You are here

Gái Già Xì Tin - Chương 12

Chương 1HrCpdUTJ2.1: C57sFbteYái này4yyz cHrCpdUTJó HrCpdUTJtính lHrCpdUTJà 57sFbteYquấy 4yyzrối tìnhHrCpdUTJ d4yyzục cô57sFbteYng cộ4yyzng khôn57sFbteYg đấy????

(Bông lộ57sFbteYc HrCpdUTJvừng trê4yyzn 4yyzsân thiếu57sFbteY nhiHrCpdUTJ, gầ57sFbteYn h57sFbteYồ H4yyzoàn 57sFbteYKiếm 25/9/11)
Điện thoạiHrCpdUTJ t4yyzrong 4yyzphòng kh4yyzách sạ57sFbteYn ch4yyzợt rHrCpdUTJeo. Dư57sFbteYơng nHrCpdUTJhấc 4yyzmáy ngh4yyze. C57sFbteYô 4yyznhíu mHrCpdUTJày khHrCpdUTJi nhHrCpdUTJân 4yyzviên khá57sFbteYch sạn4yyz với57sFbteY giọng57sFbteY miền57sFbteY Tru57sFbteYng n4yyzhỏ nhẹHrCpdUTJ nóiHrCpdUTJ HrCpdUTJcó ngườiHrCpdUTJ muố57sFbteYn gặp57sFbteY cô.57sFbteY Dương4yyz HrCpdUTJlập 4yyztức n57sFbteYghĩ nga57sFbteYy đế4yyzn Qu57sFbteYân nên4yyz 4yyzlạnh 4yyzlùng tHrCpdUTJrả lờ57sFbteYi là57sFbteY HrCpdUTJcô kh57sFbteYông muốn57sFbteY 57sFbteYgặp a57sFbteYi hết,4yyz c4yyzũng 4yyzkhông qHrCpdUTJuen aHrCpdUTJi 4yyzở đHrCpdUTJây. NhưnHrCpdUTJg giọng57sFbteY lễHrCpdUTJ t4yyzân 4yyzvẫn 4yyztiếp tục57sFbteY 4yyzngọt ngào.

“Dạ, ản4yyzh nhờ4yyz nó4yyzi ảnh57sFbteY tHrCpdUTJên ĐịnHrCpdUTJh ạ!”

Sấm sHrCpdUTJét 57sFbteYnổ 4yyzđùng bHrCpdUTJên t4yyzai. ĐịnHrCpdUTJh sHrCpdUTJao? KhHrCpdUTJông líHrCpdUTJ 57sFbteYnào c4yyzái n4yyzgười c4yyzô 4yyzâm tHrCpdUTJhầm nguHrCpdUTJyền HrCpdUTJrủa nã57sFbteYy g57sFbteYiờ lạiHrCpdUTJ lòHrCpdUTJ dò57sFbteY 57sFbteYtới đâ4yyzy tìHrCpdUTJm 4yyzcô c57sFbteYhứ? MàHrCpdUTJ 57sFbteYvì s57sFbteYao a4yyznh lại4yyz bHrCpdUTJiết HrCpdUTJđược ch57sFbteYỗ 57sFbteYphòng c4yyzô đượHrCpdUTJc n4yyzhỉ? Dươ4yyzng ngHrCpdUTJhĩ đếnHrCpdUTJ đủ4yyz m4yyzọi khảHrCpdUTJ nHrCpdUTJăng, cu57sFbteYối c4yyzùng c57sFbteYô t57sFbteYạm t57sFbteYìm được4yyz g4yyziải pháHrCpdUTJp hợp57sFbteY l57sFbteYý. Chắc57sFbteY làHrCpdUTJ 57sFbteYTân, ô57sFbteYng mốiHrCpdUTJ ng57sFbteYày xư4yyza 57sFbteYvẫn 57sFbteYkhông quHrCpdUTJên nhi57sFbteYệm v4yyzụ của4yyz m4yyzình. HrCpdUTJChỉ 4yyzcó Tân4yyz m4yyzới 4yyzbiết phòng4yyz cHrCpdUTJủa 57sFbteYcô 57sFbteYở c57sFbteYái th4yyzành ph4yyzố biển4yyz này4yyz, vì  chí4yyznh an4yyzh t4yyzrực tiếp57sFbteY boo57sFbteYk vé,4yyz boo4yyzk phòng57sFbteY 4yyzcho 57sFbteYcô 4yyzở khHrCpdUTJách sạn4yyz nHrCpdUTJày mà.

Ý ngh4yyzĩ ĐịnhHrCpdUTJ đếnHrCpdUTJ t57sFbteYìm l57sFbteYàm 57sFbteYcô q57sFbteYuýnh 4yyzlên. Dương4yyz 57sFbteYhớt hảiHrCpdUTJ c57sFbteYhải HrCpdUTJsơ má4yyzi tó4yyzc, th57sFbteYay chiếc57sFbteY áo4yyz h57sFbteYai dâ4yyzy 4yyzvà chiếcHrCpdUTJ quần57sFbteY aliHrCpdUTJbaba HrCpdUTJmàu hồn4yyzg 4yyztím 57sFbteYđiệu đàHrCpdUTJ 57sFbteYrồi chạ4yyzy nHrCpdUTJhào r4yyza c57sFbteYửa. 4yyzĐến HrCpdUTJkhi cầm4yyz nắmHrCpdUTJ cửa57sFbteY 4yyzđịnh xoay4yyz, Dương4yyz mới &nbsp4yyz;sực n57sFbteYhớ, cHrCpdUTJô l57sFbteYại chạHrCpdUTJy  bổ vào4yyz ph4yyzòng, lHrCpdUTJôi túi57sFbteY raHrCpdUTJ, HrCpdUTJlấy 57sFbteYthỏi so57sFbteYn 4yyzmôi quẹt57sFbteY nhaHrCpdUTJnh một4yyz cáiHrCpdUTJ. L57sFbteYúc nhìnHrCpdUTJ gương, HrCpdUTJ mím mí4yyzm mô4yyzi cHrCpdUTJho 57sFbteYson la57sFbteYn đều,57sFbteY Dư4yyzơng HrCpdUTJmới giậ57sFbteYt mình.

Ôi, lậ57sFbteYp trườnHrCpdUTJg cHrCpdUTJủa 4yyzcô ch4yyzỉ 4yyzcó thế4yyz thôi57sFbteY saHrCpdUTJo? Lỏn4yyzg lẻoHrCpdUTJ HrCpdUTJđến phHrCpdUTJát sợ4yyz. Vừa57sFbteY mớiHrCpdUTJ quHrCpdUTJyết tâmHrCpdUTJ khôn57sFbteYg l57sFbteYiên HrCpdUTJquan đHrCpdUTJến c57sFbteYả chú4yyz chHrCpdUTJáu nh57sFbteYà 4yyzanh cơHrCpdUTJ mà.

Vả l57sFbteYại, a57sFbteYnh đ57sFbteYã cHrCpdUTJó “mối”.

Bang! BanHrCpdUTJg! HrCpdUTJCái HrCpdUTJý nghHrCpdUTJĩ 57sFbteY“Định HrCpdUTJcó m57sFbteYối” kh4yyziến c57sFbteYô sựngHrCpdUTJ lại,4yyz b4yyzỗng dưngHrCpdUTJ 57sFbteYmuốn chùiHrCpdUTJ quácHrCpdUTJh 57sFbteYtí HrCpdUTJson mô4yyzi HrCpdUTJđi. Nhưn57sFbteYg sa4yyzu n57sFbteYghĩ mìn4yyzh tHrCpdUTJhật t57sFbteYrẻ HrCpdUTJcon trẻ57sFbteY m57sFbteYỏ, m57sFbteYình xi57sFbteYnh đâu4yyz HrCpdUTJphải HrCpdUTJcho d57sFbteYuy n57sFbteYhất mộ57sFbteYt 4yyzngười nh4yyzìn, thHrCpdUTJế 4yyzlà DươnHrCpdUTJg nHrCpdUTJhe ră4yyzng cười4yyz với57sFbteY mìnhHrCpdUTJ tron57sFbteYg 57sFbteYgương mộtHrCpdUTJ cá4yyzi, rồ57sFbteYi HrCpdUTJtrái ngượcHrCpdUTJ vHrCpdUTJới HrCpdUTJvẻ hớ4yyzt 4yyzhải lHrCpdUTJúc nãy57sFbteY, cHrCpdUTJô đủHrCpdUTJng đỉnhHrCpdUTJ đ4yyzi r57sFbteYa kh57sFbteYỏi phòng.

Thế n57sFbteYhưng 57sFbteYdù r57sFbteYa vẻ57sFbteY bì4yyznh thả4yyzn đếnHrCpdUTJ mấy57sFbteY HrCpdUTJthì HrCpdUTJkhi thanHrCpdUTJg 4yyzmáy “ding”HrCpdUTJ mộtHrCpdUTJ cá57sFbteYi rồ4yyzi m4yyzở 57sFbteYra, Dương57sFbteY HrCpdUTJvẫn HrCpdUTJnhận th4yyzấy 57sFbteYtim mìnhHrCpdUTJ đang57sFbteY đ4yyzập thì57sFbteYnh thịchHrCpdUTJ. Cô  HrCpdUTJtiến vềHrCpdUTJ phíaHrCpdUTJ qu57sFbteYầy 4yyzlễ t57sFbteYân của57sFbteY kh4yyzách sạn,4yyz như57sFbteYng HrCpdUTJchỉ thấy4yyz nh4yyzân viê4yyzn HrCpdUTJđang cắ4yyzm 57sFbteYcúi n57sFbteYhập sổ4yyz sá4yyzch. DưHrCpdUTJơng lướt57sFbteY mắtHrCpdUTJ nhìn4yyz qHrCpdUTJuanh, nh57sFbteYưng  cả kh4yyzu t57sFbteYầng trệt57sFbteY 4yyzchỉ thấHrCpdUTJy vài4yyz b57sFbteYa khácHrCpdUTJh Tây57sFbteY đan57sFbteYg điHrCpdUTJ lHrCpdUTJại, còn57sFbteY đâ57sFbteYu khôHrCpdUTJng thHrCpdUTJấy bóHrCpdUTJng dán57sFbteYg của4yyz 57sFbteYkẻ ch4yyzuyên mặc57sFbteY sơHrCpdUTJ m4yyzi đeHrCpdUTJn ấyHrCpdUTJ 57sFbteYđâu 57sFbteYhết. KHrCpdUTJhông 4yyzlẽ HrCpdUTJanh đHrCpdUTJợi 4yyzlâu qu4yyzá đã4yyz 57sFbteYđi rồi? &nbs4yyzp;Dương HrCpdUTJđi về57sFbteY p57sFbteYhía lễ57sFbteY tân4yyz, đ4yyzịnh hỏiHrCpdUTJ 4yyzhan m57sFbteYột cHrCpdUTJâu th4yyzì độ57sFbteYt ngộ57sFbteYt có4yyz HrCpdUTJbàn taHrCpdUTJy 57sFbteYvỗ nhẹ57sFbteY và57sFbteYo HrCpdUTJvai cô.

“Ở đây”.

Dương HrCpdUTJquay 4yyzphắt lại57sFbteY nhìn57sFbteY. Khô57sFbteYng thể57sFbteY ti57sFbteYn đưHrCpdUTJợc v57sFbteYào mHrCpdUTJắt mình57sFbteY, trước4yyz mHrCpdUTJặt 4yyzcô làHrCpdUTJ m4yyzột khuôHrCpdUTJn mặt4yyz mà4yyz côHrCpdUTJ chỉ4yyz muố4yyzn …4yyz đấmHrCpdUTJ 4yyzcho một4yyz nhát.4yyz Quâ57sFbteYn như4yyzớn n57sFbteYhướn HrCpdUTJđôi l4yyzông 57sFbteYmày, nhì4yyzn côHrCpdUTJ n4yyzhe r4yyzăng r57sFbteYa cười.

“Ô, là57sFbteYm g4yyzì HrCpdUTJnhư muốn57sFbteY gHrCpdUTJiết ng4yyzười HrCpdUTJthế kia?”

Dương tức57sFbteY 57sFbteYđến 57sFbteYmức muHrCpdUTJốn x57sFbteYịt HrCpdUTJkhói lỗHrCpdUTJ taHrCpdUTJi. Tứ57sFbteYc cái57sFbteY 57sFbteYthằng trờ4yyzi đ4yyzánh HrCpdUTJnày một57sFbteY, tứcHrCpdUTJ c57sFbteYhính bản57sFbteY t57sFbteYhân mìnhHrCpdUTJ m57sFbteYười. 57sFbteYSao c4yyzô có57sFbteY thể4yyz 4yyzngu s4yyzi kì57sFbteY diệ4yyzu vậ57sFbteYy cơHrCpdUTJ chứ57sFbteY, khô57sFbteYng ng4yyzhĩ đếHrCpdUTJn chiHrCpdUTJêu lừ4yyza qu57sFbteYá mứHrCpdUTJc HrCpdUTJđơn gHrCpdUTJiản n57sFbteYày. N57sFbteYhưng b4yyziết tức4yyz tối4yyz cHrCpdUTJhỉ tổ4yyz làmHrCpdUTJ mình57sFbteY thêHrCpdUTJm uất,57sFbteY kHrCpdUTJhông giHrCpdUTJải HrCpdUTJquyết HrCpdUTJđược gìHrCpdUTJ n57sFbteYên cHrCpdUTJô HrCpdUTJhất mặt.

“Ra  người mu57sFbteYốn 4yyzgặp tô57sFbteYi lHrCpdUTJà cậHrCpdUTJu đó57sFbteY à?”

Quân gật4yyz gậ57sFbteYt đầu4yyz, cònHrCpdUTJ cư4yyzời toHrCpdUTJe HrCpdUTJra vẻ4yyz HrCpdUTJrất nHrCpdUTJgây thơ.

Dương cườiHrCpdUTJ cHrCpdUTJười bỡ4yyzn 4yyzcợt “Th4yyzế mHrCpdUTJới tha4yyzy t57sFbteYên đổi57sFbteY hộ4yyz HrCpdUTJkhẩu à?”

Quân x57sFbteYịt 4yyznụ 57sFbteYcười, lú57sFbteYc sau HrCpdUTJ bĩu môHrCpdUTJi ấm57sFbteY ức.

“Hừ. Tứ4yyzc 4yyzvì đâyHrCpdUTJ mHrCpdUTJạo 4yyzdanh ch4yyzú HrCpdUTJĐịnh à?57sFbteY 57sFbteYNhưng đâ57sFbteYy HrCpdUTJkhông 4yyznói thếHrCpdUTJ HrCpdUTJthì 4yyzcó xuống4yyz không?”

Dương nghiế57sFbteYn răng.

“Đồ láHrCpdUTJu c4yyzá láu4yyz tôm”.

“Ôi, láHrCpdUTJu g4yyzì chẳng57sFbteY được,57sFbteY l57sFbteYáu HrCpdUTJcá, lá57sFbteYu tHrCpdUTJôm, láuHrCpdUTJ 57sFbteYốc, l4yyzáu ếch,4yyz láuHrCpdUTJ cHrCpdUTJả nh57sFbteYái 57sFbteYbén luôn…HrCpdUTJ HrCpdUTJHa h4yyza “

Thấy mìHrCpdUTJnh 4yyzlại sắp4yyz 57sFbteYphát đi4yyzên, DươnHrCpdUTJg 57sFbteYquay ph57sFbteYắt ngườiHrCpdUTJ đi57sFbteY. Nhưng57sFbteY mộ57sFbteYt ý57sFbteY nghHrCpdUTJĩ lướtHrCpdUTJ q57sFbteYua HrCpdUTJkhiến Dương4yyz s4yyzựng lHrCpdUTJại. Cô4yyz 57sFbteYquay ngoắtHrCpdUTJ 4yyztrở lại4yyz 4yyzvà HrCpdUTJva thẳngHrCpdUTJ vàHrCpdUTJo 57sFbteYcái nHrCpdUTJgười đa57sFbteYng hămHrCpdUTJ 57sFbteYhở đHrCpdUTJi đến,HrCpdUTJ khi4yyzến cHrCpdUTJô tốHrCpdUTJi sHrCpdUTJầm mHrCpdUTJặt mũi.

“Làm HrCpdUTJcái 57sFbteYgì thế4yyz hả?”

Vừa x57sFbteYoa 4yyztrán DươHrCpdUTJng HrCpdUTJvừa HrCpdUTJgắt lêHrCpdUTJn. Quân57sFbteY 57sFbteYlúng HrCpdUTJtúng thaHrCpdUTJnh minh.

  “Ai 4yyzbảo đang57sFbteY đ57sFbteYi tựHrCpdUTJ dHrCpdUTJưng đ4yyzứng lại57sFbteY? Có57sFbteY làm4yyz s4yyzao không?”

“Sao t57sFbteYrăng c57sFbteYái HrCpdUTJgì. Tr57sFbteYả đây?”

Dương trừng57sFbteY mắt4yyz 4yyzxòe HrCpdUTJtay ra

Quân ngẩn4yyz 57sFbteYngơ nh57sFbteYìn khuôn57sFbteY mặ4yyzt DưHrCpdUTJơng, rồi4yyz l4yyzại nhì4yyzn 57sFbteYbàn 4yyztay x57sFbteYòe r57sFbteYa 4yyzcủa cô.

“Trả gì.HrCpdUTJ Tr4yyzả nHrCpdUTJợ tình4yyz x4yyza 57sFbteYà? h57sFbteYí hí”

“Còn dá57sFbteYm 4yyzcười h4yyzả? TrHrCpdUTJả chứng4yyz 57sFbteYminh thư4yyz c57sFbteYủa tôi.57sFbteY CậHrCpdUTJu 4yyzcó biết4yyz tôHrCpdUTJi phải4yyz manHrCpdUTJg HrCpdUTJpassport để57sFbteY 57sFbteYở khách4yyz sạ4yyzn khôHrCpdUTJng hả?”

Quân HrCpdUTJcười tíHrCpdUTJt cảHrCpdUTJ mắt.

“Có passport &nb57sFbteYsp;rồi thì4yyz 4yyzcần gì4yyz chứHrCpdUTJng miHrCpdUTJnh thư4yyz nữa.HrCpdUTJ Để57sFbteY đây4yyz giữ57sFbteY làHrCpdUTJm tiHrCpdUTJn cho?”

Hai nHrCpdUTJắm 57sFbteYđấm của4yyz Dư4yyzơng đãHrCpdUTJ siết57sFbteY chặ57sFbteYt, gân57sFbteY xa4yyznh chắcHrCpdUTJ cũ4yyzng phả57sFbteYi nổHrCpdUTJi 57sFbteYlên 4yyzcuồn cuộnHrCpdUTJ, 4yyzcô tr57sFbteYừng trừ4yyzng 57sFbteYmắt n4yyzhìn c4yyzái kẻ57sFbteY mặtHrCpdUTJ đang4yyz vôHrCpdUTJ cùHrCpdUTJng t4yyzoe toét.

“Tin cái4yyz co4yyzn khỉ4yyz! 4yyzTóm lạHrCpdUTJi 4yyzcậu 57sFbteYcó trảHrCpdUTJ không?”

Quân cười57sFbteY cười.

“Không t4yyzrả. Th57sFbteYích HrCpdUTJthì đi4yyz mà57sFbteY l57sFbteYấy. 57sFbteYỞ đây57sFbteY này”.

Vừa HrCpdUTJnói Quân57sFbteY vừ57sFbteYa vỗ4yyz b57sFbteYồm bộp57sFbteY và4yyzo …4yyz mô4yyzng, HrCpdUTJnơi c4yyzhiếc tú4yyzi q4yyzuần HrCpdUTJjean phồng4yyz lê4yyzn bHrCpdUTJởi m4yyzột chiếc57sFbteY ví57sFbteY. HrCpdUTJNụ c4yyzười 4yyztự tiHrCpdUTJn v4yyzì HrCpdUTJbiết côHrCpdUTJ kh57sFbteYông đờHrCpdUTJi nàHrCpdUTJo d57sFbteYám “m4yyzanh động”HrCpdUTJ khiế4yyzn Dươn57sFbteYg tức4yyz điê57sFbteYn. MộtHrCpdUTJ cơnHrCpdUTJ HrCpdUTJbốc đ57sFbteYồng 57sFbteYbất thìnHrCpdUTJh 57sFbteYlình HrCpdUTJkéo đến,HrCpdUTJ kh57sFbteYi 4yyzmà chư4yyza kịHrCpdUTJp suHrCpdUTJy HrCpdUTJnghĩ gì4yyz HrCpdUTJthêm D57sFbteYương đãHrCpdUTJ th4yyzấy mì57sFbteYnh chạHrCpdUTJy HrCpdUTJra 4yyzsau lưng4yyz 57sFbteYQuân, r4yyza sức57sFbteY 4yyznhét t57sFbteYay v57sFbteYào HrCpdUTJtúi quần,57sFbteY móc4yyz chiếHrCpdUTJc ví57sFbteY ra.

Quân choá57sFbteYng, lặ4yyzng điHrCpdUTJ một4yyz tho4yyzáng, 57sFbteYngoái r4yyza đằ4yyzng sau.

“Oái… Này…4yyz HrCpdUTJNày… S57sFbteYờ… 57sFbteYsờ m4yyzông đây4yyz t4yyzhật đấy4yyz à…

Dương HrCpdUTJvẫn nghiế4yyzn răngHrCpdUTJ rútHrCpdUTJ cá4yyzi v57sFbteYí ra4yyz, nhưng4yyz chiếc57sFbteY q4yyzuần 57sFbteYJean HrCpdUTJchật k4yyzhiến chHrCpdUTJiếc víHrCpdUTJ m4yyzãi khôn57sFbteYg kéo4yyz lêHrCpdUTJn được.

Một v57sFbteYài v4yyzị kh57sFbteYách Tâ57sFbteYy HrCpdUTJbắt đầ57sFbteYu hiHrCpdUTJếu kHrCpdUTJì 4yyzquay rHrCpdUTJa n57sFbteYhìn, nhưngHrCpdUTJ HrCpdUTJDương kệ4yyz xá57sFbteYc. Đa4yyzng t4yyzrong cơHrCpdUTJn 57sFbteYtức tối57sFbteY vàHrCpdUTJ đư57sFbteYợc a4yyzn ủi4yyz vớHrCpdUTJi 4yyzý ngh57sFbteYĩ “đ4yyzối mặt4yyz với57sFbteY 57sFbteYnhững HrCpdUTJthằng chàyHrCpdUTJ bửa4yyz thì4yyz HrCpdUTJphải cHrCpdUTJhày bửa57sFbteY hHrCpdUTJơn n4yyzó”, HrCpdUTJnên Dươn4yyzg nghiến4yyz răHrCpdUTJng rút57sFbteY cật4yyz l4yyzực. C57sFbteYhiếc v57sFbteYí HrCpdUTJvừa 57sFbteYthò lênHrCpdUTJ qu4yyza mép4yyz t4yyzúi thìHrCpdUTJ QuHrCpdUTJân 57sFbteYlại nHrCpdUTJgọ nguậy.

“Này này,57sFbteY cái4yyz 57sFbteYnày có57sFbteY HrCpdUTJtính lHrCpdUTJà quấy4yyz rố4yyzi t57sFbteYình d57sFbteYục c4yyzông 57sFbteYcộng HrCpdUTJkhông đấy?”

Vì Qu57sFbteYân xo4yyzay ngườiHrCpdUTJ 4yyznên Dươ57sFbteYng bị57sFbteY trượ4yyzt ta57sFbteYy HrCpdUTJra. Cô4yyz 57sFbteYlại HrCpdUTJphải nHrCpdUTJhào t57sFbteYheo, vừHrCpdUTJa cố57sFbteY kéHrCpdUTJo HrCpdUTJchiếc 57sFbteYví HrCpdUTJra, vừ4yyza hét4yyz nhỏ.

“Câm miệng.HrCpdUTJ 57sFbteYĐứng 57sFbteYim đấy”.

Giọng Quân57sFbteY v57sFbteYừa buồnHrCpdUTJ cườ57sFbteYi, vừa57sFbteY thi4yyzểu não.

“Ôi, 57sFbteYchú Đ57sFbteYịnh, chú57sFbteY ch57sFbteYứng kiến4yyz nhá.4yyz Rõ4yyz 4yyzlà NháiHrCpdUTJ 4yyzBén “dê”57sFbteY cháuHrCpdUTJ mà!

Dương hunHrCpdUTJg hăn4yyzg trừ57sFbteYng mắtHrCpdUTJ l4yyzên nhì57sFbteYn Quân.

“Hừ, đ57sFbteYừng 57sFbteYmà lôi57sFbteY ch4yyzú 57sFbteYcậu r57sFbteYa m4yyzà dọa57sFbteY 4yyztôi. Tưởng4yyz cHrCpdUTJhú cậu4yyz mHrCpdUTJà 57sFbteYxi n57sFbteYhê vHrCpdUTJới HrCpdUTJtôi hả”?

Mắt Qu57sFbteYân lấp57sFbteY lánh57sFbteY HrCpdUTJtinh quái.

“Thật 4yyzkhông 57sFbteYxi nhêHrCpdUTJ chứ?”.

Dương 4yyzđã rHrCpdUTJút 57sFbteYra đ4yyzược chiếHrCpdUTJc ví4yyz qu57sFbteYái đ4yyzản r4yyza khỏi4yyz chiếc4yyz quần57sFbteY ch4yyzật một4yyz 4yyzcách 57sFbteYquái đảnHrCpdUTJ kiHrCpdUTJa, vội4yyz v57sFbteYàng l57sFbteYật 4yyzra đHrCpdUTJể tì57sFbteYm cHrCpdUTJhứng min57sFbteYh c4yyzủa mình.

“Không n4yyzói nhiều57sFbteY đa4yyzu 4yyzdiều. HrCpdUTJIm c4yyzho 57sFbteYtôi cHrCpdUTJòn tìm…”

Dương l4yyzật lậtHrCpdUTJ một57sFbteY hồi,57sFbteY t57sFbteYhấy tro57sFbteYng v57sFbteYí 4yyzcó vài4yyz HrCpdUTJtờ tiền57sFbteY ch57sFbteYẵn, lẻ4yyz lộn57sFbteY xộn.57sFbteY Bê57sFbteYn 57sFbteYngăn kh4yyzác lHrCpdUTJà các4yyz loạiHrCpdUTJ 57sFbteYgiấy tờ57sFbteY 4yyzvà 57sFbteYvài 57sFbteYcái thẻHrCpdUTJ. HrCpdUTJCô t57sFbteYìm th57sFbteYấy đư57sFbteYợc HrCpdUTJchứng mHrCpdUTJinh 4yyzcủa 57sFbteYmình ở4yyz phíHrCpdUTJa tHrCpdUTJrong cùHrCpdUTJng 4yyzcủa chiếHrCpdUTJc ví,57sFbteY được4yyz kẹ57sFbteYp 4yyzbên cHrCpdUTJạnh tờHrCpdUTJ chứng57sFbteY min4yyzh thư57sFbteY khác.HrCpdUTJ 4yyzDương nha57sFbteYnh HrCpdUTJtay kẹp57sFbteY 57sFbteYngay chứng4yyz m4yyzinh của4yyz mình4yyz vào57sFbteY n4yyzách, rồ57sFbteYi HrCpdUTJrút tờ57sFbteY chứn4yyzg m4yyzinh th57sFbteYư của4yyz QuâHrCpdUTJn 4yyzra, liếc4yyz nh57sFbteYìn quHrCpdUTJa. NHrCpdUTJguyễn 57sFbteYHoàng QuânHrCpdUTJ, sinHrCpdUTJh n57sFbteYăm 1987…HrCpdUTJ HrCpdUTJHừ, c4yyzái đ57sFbteYồ oắt57sFbteY coHrCpdUTJn lắm4yyz chHrCpdUTJuyện, sin4yyzh nămHrCpdUTJ 57sFbteY87 mà57sFbteY 4yyzdám lè57sFbteYo 57sFbteYnhèo 4yyzlà aHrCpdUTJnh đâ4yyzy 4yyz27 tuổi.57sFbteY CôHrCpdUTJ nhéHrCpdUTJt tr4yyzở HrCpdUTJlại và57sFbteYo ví,4yyz 4yyzrồi 57sFbteYđập bố4yyzp chiHrCpdUTJếc ví4yyz và57sFbteYo 57sFbteYtay của57sFbteY Quân4yyz, cHrCpdUTJái k57sFbteYẻ v4yyzẫn HrCpdUTJđang t4yyzủm tỉ57sFbteYm đứngHrCpdUTJ nhìn.4yyz LấyHrCpdUTJ hếHrCpdUTJt 57sFbteYgiọng HrCpdUTJhình sự57sFbteY cHrCpdUTJó thểHrCpdUTJ, D57sFbteYương hừHrCpdUTJ mũi.

“Nghe 57sFbteYđây. T57sFbteYừ bâ4yyzy giờ57sFbteY khôngHrCpdUTJ xuấ4yyzt HrCpdUTJhiện trHrCpdUTJước mặtHrCpdUTJ tôi4yyz dướiHrCpdUTJ mHrCpdUTJọi 4yyzhình thức.  Tôi57sFbteY nói4yyz có57sFbteY HrCpdUTJtiếng VHrCpdUTJiệt 57sFbteYcó dấu57sFbteY đấy57sFbteY, HrCpdUTJcó hiểuHrCpdUTJ không?

“Hiểu. NHrCpdUTJhưng chỉ57sFbteY mu4yyzốn hỏi,4yyz t4yyzhế ch57sFbteYú HrCpdUTJĐịnh 57sFbteYcó th57sFbteYể xu4yyzất hiệnHrCpdUTJ troHrCpdUTJng mọi57sFbteY hìn4yyzh thứcHrCpdUTJ không?”

Dương n57sFbteYghiến 4yyzrăng tHrCpdUTJrèo trẹo57sFbteY 57sFbteY“Cả chú4yyz ch57sFbteYáu HrCpdUTJnhà HrCpdUTJcậu phắnHrCpdUTJ 4yyzđi 57sFbteYhết, h4yyziểu chưa?”

Quân g57sFbteYật đầu,57sFbteY qu4yyzay ngHrCpdUTJười nhì4yyzn HrCpdUTJvề phía57sFbteY cửa.

“Chú chá4yyzu mình57sFbteY phải4yyz phắn4yyz thHrCpdUTJôi c4yyzhú ạHrCpdUTJ, ngh4yyze ch57sFbteYừng là4yyz N57sFbteYhái BéHrCpdUTJn kiênHrCpdUTJ q4yyzuyết lắm”

Xì, định57sFbteY HrCpdUTJtiếp tục4yyz lừaHrCpdUTJ côHrCpdUTJ àHrCpdUTJ? 4yyzVừa HrCpdUTJbĩu mô57sFbteYi, 4yyzvừa đ4yyzịnh châmHrCpdUTJ cHrCpdUTJhọc 57sFbteYQuân thêmHrCpdUTJ 4yyzmột c57sFbteYâu nữ57sFbteYa, nhưng57sFbteY mắt4yyz DưHrCpdUTJơng HrCpdUTJvô tì57sFbteYnh liếc4yyz 57sFbteYra cửaHrCpdUTJ mộtHrCpdUTJ cái.

Sau 57sFbteYcái 57sFbteYliếc đ57sFbteYó, DươnHrCpdUTJg đã57sFbteY t57sFbteYrở th57sFbteYành “57sFbteYlinh hồnHrCpdUTJ tượng57sFbteY đá”.

Bởi 57sFbteYngay c57sFbteYửa kHrCpdUTJhách 57sFbteYsạn, Đ57sFbteYịnh đãHrCpdUTJ đ4yyzứng đóHrCpdUTJ từHrCpdUTJ lúc4yyz nà57sFbteYo, ta4yyzy xỏ57sFbteY HrCpdUTJtúi quần,4yyz nhì4yyzn 4yyzvề HrCpdUTJphía cô57sFbteY, đôi4yyz 57sFbteYmắt đHrCpdUTJen 57sFbteYthẫm kín57sFbteY bư4yyzng, môi4yyz 4yyzđiểm nhẹ4yyz 4yyzmột n4yyzụ cười.

P/4yyzs: Hí4yyz hí,4yyz nh57sFbteYư đã57sFbteY 57sFbteYhứa, tHrCpdUTJớ phHrCpdUTJải điHrCpdUTJều ng4yyzay HrCpdUTJanh ĐịnhHrCpdUTJ 57sFbteYtrở 57sFbteYlại HrCpdUTJcho 4yyzcác t4yyzình i57sFbteYu đỡ57sFbteY n4yyzhớ aHrCpdUTJnh í4yyz rồiHrCpdUTJ n57sFbteYhé ^^. 

 

Chương 4yyz12.2: Dư4yyzờng nHrCpdUTJhư HrCpdUTJlà c57sFbteYô xấuHrCpdUTJ hổ.57sFbteY Dườn4yyzg HrCpdUTJnhư HrCpdUTJlà HrCpdUTJcô xấu57sFbteY h4yyzổ, ch4yyzỉ 57sFbteYvới… anh.
(Ngõ đư4yyzờng Huỳnh57sFbteY ThúcHrCpdUTJ 4yyzKháng, 9/20157sFbteY1, p4yyzhoto b57sFbteYy Khanhha)Định 57sFbteYquan sátHrCpdUTJ khuôn57sFbteY mặt4yyz đ4yyzỏ ửngHrCpdUTJ lêHrCpdUTJn mHrCpdUTJàu táHrCpdUTJo cHrCpdUTJhín, dáng57sFbteY điệu4yyz 4yyznhư HrCpdUTJgà mắc4yyz tó4yyzc củaHrCpdUTJ Dư4yyzơng, tro57sFbteYng lò57sFbteYng HrCpdUTJnếm trHrCpdUTJải một4yyz HrCpdUTJcảm giHrCpdUTJác 57sFbteYngọt ngà57sFbteYo. KHrCpdUTJhông hiểu57sFbteY vìHrCpdUTJ HrCpdUTJđâu, nhữ57sFbteYng 4yyzlần gặp4yyz gỡHrCpdUTJ Dương57sFbteY luôn57sFbteY k4yyzì HrCpdUTJquặc, HrCpdUTJkhi thìHrCpdUTJ côHrCpdUTJ ò4yyza 57sFbteYkhóc t57sFbteYrước mặt57sFbteY aHrCpdUTJnh k4yyzhông gi57sFbteYấu giếm,HrCpdUTJ kHrCpdUTJhi cHrCpdUTJô ngã4yyz 57sFbteYcái oạcHrCpdUTJh nHrCpdUTJgay dưới57sFbteY 57sFbteYchân 57sFbteYanh, h57sFbteYay nHrCpdUTJhư bâ4yyzy 4yyzgiờ, côHrCpdUTJ nhưHrCpdUTJ hìnHrCpdUTJh 57sFbteYảnh ở57sFbteY 57sFbteYtrên 4yyzmột viHrCpdUTJdeo c57sFbteYlip đangHrCpdUTJ chuy4yyzển động57sFbteY đ4yyzầy sô4yyzi nổiHrCpdUTJ bỗngHrCpdUTJ nhiên4yyz 4yyzbị bHrCpdUTJấm nút57sFbteY tạ57sFbteYm dHrCpdUTJừng vậy.

Dường như4yyz HrCpdUTJlà 4yyzcô xấuHrCpdUTJ hổ.HrCpdUTJ Dường57sFbteY nh57sFbteYư HrCpdUTJlà cô4yyz 4yyzxấu hổ57sFbteY, chHrCpdUTJỉ với…HrCpdUTJ anh.

Thấy mặt57sFbteY c57sFbteYô sắpHrCpdUTJ bốc4yyz cháy57sFbteY đến4yyz nơi4yyz, ĐịHrCpdUTJnh mỉm4yyz cười4yyz bìHrCpdUTJnh thản.

“Lâu khônHrCpdUTJg g57sFbteYặp em!”.

Dương mấp4yyz máyHrCpdUTJ mHrCpdUTJôi mộ4yyzt lúc57sFbteY, thấ4yyzy taHrCpdUTJy chânHrCpdUTJ thHrCpdUTJừa t4yyzhãi 57sFbteYkhông biết4yyz 57sFbteYlàm g4yyzì. CHrCpdUTJô HrCpdUTJđờ đẫ4yyzn đưa4yyz tHrCpdUTJay vuốt57sFbteY t57sFbteYóc 57sFbteYrồi cập4yyz rập57sFbteY buô57sFbteYng xuống,4yyz lHrCpdUTJúc sHrCpdUTJau mới4yyz thốHrCpdUTJt lên.

“Sao aHrCpdUTJnh lại4yyz ở4yyz đây?”

Định chư4yyza HrCpdUTJkịp tHrCpdUTJrả lời57sFbteY, thìHrCpdUTJ Q4yyzuân đã4yyz HrCpdUTJnhảy vàoHrCpdUTJ, 57sFbteYgiọng 4yyzdài ra.

“Vừa HrCpdUTJnãy HrCpdUTJcó n57sFbteYgười bảHrCpdUTJo chú57sFbteY ch4yyzáu mì4yyznh cấ57sFbteYm 57sFbteYxuất hiệHrCpdUTJn 57sFbteYdưới m57sFbteYọi hìn57sFbteYh thức4yyz. 4yyzCó ngườ57sFbteYi bả4yyzo cảHrCpdUTJ chú57sFbteY c4yyzũng ch4yyzả x4yyzi nh57sFbteYê HrCpdUTJquái gì&nbHrCpdUTJsp; chú ạ”

Mặc HrCpdUTJcho ĐịnhHrCpdUTJ cHrCpdUTJố n57sFbteYín cHrCpdUTJười, Quân4yyz vẫn57sFbteY tỉn4yyzh bơ,HrCpdUTJ 57sFbteYcòn HrCpdUTJvờ thấp4yyz giHrCpdUTJọng thHrCpdUTJì thào.

“Có người57sFbteY  vừa  rồi 57sFbteYcòn qu4yyzấy rố4yyzi …4yyz “tờHrCpdUTJ dờ4yyz” c57sFbteYháu. 4yyzĐể a57sFbteYn t57sFbteYoàn c57sFbteYhú ch57sFbteYáu mình4yyz té4yyz 4yyzlà hơn…”

À, nếu57sFbteY 57sFbteYbây HrCpdUTJgiờ HrCpdUTJcó mộ57sFbteYt 4yyzque diêmHrCpdUTJ 57sFbteYđánh x57sFbteYòe HrCpdUTJmột HrCpdUTJcái bênHrCpdUTJ cạnh4yyz tHrCpdUTJhì đảHrCpdUTJm bả57sFbteYo làHrCpdUTJ mặ57sFbteYt cHrCpdUTJủa DươHrCpdUTJng sẽHrCpdUTJ bHrCpdUTJén HrCpdUTJlửa ngHrCpdUTJay. Cả4yyzm giácHrCpdUTJ HrCpdUTJđỏ m4yyzặt đếHrCpdUTJn rá4yyzt b57sFbteYỏng k57sFbteYhiến côHrCpdUTJ 57sFbteYkhông HrCpdUTJnói nê4yyzn lời.&n57sFbteYbsp; Dương nHrCpdUTJhìn vẻ4yyz mặt57sFbteY cHrCpdUTJố bìnhHrCpdUTJ t57sFbteYhản củHrCpdUTJa Định57sFbteY v4yyzà HrCpdUTJvẻ 4yyzláu 57sFbteYcá củaHrCpdUTJ QuâHrCpdUTJn 57sFbteYkhi chiếuHrCpdUTJ tướHrCpdUTJng đư57sFbteYợc cô4yyz, quyếHrCpdUTJt t4yyzâm lấ4yyzy lạ57sFbteYi 4yyzbình 57sFbteYtĩnh. C57sFbteYô vờ&n4yyzbsp; lên gi57sFbteYọng nạt.

“Hừ, 57sFbteYchú cậuHrCpdUTJ HrCpdUTJlà ngườiHrCpdUTJ lớn,57sFbteY biếtHrCpdUTJ HrCpdUTJchỗ nàoHrCpdUTJ nHrCpdUTJói đ4yyzùa ch57sFbteYỗ nàHrCpdUTJo nó57sFbteYi thật4yyz chứ4yyz nhỉ57sFbteY 4yyzanh Định57sFbteY nhỉ?”

Quân dậ4yyzm châHrCpdUTJn tứcHrCpdUTJ tối.

“Ở 4yyzđâu thói4yyz đ57sFbteYời nHrCpdUTJạt cháu4yyz nịnhHrCpdUTJ cHrCpdUTJhú l57sFbteYà sao?”.

Định vHrCpdUTJỗ 57sFbteYvào va57sFbteYi Quân.

“Thôi HrCpdUTJđi. ĐừHrCpdUTJng 57sFbteYcó 57sFbteYchọc ngườ57sFbteYi HrCpdUTJta nữa”.

Quân thởHrCpdUTJ r57sFbteYa HrCpdUTJai oán.

“Giờ 4yyzthói đờiHrCpdUTJ lạHrCpdUTJi th4yyzành HrCpdUTJnạt 4yyzcháu và57sFbteY nị57sFbteYnh ngườiHrCpdUTJ 4yyzdưng. Tại4yyz sa4yyzo l4yyzại 4yyzvô 57sFbteYlý t57sFbteYhế, 57sFbteYmột thaHrCpdUTJnh niê57sFbteYn t4yyzrai trẻ57sFbteY sáng57sFbteY ng57sFbteYời đầ57sFbteYy sứcHrCpdUTJ sốngHrCpdUTJ 4yyzmà chHrCpdUTJẳng đượcHrCpdUTJ nHrCpdUTJâng niHrCpdUTJu gì4yyz cả”

Cả DươngHrCpdUTJ lHrCpdUTJần Địn4yyzh đề57sFbteYu 57sFbteYphì cườHrCpdUTJi v4yyzì điệuHrCpdUTJ bHrCpdUTJộ HrCpdUTJkhoa tHrCpdUTJrương 4yyzcủa HrCpdUTJQuân. Dươ4yyzng 57sFbteYcũng thầ4yyzm thở4yyz ph57sFbteYào vì4yyz th4yyzời đ4yyziểm 4yyzcăng thẳng4yyz đ57sFbteYã HrCpdUTJqua. TuHrCpdUTJy nhiên,57sFbteY 4yyzkhi Địn4yyzh hỏi4yyz Dương57sFbteY cHrCpdUTJó m57sFbteYuốn đi4yyz café57sFbteY với57sFbteY 4yyzchú cháu57sFbteY a57sFbteYnh k4yyzhông th57sFbteYì DHrCpdUTJương HrCpdUTJvẫn báHrCpdUTJn 57sFbteYsống b57sFbteYán chế4yyzt mà4yyz từHrCpdUTJ chối.4yyz CôHrCpdUTJ 57sFbteYkhông mu57sFbteYốn 4yyzmình c57sFbteYứ phả4yyzi 4yyzâm th57sFbteYầm 57sFbteYđi tìm57sFbteY c57sFbteYái h57sFbteYố 57sFbteYhay cái57sFbteY lỗ4yyz HrCpdUTJnẻ n57sFbteYào để4yyz HrCpdUTJchui xuốnHrCpdUTJg vì57sFbteY nh57sFbteYững tình4yyz hu57sFbteYống kin57sFbteYh d57sFbteYị m4yyzà cHrCpdUTJhính cô57sFbteY tạHrCpdUTJo HrCpdUTJnên trướcHrCpdUTJ mắHrCpdUTJt anh.

Định l4yyzắng 4yyznghe c4yyzâu 4yyztừ 57sFbteYchối củHrCpdUTJa DHrCpdUTJương vớiHrCpdUTJ vẻ57sFbteY đi57sFbteYềm đạm57sFbteY, n4yyzhưng QuHrCpdUTJân t57sFbteYhì xì57sFbteY một57sFbteY hơi4yyz 57sFbteYrõ dài.

“Sao thế57sFbteY, lạiHrCpdUTJ sHrCpdUTJợ HrCpdUTJhá miệng4yyz 4yyzmắc quaHrCpdUTJi à,HrCpdUTJ h4yyzay x4yyzấu h4yyzổ 57sFbteYvì mấy4yyz cHrCpdUTJái câHrCpdUTJu vừa57sFbteY nãy?”

Cái thằngHrCpdUTJ chết57sFbteY 57sFbteYtiệt này4yyz cứ4yyz nh4yyzư HrCpdUTJđi 4yyztông lHrCpdUTJào ở4yyz t4yyzrong lòng57sFbteY côHrCpdUTJ vậy.HrCpdUTJ DươngHrCpdUTJ cười4yyz 4yyzgượng, 57sFbteYnhưng chẳng4yyz HrCpdUTJthèm tha4yyznh m4yyzinh HrCpdUTJvới nóHrCpdUTJ, côHrCpdUTJ 57sFbteYquay s57sFbteYang Đ57sFbteYịnh nó4yyzi nhHrCpdUTJư giHrCpdUTJải thích.

“Thật HrCpdUTJra lHrCpdUTJà v57sFbteYì HrCpdUTJem có4yyz h57sFbteYẹn vớiHrCpdUTJ mộtHrCpdUTJ ngườiHrCpdUTJ 57sFbteYhọ hànHrCpdUTJg 4yyzở đây4yyz. Thôi57sFbteY đ57sFbteYành hẹn4yyz chú57sFbteY HrCpdUTJcháu a57sFbteYnh HrCpdUTJdịp khác”.

Quân HrCpdUTJvẻ vẫn57sFbteY khônHrCpdUTJg vừa4yyz 4yyzlòng, trước4yyz 4yyzkhi xoaHrCpdUTJy người4yyz đi57sFbteY còn4yyz gh4yyzé 4yyzvào 4yyztai 57sFbteYcô 57sFbteYthì th4yyzào “Lầ57sFbteYn s57sFbteYau nóiHrCpdUTJ dối4yyz t4yyzhì học57sFbteY cáHrCpdUTJch đừngHrCpdUTJ c4yyzó 57sFbteYmà chớpHrCpdUTJ 4yyzmắt 57sFbteYloạn lên”

Tưởng nhưHrCpdUTJ khHrCpdUTJói l4yyzại x4yyzì rHrCpdUTJa h4yyzai l4yyzỗ t57sFbteYai Dương.57sFbteY Tạ4yyzi s57sFbteYao thằng4yyz oHrCpdUTJắt cHrCpdUTJon nHrCpdUTJày khô57sFbteYng để57sFbteY c57sFbteYô nhìn57sFbteY nó4yyz đượcHrCpdUTJ bì57sFbteYnh 57sFbteYthường t57sFbteYrong v4yyzòng một4yyz 4yyzphút chứ?

*****

Cuộc sốngHrCpdUTJ đú57sFbteYng là4yyz cóHrCpdUTJ nhữngHrCpdUTJ bấHrCpdUTJt ngờHrCpdUTJ ngẫu4yyz nHrCpdUTJhiên k4yyzhiến chín57sFbteYh Dương57sFbteY p57sFbteYhải 57sFbteYkinh n57sFbteYgạc. 57sFbteYKhi cHrCpdUTJô n57sFbteYói đ57sFbteYại câ57sFbteYu gặp57sFbteY “mộtHrCpdUTJ ngưHrCpdUTJời hHrCpdUTJọ HrCpdUTJhàng” c4yyzô tuyệtHrCpdUTJ 57sFbteYnhiên khôn57sFbteYg th4yyzể HrCpdUTJnghĩ HrCpdUTJrằng, HrCpdUTJcó mộtHrCpdUTJ ngườiHrCpdUTJ họHrCpdUTJ hànHrCpdUTJg t57sFbteYhật, độtHrCpdUTJ ngột4yyz 57sFbteYgọi điện4yyz c4yyzho 57sFbteYcô. HrCpdUTJMà đ57sFbteYây HrCpdUTJlại là57sFbteY một4yyz ngườiHrCpdUTJ HrCpdUTJcô 4yyzcực kì57sFbteY yêuHrCpdUTJ quý.

Giọng củaHrCpdUTJ bá4yyzc ThụHrCpdUTJ van57sFbteYg l57sFbteYên rổHrCpdUTJn rảng.

“Nấm,  đang ởHrCpdUTJ fesi4yyzval HrCpdUTJphải không?”

Dương 4yyztròn 4yyzxoe mắt.

“Dạ, sHrCpdUTJao 4yyzbác b4yyziết ạ?”

“Vậy 57sFbteYmới tà4yyzi chứ.57sFbteY MaHrCpdUTJu ma4yyzu, đi4yyz r57sFbteYa đHrCpdUTJây ăn4yyz 4yyzvới bá57sFbteYc. BắtHrCpdUTJ tax57sFbteYi 57sFbteYra HrCpdUTJluôn nhà57sFbteY hànHrCpdUTJg ThùyHrCpdUTJ Dươn4yyzg nhé,57sFbteY c4yyzó biếtHrCpdUTJ đường57sFbteY chưa?4yyz K4yyzhông cứHrCpdUTJ 57sFbteYbảo 4yyzlà láHrCpdUTJi x4yyze người4yyz tHrCpdUTJa bi4yyzết đấy”.

“Dạ, cháu57sFbteY biế4yyzt 57sFbteYrồi. Ch57sFbteYáu rHrCpdUTJa lHrCpdUTJuôn đây”.

Lẳng đHrCpdUTJiện th4yyzoại xHrCpdUTJuống HrCpdUTJgiường, Dư4yyzơng vừa57sFbteY g4yyzấp g57sFbteYáp 4yyzthay đồ,57sFbteY vừaHrCpdUTJ nghĩ4yyz miệHrCpdUTJng 57sFbteYmình HrCpdUTJthiêng qu57sFbteYá 4yyzđi mất.57sFbteY V4yyzừa kêuHrCpdUTJ c4yyzó hẹn4yyz h57sFbteYọ HrCpdUTJhàng là4yyz gặp4yyz h4yyzọ hàng4yyz l4yyzuôn. BiếtHrCpdUTJ vầHrCpdUTJy hồHrCpdUTJi nHrCpdUTJãy côHrCpdUTJ n4yyzói 4yyzsắp gặ57sFbteYp người4yyz y57sFbteYêu, c57sFbteYó 57sFbteYkhi HrCpdUTJcô 4yyzlại cHrCpdUTJhẳng túm57sFbteY cổ57sFbteY được57sFbteY an4yyzh chànHrCpdUTJg đẹ57sFbteYp tHrCpdUTJrai, nhà4yyz già4yyzu viết4yyz chữ57sFbteY 4yyzbự ở57sFbteY cHrCpdUTJái tHrCpdUTJhành 4yyzphố biể4yyzn 57sFbteYnày 57sFbteYí chứ4yyz ^^

Dương bước57sFbteY và57sFbteYo “Thùy4yyz Dương”,HrCpdUTJ mộHrCpdUTJt nHrCpdUTJhà hàngHrCpdUTJ đượcHrCpdUTJ thiết4yyz 57sFbteYkế để57sFbteY 57sFbteYhầu 57sFbteYnhư m57sFbteYọi g57sFbteYian phòn4yyzg đềuHrCpdUTJ HrCpdUTJnhìn 4yyzra biển.4yyz Buổ57sFbteYi chHrCpdUTJiều, nắng4yyz 4yyzsâm sấp57sFbteY vàn57sFbteYg tr4yyzên mHrCpdUTJặt HrCpdUTJbiển xan57sFbteYh, vàiHrCpdUTJ dHrCpdUTJây le57sFbteYo đu4yyz 4yyzhờ bê4yyzn cửa4yyz s4yyzổ, thậtHrCpdUTJ lHrCpdUTJà thờ57sFbteYi điểm57sFbteY lãng57sFbteY mạn4yyz củaHrCpdUTJ cHrCpdUTJác cặpHrCpdUTJ HrCpdUTJtình nhân57sFbteY. Từ &n57sFbteYbsp;hành lan57sFbteYg đi4yyz 57sFbteYvào, Dươn4yyzg đ57sFbteYã liế57sFbteYc th57sFbteYấy nhHrCpdUTJững kh57sFbteYông bi57sFbteYết lHrCpdUTJà baHrCpdUTJo n4yyzhiêu cặp4yyz đôiHrCpdUTJ HrCpdUTJđang đứng4yyz b4yyzên nha57sFbteYu rì57sFbteY HrCpdUTJrầm tHrCpdUTJrò chuyệ4yyzn, ha4yyzy đút57sFbteY HrCpdUTJcho nha4yyzu miếng4yyz bán4yyzh ngọtHrCpdUTJ n4yyzgào, 4yyzhay cầm4yyz chặt4yyz taHrCpdUTJy nhau4yyz, nhìnHrCpdUTJ HrCpdUTJra 57sFbteYbiển lớn…4yyz 4yyzÂy d57sFbteYa, vậ57sFbteYy mà57sFbteY cô4yyz lại57sFbteY vào57sFbteY 4yyzchốn lãng4yyz mHrCpdUTJạn thHrCpdUTJế nHrCpdUTJày đểHrCpdUTJ 4yyzgặp ôn4yyzg bá4yyzc mì57sFbteYnh cơ57sFbteY chứ.

Theo 4yyznhân v57sFbteYiên chỉ57sFbteY d4yyzẫn, Dư57sFbteYơng bướ57sFbteYc 4yyzđến mộtHrCpdUTJ 57sFbteYban công,4yyz có4yyz kêHrCpdUTJ chiếHrCpdUTJc bà57sFbteYn nhỏHrCpdUTJ. 4yyzĐôi vHrCpdUTJai ngườiHrCpdUTJ đàn57sFbteY 57sFbteYông từ4yyzng trHrCpdUTJải qu57sFbteYay lưng4yyz l4yyzại về57sFbteY phía4yyz cô,HrCpdUTJ HrCpdUTJmái tóHrCpdUTJc ho4yyza rHrCpdUTJâm 57sFbteYbay nhẹ4yyz t57sFbteYrong gió.

“Bác, bácHrCpdUTJ đan57sFbteYg HrCpdUTJnhớ b57sFbteYác T4yyzâm à?”

Ông Thụ57sFbteY qua4yyzy lại,4yyz n4yyzhìn 4yyzđứa chá4yyzu gá57sFbteYi tHrCpdUTJrong 57sFbteYbộ vHrCpdUTJáy 57sFbteYhoa 4yyzxinh xắ57sFbteYn, m4yyzỉm cHrCpdUTJười rộ57sFbteYng mở.

“Nấm conHrCpdUTJ, mởHrCpdUTJ 4yyzmiệng l57sFbteYà trêu57sFbteY HrCpdUTJchọc b57sFbteYác. HrCpdUTJSao? ThHrCpdUTJấy HrCpdUTJnhà hàn57sFbteYg nà57sFbteYy đẹ4yyzp không?”

Dương kéoHrCpdUTJ gh57sFbteYế ngồHrCpdUTJi xuốngHrCpdUTJ, 4yyznhanh t4yyzay nhó57sFbteYn một4yyz miế57sFbteYng HrCpdUTJbánh nhỏHrCpdUTJ trên4yyz b4yyzàn, 4yyzăn ngoHrCpdUTJn lành.

“Dạ đẹp.HrCpdUTJ CơHrCpdUTJ dưngHrCpdUTJ màHrCpdUTJ hơi4yyz 57sFbteYxa ch57sFbteYỗ khHrCpdUTJách sạn4yyz cháu4yyz. NhưHrCpdUTJng sHrCpdUTJao bá4yyzc bHrCpdUTJiết chỗ4yyz này?”

“Đoán xem”.

Dương HrCpdUTJđảo mắt4yyz, cườiHrCpdUTJ v4yyzui HrCpdUTJvẻ “Chá57sFbteYu đoá57sFbteYn 57sFbteYra rồi57sFbteY, thếHrCpdUTJ HrCpdUTJnào 4yyzchủ nhàHrCpdUTJ hàn57sFbteYg 57sFbteYnày 57sFbteYcũng là4yyz m4yyzột t4yyzuyệt s57sFbteYắc 4yyzgiai nhâ4yyzn, ha57sFbteYi ngườiHrCpdUTJ t4yyzừng cóHrCpdUTJ m4yyzột t57sFbteYình y4yyzêu nHrCpdUTJhư HrCpdUTJhoa như4yyz m57sFbteYộng khiếHrCpdUTJn bác4yyz không57sFbteY thểHrCpdUTJ nào4yyz quHrCpdUTJên được4yyz….Thế rồi…

Dương c57sFbteYhưa HrCpdUTJnói hết,HrCpdUTJ ôngHrCpdUTJ T57sFbteYhụ HrCpdUTJcười lớn.

“Cái co4yyzn b57sFbteYé 57sFbteYnày. Ch4yyzủ HrCpdUTJnhà hàng4yyz này4yyz làHrCpdUTJ m4yyzột HrCpdUTJlão HrCpdUTJbụng 57sFbteYgần rơi4yyz xu57sFbteYống HrCpdUTJđầu gối4yyz 57sFbteYvà tócHrCpdUTJ tHrCpdUTJhì lHrCpdUTJại chẳng57sFbteY 4yyzcòn 4yyzcọng nHrCpdUTJào. NghHrCpdUTJe có4yyz giống57sFbteY một4yyz 57sFbteYtuyệt 57sFbteYsắc gi57sFbteYai 57sFbteYnhân không?…”

Dương 4yyzhi HrCpdUTJhi cười.

“Vậy t4yyzhì đơnHrCpdUTJ 57sFbteYgiản r57sFbteYồi. HrCpdUTJNhà hà4yyzng nàyHrCpdUTJ chắc4yyz l4yyzà dHrCpdUTJo 4yyzbác xâ4yyzy dựng4yyz đúng57sFbteY khô57sFbteYng ạ?”.

“Thông min57sFbteYh đấy.4yyz N4yyzào thíchHrCpdUTJ 4yyzăn HrCpdUTJgì thì57sFbteY HrCpdUTJchọn HrCpdUTJđi. Đ4yyzồ 57sFbteYở đây4yyz HrCpdUTJđược lắm4yyz đó”

Nhân viên57sFbteY phục4yyz v4yyzụ đ4yyzi tới,HrCpdUTJ g4yyzhi lHrCpdUTJại và57sFbteYi mónHrCpdUTJ ăn  4yyzDương c4yyzhọn. ỞHrCpdUTJ b57sFbteYiển t57sFbteYhì tội57sFbteY gì4yyz kh4yyzông ă4yyzn hải4yyz sảHrCpdUTJn c4yyzhứ, nhHrCpdUTJất l4yyzà mìn57sFbteYh lạHrCpdUTJi 4yyzkhông p4yyzhải tHrCpdUTJrả tiền,4yyz vậy4yyz nên4yyz Dươn57sFbteYg hỉ57sFbteY hảHrCpdUTJ 57sFbteYgọi đĩa57sFbteY gHrCpdUTJhẹ hấp,4yyz 4yyzvà 4yyzmiến 57sFbteYxào cHrCpdUTJua cùng4yyz một4yyz đĩaHrCpdUTJ salaHrCpdUTJt mHrCpdUTJiến tôm.

Dương vừ4yyza định57sFbteY g4yyzấp cuố57sFbteYn 4yyzmenu, đư57sFbteYa lại4yyz ch4yyzo nhâ4yyzn 57sFbteYviên 57sFbteYthì 57sFbteYông 4yyzThụ đã4yyz v57sFbteYới t4yyzay, lật57sFbteY 57sFbteYcuốn men4yyzu 4yyzra tiếp.

“Cứ gọ4yyzi nhiều57sFbteY mộHrCpdUTJt 57sFbteYchút. Ở57sFbteY đHrCpdUTJây mHrCpdUTJón tôHrCpdUTJm nưHrCpdUTJớng HrCpdUTJhay t4yyzôm s57sFbteYốt bơHrCpdUTJ t4yyzỏi HrCpdUTJcũng được4yyz lắ4yyzm. À,4yyz c57sFbteYó thích4yyz HrCpdUTJtu hHrCpdUTJài không?”.

“Ui có57sFbteY ha57sFbteYi b57sFbteYác cháu4yyz mình57sFbteY 4yyzgọi làHrCpdUTJm gì4yyz HrCpdUTJnhiều ạ”.

Ông THrCpdUTJhụ mHrCpdUTJỉm cưHrCpdUTJời, mộ57sFbteYt ch4yyzút ra4yyznh mHrCpdUTJãnh dâng57sFbteY lên57sFbteY trHrCpdUTJong mắt.

“Có HrCpdUTJthêm một57sFbteY thằ57sFbteYng đệ57sFbteY 4yyzcủa báHrCpdUTJc nữa”.

Có 4yyzlẽ vìHrCpdUTJ q57sFbteYuá hiểu4yyz ôngHrCpdUTJ bác57sFbteY mình,4yyz nê4yyzn lập57sFbteY t57sFbteYức Dươn57sFbteYg n57sFbteYgờ ngợ.

“Bác. Kh4yyzông pHrCpdUTJhải bá4yyzc vẫn4yyz quyếtHrCpdUTJ 57sFbteYtâm mối4yyz HrCpdUTJmai c4yyzho cháu57sFbteY đấyHrCpdUTJ HrCpdUTJchứ ạ?”

Ông Th57sFbteYụ cười57sFbteY lớ4yyzn, 4yyzvò taHrCpdUTJy HrCpdUTJxoa đầ4yyzu Dương.

“Cái 57sFbteYcon bHrCpdUTJé nà57sFbteYy… SHrCpdUTJao hiểu4yyz HrCpdUTJý 57sFbteYnhanh 57sFbteYthế hả?”

Dương đặtHrCpdUTJ phị57sFbteYch tờ4yyz m4yyzenu xuống57sFbteY, kh4yyzổ sở4yyz nhì4yyzn ông.

“Bác, 57sFbteYbác bHrCpdUTJiết l4yyzà 57sFbteYcháu khôHrCpdUTJng thích4yyz mấ4yyzy trò57sFbteY mHrCpdUTJối m57sFbteYai mà”.

Ông THrCpdUTJhụ 4yyznhìn côHrCpdUTJ vẻHrCpdUTJ bHrCpdUTJao dung.

“Thì 4yyzcứ thửHrCpdUTJ m57sFbteYột l57sFbteYần x4yyzem. Khôn57sFbteYg t57sFbteYin bác57sFbteY à?

“Không ph57sFbteYải khôn4yyzg t4yyzin, nhHrCpdUTJưng mà…”

Dương đan57sFbteYg nóiHrCpdUTJ dởHrCpdUTJ thì4yyz HrCpdUTJcó t57sFbteYiếng bướcHrCpdUTJ châ4yyzn HrCpdUTJđi 4yyztới. Cô57sFbteY 57sFbteYquay n4yyzhìn thì4yyz chợ57sFbteYt HrCpdUTJngẩn 4yyzra. Người4yyz bưHrCpdUTJớc vàHrCpdUTJo 4yyzmặc chiếc4yyz HrCpdUTJsơ mHrCpdUTJi đenHrCpdUTJ HrCpdUTJkẻ nhỏ57sFbteY, khu4yyzôn mặt57sFbteY trầmHrCpdUTJ ng4yyzâm, khóe4yyz miện4yyzg đa57sFbteYng ch57sFbteYuẩn bHrCpdUTJị nhướn57sFbteY 57sFbteYlên một4yyz nụHrCpdUTJ cườ4yyzi chào57sFbteY hỏi.

“Chú HrCpdUTJạ. 57sFbteYCháu tới4yyz rồi”.

Dương kí57sFbteYn đáHrCpdUTJo 57sFbteYcấu vHrCpdUTJào 4yyztay mìn4yyzh mHrCpdUTJột HrCpdUTJcái, thấyHrCpdUTJ đHrCpdUTJau 4yyzđau, c57sFbteYô HrCpdUTJmới ngư57sFbteYớc lê57sFbteYn nhìnHrCpdUTJ ĐịnHrCpdUTJh, cườiHrCpdUTJ ngượngHrCpdUTJ ngập.

“Lại 57sFbteYgặp 4yyzanh rồi”.

 

Chương 124yyz.3: Vô57sFbteY l57sFbteYí, chưaHrCpdUTJ 57sFbteYuống m57sFbteYà đã4yyz tHrCpdUTJhấy 57sFbteYtây tây4yyz l4yyzà HrCpdUTJthế n57sFbteYào nhỉ?

HrCpdUTJ""

(Tấm “mành4yyz treo”4yyz HrCpdUTJgiữa phố4yyz h4yyzôm đHrCpdUTJi HrCpdUTJbộ 25/9)

Một ng4yyzười đượHrCpdUTJc 4yyzlàm maHrCpdUTJi 4yyzcho mìn4yyzh đếHrCpdUTJn hHrCpdUTJai lần57sFbteY 4yyzthì có57sFbteY p4yyzhải 4yyzlà cHrCpdUTJó du4yyzyên 4yyzkhông?  Suy ngHrCpdUTJhĩ ấHrCpdUTJy l57sFbteYướt HrCpdUTJqua 4yyztrong đHrCpdUTJầu Định.

Còn s4yyzuy nghĩHrCpdUTJ của57sFbteY D4yyzương HrCpdUTJthì lạ57sFbteYi l57sFbteYà: Một4yyz người4yyz được57sFbteY 4yyzlàm maHrCpdUTJi 4yyzcho mìn57sFbteYh đến57sFbteY ha4yyzi lần4yyz rHrCpdUTJồi lạiHrCpdUTJ li4yyzên 4yyztục HrCpdUTJgặp 4yyznhau 4yyzhai lần4yyz 4yyztrong buổi4yyz c4yyzhiều ở57sFbteY mộtHrCpdUTJ 4yyzthành p4yyzhố 4yyzxa lạ 57sFbteY thì c4yyzó HrCpdUTJphải rất57sFbteY 4yyzrất HrCpdUTJrất rất4yyz 57sFbteYrất rất4yyz có4yyz duy4yyzên không????

Vì HrCpdUTJrất n57sFbteYhiều cHrCpdUTJhữ “rất”4yyz c57sFbteYộng thêmHrCpdUTJ c57sFbteYhữ “d57sFbteYuyên” 57sFbteYto HrCpdUTJđùng k4yyzia 4yyzmà Dương4yyz đờ4yyz đẫn57sFbteY cả4yyz người.4yyz 57sFbteYLại ph4yyzát 4yyzhiện 4yyzcái ngưHrCpdUTJời HrCpdUTJvốn điềHrCpdUTJm tĩnhHrCpdUTJ kiHrCpdUTJa cũ57sFbteYng HrCpdUTJbất 4yyzngờ k57sFbteYhông 57sFbteYkém 57sFbteYgì mình,57sFbteY Dư57sFbteYơng lại57sFbteY càng57sFbteY HrCpdUTJ… đờ57sFbteY đẫn!

Quan sát57sFbteY thằn4yyzg đệHrCpdUTJ 4yyzvà cHrCpdUTJô ch4yyzáu 4yyzgái mắtHrCpdUTJ trò4yyzn mHrCpdUTJắt dẹt4yyz nhìn4yyz nhau4yyz, ông57sFbteY THrCpdUTJhụ cườ57sFbteYi sản57sFbteYg khoái,57sFbteY ké57sFbteYo 57sFbteYĐịnh xuốHrCpdUTJng cạnh4yyz mình.

“Sao, t4yyzhế 4yyzhóa rHrCpdUTJa lạHrCpdUTJi HrCpdUTJbiết c57sFbteYon NHrCpdUTJấm nHrCpdUTJhà chú4yyz à?”

Định nhìHrCpdUTJn HrCpdUTJDương tủHrCpdUTJm tỉmHrCpdUTJ “Dạ,57sFbteY 4yyzcháu khôngHrCpdUTJ biế57sFbteYt N57sFbteYấm, ch4yyzáu chỉ4yyz b57sFbteYiết NháiHrCpdUTJ Bé57sFbteYn thôi”.

Nếu HrCpdUTJcâu 4yyzcủa 57sFbteYông THrCpdUTJhụ làm57sFbteY D4yyzương HrCpdUTJhá hố57sFbteYc mồm57sFbteY đị4yyznh ph4yyzản khán57sFbteYg th4yyzì cHrCpdUTJâu củ4yyza ĐịnhHrCpdUTJ là4yyzm cô&HrCpdUTJnbsp; không thểHrCpdUTJ 4yyznào mHrCpdUTJà ng4yyzậm miện4yyzg HrCpdUTJđược. HrCpdUTJÔi, cHrCpdUTJô c57sFbteYhưa từng4yyz 57sFbteYbiết HrCpdUTJmột 4yyzĐịnh HrCpdUTJthế nà57sFbteYy. 57sFbteYKẻ mặt57sFbteY 57sFbteYsắt đãHrCpdUTJ 57sFbteYbiết n57sFbteYói đùaHrCpdUTJ ^57sFbteY^. 4yyzMà 4yyzcâu đùHrCpdUTJa ấy4yyz 57sFbteYcòn nh57sFbteYắm thẳn4yyzg v4yyzào cô.

Ông 57sFbteYThụ 57sFbteYthì hế4yyzt nhìHrCpdUTJn 57sFbteYsang cô4yyz cháHrCpdUTJu gái,4yyz 57sFbteYlại nhì4yyzn s4yyzang thằHrCpdUTJng đệ4yyz tửHrCpdUTJ ruột4yyz, v4yyzẻ 57sFbteYnhư chưa4yyz HrCpdUTJhiểu h57sFbteYết. “Nhái57sFbteY BéHrCpdUTJn ấHrCpdUTJy àHrCpdUTJ??? Ch57sFbteYáu g4yyzặp co4yyzn bHrCpdUTJé lúc…4yyz 57sFbteYlúc mặt57sFbteY 57sFbteYnó xa57sFbteYnh nhHrCpdUTJư đít57sFbteY nhHrCpdUTJái à???”

AkAkAk. 57sFbteYDương muốnHrCpdUTJ đi57sFbteY HrCpdUTJchết qHrCpdUTJuá. Ô57sFbteYi 4yyzbác ơi4yyz, sHrCpdUTJao HrCpdUTJbác lại57sFbteY cHrCpdUTJó c57sFbteYái 57sFbteYliên tưHrCpdUTJởng “lãnHrCpdUTJg mạn”HrCpdUTJ thế4yyz c4yyzơ c4yyzhứ? ĐịHrCpdUTJnh vẻHrCpdUTJ nHrCpdUTJhư 57sFbteYcũng 57sFbteYquen vớ57sFbteYi s57sFbteYự bHrCpdUTJỗ bHrCpdUTJã dễ4yyz 57sFbteYgần c57sFbteYủa ông57sFbteY, môi57sFbteY t57sFbteYhoáng HrCpdUTJnụ cười.  “Dương57sFbteY là57sFbteY hàn57sFbteYg 4yyzxóm c4yyzủa cháu”.

Dương thấpHrCpdUTJ giọng57sFbteY l57sFbteYàu bà4yyzu “Nhái4yyz 57sFbteYBén 4yyzlà 4yyzdo HrCpdUTJthằng 57sFbteYcháu 4yyzanh ấ4yyzy 4yyzgọi 57sFbteYcháu đấy”.

Ông Th57sFbteYụ ngờHrCpdUTJ ngợ4yyz nh57sFbteYư cố57sFbteY 4yyznhớ “57sFbteYCháu 57sFbteYà? HrCpdUTJPhải 57sFbteYcái 57sFbteYthằng đ57sFbteYợt HrCpdUTJtrước 57sFbteYđánh n57sFbteYhau v57sFbteYào bệ57sFbteYnh vi57sFbteYện 4yyzđấy không?

“Dạ đúng”.

Định đá4yyzp n4yyzgắn gọn.57sFbteY 57sFbteYDương th57sFbteYầm thởHrCpdUTJ p4yyzhào khHrCpdUTJi Định4yyz 4yyzkhông HrCpdUTJlôi chuyệnHrCpdUTJ c57sFbteYô đã4yyz cắ4yyzp nách57sFbteY thằng4yyz cháu4yyz q4yyzuý hóa4yyz củaHrCpdUTJ a57sFbteYnh 57sFbteYvào bệnh4yyz 4yyzviện thế57sFbteY nàHrCpdUTJo, nế4yyzu khônHrCpdUTJg thếHrCpdUTJ n4yyzào b57sFbteYác Thụ57sFbteY cũng57sFbteY 4yyzhỏi này57sFbteY n57sFbteYọ, dHrCpdUTJẫn đ57sFbteYến nHrCpdUTJgọn 4yyzngành cHrCpdUTJơ sự57sFbteY. ViệHrCpdUTJc cHrCpdUTJô thỉnh4yyz 57sFbteYthoảng chu4yyzi r4yyza chu4yyzi vàHrCpdUTJo quán4yyz b57sFbteYi 57sFbteY– HrCpdUTJa, mHrCpdUTJặc d4yyzù chỉ57sFbteY chọcHrCpdUTJ chHrCpdUTJọc mấy57sFbteY 4yyzviên b4yyzi trò57sFbteYn tròHrCpdUTJn vô57sFbteY HrCpdUTJhại, 4yyznhưng nếuHrCpdUTJ đến57sFbteY ta57sFbteYi cHrCpdUTJác HrCpdUTJbậc ph4yyzụ huy4yyznh tHrCpdUTJhì HrCpdUTJvẫn lHrCpdUTJà m57sFbteYột chuyệ57sFbteYn loHrCpdUTJng tr4yyzời HrCpdUTJlở đất.4yyz Rằng,HrCpdUTJ 4yyzcon gáiHrCpdUTJ 57sFbteYcon đứaHrCpdUTJ HrCpdUTJphải …HrCpdUTJ HrCpdUTJthế nàoHrCpdUTJ 57sFbteYmới chu4yyzi vHrCpdUTJào m4yyzấy cHrCpdUTJhỗ t57sFbteYhế chHrCpdUTJứ? RằngHrCpdUTJ, HrCpdUTJthôi chếtHrCpdUTJ rồi4yyz, HrCpdUTJhay lHrCpdUTJà nó4yyz 4yyzkhông c57sFbteYó thằng57sFbteY 57sFbteYnào thèHrCpdUTJm 4yyzrước, HrCpdUTJnên HrCpdUTJsinh r4yyza biến4yyz ch4yyzứng, m4yyzất cânHrCpdUTJ bằHrCpdUTJng nàyHrCpdUTJ 57sFbteYnọ… KHrCpdUTJhông t57sFbteYhể đểHrCpdUTJ th57sFbteYế HrCpdUTJnày đư57sFbteYợc, t57sFbteYa phả4yyzi HrCpdUTJkiếm ng57sFbteYay c4yyzho 57sFbteYnó mHrCpdUTJột thằnHrCpdUTJg. 4yyzVà thHrCpdUTJế 4yyzlà lại4yyz c57sFbteYó HrCpdUTJhệ quảHrCpdUTJ lHrCpdUTJà ở57sFbteY q4yyzuán trà4yyz 57sFbteYnọ, ở57sFbteY quHrCpdUTJán caf57sFbteYé ki4yyza tron57sFbteYg 57sFbteYcả những4yyz ngày57sFbteY đẹp57sFbteY trờiHrCpdUTJ vHrCpdUTJà nHrCpdUTJhững ngàHrCpdUTJy kHrCpdUTJhông đẹ57sFbteYp trờiHrCpdUTJ cHrCpdUTJho lắm,57sFbteY cHrCpdUTJó HrCpdUTJcô nàHrCpdUTJng mặHrCpdUTJt HrCpdUTJmày dà57sFbteYu dàHrCpdUTJu đi57sFbteY xe4yyzm mắt.

Thực tế4yyz chứ4yyzng m4yyzinh, 57sFbteYgiai c4yyzhưa v57sFbteYợ giờ4yyz cũ57sFbteYng 57sFbteYkhan hiếHrCpdUTJm lắ4yyzm 57sFbteYrồi. ChHrCpdUTJo nênHrCpdUTJ, nhữnHrCpdUTJg ứn57sFbteYg c57sFbteYử HrCpdUTJviên thậm57sFbteY chHrCpdUTJí còn4yyz “h4yyzai lần57sFbteY 57sFbteYtrong HrCpdUTJmột” nhHrCpdUTJư 4yyzlà Định57sFbteY đHrCpdUTJây. Cả4yyz 57sFbteYbác THrCpdUTJhụ l57sFbteYẫn Tân57sFbteY đềuHrCpdUTJ muốHrCpdUTJn dấ57sFbteYm dú57sFbteYi HrCpdUTJanh 57sFbteYcho 4yyzcô vớiHrCpdUTJ lờiHrCpdUTJ quả4yyzng cáo57sFbteY “hàng57sFbteY Vi57sFbteYệt N4yyzam ch57sFbteYất lượng57sFbteY cao”.HrCpdUTJ Thậ57sFbteYt r57sFbteYa t4yyzhì mắtHrCpdUTJ nhìn4yyz củHrCpdUTJa h57sFbteYai 4yyzngười 57sFbteYnày 57sFbteYcô HrCpdUTJđều HrCpdUTJtin tưởHrCpdUTJng cả.HrCpdUTJ ThậHrCpdUTJt r57sFbteYa hơHrCpdUTJn n57sFbteYữa t57sFbteYhì chín57sFbteYh cô57sFbteY cò57sFbteYn muố4yyzn 4yyzdấm dúi57sFbteY an4yyzh ch4yyzo mìHrCpdUTJnh k57sFbteYia mà57sFbteY ^^.

Nhân viê4yyzn x57sFbteYếp lHrCpdUTJoạt đHrCpdUTJồ ă57sFbteYn lêHrCpdUTJn bHrCpdUTJàn. Định4yyz m4yyzở nú57sFbteYt cHrCpdUTJhai 57sFbteYrượu vHrCpdUTJang một4yyz cácHrCpdUTJh HrCpdUTJthành tHrCpdUTJhạo, xếpHrCpdUTJ mấy57sFbteY cHrCpdUTJhiếc 4yyzly lHrCpdUTJại r57sFbteYồi bắHrCpdUTJt 57sFbteYđầu rótHrCpdUTJ. Ôn4yyzg Thụ57sFbteY nhHrCpdUTJìn 57sFbteYĐịnh, lại57sFbteY nh57sFbteYìn v57sFbteYẻ mặtHrCpdUTJ t4yyzhoáng 57sFbteYửng hồng57sFbteY cô57sFbteY c57sFbteYháu gáiHrCpdUTJ, giHrCpdUTJọng vu57sFbteYi vẻ.

“Ái cHrCpdUTJhà! 4yyzCoi như57sFbteY bácHrCpdUTJ 57sFbteYlàm chuyệHrCpdUTJn thHrCpdUTJừa HrCpdUTJrồi? T57sFbteYhế an4yyzh HrCpdUTJem 4yyzhàng xóm4yyz l57sFbteYáng g4yyziềng lHrCpdUTJáng tHrCpdUTJỏi c57sFbteYhắc qu57sFbteYý nh4yyzau cHrCpdUTJhứ hả?”

Bình t4yyzĩnh nhưHrCpdUTJ Đ57sFbteYịnh m4yyzà 57sFbteYchai rượu57sFbteY tronHrCpdUTJg ta57sFbteYy cũn57sFbteYg c57sFbteYhệch điHrCpdUTJ, khi4yyzến rượu  57sFbteYsánh cảHrCpdUTJ r57sFbteYa mép57sFbteY ly4yyz, tro57sFbteYng lúc57sFbteY 57sFbteYđó, DưHrCpdUTJơng HrCpdUTJnhư 57sFbteY“đứng hình”4yyz. 4yyzCô rầuHrCpdUTJ r57sFbteYĩ n57sFbteYhìn ô57sFbteYng Thụ57sFbteY, nHrCpdUTJhăn nhó.

“Trời, 57sFbteYbác h4yyzỏi 57sFbteYgì 57sFbteYkhó tHrCpdUTJhế ạ.HrCpdUTJ Quý4yyz kiếHrCpdUTJc gHrCpdUTJì HrCpdUTJcơ chứ?”

“Ơ HrCpdUTJhay cHrCpdUTJon bé4yyz nà57sFbteYy. Hàng4yyz xó57sFbteYm 4yyzthì hoặc57sFbteY 4yyzquý nHrCpdUTJhau h57sFbteYoặc ghét57sFbteY nhauHrCpdUTJ. ThHrCpdUTJế haHrCpdUTJi đứa57sFbteY cHrCpdUTJhẳng lẽ4yyz l57sFbteYại 57sFbteYghét nha4yyzu à?

Im l57sFbteYìm. I57sFbteYm lìm.

Dương 4yyztrộm HrCpdUTJnhìn sHrCpdUTJang Định57sFbteY, chHrCpdUTJỉ thấy4yyz HrCpdUTJanh cẩ4yyzn trọn4yyzg đặ57sFbteYt l4yyzy rư4yyzợu 57sFbteYxuống trướcHrCpdUTJ mHrCpdUTJặt ônHrCpdUTJg Thụ4yyz, không4yyz HrCpdUTJcó HrCpdUTJvẻ 4yyzgì l57sFbteYà sẽ4yyz 57sFbteY“phun châHrCpdUTJu nhHrCpdUTJả ng4yyzọc” gi57sFbteYải 57sFbteYđáp thắcHrCpdUTJ mắcHrCpdUTJ ch57sFbteYo 4yyzông 57sFbteYbác mìn57sFbteYh, thếHrCpdUTJ nên&57sFbteYnbsp; cuối cùn4yyzg 4yyzcô đành4yyz cHrCpdUTJhép HrCpdUTJmiệng, HrCpdUTJấp úng.

“Thì cũn57sFbteYg hàHrCpdUTJng xóm57sFbteY bình4yyz thườ57sFbteYng mHrCpdUTJà bác”.

Định h57sFbteYơi ngước57sFbteY nhì57sFbteYn cHrCpdUTJô khiếnHrCpdUTJ D4yyzương HrCpdUTJlựng k57sFbteYhựng, nhưngHrCpdUTJ cuốiHrCpdUTJ cùn57sFbteYg HrCpdUTJanh ch57sFbteYỉ 4yyznói n4yyzhẹ nhàng.

“Em uố4yyzng HrCpdUTJchút 4yyzvang nhé?”

“Dạ íHrCpdUTJt tHrCpdUTJhôi ạ!”

Dương cầmHrCpdUTJ l4yyzấy HrCpdUTJly r4yyzượu Định4yyz đưaHrCpdUTJ, 4yyzthấy HrCpdUTJmàu rượuHrCpdUTJ só57sFbteYng s4yyzánh. Hình57sFbteY n57sFbteYhư 4yyztrái tHrCpdUTJim 57sFbteYcô HrCpdUTJcũng đ57sFbteYang cóHrCpdUTJ 4yyzchút s4yyzóng sáHrCpdUTJnh tròHrCpdUTJng HrCpdUTJtrành. VôHrCpdUTJ lí57sFbteY, ch4yyzưa uố4yyzng màHrCpdUTJ đã57sFbteY 57sFbteYthấy t57sFbteYây tâHrCpdUTJy 4yyzlà HrCpdUTJthế nàHrCpdUTJo nhỉ?

Ông 4yyzThụ giơ4yyz l57sFbteYy rHrCpdUTJượu lên4yyz, vu57sFbteYi vẻ57sFbteY “57sFbteYNào nào…57sFbteY Uố4yyzng mừ4yyzng gặp57sFbteY mặ57sFbteYt nào!HrCpdUTJ HữuHrCpdUTJ 4yyzduyên t57sFbteYhì mớ4yyzi HrCpdUTJnăng tư4yyzơng ng57sFbteYộ. 57sFbteYHai đ57sFbteYứa l4yyzại cHrCpdUTJòn chun4yyzg v4yyzách nữa4yyz 4yyzthì c4yyzhú HrCpdUTJkhông cHrCpdUTJòn g4yyzì pHrCpdUTJhải l4yyzo n4yyzữa rồi…”

Dương vừaHrCpdUTJ cụng4yyz l57sFbteYy vừa57sFbteY nhủ4yyz thầm57sFbteY khô4yyzng HrCpdUTJhiểu cáHrCpdUTJi HrCpdUTJý tứ4yyz 57sFbteY“không còHrCpdUTJn gì57sFbteY 57sFbteYphải l4yyzo”của bá57sFbteYc mìn57sFbteYh l4yyzà s57sFbteYao đâyHrCpdUTJ? H57sFbteYay HrCpdUTJbác ngh4yyzĩ cô57sFbteY đượHrCpdUTJc làmHrCpdUTJ hànHrCpdUTJg xómHrCpdUTJ của4yyz a4yyznh là57sFbteY coHrCpdUTJi n57sFbteYhư c4yyzhuột 4yyzsa 4yyzchĩnh gạo57sFbteY rồHrCpdUTJi, 57sFbteYkhông phảiHrCpdUTJ lHrCpdUTJo HrCpdUTJlắng 4yyzcho nó4yyz nữa.HrCpdUTJ ÔiHrCpdUTJ, thHrCpdUTJế 4yyzthì chắcHrCpdUTJ bá57sFbteYc HrCpdUTJcô 57sFbteYlầm tHrCpdUTJo mất4yyz rồi.HrCpdUTJ CHrCpdUTJô lạiHrCpdUTJ liếc57sFbteY t4yyzrộm Định57sFbteY q57sFbteYua vàn4yyzh ly4yyz. AnHrCpdUTJh HrCpdUTJnhấp ngụm57sFbteY rượu,4yyz c4yyzũng khô4yyzng đáp57sFbteY l57sFbteYời của57sFbteY ôHrCpdUTJng ThHrCpdUTJụ, nh57sFbteYưng vẻ4yyz trHrCpdUTJầm tĩn57sFbteYh HrCpdUTJvà thưHrCpdUTJ thái.

Dương vốnHrCpdUTJ là4yyz người57sFbteY khô57sFbteYng giỏi57sFbteY v57sFbteYề 57sFbteYtâm lHrCpdUTJí đàn4yyz ô57sFbteYng. 57sFbteYNhững HrCpdUTJphán đoá4yyzn của4yyz cHrCpdUTJô l57sFbteYúc n57sFbteYào 4yyzcũng HrCpdUTJtrật 57sFbteYlất. NênHrCpdUTJ đ4yyzôi k4yyzhi trựHrCpdUTJc cảm4yyz của57sFbteY mình4yyz mácHrCpdUTJh bảoHrCpdUTJ m4yyzạnh HrCpdUTJmẽ, D57sFbteYương vẫ57sFbteYn 4yyzcố ghìm57sFbteY nóHrCpdUTJ xuống,57sFbteY sợHrCpdUTJ 57sFbteYmình lại57sFbteY HrCpdUTJrơi 4yyzvào tì4yyznh h57sFbteYuống “cHrCpdUTJhạy HrCpdUTJvào 57sFbteYrừng mơHrCpdUTJ bắ4yyzt HrCpdUTJcon t4yyzưởng 57sFbteYbở”. 4yyzNhưng, li57sFbteYệu cóHrCpdUTJ 4yyzsai HrCpdUTJchút nàoHrCpdUTJ k57sFbteYhông nhỉ,&nbspHrCpdUTJ; khi cHrCpdUTJô nhậnHrCpdUTJ thấyHrCpdUTJ 57sFbteYđôi lHrCpdUTJúc ĐịnhHrCpdUTJ nHrCpdUTJhìn mìHrCpdUTJnh 57sFbteYvà đô57sFbteYi mắ4yyzt HrCpdUTJthẫm 4yyzđen kiHrCpdUTJa thoáng57sFbteY chútHrCpdUTJ lại4yyz lấpHrCpdUTJ 4yyzlánh ánhHrCpdUTJ cười.

Bữa ăHrCpdUTJn 4yyzvui 4yyzvẻ, HrCpdUTJnhẹ nhàng4yyz, bở57sFbteYi báHrCpdUTJc Thụ4yyz liHrCpdUTJên HrCpdUTJtục ph57sFbteYa tròHrCpdUTJ và4yyz “4yyzkể xấu”4yyz Dươ57sFbteYng. SHrCpdUTJự xuề57sFbteY x4yyzòa của57sFbteY bá57sFbteYc kh57sFbteYiến mọi57sFbteY 57sFbteYthứ tr57sFbteYở nêHrCpdUTJn tHrCpdUTJhân 4yyzái, 57sFbteYdù thỉnh4yyz 57sFbteYthoảng HrCpdUTJâm mưu4yyz “gửi57sFbteY gắm”HrCpdUTJ DưHrCpdUTJơng c4yyzho ĐịnhHrCpdUTJ bá4yyzc vẫn57sFbteY HrCpdUTJđể lộ57sFbteY rõ4yyz m57sFbteYồn một.57sFbteY 4yyzỞ b57sFbteYên cạHrCpdUTJnh 57sFbteYbác, Định4yyz dườ4yyzng n57sFbteYhư cũn57sFbteYg cHrCpdUTJởi 57sFbteYmở hơ57sFbteYn, a57sFbteYnh cườHrCpdUTJi nhiều,4yyz nó4yyzi nhiều4yyz hơnHrCpdUTJ 57sFbteYđôi chút57sFbteY. HrCpdUTJCô 4yyzđặc biHrCpdUTJệt thích57sFbteY kh57sFbteYi n4yyzghe 4yyzhai n4yyzgười 4yyztrao đ57sFbteYổi về4yyz côngHrCpdUTJ việ4yyzc, mặcHrCpdUTJ dùHrCpdUTJ m57sFbteYù HrCpdUTJtịt HrCpdUTJkhông 4yyzhiểu t4yyzí 4yyzteo gì,HrCpdUTJ nhưn4yyzg c57sFbteYhỉ nhìHrCpdUTJn 57sFbteYkhuôn 57sFbteYmặt cươn4yyzg nghịHrCpdUTJ 4yyzkia 4yyzsay 57sFbteYsưa nó57sFbteYi về4yyz 4yyzbê tônHrCpdUTJg cốtHrCpdUTJ thép,HrCpdUTJ n57sFbteYói về4yyz dầ4yyzm 4yyzdèo móng4yyz má4yyznh, 4yyzcô cũnHrCpdUTJg thấy4yyz nhHrCpdUTJư 57sFbteYmình 57sFbteYđang 4yyznghe nhữn57sFbteYg HrCpdUTJcâu chuyện &nbsHrCpdUTJp;ngọt ng57sFbteYào nh57sFbteYất trênHrCpdUTJ đời.4yyz C57sFbteYô cũn4yyzg nhận57sFbteY HrCpdUTJra, 4yyzhình như57sFbteY 57sFbteYchỉ tr57sFbteYong côn57sFbteYg vi4yyzệc, Địn4yyzh m57sFbteYới 4yyzthôi 57sFbteYtự k4yyzìm HrCpdUTJchế mình,4yyz ở4yyz HrCpdUTJđó, a57sFbteYnh tHrCpdUTJự tHrCpdUTJin, quy4yyzết đoán57sFbteY, và57sFbteY HrCpdUTJkhông còn57sFbteY kiệ57sFbteYm lờiHrCpdUTJ c57sFbteYho lắm.

Bữa cHrCpdUTJơm kéoHrCpdUTJ 57sFbteYdài t57sFbteYừ chiề4yyzu đế57sFbteYn 4yyzkhi tr4yyzời sẩm57sFbteY tối.4yyz 4yyzÁnh n57sFbteYắng c4yyzhỉ c57sFbteYòn vHrCpdUTJài v4yyzệt 57sFbteYrớt l57sFbteYại n4yyzơi nhữ57sFbteYng th57sFbteYềm c4yyzửa lớn.4yyz Đâ4yyzy đóHrCpdUTJ phụ57sFbteYc v4yyzụ HrCpdUTJbắt đầuHrCpdUTJ bật57sFbteY 57sFbteYđèn 57sFbteYchùm lHrCpdUTJên. Ô4yyzng 57sFbteYThụ và4yyz 57sFbteYĐịnh đ4yyzã tiêu4yyz diệtHrCpdUTJ 57sFbteYhết gầnHrCpdUTJ 4yyzhai cha4yyzi vHrCpdUTJang, HrCpdUTJcòn Dươn57sFbteYg cũn4yyzg bị57sFbteY hơi4yyz r4yyzượu là57sFbteYm ch4yyzo vHrCpdUTJáng vất.4yyz 4yyzCô đ4yyzang địHrCpdUTJnh giơ57sFbteY 57sFbteYtay xiHrCpdUTJn hànHrCpdUTJg th57sFbteYì đún57sFbteYg lú57sFbteYc 4yyzấy “tuyệt4yyz 4yyzsắc gi57sFbteYai nhâHrCpdUTJn” c4yyzủa bHrCpdUTJác Thụ4yyz xuấtHrCpdUTJ h57sFbteYiện, và57sFbteY HrCpdUTJy hệt57sFbteY nh57sFbteYư m57sFbteYô tHrCpdUTJả HrCpdUTJcủa b57sFbteYác, ng57sFbteYười n4yyzày bụnHrCpdUTJg sắ4yyzp rơiHrCpdUTJ xuống4yyz 4yyzđầu 4yyzgối 4yyzvà 4yyztóc chả4yyz có57sFbteY cHrCpdUTJọng nào.

Lại một57sFbteY màn57sFbteY c57sFbteYhào hHrCpdUTJỏi tưng4yyz HrCpdUTJbừng chú57sFbteYc tụng,HrCpdUTJ lúc4yyz ấy57sFbteY, DươngHrCpdUTJ mới57sFbteY bHrCpdUTJiết Định57sFbteY là57sFbteY ngư4yyzời thiHrCpdUTJết kế4yyz n57sFbteYhà hHrCpdUTJàng HrCpdUTJnày, còn4yyz bá4yyzc ThHrCpdUTJụ trực4yyz tiếHrCpdUTJp chHrCpdUTJỉ đạo4yyz thHrCpdUTJi công.4yyz WowHrCpdUTJ, thảHrCpdUTJo nàoHrCpdUTJ 57sFbteYthảo nàoHrCpdUTJ, ônHrCpdUTJg HrCpdUTJchủ nHrCpdUTJhà hàng &4yyznbsp;này HrCpdUTJhồ hởi4yyz HrCpdUTJvới 4yyzbác 57sFbteYcô v57sFbteYà Định57sFbteY thếHrCpdUTJ. S57sFbteYau kh4yyzi vuHrCpdUTJng 57sFbteYtay 57sFbteYchém mộtHrCpdUTJ câuHrCpdUTJ n57sFbteYhư đinh57sFbteY đóng4yyz cọ57sFbteYc l4yyzà 4yyzbữa ăn4yyz HrCpdUTJnày h4yyzoàn toà57sFbteYn fr57sFbteYee, ôn4yyzg tHrCpdUTJa HrCpdUTJbèn d57sFbteYùng đôiHrCpdUTJ 4yyztay núng57sFbteY nínHrCpdUTJh HrCpdUTJlôi t57sFbteYuột b57sFbteYác HrCpdUTJThụ đHrCpdUTJi “chơ57sFbteYi” tă4yyzng ha57sFbteYi, lại57sFbteY còn4yyz cười4yyz HrCpdUTJha hả57sFbteY ngHrCpdUTJoái lạ57sFbteYi bảoHrCpdUTJ ph57sFbteYải đi4yyz 4yyzcho hHrCpdUTJai “đ4yyzứa trẻ”4yyz chún57sFbteYg màyHrCpdUTJ c4yyzó t57sFbteYí riêHrCpdUTJng t57sFbteYư chứ.

Tất nhiê57sFbteYn cá57sFbteYi “HrCpdUTJđứa trẻ”HrCpdUTJ sHrCpdUTJơ 4yyzmi đ4yyzen HrCpdUTJthì chỉ57sFbteY lặHrCpdUTJng lHrCpdUTJẽ cười4yyz HrCpdUTJcòn “đứa4yyz trẻ”HrCpdUTJ mặc4yyz vHrCpdUTJáy thìHrCpdUTJ 4yyztự 4yyzdưng HrCpdUTJtim đậHrCpdUTJp lHrCpdUTJên 57sFbteYthùm thụp.

Chương 124yyz.3: VôHrCpdUTJ lí57sFbteY, chưaHrCpdUTJ uống4yyz màHrCpdUTJ đã57sFbteY tHrCpdUTJhấy tâyHrCpdUTJ t4yyzây HrCpdUTJlà thHrCpdUTJế 4yyznào nhỉ?

HrCpdUTJ

(Tấm “mành4yyz treo”HrCpdUTJ giữ4yyza 57sFbteYphố HrCpdUTJhôm đi4yyz bộ4yyz 25/9)

Một người4yyz đượcHrCpdUTJ lHrCpdUTJàm mHrCpdUTJai chHrCpdUTJo m4yyzình 57sFbteYđến h57sFbteYai lầ57sFbteYn thìHrCpdUTJ cóHrCpdUTJ p4yyzhải lHrCpdUTJà cHrCpdUTJó du57sFbteYyên không?&57sFbteYnbsp; Suy n4yyzghĩ ấy4yyz lướ57sFbteYt HrCpdUTJqua troHrCpdUTJng 4yyzđầu Định.

Còn suHrCpdUTJy nghĩ57sFbteY của4yyz Dươn4yyzg 4yyzthì lại4yyz l57sFbteYà: 4yyzMột ngHrCpdUTJười đượcHrCpdUTJ l4yyzàm 4yyzmai HrCpdUTJcho 4yyzmình đ57sFbteYến h4yyzai lầnHrCpdUTJ 4yyzrồi 4yyzlại l57sFbteYiên tục57sFbteY 57sFbteYgặp 57sFbteYnhau haHrCpdUTJi lần4yyz 57sFbteYtrong buHrCpdUTJổi chiềuHrCpdUTJ ở57sFbteY m57sFbteYột t4yyzhành 57sFbteYphố 57sFbteYxa lạ &nbspHrCpdUTJ;thì có57sFbteY phả4yyzi 4yyzrất rấtHrCpdUTJ rấtHrCpdUTJ rấtHrCpdUTJ 57sFbteYrất rấHrCpdUTJt cHrCpdUTJó HrCpdUTJduyên không????

Vì rấHrCpdUTJt nhiềHrCpdUTJu c4yyzhữ “rất”HrCpdUTJ cộng57sFbteY thêm4yyz chHrCpdUTJữ “duyên”HrCpdUTJ 57sFbteYto đùng57sFbteY ki4yyza m4yyzà Dương57sFbteY đờ57sFbteY đẫnHrCpdUTJ cả57sFbteY HrCpdUTJngười. Lại57sFbteY p57sFbteYhát hiện57sFbteY cá4yyzi n57sFbteYgười v4yyzốn điềmHrCpdUTJ HrCpdUTJtĩnh k4yyzia c57sFbteYũng bất57sFbteY n57sFbteYgờ kh4yyzông ké57sFbteYm gì4yyz mìnhHrCpdUTJ, 4yyzDương lại4yyz HrCpdUTJcàng …57sFbteY đờ4yyz đẫn!

Quan 57sFbteYsát t57sFbteYhằng đệ4yyz và4yyz côHrCpdUTJ 57sFbteYcháu gáiHrCpdUTJ HrCpdUTJmắt trò57sFbteYn mHrCpdUTJắt dẹt57sFbteY nhHrCpdUTJìn HrCpdUTJnhau, 4yyzông Thụ4yyz cười57sFbteY sảng4yyz k4yyzhoái, ké57sFbteYo ĐịnhHrCpdUTJ xuống4yyz cạnh4yyz mình.

“Sao, t4yyzhế 57sFbteYhóa rHrCpdUTJa lạ4yyzi biết57sFbteY c4yyzon NấmHrCpdUTJ nh4yyzà c57sFbteYhú à?”

Định nhìHrCpdUTJn 57sFbteYDương 4yyztủm t4yyzỉm “57sFbteYDạ, ch4yyzáu khôngHrCpdUTJ biết57sFbteY Nấm,4yyz ch57sFbteYáu ch57sFbteYỉ b4yyziết 4yyzNhái B4yyzén thôi”.

Nếu câ4yyzu HrCpdUTJcủa 57sFbteYông Th57sFbteYụ làm4yyz Dương57sFbteY háHrCpdUTJ hốc4yyz 4yyzmồm định4yyz ph57sFbteYản kháng4yyz t57sFbteYhì câHrCpdUTJu c57sFbteYủa Đị4yyznh làmHrCpdUTJ cô&nbsp57sFbteY; không th4yyzể n57sFbteYào mHrCpdUTJà nHrCpdUTJgậm miệng57sFbteY đư4yyzợc. Ôi,57sFbteY cHrCpdUTJô cHrCpdUTJhưa t4yyzừng biết57sFbteY m57sFbteYột ĐHrCpdUTJịnh thế57sFbteY này.HrCpdUTJ KHrCpdUTJẻ 4yyzmặt sắt4yyz 57sFbteYđã b57sFbteYiết HrCpdUTJnói đùa57sFbteY ^HrCpdUTJ^. M4yyzà 4yyzcâu đù57sFbteYa ấy4yyz 57sFbteYcòn nh57sFbteYắm tHrCpdUTJhẳng vàHrCpdUTJo cô.

Ông Thụ4yyz HrCpdUTJthì hế57sFbteYt nhHrCpdUTJìn s4yyzang 57sFbteYcô cháuHrCpdUTJ gái,HrCpdUTJ l57sFbteYại nh4yyzìn HrCpdUTJsang thằn57sFbteYg đ57sFbteYệ tHrCpdUTJử ru4yyzột, 57sFbteYvẻ nh57sFbteYư chư57sFbteYa hiể57sFbteYu hết.4yyz “Nhái4yyz 4yyzBén ấ4yyzy à?4yyz?? 4yyzCháu gặp57sFbteY 57sFbteYcon bHrCpdUTJé lú4yyzc… 4yyzlúc mặt57sFbteY nóHrCpdUTJ xHrCpdUTJanh nh4yyzư đítHrCpdUTJ nhá4yyzi à???”

AkAkAk. D4yyzương muốHrCpdUTJn đi4yyz ch4yyzết quá57sFbteY. Ôi4yyz bHrCpdUTJác ơiHrCpdUTJ, HrCpdUTJsao b57sFbteYác lại57sFbteY có57sFbteY cáiHrCpdUTJ liênHrCpdUTJ tưởngHrCpdUTJ “4yyzlãng mạ4yyzn” thế57sFbteY cơ57sFbteY chứ?HrCpdUTJ 4yyzĐịnh vẻHrCpdUTJ 57sFbteYnhư HrCpdUTJcũng qu57sFbteYen vớHrCpdUTJi sự57sFbteY bỗ57sFbteY bHrCpdUTJã dễ57sFbteY 57sFbteYgần cHrCpdUTJủa ông,4yyz mô4yyzi HrCpdUTJthoáng n57sFbteYụ cười.&nbs4yyzp; “Dương lHrCpdUTJà hàngHrCpdUTJ xómHrCpdUTJ củaHrCpdUTJ cháu”.

Dương HrCpdUTJthấp giọn4yyzg làu57sFbteY bHrCpdUTJàu “NháHrCpdUTJi Bé4yyzn làHrCpdUTJ dHrCpdUTJo t4yyzhằng HrCpdUTJcháu anHrCpdUTJh ấHrCpdUTJy gọi57sFbteY 4yyzcháu đấy”.

Ông Thụ57sFbteY n57sFbteYgờ ngợ4yyz nhưHrCpdUTJ 57sFbteYcố nhớ4yyz “CháuHrCpdUTJ àHrCpdUTJ? PHrCpdUTJhải HrCpdUTJcái t57sFbteYhằng 57sFbteYđợt trướcHrCpdUTJ đánhHrCpdUTJ nh4yyzau vHrCpdUTJào HrCpdUTJbệnh việ4yyzn đấyHrCpdUTJ không?

“Dạ đúng”.

Định HrCpdUTJđáp ngắ57sFbteYn g57sFbteYọn. Dươn4yyzg thầm4yyz t4yyzhở pHrCpdUTJhào HrCpdUTJkhi Định57sFbteY khônHrCpdUTJg lôHrCpdUTJi ch57sFbteYuyện côHrCpdUTJ đãHrCpdUTJ 57sFbteYcắp nách57sFbteY thằngHrCpdUTJ c57sFbteYháu qu4yyzý 57sFbteYhóa của57sFbteY 57sFbteYanh vàoHrCpdUTJ bệnHrCpdUTJh việHrCpdUTJn thế57sFbteY nào,57sFbteY n4yyzếu khô57sFbteYng t4yyzhế n57sFbteYào HrCpdUTJbác Th57sFbteYụ cũn57sFbteYg h4yyzỏi n57sFbteYày HrCpdUTJnọ, d4yyzẫn 4yyzđến nHrCpdUTJgọn n4yyzgành cơ57sFbteY 57sFbteYsự. Việc4yyz 57sFbteYcô thỉHrCpdUTJnh thHrCpdUTJoảng 4yyzchui r4yyza chu57sFbteYi v57sFbteYào qHrCpdUTJuán bHrCpdUTJi –4yyz HrCpdUTJa, mHrCpdUTJặc d4yyzù ch4yyzỉ chọc57sFbteY ch57sFbteYọc mấ4yyzy viê4yyzn 4yyzbi trHrCpdUTJòn tHrCpdUTJròn v4yyzô hại4yyz, nh57sFbteYưng n4yyzếu đếnHrCpdUTJ 57sFbteYtai 4yyzcác bậcHrCpdUTJ ph4yyzụ huyn4yyzh 57sFbteYthì vẫn4yyz làHrCpdUTJ mộHrCpdUTJt chuyệ4yyzn lon57sFbteYg trời57sFbteY lở57sFbteY đất57sFbteY. Rằng,HrCpdUTJ co4yyzn g4yyzái coHrCpdUTJn đHrCpdUTJứa ph57sFbteYải …HrCpdUTJ thHrCpdUTJế HrCpdUTJnào mớiHrCpdUTJ chuHrCpdUTJi vàHrCpdUTJo mấy57sFbteY chỗ4yyz tHrCpdUTJhế chứ?4yyz Rằng,HrCpdUTJ thôi57sFbteY c4yyzhết rồi,HrCpdUTJ 57sFbteYhay làHrCpdUTJ n57sFbteYó 4yyzkhông c4yyzó thHrCpdUTJằng 4yyznào 4yyzthèm 4yyzrước, nê57sFbteYn sHrCpdUTJinh 57sFbteYra 57sFbteYbiến chứHrCpdUTJng, 57sFbteYmất cân57sFbteY 4yyzbằng nàyHrCpdUTJ nọ…4yyz KHrCpdUTJhông thểHrCpdUTJ để4yyz th4yyzế nàyHrCpdUTJ được,HrCpdUTJ t57sFbteYa phải57sFbteY k4yyziếm n4yyzgay HrCpdUTJcho nó57sFbteY một4yyz HrCpdUTJthằng. V4yyzà thế4yyz l57sFbteYà lạ57sFbteYi 4yyzcó 4yyzhệ qu4yyzả l57sFbteYà 57sFbteYở qu57sFbteYán 4yyztrà HrCpdUTJnọ, 4yyzở quá4yyzn caf4yyzé k57sFbteYia tro57sFbteYng cả57sFbteY nhữHrCpdUTJng nHrCpdUTJgày đ57sFbteYẹp trờ4yyzi 4yyzvà 57sFbteYnhững nHrCpdUTJgày khôHrCpdUTJng đẹHrCpdUTJp trờiHrCpdUTJ HrCpdUTJcho lắ4yyzm, 57sFbteYcó 4yyzcô 57sFbteYnàng mặtHrCpdUTJ m57sFbteYày 4yyzdàu d4yyzàu đHrCpdUTJi xe4yyzm mắt.

Thực tế57sFbteY ch57sFbteYứng mi4yyznh, gia57sFbteYi c57sFbteYhưa vợ4yyz 57sFbteYgiờ cũng57sFbteY 57sFbteYkhan h57sFbteYiếm lắm4yyz r4yyzồi. C4yyzho nên57sFbteY, nhHrCpdUTJững ứng57sFbteY cử57sFbteY vi4yyzên thậmHrCpdUTJ 57sFbteYchí cò57sFbteYn HrCpdUTJ“hai l4yyzần tron57sFbteYg một”57sFbteY nHrCpdUTJhư làHrCpdUTJ ĐịHrCpdUTJnh đ57sFbteYây. Cả4yyz bá4yyzc Thụ57sFbteY HrCpdUTJlẫn 57sFbteYTân đềuHrCpdUTJ mu57sFbteYốn dấHrCpdUTJm dúi4yyz 4yyzanh 57sFbteYcho côHrCpdUTJ với4yyz 57sFbteYlời quảnHrCpdUTJg HrCpdUTJcáo 4yyz“hàng Vi4yyzệt HrCpdUTJNam c57sFbteYhất lượng4yyz cao”.57sFbteY T57sFbteYhật 57sFbteYra thì4yyz mắt57sFbteY nhìn4yyz củHrCpdUTJa haHrCpdUTJi ngưHrCpdUTJời nàyHrCpdUTJ cô4yyz đềHrCpdUTJu tiHrCpdUTJn tưởng4yyz cả.HrCpdUTJ ThậtHrCpdUTJ r57sFbteYa hơn57sFbteY n4yyzữa thì57sFbteY chín4yyzh 57sFbteYcô 57sFbteYcòn muốHrCpdUTJn dấmHrCpdUTJ dHrCpdUTJúi 4yyzanh ch4yyzo m4yyzình ki4yyza mHrCpdUTJà ^^.

Nhân vi57sFbteYên xếp57sFbteY 57sFbteYloạt 57sFbteYđồ ă4yyzn lê4yyzn bàn.4yyz ĐịnhHrCpdUTJ mởHrCpdUTJ nút4yyz c57sFbteYhai rượ57sFbteYu van4yyzg HrCpdUTJmột cácHrCpdUTJh t57sFbteYhành thạ57sFbteYo, xế4yyzp mHrCpdUTJấy chiế4yyzc HrCpdUTJly lại57sFbteY r4yyzồi bắt4yyz đầ4yyzu rótHrCpdUTJ. Ông57sFbteY ThụHrCpdUTJ nhìn4yyz ĐHrCpdUTJịnh, lạHrCpdUTJi nhìn4yyz vẻ57sFbteY mặt4yyz thoán57sFbteYg ửng57sFbteY hồng4yyz 57sFbteYcô ch57sFbteYáu gái,4yyz giọngHrCpdUTJ vHrCpdUTJui vẻ.

“Ái chà57sFbteY! 4yyzCoi nHrCpdUTJhư b4yyzác làm57sFbteY chuyệHrCpdUTJn thừ57sFbteYa rồiHrCpdUTJ? ThếHrCpdUTJ aHrCpdUTJnh 4yyzem hàHrCpdUTJng xóm57sFbteY láHrCpdUTJng giềng4yyz l4yyzáng HrCpdUTJtỏi chHrCpdUTJắc quý4yyz 4yyznhau 4yyzchứ hả?”

Bình tĩHrCpdUTJnh 57sFbteYnhư Định4yyz màHrCpdUTJ 4yyzchai HrCpdUTJrượu tr4yyzong ta4yyzy cũ4yyzng chệch4yyz đi57sFbteY, kh4yyziến rượu 57sFbteY sánh cảHrCpdUTJ 4yyzra m4yyzép HrCpdUTJly, tron57sFbteYg lHrCpdUTJúc đó,4yyz Dươ4yyzng n4yyzhư “đứng57sFbteY hình”.HrCpdUTJ 4yyzCô HrCpdUTJrầu rĩHrCpdUTJ nh57sFbteYìn ôn57sFbteYg Thụ,4yyz nhăn57sFbteY nhó.

“Trời, bá57sFbteYc hỏiHrCpdUTJ gHrCpdUTJì 57sFbteYkhó HrCpdUTJthế HrCpdUTJạ. Q4yyzuý kiếHrCpdUTJc 4yyzgì HrCpdUTJcơ chứ?”

“Ơ 4yyzhay co4yyzn HrCpdUTJbé này.4yyz Hà4yyzng 57sFbteYxóm 57sFbteYthì hoặHrCpdUTJc quHrCpdUTJý nhaHrCpdUTJu 4yyzhoặc HrCpdUTJghét nhau4yyz. Thế57sFbteY h57sFbteYai đứHrCpdUTJa chẳng57sFbteY l4yyzẽ lại57sFbteY ghéHrCpdUTJt 4yyznhau à?

Im lì57sFbteYm. 57sFbteYIm lìm.

Dương trộmHrCpdUTJ nhì4yyzn 4yyzsang Định,57sFbteY cHrCpdUTJhỉ thấy57sFbteY a57sFbteYnh 57sFbteYcẩn trọng57sFbteY đặHrCpdUTJt l57sFbteYy rượu4yyz xuốn4yyzg trướ57sFbteYc HrCpdUTJmặt ô4yyzng 4yyzThụ, khônHrCpdUTJg cHrCpdUTJó vẻ4yyz HrCpdUTJgì 4yyzlà sẽ57sFbteY “phun4yyz 57sFbteYchâu 57sFbteYnhả ngọ4yyzc” giải57sFbteY đá57sFbteYp t4yyzhắc mắcHrCpdUTJ c57sFbteYho ônHrCpdUTJg b57sFbteYác mình,57sFbteY 57sFbteYthế nên &nb57sFbteYsp;cuối cùngHrCpdUTJ HrCpdUTJcô đ57sFbteYành chéHrCpdUTJp mi57sFbteYệng, 57sFbteYấp úng.

“Thì c4yyzũng hàHrCpdUTJng xHrCpdUTJóm 57sFbteYbình thườHrCpdUTJng m4yyzà bác”.

Định hơiHrCpdUTJ ngước4yyz nhìHrCpdUTJn côHrCpdUTJ khiến4yyz 57sFbteYDương l4yyzựng khựHrCpdUTJng, nhưnHrCpdUTJg cuối4yyz c57sFbteYùng a4yyznh chHrCpdUTJỉ nó4yyzi n57sFbteYhẹ nhàng.

“Em uống57sFbteY chú4yyzt vanHrCpdUTJg nhé?”

“Dạ HrCpdUTJít thôi57sFbteY ạ!”

Dương cầ4yyzm l4yyzấy 4yyzly rư57sFbteYợu Đị57sFbteYnh đHrCpdUTJưa, t4yyzhấy m4yyzàu rư57sFbteYợu sónHrCpdUTJg sHrCpdUTJánh. Hìn57sFbteYh HrCpdUTJnhư trHrCpdUTJái 57sFbteYtim cô4yyz 4yyzcũng đaHrCpdUTJng có4yyz chút57sFbteY sóng57sFbteY sán57sFbteYh tròn4yyzg trành.57sFbteY HrCpdUTJVô líHrCpdUTJ, HrCpdUTJchưa uố57sFbteYng mà4yyz đã57sFbteY HrCpdUTJthấy tâ57sFbteYy t57sFbteYây là57sFbteY HrCpdUTJthế 57sFbteYnào nhỉ?

Ông Thụ4yyz HrCpdUTJgiơ l57sFbteYy rượ4yyzu lên57sFbteY, 4yyzvui vẻ4yyz “HrCpdUTJNào nào57sFbteY… Uốn4yyzg mừn57sFbteYg gặp4yyz mặ4yyzt HrCpdUTJnào! HHrCpdUTJữu du4yyzyên 4yyzthì m57sFbteYới năng4yyz tươngHrCpdUTJ ngộ.57sFbteY HHrCpdUTJai đứa4yyz HrCpdUTJlại cò4yyzn 57sFbteYchung vách57sFbteY HrCpdUTJnữa thìHrCpdUTJ chú57sFbteY khônHrCpdUTJg 4yyzcòn 57sFbteYgì phải57sFbteY 4yyzlo nữa57sFbteY rồi…”

Dương vừa57sFbteY cụng4yyz l4yyzy vHrCpdUTJừa nhHrCpdUTJủ thầmHrCpdUTJ kh4yyzông hiểu57sFbteY c4yyzái 57sFbteYý t57sFbteYứ “khôngHrCpdUTJ cò4yyzn g4yyzì phả57sFbteYi lo”củaHrCpdUTJ bHrCpdUTJác mì57sFbteYnh 4yyzlà sa4yyzo HrCpdUTJđây? HHrCpdUTJay báHrCpdUTJc ngh4yyzĩ 4yyzcô HrCpdUTJđược 4yyzlàm 4yyzhàng xó4yyzm củ57sFbteYa an57sFbteYh làHrCpdUTJ c57sFbteYoi nh4yyzư HrCpdUTJchuột s57sFbteYa 57sFbteYchĩnh gạo4yyz rồ57sFbteYi, khôn4yyzg p4yyzhải HrCpdUTJlo lắngHrCpdUTJ HrCpdUTJcho HrCpdUTJnó nữa57sFbteY. Ôi,HrCpdUTJ thHrCpdUTJế thì57sFbteY ch4yyzắc bá57sFbteYc cô4yyz lHrCpdUTJầm t4yyzo mấtHrCpdUTJ rồ57sFbteYi. 4yyzCô lạ4yyzi liế4yyzc t4yyzrộm Đị4yyznh 57sFbteYqua v4yyzành l57sFbteYy. An4yyzh nhấpHrCpdUTJ 4yyzngụm rượHrCpdUTJu, cũ57sFbteYng HrCpdUTJkhông đáHrCpdUTJp lờHrCpdUTJi củ57sFbteYa ô57sFbteYng Thụ,HrCpdUTJ nhưng57sFbteY v4yyzẻ tr4yyzầm tĩn4yyzh vàHrCpdUTJ thư4yyz thái.

Dương v57sFbteYốn làHrCpdUTJ ngư57sFbteYời khôHrCpdUTJng giỏ57sFbteYi 4yyzvề tâHrCpdUTJm 57sFbteYlí đà4yyzn ôngHrCpdUTJ. Những57sFbteY phHrCpdUTJán đoán57sFbteY c4yyzủa cô57sFbteY lú4yyzc nHrCpdUTJào cũ4yyzng trậ57sFbteYt l57sFbteYất. 57sFbteYNên 4yyzđôi kh57sFbteYi trựcHrCpdUTJ cảm4yyz của4yyz mình57sFbteY m4yyzách bHrCpdUTJảo mạnh4yyz mẽ,HrCpdUTJ DươngHrCpdUTJ vẫnHrCpdUTJ HrCpdUTJcố ghìHrCpdUTJm n4yyzó xuống4yyz, sợHrCpdUTJ mình4yyz lại4yyz rHrCpdUTJơi vàHrCpdUTJo tình57sFbteY hu57sFbteYống “chạy57sFbteY HrCpdUTJvào rừng4yyz 4yyzmơ bắ57sFbteYt 57sFbteYcon tưởng4yyz bở”.HrCpdUTJ NhưnHrCpdUTJg, liệuHrCpdUTJ c4yyzó 4yyzsai ch57sFbteYút nHrCpdUTJào HrCpdUTJkhông nhỉ,&nbsp4yyz; khi côHrCpdUTJ nhHrCpdUTJận thấHrCpdUTJy đ4yyzôi lúHrCpdUTJc 57sFbteYĐịnh n4yyzhìn mì4yyznh vHrCpdUTJà đô4yyzi m4yyzắt thẫm4yyz đen4yyz 4yyzkia thoáHrCpdUTJng chHrCpdUTJút 4yyzlại 4yyzlấp l57sFbteYánh án4yyzh cười.

Bữa ăn4yyz 57sFbteYvui vẻ,4yyz 57sFbteYnhẹ nHrCpdUTJhàng, HrCpdUTJbởi 4yyzbác Th57sFbteYụ liênHrCpdUTJ tụcHrCpdUTJ HrCpdUTJpha HrCpdUTJtrò 57sFbteYvà “HrCpdUTJkể xấu4yyz” Dươn57sFbteYg. SựHrCpdUTJ x57sFbteYuề x57sFbteYòa củHrCpdUTJa báHrCpdUTJc 4yyzkhiến mọHrCpdUTJi thứHrCpdUTJ 4yyztrở HrCpdUTJnên 57sFbteYthân ái,HrCpdUTJ 4yyzdù tHrCpdUTJhỉnh thoảng4yyz âmHrCpdUTJ m4yyzưu “gửiHrCpdUTJ 57sFbteYgắm” D4yyzương ch57sFbteYo Định57sFbteY bác4yyz vẫn4yyz để4yyz lHrCpdUTJộ rõ57sFbteY 57sFbteYmồn 57sFbteYmột. Ở4yyz bên57sFbteY c57sFbteYạnh 4yyzbác, Định57sFbteY 57sFbteYdường 4yyznhư cũ4yyzng 57sFbteYcởi mở4yyz h4yyzơn, anHrCpdUTJh cườiHrCpdUTJ nhiều4yyz, nó4yyzi 57sFbteYnhiều hơn4yyz đô57sFbteYi cHrCpdUTJhút. 57sFbteYCô đặc57sFbteY bi4yyzệt thíc4yyzh k4yyzhi 57sFbteYnghe haHrCpdUTJi nHrCpdUTJgười tra4yyzo đổiHrCpdUTJ vềHrCpdUTJ côHrCpdUTJng việc,57sFbteY mặ57sFbteYc 4yyzdù mù57sFbteY HrCpdUTJtịt kHrCpdUTJhông h57sFbteYiểu t4yyzí teHrCpdUTJo 4yyzgì, nhưn57sFbteYg 4yyzchỉ nhìn57sFbteY kHrCpdUTJhuôn mặt4yyz HrCpdUTJcương HrCpdUTJnghị k57sFbteYia s57sFbteYay sưHrCpdUTJa nó4yyzi 4yyzvề HrCpdUTJbê tôn57sFbteYg cốt4yyz thép4yyz, nói4yyz v4yyzề dầm4yyz dHrCpdUTJèo móHrCpdUTJng mánh,HrCpdUTJ HrCpdUTJcô cũng4yyz thấHrCpdUTJy n57sFbteYhư mìHrCpdUTJnh HrCpdUTJđang ngh4yyze nhữ4yyzng c57sFbteYâu chuyện &nHrCpdUTJbsp;ngọt ngào57sFbteY n4yyzhất trênHrCpdUTJ đờHrCpdUTJi. 57sFbteYCô cũng57sFbteY nhậ4yyzn 57sFbteYra, h57sFbteYình n4yyzhư chỉHrCpdUTJ tHrCpdUTJrong 4yyzcông viHrCpdUTJệc, Định4yyz mới4yyz thôi57sFbteY tự4yyz kìm4yyz 57sFbteYchế 57sFbteYmình, HrCpdUTJở đó,57sFbteY anHrCpdUTJh tự57sFbteY 57sFbteYtin, quyHrCpdUTJết đoán,HrCpdUTJ 57sFbteYvà 4yyzkhông 4yyzcòn kiệm4yyz HrCpdUTJlời ch4yyzo lắm.

Bữa c4yyzơm kéoHrCpdUTJ dài57sFbteY 4yyztừ chiề4yyzu đế57sFbteYn HrCpdUTJkhi trờHrCpdUTJi sẩmHrCpdUTJ 4yyztối. Án57sFbteYh nắng4yyz 4yyzchỉ cò57sFbteYn HrCpdUTJvài vHrCpdUTJệt r57sFbteYớt lại57sFbteY nơ57sFbteYi n57sFbteYhững HrCpdUTJthềm cử57sFbteYa 57sFbteYlớn. Đâ57sFbteYy đHrCpdUTJó phục57sFbteY vụ4yyz bắt4yyz đầuHrCpdUTJ 4yyzbật đènHrCpdUTJ c57sFbteYhùm lên57sFbteY. Ô57sFbteYng T4yyzhụ vHrCpdUTJà Đị4yyznh đHrCpdUTJã 57sFbteYtiêu diHrCpdUTJệt hếtHrCpdUTJ gầnHrCpdUTJ HrCpdUTJhai c4yyzhai vangHrCpdUTJ, cò4yyzn Dương4yyz cũngHrCpdUTJ bị57sFbteY hơ57sFbteYi rượu57sFbteY làHrCpdUTJm 57sFbteYcho váng57sFbteY v57sFbteYất. C4yyzô đan57sFbteYg đị57sFbteYnh giHrCpdUTJơ taHrCpdUTJy xiHrCpdUTJn HrCpdUTJhàng t57sFbteYhì 57sFbteYđúng lHrCpdUTJúc ấy57sFbteY “tuyệt57sFbteY sắc4yyz gHrCpdUTJiai nhân”4yyz củaHrCpdUTJ báHrCpdUTJc Th4yyzụ xuấ57sFbteYt hiHrCpdUTJện, và57sFbteY 4yyzy hệtHrCpdUTJ như57sFbteY mô57sFbteY tảHrCpdUTJ củ57sFbteYa bác57sFbteY, người57sFbteY nà4yyzy bụngHrCpdUTJ HrCpdUTJsắp rơi4yyz xHrCpdUTJuống đầuHrCpdUTJ HrCpdUTJgối và57sFbteY t4yyzóc chảHrCpdUTJ cóHrCpdUTJ cọngHrCpdUTJ nào.

Lại một57sFbteY mànHrCpdUTJ ch4yyzào hỏi57sFbteY tưn4yyzg bừn4yyzg HrCpdUTJchúc tụnHrCpdUTJg, HrCpdUTJlúc HrCpdUTJấy, 57sFbteYDương mớHrCpdUTJi biết57sFbteY Định4yyz làHrCpdUTJ ngườHrCpdUTJi thiếtHrCpdUTJ HrCpdUTJkế n57sFbteYhà hà57sFbteYng này57sFbteY, còn4yyz bácHrCpdUTJ 57sFbteYThụ trực57sFbteY ti4yyzếp c57sFbteYhỉ đạ57sFbteYo 57sFbteYthi c57sFbteYông. Wow4yyz, thảo4yyz n4yyzào 4yyzthảo nào,4yyz ông4yyz chủ4yyz nh4yyzà hà4yyzng  này hồ4yyz hởi57sFbteY với57sFbteY b57sFbteYác c4yyzô vHrCpdUTJà Định57sFbteY tHrCpdUTJhế. HrCpdUTJSau k57sFbteYhi HrCpdUTJvung ta57sFbteYy 4yyzchém mộtHrCpdUTJ câ4yyzu HrCpdUTJnhư đin57sFbteYh đóngHrCpdUTJ c57sFbteYọc lHrCpdUTJà bữa4yyz 4yyzăn HrCpdUTJnày 57sFbteYhoàn toànHrCpdUTJ f57sFbteYree, ông57sFbteY 4yyzta 4yyzbèn dùHrCpdUTJng đôiHrCpdUTJ HrCpdUTJtay nún4yyzg 57sFbteYnính 4yyzlôi tuộ57sFbteYt bá4yyzc Thụ4yyz 4yyzđi “chơi”57sFbteY tă57sFbteYng HrCpdUTJhai, lạHrCpdUTJi HrCpdUTJcòn cườHrCpdUTJi 57sFbteYha hHrCpdUTJả ngoái57sFbteY l57sFbteYại HrCpdUTJbảo phải4yyz đ57sFbteYi c57sFbteYho HrCpdUTJhai “4yyzđứa trẻ”HrCpdUTJ c4yyzhúng mày4yyz 57sFbteYcó 4yyztí riêngHrCpdUTJ 57sFbteYtư chứ.

Tất nhiên4yyz 57sFbteYcái “đứa57sFbteY trẻ”4yyz sơ57sFbteY mHrCpdUTJi đ4yyzen thìHrCpdUTJ chỉHrCpdUTJ l57sFbteYặng l57sFbteYẽ cười4yyz c57sFbteYòn “đứa57sFbteY trẻ”HrCpdUTJ mặHrCpdUTJc vHrCpdUTJáy thHrCpdUTJì tự57sFbteY 4yyzdưng t57sFbteYim 4yyzđập 4yyzlên th4yyzùm thụp.

 

Chương 124yyz.4: Nhẹ4yyz nhàngHrCpdUTJ mHrCpdUTJà rá57sFbteYt bỏng57sFbteY ^^


57sFbteY""

(CHrCpdUTJháu gáHrCpdUTJi Bố57sFbteYng B4yyzang củaHrCpdUTJ dì,4yyz HrCpdUTJngười c4yyzó cá57sFbteYi tên57sFbteY gHrCpdUTJiống 57sFbteYnhư cáHrCpdUTJi cô4yyz 57sFbteYgái gi4yyzà troHrCpdUTJng tru57sFbteYyện nà4yyzy, HrCpdUTJhe 57sFbteYhe HrCpdUTJhe he)
Không giHrCpdUTJan 57sFbteYdần trở57sFbteY 57sFbteYnên lặHrCpdUTJng 57sFbteYlẽ khiến4yyz 57sFbteYDương  thấy 4yyzlúng 4yyztúng, HrCpdUTJchỉ cònHrCpdUTJ c57sFbteYách 4yyzngậm HrCpdUTJly HrCpdUTJrượu 57sFbteYvang, nhấp4yyz t4yyzừng chút4yyz m4yyzột. Định57sFbteY đột4yyz nhi4yyzên mỉHrCpdUTJm cười.

“Cẩn thậ4yyzn saHrCpdUTJy đó”.

Giọng nHrCpdUTJói bấHrCpdUTJt HrCpdUTJchợt dịu57sFbteY d4yyzàng củ57sFbteYa Định4yyz khiếnHrCpdUTJ Dươ57sFbteYng cHrCpdUTJòn thấ57sFbteYy 57sFbteY… sa4yyzy hơHrCpdUTJn lHrCpdUTJà 4yyzrượu. TronHrCpdUTJg c57sFbteYhút 57sFbteYmiên HrCpdUTJman váng4yyz vấHrCpdUTJt, cHrCpdUTJó một4yyz s57sFbteYuy n57sFbteYghĩ lHrCpdUTJướt 57sFbteYqua kh4yyziến Dương4yyz sự4yyzc nhớ.HrCpdUTJ K4yyzhi tỉHrCpdUTJnh 4yyztáo cô4yyz đHrCpdUTJã l4yyzàm đủ57sFbteY tròHrCpdUTJ 57sFbteYmất mặtHrCpdUTJ rồi.4yyz C57sFbteYó tíHrCpdUTJ meHrCpdUTJn HrCpdUTJvào khôngHrCpdUTJ biếHrCpdUTJt HrCpdUTJcô 4yyzcòn gHrCpdUTJây nh4yyzững chu57sFbteYyện gì57sFbteY nữ4yyza. 57sFbteYÝ n57sFbteYghĩ 4yyzđó kh57sFbteYiến Dư57sFbteYơng lậHrCpdUTJp tức57sFbteY HrCpdUTJthẳng lưn57sFbteYg, ta4yyzy  cập rậpHrCpdUTJ b57sFbteYuông n4yyzgay 57sFbteYly 4yyzrượu xHrCpdUTJuống bàn.

Định nhìnHrCpdUTJ hàn57sFbteYh độn57sFbteYg 4yyzcủa cô,&nbHrCpdUTJsp; khóe m57sFbteYôi vốnHrCpdUTJ điềmHrCpdUTJ đạ4yyzm cHrCpdUTJhợt cHrCpdUTJong khẽ4yyz l57sFbteYên tron57sFbteYg một57sFbteY nụ4yyz cườiHrCpdUTJ. 57sFbteYKhi bắt57sFbteY gặp4yyz cáHrCpdUTJi HrCpdUTJnhìn ngơ4yyz ngác57sFbteY của57sFbteY Dương57sFbteY, nụHrCpdUTJ cười4yyz đ4yyzó k57sFbteYhông tắt57sFbteY HrCpdUTJđi, tr57sFbteYái lại,57sFbteY tHrCpdUTJrong 4yyzđôi 57sFbteYmắt th4yyzẫm t57sFbteYối, 4yyzlại lấ4yyzp lánh57sFbteY 4yyznhững HrCpdUTJánh sán57sFbteYg có4yyz p4yyzhần t4yyzrêu c4yyzhọc. HrCpdUTJDương hơ57sFbteYi đờHrCpdUTJ r4yyza, cả4yyzm gHrCpdUTJiác cá4yyzi k4yyzhông khí57sFbteY mờ4yyz á57sFbteYm HrCpdUTJnày khiếnHrCpdUTJ c57sFbteYô cHrCpdUTJó HrCpdUTJchút k4yyzhông tự4yyz nhHrCpdUTJiên, ta4yyzy 57sFbteYcô l4yyzại muốnHrCpdUTJ th4yyzò r57sFbteYa cầHrCpdUTJm 4yyzly rượuHrCpdUTJ 57sFbteYcho bớt4yyz thừa4yyz t57sFbteYhãi, như57sFbteYng rồi4yyz lại4yyz rụt4yyz lại4yyz khônHrCpdUTJg dám.

Khi nhữHrCpdUTJng s57sFbteYợi t4yyzơ cả4yyzm xú57sFbteYc c57sFbteYứ gi57sFbteYăng mắc57sFbteY đâu57sFbteY đHrCpdUTJó q57sFbteYuanh h4yyzai người,57sFbteY Định4yyz HrCpdUTJđột ngHrCpdUTJột rủ4yyz DươnHrCpdUTJg đ57sFbteYi vHrCpdUTJòng qu4yyzanh k4yyzhu nhà57sFbteY h4yyzàng. DHrCpdUTJương đứHrCpdUTJng dậy,4yyz c4yyzả người57sFbteY nh4yyzư được57sFbteY tHrCpdUTJhả lỏng,4yyz khônHrCpdUTJg nén57sFbteY đượcHrCpdUTJ cô57sFbteY t4yyzhở pHrCpdUTJhào mộtHrCpdUTJ 57sFbteYcái, 4yyzđi theHrCpdUTJo Định.HrCpdUTJ AHrCpdUTJnh bư57sFbteYớc chHrCpdUTJậm rã57sFbteYi, đủHrCpdUTJ đểHrCpdUTJ đô57sFbteYi giàyHrCpdUTJ 57sFbteY5 p4yyzhân của57sFbteY Dư4yyzơng HrCpdUTJkhông bị4yyz quáHrCpdUTJ tảHrCpdUTJi 4yyzkhi cHrCpdUTJô bướ57sFbteYc th4yyzeo a57sFbteYnh. Vừ4yyza đ57sFbteYi Đị4yyznh v4yyzừa chỉ4yyz dẫn4yyz ch4yyzo DưHrCpdUTJơng những57sFbteY đHrCpdUTJiểm đặc57sFbteY biHrCpdUTJệt nh57sFbteYo nhHrCpdUTJỏ 57sFbteYcủa nhHrCpdUTJà 57sFbteYhàng nàyHrCpdUTJ, 4yyznhư 4yyzkhu hầm4yyz rượu,4yyz “cănHrCpdUTJ p4yyzhòng sHrCpdUTJao rơHrCpdUTJi”, “hồ4yyz rửaHrCpdUTJ chân”HrCpdUTJ khiến4yyz DưHrCpdUTJơng mHrCpdUTJắt tròn4yyz mắt57sFbteY dẹt.57sFbteY Không4yyz khí4yyz dầ4yyzn t4yyzrở lại4yyz s57sFbteYự t4yyzự nhiên,57sFbteY Dư4yyzơng cũ57sFbteYng v4yyzô tư4yyz hHrCpdUTJỏi ha57sFbteYn đủHrCpdUTJ chHrCpdUTJuyện. M57sFbteYặc nhữ4yyzng 4yyzthắc mắc4yyz ng4yyzô nghê57sFbteY của4yyz c57sFbteYô, Địn4yyzh t57sFbteYhong thả57sFbteY trả57sFbteY lờiHrCpdUTJ cẩ57sFbteYn 4yyzthận từngHrCpdUTJ chút57sFbteY một.

Nhà h4yyzàng đã57sFbteY lê4yyzn HrCpdUTJđèn. Dương4yyz c4yyzảm 4yyznhận dườngHrCpdUTJ nhưHrCpdUTJ Định4yyz rất57sFbteY đ57sFbteYể tHrCpdUTJâm đến57sFbteY việc4yyz thi57sFbteYết kếHrCpdUTJ áHrCpdUTJnh 57sFbteYsáng 4yyztrong nHrCpdUTJhững công57sFbteY tHrCpdUTJrình của57sFbteY mHrCpdUTJình, nên57sFbteY từ57sFbteY k57sFbteYhu resHrCpdUTJort RaHrCpdUTJinbow đ4yyzến nh57sFbteYà 57sFbteYhàng này57sFbteY, á4yyznh HrCpdUTJsáng đ4yyzều rấtHrCpdUTJ đẹpHrCpdUTJ mắt4yyz, HrCpdUTJđều 4yyzlà thHrCpdUTJứ màu57sFbteY vàng57sFbteY ấ57sFbteYm áp,57sFbteY s57sFbteYóng s57sFbteYánh nHrCpdUTJhư mậtHrCpdUTJ on4yyzg.  Từng c4yyzăn ph57sFbteYòng nh4yyzư từngHrCpdUTJ 57sFbteYô n4yyzhỏ ph4yyzát sángHrCpdUTJ, 57sFbteYngọt ngà4yyzo v57sFbteYà bí4yyz 57sFbteYmật. Dư4yyzơng cứHrCpdUTJ tưởng57sFbteY Đị57sFbteYnh 4yyzsẽ 57sFbteYdắt c57sFbteYô HrCpdUTJvào HrCpdUTJmột că4yyzn HrCpdUTJphòng 4yyznào đóHrCpdUTJ, HrCpdUTJnhưng c57sFbteYuối cùHrCpdUTJng 57sFbteYnơi dừng4yyz l57sFbteYại HrCpdUTJcủa họ57sFbteY lạHrCpdUTJi lHrCpdUTJà mộtHrCpdUTJ HrCpdUTJcây c57sFbteYầu HrCpdUTJgỗ HrCpdUTJnhỏ nhưng57sFbteY chắc57sFbteY cHrCpdUTJhắn, nằ57sFbteYm bêHrCpdUTJn 57sFbteYrìa củ57sFbteYa kHrCpdUTJhu n4yyzhà hàng.4yyz Th4yyzấy bHrCpdUTJãi c4yyzát dướiHrCpdUTJ 4yyzchân mịn4yyz màng,4yyz Dương57sFbteY khHrCpdUTJông ng57sFbteYại ngầnHrCpdUTJ HrCpdUTJcởi giầyHrCpdUTJ 57sFbteYra, rồ4yyzi đi4yyz trên57sFbteY cát.

Trăng n57sFbteYon 57sFbteYvừa lê57sFbteYn. HrCpdUTJNhững bước4yyz c4yyzhân 4yyzcủa DHrCpdUTJương hơi57sFbteY 4yyzlún xuố4yyzng trHrCpdUTJên 57sFbteYnền c57sFbteYát 57sFbteYlấp lHrCpdUTJánh sáHrCpdUTJng bạc4yyz b4yyzởi á57sFbteYnh trăn4yyzg 4yyzvà án57sFbteYh đi57sFbteYện vHrCpdUTJàng h4yyzắt 4yyzra tHrCpdUTJừ 4yyzkhu n57sFbteYhà 4yyzlớn. BêHrCpdUTJn HrCpdUTJcạnh, ĐịnHrCpdUTJh 4yyzvẫn đ4yyzi giầy,4yyz a57sFbteYnh nhẹ4yyz nhà57sFbteYng c4yyzầm lấy4yyz đôi57sFbteY 4yyzgiầy tronHrCpdUTJg ta4yyzy HrCpdUTJDương khi57sFbteYến cô4yyz hơ57sFbteYi ngỡ57sFbteY ngàngHrCpdUTJ vàHrCpdUTJ có4yyz chHrCpdUTJút bối4yyz r4yyzối. Ừ4yyz HrCpdUTJthì thừ57sFbteYa HrCpdUTJnhận 57sFbteYđi, nhữngHrCpdUTJ cHrCpdUTJhăm s4yyzóc có57sFbteY HrCpdUTJphần nhỏ57sFbteY HrCpdUTJbé như4yyz 4yyzvậy khi57sFbteYến cô57sFbteY 4yyz… thíc4yyzh kin4yyzh 4yyzlên được4yyz ^^

Gió bi57sFbteYển ma4yyzng thêm57sFbteY một57sFbteY chút4yyz 57sFbteYlạnh kh4yyziến máHrCpdUTJi tó57sFbteYc DươnHrCpdUTJg b4yyzay l57sFbteYòa xò57sFbteYa. Ở4yyz 4yyzmột nơHrCpdUTJi khôn57sFbteYg 4yyzkhí l57sFbteYãng mạn57sFbteY nh4yyzư v57sFbteYậy, Dương57sFbteY rấHrCpdUTJt m57sFbteYuốn nói4yyz đ57sFbteYiều gì4yyz đ4yyzó, tự57sFbteYa nh57sFbteYư mộtHrCpdUTJ 4yyzsự HrCpdUTJhỏi ha4yyzn ânHrCpdUTJ cần,4yyz nhưHrCpdUTJng rất57sFbteY sợ57sFbteY mì4yyznh 4yyzsẽ lại57sFbteY bu57sFbteYột miệng4yyz HrCpdUTJra một57sFbteY câu57sFbteY nói4yyz vHrCpdUTJô duyên.57sFbteY 4yyzCuối 4yyzcùng D57sFbteYương chọn57sFbteY sHrCpdUTJự iHrCpdUTJm lặng.

“Hôm 4yyznay DươHrCpdUTJng 57sFbteYít nóHrCpdUTJi nhỉ?”

Dương ngướcHrCpdUTJ lêHrCpdUTJn, hơHrCpdUTJi b57sFbteYất ngờ57sFbteY 4yyzvì câu57sFbteY nhận57sFbteY xHrCpdUTJét c4yyzủa 57sFbteYĐịnh, c57sFbteYhỉ 4yyzđịnh nói57sFbteY HrCpdUTJlại mộ4yyzt câu57sFbteY đHrCpdUTJại loHrCpdUTJại cHrCpdUTJô ítHrCpdUTJ n4yyzói sa57sFbteYo bằng57sFbteY an57sFbteYh, nhưng4yyz cu57sFbteYối cùng,HrCpdUTJ vẫn4yyz cứ4yyz 57sFbteYthấy thế4yyz 4yyznào đ4yyzó, c4yyzô 57sFbteYcười nHrCpdUTJgượng ngùng.

“Tại e57sFbteYm đa4yyzng 57sFbteYsuy nghĩ”

Định không57sFbteY hỏi57sFbteY tiHrCpdUTJếp, mà57sFbteY cHrCpdUTJhỉ HrCpdUTJnhìn c4yyzô, t4yyzựa nhHrCpdUTJư đợ57sFbteYi HrCpdUTJcô nHrCpdUTJói thêm.57sFbteY Dươ57sFbteYng 4yyzbật cười.

“Em đ57sFbteYang su57sFbteYy nHrCpdUTJghĩ x57sFbteYem tr4yyzái đấ4yyzt n4yyzày hẹ4yyzp đến57sFbteY c57sFbteYỡ 4yyznào mHrCpdUTJà HrCpdUTJem bị4yyz dấm4yyz dú57sFbteYi chHrCpdUTJo 57sFbteYanh những4yyz hHrCpdUTJai lần?”

Định chợ4yyzt n57sFbteYhìn bâng4yyz quơHrCpdUTJ 57sFbteYxa x57sFbteYa “À,57sFbteY nh57sFbteYư chHrCpdUTJú ThụHrCpdUTJ nHrCpdUTJói, c57sFbteYái HrCpdUTJđó ngư57sFbteYời 4yyzta gọ4yyzi là4yyz “hữuHrCpdUTJ duyên””

Dương iHrCpdUTJm bHrCpdUTJặt. Liếm4yyz đôiHrCpdUTJ HrCpdUTJmôi cảm4yyz HrCpdUTJgiác HrCpdUTJđang HrCpdUTJkhô đi57sFbteY vì57sFbteY 4yyzgió 4yyzbiển, Dươn4yyzg hồHrCpdUTJi hộ57sFbteYp 4yyznhìn khuô4yyzn mặ4yyzt nHrCpdUTJghiêng ng4yyzhiêng cHrCpdUTJủa Địn57sFbteYh, nhữngHrCpdUTJ đườngHrCpdUTJ nétHrCpdUTJ tro57sFbteYng s4yyzự khắc57sFbteY chạmHrCpdUTJ dịu57sFbteY dà4yyzng củaHrCpdUTJ áHrCpdUTJnh HrCpdUTJsáng khiếnHrCpdUTJ lò57sFbteYng cô57sFbteY bỗn4yyzg nhi57sFbteYên trHrCpdUTJào dâng57sFbteY mộ57sFbteYt 57sFbteYcảm gi4yyzác ê57sFbteYm ả57sFbteY lạ4yyz lùn57sFbteYg. D4yyzương đang57sFbteY tHrCpdUTJính hỏ57sFbteYi a57sFbteYnh “hữu57sFbteY dHrCpdUTJuyên t57sFbteYhì sao4yyz” nh4yyzưng 4yyzchưa kị4yyzp HrCpdUTJmở 4yyzlời, Đị4yyznh HrCpdUTJđã q57sFbteYuay nhì4yyzn cô57sFbteY, đôi57sFbteY m4yyzắt HrCpdUTJđen b4yyzình thả4yyzn hỏ57sFbteYi một4yyz câu57sFbteY rấ4yyzt …HrCpdUTJ không4yyz l57sFbteYiên quan.

“Có thậ4yyzt 57sFbteYthế không?”

Dương sữn4yyzg HrCpdUTJra ngơ4yyz ng57sFbteYác “4yyzThật gì4yyz ạ?”

Định đặtHrCpdUTJ đôiHrCpdUTJ 4yyzgiầy củaHrCpdUTJ Dươn57sFbteYg xHrCpdUTJuống tHrCpdUTJhành cầu4yyz, r4yyzồi 4yyzxỏ tHrCpdUTJay tHrCpdUTJúi q4yyzuần, néHrCpdUTJt mặHrCpdUTJt v57sFbteYẫn khôn57sFbteYg đổi.

“À chuyện4yyz chiềuHrCpdUTJ naHrCpdUTJy. Có4yyz thật57sFbteY HrCpdUTJlà tôiHrCpdUTJ k4yyzhông c4yyzó …4yyz 4yyzxi nhê4yyz HrCpdUTJgì vHrCpdUTJới e57sFbteYm không?”

Ôi mHrCpdUTJá HrCpdUTJơi. CôHrCpdUTJ có4yyz n4yyzên nhảyHrCpdUTJ l4yyzuôn xHrCpdUTJuống biể4yyzn c57sFbteYho xon4yyzg đờiHrCpdUTJ không57sFbteY? Dương57sFbteY bặmHrCpdUTJ ch57sFbteYặt HrCpdUTJmôi, cố57sFbteY nénHrCpdUTJ cảm57sFbteY HrCpdUTJgiác xấuHrCpdUTJ h57sFbteYổ đến4yyz tậnHrCpdUTJ HrCpdUTJchân tóc.

“Lúc đ4yyzó… 57sFbteYLúc 57sFbteYđó 4yyzlà cháu4yyz 4yyzanh 4yyzchọc 4yyzem mà…”

Định 4yyzvẫn 57sFbteYkhông bu4yyzông tha.

“Vậy ngh4yyzĩa làHrCpdUTJ tô4yyzi có…4yyz 57sFbteYxi nhHrCpdUTJê à???”

Gì t4yyzhế này4yyz? SaHrCpdUTJo c4yyzâu chuHrCpdUTJyện nóHrCpdUTJ l4yyzại dHrCpdUTJẫn 4yyzvề c4yyzái ch57sFbteYủ đề57sFbteY oáiHrCpdUTJ oăm57sFbteY nà4yyzy chứ.57sFbteY ChẳnHrCpdUTJg lẽHrCpdUTJ 57sFbteYcô lạHrCpdUTJi đ57sFbteYi 4yyz… HrCpdUTJgật đầ57sFbteYu? 4yyzMà 4yyzlắc thìHrCpdUTJ thà4yyz xúi4yyz HrCpdUTJcô đi…4yyz chếHrCpdUTJt c57sFbteYòn hơn!!!!

Dương cắmHrCpdUTJ m57sFbteYặt 4yyzxuống đấ57sFbteYt, nhHrCpdUTJìn xuố4yyzng …HrCpdUTJ ng4yyzón cHrCpdUTJhân mình. Đếm đi đếm lại đúng mười ngón không sót ngón nào, thế mà cô vẫn quyết tâm … đếm tiếp, quyết không thèm ngẩng mặt lên.

Khi Dương bắt đầu di di ngón chân một cách khổ sở, cô chợt nghe thấy trong tiếng gió biển rì rào, tiếng gọi trầm khe khẽ.

“Dương… “

Dương không biết rằng có những khoảnh khắc, cô yêu cái tên mình đến vậy, vì nó được gọi lên rất đỗi dịu dàng. Không cưỡng được tiếng gọi ấy, Dương ngẩng lên nhìn rồi chợt ngơ ngẩn vì đôi mắt đen thẫm đang nhìn mình ấm áp. Sự đùa cợt đã biến mất hẳn, chỉ còn là một sự nghiêm túc khó gọi tên.  Cô trân người chờ đợi thì thấy bàn tay Định ngập ngừng đưa lên, giữ lại những sợi tóc bay rối bời của cô.

“Anh… ”

Định ngừng lại, vẻ như anh cũng đang nói những điều hơi khó khăn với chính bản thân mình. Khoảnh khắc đó cũng khiến Dương  sực nhớ đây là lần đầu tiên Định xưng anh với cô. Từ ngày gặp nhau lần đầu, anh chỉ gọi Dương theo kiểu xưng hô chừng mực “Tôi – em” “ Tôi – Dương”… Thực ra, trong những mối quan hệ xã giao thường ngày, Dương gọi những người hơn tuổi bằng anh rất dễ dàng, và họ, ngay cả những người tuổi thất thập cổ lai hi thì cũng vẫn lờ đi danh xưng chú bác, mà lúc nào cũng nói anh anh em em một cách rất đơn giản để tiện làm việc. Hay những tên trẻ con ngốc xít bây giờ cũng thường lên mặt đòi làm anh với con gái, mà ví dụ điển hình chính là Quân.  Chỉ  có mình Định, anh  xưng “tôi” với Dương, vừa có chút xa cách, lại có chút gì lãnh đạm. Nhưng hôm nay, anh đã xưng “anh” rồi.

Định cười nhẹ, có chút bối rối.

“Anh nghĩ, chúng ta thực sự có duyên”…

Trong vô vàn những cảm xúc lướt qua Dương lúc đó, Dương bỗng nhiên ngơ ngẩn bởi một ý nghĩ, câu nói này sao quen thuộc đến vậy. Rõ ràng, rõ ràng có người đã nói với cô…. Nhưng cảm giác mu bàn tay đàn ông dày dặn chạm nhẹ vào má cô, khiến những ý nghĩ lởn vởn còn sót lại bay biến hết. Cô chỉ biết mở tròn mắt, nhìn sững  người đối diện, và cảm nhận cái chạm nhẹ của bàn tay lên má, quá chừng trìu mến. Nhẹ nhàng mà rát bỏng. Tựa như…

Tiếng điện thoại vang lên bất thình lình khiến đôi tay trên má Dương luyến tiếc rụt lại. Định mở máy.

“Chú đây. Ừ… Sao? Đấu luôn bây giờ rồi à… Được rồi!”

Định quay sang nhìn Dương một thoáng, nhỏ giọng “Ừ, chú sẽ qua. Cứ bình tĩnh nhé”.

Định tắt máy. Dương đã đoán cuộc gọi là từ Quân, nhưng cô không hiểu có chuyện gì mà “đấu” với lại “bình tĩnh” ở đây. Hơi thắc mắc, chưa biết hỏi sao thì Định đã nhẹ giọng.

“Đi với anh nhé?”