpT92r4qm 6jGdngoan ngn9SmL9C2oãn ngồi6jGd yê6jGdn mộ6jGdt chú6jGdt ZpT92r4qthôi –ZpT92r4q Vĩnhn9SmL9C2 Ph6jGdong thều6jGd th6jGdào, 6jGdtrong 6jGdhơi n9SmL9C2thở phảngZpT92r4q phZpT92r4qất mùZpT92r4qi rượu.

Nghe VZpT92r4qĩnh 6jGdPhong n6jGdói, lạn9SmL9C2i n9SmL9C2thấy cả6jGd thânZpT92r4q người6jGd hơiZpT92r4q r6jGdun rẩyn9SmL9C2 vì6jGd n9SmL9C2đau n9SmL9C2của cậu,6jGd HiểuZpT92r4q Đ6jGdồng cảmn9SmL9C2 thấn9SmL9C2y rấtn9SmL9C2 n9SmL9C2đau lòn6jGdg. VĩZpT92r4qnh PhoZpT92r4qng bZpT92r4qị n9SmL9C2đau dạ6jGd d6jGdày nn9SmL9C2hưng gZpT92r4qần đZpT92r4qây ăn9SmL9C2n uốngZpT92r4q thấtn9SmL9C2 thường6jGd lại6jGd n9SmL9C2phải thườngn9SmL9C2 xuyên9SmL9C2n thaZpT92r4qm dự6jGd tiệZpT92r4qc tùn6jGdg, uống6jGd rượZpT92r4qu 6jGdvào cn9SmL9C2àng kZpT92r4qhó chịun9SmL9C2 nhin9SmL9C2ều n9SmL9C2hơn. CZpT92r4qô khôngZpT92r4q giãy6jGd giụn9SmL9C2a nữaZpT92r4q mn9SmL9C2à ZpT92r4qngoan ngZpT92r4qoãn 6jGdngồi yZpT92r4qên chn9SmL9C2o VĩZpT92r4qnh PhoZpT92r4qng ôZpT92r4qm vàon9SmL9C2 lòng.

Một láZpT92r4qt sau6jGd, dn9SmL9C2ường n6jGdhư n9SmL9C2cơn đaun9SmL9C2 đã6jGd dịun9SmL9C2 6jGdđi rn9SmL9C2ất ZpT92r4qnhiều. Vĩnhn9SmL9C2 6jGdPhong buôngn9SmL9C2 Hiểun9SmL9C2 n9SmL9C2Đồng r6jGda rZpT92r4qồi nói:

- C6jGdó thển9SmL9C2 n9SmL9C2nấu cZpT92r4qơm cZpT92r4qho an9SmL9C2nh không?6jGd 6jGdAnh đói6jGd bụn6jGdg rồin9SmL9C2, cản9SmL9C2 n9SmL9C2ngày 6jGdhôm nn9SmL9C2ay an6jGdh n9SmL9C2chưa ăZpT92r4qn gì.

Hiểu 6jGdĐồng n6jGdhẹ gật6jGd đầ6jGdu rồn9SmL9C2i đứngZpT92r4q dn9SmL9C2ậy 6jGdđi nấu6jGd c6jGdơm cn9SmL9C2ho Vĩ6jGdnh n9SmL9C2Phong ăn.ZpT92r4q Hômn9SmL9C2 nZpT92r4qay n9SmL9C2cô xãZpT92r4q tZpT92r4qóc 6jGdcho n6jGdên 6jGdcô đZpT92r4qã quấnZpT92r4q ZpT92r4qtóc lênn9SmL9C2 vàn9SmL9C2 d6jGdùng mộtZpT92r4q 6jGdchiếc đũn9SmL9C2a xuyên6jGd n9SmL9C2qua. n9SmL9C2Để lộZpT92r4q ZpT92r4qcái n9SmL9C2cổ n9SmL9C2cao ca6jGdo trắn6jGdg n9SmL9C2ngần đ6jGdầy gợin9SmL9C2 cảm.6jGd C6jGdô chuyZpT92r4qên tn9SmL9C2âm n9SmL9C2nấu ZpT92r4qcơm, nấu6jGd nhZpT92r4qữn tn9SmL9C2hức ăZpT92r4qn ZpT92r4qnhẹ 6jGddễ tiêuZpT92r4q ZpT92r4qcho ZpT92r4qVĩnh Phong.

Vĩnh PhoZpT92r4qng ZpT92r4qđứng 6jGddựa tườn9SmL9C2ng n9SmL9C2nhìn ZpT92r4qHiểu ĐồngZpT92r4q n6jGdấu n9SmL9C2ăn, án6jGdh mắt6jGd 6jGdlóa lê6jGdn 6jGdánh ZpT92r4qcười h6jGdạnh pZpT92r4qhúc. Cáin9SmL9C2 n9SmL9C2cảm giácZpT92r4q này6jGd đãn9SmL9C2 lâu6jGd rồZpT92r4qi cZpT92r4qậu không6jGd thấy,6jGd cán9SmL9C2i cảm6jGd gZpT92r4qiác đãn9SmL9C2 monZpT92r4qg chờ6jGd từ6jGd ln9SmL9C2âu. ZpT92r4qVĩnh Phn9SmL9C2ong rấn9SmL9C2t muZpT92r4qốn gin9SmL9C2ữ n9SmL9C2lại kho6jGdảng khoZpT92r4qắc nn9SmL9C2ày mãin9SmL9C2 mã6jGdi. Cậun9SmL9C2 6jGdmuốn c6jGdhạy đếnn9SmL9C2 n9SmL9C2ôm lấn9SmL9C2y ZpT92r4qeo côn9SmL9C2 n9SmL9C2từ ZpT92r4qphía n9SmL9C2sau n9SmL9C2như trướcn9SmL9C2 nhưng6jGd cậun9SmL9C2 khô6jGdng dám.n9SmL9C2 CậZpT92r4qu sZpT92r4qợ, sn9SmL9C2ợ rằn6jGdg 6jGdmình ZpT92r4qquá tZpT92r4qham lan9SmL9C2m, đượ6jGdc mộtn9SmL9C2 l6jGdần lạiZpT92r4q mu6jGdốn được6jGd lầnn9SmL9C2 thZpT92r4qứ ha6jGdi, rZpT92r4qồi lạ6jGdi tiếpn9SmL9C2 tụcZpT92r4q muốnZpT92r4q, ZpT92r4qmãi mn9SmL9C2ãi haZpT92r4qm ZpT92r4qmuốn 6jGdnày khn9SmL9C2ông thểZpT92r4q dừn9SmL9C2ng lại.

Bởi vì6jGd cận9SmL9C2u biết,6jGd HiZpT92r4qểu Đồngn9SmL9C2 khônn9SmL9C2g cn9SmL9C2òn thun9SmL9C2ộc về6jGd 6jGdcậu, ZpT92r4qcô thuộcZpT92r4q n9SmL9C2về một6jGd ngườ6jGdi kn9SmL9C2hác. Nghĩ6jGd đến6jGd đâyZpT92r4q, n9SmL9C2ánh mắ6jGdt hạnh6jGd pn9SmL9C2húc vụ6jGdt tn9SmL9C2ắt, nén9SmL9C2t mặtn9SmL9C2 trở6jGd nênZpT92r4q tớin9SmL9C2 s6jGdầm lại.ZpT92r4q Nhưn6jGdg n9SmL9C2khi HiểuZpT92r4q Đồngn9SmL9C2 quan9SmL9C2y lZpT92r4qưng lại6jGd ZpT92r4qrồi c6jGdười dịu6jGd dZpT92r4qàng vớiZpT92r4q cận9SmL9C2u nói:

- Chờ6jGd mộ6jGdt ZpT92r4qchút nữZpT92r4qa thôn9SmL9C2i, n9SmL9C2cơm sắpZpT92r4q n9SmL9C2chín rồi.

Vĩnh PZpT92r4qhong n9SmL9C2gật đn9SmL9C2ầu 6jGdrồi cưn9SmL9C2ời ZpT92r4qđáp lại6jGd côn9SmL9C2. Giậ6jGdy ph6jGdút 6jGdđó, cậu6jGd muZpT92r4qốn n9SmL9C2rũ ZpT92r4qbỏ tấtn9SmL9C2 6jGdcả đểZpT92r4q ZpT92r4qở n9SmL9C2mãi bêZpT92r4qn cạnn9SmL9C2h ZpT92r4qcô. Cậu6jGd n9SmL9C2biết mìZpT92r4qnh cn9SmL9C2ó lỗi6jGd vớ6jGdi V6jGdĩnh Thành,ZpT92r4q nZpT92r4qhưng ZpT92r4qchỉ hn9SmL9C2ôm n9SmL9C2nay thôi,6jGd Vĩnn9SmL9C2h P6jGdhong tựZpT92r4q nhủ6jGd, chỉZpT92r4q hômZpT92r4q n6jGday thôi,ZpT92r4q cậun9SmL9C2 chỉ6jGd muốZpT92r4qn độc6jGd chZpT92r4qiếm n9SmL9C2cô hô6jGdm nn9SmL9C2ay m6jGdà thôi.

Bữa ZpT92r4qcơm này6jGd Vĩnhn9SmL9C2 Pho6jGdng ănZpT92r4q rấ6jGdt nZpT92r4qgon ZpT92r4qmiệng, lâun9SmL9C2 ln9SmL9C2ắm rn9SmL9C2ồi cậun9SmL9C2 ZpT92r4qmới ăn9SmL9C2n ng6jGdon n6jGdhư vậy.ZpT92r4q Lầ6jGdn trước,n9SmL9C2 c6jGdó AZpT92r4qnh Kỳ6jGd, n9SmL9C2dù ZpT92r4qlà n9SmL9C2cơm cn9SmL9C2ô nấuZpT92r4q cậuZpT92r4q cũZpT92r4qng khônZpT92r4qg ZpT92r4qcảm nhậnZpT92r4q đượn9SmL9C2c điềun9SmL9C2 gìn9SmL9C2 n9SmL9C2hết. Lần9SmL9C2n nà6jGdy, côn9SmL9C2 tựZpT92r4q tan9SmL9C2y làm6jGd, tựn9SmL9C2 tan9SmL9C2y gấpn9SmL9C2 đồ6jGd ănn9SmL9C2 ZpT92r4qbỏ ZpT92r4qvào bá6jGdt cậun9SmL9C2, VĩZpT92r4qnh 6jGdPhong cảmZpT92r4q thn9SmL9C2ấy ấZpT92r4qm 6jGdáp lắm.

Hiểu Đồng6jGd thấ6jGdy VZpT92r4qĩnh Ph6jGdong ZpT92r4qăn nn9SmL9C2gon min9SmL9C2ệng, t6jGdrong lò6jGdng th6jGdấy hạnhn9SmL9C2 phú6jGdc vàZpT92r4q v6jGdui vn9SmL9C2ẻ. Côn9SmL9C2 lin9SmL9C2ên 6jGdtục gấpn9SmL9C2 thứcZpT92r4q ănZpT92r4q c6jGdho Vĩn6jGdh PhonZpT92r4qg. VĩnZpT92r4qh n9SmL9C2Phong ăn6jGd sạn9SmL9C2ch sẽ6jGd nhữn9SmL9C2ng gn9SmL9C2ì Hiểu6jGd Đồng6jGd gấpn9SmL9C2 c6jGdho cậu.ZpT92r4q ZpT92r4qKhông 6jGdgian quan6jGdh n9SmL9C2họ ZpT92r4qtoàn 6jGdmàu hồngn9SmL9C2 h6jGdạnh p6jGdhúc. 6jGdKhi 6jGdmắt họ6jGd gặpn9SmL9C2 nhZpT92r4qau cZpT92r4qô kn9SmL9C2hông ln9SmL9C2ẫn trZpT92r4qánh, Vn9SmL9C2ĩnh Phon9SmL9C2ng cũ6jGdng kZpT92r4qhông ln9SmL9C2ẩn n9SmL9C2tránh, ZpT92r4qhai ngn9SmL9C2ười ZpT92r4qnhìn n6jGdhau trì6jGdu mến,ZpT92r4q ZpT92r4qcơ hồn9SmL9C2 nh6jGdư có6jGd rn9SmL9C2ất nh6jGdiều đin9SmL9C2ều muốnn9SmL9C2 ZpT92r4qnói cZpT92r4qùng nhau.

Khi Hin9SmL9C2ểu Đồngn9SmL9C2 rửaZpT92r4q cn9SmL9C2hén xongZpT92r4q, đZpT92r4qi rZpT92r4qa thZpT92r4qì thấyn9SmL9C2 VZpT92r4qĩnh Phonn9SmL9C2g đangZpT92r4q 6jGdngồi xeZpT92r4qm tiviZpT92r4q, thn9SmL9C2ấy côZpT92r4q rn9SmL9C2a ZpT92r4qcậu lạnhZpT92r4q lùZpT92r4qng nói:

- XZpT92r4qong rZpT92r4qồi, ZpT92r4qem về6jGd đi.

Hiểu Đồnn9SmL9C2g bn9SmL9C2ỗng thấyn9SmL9C2 bun9SmL9C2ồn, cZpT92r4qô cúZpT92r4qi đầun9SmL9C2 nn9SmL9C2hìn n9SmL9C2xuống dưới,6jGd giZpT92r4qây 6jGdphút bn9SmL9C2ên nha6jGdu qun9SmL9C2á ngZpT92r4qắn ngủi,6jGd gầnn9SmL9C2 6jGdnhư 6jGdkhông t6jGdhể thỏa6jGd mZpT92r4qãn bn9SmL9C2ao nhZpT92r4qớ thZpT92r4qương cn9SmL9C2hờ n9SmL9C2đợi tron6jGdg c6jGdô. Nhn9SmL9C2ưng VĩnhZpT92r4q Pn9SmL9C2hong đãn9SmL9C2 lạn6jGdh l6jGdùng xuZpT92r4qa đuổi,ZpT92r4q ZpT92r4qcô cũn6jGdg kZpT92r4qhông thển9SmL9C2 mặt6jGd n9SmL9C2dày ơZpT92r4q lZpT92r4qại đượcZpT92r4q nữaZpT92r4q. lặngn9SmL9C2 lẽn9SmL9C2 cZpT92r4qầm gZpT92r4qiỏ ZpT92r4qxách đn9SmL9C2i ra.

Khi cZpT92r4qánh cn9SmL9C2ửa dầZpT92r4qn ZpT92r4qkhép lZpT92r4qại, bónZpT92r4qg HiZpT92r4qểu Đồnn9SmL9C2g kh6jGduất sZpT92r4qau cn9SmL9C2ánh cửa6jGd, Vĩ6jGdnh Phonn9SmL9C2g n9SmL9C2ngã n9SmL9C2vật xuốnn9SmL9C2g ZpT92r4qghế thởZpT92r4q 6jGdhổn 6jGdhển. n9SmL9C2Lúc nãyn9SmL9C2 cậuZpT92r4q ăn9SmL9C2n q6jGduá 6jGdnhiều nên9SmL9C2n dạn9SmL9C2 ZpT92r4qdày ZpT92r4qvì th6jGdế lạin9SmL9C2 đau.n9SmL9C2 Mắt6jGd nh6jGdắm ghiền,n9SmL9C2 r6jGdăng ZpT92r4qcắn chặt6jGd nhưngZpT92r4q cơ6jGdn ZpT92r4qđau vZpT92r4qẫn khônn9SmL9C2g c6jGdhịu dứt.6jGd Vĩn9SmL9C2nh Phn9SmL9C2ong toànZpT92r4q tn9SmL9C2hân đổZpT92r4q mồiZpT92r4q hôiZpT92r4q r6jGdun rẩy.

Bỗng bànn9SmL9C2 tan9SmL9C2y tZpT92r4qhân qun9SmL9C2en ln9SmL9C2ại 6jGdvuốt n6jGdhẹ tr6jGdán cậ6jGdu, ZpT92r4qlau n9SmL9C2đi mồ6jGd hôin9SmL9C2 đn9SmL9C2ang rịn6jGd trn9SmL9C2ên n9SmL9C2đó. Vĩnhn9SmL9C2 Phon9SmL9C2ng mởZpT92r4q mắtZpT92r4q nhìZpT92r4qn HiểuZpT92r4q ĐZpT92r4qồng, n9SmL9C2môi mấZpT92r4qp máy,ZpT92r4q r6jGdồi khôngn9SmL9C2 cn9SmL9C2hờ c6jGdô n9SmL9C2lên t6jGdiếng cậu6jGd n6jGdgã đầun9SmL9C2 vàon9SmL9C2 đùin9SmL9C2 cô6jGd tìm6jGd cn9SmL9C2hỗ thZpT92r4qoải máin9SmL9C2, cũngn9SmL9C2 kZpT92r4qhông n9SmL9C2hỏi ZpT92r4qvì n9SmL9C2sao cô6jGd lZpT92r4qại quZpT92r4qay trởn9SmL9C2 lạiZpT92r4q. n9SmL9C2Hiểu Đ6jGdồng cn9SmL9C2ứ để6jGd yêZpT92r4qn n9SmL9C2cho Vĩnn9SmL9C2h Phon6jGdg 6jGdgối đầuZpT92r4q t6jGdrên đùin9SmL9C2 mn9SmL9C2ình, gươn6jGdg ZpT92r4qmặt ZpT92r4qlo lắnn9SmL9C2g, 6jGddùng tan9SmL9C2y xn9SmL9C2oa xo6jGda nhẹn9SmL9C2 bụ6jGdng Vn9SmL9C2ĩnh PhonZpT92r4qg. HiZpT92r4qểu Đn9SmL9C2ồng nón9SmL9C2i ZpT92r4qvới vZpT92r4qẻ ă6jGdn n6jGdăn n9SmL9C2tội nghiệp:

- E6jGdm n9SmL9C2xin lỗ6jGdi, n9SmL9C2em qn9SmL9C2uên mn9SmL9C2ất làZpT92r4q ann9SmL9C2h ZpT92r4qbị đau6jGd dạ6jGd ZpT92r4qdày khôngn9SmL9C2 nênZpT92r4q ăZpT92r4qn quZpT92r4qá nhiều.

Là 6jGdvì lờin9SmL9C2 nó6jGdi hối6jGd lỗZpT92r4qi củn9SmL9C2a n9SmL9C2cô nghn9SmL9C2e th6jGda thn9SmL9C2iết quán9SmL9C2, han9SmL9C2y là6jGd vìZpT92r4q cửn9SmL9C2 ch6jGdỉ âZpT92r4qu yế6jGdm củan9SmL9C2 côn9SmL9C2 màZpT92r4q ZpT92r4qVĩnh Pho6jGdng dầmZpT92r4q cảmZpT92r4q thấyn9SmL9C2 khn9SmL9C2ỏe ZpT92r4qhơn, 6jGdcơn đa6jGdu dị6jGdu bớt,6jGd n9SmL9C2rồi cậuZpT92r4q n9SmL9C2chìm và6jGdo giấcn9SmL9C2 ngủ.

Hiểu Đồngn9SmL9C2 bướcn9SmL9C2 rn9SmL9C2a khỏn9SmL9C2i cửa,ZpT92r4q ngẫm6jGd nZpT92r4qghĩ vẻ6jGd n9SmL9C2mặt củaZpT92r4q V6jGdĩnh PhZpT92r4qong n9SmL9C2có gìn9SmL9C2 đn9SmL9C2ó ZpT92r4qcho nên6jGd cô6jGd n9SmL9C2lo lZpT92r4qắng qZpT92r4quay trởn9SmL9C2 l6jGdại. Qun9SmL9C2ả n9SmL9C2nhiên cn9SmL9C2ô đ6jGdoán đúnZpT92r4qg, VĩZpT92r4qnh Phon6jGdg lạiZpT92r4q bịn9SmL9C2 6jGdđau dn9SmL9C2ạ n9SmL9C2dày lần9SmL9C2n nữa.n9SmL9C2 6jGdMà n9SmL9C2là ln9SmL9C2ần này6jGd làZpT92r4q dZpT92r4qo cZpT92r4qô bắn9SmL9C2t cậuZpT92r4q ăn6jGd quá6jGd nhiZpT92r4qều. Cn9SmL9C2ắn chặt6jGd môin9SmL9C2 tZpT92r4qự trn9SmL9C2ách bản6jGd thânn9SmL9C2 mìn9SmL9C2nh rồiZpT92r4q côZpT92r4q vn9SmL9C2ội vànZpT92r4qg chạyn9SmL9C2 đếnn9SmL9C2 bZpT92r4qên Vĩnhn9SmL9C2 Phon9SmL9C2ng m6jGdà không6jGd khén9SmL9C2p cn9SmL9C2hặt cửa.

Cho ZpT92r4qnên khn9SmL9C2i Vĩnh6jGd Pho6jGdng 6jGdcứ t6jGdhế ngủ6jGd v6jGdùi tr6jGdong chânZpT92r4q Hin9SmL9C2ểu Đồng,6jGd 6jGdqua kZpT92r4qhe c6jGdửa kZpT92r4qia, n9SmL9C2có ánh6jGd n9SmL9C2mắt đầyZpT92r4q gi6jGdận dữ.

***

Quốc n9SmL9C2Bảo cứn9SmL9C2 ZpT92r4qđi 6jGdtới đn9SmL9C2i ln9SmL9C2ui t6jGdrong c6jGdăn biệtn9SmL9C2 thựn9SmL9C2 của6jGd mình6jGd, cậu6jGd đn9SmL9C2ã 6jGdcho ngườZpT92r4qi n9SmL9C2làm nghn9SmL9C2ỉ việc6jGd vn9SmL9C2ề n6jGdhà chơi.6jGd ỞZpT92r4q nh6jGdà đắcn9SmL9C2 6jGdý chZpT92r4qờ đợin9SmL9C2 Min6jGdh ZpT92r4qThùy đếnn9SmL9C2 đ6jGdể đùa6jGd gn9SmL9C2iỡn côn9SmL9C2. NhưngZpT92r4q nà6jGdo ngờn9SmL9C2 n9SmL9C2cậu cZpT92r4qhờ hoàin9SmL9C2 vẫnn9SmL9C2 khôn9SmL9C2ng thấyn9SmL9C2 M6jGdinh ThZpT92r4qùy đế6jGdn, ZpT92r4qtức giậZpT92r4qn gôin9SmL9C2 điện6jGd thon9SmL9C2ại cZpT92r4qho cô,6jGd nàoZpT92r4q ngờ6jGd bịn9SmL9C2 ZpT92r4qcô quátZpT92r4q lớn:

- KêZpT92r4qu ZpT92r4qcái n9SmL9C2gì màZpT92r4q kêun9SmL9C2. Tôn9SmL9C2i cón9SmL9C2 nZpT92r4qói 6jGdvới aZpT92r4qnh làn9SmL9C2 đn9SmL9C2ến 6jGdbây giờn9SmL9C2 6jGdà. Tô6jGdi n9SmL9C2cũng phảin9SmL9C2 n9SmL9C2làm việc6jGd n9SmL9C2để ki6jGdếm cơm6jGd ZpT92r4qchứ. Nếun9SmL9C2 n9SmL9C2không ZpT92r4qanh bảoZpT92r4q 6jGdtôi tôZpT92r4qi ănZpT92r4q 6jGdkhông khí6jGd à6jGd. CZpT92r4qó việcn9SmL9C2 gZpT92r4qì tn9SmL9C2hì đợin9SmL9C2 tô6jGdi n9SmL9C2hết vZpT92r4qiệc rồiZpT92r4q nZpT92r4qói. VậyZpT92r4q đ6jGdi nha.

Nói xn9SmL9C2ong MiZpT92r4qnh TZpT92r4qhùy 6jGdngang nh6jGdiên gá6jGdc 6jGdmáy, mặ6jGdc kZpT92r4qệ cơn9SmL9C2n giận6jGd dữ6jGd củaZpT92r4q Quốc6jGd ZpT92r4qBảo bốn9SmL9C2c lênZpT92r4q. QuốZpT92r4qc Bả6jGdo 6jGdtrừng mắtn9SmL9C2 nhìn6jGd cán9SmL9C2i điện6jGd thoZpT92r4qại đZpT92r4qã ZpT92r4qtắt, 6jGdcậu 6jGdgiơ tan9SmL9C2y ZpT92r4qlên định6jGd quăn9SmL9C2ng cái6jGd 6jGdđiện thoại6jGd vàn9SmL9C2o tườZpT92r4qng chZpT92r4qo hản9SmL9C2 cn9SmL9C2ơn giậnZpT92r4q như6jGdng 6jGdsau đó6jGd m6jGdột 6jGdý ng6jGdhĩ thn9SmL9C2oáng qun9SmL9C2a trn9SmL9C2ogn đZpT92r4qầu cậu,6jGd 6jGdlàm cậuZpT92r4q bZpT92r4qỏ tZpT92r4qay xuZpT92r4qống. Khóen9SmL9C2 n9SmL9C2miệng nởZpT92r4q n6jGdụ c6jGdười gian.

- Rn9SmL9C2anh cZpT92r4qon, để6jGd xZpT92r4qem lầnn9SmL9C2 sa6jGdu cn9SmL9C2ô dám6jGd khôn9SmL9C2ng ngh6jGde lờ6jGdi tôn9SmL9C2i nZpT92r4qữa han9SmL9C2y không.
K6jGdhi MZpT92r4qinh Thn9SmL9C2ùy ln9SmL9C2àm x6jGdong việZpT92r4qc n9SmL9C2cô chạy6jGd 6jGdxe v6jGdù ZpT92r4qvù đến6jGd ZpT92r4qđịa ZpT92r4qchỉ 6jGdmà QuốcZpT92r4q BảoZpT92r4q ZpT92r4qđã đưa.n9SmL9C2 CZpT92r4qô quZpT92r4qyết tn9SmL9C2âm hôZpT92r4qm nn9SmL9C2ay 6jGdnhất địZpT92r4qnh ZpT92r4qphải ZpT92r4qlấy lZpT92r4qại đượn9SmL9C2c ZpT92r4qbìa hồ6jGd sơ.

Khi đế6jGdn ZpT92r4qnơi, trư6jGdớc m6jGdặt côn9SmL9C2 ln9SmL9C2à căn6jGd 6jGdbiệt thựn9SmL9C2 6jGdto đùZpT92r4qng 6jGdvà mộn9SmL9C2t mản9SmL9C2nh vườn6jGd rộZpT92r4qng. Côn9SmL9C2 sZpT92r4qững n9SmL9C2sờ ZpT92r4qnhìn n9SmL9C2ngắm mộ6jGdt ln9SmL9C2úc rồi6jGd mớiZpT92r4q bừngn9SmL9C2 t6jGdĩnh b6jGdấm cn9SmL9C2huông. Qu6jGdốc Bả6jGdo n9SmL9C2là ngn9SmL9C2ười rn9SmL9C2a 6jGdmở cửaZpT92r4q, 6jGdcậu n9SmL9C2lừ mắ6jGdt nn9SmL9C2hìn ZpT92r4qMinh Thùyn9SmL9C2 từZpT92r4q đ6jGdầu tớin9SmL9C2 chânZpT92r4q rZpT92r4qồi kén9SmL9C2o rộnZpT92r4qg n9SmL9C2cửa n9SmL9C2hất đầuZpT92r4q r6jGda hiệZpT92r4qu ch6jGdo c6jGdô đin9SmL9C2 vào.

Minh T6jGdhùy lữngn9SmL9C2 thữngn9SmL9C2 6jGdtheo Quốn9SmL9C2c BảoZpT92r4q vn9SmL9C2ào bên9SmL9C2n trongn9SmL9C2, n9SmL9C2không ngừngn9SmL9C2 sun9SmL9C2ýt xoZpT92r4qa trn9SmL9C2ước ZpT92r4qnhững hiệnn9SmL9C2 n9SmL9C2vật 6jGdtrưng bàyn9SmL9C2 bên9SmL9C2n n9SmL9C2trong nhà.ZpT92r4q Mọin9SmL9C2 tiệnn9SmL9C2 6jGdnghi đ6jGdều s6jGdang trZpT92r4qọng và6jGd rấZpT92r4qt n9SmL9C2đẹp, MiZpT92r4qnh Thùy6jGd há6jGd n9SmL9C2hốc miZpT92r4qệng sửngZpT92r4q số6jGdt vìZpT92r4q cZpT92r4qhưa ban9SmL9C2o giờZpT92r4q cn9SmL9C2ô bưZpT92r4qớc 6jGdchân vZpT92r4qào m6jGdột nZpT92r4qgôi nhZpT92r4qà thế6jGd này.

- Ngậmn9SmL9C2 cái6jGd mỏn9SmL9C2 củn9SmL9C2a c6jGdô lạZpT92r4qi đn9SmL9C2i, kẻ6jGdo nước6jGd mZpT92r4qiếng củan9SmL9C2 ZpT92r4qcô ln9SmL9C2àm dZpT92r4qơ nhn9SmL9C2à củan9SmL9C2 tôi6jGd n9SmL9C2– Q6jGduốc 6jGdBảo nón9SmL9C2i ZpT92r4qgiọng gn9SmL9C2iễu cợt.
MìnhZpT92r4q ThZpT92r4qùy n9SmL9C2vội vàZpT92r4qng khéZpT92r4qp miệngZpT92r4q ln9SmL9C2ại rồZpT92r4qi saZpT92r4qu ZpT92r4qđó lớnZpT92r4q giọng6jGd hỏi:

- n9SmL9C2Anh gZpT92r4qọi tôn9SmL9C2i đếnn9SmL9C2 đâyZpT92r4q l6jGdàm gì?

- CứZpT92r4q n9SmL9C2đi 6jGdtheo tZpT92r4qôi 6jGd– QuZpT92r4qốc n9SmL9C2Bảo 6jGdra lệnh.

Hai ngườin9SmL9C2 cù6jGdng đi6jGd lênZpT92r4q lần9SmL9C2u, rồiZpT92r4q bướcZpT92r4q vàon9SmL9C2 mZpT92r4qột cănn9SmL9C2 phòngn9SmL9C2 rấtZpT92r4q rZpT92r4qộng rZpT92r4qãi nhưn6jGdg n9SmL9C2mà n9SmL9C2nó lạZpT92r4qi rấtn9SmL9C2 là….TZpT92r4qhật ZpT92r4qlà m6jGdột sZpT92r4qự kn9SmL9C2hác bZpT92r4qiệt ZpT92r4qrõ rà6jGdng gi6jGdữa bên6jGd 6jGdtrong vàZpT92r4q bZpT92r4qên ngoài.

- Biết6jGd n9SmL9C2phải n9SmL9C2làm gZpT92r4qì rồi6jGd ZpT92r4qchứ n9SmL9C2? –ZpT92r4q Quố6jGdc BảZpT92r4qo qu6jGday lưngn9SmL9C2 lạiZpT92r4q cn9SmL9C2ười cưn9SmL9C2ời hỏi.

- DọZpT92r4qn d6jGdẹp –n9SmL9C2 Qn9SmL9C2uốc Bảo6jGd t6jGdrả lờiZpT92r4q n9SmL9C2ngắn gọn.

- A6jGdi? –6jGd Min6jGdh Thù6jGdy tn9SmL9C2rố n9SmL9C2mắt hỏi.

- Côn9SmL9C2 n9SmL9C2chứ aZpT92r4qi nn9SmL9C2ữa hản9SmL9C2 đồn9SmL9C2 ngốc.

- TZpT92r4qôi! …ZpT92r4q.Anh bZpT92r4qị thần6jGd ZpT92r4qkinh à.6jGd n9SmL9C2Sao tôin9SmL9C2 6jGdphải dọnZpT92r4q ZpT92r4qdẹp c6jGdho 6jGdanh cZpT92r4qhứ –ZpT92r4q Mi6jGdnh th6jGdùy 6jGdkhinh 6jGdkhỉnh hỏi.

- TạiZpT92r4q n9SmL9C2vì cáiZpT92r4q 6jGdnày –ZpT92r4q Quốn9SmL9C2c B6jGdảo cầ6jGdm cá6jGdi bìaZpT92r4q hồZpT92r4q n9SmL9C2sơ 6jGdmàu ZpT92r4qtím giZpT92r4qơ ZpT92r4qlên vZpT92r4qẩy vẩyn9SmL9C2 tr6jGdước 6jGdmặt n9SmL9C2Minh Thùy.

Minh Tn9SmL9C2hùy v6jGdừa thZpT92r4qấy bìZpT92r4qa n9SmL9C2hồ sZpT92r4qơ n9SmL9C2liền n9SmL9C2lao đếnn9SmL9C2 bê6jGdn QuốcZpT92r4q Bảon9SmL9C2 đoạZpT92r4qt lạn9SmL9C2i, n9SmL9C2nhưgn Qn9SmL9C2uốc n9SmL9C2Bảo nn9SmL9C2hanh t6jGday đưan9SmL9C2 lêZpT92r4qn trên6jGd cao.

- Trả6jGd đ6jGdây! –6jGd CZpT92r4qô tứcn9SmL9C2 giậnn9SmL9C2 gằnZpT92r4q từngn9SmL9C2 chữZpT92r4q nói.

- Có6jGd bảnZpT92r4q lZpT92r4qĩnh ZpT92r4qthì lấy6jGd l6jGdại đZpT92r4qi –6jGd QuốcZpT92r4q Bảon9SmL9C2 cườn9SmL9C2i lớnn9SmL9C2 nói.

Minh n9SmL9C2Thùy tức6jGd qn9SmL9C2uá, ZpT92r4qcô nh6jGdón ch6jGdân cốn9SmL9C2 lấy6jGd nhZpT92r4qưng khZpT92r4qông đượcZpT92r4q. Nhìnn9SmL9C2 vn9SmL9C2ẻ mặtZpT92r4q g6jGdiương giưZpT92r4qơng tZpT92r4qự đn9SmL9C2ắc củaZpT92r4q nhìZpT92r4qn côZpT92r4q 6jGdtrêu ghẹo6jGd :

- Haha…ZpT92r4qbí ZpT92r4qđao ln9SmL9C2ùn ZpT92r4qà, 6jGdtốt nhất6jGd nêZpT92r4qn vềZpT92r4q 6jGdmua n9SmL9C2sữa hư6jGdơu caZpT92r4qo cổn9SmL9C2 6jGdmà uốnZpT92r4qg điZpT92r4q rZpT92r4qồi 6jGdquay lạin9SmL9C2 đây6jGd 6jGdlấy lại6jGd cáiZpT92r4q này.

Vừa nóiZpT92r4q ZpT92r4qcậu còn9SmL9C2n làmZpT92r4q động6jGd tácZpT92r4q dùnn9SmL9C2g n9SmL9C2tay đn9SmL9C2o chiều6jGd cn9SmL9C2ao n9SmL9C2trên tZpT92r4qrán 6jGdcô ZpT92r4qrồi ZpT92r4qđặt ZpT92r4qngay t6jGdhắt lưngZpT92r4q của6jGd cậu,6jGd ý6jGd nZpT92r4qói M6jGdinh ThùZpT92r4qy lùZpT92r4qn ch6jGdỉ đứ6jGdng tớin9SmL9C2 eZpT92r4qo củ6jGda n9SmL9C2cậu ZpT92r4qmà thôi.

Đó cZpT92r4qoi nZpT92r4qhư làn9SmL9C2 mn9SmL9C2ột n9SmL9C2sự sỉn9SmL9C2 nhụZpT92r4qc chZpT92r4qo chZpT92r4qiều can9SmL9C2o 6jGdkhiêm 6jGdtốn của6jGd M6jGdinh Thn9SmL9C2ùy. 6jGdCô tứ6jGdc ZpT92r4qgiận ZpT92r4qđến xámZpT92r4q cản9SmL9C2 mặt,n9SmL9C2 quyếtn9SmL9C2 tâZpT92r4qm lấyn9SmL9C2 chZpT92r4qo b6jGdằng được,ZpT92r4q cZpT92r4qô 6jGdtúm lấyZpT92r4q áoZpT92r4q của6jGd QuốZpT92r4qc n9SmL9C2Bảo c6jGdố kéon9SmL9C2 cn9SmL9C2ho 6jGdcậu thấ6jGdp xuZpT92r4qống 6jGdrồi 6jGdnhảy lên6jGd lấy6jGd lại,6jGd n9SmL9C2nhưng QuốcZpT92r4q Bn9SmL9C2ảo ZpT92r4qnhanh tan9SmL9C2y tn9SmL9C2ruyền qun9SmL9C2a 6jGdtay k6jGdia rồi.6jGd Cả6jGd hZpT92r4qai giằngZpT92r4q c6jGdo n9SmL9C2một láZpT92r4qt, n9SmL9C2Minh ZpT92r4qThùy vôZpT92r4q tìn9SmL9C2nh trượt6jGd 6jGdchân ZpT92r4qtrên tấmn9SmL9C2 thảmn9SmL9C2 ng6jGdả người6jGd vền9SmL9C2 6jGdphía ZpT92r4qsau. Cn9SmL9C2ứ tưn9SmL9C2ởng làn9SmL9C2 ngãn9SmL9C2 đậpZpT92r4q đn9SmL9C2ầu ZpT92r4qđến nZpT92r4qơi, M6jGdinh ThùZpT92r4qy đànZpT92r4qh ZpT92r4qnhắm ZpT92r4qmắt lạZpT92r4qi chờ6jGd đợiZpT92r4q 6jGdcú ngã.

Nhưng sZpT92r4qau đn9SmL9C2ó, côZpT92r4q thấy6jGd c6jGdó 6jGdmột vòngn9SmL9C2 tn9SmL9C2ay ômZpT92r4q lấyZpT92r4q c6jGdô, 6jGdkéo 6jGdcô về6jGd 6jGdphía ngườ6jGdi đó,6jGd cn9SmL9C2ứu cô6jGd thon9SmL9C2át khỏi6jGd n9SmL9C2cú n6jGdgã, n9SmL9C2cô cũngZpT92r4q nhZpT92r4qanh n9SmL9C2tay ômZpT92r4q chặn9SmL9C2t lấy6jGd ngn9SmL9C2ười đóZpT92r4q đ6jGdể khỏiZpT92r4q ngã.ZpT92r4q Nhn9SmL9C2ưng n9SmL9C2sau đn9SmL9C2ó, Mn9SmL9C2inh ThùZpT92r4qy thấZpT92r4qy c6jGdái gìZpT92r4q đón9SmL9C2 chạm6jGd ZpT92r4qvào 6jGdmôi n9SmL9C2cô rất6jGd mềmn9SmL9C2. ZpT92r4qMở ZpT92r4qmắt rZpT92r4qa nhì6jGdn, côn9SmL9C2 n9SmL9C2thấy mìn9SmL9C2nh n9SmL9C2và QuốZpT92r4qc Bảon9SmL9C2 đangZpT92r4q mZpT92r4qôi chạmn9SmL9C2 mô6jGdi, mắZpT92r4qt nn9SmL9C2hìn mZpT92r4qắt. Tro6jGdng gin9SmL9C2ây phútn9SmL9C2 đó,6jGd cảZpT92r4q ZpT92r4qhai đều6jGd n9SmL9C2đỏ mZpT92r4qặt, ti6jGdm đ6jGdập t6jGdhình thịn9SmL9C2ch, lỗn9SmL9C2 ZpT92r4qtai nóng6jGd bừng.

Một n9SmL9C2lát sZpT92r4qau, haZpT92r4qi người6jGd xZpT92r4qấu hổZpT92r4q ZpT92r4qbuông nhn9SmL9C2au n9SmL9C2ra. ZpT92r4qHọ đZpT92r4qều n9SmL9C2quay lưngZpT92r4q lZpT92r4qại vZpT92r4qới n9SmL9C2nhau, đứngZpT92r4q i6jGdm khn9SmL9C2ông nó6jGdi gìn9SmL9C2, chỉ6jGd nn9SmL9C2ghe n9SmL9C2tim mìnhZpT92r4q đậpZpT92r4q mạnZpT92r4qh. Cuốin9SmL9C2 ZpT92r4qcùng Qun9SmL9C2ốc Bn9SmL9C2ảo lênZpT92r4q tiếngn9SmL9C2 trước:

- CôZpT92r4q n9SmL9C2mau dọn6jGd dẹpn9SmL9C2 cZpT92r4qho 6jGdsạch đi,6jGd lát6jGd n9SmL9C2nữa tô6jGdi vào6jGd kiểmn9SmL9C2 tZpT92r4qra. NếuZpT92r4q 6jGdcô làmZpT92r4q không6jGd x6jGdong thZpT92r4qì đừZpT92r4qng mn9SmL9C2ong tôiZpT92r4q t6jGdrả lạiZpT92r4q cn9SmL9C2ho cô.

Quốc ZpT92r4qBảo n6jGdói xo6jGdng thìn9SmL9C2 ZpT92r4qđi 6jGdra nZpT92r4qgoài phòn6jGdg ZpT92r4qđóng sầmn9SmL9C2 cZpT92r4qửa lạiZpT92r4q đZpT92r4qể mặcZpT92r4q MZpT92r4qinh ThùyZpT92r4q vớZpT92r4qi ZpT92r4qmột đốngZpT92r4q nhùn6jGd nhn9SmL9C2ằn đếnn9SmL9C2 chón9SmL9C2ng m6jGdặt mZpT92r4qà 6jGdcậu tạ6jGdo 6jGdra đểZpT92r4q ZpT92r4qức hi6jGdếp c6jGdô. n9SmL9C2Minh t6jGdhùy tứcZpT92r4q giận6jGd đán9SmL9C2 mạnZpT92r4qh 6jGdđống đồ6jGd 6jGdmà Quốn9SmL9C2c Bảo6jGd qn9SmL9C2uăng dướin9SmL9C2 đấtZpT92r4q, m6jGdỗi ZpT92r4qcái mộZpT92r4qt nZpT92r4qơi. SZpT92r4qau 6jGdđó tro6jGdng 6jGdđầu xuấ6jGdt hiệ6jGdn mộtZpT92r4q n9SmL9C2ý tưởngn9SmL9C2 tin6jGdh nghịch.

- Bắtn9SmL9C2 tôiZpT92r4q l6jGdàm c6jGdu 6jGdli không6jGd công6jGd ch6jGdo a6jGdnh àZpT92r4q, đừngZpT92r4q hòngn9SmL9C2 ZpT92r4q– ZpT92r4qMinh ThùyZpT92r4q hướng6jGd cử6jGda mắng.

Cô 6jGdchẳng nhữngn9SmL9C2 khôn6jGdg dn9SmL9C2ọn dẹpZpT92r4q cn9SmL9C2ho sạchZpT92r4q n9SmL9C2sẽ m6jGdà còn9SmL9C2n ch6jGdà sá6jGdt n9SmL9C2chúng dưới6jGd cZpT92r4qhân cô.ZpT92r4q n9SmL9C2Nhìn nhãn6jGd mấZpT92r4qy cZpT92r4qái c6jGdáo sZpT92r4qơ 6jGdmi n9SmL9C2, côZpT92r4q biếtn9SmL9C2 nón9SmL9C2 6jGdđắt tiền6jGd thếZpT92r4q nào,6jGd cZpT92r4qô dn9SmL9C2ùng ta6jGdy vZpT92r4qò ZpT92r4qnát 6jGdchúng lZpT92r4qàm ch6jGdúng nhăZpT92r4qn n9SmL9C2nhúm đếnZpT92r4q n9SmL9C2không ZpT92r4qthể nhZpT92r4qận ra.
Cô đáZpT92r4q hếZpT92r4qt tấn9SmL9C2t ZpT92r4qcả mềnZpT92r4q 6jGdgối xuốngn9SmL9C2 ZpT92r4qđất, nh6jGdảy ln9SmL9C2ên đZpT92r4qó dẫmn9SmL9C2 dẫm6jGd vàZpT92r4qi cái6jGd cn9SmL9C2ho đở6jGd ghétn9SmL9C2. N6jGdhớ lạ6jGdi tron6jGdg túin9SmL9C2 6jGdmình cònn9SmL9C2 mấZpT92r4qy 6jGdchai k6jGdeo ZpT92r4qmàu dù6jGdng n9SmL9C2để làn9SmL9C2m n9SmL9C2tóc, c6jGdô lấy6jGd rn9SmL9C2a phun9SmL9C2n đn9SmL9C2ầy n9SmL9C2một tấZpT92r4qm 6jGdthảm dZpT92r4qày rất6jGd 6jGdđẹp vàn9SmL9C2 mấy6jGd cáin9SmL9C2 áZpT92r4qo được6jGd ch6jGdo làn9SmL9C2 đắc6jGd 6jGdgiá nhất.

Sau đóZpT92r4q, M6jGdinh Tn9SmL9C2hùy cò6jGdn phn9SmL9C2á hon9SmL9C2ại thZpT92r4qêm mZpT92r4qột ZpT92r4qchút nữan9SmL9C2 rn9SmL9C2ồi mớZpT92r4qi đắcZpT92r4q chZpT92r4qí 6jGdphủi n9SmL9C2tay đin9SmL9C2 xuZpT92r4qống dướiZpT92r4q nhà.n9SmL9C2 Quốn9SmL9C2c ZpT92r4qBảo vừn9SmL9C2a nn9SmL9C2hìn thấ6jGdy 6jGdcô bướn9SmL9C2c ZpT92r4qxuống thìn9SmL9C2 n6jGdhìn đồZpT92r4qng hZpT92r4qồ. Mới6jGd hn9SmL9C2ơn nữan9SmL9C2 n9SmL9C2tiếng, cậuZpT92r4q nhZpT92r4qăn mặt6jGd hỏi:

- CôZpT92r4q dọn6jGd ZpT92r4qxong rZpT92r4qồi à.

- XZpT92r4qong rồi.n9SmL9C2 ZpT92r4qTrả chn9SmL9C2o tn9SmL9C2ôi 6jGd– 6jGdMinh TZpT92r4qhùy l6jGdừ m6jGdắt đ6jGdáp ZpT92r4q, rZpT92r4qồi n9SmL9C2xóe n9SmL9C2tay trướn9SmL9C2c mặtn9SmL9C2 Quốc6jGd Bảo.

Cậu gạ6jGdt 6jGdtay ZpT92r4qcô rn9SmL9C2a nói:

- 6jGdTôi phản9SmL9C2i kiểm6jGd ZpT92r4qtra đã.n9SmL9C2 NếZpT92r4qu khôn9SmL9C2ng ưn6jGdg ZpT92r4qbụng n9SmL9C2thì đừnZpT92r4qg h6jGdòng tôin9SmL9C2 trả.

Nói xonZpT92r4qg cậun9SmL9C2 đ6jGdi lêZpT92r4qn pn9SmL9C2hòng, n9SmL9C2Minh ThùyZpT92r4q ởZpT92r4q dn9SmL9C2ưới này6jGd n6jGdhìn then9SmL9C2o bóZpT92r4qng Quố6jGdc Bn9SmL9C2ảo cZpT92r4qười thầ6jGdm đếmZpT92r4q nhịp.n9SmL9C2 Chẳ6jGdng n9SmL9C2được m6jGdấy nhịpZpT92r4q 6jGdcô đãZpT92r4q ngZpT92r4qhe thấyn9SmL9C2 tiếZpT92r4qng gầm6jGd 6jGdgừ tn9SmL9C2hét ZpT92r4qlên 6jGdở t6jGdrên l6jGdầu rồin9SmL9C2 thấn9SmL9C2y QuZpT92r4qốc Bảon9SmL9C2 n9SmL9C2lao xuố6jGdng nhn9SmL9C2anh ZpT92r4qnhư một6jGd 6jGdcon báo.n9SmL9C2 CZpT92r4qậu chn9SmL9C2ụp 6jGdlấu tn9SmL9C2ay côn9SmL9C2 siếtZpT92r4q chặt,ZpT92r4q giận9SmL9C2nn dữ6jGd nói:

- CôZpT92r4q đn9SmL9C2ã là6jGdm gn9SmL9C2ì cán9SmL9C2i pn9SmL9C2hòng n9SmL9C2của tôn9SmL9C2i hả.

- Tôi6jGd n9SmL9C2có ZpT92r4qlàm gì6jGd đ6jGdâu 6jGdchứ 6jGd– MiZpT92r4qnh ZpT92r4qThùy giương6jGd đôin9SmL9C2 mn9SmL9C2ắt n9SmL9C2tròn ZpT92r4qđen 6jGdchớp chớZpT92r4qp t6jGdỏ vẻn9SmL9C2 ngâyn9SmL9C2 tZpT92r4qhơ n9SmL9C2vô n9SmL9C2tội nói.

- C6jGdòn nóin9SmL9C2 khôngn9SmL9C2, phn9SmL9C2òng củan9SmL9C2 tôiZpT92r4q 6jGdlúc ZpT92r4qnãy đâu6jGd ZpT92r4qcó tệ6jGd nhn9SmL9C2ư v6jGdậy đâu.n9SmL9C2 CòZpT92r4qn 6jGdmấy màu6jGd sn9SmL9C2ơn đ6jGdó làn9SmL9C2 g6jGdì hả.

- Nn9SmL9C2è, ann9SmL9C2h cón9SmL9C2 bZpT92r4qằng chứn6jGdg gìZpT92r4q nóZpT92r4qi rn9SmL9C2ằng tô6jGdi là6jGdm hảZpT92r4q, biế6jGdt đâuZpT92r4q an6jGdh lZpT92r4qàm rồi6jGd nhưnn9SmL9C2g khô6jGdng 6jGdnhớ thìn9SmL9C2 san9SmL9C2o –n9SmL9C2 Min6jGdh thùyn9SmL9C2 ngôn9SmL9C2ng nZpT92r4qghênh cã6jGdi lại.

Khóe n9SmL9C2môi Quốc6jGd ZpT92r4qBảo 6jGdlập t6jGdức c6jGdong lêZpT92r4qn cườin9SmL9C2 gian9SmL9C2n 6jGdxảo nói:

- Tôi6jGd sẽn9SmL9C2 ZpT92r4qcho côn9SmL9C2 xn9SmL9C2em n9SmL9C2bằng chứng.

Nói xon6jGdg cầZpT92r4qm n9SmL9C2cái remon9SmL9C2te bấZpT92r4qm bZpT92r4qấm m6jGdột láZpT92r4qt, hn9SmL9C2ình ảnhZpT92r4q Mn9SmL9C2inh Thn9SmL9C2ùy phán9SmL9C2 ZpT92r4qhoại hiệnZpT92r4q rõ6jGd n9SmL9C2ra khiếnZpT92r4q 6jGdcô đó6jGd lưỡi6jGd lấpZpT92r4q bắpn9SmL9C2 nói:

- ZpT92r4qCái ZpT92r4qđó….cái n9SmL9C2đó …

Minh Th6jGdùy n9SmL9C2vừa ZpT92r4qnhìn thấZpT92r4qy tn9SmL9C2hì n9SmL9C2chỉ 6jGdmuốn cắnZpT92r4q lưỡin9SmL9C2 chếtn9SmL9C2 qu6jGdách đZpT92r4qi 6jGdcho xoZpT92r4qng. Khônn9SmL9C2g ngờn9SmL9C2 t6jGdrong phònn9SmL9C2g nn9SmL9C2gủ củan9SmL9C2 hắn6jGd 6jGdta mà6jGd n9SmL9C2cũng đZpT92r4qặt camer6jGda. CôZpT92r4q ZpT92r4qhết đườngn9SmL9C2 c6jGdhối tội,ZpT92r4q ZpT92r4qnhưng 6jGdcô nhấZpT92r4qt qZpT92r4quyết khôngZpT92r4q chịu6jGd n9SmL9C2để bịZpT92r4q ép6jGd c6jGdho nêZpT92r4qn n9SmL9C2đành ZpT92r4qcố n9SmL9C2gắng ưỡng6jGd ngự6jGdc 6jGdlên nói:

- Tôi6jGd 6jGdlàm ZpT92r4qđó 6jGdthì sao.

- TôiZpT92r4q cn9SmL9C2ó thn9SmL9C2ể đ6jGdem 6jGdbằng ZpT92r4qchứng nàZpT92r4qy đn9SmL9C2ến đồn6jGd cảnn9SmL9C2h sát6jGd kn9SmL9C2iện cn9SmL9C2ô –n9SmL9C2 Qu6jGdốc BZpT92r4qảo cười6jGd xảon9SmL9C2 qZpT92r4quyệt nói.

Minh Tn9SmL9C2hùy vZpT92r4qừa ng6jGdhe xo6jGdng tn9SmL9C2hì nuốt6jGd khan9SmL9C2n nướcZpT92r4q mZpT92r4qiếng mộ6jGdt cái6jGd, c6jGdô n9SmL9C2sợ sệt6jGd nói:

- BấtZpT92r4q ZpT92r4qquá tn9SmL9C2ôi d6jGdọn d6jGdẹp sạchn9SmL9C2 sn9SmL9C2ẽ lạZpT92r4qi giúpZpT92r4q aZpT92r4qnh. C6jGdòn 6jGdmấy cán9SmL9C2i áo6jGd hàng6jGd hiệ6jGdu và6jGd tấmZpT92r4q tZpT92r4qhảm cn9SmL9C2ủa 6jGdanh n9SmL9C2tôi s6jGdẽ đềnn9SmL9C2 chZpT92r4qo aZpT92r4qnh đượcn9SmL9C2 không.

- Đn9SmL9C2ền ZpT92r4qcho tZpT92r4qôi. Chỉ6jGd 6jGde côn9SmL9C2 lựcZpT92r4q bấtZpT92r4q tòZpT92r4qng t6jGdâm. Mấyn9SmL9C2 cn9SmL9C2ái áon9SmL9C2 thn9SmL9C2ì chưn9SmL9C2a 6jGdtính ZpT92r4qtới n9SmL9C2đi, n6jGdhưng t6jGdấm thảZpT92r4qm đón9SmL9C2 n9SmL9C2cô biếtn9SmL9C2 đáZpT92r4qng gZpT92r4qiá b6jGdao nhn9SmL9C2iêu ZpT92r4qhay 6jGdkhông hảZpT92r4q. Tôn9SmL9C2i m6jGdua tronn9SmL9C2g mộZpT92r4qt cuộZpT92r4qc đZpT92r4qấu giáZpT92r4q, gn9SmL9C2iá của6jGd nZpT92r4qó làZpT92r4q 25ZpT92r4q0 triệu6jGd. 6jGdCô liệu6jGd cón9SmL9C2 đềnZpT92r4q n9SmL9C2nổi không6jGd hả.

- Cán9SmL9C2i gì?6jGd –n9SmL9C2 6jGdMinh ZpT92r4qThùy mởn9SmL9C2 n9SmL9C2to mắt6jGd nhìnn9SmL9C2 QuốcZpT92r4q 6jGdBảo ZpT92r4qkinh nn9SmL9C2gạc –n9SmL9C2 ZpT92r4qCái 6jGdtấm thảZpT92r4qm đóZpT92r4q m6jGdà tớin9SmL9C2 256jGd0 ZpT92r4qtriệu ư.

- 6jGdCô ZpT92r4qkhông ZpT92r4qtin, ZpT92r4qtôi cóZpT92r4q th6jGdể lấy6jGd h6jGdóa đn9SmL9C2ơn c6jGdho cZpT92r4qô coi.

- Tấm6jGd 6jGdthảm đánZpT92r4qg gi6jGdá 6jGdnhư thZpT92r4qế màn9SmL9C2 ZpT92r4qanh lạiZpT92r4q đển9SmL9C2 dướiZpT92r4q cZpT92r4qhân à.

- n9SmL9C2Tôi thín9SmL9C2ch đZpT92r4qó thìZpT92r4q saoZpT92r4q, n9SmL9C2của 6jGdtôi, tn9SmL9C2ôi muố6jGdn làn9SmL9C2m g6jGdì thZpT92r4qì làmZpT92r4q –6jGd Qu6jGdốc n9SmL9C2Bảo gi6jGdương n9SmL9C2mắt cười6jGd nói6jGd ZpT92r4q– BZpT92r4qây giờn9SmL9C2 cn9SmL9C2ô tZpT92r4qính sao6jGd, n9SmL9C2nếu khôngZpT92r4q ngàn9SmL9C2y ZpT92r4qmai tZpT92r4qôi đ6jGdi báon9SmL9C2 c6jGdông an.

Minh ThZpT92r4qùy vừn9SmL9C2a 6jGdsợ hãi6jGd vZpT92r4qừa t6jGdức giậZpT92r4qn, cn9SmL9C2ô cắnn9SmL9C2 môn9SmL9C2i tự6jGd trn9SmL9C2ách ch6jGdo 6jGdhành độnZpT92r4qg nhấZpT92r4qt thZpT92r4qời nônn9SmL9C2g nổin9SmL9C2 cZpT92r4qủa mìnhn9SmL9C2. SaZpT92r4qu đóZpT92r4q côn9SmL9C2 lín9SmL9C2 nhín9SmL9C2 nói:

- TZpT92r4qôi khôngZpT92r4q 6jGdcó 6jGdđủ t6jGdiền trản9SmL9C2 ch6jGdo n9SmL9C2anh, tn9SmL9C2ôi càngZpT92r4q không6jGd mun9SmL9C2ốn ZpT92r4qvào 6jGdtù. Ch6jGdo nZpT92r4qên n9SmL9C2tôi sn9SmL9C2ẽ vin9SmL9C2ết gn9SmL9C2iấy ZpT92r4qnợ 6jGdcho ZpT92r4qanh, tôZpT92r4qi sẽn9SmL9C2 cn9SmL9C2ố g6jGdắng n9SmL9C2trả ZpT92r4qcho 6jGdanh n9SmL9C2cho n9SmL9C2tới khn9SmL9C2i nàon9SmL9C2 ZpT92r4qhết ZpT92r4qthì thôi.

Quốc BảZpT92r4qo cưn9SmL9C2ời th6jGdầm tronZpT92r4qg bZpT92r4qụng kn9SmL9C2hi 6jGdmà côZpT92r4q ZpT92r4qtừ ZpT92r4qtừ rơZpT92r4qi vàn9SmL9C2o cáin9SmL9C2 6jGdbẫy củaZpT92r4q cậu.

***

Vĩnh PZpT92r4qhong mn9SmL9C2ở mắt6jGd tỉn9SmL9C2nh lại6jGd thìn9SmL9C2 đZpT92r4qã ZpT92r4qhơn ZpT92r4q10 gn9SmL9C2iờ tố6jGdi. CậuZpT92r4q ngẩn9SmL9C2ng đầun9SmL9C2 nhìZpT92r4qn lê6jGdn ngư6jGdời cZpT92r4qon gáZpT92r4qi phían9SmL9C2 trên6jGd ZpT92r4q. HiểuZpT92r4q ĐồZpT92r4qng đn9SmL9C2ã ng6jGdủ quêZpT92r4qn. NgườiZpT92r4q côn9SmL9C2 tựn9SmL9C2a vàZpT92r4qo thàZpT92r4qnh ghế,ZpT92r4q n9SmL9C2an ZpT92r4qlành ngủ.6jGd Vĩnhn9SmL9C2 n9SmL9C2Phong nhìn9SmL9C2n ngắmZpT92r4q gZpT92r4qương mặt6jGd sn9SmL9C2ay ngủn9SmL9C2 củan9SmL9C2 cô,n9SmL9C2 cận9SmL9C2u cảmZpT92r4q thấ6jGdy thật6jGd n9SmL9C2ấm áp6jGd. 6jGdVĩnh Ph6jGdong khZpT92r4qông ngồi6jGd dậ6jGdy, cậ6jGdu muZpT92r4qốn tn9SmL9C2ận hưởnZpT92r4qg khoảng6jGd thờin9SmL9C2 n9SmL9C2gian hạn6jGdh 6jGdphúc này.

Đột nh6jGdiên tiếnn9SmL9C2g điệnZpT92r4q thoZpT92r4qại rn9SmL9C2eo lên6jGd ZpT92r4qphá tan9SmL9C2n khôZpT92r4qng giaZpT92r4qn hạ6jGdnh ZpT92r4qphúc đóZpT92r4q, HiểZpT92r4qu Đn9SmL9C2ồng giật6jGd mìn9SmL9C2nh tZpT92r4qỉnh giấc,6jGd néZpT92r4qt n9SmL9C2mặt n9SmL9C2hơi bànZpT92r4qg hoàng.ZpT92r4q V6jGdĩnh Pn9SmL9C2hong nhn9SmL9C2anh chónZpT92r4qg ngồiZpT92r4q 6jGddậy lãnh6jGd đạmn9SmL9C2 nói:

- N6jGdghe điệnZpT92r4q thoạZpT92r4qi đi.

Hiểu Đồn6jGdg lún9SmL9C2ng ZpT92r4qtúng đứngZpT92r4q dậ6jGdy tìm6jGd điệnn9SmL9C2 thn9SmL9C2oại trZpT92r4qong tún9SmL9C2i n9SmL9C2xách, vừa6jGd nhìnZpT92r4q thấyn9SmL9C2 đin9SmL9C2ện thoại,6jGd n9SmL9C2cô qn9SmL9C2uay ngườiZpT92r4q nhZpT92r4qìn ZpT92r4qVĩnh P6jGdhong mộtn9SmL9C2 ZpT92r4qcái, cậu6jGd thấy6jGd n9SmL9C2vậy quZpT92r4qay lưZpT92r4qng đi6jGd, Hiểun9SmL9C2 Đồng6jGd cúiZpT92r4q đần9SmL9C2u nói:

- 6jGdMẹ đây,n9SmL9C2 6jGdhôm 6jGdnay cZpT92r4qon điZpT92r4q chơi6jGd ZpT92r4qvui không.

Tiếng n9SmL9C2bé n9SmL9C2Phong và6jGd bn9SmL9C2é ĐZpT92r4qường ởZpT92r4q 6jGdđầu dâZpT92r4qy bêZpT92r4qn k6jGdia ồ6jGdn ào6jGd. Vun9SmL9C2i 6jGdvẻ kZpT92r4qhoe chuyệnn9SmL9C2 trê6jGdn trường.

- n9SmL9C2Mẹ cũnn9SmL9C2g n6jGdhớ c6jGdon nhiềun9SmL9C2 lắmn9SmL9C2. BéZpT92r4q Đườngn9SmL9C2 6jGdđừng 6jGdgiành đồZpT92r4q c6jGdhơi vớin9SmL9C2 bén9SmL9C2 Phon6jGdg ngZpT92r4qhe chưa.

……………….

- ỪhZpT92r4qmm, mn9SmL9C2ẹ 6jGdcũng n6jGdhớ bZpT92r4qé PhZpT92r4qong. NZpT92r4qgày man9SmL9C2i 6jGdmẹ 6jGdsẽ đónn9SmL9C2 co6jGdn 6jGdvề nZpT92r4qgủ vớ6jGdi 6jGdmẹ. Con9SmL9C2n mZpT92r4qau đ6jGdi ngủZpT92r4q đi,ZpT92r4q phZpT92r4qải nZpT92r4qghe lờin9SmL9C2 ông6jGd 6jGdbà nZpT92r4qghe chưa.

………………..

Vĩnh Phn9SmL9C2ong ngh6jGde mấZpT92r4qy lời6jGd 6jGdvừa rn9SmL9C2ồi th6jGdì cả6jGdm thấyn9SmL9C2 chuZpT92r4qa xóZpT92r4qt vn9SmL9C2ô hạn.ZpT92r4q T6jGdừng l6jGdời 6jGdnói 6jGdnhư lưỡi6jGd n9SmL9C2dao cứZpT92r4qa 6jGdvào ti6jGdm cậuZpT92r4q. Vĩn9SmL9C2nh Phon9SmL9C2ng chZpT92r4qua xót6jGd nhậnn9SmL9C2 6jGdra, ván9SmL9C2ch ngăn9SmL9C2n g6jGdiữa c6jGdậu khôZpT92r4qng phZpT92r4qải chn9SmL9C2ỉ cóZpT92r4q VZpT92r4qĩnh Th6jGdành màZpT92r4q ZpT92r4qcòn hZpT92r4qai đZpT92r4qứa cn9SmL9C2on ZpT92r4qcủa cô6jGd nữaZpT92r4q. Vĩ6jGdnh PZpT92r4qhong tn9SmL9C2hấy n9SmL9C2tim ZpT92r4qmình bắtZpT92r4q đầZpT92r4qu ZpT92r4qlạnh nZpT92r4qgắt, đn9SmL9C2ôi mn9SmL9C2ắt cò6jGdn n9SmL9C2chìm ZpT92r4qtrong hạn9SmL9C2nh p6jGdhúc lún9SmL9C2c 6jGdnãy n9SmL9C2đã trZpT92r4qở thàZpT92r4qnh m6jGdột mn9SmL9C2àu n9SmL9C2đen tốin9SmL9C2 sầm.

Hiểu ZpT92r4qĐồng n9SmL9C2nói điệnZpT92r4q th6jGdoại 6jGdxong thn9SmL9C2ì tắtZpT92r4q 6jGdmáy quaZpT92r4qy lạn9SmL9C2i nZpT92r4qhìn Vĩ6jGdnh 6jGdPhong ZpT92r4qlo lắ6jGdng hỏi:

- An9SmL9C2nh đãn9SmL9C2 6jGdhết đan9SmL9C2u chưa.

- Cô6jGd n9SmL9C2mau về6jGd nh6jGdà đin9SmL9C2 –ZpT92r4q VĩnhZpT92r4q Pn9SmL9C2hong n9SmL9C2không tZpT92r4qrả lờ6jGdi ZpT92r4qmà cZpT92r4qhỉ đáp.

- En9SmL9C2m lấyZpT92r4q thuốc6jGd ZpT92r4qcho 6jGdanh n9SmL9C2uống xo6jGdng n9SmL9C2thì 6jGdvề –n9SmL9C2 Hi6jGdểu Đồng6jGd n9SmL9C2liếc nhZpT92r4qìn đồ6jGdng hZpT92r4qồ mn9SmL9C2ột cZpT92r4qái n9SmL9C2rồi nZpT92r4qói, khZpT92r4qông hề6jGd ZpT92r4qđể ZpT92r4qý sắcZpT92r4q mặtn9SmL9C2 6jGdcủa ZpT92r4qVĩnh 6jGdPhong, cn9SmL9C2ô ch6jGdỉ ng6jGdhĩ r6jGdằng ZpT92r4qcậu cn9SmL9C2òn đa6jGdu nên9SmL9C2n kh6jGdó chịu.

- KhZpT92r4qông n9SmL9C2cần. 6jGdMau vềZpT92r4q đ6jGdi –6jGd Vĩn6jGdh PZpT92r4qhong lớn6jGd 6jGdtiếng xuZpT92r4qa đuổi.

Hiểu ĐZpT92r4qồng thấ6jGdy ZpT92r4qthái 6jGdđộ Vĩnhn9SmL9C2 PhoZpT92r4qng 6jGdthay đổi,6jGd n9SmL9C2cũng khônn9SmL9C2g bn9SmL9C2iết nn9SmL9C2ói gìZpT92r4q nữ6jGda, chỉZpT92r4q ZpT92r4qlặng ln9SmL9C2ẽ cầmn9SmL9C2 túiZpT92r4q 6jGdra về.

Vĩnh Pho6jGdng thấyn9SmL9C2 Hiểun9SmL9C2 ĐồnZpT92r4qg ZpT92r4qđã đin9SmL9C2 khỏiZpT92r4q n9SmL9C2nhà n9SmL9C2trong lòZpT92r4qng buồn6jGd bZpT92r4qã tZpT92r4qhở dàiZpT92r4q, n6jGdgã xuống6jGd sofn9SmL9C2a ngướ6jGdc ZpT92r4qmặt nhìnZpT92r4q tn9SmL9C2rần nhZpT92r4qà m6jGdà cảm6jGd thn9SmL9C2ấy đắngZpT92r4q ZpT92r4qlòng. SZpT92r4qau đóZpT92r4q c6jGdậu bậtZpT92r4q dậy6jGd chạZpT92r4qy 6jGdra pZpT92r4qhía ban9SmL9C2n côn6jGdg đảoZpT92r4q mắn9SmL9C2t 6jGdtìm, cuốiZpT92r4q 6jGdcùng cn9SmL9C2ũng 6jGdthấy đượn9SmL9C2c cán9SmL9C2i bónn9SmL9C2g ZpT92r4qdánh nhỏn9SmL9C2 béZpT92r4q cô6jGd đọcn9SmL9C2 kin9SmL9C2a đanZpT92r4qg đứng6jGd 6jGdđón xeZpT92r4q. NhưZpT92r4qng chi6jGdếc ZpT92r4qxe t6jGdaxi l6jGdao n9SmL9C2nhanh 6jGdqua, ZpT92r4qmặc kệ6jGd n9SmL9C2bàn 6jGdtay giơ6jGd 6jGdlên ngoắcZpT92r4q củ6jGda ZpT92r4qcô. Cậu6jGd muốn6jGd chạyZpT92r4q xuốnZpT92r4qg 6jGdlái xn9SmL9C2e đưan9SmL9C2 cn9SmL9C2ô v6jGdề, nhưngn9SmL9C2 cậ6jGdu sn9SmL9C2ợ quyZpT92r4qết tâ6jGdm của6jGd 6jGdmình lầ6jGdn nữaZpT92r4q n9SmL9C2bị ln9SmL9C2ung 6jGdlay. Nên6jGd đànn9SmL9C2h đứ6jGdng ZpT92r4qtrên cn9SmL9C2ao 6jGdnhìn xn9SmL9C2uống 6jGdcho đếZpT92r4qn kn9SmL9C2hi côZpT92r4q bướ6jGdc l6jGdên n9SmL9C2một n9SmL9C2chiếc t6jGdaxi 6jGdvà n9SmL9C2đi mất.

Vĩnh Phonn9SmL9C2g tứcZpT92r4q 6jGdgiận ZpT92r4qđấm mZpT92r4qạnh 6jGdvào tườ6jGdng mn9SmL9C2ấy cái6jGd ZpT92r4qcho đếnZpT92r4q k6jGdhi tZpT92r4qay tê6jGd ZpT92r4qdại đ6jGdi, trZpT92r4qầy n9SmL9C2trụa, rướmZpT92r4q máuZpT92r4q. Nh6jGdưng 6jGdsao tn9SmL9C2im vZpT92r4qẫn cn9SmL9C2ứ đau.
ZpT92r4qHôm sa6jGdu, tháiZpT92r4q n9SmL9C2độ ZpT92r4qVĩnh Phon9SmL9C2ng cànhZpT92r4q lạn6jGdh lùn9SmL9C2ng ZpT92r4qhơn trướcn9SmL9C2 6jGdnữa khn9SmL9C2iến cn9SmL9C2ho các6jGd nhânZpT92r4q viên9SmL9C2n n9SmL9C2ai cũngZpT92r4q 6jGdsợ h6jGdãi, vZpT92r4qừa làm6jGd việcn9SmL9C2 vZpT92r4qừa thậZpT92r4qt thn9SmL9C2ò ngó6jGd ZpT92r4qvào phòZpT92r4qng củan9SmL9C2 c6jGdậu. n9SmL9C2Cho tớZpT92r4qi kn9SmL9C2hi Vĩnh6jGd PhZpT92r4qong bỏn9SmL9C2 đi6jGd họZpT92r4q mớiZpT92r4q tn9SmL9C2hở phàoZpT92r4q nhZpT92r4qẹ nhỏm.

Vĩnh PZpT92r4qhong n9SmL9C2đi tiếpn9SmL9C2 6jGdkhách rồin9SmL9C2 lảoZpT92r4q đ6jGdảo trở6jGd về6jGd 6jGdnhà, dạ6jGd dàyn9SmL9C2 ZpT92r4qlại bịZpT92r4q đZpT92r4qau 6jGddữ dn9SmL9C2ội. 6jGdCố gắngZpT92r4q mãin9SmL9C2 mới6jGd vềZpT92r4q tớ6jGdi nhà.n9SmL9C2 Vừ6jGda vZpT92r4qào nhàZpT92r4q, á6jGdnh sáZpT92r4qng đèn6jGd đZpT92r4qã ận9SmL9C2p vàn9SmL9C2o mn9SmL9C2ắt cậuZpT92r4q vàn9SmL9C2 mùin9SmL9C2 hươngZpT92r4q tn9SmL9C2hơm lừng6jGd bZpT92r4qao quâZpT92r4qy lZpT92r4qấy 6jGdmũi cậu.

Hiểu ĐZpT92r4qồng nn9SmL9C2ghe t6jGdiếng mở6jGd cửZpT92r4qa n9SmL9C2thì vZpT92r4qội ZpT92r4qchạy r6jGda. Vĩ6jGdnh PZpT92r4qhong nh6jGdìn ZpT92r4qcô mặcn9SmL9C2 t6jGdạp dn9SmL9C2ề, mái6jGd tócZpT92r4q búi6jGd ZpT92r4qcao rấtn9SmL9C2 xiZpT92r4qnh đẹ6jGdp thZpT92r4qật sự6jGd chỉ6jGd mn9SmL9C2uốn ôn9SmL9C2m lấyn9SmL9C2 6jGdcô cn9SmL9C2ho thn9SmL9C2ỏa ZpT92r4qlòng mo6jGdng nhớ.6jGd N6jGdhưng 6jGdcậu bn9SmL9C2iết giữa6jGd họZpT92r4q mãn9SmL9C2i 6jGdmãi khôngn9SmL9C2 tn9SmL9C2hể n9SmL9C2nào, cận9SmL9C2u lạnh6jGd 6jGdlùng hỏi:

- 6jGdSao côZpT92r4q lạZpT92r4qi ở6jGd đây.

- ZpT92r4qV.ú N6jGdăm đưa6jGd n9SmL9C2chìa khZpT92r4qóa nn9SmL9C2hà ch6jGdo em6jGd, n9SmL9C2em nhậZpT92r4qn ln9SmL9C2ời n9SmL9C2V.ú ch6jGdăm s6jGdóc anh.

- n9SmL9C2Chăm sóZpT92r4qc tôiZpT92r4q, n9SmL9C2tôi cóZpT92r4q n9SmL9C2phải đn9SmL9C2ứa trẻZpT92r4q l6jGdên 6jGdba n9SmL9C2đâu màn9SmL9C2 c6jGdần côn9SmL9C2 chăn9SmL9C2m só6jGdc –n9SmL9C2 n9SmL9C2Vĩnh PhZpT92r4qong n9SmL9C2cười nhạt.

Cậu đZpT92r4qi lảon9SmL9C2 đảon9SmL9C2 vàoZpT92r4q t6jGdrong, Hiểun9SmL9C2 Đồnn9SmL9C2g 6jGdvội ch6jGdạy đếZpT92r4qn đ6jGdỡ ZpT92r4qcậu nhZpT92r4qưng Vĩn6jGdh Ph6jGdong 6jGdgạt ra.

- Tránh6jGd n9SmL9C2ra điZpT92r4q. Tôi6jGd n9SmL9C2không cn9SmL9C2ần n9SmL9C2ai t6jGdhương hạn9SmL9C2i. 6jGdCô mZpT92r4qau 6jGdvề đi.

Hiểu Đồn6jGdg định6jGd mở6jGd miệnn9SmL9C2g nóZpT92r4qi ZpT92r4qcâu g6jGdì n9SmL9C2đó nhn9SmL9C2ưng rồi6jGd lại6jGd thn9SmL9C2ôi. Cn9SmL9C2ô t6jGdhấy VĩnZpT92r4qh PhoZpT92r4qng ngãn9SmL9C2 n9SmL9C2người 6jGdxuống ghế6jGd thìZpT92r4q ZpT92r4qvội đếnZpT92r4q gin9SmL9C2úp cậun9SmL9C2 6jGdnới ln9SmL9C2ỏng 6jGdcà ZpT92r4qvạt r6jGda nhZpT92r4qưng Vĩnhn9SmL9C2 pho6jGdng lại6jGd gạ6jGdt rn9SmL9C2a nói:

- San9SmL9C2o cò6jGdn chưaZpT92r4q về.

Hiểu Đn9SmL9C2ồng nhìZpT92r4qn b6jGdộ dạngn9SmL9C2 Vĩn6jGdh PhZpT92r4qong nhZpT92r4qư thn9SmL9C2ế tZpT92r4qhì đn9SmL9C2au lòng6jGd ln9SmL9C2ắm. CZpT92r4qô ZpT92r4qliền nói:

- 6jGdEm nZpT92r4qhìn thấZpT92r4qy a6jGdnh ănn9SmL9C2 n9SmL9C2cơm uố6jGdng thuốcZpT92r4q xonn9SmL9C2g rồiZpT92r4q ZpT92r4qem về.

- Tạn9SmL9C2i 6jGdsao, tạin9SmL9C2 6jGdsao phảZpT92r4qi làmZpT92r4q vZpT92r4qậy, 6jGdvì ZpT92r4qlời hZpT92r4qứa vớin9SmL9C2 n9SmL9C2V.ú à.

- Vì6jGd en9SmL9C2m n9SmL9C2là ngườn9SmL9C2i giún9SmL9C2p vin9SmL9C2ệc n9SmL9C2cho a6jGdnh –ZpT92r4q Hiểu6jGd Đồn6jGdg đáp.

Vĩnh Phon9SmL9C2ng ngh6jGde Hiểu6jGd Đồn6jGdg ZpT92r4qnói vậyZpT92r4q th6jGdì ngạZpT92r4qc nhZpT92r4qiên nhìn6jGd cô,ZpT92r4q lZpT92r4qát saZpT92r4qu cư6jGdời 6jGdnhạt nói:

- Lần6jGd trưn9SmL9C2ớc tôZpT92r4qi kZpT92r4qhông mn9SmL9C2uốn b6jGdạn gáZpT92r4qi tôZpT92r4qi hiZpT92r4qểu lần9SmL9C2m n9SmL9C2mới nn9SmL9C2ói cn9SmL9C2ô làZpT92r4q 6jGdngười giúp6jGd viZpT92r4qệc, 6jGdcô cũn9SmL9C2ng 6jGdđừng n9SmL9C2tin l6jGdà nhn9SmL9C2ư thế.

- Hồi6jGd trướn9SmL9C2c, an9SmL9C2nh đưa6jGd n9SmL9C2em 6jGdmột sốZpT92r4q tiền9SmL9C2n, số6jGd tiềnZpT92r4q đóZpT92r4q vẫn6jGd chưa6jGd dn9SmL9C2ùng hết6jGd chn9SmL9C2o nênn9SmL9C2 ZpT92r4qcoi ZpT92r4qnhư eZpT92r4qm tiếZpT92r4qp ZpT92r4qtục làm.

- Sn9SmL9C2ố tiềnZpT92r4q đón9SmL9C2 ….Đượcn9SmL9C2, vậyZpT92r4q n9SmL9C2thì n9SmL9C2một l6jGdần tZpT92r4qrả dZpT92r4qứt luôn9SmL9C2n đi.

Nói r6jGdồi cậZpT92r4qu ZpT92r4qkéo HiZpT92r4qểu Đ6jGdồng lại6jGd đèn9SmL9C2 n9SmL9C2cô xuốn6jGdg ghế6jGd s6jGdau đ6jGdó thn9SmL9C2ô bạo6jGd chiến9SmL9C2m lấ6jGdy m6jGdôi n9SmL9C2cô. Hiểun9SmL9C2 ĐồngZpT92r4q n9SmL9C2bị ZpT92r4qbất ngờZpT92r4q nên9SmL9C2n kZpT92r4qhông k6jGdịp pn9SmL9C2hản ứng,6jGd 6jGdđành nằmn9SmL9C2 ZpT92r4qim bấ6jGdt n9SmL9C2động. NZpT92r4qhưng Vĩnh6jGd 6jGdPhong kZpT92r4qhông 6jGdchỉ dừ6jGdng l6jGdại n9SmL9C2ở đó,ZpT92r4q n9SmL9C2bàn ZpT92r4qtay 6jGdcậu bắtn9SmL9C2 n9SmL9C2đầu xZpT92r4qâm chiếmn9SmL9C2 6jGdcơ tZpT92r4qhể côn9SmL9C2. B6jGdàn t6jGday ti6jGdến sấn9SmL9C2u vàZpT92r4qo ngực6jGd cô6jGd 6jGddày v6jGdò mộn9SmL9C2t c6jGdách thZpT92r4qô bạ6jGdo, đôi6jGd n9SmL9C2môi khn9SmL9C2ông m6jGdột c6jGdhút thương6jGd tn9SmL9C2ình ZpT92r4qhành 6jGdhạ môZpT92r4qi côZpT92r4q ZpT92r4qkhiến Hiểun9SmL9C2 n9SmL9C2Đồng đan9SmL9C2u đn9SmL9C2ớn, ZpT92r4qcô dùng6jGd hếtZpT92r4q sứ6jGdc n9SmL9C2đẩy mạnhn9SmL9C2 Vĩnh6jGd p6jGdhong rZpT92r4qa ZpT92r4qrồi tZpT92r4qát vàZpT92r4qo mặtn9SmL9C2 cậZpT92r4qu 6jGdmột cán9SmL9C2i mắng:

- n9SmL9C2Vô sĩ…

Nói 6jGdrồi cô6jGd th6jGdáo ZpT92r4qtạp 6jGddề rn9SmL9C2a quăngn9SmL9C2 xuốZpT92r4qng đất6jGd n9SmL9C2bỏ đi.

Vĩnh 6jGdPhong bấtn9SmL9C2 ZpT92r4qđộng nn9SmL9C2gồi đón9SmL9C2 6jGdrồi 6jGdcười điên9SmL9C2n dại.
–6jGd Vô6jGd sĩ6jGd, cn9SmL9C2ậu đú6jGdng lZpT92r4qà vô6jGd sĩ.

Rõ ràn6jGdg ln9SmL9C2à c6jGdậu làmn9SmL9C2 đn9SmL9C2au Hiểun9SmL9C2 ĐZpT92r4qồng, vận9SmL9C2y mZpT92r4qà n9SmL9C2tim cậu6jGd lZpT92r4qại thấ6jGdy đauZpT92r4q gấp6jGd trămn9SmL9C2 ngn9SmL9C2àn 6jGdlần. 6jGdCơn đn9SmL9C2au dn9SmL9C2ạ n9SmL9C2dày lạn9SmL9C2i ZpT92r4qập xuốnn9SmL9C2g khin9SmL9C2ến c6jGdậu phả6jGdi chạn9SmL9C2y vàon9SmL9C2 t6jGdolet 6jGdtống hZpT92r4qết nhữnn9SmL9C2g ZpT92r4qthứ ZpT92r4qtrong bụZpT92r4qng ra6jGd. Cô6jGd họngZpT92r4q n9SmL9C2khô khan9SmL9C2ng n9SmL9C2và đắ6jGdng ghétZpT92r4q nZpT92r4qhưng ZpT92r4qvẫn n9SmL9C2không bằn9SmL9C2ng n9SmL9C2vị đắngZpT92r4q tronZpT92r4qg lòng.

Hiểu Đồnn9SmL9C2g leZpT92r4qo l6jGdên n9SmL9C2xe ZpT92r4qtaxi ZpT92r4qtrở vền9SmL9C2, n9SmL9C2cô cảmn9SmL9C2 thấy6jGd rất6jGd đZpT92r4qau đớn9SmL9C2n. C6jGdô khôn9SmL9C2ng ZpT92r4qphải 6jGdđau n9SmL9C2vì bịn9SmL9C2 Vĩnh6jGd Phon6jGdg n9SmL9C2hành hZpT92r4qạ thâZpT92r4qn xán9SmL9C2c, màZpT92r4q ZpT92r4qđau n9SmL9C2vì bị6jGd VĩZpT92r4qnh Phn9SmL9C2ong xn9SmL9C2em thườn9SmL9C2ng. ZpT92r4qTrong mZpT92r4qắt cậu,ZpT92r4q 6jGdcô vẫn9SmL9C2n làZpT92r4q mộZpT92r4qt côZpT92r4q g6jGdái bán9SmL9C2n hZpT92r4qoa vZpT92r4qô liê6jGdm sỉ.ZpT92r4q CáZpT92r4qi cảmn9SmL9C2 g6jGdiác vừ6jGda tứcn9SmL9C2 giận9SmL9C2n vừan9SmL9C2 đan9SmL9C2u đớnn9SmL9C2 nàZpT92r4qy lZpT92r4qàm ti6jGdm cn9SmL9C2ô nhứtZpT92r4q nhói.

Về đến9SmL9C2n 6jGdnhà, Hiểu6jGd ĐồZpT92r4qng mệt6jGd mỏi6jGd vùn9SmL9C2i n9SmL9C2mình 6jGdtrong chăn,6jGd n9SmL9C2lòng n9SmL9C2đau như6jGd cn9SmL9C2ắt, ZpT92r4qcô cứn9SmL9C2 để6jGd m6jGdặc nướ6jGdc mắtZpT92r4q lăn6jGd dàin9SmL9C2 q6jGdua khóen9SmL9C2 mi.

- Cuối6jGd c6jGdùng cn9SmL9C2ũng đZpT92r4qã 6jGdcó tn9SmL9C2in tức6jGd từ6jGd bên9SmL9C2n côZpT92r4qng n9SmL9C2ty VZpT92r4qĩnh ZpT92r4qPhát –n9SmL9C2 KZpT92r4qhương Thái6jGd đếnn9SmL9C2 nóiZpT92r4q vớiZpT92r4q VZpT92r4qĩnh Phongn9SmL9C2. B6jGdây gin9SmL9C2ờ cậuZpT92r4q tạmn9SmL9C2 thZpT92r4qời chuyển9SmL9C2n 6jGdqua làmn9SmL9C2 tZpT92r4qrợ líZpT92r4q ch6jGdo Vĩn6jGdh Phonn9SmL9C2g ZpT92r4qtrong kZpT92r4qhi Vĩn6jGdh ThànhZpT92r4q đn9SmL9C2i côZpT92r4qng tác,6jGd 6jGdvì cn9SmL9C2ó rấn9SmL9C2t nhiều6jGd vin9SmL9C2ệc n9SmL9C2mà V6jGdĩnh TZpT92r4qhành ZpT92r4qvẫn cn9SmL9C2hưa gZpT92r4qiải quyZpT92r4qết hế6jGdt, cần6jGd 6jGdVĩnh Phonn9SmL9C2g giản9SmL9C2i quyết.

- Được,ZpT92r4q vậyn9SmL9C2 anZpT92r4qh 6jGdmau sắn9SmL9C2p xế6jGdp mộtn9SmL9C2 6jGdcuộc n9SmL9C2hẹn vớin9SmL9C2 ônn9SmL9C2g ấn9SmL9C2y n9SmL9C2đi –ZpT92r4q Vĩn6jGdh Phn9SmL9C2ong rZpT92r4qa lệnh.

- 6jGdÔng ấZpT92r4qy nóZpT92r4qi ngàZpT92r4qy man9SmL9C2i sẽ6jGd đíZpT92r4qch thZpT92r4qân đếnZpT92r4q đâyZpT92r4q nó6jGdi chu6jGdyện ZpT92r4q– Khươngn9SmL9C2 Thá6jGdi trả6jGd lời.

- Tốt!ZpT92r4q n9SmL9C2Vậy 6jGdthì aZpT92r4qnh mn9SmL9C2au 6jGdchuẩn bn9SmL9C2ị ZpT92r4qcho th6jGdật ZpT92r4qtốt cn9SmL9C2ho n9SmL9C2cuộc đàm6jGd n9SmL9C2phán ngày6jGd man9SmL9C2i. Chúng6jGd tZpT92r4qa nhấn9SmL9C2t ZpT92r4qđịnh ZpT92r4qphải lấyn9SmL9C2 được6jGd lZpT92r4qô đấ6jGdt 6jGdđó ZpT92r4q– VĩZpT92r4qnh Pn9SmL9C2hong gậtZpT92r4q gZpT92r4qù vuZpT92r4qi mừng6jGd nói.
Khi Vn9SmL9C2ĩnh PhoZpT92r4qng vền9SmL9C2 nhàZpT92r4q, ZpT92r4qtrên n9SmL9C2bàn đãn9SmL9C2 bàZpT92r4qy đồZpT92r4q 6jGdăn vẫnZpT92r4q cònZpT92r4q n9SmL9C2bóc khZpT92r4qói, t6jGdrên bànn9SmL9C2 n9SmL9C2còn để6jGd thuốcn9SmL9C2 đau6jGd baZpT92r4qo t6jGdử v6jGdà ZpT92r4qmột ln9SmL9C2y nướcn9SmL9C2 lọ6jGdc, nhưnn9SmL9C2g lZpT92r4qại khônn9SmL9C2g hền9SmL9C2 6jGdthấy bóng6jGd dánn9SmL9C2g Hn9SmL9C2iểu ĐồnZpT92r4qg đâu6jGd hết.ZpT92r4q Vĩ6jGdnh Pn9SmL9C2hong tZpT92r4qhở 6jGddài kh6jGdi nZpT92r4qhìn nhũngZpT92r4q thứn9SmL9C2 đó.Chẳn6jGdg phản9SmL9C2i cậZpT92r4qu 6jGdcố ýn9SmL9C2 làm6jGd tổ6jGdn 6jGdthương cn9SmL9C2ô h6jGday san9SmL9C2o, chẳnn9SmL9C2g ph6jGdải cậZpT92r4qu ZpT92r4qcố ýn9SmL9C2 làmn9SmL9C2 ZpT92r4qcho côn9SmL9C2 6jGdghét 6jGdcậu hn9SmL9C2ay san9SmL9C2o. TạZpT92r4qi sa6jGdo n9SmL9C2cô vẫ6jGdn qua6jGdn tâmZpT92r4q đến6jGd cậ6jGdu, tạZpT92r4qi 6jGdsao vẫ6jGdn n9SmL9C2tỏ rZpT92r4qa âZpT92r4qn cầ6jGdn nh6jGdư tn9SmL9C2hế. Vậyn9SmL9C2 thìZpT92r4q l6jGdàm ZpT92r4qsao cậu6jGd cóZpT92r4q thểZpT92r4q qu6jGdên 6jGdcô, vậyZpT92r4q tn9SmL9C2hì 6jGdlàm sa6jGdo cậuZpT92r4q có6jGd thển9SmL9C2 tn9SmL9C2hôi nhunn9SmL9C2g nhớ.

“ H6jGdiểu ĐồngZpT92r4q! En9SmL9C2m cn9SmL9C2ó biếtZpT92r4q e6jGdm n9SmL9C2mang đếnn9SmL9C2 ZpT92r4qcho 6jGdanh nhiều6jGd n9SmL9C2mật ngọt,6jGd ZpT92r4qnhưng cũZpT92r4qng chí6jGdnh eZpT92r4qm 6jGdmang đến6jGd đn9SmL9C2ắng ca6jGdy 6jGdcho aZpT92r4qnh. Nn9SmL9C2ếu n9SmL9C2như 6jGdcó thZpT92r4qể chZpT92r4qung 6jGdhòa m6jGdật ngọt6jGd vn9SmL9C2à 6jGdcay đ6jGdắng vn9SmL9C2ào ZpT92r4qnhau tn9SmL9C2hì n9SmL9C2có ln9SmL9C2ẽ tìnhn9SmL9C2 yêuZpT92r4q khôZpT92r4qng tồZpT92r4qn tạin9SmL9C2. Nhưng6jGd nn9SmL9C2ỗi ca6jGdy đ6jGdắng nàn9SmL9C2y lại6jGd 6jGdkhiến ZpT92r4qanh ZpT92r4qđau đến6jGd điê6jGdn dn9SmL9C2ại. “

Nước mắt6jGd lặngn9SmL9C2 ZpT92r4qlẽ lăng6jGd ZpT92r4qdài kZpT92r4qhi 6jGdcậu cầmn9SmL9C2 đ6jGdũa. VĩZpT92r4qnh Phn9SmL9C2ong cũn6jGdg khônn9SmL9C2g ngZpT92r4qờ rằ6jGdng, bảnn9SmL9C2 thn9SmL9C2ân mìnn9SmL9C2h lại6jGd c6jGdó thểZpT92r4q rơi6jGd nhiều6jGd nướZpT92r4qc mắ6jGdt nZpT92r4qhư thế.Tr6jGdước khZpT92r4qi gặn9SmL9C2p Hi6jGdểu ĐZpT92r4qồng, m6jGdột thZpT92r4qời gZpT92r4qian dài6jGd đằng6jGd đẵng6jGd hn9SmL9C2ai mươZpT92r4qi năZpT92r4qm 6jGdcậu khn9SmL9C2ông hềZpT92r4q khóc.Vậyn9SmL9C2 màZpT92r4q 6jGdkhi gn9SmL9C2ặp cô6jGd, b6jGdị côZpT92r4q là6jGdm tổnn9SmL9C2 thưn9SmL9C2ơng, ZpT92r4qVĩnh Pho6jGdng k6jGdhóc thậtn9SmL9C2 nhn9SmL9C2iều, nhưZpT92r4q khócn9SmL9C2 ZpT92r4qcho n9SmL9C220 năZpT92r4qm cZpT92r4qhưa hềZpT92r4q đư6jGdợc khóc.NếuZpT92r4q nZpT92r4qhư khócn9SmL9C2 n9SmL9C2có n9SmL9C2thể l6jGdàm 6jGdcậu quZpT92r4qên đin9SmL9C2 HiểZpT92r4qu ĐồngZpT92r4q thZpT92r4qì 6jGdbắt cZpT92r4qậu khóc6jGd khô6jGd ZpT92r4qnước mắt,6jGd cậZpT92r4qu cũn9SmL9C2ng ca6jGdm lòng.

Đời ng6jGdười c6jGdó thển9SmL9C2 n9SmL9C2khóc b6jGdao nhi6jGdêu để6jGd cạnn9SmL9C2 lệ

Đời người6jGd n9SmL9C2phải trảZpT92r4qi qn9SmL9C2ua 6jGdbao nhiê6jGdu ln9SmL9C2ệ mới6jGd thZpT92r4qôi đan9SmL9C2u lòn6jGdg nữa.
Sáng hôn9SmL9C2m n9SmL9C2sau, V6jGdĩnh PhonZpT92r4qg tớiZpT92r4q sớn9SmL9C2m đZpT92r4qể chuẩnn9SmL9C2 bị6jGd n9SmL9C2cuộc gặn9SmL9C2p m6jGdặt với6jGd chn9SmL9C2ủ tịcn9SmL9C2h VĩZpT92r4qnh n9SmL9C2Phát. Vẫnn9SmL9C2 ln9SmL9C2à mộZpT92r4qt ph6jGdó tổn6jGdg lãnhn9SmL9C2 6jGdđạm nhZpT92r4qưng o6jGdai phonn9SmL9C2g đẹp6jGd tZpT92r4qrai kZpT92r4qhiến c6jGdho n9SmL9C2mấy c6jGdô nhân6jGd vn9SmL9C2iên 6jGdbị hn9SmL9C2ớp hồnn9SmL9C2. Nn9SmL9C2hưng cn9SmL9C2ậu ngày6jGd cn9SmL9C2àng lZpT92r4qạnh l6jGdùng n9SmL9C2hơn nữa.6jGd Cà6jGdng l6jGdàm ngườiZpT92r4q t6jGda chỉ6jGd dámZpT92r4q đứnZpT92r4qg tn9SmL9C2ừ xn9SmL9C2a n6jGdhìn ngn9SmL9C2ắm c6jGdhứ khô6jGdng dn9SmL9C2ám đếZpT92r4qn gần.

Cậu 6jGdđi nn9SmL9C2gang qu6jGda bànn9SmL9C2 Hiểun9SmL9C2 Đồn9SmL9C2ng, c6jGdô không6jGd ng6jGdồi ởn9SmL9C2 đó,6jGd ZpT92r4qnhưng chin9SmL9C2ếc giỏZpT92r4q ZpT92r4qcô vn9SmL9C2ẫn đeon9SmL9C2 n9SmL9C2thì đZpT92r4qang ZpT92r4qnằm trn9SmL9C2ên ghế.ZpT92r4q 6jGdMột chútn9SmL9C2 dn9SmL9C2ao ZpT92r4qđộng thZpT92r4qoáng q6jGdua nhưngZpT92r4q nhanZpT92r4qh cZpT92r4qhóng bìZpT92r4q dì6jGdm xuống,6jGd Vĩnh6jGd Pn9SmL9C2hong ZpT92r4qđi thẳnn9SmL9C2g vàon9SmL9C2 phòngn9SmL9C2 6jGdmình. Hômn9SmL9C2 ZpT92r4qnay lZpT92r4qà nZpT92r4qgày n9SmL9C2thứ h6jGdai họZpT92r4q khônn9SmL9C2g 6jGdgặp nhau.

Từ kZpT92r4qhi x6jGdảy 6jGdra chuZpT92r4qyện đóZpT92r4q, Hiển9SmL9C2u ĐZpT92r4qồng n9SmL9C2luôn trn9SmL9C2ánh mặ6jGdt Vĩnn9SmL9C2h PZpT92r4qhong. TrưZpT92r4qớc ZpT92r4qkhi cậuZpT92r4q n9SmL9C2đến, cn9SmL9C2ô l6jGdấy c6jGdớ đi6jGd phn9SmL9C2a cZpT92r4qà phn9SmL9C2ê cZpT92r4qho ZpT92r4qmọi người,n9SmL9C2 cZpT92r4qho tớiZpT92r4q 6jGdkhi V6jGdĩnh n9SmL9C2Phong n9SmL9C2vào phònn9SmL9C2g, ZpT92r4qcô ZpT92r4qmới quaZpT92r4qy trn9SmL9C2ở lạZpT92r4qi. ZpT92r4qKhi VZpT92r4qĩnh ZpT92r4qPhong đi6jGd n9SmL9C2ra thìn9SmL9C2 ZpT92r4qcô n9SmL9C2cúi đầuZpT92r4q xuốngZpT92r4q mặtZpT92r4q 6jGdbàn vZpT92r4qờ 6jGdchăm chn9SmL9C2ỉ n9SmL9C2làm vin9SmL9C2ệc. Sn9SmL9C2au đó,ZpT92r4q HZpT92r4qiểu ĐồngZpT92r4q x6jGdung pn9SmL9C2hong 6jGdđi đếnZpT92r4q khn9SmL9C2o hZpT92r4qàng đển9SmL9C2 kn9SmL9C2iểm t6jGdra hàngn9SmL9C2. VZpT92r4qiệc 6jGdnày rất6jGd mệt6jGd nhọcn9SmL9C2 ZpT92r4qnên rZpT92r4qất ítn9SmL9C2 n9SmL9C2người chịuZpT92r4q 6jGdđi, n9SmL9C2cho nn9SmL9C2ên kh6jGdi 6jGdHiểu ĐồZpT92r4qng n9SmL9C2đề 6jGdnghị t6jGdhì đượcZpT92r4q ph6jGdép ng6jGday. ZpT92r4qVậy lZpT92r4qà cảZpT92r4q 6jGdchiều ZpT92r4qhôm đn9SmL9C2ó, Vĩnn9SmL9C2h P6jGdhong 6jGdkhông ZpT92r4qnhìn tZpT92r4qhấy Hiểun9SmL9C2 Đồng.

Các n9SmL9C2cấp lãnhn9SmL9C2 đạZpT92r4qo đền9SmL9C2u đ6jGdi thZpT92r4qeo n9SmL9C2Vĩnh ZpT92r4qPhong vàon9SmL9C2 phònn9SmL9C2g họpZpT92r4q đ6jGdể đónn9SmL9C2 ZpT92r4qtiếp ch6jGdủ tịchn9SmL9C2 Lân9SmL9C2m ZpT92r4qVăn Trán9SmL9C2c củZpT92r4qa tậ6jGdp đon9SmL9C2àn Vĩnn9SmL9C2h Phátn9SmL9C2. Đúngn9SmL9C2 n9SmL9C2giờ hẹnn9SmL9C2, ôn9SmL9C2ng Vănn9SmL9C2 TrZpT92r4qác cùZpT92r4qng coZpT92r4qn tr6jGdai n9SmL9C2là n9SmL9C2ông Tuấn9SmL9C2n KhZpT92r4qanh ZpT92r4qoai ph6jGdong bướZpT92r4qc v6jGdào. Họ6jGd ZpT92r4qđược c6jGdhào đónn9SmL9C2 ZpT92r4qnhư những6jGd ZpT92r4qvị khZpT92r4qách vô6jGd cùnn9SmL9C2g quý.

- CZpT92r4qhào ngn9SmL9C2ài! 6jGdRất h6jGdân h6jGdạnh đượZpT92r4qc đónn9SmL9C2 t6jGdiếp ng6jGdài –n9SmL9C2 VĩnhZpT92r4q PZpT92r4qhong đư6jGda ZpT92r4qtay 6jGdra bắt6jGd, ZpT92r4qvui ZpT92r4qvẻ n9SmL9C2chào ôngZpT92r4q ZpT92r4qVăn Trác.

- C6jGdhào cậu!n9SmL9C2 VẫnZpT92r4q nZpT92r4qghe đồnn9SmL9C2 cậZpT92r4qu tuZpT92r4qổi trẻ6jGd tZpT92r4qài caZpT92r4qo. 6jGdHôm ZpT92r4qnay đượcZpT92r4q gặp6jGd mặ6jGdt 6jGdthật là6jGd n9SmL9C2may n9SmL9C2mắn –6jGd Ôngn9SmL9C2 n9SmL9C2Văn Tr6jGdác 6jGdcũng 6jGdđưa ZpT92r4qtay ZpT92r4qra bắn9SmL9C2t lạZpT92r4qi c6jGdười nói.

- NZpT92r4qgài quZpT92r4qá k6jGdhen. Mờin9SmL9C2 ngn9SmL9C2ài ngn9SmL9C2ồi –n9SmL9C2 vĩnhn9SmL9C2 P6jGdhong cn9SmL9C2hỉ tan9SmL9C2y vàZpT92r4qo ghếZpT92r4q lịcZpT92r4qh sự6jGd ngồi.

Vĩnh Phon6jGdg n9SmL9C2cũng quaZpT92r4qy sn9SmL9C2ang bắt6jGd ZpT92r4qtay ôZpT92r4qng TuấZpT92r4qn Khanh.

Sau mấ6jGdy 6jGdlời 6jGdxã g6jGdiao 6jGdkhách sn9SmL9C2áo, 6jGdba ngZpT92r4qười cùZpT92r4qng ngồn9SmL9C2i xuốnZpT92r4qg nhìnZpT92r4q nhauZpT92r4q, mỗZpT92r4qi 6jGdngười tn9SmL9C2heo đuổin9SmL9C2 mZpT92r4qột sn9SmL9C2uy nghĩn9SmL9C2 ZpT92r4q. n9SmL9C2Sau cùngn9SmL9C2 Vĩnn9SmL9C2h PhoZpT92r4qng hỏi:

- Chẳngn9SmL9C2 b6jGdiết cáZpT92r4qc vịZpT92r4q tZpT92r4qhích 6jGddùng ch6jGdi, tZpT92r4qôi lập6jGd tức6jGd cZpT92r4qho ngườin9SmL9C2 đem6jGd đến.

- Khôngn9SmL9C2 cầ6jGdn khácZpT92r4qh 6jGdsáo 6jGdlàm ZpT92r4qgì. Chỉn9SmL9C2 c6jGdần 6jGdmột tácn9SmL9C2h tràn9SmL9C2 l6jGdà đượ6jGdc –n9SmL9C2 6jGdÔng VZpT92r4qăn Tr6jGdác cườiZpT92r4q 6jGdhàhà ZpT92r4qtrả lời.

- BZpT92r4qa tn9SmL9C2ôi chỉn9SmL9C2 thí6jGdch uốnZpT92r4qg tn9SmL9C2rà thôi6jGd ZpT92r4q– ÔZpT92r4qng Tuấ6jGdn 6jGdKhanh giảin9SmL9C2 thích.

- Chẳng6jGd ha6jGdy ông6jGd thíchn9SmL9C2 un9SmL9C2ống 6jGdtrà 6jGdgì. Tôin9SmL9C2 ZpT92r4qsẽ 6jGdcho n9SmL9C2người n9SmL9C2pha ng6jGday 6jGd– VĩnhZpT92r4q Phn9SmL9C2ong liềnZpT92r4q hỏi.

- Tn9SmL9C2rà n9SmL9C2tôi n9SmL9C2uống rấtZpT92r4q đ6jGdặc biệt.ZpT92r4q ChZpT92r4qắc cn9SmL9C2ông tn9SmL9C2y ZpT92r4qkhông thích6jGd ZpT92r4quống loại6jGd ZpT92r4qtrà đó6jGd đâ6jGdu. Cứn9SmL9C2 n9SmL9C2pha mộtZpT92r4q táchZpT92r4q trà6jGd ZpT92r4qbình thườngn9SmL9C2 là6jGd đượcZpT92r4q 6jGd– ÔngZpT92r4q Vănn9SmL9C2 ZpT92r4qTrác cười6jGd cườiZpT92r4q nói.

- Lầnn9SmL9C2 đầu6jGd cn9SmL9C2húng ZpT92r4qta gặ6jGdp n9SmL9C2mặt 6jGdlại kZpT92r4qhông thểZpT92r4q 6jGdtiếp đãi6jGd 6jGdngài cZpT92r4qhu đáon9SmL9C2 6jGdrồi –6jGd VZpT92r4qĩnh Phon9SmL9C2ng tỏ6jGd vẻZpT92r4q hốn9SmL9C2i lỗi.

- Thận9SmL9C2t k6jGdì lạZpT92r4q là,6jGd 6jGdtôi lạiZpT92r4q cZpT92r4qó cản9SmL9C2m gián9SmL9C2c ZpT92r4qđã gn9SmL9C2ặp c6jGdậu 6jGdở đâ6jGdu rồiZpT92r4q tn9SmL9C2hì phải6jGd n9SmL9C2– ZpT92r4qÔng n9SmL9C2Văn 6jGdtrác nhìn9SmL9C2n VĩnhZpT92r4q n9SmL9C2Phong mộtZpT92r4q lá6jGdt rồi6jGd trả6jGd lời.

- Tuổn9SmL9C2i trn9SmL9C2ẻ nô6jGdng nổi,ZpT92r4q thườngZpT92r4q ha6jGdy r6jGdong chZpT92r4qơi, quZpT92r4qậy phá.n9SmL9C2 C6jGdhắc là6jGd 6jGdbị chủ6jGd tịc6jGdh nhZpT92r4qìn t6jGdhấy rồi6jGd, xin9SmL9C2n n9SmL9C2đừng ch6jGdê cười.

- Kh6jGdàkhà ….rấ6jGdt 6jGdthẳng thắn.6jGd V6jGdừa gặpn9SmL9C2 mặt6jGd 6jGdtôi đãn9SmL9C2 thíZpT92r4qch cậu6jGd rồi.

- n9SmL9C2Tôi cũ6jGdng vậyn9SmL9C2 n9SmL9C2– Vn9SmL9C2ĩnh 6jGdPhong ZpT92r4qđáp. S6jGdau ZpT92r4qđó cậu6jGd q6jGduay đầun9SmL9C2 bảon9SmL9C2 ZpT92r4q– M6jGdau 6jGdcho ngn9SmL9C2ười pZpT92r4qha n9SmL9C2trà mờn9SmL9C2i 6jGdchủ ZpT92r4qtịch và6jGd tổngZpT92r4q giá6jGdm đốcZpT92r4q nha6jGdnh lên.

- VânZpT92r4qg! 6jGd– Khươ6jGdng Thn9SmL9C2ái gật6jGd ZpT92r4qđầu ZpT92r4qrồi vộin9SmL9C2 vàn6jGdg đ6jGdi rZpT92r4qa ngoài.
6jGdVì pZpT92r4qhòng tiếZpT92r4qp khZpT92r4qách gầnZpT92r4q nZpT92r4qgay phònZpT92r4qg ZpT92r4qkế hoạc6jGdh 6jGdcho nênZpT92r4q Khươngn9SmL9C2 Tháin9SmL9C2 ZpT92r4qra bZpT92r4qảo họ6jGd đi6jGd n9SmL9C2pha trà.n9SmL9C2 Ma6jGdi tZpT92r4qhi ZpT92r4qlà nZpT92r4qgười được6jGd lệnh6jGd đ6jGdi n9SmL9C2pha. 6jGdCô n9SmL9C2cũng bn9SmL9C2iết đâ6jGdy ZpT92r4qlà cuộZpT92r4qc gặpn9SmL9C2 mặtn9SmL9C2 qZpT92r4quan trọnn9SmL9C2g nê6jGdn vộZpT92r4qi vànn9SmL9C2g ZpT92r4qđi ZpT92r4qpha. Nhưn9SmL9C2ng n9SmL9C2chẳng maZpT92r4qy ZpT92r4qtrong ZpT92r4qlúc lúnn9SmL9C2g tún9SmL9C2ng ZpT92r4qcô làmn9SmL9C2 đổn9SmL9C2 nguyêZpT92r4qn hn9SmL9C2ộp tZpT92r4qrà xuốngn9SmL9C2 ZpT92r4qđất. Hoản6jGdg hốtn9SmL9C2, tn9SmL9C2ìm tràn9SmL9C2 kháZpT92r4qc đển9SmL9C2 phZpT92r4qa, nhưnn9SmL9C2g chẳn6jGdg cònZpT92r4q l6jGdoại trn9SmL9C2à ZpT92r4qnào nữa6jGd, c6jGdô lanZpT92r4qh tn9SmL9C2rí vội6jGd chạyn9SmL9C2 đn9SmL9C2ến tì6jGdm ZpT92r4qHiểu Đồng.

- H6jGdiểu Đồng!6jGd Cậ6jGdu 6jGdvẫn cn9SmL9C2òn tn9SmL9C2rà h6jGdoa hZpT92r4qồng haZpT92r4qy không?

Hiểu ĐZpT92r4qồng ngẩng6jGd đầu6jGd lêZpT92r4qn ngZpT92r4qạc n9SmL9C2nhiên hỏi:

- ĐểZpT92r4q ZpT92r4qlàm 6jGdgì, ZpT92r4qcậu tớn9SmL9C2i ngày6jGd rồin9SmL9C2 à.

- KhônZpT92r4qg phảin9SmL9C2, mì6jGdnh làZpT92r4qm đổn9SmL9C2 hếtn9SmL9C2 hộpZpT92r4q tr6jGdà xuốnZpT92r4qg 6jGdđất rồZpT92r4qi. Khôn9SmL9C2ng cZpT92r4qòn tràZpT92r4q nào6jGd hết,6jGd n9SmL9C2cũng n9SmL9C2may m6jGdình nhớ6jGd c6jGdậu thZpT92r4qích 6jGduống trà6jGd 6jGdhoa hồngn9SmL9C2 ZpT92r4qnên han9SmL9C2y m6jGdang then9SmL9C2o liềnn9SmL9C2 c6jGdhạy đếnn9SmL9C2 đâZpT92r4qy. n9SmL9C2Mau 6jGdđưa n9SmL9C2cho mìnn9SmL9C2h đn9SmL9C2i, n9SmL9C2cậu cũ6jGdng biếtn9SmL9C2 6jGdphó tn9SmL9C2ổng đanZpT92r4qg n9SmL9C2bàn cônZpT92r4qg vn9SmL9C2iệc vớin9SmL9C2 chỉ6jGd 6jGdtịch VĩnZpT92r4qh Trác.

- Nhn9SmL9C2ưng m6jGdà dùng6jGd tn9SmL9C2rà hoZpT92r4qa 6jGdhồng ZpT92r4qđể đã6jGdi kn9SmL9C2hách t6jGdhì cón9SmL9C2 phn9SmL9C2ải ZpT92r4qlà ….

- CZpT92r4qó cònZpT92r4q hZpT92r4qơn khônZpT92r4qg? n9SmL9C2Nếu khôngn9SmL9C2 mìnhn9SmL9C2 sẽ6jGd bị6jGd đZpT92r4quổi việcn9SmL9C2 mấtZpT92r4q n9SmL9C2– Mn9SmL9C2ai n9SmL9C2Thi l6jGdo lắngn9SmL9C2 nói.

- ZpT92r4qĐược rồin9SmL9C2 đZpT92r4qể mZpT92r4qình pZpT92r4qha chZpT92r4qo ZpT92r4qnếu kn9SmL9C2hông cZpT92r4qậu lạiZpT92r4q 6jGdlàm đổ6jGd nữ6jGda –ZpT92r4q HiểuZpT92r4q Đồng6jGd v6jGdội trn9SmL9C2ấn an9SmL9C2n Man9SmL9C2i thi.

Mai Thn9SmL9C2i gật6jGd đầu.ZpT92r4q cZpT92r4qả ZpT92r4qhai nn9SmL9C2hanh 6jGdchóng n9SmL9C2đi đếnn9SmL9C2 phònn9SmL9C2g pn9SmL9C2ha trà.
6jGdVĩnh Ph6jGdong vZpT92r4qà ôn9SmL9C2ng VănZpT92r4q n9SmL9C2Trác 6jGdnói thên9SmL9C2m 6jGdvài cn9SmL9C2âu n9SmL9C2xã gZpT92r4qiao n9SmL9C2rồi liề6jGdn ZpT92r4qxoay vn9SmL9C2ào 6jGdvấn 6jGdđề n9SmL9C2lô đ6jGdất đó.

- Cậun9SmL9C2 h6jGdy vZpT92r4qọng n9SmL9C2tôi sẽ6jGd ZpT92r4qnhường n9SmL9C2lô đZpT92r4qất đó6jGd 6jGdcho n9SmL9C2cậu –ZpT92r4q Ôn9SmL9C2ng n9SmL9C2Văn n9SmL9C2Trác mĩ6jGdm cườiZpT92r4q hỏi.

- VậngZpT92r4q 6jGd– VĩnZpT92r4qh Pho6jGdng 6jGdgật đầu.

- Nn9SmL9C2ếu ZpT92r4qtôi kn9SmL9C2hông n9SmL9C2nhường thìn9SmL9C2 sn9SmL9C2ao 6jGd– ZpT92r4qÔng 6jGdVăn 6jGdTrác vẫn6jGd ZpT92r4qnụ cười6jGd ZpT92r4qbí hin9SmL9C2ểm nn9SmL9C2hìn Vĩnhn9SmL9C2 PhoZpT92r4qng hỏi.

Sắc mặt6jGd Vĩ6jGdnh PZpT92r4qhong hZpT92r4qơi tốin9SmL9C2 lạZpT92r4qi, n9SmL9C2cậu cũng6jGd bZpT92r4qiết ông6jGd tZpT92r4qa ZpT92r4qkhông dễZpT92r4q gìZpT92r4q nhườngn9SmL9C2 ln9SmL9C2ại 6jGdlô đấn9SmL9C2t đó.6jGd Vẫn6jGd ZpT92r4qcòn chưaZpT92r4q kịp6jGd nói6jGd gì6jGd thìn9SmL9C2 6jGdcó tiếngn9SmL9C2 n9SmL9C2gõ cửa.

Mai Th6jGdi đãZpT92r4q đeZpT92r4qm ZpT92r4qtrà vào6jGd, cẩnn9SmL9C2 thận6jGd đặtn9SmL9C2 xuốngn9SmL9C2 b6jGdàn trướZpT92r4qc mặtn9SmL9C2 từng6jGd nn9SmL9C2gười. Vĩn9SmL9C2nh ZpT92r4qPhong nhZpT92r4qân cZpT92r4qơ hn9SmL9C2ội nói:
– Mờ6jGdi chZpT92r4qủ tịchn9SmL9C2 và6jGd tổngZpT92r4q gián9SmL9C2m đốn9SmL9C2c dùngZpT92r4q trà.

Ông VZpT92r4qăn Trác6jGd lị6jGdch 6jGdsự n9SmL9C2cầm lZpT92r4qy 6jGdtrà ln9SmL9C2ên thưởng6jGd thức.n9SmL9C2 6jGdMùi vZpT92r4qị trà6jGd qun9SmL9C2en thun9SmL9C2ộc xôn6jGdg ln9SmL9C2ên mũ6jGdi ônn9SmL9C2g. Ôngn9SmL9C2 6jGdnhìn VĩnhZpT92r4q PhoZpT92r4qng cườin9SmL9C2 nói:

- Xen9SmL9C2m 6jGdra qn9SmL9C2uý ZpT92r4qcông n9SmL9C2ty c6jGdó ZpT92r4qđiều tn9SmL9C2ra mộtZpT92r4q chZpT92r4qút vền9SmL9C2 sởZpT92r4q 6jGdthíchc 6jGdủa tôi6jGd t6jGdhì phải.

Nói xon9SmL9C2ng ôn6jGdg 6jGdliền un9SmL9C2ống t6jGdhử n9SmL9C2một 6jGdngụm. Vừa6jGd n9SmL9C2uống 6jGdxong ông6jGd liền6jGd đưaZpT92r4q ln9SmL9C2y ZpT92r4qtrà 6jGdra nhì6jGdn ch6jGdăm ch6jGdú. 6jGdSau đóZpT92r4q un9SmL9C2ống mộtZpT92r4q hZpT92r4qơi cạnn9SmL9C2 ln9SmL9C2y rồ6jGdi cườZpT92r4qi mộtZpT92r4q cá6jGdch sn9SmL9C2ảng kho6jGdái nhZpT92r4qìn Vĩn6jGdh Phon6jGdg cườin9SmL9C2 hỏi:

- CóZpT92r4q 6jGdthể cn9SmL9C2ho tôiZpT92r4q 6jGdgặp ngườin9SmL9C2 pZpT92r4qha trn9SmL9C2à không?

Vĩnh PhZpT92r4qong q6jGduay đầu6jGd nhìZpT92r4qn n9SmL9C2Mai ZpT92r4qThi hỏi:

- ZpT92r4qLà côZpT92r4q 6jGdpha n9SmL9C2trà à.

- TôZpT92r4qi… –n9SmL9C2 Man9SmL9C2i n9SmL9C2Thi nét6jGd mặtZpT92r4q đầyn9SmL9C2 6jGdsợ h6jGdải n9SmL9C2ấp n9SmL9C2úng khônn9SmL9C2g dán9SmL9C2m tr6jGdả ln9SmL9C2ời. Cn9SmL9C2ô khônZpT92r4qg n9SmL9C2biết tạiZpT92r4q 6jGdsao ônZpT92r4qg 6jGdVăn trZpT92r4qác lạ6jGdi muốn6jGd gặZpT92r4qp nZpT92r4qgười p6jGdha trà6jGd, khô6jGdng biế6jGdt cZpT92r4qó n9SmL9C2phải dZpT92r4qo tZpT92r4qrà cóZpT92r4q v6jGdấn đề6jGd n9SmL9C2hay không6jGd. ZpT92r4qCô n9SmL9C2vừa sn9SmL9C2ợ bZpT92r4qị đu6jGdổi việc6jGd vừaZpT92r4q 6jGdsợ liêZpT92r4qn lụyZpT92r4q H6jGdiểu Đồn9SmL9C2ng càZpT92r4qng kn9SmL9C2hông dáZpT92r4qm nói.
V6jGdĩnh Pn9SmL9C2hong n6jGdhìn n9SmL9C2vẻ ấpn9SmL9C2 ú6jGdng cZpT92r4qủa n9SmL9C2Mai Th6jGdi th6jGdì liền6jGd uốZpT92r4qng t6jGdhử n9SmL9C2ly trZpT92r4qà xeZpT92r4qm cóZpT92r4q phảiZpT92r4q là6jGd có6jGd vZpT92r4qần đền9SmL9C2 6jGdgì 6jGdhay khôn6jGdg. Nhưn9SmL9C2ng kh6jGdi cậuZpT92r4q vừaZpT92r4q uốngn9SmL9C2 vn9SmL9C2ào. VịZpT92r4q ngn9SmL9C2ọt tn9SmL9C2hấm 6jGdngay ZpT92r4qđầu lưỡi6jGd lạiZpT92r4q thZpT92r4qêm mộtZpT92r4q chútn9SmL9C2 vịn9SmL9C2 cn9SmL9C2hua tỏan9SmL9C2 hươngZpT92r4q thơmZpT92r4q nhn9SmL9C2è ZpT92r4qnhẹ cùnn9SmL9C2g vớ6jGdi h6jGdương ZpT92r4qhoa hồZpT92r4qng khZpT92r4qiến nZpT92r4qgười ZpT92r4qta sảngZpT92r4q khoáZpT92r4qi. CậuZpT92r4q biến9SmL9C2t ngn9SmL9C2ay ngưZpT92r4qời phn9SmL9C2a tn9SmL9C2rà là6jGd ai:

- MZpT92r4qau r6jGda gọZpT92r4qi cô6jGd 6jGdấy vàon9SmL9C2 đây.

Mai Th6jGdi luốn9SmL9C2ng cuốngZpT92r4q vộin9SmL9C2 ln9SmL9C2ui rZpT92r4qa ngoàn9SmL9C2i. VĩnZpT92r4qh n9SmL9C2Phong n9SmL9C2nhìn ông6jGd VZpT92r4qăn TrácZpT92r4q nghZpT92r4qi 6jGdngại, rồiZpT92r4q vớiZpT92r4q tan9SmL9C2y n9SmL9C2rót 6jGdthêm một6jGd tácn9SmL9C2h tn9SmL9C2rà khán9SmL9C2c ch6jGdo ô6jGdng tn9SmL9C2a. Ôngn9SmL9C2 Văn6jGd Trá6jGdc khôngZpT92r4q ngầnn9SmL9C2 ng6jGdại n9SmL9C2cầm ZpT92r4qngay táZpT92r4qch ZpT92r4qtrà uốngn9SmL9C2 cạnn9SmL9C2, n9SmL9C2rồi cn9SmL9C2ười s6jGdảng khoái:

- ZpT92r4qĐã l6jGdâu kZpT92r4qhông đượcZpT92r4q uố6jGdng trả6jGd n6jGdày rồn9SmL9C2i, 6jGdcũng hơZpT92r4qn n9SmL9C2hai nămn9SmL9C2 rồi.6jGd T6jGdhật khn9SmL9C2ông ngờn9SmL9C2 quý6jGd cô6jGdng tZpT92r4qy ZpT92r4qlại hiểu6jGd ZpT92r4qrõ kháchn9SmL9C2 củaZpT92r4q mn9SmL9C2ình đZpT92r4qến vậy.

Vĩnh PhonZpT92r4qg nhìn6jGd ZpT92r4qthần thán9SmL9C2i ônZpT92r4qg n9SmL9C2Văn Tn9SmL9C2rách nZpT92r4qhư thến9SmL9C2 th6jGdì kn9SmL9C2inh ZpT92r4qngạc 6jGdlắm, ôn9SmL9C2ng Tuấn9SmL9C2n Khan9SmL9C2nh thấn9SmL9C2y v6jGdậy mới6jGd nói:

- Đn9SmL9C2ây n9SmL9C2là loạin9SmL9C2 tràZpT92r4q đặc6jGd biệZpT92r4qt mZpT92r4qà lúcn9SmL9C2 n6jGdãy n9SmL9C2ba 6jGdtôi 6jGdnói đến.

- Vậ6jGdy th6jGdì mZpT92r4qời ngn9SmL9C2ài uốn6jGdg n9SmL9C2thêm t6jGdách nữ6jGda –ZpT92r4q ZpT92r4qVĩnh 6jGdPhong cườin9SmL9C2 nóZpT92r4qi 6jGdrồi ZpT92r4qra hiệun9SmL9C2 chn9SmL9C2o KZpT92r4qhương Thái.

Khương Thá6jGdi hiểun9SmL9C2 6jGdý liền6jGd rótZpT92r4q thn9SmL9C2êm mn9SmL9C2ột táchn9SmL9C2 tn9SmL9C2rà ZpT92r4qnữa. TácZpT92r4qh trà6jGd đ6jGdầu, VZpT92r4qĩnh Pn9SmL9C2hong 6jGdvì ZpT92r4qkhách sn9SmL9C2áo vàZpT92r4q c6jGdũng đ6jGdể b6jGdày tZpT92r4qỏ l6jGdòng hiếuZpT92r4q khách6jGd c6jGdủa mìn9SmL9C2nh. Như6jGdng tác6jGdh 6jGdthứ haZpT92r4qi, ZpT92r4qcậu tuyệtZpT92r4q ZpT92r4qkhông thển9SmL9C2 rótn9SmL9C2 ZpT92r4qbởi vìn9SmL9C2 6jGdcậu khôn6jGdg tZpT92r4qhể để6jGd ônn9SmL9C2g Văn9SmL9C2n 6jGdTrác 6jGdcho rằngn9SmL9C2 cậu6jGd đaZpT92r4qng hạn9SmL9C2 mì6jGdnh trướcn9SmL9C2 n9SmL9C2ông ấy.ZpT92r4q Nn9SmL9C2hư v6jGdậy khZpT92r4qi thỏn9SmL9C2a hiZpT92r4qệp mớin9SmL9C2 khônZpT92r4qg bị6jGd ôn9SmL9C2ng ấyZpT92r4q xửn9SmL9C2 ép.

Ông VăZpT92r4qn Trn9SmL9C2ác với6jGd n9SmL9C2con n9SmL9C2mắt lZpT92r4qão l6jGduyện c6jGdủa m6jGdình cũngZpT92r4q hn9SmL9C2iểu 6jGdrõ n9SmL9C2ý tZpT92r4qứ này6jGd. ÔnZpT92r4qg ZpT92r4qnheo nh6jGdeo mắt6jGd n6jGdhìn n9SmL9C2Vĩnh ZpT92r4qPhong:” Thằn9SmL9C2ng 6jGdnhóc 6jGdnày xen9SmL9C2m ZpT92r4qra r6jGdất cn9SmL9C2ó bảnZpT92r4q lĩnh”

- Cốc…cốcn9SmL9C2 …

Cánh cn9SmL9C2ửa mở6jGd n9SmL9C2ra, Hiển9SmL9C2u 6jGdĐồng bZpT92r4qước vào.6jGd Đập6jGd và6jGdo mặtn9SmL9C2 ZpT92r4qcủa cn9SmL9C2ô ZpT92r4qlà ZpT92r4qgương m6jGdặt củan9SmL9C2 VZpT92r4qĩnh Phon9SmL9C2ng, cậZpT92r4qu 6jGdđang mởZpT92r4q t6jGdo mắtn9SmL9C2 nhìn9SmL9C2n cn9SmL9C2ô, khóen9SmL9C2 miệngn9SmL9C2 khẽ6jGd mĩZpT92r4qm 6jGdcười. Cậun9SmL9C2 q6jGduay san6jGdg nhn9SmL9C2ìn n9SmL9C2ông 6jGdVăn TráZpT92r4qc nói:

- Cn9SmL9C2ô ấyZpT92r4q 6jGdchính là6jGd ngn9SmL9C2ười đZpT92r4qã pZpT92r4qha trà.

Sau đn9SmL9C2ó rấtZpT92r4q n9SmL9C2tự 6jGdnhiên cn9SmL9C2ậu đứn9SmL9C2ng n9SmL9C2dậy 6jGdkéo Hiể6jGdu ĐồZpT92r4qng n9SmL9C2vào sát6jGd ngưZpT92r4qời m6jGdình t6jGdỏ vẻ6jGd 6jGdâu yếm.ZpT92r4q 6jGdHành đn9SmL9C2ộng củn9SmL9C2a cậun9SmL9C2 kZpT92r4qhiến 6jGdtất cản9SmL9C2 mọi6jGd người6jGd đềuZpT92r4q 6jGdsửng n9SmL9C2sốt. NgZpT92r4qay c6jGdả HiểuZpT92r4q Đ6jGdồng n9SmL9C2cũng n9SmL9C2bị ZpT92r4qkinh ngạcZpT92r4q tZpT92r4qrừng mắtZpT92r4q nhì6jGdn cậun9SmL9C2 ngn9SmL9C2ỡ ngàng.
Chỉn9SmL9C2 cZpT92r4qó ZpT92r4qông n9SmL9C2Văn Trác6jGd ngồZpT92r4qi nhn9SmL9C2ìn thấ6jGdy n9SmL9C2thì cười6jGd vang:

- Haha…lúcZpT92r4q 6jGdnãy 6jGdta đã6jGd ZpT92r4qnói lZpT92r4qà cảm6jGd 6jGdthấy cậuZpT92r4q r6jGdất quen6jGd. Quản9SmL9C2 nhin9SmL9C2ên n9SmL9C2là ZpT92r4qkhông s6jGdai mà.

Hiểu 6jGdĐồng nghZpT92r4qe tin9SmL9C2ếng quen9SmL9C2n qun9SmL9C2en thn9SmL9C2ì l6jGdiền qZpT92r4quay đầu6jGd n9SmL9C2lại nhìnZpT92r4q, ZpT92r4qthấy ônZpT92r4qg Vănn9SmL9C2 Tn9SmL9C2rác đann9SmL9C2g nn9SmL9C2hìn mì6jGdnh cườin9SmL9C2 tn9SmL9C2hì kinZpT92r4qh ZpT92r4qngạc kêun9SmL9C2 lên:

- Ông…

- Hn9SmL9C2iểu ĐồZpT92r4qng! 6jGdCon n9SmL9C2bé n6jGdày còZpT92r4qn nh6jGdớ ôngZpT92r4q sZpT92r4qao? –6jGd Ôngn9SmL9C2 Vn9SmL9C2ăn TrácZpT92r4q cư6jGdời ZpT92r4qvui vn9SmL9C2ẻ nữan9SmL9C2 nhZpT92r4qư trá6jGdch móc.

- C6jGdon rất6jGd ZpT92r4qnhớ ông6jGd ZpT92r4q– 6jGdHiểu ZpT92r4qĐồng cn9SmL9C2ười hốZpT92r4qi lỗi.

- Ô6jGdng n9SmL9C2đã n9SmL9C2tìm cháu6jGd n9SmL9C2mấy chụcn9SmL9C2 lầZpT92r4qn nhưZpT92r4qng kn9SmL9C2hông thZpT92r4qấy. Sn9SmL9C2ao ch6jGdáu độn9SmL9C2t ngộtn9SmL9C2 nghỉZpT92r4q làZpT92r4qm 6jGdthế, làmZpT92r4q 6jGdông thèmZpT92r4q u6jGdống tràn9SmL9C2 n9SmL9C2mà chẳngZpT92r4q ZpT92r4qcó n9SmL9C2ai ph6jGda cZpT92r4qho uốZpT92r4qng. ChẳngZpT92r4q an9SmL9C2i p6jGdha hZpT92r4qợp ýn9SmL9C2 ông6jGd cả.

Hiểu ĐồngZpT92r4q cũnn9SmL9C2g khônn9SmL9C2g biếtn9SmL9C2 nên6jGd nóZpT92r4qi gìn9SmL9C2, ZpT92r4qcô cún9SmL9C2i đần9SmL9C2u cười6jGd nZpT92r4qhẹ. Sa6jGdu đn9SmL9C2ó, ZpT92r4qcô bắ6jGdt đầZpT92r4qu ZpT92r4qý thứcn9SmL9C2 đượcn9SmL9C2 rằn9SmL9C2ng mình6jGd đang6jGd n9SmL9C2bị Vn9SmL9C2ĩnh P6jGdhong ôn9SmL9C2m chặt,ZpT92r4q ZpT92r4qthì cảmn9SmL9C2 thZpT92r4qấy x6jGdấu h6jGdổ ZpT92r4qđi n6jGdhích ngườn9SmL9C2i n9SmL9C2ra xZpT92r4qa tn9SmL9C2hì nà6jGdo 6jGdngờ cànn9SmL9C2g bn9SmL9C2ị Vĩn6jGdh Phonn9SmL9C2g ZpT92r4qôm chặn9SmL9C2t 6jGdvà ZpT92r4qkéo côn9SmL9C2 cùngn9SmL9C2 ngồiZpT92r4q xuống.n9SmL9C2 HiZpT92r4qểu ZpT92r4qĐồng ZpT92r4qbất n9SmL9C2đắc dn9SmL9C2ĩ pZpT92r4qhải nZpT92r4qgồi xuốn9SmL9C2ng cZpT92r4qùng cậu.

Sau khn9SmL9C2i 6jGdđã giữZpT92r4q Hn9SmL9C2iểu ĐồngZpT92r4q yênn9SmL9C2 phậnZpT92r4q tron6jGdg t6jGday mìnhn9SmL9C2 thZpT92r4qì 6jGdVĩnh Phn9SmL9C2ong cười6jGd làZpT92r4qm n9SmL9C2ra vẻZpT92r4q ngn9SmL9C2ạc n6jGdhiên nói:

- Thì6jGd r6jGda ônn9SmL9C2g n9SmL9C2quen bin9SmL9C2ết vZpT92r4qới người6jGd yZpT92r4qêu của6jGd cháu.

Lại th6jGdêm mộtZpT92r4q lần6jGd nữa6jGd, t6jGdất n9SmL9C2cả mọi6jGd ngưn9SmL9C2ời troZpT92r4qng 6jGdphòng bn9SmL9C2ị k6jGdinh ngạZpT92r4qc tộtZpT92r4q độn9SmL9C2, 6jGdHiểu Đồ6jGdng thìZpT92r4q cảmn9SmL9C2 thấyZpT92r4q to6jGdàn thâZpT92r4qn ruZpT92r4qn lê6jGdn đ6jGdầy xú6jGdc c6jGdảm k6jGdhi Vn9SmL9C2ĩnh n9SmL9C2Phong giớiZpT92r4q thiZpT92r4qệu n9SmL9C2cô lZpT92r4qà ngườin9SmL9C2 yn9SmL9C2êu cZpT92r4qủa cậun9SmL9C2 cZpT92r4qông n9SmL9C2khai t6jGdrước n9SmL9C2mặt mọi6jGd người.

- H6jGdai n9SmL9C2đứa trZpT92r4qẻ này6jGd q6jGduả t6jGdhật ZpT92r4qrất n9SmL9C2xứng đôin9SmL9C2 phn9SmL9C2ải khôngn9SmL9C2? –6jGd 6jGdÔng VăZpT92r4qn TrZpT92r4qác cười6jGd ZpT92r4qquay sn9SmL9C2ang ZpT92r4qcon tZpT92r4qrai hỏi.

- D6jGdạ, ZpT92r4qđúng vậyZpT92r4q –6jGd ÔnZpT92r4qg Tn9SmL9C2uấn Kha6jGdnh gn9SmL9C2ật đầu6jGd cười.

- XeZpT92r4qm 6jGdra, ZpT92r4qchúng tn9SmL9C2a rất6jGd cóZpT92r4q dZpT92r4quyên vớiZpT92r4q nh6jGdau –ZpT92r4q VĩZpT92r4qnh P6jGdhong ch6jGdớp lấy6jGd cn9SmL9C2ơ hộin9SmL9C2 nà6jGdy l6jGdiền ZpT92r4qđề 6jGdra n9SmL9C2yêu cầun9SmL9C2 –6jGd ChủZpT92r4q tịcZpT92r4qh, mZpT92r4qong n9SmL9C2ngài su6jGdy ngn9SmL9C2hĩ lạ6jGdi đềZpT92r4q nn9SmL9C2ghị cn9SmL9C2ủa chn9SmL9C2úng tôi6jGd. C6jGdhúng tZpT92r4qôi ZpT92r4qsẽ 6jGdthu n9SmL9C2mua n9SmL9C2lại vớiZpT92r4q n9SmL9C2giá caon9SmL9C2, n9SmL9C2tuyệt đố6jGdi khôn6jGdg đểZpT92r4q ZpT92r4qngài ch6jGdủ 6jGdtịch bịn9SmL9C2 6jGdlỗ đâu.

- VềZpT92r4q vấ6jGdn đền9SmL9C2 nn9SmL9C2ày thậtn9SmL9C2 khó6jGd trảZpT92r4q ln9SmL9C2ời –ZpT92r4q n9SmL9C2Ông ZpT92r4qVăn Trán9SmL9C2ch giả6jGd vn9SmL9C2ờ ZpT92r4qra c6jGdhiều s6jGduy nghĩ.

- NgZpT92r4qài ch6jGdủ tịn9SmL9C2ch n9SmL9C2theo ZpT92r4qtôi đượn9SmL9C2c bin9SmL9C2ết cn9SmL9C2ác n9SmL9C2ngài mun9SmL9C2a 6jGdlô đZpT92r4qất n9SmL9C2đó cũnn9SmL9C2g c6jGdhẳng đ6jGdể 6jGdlàm gn9SmL9C2ì 6jGdcả, vậyZpT92r4q san9SmL9C2o khônZpT92r4qg nhượngZpT92r4q lại6jGd chn9SmL9C2o chú6jGdng tôi.

- 6jGdCậu n9SmL9C2cũng bi6jGdết chínn9SmL9C2h phủZpT92r4q đ6jGdang r6jGda 6jGddự áZpT92r4qn xâyZpT92r4q dựnn9SmL9C2g đôn9SmL9C2 thịn9SmL9C2 mớn9SmL9C2i ởZpT92r4q ZpT92r4qlô ZpT92r4qđất đón9SmL9C2. ZpT92r4qBây g6jGdiờ n9SmL9C2có l6jGdẽ chn9SmL9C2úng tô6jGdi khônn9SmL9C2g sn9SmL9C2ử d6jGdụng lô6jGd đn9SmL9C2ất đóZpT92r4q, như6jGdng 6jGdsau n9SmL9C2này bZpT92r4qiết đâun9SmL9C2 có6jGd ZpT92r4qlúc lạin9SmL9C2 cần.

- Nhưn9SmL9C2ng tZpT92r4qheo 6jGdtôi đượcZpT92r4q biến9SmL9C2t t6jGdhì 6jGdhình n9SmL9C2như toZpT92r4qàn bn9SmL9C2ộ vốn6jGd đầun9SmL9C2 n9SmL9C2tư củn9SmL9C2a cn9SmL9C2ác vịZpT92r4q đangn9SmL9C2 đZpT92r4qổ 6jGdvào k6jGdế hoạ6jGdch đầun9SmL9C2 t6jGdư ZpT92r4qở mỹ.n9SmL9C2 Cn9SmL9C2ó lZpT92r4qẽ n9SmL9C2còn khn9SmL9C2á lâuZpT92r4q mới6jGd 6jGdcó tn9SmL9C2hể tiếnn9SmL9C2 hZpT92r4qành 6jGddự 6jGdán tin9SmL9C2ếp the6jGdo. Vận9SmL9C2y tZpT92r4qhì 6jGdlô đấn9SmL9C2t đ6jGdó ZpT92r4qbỏ hoanZpT92r4qg ZpT92r4qrất phí.ZpT92r4q Nế6jGdu côn6jGdg 6jGdty chịuZpT92r4q nhượngZpT92r4q lạin9SmL9C2 chZpT92r4qo cZpT92r4qông n9SmL9C2ty tôin9SmL9C2 thìZpT92r4q s6jGdau nn9SmL9C2ày côngn9SmL9C2 t6jGdy của6jGd ngàn9SmL9C2i muốn6jGd tiến9SmL9C2n n9SmL9C2hành kế6jGd n9SmL9C2hoạch khác,n9SmL9C2 côngZpT92r4q t6jGdy tôi6jGd n9SmL9C2sẽ hỗ6jGd trợn9SmL9C2 n9SmL9C2cho cáZpT92r4qc nZpT92r4qgài lôZpT92r4q ZpT92r4qđất kháZpT92r4qc. BảoZpT92r4q đảm6jGd không6jGd 6jGdthua gìZpT92r4q lô6jGd đấtZpT92r4q này.

- n9SmL9C2Cậu thậtZpT92r4q ZpT92r4qlà ngư6jGdời 6jGdmau lẹ6jGd –ZpT92r4q ZpT92r4qÔng 6jGdVăn trZpT92r4qác cườin9SmL9C2 nóiZpT92r4q, xn9SmL9C2ong ZpT92r4qquay l6jGdại nn9SmL9C2hìn HiZpT92r4qểu Đồnn9SmL9C2g 6jGdnói ZpT92r4q– TôZpT92r4qi n9SmL9C2xem n9SmL9C2Hiểu ĐồngZpT92r4q nZpT92r4qhư cZpT92r4qháu gá6jGdi cZpT92r4qủa mìnn9SmL9C2h ZpT92r4qcho n9SmL9C2nên tôn9SmL9C2i mZpT92r4qong n9SmL9C2cậu đốin9SmL9C2 xửn9SmL9C2 tốZpT92r4qt n9SmL9C2với c6jGdon bé.ZpT92r4q ZpT92r4qChuyện h6jGdợp n9SmL9C2tác tôi6jGd sẽZpT92r4q suZpT92r4qy ngZpT92r4qhĩ lại6jGd x6jGdem. NhưZpT92r4qng tn9SmL9C2rong thời6jGd g6jGdian đZpT92r4qó moZpT92r4qng 6jGdcậu n9SmL9C2cho tôZpT92r4qi n9SmL9C2mượn HiểuZpT92r4q Đồngn9SmL9C2 ZpT92r4qít hôm.ZpT92r4q ZpT92r4qLâu rồin9SmL9C2 khôZpT92r4qng n9SmL9C2được n9SmL9C2uống tZpT92r4qrà dZpT92r4qo 6jGdcon bén9SmL9C2 n9SmL9C2pha, tôZpT92r4qi n9SmL9C2cũng m6jGduốn n9SmL9C2cùng co6jGdn bZpT92r4qé n9SmL9C2hàn huyên9SmL9C2n tâ6jGdm sự.

- 6jGdĐược! n9SmL9C2Lúc nào6jGd ngZpT92r4qài rảnn9SmL9C2h rỗi6jGd ZpT92r4qcứ gọiZpT92r4q HiểuZpT92r4q 6jGdĐồng đếZpT92r4qn chơi.

Vĩnh Pho6jGdng 6jGdtrả l6jGdời xo6jGdng lin9SmL9C2ền qun9SmL9C2ay n9SmL9C2qua Hin9SmL9C2ểu Đồng,ZpT92r4q n9SmL9C2dùng taZpT92r4qy vịnhn9SmL9C2 cằn9SmL9C2m củn9SmL9C2a HiZpT92r4qểu ĐồngZpT92r4q xoan9SmL9C2y ZpT92r4qmặt cn9SmL9C2ô 6jGdlại n9SmL9C2nhìn âZpT92r4qu 6jGdyếm tìn6jGdh tứ6jGd nói:

- n9SmL9C2Em ZpT92r4qyêu, n9SmL9C2em thấy6jGd ZpT92r4qvậy được6jGd không?

Hiểu Đồnn9SmL9C2g khn9SmL9C2ông biết6jGd 6jGdtại sZpT92r4qao VZpT92r4qĩnh Phn9SmL9C2ong ZpT92r4qlại l6jGdàm v6jGdậy, nhưZpT92r4qng 6jGdtrước mặt6jGd ônZpT92r4qg Vn9SmL9C2ăn Trác,6jGd côZpT92r4q kh6jGdông n9SmL9C2tiện hỏ6jGdi cũng6jGd khônn9SmL9C2g 6jGddám bàn9SmL9C2y tỏ6jGd n9SmL9C2gì n9SmL9C2cả đZpT92r4qàng n6jGdgoan nn9SmL9C2goãn gZpT92r4qật đầuZpT92r4q, c6jGdòn phốin9SmL9C2 hn9SmL9C2ợp ZpT92r4qcùng 6jGdcậu mĩZpT92r4qm cườiZpT92r4q nhìnn9SmL9C2 nhau.

Ông ZpT92r4qVăn TrácZpT92r4q nhZpT92r4qìn h6jGdai đn9SmL9C2ứa trn9SmL9C2ẻ th6jGdì khẽ6jGd cười6jGd đứZpT92r4qng dậy:

- n9SmL9C2Được, hZpT92r4qai tuZpT92r4qần sZpT92r4qau tn9SmL9C2ôi sẽn9SmL9C2 trn9SmL9C2ả lời6jGd chZpT92r4qo cậu.

- HZpT92r4qy vọngn9SmL9C2 đượcZpT92r4q nhZpT92r4qận sZpT92r4qự đồng6jGd ZpT92r4qý c6jGdủa nn9SmL9C2gài –6jGd VĩnZpT92r4qh Pn9SmL9C2hong cũn6jGdg n9SmL9C2đứng dậy6jGd chn9SmL9C2ào, ZpT92r4qtay vẫnn9SmL9C2 ôZpT92r4qm chặt6jGd 6jGdeo Hi6jGdểu Đồngn9SmL9C2 khônZpT92r4qg rời.

Khi n9SmL9C2ông Văn6jGd TrácZpT92r4q vn9SmL9C2ừa đin9SmL9C2 rn9SmL9C2a nZpT92r4qgoài n9SmL9C2. BZpT92r4qàn ta6jGdy đặ6jGdt l6jGdên 6jGdeo củaZpT92r4q Hin9SmL9C2ểu Đn9SmL9C2ồng ZpT92r4qbuông thỏ6jGdng xu6jGdống, gưZpT92r4qơng mZpT92r4qặt dịun9SmL9C2 dàZpT92r4qng lúc6jGd 6jGdnãy lận9SmL9C2p tứ6jGdc tr6jGdở lạiZpT92r4q ZpT92r4qlạnh băngn9SmL9C2. Cậu6jGd qZpT92r4quay lại6jGd ZpT92r4qnói nhưn9SmL9C2 6jGdra lệnh:

- Mọi6jGd người6jGd ng6jGdhe đâyZpT92r4q, chuZpT92r4qyện 6jGdnày 6jGdchỉ ZpT92r4qlà vì6jGd côn6jGdg tZpT92r4qy ZpT92r4qthôi. ChZpT92r4qo n6jGdên tô6jGdi khn9SmL9C2ông ZpT92r4qhi v6jGdọng mọi6jGd ngườin9SmL9C2 6jGdđồn đZpT92r4qại lunZpT92r4qg t6jGdung r6jGda bên9SmL9C2n n9SmL9C2ngoài, ảnh6jGd hưởngZpT92r4q đếnn9SmL9C2 cônZpT92r4qg tyZpT92r4q. ZpT92r4qCó ZpT92r4qbiết chưa.

- ChúngZpT92r4q t6jGdôi 6jGdbiết 6jGdrồi phón9SmL9C2 tổng6jGd –ZpT92r4q Tấn9SmL9C2t cảZpT92r4q m6jGdọi ng6jGdười ZpT92r4qđồng 6jGdloạt nói.

- MZpT92r4qọi n9SmL9C2người 6jGdra ngo6jGdài đi6jGd –ZpT92r4q Vĩnn9SmL9C2h Phn9SmL9C2ong n6jGdhẹ nhàn6jGdg nói.

Tất 6jGdcả mọin9SmL9C2 ngưZpT92r4qời đền9SmL9C2u ln9SmL9C2ần lượn9SmL9C2t rn9SmL9C2a ZpT92r4qngoài. Hiển9SmL9C2u Đồngn9SmL9C2 cũZpT92r4qng địnZpT92r4qh r6jGda cùnZpT92r4qg nhưnn9SmL9C2g Vĩnh6jGd 6jGdPhong đn9SmL9C2ã gọi6jGd lại:

- ZpT92r4qCô ở6jGd lại,ZpT92r4q t6jGdôi 6jGdcó chu6jGdyện mu6jGdốn n6jGdói 6jGdvới cô.

***

Tất cả6jGd 6jGdmọi 6jGdngười nhìZpT92r4qn hZpT92r4qai ngườin9SmL9C2 ZpT92r4qmột cáin9SmL9C2 rồin9SmL9C2 nh6jGdanh chn9SmL9C2óng biến6jGd điZpT92r4q. Hiểu6jGd 6jGdĐồng đứng6jGd yê6jGdn tạin9SmL9C2 chỗn9SmL9C2 chờn9SmL9C2 mọ6jGdi ngườin9SmL9C2 r6jGda n9SmL9C2hết cn9SmL9C2ô mớ6jGdi ZpT92r4qxoay người6jGd vn9SmL9C2ề phín9SmL9C2a Vĩn9SmL9C2nh PhZpT92r4qong. NZpT92r4qhưng VĩnZpT92r4qh Phn9SmL9C2ong xZpT92r4qoay ln9SmL9C2ưng lạiZpT92r4q 6jGdphía cn9SmL9C2ô, 6jGdim lặn9SmL9C2ng ZpT92r4qkhông nn9SmL9C2ói gì6jGd. HiểuZpT92r4q Đồn9SmL9C2ng cn9SmL9C2ũng khôZpT92r4qng thúZpT92r4qc giục,ZpT92r4q ZpT92r4qcô c6jGdũng n9SmL9C2im lặnn9SmL9C2g 6jGdchờ đợn9SmL9C2i. Nhưn9SmL9C2ng kh6jGdông giaZpT92r4qn xun6jGdg qZpT92r4quanh n6jGdhư ba6jGdo trùmn9SmL9C2 n9SmL9C2lấy họZpT92r4q đến6jGd 6jGdnghẹt th6jGdở. Dưn9SmL9C2ờng như6jGd chỉn9SmL9C2 n9SmL9C2còn lZpT92r4qại tiếZpT92r4qng ti6jGdm đập.

Khi VĩZpT92r4qnh Phon9SmL9C2ng n9SmL9C2khẽ xoaZpT92r4qy n9SmL9C2người lạ6jGdi, dườnn9SmL9C2g nh6jGdư á6jGdnh sáZpT92r4qng sn9SmL9C2au lư6jGdng cậu6jGd tỏaZpT92r4q r6jGda n9SmL9C2hai bên.

- 6jGdCó biếtZpT92r4q 6jGdvì sn9SmL9C2ao tZpT92r4qôi 6jGdgiữ cô6jGd ởZpT92r4q lạin9SmL9C2 không?

- BZpT92r4qiết –6jGd n9SmL9C2Hiểu Đồn6jGdg cắnn9SmL9C2 nhẹZpT92r4q môi6jGd rồi6jGd bZpT92r4qật ra.

- Tốt,6jGd ZpT92r4qhy vọngn9SmL9C2 tn9SmL9C2rong hZpT92r4qai tuầZpT92r4qn này6jGd 6jGdcô vn9SmL9C2à tZpT92r4qôi sZpT92r4qẽ hợZpT92r4qp n9SmL9C2tác 6jGdtốt vớZpT92r4qi ZpT92r4qnhau n9SmL9C2– Vĩ6jGdnh 6jGdPhong khn9SmL9C2ẽ ZpT92r4qgật đầ6jGdu hài6jGd lòng.

- Tạn9SmL9C2i 6jGdsao? –n9SmL9C2 ZpT92r4qHiểu ĐồnZpT92r4qg cuốn9SmL9C2i 6jGdcùng cũnZpT92r4qg 6jGdlên tiến6jGdg hỏin9SmL9C2 rZpT92r4qa n9SmL9C2những đn9SmL9C2iều giZpT92r4qấu 6jGdkín nãZpT92r4qy giờ.

- VìZpT92r4q cô6jGd ZpT92r4qchính n9SmL9C2là bànZpT92r4q đạpn9SmL9C2 c6jGdủa tZpT92r4qôi đểZpT92r4q tiếZpT92r4qp c6jGdập chủn9SmL9C2 ZpT92r4qtịch Văn9SmL9C2n ZpT92r4qTrác –6jGd n9SmL9C2Vĩnh PhoZpT92r4qng trả6jGd lờin9SmL9C2 thẳngn9SmL9C2 thZpT92r4qừng, v6jGdẻ m6jGdặt 6jGdkhông chútn9SmL9C2 th6jGday đổi,6jGd dườngn9SmL9C2 6jGdnhư tron6jGdg lòngZpT92r4q kn9SmL9C2hông ZpT92r4qcó cZpT92r4qhút cảmZpT92r4q giáZpT92r4qc gì.

“ Bà6jGdn đạp”6jGd –6jGd Hiểu6jGd Đn9SmL9C2ồng cZpT92r4qay đắZpT92r4qng nghĩ.n9SmL9C2 T6jGdrong lòZpT92r4qng cậu6jGd cZpT92r4qô chỉ6jGd n9SmL9C2là 6jGdbàn đạp6jGd khônn9SmL9C2g hơn9SmL9C2n kn9SmL9C2hông kn9SmL9C2ém. Lúc6jGd trước,ZpT92r4q Hn9SmL9C2iểu Đồngn9SmL9C2 tZpT92r4qừng kểZpT92r4q chZpT92r4qo 6jGdVĩnh ZpT92r4qPhong nZpT92r4qghe 6jGdvề 6jGdông Vn9SmL9C2ăn Trá6jGdc, chỉ6jGd 6jGdlà lúc6jGd ZpT92r4qđó h6jGdai ngư6jGdời đềuZpT92r4q khôn6jGdg b6jGdiết ônn9SmL9C2g 6jGdta chínZpT92r4qh là6jGd n9SmL9C2chủ tịn9SmL9C2ch ZpT92r4qtập đoZpT92r4qàn ZpT92r4qVĩnh PZpT92r4qhát. L6jGdúc 6jGdVĩnh PZpT92r4qhong tựZpT92r4q nhiênZpT92r4q tỏn9SmL9C2 6jGdra thZpT92r4qân n9SmL9C2mật ZpT92r4qvới cô,n9SmL9C2 HiểuZpT92r4q ĐồngZpT92r4q đ6jGdã đon9SmL9C2án 6jGdra, VZpT92r4qĩnh Ph6jGdong mZpT92r4quốn giảZpT92r4q vn9SmL9C2ờ để6jGd ônn9SmL9C2g n9SmL9C2Văn TrácZpT92r4q vu6jGdi vẻn9SmL9C2 đồngZpT92r4q ýZpT92r4q ZpT92r4qđiều kiệnZpT92r4q củaZpT92r4q cận9SmL9C2u. Nhưng6jGd c6jGdô không6jGd n6jGdgờ cậu6jGd 6jGdlại nóZpT92r4qi n9SmL9C2thẳng rn9SmL9C2a cô6jGd chỉn9SmL9C2 6jGdlà cáiZpT92r4q 6jGdbàn đạ6jGdp. ZpT92r4qTim cả6jGdm thấyZpT92r4q rấtZpT92r4q n9SmL9C2đau, ZpT92r4qcô muố6jGdn n9SmL9C2kìm 6jGdnén 6jGdnỗi đau6jGd lại6jGd, khôngZpT92r4q ZpT92r4qmuốn chn9SmL9C2o VĩnhZpT92r4q PhoZpT92r4qng phát6jGd gián9SmL9C2c rn9SmL9C2a ZpT92r4qcõi lòn6jGdg đau6jGd đ6jGdớn củan9SmL9C2 côn9SmL9C2 nhZpT92r4qưng mZpT92r4qà nỗ6jGdi đan9SmL9C2u n9SmL9C2ập đến6jGd qun9SmL9C2a nhn9SmL9C2anh n9SmL9C2khiến côZpT92r4q khô6jGdng thển9SmL9C2 kZpT92r4qìm lZpT92r4qại. NéZpT92r4qt đauZpT92r4q bn9SmL9C2uồn t6jGdhể 6jGdhiện rZpT92r4qõ tZpT92r4qrên 6jGdnét mặtn9SmL9C2 6jGdvà ZpT92r4qđôi n9SmL9C2mắt, chỉZpT92r4q n9SmL9C2là cZpT92r4quối cùn6jGdg n9SmL9C2cô khôngn9SmL9C2 rơiZpT92r4q nướ6jGdc mắt.

- 6jGdTôi kZpT92r4qhông ZpT92r4qđồng n9SmL9C2ý –n9SmL9C2 Hi6jGdểu Đồngn9SmL9C2 chn9SmL9C2ợt bun9SmL9C2ông n9SmL9C2nhẹ mộtn9SmL9C2 câu.

Vĩnh PhZpT92r4qong n9SmL9C2liền giươnZpT92r4qg đôZpT92r4qi mắtn9SmL9C2 ZpT92r4qbén nhọnZpT92r4q nZpT92r4qhìn HiểZpT92r4qu Đồng6jGd. ZpT92r4qCậu hn9SmL9C2ừ nhẹ6jGd một6jGd c6jGdái rồi6jGd nói:

- Chẳng6jGd pn9SmL9C2hải cô6jGd nó6jGdi cn9SmL9C2ô làn9SmL9C2 ngườZpT92r4qi giZpT92r4qúp viZpT92r4qệc cn9SmL9C2ủa tn9SmL9C2ôi haZpT92r4qy s6jGdao. n9SmL9C2Cô vẫ6jGdn còn9SmL9C2n giữ6jGd tiềnn9SmL9C2 củaZpT92r4q ZpT92r4qtôi mà.6jGd Vận9SmL9C2y 6jGdthì chỉn9SmL9C2 cần6jGd côZpT92r4q đồ6jGdng ý6jGd th6jGdì sZpT92r4qau kh6jGdi xon9SmL9C2ng tôn9SmL9C2i sẽZpT92r4q xó6jGda hn9SmL9C2ết nợ6jGd nần6jGd chn9SmL9C2o cô.

- T6jGdiền cZpT92r4qủa 6jGdanh tôin9SmL9C2 khôn9SmL9C2ng hề6jGd sàiZpT92r4q đếnn9SmL9C2 mộn9SmL9C2t đồng.ZpT92r4q TôiZpT92r4q sẽZpT92r4q trản9SmL9C2 6jGdlại 6jGdcho n9SmL9C2anh –n9SmL9C2 Hiển9SmL9C2u Đồnn9SmL9C2g 6jGdchỉ n9SmL9C2còn cách6jGd giữ6jGd n9SmL9C2lại 6jGdcho mìnZpT92r4qh 6jGdchút l6jGdòng tn9SmL9C2ự trọn6jGdg 6jGdmà thôi.

- n9SmL9C2Tôi khô6jGdng ZpT92r4qcần cZpT92r4qô n9SmL9C2trả lại6jGd 6jGd– Vĩnn9SmL9C2h P6jGdhong l6jGdiếc n9SmL9C2nhìn côn9SmL9C2 nZpT92r4qói –ZpT92r4q CôZpT92r4q 6jGdquên rằnn9SmL9C2g tro6jGdng hợpZpT92r4q 6jGdđồng c6jGdô đã6jGd nóZpT92r4qi 6jGdsẽ ln9SmL9C2àm bấtn9SmL9C2 cứn9SmL9C2 việcZpT92r4q gì6jGd tn9SmL9C2ôi yêun9SmL9C2 cần9SmL9C2u sao.

Hiểu ZpT92r4qĐồng 6jGdnghe VZpT92r4qĩnh Ph6jGdong ZpT92r4qnói th6jGdì th6jGdất thần,6jGd 6jGdcô k6jGdhông ngZpT92r4qờ ZpT92r4qVĩnh Phonn9SmL9C2g vẫnn9SmL9C2 cònZpT92r4q ZpT92r4qgiữ tZpT92r4qờ hợpn9SmL9C2 đồngZpT92r4q đ6jGdó. L6jGdúc Vĩn6jGdh Phn9SmL9C2ong đưn9SmL9C2a t6jGdhẻ c6jGdho cô,6jGd 6jGdHiểu Đ6jGdồng khZpT92r4qông nhận,n9SmL9C2 ZpT92r4qcho nên6jGd tron9SmL9C2ng 6jGdlúc n9SmL9C2vui đùa6jGd cn9SmL9C2ô mớZpT92r4qi 6jGdnói, nếu6jGd muốnn9SmL9C2 c6jGdô nhn9SmL9C2ận t6jGdhì phảZpT92r4qi l6jGdàm hZpT92r4qợp đồng6jGd r6jGdõ ràng.6jGd Đ6jGdó là6jGd hZpT92r4qợp đồngn9SmL9C2 tn9SmL9C2huê ZpT92r4qngười gn9SmL9C2iúp việc.n9SmL9C2 TronZpT92r4qg hợn9SmL9C2p đồn6jGdg V6jGdĩnh Pho6jGdng cốZpT92r4q ýn9SmL9C2 ZpT92r4qthêm v6jGdào n9SmL9C2câu: 6jGd“ ZpT92r4qBên ZpT92r4qB n6jGdhất địnZpT92r4qh pn9SmL9C2hải l6jGdàm 6jGdtheo bấn9SmL9C2t cứZpT92r4q yn9SmL9C2êu cầZpT92r4qu nàon9SmL9C2 cZpT92r4qủa bZpT92r4qên A”.n9SmL9C2 6jGdLúc đó,n9SmL9C2 Hiểu6jGd Đn9SmL9C2ồng n9SmL9C2nghĩ cản9SmL9C2 đ6jGdời c6jGdô muZpT92r4qốn ở6jGd bên9SmL9C2n cạnhn9SmL9C2 ZpT92r4qVĩnh Phon9SmL9C2ng, vớn9SmL9C2i lại6jGd n9SmL9C2lúc 6jGdđó cn9SmL9C2ả n9SmL9C2hai ZpT92r4qhạnh n9SmL9C2phúc n9SmL9C2bên n9SmL9C2nhau, tờZpT92r4q hn9SmL9C2ợp đồngZpT92r4q đó6jGd cn9SmL9C2hỉ 6jGdlà nhất6jGd thờ6jGdi 6jGdđùa vuin9SmL9C2. KZpT92r4qhông ngờZpT92r4q c6jGdậu lạin9SmL9C2 dù6jGdng nón9SmL9C2 ZpT92r4qvào việc6jGd én9SmL9C2p bu6jGdộc cô.

Vĩnh Phonn9SmL9C2g cũn6jGdg kZpT92r4qhông ngn9SmL9C2ờ ZpT92r4qcậu lạin9SmL9C2 d6jGdùng điềun9SmL9C2 khoảnn9SmL9C2 n9SmL9C2đó đZpT92r4qể épZpT92r4q n9SmL9C2cô nhận6jGd lời.n9SmL9C2 Ch6jGdỉ làZpT92r4q lúZpT92r4qc HiểZpT92r4qu Đồnn9SmL9C2g nhn9SmL9C2ắc 6jGdđến 6jGdsố t6jGdiền ZpT92r4qđó, Vn9SmL9C2ĩnh P6jGdhong đãn9SmL9C2 ln9SmL9C2ôi tZpT92r4qờ 6jGdhợp 6jGdđồng 6jGdra đọc6jGd lại,n9SmL9C2 chZpT92r4qỉ đển9SmL9C2 ôn6jGd lZpT92r4qại nhữngZpT92r4q hồZpT92r4qi ức6jGd n9SmL9C2đẹp ngn9SmL9C2ày xưa6jGd mZpT92r4qà thôi6jGd. NàoZpT92r4q ng6jGdờ lạiZpT92r4q vn9SmL9C2ận dZpT92r4qụng ZpT92r4qnhững ZpT92r4qđiều k6jGdhoản đón9SmL9C2 bâyZpT92r4q giờ.

- AZpT92r4qnh ….-6jGd Hin9SmL9C2ểu Đồng6jGd chỉn9SmL9C2 thốtn9SmL9C2 lêZpT92r4qn đượn9SmL9C2c m6jGdột n9SmL9C2lời rồiZpT92r4q i6jGdm bặt.

- VZpT92r4qới lại,6jGd cô6jGd ZpT92r4qlà người6jGd củaZpT92r4q côn9SmL9C2ng ZpT92r4qty, 6jGdcô phả6jGdi ZpT92r4qcó tn9SmL9C2rách nhiệmZpT92r4q 6jGdgiúp đ6jGdỡ côn6jGdg tn9SmL9C2y trn9SmL9C2ong lú6jGdc khn9SmL9C2ó khn9SmL9C2ăn –6jGd V6jGdĩnh ZpT92r4qPhong sắcn9SmL9C2 lạnh6jGd nóZpT92r4qi vn9SmL9C2ới Hin9SmL9C2ểu Đồ6jGdng, ZpT92r4qsau đóZpT92r4q nhìZpT92r4qn cZpT92r4qô mộtZpT92r4q cán9SmL9C2i kìmZpT92r4q nZpT92r4qén n9SmL9C2mới nZpT92r4qói ZpT92r4qtiếp 6jGd– Điền9SmL9C2u nZpT92r4qày cũng6jGd làZpT92r4q làn9SmL9C2m n9SmL9C2vì Vĩ6jGdnh Thàn9SmL9C2nh. ZpT92r4qAnh ấy6jGd ZpT92r4qlà tổngn9SmL9C2 giáZpT92r4qm đốc6jGd củan9SmL9C2 cônZpT92r4qg tyZpT92r4q. 6jGdNếu cóZpT92r4q bền9SmL9C2 gZpT92r4qì th6jGdì anZpT92r4qh ấ6jGdy ZpT92r4qlà ngườin9SmL9C2 chn9SmL9C2ịu ZpT92r4qtrách nhiệm6jGd nhiềun9SmL9C2 nhất.

Vĩnh Pn9SmL9C2hong nhắZpT92r4qc đến6jGd ZpT92r4qVĩnh ThànZpT92r4qh làZpT92r4qm n9SmL9C2Hiểu Đ6jGdồng tỉnn9SmL9C2h ra6jGd, côn9SmL9C2 đãZpT92r4q quên6jGd m6jGdất rằZpT92r4qng m6jGdình đã6jGd n9SmL9C2nguey65n cảZpT92r4q đờin9SmL9C2 ZpT92r4qchăm sócZpT92r4q VĩZpT92r4qnh ZpT92r4qThành. Cô6jGd n9SmL9C2nhìn n9SmL9C2Vĩnh PhoZpT92r4qng kZpT92r4qiên 6jGdquyết nói:

- Nn9SmL9C2ếu lZpT92r4qà vn9SmL9C2ì VĩnZpT92r4qh ThàZpT92r4qnh thì6jGd tn9SmL9C2ôi ZpT92r4qđồng ý.

Vĩnh PhoZpT92r4qng n9SmL9C2nghe HiểuZpT92r4q ĐồngZpT92r4q đồngn9SmL9C2 ZpT92r4qý thZpT92r4qì cườiZpT92r4q nhạt.

- KhôZpT92r4qng ZpT92r4qcó chuyệ6jGdn ZpT92r4qgì 6jGdnữa n9SmL9C2đúng khônZpT92r4qg? VậyZpT92r4q 6jGdtôi điZpT92r4q rn9SmL9C2a n6jGdgoài đn9SmL9C2ây –6jGd Nón9SmL9C2i n9SmL9C2xong HiểuZpT92r4q Đồn9SmL9C2ng ln9SmL9C2ập tứcn9SmL9C2 đ6jGdi ra.

Vĩnh ZpT92r4qPhong cun9SmL9C2ng t6jGday đấZpT92r4qm n9SmL9C2mạnh xuốngZpT92r4q 6jGdmặt bàn6jGd. Bànn9SmL9C2 t6jGday lầnn9SmL9C2 trZpT92r4qước đấmn9SmL9C2 vàn9SmL9C2o tường,ZpT92r4q 6jGdnay l6jGdại tiến9SmL9C2p tục6jGd chảy6jGd mn9SmL9C2áy n9SmL9C2đến t6jGdê dại.
Các 6jGdtờ b6jGdáo đn9SmL9C2ang xônZpT92r4q n9SmL9C2xao vZpT92r4qề viện9SmL9C2c 6jGdnữ min9SmL9C2nh tZpT92r4qinh AZpT92r4qnh 6jGdKỳ vừaZpT92r4q n9SmL9C2mới vền9SmL9C2 nước6jGd đZpT92r4qã thn9SmL9C2am gin9SmL9C2a hoạZpT92r4qt độngZpT92r4q n9SmL9C2từ thiệnZpT92r4q rZpT92r4qất nhiều.6jGd RấtZpT92r4q nhiều6jGd 6jGdnơi đượcZpT92r4q 6jGdcô đến6jGd thăZpT92r4qm n9SmL9C2quà tra6jGdo quàn9SmL9C2 cũngn9SmL9C2 nhZpT92r4qư n9SmL9C2tài tZpT92r4qrợ. Mặt6jGd khác,ZpT92r4q 6jGdAnh n9SmL9C2Kỳ cũnZpT92r4qg l6jGdà con9SmL9C2n gán9SmL9C2i d6jGduy n9SmL9C2nhất của6jGd mộtn9SmL9C2 côn9SmL9C2ng tn9SmL9C2y lớn6jGd bênn9SmL9C2 mỹ6jGd ch6jGdo nê6jGdn dn9SmL9C2ưới sự6jGd 6jGdhỗ t6jGdrợ v6jGdà tàn9SmL9C2i tZpT92r4qrợ cZpT92r4qủa công6jGd tn9SmL9C2y đ6jGdó. NZpT92r4qhững tr6jGdại trẻZpT92r4q mồn9SmL9C2 ZpT92r4qcôi đượcZpT92r4q tăngZpT92r4q cườngZpT92r4q thêmn9SmL9C2 nn9SmL9C2hững trann9SmL9C2g thiếtZpT92r4q bị6jGd tốt6jGd ZpT92r4qhơn, hiZpT92r4qện đại6jGd n9SmL9C2hơn. 6jGdMọi ZpT92r4qhành động6jGd c6jGdủa ZpT92r4qcô 6jGdtừ kn9SmL9C2hi trn9SmL9C2ở n9SmL9C2về rấ6jGdt đn9SmL9C2ược ngườiZpT92r4q dânZpT92r4q ủnZpT92r4qg hộ.6jGd Da6jGdnh tiế6jGdng n9SmL9C2của côn9SmL9C2 6jGdở tron9SmL9C2ng nướcn9SmL9C2 chẳngZpT92r4q mấy6jGd chốZpT92r4qc trở6jGd nên9SmL9C2n caon9SmL9C2. Chẳnn9SmL9C2g nhữngn9SmL9C2 vn9SmL9C2ậy, chí6jGdnh p6jGdhủ 6jGdcòn n9SmL9C2trao tặng6jGd bằngn9SmL9C2 k6jGdhen côZpT92r4qng dâZpT92r4qn vn9SmL9C2ì tổZpT92r4q quốc6jGd cn9SmL9C2ho cn9SmL9C2ô n9SmL9C2( hổngn9SmL9C2 biZpT92r4qết 6jGdcó n9SmL9C2cái b6jGdằng nZpT92r4qày k6jGdhông nữa6jGd –n9SmL9C2 tấtZpT92r4q cả6jGd cn9SmL9C2hỉ l6jGdà 6jGdtrí tư6jGdởng tượnZpT92r4qg cZpT92r4qủa cn9SmL9C2on nhỏn9SmL9C2 tác6jGd gZpT92r4qiả n9SmL9C2mà ZpT92r4qthôi 6jGd) ZpT92r4q. n9SmL9C2Cho nên9SmL9C2n ZpT92r4qtivi ZpT92r4qvà n9SmL9C2báo 6jGdchí ngàn9SmL9C2y nàoZpT92r4q cũngn9SmL9C2 đăn6jGdg tả6jGdi n9SmL9C2hình ảZpT92r4qnh côn9SmL9C2 ZpT92r4qđang làZpT92r4qm từZpT92r4q thiện.

Rất nh6jGdiều buổ6jGdi tiệc6jGd lZpT92r4qớn đều6jGd mờZpT92r4qi bằngn9SmL9C2 đượcn9SmL9C2 cZpT92r4qô đến9SmL9C2n tha6jGdm dự.n9SmL9C2 6jGdCho nên6jGd An6jGdh ZpT92r4qKỳ v6jGdô cùngn9SmL9C2 bậZpT92r4qn rộZpT92r4qn. Cuối6jGd c6jGdùng cZpT92r4qô quy6jGdết địn6jGdh tn9SmL9C2rốn khỏ6jGdi 6jGdmột bữaZpT92r4q tiệcn9SmL9C2 để6jGd đếnZpT92r4q nhn9SmL9C2à VĩnZpT92r4qh PhZpT92r4qong. n9SmL9C2Quả n9SmL9C2như cn9SmL9C2ô định6jGd liZpT92r4qệu, Vĩnh6jGd Phn9SmL9C2ong mởn9SmL9C2 cn9SmL9C2ửa c6jGdho côZpT92r4q vớin9SmL9C2 vZpT92r4qẻ mặtZpT92r4q kZpT92r4qhó chịu.

- n9SmL9C2Anh đãn9SmL9C2 bảoZpT92r4q en9SmL9C2m ZpT92r4qđừng tù6jGdy tiện6jGd đế6jGdn đân9SmL9C2y mà.

- ZpT92r4qMấy ng6jGdày n9SmL9C2nay 6jGdem mệt6jGd muốnZpT92r4q c6jGdhết, h6jGdôm nZpT92r4qay ZpT92r4qtrốn đếnZpT92r4q nhZpT92r4qà n9SmL9C2anh đn9SmL9C2ể đư6jGdợc ZpT92r4qnghỉ ngơi,n9SmL9C2 ZpT92r4qanh khôngZpT92r4q thển9SmL9C2 tn9SmL9C2iếp đón9SmL9C2n eZpT92r4qm mộ6jGdt cn9SmL9C2hút ZpT92r4qà –6jGd A6jGdnh K6jGdỳ nn9SmL9C2ũng nịZpT92r4qu nhàon9SmL9C2 đến6jGd ô6jGdm cZpT92r4qhặt Vĩn9SmL9C2nh PhonZpT92r4qg nói.

Vĩnh ZpT92r4qPhong 6jGdbực n9SmL9C2bội xZpT92r4qô cZpT92r4qô rZpT92r4qa ZpT92r4qkhỏi ngườin9SmL9C2 mìnhn9SmL9C2, mắtn9SmL9C2 khẽn9SmL9C2 lướZpT92r4qt n6jGdhìn đồng6jGd hn9SmL9C2ồ trênn9SmL9C2 tường,6jGd v6jGdẫn c6jGdhưa t6jGdới giờ,ZpT92r4q cậu6jGd bỗ6jGdng tZpT92r4qhấy 6jGdnhẹ nhỏm6jGd trn9SmL9C2ong lòng.

- 6jGdEm đ6jGdừng c6jGdó nn9SmL9C2hư vZpT92r4qậy nn9SmL9C2ữa, phảin9SmL9C2 bZpT92r4qiết giZpT92r4qữ hn9SmL9C2ình 6jGdtượng cZpT92r4qủa n9SmL9C2mình ZpT92r4qchứ. Đển9SmL9C2 ngưn9SmL9C2ời 6jGdta nh6jGdìn th6jGdấy t6jGdhì sao6jGd? 6jGd– Vn9SmL9C2ĩnh 6jGdPhong khn9SmL9C2ó chn9SmL9C2ịu c6jGdằn nhằn.

- Đển9SmL9C2 ngZpT92r4qười 6jGdta thấ6jGdy t6jGdhì sa6jGdo. ThấyZpT92r4q thZpT92r4qì cànn9SmL9C2g tốt.6jGd DZpT92r4qù gn9SmL9C2ì ZpT92r4qem cũngn9SmL9C2 côngZpT92r4q kh6jGdai th6jGdeo đuổi6jGd an9SmL9C2nh trướcZpT92r4q bn9SmL9C2áo đàiZpT92r4q rồ6jGdi cZpT92r4qòn n9SmL9C2gì 6jGd– A6jGdnh 6jGdKỳ cười6jGd cườ6jGdi 6jGdtrả lời.

Vĩnh Phn9SmL9C2ong bấtZpT92r4q lựn9SmL9C2c đànn9SmL9C2h nói:

- V6jGdào nhàn9SmL9C2 nn9SmL9C2gồi đi.

Anh n9SmL9C2Kỳ cườin9SmL9C2 6jGdhì n9SmL9C2hì thZpT92r4qeo Vĩn9SmL9C2nh 6jGdPhong vZpT92r4qào nhà.6jGd Hôn9SmL9C2m naZpT92r4qy Vĩnhn9SmL9C2 Phn9SmL9C2ong thn9SmL9C2am dự6jGd một6jGd bZpT92r4qữa tin9SmL9C2ệc, n9SmL9C2tiệc 6jGdxong cậun9SmL9C2 c6jGdảm thn9SmL9C2ấy ZpT92r4qdạ 6jGddày kháZpT92r4q đau6jGd nên9SmL9C2n ZpT92r4qvề thẳng6jGd nhà6jGd màZpT92r4q ZpT92r4qkhông đếnZpT92r4q côn6jGdg tyZpT92r4q. CZpT92r4qậu n9SmL9C2cứ thếZpT92r4q ngồi6jGd vàon9SmL9C2 6jGdghế x6jGdem tn9SmL9C2ivi n9SmL9C2để mặ6jGdc n9SmL9C2Anh ZpT92r4qKỳ muố6jGdn lZpT92r4qàm gn9SmL9C2ì th6jGdì làn9SmL9C2m. AZpT92r4qnh KỳZpT92r4q n9SmL9C2cũng ngoaZpT92r4qn ngZpT92r4qoãn 6jGdngồi xeZpT92r4qm tn9SmL9C2ivi, thỉnhn9SmL9C2 thoảngZpT92r4q ngn9SmL9C2ọ 6jGdnguậy chọcn9SmL9C2 pZpT92r4qhá Vĩ6jGdnh Phong6jGd. 6jGdVĩnh ZpT92r4qPhong t6jGduy gi6jGdả n9SmL9C2vờ bìn6jGdh thả6jGdn n9SmL9C2xem 6jGdtivi nhưn6jGdg mắ6jGdt cứZpT92r4q liế6jGdc nhZpT92r4qìn đồngn9SmL9C2 hồ.6jGd V6jGdĩnh Pn9SmL9C2hong không6jGd bi6jGdết hZpT92r4qành động6jGd nàyZpT92r4q củZpT92r4qa n9SmL9C2cậu đãn9SmL9C2 n9SmL9C2bị An6jGdh KZpT92r4qỳ đểZpT92r4q ý.n9SmL9C2 CZpT92r4quối cùnn9SmL9C2g đồngn9SmL9C2 ZpT92r4qhồ cũn9SmL9C2ng n9SmL9C2sắp đế6jGdn giZpT92r4qờ, n9SmL9C2cậu v6jGdội đứngn9SmL9C2 d6jGdậy đu6jGdổi AnZpT92r4qh 6jGdKỳ về.

- EZpT92r4qm khôngn9SmL9C2 muốn9SmL9C2n về6jGd –n9SmL9C2 6jGdAnh Kỳ6jGd giởZpT92r4q giọng6jGd nhõnZpT92r4qg nhẽo.

- Khôn9SmL9C2ng được,6jGd t6jGdrễ rồiZpT92r4q n9SmL9C2em 6jGdvề đi6jGd n9SmL9C2– VĩZpT92r4qnh PZpT92r4qhong ki6jGdên ZpT92r4qquyết x6jGdua đuổi.

- TrZpT92r4qễ thZpT92r4qì ZpT92r4qcó sa6jGdo ZpT92r4qđâu, e6jGdm ng6jGdủ lạn9SmL9C2i ởn9SmL9C2 đâ6jGdy –ZpT92r4q AnZpT92r4qh Kn9SmL9C2ỳ đền9SmL9C2 nghị.

- Ởn9SmL9C2 đZpT92r4qây eZpT92r4qm ng6jGdủ kn9SmL9C2hông qun9SmL9C2en đâu6jGd ZpT92r4q– Vĩn6jGdh Phon9SmL9C2ng ZpT92r4qtừ chối.

Cả 6jGdhai giZpT92r4qằng n9SmL9C2co mộtZpT92r4q n9SmL9C2hồi, cuốn9SmL9C2i cùnZpT92r4qg AZpT92r4qnh Kỳ6jGd cũnn9SmL9C2g đàn9SmL9C2nh pn9SmL9C2hải ch6jGdịu tZpT92r4qhua, cn9SmL9C2ô nói:

- V6jGdậy an9SmL9C2nh phảin9SmL9C2 hn9SmL9C2ôn en9SmL9C2m ZpT92r4qmột cái,6jGd hn9SmL9C2ôn ZpT92r4qxong 6jGdem sẽn9SmL9C2 6jGdra vn9SmL9C2ề –n9SmL9C2 AnZpT92r4qh 6jGdKỳ cườin9SmL9C2 gi6jGdan 6jGdra đi6jGdều kiện.

Vĩnh Pn9SmL9C2hong ZpT92r4qlại n9SmL9C2nhìn đồngZpT92r4q hồ6jGd, vẫnZpT92r4q còZpT92r4qn 6jGdsớm. Như6jGdng cậZpT92r4qu khôngn9SmL9C2 m6jGduốn An6jGdh KỳZpT92r4q rầy6jGd rà6jGd ZpT92r4qở n9SmL9C2lại, n6jGdên đồn6jGdg ý.n9SmL9C2 n9SmL9C2Cậu cZpT92r4qúi mZpT92r4qặt định6jGd h6jGdôn ln9SmL9C2ại máZpT92r4q AZpT92r4qnh KZpT92r4qỳ, ZpT92r4qnào n9SmL9C2ngờ cZpT92r4qậu lại6jGd bZpT92r4qi A6jGdnh Kỳ6jGd ZpT92r4qôm chầmn9SmL9C2 l6jGdấy n9SmL9C2hôn lênn9SmL9C2 n9SmL9C2môi. Côn9SmL9C2 giữZpT92r4q chZpT92r4qặt lấn9SmL9C2y cộ6jGd VĩnZpT92r4qh P6jGdhong khô6jGdng chZpT92r4qịu rời.n9SmL9C2 Nn9SmL9C2gay lúcn9SmL9C2 đ6jGdó ZpT92r4qcánh cửZpT92r4qa nhàZpT92r4q Vĩ6jGdnh PZpT92r4qhong 6jGdbật ra.
Chin9SmL9C2ều nZpT92r4qay, Hiểu6jGd Đồngn9SmL9C2 cón9SmL9C2 hẹnn9SmL9C2 cùngn9SmL9C2 6jGdông n9SmL9C2Văn TráZpT92r4qc gặpZpT92r4q m6jGdặt t6jGdrò chuyện6jGd, vì6jGd vin9SmL9C2ệc lấ6jGdy lòngn9SmL9C2 ôn6jGdg n9SmL9C2cho 6jGdnên Hiểu6jGd Đồ6jGdng cón9SmL9C2 thn9SmL9C2ể tựn9SmL9C2 ý6jGd 6jGdrời khỏi6jGd cô6jGdng t6jGdy đZpT92r4qể đếnZpT92r4q gặpn9SmL9C2 ông.6jGd KhZpT92r4qi r6jGda ZpT92r4qvề cô6jGd gZpT92r4qhé ZpT92r4qsiêu thn9SmL9C2ị đi6jGd ch6jGdợ, vZpT92r4qì từn9SmL9C2 siêu6jGd th6jGdị đZpT92r4qến ZpT92r4qnàh ZpT92r4qvĩnh P6jGdhong phảiZpT92r4q n9SmL9C2qua n9SmL9C2mấy lượtZpT92r4q xZpT92r4qe buýtn9SmL9C2 n9SmL9C2nên Hn9SmL9C2iểu Đồ6jGdng n9SmL9C2đi taxn9SmL9C2i ZpT92r4qđến chZpT92r4qo tZpT92r4qiện. n9SmL9C2Cho nênZpT92r4q côZpT92r4q đến6jGd sớn9SmL9C2m ZpT92r4qhơn mọi6jGd ngà6jGdy. D6jGdự đị6jGdnh nấun9SmL9C2 6jGdcơm sớmZpT92r4q rồi6jGd đ6jGdi rước6jGd b6jGdé PhonZpT92r4qg vàn9SmL9C2 bén9SmL9C2 Đường6jGd cùn9SmL9C2ng vềZpT92r4q ZpT92r4qnhà. n9SmL9C2Cô vừa6jGd mở6jGd cử6jGda ZpT92r4qbước vàn9SmL9C2o n9SmL9C2thì cn9SmL9C2hứng kiZpT92r4qến AnZpT92r4qh Kỳn9SmL9C2 vn9SmL9C2à VĩnZpT92r4qh Phonn9SmL9C2g đZpT92r4qang hônn9SmL9C2 nha6jGdu. n9SmL9C2Tim cô6jGd n6jGdhư ZpT92r4qchết đZpT92r4qi mộtn9SmL9C2 nữa.

***

Hai ngườiZpT92r4q kin9SmL9C2a cn9SmL9C2ũng b6jGdị bất6jGd ngờ6jGd vộZpT92r4qi buônZpT92r4qg nhn9SmL9C2au 6jGdra. Nhưng6jGd Vĩnn9SmL9C2h Ph6jGdong lã6jGdnh ZpT92r4qđạm th6jGdờ ZpT92r4qơ nhn9SmL9C2ư khô6jGdng cn9SmL9C2ó gì.n9SmL9C2 n9SmL9C2Anh Kỳ6jGd thn9SmL9C2ì t6jGdhẹn tZpT92r4qhùng đỏ6jGd mặt.

- X6jGdin lỗiZpT92r4q! Tôin9SmL9C2 ln9SmL9C2àm phiề6jGdn haZpT92r4qi ngZpT92r4qười 6jGdrồi, tô6jGdi đ6jGdi ZpT92r4qra ngo6jGdài mộ6jGdt lát.

Anh Kỳ6jGd ZpT92r4qnhìn thấ6jGdy ZpT92r4qHiểu Đồng6jGd taZpT92r4qy xn9SmL9C2ách đồ6jGd ăZpT92r4qn t6jGdhì nói:

- K6jGdhông cần6jGd đâu.ZpT92r4q Bâyn9SmL9C2 n9SmL9C2giờ t6jGdôi pn9SmL9C2hải về6jGd 6jGdrồi, vừaZpT92r4q rồi6jGd c6jGdhỉ ZpT92r4qlà hônn9SmL9C2 tạZpT92r4qm bi6jGdệt tZpT92r4qhôi. NếZpT92r4qu n9SmL9C2lúc nZpT92r4qãy cô6jGd màZpT92r4q đ6jGdến n9SmL9C2sớm thZpT92r4qì đúZpT92r4qng làn9SmL9C2 ng6jGdượng chếtZpT92r4q đượcn9SmL9C2 –6jGd 6jGdAnh n9SmL9C2Kỳ giảZpT92r4q ZpT92r4qvờ mắZpT92r4qt cỡn9SmL9C2 nZpT92r4qói, n9SmL9C2giọng điệ6jGdu rõ6jGd n9SmL9C2là cốn9SmL9C2 tìn9SmL9C2nh gâZpT92r4qy hiểuZpT92r4q l6jGdầm. CôZpT92r4q n9SmL9C2ta cn9SmL9C2ố ý6jGd ln9SmL9C2àm 6jGdcho Hiển9SmL9C2u ĐồZpT92r4qng h6jGdiểu ZpT92r4qrằng cn9SmL9C2ô tZpT92r4qa vàZpT92r4q Vn9SmL9C2ĩnh Phn9SmL9C2ong vừZpT92r4qa là6jGdm chuyệZpT92r4qn mn9SmL9C2ờ 6jGdám xong.

Hiểu Đồngn9SmL9C2 cắn9SmL9C2n môi6jGd cườiZpT92r4q ngượng6jGd rn9SmL9C2ồi đứ6jGdng nZpT92r4qép 6jGdqua mộtn9SmL9C2 ZpT92r4qbên nhường6jGd n9SmL9C2lối ZpT92r4qcho AnZpT92r4qh 6jGdKỳ. Nhưnn9SmL9C2g An9SmL9C2nh KZpT92r4qỳ khôZpT92r4qng 6jGdđi rZpT92r4qa liềnZpT92r4q m6jGdà chạyZpT92r4q đếnZpT92r4q hn9SmL9C2ôn trộmn9SmL9C2 mộtZpT92r4q cái6jGd l6jGdên má6jGd VĩZpT92r4qnh Ph6jGdong rồZpT92r4qi cn9SmL9C2ười nói:

- 6jGdEm đi6jGd vền9SmL9C2 đây,6jGd an9SmL9C2nh phảiZpT92r4q gọi6jGd điện6jGd thoạin9SmL9C2 cZpT92r4qho n9SmL9C2em n9SmL9C2đó nha.

Vĩnh Pho6jGdng vẫZpT92r4qn i6jGdm lặng6jGd kh6jGdông nón9SmL9C2i n9SmL9C2gì. 6jGdCòn ZpT92r4qAnh Kỳ6jGd đin9SmL9C2 ng6jGdang quZpT92r4qa HiểuZpT92r4q ĐồngZpT92r4q cốn9SmL9C2 ýZpT92r4q cườin9SmL9C2 nói:

- Nhờn9SmL9C2 cZpT92r4qô cZpT92r4qhăm són9SmL9C2c an6jGdh V6jGdĩnh PhonZpT92r4qg củn9SmL9C2a tôZpT92r4qi dùm.

Khi An9SmL9C2nh KZpT92r4qỳ đ6jGdi vZpT92r4qề, V6jGdĩnh PZpT92r4qhong khZpT92r4qẽ lườm6jGd Hi6jGdểu ĐồngZpT92r4q m6jGdột cái6jGd rồ6jGdi đi6jGd thn9SmL9C2ẳng 6jGdlên lZpT92r4qầu. Hiểu6jGd ĐZpT92r4qồng gươngn9SmL9C2 ZpT92r4qmặt tán9SmL9C2i nhZpT92r4qợt n6jGdhìn ZpT92r4qtheo bónn9SmL9C2g dángn9SmL9C2 ZpT92r4qVĩnh PZpT92r4qhong b6jGduồn bãZpT92r4q. Rồ6jGdi xáZpT92r4qch đồ6jGd đn9SmL9C2i xun9SmL9C2ống bếp.

Cả buổi6jGd nấuZpT92r4q ZpT92r4qcơm, tâmZpT92r4q hn9SmL9C2ồn HiểuZpT92r4q Đ6jGdồng đn9SmL9C2ều đển9SmL9C2 nn9SmL9C2ới khá6jGdc. TZpT92r4qay ZpT92r4qliên tụcn9SmL9C2 bịn9SmL9C2 cứan9SmL9C2 đứ6jGdt, lẫn9SmL9C2n lộnn9SmL9C2 giZpT92r4qa n9SmL9C2vị, ZpT92r4qcô tn9SmL9C2hở dàiZpT92r4q thẩnZpT92r4q thờn9SmL9C2 đừngn9SmL9C2 yêZpT92r4qn mộn9SmL9C2t chZpT92r4qỗ chn9SmL9C2o đếnZpT92r4q kZpT92r4qhi nồiZpT92r4q cn9SmL9C2anh sn9SmL9C2ôi trànn9SmL9C2 rZpT92r4qa ngoàin9SmL9C2 c6jGdô vộin9SmL9C2 6jGdvàng dùn6jGdg taZpT92r4qy bn9SmL9C2ốc nZpT92r4qắp nồi6jGd lêZpT92r4qn, quênZpT92r4q mấZpT92r4qt cá6jGdi nónn9SmL9C2g khn9SmL9C2iến bànZpT92r4q n9SmL9C2tay bị6jGd bỏngZpT92r4q ửngn9SmL9C2 đỏn9SmL9C2 lêZpT92r4qn 6jGdran rá6jGdt. ChỉZpT92r4q đn9SmL9C2ến k6jGdhi taZpT92r4qy cn9SmL9C2ô bị6jGd n9SmL9C2ai ZpT92r4qđó ZpT92r4qnắm 6jGdkéo đZpT92r4qến ZpT92r4qbên vò6jGdi nư6jGdớc xã6jGd mátn9SmL9C2 ZpT92r4qcô n9SmL9C2mới thấy6jGd dễn9SmL9C2 chịn9SmL9C2u lại.

- C6jGdô 6jGdlà đồZpT92r4q ngốcZpT92r4q àZpT92r4q ZpT92r4q– V6jGdĩnh Phon6jGdg tức6jGd giậnn9SmL9C2 6jGdmắng –ZpT92r4q Nn9SmL9C2ồi 6jGdnước sôi6jGd ZpT92r4qnhư vZpT92r4qậy ZpT92r4qmà d6jGdùng aZpT92r4qty 6jGdkhông bốc.

Hiểu ĐZpT92r4qồng ngướcZpT92r4q mắtn9SmL9C2 nhìnn9SmL9C2 VĩnhZpT92r4q Phn9SmL9C2ong, g6jGdương mặtn9SmL9C2 vẫn9SmL9C2n 6jGdlạnh lùngn9SmL9C2 6jGdnhư thế,n9SmL9C2 chỉZpT92r4q có6jGd ánh6jGd n9SmL9C2mắt ZpT92r4qlà cóZpT92r4q chú6jGdt ZpT92r4qđau ZpT92r4qlòng. Cô6jGd đểZpT92r4q yn9SmL9C2ên ZpT92r4qtay ZpT92r4qmình 6jGdtrong t6jGday VĩnhZpT92r4q Phon6jGdg, 6jGdbàn tn9SmL9C2ay cậuZpT92r4q vun9SmL9C2ốt n9SmL9C2nhẹ chZpT92r4qỗ bỏnZpT92r4qg rátZpT92r4q dướn9SmL9C2i vòin9SmL9C2 nước6jGd là6jGdm tZpT92r4qay côn9SmL9C2 dễn9SmL9C2 ch6jGdịu 6jGdvô c6jGdùng, n9SmL9C2dường nZpT92r4qhư chưa6jGd tn9SmL9C2ừng bịZpT92r4q bỏng.

Vĩnh Phon9SmL9C2ng dùnn9SmL9C2g khănZpT92r4q nn9SmL9C2hẹ 6jGdnhàng la6jGdu sán9SmL9C2ch 6jGdtay cn9SmL9C2ho cn9SmL9C2ô rn9SmL9C2ồi n9SmL9C2lại bôZpT92r4qi th6jGduốc cn9SmL9C2ho ZpT92r4qcô, hành6jGd động6jGd ZpT92r4qrấr âZpT92r4qn n9SmL9C2cần, rấtn9SmL9C2 dịuZpT92r4q dZpT92r4qàng, c6jGdậu nhẹ6jGd nh6jGdàng th6jGdổi vào6jGd tan9SmL9C2y ZpT92r4qcô ch6jGdo thuốc6jGd ma6jGdu thấmZpT92r4q vào.ZpT92r4q Hiể6jGdu Đồngn9SmL9C2 vội6jGd rútZpT92r4q t6jGday lại.6jGd CôZpT92r4q sợ6jGd 6jGdmình kZpT92r4qhông thểZpT92r4q 6jGdkìm nén6jGd cảm6jGd n9SmL9C2xúc trướcn9SmL9C2 sn9SmL9C2ự ZpT92r4qân cZpT92r4qần cZpT92r4qủa cậu.

- TôiZpT92r4q đin9SmL9C2 dọ6jGdn n9SmL9C2cơm chn9SmL9C2o anh.

- C6jGdô ngồ6jGdi ngn9SmL9C2hỉ điZpT92r4q, tn9SmL9C2ôi sẽn9SmL9C2 6jGdtự dọn.

Vĩnh Phonn9SmL9C2g ZpT92r4qăn cn9SmL9C2ơm xZpT92r4qong, cậuZpT92r4q cũnZpT92r4qg d6jGdành phầnZpT92r4q rn9SmL9C2ửa chén6jGd. HZpT92r4qiểu Đồn6jGdg nZpT92r4qgồi đ6jGdó lặ6jGdn lẽZpT92r4q ZpT92r4qquan sán9SmL9C2t cậu6jGd. KZpT92r4qhi ZpT92r4qVĩnh PhZpT92r4qong n9SmL9C2rửa xn9SmL9C2ong, côZpT92r4q đứ6jGdng d6jGdậy cáon9SmL9C2 từZpT92r4q rn9SmL9C2a về.

- Đển9SmL9C2 tô6jGdi đưZpT92r4qa cZpT92r4qô ZpT92r4qvề –ZpT92r4q VZpT92r4qĩnh Phn9SmL9C2ong v6jGdội nóiZpT92r4q ZpT92r4qkhi ZpT92r4qHiểu Đ6jGdồng địnhZpT92r4q n9SmL9C2mở cửa.

- KhZpT92r4qông cầnZpT92r4q n9SmL9C2đâu. Nhn9SmL9C2ưng mn9SmL9C2à ZpT92r4qhi vọng6jGd n9SmL9C2sau nn9SmL9C2ày, nZpT92r4qếu aZpT92r4qnh v6jGdà bạn9SmL9C2n gán9SmL9C2i ở6jGd cùngZpT92r4q 6jGdnhau tZpT92r4qhì h6jGdãy gọ6jGdi đ6jGdiện thạoi6jGd báo6jGd ZpT92r4qcho tn9SmL9C2ôi bZpT92r4qiết mộtn9SmL9C2 tiếngn9SmL9C2 n9SmL9C2– Hiểu6jGd Đồ6jGdng nóin9SmL9C2 xoZpT92r4qng t6jGdhì mởZpT92r4q cửaZpT92r4q 6jGdđịnh 6jGdđi rn9SmL9C2a ngoài.

- RầmZpT92r4q …

Cánh ZpT92r4qcửa v6jGdừa mởZpT92r4q 6jGdra liềZpT92r4qn bị6jGd mộtn9SmL9C2 bn9SmL9C2àn ta6jGdy mạn6jGdh mẽn9SmL9C2 đóng6jGd sZpT92r4qầm lại.ZpT92r4q Mộn9SmL9C2t hn9SmL9C2ơi thở6jGd án9SmL9C2m sá6jGdt ZpT92r4qsau lưng6jGd H6jGdiểu Đồn6jGdg ln9SmL9C2àm c6jGdho n9SmL9C2tóc gZpT92r4qáy c6jGdô dZpT92r4qựng lên.6jGd CôZpT92r4q cốn9SmL9C2 gắng6jGd 6jGdkéo củaZpT92r4q n9SmL9C2ra nZpT92r4qhưng lự6jGdc 6jGdcủa nn9SmL9C2gười kin9SmL9C2a mZpT92r4qạnh hơ6jGdn khiến6jGd cô6jGd không6jGd n9SmL9C2tài nZpT92r4qào mn9SmL9C2ở rZpT92r4qa được.

- Tôi6jGd phảiZpT92r4q ZpT92r4qvề rồiZpT92r4q ZpT92r4q– HiểuZpT92r4q ĐồngZpT92r4q xZpT92r4qoay mặtZpT92r4q l6jGdại đZpT92r4qối diện9SmL9C2n vớZpT92r4qi Vĩ6jGdnh Phon9SmL9C2ng nói.

Lúc n9SmL9C2này 6jGdcô mớiZpT92r4q bn9SmL9C2iết mặn9SmL9C2t côZpT92r4q vZpT92r4qà m6jGdặt VĩZpT92r4qnh 6jGdPhong kềZpT92r4q sátn9SmL9C2 nhan9SmL9C2u, đếnZpT92r4q đZpT92r4qộ mn9SmL9C2ũi han9SmL9C2i ngưn9SmL9C2ời chạm6jGd n9SmL9C2vào 6jGdnhau. Ánhn9SmL9C2 ZpT92r4qmắt cn9SmL9C2ủa Vn9SmL9C2ĩnh PZpT92r4qhong nhìZpT92r4qn côn9SmL9C2 mộn9SmL9C2t cá6jGdch cuồng6jGd dạ6jGdi, hơ6jGdi n9SmL9C2thở dồnZpT92r4q dập.6jGd 6jGdNgay ZpT92r4qsau giây6jGd phZpT92r4qút 6jGdđó, Vĩ6jGdnh ZpT92r4qPhong cn9SmL9C2uối xuốngn9SmL9C2 hôn9SmL9C2n chặZpT92r4qt lZpT92r4qấy n9SmL9C2đôi mô6jGdi Hiểun9SmL9C2 Đồ6jGdng n6jGdhư muốnZpT92r4q nun9SmL9C2ốt chn9SmL9C2uẩn m6jGdôi cZpT92r4qô n9SmL9C2vào cậu.ZpT92r4q n9SmL9C2Một nụ6jGd hô6jGdn thậtn9SmL9C2 sân9SmL9C2u, thZpT92r4qật mãnh6jGd ZpT92r4qliệt. Hi6jGdểu Đồn6jGdg d6jGdùng tn9SmL9C2ay đẩy6jGd mạnhZpT92r4q V6jGdĩnh n9SmL9C2Phong 6jGdra nZpT92r4qhưng đã6jGd bịZpT92r4q cZpT92r4qậu bắn9SmL9C2t lấyn9SmL9C2 rồiZpT92r4q bZpT92r4qẻ 6jGdquặt n9SmL9C2ra sZpT92r4qau ln9SmL9C2ưng 6jGdgiữ cZpT92r4qhặt. 6jGdCuối cùngn9SmL9C2 Hiểun9SmL9C2 Đồn9SmL9C2ng cũn6jGdg bZpT92r4qị ZpT92r4qVĩnh Pho6jGdng hZpT92r4qạ n9SmL9C2gục, ZpT92r4qcô n9SmL9C2đã khn9SmL9C2ông cònn9SmL9C2 pZpT92r4qhản khánn9SmL9C2g nữa,6jGd bắtn9SmL9C2 đầ6jGdu đónZpT92r4q nhậnZpT92r4q n6jGdụ hZpT92r4qôn củ6jGda Vn9SmL9C2ĩnh Phn9SmL9C2ong. Han9SmL9C2i bànZpT92r4q 6jGdtay bịZpT92r4q Vĩnhn9SmL9C2 Pho6jGdng n9SmL9C2giữ chn9SmL9C2ặt đưZpT92r4qợc dầnZpT92r4q thZpT92r4qả lỏngZpT92r4q ZpT92r4qra, han9SmL9C2i bànn9SmL9C2 ta6jGdy 6jGdbất giácZpT92r4q đưn9SmL9C2a lên9SmL9C2n cổZpT92r4q VZpT92r4qĩnh Pho6jGdng ô6jGdm ZpT92r4qchặt. n9SmL9C2Gờ p6jGdhút nàn9SmL9C2y 6jGdHiểu ĐồngZpT92r4q 6jGdđã đểZpT92r4q mặtn9SmL9C2 cZpT92r4qho ZpT92r4qtrái tiZpT92r4qm lZpT92r4qấn 6jGdát lí6jGd trí.6jGd Cô6jGd đểZpT92r4q mặcZpT92r4q c6jGdho n9SmL9C2tình cảmZpT92r4q dồn9SmL9C2n nZpT92r4qén 6jGdbùng pZpT92r4qhát, khôngZpT92r4q ZpT92r4qmuốn sZpT92r4quy ZpT92r4qnghĩ 6jGdnhiều vZpT92r4qề những6jGd cn9SmL9C2huyện t6jGdrước kiZpT92r4qa, mun9SmL9C2ốn q6jGduên 6jGdđi tấtZpT92r4q cảZpT92r4q ln9SmL9C2ại ln9SmL9C2ại từ6jGd đầu6jGd 6jGdbên cạnhZpT92r4q Vĩn6jGdh 6jGdPhong. Gin9SmL9C2ờ phuá6jGdt nàZpT92r4qy c6jGdô n9SmL9C2chỉ muốn6jGd hòn9SmL9C2a 6jGdlàm n9SmL9C2một v6jGdới V6jGdĩnh Phong.

Cuối cùngZpT92r4q k6jGdhi mZpT92r4qà sắ6jGdc m6jGdặt ZpT92r4qcả ha6jGdi đZpT92r4qều đỏn9SmL9C2 bừngn9SmL9C2 ln9SmL9C2ên vìn9SmL9C2 6jGdhô n9SmL9C2hấp nhanhn9SmL9C2, V6jGdĩnh Pho6jGdng mớZpT92r4qi r6jGdời khỏin9SmL9C2 môiZpT92r4q Hiể6jGdu Đồng.6jGd n9SmL9C2Cả h6jGdai đứng6jGd s6jGdát vn9SmL9C2ào nhn9SmL9C2au cùngn9SmL9C2 thởZpT92r4q hn9SmL9C2ổn h6jGdển. Vĩnhn9SmL9C2 Phon6jGdg 6jGddùng 6jGdngón t6jGday cái6jGd qZpT92r4quệt lênZpT92r4q môiZpT92r4q HiểuZpT92r4q Đồnn9SmL9C2g rồin9SmL9C2 c6jGdười nói:

- Cũnn9SmL9C2g kh6jGdông tệZpT92r4q. CZpT92r4qô 6jGdlàm ZpT92r4qbạn gá6jGdi n9SmL9C2tôi bỏZpT92r4q điZpT92r4q, n9SmL9C2tôi đàZpT92r4qnh lấy6jGd c6jGdô 6jGdbù và6jGdo. V6jGdậy thì6jGd n9SmL9C2sau này,n9SmL9C2 nZpT92r4qếu bạn6jGd gái6jGd ZpT92r4qtôi không6jGd cZpT92r4qó ở6jGd đn9SmL9C2ây tron6jGdg ZpT92r4qlúc tn9SmL9C2ôi 6jGdcó nZpT92r4qu c6jGdầu thn9SmL9C2ì t6jGdôi sZpT92r4qẽ sửZpT92r4q dụng6jGd cô.

Hiểu Đồn6jGdg vừaZpT92r4q ZpT92r4qnghe ZpT92r4qthì li6jGdền n9SmL9C2thấy choángn9SmL9C2 ZpT92r4qvoáng 6jGdvô n9SmL9C2cùng, đan9SmL9C2u đớn6jGd vn9SmL9C2ô ZpT92r4qhạn. Gươn6jGdg mặtZpT92r4q từ6jGd đ6jGdỏ bừngn9SmL9C2 ZpT92r4qchuyển ZpT92r4qsang tímZpT92r4q xa6jGdnh g6jGdiận dữ,n9SmL9C2 cZpT92r4qô ZpT92r4qxô n9SmL9C2Vĩnh PhoZpT92r4qng rZpT92r4qa n9SmL9C2tát mạ6jGdnh vn9SmL9C2ào mặtZpT92r4q cậu.6jGd RZpT92r4qồi nhìnZpT92r4q trn9SmL9C2ừng trừngn9SmL9C2 cn9SmL9C2ậu vớin9SmL9C2 ánh6jGd mắt6jGd đần9SmL9C2y gZpT92r4qiận dựZpT92r4q vZpT92r4qà 6jGdbi thương,6jGd cuối6jGd cùnZpT92r4qg n9SmL9C2cô đn9SmL9C2ã ZpT92r4qkhóc, n9SmL9C2khóc tronZpT92r4qg 6jGdđau 6jGdđớn, khón9SmL9C2c v6jGdì bịn9SmL9C2 ZpT92r4qxem thườngZpT92r4q, n9SmL9C2khóc ZpT92r4qvì b6jGdị ln9SmL9C2àm kn9SmL9C2ẻ than9SmL9C2y thế,ZpT92r4q khó6jGdc 6jGdvì tìZpT92r4qnh yêZpT92r4qu cZpT92r4qô vẫnZpT92r4q còZpT92r4qn dàn9SmL9C2nh c6jGdho cậu,n9SmL9C2 khócZpT92r4q ZpT92r4qvì sựn9SmL9C2 đau6jGd 6jGdkhổ chờ6jGd đợ6jGdi bấ6jGdy lâuZpT92r4q nayn9SmL9C2. Cuố6jGdi cùngZpT92r4q n9SmL9C2cô qun9SmL9C2ay n9SmL9C2lưng 6jGdmở cửaZpT92r4q n9SmL9C2bỏ đi.

Vĩnh Phon6jGdg mu6jGdốn giZpT92r4qữ Hiểu6jGd ĐồngZpT92r4q lại,6jGd muố6jGdn nóZpT92r4qi rằnn9SmL9C2g t6jGdất cảZpT92r4q 6jGdđều khôZpT92r4qng phảin9SmL9C2, kh6jGdông phảin9SmL9C2 lZpT92r4qà sZpT92r4qự thZpT92r4qật. n9SmL9C2Cậu k6jGdhông 6jGdxem c6jGdô làZpT92r4q nn9SmL9C2gười tha6jGdy th6jGdế. Nụ6jGd n9SmL9C2hôn n9SmL9C2lúc ZpT92r4qđó cũngn9SmL9C2 khôZpT92r4qng phả6jGdi ln9SmL9C2à nn9SmL9C2ụ hn9SmL9C2ôn đù6jGda cợn9SmL9C2t 6jGdmà xuất6jGd pháZpT92r4qt từn9SmL9C2 tìnhZpT92r4q yêuZpT92r4q củ6jGda cận9SmL9C2u dà6jGdnh chZpT92r4qo cô,ZpT92r4q từZpT92r4q nỗiZpT92r4q xótZpT92r4q ZpT92r4qxa củan9SmL9C2 cậun9SmL9C2 k6jGdhi thZpT92r4qấy n9SmL9C2cô bZpT92r4qị thươn6jGdg, từZpT92r4q nỗn9SmL9C2i nhunZpT92r4qg nhớ6jGd mon9SmL9C2ng chờn9SmL9C2 bấy6jGd lâZpT92r4qu nay.

Nhưng VĩnhZpT92r4q Ph6jGdong chỉ6jGd cZpT92r4qó t6jGdhể cườin9SmL9C2 đauZpT92r4q kh6jGdổ n6jGdhìn HZpT92r4qiểu Đ6jGdồng 6jGdbỏ đi.

 

Tại mộZpT92r4qt n9SmL9C2Plaza ca6jGdo cấp.

Một chà6jGdng ZpT92r4qtrai ca6jGdo n9SmL9C2ráo, gươngZpT92r4q n9SmL9C2mặt rất6jGd đẹp,ZpT92r4q dánZpT92r4qg n6jGdgười chn9SmL9C2uẩn, ănn9SmL9C2 mn9SmL9C2ặc mon9SmL9C2del khoátZpT92r4q n9SmL9C2tay mộtZpT92r4q cô6jGd gái6jGd 6jGdcũng ZpT92r4qsành đ6jGdiệu 6jGdkhông k6jGdém, n9SmL9C2trông han9SmL9C2i người6jGd rấtZpT92r4q đZpT92r4qẹp đôiZpT92r4q. H6jGdai ngườin9SmL9C2 vừan9SmL9C2 6jGdđi vZpT92r4qừa trn9SmL9C2ò chu6jGdyện n9SmL9C2vui vẻn9SmL9C2 v6jGdô ZpT92r4qcùng, ZpT92r4qhoàn 6jGdtoàn pn9SmL9C2hớt 6jGdlờ sự6jGd hiện9SmL9C2n dn9SmL9C2iện củan9SmL9C2 ngZpT92r4qười ph6jGdía sau.

Người phZpT92r4qía s6jGdau ln9SmL9C2à mZpT92r4qột n9SmL9C2cô gn9SmL9C2ái ăn9SmL9C2n m6jGdặt n9SmL9C2bình thường6jGd, tZpT92r4qách xn9SmL9C2ách nácZpT92r4qh manZpT92r4qg rn9SmL9C2ất nhiều6jGd tn9SmL9C2úi lớnZpT92r4q túiZpT92r4q 6jGdnhỏ. Gươn9SmL9C2ng mZpT92r4qặt n9SmL9C2có haZpT92r4qi n9SmL9C2cái lúmn9SmL9C2 đồngZpT92r4q n9SmL9C2tiền đ6jGdầy mồn9SmL9C2 hn9SmL9C2ôi, t6jGdóc taZpT92r4qi rũn9SmL9C2 6jGdrượi. Cán9SmL9C2i miệ6jGdng mín9SmL9C2m chặn9SmL9C2t lại6jGd cốn9SmL9C2 g6jGdắng cZpT92r4qam c6jGdhịu. 6jGdĐôi mn9SmL9C2ắt 6jGdbốc hZpT92r4qỏa nhìZpT92r4qn về6jGd ZpT92r4qphía hn9SmL9C2ai ngZpT92r4qười 6jGdkia nhn9SmL9C2ư muốn9SmL9C2n 6jGdgiết nn9SmL9C2gười. n9SmL9C2Sau đn9SmL9C2ó 6jGdcái miệngn9SmL9C2 xZpT92r4qinh đẹZpT92r4qp cZpT92r4qủa côn9SmL9C2 bun9SmL9C2ông rn9SmL9C2a mộZpT92r4qt trZpT92r4qàng rủaZpT92r4q thầm.

- Đ6jGdi lẹ6jGd lZpT92r4qên 6jGd– Quốn9SmL9C2c Bn9SmL9C2ảo chợt6jGd quaZpT92r4qy lưngZpT92r4q 6jGdnhìn lạn9SmL9C2i ngn9SmL9C2ười 6jGdphía sn9SmL9C2au ZpT92r4qthúc giục.

- Là6jGdm san9SmL9C2o đn9SmL9C2i lẹ6jGd n9SmL9C2đây. n9SmL9C2Hay làZpT92r4q 6jGdanh xZpT92r4qách giùmn9SmL9C2 n9SmL9C2tôi đi,n9SmL9C2 tôiZpT92r4q n9SmL9C2đi tZpT92r4qay khôZpT92r4qng n9SmL9C2sẽ nhan9SmL9C2nh hơnn9SmL9C2 aZpT92r4qnh gấp6jGd mấ6jGdy lần6jGd –ZpT92r4q Minn9SmL9C2h Th6jGdùy cũnn9SmL9C2g k6jGdhông vừn9SmL9C2a ZpT92r4qđốp chát6jGd l6jGdại ngay.

- BZpT92r4qây giZpT92r4qờ c6jGdô đn9SmL9C2ang cằn6jGd nhằn9SmL9C2n cáZpT92r4qi gn9SmL9C2ì vậy6jGd. ZpT92r4qLà n9SmL9C2tự n9SmL9C2cô ZpT92r4qtình nguyệZpT92r4qn mà,6jGd tôiZpT92r4q n9SmL9C2không hền9SmL9C2 6jGdép b6jGduộc cô6jGd ZpT92r4qà nha6jGd. Nếun9SmL9C2 cZpT92r4qô thấy6jGd khô6jGdng vừ6jGda lòngZpT92r4q thì6jGd 6jGdcó ZpT92r4qthể n9SmL9C2đi về.

Minh Thùyn9SmL9C2 vừZpT92r4qa nZpT92r4qghe thấyn9SmL9C2 vậy6jGd lZpT92r4qiền 6jGdđịnh v6jGdăng mấy6jGd cáZpT92r4qi tún9SmL9C2i tn9SmL9C2rên n9SmL9C2tay mZpT92r4qình xuốnn9SmL9C2g đấtn9SmL9C2 thìn9SmL9C2 lạiZpT92r4q gnhn9SmL9C2e thấn9SmL9C2y Q6jGduốc Bảon9SmL9C2 nóZpT92r4qi tiếp:

- Nn9SmL9C2gày 6jGdmai tô6jGdi v6jGdà n9SmL9C2cô hn9SmL9C2ẹn gặpZpT92r4q nha6jGdu ởn9SmL9C2 đồn.

Mấy lờZpT92r4qi nàZpT92r4qy nhưZpT92r4q séZpT92r4qt n9SmL9C2đánh và6jGdo ngườ6jGdi n9SmL9C2Minh Thùyn9SmL9C2, ZpT92r4qcô bịn9SmL9C2 luốn6jGd 6jGdkhí đang6jGd tuônn9SmL9C2g rZpT92r4qa bỗngZpT92r4q dộn9SmL9C2i ngưZpT92r4qợc vàon9SmL9C2 làZpT92r4qm ZpT92r4qcho n9SmL9C2ho sặc6jGd sụa.

- ZpT92r4qMình nhịn,n9SmL9C2 mìn6jGdh ph6jGdải nhn9SmL9C2ịn –ZpT92r4q MinZpT92r4qh t6jGdhùy tựn9SmL9C2 n6jGdói thầmZpT92r4q vớn9SmL9C2i chí6jGdnh bảnn9SmL9C2 tn9SmL9C2hân mình.

Từ kn9SmL9C2hi bịZpT92r4q ZpT92r4qcái tênn9SmL9C2 n9SmL9C2Quốc Bảo6jGd n6jGdày 6jGdnắm đượcn9SmL9C2 tZpT92r4qhóp, lạZpT92r4qi cZpT92r4qòn bị6jGd hắnZpT92r4q tZpT92r4qa é6jGdp kZpT92r4qý tn9SmL9C2ên vZpT92r4qào n9SmL9C2giấy nợ6jGd ZpT92r4qthì ngàyZpT92r4q nàon9SmL9C2 MiZpT92r4qnh ThùyZpT92r4q ZpT92r4qcũng p6jGdhải ZpT92r4qlàm osi6jGdn n9SmL9C2cho Quốc6jGd Bảo,6jGd mặZpT92r4qc n9SmL9C2hắn s6jGdai khi6jGdến nhưn9SmL9C2 n9SmL9C2trâu 6jGdngựa. Mà6jGd cái6jGd ZpT92r4qtên khốZpT92r4qn Qn9SmL9C2uốc n9SmL9C2Bảo không6jGd bin9SmL9C2ết là6jGdm sa6jGdo ln9SmL9C2ại lấy6jGd đưn9SmL9C2ợc ZpT92r4qlịch ZpT92r4qhoạt 6jGdđộng ZpT92r4qcủa ĐìnZpT92r4qh ZpT92r4qÂn tn9SmL9C2ừ tn9SmL9C2ay n9SmL9C2quản n9SmL9C2lí, t6jGdhành ZpT92r4qra khn9SmL9C2i ĐìZpT92r4qnh Â6jGdn rảnhn9SmL9C2 6jGdthì trợZpT92r4q lí6jGd n9SmL9C2nhỏ bén9SmL9C2 nhZpT92r4qư côZpT92r4q cũnZpT92r4qg được6jGd nghỉZpT92r4q, cứ6jGd n9SmL9C2tưởng sẽn9SmL9C2 cóZpT92r4q mn9SmL9C2ột ngàZpT92r4qy ngn9SmL9C2ủ nZpT92r4qgon n9SmL9C2giấc, mộtZpT92r4q ZpT92r4qngày th6jGdảnh thZpT92r4qơi ZpT92r4qkhông vướn6jGd b6jGdận thZpT92r4qì n9SmL9C2lại ng6jGdhe ti6jGdếng điệZpT92r4qnt h6jGdoại củn9SmL9C2a n9SmL9C2tên 6jGdnày vaZpT92r4qng lên.6jGd n9SmL9C2Vậy làZpT92r4q c6jGdô phải6jGd cắ6jGdn n9SmL9C2răng 6jGdđến nhn9SmL9C2à hắn6jGd nZpT92r4qghe hắn6jGd sa6jGdi bảo.

Nhìn gươ6jGdng mặtZpT92r4q n9SmL9C2quyết chíZpT92r4q ép6jGd cn9SmL9C2ô phản9SmL9C2i chZpT92r4qết n9SmL9C2của QuốcZpT92r4q BảZpT92r4qo, Min9SmL9C2nh tZpT92r4qhùy liZpT92r4qền ZpT92r4qnở n9SmL9C2một nụn9SmL9C2 cười6jGd tn9SmL9C2ươi ZpT92r4qtắn mn9SmL9C2à cóZpT92r4q ZpT92r4qphần nZpT92r4qgốc nghếcZpT92r4qh cưZpT92r4qời vZpT92r4qới tn9SmL9C2ên 6jGdnày, nóZpT92r4qi giọng6jGd xu6jGda nịnh.

- An9SmL9C2nh đin9SmL9C2 chỉZpT92r4q mấtZpT92r4q thờin9SmL9C2 g6jGdian thn9SmL9C2ôi, chZpT92r4qi bằnn9SmL9C2g d6jGdùng th6jGdời gn9SmL9C2ian đóZpT92r4q đển9SmL9C2 san9SmL9C2i bảZpT92r4qo tôiZpT92r4q là6jGd tn9SmL9C2ốt nhất.

- 6jGdCô nghỉn9SmL9C2 vậyZpT92r4q 6jGdà n9SmL9C2– n9SmL9C2Quốc Bản9SmL9C2o n6jGdheo 6jGdnheo 6jGdmắt, n6jGdở n6jGdụ ZpT92r4qcười 6jGdgian n9SmL9C2nhìn ZpT92r4qMinh T6jGdhùy khiếZpT92r4qn n9SmL9C2cô chộtn9SmL9C2 dạ.

- T6jGdất 6jGdnhiên lZpT92r4qà vậyn9SmL9C2 6jGdrồi n9SmL9C2– Min9SmL9C2nh Th6jGdùy cườin9SmL9C2 tiế6jGdp 6jGdtục xun9SmL9C2a nịnh,n9SmL9C2 cốZpT92r4qt mn9SmL9C2ong Qun9SmL9C2ốc Bn9SmL9C2ảo 6jGdbỏ ý6jGd đ6jGdịnh lên9SmL9C2n đồnn9SmL9C2 kia.

- ZpT92r4qTốt! V6jGdậy th6jGdì cứn9SmL9C2 tiếp6jGd n9SmL9C2tục ln9SmL9C2àm Osn9SmL9C2in chZpT92r4qo ZpT92r4qtôi đZpT92r4qi n9SmL9C2– ZpT92r4qQuốc B6jGdảo cười6jGd 6jGdnói rồin9SmL9C2 khon9SmL9C2át n9SmL9C2tay ZpT92r4qngười ZpT92r4qđẹp qun9SmL9C2ay lưnZpT92r4qg bước6jGd đi.

Minh thZpT92r4qùy ZpT92r4qtức muZpT92r4qốn nghn9SmL9C2ẹn h6jGdọng nh6jGdưng chỉn9SmL9C2 đànhn9SmL9C2 in9SmL9C2m lặngZpT92r4q xácZpT92r4qh đ6jGdồ 6jGdđi ZpT92r4qsau. MZpT92r4qiệng khôngn9SmL9C2 n6jGdgừng **n9SmL9C2** rửa.
Cuối ZpT92r4qcùng cũngn9SmL9C2 vn9SmL9C2ề đến6jGd 6jGdnhà QZpT92r4quốc BZpT92r4qảo, n9SmL9C2Minh thùn9SmL9C2y mệ6jGdt đến6jGd n9SmL9C2rã rờn9SmL9C2i, ZpT92r4qcô khôngn9SmL9C2 ZpT92r4qthèm giữZpT92r4q 6jGdý tứn9SmL9C2 gìn9SmL9C2 hZpT92r4qết cả.n9SmL9C2 6jGdCứ 6jGdthế n9SmL9C2mà nằm6jGd lZpT92r4qăn 6jGdra sn9SmL9C2ofa thởn9SmL9C2 hổnZpT92r4q hển9SmL9C2n. N6jGdhưng Qu6jGdốc BZpT92r4qảo n6jGdào đZpT92r4qể n9SmL9C2cho côn9SmL9C2 yêZpT92r4qn, n9SmL9C2cậu n9SmL9C2dùng chZpT92r4qân đZpT92r4qá đáZpT92r4q l6jGdên c6jGdhân n9SmL9C2Minh Thùyn9SmL9C2 tiZpT92r4qếp tục6jGd saZpT92r4qi khiếnZpT92r4q cô:

- Này6jGd mn9SmL9C2au n9SmL9C2đi lấyZpT92r4q ZpT92r4qnước cn9SmL9C2ho tZpT92r4qôi uống6jGd đi.

Minh ThùyZpT92r4q tứcZpT92r4q điên9SmL9C2n người,6jGd cô6jGd liếcn9SmL9C2 n9SmL9C2Quốc Bảo6jGd mZpT92r4qột n9SmL9C2cái thầm6jGd ngZpT92r4qhĩ, n6jGdếu án9SmL9C2nh ZpT92r4qmắt c6jGdó ZpT92r4qthể 6jGdgiết người6jGd thn9SmL9C2ì cn9SmL9C2ô n9SmL9C2sẽ dùng6jGd áZpT92r4qnh n9SmL9C2mắt mìnZpT92r4qh băZpT92r4qm 6jGdtên Quốcn9SmL9C2 B6jGdảo nà6jGdy r6jGda thàn6jGdh ngn9SmL9C2àn mảnh.ZpT92r4q Nghĩn9SmL9C2 thZpT92r4qì nghĩ,n9SmL9C2 cuốin9SmL9C2 cùnZpT92r4qg Minn9SmL9C2h n9SmL9C2Thùy vẫZpT92r4qn pn9SmL9C2hải lếtn9SmL9C2 tZpT92r4qhân ngZpT92r4qồi ZpT92r4qdậy đi6jGd lấyn9SmL9C2 nướcn9SmL9C2 n9SmL9C2cho Quố6jGdc Bảo.

- n9SmL9C2Tôi m6jGduốn uốnZpT92r4qg n6jGdước can9SmL9C2m –ZpT92r4q Quốcn9SmL9C2 BảoZpT92r4q độtZpT92r4q nZpT92r4qhiên lZpT92r4qên tiếng6jGd nói.

Trời ơi!n9SmL9C2 Mi6jGdnh ZpT92r4qThùy thậtZpT92r4q muốnZpT92r4q chạyZpT92r4q đếZpT92r4qn ZpT92r4qbóp cổ6jGd c6jGdái têZpT92r4qn Quốcn9SmL9C2 BZpT92r4qảo nàn9SmL9C2y cZpT92r4qhết cZpT92r4qho rồi.ZpT92r4q CôZpT92r4q cn9SmL9C2hỉ đZpT92r4qịnh điZpT92r4q rZpT92r4qót n9SmL9C2cho hZpT92r4qắn m6jGdột l6jGdy nước6jGd lọZpT92r4qc lạnhZpT92r4q làZpT92r4q xn9SmL9C2ong, ZpT92r4qnào ngờZpT92r4q 6jGdhắn đòin9SmL9C2 uốngn9SmL9C2 nướcZpT92r4q ca6jGdm. Vậy6jGd làZpT92r4q c6jGdô n9SmL9C2phải thn9SmL9C2êm mấyZpT92r4q côn9SmL9C2ng đoạ6jGdn, n9SmL9C2cắt, vắt,n9SmL9C2 khuấy…

Nhìn lZpT92r4qy nướZpT92r4qc cn9SmL9C2am mìnZpT92r4qh vừaZpT92r4q làmn9SmL9C2 6jGdxong, Mn9SmL9C2inh Thùn9SmL9C2y ZpT92r4qcảm thấy6jGd khôn9SmL9C2ng c6jGdam ln9SmL9C2òng chZpT92r4qút ZpT92r4qnào 6jGdcả. C6jGdô nZpT92r4qướn mày6jGd n6jGdghĩ rZpT92r4qồi cười6jGd gian9SmL9C2n mZpT92r4qột tiếnZpT92r4qg. SaZpT92r4qu đóZpT92r4q ….

Cô 6jGdbưng l6jGdy 6jGdnước caZpT92r4qm đặn9SmL9C2t trướcn9SmL9C2 mặ6jGdt Quố6jGdc Bả6jGdo, ZpT92r4qmiệng nởZpT92r4q nụZpT92r4q ZpT92r4qcười ng6jGdọt nZpT92r4qgào n9SmL9C2xu nịnh:

- 6jGdTôi ZpT92r4qlàm nước6jGd cZpT92r4qam xZpT92r4qong rồi,6jGd ann9SmL9C2h man9SmL9C2u uố6jGdng đi.

Quốc BảZpT92r4qo đangZpT92r4q ZpT92r4qxem n9SmL9C2tivi thìn9SmL9C2 thấyZpT92r4q nụ6jGd cười6jGd đón9SmL9C2 củaZpT92r4q MiZpT92r4qnh Thn9SmL9C2ùy n9SmL9C2thì nhếch6jGd môiZpT92r4q cườin9SmL9C2 nn9SmL9C2hư khn9SmL9C2ông cười.n9SmL9C2 n9SmL9C2Sau đó6jGd cậu6jGd cầmn9SmL9C2 lấy6jGd n9SmL9C2ly nước6jGd camn9SmL9C2, uố6jGdng ZpT92r4qmột hơi,ZpT92r4q vn9SmL9C2ì đ6jGdi 6jGdcả ng6jGdày cả6jGdm thn9SmL9C2ấy mệt,ZpT92r4q nn9SmL9C2hưng kh6jGdi n6jGdước cZpT92r4qam vừaZpT92r4q chZpT92r4qui x6jGduống tZpT92r4qới họng6jGd cận9SmL9C2u thì6jGd QZpT92r4quốc Bả6jGdo 6jGdliền p6jGdhun n9SmL9C2mạnh 6jGdra, ln9SmL9C2àm văn6jGdg nướn9SmL9C2c ZpT92r4qcam khắn9SmL9C2p nơi.

Minh 6jGdThùy t6jGdừ lúcZpT92r4q Qn9SmL9C2uốc Bảon9SmL9C2 khôngZpT92r4q n6jGdghi nn9SmL9C2gờ gìZpT92r4q 6jGdcầm ln9SmL9C2y nn9SmL9C2ước c6jGdam 6jGdlên uốngn9SmL9C2 ZpT92r4qthì mắ6jGdc cườiZpT92r4q lắmZpT92r4q nhưngn9SmL9C2 ní6jGdn nhịn.6jGd Tới6jGd kn9SmL9C2hi Qn9SmL9C2uốc BZpT92r4qảo n9SmL9C2phun r6jGda 6jGdthì cZpT92r4qô kh6jGdông t6jGdhể nàZpT92r4qo nhịnZpT92r4q đượ6jGdc nữaZpT92r4q mn9SmL9C2à n9SmL9C2cười ần9SmL9C2m lên.

- Cô6jGd đZpT92r4qã chn9SmL9C2o g6jGdì v6jGdào nước6jGd 6jGdcam vậyZpT92r4q hảZpT92r4q –6jGd Quố6jGdc Bản9SmL9C2o ZpT92r4qhét lênZpT92r4q đầyn9SmL9C2 tứcn9SmL9C2 giận.

- ZpT92r4qTôi cZpT92r4qho gZpT92r4qia vị6jGd cầnn9SmL9C2 thiết6jGd vn9SmL9C2ào ZpT92r4qtrong nước6jGd can9SmL9C2m thZpT92r4qôi mà.n9SmL9C2 Đ6jGdể xe6jGdm n9SmL9C2nào n9SmL9C2– Mì6jGdnh TZpT92r4qhùy nínZpT92r4q n9SmL9C2nhịn cườ6jGdi nó6jGdi, rồin9SmL9C2 giản9SmL9C2 vn9SmL9C2ờ 6jGdngẫm ngh6jGdĩ –ZpT92r4q Muối,ZpT92r4q 6jGdbột ngọt,n9SmL9C2 tZpT92r4qiêu, n9SmL9C2bột nê6jGdm, Knorn9SmL9C2, mộn9SmL9C2t t6jGdí nZpT92r4qước rửZpT92r4qa chén…6jGd hì6jGdnh nhn9SmL9C2ư khôZpT92r4qng cn9SmL9C2ó đườn9SmL9C2ng ZpT92r4qvà n9SmL9C2nước mZpT92r4qắm 6jGdthì phải.

- ZpT92r4qNước rn9SmL9C2ửa ch6jGdén, bộn9SmL9C2t n6jGdgọt…- Quốc6jGd bảoZpT92r4q khôn9SmL9C2ng tZpT92r4qin nổZpT92r4qi và6jGdo ta6jGdi mình,6jGd cậZpT92r4qu tức6jGd 6jGdgiận chỉn9SmL9C2 tZpT92r4qay vZpT92r4qào Minn9SmL9C2h thùyn9SmL9C2 n6jGdói –6jGd n9SmL9C2Cô n9SmL9C2giỏi lắmn9SmL9C2, cZpT92r4qô chZpT92r4qờ đó.

Nói ZpT92r4qrồi cậ6jGdu lan9SmL9C2o nhann9SmL9C2h vàon9SmL9C2 nhàZpT92r4q tắn9SmL9C2m mn9SmL9C2à 6jGdxúc m6jGdiệng. CònZpT92r4q M6jGdinh Thùy6jGd cũZpT92r4qng ZpT92r4qđâu cZpT92r4qó ZpT92r4qngu 6jGddại mà6jGd ởn9SmL9C2 lạZpT92r4qi, cô6jGd hín9SmL9C2 h6jGdửng xán9SmL9C2ch túiZpT92r4q điZpT92r4q về.

Về nhàn9SmL9C2 côn9SmL9C2 ôm6jGd bụnn9SmL9C2g n9SmL9C2cười lăZpT92r4qn lộnZpT92r4q, 6jGdthích chín9SmL9C2 6jGdvui vZpT92r4qẻ 6jGdhát hòn9SmL9C2 6jGdầm ỉ6jGd khiến6jGd Đìn6jGdh n9SmL9C2Ân cũn6jGdg bó6jGd tn9SmL9C2ay. Nhưng6jGd sZpT92r4qau đó,n9SmL9C2 côZpT92r4q nZpT92r4qhận n9SmL9C2được mộtZpT92r4q tiZpT92r4qn nhắn6jGd k6jGdhiến c6jGdô x6jGdanh ZpT92r4qmặt. Tố6jGdi đêm6jGd đ6jGdó ngủ6jGd n9SmL9C2gặp t6jGdoàn ácn9SmL9C2 mộng.
Hôm6jGd sa6jGdu cô6jGd 6jGdđến nhZpT92r4qà QuZpT92r4qốc Bảo6jGd với6jGd bộn9SmL9C2 mặt6jGd yZpT92r4qểu xìZpT92r4qu 6jGdhơi sợn9SmL9C2 hãZpT92r4qi. Côn9SmL9C2 6jGdtrưng ngZpT92r4quyên cán9SmL9C2i mặtn9SmL9C2 nhZpT92r4qư bán9SmL9C2nh ban9SmL9C2o chi6jGdều trướcn9SmL9C2 mặtZpT92r4q Quốn9SmL9C2c n9SmL9C2Bảo 6jGdlàm 6jGdcậu 6jGdkhông ZpT92r4qnén nổin9SmL9C2 n9SmL9C2nụ cười6jGd thầm.n9SmL9C2 DZpT92r4qường ZpT92r4qnhư cậu6jGd thấyn9SmL9C2 n9SmL9C2tim mìn6jGdh 6jGdđập mZpT92r4qạnh trướcZpT92r4q vẻ6jGd mZpT92r4qặt đáng6jGd thươnZpT92r4qg đn9SmL9C2ó ZpT92r4qcủa ZpT92r4qcô, trôn9SmL9C2ng thZpT92r4qật ZpT92r4qsự rấtZpT92r4q đángn9SmL9C2 yêu.

Đáng líZpT92r4q muZpT92r4qốn p6jGdhạt cZpT92r4qô nhiền9SmL9C2u hn9SmL9C2ơn nhưZpT92r4qng rồiZpT92r4q lại6jGd t6jGdhôi, c6jGdhỉ b6jGdắt n9SmL9C2cô 6jGddọn phò6jGdng cZpT92r4qậu như6jGd mọZpT92r4qi lần6jGd. Cn9SmL9C2ậu l6jGdơ ZpT92r4qđãng nói:
–6jGd n9SmL9C2Mau dọnn9SmL9C2 dZpT92r4qẹp s6jGdạch sẽZpT92r4q 6jGdcho tôi.

Nói n9SmL9C2xong cậun9SmL9C2 vào6jGd ZpT92r4qphòng vệ6jGd n9SmL9C2sinh, n9SmL9C2lát ZpT92r4qsau cậu6jGd 6jGdbước 6jGdra 6jGdngoài ZpT92r4qvới s6jGdự trần9SmL9C2n nhn9SmL9C2ư nhộng,n9SmL9C2 6jGdchỉ ZpT92r4qkhoát ZpT92r4qtrên ngườiZpT92r4q mộZpT92r4qt cáin9SmL9C2 kn9SmL9C2hăn tZpT92r4qắm n9SmL9C2mà tn9SmL9C2hôi, khZpT92r4qiến Mi6jGdnh ThùyZpT92r4q n9SmL9C2cả kinZpT92r4qh. 6jGdCô vộiZpT92r4q nhắmZpT92r4q m6jGdắt l6jGdại ZpT92r4qlắp bn9SmL9C2ắp nói:

- Ann9SmL9C2h …anh6jGd …đ6jGdịnh ln9SmL9C2àm gì.

- 6jGdĐi bZpT92r4qơi n9SmL9C2– Quố6jGdc Bả6jGdo thản9SmL9C2n nhiênn9SmL9C2 trZpT92r4qả lời.

Minh Th6jGdùy lúcn9SmL9C2 nàyZpT92r4q mới6jGd bìnhn9SmL9C2 tĩZpT92r4qnh tr6jGdở lại,n9SmL9C2 từZpT92r4q từ6jGd hZpT92r4qé mắt6jGd rZpT92r4qa nh6jGdìn. Làn6jGd dZpT92r4qa trắn6jGdg bóc6jGd 6jGdgần n6jGdhư rấ6jGdt 6jGdmịn, cô6jGd hn9SmL9C2ồ như6jGd ZpT92r4qda 6jGdem ZpT92r4qbé. n9SmL9C2Mình Thùy6jGd ghi6jGdến rZpT92r4qăng thầmZpT92r4q nghĩ6jGd :”ZpT92r4q Cònn9SmL9C2 6jGdtrắng h6jGdơn cả6jGd mìn9SmL9C2nh nữa”.6jGd Mộ6jGdt thâ6jGdn hình6jGd v6jGdạm vỡ6jGd đầy6jGd cơZpT92r4q 6jGdbắp, ZpT92r4qcô hí6jGd hZpT92r4qí nhì6jGdn xuốngn9SmL9C2 bộn9SmL9C2 phậnn9SmL9C2 ZpT92r4qphía dư6jGdới n9SmL9C2rồi thởn9SmL9C2 n9SmL9C2ra 6jGdmột cZpT92r4qái, n9SmL9C2thì rZpT92r4qa hắ6jGdn 6jGdta có6jGd mặt6jGd n9SmL9C2quần bơi.

Nói 6jGdgì thìn9SmL9C2 ZpT92r4qnói, nZpT92r4qhìn cá6jGdi thâ6jGdn h6jGdình ho6jGdàn mỹn9SmL9C2 6jGdnày là6jGdm c6jGdô đánZpT92r4qh ựcn9SmL9C2 một6jGd cái,ZpT92r4q ân9SmL9C2m tn9SmL9C2hanh phátn9SmL9C2 rn9SmL9C2a khin9SmL9C2ến 6jGdcô c6jGdực kZpT92r4qì xấ6jGdu hổ.ZpT92r4q QuốZpT92r4qc bảoZpT92r4q cườn9SmL9C2i nhạtn9SmL9C2 n9SmL9C2một cn9SmL9C2ái 6jGdrồi nói:

- ChZpT92r4quẩn bZpT92r4qị đồ6jGd ch6jGdo tôiZpT92r4q. BơZpT92r4qi ZpT92r4qxong ZpT92r4qtôi s6jGdẽ thay.

Nói rồZpT92r4qi 6jGdQuốc Bảo6jGd 6jGdđi tn9SmL9C2hẳng n9SmL9C2ra vư6jGdờn, nn9SmL9C2ơi có6jGd đặ6jGdt mộtZpT92r4q cán9SmL9C2i h6jGdồ bơn9SmL9C2i ZpT92r4qto n9SmL9C2lớn ZpT92r4qvà nướZpT92r4qc xan6jGdh tronZpT92r4qg. CậZpT92r4qu nh6jGdảy 6jGdùm xuZpT92r4qống hồ,6jGd tun6jGdg tănn9SmL9C2g bZpT92r4qơi thoZpT92r4qải mán9SmL9C2i. n9SmL9C2Minh n9SmL9C2Thấy thấy6jGd Qu6jGdốc BảZpT92r4qo đi6jGd rZpT92r4qa thn9SmL9C2ì 6jGdbắt chước6jGd giọnn9SmL9C2g điệun9SmL9C2 của6jGd cậZpT92r4qu nhái6jGd lạiZpT92r4q mộZpT92r4qt câu:

- Bn9SmL9C2à đây6jGd kZpT92r4qhông thíchZpT92r4q n9SmL9C2chuẩn b6jGdị, n9SmL9C2bơi xo6jGdng tn9SmL9C2hì ZpT92r4qcứ cởiZpT92r4q ZpT92r4qtruồng đ6jGdi. (>O<)

Nói ZpT92r4qthì nói,6jGd nn9SmL9C2hưng ZpT92r4qMinh n9SmL9C2Thùy ZpT92r4qvẫn mZpT92r4qở tủ6jGd lấyn9SmL9C2 đ6jGdồ 6jGdcho n9SmL9C2Quốc Bảo.6jGd Lầ6jGdn 6jGdnày côn9SmL9C2 k6jGdhông n9SmL9C2ngạc nn9SmL9C2hiên nhZpT92r4qư trước6jGd đâZpT92r4qy. Cái6jGd 6jGdtên nZpT92r4qày mặc6jGd 6jGdtoàn 6jGdhàng hiệu6jGd, mà6jGd hắnn9SmL9C2 đ6jGdâu chn9SmL9C2ỉ mn9SmL9C2ột cái6jGd tủ.n9SmL9C2 TủZpT92r4q quầnn9SmL9C2 6jGdáo củn9SmL9C2a ZpT92r4qhắn ZpT92r4qcó thển9SmL9C2 mởn9SmL9C2 6jGdmột cử6jGda h6jGdàng thờ6jGdi t6jGdrang ZpT92r4qcao cấp.ZpT92r4q Cn9SmL9C2ô chn9SmL9C2ọn đạin9SmL9C2 mn9SmL9C2ột n9SmL9C2bộ, rồiZpT92r4q đn9SmL9C2i tìm….

Cũng ln9SmL9C2à 6jGdcầm n9SmL9C2đại mộn9SmL9C2t cZpT92r4qái n9SmL9C2quần n9SmL9C2chíp nà6jGdo đó.ZpT92r4q MZpT92r4qinh ThùZpT92r4qy quă6jGdng rn9SmL9C2a cn9SmL9C2ái ghế6jGd n9SmL9C2ở ZpT92r4qtrên n9SmL9C2bể bơi.n9SmL9C2 Côn9SmL9C2 nh6jGdìn Quốcn9SmL9C2 Bn9SmL9C2ảo đa6jGdng sa6jGdy sưan9SmL9C2 n9SmL9C2bơi lZpT92r4qội n9SmL9C2thì bỉ6jGdu môi.

- Mun9SmL9C2ốn xun9SmL9C2ống tắmn9SmL9C2 cùng6jGd tôin9SmL9C2 n9SmL9C2không? –ZpT92r4q Q6jGduốc Bảo6jGd nhn9SmL9C2ìn cn9SmL9C2ô cười6jGd cợt.

Minh Thùyn9SmL9C2 nhìZpT92r4qn khinZpT92r4qh n9SmL9C2bỉ mộtn9SmL9C2 cái6jGd rồi6jGd đ6jGdi vn9SmL9C2ào tr6jGdong, phn9SmL9C2ía sZpT92r4qau ZpT92r4qcó tiếng6jGd cười6jGd van9SmL9C2ng ZpT92r4qcủa QuốZpT92r4qc Bảo6jGd. Mn9SmL9C2inh n9SmL9C2Thùy 6jGdrất n9SmL9C2tức giận6jGd, ZpT92r4qcô phả6jGdi tìZpT92r4qm cách6jGd thn9SmL9C2oát khỏZpT92r4qi tZpT92r4qên khốn9SmL9C2n nàZpT92r4qy mớZpT92r4qi được.6jGd MZpT92r4qà c6jGdách tốtn9SmL9C2 nhn9SmL9C2ất n9SmL9C2là tì6jGdm ZpT92r4qra băngZpT92r4q n9SmL9C2ghi hình6jGd vZpT92r4qà tờZpT92r4q giấn9SmL9C2y nZpT92r4qợ củn9SmL9C2a cô.ZpT92r4q MZpT92r4qinh ThùyZpT92r4q ngZpT92r4qhĩ vậy,n9SmL9C2 vộin9SmL9C2 vZpT92r4qàng chãZpT92r4qy v6jGdào troZpT92r4qng phZpT92r4qòng QuZpT92r4qốc BZpT92r4qảo lụn9SmL9C2c ZpT92r4qtìm. ZpT92r4qNhưng n9SmL9C2tìm 6jGdmãi vẫn6jGd kn9SmL9C2hông thZpT92r4qấy, phầnn9SmL9C2 n9SmL9C2thì phậpn9SmL9C2 phn9SmL9C2ồng l6jGdo sợZpT92r4q Quốc6jGd n9SmL9C2Bảo đZpT92r4qi vàn9SmL9C2o c6jGdho nênn9SmL9C2 chỉn9SmL9C2 l6jGdát 6jGdsau ZpT92r4qcô đZpT92r4qã mệtn9SmL9C2 phờ.

- O6jGda, mệtZpT92r4q chến9SmL9C2t đượn9SmL9C2c, tn9SmL9C2ìm 6jGdkhắp mọi6jGd nơZpT92r4qi mn9SmL9C2à chẳngZpT92r4q ZpT92r4qthấy ZpT92r4qgì ZpT92r4qcả n9SmL9C2– M6jGdinh Thùy6jGd chá6jGdn nn9SmL9C2ản 6jGdbò đến6jGd ZpT92r4qbên chiếcZpT92r4q giườngZpT92r4q tZpT92r4qrải rZpT92r4qa tr6jGdắng tn9SmL9C2inh ZpT92r4qnằm nghỉ.

Cô phn9SmL9C2át hiện6jGd c6jGdhiếc giường6jGd thZpT92r4qật mề6jGdm mạin9SmL9C2 v6jGdà êZpT92r4qm ZpT92r4qái, máZpT92r4qt rượn9SmL9C2i. M6jGdinh Thn9SmL9C2ùy n9SmL9C2thích chín9SmL9C2 lăn6jGd lZpT92r4qăn mấZpT92r4qy 6jGdvòng tn9SmL9C2rên giường.

- LàZpT92r4qm saZpT92r4qo n9SmL9C2mới lấZpT92r4qy lạiZpT92r4q đưZpT92r4qợc mấ6jGdy thứ6jGd đ6jGdó tZpT92r4qừ cán9SmL9C2i tênZpT92r4q hán9SmL9C2m 6jGdgái đn9SmL9C2ây –6jGd Min9SmL9C2nh n9SmL9C2Thùy than9SmL9C2n thở.

Cô chăn9SmL9C2m chZpT92r4qú nhìZpT92r4qn lên9SmL9C2n ZpT92r4qtrần nhn9SmL9C2à nZpT92r4qghĩ ngợi.

- HaZpT92r4qy n9SmL9C2là dùnn9SmL9C2g m6jGdĩ nhân6jGd kến9SmL9C2 ZpT92r4qquyến 6jGdrũ hắn6jGd tn9SmL9C2a, dụZpT92r4q chn9SmL9C2o hắn6jGd tZpT92r4qa t6jGdrả lạZpT92r4qi n9SmL9C2hết ch6jGdo ZpT92r4qmình rồiZpT92r4q n9SmL9C2lập tứZpT92r4qc đá6jGd n9SmL9C2hắn tn9SmL9C2a, n9SmL9C2cho hắn6jGd n9SmL9C2ta kh6jGdóc hận6jGd luôn9SmL9C2n .

Minh 6jGdThùy ZpT92r4qsuy ngZpT92r4qhĩ, rZpT92r4qồi cn9SmL9C2ười phá6jGd ln9SmL9C2ên trưn9SmL9C2ớc 6jGdkế ZpT92r4qhoạch củ6jGda n9SmL9C2mình. Cn9SmL9C2ô đn9SmL9C2ắc c6jGdhí đếnn9SmL9C2 độ6jGd chìZpT92r4qm vàoZpT92r4q giZpT92r4qấc ngZpT92r4qủ lúc6jGd nàoZpT92r4q khôZpT92r4qng n9SmL9C2hay b6jGdiết. ĐếnZpT92r4q ZpT92r4qkhi nghn9SmL9C2e tiến9SmL9C2ng nướZpT92r4qc ZpT92r4qchảy 6jGdvang lZpT92r4qên mớin9SmL9C2 gn9SmL9C2iật mìnhZpT92r4q tn9SmL9C2ỉnh dậ6jGdy. Đầun9SmL9C2 ó6jGdc mZpT92r4qơ h6jGdồ, ZpT92r4qcô n9SmL9C2đi v6jGdào nhn9SmL9C2à tắm6jGd đZpT92r4qể rửaZpT92r4q mặt.ZpT92r4q Nh6jGdưng 6jGdkhi cn9SmL9C2ánh cửa6jGd ZpT92r4qvừa đóngn9SmL9C2 ZpT92r4qlại ZpT92r4qthì ….

- n9SmL9C2Á …..6jGd n9SmL9C2– 6jGdMinh Tn9SmL9C2hùy ZpT92r4qthét lê6jGdn ZpT92r4qrồi nhắZpT92r4qm mắt6jGd lạin9SmL9C2 kh6jGdi thấ6jGdy Qu6jGdốc n9SmL9C2Bảo đangn9SmL9C2 ởn9SmL9C2 6jGdtrong n9SmL9C2đó trênZpT92r4q ngườiZpT92r4q khn9SmL9C2ông n9SmL9C2có mản6jGdh vảin9SmL9C2 ch6jGde thân.

Cô kin6jGdh hãn9SmL9C2i miện6jGdg l6jGdắp bZpT92r4qắp ZpT92r4qxoay ngườiZpT92r4q l6jGdại nói:

- XZpT92r4qin ln9SmL9C2ỗi! X6jGdin lỗi!n9SmL9C2 Tn9SmL9C2ôi kZpT92r4qhông cố6jGd ý.

Cô lần6jGd tìn9SmL9C2m nắZpT92r4qm cử6jGda 6jGdđể ZpT92r4qmở ZpT92r4qra nn9SmL9C2hưng 6jGdmở hoàZpT92r4qi khZpT92r4qông đượcZpT92r4q rồiZpT92r4q, cô6jGd th6jGdử mởn9SmL9C2 mắtn9SmL9C2 n9SmL9C2ra nhìn9SmL9C2n t6jGdhì tn9SmL9C2hấy bànn9SmL9C2 tZpT92r4qay Quốc6jGd n9SmL9C2Bảo đãn9SmL9C2 ch6jGdặn cánhZpT92r4q cn9SmL9C2ửa lại.6jGd Cản9SmL9C2m tZpT92r4qhấy lànn9SmL9C2 hơ6jGdi thở6jGd ấmZpT92r4q ấn9SmL9C2m t6jGdừ saZpT92r4qu lưn6jGdg mìnn9SmL9C2h cZpT92r4qùng hơZpT92r4qi 6jGdnước mát6jGd lạnhZpT92r4q cùZpT92r4qng tỏn9SmL9C2a r6jGda. ZpT92r4qMinh thùyn9SmL9C2 lZpT92r4qạnh 6jGdtoát 6jGdcả người.

Cô sợ6jGd hãn9SmL9C2i quZpT92r4qay ngườiZpT92r4q l6jGdại, 6jGdmắt cố6jGd nZpT92r4qgước nhìn9SmL9C2n lZpT92r4qên trn9SmL9C2ên cn9SmL9C2ao, n9SmL9C2lo sợn9SmL9C2 hỏi:

- Anh6jGd…anh…anh mZpT92r4quốn là6jGdm gì?

- CôZpT92r4q n9SmL9C2nghĩ xZpT92r4qem, tn9SmL9C2ôi pZpT92r4qhải n9SmL9C2làm 6jGdsao 6jGdkhi bịn9SmL9C2 cZpT92r4qô n9SmL9C2nhìn thấn9SmL9C2y 6jGdhết tZpT92r4qừ ZpT92r4qtrên x6jGduống dưZpT92r4qới h6jGdả –6jGd Q6jGduốc BảoZpT92r4q gZpT92r4qầm ZpT92r4qgừ hỏi.

- Tôi6jGd nóiZpT92r4q 6jGdrồi, tôi6jGd khô6jGdng cố6jGd 6jGdý n9SmL9C2mà –n9SmL9C2 MinZpT92r4qh tn9SmL9C2hùy ln9SmL9C2o 6jGdsợ chớpn9SmL9C2 6jGdchớp mắt6jGd nhìnn9SmL9C2 Q6jGduốc BảZpT92r4qo, c6jGdô chỉZpT92r4q thấyZpT92r4q nụZpT92r4q cườn9SmL9C2i nửZpT92r4qa miện6jGdg củn9SmL9C2a Quố6jGdc Bản9SmL9C2o n9SmL9C2đang n6jGdhìn cZpT92r4qô c6jGdhế giễu.

Nụ 6jGdcười rất6jGd đẹp,n9SmL9C2 rấtn9SmL9C2 cuố6jGdn húZpT92r4qt khZpT92r4qiến ZpT92r4qtim 6jGdcô đậpn9SmL9C2 liêZpT92r4qn tục,6jGd côZpT92r4q cốn9SmL9C2 gắn6jGdg n9SmL9C2hít thở6jGd đZpT92r4qể điềZpT92r4qu hòaZpT92r4q tâmn9SmL9C2 tZpT92r4qrạng nhưn9SmL9C2ng cn9SmL9C2àng khi6jGdến ZpT92r4qcho kZpT92r4qhông khíZpT92r4q xun9SmL9C2ng quZpT92r4qanh n9SmL9C2mờ á6jGdm nhi6jGdều 6jGdhơn. ZpT92r4qCô 6jGdlo sn9SmL9C2ợ 6jGdnuốc nướcn9SmL9C2 bọn9SmL9C2t c6jGdái ựn9SmL9C2c nhìnZpT92r4q Quốcn9SmL9C2 BảoZpT92r4q. Cậ6jGdu đãZpT92r4q giZpT92r4qơ cái6jGd qZpT92r4quần nhỏn9SmL9C2 củaZpT92r4q mìnZpT92r4qh l6jGdên trư6jGdớc 6jGdmặt côn9SmL9C2, cn9SmL9C2ái quầnZpT92r4q n9SmL9C2mà ln9SmL9C2úc ZpT92r4qnãy c6jGdô ln9SmL9C2ấy chn9SmL9C2o cậun9SmL9C2, cườin9SmL9C2 gian9SmL9C2n xảZpT92r4qo nói:

- Kh6jGdông n9SmL9C2ngờ cô6jGd ZpT92r4qcũng t6jGdhích ln9SmL9C2oại qn9SmL9C2uần này.

Minh Thùyn9SmL9C2 mởn9SmL9C2 6jGdto m6jGdắt n6jGdhìn vZpT92r4qề cn9SmL9C2ái quần6jGd đanZpT92r4qg tòn6jGd te6jGdn tr6jGdên ta6jGdy QuZpT92r4qốc B6jGdảo. CáZpT92r4qi ZpT92r4qquần ngoàZpT92r4qi 6jGdlằn n9SmL9C2thun màun9SmL9C2 đỏZpT92r4q n9SmL9C2ra 6jGdthì cònZpT92r4q lạn9SmL9C2i nh6jGdư n9SmL9C2là một6jGd tấm6jGd lưn9SmL9C2ới n9SmL9C2trong suốt6jGd. Min9SmL9C2nh Thù6jGdy n9SmL9C2chỉ m6jGduốn cắnZpT92r4q lưỡ6jGdi chếtn9SmL9C2 chn9SmL9C2o rồi.n9SmL9C2 CZpT92r4qô tZpT92r4qhầm nguyền6jGd ZpT92r4qrủa ZpT92r4qcái tê6jGdn ZpT92r4qnhà thi6jGdết kến9SmL9C2 ZpT92r4qnào bi6jGdến th6jGdái đếnn9SmL9C2 nn9SmL9C2ỗi thiếtZpT92r4q ZpT92r4qkế n9SmL9C2ra ZpT92r4qcái qn9SmL9C2uần kn9SmL9C2hinh khủ6jGdng nn9SmL9C2hư t6jGdhế .

- CZpT92r4qái đn9SmL9C2ó l6jGdà t6jGdôi lấyZpT92r4q ZpT92r4qđại thô6jGdi m6jGdà, n9SmL9C2nó ZpT92r4qcũng làn9SmL9C2 củZpT92r4qa anZpT92r4qh ZpT92r4qcòn gìZpT92r4q ZpT92r4q– Cn9SmL9C2ô ấp6jGd ú6jGdng giảZpT92r4qi thích.

- n9SmL9C2Nhưng 6jGddù gn9SmL9C2ì cn9SmL9C2ô 6jGdcũng thấy6jGd n9SmL9C2tôi rồi,ZpT92r4q vậ6jGdy tZpT92r4qhì n9SmL9C2để cn9SmL9C2ho côn6jGdg bZpT92r4qằng, cô6jGd ZpT92r4qcũng nn9SmL9C2ên ch6jGdo n9SmL9C2tôi thấZpT92r4qy ln9SmL9C2ại –n9SmL9C2 Quốc6jGd Bản9SmL9C2o tiế6jGdp tục6jGd gZpT92r4qiễu c6jGdợt. n9SmL9C2Vừa 6jGdnói cZpT92r4qậu 6jGdvừa áp6jGd sá6jGdt MZpT92r4qinh Thùyn9SmL9C2 khiế6jGdn côn9SmL9C2 bấn9SmL9C2n loạnZpT92r4q cn9SmL9C2ả lên.6jGd TroZpT92r4qng lú6jGdc sợ6jGd hãi6jGd, Min6jGdh thn9SmL9C2ùy cắZpT92r4qn r6jGdăng vậZpT92r4qn sZpT92r4qức đán9SmL9C2 mộn9SmL9C2t phátZpT92r4q vàn9SmL9C2o tiểun9SmL9C2 n9SmL9C2bảo bối6jGd bn9SmL9C2ên dướZpT92r4qi cn9SmL9C2ủa Quốc6jGd ZpT92r4qBảo khiếnn9SmL9C2 n9SmL9C2cậu bịn9SmL9C2 đn9SmL9C2au điếng6jGd 6jGdmuốnc h6jGdết ZpT92r4qđi đượZpT92r4qc ngZpT92r4qã vậtZpT92r4q xuốn9SmL9C2ng 6jGdsàn. Nhưng6jGd ngZpT92r4qay n9SmL9C2lúc đóZpT92r4q, 6jGdMinh Thùn9SmL9C2y mớ6jGdi bin9SmL9C2ết tn9SmL9C2hì n9SmL9C2ra Quốc6jGd Bảon9SmL9C2 có6jGd chn9SmL9C2oàng mn9SmL9C2ột cZpT92r4qái k6jGdhăn tZpT92r4qắm bê6jGdn dướin9SmL9C2. Min9SmL9C2nh ZpT92r4qthùy n9SmL9C2mới biếtn9SmL9C2 6jGdtừ 6jGdnãy giờZpT92r4q n9SmL9C2cô bịn9SmL9C2 QuốcZpT92r4q ZpT92r4qBảo trZpT92r4qêu chọc.

Quốc 6jGdBảo vừ6jGda ôZpT92r4qm lZpT92r4qấy bn9SmL9C2ộ phn9SmL9C2ận bịZpT92r4q 6jGdđau ZpT92r4qcủa mình6jGd, đ6jGdau đZpT92r4qớn nhZpT92r4qìn Min9SmL9C2nh ThZpT92r4qùy đầy6jGd ZpT92r4qcăm phẫn:

- Cn9SmL9C2ô d6jGdám ….cô6jGd dám….

- ZpT92r4qCho đ6jGdáng đZpT92r4qời anhZpT92r4q, an9SmL9C2i bảo6jGd aZpT92r4qnh d6jGdám tr6jGdêu cZpT92r4qhọc 6jGdtôi. NếuZpT92r4q ZpT92r4qanh cònn9SmL9C2 dám6jGd 6jGdtrêu tôin9SmL9C2 nữaZpT92r4q th6jGdì lZpT92r4qần sn9SmL9C2au tZpT92r4qôi sẽn9SmL9C2 rZpT92r4qa tZpT92r4qay n9SmL9C2mạnh 6jGdhơn nữa,ZpT92r4q khiến6jGd an6jGdh tu6jGdyệt hậuZpT92r4q luôn.

Nói x6jGdong M6jGdinh Thù6jGdy mZpT92r4qở n9SmL9C2cửa b6jGdỏ ZpT92r4qđi vớin9SmL9C2 nZpT92r4qụ cn9SmL9C2ười đắcZpT92r4q chí.

 ***

Các báo6jGd điện6jGd ảnhZpT92r4q dạ6jGdo gầ6jGdn đâ6jGdy đãZpT92r4q chụZpT92r4qp được6jGd ảnh6jGd của6jGd n9SmL9C2nữ din9SmL9C2ễn viê6jGdn n9SmL9C2xinh đẹpZpT92r4q An9SmL9C2nh Kỳn9SmL9C2 tn9SmL9C2ay ZpT92r4qtrong n9SmL9C2tay vớiZpT92r4q chàngn9SmL9C2 hn9SmL9C2oàng t6jGdử V6jGdĩnh Phonn9SmL9C2g củZpT92r4qa ZpT92r4qtập ZpT92r4qđoàn Nguyê6jGdn Thn9SmL9C2ành PhZpT92r4qong. VậyZpT92r4q là6jGd ZpT92r4qmọi ngườ6jGdi n9SmL9C2ai cũn9SmL9C2ng 6jGdđoán đượn9SmL9C2c, chàZpT92r4qng traZpT92r4qi m6jGdà n9SmL9C2Anh ZpT92r4qKỳ tn9SmL9C2heo đu6jGdổi làZpT92r4q ain9SmL9C2. T6jGdất cả6jGd mọi6jGd ngưZpT92r4qời đn9SmL9C2ếu cảmn9SmL9C2 thấyn9SmL9C2 họ6jGd xứngZpT92r4q đôi.

– Chị6jGd! Chị6jGd maZpT92r4qu đn9SmL9C2ến ZpT92r4qđây đi6jGd. E6jGdm vZpT92r4qà chịn9SmL9C2 ZpT92r4qĐình ÂZpT92r4qn đan9SmL9C2ng ởZpT92r4q 6jGdnhà –6jGd n9SmL9C2Tiếng Min6jGdh T6jGdhùy hn9SmL9C2ớt ZpT92r4qhải tro6jGdng điệnn9SmL9C2 thon9SmL9C2ại khiếZpT92r4qn Hiểu6jGd Đn9SmL9C2ồng n9SmL9C2cảm tZpT92r4qhấy bấtn9SmL9C2 an.

Cô vội6jGd và6jGdng bZpT92r4qắt taxn9SmL9C2i ZpT92r4qđến ZpT92r4qđó 6jGd( HĐZpT92r4q n9SmL9C2càng lúc6jGd càn6jGdg ngh6jGdèo ti6jGdền vn9SmL9C2ì phảin9SmL9C2 n9SmL9C2trả tn9SmL9C2iền tn9SmL9C2axi miếtZpT92r4q 6jGd). Vn9SmL9C2ừa đn9SmL9C2ến ZpT92r4qnơi, Minn9SmL9C2h Thùn9SmL9C2y n9SmL9C2đã 6jGdra m6jGdở cửZpT92r4qa cn9SmL9C2ho cn9SmL9C2ô rồi.6jGd n9SmL9C2Nhìn vZpT92r4qẻ mặt6jGd 6jGdbơ ZpT92r4qphờ củZpT92r4qa MiZpT92r4qnh ThùZpT92r4qy, Hiểu6jGd ĐồngZpT92r4q vộiZpT92r4q hỏi:

- ZpT92r4qĐã xn9SmL9C2ảy r6jGda n9SmL9C2chuyện gì.

- ChịZpT92r4q vàoZpT92r4q n9SmL9C2trong xeZpT92r4qm s6jGdẽ r6jGdõ ZpT92r4q– 6jGdMinh T6jGdhùy buồZpT92r4qn ZpT92r4qbã nói.

Hiểu ĐồnZpT92r4qg vộ6jGdi lácZpT92r4qh qun9SmL9C2a ngườin9SmL9C2 Min6jGdh Thùy6jGd 6jGdđi 6jGdvào tronn9SmL9C2g, vừa6jGd đến6jGd nơi6jGd, côn9SmL9C2 6jGdđã thấ6jGdy ZpT92r4qĐình Â6jGdn đn9SmL9C2ang s6jGday ZpT92r4qsưa bê6jGdn 6jGdmen rượuZpT92r4q nằmn9SmL9C2 vắtn9SmL9C2 vn9SmL9C2ẻo tZpT92r4qrên lưZpT92r4qng ghế6jGd, miệngZpT92r4q lảZpT92r4qm nhZpT92r4qảm. Hiểun9SmL9C2 ĐồnZpT92r4qg vộn9SmL9C2i chZpT92r4qạy đến9SmL9C2n ZpT92r4qlay người6jGd Đì6jGdnh Â6jGdn, gọn9SmL9C2i ZpT92r4qmại cuốn9SmL9C2i cùngn9SmL9C2 côZpT92r4q cũn6jGdg mn9SmL9C2ở mắt6jGd. ĐìnhZpT92r4q ZpT92r4qÂn vn9SmL9C2ừa thấyn9SmL9C2 Hiểu6jGd ĐồnZpT92r4qg liền6jGd ZpT92r4qôm chZpT92r4qầm nói:

- HZpT92r4qiểu ĐồngZpT92r4q! ĐếnZpT92r4q đn9SmL9C2ây u6jGdống r6jGdượu cùZpT92r4qng mình6jGd đZpT92r4qi. MZpT92r4qình buồnZpT92r4q quá.

- n9SmL9C2Đã 6jGdxảy ZpT92r4qra chuyện6jGd ZpT92r4qgì rồi,6jGd 6jGdmau 6jGdnói ZpT92r4qcho mn9SmL9C2ình 6jGdnghe đZpT92r4qi –6jGd Hi6jGdểu ĐồngZpT92r4q vỗZpT92r4q nhẹ6jGd lưnZpT92r4qg 6jGdĐình Ânn9SmL9C2 a6jGdn ZpT92r4qủi. HiểZpT92r4qu Đồng6jGd biếZpT92r4qt Đ6jGdình Ânn9SmL9C2 khônn9SmL9C2g phZpT92r4qải ZpT92r4qlà ngườ6jGdi tZpT92r4qùy tiệnZpT92r4q u6jGdống saZpT92r4qy đ6jGdến n9SmL9C2mức này.n9SmL9C2 Càn6jGdg tZpT92r4qrở n9SmL9C2nên nổiZpT92r4q tn9SmL9C2iếng tn9SmL9C2hì Đìnhn9SmL9C2 ÂnZpT92r4q càZpT92r4qng chn9SmL9C2ú 6jGdý gZpT92r4qiữ n9SmL9C2gìn hìnhZpT92r4q 6jGdtượng của6jGd mìnhZpT92r4q. Không6jGd ba6jGdo giờ6jGd cn9SmL9C2ô ấZpT92r4qy n9SmL9C2lại bn9SmL9C2ê tZpT92r4qha bản6jGd thân.

Nhưng ĐìnhZpT92r4q ZpT92r4qchỉ lắcZpT92r4q 6jGdđầu khóc6jGd nứn9SmL9C2c nởn9SmL9C2 mn9SmL9C2à kZpT92r4qhông nn9SmL9C2ói gì6jGd hết.6jGd HZpT92r4qiểu Đồ6jGdng cZpT92r4qũng khôngZpT92r4q vộZpT92r4qi tn9SmL9C2ruy n9SmL9C2hỏi, c6jGdhỉ 6jGdnhẹ lờiZpT92r4q ZpT92r4qan ủin9SmL9C2 c6jGdho đZpT92r4qến khZpT92r4qi ĐìnhZpT92r4q ZpT92r4qÂn 6jGdchìm v6jGdào giấc6jGd ngủ.

Khi ĐìnhZpT92r4q ZpT92r4qÂn ngủn9SmL9C2 rồi,6jGd Hin9SmL9C2ểu Đồng6jGd mớin9SmL9C2 6jGdquay nhn9SmL9C2ìn MinZpT92r4qh Th6jGdùy hỏi:

- Đ6jGdã xảyn9SmL9C2 ZpT92r4qra chuyn9SmL9C2ện gìn9SmL9C2 rồi.

- ChịZpT92r4q ấZpT92r4qy bịn9SmL9C2 ZpT92r4qcắt 6jGdhợp đồng6jGd qu6jGdảng cá6jGdo m6jGdới 6jGdrồi –n9SmL9C2 MiZpT92r4qnh ZpT92r4qThùy cn9SmL9C2hán nảZpT92r4qn ZpT92r4qthả ngưn9SmL9C2ời xuZpT92r4qống n9SmL9C2sofa tZpT92r4qrả lời.

- T6jGdại san9SmL9C2o –n9SmL9C2 HiZpT92r4qểu Đn9SmL9C2ồng n9SmL9C2ngạc nhiên6jGd hỏi.

- VìZpT92r4q điZpT92r4q trễZpT92r4q, l6jGdàm ả6jGdnh hn9SmL9C2ưởng ZpT92r4qđến ZpT92r4qbuổi qZpT92r4quay, ZpT92r4qlàm côngZpT92r4q tZpT92r4qy l6jGdỗ khônn9SmL9C2g ít.

- Bìn9SmL9C2nh thZpT92r4qường Đìn6jGdh ÂZpT92r4qn 6jGdluôn đếnn9SmL9C2 sớmZpT92r4q 6jGdhơn mZpT92r4qà, 6jGdtại sZpT92r4qao lạiZpT92r4q đến9SmL9C2n trễ6jGd nn9SmL9C2hư t6jGdhế –n9SmL9C2 n9SmL9C2Hiểu Đồnn9SmL9C2g thắc6jGd 6jGdmắc hỏi.

- 6jGdTại eZpT92r4qm làn9SmL9C2m c6jGdhị 6jGdấy ZpT92r4qtrễ giờ,n9SmL9C2 en9SmL9C2m g6jGdiữ thẻ6jGd của6jGd c6jGdhị ấy6jGd n9SmL9C2– MiZpT92r4qnh T6jGdhùy n9SmL9C2mếu máo6jGd nói.

- BỏZpT92r4q đi6jGd, chỉ6jGd là6jGd mn9SmL9C2ất mộ6jGdt hn9SmL9C2ợp đồZpT92r4qng quản9SmL9C2ng cáZpT92r4qo th6jGdôi màZpT92r4q –ZpT92r4q HiểuZpT92r4q Đồn6jGdg trấnZpT92r4q an.

- n9SmL9C2Vấn ZpT92r4qđề ZpT92r4qlà chuyệnn9SmL9C2 bồn9SmL9C2i th6jGdường n9SmL9C2– Minn9SmL9C2h Tn9SmL9C2hùy ái6jGd ngn9SmL9C2ại nói.

- Bồin9SmL9C2 thườngn9SmL9C2! HZpT92r4qọ khn9SmL9C2ông chn9SmL9C2ịu bồin9SmL9C2 thườZpT92r4qng àn9SmL9C2 ?ZpT92r4q- 6jGdHiểu ZpT92r4qĐồng nghi6jGdêng đầu6jGd nhn9SmL9C2ìn Mi6jGdnh Thùy.

- ZpT92r4qNgười b6jGdồi thường6jGd phảiZpT92r4q ZpT92r4qlà chún6jGdg taZpT92r4q, n9SmL9C2bởi v6jGdì trn9SmL9C2ong hợpn9SmL9C2 đồngn9SmL9C2 gn9SmL9C2hi 6jGdrõ 6jGdkhông đượcZpT92r4q ZpT92r4qđến trễ.6jGd Vì6jGd 6jGdchị Đình6jGd Ânn9SmL9C2 đến6jGd n9SmL9C2trễ nên9SmL9C2n pn9SmL9C2hải 6jGdbồi thườngn9SmL9C2 –6jGd Mìn9SmL9C2nh ThùZpT92r4qy giải6jGd thích.

- C6jGdái gìZpT92r4q, r6jGdõ rànn9SmL9C2g ln9SmL9C2à n9SmL9C2chỉ cZpT92r4qó ZpT92r4qmột lầnn9SmL9C2 đ6jGdi tn9SmL9C2rễ t6jGdhôi m6jGdà. CZpT92r4qó ZpT92r4qai màn9SmL9C2 n9SmL9C2chưa từn9SmL9C2ng ZpT92r4qđi trễ6jGd chứ6jGd –ZpT92r4q Hiểun9SmL9C2 n9SmL9C2Đồng bấtn9SmL9C2 n9SmL9C2bình nói.
– Đn9SmL9C2ây 6jGdchỉ lZpT92r4qà ZpT92r4qcái cớZpT92r4q m6jGdà thô6jGdi, n9SmL9C2thực chấ6jGdt 6jGdlà họZpT92r4q muốZpT92r4qn thn9SmL9C2ay người6jGd nên6jGd mZpT92r4qới n9SmL9C2dùng cớn9SmL9C2 đó6jGd đểZpT92r4q bắtn9SmL9C2 n9SmL9C2bẽ cZpT92r4qhúng t6jGda 6jGd– MinZpT92r4qh n9SmL9C2Thùy n9SmL9C2cũng bất6jGd b6jGdình kể.

- Họn9SmL9C2 muốn6jGd tha6jGdy n9SmL9C2ai n9SmL9C2? –n9SmL9C2 Hiểu6jGd ĐồngZpT92r4q tứcn9SmL9C2 ZpT92r4qgiận hỏi.

- Nữ6jGd 6jGdminh tn9SmL9C2inh ZpT92r4qAnh K6jGdỳ .

Khi 6jGdMinh TZpT92r4qhùy nóiZpT92r4q rZpT92r4qa cáZpT92r4qi têZpT92r4qn đó,n9SmL9C2 n9SmL9C2Hiểu ĐồngZpT92r4q 6jGdcảm 6jGdthấy rấtZpT92r4q hụ6jGdt hẫng6jGd. N6jGdhưng đin9SmL9C2ều làmn9SmL9C2 cn9SmL9C2ô thấyZpT92r4q đaun9SmL9C2 nn9SmL9C2hất kh6jGdi 6jGdnghe Mn9SmL9C2ình Thùyn9SmL9C2 nZpT92r4qói 6jGdthêm mn9SmL9C2ột tràngZpT92r4q dài:

- NgZpT92r4qười đề6jGd ngh6jGdị h6jGdủy hợZpT92r4qp n9SmL9C2đồng chínn9SmL9C2h làn9SmL9C2 6jGdanh Vn9SmL9C2ĩnh PhoZpT92r4qng. 6jGdChị ĐZpT92r4qình Ân6jGd vốn6jGd khônZpT92r4qg chn9SmL9C2o en9SmL9C2m nn9SmL9C2ói r6jGda, nhưn9SmL9C2ng ZpT92r4qmà ZpT92r4qcơn giậnZpT92r4q nàyZpT92r4q en9SmL9C2m nuZpT92r4qốt kh6jGdông trZpT92r4qôi. CZpT92r4qho ZpT92r4qdù a6jGdnh tn9SmL9C2a muốZpT92r4qn bạnZpT92r4q gáin9SmL9C2 mìnZpT92r4qh làn9SmL9C2m nZpT92r4qgười mẫuZpT92r4q đ6jGdại diệ6jGdn ZpT92r4qthì cn9SmL9C2ũng kh6jGdông cầnn9SmL9C2 thủZpT92r4q đon9SmL9C2ạn như6jGd thế6jGd vớin9SmL9C2 n9SmL9C2chị Đìnn9SmL9C2h 6jGdÂn. NgườiZpT92r4q báoZpT92r4q n9SmL9C2giờ chụpZpT92r4q hìnZpT92r4qh c6jGdho ZpT92r4qem l6jGdà chị6jGd Hưn9SmL9C2ơng, e6jGdm n9SmL9C2không ngZpT92r4qhĩ chịZpT92r4q ấyZpT92r4q nói6jGd d6jGdối nênn9SmL9C2 kh6jGdông kiể6jGdm ZpT92r4qtra lại.ZpT92r4q BZpT92r4qây ZpT92r4qgiờ n9SmL9C2nghĩ lạn9SmL9C2i, trn9SmL9C2ước 6jGdđó eZpT92r4qm có6jGd t6jGdhấy chn9SmL9C2ị ấyn9SmL9C2 thầm6jGd tn9SmL9C2hì tn9SmL9C2o nh6jGdỏ vớiZpT92r4q q6jGduản ZpT92r4qlí n9SmL9C2của Ann9SmL9C2h Kỳ.
Cho ZpT92r4qnên chắc6jGd chắnZpT92r4q bọnn9SmL9C2 họZpT92r4q cốn9SmL9C2 ZpT92r4qtình gàiZpT92r4q bẫy.n9SmL9C2 6jGdBây giZpT92r4qờ còn9SmL9C2n bắ6jGdt ZpT92r4qchị n9SmL9C2Đình ZpT92r4qÂn bồ6jGdi tZpT92r4qhường 6jGdtiền hợn9SmL9C2p đn9SmL9C2ồng n9SmL9C2gấp 16jGd0 lần6jGd. Chn9SmL9C2ị x6jGdem cóZpT92r4q quZpT92r4qá đáng6jGd h6jGday không.

- n9SmL9C2Là n9SmL9C2Vĩnh PhZpT92r4qong đền9SmL9C2 nZpT92r4qghị n9SmL9C2sao? –ZpT92r4q Hiểun9SmL9C2 ZpT92r4qĐồng vn9SmL9C2ẻ khôn6jGdg tn9SmL9C2in hỏi6jGd lại.

- Chínn9SmL9C2h làZpT92r4q a6jGdnh tn9SmL9C2a ZpT92r4q– Mi6jGdnh Thùy6jGd ZpT92r4qgật đ6jGdầu 6jGdxác nhận.

Hiểu ĐồZpT92r4qng l6jGdặng lẽZpT92r4q nhắZpT92r4qm mắZpT92r4qt ZpT92r4qhít vào6jGd thZpT92r4qật sâZpT92r4qu kiề6jGdm cZpT92r4qhế nỗiZpT92r4q b6jGduồn:” Vn9SmL9C2ĩnh Phn9SmL9C2ong ngư6jGdời an6jGdh hận9SmL9C2n làZpT92r4q emZpT92r4q, hZpT92r4qá cớZpT92r4q gì6jGd lạn9SmL9C2i ZpT92r4qlôi Đìn9SmL9C2nh ÂZpT92r4qn vào”.n9SmL9C2 Cô6jGd ZpT92r4qmở mn9SmL9C2ắt ZpT92r4qra, n9SmL9C2nhìn Mi6jGdnh Thùn9SmL9C2y nói:

- ZpT92r4qEm ch6jGdăm sn9SmL9C2óc ch6jGdo 6jGdĐình n9SmL9C2Ân n9SmL9C2giùm chị6jGd. ZpT92r4qChị điZpT92r4q hỏZpT92r4qi rn9SmL9C2õ m6jGdọi c6jGdhuyện x6jGdem sao.

Hiểu Đồn9SmL9C2ng 6jGdliền đứn9SmL9C2ng dậZpT92r4qy khn9SmL9C2ông kịpn9SmL9C2 6jGdđể Minn9SmL9C2h ThùyZpT92r4q nóin9SmL9C2 n9SmL9C2thêm gì6jGd, nhưng6jGd vừZpT92r4qa đi6jGd n9SmL9C2ra khỏZpT92r4qi c6jGdửa cô6jGd ZpT92r4qđã g6jGdặp ThiZpT92r4qên Minn9SmL9C2h đin9SmL9C2 và6jGdo. 6jGdVẻ 6jGdmặt ThZpT92r4qiên Min6jGdh 6jGdvô cùngn9SmL9C2 n9SmL9C2lo lắngn9SmL9C2, đn9SmL9C2i tn9SmL9C2hật nhn9SmL9C2anh vZpT92r4qào trongZpT92r4q. Cậu6jGd vừaZpT92r4q vàZpT92r4qo nhìn6jGd n9SmL9C2thấy Hiểu6jGd Đ6jGdồng thìZpT92r4q rZpT92r4qất ngạ6jGdc nhiêZpT92r4qn, s6jGdau đó6jGd k6jGdêu ZpT92r4qlên 6jGdmột tiếng:

- 6jGdHiểu Đồng!

- n9SmL9C2Chào anhZpT92r4q, Th6jGdiên MiZpT92r4qnh! Đã6jGd 6jGdlâu khôngn9SmL9C2 gặpn9SmL9C2 –n9SmL9C2 Hi6jGdểu ĐZpT92r4qồng nhì6jGdn Thiên6jGd 6jGdMinh nhẹZpT92r4q nhàn6jGdg gật6jGd ZpT92r4qđầu chào.

- Lân9SmL9C2u n9SmL9C2nay ZpT92r4qem ZpT92r4qở đâu6jGd? AZpT92r4qnh cZpT92r4qho ngườin9SmL9C2 n9SmL9C2tìm 6jGdem rấn9SmL9C2t lâu.n9SmL9C2 C6jGdả TZpT92r4qrúc Din9SmL9C2ễm nữ6jGda, côn9SmL9C2 ấZpT92r4qy bây6jGd gn9SmL9C2iờ sa6jGdo rồiZpT92r4q? –n9SmL9C2 Thiê6jGdn MinZpT92r4qh quan9SmL9C2n t6jGdâm hỏi6jGd dồZpT92r4qn dập.

- 6jGdEm vn9SmL9C2à chịn9SmL9C2 TZpT92r4qrúc DiễZpT92r4qm dọn6jGd vền9SmL9C2 ngoZpT92r4qại thànZpT92r4qh sốn9SmL9C2ng n9SmL9C2và bu6jGdôn 6jGdbán. Nhưn6jGdg saZpT92r4qu ZpT92r4qđó, mẹ6jGd chị6jGd 6jGdấy bị6jGd bệnh6jGd cn9SmL9C2ho n6jGdên chịZpT92r4q ZpT92r4qấy trn9SmL9C2ở vềZpT92r4q cn9SmL9C2hăm sócZpT92r4q c6jGdho 6jGdmẹ chịZpT92r4q ấyn9SmL9C2. E6jGdm cũ6jGdng bận9SmL9C2n rộ6jGdn nên6jGd dọnn9SmL9C2 ZpT92r4qnhà đếnn9SmL9C2 gầZpT92r4qn nh6jGdà Đìnhn9SmL9C2 Ânn9SmL9C2 sốZpT92r4qng, ZpT92r4qnhớ bn9SmL9C2ác HàZpT92r4q vZpT92r4qà bác6jGd Trn9SmL9C2ung chăn9SmL9C2m sn9SmL9C2óc bén9SmL9C2 Đườnn9SmL9C2g ZpT92r4qdùm em6jGd. Vìn9SmL9C2 6jGdem không6jGd muốnZpT92r4q ZpT92r4qgặp lại6jGd mZpT92r4qọi ZpT92r4qngười chn9SmL9C2o nên9SmL9C2n mới6jGd 6jGdbảo Đì6jGdnh n9SmL9C2Ân giấuZpT92r4q dn9SmL9C2ùm em.

- Đìn6jGdh n9SmL9C2Ân sZpT92r4qao rồn9SmL9C2i ZpT92r4q? –6jGd Thn9SmL9C2iên ZpT92r4qMinh l6jGdo lắng6jGd hỏi.

- C6jGdô ấyZpT92r4q uống6jGd sn9SmL9C2ay 6jGdnên ngủn9SmL9C2 rồi.

- AZpT92r4qnh ZpT92r4qvào th6jGdăm cZpT92r4qô ấy6jGd mộtn9SmL9C2 lát.

Nói xZpT92r4qong ThiZpT92r4qên Minn9SmL9C2h vộin9SmL9C2 đn9SmL9C2i vàZpT92r4qo, ĐìnZpT92r4qh Ân9SmL9C2n n9SmL9C2cũng 6jGdlờ mờZpT92r4q tỉnh6jGd dậy.n9SmL9C2 6jGdThấy TZpT92r4qhiên Mn9SmL9C2inh, 6jGdĐình ÂZpT92r4qn ôn9SmL9C2m chầ6jGdm ZpT92r4qlấy cậun9SmL9C2 kn9SmL9C2hóc n9SmL9C2nức nởZpT92r4q n9SmL9C2trong lò6jGdng cận9SmL9C2u. Tn9SmL9C2hiên Mn9SmL9C2inh dịn9SmL9C2u dàngn9SmL9C2 an9SmL9C2n ủi6jGd ZpT92r4qcô, gian9SmL9C2ng rộ6jGdng 6jGdbờ ZpT92r4qvai 6jGdôm lấZpT92r4qy cZpT92r4qô, 6jGdnhư muốn9SmL9C2n 6jGdche chởn9SmL9C2 c6jGdho ZpT92r4qcô khỏ6jGdi 6jGdnhững ngu6jGdy ZpT92r4qhiểm xZpT92r4qung n9SmL9C2quanh. HiZpT92r4qểu Đồn6jGdg nh6jGdìn 6jGdtấhy cảnn9SmL9C2h 6jGdtượng ấy,ZpT92r4q ZpT92r4qcô khẽn9SmL9C2 cườn9SmL9C2i. n9SmL9C2Cô mZpT92r4qừng n9SmL9C2vì Đìn9SmL9C2nh Ân9SmL9C2n 6jGdđã tì6jGdm đượcZpT92r4q nơ6jGdi nươngn9SmL9C2 tựa6jGd ZpT92r4qvững chắc.

Hiểu Đồngn9SmL9C2 đ6jGdi thẳngZpT92r4q đZpT92r4qến nhn9SmL9C2à 6jGdtìm Vĩnhn9SmL9C2 PZpT92r4qhong n9SmL9C2nhưng b6jGdảo vZpT92r4qệ khôngZpT92r4q 6jGdcho c6jGdô vào.

- Tạin9SmL9C2 saon9SmL9C2, n9SmL9C2trước đZpT92r4qây tôn9SmL9C2i ZpT92r4qra n9SmL9C2vào r6jGda ZpT92r4qvào nZpT92r4qơi nàyn9SmL9C2 màZpT92r4q –6jGd H6jGdiểu Đồn6jGdg nhZpT92r4qìn ngn9SmL9C2ười bảon9SmL9C2 ZpT92r4qvệ chn9SmL9C2ất vấn.

- Làn9SmL9C2 cậ6jGdu VĩnhZpT92r4q PhoZpT92r4qng bảZpT92r4qo ZpT92r4qtụi tôZpT92r4qi khZpT92r4qông đượcn9SmL9C2 ZpT92r4qcho n9SmL9C2cô vn9SmL9C2ào ZpT92r4q– ZpT92r4qNgười bn9SmL9C2ảo vệ6jGd ZpT92r4qkhổ sởZpT92r4q phn9SmL9C2ân trần.

- 6jGdVậy cóZpT92r4q tZpT92r4qhể n9SmL9C2cho tôZpT92r4qi bn9SmL9C2iết, an9SmL9C2nh 6jGdấy ZpT92r4qđã vềZpT92r4q nZpT92r4qhà chưa?

- Cậu6jGd 6jGdấy 6jGdchưa về.

- Cámn9SmL9C2 ơn.

Hiểu ĐồnZpT92r4qg nóZpT92r4qi x6jGdong tn9SmL9C2hì liề6jGdn đ6jGdi 6jGdra bn9SmL9C2ên ngoàn9SmL9C2i đứngn9SmL9C2 chờ.ZpT92r4q Tron9SmL9C2ng n9SmL9C2khi ZpT92r4qcô chZpT92r4qờ, cô6jGd đn9SmL9C2ã n9SmL9C2gọi điện9SmL9C2n 6jGdcho V6jGdĩnh Phon6jGdg, nhưngZpT92r4q Vĩn9SmL9C2nh Phn9SmL9C2ong kZpT92r4qhông bốc6jGd má6jGdy. S6jGdau 6jGdđó, ZpT92r4qcậu tắtn9SmL9C2 máy6jGd ZpT92r4qluôn. Hin9SmL9C2ểu Đ6jGdồng 6jGdcứ thếZpT92r4q đứngZpT92r4q chờn9SmL9C2 c6jGdho tớZpT92r4qi khZpT92r4qi ZpT92r4qtrời tốiZpT92r4q ZpT92r4qmịt, b6jGdầu trờZpT92r4qi bắt6jGd đầZpT92r4qu n9SmL9C2kéo mây,ZpT92r4q sn9SmL9C2au đn9SmL9C2ó trúZpT92r4qt hátn9SmL9C2 n9SmL9C2mưa rơ6jGdi xuốngn9SmL9C2. 6jGdCô vẫnZpT92r4q đứngZpT92r4q chờn9SmL9C2 6jGdở n9SmL9C2đó, ZpT92r4qchỉ 6jGdsợ 6jGdxe Vĩn6jGdh Pn9SmL9C2hong n9SmL9C2đi vàoZpT92r4q màn9SmL9C2 côn9SmL9C2 không6jGd 6jGdhay ZpT92r4qbiết. NgườiZpT92r4q bảZpT92r4qo vện9SmL9C2 thấy6jGd cZpT92r4qô bịZpT92r4q ướtn9SmL9C2 mưaZpT92r4q đang6jGd r6jGdun n9SmL9C2lên 6jGdcầm 6jGdcập thìn9SmL9C2 vội6jGd vàn9SmL9C2ng 6jGdgọi điện6jGd cn9SmL9C2ho VĩnZpT92r4qh Phon9SmL9C2ng. n9SmL9C2Sau đóZpT92r4q ôn6jGdg tZpT92r4qa chạ6jGdy rn9SmL9C2a bảo6jGd Hiể6jGdu Đn9SmL9C2ồng vàon9SmL9C2 tron6jGdg m6jGdà chờ6jGd đợi.

Cả ngn9SmL9C2ười Hiểu6jGd ĐồngZpT92r4q r6jGdun ZpT92r4qlên, môiZpT92r4q cn9SmL9C2ô vZpT92r4qa vào6jGd nhan9SmL9C2u ruZpT92r4qn rẩy.n9SmL9C2 Cô6jGd đZpT92r4qi lêZpT92r4qn ZpT92r4qcăn hộZpT92r4q n9SmL9C2của Vn9SmL9C2ĩnh Phn9SmL9C2ong, dùnZpT92r4qg chZpT92r4qìa khón9SmL9C2a mn9SmL9C2ở cn9SmL9C2ửa n6jGdhưng khôZpT92r4qng đượcZpT92r4q. 6jGdVĩnh Ph6jGdong 6jGdtriệt để6jGd không6jGd mZpT92r4quốn gặn9SmL9C2p côZpT92r4q, cậuZpT92r4q tn9SmL9C2hay kh6jGdóa 6jGdcửa, ZpT92r4qnói bảon9SmL9C2 vZpT92r4qệ khônn9SmL9C2g n9SmL9C2cho n9SmL9C2cô ZpT92r4qlên 6jGdnhà, ZpT92r4qkhóa n9SmL9C2máy điện6jGd thoại.n9SmL9C2 HiểuZpT92r4q ZpT92r4qĐồng cảmZpT92r4q ZpT92r4qthấy đ6jGdau đớn6jGd n9SmL9C2vô cn9SmL9C2ùng. Côn9SmL9C2 tì6jGd người6jGd vào6jGd vách6jGd tườn6jGdg chờn9SmL9C2 đợn9SmL9C2i Vĩnn9SmL9C2h Phon9SmL9C2ng về.6jGd GiZpT92r4qó khZpT92r4quya lạnhn9SmL9C2 lẽoZpT92r4q cứn9SmL9C2 thổi6jGd vn9SmL9C2ào ngườZpT92r4qi, căn9SmL9C2n ZpT92r4qhộ c6jGdủa Vĩ6jGdnh PZpT92r4qhong lZpT92r4qại ở6jGd trên9SmL9C2n caoZpT92r4q, càn6jGdg nghn9SmL9C2e tiếng6jGd gió6jGd dữZpT92r4q dZpT92r4qội, 6jGdcứ quậZpT92r4qt vào6jGd ngườin9SmL9C2 HiZpT92r4qểu Đồngn9SmL9C2 tn9SmL9C2ừng cơ6jGdn khiếnn9SmL9C2 n9SmL9C2cô rZpT92r4qùng mình,ZpT92r4q 6jGdnhất 6jGdlà khn9SmL9C2i cô6jGd n9SmL9C2đang ZpT92r4qmặc 6jGdmột bộn9SmL9C2 ZpT92r4qđồ ưn9SmL9C2ớt. Sự6jGd chn9SmL9C2ờ đ6jGdợi kn9SmL9C2hiến côZpT92r4q càngZpT92r4q lúc6jGd càngn9SmL9C2 m6jGdệt mỏn9SmL9C2i, n9SmL9C2quần áZpT92r4qo cũZpT92r4qng bắtn9SmL9C2 đầZpT92r4qu ZpT92r4qkhô lạin9SmL9C2 trướZpT92r4qc n6jGdhững cơZpT92r4qn gió.

Hơn mườin9SmL9C2 6jGdgiờ khuZpT92r4qya V6jGdĩnh Phon6jGdg mớZpT92r4qi vZpT92r4qề. C6jGdậu ZpT92r4qtay tn9SmL9C2rong n9SmL9C2tay vớiZpT92r4q AnZpT92r4qh 6jGdKỳ rất6jGd 6jGdthân mậtZpT92r4q, AZpT92r4qnh K6jGdỳ ZpT92r4qngã hẳnn9SmL9C2 ZpT92r4qvào lòn9SmL9C2ng cậu.6jGd ĐiZpT92r4q đế6jGdn trưZpT92r4qớc ZpT92r4qcửa nZpT92r4qhà, ZpT92r4qhọ ZpT92r4qnhìn thấyn9SmL9C2 mộn9SmL9C2t bo6jGdng đe6jGdn ZpT92r4qđang đn9SmL9C2ổ ậ6jGdp dưới6jGd đất,n9SmL9C2 ZpT92r4qđầu gụcn9SmL9C2 n9SmL9C2dưới gốin9SmL9C2. Vĩnh6jGd Ph6jGdong n9SmL9C2khẽ lướ6jGdt ZpT92r4qnhìn ngườin9SmL9C2 6jGdđó mộtn9SmL9C2 cZpT92r4qái rZpT92r4qồi b6jGdình thảnZpT92r4q bướcn9SmL9C2 quZpT92r4qa. ZpT92r4qCho đế6jGdn ZpT92r4qkhi tiếngn9SmL9C2 mởn9SmL9C2 6jGdcửa lác6jGdh c6jGdách vanZpT92r4qg ZpT92r4qlên, HiZpT92r4qểu D(ồ6jGdng n9SmL9C2mới bắtZpT92r4q n9SmL9C2đầu nZpT92r4qgồi dậy,6jGd ZpT92r4qcô nhìZpT92r4qn Vĩn9SmL9C2nh Phn9SmL9C2ong ZpT92r4qđang mởn9SmL9C2 cửan9SmL9C2 chuẩ6jGdn bịZpT92r4q bZpT92r4qước vàon9SmL9C2 nói:

- Tô6jGdi cn9SmL9C2ó ch6jGduyện muốnZpT92r4q nó6jGdi vZpT92r4qới anh.

- 6jGdChúng tn9SmL9C2a vn9SmL9C2ào nh6jGdà thôin9SmL9C2 n9SmL9C2em –6jGd Vĩnn9SmL9C2h Phonn9SmL9C2g làmn9SmL9C2 n9SmL9C2như n9SmL9C2không 6jGdnghe thấy6jGd Hiểu6jGd ĐồngZpT92r4q nóin9SmL9C2, cậ6jGdu nZpT92r4qhìn AnZpT92r4qh Kỳ6jGd cườiZpT92r4q giục.

Anh Kỳn9SmL9C2 nhì6jGdn Hiểu6jGd ĐồZpT92r4qng n9SmL9C2một cáZpT92r4qi rn9SmL9C2ồi dịuZpT92r4q d6jGdàng nói:

- V6jGdĩnh Pho6jGdng, cô6jGd n9SmL9C2ấy bảo6jGd mu6jGdốn ZpT92r4qnói ch6jGduyện ZpT92r4qvới an9SmL9C2nh, an9SmL9C2nh phảiZpT92r4q tỏZpT92r4q 6jGdra lịn9SmL9C2ch sự6jGd mộZpT92r4qt chún9SmL9C2t chứ.6jGd Dù6jGd sn9SmL9C2ao côn9SmL9C2 ấyZpT92r4q cũ6jGdng 6jGdlà 6jGdngười gi6jGdúp việcZpT92r4q ZpT92r4qcủa n9SmL9C2anh mà.

Chẳng biết6jGd ZpT92r4qAnh Kỳ6jGd có6jGd cốn9SmL9C2 ýZpT92r4q n9SmL9C2hay khôn6jGdg màZpT92r4q bZpT92r4qa 6jGdtừ ngườin9SmL9C2 gin9SmL9C2úp việcn9SmL9C2 n6jGdhư ZpT92r4qđược kZpT92r4qéo dàn9SmL9C2i ZpT92r4qra. Tn9SmL9C2oàn thânZpT92r4q Hiểu6jGd Đồngn9SmL9C2 run9SmL9C2n lên9SmL9C2n, cn9SmL9C2ô ZpT92r4qcảm n9SmL9C2thấy đầu6jGd ZpT92r4qóc quZpT92r4qay cuồZpT92r4qng, bo6jGdng Vĩn9SmL9C2nh 6jGdPhong ZpT92r4qvà An6jGdh Kỳ6jGd tr6jGdước mặ6jGdt ZpT92r4qcô gầZpT92r4qn nn9SmL9C2hư nhòeZpT92r4q ZpT92r4qđi. M6jGdặt c6jGdô nóng6jGd bừngZpT92r4q bừn6jGdg, n9SmL9C2hai bànZpT92r4q t6jGday lạnh6jGd buốtn9SmL9C2, mô6jGdi c6jGdô tím6jGd tá6jGdi, 6jGdcả ngườin9SmL9C2 gần9SmL9C2n ZpT92r4qnhư m6jGduốn đổ6jGd xuốngn9SmL9C2. Cn9SmL9C2ô cố6jGd gắn9SmL9C2ng cầm6jGd cự,ZpT92r4q ánn9SmL9C2h n9SmL9C2mắt n6jGdhìn VĩZpT92r4qnh Pn9SmL9C2hong đầy6jGd mon6jGdg đợi.

Vĩnh ZpT92r4qPhong khô6jGdng nhìnn9SmL9C2 HiZpT92r4qểu ĐồngZpT92r4q n9SmL9C2mà án6jGdh mn9SmL9C2ắt ZpT92r4qcậu tậpZpT92r4q truZpT92r4qng trênZpT92r4q ngZpT92r4qười A6jGdnh n9SmL9C2Kỳ. Ann9SmL9C2h Kn9SmL9C2ỳ n9SmL9C2cười nói:

- Han9SmL9C2i người6jGd c6jGdứ ZpT92r4qtự nhiên9SmL9C2n nó6jGdi chun9SmL9C2yện đi.ZpT92r4q 6jGdEm v6jGdề đây.

- 6jGdChẳng phảiZpT92r4q n9SmL9C2em đã6jGd hứa6jGd n9SmL9C2tối 6jGdnay n9SmL9C2ở lạiZpT92r4q vớiZpT92r4q anZpT92r4qh ZpT92r4qà! –6jGd VZpT92r4qĩnh Pho6jGdng nắm6jGd tan9SmL9C2y ZpT92r4qAnh 6jGdKỳ thân6jGd mậ6jGdt nói.

- Th6jGdôi đin9SmL9C2. Đn9SmL9C2ể phóng6jGd viên9SmL9C2n 6jGdbắt gặp6jGd lạiZpT92r4q viếtn9SmL9C2 linn9SmL9C2h tn9SmL9C2inh. Mn9SmL9C2ấy bữaZpT92r4q n9SmL9C2nay, h6jGdình n9SmL9C2em vZpT92r4qà 6jGdanh trZpT92r4qên báZpT92r4qo vẫn6jGd chưan9SmL9C2 đủn9SmL9C2 sn9SmL9C2ao n9SmL9C2– AnZpT92r4qh ZpT92r4qKỳ cười6jGd nZpT92r4qói g6jGdiọng vừa6jGd nZpT92r4qũng nịun9SmL9C2 vừan9SmL9C2 trác6jGdh móc.

- Thn9SmL9C2ì cn9SmL9C2ó saZpT92r4qo đn9SmL9C2âu, họZpT92r4q nóin9SmL9C2 sự6jGd thậtZpT92r4q màZpT92r4q 6jGd– VĩnhZpT92r4q PhZpT92r4qong cn9SmL9C2ười hahZpT92r4qa nóin9SmL9C2 –n9SmL9C2 Chẳngn9SmL9C2 p6jGdhải chún9SmL9C2n n9SmL9C2ta đanZpT92r4qg cặpZpT92r4q n9SmL9C2bồ với6jGd nh6jGdau sau.

- Thấyn9SmL9C2 n9SmL9C2ghét –ZpT92r4q Ann9SmL9C2h Kỳ6jGd n9SmL9C2đưa nZpT92r4qgắt n9SmL9C2Vĩnh Phon6jGdg ZpT92r4qmột 6jGdcái trZpT92r4qông n9SmL9C2như đan6jGdg ân9SmL9C2u yếmn9SmL9C2 nhau.

Hiểu Đồngn9SmL9C2 chỉ6jGd lặngn9SmL9C2 ln9SmL9C2ẽ đn9SmL9C2ứng nhìnn9SmL9C2 họZpT92r4q, ZpT92r4qkhông nóiZpT92r4q thZpT92r4qêm câu6jGd ZpT92r4qnào cả6jGd. ChẳngZpT92r4q n9SmL9C2ai bi6jGdết ZpT92r4qtrong lòn6jGdg côZpT92r4q đaZpT92r4qng rấn9SmL9C2t đau.

- E6jGdm vn9SmL9C2ề n9SmL9C2đây –n9SmL9C2 A6jGdnh Kn9SmL9C2ỳ vừa6jGd n9SmL9C2nói ZpT92r4qvừa hônn9SmL9C2 6jGdlên má6jGd Vĩnhn9SmL9C2 ZpT92r4qPhong mộn9SmL9C2t cáiZpT92r4q rấZpT92r4qt ngọtn9SmL9C2 ngào.

- Đển9SmL9C2 ZpT92r4qanh ti6jGdễn em.

- KhôZpT92r4qng cần6jGd đâu.6jGd An6jGdh ZpT92r4qvà cZpT92r4qô n9SmL9C2ấy cứZpT92r4q nóiZpT92r4q chuyện9SmL9C2n đi.

Nói ZpT92r4qxong AnZpT92r4qh Kỳn9SmL9C2 bỏZpT92r4q đZpT92r4qi. Vĩnh6jGd Pn9SmL9C2hong chẳnZpT92r4qg n9SmL9C2nói thên9SmL9C2m cân9SmL9C2u gn9SmL9C2ì lẳngZpT92r4q lặngn9SmL9C2 n9SmL9C2bỏ n9SmL9C2vào nhà6jGd, nhn9SmL9C2ưng cZpT92r4qậu khô6jGdng n9SmL9C2đóng cửan9SmL9C2, chZpT92r4qo nZpT92r4qên HiểZpT92r4qu ĐồnZpT92r4qg đZpT92r4qi vàn9SmL9C2o n9SmL9C2theo. VĩnhZpT92r4q phonZpT92r4qg đn9SmL9C2i thẳng6jGd vàoZpT92r4q n9SmL9C2phòng mìnhZpT92r4q đóngn9SmL9C2 sầ6jGdm cửaZpT92r4q lại.ZpT92r4q Hn9SmL9C2iểu Đồ6jGdng đứnZpT92r4qg n9SmL9C2bên dướZpT92r4qi nhìn9SmL9C2n lZpT92r4qên rấtZpT92r4q l6jGdâu nhZpT92r4qưng vn9SmL9C2ẫn khôZpT92r4qng thấyZpT92r4q n9SmL9C2Vĩnh ZpT92r4qPhong trởn9SmL9C2 xuốnZpT92r4qg. ZpT92r4qCô n9SmL9C2hít một6jGd hơn9SmL9C2i 6jGdthật sâu6jGd, q6jGduyết địn6jGdh 6jGdđi lên.

Hiểu 6jGdĐồng không6jGd gõ6jGd cửZpT92r4qa, côZpT92r4q cn9SmL9C2ứ 6jGdthế mởZpT92r4q cZpT92r4qửa ZpT92r4qđi vàoZpT92r4q. Quản9SmL9C2 nhiênZpT92r4q vn9SmL9C2ừa vàon9SmL9C2 6jGdđã tZpT92r4qhấy VĩnhZpT92r4q ZpT92r4qPhong đZpT92r4qang n6jGdgồi trn9SmL9C2ên sZpT92r4qofa hú6jGdt thu6jGdốc, dánZpT92r4qg vẻ6jGd nhn9SmL9C2ư chờ6jGd 6jGdđợi. ThZpT92r4qấy cô6jGd vn9SmL9C2ào, cậun9SmL9C2 lặngZpT92r4q lẽ6jGd dụiZpT92r4q tZpT92r4qắt điZpT92r4qều thuốc6jGd rồi6jGd n9SmL9C2hất đầun9SmL9C2 nói:

- n9SmL9C2Nói đZpT92r4qi! T6jGdìm tZpT92r4qôi c6jGdó việcn9SmL9C2 gì.

- Cn9SmL9C2hắc a6jGdnh cũZpT92r4qng biết6jGd ZpT92r4qem tìmn9SmL9C2 6jGdanh đZpT92r4qể 6jGdnói việZpT92r4qc ZpT92r4qgì m6jGdà, hà6jGd tấtZpT92r4q phải6jGd giảZpT92r4q vZpT92r4qờ hỏi6jGd –6jGd Hiểu6jGd 6jGdĐồng nZpT92r4qhìn thẳn9SmL9C2ng 6jGdVĩnh 6jGdPhong trản9SmL9C2 lời.

- Làn9SmL9C2 vn9SmL9C2iệc cZpT92r4qủa ĐìnhZpT92r4q Ânn9SmL9C2 ZpT92r4q? –6jGd VĩnhZpT92r4q Pho6jGdng nhướn6jGd màZpT92r4qy hỏi.

Hiểu ĐồngZpT92r4q gậ6jGdt đầu.n9SmL9C2 Vĩ6jGdnh ZpT92r4qPhong ZpT92r4qnhếch môin9SmL9C2 cưn9SmL9C2ời nói:

- TôZpT92r4qi 6jGdchẳng 6jGdcó gZpT92r4qì phảin9SmL9C2 bànn9SmL9C2 n9SmL9C2với c6jGdô cả.

- SZpT92r4qao anZpT92r4qh cZpT92r4qó thể6jGd đốiZpT92r4q n9SmL9C2xử nhn9SmL9C2ư thếZpT92r4q vớZpT92r4qi Đình6jGd Ânn9SmL9C2, chẳngn9SmL9C2 lẻ6jGd chỉ6jGd n9SmL9C2vì bạn6jGd gán9SmL9C2i ZpT92r4qanh màZpT92r4q ann9SmL9C2h ZpT92r4qsẵn sàngn9SmL9C2 hấ6jGdt đổZpT92r4q ngườin9SmL9C2 khácn9SmL9C2 6jGdxuống đất6jGd nh6jGdư vậy6jGd n9SmL9C2à –ZpT92r4q Hn9SmL9C2iểu ĐZpT92r4qồng tứcZpT92r4q giậ6jGdn nói.

- Vn9SmL9C2ậy t6jGdhì ZpT92r4qsao? –6jGd Vĩnn9SmL9C2h Ph6jGdong hn9SmL9C2ỏi lại6jGd vớn9SmL9C2i vẻ6jGd ZpT92r4qmặt bìnhZpT92r4q thản.

Hiểu ĐồngZpT92r4q nn9SmL9C2hìn V6jGdĩnh n9SmL9C2Phong tn9SmL9C2rân trn9SmL9C2ân, vẻZpT92r4q mặZpT92r4qt cậu6jGd ZpT92r4qvẫn vậ6jGdy, 6jGdvẫn l6jGdạnh lùnZpT92r4qg thờn9SmL9C2 ơn9SmL9C2. Cuối6jGd ZpT92r4qcùng HiểZpT92r4qu Đồng6jGd lêZpT92r4qn tiếng:

- VZpT92r4qĩnh Ph6jGdong! n9SmL9C2Em biếtn9SmL9C2 aZpT92r4qnh hn9SmL9C2ận n9SmL9C2em. Nh6jGdưng màZpT92r4q đóZpT92r4q làn9SmL9C2 chuyện6jGd giữn9SmL9C2a haZpT92r4qi chún9SmL9C2ng t6jGda. A6jGdnh muốn6jGd cn9SmL9C2hà đạ6jGdp en9SmL9C2m thZpT92r4qế 6jGdnào 6jGdcũng đ6jGdược nhưng6jGd 6jGdmà xi6jGdn an6jGdh, ZpT92r4qxin n9SmL9C2anh 6jGdhãy t6jGdha ch6jGdo ĐìnZpT92r4qh Ânn9SmL9C2 cóZpT92r4q được6jGd k6jGdhông. Cn9SmL9C2ô ấyn9SmL9C2 v6jGdô tội.

- ChZpT92r4qà đạpZpT92r4q cô?6jGd CZpT92r4qô xn9SmL9C2ứng sao6jGd? –n9SmL9C2 VĩnZpT92r4qh Phon9SmL9C2ng nhướnn9SmL9C2 màn9SmL9C2y nói.

- 6jGdAnh n6jGdói đZpT92r4qi, phn9SmL9C2ải 6jGdlàm sa6jGdo 6jGdanh mớn9SmL9C2i th6jGda 6jGdcho Đìn9SmL9C2nh ÂZpT92r4qn –ZpT92r4q Hiển9SmL9C2u ĐồnZpT92r4qg hỏi6jGd ZpT92r4qVĩnh Phon9SmL9C2ng, n6jGdước ZpT92r4qmắt cô6jGd cứZpT92r4q trựcn9SmL9C2 chàn9SmL9C2o 6jGdrơi xuốn9SmL9C2ng n6jGdơi khóZpT92r4qe mắt.

- ZpT92r4qCô muốn9SmL9C2n biZpT92r4qết àn9SmL9C2. Đượ6jGdc 6jGdthôi, tôiZpT92r4q 6jGdcũng kZpT92r4qhông ngạiZpT92r4q nn9SmL9C2ói thẳnn9SmL9C2g vZpT92r4qới 6jGdcô. 6jGdCô cóZpT92r4q n9SmL9C2biết nhữngn9SmL9C2 diễnn9SmL9C2 ZpT92r4qviên đZpT92r4qể ZpT92r4qđược nổZpT92r4qi 6jGdtiếng p6jGdhải bán6jGd thn9SmL9C2ân m6jGdình nhn9SmL9C2ư thế6jGd 6jGdnào ZpT92r4qkhông? ZpT92r4qAi cũn6jGdg mu6jGdốn đ6jGdược làmZpT92r4q ngườin9SmL9C2 m6jGdẫu đn9SmL9C2ại diệnZpT92r4q ZpT92r4qcho tận9SmL9C2p đZpT92r4qoàn. Chỉ6jGd ZpT92r4qcần mộZpT92r4qt b6jGdước l6jGdên tiê6jGdn, họ6jGd sn9SmL9C2ẵn ZpT92r4qsàng lan9SmL9C2o ZpT92r4qvào ZpT92r4qvòng n9SmL9C2tay ng6jGdười khácn9SmL9C2 6jGdmặc tZpT92r4qình họ6jGd cZpT92r4qhà đạp6jGd nhưZpT92r4q thn9SmL9C2ế 6jGdnào. MiễnZpT92r4q 6jGdlà họZpT92r4q n9SmL9C2có tn9SmL9C2hể n9SmL9C2trở 6jGdnên ZpT92r4qnổi tiếngn9SmL9C2. Đìn9SmL9C2nh 6jGdÂn cũ6jGdng vậyn9SmL9C2 ZpT92r4qthôi, nếuZpT92r4q cô6jGd ấZpT92r4qy muốn6jGd ch6jGdiến thắ6jGdng, n9SmL9C2có tZpT92r4qhể tn9SmL9C2rở thàZpT92r4qnh ngườiZpT92r4q mẫZpT92r4qu đạiZpT92r4q 6jGddiện tZpT92r4qhì cácZpT92r4qh h6jGday n9SmL9C2nhất là6jGd báZpT92r4qn thâZpT92r4qn. Chỉ6jGd cầZpT92r4qn 6jGdcô ấyn9SmL9C2 trởn9SmL9C2 thàn9SmL9C2nh ngườin9SmL9C2 mẫ6jGdu đ6jGdại diệnZpT92r4q n9SmL9C2thì khôngZpT92r4q n9SmL9C2cần n9SmL9C2phải bồi6jGd thườ6jGdng hợZpT92r4qp n9SmL9C2đồng nữa.

- Đình6jGd 6jGdÂn kn9SmL9C2hông p6jGdhải l6jGdoại ngườin9SmL9C2 bá6jGdn thâ6jGdn n9SmL9C2để đượcZpT92r4q ZpT92r4qnổ tiếnZpT92r4qg –ZpT92r4q HiểuZpT92r4q Đ6jGdồng tứcZpT92r4q giậ6jGdn nói.

- Nhưng6jGd đZpT92r4qó là6jGd cáchn9SmL9C2 n9SmL9C2duy nhấ6jGdt. n9SmL9C2Nếu cZpT92r4qô sợ6jGd n9SmL9C2cô ấyZpT92r4q bịn9SmL9C2 t6jGdổn thZpT92r4qương, 6jGdvậy thìZpT92r4q côZpT92r4q tn9SmL9C2hay côZpT92r4q ấZpT92r4qy bà6jGdn 6jGdthân đn9SmL9C2i. DùZpT92r4q ZpT92r4qgì th6jGdì ZpT92r4qcô cn9SmL9C2ó 6jGdbán thêZpT92r4qm lầnn9SmL9C2 n9SmL9C2nữa cũn9SmL9C2ng chẳngZpT92r4q mấZpT92r4qt mZpT92r4qàt gì.

Hiểu Đồngn9SmL9C2 nghZpT92r4qe 6jGdnhững lZpT92r4qời 6jGdVĩnh ZpT92r4qPhong n9SmL9C2nói, tứcZpT92r4q gn9SmL9C2iận v6jGdô cùngn9SmL9C2. n9SmL9C2Cô muốnZpT92r4q gian9SmL9C2ng tZpT92r4qay tátn9SmL9C2 và6jGdo mặtn9SmL9C2 cậZpT92r4qu mộtn9SmL9C2 6jGdcái. NhưngZpT92r4q bà6jGdn 6jGdtay n9SmL9C2nắm chặ6jGdt 6jGdlại kZpT92r4qìm chế.

- ZpT92r4qBán chn9SmL9C2o n9SmL9C2ai, n9SmL9C2bán 6jGdcho 6jGdanh à.ZpT92r4q T6jGdôi n9SmL9C2chẳng n9SmL9C2thà n9SmL9C2là ZpT92r4qcho 6jGdkhông mZpT92r4qột tênn9SmL9C2 6jGdăn màZpT92r4qy còn9SmL9C2n hơ6jGdn b6jGdán cn9SmL9C2ho loạin9SmL9C2 ngườZpT92r4qi nhn9SmL9C2ư a6jGdnh n9SmL9C2– n9SmL9C2Hiểu ĐồngZpT92r4q cư6jGdời cZpT92r4qhế giễu.

Lập tứn9SmL9C2c VZpT92r4qĩnh Ph6jGdong laZpT92r4qo đếnZpT92r4q ômZpT92r4q chặn9SmL9C2t lấyZpT92r4q cô,ZpT92r4q chiếmZpT92r4q lấy6jGd bờZpT92r4q mn9SmL9C2ôi n9SmL9C2cô đầZpT92r4qy căm6jGd phẫnZpT92r4q n9SmL9C2và hun6jGdg hãn9SmL9C2n. Mùin9SmL9C2 máun9SmL9C2 n9SmL9C2tanh bắt6jGd đầun9SmL9C2 6jGdtrào 6jGdra trànn9SmL9C2 tr6jGdong m6jGdiệng HZpT92r4qiểu Đồng,ZpT92r4q cZpT92r4qhẳng mZpT92r4qấy chốc6jGd mô6jGdi cn9SmL9C2ô n9SmL9C2sưng lên.6jGd Hiể6jGdu Đ6jGdồng muốn9SmL9C2n thon9SmL9C2át raZpT92r4q, cZpT92r4qô n9SmL9C2ngửa 6jGdcổ rZpT92r4qa phíaZpT92r4q s6jGdau quaZpT92r4qy mặn9SmL9C2t đi6jGd 6jGdnơi khn9SmL9C2ác, nhưn9SmL9C2ng VZpT92r4qĩnh 6jGdPhong đãZpT92r4q ZpT92r4qgiữ ZpT92r4qchặt gáyZpT92r4q n9SmL9C2cô, môZpT92r4qi cậZpT92r4qu cítn9SmL9C2 cn9SmL9C2hặt môiZpT92r4q ZpT92r4qcô, quyếtn9SmL9C2 liệZpT92r4qt c6jGdhiếm giZpT92r4qữ khôngZpT92r4q bu6jGdôn, n9SmL9C2ép ZpT92r4qcô điZpT92r4q đến9SmL9C2n b6jGdên giườn9SmL9C2ng, đ6jGdè côn9SmL9C2 xuốngZpT92r4q dưn9SmL9C2ới. Cả6jGd người6jGd cậuZpT92r4q n6jGdằm tn9SmL9C2rên ngườin9SmL9C2 6jGdcô, th6jGdam 6jGdlam n9SmL9C2hung hãnn9SmL9C2 n9SmL9C2ngấu ghi6jGdến môZpT92r4qi cô.

Đây chínhZpT92r4q làn9SmL9C2 n9SmL9C2cơn th6jGdịnh nộn9SmL9C2 củaZpT92r4q cn9SmL9C2ậu, làZpT92r4q nỗZpT92r4qi 6jGdhận cZpT92r4qhất cZpT92r4qhứa đầyn9SmL9C2 sựn9SmL9C2 nZpT92r4qhớ nhung.

- SZpT92r4qao hn9SmL9C2ả? Côn9SmL9C2 nhẫnZpT92r4q t6jGdâm đểZpT92r4q bạn6jGd mìn9SmL9C2nh ZpT92r4qbị chZpT92r4qà đạp6jGd àZpT92r4q n9SmL9C2– Vn9SmL9C2ĩnh Phon9SmL9C2ng ngẩngn9SmL9C2 đầuZpT92r4q nhìn9SmL9C2n Hiển9SmL9C2u Đồn6jGdg vZpT92r4qẻ cườiZpT92r4q cn9SmL9C2ợt chến9SmL9C2 giễn9SmL9C2u nói.

Hiểu ĐồngZpT92r4q trZpT92r4qừng mn9SmL9C2ắt nhìn9SmL9C2n n9SmL9C2cậu, đ6jGdôi mắtZpT92r4q n9SmL9C2đỏ ngần9SmL9C2u, ZpT92r4qkhóe mn9SmL9C2ôi cn9SmL9C2ó vàn9SmL9C2i vệtZpT92r4q máu,n9SmL9C2 mô6jGdi míZpT92r4qm chặt,6jGd cn9SmL9C2ô đan9SmL9C2u 6jGdđớn nói:

- Nế6jGdu an6jGdh cZpT92r4qhịu n9SmL9C2tha c6jGdho Đình6jGd n9SmL9C2Ân, vZpT92r4qậy thìZpT92r4q tôn9SmL9C2i bánZpT92r4q c6jGdho anh.

Vĩnh ZpT92r4qPhong lặn9SmL9C2p tứcn9SmL9C2 cuZpT92r4qối xZpT92r4quống cuốnn9SmL9C2 lấZpT92r4qy môi6jGd 6jGdcô tiếZpT92r4qp t6jGdục tZpT92r4qhô 6jGdbạo ghiZpT92r4qền ZpT92r4qnát. BànZpT92r4q n9SmL9C2tay cũng6jGd chẳngZpT92r4q ZpT92r4qkiêng nểZpT92r4q bắZpT92r4qt đn9SmL9C2ầu n9SmL9C2hành 6jGdhạ cơn9SmL9C2 thểZpT92r4q cô6jGd, ZpT92r4qđôi ZpT92r4qmắt ZpT92r4qcậu đZpT92r4qỏ ngZpT92r4qầu ZpT92r4qlên rồZpT92r4qi xZpT92r4qám x6jGdịt. Tn9SmL9C2ừng nn9SmL9C2út, từngn9SmL9C2 n9SmL9C2nút 6jGdáo củan9SmL9C2 cô6jGd được6jGd mở6jGd raZpT92r4q, cậuZpT92r4q cuốZpT92r4qi xuốZpT92r4qng 6jGdhôn n9SmL9C2lên cổn9SmL9C2 ZpT92r4qlên ngựcZpT92r4q côZpT92r4q. Nhưnn9SmL9C2g n9SmL9C2rồi 6jGdcậu c6jGdhạm vàZpT92r4qo mộZpT92r4qt cn9SmL9C2ái g6jGdì đ6jGdó mátn9SmL9C2 lạnhZpT92r4q. n9SmL9C2Ánh mắtZpT92r4q q6jGduét 6jGdqua cáiZpT92r4q th6jGdứ má6jGdt lạnh6jGd đóZpT92r4q. NóZpT92r4q đaZpT92r4qng ng6jGdự 6jGdtrị trênZpT92r4q cán9SmL9C2i c6jGdổ thoZpT92r4qn trắngZpT92r4q củaZpT92r4q 6jGdcô. S6jGdợi dâ6jGdy trun9SmL9C2yền m6jGdàu trắnZpT92r4qg ZpT92r4qhình cn9SmL9C2on n9SmL9C2cá h6jGdeo, như6jGdng th6jGdứ khiZpT92r4qến n9SmL9C2tim cậ6jGdu rn9SmL9C2un rẩy6jGd chn9SmL9C2ính l6jGdà cáiZpT92r4q vậtn9SmL9C2 m6jGdàu nâu6jGd n6jGdhỏ tn9SmL9C2ròn: Chiếc6jGd nhZpT92r4qẫn hình6jGd c6jGdon 6jGdcá he6jGdo mn9SmL9C2à cậ6jGdu ZpT92r4qđã làmZpT92r4q n9SmL9C2tặng côn9SmL9C2. Nn9SmL9C2ăm n9SmL9C2đó chn9SmL9C2ẳng pZpT92r4qhải chn9SmL9C2ính ZpT92r4qtay c6jGdô đn9SmL9C2ã quănZpT92r4qg ZpT92r4qnó đi6jGd r6jGdồi ZpT92r4qhay ZpT92r4qsao, tạ6jGdi sa6jGdo 6jGdcô lạin9SmL9C2 t6jGdìm nó6jGd về.

Vĩnh P6jGdhong 6jGdnắm chặtn9SmL9C2 n9SmL9C2tay lạin9SmL9C2, nhìn9SmL9C2n ch6jGdằm chn9SmL9C2ằm vàon9SmL9C2 chiếcn9SmL9C2 nhn9SmL9C2ẫn, tn9SmL9C2im cZpT92r4qậu đn9SmL9C2ang 6jGdrun, cận9SmL9C2u sợ,n9SmL9C2 6jGdcậu khôngZpT92r4q n9SmL9C2dám nghĩ6jGd. ChỉZpT92r4q sợZpT92r4q đó6jGd lạin9SmL9C2 ZpT92r4qlà một6jGd sựZpT92r4q sa6jGdi lầm6jGd nữa.ZpT92r4q C6jGdậu từn9SmL9C2 từ6jGd rồi6jGd khn9SmL9C2ỏi côZpT92r4q, rồiZpT92r4q cườin9SmL9C2 n9SmL9C2nhạt nói:

- ZpT92r4qCô chZpT92r4qỉ ZpT92r4qlà mZpT92r4qột ZpT92r4qchiếc ZpT92r4qgiày rán9SmL9C2ch. ZpT92r4qTôi khôn6jGdg n9SmL9C2muốn đn9SmL9C2i mộtZpT92r4q chiếcn9SmL9C2 gn9SmL9C2iày n9SmL9C2rách cóZpT92r4q biếtZpT92r4q 6jGdbao ngn9SmL9C2ười xỏn9SmL9C2 vào.

Nói rồ6jGdi cậ6jGdu n9SmL9C2vơ 6jGdcái ZpT92r4qáo kh6jGdoác bỏZpT92r4q đin9SmL9C2 rZpT92r4qa ngoài.

***

Hiểu Đồng6jGd nằmn9SmL9C2 ZpT92r4qở lạn9SmL9C2i 6jGdnghe ti6jGdm ZpT92r4qmình chảyn9SmL9C2 máu.6jGd ZpT92r4qCô cười,n9SmL9C2 n9SmL9C2cười r6jGdất nhiềZpT92r4qu, n9SmL9C2cười đ6jGdến d6jGdạ n9SmL9C2dày n9SmL9C2quặn thắtZpT92r4q ln9SmL9C2ại, n9SmL9C2đua đớn.6jGd 6jGdCô nghiênZpT92r4qg người6jGd ôm6jGd 6jGdlấy bụn6jGdg, n9SmL9C2không ZpT92r4qngờ nhn9SmL9C2ững n9SmL9C2giọt nướcZpT92r4q mắt6jGd cZpT92r4qô kn9SmL9C2iềm ch6jGdế nn9SmL9C2ãy giờ,ZpT92r4q lạin9SmL9C2 n9SmL9C2bắt đZpT92r4qầu t6jGdhi nhn9SmL9C2a chZpT92r4qảy xuống6jGd gố6jGdi, n9SmL9C2ướt đZpT92r4qẫm. 6jGdCô n9SmL9C2muốn ng6jGdồi d6jGdậy nZpT92r4qhưng ZpT92r4qlại khZpT92r4qông cò6jGdn sZpT92r4qức. CáZpT92r4qm giá6jGdc n9SmL9C2cơ thể6jGd ng6jGdày 6jGdcàng nóngZpT92r4q bừ6jGdng lê6jGdn gầnZpT92r4q nh6jGdư n9SmL9C2bốc n9SmL9C2cháy, cá6jGdi n6jGdóng xé6jGd n9SmL9C2nát ruộtZpT92r4q n9SmL9C2gan cô.n9SmL9C2 CZpT92r4qô cZpT92r4qố g6jGdắng 6jGdthở nhưn6jGdg dườngZpT92r4q nhưZpT92r4q không6jGd còn9SmL9C2n sức6jGd. Cun9SmL9C2ối cùngn9SmL9C2 6jGdkhóe mắtZpT92r4q n6jGdhắm ghiềnn9SmL9C2 lạiZpT92r4q chZpT92r4qo 6jGdchìm 6jGdvào mêZpT92r4q man.

Vĩnh n9SmL9C2Phong 6jGdlái 6jGdxe phZpT92r4qóng thật6jGd nhan9SmL9C2nh r6jGda đưn9SmL9C2ờng n9SmL9C2quốc lZpT92r4qộ, ZpT92r4qtrời k6jGdhuya nhZpT92r4qưng vẫn6jGd n9SmL9C2nhiều xeZpT92r4q, ZpT92r4qnhất làn9SmL9C2 xn9SmL9C2e tải.6jGd cn9SmL9C2ậu đi6jGdên c6jGduồng bn9SmL9C2óp 6jGdcòi khZpT92r4qiến nhữngn9SmL9C2 n9SmL9C2nơi cậu6jGd 6jGdđi q6jGdua đềun9SmL9C2 6jGdđọng ZpT92r4qlại 6jGdâm than9SmL9C2nh ZpT92r4qđinh tn9SmL9C2ai nhức6jGd óc.ZpT92r4q CuốZpT92r4qi cn9SmL9C2ùng cậun9SmL9C2 cũngn9SmL9C2 chZpT92r4qạy r6jGda ngoạin9SmL9C2 ZpT92r4qô vZpT92r4qắng n9SmL9C2vẻ. Dưới6jGd ZpT92r4qánh n9SmL9C2trăng m6jGdờ ảoZpT92r4q cậuZpT92r4q khZpT92r4qông gừngZpT92r4q ln9SmL9C2a hét6jGd, muốZpT92r4qn xén9SmL9C2 toạt6jGd buồn6jGdg p6jGdhổi rZpT92r4qa, muốn9SmL9C2n hn9SmL9C2ét 6jGdcho đế6jGdn n9SmL9C2khi tin9SmL9C2m vn9SmL9C2ỡ nátZpT92r4q. Cn9SmL9C2uối 6jGdcùng cậu6jGd gụn9SmL9C2c xuốngZpT92r4q đấZpT92r4qt, nước6jGd mn9SmL9C2ắt rn9SmL9C2ơi xn9SmL9C2uống đầyn9SmL9C2 đn9SmL9C2au khổZpT92r4q n9SmL9C2và tuyệt6jGd vọng.
ZpT92r4qKhi cn9SmL9C2ậu trở6jGd vZpT92r4qề, trZpT92r4qời đ6jGdã ZpT92r4qqua ngàn9SmL9C2y mới.ZpT92r4q 6jGdCăn nhn9SmL9C2à lạnZpT92r4qh nn9SmL9C2gắt khn9SmL9C2ông mộtZpT92r4q n9SmL9C2hơi ngn9SmL9C2ười, ZpT92r4qcô đn9SmL9C2ơn tị6jGdch liê6jGdu. Như6jGdng ZpT92r4qVĩnh 6jGdPhong pZpT92r4qhát hiệnZpT92r4q mộtZpT92r4q 6jGdđôi giàyn9SmL9C2 n6jGdữ vẫnn9SmL9C2 cZpT92r4qòn đển9SmL9C2 ZpT92r4qở cạnh6jGd cửa.n9SmL9C2 Đôin9SmL9C2 g6jGdiày củan9SmL9C2 hiểZpT92r4qu Đồng:n9SmL9C2” CZpT92r4qô vẫnn9SmL9C2 n9SmL9C2chưa đi”

Vĩnh n9SmL9C2Phong li6jGdền chạy6jGd ùn9SmL9C2 lZpT92r4qên trênZpT92r4q, 6jGdcậu nhẹn9SmL9C2 n6jGdhàng mZpT92r4qở cZpT92r4qánh c6jGdửa rn9SmL9C2a, ZpT92r4qcảm tZpT92r4qhấy vôZpT92r4q cùnZpT92r4qg n9SmL9C2hồi hộp.ZpT92r4q CZpT92r4qậu cZpT92r4qũng chẳZpT92r4qng biếtZpT92r4q bảnZpT92r4q tn9SmL9C2hân n9SmL9C2đang cn9SmL9C2hờ đợ6jGdi n9SmL9C2gì n9SmL9C2sau cánh6jGd cửa6jGd. 6jGdNhưng cZpT92r4qậu nhìn9SmL9C2n tZpT92r4qhấy Hiể6jGdu Đồn9SmL9C2ng đangZpT92r4q nằZpT92r4qm gận9SmL9C2p người6jGd ZpT92r4qlại, hơiZpT92r4q thở6jGd đứa6jGd quảngZpT92r4q, ph6jGdả r6jGda hơn9SmL9C2i n6jGdóng đán6jGdg sợ.6jGd Vn9SmL9C2ĩnh 6jGdPhong đưa6jGd n9SmL9C2tay sờn9SmL9C2 tránn9SmL9C2 cô6jGd, tZpT92r4qrán c6jGdô rZpT92r4qất nónZpT92r4qg. VĩnhZpT92r4q PhonZpT92r4qg ln9SmL9C2ạnh 6jGdcả ngn9SmL9C2ười vộin9SmL9C2 n9SmL9C2vàng n9SmL9C2bế 6jGdHiểu Đồng6jGd đn9SmL9C2ến bệnn9SmL9C2h viện.
ZpT92r4qKhi Hiể6jGdu ĐồZpT92r4qng ZpT92r4qmở mắZpT92r4qt r6jGda, cn9SmL9C2ô đã6jGd ZpT92r4qthấy mZpT92r4qình nằmn9SmL9C2 ở6jGd n9SmL9C2bệnh viện,n9SmL9C2 tan9SmL9C2y đangn9SmL9C2 truyn9SmL9C2ền dị6jGdch. Đìnn9SmL9C2h ZpT92r4qÂn đan9SmL9C2ng ngồiZpT92r4q n9SmL9C2bên cạnhn9SmL9C2 cô,ZpT92r4q gươnn9SmL9C2g mn9SmL9C2ặt lắn9SmL9C2m leZpT92r4qm nước6jGd mắt6jGd, ZpT92r4qtrên ghn9SmL9C2ế ZpT92r4qsofa, ZpT92r4qThiên 6jGdMinh và6jGd MinZpT92r4qh Thn9SmL9C2ùy đn9SmL9C2ang ngồZpT92r4qi 6jGdim lặn9SmL9C2ng. ĐìnZpT92r4qh Ânn9SmL9C2 vừan9SmL9C2 thZpT92r4qấy Hiể6jGdu Đồng6jGd thức6jGd ZpT92r4qdậy, Đìn6jGdh n9SmL9C2Ân mừngn9SmL9C2 rỡZpT92r4q ren9SmL9C2o lên:

- C6jGdậu tỉnn9SmL9C2h rồZpT92r4qi. CậuZpT92r4q là6jGdm mìnZpT92r4qh lZpT92r4qo chếtn9SmL9C2 6jGdđi được.

- SZpT92r4qao mìnhZpT92r4q 6jGdlại ở6jGd đân9SmL9C2y n9SmL9C2– n9SmL9C2Hiểu Đồn9SmL9C2ng 6jGdcố gắng6jGd ngồiZpT92r4q dậyn9SmL9C2, nn9SmL9C2hìn xunZpT92r4qg q6jGduanh hỏi.

- Cậu6jGd 6jGdbị sốtZpT92r4q cn9SmL9C2ao ZpT92r4qnên ngấtZpT92r4q đ6jGdi, là….là6jGd Vĩ6jGdnh PhoZpT92r4qng đưn9SmL9C2a cậZpT92r4qu 6jGdvào đây.ZpT92r4q AnZpT92r4qh 6jGdấy đãZpT92r4q ở6jGd vZpT92r4qới ZpT92r4qcậu cZpT92r4qả đêm6jGd, tớiZpT92r4q sánn9SmL9C2g thìZpT92r4q gọin9SmL9C2 điệnZpT92r4q chZpT92r4qo Thiênn9SmL9C2 6jGdMinh vZpT92r4qà mìnn9SmL9C2h đếZpT92r4qn 6jGd– Đìnn9SmL9C2h Ân6jGd trn9SmL9C2ả lờin9SmL9C2 rồin9SmL9C2 nhìnn9SmL9C2 Hiểun9SmL9C2 Đồngn9SmL9C2 cảmn9SmL9C2 kícn9SmL9C2h đ6jGdến mu6jGdốn ZpT92r4qkhóc n9SmL9C2– Cận9SmL9C2u ZpT92r4qthật làZpT92r4q ngốc,ZpT92r4q h6jGdà tấtZpT92r4q 6jGdvì chuyện6jGd c6jGdủa mìZpT92r4qnh mZpT92r4qà đứngn9SmL9C2 đợiZpT92r4q dư6jGdới mn9SmL9C2ưa đ6jGdể n9SmL9C2rồi phá6jGdt bện6jGdh ZpT92r4qthế này.

- Ng6jGdốc q6jGduá! ĐâuZpT92r4q hẳn6jGdg làZpT92r4q ZpT92r4qmình 6jGdvì cậuZpT92r4q ZpT92r4qđâu n9SmL9C2– Hiểun9SmL9C2 Đ6jGdồng cườiZpT92r4q khun9SmL9C2yên nhủn9SmL9C2 ĐìnZpT92r4qh Â6jGdn đểZpT92r4q n9SmL9C2cô 6jGdkhông áZpT92r4qy 6jGdnáy .

- 6jGdHiểu ZpT92r4qĐồng! ZpT92r4q– Thiê6jGdn Mi6jGdnh đn9SmL9C2i đến6jGd 6jGdbên họ6jGd lênZpT92r4q tiếng6jGd 6jGd– An9SmL9C2nh đãZpT92r4q hỏiZpT92r4q Vĩnh6jGd 6jGdPhong ZpT92r4qrồi. 6jGdKHông phải6jGd lỗiZpT92r4q c6jGdủa n9SmL9C2cậu ấ6jGdy đân9SmL9C2u. LàZpT92r4q ZpT92r4qbà n9SmL9C2Mai Ho6jGda gọin9SmL9C2 điệnn9SmL9C2 y6jGdêu cần9SmL9C2u n9SmL9C2các c6jGdổ đZpT92r4qông n9SmL9C2phải thaZpT92r4qy ZpT92r4qđổi ngườin9SmL9C2 đại6jGd diện6jGd. 6jGdVĩnh Ph6jGdong chỉZpT92r4q n9SmL9C2bị buộcn9SmL9C2 phảZpT92r4qi đưa6jGd rZpT92r4qa yê6jGdu cần9SmL9C2u đn9SmL9C2ó màn9SmL9C2 thô6jGdi. ZpT92r4qEm cũn6jGdg đn9SmL9C2ừng trá6jGdch hZpT92r4qọ, n9SmL9C2họ là6jGd nhữngn9SmL9C2 6jGdngười 6jGdkinh d6jGdoanh, chạ6jGdy tZpT92r4qheo ZpT92r4qlợi nhuận6jGd 6jGdlà 6jGdchính. SZpT92r4qo vZpT92r4qới 6jGdĐình ÂZpT92r4qn, ZpT92r4qAnh kỳZpT92r4q c6jGdó 6jGdđộ nổin9SmL9C2 tiZpT92r4qếng h6jGdơn. Chun9SmL9C2yện hợpZpT92r4q ZpT92r4qđồng, ZpT92r4qem đừng6jGd ZpT92r4qlo n9SmL9C2nữa, ann9SmL9C2h vZpT92r4qà Vĩn9SmL9C2nh PZpT92r4qhong sn9SmL9C2ẽ giải6jGd quyết.

Mai ZpT92r4qHoa ZpT92r4q– Cáin9SmL9C2 tê6jGdn này6jGd đã6jGd lâu6jGd rồiZpT92r4q cô6jGd khôn6jGdg ZpT92r4qnghe thấy.6jGd BâZpT92r4qy giờ6jGd ngn9SmL9C2he nhắc6jGd đến6jGd tron6jGdg lòn9SmL9C2ng côZpT92r4q b6jGdỗng ZpT92r4qnhư dậ6jGdy sóZpT92r4qng. ÁnZpT92r4qh 6jGdmắt l6jGdóe lêZpT92r4qn n9SmL9C2một 6jGdngọn lửa.6jGd C6jGdô qun9SmL9C2ay saZpT92r4qng n9SmL9C2nhìn ĐìZpT92r4qnh 6jGdÂn, rn9SmL9C2ồi Thi6jGdên MinZpT92r4qh và6jGd n9SmL9C2Minh Thùy,6jGd ch6jGdậm n9SmL9C2rãi buônZpT92r4qg ZpT92r4qra mộtZpT92r4q câu:

- Mìnn9SmL9C2h n6jGdhất định6jGd giúpZpT92r4q cận9SmL9C2u lấZpT92r4qy n9SmL9C2lại hợZpT92r4qp đồn9SmL9C2ng đó.

PP: mZpT92r4qày đ6jGdúng n9SmL9C2là li6jGdều mạ6jGdng n9SmL9C2mà, có6jGd biếtZpT92r4q lấy6jGd lạin9SmL9C2 bằngn9SmL9C2 cáchn9SmL9C2 nZpT92r4qào không?
TG6jGd: ZpT92r4qCái n6jGdày t6jGdao chưn9SmL9C2a nZpT92r4qghĩ r6jGda (6jGdv n9SmL9C2– v)

Tập đoàZpT92r4qn VĩnZpT92r4qh Phát.

- Mờin9SmL9C2 cô6jGd 6jGdvào đân9SmL9C2y. ChủZpT92r4q tịZpT92r4qch đa6jGdng ởZpT92r4q tron9SmL9C2ng đó6jGd –ZpT92r4q CZpT92r4qô thư6jGd kín9SmL9C2 giọngn9SmL9C2 nhẹ6jGd nn9SmL9C2hàng mờiZpT92r4q HiZpT92r4qểu Đồngn9SmL9C2 vZpT92r4qào phòn6jGdg n9SmL9C2ông 6jGdchủ 6jGdtịch mộtn9SmL9C2 n9SmL9C2cách lịchZpT92r4q sự.

Hiểu 6jGdĐồng cũn6jGdg mĩn9SmL9C2m cười6jGd n9SmL9C2nhẹ n9SmL9C2nhàng lị6jGdch 6jGdsự 6jGdgật đầuZpT92r4q c6jGdhào n9SmL9C2cô rồi6jGd 6jGdthẳng ZpT92r4qlưng điZpT92r4q vàon9SmL9C2 n9SmL9C2phòng ông6jGd 6jGdVăn ZpT92r4qTrác. Đân9SmL9C2y n9SmL9C2là lZpT92r4qần đầZpT92r4qu ti6jGdên n9SmL9C2cô bư6jGdớc cn9SmL9C2hân vn9SmL9C2ào đâZpT92r4qy. CZpT92r4qô vừn9SmL9C2a mởZpT92r4q c6jGdửa n9SmL9C2ra 6jGdthì n9SmL9C2đã thn9SmL9C2ấy nụ6jGd cườiZpT92r4q củn9SmL9C2a ôn6jGdg V6jGdăn T6jGdrác 6jGd, tron6jGdg n9SmL9C2phòng c6jGdòn có6jGd tổng6jGd g6jGdiám đốc,ZpT92r4q ZpT92r4qcon tr6jGdai ôngZpT92r4q n9SmL9C2Văn Trác6jGd –ZpT92r4q ông6jGd TuấnZpT92r4q K6jGdhanh .

- Con9SmL9C2n n9SmL9C2bé 6jGdnày, 6jGdcháu làmn9SmL9C2 ôngn9SmL9C2 bấtZpT92r4q ngờn9SmL9C2 quá.

- 6jGdCon chàZpT92r4qo ông.

- 6jGdMau n9SmL9C2đến đây6jGd n6jGdgồi –6jGd Ôn6jGdg 6jGdVăn n9SmL9C2Trác đứngn9SmL9C2 d6jGdậy điZpT92r4q lạn9SmL9C2i ZpT92r4qghế sofZpT92r4qa và6jGd cZpT92r4qhỉ tn9SmL9C2ay bảoZpT92r4q HZpT92r4qiểu ĐZpT92r4qồng ngồi6jGd xuống.

Hiểu Đồng6jGd ngoaZpT92r4qn n6jGdgoãn bướn9SmL9C2c đếnZpT92r4q vZpT92r4qà ngồin9SmL9C2 xun9SmL9C2ống. ÔngZpT92r4q VZpT92r4qăn Tr6jGdác vớZpT92r4qi n9SmL9C2tay địnZpT92r4qh róZpT92r4qt 6jGdtrà 6jGdcho côn9SmL9C2 nhưnZpT92r4qg HZpT92r4qiểu Đồn6jGdg đZpT92r4qã chn9SmL9C2ặn lại,ZpT92r4q cườiZpT92r4q nói:

- Pn9SmL9C2hải làn9SmL9C2 cháZpT92r4qu rZpT92r4qót 6jGdtrà mờZpT92r4qi ôn6jGdg mn9SmL9C2ới đú6jGdng ạ.

- Quản9SmL9C2 nZpT92r4qhiên n9SmL9C2là ch6jGdáu n9SmL9C2có chuyệnZpT92r4q muốnZpT92r4q nh6jGdờ vảZpT92r4q ôngZpT92r4q rồ6jGdi. Được6jGd cn9SmL9C2háu mn9SmL9C2au 6jGdnói đ6jGdi, gin9SmL9C2úp đ6jGdược 6jGdthì ôn9SmL9C2ng sn9SmL9C2ẽ sẵnZpT92r4q sàZpT92r4qng giúZpT92r4qp chn9SmL9C2áu 6jGd– ÔnZpT92r4qg Vă6jGdn TrácZpT92r4q c6jGdười n9SmL9C2phá lên,6jGd ZpT92r4qánh mắn9SmL9C2t hiền6jGd từZpT92r4q nn9SmL9C2hìn cô.

Hiểu 6jGdĐồng cẩn6jGd thậnn9SmL9C2 rZpT92r4qót 6jGdcho ôZpT92r4qng VăZpT92r4qn T6jGdrác n9SmL9C2một tá6jGdch 6jGdtrà, rồin9SmL9C2 6jGdrót cZpT92r4qho mình6jGd một6jGd tác6jGdh khác,n9SmL9C2 ZpT92r4qmới nhẹn9SmL9C2 nZpT92r4qhàng đặ6jGdt b6jGdìng tràn9SmL9C2 xuZpT92r4qống, n9SmL9C2cô ngồiZpT92r4q ZpT92r4qthẳng 6jGdlưng, n6jGdhìn thẳnZpT92r4qg ôngn9SmL9C2 Vă6jGdn Trác6jGd nói:

- 6jGdKhông pn9SmL9C2hải nhờ6jGd vZpT92r4qả. ChZpT92r4qáu mu6jGdốn cù6jGdng ôn9SmL9C2ng n9SmL9C2giao dịch.

Ông VăZpT92r4qn 6jGdTrác 6jGdkhá bấtZpT92r4q n9SmL9C2ngờ trướcZpT92r4q c6jGdâu nóin9SmL9C2 c6jGdủa H6jGdiểu Đồng,6jGd ôngn9SmL9C2 nhướn9SmL9C2n 6jGdmày nhìnZpT92r4q n9SmL9C2cô qn9SmL9C2uan sán9SmL9C2t. Hn9SmL9C2iểu Đồngn9SmL9C2 n9SmL9C2không hền9SmL9C2 bốn9SmL9C2i 6jGdrối tn9SmL9C2rước ánZpT92r4qh mn9SmL9C2ắt củ6jGda ôngn9SmL9C2 Vă6jGdn Trác6jGd, cZpT92r4qô bZpT92r4qình thảnn9SmL9C2, áZpT92r4qnh mắtn9SmL9C2 vẫnn9SmL9C2 nhìnZpT92r4q thẳng,ZpT92r4q ZpT92r4qđôi mắn9SmL9C2t t6jGdrong sn9SmL9C2uốt. SZpT92r4qau ZpT92r4qmột 6jGdhồi qn9SmL9C2uan n9SmL9C2sát, thấ6jGdy HZpT92r4qiểu ĐồngZpT92r4q khô6jGdng cón9SmL9C2 vẻ6jGd gì6jGd làZpT92r4q đaZpT92r4qng đùan9SmL9C2 vớin9SmL9C2 ông6jGd, ông6jGd VănZpT92r4q Tr6jGdác mớiZpT92r4q ngZpT92r4qhi n6jGdgờ hỏi:

- C6jGdháu muZpT92r4qốn cùZpT92r4qng ônZpT92r4qg n9SmL9C2giao dn9SmL9C2ịch cáZpT92r4qi gì?

- CZpT92r4qhiếc ghếZpT92r4q n9SmL9C2chủ tịch6jGd củan9SmL9C2 tậpn9SmL9C2 đon9SmL9C2àn Ngu6jGdyên T6jGdhành Phn9SmL9C2ong –6jGd Hiểun9SmL9C2 6jGdĐồng n9SmL9C2trả lờ6jGdi ng6jGday n9SmL9C2lặp tức.

Ông VăZpT92r4qn n9SmL9C2Trác 6jGdquá bấtZpT92r4q nn9SmL9C2gờ trướ6jGdc 6jGdlời đền9SmL9C2 ngn9SmL9C2hị củZpT92r4qa Hn9SmL9C2iểu n9SmL9C2Đồng. Ôngn9SmL9C2 n9SmL9C2dựa hZpT92r4qẳn 6jGdvào thZpT92r4qành ghn9SmL9C2ế nhìnn9SmL9C2 côZpT92r4q đămZpT92r4q 6jGdđăm 6jGdmột lần9SmL9C2n nZpT92r4qữa đầyn9SmL9C2 ngh6jGdi ngờ.6jGd SZpT92r4qắc mn9SmL9C2ặt Hin9SmL9C2ểu Đồ6jGdng vẫ6jGdn kin9SmL9C2ên đZpT92r4qịnh khôZpT92r4qng hn9SmL9C2ề than9SmL9C2y đổi.

- Cn9SmL9C2háu có6jGd biết,n9SmL9C2 n9SmL9C2chủ tịZpT92r4qch T6jGdriệu Vn9SmL9C2ĩnh Ngn9SmL9C2uyên là6jGd ngưn9SmL9C2ời nắ6jGdm giữ6jGd 25ZpT92r4q% sốZpT92r4q cổ6jGd phần,ZpT92r4q v6jGdợ ôngZpT92r4q ZpT92r4qta nắm6jGd g6jGdiữ 1n9SmL9C25 6jGd% n9SmL9C2số cổn9SmL9C2 ZpT92r4qphần, 6jGdhai ZpT92r4qngười 6jGdcon tZpT92r4qrai củaZpT92r4q hn9SmL9C2ọ ZpT92r4qmỗi ngườn9SmL9C2i nZpT92r4qắm n9SmL9C2giữ 6jGd10% 6jGdcổ phầZpT92r4qn. ChZpT92r4qáu ngn9SmL9C2hỉ n9SmL9C2xem ZpT92r4qlàm saZpT92r4qo cZpT92r4qháu cZpT92r4qó thn9SmL9C2ể tn9SmL9C2hay đổi6jGd đượcZpT92r4q cZpT92r4qhiếc ghến9SmL9C2 chủ6jGd tn9SmL9C2ịch của6jGd tậZpT92r4qp đ6jGdoàn họn9SmL9C2 n9SmL9C2chứ –n9SmL9C2 ÔngZpT92r4q Vn9SmL9C2ăn Trá6jGdc n9SmL9C2bình tĩnZpT92r4qh phâ6jGdn tích.

- Vn9SmL9C2ậy chZpT92r4qáu h6jGdỏi ônZpT92r4qg, trZpT92r4qong 6jGdtay ZpT92r4qông ZpT92r4qnắm giữ6jGd b6jGdao nhiêu6jGd 6jGd% cổn9SmL9C2 pn9SmL9C2hần củZpT92r4qa tậ6jGdp đoà6jGdn Nguyên6jGd Thàn9SmL9C2nh PhonZpT92r4qg –ZpT92r4q Hiểun9SmL9C2 ĐồZpT92r4qng mĩmZpT92r4q cườiZpT92r4q nhì6jGdn ZpT92r4qông hỏi6jGd thẳng.

Sắc mặ6jGdt ô6jGdng Văn6jGd Trán9SmL9C2c bỗngn9SmL9C2 tn9SmL9C2ối ZpT92r4qsầm lại6jGd, ôn9SmL9C2ng k6jGdhàn giọnZpT92r4qg hỏi:

- Làmn9SmL9C2 sn9SmL9C2ao chn9SmL9C2áu biết.

- CháZpT92r4qu khôZpT92r4qng biết.6jGd 6jGdChỉ vì6jGd trn9SmL9C2ên đời6jGd nàyn9SmL9C2 n9SmL9C2có cn9SmL9C2ái 6jGdgọi n9SmL9C2là gián6jGd đn9SmL9C2iệp ki6jGdnh ZpT92r4qtế chn9SmL9C2o n6jGdên chán9SmL9C2u đoán9SmL9C2n nZpT92r4qhư vậy.

Ông 6jGdVăn Trá6jGdc vẫ6jGdn trầ6jGdm nn9SmL9C2gâm nhìn9SmL9C2n Hn9SmL9C2iểu Đồnn9SmL9C2g ZpT92r4qkhông ZpT92r4qnói 6jGdgì. Côn9SmL9C2 mĩn9SmL9C2m ZpT92r4qcười khẽn9SmL9C2 m6jGdột cZpT92r4qái rồi6jGd nóiZpT92r4q tiếp.

- XétZpT92r4q then9SmL9C2o tìZpT92r4qnh 6jGdhình củZpT92r4qa tậpn9SmL9C2 đZpT92r4qoàn ônZpT92r4qg màZpT92r4q thấ6jGdy, vZpT92r4qiệc ôn9SmL9C2ng n9SmL9C2mua l6jGdô đấn9SmL9C2t ZpT92r4qđó thZpT92r4qì đúngZpT92r4q 6jGdlà 6jGdquá ZpT92r4qkì ln9SmL9C2ạ. Nh6jGdưng mộZpT92r4qt người6jGd ZpT92r4qlão ln9SmL9C2uyện trênn9SmL9C2 n9SmL9C2thương trn9SmL9C2ường n9SmL9C2như ông6jGd lạn9SmL9C2i tìmn9SmL9C2 mọZpT92r4qi cn9SmL9C2ách n9SmL9C2mua bằngn9SmL9C2 đượZpT92r4qc lôn9SmL9C2 đ6jGdất đó.n9SmL9C2 Nhn9SmL9C2ất làn9SmL9C2 khZpT92r4qi 6jGdtập đò6jGdan Nguy6jGdên Thn9SmL9C2ành Ph6jGdong đa6jGdng d6jGdự địnZpT92r4qh t6jGdhu mZpT92r4qua đ6jGdể l6jGdập nn9SmL9C2hà mZpT92r4qáy. n9SmL9C2Vấn đZpT92r4qề l6jGdà, t6jGdập đoà6jGdn đaZpT92r4qng vẫnZpT92r4q ZpT92r4qchưa tiếnn9SmL9C2 hZpT92r4qành xo6jGdng t6jGdhì đãn9SmL9C2 bịZpT92r4q ZpT92r4qông hn9SmL9C2ớt tn9SmL9C2ay trê6jGdn rZpT92r4qồi. Vấn6jGd đền9SmL9C2 n9SmL9C2đặt ZpT92r4qra làZpT92r4q, tại6jGd sn9SmL9C2ao ông6jGd lạ6jGdi bin9SmL9C2ết khn9SmL9C2i màZpT92r4q n9SmL9C2cuộc họp6jGd đ6jGdó chỉZpT92r4q toànn9SmL9C2 là6jGd ZpT92r4qcác n9SmL9C2cổ đônZpT92r4qg vớ6jGdi nhZpT92r4qau. Su6jGdy ZpT92r4qra m6jGdột tron6jGdg 6jGdcác c6jGdổ đôngn9SmL9C2 đó6jGd là6jGd g6jGdián đệpn9SmL9C2 của6jGd n9SmL9C2ông. Vậyn9SmL9C2 tn9SmL9C2hì cổZpT92r4q ph6jGdần củ6jGda ngườiZpT92r4q đó6jGd cZpT92r4qũng thuộcZpT92r4q vền9SmL9C2 ông.

- Hiểun9SmL9C2 ĐồnZpT92r4qg, cZpT92r4qháu quZpT92r4qả làn9SmL9C2 một6jGd ZpT92r4qngười t6jGdhông m6jGdinh. Ch6jGdáu cZpT92r4qòn ZpT92r4qbiết ZpT92r4qgì nữa.

- 6jGdKhi tổ6jGdng giZpT92r4qám đố6jGdc cn9SmL9C2húng cháu6jGd ch6jGdo ngn9SmL9C2ười liên9SmL9C2n lạcZpT92r4q ZpT92r4qvới ông6jGd, ôngZpT92r4q 6jGdđã ZpT92r4qhẹn ZpT92r4qhai tuần,n9SmL9C2 ôngn9SmL9C2 đãZpT92r4q ZpT92r4qcố tìnhZpT92r4q để6jGd họZpT92r4q nó6jGdng ruộtZpT92r4q chờ6jGd đợn9SmL9C2i, sẽZpT92r4q dễn9SmL9C2 d6jGdàng chấpn9SmL9C2 n9SmL9C2nhận nZpT92r4qhững yêuZpT92r4q cZpT92r4qầu n9SmL9C2của ZpT92r4qông đZpT92r4qưa n9SmL9C2ra để6jGd đổin9SmL9C2 lấyZpT92r4q n9SmL9C2lô đất6jGd đó.

Ông 6jGdVăn Tr6jGdác nn9SmL9C2híu mn9SmL9C2ày nhìn9SmL9C2n HiểZpT92r4qu Đồngn9SmL9C2, c6jGdô chỉn9SmL9C2 cười6jGd nn9SmL9C2hẹ nhàngZpT92r4q 6jGdnói tiếp.

- KZpT92r4qhi 6jGdông đíchZpT92r4q thân9SmL9C2n ZpT92r4qđi n9SmL9C2đến tận9SmL9C2p đoànZpT92r4q làZpT92r4q quyếtZpT92r4q n9SmL9C2định khôn6jGdg đểZpT92r4q cn9SmL9C2ho n9SmL9C2họ n9SmL9C2một cơn9SmL9C2 hộ6jGdi sZpT92r4quy n9SmL9C2nghĩ nZpT92r4qào. 6jGdNếu khôn6jGdg thìn9SmL9C2 6jGdchỉ vZpT92r4qì mn9SmL9C2ột 6jGdchuyện nn9SmL9C2hư n9SmL9C2vậy ZpT92r4qthì k6jGdhông cần6jGd ônn9SmL9C2g phải6jGd đíchZpT92r4q thânZpT92r4q 6jGdđi ,màZpT92r4q cZpT92r4qhỉ cần6jGd mZpT92r4qột ngZpT92r4qười đại6jGd diện6jGd đế6jGdn n9SmL9C2thông bá6jGdo ZpT92r4qlà đZpT92r4qược rồi.ZpT92r4q Y6jGdêu cn9SmL9C2ầu củZpT92r4qa ôn9SmL9C2ng cZpT92r4qhắc chắn9SmL9C2n l6jGdà đổiZpT92r4q ln9SmL9C2ô đất6jGd đZpT92r4qó để6jGd lấy6jGd ZpT92r4qmột số6jGd cZpT92r4qổ phầnn9SmL9C2 củaZpT92r4q cônZpT92r4qg ty6jGd. Nhưn9SmL9C2ng k6jGdhi ZpT92r4qông 6jGdnhìn thấ6jGdy chá6jGdu, ZpT92r4qông đã6jGd quyết6jGd n9SmL9C2định hoãn9SmL9C2n lạin9SmL9C2 ý6jGd địnn9SmL9C2h củan9SmL9C2 mình.

- Tn9SmL9C2ại sa6jGdo ch6jGdáu lạin9SmL9C2 ngn9SmL9C2hĩ ZpT92r4qta hn9SmL9C2oãn ZpT92r4qlại 6jGdý địnhn9SmL9C2 củn9SmL9C2a mìnhn9SmL9C2 6jGdvì cháu.

- Cn9SmL9C2háu hZpT92r4qỏi ông,n9SmL9C2 cón9SmL9C2 phZpT92r4qải ôZpT92r4qng đãZpT92r4q chZpT92r4qo nZpT92r4qgười điền9SmL9C2u 6jGdtra vZpT92r4qề c6jGdháu haZpT92r4qy không?

Ông V6jGdăn Trác6jGd tZpT92r4qái xanZpT92r4qh cả6jGd mặt,ZpT92r4q ôngZpT92r4q nn9SmL9C2hìn HiZpT92r4qểu Đồngn9SmL9C2 cZpT92r4qhằm n9SmL9C2chằm, rồin9SmL9C2 sZpT92r4qau đn9SmL9C2ó th6jGdở dài:

- ZpT92r4qLàm sn9SmL9C2ao cn9SmL9C2háu biết.

- ChZpT92r4qáu n9SmL9C2đã ZpT92r4qnói ônn9SmL9C2g rồiZpT92r4q, tấtZpT92r4q cả6jGd đ6jGdều lZpT92r4qà ZpT92r4qsuy đon9SmL9C2án củ6jGda chn9SmL9C2áu. 6jGdÔng làn9SmL9C2 bn9SmL9C2ạn củn9SmL9C2a ông6jGd bộn9SmL9C2 trZpT92r4qưởng th6jGdì chn9SmL9C2ắc chắcn9SmL9C2 n9SmL9C2ông biếtn9SmL9C2 cháZpT92r4qu làZpT92r4q bạnZpT92r4q gái6jGd 6jGdcủa Vĩn9SmL9C2nh Th6jGdành –n9SmL9C2 tổnn9SmL9C2g giám6jGd đốcn9SmL9C2 của6jGd 6jGdtập đoàZpT92r4qn. NZpT92r4qhưng k6jGdhi ôn9SmL9C2ng đZpT92r4qến, VĩnZpT92r4qh P6jGdhong và6jGd cn9SmL9C2háu lạiZpT92r4q diễnZpT92r4q mộ6jGdt ZpT92r4qmàn kịZpT92r4qch âun9SmL9C2 yếmn9SmL9C2 trướcZpT92r4q mặtZpT92r4q ZpT92r4qông. ChZpT92r4qo nn9SmL9C2ên ô6jGdng biến9SmL9C2t ch6jGdáu cóZpT92r4q quan9SmL9C2n hn9SmL9C2ệ mn9SmL9C2ật thin9SmL9C2ết vớn9SmL9C2i haZpT92r4qi an6jGdh n9SmL9C2em n9SmL9C2nhà nà6jGdy. Nói6jGd chíZpT92r4qnh xáZpT92r4qc hơ6jGdn làn9SmL9C2 6jGdcả han9SmL9C2i nZpT92r4qgười họn9SmL9C2 đềun9SmL9C2 yêu6jGd cháu6jGd. CZpT92r4qho n9SmL9C2nên ôn6jGdg bn9SmL9C2ảo sẽ6jGd suZpT92r4qy nghĩZpT92r4q 6jGdthêm haZpT92r4qi tun9SmL9C2ần nữn9SmL9C2a rồiZpT92r4q n9SmL9C2mới trảZpT92r4q n9SmL9C2lời. Mụcn9SmL9C2 đícZpT92r4qh làZpT92r4q cóZpT92r4q thờiZpT92r4q n9SmL9C2gian đ6jGdể điềun9SmL9C2 trn9SmL9C2a cháZpT92r4qu, 6jGdrồi sa6jGdu ZpT92r4qđó l6jGdợi n9SmL9C2dụng cháu.

Mặt ô6jGdng 6jGdVăn 6jGdTrác 6jGdtối 6jGdsầm ZpT92r4qlại, n9SmL9C2nụ c6jGdười gượng6jGd gạZpT92r4qo n9SmL9C2mà ô6jGdng cn9SmL9C2ố thể6jGd hiZpT92r4qện t6jGdắt n9SmL9C2ngúm, láZpT92r4qt s6jGdau ôngn9SmL9C2 thở6jGd dài6jGd nói:
– XiZpT92r4qn lỗiZpT92r4q chZpT92r4qáu, Hiểu6jGd Đồng.ZpT92r4q 6jGdÔng thậtn9SmL9C2 ZpT92r4qlòng rấZpT92r4qt quZpT92r4qý mếZpT92r4qn cháun9SmL9C2 nhưnn9SmL9C2g thn9SmL9C2ương trn9SmL9C2ường lZpT92r4qà nơn9SmL9C2i dZpT92r4qẫm đạ6jGdp nhaun9SmL9C2, ZpT92r4qlợi dụZpT92r4qng ;ẫnn9SmL9C2 nZpT92r4qhau vàZpT92r4q ZpT92r4q*** hZpT92r4qại nha6jGdu. Ôn6jGdg bu6jGdộc ph6jGdải làmZpT92r4q ZpT92r4qnhư vậy.

- Cn9SmL9C2háu bZpT92r4qiết, n9SmL9C2cho n9SmL9C2nên ch6jGdáu không6jGd trách6jGd 6jGdông. ZpT92r4qCháu 6jGdtình nn9SmL9C2guyện đển9SmL9C2 ôZpT92r4qng lợZpT92r4qi dụng.

- C6jGdháu ngn9SmL9C2hĩ b6jGdây giờn9SmL9C2 6jGdkhi bịn9SmL9C2 chá6jGdu bin9SmL9C2ết rõn9SmL9C2 tấ6jGdt cản9SmL9C2 mọ6jGdi chuyện,ZpT92r4q ônn9SmL9C2g cZpT92r4qòn mặt6jGd mũZpT92r4qi lZpT92r4qợi dụng6jGd chZpT92r4qáu sao.

- Bởin9SmL9C2 vận9SmL9C2y c6jGdháu mới6jGd đếZpT92r4qn đểZpT92r4q giZpT92r4qao d6jGdịch vớ6jGdi 6jGdông. Bởi6jGd vn9SmL9C2ì 6jGdcháu cũZpT92r4qng muốnZpT92r4q n9SmL9C2lợi dụn9SmL9C2ng 6jGdông để6jGd đạtZpT92r4q đn9SmL9C2ược m6jGdục đíchn9SmL9C2 củaZpT92r4q 6jGdmình 6jGd– Hiển9SmL9C2u Đồ6jGdng đ6jGdáp, sa6jGdu 6jGdđó cn9SmL9C2ô nhn9SmL9C2ìn thZpT92r4qẳng ôZpT92r4qng n9SmL9C2Văn Trán9SmL9C2c –n9SmL9C2 CáiZpT92r4q ônZpT92r4qg n9SmL9C2cần 6jGdbây n9SmL9C2giờ lZpT92r4qà mộZpT92r4qt gn9SmL9C2ián đ6jGdiệp 6jGdcó tn9SmL9C2hể tiếp6jGd cậZpT92r4qn trZpT92r4qực tiếZpT92r4qp tổn9SmL9C2ng gZpT92r4qiám đốcZpT92r4q của6jGd tập6jGd đn9SmL9C2oàn Nguyên6jGd ThànZpT92r4qh P6jGdhong. n9SmL9C2Mà chn9SmL9C2áu chínn9SmL9C2h n9SmL9C2là ngườ6jGdi lZpT92r4qí tưởng6jGd nhất.

Hiểu Đồng6jGd n9SmL9C2nhìn ô6jGdng VZpT92r4qăn Tn9SmL9C2rác đann9SmL9C2g nZpT92r4qgây ngườ6jGdi n9SmL9C2im 6jGdlặng. 6jGdCô ZpT92r4qlặng l6jGdẽ đặt6jGd lên6jGd bàn9SmL9C2n một6jGd 6jGdtờ giấy:

- Đn9SmL9C2ây 6jGdlà 6jGdsố n9SmL9C2điện 6jGdthoại ZpT92r4qcủa chZpT92r4qáu. Nếun9SmL9C2 ZpT92r4qông cầnn9SmL9C2 thì6jGd 6jGdhãy g6jGdọi điZpT92r4qện cn9SmL9C2ho cháu.

Nói 6jGdxong côZpT92r4q đứng6jGd 6jGddậy qZpT92r4quay lưnn9SmL9C2g b6jGdỏ đin9SmL9C2. Ô6jGdng VăZpT92r4qn Tn9SmL9C2rác nhìn9SmL9C2n ZpT92r4qtheo n9SmL9C2cô hỏi:

- 6jGdCho ôngZpT92r4q biết6jGd ln9SmL9C2í dn9SmL9C2o chZpT92r4qáu lạiZpT92r4q lZpT92r4qàm ZpT92r4qnhư vậy.

- Vn9SmL9C2ì cháuZpT92r4q muZpT92r4qốn trZpT92r4qả tn9SmL9C2hù 6jGd– n9SmL9C2Hiểu ĐồngZpT92r4q đápn9SmL9C2 màZpT92r4q khôngn9SmL9C2 qun9SmL9C2ay đầun9SmL9C2 lại.

Sau đZpT92r4qó cn9SmL9C2ô mZpT92r4qở cửaZpT92r4q ZpT92r4qra 6jGdvề m6jGdà kh6jGdông chn9SmL9C2ờ đZpT92r4qợi th6jGdêm phn9SmL9C2út n9SmL9C2nào 6jGdnữa. Ôn6jGdg TuZpT92r4qấn Khan6jGdh nãZpT92r4qy n9SmL9C2giờ vn9SmL9C2ẫn in9SmL9C2m lZpT92r4qặng, bn9SmL9C2ỗng nhì6jGdn the6jGdo dánn9SmL9C2g HiểuZpT92r4q ĐồngZpT92r4q rồ6jGdi lênZpT92r4q tiếng:

- CôZpT92r4q bn9SmL9C2é đ6jGdó dườngn9SmL9C2 nZpT92r4qhư đan6jGdg ma6jGdng nặng6jGd mố6jGdi thù.

- Phảin9SmL9C2, ngn9SmL9C2he nóin9SmL9C2 tro6jGdng thờZpT92r4qi gian9SmL9C2n qun9SmL9C2a, coZpT92r4qn ZpT92r4qbé 6jGdsống rấtn9SmL9C2 vấtn9SmL9C2 vn9SmL9C2ả –ZpT92r4q Ô6jGdng VănZpT92r4q Tn9SmL9C2rác trn9SmL9C2ả lZpT92r4qời 6jGd– ZpT92r4qBa cả6jGdm thấn9SmL9C2y hổn9SmL9C2 thẹ6jGdn kZpT92r4qhi ZpT92r4qcó ýn9SmL9C2 địnhZpT92r4q lợiZpT92r4q dụng6jGd n9SmL9C2con bé.

- 6jGdBa ngh6jGdĩ tâmZpT92r4q hồZpT92r4qn ZpT92r4qcon n9SmL9C2bé c6jGdó bZpT92r4qị vẩn6jGd đụZpT92r4qc haZpT92r4qy không?

- B6jGda 6jGdkhông biết,ZpT92r4q nhưZpT92r4qng chZpT92r4qắc chắnZpT92r4q con9SmL9C2n ZpT92r4qbé sẽZpT92r4q p6jGdhải chịu6jGd đauZpT92r4q đớn6jGd rấtZpT92r4q nhiều6jGd n6jGdếu tiến9SmL9C2p tụn9SmL9C2c trZpT92r4qả thù.6jGd 6jGdBởi 6jGdvì áZpT92r4qnh ZpT92r4qmắt nZpT92r4qó khôngn9SmL9C2 n9SmL9C2hề đe6jGdn tn9SmL9C2ối ZpT92r4qmà lZpT92r4qại sáng6jGd ngờin9SmL9C2. DZpT92r4qù hậZpT92r4qn n9SmL9C2thù nhưngZpT92r4q tZpT92r4qrong lòZpT92r4qng n6jGdó vẫZpT92r4qn cn9SmL9C2ó tìnhZpT92r4q yZpT92r4qêu bấn9SmL9C2t diệt.

Ông V6jGdăn TráZpT92r4qc vn9SmL9C2à ôngZpT92r4q TuấZpT92r4qn Kn9SmL9C2hanh đềuZpT92r4q thở6jGd dài.

- Cốc…cốcZpT92r4q …

- 6jGdVào 6jGdđi 6jGd– ÔZpT92r4qng Tuấn6jGd ZpT92r4qKhanh ln9SmL9C2ên tiếng.

Một côZpT92r4q gáin9SmL9C2 xin9SmL9C2nh đẹp,ZpT92r4q ăn6jGd mặcn9SmL9C2 sn9SmL9C2ang trọ6jGdng vàn9SmL9C2 lịchZpT92r4q s6jGdự bước6jGd vào.n9SmL9C2 CZpT92r4qô nhì6jGdn ha6jGdi n9SmL9C2người đn9SmL9C2àn 6jGdông troZpT92r4qng phònn9SmL9C2g cườiZpT92r4q nói:

- ZpT92r4qÔng, ba6jGd, ha6jGdi nZpT92r4qgười cùnZpT92r4qg ởn9SmL9C2 đâyn9SmL9C2 à.

- Làn9SmL9C2 chn9SmL9C2áu n9SmL9C2à n9SmL9C2– ZpT92r4qÔng 6jGdVăn T6jGdrác t6jGdhấy n9SmL9C2đứa 6jGdcháu y6jGdêu bướcn9SmL9C2 vàoZpT92r4q t6jGdhì mĩmZpT92r4q cười.

Cô g6jGdái vừ6jGda n9SmL9C2vào tZpT92r4qhì sàn9SmL9C2 đếnZpT92r4q ô6jGdm n9SmL9C2ông VănZpT92r4q Trác6jGd ZpT92r4qnhõng nhẽo.6jGd Ônn9SmL9C2g ZpT92r4qTuấn KhZpT92r4qanh t6jGdhấy co6jGdn gá6jGdi lZpT92r4qàm ZpT92r4qnũng th6jGdì l6jGdên tiếnn9SmL9C2g trách:

- Hạn9SmL9C2 Khann9SmL9C2h! C6jGdon gáiZpT92r4q lớnn9SmL9C2 rồi6jGd màn9SmL9C2 cònZpT92r4q n9SmL9C2làm nũng,6jGd ngưZpT92r4qời tn9SmL9C2a biến9SmL9C2t đưZpT92r4qợc t6jGdhì sẽ6jGd khn9SmL9C2ông ZpT92r4qai dZpT92r4qám cưZpT92r4qới đâu.

Hạ KhanZpT92r4qh 6jGdcười hìh6jGdì nói:

- Khôn6jGdg an9SmL9C2i cướ6jGdi cànZpT92r4qg tốtZpT92r4q, c6jGdon 6jGdở mã6jGdi bênZpT92r4q ôZpT92r4qng 6jGdvà bn9SmL9C2a, đểZpT92r4q haZpT92r4qi ngườin9SmL9C2 nuôi6jGd cn9SmL9C2on su6jGdốt đời.

- ChZpT92r4qáu ZpT92r4qgái củ6jGda ông6jGd xin9SmL9C2nh đẹpn9SmL9C2 giỏiZpT92r4q giaZpT92r4qng nhưZpT92r4q vầy6jGd thn9SmL9C2ì ln9SmL9C2o 6jGdgì n9SmL9C2mà kn9SmL9C2hông c6jGdó ngườin9SmL9C2 cướiZpT92r4q –6jGd ÔngZpT92r4q Vn9SmL9C2ăn TráZpT92r4qc cườiZpT92r4q ln9SmL9C2ớn vỗZpT92r4q vZpT92r4qai chZpT92r4qáu mì6jGdnh nói.

Hạ 6jGdKhanh bZpT92r4quông ôn9SmL9C2ng ZpT92r4qVăn 6jGdTrác n9SmL9C2ra rồiZpT92r4q ngồZpT92r4qi xuốnZpT92r4qg bn9SmL9C2ĩu môn9SmL9C2i nói:

- ÔngZpT92r4q ơiZpT92r4q! ZpT92r4qAi l6jGdại khen9SmL9C2n chZpT92r4qáu gá6jGdi mình6jGd chứ.ZpT92r4q VậyZpT92r4q chẳnn9SmL9C2g hZpT92r4qóa 6jGdra mè6jGdo kZpT92r4qhen mZpT92r4qèo d6jGdài đun9SmL9C2ôi à.

Cả 6jGdhai ZpT92r4qngười n9SmL9C2đàn ô6jGdng nZpT92r4qghe cZpT92r4qô nZpT92r4qói vậZpT92r4qy th6jGdì pZpT92r4qhá r6jGda cười.ZpT92r4q ZpT92r4qĐột nZpT92r4qhiên H6jGdạ Khan9SmL9C2nh q6jGduay san9SmL9C2ng ôZpT92r4qng Tu6jGdấn KZpT92r4qhanh nói:
– Bn9SmL9C2a, lầnZpT92r4q nZpT92r4qày ZpT92r4qba chZpT92r4qo ZpT92r4qcon ln9SmL9C2àm lun9SmL9C2ật ZpT92r4qsư 6jGdđại diện6jGd cZpT92r4qho việc6jGd họpZpT92r4q tácZpT92r4q n9SmL9C2của tậ6jGdp đo6jGdàn mình6jGd 6jGdvới tậpZpT92r4q đoànZpT92r4q NguyênZpT92r4q ThànZpT92r4qh P6jGdhong nha.

- HômZpT92r4q nan9SmL9C2y cn9SmL9C2on n9SmL9C2có hứngZpT92r4q t6jGdhú là6jGdm việZpT92r4qc chn9SmL9C2o công6jGd tn9SmL9C2y n9SmL9C2à –ZpT92r4q Ôngn9SmL9C2 TuZpT92r4qấn KhZpT92r4qanh lườZpT92r4qm co6jGdn gái.

- B6jGda nn9SmL9C2ày n9SmL9C2! T6jGdhì cZpT92r4qon đãn9SmL9C2 là6jGdm lZpT92r4quật sn9SmL9C2ư chZpT92r4qo cônn9SmL9C2g tZpT92r4qy rồiZpT92r4q cn9SmL9C2òn gZpT92r4qì ZpT92r4q– Hạn9SmL9C2 KhanZpT92r4qh nZpT92r4qhõng 6jGdnhẽo vZpT92r4qới 6jGda mình.

- Cháun9SmL9C2 ZpT92r4qgái của6jGd ô6jGdng lZpT92r4qà ngon9SmL9C2an nhấtZpT92r4q. AZpT92r4qi ZpT92r4qnhư cZpT92r4qái thằnZpT92r4qg t6jGdrời đánZpT92r4qh ki6jGda. Tn9SmL9C2ại sZpT92r4qao n9SmL9C2nó chZpT92r4qưa chZpT92r4qịu về6jGd nn9SmL9C2hà h6jGdả –ZpT92r4q n9SmL9C2Ông n9SmL9C2Văn Tr6jGdác tứcn9SmL9C2 giận9SmL9C2n hỏi.

- Dạ,ZpT92r4q n9SmL9C2nó về6jGd Việ6jGdt ZpT92r4qNam rồi6jGd nn9SmL9C2hưng chắc6jGd ZpT92r4qđi loan9SmL9C2nh 6jGdhoanh đâuZpT92r4q đZpT92r4qó ZpT92r4qvẫn chưa6jGd về6jGd nh6jGdà tn9SmL9C2hôi –6jGd 6jGdÔng TZpT92r4quấn Khn9SmL9C2anh lZpT92r4qo 6jGdsợ nói.

- 6jGdMau n9SmL9C2lôi đầuZpT92r4q nó6jGd v6jGdề đZpT92r4qây. Nế6jGdu cZpT92r4qần cứn9SmL9C2 bẻ6jGd gãZpT92r4qy t6jGday ZpT92r4qchân 6jGdnó ln9SmL9C2uôn rồn9SmL9C2i đn9SmL9C2em 6jGdvề –6jGd Ông6jGd VănZpT92r4q TZpT92r4qrác n9SmL9C2giận dữn9SmL9C2 nói.

Hạ n9SmL9C2Khanh kh6jGdẽ liZpT92r4qếc nhn9SmL9C2ìn 6jGdba mn9SmL9C2ình r6jGdồi 6jGdnhún vai.
ZpT92r4qTại nghĩ6jGda 6jGdtrang, một6jGd côZpT92r4q 6jGdgái ma6jGdng sắ6jGdc 6jGdmặt bun9SmL9C2ồn bã6jGd ZpT92r4qđang quỳn9SmL9C2 trướcZpT92r4q 6jGdhai ngôin9SmL9C2 mộ,n9SmL9C2 đượcZpT92r4q n9SmL9C2bao quanZpT92r4qh bởiZpT92r4q ZpT92r4qhoa thạchn9SmL9C2 6jGdthảo tím.

- Mẹn9SmL9C2! Cn9SmL9C2on xn9SmL9C2in lỗi,ZpT92r4q n9SmL9C2con khZpT92r4qông n9SmL9C2thể quêZpT92r4qn được.ZpT92r4q ZpT92r4qCon cứZpT92r4q tưởnn9SmL9C2g 6jGdlà mìn6jGdh c6jGdó thể6jGd qn9SmL9C2uên đi6jGd. NhưngZpT92r4q bây6jGd giờn9SmL9C2 6jGdcon mới6jGd phát6jGd hZpT92r4qiện là6jGd kn9SmL9C2hông pn9SmL9C2hải 6jGdcon qn9SmL9C2uên mZpT92r4qà l6jGdà cZpT92r4qon đan9SmL9C2ng cn9SmL9C2hờ đợ6jGdi cơn9SmL9C2 hội.n9SmL9C2 Cn9SmL9C2ơ h6jGdội đển9SmL9C2 trảZpT92r4q thù.6jGd CZpT92r4qon muốnn9SmL9C2 ngườin9SmL9C2 đànZpT92r4q ZpT92r4qbà 6jGdđã hạn9SmL9C2i c6jGdhết mZpT92r4qẹ phả6jGdi thâZpT92r4qn bạZpT92r4qi dann9SmL9C2h liện9SmL9C2t. CZpT92r4qon m6jGduốn bZpT92r4qà 6jGdta phảZpT92r4qi 6jGdsống ZpT92r4qđau khổ6jGd hơ6jGdn nỗi6jGd ZpT92r4qđau mà6jGd n9SmL9C2con phảiZpT92r4q chịu.ZpT92r4q CZpT92r4qơ hội6jGd của6jGd coZpT92r4qn đếnn9SmL9C2 rồZpT92r4qi. n9SmL9C2Kế ho6jGdạch ZpT92r4qtrả th6jGdù của6jGd co6jGdn vừZpT92r4qa mn9SmL9C2ới b6jGdắt đầun9SmL9C2 thôi.

- n9SmL9C2Ba! ZpT92r4qXin ZpT92r4qba hZpT92r4qãy p6jGdhù h6jGdộ 6jGdcho con.
Hin9SmL9C2ểu ĐồngZpT92r4q xn9SmL9C2uống ZpT92r4qxe bun9SmL9C2ýt, cn9SmL9C2ô n9SmL9C2đi dạo6jGd đ6jGdể n9SmL9C2thư thản,n9SmL9C2 khônZpT92r4qg biếZpT92r4qt ZpT92r4qtại saZpT92r4qo chân9SmL9C2n lạin9SmL9C2 đưa6jGd 6jGdcô đếnn9SmL9C2 trưZpT92r4qớc n9SmL9C2quán cà6jGd ZpT92r4qphê GRANTTZpT92r4qYLOVE. Hiểun9SmL9C2 Đồngn9SmL9C2 đứngZpT92r4q nhì6jGdn tn9SmL9C2hật ZpT92r4qlâu 6jGdtrước cử6jGda tiệmn9SmL9C2. Cn9SmL9C2ô ZpT92r4qvà VĩnhZpT92r4q Ph6jGdong cón9SmL9C2 n9SmL9C2rất nhiều6jGd hồin9SmL9C2 ứ6jGdc ởZpT92r4q quZpT92r4qán c6jGdà n9SmL9C2phê nàn9SmL9C2y. TrZpT92r4qời ZpT92r4qphun nhẹZpT92r4q n9SmL9C2những hn9SmL9C2ạt mn9SmL9C2ưa xn9SmL9C2uống đất.ZpT92r4q H6jGdiểu Đồnn9SmL9C2g quyếZpT92r4qt địnZpT92r4qh bZpT92r4qước vàoZpT92r4q bênn9SmL9C2 trong.

Cảnh vậtZpT92r4q tr6jGdong qZpT92r4quán vẫnn9SmL9C2 khôZpT92r4qng thaZpT92r4qy đổi,ZpT92r4q cn9SmL9C2hỉ n9SmL9C2là nh6jGdững nZpT92r4qgười 6jGdcũ đZpT92r4qã khônZpT92r4qg còn9SmL9C2n. Trướn9SmL9C2c mặt6jGd ZpT92r4qcô ZpT92r4qđều l6jGdà nhữn9SmL9C2ng nhâZpT92r4qn viêZpT92r4qn mới6jGd. HọZpT92r4q vẫn6jGd n9SmL9C2lích sựZpT92r4q, vẫnn9SmL9C2 ân9SmL9C2n ZpT92r4qcần. Cây6jGd ZpT92r4qđàn pianZpT92r4qo vn9SmL9C2ẫn cònn9SmL9C2 n9SmL9C2y chỗ6jGd củ,n9SmL9C2 vẫn9SmL9C2n sáZpT92r4qng bón9SmL9C2ng. HiểuZpT92r4q Đồng6jGd đưZpT92r4qa n9SmL9C2tay bZpT92r4qấm thZpT92r4qử, ZpT92r4qâm thZpT92r4qanh quen9SmL9C2n thuộc6jGd van6jGdg lê6jGdn. ZpT92r4qĐã ln9SmL9C2âu r6jGdồi cô6jGd không6jGd độngn9SmL9C2 6jGdđến phímn9SmL9C2 đàn.ZpT92r4q Trước6jGd đâyZpT92r4q, n9SmL9C2khi quZpT92r4qán n9SmL9C2đã đóng6jGd c6jGdửa, côn9SmL9C2 v6jGdà Vĩn9SmL9C2nh PhonZpT92r4qg vn9SmL9C2ẫn ởZpT92r4q lạn9SmL9C2i cùnZpT92r4qg nhan9SmL9C2u đZpT92r4qánh đànn9SmL9C2, tiếnZpT92r4qg đàn6jGd còn9SmL9C2n đó6jGd nhưZpT92r4qng ngưZpT92r4qời x6jGdưa đâZpT92r4qu còn.

Hiểu Đ6jGdồng chọn6jGd n9SmL9C2cái b6jGdàn bêZpT92r4qn 6jGdcửa kín6jGdh, lZpT92r4qúc trướcZpT92r4q côZpT92r4q han9SmL9C2y n9SmL9C2cùng Vĩnhn9SmL9C2 PhZpT92r4qong ngồZpT92r4qi ở6jGd đâyn9SmL9C2 ngắm6jGd nhìnZpT92r4q mọin9SmL9C2 ngườ6jGdi qZpT92r4qua lạZpT92r4qi, ZpT92r4qcó ZpT92r4qkhi ngắZpT92r4qm nhì6jGdn mưn9SmL9C2a. N6jGdhân viê6jGdn ZpT92r4qmang đến6jGd chn9SmL9C2o côn9SmL9C2 mộtn9SmL9C2 n9SmL9C2tách 6jGdcà p6jGdhê, mùin9SmL9C2 càZpT92r4q phên9SmL9C2 n9SmL9C2nóng n9SmL9C2ấm tn9SmL9C2hơm lừnZpT92r4qg bốn9SmL9C2c lZpT92r4qên mũ6jGdi. MộtZpT92r4q bn9SmL9C2ài hátn9SmL9C2 nhẹZpT92r4q tZpT92r4qrữ tìnZpT92r4qh van6jGdg lên:

Ngồi 6jGdlặng ZpT92r4qthinh quZpT92r4qán vằngn9SmL9C2 tênhn9SmL9C2 eZpT92r4qm 6jGdmột mình
Chẳn9SmL9C2ng cònn9SmL9C2 anZpT92r4qh nhưngn9SmL9C2 vẫn6jGd kêZpT92r4qu n9SmL9C2cafe đắng
Cành n9SmL9C2hoa trắngZpT92r4q mon9SmL9C2ng manh
rụn9SmL9C2ng n9SmL9C2trên phí6jGdm cây6jGd dươnn9SmL9C2g cầm
như chínZpT92r4qh n9SmL9C2e buồn6jGd hn9SmL9C2eo hắt6jGd nhữngZpT92r4q chiều6jGd mưa.

Bài nh6jGdạc ZpT92r4qxưa 6jGdem đZpT92r4qã nZpT92r4qghe baZpT92r4qo nhiêun9SmL9C2 lần
ZpT92r4qLà nỗiZpT92r4q 6jGdcô đơnZpT92r4q nỗZpT92r4qi nZpT92r4qhớ ZpT92r4qanh nhi6jGdều 6jGdbấy nhiêu
CZpT92r4qafe đắng6jGd ZpT92r4qở trênn9SmL9C2 m6jGdôi mn9SmL9C2à 6jGdem đắnZpT92r4qg 6jGdở tron6jGdg lòng
KhônZpT92r4qg hZpT92r4qiểu sZpT92r4qao ZpT92r4qem n9SmL9C2chẳng khóc6jGd mà6jGd mắ6jGdt nn9SmL9C2hạt nhòa

Bỗng v6jGdỡ 6jGdòa n9SmL9C2vì nhữngn9SmL9C2 xóZpT92r4qt xa
Khi ZpT92r4qnhận rZpT92r4qa mn9SmL9C2ình rấ6jGdt nhớ
Nn9SmL9C2gỡ đn9SmL9C2ã qZpT92r4quên hì6jGdnh 6jGdbóng tn9SmL9C2hân quen
mà hôn9SmL9C2m n9SmL9C2nay lại6jGd nhớZpT92r4q thêm

Trách 6jGdtrái t6jGdim 6jGdmình chẳn9SmL9C2ng đủ6jGd 6jGdvô tình
đn9SmL9C2ể 6jGdphôi pZpT92r4qhai mà6jGdu kýZpT92r4q ức
Đã lZpT92r4qâu rồin9SmL9C2 n9SmL9C2mà cứZpT92r4q mZpT92r4qãi n9SmL9C2hy vọng
Anh biếtn9SmL9C2 khôZpT92r4qng eZpT92r4qm chắn9SmL9C2c 6jGdsẽ thô6jGdi chn9SmL9C2ờ mong
Bài6jGd nhạcZpT92r4q 6jGdxưa eZpT92r4qm đn9SmL9C2ã n6jGdghe bn9SmL9C2ao n9SmL9C2nhiêu lần
Là 6jGdnỗi 6jGdcô đơn6jGd nZpT92r4qỗi nhớZpT92r4q anZpT92r4qh nhiề6jGdu n9SmL9C2bấy nhiêu
Cafe đ6jGdắng ởn9SmL9C2 6jGdtrên m6jGdôi n9SmL9C2mà n9SmL9C2em đắnn9SmL9C2g 6jGdở ZpT92r4qtrong lòng
Kn9SmL9C2hông hZpT92r4qiểu sZpT92r4qao ZpT92r4qem chẳngZpT92r4q kh6jGdóc m6jGdà mắ6jGdt nh6jGdạt nhòa

Bỗng vỡ6jGd ò6jGda n9SmL9C2vì n6jGdhững n9SmL9C2xót xa
ZpT92r4qKhi nhậ6jGdn r6jGda mìnhZpT92r4q rấtZpT92r4q nhớ
Ngỡ đn9SmL9C2ã qZpT92r4quên h6jGdình bóng6jGd thân9SmL9C2n quen
ZpT92r4qmà hn9SmL9C2ôm nn9SmL9C2ay l6jGdại 6jGdnhớ thêm

Trách tráin9SmL9C2 tn9SmL9C2im mn9SmL9C2ình chẳngZpT92r4q đủ6jGd vZpT92r4qô tình
đ6jGdể 6jGdphôi phaZpT92r4qi màn9SmL9C2u kZpT92r4qý ức
ZpT92r4qĐã lâZpT92r4qu rồiZpT92r4q mà6jGd cứ6jGd n9SmL9C2hy vọng
n9SmL9C2Anh biếtZpT92r4q khôn9SmL9C2ng ZpT92r4qem chắcn9SmL9C2 sẽ6jGd …..

Bỗng vỡ6jGd òaZpT92r4q n9SmL9C2vì nn9SmL9C2hững xó6jGdt xa
ZpT92r4qKhi nhậnn9SmL9C2 rn9SmL9C2a ZpT92r4qmình n9SmL9C2rất nhớ
Ng6jGdỡ đãZpT92r4q qu6jGdên hZpT92r4qình bóZpT92r4qng ZpT92r4qthân quen
mà hZpT92r4qôm nn9SmL9C2ay lạiZpT92r4q nZpT92r4qhớ thêm

Trách tZpT92r4qrái tZpT92r4qim mình6jGd chẳ6jGdng đZpT92r4qủ vôZpT92r4q tình
ZpT92r4qđể 6jGdphôi pn9SmL9C2hai màu ký ức
Đã lâu rồi mà cứ hy vọng
Anh biết không em chắc sẽ thôi chờ mong…

Nghe bài hát xong, Hiểu Đồng khẽ cười: “ Đúng vậy, cô vẫn chưa đủ vô tình nên không thể quên được Vĩnh Phong. Đã đến lúc phải quên đi”

Cô uống một hớp cà phê, quả thật lòng thấy đắng vô cùng.