You are here

Gái Già Xì Tin - Chương 12

Chương 1zhMq2.1: Cáio9u6 nxeVpày cóxeVp t4ySkính xeVplà quấyo9u6 rốizhMq tìzhMqnh dụsMR7c cxeVpông 4ySkcộng khônzhMqg đấy????


xeVp


(Bông lộco9u6 vừnxeVpg zhMqtrên xeVpsân thiếu4ySk nhisMR7, gầo9u6n hồzhMq H4ySkoàn KiếmxeVp 25/9/11)
Điện thoạzhMqi sMR7trong phòng4ySk kháxeVpch sạxeVpn chợo9u6t ro9u6eo. DưsMR7ơng nhấcsMR7 má4ySky ngsMR7he. C4ySkô nhíuo9u6 màxeVpy o9u6khi nzhMqhân viêno9u6 k4ySkhách 4ySksạn zhMqvới giọngzhMq o9u6miền TrunsMR7g nhỏ4ySk o9u6nhẹ nóisMR7 cóo9u6 ngưzhMqời muốxeVpn gặp4ySk cxeVpô. Dươno9u6g l4ySkập tsMR7ức ngho9u6ĩ zhMqngay đếno9u6 4ySkQuân nên4ySk lạnh4ySk lzhMqùng trxeVpả 4ySklời làzhMq côsMR7 khôo9u6ng muốxeVpn gặpzhMq a4ySki hzhMqết, co9u6ũng khxeVpông qusMR7en o9u6ai ở4ySk đsMR7ây. NhưzhMqng giọnzhMqg lễo9u6 tsMR7ân vẫn4ySk tiếpo9u6 tụcsMR7 4ySkngọt ngào.

“Dạ, ảno9u6h nhờzhMq nóxeVpi ảnho9u6 tê4ySkn Định4ySk ạ!”

Sấm sét4ySk nổo9u6 đùnxeVpg xeVpbên to9u6ai. Địnho9u6 sMR7sao? KhôxeVpng sMR7lí zhMqnào cáizhMq ngsMR7ười côo9u6 âmo9u6 to9u6hầm ngxeVpuyền 4ySkrủa nzhMqãy giờsMR7 lạisMR7 lòsMR7 dxeVpò xeVptới o9u6đây tìmxeVp côzhMq chứ?xeVp zhMqMà vzhMqì zhMqsao o9u6anh lạixeVp bxeVpiết đượcxeVp chzhMqỗ phòo9u6ng co9u6ô đưsMR7ợc nhsMR7ỉ? Dươno9u6g nghsMR7ĩ đếnsMR7 đủ4ySk mxeVpọi khảo9u6 năngzhMq, cuốsMR7i cùngzhMq c4ySkô tạmxeVp tìsMR7m đượ4ySkc giảizhMq pho9u6áp hxeVpợp lý4ySk. Chắco9u6 lo9u6à TzhMqân, ôxeVpng mốio9u6 ngàysMR7 xưzhMqa vo9u6ẫn khôo9u6ng qxeVpuên nhiệmzhMq zhMqvụ củsMR7a zhMqmình. ChỉsMR7 cósMR7 Tâno9u6 mớio9u6 o9u6biết phxeVpòng củxeVpa co9u6ô ở4ySk csMR7ái tzhMqhành phxeVpố bizhMqển này,4ySk vì&nbs4ySkp; chính anxeVph trựsMR7c tiếsMR7p bosMR7ok vé,zhMq boo9u6ok phòno9u6g csMR7ho co9u6ô ởxeVp kháczhMqh sạnsMR7 nàyxeVp mà.

Ý zhMqnghĩ sMR7Định đến4ySk to9u6ìm lxeVpàm cô4ySk quzhMqýnh lênxeVp. DươngzhMq hớo9u6t xeVphải chảisMR7 sMR7sơ 4ySkmái tóc,4ySk xeVpthay chiếcxeVp ásMR7o ha4ySki dâyo9u6 vàzhMq csMR7hiếc quxeVpần alibo9u6aba màxeVpu hồngzhMq sMR7tím o9u6điệu đào9u6 4ySkrồi cxeVphạy nhào4ySk o9u6ra cửxeVpa. Đo9u6ến ko9u6hi cầmzhMq nắmo9u6 cửao9u6 địnho9u6 xo9u6oay, DươngsMR7 mới  sựxeVpc nhớ,zhMq czhMqô lạizhMq chạy  bsMR7ổ vàxeVpo phòng,4ySk xeVplôi sMR7túi rxeVpa, lxeVpấy t4ySkhỏi s4ySkon zhMqmôi qxeVpuẹt nxeVphanh m4ySkột cái.zhMq LúsMR7c nsMR7hìn gương,  mímzhMq mí4ySkm môzhMqi 4ySkcho sMR7son lasMR7n đều,xeVp DưxeVpơng sMR7mới giậto9u6 mình.

Ôi, lậpxeVp trư4ySkờng củao9u6 czhMqô chỉzhMq zhMqcó thzhMqế thxeVpôi sasMR7o? zhMqLỏng 4ySklẻo đzhMqến zhMqphát sợ.xeVp o9u6Vừa mớzhMqi qu4ySkyết tâo9u6m xeVpkhông zhMqliên quo9u6an đếxeVpn 4ySkcả czhMqhú co9u6háu no9u6hà zhMqanh cơo9u6 mà.

Vả lạzhMqi, asMR7nh 4ySkđã o9u6có “mối”.

Bang! Ban4ySkg! CáizhMq ý4ySk ngzhMqhĩ “ĐzhMqịnh cósMR7 mối”xeVp 4ySkkhiến csMR7ô sựzhMqng lo9u6ại, zhMqbỗng dưngsMR7 m4ySkuốn csMR7hùi qu4ySkách xeVptí sxeVpon xeVpmôi đi.o9u6 NhưnsMR7g sasMR7u ngh4ySkĩ mìo9u6nh thzhMqật zhMqtrẻ xeVpcon trxeVpẻ mỏzhMq, zhMqmình sMR7xinh đâsMR7u phảxeVpi czhMqho sMR7duy xeVpnhất zhMqmột ngưzhMqời nhì4ySkn, xeVpthế làxeVp Dương4ySk o9u6nhe răngsMR7 cườixeVp vxeVpới mìzhMqnh trxeVpong gươngo9u6 mộtxeVp cái4ySk, rzhMqồi trázhMqi ngưo9u6ợc vớisMR7 vo9u6ẻ hớxeVpt zhMqhải xeVplúc xeVpnãy, o9u6cô đzhMqủng 4ySkđỉnh đixeVp zhMqra kzhMqhỏi phòng.

Thế nhưsMR7ng do9u6ù 4ySkra vẻzhMq b4ySkình 4ySkthản đếno9u6 mấxeVpy tsMR7hì sMR7khi thansMR7g 4ySkmáy “dxeVping” o9u6một cáio9u6 rồio9u6 mởo9u6 rzhMqa, xeVpDương vẫo9u6n nhậnsMR7 tzhMqhấy tizhMqm mìnhxeVp xeVpđang đậpxeVp th4ySkình zhMqthịch. Cô  tiếnxeVp vềzhMq pzhMqhía 4ySkquầy zhMqlễ tâxeVpn củaxeVp khá4ySkch sạnzhMq, nhưsMR7ng csMR7hỉ thấsMR7y nho9u6ân vi4ySkên sMR7đang cắ4ySkm cúsMR7i nhậ4ySkp zhMqsổ sácho9u6. Dưo9u6ơng lướxeVpt mxeVpắt nhìnxeVp quanhzhMq, nhưng&nbspo9u6; cả xeVpkhu tầngsMR7 to9u6rệt cho9u6ỉ thấyxeVp vsMR7ài 4ySkba khzhMqách TâxeVpy đang4ySk đsMR7i zhMqlại, còxeVpn đâuo9u6 khôo9u6ng thấzhMqy bo9u6óng dzhMqáng củazhMq kẻsMR7 chuyo9u6ên xeVpmặc sMR7sơ mzhMqi đzhMqen ấy4ySk zhMqđâu hếtzhMq. Khôno9u6g o9u6lẽ azhMqnh đợi4ySk lâuxeVp quzhMqá đãsMR7 sMR7đi rồi?  Dươo9u6ng đixeVp vềsMR7 phíxeVpa lsMR7ễ tân,sMR7 sMR7định zhMqhỏi haxeVpn o9u6một câu4ySk tzhMqhì đ4ySkột ngxeVpột sMR7có bàxeVpn tao9u6y sMR7vỗ nhẹ4ySk vàoxeVp vzhMqai cô.

“Ở đây”.

Dương qusMR7ay pzhMqhắt xeVplại nhìn.o9u6 KhôzhMqng t4ySkhể tsMR7in đượczhMq v4ySkào mxeVpắt xeVpmình, trưxeVpớc mặto9u6 sMR7cô lsMR7à mxeVpột khuônsMR7 mặtxeVp mzhMqà xeVpcô csMR7hỉ muốnzhMq …sMR7 đấo9u6m czhMqho mộsMR7t nhát.4ySk QuâzhMqn nh4ySkướn n4ySkhướn đsMR7ôi lôngxeVp zhMqmày, nzhMqhìn sMR7cô nhsMR7e 4ySkrăng 4ySkra cười.

“Ô, lsMR7àm g4ySkì 4ySknhư muxeVpốn giếto9u6 ngườixeVp 4ySkthế kia?”

Dương o9u6tức đế4ySkn mứsMR7c muốzhMqn 4ySkxịt xeVpkhói lỗxeVp taizhMq. o9u6Tức csMR7ái tsMR7hằng tzhMqrời đánxeVph nàysMR7 mộxeVpt, to9u6ức chzhMqính b4ySkản txeVphân mìsMR7nh mười.zhMq SsMR7ao côo9u6 4ySkcó thểsMR7 n4ySkgu szhMqi ksMR7ì diệusMR7 vậyo9u6 co9u6ơ chứ4ySk, xeVpkhông nghsMR7ĩ xeVpđến chiê4ySku lừao9u6 qsMR7uá mứczhMq đơo9u6n 4ySkgiản xeVpnày. NhưsMR7ng biếsMR7t zhMqtức tốizhMq chỉsMR7 txeVpổ lxeVpàm mìsMR7nh to9u6hêm uấtxeVp, khô4ySkng giảo9u6i quyếxeVpt đượzhMqc gìsMR7 nênzhMq sMR7cô xeVphất mặt.

“Ra  người xeVpmuốn gặpxeVp to9u6ôi 4ySklà czhMqậu đózhMq à?”

Quân xeVpgật gậtzhMq xeVpđầu, zhMqcòn csMR7ười to9u6oe o9u6ra vẻxeVp rấtxeVp nxeVpgây thơ.

Dương xeVpcười sMR7cười bo9u6ỡn cợzhMqt “xeVpThế mo9u6ới 4ySkthay xeVptên xeVpđổi hộo9u6 khẩo9u6u à?”

Quân xịtzhMq nụsMR7 cười,sMR7 lúxeVpc sau&nbspzhMq; bĩu zhMqmôi sMR7ấm ức.

“Hừ. TứczhMq xeVpvì đâysMR7 mạ4ySko dzhMqanh chúzhMq ĐịnhzhMq o9u6à? NhưngzhMq sMR7đây zhMqkhông zhMqnói thếsMR7 t4ySkhì sMR7có xuxeVpống không?”

Dương ngzhMqhiến răng.

“Đồ xeVpláu zhMqcá láuzhMq tôm”.

“Ôi, lzhMqáu xeVpgì chẳo9u6ng đượcsMR7, láusMR7 cá,xeVp 4ySkláu tômxeVp, lxeVpáu ốc,sMR7 láo9u6u ếch4ySk, 4ySkláu cảxeVp nhzhMqái bén4ySk luônxeVp… xeVpHa sMR7ha “

Thấy mìsMR7nh lạio9u6 sắxeVpp po9u6hát đzhMqiên, DưxeVpơng q4ySkuay ph4ySkắt ngườisMR7 đi4ySk. Nhưo9u6ng mộtsMR7 xeVpý ngho9u6ĩ lo9u6ướt qusMR7a khiếzhMqn DươngxeVp sựngo9u6 lạ4ySki. zhMqCô sMR7quay ngoắsMR7t tsMR7rở lạixeVp vsMR7à 4ySkva sMR7thẳng 4ySkvào cáo9u6i sMR7người đangzhMq 4ySkhăm hởzhMq o9u6đi đến,o9u6 zhMqkhiến côzhMq xeVptối sxeVpầm mzhMqặt mũi.

“Làm cásMR7i gì4ySk 4ySkthế hả?”

Vừa xozhMqa zhMqtrán DxeVpương vừxeVpa sMR7gắt lên.o9u6 QuâzhMqn lúnzhMqg túsMR7ng thsMR7anh minh.

  “Ai bảozhMq đan4ySkg đo9u6i txeVpự dsMR7ưng đứng4ySk lxeVpại? Cóo9u6 o9u6làm so9u6ao không?”

“Sao trănsMR7g csMR7ái xeVpgì. zhMqTrả đây?”

Dương trừnzhMqg mo9u6ắt x4ySkòe zhMqtay ra

Quân nzhMqgẩn ngơsMR7 zhMqnhìn khsMR7uôn mặtxeVp Dương,xeVp ro9u6ồi l4ySkại nhìn4ySk bxeVpàn tasMR7y xòezhMq 4ySkra sMR7của cô.

“Trả gì.o9u6 TxeVprả xeVpnợ tìno9u6h xxeVpa à?zhMq sMR7hí hí”

“Còn dámo9u6 cườio9u6 hzhMqả? zhMqTrả chứngxeVp zhMqminh tho9u6ư của4ySk tôisMR7. xeVpCậu cóo9u6 o9u6biết tô4ySki pho9u6ải mansMR7g passpozhMqrt đểzhMq ởxeVp kh4ySkách sạno9u6 không4ySk hả?”

Quân zhMqcười zhMqtít c4ySkả mắt.

“Có passpozhMqrt  rồi 4ySkthì cầnxeVp sMR7gì zhMqchứng min4ySkh zhMqthư nữa4ySk. Đo9u6ể đâyzhMq gsMR7iữ xeVplàm to9u6in cho?”

Hai nắmzhMq đấmo9u6 củaxeVp DươngzhMq 4ySkđã siếto9u6 ch4ySkặt, xeVpgân xanxeVph chắco9u6 cũngxeVp phải4ySk nổi4ySk l4ySkên 4ySkcuồn c4ySkuộn, cxeVpô to9u6rừng trxeVpừng mắtsMR7 nhìnzhMq cáio9u6 kẻ4ySk mặsMR7t đangxeVp vô4ySk csMR7ùng toxeVpe toét.

“Tin cxeVpái sMR7con khỉ!o9u6 TósMR7m lạ4ySki cậuzhMq cósMR7 4ySktrả không?”

Quân cưxeVpời cười.

“Không t4ySkrả. ThíchzhMq t4ySkhì đixeVp màxeVp lấsMR7y. 4ySkỞ đâxeVpy này”.

Vừa nsMR7ói Q4ySkuân zhMqvừa vỗzhMq bồzhMqm bzhMqộp vàzhMqo …4ySk mônsMR7g, nơ4ySki chsMR7iếc túio9u6 quo9u6ần jesMR7an po9u6hồng lêsMR7n bởixeVp mộ4ySkt chiếco9u6 vío9u6. xeVpNụ cườizhMq tựsMR7 tixeVpn o9u6vì sMR7biết cô4ySk khôno9u6g đsMR7ời nàosMR7 dásMR7m sMR7“manh độngsMR7” khio9u6ến DươngxeVp tứ4ySkc đo9u6iên. MộtzhMq cơnsMR7 bốc4ySk đồng4ySk bấsMR7t thìnho9u6 lìnhxeVp kézhMqo đếnsMR7, sMR7khi zhMqmà sMR7chưa kịp4ySk ssMR7uy nghĩzhMq gìzhMq thzhMqêm sMR7Dương đã4ySk thấxeVpy mìo9u6nh cho9u6ạy xeVpra sa4ySku lưxeVpng QuâsMR7n, rsMR7a sức4ySk nhsMR7ét sMR7tay v4ySkào 4ySktúi quầnxeVp, mo9u6óc 4ySkchiếc vsMR7í ra.

Quân chzhMqoáng, lặng4ySk đizhMq mộto9u6 thoáng,o9u6 ngoázhMqi rzhMqa đằngsMR7 sau.

“Oái… NàzhMqy… Này…zhMq Sờ…xeVp sờo9u6 mxeVpông đâyo9u6 xeVpthật đấyo9u6 à…

Dương vẫnsMR7 nzhMqghiến 4ySkrăng rútxeVp zhMqcái víxeVp rsMR7a, nhưzhMqng csMR7hiếc q4ySkuần Je4ySkan ch4ySkật khiếnxeVp 4ySkchiếc 4ySkví m4ySkãi ksMR7hông késMR7o lsMR7ên được.

Một vàzhMqi o9u6vị khácsMR7h Tâyo9u6 b4ySkắt đầusMR7 hiếusMR7 ko9u6ì qsMR7uay sMR7ra nhsMR7ìn, nhzhMqưng DươzhMqng xeVpkệ zhMqxác. ĐanzhMqg t4ySkrong cơnxeVp tzhMqức tốzhMqi vàsMR7 đzhMqược zhMqan sMR7ủi sMR7với ýsMR7 nghĩo9u6 “đo9u6ối sMR7mặt vớxeVpi nxeVphững thằngsMR7 chàyzhMq bửao9u6 to9u6hì phảixeVp chàyxeVp bửa4ySk hơ4ySkn nózhMq”, no9u6ên Do9u6ương nghiếsMR7n rănzhMqg xeVprút cậto9u6 zhMqlực. Chiếc4ySk vsMR7í v4ySkừa thòxeVp zhMqlên 4ySkqua m4ySkép túizhMq thxeVpì 4ySkQuân lzhMqại n4ySkgọ nguậy.

“Này no9u6ày, cáio9u6 nàxeVpy cóo9u6 o9u6tính lào9u6 zhMqquấy rốo9u6i tsMR7ình zhMqdục c4ySkông cộn4ySkg zhMqkhông đấy?”

Vì Quâo9u6n xxeVpoay nzhMqgười nxeVpên Dương4ySk zhMqbị tro9u6ượt xeVptay rxeVpa. Cô4ySk lạxeVpi phảsMR7i nhà4ySko tho9u6eo, vừasMR7 cốsMR7 kéoo9u6 chiế4ySkc ví4ySk 4ySkra, vừao9u6 héo9u6t nhỏ.

“Câm miệnzhMqg. ĐứxeVpng ixeVpm đấy”.

Giọng o9u6Quân sMR7vừa buồn4ySk cườo9u6i, vxeVpừa thiểuo9u6 não.

“Ôi, chsMR7ú Địno9u6h, chsMR7ú czhMqhứng ko9u6iến nhá.4ySk Ro9u6õ là4ySk NhzhMqái BénsMR7 “dê”xeVp cháu4ySk mà!

Dương huno9u6g o9u6hăng trừ4ySkng mắo9u6t lê4ySkn nhxeVpìn Quân.

“Hừ, đừ4ySkng màzhMq sMR7lôi chsMR7ú cậusMR7 sMR7ra o9u6mà dọaxeVp t4ySkôi. Tưởngo9u6 c4ySkhú cậ4ySku màxeVp sMR7xi nhêzhMq vớsMR7i to9u6ôi hả”?

Mắt sMR7Quân lấp4ySk 4ySklánh to9u6inh quái.

“Thật ksMR7hông xxeVpi n4ySkhê chứ?”.

Dương o9u6đã o9u6rút zhMqra xeVpđược chiếxeVpc vzhMqí quáixeVp o9u6đản o9u6ra khỏio9u6 4ySkchiếc sMR7quần co9u6hật mộtzhMq cáo9u6ch quásMR7i đảnzhMq kiazhMq, vộ4ySki vàngxeVp o9u6lật r4ySka để4ySk 4ySktìm 4ySkchứng o9u6minh củao9u6 mình.

“Không nó4ySki nhisMR7ều đaxeVpu diều.o9u6 Io9u6m sMR7cho sMR7tôi c4ySkòn tìm…”

Dương lậtsMR7 lsMR7ật m4ySkột hzhMqồi, thấyo9u6 tr4ySkong vsMR7í o9u6có vsMR7ài tờxeVp tiềsMR7n chẵo9u6n, lẻzhMq lộnxeVp 4ySkxộn. BênzhMq ngo9u6ăn 4ySkkhác sMR7là c4ySkác loạixeVp giấyo9u6 tzhMqờ v4ySkà vo9u6ài cái4ySk thẻ.sMR7 zhMqCô zhMqtìm thấyo9u6 đượczhMq chứngo9u6 xeVpminh xeVpcủa mìnsMR7h ởo9u6 phzhMqía tro4ySkng co9u6ùng củazhMq chizhMqếc vío9u6, đưzhMqợc o9u6kẹp bê4ySkn cạno9u6h tờsMR7 chứzhMqng misMR7nh thưo9u6 zhMqkhác. DươnsMR7g nho9u6anh tzhMqay kẹpo9u6 nxeVpgay cxeVphứng msMR7inh củasMR7 mìno9u6h vo9u6ào nác4ySkh, rồixeVp rúsMR7t tờo9u6 chứngzhMq sMR7minh sMR7thư củazhMq QsMR7uân zhMqra, liếco9u6 nhìxeVpn quasMR7. NguysMR7ễn Hoàn4ySkg Quân,o9u6 sinzhMqh nsMR7ăm 14ySk987… Hừ,xeVp c4ySkái đồzhMq oắzhMqt c4ySkon zhMqlắm chuyệ4ySkn, sino9u6h nămzhMq 8sMR77 msMR7à do9u6ám lèoo9u6 nhèoxeVp làxeVp ansMR7h đsMR7ây 24ySk7 xeVptuổi. CsMR7ô nhétzhMq zhMqtrở lạxeVpi vàosMR7 ví,4ySk xeVprồi đậo9u6p bốo9u6p chiếo9u6c vo9u6í vào9u6o tazhMqy củao9u6 Quân4ySk, co9u6ái ksMR7ẻ sMR7vẫn zhMqđang tủmxeVp sMR7tỉm đứngxeVp nhìno9u6. LấxeVpy hếo9u6t giọ4ySkng hì4ySknh so9u6ự cóo9u6 thể,sMR7 o9u6Dương hừsMR7 mũi.

“Nghe đây.4ySk zhMqTừ bâzhMqy giờzhMq kzhMqhông xuất4ySk hiệnsMR7 sMR7trước mặtsMR7 tôo9u6i dướ4ySki mọio9u6 o9u6hình thức. &nbspo9u6;Tôi nósMR7i cóo9u6 ti4ySkếng 4ySkViệt có4ySk dấu4ySk đấysMR7, cósMR7 hiểuxeVp không?

“Hiểu. zhMqNhưng chsMR7ỉ muốnxeVp hỏsMR7i, tsMR7hế chú4ySk ĐịnhsMR7 czhMqó thể4ySk xuấ4ySkt hiệno9u6 trosMR7ng xeVpmọi xeVphình thứxeVpc không?”

Dương nzhMqghiến rănzhMqg tsMR7rèo trẹozhMq xeVp“Cả 4ySkchú cháuxeVp nsMR7hà cậuxeVp phxeVpắn đio9u6 hếzhMqt, hiểusMR7 chưa?”

Quân gật4ySk đầu,sMR7 quazhMqy sMR7người nho9u6ìn o9u6về phíao9u6 cửa.

“Chú cxeVpháu mo9u6ình pzhMqhải phắn4ySk thôxeVpi zhMqchú ạsMR7, nxeVpghe o9u6chừng làzhMq Nhá4ySki BézhMqn kixeVpên quyếtsMR7 lắm”

Xì, đ4ySkịnh tiếpsMR7 xeVptục lừasMR7 côsMR7 sMR7à? VừsMR7a b4ySkĩu môi,zhMq xeVpvừa địnhxeVp châsMR7m chọco9u6 Qo9u6uân to9u6hêm mộtsMR7 zhMqcâu o9u6nữa, nhưnzhMqg mắtsMR7 DxeVpương vôzhMq tìxeVpnh liếsMR7c rzhMqa cửzhMqa mộtxeVp cái.

Sau czhMqái lisMR7ếc đó,zhMq DươngzhMq đ4ySkã tro9u6ở txeVphành 4ySk“linh hồnxeVp sMR7tượng đá”.

Bởi ngasMR7y cửasMR7 kháchzhMq so9u6ạn, ĐịxeVpnh đãzhMq đứngxeVp sMR7đó từ4ySk xeVplúc nàozhMq, txeVpay xỏsMR7 sMR7túi quầnxeVp, nhìnsMR7 vềzhMq phíasMR7 co9u6ô, đôizhMq msMR7ắt đ4ySken thẫsMR7m ko9u6ín bưsMR7ng, mxeVpôi đ4ySkiểm n4ySkhẹ mo9u6ột n4ySkụ cười.

o9u6P/s: 4ySkHí o9u6hí, nsMR7hư đão9u6 zhMqhứa, tớsMR7 phảio9u6 xeVpđiều ngsMR7ay axeVpnh ĐịnhzhMq trở4ySk lạixeVp xeVpcho sMR7các tìo9u6nh sMR7iu đỡ4ySk nhớxeVp xeVpanh íxeVp rồizhMq nzhMqhé ^^. 

 

Chương o9u612.2: DưzhMqờng nhưo9u6 lzhMqà c4ySkô xấusMR7 hxeVpổ. DườngzhMq nho9u6ư lzhMqà c4ySkô xấusMR7 hổ,o9u6 o9u6chỉ zhMqvới… anh.


4ySk

(Ngõ đườo9u6ng HuỳnhzhMq ThzhMqúc KhxeVpáng, 94ySk/2011, phozhMqto bsMR7y Khanhha)Định zhMqquan sátxeVp 4ySkkhuôn mặtsMR7 zhMqđỏ ửxeVpng lêsMR7n màxeVpu táoxeVp ch4ySkín, dángzhMq điệuo9u6 như4ySk sMR7gà mắxeVpc zhMqtóc của4ySk Dương,zhMq trosMR7ng lzhMqòng nzhMqếm trải4ySk sMR7một cảmxeVp giáo9u6c ngọtsMR7 zhMqngào. Khôn4ySkg hiểxeVpu vxeVpì sMR7đâu, nhữngzhMq lsMR7ần gặxeVpp 4ySkgỡ DươngsMR7 luzhMqôn sMR7kì qo9u6uặc, k4ySkhi tzhMqhì csMR7ô o9u6òa kh4ySkóc tr4ySkước o9u6mặt azhMqnh zhMqkhông gisMR7ấu giếm,sMR7 kzhMqhi cô4ySk nxeVpgã czhMqái oạxeVpch ng4ySkay dướixeVp chxeVpân a4ySknh, hasMR7y như4ySk bâyo9u6 giờ,4ySk xeVpcô nh4ySkư hì4ySknh ảnsMR7h ởxeVp trêo9u6n một4ySk vo9u6ideo clixeVpp đo9u6ang zhMqchuyển 4ySkđộng đ4ySkầy sôixeVp sMR7nổi xeVpbỗng nhisMR7ên bịxeVp bấsMR7m núo9u6t tạo9u6m dừno9u6g vậy.

Dường 4ySknhư lxeVpà cô4ySk xxeVpấu hổ.sMR7 Dường4ySk n4ySkhư sMR7là cxeVpô xấxeVpu hổ,sMR7 cxeVphỉ 4ySkvới… anh.

Thấy mặzhMqt xeVpcô sắpo9u6 sMR7bốc cxeVpháy đếnzhMq o9u6nơi, 4ySkĐịnh o9u6mỉm cườixeVp bìnho9u6 thản.

“Lâu ksMR7hông g4ySkặp em!”.

Dương mấpsMR7 máyxeVp msMR7ôi mộtsMR7 lúzhMqc, thấysMR7 txeVpay châ4ySkn thừazhMq zhMqthãi khôo9u6ng bsMR7iết lxeVpàm gìsMR7. C4ySkô đờsMR7 đẫo9u6n đưzhMqa tao9u6y vsMR7uốt 4ySktóc sMR7rồi cậpzhMq rzhMqập bsMR7uông xuố4ySkng, lúczhMq xeVpsau mới4ySk thốtxeVp lên.

“Sao anxeVph lạxeVpi ởxeVp đây?”

Định chưasMR7 kxeVpịp trảsMR7 4ySklời, thìxeVp Quo9u6ân đãzhMq nhảyo9u6 vàosMR7, giọng4ySk dàsMR7i ra.

“Vừa nãysMR7 csMR7ó ngườixeVp bảoo9u6 zhMqchú chásMR7u mìnsMR7h cấm4ySk xuzhMqất hiện4ySk dướizhMq mọizhMq hìnho9u6 tzhMqhức. 4ySkCó n4ySkgười b4ySkảo cxeVpả chúxeVp cxeVpũng chả4ySk xsMR7i nsMR7hê q4ySkuái gì&nbspxeVp; chú ạ”

Mặc cho9u6o Địnho9u6 zhMqcố nío9u6n cưzhMqời, sMR7Quân vẫsMR7n t4ySkỉnh bơo9u6, 4ySkcòn vzhMqờ thấpxeVp gxeVpiọng thsMR7ì thào.

“Có người  vừa  rồixeVp còzhMqn qusMR7ấy sMR7rối sMR7… “tờo9u6 d4ySkờ” cháu.zhMq ĐểxeVp axeVpn tozhMqàn chú4ySk chzhMqáu zhMqmình tézhMq 4ySklà hơn…”

À, nếu4ySk bâo9u6y gsMR7iờ cósMR7 sMR7một quo9u6e dizhMqêm xeVpđánh xòezhMq o9u6một cxeVpái 4ySkbên cạnho9u6 thsMR7ì đảmzhMq bả4ySko l4ySkà 4ySkmặt củ4ySka DsMR7ương sẽxeVp bénxeVp lửaxeVp sMR7ngay. Cảmo9u6 giáo9u6c đỏxeVp mxeVpặt đzhMqến ráo9u6t bỏxeVpng 4ySkkhiến xeVpcô khônsMR7g xeVpnói zhMqnên lxeVpời.  Dương nhìzhMqn 4ySkvẻ m4ySkặt xeVpcố sMR7bình sMR7thản củao9u6 ĐsMR7ịnh vsMR7à vẻzhMq lázhMqu cáo9u6 c4ySkủa QsMR7uân ksMR7hi chio9u6ếu tsMR7ướng sMR7được cxeVpô, quyzhMqết tâsMR7m sMR7lấy lạio9u6 bìnhsMR7 tĩnhsMR7. o9u6Cô vờ&n4ySkbsp; lên giọnsMR7g nạt.

“Hừ, chú4ySk cậusMR7 lsMR7à ngườisMR7 4ySklớn, biếtsMR7 sMR7chỗ zhMqnào nóio9u6 4ySkđùa chxeVpỗ no9u6ào nósMR7i thậ4ySkt cho9u6ứ nsMR7hỉ o9u6anh ĐịnhsMR7 nhỉ?”

Quân dậmzhMq zhMqchân tứxeVpc tối.

“Ở đsMR7âu tho9u6ói đsMR7ời nạtsMR7 chxeVpáu nịnzhMqh cxeVphú xeVplà sao?”.

Định vỗzhMq vo9u6ào sMR7vai Quân.

“Thôi đixeVp. o9u6Đừng cóo9u6 o9u6chọc ngưo9u6ời t4ySka nữa”.

Quân thở4ySk ro9u6a 4ySkai oán.

“Giờ th4ySkói đời4ySk xeVplại thànhxeVp nạto9u6 ch4ySkáu vàxeVp nịnh4ySk ngưsMR7ời dsMR7ưng. TạizhMq ssMR7ao lạio9u6 vxeVpô l4ySký 4ySkthế, một4ySk thanxeVph niên4ySk tzhMqrai zhMqtrẻ sá4ySkng ngờio9u6 đầyo9u6 sứcxeVp sốngzhMq mào9u6 csMR7hẳng đượczhMq nânxeVpg nzhMqiu zhMqgì cả”

Cả Dươn4ySkg lầnzhMq ĐịnhxeVp đ4ySkều phìzhMq cườizhMq vìzhMq điệu4ySk bộzhMq kzhMqhoa trươngsMR7 sMR7của QzhMquân. Dươn4ySkg cũ4ySkng thầo9u6m thởo9u6 phàozhMq xeVpvì thờxeVpi điểmsMR7 căn4ySkg tsMR7hẳng đão9u6 xeVpqua. TuxeVpy nhiêxeVpn, kh4ySki ĐịnhsMR7 hỏisMR7 Do9u6ương cóxeVp muốzhMqn đi4ySk cafo9u6é vớizhMq chúsMR7 chxeVpáu xeVpanh ko9u6hông o9u6thì DươzhMqng vẫo9u6n báo9u6n sốngsMR7 bán4ySk chếtzhMq sMR7mà tzhMqừ chxeVpối. o9u6Cô khôn4ySkg muốnxeVp mình4ySk o9u6cứ pho9u6ải â4ySkm thầm4ySk zhMqđi t4ySkìm xeVpcái hố4ySk hazhMqy cxeVpái lỗzhMq zhMqnẻ nào4ySk đểzhMq chusMR7i xuốngxeVp vìxeVp nho9u6ững tìnhsMR7 hxeVpuống sMR7kinh dịxeVp màzhMq sMR7chính csMR7ô tạoxeVp nzhMqên trướco9u6 mắo9u6t anh.

Định sMR7lắng nghzhMqe câzhMqu từxeVp chốizhMq củo9u6a DươngsMR7 vớizhMq vẻsMR7 đi4ySkềm 4ySkđạm, nhưzhMqng Quân4ySk tsMR7hì xeVpxì mộtxeVp hơzhMqi rõo9u6 dài.

“Sao tzhMqhế, lạo9u6i s4ySkợ ho9u6á miệo9u6ng o9u6mắc quasMR7i 4ySkà, hzhMqay xấuo9u6 hổxeVp vìzhMq zhMqmấy cáizhMq czhMqâu zhMqvừa nãy?”

Cái thsMR7ằng 4ySkchết tisMR7ệt 4ySknày cứxeVp 4ySknhư đo9u6i tôn4ySkg sMR7lào zhMqở trxeVpong lsMR7òng côxeVp vo9u6ậy. Dươngo9u6 cườixeVp gượng,4ySk nhưngxeVp chẳxeVpng thèmsMR7 xeVpthanh mzhMqinh vớxeVpi nó,sMR7 cxeVpô 4ySkquay sMR7sang ĐịnxeVph nzhMqói o9u6như xeVpgiải thích.

“Thật 4ySkra o9u6là vìzhMq 4ySkem sMR7có sMR7hẹn vsMR7ới mộxeVpt 4ySkngười o9u6họ hàno9u6g ởo9u6 đxeVpây. sMR7Thôi đàxeVpnh hẹnzhMq chú4ySk cháu4ySk axeVpnh dịpzhMq khác”.

Quân vẻ4ySk 4ySkvẫn khzhMqông vừasMR7 lòn4ySkg, trướco9u6 sMR7khi xoo9u6ay ngườzhMqi đi4ySk còsMR7n ghzhMqé vsMR7ào t4ySkai co9u6ô tho9u6ì t4ySkhào zhMq“Lần s4ySkau 4ySknói dối4ySk zhMqthì hzhMqọc 4ySkcách đừ4ySkng cóxeVp mo9u6à chớpzhMq mắtsMR7 loạsMR7n lên”

Tưởng nhưo9u6 khóxeVpi zhMqlại xìsMR7 r4ySka ho9u6ai lỗzhMq o9u6tai DươxeVpng. zhMqTại sa4ySko thằngo9u6 ozhMqắt xeVpcon zhMqnày kh4ySkông đểxeVp côxeVp nhìzhMqn no9u6ó đượcxeVp bìsMR7nh thườnsMR7g troxeVpng vòn4ySkg mộtzhMq phútzhMq chứ?

*****

Cuộc xeVpsống đúxeVpng sMR7là cósMR7 nhữ4ySkng bấo9u6t ngờo9u6 sMR7ngẫu nhiêzhMqn khio9u6ến cxeVphính DươngxeVp psMR7hải kinxeVph zhMqngạc. KhxeVpi côo9u6 n4ySkói đạixeVp co9u6âu gặp4ySk “một4ySk nzhMqgười h4ySkọ hàn4ySkg” zhMqcô 4ySktuyệt nhiêo9u6n khzhMqông tsMR7hể ngxeVphĩ rằng,o9u6 cxeVpó xeVpmột no9u6gười hxeVpọ xeVphàng o9u6thật, độtsMR7 xeVpngột go9u6ọi điệno9u6 sMR7cho côzhMq. xeVpMà zhMqđây l4ySkại làzhMq một4ySk ngườixeVp o9u6cô o9u6cực o9u6kì yê4ySku quý.

Giọng của4ySk 4ySkbác 4ySkThụ vo9u6ang lxeVpên rổnzhMq rảng.

“Nấm,  đang xeVpở feso9u6ival phảisMR7 không?”

Dương tròn4ySk xzhMqoe mắt.

“Dạ, sazhMqo xeVpbác biếto9u6 ạ?”

“Vậy mzhMqới 4ySktài cho9u6ứ. MasMR7u xeVpmau, đizhMq zhMqra đâo9u6y ăn4ySk vớ4ySki bsMR7ác. BắtzhMq tsMR7axi o9u6ra luo9u6ôn nh4ySkà hàng4ySk ThùsMR7y DsMR7ương nhé,o9u6 có4ySk xeVpbiết đườngsMR7 csMR7hưa? K4ySkhông csMR7ứ bả4ySko zhMqlà lsMR7ái xeVpxe ngườizhMq tzhMqa biếsMR7t đấy”.

“Dạ, zhMqcháu bxeVpiết 4ySkrồi. CháuxeVp rzhMqa luo9u6ôn đây”.

Lẳng 4ySkđiện tsMR7hoại xuốzhMqng giưzhMqờng, Dư4ySkơng sMR7vừa gấp4ySk zhMqgáp th4ySkay đồzhMq, vừasMR7 nghĩzhMq miệ4ySkng mìnhsMR7 thsMR7iêng qusMR7á 4ySkđi mất.zhMq Vừo9u6a k4ySkêu sMR7có hxeVpẹn họzhMq hàngo9u6 lo9u6à gặpxeVp họ4ySk hàngo9u6 luôzhMqn. BiếtxeVp sMR7vầy hồo9u6i nsMR7ãy 4ySkcô nóisMR7 sắpxeVp xeVpgặp ngzhMqười yêuxeVp, cóo9u6 k4ySkhi xeVpcô lạixeVp cho9u6ẳng túmxeVp c4ySkổ được4ySk 4ySkanh cho9u6àng đẹpo9u6 traizhMq, nh4ySkà giàzhMqu viếsMR7t chữsMR7 bựo9u6 xeVpở c4ySkái 4ySkthành 4ySkphố biểnsMR7 nàysMR7 xeVpí chzhMqứ ^^

Dương bướo9u6c o9u6vào “ThùyzhMq DươzhMqng”, m4ySkột o9u6nhà h4ySkàng đượczhMq thiếtxeVp kếxeVp để4ySk zhMqhầu n4ySkhư mzhMqọi zhMqgian phzhMqòng sMR7đều 4ySknhìn o9u6ra biểnsMR7. B4ySkuổi chiều,zhMq nắngo9u6 s4ySkâm sấxeVpp vàngo9u6 trênxeVp mặtxeVp o9u6biển xanxeVph, vàixeVp dây4ySk l4ySkeo đuzhMq sMR7hờ sMR7bên cửxeVpa so9u6ổ, thzhMqật 4ySklà thờxeVpi sMR7điểm lxeVpãng mạno9u6 co9u6ủa cxeVpác cặo9u6p xeVptình n4ySkhân. Từ  hànhsMR7 lxeVpang đi4ySk vo9u6ào, DzhMqương đão9u6 lisMR7ếc thấsMR7y zhMqnhững khôzhMqng biết4ySk sMR7là sMR7bao nhiêxeVpu cặp4ySk zhMqđôi đzhMqang đứngo9u6 bêxeVpn nhzhMqau rìsMR7 o9u6rầm tròzhMq chuyện,4ySk hsMR7ay đúto9u6 czhMqho nhasMR7u msMR7iếng bánxeVph ngzhMqọt ngàozhMq, hzhMqay 4ySkcầm chặtzhMq tasMR7y 4ySknhau, nhìxeVpn rsMR7a biển4ySk lớn…zhMq o9u6Ây xeVpda, vậysMR7 mo9u6à cxeVpô o9u6lại vàosMR7 xeVpchốn lã4ySkng mạno9u6 thzhMqế xeVpnày đểzhMq gặp4ySk ônzhMqg b4ySkác zhMqmình 4ySkcơ chứ.

Theo zhMqnhân vzhMqiên chỉo9u6 zhMqdẫn, DươngxeVp bướcsMR7 đếno9u6 mộto9u6 zhMqban côn4ySkg, co9u6ó kêxeVp o9u6chiếc xeVpbàn nhỏ.xeVp ĐôixeVp vaxeVpi ngườizhMq đà4ySkn ôsMR7ng xeVptừng trải4ySk qzhMquay lzhMqưng lạ4ySki về4ySk sMR7phía xeVpcô, máxeVpi tsMR7óc o9u6hoa râxeVpm bsMR7ay nhẹ4ySk trxeVpong gió.

“Bác, bsMR7ác sMR7đang nzhMqhớ zhMqbác sMR7Tâm à?”

Ông Th4ySkụ qzhMquay lsMR7ại, nhì4ySkn đứaxeVp chzhMqáu go9u6ái trozhMqng bộo9u6 váo9u6y hxeVpoa xisMR7nh xắnxeVp, zhMqmỉm cườisMR7 rxeVpộng mở.

“Nấm czhMqon, mởzhMq msMR7iệng lzhMqà trêxeVpu ch4ySkọc báxeVpc. Sao9u6o? Thấo9u6y n4ySkhà hxeVpàng nà4ySky zhMqđẹp không?”

Dương kézhMqo 4ySkghế ngồisMR7 xuốnzhMqg, zhMqnhanh zhMqtay nzhMqhón mộtzhMq miếno9u6g bánho9u6 nhsMR7ỏ tr4ySkên b4ySkàn, ăn4ySk ngxeVpon lành.

“Dạ đẹp.o9u6 CơzhMq zhMqdưng zhMqmà hxeVpơi sMR7xa chỗzhMq kzhMqhách sạ4ySkn cháu.o9u6 sMR7Nhưng sazhMqo bxeVpác bio9u6ết xeVpchỗ này?”

“Đoán xem”.

Dương đảzhMqo mắxeVpt, cưsMR7ời vusMR7i xeVpvẻ “CháusMR7 đoásMR7n 4ySkra sMR7rồi, thếxeVp nào4ySk chzhMqủ nh4ySkà hàng4ySk 4ySknày zhMqcũng lsMR7à mộtzhMq zhMqtuyệt so9u6ắc gia4ySki nhâno9u6, 4ySkhai nsMR7gười từn4ySkg csMR7ó một4ySk o9u6tình yêu4ySk 4ySknhư hoo9u6a nhxeVpư mộngo9u6 khiếnxeVp o9u6bác k4ySkhông xeVpthể sMR7nào o9u6quên được….ThếsMR7 rồi…

Dương co9u6hưa nóixeVp hxeVpết, ôxeVpng sMR7Thụ zhMqcười lớn.

“Cái cosMR7n bézhMq này.4ySk ChủxeVp xeVpnhà hàngo9u6 xeVpnày lào9u6 msMR7ột lãozhMq bụng4ySk gầnxeVp rơixeVp 4ySkxuống đầuxeVp gốisMR7 vàzhMq tzhMqóc thxeVpì lạizhMq zhMqchẳng còno9u6 cọnzhMqg nàxeVpo. o9u6Nghe cxeVpó go9u6iống xeVpmột tuo9u6yệt 4ySksắc gzhMqiai nhxeVpân không?…”

Dương zhMqhi hxeVpi cười.

“Vậy thsMR7ì đơn4ySk gzhMqiản 4ySkrồi. NzhMqhà hàngzhMq sMR7này chắco9u6 là4ySk o9u6do sMR7bác sMR7xây dsMR7ựng đúngzhMq ksMR7hông ạ?”.

“Thông mi4ySknh sMR7đấy. Nào9u6o t4ySkhích zhMqăn gxeVpì tzhMqhì chọxeVpn sMR7đi. ĐồsMR7 ởxeVp đâyzhMq đượcxeVp lo9u6ắm đó”

Nhân viêsMR7n phụco9u6 v4ySkụ đixeVp t4ySkới, o9u6ghi lạizhMq v4ySkài m4ySkón ăn  DươngsMR7 ch4ySkọn. ỞxeVp biển4ySk thìsMR7 tộixeVp gìsMR7 khôsMR7ng ănxeVp hzhMqải szhMqản chứo9u6, nhấto9u6 lào9u6 mo9u6ình lo9u6ại khôngzhMq zhMqphải trả4ySk tiềsMR7n, vậsMR7y nêxeVpn Dươngo9u6 hỉ4ySk h4ySkả gọsMR7i đĩo9u6a ghẹsMR7 hấpzhMq, vàzhMq o9u6miến 4ySkxào xeVpcua cùnzhMqg xeVpmột đsMR7ĩa salzhMqat miếsMR7n tôm.

Dương vừaxeVp địno9u6h xeVpgấp cuốnzhMq msMR7enu, đ4ySkưa o9u6lại cxeVpho nhâzhMqn zhMqviên thìzhMq ô4ySkng ThụsMR7 đsMR7ã v4ySkới o9u6tay, sMR7lật cuốxeVpn meo9u6nu r4ySka tiếp.

“Cứ gọio9u6 nhiều4ySk mộo9u6t xeVpchút. xeVpỞ đâyzhMq móno9u6 tôsMR7m nướng4ySk xeVphay tômxeVp số4ySkt bxeVpơ xeVptỏi cũ4ySkng o9u6được l4ySkắm. zhMqÀ, o9u6có thícho9u6 4ySktu o9u6hài không?”.

“Ui zhMqcó ha4ySki bá4ySkc sMR7cháu mìnhsMR7 gsMR7ọi lào9u6m go9u6ì nzhMqhiều ạ”.

Ông Tho9u6ụ mỉzhMqm 4ySkcười, xeVpmột zhMqchút rano9u6h mãnh4ySk dângzhMq lêsMR7n trzhMqong mắt.

“Có thêmsMR7 mo9u6ột thằng4ySk đệsMR7 czhMqủa bzhMqác nữa”.

Có 4ySklẽ vxeVpì quázhMq h4ySkiểu ôxeVpng xeVpbác mình,xeVp nênzhMq lậpo9u6 tứzhMqc DươngzhMq ngờ4ySk ngợ.

“Bác. KhônsMR7g ph4ySkải zhMqbác vẫnxeVp quyếo9u6t tsMR7âm mốisMR7 mxeVpai csMR7ho csMR7háu đấyxeVp co9u6hứ ạ?”

Ông ThzhMqụ o9u6cười lớxeVpn, o9u6vò tsMR7ay sMR7xoa đ4ySkầu Dương.

“Cái co4ySkn 4ySkbé nàxeVpy… SzhMqao xeVphiểu sMR7ý nh4ySkanh th4ySkế hả?”

Dương đặ4ySkt phịsMR7ch txeVpờ mesMR7nu xuxeVpống, sMR7khổ sởo9u6 no9u6hìn ông.

“Bác, bsMR7ác bzhMqiết lzhMqà chzhMqáu khônzhMqg o9u6thích mấysMR7 xeVptrò mốzhMqi m4ySkai mà”.

Ông ThụxeVp nxeVphìn o9u6cô vẻ4ySk b4ySkao dung.

“Thì 4ySkcứ tsMR7hử mộzhMqt lxeVpần xxeVpem. KhônsMR7g tsMR7in báczhMq à?

“Không phảisMR7 kho9u6ông to9u6in, nhưsMR7ng mà…”

Dương đzhMqang nói4ySk dởo9u6 th4ySkì 4ySkcó ti4ySkếng bướcsMR7 chânxeVp đzhMqi tớxeVpi. sMR7Cô qua4ySky nhìno9u6 txeVphì ch4ySkợt ngẩn4ySk rasMR7. Ngườio9u6 bướco9u6 xeVpvào msMR7ặc chiếcxeVp 4ySksơ zhMqmi đzhMqen kẻzhMq zhMqnhỏ, khu4ySkôn mặt4ySk o9u6trầm ngâm,4ySk sMR7khóe mi4ySkệng đango9u6 chxeVpuẩn bzhMqị nhướsMR7n lêzhMqn m4ySkột nzhMqụ cườo9u6i csMR7hào hỏi.

“Chú ạ.xeVp Ch4ySkáu sMR7tới rồi”.

Dương 4ySkkín đáo9u6o cấ4ySku vo9u6ào sMR7tay mìsMR7nh mxeVpột cái,4ySk thấyo9u6 đauo9u6 đau,o9u6 co9u6ô mớizhMq ngxeVpước lsMR7ên nhìzhMqn Địo9u6nh, 4ySkcười o9u6ngượng ngập.

“Lại go9u6ặp anzhMqh rồi”.

 

Chương 12.zhMq3: sMR7Vô 4ySklí, chưa4ySk usMR7ống 4ySkmà zhMqđã sMR7thấy 4ySktây o9u6tây o9u6là o9u6thế nào9u6o nhỉ?

4ySk""

(Tấm “mànho9u6 treo”xeVp giữaxeVp phố4ySk hôxeVpm đzhMqi sMR7bộ 25/9)

Một xeVpngười đượco9u6 lo9u6àm mzhMqai chsMR7o mìnhsMR7 đế4ySkn hzhMqai lầno9u6 4ySkthì zhMqcó phảio9u6 lzhMqà c4ySkó dusMR7yên không?&nbsMR7sp; Suy ngho9u6ĩ ấy4ySk lướto9u6 qusMR7a tronzhMqg o9u6đầu Định.

Còn susMR7y zhMqnghĩ củaxeVp DươxeVpng thìsMR7 lo9u6ại zhMqlà: MzhMqột nzhMqgười đ4ySkược làm4ySk masMR7i sMR7cho xeVpmình đxeVpến hxeVpai lầnsMR7 rồisMR7 lạxeVpi liêsMR7n tụcxeVp gặp4ySk nhaxeVpu h4ySkai lầnsMR7 tron4ySkg buzhMqổi chzhMqiều sMR7ở mộtsMR7 thànxeVph phsMR7ố xo9u6a lạ  thìo9u6 czhMqó phảxeVpi rấtsMR7 rấto9u6 rấto9u6 rsMR7ất rấtxeVp ro9u6ất cózhMq xeVpduyên không????

Vì r4ySkất nhi4ySkều chữxeVp “rấtzhMq” cộo9u6ng thêmzhMq chữsMR7 “duyên”sMR7 zhMqto đùngzhMq o9u6kia 4ySkmà DươsMR7ng đo9u6ờ đo9u6ẫn csMR7ả 4ySkngười. LạxeVpi phát4ySk hiệno9u6 sMR7cái xeVpngười 4ySkvốn điềmxeVp tĩnsMR7h kizhMqa cũng4ySk bấsMR7t nzhMqgờ khôngsMR7 o9u6kém gìxeVp o9u6mình, DxeVpương 4ySklại cào9u6ng …sMR7 đsMR7ờ đẫn!

Quan sxeVpát thằnxeVpg đệo9u6 vsMR7à xeVpcô sMR7cháu gái4ySk mắt4ySk zhMqtròn o9u6mắt o9u6dẹt no9u6hìn zhMqnhau, ônzhMqg T4ySkhụ czhMqười sảngzhMq khoásMR7i, o9u6kéo o9u6Định xuxeVpống cạnho9u6 mình.

“Sao, sMR7thế xeVphóa xeVpra lsMR7ại bizhMqết cosMR7n Nấo9u6m zhMqnhà o9u6chú à?”

Định nxeVphìn xeVpDương tủmo9u6 tzhMqỉm “Dạ,zhMq cháuo9u6 không4ySk biếtxeVp Nấm,xeVp o9u6cháu chỉsMR7 biếtsMR7 sMR7Nhái Béno9u6 thôi”.

Nếu 4ySkcâu củsMR7a zhMqông Th4ySkụ làmzhMq DươsMR7ng hsMR7á hốco9u6 msMR7ồm địo9u6nh phảsMR7n kháo9u6ng sMR7thì câuxeVp củasMR7 Đị4ySknh là4ySkm cô zhMq không thể4ySk nàsMR7o mxeVpà 4ySkngậm miệzhMqng đzhMqược. sMR7Ôi, côzhMq chưasMR7 4ySktừng biết4ySk 4ySkmột ĐịnsMR7h thế4ySk nào9u6y. KẻxeVp xeVpmặt sắtsMR7 zhMqđã bizhMqết nsMR7ói đsMR7ùa ^^o9u6. 4ySkMà câusMR7 đùazhMq ấ4ySky còzhMqn nho9u6ắm thẳng4ySk vàsMR7o cô.

Ông ThụzhMq thsMR7ì 4ySkhết nsMR7hìn sazhMqng 4ySkcô xeVpcháu gsMR7ái, lạixeVp nhìnzhMq saxeVpng thằo9u6ng đệ4ySk tửzhMq ruột,o9u6 zhMqvẻ nhưzhMq cxeVphưa hiểsMR7u hết.xeVp “zhMqNhái o9u6Bén ấyo9u6 à??zhMq? CsMR7háu gxeVpặp co4ySkn bzhMqé lúc…xeVp lsMR7úc mặsMR7t sMR7nó o9u6xanh nhzhMqư đíto9u6 nháixeVp à???”

AkAkAk. Dương4ySk muzhMqốn xeVpđi chsMR7ết quázhMq. Ôio9u6 bxeVpác xeVpơi, o9u6sao bázhMqc lạizhMq 4ySkcó sMR7cái liêxeVpn tưởngsMR7 “zhMqlãng mạnsMR7” thzhMqế cơ4ySk co9u6hứ? Địn4ySkh vẻ4ySk như4ySk xeVpcũng zhMqquen với4ySk sựzhMq bỗzhMq sMR7bã dễxeVp gầnxeVp củao9u6 ôngo9u6, môio9u6 txeVphoáng nụzhMq sMR7cười.  “Dương l4ySkà hzhMqàng o9u6xóm củzhMqa cháu”.

Dương txeVphấp giọxeVpng làuzhMq bàzhMqu “NháisMR7 BénsMR7 làsMR7 dzhMqo thằnxeVpg cháuo9u6 an4ySkh ấysMR7 gọixeVp cxeVpháu đấy”.

Ông Th4ySkụ ngờzhMq ngợo9u6 như4ySk sMR7cố nhớ4ySk “CháusMR7 àzhMq? Phảio9u6 cásMR7i thsMR7ằng đợtxeVp trưzhMqớc đánsMR7h nhazhMqu vo9u6ào bệno9u6h sMR7viện đấy4ySk không?

“Dạ đúng”.

Định đásMR7p nxeVpgắn gọo9u6n. DươnzhMqg sMR7thầm zhMqthở o9u6phào xeVpkhi ĐịnzhMqh khônxeVpg zhMqlôi chuyệnsMR7 côsMR7 đã4ySk o9u6cắp náchsMR7 thằngxeVp cháxeVpu qo9u6uý hóasMR7 của4ySk 4ySkanh vo9u6ào bệnhzhMq việnzhMq thế4ySk nàzhMqo, nếo9u6u xeVpkhông txeVphế nxeVpào báo9u6c To9u6hụ cũ4ySkng hỏo9u6i no9u6ày no9u6ọ, dsMR7ẫn đếnxeVp no9u6gọn ngànhxeVp o9u6cơ sự.zhMq Việ4ySkc cô4ySk o9u6thỉnh tzhMqhoảng chsMR7ui xeVpra czhMqhui vsMR7ào quánzhMq bo9u6i sMR7– sMR7a, mặco9u6 dxeVpù chsMR7ỉ chọco9u6 chzhMqọc sMR7mấy o9u6viên zhMqbi tròo9u6n tròxeVpn vôxeVp hại4ySk, nhưnsMR7g xeVpnếu sMR7đến t4ySkai cáxeVpc o9u6bậc ph4ySkụ huxeVpynh thzhMqì vẫzhMqn là4ySk mzhMqột c4ySkhuyện lonxeVpg sMR7trời 4ySklở đất.xeVp Rằng,4ySk csMR7on gáio9u6 c4ySkon đứaxeVp phảixeVp sMR7… thếzhMq zhMqnào mớo9u6i czhMqhui vo9u6ào mấysMR7 chỗzhMq tzhMqhế chứ?o9u6 RằngsMR7, thôisMR7 chếto9u6 rồisMR7, hsMR7ay lzhMqà nósMR7 kh4ySkông 4ySkcó thzhMqằng nàzhMqo thèmo9u6 zhMqrước, sMR7nên sxeVpinh r4ySka biếsMR7n chứo9u6ng, mấtxeVp cânsMR7 bằsMR7ng o9u6này nọ…sMR7 KxeVphông tsMR7hể để4ySk zhMqthế no9u6ày đưsMR7ợc, tsMR7a phảsMR7i kixeVpếm nga4ySky c4ySkho nóo9u6 mộo9u6t thằngsMR7. VsMR7à 4ySkthế lsMR7à lạo9u6i czhMqó hệzhMq quảxeVp sMR7là ởzhMq quánxeVp tr4ySkà xeVpnọ, ởxeVp quo9u6án caxeVpfé kixeVpa tro4ySkng o9u6cả nhsMR7ững ngzhMqày o9u6đẹp tr4ySkời vsMR7à nhxeVpững no9u6gày k4ySkhông o9u6đẹp 4ySktrời csMR7ho lxeVpắm, cxeVpó o9u6cô nàngo9u6 mặo9u6t mày4ySk 4ySkdàu sMR7dàu đisMR7 o9u6xem mắt.

Thực tếo9u6 chứn4ySkg mzhMqinh, o9u6giai chưzhMqa vợ4ySk giờsMR7 cũng4ySk kha4ySkn o9u6hiếm 4ySklắm rxeVpồi. ChsMR7o nênzhMq, zhMqnhững zhMqứng cửzhMq vixeVpên thzhMqậm cxeVphí co9u6òn “haixeVp lần4ySk sMR7trong một”xeVp nhưxeVp xeVplà Đ4ySkịnh đây4ySk. CảzhMq bázhMqc TsMR7hụ lzhMqẫn TâzhMqn đề4ySku muốn4ySk zhMqdấm dúi4ySk an4ySkh csMR7ho o9u6cô vớixeVp l4ySkời 4ySkquảng cáozhMq “hàngo9u6 Vi4ySkệt NazhMqm chấo9u6t lưxeVpợng cxeVpao”. Thậto9u6 r4ySka sMR7thì mắtsMR7 zhMqnhìn củazhMq haxeVpi người4ySk sMR7này czhMqô đều4ySk tsMR7in tưởno9u6g cả.4ySk Th4ySkật ro9u6a zhMqhơn o9u6nữa t4ySkhì chínsMR7h csMR7ô sMR7còn muố4ySkn dấzhMqm dxeVpúi axeVpnh xeVpcho mìnzhMqh ksMR7ia mzhMqà ^^.

Nhân visMR7ên zhMqxếp loxeVpạt đồzhMq ănzhMq sMR7lên bo9u6àn. 4ySkĐịnh zhMqmở núsMR7t chxeVpai rượuzhMq sMR7vang mộsMR7t cách4ySk tsMR7hành thạo9u6o, 4ySkxếp mấxeVpy chio9u6ếc lzhMqy lạixeVp rồixeVp xeVpbắt đầu4ySk rósMR7t. Ôngo9u6 xeVpThụ nhìsMR7n ĐịnhzhMq, lạ4ySki xeVpnhìn o9u6vẻ mặtzhMq thsMR7oáng ửngxeVp 4ySkhồng c4ySkô sMR7cháu zhMqgái, gisMR7ọng o9u6vui vẻ.

“Ái chà!o9u6 sMR7Coi như4ySk bsMR7ác làmsMR7 chuyxeVpện thừasMR7 rồi4ySk? sMR7Thế xeVpanh esMR7m sMR7hàng xómxeVp lo9u6áng giềngo9u6 lásMR7ng tỏizhMq sMR7chắc qusMR7ý sMR7nhau chứsMR7 hả?”

Bình tĩsMR7nh xeVpnhư ĐịnxeVph màzhMq co9u6hai rsMR7ượu troxeVpng ta4ySky csMR7ũng ch4ySkệch đi,xeVp khiếxeVpn rượu &nbso9u6p;sánh cảzhMq rsMR7a sMR7mép o9u6ly, trosMR7ng lúo9u6c đ4ySkó, DươnsMR7g nsMR7hư “đứngxeVp hìn4ySkh”. CzhMqô rầusMR7 rĩsMR7 nho9u6ìn ôngxeVp zhMqThụ, nho9u6ăn nhó.

“Trời, sMR7bác hỏi4ySk o9u6gì o9u6khó 4ySkthế ạ.sMR7 sMR7Quý kiếzhMqc g4ySkì co9u6ơ chứ?”

“Ơ hxeVpay co4ySkn bzhMqé sMR7này. HàsMR7ng xómzhMq sMR7thì hoặxeVpc qu4ySký nh4ySkau hoặo9u6c g4ySkhét nhau4ySk. Tho9u6ế ha4ySki đứao9u6 sMR7chẳng zhMqlẽ o9u6lại gzhMqhét nhaxeVpu à?

Im lìzhMqm. I4ySkm lìm.

Dương trộmsMR7 nhìnsMR7 sMR7sang Định,sMR7 czhMqhỉ th4ySkấy ano9u6h cẩnsMR7 trọxeVpng đặtzhMq lxeVpy rượu4ySk xuốngzhMq xeVptrước mặzhMqt sMR7ông xeVpThụ, khôngo9u6 czhMqó vẻ4ySk o9u6gì làxeVp sẽzhMq “phuxeVpn châzhMqu nhảsMR7 ngọc”4ySk gsMR7iải đáo9u6p thắcxeVp 4ySkmắc cxeVpho ôngsMR7 básMR7c o9u6mình, to9u6hế nên &nbspxeVp;cuối cùo9u6ng côxeVp đsMR7ành chéxeVpp miệng,sMR7 ấpo9u6 úng.

“Thì sMR7cũng hànzhMqg xózhMqm bìnxeVph thườngzhMq mo9u6à bác”.

Định zhMqhơi ngướco9u6 nhìnsMR7 co9u6ô khiếo9u6n Dươ4ySkng lựngo9u6 zhMqkhựng, nhưn4ySkg cuốizhMq cùzhMqng axeVpnh co9u6hỉ no9u6ói nhẹ4ySk nhàng.

“Em uống4ySk chsMR7út sMR7vang nhé?”

“Dạ ítsMR7 thôizhMq ạ!”

Dương cầmo9u6 lấsMR7y lzhMqy ro9u6ượu ĐịnhxeVp xeVpđưa, thấyzhMq mo9u6àu rượusMR7 sózhMqng sánxeVph. HìxeVpnh nhsMR7ư trsMR7ái sMR7tim zhMqcô cũngzhMq đsMR7ang csMR7ó chútxeVp só4ySkng so9u6ánh tròsMR7ng tràno9u6h. xeVpVô lí,zhMq csMR7hưa uống4ySk mào9u6 đãxeVp thấyzhMq tâyzhMq txeVpây 4ySklà thxeVpế xeVpnào nhỉ?

Ông Thụo9u6 gsMR7iơ lxeVpy rượu4ySk zhMqlên, vsMR7ui o9u6vẻ “NxeVpào nào…4ySk UsMR7ống mừnxeVpg xeVpgặp o9u6mặt nào!zhMq HxeVpữu duyo9u6ên txeVphì mớixeVp sMR7năng o9u6tương nzhMqgộ. HasMR7i xeVpđứa lạizhMq còn4ySk csMR7hung vácho9u6 nữ4ySka thsMR7ì chxeVpú kho9u6ông czhMqòn gxeVpì phảisMR7 l4ySko nữa4ySk rồi…”

Dương vừasMR7 cụzhMqng xeVply vừo9u6a nhủzhMq thầmzhMq o9u6không hiểu4ySk cáio9u6 ýo9u6 tứo9u6 4ySk“không c4ySkòn gxeVpì phảixeVp lzhMqo”của bázhMqc mxeVpình l4ySkà ssMR7ao đâyo9u6? zhMqHay bá4ySkc ngsMR7hĩ sMR7cô được4ySk làm4ySk hàngo9u6 xómo9u6 củ4ySka azhMqnh lxeVpà 4ySkcoi 4ySknhư chuộzhMqt o9u6sa zhMqchĩnh gạozhMq rồi,sMR7 k4ySkhông phải4ySk lzhMqo lắngzhMq zhMqcho nósMR7 nữasMR7. xeVpÔi, thsMR7ế thìzhMq chsMR7ắc b4ySkác côo9u6 lầm4ySk o9u6to mxeVpất ro9u6ồi. xeVpCô lạixeVp liếcxeVp trộm4ySk Địno9u6h zhMqqua vàzhMqnh o9u6ly. AzhMqnh nhấpzhMq ngụzhMqm o9u6rượu, cũxeVpng khô4ySkng đ4ySkáp sMR7lời 4ySkcủa ôn4ySkg Thụ,o9u6 nhưngsMR7 vẻxeVp txeVprầm tĩnhsMR7 vo9u6à o9u6thư thái.

Dương 4ySkvốn lào9u6 sMR7người ksMR7hông gzhMqiỏi vo9u6ề sMR7tâm sMR7lí đào9u6n ông.o9u6 NhữngsMR7 phxeVpán đoáno9u6 củaxeVp cô4ySk l4ySkúc nào9u6o 4ySkcũng trậtsMR7 lấxeVpt. 4ySkNên đôxeVpi 4ySkkhi trựczhMq zhMqcảm 4ySkcủa sMR7mình mách4ySk bảozhMq mạnhzhMq mẽo9u6, Dươo9u6ng vẫnzhMq sMR7cố sMR7ghìm nóxeVp xuo9u6ống, szhMqợ 4ySkmình lxeVpại rơsMR7i 4ySkvào tìnhxeVp huốnzhMqg “chạyzhMq vo9u6ào 4ySkrừng mzhMqơ bắzhMqt zhMqcon xeVptưởng bở”.sMR7 NhxeVpưng, o9u6liệu sMR7có szhMqai chútzhMq nàzhMqo khôno9u6g nhỉ, &sMR7nbsp;khi cô4ySk nhận4ySk thấyo9u6 đôisMR7 lúc4ySk ĐxeVpịnh nhìnxeVp mìo9u6nh zhMqvà đôio9u6 xeVpmắt 4ySkthẫm đensMR7 kizhMqa thoáno9u6g zhMqchút l4ySkại lấpo9u6 lo9u6ánh ánho9u6 cười.

Bữa 4ySkăn vo9u6ui xeVpvẻ, nho9u6ẹ nhànxeVpg, bởzhMqi bsMR7ác ThụxeVp sMR7liên tục4ySk ph4ySka trxeVpò vào9u6 “kểo9u6 xấu”xeVp Dương4ySk. xeVpSự o9u6xuề sMR7xòa củzhMqa báxeVpc khi4ySkến mọio9u6 zhMqthứ trở4ySk nêzhMqn thâo9u6n ái,zhMq do9u6ù o9u6thỉnh thozhMqảng zhMqâm mưuo9u6 “gửi4ySk gắm”o9u6 Dươngo9u6 co9u6ho Đ4ySkịnh báo9u6c vẫnsMR7 sMR7để 4ySklộ rõ4ySk mồnsMR7 mzhMqột. ỞzhMq b4ySkên cạo9u6nh o9u6bác, Đ4ySkịnh dường4ySk nxeVphư csMR7ũng 4ySkcởi mở4ySk hơzhMqn, sMR7anh cườixeVp nhiềo9u6u, nózhMqi nhiềusMR7 hơo9u6n đxeVpôi chúsMR7t. CzhMqô đặxeVpc biệtzhMq txeVphích o9u6khi 4ySknghe sMR7hai ngườsMR7i trao9u6o đổisMR7 vềo9u6 csMR7ông việc,4ySk mặcxeVp dùo9u6 mo9u6ù 4ySktịt kh4ySkông hisMR7ểu tízhMq te4ySko gxeVpì, nhxeVpưng chỉo9u6 no9u6hìn khuôn4ySk mặtxeVp cưo9u6ơng xeVpnghị k4ySkia s4ySkay sMR7sưa nóisMR7 o9u6về xeVpbê tôngxeVp o9u6cốt tsMR7hép, n4ySkói vềzhMq zhMqdầm dèzhMqo móng4ySk xeVpmánh, côsMR7 cũngo9u6 thấxeVpy nho9u6ư mìn4ySkh đan4ySkg sMR7nghe nhữngo9u6 câuxeVp chuyện  no9u6gọt ngàozhMq xeVpnhất trzhMqên đời.sMR7 CxeVpô cũsMR7ng nhậo9u6n raxeVp, hìsMR7nh no9u6hư chxeVpỉ zhMqtrong cônxeVpg việc,sMR7 ĐzhMqịnh mớixeVp t4ySkhôi zhMqtự kìxeVpm xeVpchế sMR7mình, ởzhMq đó,o9u6 ansMR7h tựo9u6 tino9u6, qu4ySkyết đoán,4ySk và4ySk kho9u6ông co9u6òn kizhMqệm sMR7lời czhMqho lắm.

Bữa cơzhMqm ké4ySko o9u6dài từxeVp chiềo9u6u đếnsMR7 ksMR7hi trời4ySk s4ySkẩm tối.o9u6 Ánho9u6 nắno9u6g ch4ySkỉ cònzhMq vsMR7ài vxeVpệt xeVprớt lạio9u6 nsMR7ơi nhxeVpững thềmxeVp cửasMR7 lớnzhMq. Đ4ySkây đóo9u6 po9u6hục vụ4ySk bắxeVpt đầusMR7 bậto9u6 đènxeVp c4ySkhùm o9u6lên. sMR7Ông ThụsMR7 vzhMqà Địnho9u6 o9u6đã tiêusMR7 sMR7diệt hếtsMR7 gầno9u6 o9u6hai c4ySkhai vanxeVpg, sMR7còn DsMR7ương cũo9u6ng bịsMR7 hơizhMq sMR7rượu lzhMqàm chsMR7o vángzhMq xeVpvất. 4ySkCô đa4ySkng đzhMqịnh sMR7giơ ta4ySky xi4ySkn hà4ySkng t4ySkhì đo9u6úng lo9u6úc sMR7ấy “tuyệtsMR7 szhMqắc o9u6giai nhxeVpân” csMR7ủa bác4ySk ThxeVpụ xuấtzhMq hiện,sMR7 vsMR7à 4ySky h4ySkệt nhưzhMq o9u6mô tảo9u6 củazhMq bácxeVp, ngư4ySkời nzhMqày bụngzhMq s4ySkắp rơzhMqi o9u6xuống đ4ySkầu gối4ySk xeVpvà tóczhMq chảzhMq cxeVpó cọngo9u6 nào.

Lại mzhMqột xeVpmàn chàsMR7o hỏixeVp t4ySkưng bừngsMR7 chúcsMR7 t4ySkụng, lúsMR7c ấy,sMR7 DưxeVpơng mớxeVpi biếtsMR7 Địnho9u6 lzhMqà người4ySk thizhMqết kếo9u6 n4ySkhà hsMR7àng nàyxeVp, sMR7còn báo9u6c Tho9u6ụ trựcsMR7 tiếpo9u6 cho9u6ỉ đạo9u6o tho9u6i côno9u6g. Wowo9u6, o9u6thảo xeVpnào thảsMR7o nào,4ySk zhMqông xeVpchủ zhMqnhà hàng&nbspzhMq; này hồo9u6 zhMqhởi vớzhMqi bác4ySk zhMqcô zhMqvà ĐịnhxeVp xeVpthế. SxeVpau xeVpkhi vu4ySkng zhMqtay chxeVpém mộtzhMq câuo9u6 nhzhMqư đinzhMqh đóxeVpng cọo9u6c zhMqlà o9u6bữa ăxeVpn nsMR7ày 4ySkhoàn toào9u6n freeo9u6, 4ySkông 4ySkta 4ySkbèn dù4ySkng xeVpđôi tzhMqay núng4ySk nínhsMR7 lxeVpôi o9u6tuột bsMR7ác ThzhMqụ sMR7đi “chơi”zhMq tănsMR7g 4ySkhai, lạxeVpi cònzhMq cườio9u6 xeVpha hảxeVp ngoásMR7i lạizhMq bảoo9u6 phả4ySki đ4ySki cxeVpho hasMR7i “đứao9u6 to9u6rẻ” chúngo9u6 msMR7ày cxeVpó sMR7tí riêzhMqng txeVpư chứ.

Tất nhio9u6ên cázhMqi “đứao9u6 trẻ”sMR7 sMR7sơ mzhMqi đeo9u6n o9u6thì chỉo9u6 lặnzhMqg lẽ4ySk co9u6ười o9u6còn “đứazhMq trẻ”o9u6 mặcsMR7 váo9u6y sMR7thì tựxeVp 4ySkdưng tzhMqim đậpxeVp lên4ySk tzhMqhùm thụp.

Chương 14ySk2.3: VôsMR7 lxeVpí, chưxeVpa uốngzhMq msMR7à đxeVpã thấysMR7 tâo9u6y tzhMqây xeVplà t4ySkhế xeVpnào nhỉ?(Tấm “màno9u6h trxeVpeo” zhMqgiữa phốo9u6 hômo9u6 đio9u6 bộo9u6 25/9)

Một người4ySk đưo9u6ợc làmsMR7 mzhMqai xeVpcho mìnzhMqh zhMqđến zhMqhai zhMqlần thìsMR7 có4ySk psMR7hải xeVplà cóxeVp dusMR7yên không?o9u6  Suy nzhMqghĩ ấyxeVp l4ySkướt quo9u6a tronsMR7g xeVpđầu Định.

Còn o9u6suy ngho9u6ĩ củazhMq DươnzhMqg th4ySkì l4ySkại là:xeVp MộtxeVp ngưo9u6ời đượzhMqc làm4ySk maxeVpi chzhMqo m4ySkình đo9u6ến hao9u6i lầzhMqn rồsMR7i lạxeVpi lxeVpiên tụcsMR7 zhMqgặp nhxeVpau haxeVpi lsMR7ần trono9u6g buzhMqổi co9u6hiều ởzhMq zhMqmột xeVpthành zhMqphố xsMR7a lo9u6ạ  thì cóo9u6 phảzhMqi rấtzhMq rấsMR7t rấtsMR7 rấxeVpt rấto9u6 ro9u6ất sMR7có duyêsMR7n không????

Vì 4ySkrất o9u6nhiều chữxeVp “rất”4ySk cộng4ySk sMR7thêm czhMqhữ “duxeVpyên” 4ySkto đùn4ySkg kxeVpia mào9u6 Dưo9u6ơng đờsMR7 đẫnsMR7 cảxeVp ng4ySkười. Lo9u6ại xeVpphát 4ySkhiện cáixeVp ngo9u6ười vốnzhMq đixeVpềm tĩ4ySknh 4ySkkia xeVpcũng bsMR7ất nxeVpgờ khôngxeVp kézhMqm 4ySkgì mìnho9u6, 4ySkDương lxeVpại càno9u6g xeVp… đờxeVp đẫn!

Quan sáxeVpt to9u6hằng o9u6đệ xeVpvà sMR7cô chsMR7áu gásMR7i mắtxeVp 4ySktròn mắt4ySk 4ySkdẹt nhìnsMR7 sMR7nhau, ôngo9u6 ThsMR7ụ cưo9u6ời sảnsMR7g khozhMqái, kéozhMq ĐịnhxeVp o9u6xuống cạnzhMqh mình.

“Sao, thếo9u6 hó4ySka zhMqra lạisMR7 biếzhMqt zhMqcon 4ySkNấm nhàzhMq cho9u6ú à?”

Định nhìnxeVp DươngsMR7 tủmsMR7 sMR7tỉm “Dạ,xeVp cháo9u6u khôno9u6g biếtsMR7 N4ySkấm, xeVpcháu czhMqhỉ biếo9u6t N4ySkhái BxeVpén thôi”.

Nếu câ4ySku củsMR7a o9u6ông ThụzhMq làmxeVp DsMR7ương 4ySkhá hốc4ySk msMR7ồm địsMR7nh phsMR7ản khzhMqáng xeVpthì o9u6câu củao9u6 ĐịnsMR7h 4ySklàm o9u6cô  không t4ySkhể xeVpnào o9u6mà ngậo9u6m sMR7miệng đo9u6ược. Ôi,sMR7 côo9u6 chưaxeVp xeVptừng bo9u6iết mộo9u6t Định4ySk thế4ySk này.zhMq xeVpKẻ mặtxeVp szhMqắt đ4ySkã biếto9u6 nxeVpói đùao9u6 ^^sMR7. MàzhMq câ4ySku đùa4ySk xeVpấy zhMqcòn zhMqnhắm thẳxeVpng vsMR7ào cô.

Ông TxeVphụ thsMR7ì hết4ySk n4ySkhìn szhMqang 4ySkcô zhMqcháu gzhMqái, lạ4ySki nhxeVpìn sansMR7g t4ySkhằng o9u6đệ tửzhMq ruxeVpột, sMR7vẻ nzhMqhư o9u6chưa hiểusMR7 4ySkhết. “xeVpNhái Béno9u6 ấyo9u6 à???o9u6 CsMR7háu gặxeVpp zhMqcon béo9u6 lzhMqúc… lúcsMR7 mặtxeVp xeVpnó xanxeVph nsMR7hư đítsMR7 nh4ySkái à???”

AkAkAk. Dươno9u6g sMR7muốn đixeVp chết4ySk quo9u6á. sMR7Ôi xeVpbác ơi,o9u6 sazhMqo bácsMR7 lại4ySk csMR7ó 4ySkcái zhMqliên tưởsMR7ng “lãng4ySk mạn”zhMq thsMR7ế cơo9u6 chứo9u6? ĐịnhzhMq vẻ4ySk nhzhMqư sMR7cũng q4ySkuen vớixeVp sựzhMq bỗxeVp bzhMqã dễxeVp sMR7gần của4ySk ôsMR7ng, mô4ySki thoánxeVpg no9u6ụ cười.  “DxeVpương o9u6là hàngo9u6 xómo9u6 czhMqủa cháu”.

Dương thxeVpấp gixeVpọng xeVplàu bàuxeVp 4ySk“Nhái B4ySkén làzhMq sMR7do thằnxeVpg ch4ySkáu axeVpnh zhMqấy gọ4ySki o9u6cháu đấy”.

Ông o9u6Thụ ngờsMR7 ngo9u6ợ nhzhMqư co9u6ố nhớsMR7 “CxeVpháu àxeVp? Phải4ySk cásMR7i thằngxeVp đợsMR7t to9u6rước đzhMqánh no9u6hau vàosMR7 bện4ySkh việnxeVp đấzhMqy không?

“Dạ đúng”.

Định đápzhMq o9u6ngắn go9u6ọn. DưzhMqơng thxeVpầm thxeVpở phào9u6o 4ySkkhi ĐịnhsMR7 khxeVpông zhMqlôi chxeVpuyện 4ySkcô xeVpđã cắpsMR7 nácsMR7h tzhMqhằng cháusMR7 o9u6quý sMR7hóa củsMR7a axeVpnh vàozhMq zhMqbệnh o9u6viện thếo9u6 nào,xeVp nxeVpếu khôngsMR7 4ySkthế nào4ySk bxeVpác Tho9u6ụ cũsMR7ng hỏsMR7i 4ySknày nọ,sMR7 dẫn4ySk đ4ySkến ngọsMR7n ngo9u6ành cơo9u6 sxeVpự. Vio9u6ệc csMR7ô to9u6hỉnh thosMR7ảng c4ySkhui r4ySka cho9u6ui vsMR7ào sMR7quán xeVpbi sMR7– zhMqa, mặcsMR7 zhMqdù chỉo9u6 chọo9u6c chọcxeVp mấy4ySk vixeVpên 4ySkbi o9u6tròn trònzhMq vo9u6ô hzhMqại, nhưo9u6ng nếu4ySk đếnxeVp tzhMqai cázhMqc bo9u6ậc 4ySkphụ huzhMqynh o9u6thì vẫnzhMq lxeVpà mộzhMqt chuo9u6yện lxeVpong trờsMR7i lởo9u6 đất.zhMq zhMqRằng, cozhMqn go9u6ái czhMqon đứasMR7 phảxeVpi zhMq… th4ySkế nxeVpào 4ySkmới chuzhMqi xeVpvào mấy4ySk chỗsMR7 sMR7thế cxeVphứ? 4ySkRằng, thôisMR7 co9u6hết zhMqrồi, hazhMqy làxeVp nsMR7ó 4ySkkhông co9u6ó thằngo9u6 nào4ySk thsMR7èm rước,o9u6 4ySknên sixeVpnh 4ySkra 4ySkbiến cho9u6ứng, msMR7ất o9u6cân b4ySkằng nzhMqày nọ…sMR7 KhôxeVpng thểo9u6 đểzhMq t4ySkhế 4ySknày đxeVpược, t4ySka phzhMqải kiếmsMR7 ngxeVpay chxeVpo nzhMqó mzhMqột thằng.zhMq Vo9u6à 4ySkthế 4ySklà zhMqlại co9u6ó hệzhMq q4ySkuả làxeVp ởxeVp quánsMR7 trzhMqà nọ,sMR7 ởo9u6 q4ySkuán café4ySk ko9u6ia zhMqtrong sMR7cả nhữo9u6ng 4ySkngày đẹp4ySk trờxeVpi vào9u6 nzhMqhững ngxeVpày ko9u6hông đẹp4ySk trờo9u6i 4ySkcho lxeVpắm, có4ySk xeVpcô nàsMR7ng mặxeVpt màyzhMq zhMqdàu dàsMR7u đisMR7 xe4ySkm mắt.

Thực sMR7tế chứngo9u6 minzhMqh, o9u6giai chưao9u6 o9u6vợ gxeVpiờ sMR7cũng zhMqkhan zhMqhiếm lắm4ySk r4ySkồi. C4ySkho no9u6ên, nho9u6ững o9u6ứng cửxeVp viêo9u6n thậmzhMq chzhMqí cònzhMq “haio9u6 lầnxeVp tron4ySkg một”4ySk nhzhMqư là4ySk ĐịnsMR7h đây.4ySk CảxeVp 4ySkbác ThzhMqụ xeVplẫn 4ySkTân đềuzhMq muố4ySkn dấsMR7m o9u6dúi a4ySknh sMR7cho côzhMq vzhMqới lờizhMq qo9u6uảng cá4ySko “hànzhMqg ViệtxeVp NxeVpam zhMqchất lượngxeVp casMR7o”. Thật4ySk r4ySka sMR7thì mắtsMR7 zhMqnhìn co9u6ủa h4ySkai ngườizhMq sMR7này czhMqô đsMR7ều ti4ySkn tưởng4ySk cảsMR7. Thật4ySk r4ySka hơ4ySkn nữa4ySk tzhMqhì cho9u6ính csMR7ô cò4ySkn musMR7ốn dấzhMqm xeVpdúi asMR7nh co9u6ho mo9u6ình zhMqkia màxeVp ^^.

Nhân viêzhMqn xếpo9u6 lozhMqạt đzhMqồ zhMqăn zhMqlên bzhMqàn. ĐịnzhMqh 4ySkmở no9u6út chazhMqi rượusMR7 xeVpvang mộtxeVp cácsMR7h to9u6hành xeVpthạo, xếpsMR7 mấy4ySk chxeVpiếc lsMR7y lại4ySk o9u6rồi bắo9u6t đ4ySkầu róto9u6. ÔnsMR7g ThụzhMq nhsMR7ìn Định,xeVp xeVplại nhxeVpìn o9u6vẻ mặt4ySk thxeVpoáng ửng4ySk hồnzhMqg côzhMq o9u6cháu o9u6gái, g4ySkiọng v4ySkui vẻ.

“Ái co9u6hà! CzhMqoi nhưo9u6 bác4ySk lsMR7àm sMR7chuyện thừa4ySk rxeVpồi? Thếo9u6 sMR7anh e4ySkm hxeVpàng sMR7xóm lásMR7ng gixeVpềng lzhMqáng tzhMqỏi cho9u6ắc o9u6quý o9u6nhau chứo9u6 hả?”

Bình tĩnsMR7h 4ySknhư ĐịnhxeVp 4ySkmà chxeVpai rượuxeVp t4ySkrong tzhMqay c4ySkũng chệczhMqh đixeVp, kh4ySkiến rượu&nbssMR7p; sánh zhMqcả r4ySka mépsMR7 lxeVpy, tro9u6ong zhMqlúc 4ySkđó, DươngzhMq nhưxeVp “đứngo9u6 hình”.xeVp sMR7Cô rầu4ySk rxeVpĩ nhìn4ySk ônxeVpg Tho9u6ụ, o9u6nhăn nhó.

“Trời, bázhMqc hỏxeVpi gìzhMq khxeVpó thsMR7ế ạ.o9u6 QusMR7ý kiếco9u6 gì4ySk cơsMR7 chứ?”

“Ơ hao9u6y czhMqon xeVpbé này.sMR7 HxeVpàng xóm4ySk thìo9u6 zhMqhoặc zhMqquý nhasMR7u hzhMqoặc ghé4ySkt nsMR7hau. 4ySkThế h4ySkai đứo9u6a c4ySkhẳng o9u6lẽ lạixeVp ghéo9u6t zhMqnhau à?

Im l4ySkìm. o9u6Im lìm.

Dương trộxeVpm o9u6nhìn sasMR7ng sMR7Định, co9u6hỉ thấysMR7 o9u6anh cẩsMR7n trọnsMR7g đặzhMqt lo9u6y rượusMR7 xuốn4ySkg tr4ySkước mặto9u6 ôo9u6ng ThụsMR7, khônxeVpg cózhMq vẻxeVp gìsMR7 lxeVpà sẽxeVp “phsMR7un châ4ySku nsMR7hả ngxeVpọc” giải4ySk o9u6đáp thắczhMq mắco9u6 xeVpcho ôn4ySkg bsMR7ác mìn4ySkh, thếsMR7 nên&no9u6bsp; cuối cùnxeVpg cxeVpô đàxeVpnh zhMqchép miệo9u6ng, ấpsMR7 úng.

“Thì czhMqũng hàno9u6g xóo9u6m bìzhMqnh thườxeVpng mzhMqà bác”.

Định hơixeVp ngướsMR7c nhìzhMqn côo9u6 khiếno9u6 Dươo9u6ng lựzhMqng khựng,4ySk nhưngzhMq co9u6uối cùxeVpng axeVpnh cxeVphỉ nó4ySki o9u6nhẹ nhàng.

“Em uốn4ySkg chxeVpút vxeVpang nhé?”

“Dạ íto9u6 thzhMqôi ạ!”

Dương cầxeVpm 4ySklấy l4ySky rượuzhMq ĐịnhxeVp đưa,xeVp sMR7thấy sMR7màu rượ4ySku szhMqóng 4ySksánh. HìnzhMqh xeVpnhư tráixeVp o9u6tim cô4ySk c4ySkũng đanxeVpg cósMR7 chúo9u6t sózhMqng sásMR7nh tsMR7ròng trành.zhMq xeVpVô lsMR7í, xeVpchưa xeVpuống 4ySkmà sMR7đã t4ySkhấy tzhMqây tâxeVpy làsMR7 thsMR7ế nàoxeVp nhỉ?

Ông o9u6Thụ gisMR7ơ lsMR7y rxeVpượu lênzhMq, v4ySkui vẻzhMq “Nào4ySk nàoxeVp… UzhMqống sMR7mừng gzhMqặp mặtxeVp no9u6ào! HữxeVpu duzhMqyên t4ySkhì o9u6mới năo9u6ng tưo9u6ơng ngộ.4ySk zhMqHai đứaxeVp lạxeVpi 4ySkcòn chunxeVpg váo9u6ch nữaxeVp to9u6hì c4ySkhú khzhMqông cò4ySkn gzhMqì xeVpphải lsMR7o n4ySkữa rồi…”

Dương vừsMR7a cụnxeVpg xeVply vzhMqừa nhủo9u6 thầmo9u6 khôzhMqng hi4ySkểu cáizhMq ýo9u6 to9u6ứ “xeVpkhông o9u6còn 4ySkgì phảizhMq lo”củao9u6 sMR7bác msMR7ình lsMR7à sMR7sao đây?4ySk Hao9u6y báxeVpc nzhMqghĩ côxeVp o9u6được lào9u6m hsMR7àng xósMR7m củo9u6a o9u6anh lo9u6à co4ySki nhưo9u6 chu4ySkột so9u6a chĩnhsMR7 gạosMR7 rồi4ySk, ko9u6hông o9u6phải lzhMqo lắxeVpng xeVpcho nzhMqó nữzhMqa. 4ySkÔi, 4ySkthế th4ySkì xeVpchắc báczhMq czhMqô lxeVpầm zhMqto sMR7mất xeVprồi. CôzhMq lạio9u6 liếc4ySk to9u6rộm ĐịnsMR7h sMR7qua vào9u6nh lxeVpy. sMR7Anh n4ySkhấp nzhMqgụm rượu,sMR7 cũn4ySkg zhMqkhông đáo9u6p lờio9u6 zhMqcủa ôzhMqng ThzhMqụ, xeVpnhưng vo9u6ẻ trầzhMqm tĩ4ySknh vàzhMq to9u6hư thái.

Dương vốsMR7n lào9u6 ngườizhMq kxeVphông gizhMqỏi vo9u6ề tâmo9u6 sMR7lí sMR7đàn o9u6ông. NhữsMR7ng phxeVpán đxeVpoán củaxeVp côo9u6 lo9u6úc nàoo9u6 cũzhMqng trật4ySk lất.sMR7 Nêo9u6n đôisMR7 k4ySkhi trựczhMq cxeVpảm 4ySkcủa mìzhMqnh máchzhMq bảo4ySk mạnhsMR7 o9u6mẽ, Dương4ySk vẫsMR7n cốsMR7 gsMR7hìm nó4ySk xuống,zhMq so9u6ợ mìo9u6nh 4ySklại rơxeVpi vàoxeVp tìnzhMqh huốngsMR7 “chạy4ySk vàozhMq 4ySkrừng mơzhMq bo9u6ắt sMR7con tưởngxeVp bởzhMq”. NhưngzhMq, sMR7liệu xeVpcó ssMR7ai co9u6hút nàxeVpo khôngsMR7 nhỉ, zhMq khi sMR7cô nho9u6ận thxeVpấy sMR7đôi lxeVpúc o9u6Định no9u6hìn xeVpmình vàxeVp đô4ySki m4ySkắt thẫsMR7m xeVpđen kxeVpia thoáxeVpng chú4ySkt lạixeVp lxeVpấp lo9u6ánh ánzhMqh cười.

Bữa ăzhMqn zhMqvui vẻ,xeVp nhẹ4ySk nho9u6àng, bởizhMq bsMR7ác TsMR7hụ li4ySkên tụcxeVp sMR7pha zhMqtrò vo9u6à “kể4ySk xấu”o9u6 DươnxeVpg. SựzhMq xuề4ySk xòazhMq củao9u6 4ySkbác khiếnsMR7 mxeVpọi thứ4ySk trởzhMq 4ySknên o9u6thân áizhMq, do9u6ù thỉno9u6h thoảxeVpng âsMR7m mưuo9u6 “gử4ySki gắm”o9u6 xeVpDương 4ySkcho ĐịnhsMR7 sMR7bác vẫxeVpn đzhMqể o9u6lộ rõzhMq sMR7mồn zhMqmột. ỞzhMq bênxeVp zhMqcạnh bsMR7ác, Địno9u6h dườngzhMq nxeVphư cũxeVpng cởizhMq mởo9u6 hơn4ySk, anzhMqh c4ySkười nhio9u6ều, nsMR7ói nhiềuxeVp 4ySkhơn o9u6đôi chúsMR7t. CôxeVp đặczhMq biệto9u6 thíco9u6h sMR7khi ngh4ySke hzhMqai ngườisMR7 txeVprao đổzhMqi vzhMqề csMR7ông việc,o9u6 m4ySkặc d4ySkù msMR7ù xeVptịt zhMqkhông hi4ySkểu zhMqtí 4ySkteo gì4ySk, nhưzhMqng ch4ySkỉ nhì4ySkn khuôo9u6n mặt4ySk cươngsMR7 ngxeVphị kxeVpia sa4ySky s4ySkưa sMR7nói vềsMR7 bzhMqê tzhMqông cốtxeVp théo9u6p, nóxeVpi vsMR7ề 4ySkdầm dèzhMqo móngsMR7 máo9u6nh, c4ySkô co9u6ũng thấy4ySk n4ySkhư mì4ySknh đa4ySkng ngzhMqhe nhữno9u6g câo9u6u chuyện  o9u6ngọt ng4ySkào nhấtsMR7 trênsMR7 đờ4ySki. CôzhMq co9u6ũng nhậzhMqn rao9u6, hìn4ySkh xeVpnhư chỉsMR7 zhMqtrong czhMqông 4ySkviệc, zhMqĐịnh msMR7ới thôxeVpi zhMqtự kìsMR7m chếsMR7 xeVpmình, ởzhMq đó,sMR7 ansMR7h txeVpự tio9u6n, quyếsMR7t đoán,4ySk 4ySkvà khôngo9u6 còo9u6n kiệmo9u6 lờzhMqi xeVpcho lắm.

Bữa 4ySkcơm ko9u6éo dàixeVp từzhMq chiề4ySku xeVpđến zhMqkhi trzhMqời o9u6sẩm tối.o9u6 ÁzhMqnh nắn4ySkg chỉo9u6 co9u6òn sMR7vài vo9u6ệt r4ySkớt lạxeVpi sMR7nơi nhữngzhMq thề4ySkm cửazhMq lớxeVpn. ĐzhMqây đxeVpó phụcsMR7 vụsMR7 bắzhMqt đầu4ySk 4ySkbật đsMR7èn sMR7chùm lzhMqên. Ôno9u6g To9u6hụ và4ySk ĐsMR7ịnh đzhMqã ti4ySkêu di4ySkệt hếto9u6 gầzhMqn haxeVpi czhMqhai vango9u6, còxeVpn DươngzhMq cũxeVpng bxeVpị hzhMqơi rượo9u6u là4ySkm chxeVpo váo9u6ng vất.4ySk zhMqCô đzhMqang địxeVpnh giơzhMq tasMR7y xio9u6n hànzhMqg thìo9u6 đúngo9u6 lxeVpúc ấy4ySk “tusMR7yệt sắcxeVp gio9u6ai nhânsMR7” c4ySkủa sMR7bác ThsMR7ụ xuấo9u6t o9u6hiện, vàxeVp sMR7y hệtsMR7 nhưzhMq môxeVp tả4ySk xeVpcủa b4ySkác, ng4ySkười 4ySknày bụsMR7ng sắpsMR7 o9u6rơi xuốngzhMq đầuxeVp sMR7gối zhMqvà 4ySktóc c4ySkhả cxeVpó o9u6cọng nào.

Lại mộtxeVp mxeVpàn chào4ySk xeVphỏi tưnsMR7g bừnsMR7g chúczhMq tụng4ySk, lo9u6úc sMR7ấy, DươnxeVpg zhMqmới o9u6biết ĐịnhzhMq lzhMqà ngườio9u6 thiếtsMR7 kzhMqế nsMR7hà hàng4ySk sMR7này, cxeVpòn xeVpbác ThụsMR7 txeVprực tiếp4ySk xeVpchỉ đạoo9u6 to9u6hi công.zhMq WowzhMq, thảozhMq sMR7nào tsMR7hảo nào,xeVp ôxeVpng chủ4ySk 4ySknhà hàng  nxeVpày hxeVpồ o9u6hởi o9u6với bzhMqác czhMqô vào9u6 Địn4ySkh sMR7thế. So9u6au kh4ySki vun4ySkg o9u6tay chémzhMq 4ySkmột câ4ySku như4ySk 4ySkđinh xeVpđóng sMR7cọc làzhMq zhMqbữa ănsMR7 nàxeVpy hoànxeVp to4ySkàn freeo9u6, ôn4ySkg tsMR7a bèzhMqn dxeVpùng đôo9u6i tazhMqy xeVpnúng níno9u6h lôsMR7i tuộtsMR7 4ySkbác zhMqThụ xeVpđi “chơi”sMR7 tăngzhMq haisMR7, lạio9u6 xeVpcòn cườio9u6 sMR7ha hảo9u6 nzhMqgoái lạ4ySki 4ySkbảo pxeVphải đsMR7i chzhMqo 4ySkhai “đứaxeVp trẻsMR7” chúnxeVpg o9u6mày cxeVpó tsMR7í ri4ySkêng xeVptư chứ.

Tất o9u6nhiên cáisMR7 4ySk“đứa trẻo9u6” sơ4ySk m4ySki đe4ySkn thìo9u6 o9u6chỉ lặngzhMq l4ySkẽ 4ySkcười zhMqcòn “đứsMR7a trẻsMR7” mặcsMR7 vásMR7y zhMqthì tzhMqự o9u6dưng t4ySkim xeVpđập lên4ySk th4ySkùm thụp.

 

Chương o9u612.4: NhẹsMR7 nzhMqhàng mo9u6à r4ySkát bỏngzhMq ^^


sMR7

(CzhMqháu gáisMR7 Bốno9u6g BzhMqang củ4ySka zhMqdì, ngườzhMqi 4ySkcó cá4ySki tê4ySkn gixeVpống nhưo9u6 cásMR7i czhMqô xeVpgái gzhMqià trono9u6g to9u6ruyện nàsMR7y, hxeVpe xeVphe h4ySke he)
Không gia4ySkn dầnsMR7 trởzhMq nxeVpên lặngxeVp lo9u6ẽ khixeVpến DưzhMqơng  thấy lsMR7úng túxeVpng, chỉzhMq co9u6òn o9u6cách ngsMR7ậm lo9u6y rưsMR7ợu o9u6vang, nhấpzhMq từngxeVp chútzhMq mo9u6ột. Định4ySk độxeVpt nhizhMqên mỉxeVpm cười.

“Cẩn thậnsMR7 so9u6ay đó”.

Giọng nóizhMq bấto9u6 o9u6chợt dịsMR7u dànsMR7g củasMR7 ĐịzhMqnh khiếnxeVp DưxeVpơng co9u6òn thấy4ySk sMR7… s4ySkay hơsMR7n o9u6là rượu.xeVp TronsMR7g cxeVphút miê4ySkn msMR7an vásMR7ng zhMqvất, 4ySkcó mộtsMR7 suo9u6y ngh4ySkĩ lxeVpướt q4ySkua khiến4ySk Dươo9u6ng o9u6sực nhxeVpớ. KhzhMqi sMR7tỉnh tázhMqo côxeVp 4ySkđã làmo9u6 đủzhMq tròzhMq zhMqmất mặo9u6t rồi.4ySk zhMqCó tízhMq mezhMqn vàoo9u6 khônzhMqg 4ySkbiết zhMqcô còxeVpn gâ4ySky sMR7những chzhMquyện o9u6gì nữsMR7a. Ý4ySk nghsMR7ĩ đóxeVp ksMR7hiến DươngxeVp l4ySkập tứxeVpc thẳnsMR7g zhMqlưng, tazhMqy  cập rập4ySk buô4ySkng nxeVpgay lzhMqy rxeVpượu xxeVpuống bàn.

Định nhìn4ySk hànzhMqh 4ySkđộng 4ySkcủa côo9u6,  khóe môisMR7 vốo9u6n sMR7điềm xeVpđạm 4ySkchợt 4ySkcong khẽsMR7 lênsMR7 xeVptrong mộo9u6t sMR7nụ cư4ySkời. o9u6Khi bắto9u6 g4ySkặp cáxeVpi nhxeVpìn nsMR7gơ ngsMR7ác củazhMq DươnzhMqg, no9u6ụ co9u6ười đóo9u6 ko9u6hông tắtsMR7 đi4ySk, tzhMqrái lạxeVpi, zhMqtrong zhMqđôi mắtzhMq thẫmxeVp txeVpối, lại4ySk lấpo9u6 láno9u6h nhữn4ySkg áo9u6nh zhMqsáng c4ySkó pxeVphần trêusMR7 chọc.xeVp DươngxeVp hơi4ySk đờsMR7 rsMR7a, cảm4ySk giásMR7c cáisMR7 khônsMR7g kho9u6í mxeVpờ ásMR7m nàyxeVp khxeVpiến xeVpcô cóo9u6 csMR7hút kxeVphông txeVpự nhiênxeVp, tsMR7ay côxeVp lạizhMq muzhMqốn txeVphò zhMqra czhMqầm xeVply rượusMR7 xeVpcho bớt4ySk thxeVpừa thzhMqãi, n4ySkhưng rồixeVp xeVplại rụ4ySkt lsMR7ại khônzhMqg dám.

Khi nxeVphững sợio9u6 tơxeVp cảm4ySk zhMqxúc co9u6ứ giăngxeVp mo9u6ắc đ4ySkâu đósMR7 quanzhMqh h4ySkai người,xeVp ĐịnhxeVp độtsMR7 ngột4ySk rủzhMq o9u6Dương đixeVp v4ySkòng quanzhMqh zhMqkhu nhàsMR7 hàng.xeVp Dư4ySkơng đứngo9u6 dậy,xeVp zhMqcả ng4ySkười như4ySk đượzhMqc thảxeVp lỏ4ySkng, kh4ySkông zhMqnén được4ySk 4ySkcô thxeVpở phsMR7ào 4ySkmột cázhMqi, xeVpđi thexeVpo Định.o9u6 sMR7Anh bsMR7ước cxeVphậm rãsMR7i, 4ySkđủ đểxeVp đôo9u6i giày4ySk sMR75 phânzhMq củaxeVp DươnsMR7g khôngzhMq bị4ySk quásMR7 t4ySkải khsMR7i xeVpcô bướzhMqc thzhMqeo anxeVph. VừaxeVp đzhMqi sMR7Định xeVpvừa xeVpchỉ zhMqdẫn cxeVpho DươxeVpng o9u6những điểmo9u6 đsMR7ặc biệtsMR7 nho9u6o nsMR7hỏ củaxeVp nhsMR7à h4ySkàng no9u6ày, nho9u6ư zhMqkhu hầsMR7m rượxeVpu, “căn4ySk psMR7hòng 4ySksao rơi”,sMR7 “hồsMR7 o9u6rửa chân”sMR7 khiếnzhMq Dươo9u6ng mzhMqắt tsMR7ròn mắt4ySk dẹt.o9u6 Khôo9u6ng khí4ySk dầo9u6n trởzhMq lạixeVp sựzhMq tựxeVp nzhMqhiên, DưxeVpơng xeVpcũng vzhMqô t4ySkư hzhMqỏi o9u6han đủxeVp chuyệxeVpn. Mặo9u6c 4ySknhững thắcxeVp mắzhMqc o9u6ngô nzhMqghê czhMqủa czhMqô, ĐịnhzhMq thoo9u6ng txeVphả sMR7trả lờio9u6 cẩnsMR7 thsMR7ận từng4ySk chút4ySk một.

Nhà hànsMR7g đão9u6 xeVplên đènsMR7. Dương4ySk co9u6ảm nhậ4ySkn dườngo9u6 o9u6như ĐịxeVpnh rấto9u6 đểzhMq tâm4ySk đzhMqến việcxeVp thiếzhMqt kếsMR7 4ySkánh sázhMqng trsMR7ong nhữzhMqng côngxeVp trì4ySknh czhMqủa zhMqmình, nên4ySk o9u6từ kxeVphu r4ySkesort RainxeVpbow o9u6đến nhàzhMq hàng4ySk nàysMR7, áo9u6nh sáng4ySk zhMqđều sMR7rất đẹpo9u6 msMR7ắt, đềuxeVp lxeVpà txeVphứ zhMqmàu vàngzhMq ấm4ySk sMR7áp, són4ySkg ssMR7ánh n4ySkhư mậtxeVp ong.  TừzhMqng căn4ySk psMR7hòng sMR7như từngxeVp ôsMR7 4ySknhỏ phxeVpát sáno9u6g, ngọto9u6 n4ySkgào vàxeVp bío9u6 mậtxeVp. Do9u6ương cxeVpứ xeVptưởng ĐịnhsMR7 sẽxeVp dắtsMR7 sMR7cô vàoo9u6 mộsMR7t cxeVpăn phòngo9u6 nào9u6o sMR7đó, n4ySkhưng cuối4ySk cùngxeVp o9u6nơi o9u6dừng l4ySkại của4ySk họzhMq lạxeVpi sMR7là m4ySkột zhMqcây 4ySkcầu gỗzhMq 4ySknhỏ o9u6nhưng chắc4ySk c4ySkhắn, sMR7nằm xeVpbên rìasMR7 củasMR7 k4ySkhu 4ySknhà hàng.o9u6 Thấo9u6y sMR7bãi cáto9u6 dưzhMqới chânsMR7 mịnxeVp màng,sMR7 xeVpDương khxeVpông ngạo9u6i o9u6ngần cởixeVp giầyxeVp 4ySkra, 4ySkrồi zhMqđi sMR7trên cát.

Trăng xeVpnon vừazhMq lênsMR7. sMR7Những bước4ySk chânsMR7 o9u6của DươnzhMqg hơzhMqi lúnsMR7 xuốngzhMq trê4ySkn nềzhMqn cátzhMq lấ4ySkp lzhMqánh 4ySksáng bzhMqạc bởsMR7i xeVpánh trxeVpăng vsMR7à áo9u6nh đ4ySkiện xeVpvàng hắ4ySkt rxeVpa từo9u6 khsMR7u o9u6nhà lớo9u6n. BênsMR7 co9u6ạnh, ĐzhMqịnh vẫno9u6 đio9u6 giầsMR7y, anzhMqh nhẹxeVp nhànzhMqg xeVpcầm lấ4ySky xeVpđôi g4ySkiầy troo9u6ng xeVptay Dươno9u6g kh4ySkiến czhMqô hsMR7ơi ngỡo9u6 ngàngo9u6 v4ySkà o9u6có chút4ySk xeVpbối sMR7rối. o9u6Ừ tho9u6ì to9u6hừa nhậsMR7n đo9u6i, nhữngzhMq sMR7chăm ssMR7óc cóo9u6 phần4ySk nhỏsMR7 bé4ySk nhưzhMq vậy4ySk khiến4ySk c4ySkô xeVp… tsMR7hích k4ySkinh lên4ySk zhMqđược ^^

Gió biểxeVpn xeVpmang thêxeVpm msMR7ột xeVpchút zhMqlạnh khiến4ySk mzhMqái tóo9u6c DươnxeVpg 4ySkbay o9u6lòa xzhMqòa. o9u6Ở mộo9u6t xeVpnơi khôo9u6ng o9u6khí lsMR7ãng mạno9u6 nh4ySkư sMR7vậy, DươngsMR7 ro9u6ất muốn4ySk n4ySkói điềusMR7 gxeVpì sMR7đó, tzhMqựa nhưsMR7 mộtsMR7 sự4ySk hỏixeVp hzhMqan âo9u6n cầnsMR7, nhưno9u6g xeVprất sợxeVp xeVpmình 4ySksẽ lạo9u6i zhMqbuột miệngo9u6 4ySkra mộtxeVp csMR7âu o9u6nói vzhMqô duyên.4ySk CuốisMR7 cùzhMqng DươngzhMq chọnzhMq sự4ySk izhMqm lặng.

“Hôm naxeVpy 4ySkDương ítxeVp xeVpnói nhỉ?”

Dương ngướcxeVp o9u6lên, hơo9u6i bấtxeVp ngờsMR7 zhMqvì sMR7câu nhxeVpận xxeVpét củaxeVp o9u6Định, chỉ4ySk địn4ySkh nóo9u6i 4ySklại m4ySkột câusMR7 đạsMR7i loại4ySk csMR7ô ísMR7t nzhMqói zhMqsao bằngsMR7 anhsMR7, như4ySkng cuốio9u6 cùngo9u6, vsMR7ẫn cứo9u6 th4ySkấy to9u6hế nzhMqào đó,o9u6 co9u6ô cườixeVp ngượngxeVp ngùng.

“Tại exeVpm đansMR7g ssMR7uy nghĩ”

Định xeVpkhông hzhMqỏi tiếxeVpp, 4ySkmà chzhMqỉ n4ySkhìn côsMR7, txeVpựa xeVpnhư đ4ySkợi cxeVpô o9u6nói t4ySkhêm. Dươ4ySkng bậxeVpt cười.

“Em đsMR7ang zhMqsuy nzhMqghĩ xo9u6em trxeVpái đấtzhMq nàysMR7 hxeVpẹp đếsMR7n czhMqỡ nzhMqào mào9u6 4ySkem sMR7bị dấmzhMq dúxeVpi zhMqcho ano9u6h nhữsMR7ng hxeVpai lần?”

Định chợsMR7t nhìnsMR7 xeVpbâng qusMR7ơ x4ySka xeVpxa “À,4ySk nzhMqhư chúzhMq TzhMqhụ nó4ySki, cáisMR7 đó4ySk ngườixeVp sMR7ta gzhMqọi xeVplà “hxeVpữu duyên””

Dương 4ySkim bặt4ySk. LiếmzhMq sMR7đôi môisMR7 czhMqảm gzhMqiác đazhMqng khsMR7ô sMR7đi xeVpvì gisMR7ó biển4ySk, DưzhMqơng hồizhMq hộpxeVp nhsMR7ìn sMR7khuôn mxeVpặt xeVpnghiêng nghisMR7êng của4ySk Địo9u6nh, nhữ4ySkng đườngzhMq nxeVpét troxeVpng sựsMR7 khắc4ySk czhMqhạm dịuxeVp dàngo9u6 của4ySk án4ySkh sángzhMq khiếnsMR7 lzhMqòng sMR7cô zhMqbỗng nhizhMqên tr4ySkào dângxeVp mộtsMR7 cả4ySkm gizhMqác êxeVpm ảsMR7 lsMR7ạ lxeVpùng. Dưo9u6ơng đango9u6 tínxeVph xeVphỏi axeVpnh “hữuxeVp duyêno9u6 zhMqthì saxeVpo” n4ySkhưng chưa4ySk kịpsMR7 mởzhMq lời,o9u6 o9u6Định đsMR7ã qxeVpuay nhìno9u6 c4ySkô, đ4ySkôi xeVpmắt 4ySkđen bxeVpình thảnzhMq xeVphỏi một4ySk câuo9u6 rấ4ySkt …o9u6 kxeVphông lisMR7ên quan.

“Có thậ4ySkt thếsMR7 không?”

Dương s4ySkững sMR7ra ngơsMR7 ngá4ySkc “Thậ4ySkt o9u6gì ạ?”

Định đặtxeVp đo9u6ôi o9u6giầy củasMR7 DzhMqương xuốngo9u6 thàno9u6h cầu,o9u6 rzhMqồi xỏsMR7 txeVpay sMR7túi quầnzhMq, nxeVpét mặtsMR7 vẫo9u6n khô4ySkng đổi.

“À chuyzhMqện o9u6chiều o9u6nay. Có4ySk thậsMR7t sMR7là tôizhMq sMR7không zhMqcó …o9u6 o9u6xi sMR7nhê gzhMqì với4ySk esMR7m không?”

Ôi másMR7 4ySkơi. Côo9u6 zhMqcó n4ySkên nsMR7hảy luxeVpôn xsMR7uống biểsMR7n o9u6cho xosMR7ng đờizhMq xeVpkhông? DươxeVpng sMR7bặm chặ4ySkt zhMqmôi, cố4ySk xeVpnén cảo9u6m giáczhMq xấuo9u6 hổxeVp đếnsMR7 tậno9u6 châo9u6n tóc.

“Lúc đó…o9u6 zhMqLúc đsMR7ó làsMR7 sMR7cháu axeVpnh co9u6học eo9u6m mà…”

Định vẫsMR7n khônsMR7g bzhMquông tha.

“Vậy nghĩxeVpa làzhMq tôsMR7i có…o9u6 xzhMqi nh4ySkê à???”

Gì thxeVpế nào9u6y? SsMR7ao câuxeVp chuyệ4ySkn nsMR7ó l4ySkại 4ySkdẫn vo9u6ề cáxeVpi co9u6hủ đề4ySk oái4ySk zhMqoăm nàzhMqy chứ4ySk. ChẳngxeVp lo9u6ẽ côxeVp lạo9u6i 4ySkđi …o9u6 gậtxeVp đầo9u6u? 4ySkMà lắzhMqc tsMR7hì thxeVpà xsMR7úi cô4ySk đo9u6i… chếtxeVp cxeVpòn hơn!!!!

Dương cxeVpắm 4ySkmặt xuốxeVpng đất,sMR7 nh4ySkìn xuốn4ySkg 4ySk… ngózhMqn ch4ySkân mình. Đếm đi đếm lại đúng mười ngón không sót ngón nào, thế mà cô vẫn quyết tâm … đếm tiếp, quyết không thèm ngẩng mặt lên.

Khi Dương bắt đầu di di ngón chân một cách khổ sở, cô chợt nghe thấy trong tiếng gió biển rì rào, tiếng gọi trầm khe khẽ.

“Dương… “

Dương không biết rằng có những khoảnh khắc, cô yêu cái tên mình đến vậy, vì nó được gọi lên rất đỗi dịu dàng. Không cưỡng được tiếng gọi ấy, Dương ngẩng lên nhìn rồi chợt ngơ ngẩn vì đôi mắt đen thẫm đang nhìn mình ấm áp. Sự đùa cợt đã biến mất hẳn, chỉ còn là một sự nghiêm túc khó gọi tên.  Cô trân người chờ đợi thì thấy bàn tay Định ngập ngừng đưa lên, giữ lại những sợi tóc bay rối bời của cô.

“Anh… ”

Định ngừng lại, vẻ như anh cũng đang nói những điều hơi khó khăn với chính bản thân mình. Khoảnh khắc đó cũng khiến Dương  sực nhớ đây là lần đầu tiên Định xưng anh với cô. Từ ngày gặp nhau lần đầu, anh chỉ gọi Dương theo kiểu xưng hô chừng mực “Tôi – em” “ Tôi – Dương”… Thực ra, trong những mối quan hệ xã giao thường ngày, Dương gọi những người hơn tuổi bằng anh rất dễ dàng, và họ, ngay cả những người tuổi thất thập cổ lai hi thì cũng vẫn lờ đi danh xưng chú bác, mà lúc nào cũng nói anh anh em em một cách rất đơn giản để tiện làm việc. Hay những tên trẻ con ngốc xít bây giờ cũng thường lên mặt đòi làm anh với con gái, mà ví dụ điển hình chính là Quân.  Chỉ  có mình Định, anh  xưng “tôi” với Dương, vừa có chút xa cách, lại có chút gì lãnh đạm. Nhưng hôm nay, anh đã xưng “anh” rồi.

Định cười nhẹ, có chút bối rối.

“Anh nghĩ, chúng ta thực sự có duyên”…

Trong vô vàn những cảm xúc lướt qua Dương lúc đó, Dương bỗng nhiên ngơ ngẩn bởi một ý nghĩ, câu nói này sao quen thuộc đến vậy. Rõ ràng, rõ ràng có người đã nói với cô…. Nhưng cảm giác mu bàn tay đàn ông dày dặn chạm nhẹ vào má cô, khiến những ý nghĩ lởn vởn còn sót lại bay biến hết. Cô chỉ biết mở tròn mắt, nhìn sững  người đối diện, và cảm nhận cái chạm nhẹ của bàn tay lên má, quá chừng trìu mến. Nhẹ nhàng mà rát bỏng. Tựa như…

Tiếng điện thoại vang lên bất thình lình khiến đôi tay trên má Dương luyến tiếc rụt lại. Định mở máy.

“Chú đây. Ừ… Sao? Đấu luôn bây giờ rồi à… Được rồi!”

Định quay sang nhìn Dương một thoáng, nhỏ giọng “Ừ, chú sẽ qua. Cứ bình tĩnh nhé”.

Định tắt máy. Dương đã đoán cuộc gọi là từ Quân, nhưng cô không hiểu có chuyện gì mà “đấu” với lại “bình tĩnh” ở đây. Hơi thắc mắc, chưa biết hỏi sao thì Định đã nhẹ giọng.

“Đi với anh nhé?”