Gái Già Xì Tin - Chương 12

Chương 127LE2.1: CáicKzJ5hRn n7LE2ày có7LE2 tíMgqbo7pgnh l7LE2à qucKzJ5hRnấy rốcKzJ5hRni tìMgqbo7pgnh dụcMgqbo7pg cMgqbo7pgông c7LE2ộng khôngcKzJ5hRn đấy????

(Bông lộccKzJ5hRn vMgqbo7pgừng trêcKzJ5hRnn Mgqbo7pgsân cKzJ5hRnthiếu nhcKzJ5hRni, gầncKzJ5hRn hồMgqbo7pg HoMgqbo7pgàn KiếmMgqbo7pg 25/9/11)
Điện thoMgqbo7pgại 7LE2trong pMgqbo7pghòng khácMgqbo7pgh sMgqbo7pgạn cMgqbo7pghợt reocKzJ5hRn. DcKzJ5hRnương Mgqbo7pgnhấc mMgqbo7pgáy ngheMgqbo7pg. Cô7LE2 nh7LE2íu mày7LE2 kh7LE2i Mgqbo7pgnhân viênMgqbo7pg Mgqbo7pgkhách sạn7LE2 7LE2với cKzJ5hRngiọng miền7LE2 TrunMgqbo7pgg n7LE2hỏ n7LE2hẹ Mgqbo7pgnói có7LE2 cKzJ5hRnngười muố7LE2n gcKzJ5hRnặp ccKzJ5hRnô. DươncKzJ5hRng lập7LE2 tứMgqbo7pgc ngcKzJ5hRnhĩ 7LE2ngay đến7LE2 Qu7LE2ân 7LE2nên lạncKzJ5hRnh lùngcKzJ5hRn trả7LE2 lờ7LE2i Mgqbo7pglà ccKzJ5hRnô khMgqbo7pgông muốnMgqbo7pg gặcKzJ5hRnp a7LE2i hết,cKzJ5hRn cMgqbo7pgũng kMgqbo7pghông 7LE2quen aMgqbo7pgi ởcKzJ5hRn đâycKzJ5hRn. Mgqbo7pgNhưng giọ7LE2ng cKzJ5hRnlễ tân7LE2 Mgqbo7pgvẫn tiếp7LE2 tụMgqbo7pgc ngcKzJ5hRnọt ngào.

“Dạ, cKzJ5hRnảnh nhờcKzJ5hRn nMgqbo7pgói ảnhcKzJ5hRn cKzJ5hRntên Định7LE2 ạ!”

Sấm Mgqbo7pgsét nMgqbo7pgổ đù7LE2ng bêncKzJ5hRn ta7LE2i. ĐịcKzJ5hRnnh Mgqbo7pgsao? KhôcKzJ5hRnng l7LE2í nàocKzJ5hRn c7LE2ái người7LE2 cKzJ5hRncô Mgqbo7pgâm 7LE2thầm nguyềnMgqbo7pg rủaMgqbo7pg nãcKzJ5hRny gcKzJ5hRniờ 7LE2lại Mgqbo7pglò dMgqbo7pgò tớ7LE2i đây7LE2 tìmcKzJ5hRn Mgqbo7pgcô chMgqbo7pgứ? MàcKzJ5hRn vMgqbo7pgì s7LE2ao anMgqbo7pgh 7LE2lại biếcKzJ5hRnt đư7LE2ợc Mgqbo7pgchỗ phòMgqbo7pgng c7LE2ô đưMgqbo7pgợc nhỉ?7LE2 DươngcKzJ5hRn ngMgqbo7pghĩ đến7LE2 7LE2đủ m7LE2ọi khảcKzJ5hRn năn7LE2g, cuối7LE2 cùngcKzJ5hRn Mgqbo7pgcô tMgqbo7pgạm t7LE2ìm đượMgqbo7pgc giải7LE2 cKzJ5hRnpháp hợp7LE2 Mgqbo7pglý. 7LE2Chắc Mgqbo7pglà TânMgqbo7pg, cKzJ5hRnông mối7LE2 ng7LE2ày xcKzJ5hRnưa vcKzJ5hRnẫn khôcKzJ5hRnng quên7LE2 nhMgqbo7pgiệm Mgqbo7pgvụ Mgqbo7pgcủa mìn7LE2h. C7LE2hỉ Mgqbo7pgcó TâMgqbo7pgn mớcKzJ5hRni biếcKzJ5hRnt phòngcKzJ5hRn ccKzJ5hRnủa cKzJ5hRncô ởcKzJ5hRn cKzJ5hRncái Mgqbo7pgthành pcKzJ5hRnhố bcKzJ5hRniển nàcKzJ5hRny, vì  c7LE2hính 7LE2anh trựcMgqbo7pg tMgqbo7pgiếp bo7LE2ok véMgqbo7pg, cKzJ5hRnbook phcKzJ5hRnòng 7LE2cho côMgqbo7pg Mgqbo7pgở khMgqbo7pgách s7LE2ạn nàcKzJ5hRny mà.

Ý n7LE2ghĩ ĐịnhMgqbo7pg đếnMgqbo7pg cKzJ5hRntìm lMgqbo7pgàm cô7LE2 quýnhcKzJ5hRn lên.Mgqbo7pg DcKzJ5hRnương hớcKzJ5hRnt cKzJ5hRnhải chMgqbo7pgải sơ7LE2 m7LE2ái tóc,7LE2 tMgqbo7pghay chiếccKzJ5hRn 7LE2áo hMgqbo7pgai dâ7LE2y vcKzJ5hRnà chiếccKzJ5hRn 7LE2quần aliMgqbo7pgbaba Mgqbo7pgmàu hồngMgqbo7pg tíMgqbo7pgm điệMgqbo7pgu 7LE2đà rMgqbo7pgồi chạy7LE2 n7LE2hào cKzJ5hRnra cửa.cKzJ5hRn ĐếnMgqbo7pg kMgqbo7pghi cầmMgqbo7pg nắm7LE2 Mgqbo7pgcửa đMgqbo7pgịnh x7LE2oay, Dươ7LE2ng mớiMgqbo7pg  sực ncKzJ5hRnhớ, côcKzJ5hRn lạ7LE2i chạy&7LE2nbsp; bổ vàMgqbo7pgo pcKzJ5hRnhòng, lôi7LE2 túMgqbo7pgi cKzJ5hRnra, lấ7LE2y tcKzJ5hRnhỏi cKzJ5hRnson môicKzJ5hRn qucKzJ5hRnẹt nhcKzJ5hRnanh mộ7LE2t cái.cKzJ5hRn LcKzJ5hRnúc ncKzJ5hRnhìn g7LE2ương,  mím mímMgqbo7pg m7LE2ôi Mgqbo7pgcho socKzJ5hRnn lcKzJ5hRnan đề7LE2u, DcKzJ5hRnương Mgqbo7pgmới cKzJ5hRngiật mình.

Ôi, lậcKzJ5hRnp 7LE2trường c7LE2ủa cKzJ5hRncô ccKzJ5hRnhỉ cKzJ5hRncó th7LE2ế thô7LE2i sa7LE2o? LỏngcKzJ5hRn lMgqbo7pgẻo cKzJ5hRnđến Mgqbo7pgphát Mgqbo7pgsợ. VMgqbo7pgừa mới7LE2 quyế7LE2t tâm7LE2 khônMgqbo7pgg lMgqbo7pgiên qucKzJ5hRnan đếnMgqbo7pg cMgqbo7pgả chú7LE2 cKzJ5hRncháu cKzJ5hRnnhà anMgqbo7pgh cơ7LE2 mà.

Vả lạMgqbo7pgi, 7LE2anh đ7LE2ã cMgqbo7pgó “mối”.

Bang! BancKzJ5hRng! CáicKzJ5hRn cKzJ5hRný ngMgqbo7pghĩ “ĐịnhMgqbo7pg Mgqbo7pgcó mố7LE2i” khiếnMgqbo7pg cMgqbo7pgô sựncKzJ5hRng lcKzJ5hRnại, b7LE2ỗng dưngcKzJ5hRn muốMgqbo7pgn cMgqbo7pghùi q7LE2uách tMgqbo7pgí s7LE2on mô7LE2i đi.cKzJ5hRn Mgqbo7pgNhưng sMgqbo7pgau nghĩMgqbo7pg mìncKzJ5hRnh tMgqbo7pghật trẻcKzJ5hRn coMgqbo7pgn t7LE2rẻ mỏ,7LE2 mình7LE2 xinMgqbo7pgh đâuMgqbo7pg phảMgqbo7pgi Mgqbo7pgcho Mgqbo7pgduy nhấMgqbo7pgt 7LE2một ngưMgqbo7pgời nMgqbo7pghìn, thcKzJ5hRnế lcKzJ5hRnà DươngMgqbo7pg nhMgqbo7pge cKzJ5hRnrăng Mgqbo7pgcười vớ7LE2i mcKzJ5hRnình t7LE2rong gươcKzJ5hRnng cKzJ5hRnmột ccKzJ5hRnái, rồicKzJ5hRn trMgqbo7pgái ngượ7LE2c vMgqbo7pgới cKzJ5hRnvẻ hớtMgqbo7pg hảicKzJ5hRn l7LE2úc cKzJ5hRnnãy, 7LE2cô đủncKzJ5hRng cKzJ5hRnđỉnh cKzJ5hRnđi Mgqbo7pgra kcKzJ5hRnhỏi phòng.

Thế nhưnMgqbo7pgg dùcKzJ5hRn cKzJ5hRnra cKzJ5hRnvẻ bìMgqbo7pgnh Mgqbo7pgthản đếMgqbo7pgn mấy7LE2 7LE2thì Mgqbo7pgkhi th7LE2ang mcKzJ5hRnáy “dicKzJ5hRnng” mcKzJ5hRnột cáicKzJ5hRn rồi7LE2 m7LE2ở 7LE2ra, Mgqbo7pgDương vcKzJ5hRnẫn ncKzJ5hRnhận thấy7LE2 tcKzJ5hRnim mìcKzJ5hRnnh đ7LE2ang đập7LE2 thìMgqbo7pgnh thị7LE2ch. Cô  ti7LE2ến vcKzJ5hRnề Mgqbo7pgphía qcKzJ5hRnuầy lễcKzJ5hRn t7LE2ân củcKzJ5hRna kh7LE2ách sạn,Mgqbo7pg nhcKzJ5hRnưng chMgqbo7pgỉ thấy7LE2 nhân7LE2 viêcKzJ5hRnn đanMgqbo7pgg cắcKzJ5hRnm cúi7LE2 nMgqbo7pghập cKzJ5hRnsổ sách7LE2. DươngMgqbo7pg lướtMgqbo7pg mắtMgqbo7pg cKzJ5hRnnhìn qucKzJ5hRnanh, nMgqbo7pghưng  cả kMgqbo7pghu tầngcKzJ5hRn trệtcKzJ5hRn chỉcKzJ5hRn thấyMgqbo7pg 7LE2vài Mgqbo7pgba kháchMgqbo7pg Tây7LE2 7LE2đang đi7LE2 cKzJ5hRnlại, Mgqbo7pgcòn 7LE2đâu khôMgqbo7pgng thấyMgqbo7pg bcKzJ5hRnóng dá7LE2ng ccKzJ5hRnủa kMgqbo7pgẻ chuyêcKzJ5hRnn 7LE2mặc sơ7LE2 mcKzJ5hRni đe7LE2n ấcKzJ5hRny đâucKzJ5hRn Mgqbo7pghết. KhMgqbo7pgông lẽMgqbo7pg cKzJ5hRnanh đcKzJ5hRnợi 7LE2lâu qcKzJ5hRnuá đ7LE2ã đMgqbo7pgi rồi?&nbspcKzJ5hRn; Dương điMgqbo7pg về7LE2 phíaMgqbo7pg lễMgqbo7pg tâncKzJ5hRn, định7LE2 hỏiMgqbo7pg hacKzJ5hRnn Mgqbo7pgmột câucKzJ5hRn th7LE2ì đMgqbo7pgột ncKzJ5hRngột 7LE2có bàcKzJ5hRnn cKzJ5hRntay vỗ7LE2 nhcKzJ5hRnẹ Mgqbo7pgvào v7LE2ai cô.

“Ở đây”.

Dương quaMgqbo7pgy phắtcKzJ5hRn lcKzJ5hRnại nhìn.cKzJ5hRn KhôncKzJ5hRng thểcKzJ5hRn tMgqbo7pgin đượccKzJ5hRn vàocKzJ5hRn mcKzJ5hRnắt 7LE2mình, 7LE2trước mặcKzJ5hRnt 7LE2cô là7LE2 mộcKzJ5hRnt Mgqbo7pgkhuôn cKzJ5hRnmặt mà7LE2 côcKzJ5hRn chỉ7LE2 Mgqbo7pgmuốn 7LE2… đấm7LE2 cMgqbo7pgho mcKzJ5hRnột nhátMgqbo7pg. Mgqbo7pgQuân nhướnMgqbo7pg nhướncKzJ5hRn cKzJ5hRnđôi lôngMgqbo7pg mày,Mgqbo7pg nhcKzJ5hRnìn cKzJ5hRncô cKzJ5hRnnhe rcKzJ5hRnăng rMgqbo7pga cười.

“Ô, cKzJ5hRnlàm 7LE2gì nhcKzJ5hRnư mMgqbo7pguốn giếtcKzJ5hRn ngườcKzJ5hRni thếcKzJ5hRn kia?”

Dương tức7LE2 7LE2đến mức7LE2 muốncKzJ5hRn xị7LE2t khói7LE2 lMgqbo7pgỗ tMgqbo7pgai. TứcKzJ5hRnc cácKzJ5hRni tMgqbo7pghằng cKzJ5hRntrời đá7LE2nh nàyMgqbo7pg cKzJ5hRnmột, tức7LE2 ch7LE2ính bảcKzJ5hRnn thâMgqbo7pgn mìnhMgqbo7pg 7LE2mười. cKzJ5hRnSao côcKzJ5hRn cócKzJ5hRn cKzJ5hRnthể Mgqbo7pgngu sMgqbo7pgi kìMgqbo7pg diệu7LE2 7LE2vậy 7LE2cơ chứ,7LE2 khcKzJ5hRnông Mgqbo7pgnghĩ đếnMgqbo7pg ch7LE2iêu lừacKzJ5hRn q7LE2uá mứcMgqbo7pg đ7LE2ơn giMgqbo7pgản n7LE2ày. NhMgqbo7pgưng biếtMgqbo7pg tứcMgqbo7pg tMgqbo7pgối chỉMgqbo7pg tổMgqbo7pg lMgqbo7pgàm mMgqbo7pgình cKzJ5hRnthêm uất,7LE2 Mgqbo7pgkhông giảMgqbo7pgi qu7LE2yết 7LE2được Mgqbo7pggì nêcKzJ5hRnn c7LE2ô hấtMgqbo7pg mặt.

“Ra  người muốnMgqbo7pg gcKzJ5hRnặp Mgqbo7pgtôi làcKzJ5hRn 7LE2cậu đóMgqbo7pg à?”

Quân gậcKzJ5hRnt gật7LE2 đầu,cKzJ5hRn còMgqbo7pgn c7LE2ười cKzJ5hRntoe 7LE2ra vẻcKzJ5hRn rấ7LE2t ngMgqbo7pgây thơ.

Dương cười7LE2 cười7LE2 bỡncKzJ5hRn cợMgqbo7pgt “ThMgqbo7pgế Mgqbo7pgmới thaMgqbo7pgy tê7LE2n đổicKzJ5hRn 7LE2hộ kMgqbo7pghẩu à?”

Quân cKzJ5hRnxịt nụMgqbo7pg cười,cKzJ5hRn lúccKzJ5hRn sau &nb7LE2sp;bĩu cKzJ5hRnmôi ấmMgqbo7pg ức.

“Hừ. TứcMgqbo7pg cKzJ5hRnvì đâMgqbo7pgy mMgqbo7pgạo dMgqbo7pganh 7LE2chú ĐịnhMgqbo7pg à7LE2? 7LE2Nhưng đ7LE2ây khôngMgqbo7pg n7LE2ói th7LE2ế thcKzJ5hRnì ccKzJ5hRnó xuốngMgqbo7pg không?”

Dương nghiế7LE2n răng.

“Đồ láMgqbo7pgu Mgqbo7pgcá lcKzJ5hRnáu tôm”.

“Ôi, cKzJ5hRnláu 7LE2gì chẳ7LE2ng được,cKzJ5hRn lá7LE2u cácKzJ5hRn, láu7LE2 tMgqbo7pgôm, láu7LE2 ốc,Mgqbo7pg 7LE2láu ếch7LE2, láMgqbo7pgu cả7LE2 cKzJ5hRnnhái Mgqbo7pgbén luôn…cKzJ5hRn cKzJ5hRnHa cKzJ5hRnha “

Thấy 7LE2mình lạcKzJ5hRni scKzJ5hRnắp ph7LE2át điêncKzJ5hRn, DươncKzJ5hRng qu7LE2ay pMgqbo7pghắt người7LE2 cKzJ5hRnđi. NhưMgqbo7pgng 7LE2một ý7LE2 ncKzJ5hRnghĩ lưcKzJ5hRnớt cKzJ5hRnqua kh7LE2iến 7LE2Dương scKzJ5hRnựng lạ7LE2i. CôMgqbo7pg qcKzJ5hRnuay ngoắt7LE2 trcKzJ5hRnở lạ7LE2i Mgqbo7pgvà Mgqbo7pgva cKzJ5hRnthẳng Mgqbo7pgvào ccKzJ5hRnái ngườicKzJ5hRn đangMgqbo7pg h7LE2ăm hởcKzJ5hRn đMgqbo7pgi đếncKzJ5hRn, kh7LE2iến côMgqbo7pg tốiMgqbo7pg sầmMgqbo7pg mặt7LE2 mũi.

“Làm c7LE2ái cKzJ5hRngì thMgqbo7pgế hả?”

Vừa xo7LE2a tráncKzJ5hRn Dư7LE2ơng vừ7LE2a gắtcKzJ5hRn lMgqbo7pgên. Quâ7LE2n lúMgqbo7pgng túngMgqbo7pg tcKzJ5hRnhanh minh.

  “Ai bả7LE2o đancKzJ5hRng điMgqbo7pg t7LE2ự dưn7LE2g đcKzJ5hRnứng lại?Mgqbo7pg Mgqbo7pgCó làmcKzJ5hRn sacKzJ5hRno không?”

“Sao Mgqbo7pgtrăng cá7LE2i Mgqbo7pggì. Trả7LE2 đây?”

Dương trừMgqbo7pgng mMgqbo7pgắt Mgqbo7pgxòe t7LE2ay ra

Quân ng7LE2ẩn ngơMgqbo7pg nhìMgqbo7pgn khuôcKzJ5hRnn m7LE2ặt DươnMgqbo7pgg, rcKzJ5hRnồi lạicKzJ5hRn nhcKzJ5hRnìn cKzJ5hRnbàn tMgqbo7pgay xòMgqbo7pge 7LE2ra Mgqbo7pgcủa cô.

“Trả gì.cKzJ5hRn cKzJ5hRnTrả nợMgqbo7pg tìMgqbo7pgnh Mgqbo7pgxa à?7LE2 híMgqbo7pg hí”

“Còn dámMgqbo7pg cườicKzJ5hRn hảMgqbo7pg? Trả7LE2 chứngcKzJ5hRn mincKzJ5hRnh th7LE2ư c7LE2ủa Mgqbo7pgtôi. CậMgqbo7pgu c7LE2ó biMgqbo7pgết 7LE2tôi p7LE2hải mMgqbo7pgang paMgqbo7pgssport đ7LE2ể ở7LE2 k7LE2hách sạnMgqbo7pg kcKzJ5hRnhông hả?”

Quân cười7LE2 t7LE2ít cảcKzJ5hRn mắt.

“Có passMgqbo7pgport  rồi thì7LE2 cMgqbo7pgần gìcKzJ5hRn chứngMgqbo7pg mcKzJ5hRninh t7LE2hư nữacKzJ5hRn. ĐểcKzJ5hRn đâ7LE2y Mgqbo7pggiữ cKzJ5hRnlàm tcKzJ5hRnin cho?”

Hai n7LE2ắm đấmMgqbo7pg c7LE2ủa DưMgqbo7pgơng đcKzJ5hRnã scKzJ5hRniết Mgqbo7pgchặt, gâcKzJ5hRnn xa7LE2nh cMgqbo7pghắc c7LE2ũng phả7LE2i nổi7LE2 lên7LE2 cKzJ5hRncuồn cucKzJ5hRnộn, 7LE2cô trừngcKzJ5hRn trừnMgqbo7pgg mắtMgqbo7pg nhì7LE2n c7LE2ái 7LE2kẻ mcKzJ5hRnặt đancKzJ5hRng vôMgqbo7pg cMgqbo7pgùng toMgqbo7pge toét.

“Tin 7LE2cái coMgqbo7pgn Mgqbo7pgkhỉ! TómcKzJ5hRn lcKzJ5hRnại cậu7LE2 ccKzJ5hRnó trảMgqbo7pg không?”

Quân cườMgqbo7pgi cười.

“Không cKzJ5hRntrả. TcKzJ5hRnhích Mgqbo7pgthì đi7LE2 cKzJ5hRnmà lMgqbo7pgấy. ỞMgqbo7pg đâycKzJ5hRn này”.

Vừa n7LE2ói QuâMgqbo7pgn vMgqbo7pgừa vỗMgqbo7pg bồmMgqbo7pg bộp7LE2 vàMgqbo7pgo 7LE2… môngcKzJ5hRn, 7LE2nơi chMgqbo7pgiếc túicKzJ5hRn quMgqbo7pgần je7LE2an pcKzJ5hRnhồng lcKzJ5hRnên bMgqbo7pgởi mộtcKzJ5hRn ccKzJ5hRnhiếc ví.Mgqbo7pg NụcKzJ5hRn cườiMgqbo7pg tự7LE2 ti7LE2n Mgqbo7pgvì biếtcKzJ5hRn cKzJ5hRncô cKzJ5hRnkhông đời7LE2 nà7LE2o 7LE2dám “macKzJ5hRnnh đMgqbo7pgộng” cKzJ5hRnkhiến Dương7LE2 tứcKzJ5hRnc điênMgqbo7pg. MộtcKzJ5hRn cơncKzJ5hRn bMgqbo7pgốc đồng7LE2 bấ7LE2t thìcKzJ5hRnnh lìMgqbo7pgnh kMgqbo7pgéo đến,cKzJ5hRn cKzJ5hRnkhi màMgqbo7pg chư7LE2a kịpcKzJ5hRn suMgqbo7pgy nghĩcKzJ5hRn cKzJ5hRngì thêmMgqbo7pg DMgqbo7pgương Mgqbo7pgđã t7LE2hấy mình7LE2 ccKzJ5hRnhạy rcKzJ5hRna s7LE2au lưng7LE2 7LE2Quân, 7LE2ra sứ7LE2c ncKzJ5hRnhét taMgqbo7pgy vàMgqbo7pgo túi7LE2 quầMgqbo7pgn, móccKzJ5hRn Mgqbo7pgchiếc vMgqbo7pgí ra.

Quân choáng7LE2, lặncKzJ5hRng Mgqbo7pgđi mMgqbo7pgột cKzJ5hRnthoáng, ngoáiMgqbo7pg cKzJ5hRnra cKzJ5hRnđằng sau.

“Oái… Này…Mgqbo7pg Này…cKzJ5hRn SờcKzJ5hRn… s7LE2ờ môMgqbo7pgng đâcKzJ5hRny t7LE2hật đấyMgqbo7pg à…

Dương vẫMgqbo7pgn nghiến7LE2 răMgqbo7pgng cKzJ5hRnrút cá7LE2i ví7LE2 r7LE2a, nhMgqbo7pgưng chiếcMgqbo7pg quầnMgqbo7pg JeMgqbo7pgan chậtMgqbo7pg khcKzJ5hRniến chiếc7LE2 cKzJ5hRnví mãi7LE2 khôngcKzJ5hRn kcKzJ5hRnéo lêncKzJ5hRn được.

Một vàicKzJ5hRn v7LE2ị kh7LE2ách Tâ7LE2y cKzJ5hRnbắt Mgqbo7pgđầu hiế7LE2u cKzJ5hRnkì 7LE2quay r7LE2a nhMgqbo7pgìn, nhMgqbo7pgưng DươngcKzJ5hRn kệMgqbo7pg xáccKzJ5hRn. Đan7LE2g Mgqbo7pgtrong ccKzJ5hRnơn 7LE2tức tMgqbo7pgối vcKzJ5hRnà đư7LE2ợc 7LE2an ủMgqbo7pgi vcKzJ5hRnới 7LE2ý ngcKzJ5hRnhĩ Mgqbo7pg“đối mặt7LE2 vớ7LE2i nhữMgqbo7pgng thằcKzJ5hRnng c7LE2hày cKzJ5hRnbửa thìcKzJ5hRn phảiMgqbo7pg chàyMgqbo7pg Mgqbo7pgbửa hơcKzJ5hRnn nó”Mgqbo7pg, cKzJ5hRnnên DươngcKzJ5hRn n7LE2ghiến rănMgqbo7pgg rútMgqbo7pg cậtcKzJ5hRn lựcKzJ5hRnc. 7LE2Chiếc Mgqbo7pgví vMgqbo7pgừa th7LE2ò lcKzJ5hRnên cKzJ5hRnqua mép7LE2 Mgqbo7pgtúi thìMgqbo7pg Quân7LE2 lạiMgqbo7pg ngọcKzJ5hRn nguậy.

“Này ncKzJ5hRnày, cáMgqbo7pgi nàyMgqbo7pg có7LE2 Mgqbo7pgtính Mgqbo7pglà 7LE2quấy rcKzJ5hRnối tMgqbo7pgình dụcMgqbo7pg Mgqbo7pgcông cộnMgqbo7pgg kcKzJ5hRnhông đấy?”

Vì QuânMgqbo7pg xocKzJ5hRnay ngư7LE2ời Mgqbo7pgnên DMgqbo7pgương b7LE2ị tcKzJ5hRnrượt Mgqbo7pgtay raMgqbo7pg. Mgqbo7pgCô lạicKzJ5hRn phcKzJ5hRnải nhàcKzJ5hRno theMgqbo7pgo, vừMgqbo7pga cốMgqbo7pg Mgqbo7pgkéo chiếccKzJ5hRn Mgqbo7pgví racKzJ5hRn, vMgqbo7pgừa hcKzJ5hRnét nhỏ.

“Câm miệncKzJ5hRng. ĐứngMgqbo7pg i7LE2m đấy”.

Giọng QMgqbo7pguân vcKzJ5hRnừa buồnMgqbo7pg 7LE2cười, vcKzJ5hRnừa thiểu7LE2 não.

“Ôi, chú7LE2 Đ7LE2ịnh, chcKzJ5hRnú Mgqbo7pgchứng kiếncKzJ5hRn nhMgqbo7pgá. Rõ7LE2 l7LE2à NMgqbo7pghái BécKzJ5hRnn “dê”Mgqbo7pg cKzJ5hRncháu mà!

Dương Mgqbo7pghung hcKzJ5hRnăng trừngMgqbo7pg m7LE2ắt cKzJ5hRnlên nhìcKzJ5hRnn Quân.

“Hừ, đừngcKzJ5hRn màcKzJ5hRn Mgqbo7pglôi chúMgqbo7pg ccKzJ5hRnậu rcKzJ5hRna mà7LE2 Mgqbo7pgdọa tôiMgqbo7pg. Tưởng7LE2 cMgqbo7pghú ccKzJ5hRnậu cKzJ5hRnmà cKzJ5hRnxi 7LE2nhê với7LE2 t7LE2ôi hả”?

Mắt QucKzJ5hRnân Mgqbo7pglấp lácKzJ5hRnnh ticKzJ5hRnnh quái.

“Thật cKzJ5hRnkhông Mgqbo7pgxi nh7LE2ê chứ?”.

Dương đcKzJ5hRnã rút7LE2 rMgqbo7pga đ7LE2ược chiếMgqbo7pgc 7LE2ví quáiMgqbo7pg đảnMgqbo7pg Mgqbo7pgra khỏiMgqbo7pg cMgqbo7pghiếc quần7LE2 chật7LE2 mMgqbo7pgột cách7LE2 quáiMgqbo7pg đả7LE2n kiaMgqbo7pg, vộiMgqbo7pg vàngcKzJ5hRn lậMgqbo7pgt cKzJ5hRnra đ7LE2ể tìcKzJ5hRnm chứngcKzJ5hRn miMgqbo7pgnh củaMgqbo7pg mình.

“Không cKzJ5hRnnói nhiềucKzJ5hRn đa7LE2u dicKzJ5hRnều. I7LE2m c7LE2ho tôiMgqbo7pg 7LE2còn tìm…”

Dương lậtcKzJ5hRn Mgqbo7pglật mộtcKzJ5hRn cKzJ5hRnhồi, thấy7LE2 tronMgqbo7pgg 7LE2ví cMgqbo7pgó vMgqbo7pgài tờ7LE2 tiềnMgqbo7pg chẵ7LE2n, lẻ7LE2 lộn7LE2 cKzJ5hRnxộn. BêMgqbo7pgn 7LE2ngăn 7LE2khác Mgqbo7pglà c7LE2ác cKzJ5hRnloại Mgqbo7pggiấy cKzJ5hRntờ vcKzJ5hRnà và7LE2i c7LE2ái Mgqbo7pgthẻ. C7LE2ô tìmMgqbo7pg thấMgqbo7pgy đượcMgqbo7pg 7LE2chứng Mgqbo7pgminh củaMgqbo7pg mMgqbo7pgình ởcKzJ5hRn phí7LE2a tro7LE2ng cMgqbo7pgùng cMgqbo7pgủa 7LE2chiếc ví,Mgqbo7pg đượccKzJ5hRn kẹpcKzJ5hRn bêcKzJ5hRnn cạnhcKzJ5hRn tờ7LE2 ch7LE2ứng Mgqbo7pgminh thưcKzJ5hRn kh7LE2ác. DươngMgqbo7pg nhancKzJ5hRnh taMgqbo7pgy kẹMgqbo7pgp ncKzJ5hRngay chứngMgqbo7pg mcKzJ5hRninh củacKzJ5hRn mcKzJ5hRnình vàoMgqbo7pg nách7LE2, rồiMgqbo7pg rú7LE2t tcKzJ5hRnờ c7LE2hứng mMgqbo7pginh thưMgqbo7pg của7LE2 QuMgqbo7pgân ra7LE2, liế7LE2c nMgqbo7pghìn q7LE2ua. Ngu7LE2yễn HMgqbo7pgoàng QuânMgqbo7pg, sincKzJ5hRnh ncKzJ5hRnăm 197LE287… Hừ,7LE2 cácKzJ5hRni đồcKzJ5hRn oắtcKzJ5hRn Mgqbo7pgcon lắMgqbo7pgm cMgqbo7pghuyện, sincKzJ5hRnh cKzJ5hRnnăm cKzJ5hRn87 cKzJ5hRnmà dám7LE2 lè7LE2o nMgqbo7pghèo l7LE2à ancKzJ5hRnh đMgqbo7pgây 2Mgqbo7pg7 tuổicKzJ5hRn. C7LE2ô nhéMgqbo7pgt 7LE2trở lMgqbo7pgại vcKzJ5hRnào v7LE2í, rồicKzJ5hRn đậ7LE2p bMgqbo7pgốp chiếc7LE2 Mgqbo7pgví v7LE2ào t7LE2ay Mgqbo7pgcủa 7LE2Quân, cácKzJ5hRni kẻcKzJ5hRn vẫn7LE2 đ7LE2ang tủm7LE2 tMgqbo7pgỉm đứnMgqbo7pgg nhìn7LE2. LMgqbo7pgấy 7LE2hết giọngMgqbo7pg Mgqbo7pghình cKzJ5hRnsự Mgqbo7pgcó thể,Mgqbo7pg DươngcKzJ5hRn hừcKzJ5hRn mũi.

“Nghe đây.cKzJ5hRn Mgqbo7pgTừ bMgqbo7pgây giờ7LE2 kMgqbo7pghông Mgqbo7pgxuất Mgqbo7pghiện trMgqbo7pgước Mgqbo7pgmặt tMgqbo7pgôi dướcKzJ5hRni mọicKzJ5hRn hìncKzJ5hRnh thức. &cKzJ5hRnnbsp;Tôi nóiMgqbo7pg cKzJ5hRncó tiếnMgqbo7pgg Việ7LE2t cKzJ5hRncó dấucKzJ5hRn đấy,cKzJ5hRn có7LE2 hiểuMgqbo7pg không?

“Hiểu. Mgqbo7pgNhưng ccKzJ5hRnhỉ mucKzJ5hRnốn Mgqbo7pghỏi, 7LE2thế ch7LE2ú ĐịMgqbo7pgnh cócKzJ5hRn thểcKzJ5hRn xuấcKzJ5hRnt hiệ7LE2n tronMgqbo7pgg mọcKzJ5hRni hìnhMgqbo7pg t7LE2hức không?”

Dương ngcKzJ5hRnhiến răngcKzJ5hRn trèoMgqbo7pg t7LE2rẹo “cKzJ5hRnCả chú7LE2 Mgqbo7pgcháu Mgqbo7pgnhà cậ7LE2u phắMgqbo7pgn đMgqbo7pgi Mgqbo7pghết, hicKzJ5hRnểu chưa?”

Quân gậtMgqbo7pg đầu,Mgqbo7pg Mgqbo7pgquay ngư7LE2ời nhìnMgqbo7pg Mgqbo7pgvề pMgqbo7pghía cửa.

“Chú chMgqbo7pgáu cKzJ5hRnmình pMgqbo7pghải phắ7LE2n thôiMgqbo7pg chúMgqbo7pg ạ7LE2, ng7LE2he chừnMgqbo7pgg cKzJ5hRnlà NMgqbo7pghái Bén7LE2 cKzJ5hRnkiên Mgqbo7pgquyết lắm”

Xì, địnhMgqbo7pg tMgqbo7pgiếp tMgqbo7pgục lừacKzJ5hRn ccKzJ5hRnô cKzJ5hRnà? VừaMgqbo7pg bĩMgqbo7pgu Mgqbo7pgmôi, 7LE2vừa địnMgqbo7pgh c7LE2hâm chMgqbo7pgọc QucKzJ5hRnân thêcKzJ5hRnm mộcKzJ5hRnt câu7LE2 nữaMgqbo7pg, Mgqbo7pgnhưng mắtcKzJ5hRn Dươn7LE2g vôMgqbo7pg cKzJ5hRntình liMgqbo7pgếc rcKzJ5hRna cửaMgqbo7pg mộMgqbo7pgt cái.

Sau cái7LE2 lMgqbo7pgiếc đ7LE2ó, Dươn7LE2g đcKzJ5hRnã trở7LE2 thà7LE2nh “Mgqbo7pglinh 7LE2hồn tư7LE2ợng đá”.

Bởi cKzJ5hRnngay ccKzJ5hRnửa kháMgqbo7pgch sạn,cKzJ5hRn cKzJ5hRnĐịnh đã7LE2 đứ7LE2ng 7LE2đó từ7LE2 lúcKzJ5hRnc nMgqbo7pgào, 7LE2tay xỏcKzJ5hRn tMgqbo7pgúi quầcKzJ5hRnn, nhìncKzJ5hRn vềMgqbo7pg cKzJ5hRnphía c7LE2ô, đôicKzJ5hRn mcKzJ5hRnắt đ7LE2en thẫcKzJ5hRnm kícKzJ5hRnn bưnMgqbo7pgg, môi7LE2 điMgqbo7pgểm nhẹMgqbo7pg mộtMgqbo7pg nMgqbo7pgụ cười.

PMgqbo7pg/s: HícKzJ5hRn hí7LE2, như7LE2 đã7LE2 hMgqbo7pgứa, t7LE2ớ Mgqbo7pgphải đicKzJ5hRnều ng7LE2ay acKzJ5hRnnh Định7LE2 trởcKzJ5hRn lcKzJ5hRnại chcKzJ5hRno cáccKzJ5hRn tìnhcKzJ5hRn icKzJ5hRnu đỡ7LE2 nMgqbo7pghớ ancKzJ5hRnh íMgqbo7pg rcKzJ5hRnồi ncKzJ5hRnhé ^^. 

 

Chương 127LE2.2: DườMgqbo7pgng nhMgqbo7pgư là7LE2 côcKzJ5hRn xấcKzJ5hRnu hổ.Mgqbo7pg 7LE2Dường nhcKzJ5hRnư l7LE2à côMgqbo7pg xấucKzJ5hRn hổ7LE2, chỉ7LE2 với…Mgqbo7pg anh.
(Ngõ đư7LE2ờng HuỳnMgqbo7pgh 7LE2Thúc Kháng7LE2, 9/Mgqbo7pg2011, photMgqbo7pgo bcKzJ5hRny Khanhha)Định quMgqbo7pgan scKzJ5hRnát khuô7LE2n mặtcKzJ5hRn đỏcKzJ5hRn ửnMgqbo7pgg lên7LE2 màuMgqbo7pg táoMgqbo7pg cKzJ5hRnchín, Mgqbo7pgdáng đi7LE2ệu nhưcKzJ5hRn 7LE2gà mắc7LE2 tcKzJ5hRnóc củacKzJ5hRn cKzJ5hRnDương, tr7LE2ong lòngcKzJ5hRn cKzJ5hRnnếm trả7LE2i cKzJ5hRnmột Mgqbo7pgcảm giMgqbo7pgác ngọ7LE2t n7LE2gào. KhônMgqbo7pgg hiểMgqbo7pgu vìcKzJ5hRn đâu,Mgqbo7pg những7LE2 lầnMgqbo7pg gặcKzJ5hRnp gỡcKzJ5hRn 7LE2Dương luôncKzJ5hRn kìMgqbo7pg 7LE2quặc, cKzJ5hRnkhi thìcKzJ5hRn Mgqbo7pgcô ò7LE2a k7LE2hóc trướccKzJ5hRn m7LE2ặt aMgqbo7pgnh khôncKzJ5hRng gMgqbo7pgiấu giếm,Mgqbo7pg kMgqbo7pghi côcKzJ5hRn ng7LE2ã ccKzJ5hRnái oạccKzJ5hRnh cKzJ5hRnngay dcKzJ5hRnưới chcKzJ5hRnân a7LE2nh, hcKzJ5hRnay nMgqbo7pghư b7LE2ây g7LE2iờ, ccKzJ5hRnô cKzJ5hRnnhư hìn7LE2h ảcKzJ5hRnnh 7LE2ở t7LE2rên mộ7LE2t v7LE2ideo cKzJ5hRnclip 7LE2đang cKzJ5hRnchuyển động7LE2 đầyMgqbo7pg sôMgqbo7pgi nổi7LE2 bMgqbo7pgỗng nhicKzJ5hRnên bịMgqbo7pg 7LE2bấm nútMgqbo7pg tạmMgqbo7pg dừngcKzJ5hRn vậy.

Dường nhưMgqbo7pg Mgqbo7pglà ccKzJ5hRnô xấu7LE2 hổ.7LE2 Dườ7LE2ng nhMgqbo7pgư cKzJ5hRnlà cKzJ5hRncô xấu7LE2 hổ,cKzJ5hRn Mgqbo7pgchỉ với7LE2… anh.

Thấy mcKzJ5hRnặt cKzJ5hRncô sắpMgqbo7pg bốMgqbo7pgc cMgqbo7pgháy đếnMgqbo7pg nơi,cKzJ5hRn ĐịnhMgqbo7pg mỉcKzJ5hRnm cư7LE2ời cKzJ5hRnbình thản.

“Lâu kMgqbo7pghông Mgqbo7pggặp em!”.

Dương mấMgqbo7pgp 7LE2máy cKzJ5hRnmôi mMgqbo7pgột lúc,Mgqbo7pg thcKzJ5hRnấy tcKzJ5hRnay châ7LE2n thừacKzJ5hRn th7LE2ãi không7LE2 biMgqbo7pgết làcKzJ5hRnm gì7LE2. C7LE2ô đờMgqbo7pg Mgqbo7pgđẫn đưaMgqbo7pg tMgqbo7pgay vucKzJ5hRnốt t7LE2óc rồi7LE2 cậcKzJ5hRnp rậpcKzJ5hRn Mgqbo7pgbuông xuMgqbo7pgống, lúc7LE2 cKzJ5hRnsau mMgqbo7pgới tMgqbo7pghốt lên.

“Sao anMgqbo7pgh Mgqbo7pglại Mgqbo7pgở đây?”

Định c7LE2hưa kị7LE2p t7LE2rả lờiMgqbo7pg, thMgqbo7pgì QuâMgqbo7pgn đã7LE2 nh7LE2ảy vào,cKzJ5hRn giọnMgqbo7pgg dài7LE2 ra.

“Vừa nMgqbo7pgãy Mgqbo7pgcó ngưMgqbo7pgời b7LE2ảo ccKzJ5hRnhú ch7LE2áu mì7LE2nh cấmMgqbo7pg xuấtMgqbo7pg hcKzJ5hRniện dưới7LE2 mọMgqbo7pgi hìncKzJ5hRnh thMgqbo7pgức. CcKzJ5hRnó n7LE2gười bảoMgqbo7pg Mgqbo7pgcả ccKzJ5hRnhú cũng7LE2 cMgqbo7pghả xcKzJ5hRni nhêMgqbo7pg quá7LE2i gì &n7LE2bsp;chú ạ”

Mặc cMgqbo7pgho Định7LE2 cKzJ5hRncố cKzJ5hRnnín cười,7LE2 Quân7LE2 vẫn7LE2 7LE2tỉnh bơ,cKzJ5hRn cò7LE2n v7LE2ờ Mgqbo7pgthấp giMgqbo7pgọng tMgqbo7pghì thào.

“Có người  vừa  rồi7LE2 Mgqbo7pgcòn 7LE2quấy Mgqbo7pgrối …Mgqbo7pg “tờMgqbo7pg 7LE2dờ” cháu.7LE2 ĐểMgqbo7pg acKzJ5hRnn tocKzJ5hRnàn Mgqbo7pgchú Mgqbo7pgcháu cKzJ5hRnmình cKzJ5hRnté là7LE2 hơn…”

À, nế7LE2u cKzJ5hRnbây giờMgqbo7pg cóMgqbo7pg mộcKzJ5hRnt cKzJ5hRnque di7LE2êm đá7LE2nh Mgqbo7pgxòe mcKzJ5hRnột cáMgqbo7pgi bê7LE2n cạ7LE2nh tcKzJ5hRnhì đ7LE2ảm bảcKzJ5hRno làcKzJ5hRn cKzJ5hRnmặt của7LE2 DươnMgqbo7pgg s7LE2ẽ bé7LE2n lửaMgqbo7pg ngay7LE2. CMgqbo7pgảm gi7LE2ác đỏMgqbo7pg mặ7LE2t đến7LE2 rMgqbo7pgát bỏng7LE2 khiếcKzJ5hRnn c7LE2ô Mgqbo7pgkhông nó7LE2i nMgqbo7pgên lời.  Mgqbo7pgDương cKzJ5hRnnhìn 7LE2vẻ mcKzJ5hRnặt cKzJ5hRncố bcKzJ5hRnình thản7LE2 củcKzJ5hRna Định7LE2 vcKzJ5hRnà vẻMgqbo7pg láu7LE2 cáMgqbo7pg cKzJ5hRncủa QuâncKzJ5hRn khcKzJ5hRni chiế7LE2u tướng7LE2 đượcMgqbo7pg c7LE2ô, quyếtcKzJ5hRn tcKzJ5hRnâm l7LE2ấy 7LE2lại bìncKzJ5hRnh tMgqbo7pgĩnh. CôMgqbo7pg vờ&nbcKzJ5hRnsp; lên gcKzJ5hRniọng nạt.

“Hừ, Mgqbo7pgchú cậu7LE2 làcKzJ5hRn người7LE2 lớcKzJ5hRnn, biết7LE2 ch7LE2ỗ n7LE2ào n7LE2ói đùacKzJ5hRn chỗcKzJ5hRn 7LE2nào nói7LE2 tMgqbo7pghật chcKzJ5hRnứ nhcKzJ5hRnỉ acKzJ5hRnnh ĐịnhcKzJ5hRn nhỉ?”

Quân cKzJ5hRndậm cKzJ5hRnchân Mgqbo7pgtức tối.

“Ở đcKzJ5hRnâu thói7LE2 đờiMgqbo7pg nạcKzJ5hRnt cháMgqbo7pgu nịnh7LE2 7LE2chú lMgqbo7pgà sao?”.

Định vỗMgqbo7pg vàMgqbo7pgo vcKzJ5hRnai Quân.

“Thôi điMgqbo7pg. Đừng7LE2 có7LE2 ch7LE2ọc người7LE2 7LE2ta nữa”.

Quân th7LE2ở 7LE2ra 7LE2ai oán.

“Giờ thóiMgqbo7pg đờiMgqbo7pg lạiMgqbo7pg tcKzJ5hRnhành nMgqbo7pgạt cháu7LE2 vcKzJ5hRnà nMgqbo7pgịnh ngư7LE2ời dưng.7LE2 Tại7LE2 sMgqbo7pgao lạMgqbo7pgi vôcKzJ5hRn lýMgqbo7pg thế7LE2, mộMgqbo7pgt thanMgqbo7pgh niêMgqbo7pgn tra7LE2i t7LE2rẻ sángcKzJ5hRn ngờMgqbo7pgi đầyMgqbo7pg cKzJ5hRnsức sống7LE2 cKzJ5hRnmà 7LE2chẳng đượcMgqbo7pg nâcKzJ5hRnng Mgqbo7pgniu g7LE2ì cả”

Cả DưMgqbo7pgơng 7LE2lần Địn7LE2h đều7LE2 phì7LE2 ccKzJ5hRnười vì7LE2 điệMgqbo7pgu bcKzJ5hRnộ cKzJ5hRnkhoa trươngMgqbo7pg củcKzJ5hRna Q7LE2uân. DươngcKzJ5hRn cũngMgqbo7pg tMgqbo7pghầm thMgqbo7pgở Mgqbo7pgphào 7LE2vì thờiMgqbo7pg điểmMgqbo7pg că7LE2ng thẳngMgqbo7pg đãMgqbo7pg qMgqbo7pgua. TuMgqbo7pgy nMgqbo7pghiên, khcKzJ5hRni 7LE2Định hỏiMgqbo7pg Mgqbo7pgDương 7LE2có mucKzJ5hRnốn đi7LE2 ccKzJ5hRnafé vớiMgqbo7pg chcKzJ5hRnú cháucKzJ5hRn a7LE2nh khôn7LE2g thìcKzJ5hRn DMgqbo7pgương vẫn7LE2 bMgqbo7pgán sốngMgqbo7pg 7LE2bán chMgqbo7pgết m7LE2à từcKzJ5hRn chốMgqbo7pgi. CôcKzJ5hRn cKzJ5hRnkhông muốnMgqbo7pg Mgqbo7pgmình cứ7LE2 p7LE2hải âcKzJ5hRnm thầmMgqbo7pg đMgqbo7pgi tMgqbo7pgìm ccKzJ5hRnái 7LE2hố hacKzJ5hRny ccKzJ5hRnái lỗ7LE2 n7LE2ẻ ncKzJ5hRnào đểMgqbo7pg chcKzJ5hRnui xucKzJ5hRnống cKzJ5hRnvì 7LE2những tình7LE2 Mgqbo7pghuống kincKzJ5hRnh dMgqbo7pgị màcKzJ5hRn chínhcKzJ5hRn cKzJ5hRncô tạoMgqbo7pg nMgqbo7pgên trướccKzJ5hRn mắtcKzJ5hRn anh.

Định lắncKzJ5hRng ngh7LE2e câuMgqbo7pg t7LE2ừ cKzJ5hRnchối củaMgqbo7pg Dươn7LE2g vớMgqbo7pgi vẻcKzJ5hRn điề7LE2m đạm,cKzJ5hRn n7LE2hưng QuâcKzJ5hRnn cKzJ5hRnthì xìMgqbo7pg cKzJ5hRnmột hMgqbo7pgơi rMgqbo7pgõ dài.

“Sao thMgqbo7pgế, lcKzJ5hRnại sMgqbo7pgợ hMgqbo7pgá miệng7LE2 7LE2mắc qcKzJ5hRnuai à,Mgqbo7pg 7LE2hay 7LE2xấu hMgqbo7pgổ vcKzJ5hRnì m7LE2ấy cái7LE2 câucKzJ5hRn Mgqbo7pgvừa nãy?”

Cái thằcKzJ5hRnng ch7LE2ết ti7LE2ệt nàycKzJ5hRn cứMgqbo7pg Mgqbo7pgnhư đi7LE2 tôMgqbo7pgng làocKzJ5hRn ởMgqbo7pg trocKzJ5hRnng lòMgqbo7pgng cKzJ5hRncô vậy.7LE2 Dương7LE2 cKzJ5hRncười cKzJ5hRngượng, ncKzJ5hRnhưng chMgqbo7pgẳng thèmMgqbo7pg tMgqbo7pghanh mMgqbo7pginh 7LE2với 7LE2nó, cMgqbo7pgô quaMgqbo7pgy sacKzJ5hRnng Đ7LE2ịnh nó7LE2i nhcKzJ5hRnư giải7LE2 thích.

“Thật r7LE2a Mgqbo7pglà vcKzJ5hRnì cKzJ5hRnem có7LE2 hẹcKzJ5hRnn vớicKzJ5hRn m7LE2ột ng7LE2ười họMgqbo7pg cKzJ5hRnhàng ởMgqbo7pg đMgqbo7pgây. T7LE2hôi đànhMgqbo7pg hẹ7LE2n chú7LE2 cháuMgqbo7pg acKzJ5hRnnh dịpcKzJ5hRn khác”.

Quân Mgqbo7pgvẻ vẫnMgqbo7pg khôMgqbo7pgng vừa7LE2 lòng,7LE2 trước7LE2 kcKzJ5hRnhi cKzJ5hRnxoay ngườicKzJ5hRn đcKzJ5hRni còMgqbo7pgn cKzJ5hRnghé vàoMgqbo7pg taMgqbo7pgi ccKzJ5hRnô th7LE2ì thcKzJ5hRnào “LầnMgqbo7pg s7LE2au nóiMgqbo7pg dố7LE2i 7LE2thì hcKzJ5hRnọc cáMgqbo7pgch đừng7LE2 ccKzJ5hRnó mà7LE2 chớp7LE2 mắt7LE2 cKzJ5hRnloạn lên”

Tưởng cKzJ5hRnnhư k7LE2hói lạiMgqbo7pg xìcKzJ5hRn r7LE2a hcKzJ5hRnai lỗ7LE2 Mgqbo7pgtai D7LE2ương. TMgqbo7pgại sa7LE2o thằ7LE2ng oắcKzJ5hRnt ccKzJ5hRnon ncKzJ5hRnày khôngcKzJ5hRn Mgqbo7pgđể Mgqbo7pgcô nMgqbo7pghìn n7LE2ó đượcMgqbo7pg b7LE2ình thườngcKzJ5hRn tronMgqbo7pgg vMgqbo7pgòng Mgqbo7pgmột phút7LE2 chứ?

*****

Cuộc sốngcKzJ5hRn đMgqbo7pgúng làcKzJ5hRn có7LE2 7LE2những bấtMgqbo7pg ngờMgqbo7pg ngcKzJ5hRnẫu cKzJ5hRnnhiên khicKzJ5hRnến cMgqbo7pghính Mgqbo7pgDương phcKzJ5hRnải kcKzJ5hRninh ngạMgqbo7pgc. Mgqbo7pgKhi côcKzJ5hRn nócKzJ5hRni Mgqbo7pgđại cMgqbo7pgâu gặpcKzJ5hRn “một7LE2 ngườ7LE2i 7LE2họ hàncKzJ5hRng” cKzJ5hRncô tuyệtMgqbo7pg nhiêcKzJ5hRnn khônMgqbo7pgg thểMgqbo7pg nMgqbo7pgghĩ rằnMgqbo7pgg, cóMgqbo7pg một7LE2 nMgqbo7pggười họMgqbo7pg hàcKzJ5hRnng Mgqbo7pgthật, độMgqbo7pgt ngột7LE2 gọiMgqbo7pg điệ7LE2n cMgqbo7pgho cMgqbo7pgô. Mgqbo7pgMà đ7LE2ây l7LE2ại làMgqbo7pg mộtcKzJ5hRn ngườiMgqbo7pg c7LE2ô cMgqbo7pgực cKzJ5hRnkì 7LE2yêu quý.

Giọng củaMgqbo7pg bá7LE2c TMgqbo7pghụ vacKzJ5hRnng l7LE2ên rổncKzJ5hRn rảng.

“Nấm,  đang Mgqbo7pgở fcKzJ5hRnesival phảiMgqbo7pg không?”

Dương tr7LE2òn xMgqbo7pgoe mắt.

“Dạ, saMgqbo7pgo Mgqbo7pgbác bcKzJ5hRniết ạ?”

“Vậy mớcKzJ5hRni Mgqbo7pgtài chứ7LE2. Ma7LE2u maucKzJ5hRn, đMgqbo7pgi Mgqbo7pgra đâycKzJ5hRn Mgqbo7pgăn vớiMgqbo7pg cKzJ5hRnbác. Bắt7LE2 ta7LE2xi r7LE2a luônMgqbo7pg ncKzJ5hRnhà hàcKzJ5hRnng ThùMgqbo7pgy DưcKzJ5hRnơng Mgqbo7pgnhé, cKzJ5hRncó biếcKzJ5hRnt đườngcKzJ5hRn chưa?Mgqbo7pg Kh7LE2ông ccKzJ5hRnứ bMgqbo7pgảo l7LE2à láiMgqbo7pg x7LE2e ng7LE2ười 7LE2ta bi7LE2ết đấy”.

“Dạ, 7LE2cháu biếMgqbo7pgt 7LE2rồi. ChácKzJ5hRnu cKzJ5hRnra luônMgqbo7pg đây”.

Lẳng điệnMgqbo7pg Mgqbo7pgthoại xuốngMgqbo7pg giMgqbo7pgường, DMgqbo7pgương vừ7LE2a 7LE2gấp gápcKzJ5hRn thMgqbo7pgay đồ7LE2, vừa7LE2 nghĩ7LE2 miệncKzJ5hRng mì7LE2nh tMgqbo7pghiêng 7LE2quá đMgqbo7pgi mất.cKzJ5hRn VừMgqbo7pga kêucKzJ5hRn ccKzJ5hRnó hẹcKzJ5hRnn Mgqbo7pghọ hàng7LE2 lMgqbo7pgà gặMgqbo7pgp cKzJ5hRnhọ h7LE2àng 7LE2luôn. BiếtMgqbo7pg 7LE2vầy h7LE2ồi nãyMgqbo7pg Mgqbo7pgcô nMgqbo7pgói sắpcKzJ5hRn gặMgqbo7pgp n7LE2gười yêMgqbo7pgu, c7LE2ó Mgqbo7pgkhi cKzJ5hRncô lạcKzJ5hRni chcKzJ5hRnẳng 7LE2túm cổMgqbo7pg đượcMgqbo7pg ancKzJ5hRnh cMgqbo7pghàng đẹpcKzJ5hRn tcKzJ5hRnrai, 7LE2nhà giàcKzJ5hRnu viếMgqbo7pgt cMgqbo7pghữ bựcKzJ5hRn Mgqbo7pgở 7LE2cái thcKzJ5hRnành phcKzJ5hRnố bicKzJ5hRnển nàMgqbo7pgy cKzJ5hRní ch7LE2ứ ^^

Dương bướMgqbo7pgc 7LE2vào “ThùycKzJ5hRn DươngcKzJ5hRn”, mộtMgqbo7pg nhMgqbo7pgà hcKzJ5hRnàng đượccKzJ5hRn thiế7LE2t kMgqbo7pgế 7LE2để hầucKzJ5hRn Mgqbo7pgnhư mọcKzJ5hRni giMgqbo7pgan pMgqbo7pghòng đcKzJ5hRnều nhìn7LE2 rcKzJ5hRna b7LE2iển. Bu7LE2ổi chiều,7LE2 cKzJ5hRnnắng s7LE2âm scKzJ5hRnấp vàngcKzJ5hRn trcKzJ5hRnên cKzJ5hRnmặt biểncKzJ5hRn xcKzJ5hRnanh, vàcKzJ5hRni dâ7LE2y cKzJ5hRnleo đMgqbo7pgu hờ7LE2 bêncKzJ5hRn cửcKzJ5hRna cKzJ5hRnsổ, tcKzJ5hRnhật lcKzJ5hRnà Mgqbo7pgthời đcKzJ5hRniểm lãnMgqbo7pgg cKzJ5hRnmạn củacKzJ5hRn cKzJ5hRncác cặp7LE2 t7LE2ình nMgqbo7pghân. Mgqbo7pgTừ  hành lan7LE2g đMgqbo7pgi và7LE2o, Dương7LE2 cKzJ5hRnđã liMgqbo7pgếc thấcKzJ5hRny nhữngMgqbo7pg khôngMgqbo7pg biết7LE2 l7LE2à bcKzJ5hRnao nhi7LE2êu cặ7LE2p đôicKzJ5hRn đang7LE2 đcKzJ5hRnứng 7LE2bên n7LE2hau rcKzJ5hRnì r7LE2ầm trò7LE2 chucKzJ5hRnyện, Mgqbo7pghay đútMgqbo7pg Mgqbo7pgcho nhacKzJ5hRnu miếncKzJ5hRng báMgqbo7pgnh nMgqbo7pggọt ngMgqbo7pgào, ha7LE2y cầmMgqbo7pg ch7LE2ặt 7LE2tay nhcKzJ5hRnau, nhMgqbo7pgìn 7LE2ra biểncKzJ5hRn lớcKzJ5hRnn… ÂycKzJ5hRn dcKzJ5hRna, Mgqbo7pgvậy cKzJ5hRnmà Mgqbo7pgcô lạicKzJ5hRn v7LE2ào chMgqbo7pgốn lãng7LE2 mạn7LE2 thcKzJ5hRnế Mgqbo7pgnày đểcKzJ5hRn cKzJ5hRngặp cKzJ5hRnông bác7LE2 mìnhcKzJ5hRn c7LE2ơ chứ.

Theo nhâcKzJ5hRnn vi7LE2ên chỉMgqbo7pg dẫMgqbo7pgn, 7LE2Dương 7LE2bước đếnMgqbo7pg mộtMgqbo7pg b7LE2an Mgqbo7pgcông, cMgqbo7pgó kcKzJ5hRnê chiMgqbo7pgếc Mgqbo7pgbàn nhỏcKzJ5hRn. ĐMgqbo7pgôi vacKzJ5hRni ngườicKzJ5hRn đàncKzJ5hRn ôn7LE2g tcKzJ5hRnừng trải7LE2 qucKzJ5hRnay lưngMgqbo7pg l7LE2ại 7LE2về cKzJ5hRnphía cKzJ5hRncô, máMgqbo7pgi tócMgqbo7pg hoMgqbo7pga r7LE2âm baMgqbo7pgy 7LE2nhẹ tro7LE2ng gió.

“Bác, báMgqbo7pgc đcKzJ5hRnang nhớ7LE2 báccKzJ5hRn TâmMgqbo7pg à?”

Ông Th7LE2ụ cKzJ5hRnquay lạMgqbo7pgi, 7LE2nhìn đứaMgqbo7pg Mgqbo7pgcháu cKzJ5hRngái tron7LE2g bộMgqbo7pg vácKzJ5hRny hoMgqbo7pga xiMgqbo7pgnh xắncKzJ5hRn, mỉmcKzJ5hRn cười7LE2 rộngcKzJ5hRn mở.

“Nấm con7LE2, Mgqbo7pgmở Mgqbo7pgmiệng cKzJ5hRnlà tcKzJ5hRnrêu chọccKzJ5hRn bác.7LE2 Sa7LE2o? Mgqbo7pgThấy n7LE2hà hà7LE2ng Mgqbo7pgnày đẹMgqbo7pgp không?”

Dương kécKzJ5hRno ghếcKzJ5hRn ngồi7LE2 xu7LE2ống, cKzJ5hRnnhanh cKzJ5hRntay nhóncKzJ5hRn một7LE2 7LE2miếng báncKzJ5hRnh nhỏ7LE2 trê7LE2n bànMgqbo7pg, ăn7LE2 Mgqbo7pgngon lành.

“Dạ đẹp.7LE2 C7LE2ơ dcKzJ5hRnưng mcKzJ5hRnà h7LE2ơi cKzJ5hRnxa Mgqbo7pgchỗ 7LE2khách sạnMgqbo7pg cháucKzJ5hRn. NhưncKzJ5hRng scKzJ5hRnao bMgqbo7pgác biếMgqbo7pgt chỗ7LE2 này?”

“Đoán xem”.

Dương đảo7LE2 mắtMgqbo7pg, cư7LE2ời v7LE2ui vMgqbo7pgẻ “ChácKzJ5hRnu đoá7LE2n cKzJ5hRnra rồicKzJ5hRn, thếcKzJ5hRn cKzJ5hRnnào chủcKzJ5hRn nhàMgqbo7pg hàncKzJ5hRng ncKzJ5hRnày cMgqbo7pgũng 7LE2là mcKzJ5hRnột tuyệ7LE2t sắMgqbo7pgc giaMgqbo7pgi nhâcKzJ5hRnn, haMgqbo7pgi cKzJ5hRnngười từ7LE2ng cócKzJ5hRn mộcKzJ5hRnt tìnhcKzJ5hRn yêucKzJ5hRn nhưMgqbo7pg Mgqbo7pghoa nMgqbo7pghư mộngcKzJ5hRn khiếncKzJ5hRn bMgqbo7pgác khôMgqbo7pgng tMgqbo7pghể nàoMgqbo7pg q7LE2uên được…cKzJ5hRn.Thế rồi…

Dương chưMgqbo7pga Mgqbo7pgnói hết,Mgqbo7pg ôncKzJ5hRng ThcKzJ5hRnụ cườicKzJ5hRn lớn.

“Cái cMgqbo7pgon bécKzJ5hRn này7LE2. Mgqbo7pgChủ nhàcKzJ5hRn hàMgqbo7pgng nàyMgqbo7pg Mgqbo7pglà cKzJ5hRnmột lã7LE2o bụng7LE2 cKzJ5hRngần rơi7LE2 xuốngcKzJ5hRn đ7LE2ầu 7LE2gối và7LE2 t7LE2óc thMgqbo7pgì lạicKzJ5hRn chẳngcKzJ5hRn cò7LE2n cọn7LE2g nào7LE2. NgcKzJ5hRnhe cóMgqbo7pg g7LE2iống một7LE2 tuyệcKzJ5hRnt s7LE2ắc gcKzJ5hRniai nhâcKzJ5hRnn không?…”

Dương 7LE2hi 7LE2hi cười.

“Vậy 7LE2thì đMgqbo7pgơn gMgqbo7pgiản rồi.7LE2 cKzJ5hRnNhà hàncKzJ5hRng nàycKzJ5hRn chắcMgqbo7pg lcKzJ5hRnà Mgqbo7pgdo báccKzJ5hRn Mgqbo7pgxây dựng7LE2 đúnMgqbo7pgg khô7LE2ng ạ?”.

“Thông 7LE2minh đấy.cKzJ5hRn Nào7LE2 th7LE2ích ăncKzJ5hRn gcKzJ5hRnì cKzJ5hRnthì c7LE2họn đi7LE2. 7LE2Đồ ởMgqbo7pg 7LE2đây đưMgqbo7pgợc lắmMgqbo7pg đó”

Nhân cKzJ5hRnviên phụcMgqbo7pg vMgqbo7pgụ đMgqbo7pgi tMgqbo7pgới, Mgqbo7pgghi lạcKzJ5hRni vàcKzJ5hRni món7LE2 ăn cKzJ5hRn Dương chọncKzJ5hRn. cKzJ5hRnỞ biểcKzJ5hRnn th7LE2ì tMgqbo7pgội gìcKzJ5hRn khôcKzJ5hRnng ăn7LE2 hảiMgqbo7pg Mgqbo7pgsản chMgqbo7pgứ, nMgqbo7pghất là7LE2 mìncKzJ5hRnh lạiMgqbo7pg cKzJ5hRnkhông phảMgqbo7pgi Mgqbo7pgtrả tiềncKzJ5hRn, Mgqbo7pgvậy nên7LE2 DươcKzJ5hRnng hỉMgqbo7pg hcKzJ5hRnả gọicKzJ5hRn đĩaMgqbo7pg ghẹ7LE2 cKzJ5hRnhấp, và7LE2 cKzJ5hRnmiến xàMgqbo7pgo Mgqbo7pgcua cùMgqbo7pgng mộMgqbo7pgt đĩacKzJ5hRn scKzJ5hRnalat mi7LE2ến tôm.

Dương vừa7LE2 cKzJ5hRnđịnh gcKzJ5hRnấp cuốn7LE2 mencKzJ5hRnu, đưa7LE2 cKzJ5hRnlại cMgqbo7pgho nMgqbo7pghân vicKzJ5hRnên tMgqbo7pghì ô7LE2ng TMgqbo7pghụ đcKzJ5hRnã với7LE2 cKzJ5hRntay, lậtMgqbo7pg cuốn7LE2 men7LE2u rcKzJ5hRna tiếp.

“Cứ gọ7LE2i nhcKzJ5hRniều m7LE2ột chútcKzJ5hRn. ỞMgqbo7pg đâyMgqbo7pg mcKzJ5hRnón cKzJ5hRntôm nướncKzJ5hRng haMgqbo7pgy Mgqbo7pgtôm sốt7LE2 b7LE2ơ tỏiMgqbo7pg cũn7LE2g đượcMgqbo7pg lắMgqbo7pgm. À,7LE2 cócKzJ5hRn thcKzJ5hRních tcKzJ5hRnu hàiMgqbo7pg không?”.

“Ui có7LE2 hcKzJ5hRnai bcKzJ5hRnác chcKzJ5hRnáu mìncKzJ5hRnh Mgqbo7pggọi l7LE2àm 7LE2gì nhiMgqbo7pgều ạ”.

Ông 7LE2Thụ m7LE2ỉm cười,Mgqbo7pg mộMgqbo7pgt chúcKzJ5hRnt ra7LE2nh mãcKzJ5hRnnh dânMgqbo7pgg lên7LE2 trocKzJ5hRnng mắt.

“Có thcKzJ5hRnêm mộtcKzJ5hRn thMgqbo7pgằng đ7LE2ệ của7LE2 bácMgqbo7pg nữa”.

Có lẽMgqbo7pg cKzJ5hRnvì qcKzJ5hRnuá hiểuMgqbo7pg ôngcKzJ5hRn báccKzJ5hRn mình,cKzJ5hRn nêcKzJ5hRnn lcKzJ5hRnập tức7LE2 Dương7LE2 nMgqbo7pggờ ngợ.

“Bác. KhôncKzJ5hRng phải7LE2 b7LE2ác vẫnMgqbo7pg quyết7LE2 tâMgqbo7pgm mốcKzJ5hRni mcKzJ5hRnai chMgqbo7pgo cháu7LE2 đấy7LE2 ch7LE2ứ ạ?”

Ông cKzJ5hRnThụ cười7LE2 lMgqbo7pgớn, Mgqbo7pgvò taMgqbo7pgy xoMgqbo7pga 7LE2đầu Dương.

“Cái Mgqbo7pgcon béMgqbo7pg nàMgqbo7pgy… S7LE2ao hiểcKzJ5hRnu ýcKzJ5hRn ncKzJ5hRnhanh t7LE2hế hả?”

Dương đặcKzJ5hRnt pMgqbo7pghịch tcKzJ5hRnờ cKzJ5hRnmenu xu7LE2ống, khổMgqbo7pg sở7LE2 nhìnMgqbo7pg ông.

“Bác, cKzJ5hRnbác bcKzJ5hRniết là7LE2 cKzJ5hRncháu kMgqbo7pghông thíchcKzJ5hRn mấMgqbo7pgy t7LE2rò mốcKzJ5hRni 7LE2mai mà”.

Ông ThụMgqbo7pg nhMgqbo7pgìn cKzJ5hRncô vMgqbo7pgẻ bcKzJ5hRnao dung.

“Thì ccKzJ5hRnứ thửcKzJ5hRn một7LE2 lầMgqbo7pgn 7LE2xem. K7LE2hông t7LE2in 7LE2bác à?

“Không phải7LE2 k7LE2hông tiMgqbo7pgn, Mgqbo7pgnhưng mà…”

Dương đacKzJ5hRnng nó7LE2i dMgqbo7pgở t7LE2hì cMgqbo7pgó tiếcKzJ5hRnng bước7LE2 chMgqbo7pgân đicKzJ5hRn Mgqbo7pgtới. CMgqbo7pgô quaMgqbo7pgy nhìnMgqbo7pg thì7LE2 cMgqbo7pghợt ngẩn7LE2 rcKzJ5hRna. Người7LE2 bướcMgqbo7pg vàoMgqbo7pg mặMgqbo7pgc chicKzJ5hRnếc 7LE2sơ mMgqbo7pgi đecKzJ5hRnn 7LE2kẻ nhỏ,7LE2 7LE2khuôn mặt7LE2 trMgqbo7pgầm cKzJ5hRnngâm, cKzJ5hRnkhóe miệng7LE2 đcKzJ5hRnang Mgqbo7pgchuẩn bịcKzJ5hRn nhưMgqbo7pgớn 7LE2lên cKzJ5hRnmột nụcKzJ5hRn c7LE2ười chMgqbo7pgào hỏi.

“Chú ạ.cKzJ5hRn ChácKzJ5hRnu tớMgqbo7pgi rồi”.

Dương kíncKzJ5hRn đáMgqbo7pgo cKzJ5hRncấu vàocKzJ5hRn taMgqbo7pgy mìcKzJ5hRnnh một7LE2 cái7LE2, thấy7LE2 đcKzJ5hRnau đa7LE2u, Mgqbo7pgcô mới7LE2 ngướccKzJ5hRn lêMgqbo7pgn nhìcKzJ5hRnn Định,Mgqbo7pg cườ7LE2i ngượngcKzJ5hRn ngập.

“Lại g7LE2ặp a7LE2nh rồi”.

 

Chương 12.Mgqbo7pg3: cKzJ5hRnVô lí,cKzJ5hRn chưaMgqbo7pg uMgqbo7pgống 7LE2mà đã7LE2 thcKzJ5hRnấy Mgqbo7pgtây tây7LE2 cKzJ5hRnlà thếMgqbo7pg nàoMgqbo7pg nhỉ?(Tấm 7LE2“mành treMgqbo7pgo” giữa7LE2 7LE2phố hôcKzJ5hRnm 7LE2đi bộMgqbo7pg 25/9)

Một người7LE2 được7LE2 làmcKzJ5hRn ma7LE2i ch7LE2o mìnhcKzJ5hRn đếnMgqbo7pg ha7LE2i lMgqbo7pgần th7LE2ì cKzJ5hRncó phcKzJ5hRnải lMgqbo7pgà có7LE2 duyêncKzJ5hRn 7LE2không?  Suy ncKzJ5hRnghĩ ấMgqbo7pgy Mgqbo7pglướt qu7LE2a 7LE2trong cKzJ5hRnđầu Định.

Còn Mgqbo7pgsuy nMgqbo7pgghĩ Mgqbo7pgcủa cKzJ5hRnDương thcKzJ5hRnì lạiMgqbo7pg là7LE2: cKzJ5hRnMột ngưMgqbo7pgời đư7LE2ợc làm7LE2 7LE2mai chMgqbo7pgo mìMgqbo7pgnh đến7LE2 ha7LE2i lầnMgqbo7pg r7LE2ồi Mgqbo7pglại li7LE2ên tụccKzJ5hRn cKzJ5hRngặp nMgqbo7pghau cKzJ5hRnhai lầMgqbo7pgn tMgqbo7pgrong cKzJ5hRnbuổi Mgqbo7pgchiều ởcKzJ5hRn Mgqbo7pgmột th7LE2ành pMgqbo7pghố xcKzJ5hRna lạ&Mgqbo7pgnbsp; thì cócKzJ5hRn cKzJ5hRnphải Mgqbo7pgrất Mgqbo7pgrất rấMgqbo7pgt rất7LE2 rấcKzJ5hRnt cKzJ5hRnrất cóMgqbo7pg duyMgqbo7pgên không????

Vì rấtcKzJ5hRn nhiMgqbo7pgều ch7LE2ữ “rấtMgqbo7pg” ccKzJ5hRnộng thMgqbo7pgêm ccKzJ5hRnhữ “duyên”Mgqbo7pg t7LE2o đùnMgqbo7pgg kicKzJ5hRna màcKzJ5hRn DươngMgqbo7pg đờcKzJ5hRn đcKzJ5hRnẫn cảMgqbo7pg Mgqbo7pgngười. LcKzJ5hRnại phát7LE2 hiệnMgqbo7pg cMgqbo7pgái ncKzJ5hRngười vốn7LE2 điềmMgqbo7pg tĩncKzJ5hRnh cKzJ5hRnkia cũngMgqbo7pg 7LE2bất ngMgqbo7pgờ kh7LE2ông kéMgqbo7pgm gì7LE2 mìMgqbo7pgnh, DMgqbo7pgương lạiMgqbo7pg ccKzJ5hRnàng cKzJ5hRn… đờ7LE2 đẫn!

Quan s7LE2át tMgqbo7pghằng đcKzJ5hRnệ vàMgqbo7pg cô7LE2 Mgqbo7pgcháu gáicKzJ5hRn mắtcKzJ5hRn tr7LE2òn m7LE2ắt cKzJ5hRndẹt Mgqbo7pgnhìn nhcKzJ5hRnau, ô7LE2ng cKzJ5hRnThụ cườicKzJ5hRn s7LE2ảng khoácKzJ5hRni, kcKzJ5hRnéo ĐịnhMgqbo7pg xu7LE2ống cạnMgqbo7pgh mình.

“Sao, tcKzJ5hRnhế hóa7LE2 Mgqbo7pgra lạicKzJ5hRn biế7LE2t cMgqbo7pgon Nấ7LE2m nhàcKzJ5hRn cKzJ5hRnchú à?”

Định ncKzJ5hRnhìn Dươ7LE2ng tủm7LE2 t7LE2ỉm “7LE2Dạ, ch7LE2áu 7LE2không b7LE2iết NấmcKzJ5hRn, cKzJ5hRncháu chỉ7LE2 bicKzJ5hRnết Nhái7LE2 B7LE2én thôi”.

Nếu câcKzJ5hRnu c7LE2ủa ông7LE2 Thụ7LE2 là7LE2m Dươn7LE2g hMgqbo7pgá hốcKzJ5hRnc cKzJ5hRnmồm định7LE2 cKzJ5hRnphản Mgqbo7pgkháng tcKzJ5hRnhì cMgqbo7pgâu củ7LE2a Định7LE2 Mgqbo7pglàm cô  kMgqbo7pghông thểcKzJ5hRn cKzJ5hRnnào 7LE2mà n7LE2gậm cKzJ5hRnmiệng được.Mgqbo7pg Mgqbo7pgÔi, côcKzJ5hRn chưa7LE2 từMgqbo7pgng biế7LE2t mộ7LE2t ĐịnMgqbo7pgh thế7LE2 nàcKzJ5hRny. KẻMgqbo7pg Mgqbo7pgmặt sắtcKzJ5hRn đã7LE2 bMgqbo7pgiết n7LE2ói cKzJ5hRnđùa Mgqbo7pg^^. Mgqbo7pgMà cKzJ5hRncâu đcKzJ5hRnùa ấ7LE2y c7LE2òn cKzJ5hRnnhắm thẳncKzJ5hRng vàocKzJ5hRn cô.

Ông ThụMgqbo7pg thcKzJ5hRnì h7LE2ết 7LE2nhìn sacKzJ5hRnng c7LE2ô c7LE2háu gái,Mgqbo7pg lại7LE2 nhìMgqbo7pgn sMgqbo7pgang 7LE2thằng đệMgqbo7pg cKzJ5hRntử ruộtMgqbo7pg, cKzJ5hRnvẻ 7LE2như chưacKzJ5hRn hi7LE2ểu hMgqbo7pgết. “Nhá7LE2i 7LE2Bén ấy7LE2 cKzJ5hRnà??? Cháu7LE2 gặpMgqbo7pg co7LE2n 7LE2bé cKzJ5hRnlúc… 7LE2lúc mặtMgqbo7pg 7LE2nó Mgqbo7pgxanh ncKzJ5hRnhư 7LE2đít nhácKzJ5hRni à???”

AkAkAk. Dươn7LE2g mucKzJ5hRnốn đicKzJ5hRn chếtcKzJ5hRn q7LE2uá. ÔiMgqbo7pg bácMgqbo7pg ơi,7LE2 sMgqbo7pgao báMgqbo7pgc l7LE2ại cKzJ5hRncó cKzJ5hRncái liênMgqbo7pg tưcKzJ5hRnởng “lãng7LE2 mạnMgqbo7pg” tMgqbo7pghế cMgqbo7pgơ chứ?7LE2 Đ7LE2ịnh 7LE2vẻ 7LE2như cũngcKzJ5hRn quecKzJ5hRnn vớiMgqbo7pg sự7LE2 bỗcKzJ5hRn bcKzJ5hRnã dễ7LE2 cKzJ5hRngần củacKzJ5hRn ôn7LE2g, môMgqbo7pgi tcKzJ5hRnhoáng cKzJ5hRnnụ cười.&nbspMgqbo7pg; “Dương cKzJ5hRnlà Mgqbo7pghàng xóm7LE2 của7LE2 cháu”.

Dương cKzJ5hRnthấp giọn7LE2g Mgqbo7pglàu 7LE2bàu “NháiMgqbo7pg cKzJ5hRnBén l7LE2à Mgqbo7pgdo thằngcKzJ5hRn chá7LE2u anMgqbo7pgh Mgqbo7pgấy gọMgqbo7pgi ccKzJ5hRnháu đấy”.

Ông Mgqbo7pgThụ Mgqbo7pgngờ ngcKzJ5hRnợ nhưcKzJ5hRn cố7LE2 nhcKzJ5hRnớ cKzJ5hRn“Cháu à?cKzJ5hRn PMgqbo7pghải cáiMgqbo7pg thằngcKzJ5hRn đợtcKzJ5hRn trướMgqbo7pgc đánh7LE2 Mgqbo7pgnhau vMgqbo7pgào bệMgqbo7pgnh vi7LE2ện đấycKzJ5hRn không?

“Dạ đúng”.

Định đácKzJ5hRnp ngMgqbo7pgắn cKzJ5hRngọn. Dươn7LE2g 7LE2thầm t7LE2hở phàoMgqbo7pg k7LE2hi Định7LE2 khôngcKzJ5hRn lôiMgqbo7pg chuyệMgqbo7pgn Mgqbo7pgcô đ7LE2ã cắpMgqbo7pg ncKzJ5hRnách thằngcKzJ5hRn chMgqbo7pgáu Mgqbo7pgquý Mgqbo7pghóa Mgqbo7pgcủa 7LE2anh vcKzJ5hRnào bệnh7LE2 v7LE2iện thMgqbo7pgế nào,Mgqbo7pg Mgqbo7pgnếu cKzJ5hRnkhông Mgqbo7pgthế nàMgqbo7pgo bá7LE2c ThụMgqbo7pg cũn7LE2g hỏ7LE2i cKzJ5hRnnày Mgqbo7pgnọ, dẫcKzJ5hRnn đếMgqbo7pgn ng7LE2ọn 7LE2ngành cơ7LE2 sự.7LE2 VMgqbo7pgiệc Mgqbo7pgcô tMgqbo7pghỉnh tho7LE2ảng chMgqbo7pgui cKzJ5hRnra 7LE2chui vMgqbo7pgào cKzJ5hRnquán cKzJ5hRnbi 7LE2– acKzJ5hRn, mặ7LE2c dMgqbo7pgù chỉcKzJ5hRn cMgqbo7pghọc chcKzJ5hRnọc m7LE2ấy vi7LE2ên bMgqbo7pgi tròn7LE2 tròMgqbo7pgn vMgqbo7pgô hcKzJ5hRnại, nhưncKzJ5hRng n7LE2ếu đếMgqbo7pgn 7LE2tai cáccKzJ5hRn b7LE2ậc phụcKzJ5hRn huynMgqbo7pgh thìMgqbo7pg vẫncKzJ5hRn làcKzJ5hRn một7LE2 chuycKzJ5hRnện lonMgqbo7pgg trờMgqbo7pgi lởcKzJ5hRn đất.7LE2 Mgqbo7pgRằng, coMgqbo7pgn 7LE2gái cocKzJ5hRnn đứacKzJ5hRn cKzJ5hRnphải …7LE2 thế7LE2 n7LE2ào mớMgqbo7pgi ch7LE2ui vàcKzJ5hRno mấyMgqbo7pg chỗ7LE2 thếcKzJ5hRn chứ7LE2? Rằng,cKzJ5hRn thôiMgqbo7pg chcKzJ5hRnết rồi,Mgqbo7pg 7LE2hay là7LE2 ncKzJ5hRnó khônMgqbo7pgg Mgqbo7pgcó t7LE2hằng 7LE2nào thMgqbo7pgèm Mgqbo7pgrước, nên7LE2 sincKzJ5hRnh 7LE2ra biếnMgqbo7pg chứng,cKzJ5hRn mấtcKzJ5hRn câ7LE2n bằMgqbo7pgng nàyMgqbo7pg nọ…cKzJ5hRn Mgqbo7pgKhông thểMgqbo7pg 7LE2để cKzJ5hRnthế nàyMgqbo7pg được,7LE2 tcKzJ5hRna cKzJ5hRnphải kMgqbo7pgiếm ngMgqbo7pgay ccKzJ5hRnho nó7LE2 mộtMgqbo7pg tcKzJ5hRnhằng. Mgqbo7pgVà Mgqbo7pgthế 7LE2là lạMgqbo7pgi c7LE2ó hệcKzJ5hRn quảcKzJ5hRn 7LE2là ởMgqbo7pg qMgqbo7pguán t7LE2rà nọ7LE2, ởMgqbo7pg quáMgqbo7pgn ca7LE2fé k7LE2ia tron7LE2g cảMgqbo7pg nhữcKzJ5hRnng nMgqbo7pggày đMgqbo7pgẹp trờiMgqbo7pg v7LE2à nhữngMgqbo7pg nMgqbo7pggày khcKzJ5hRnông 7LE2đẹp t7LE2rời Mgqbo7pgcho lắm,7LE2 cócKzJ5hRn c7LE2ô ncKzJ5hRnàng 7LE2mặt màycKzJ5hRn Mgqbo7pgdàu dà7LE2u đMgqbo7pgi xeMgqbo7pgm mắt.

Thực t7LE2ế chứ7LE2ng mi7LE2nh, gi7LE2ai c7LE2hưa vợMgqbo7pg giờ7LE2 cũngMgqbo7pg khaMgqbo7pgn hi7LE2ếm lắmcKzJ5hRn rồ7LE2i. CMgqbo7pgho nên7LE2, cKzJ5hRnnhững ứcKzJ5hRnng c7LE2ử v7LE2iên th7LE2ậm ch7LE2í còncKzJ5hRn cKzJ5hRn“hai l7LE2ần troMgqbo7pgng Mgqbo7pgmột” như7LE2 lcKzJ5hRnà ĐịnhMgqbo7pg đâcKzJ5hRny. cKzJ5hRnCả báccKzJ5hRn ThụMgqbo7pg lMgqbo7pgẫn Tân7LE2 cKzJ5hRnđều muố7LE2n dấm7LE2 dMgqbo7pgúi anMgqbo7pgh 7LE2cho Mgqbo7pgcô vớicKzJ5hRn lờ7LE2i quảng7LE2 c7LE2áo “hàMgqbo7pgng ViMgqbo7pgệt NcKzJ5hRnam cMgqbo7pghất lưcKzJ5hRnợng cao”.7LE2 T7LE2hật r7LE2a thìcKzJ5hRn mắt7LE2 n7LE2hìn 7LE2của hcKzJ5hRnai ngườicKzJ5hRn n7LE2ày 7LE2cô cKzJ5hRnđều cKzJ5hRntin tcKzJ5hRnưởng cả.cKzJ5hRn ThậtcKzJ5hRn 7LE2ra hMgqbo7pgơn nữaMgqbo7pg thcKzJ5hRnì 7LE2chính cMgqbo7pgô còMgqbo7pgn muốncKzJ5hRn dMgqbo7pgấm d7LE2úi ancKzJ5hRnh cMgqbo7pgho mìnhcKzJ5hRn k7LE2ia Mgqbo7pgmà ^^.

Nhân vicKzJ5hRnên 7LE2xếp loạt7LE2 đồMgqbo7pg 7LE2ăn 7LE2lên 7LE2bàn. Định7LE2 Mgqbo7pgmở cKzJ5hRnnút cha7LE2i rượuMgqbo7pg 7LE2vang mộtcKzJ5hRn cá7LE2ch thàMgqbo7pgnh thạcKzJ5hRno, xếpMgqbo7pg mcKzJ5hRnấy chicKzJ5hRnếc lcKzJ5hRny l7LE2ại rMgqbo7pgồi bắtcKzJ5hRn cKzJ5hRnđầu rót.7LE2 ÔncKzJ5hRng 7LE2Thụ nh7LE2ìn ĐMgqbo7pgịnh, lại7LE2 Mgqbo7pgnhìn v7LE2ẻ mặ7LE2t thoMgqbo7pgáng ửMgqbo7pgng hồn7LE2g cô7LE2 chácKzJ5hRnu g7LE2ái, Mgqbo7pggiọng v7LE2ui vẻ.

“Ái chà!cKzJ5hRn CMgqbo7pgoi ncKzJ5hRnhư bMgqbo7pgác lcKzJ5hRnàm chucKzJ5hRnyện t7LE2hừa rcKzJ5hRnồi? 7LE2Thế an7LE2h cKzJ5hRnem hànMgqbo7pgg xómMgqbo7pg lángMgqbo7pg gcKzJ5hRniềng láng7LE2 cKzJ5hRntỏi ccKzJ5hRnhắc quýcKzJ5hRn nhMgqbo7pgau chứMgqbo7pg hả?”

Bình tĩnhMgqbo7pg Mgqbo7pgnhư ĐịnhMgqbo7pg màMgqbo7pg chaMgqbo7pgi rượucKzJ5hRn t7LE2rong tMgqbo7pgay cũng7LE2 chệ7LE2ch đicKzJ5hRn, k7LE2hiến rượMgqbo7pgu  sánh c7LE2ả Mgqbo7pgra mépcKzJ5hRn Mgqbo7pgly, tr7LE2ong cKzJ5hRnlúc đMgqbo7pgó, DươnMgqbo7pgg nh7LE2ư “đứngMgqbo7pg hình”.7LE2 CôcKzJ5hRn rầucKzJ5hRn 7LE2rĩ nMgqbo7pghìn 7LE2ông cKzJ5hRnThụ, Mgqbo7pgnhăn nhó.

“Trời, bácMgqbo7pg cKzJ5hRnhỏi cKzJ5hRngì khócKzJ5hRn thcKzJ5hRnế ạ.Mgqbo7pg QcKzJ5hRnuý kiMgqbo7pgếc gMgqbo7pgì cơMgqbo7pg chứ?”

“Ơ ha7LE2y Mgqbo7pgcon Mgqbo7pgbé này.Mgqbo7pg HànMgqbo7pgg 7LE2xóm tMgqbo7pghì cKzJ5hRnhoặc qu7LE2ý Mgqbo7pgnhau ho7LE2ặc g7LE2hét nhcKzJ5hRnau. Mgqbo7pgThế ha7LE2i đ7LE2ứa chẳncKzJ5hRng lẽ7LE2 lại7LE2 ghétcKzJ5hRn nha7LE2u à?

Im Mgqbo7pglìm. Mgqbo7pgIm lìm.

Dương trộm7LE2 nMgqbo7pghìn cKzJ5hRnsang Định,Mgqbo7pg ccKzJ5hRnhỉ thấycKzJ5hRn a7LE2nh 7LE2cẩn trọ7LE2ng đặcKzJ5hRnt Mgqbo7pgly rMgqbo7pgượu xuốMgqbo7pgng tr7LE2ước mcKzJ5hRnặt ôngMgqbo7pg ThMgqbo7pgụ, cKzJ5hRnkhông cóMgqbo7pg vẻMgqbo7pg gcKzJ5hRnì lMgqbo7pgà scKzJ5hRnẽ 7LE2“phun ccKzJ5hRnhâu n7LE2hả ngọccKzJ5hRn” gMgqbo7pgiải đápcKzJ5hRn thắcMgqbo7pg mắc7LE2 cKzJ5hRncho ôngcKzJ5hRn bá7LE2c mìcKzJ5hRnnh, thếMgqbo7pg Mgqbo7pgnên  cuối cKzJ5hRncùng côMgqbo7pg đàMgqbo7pgnh ché7LE2p Mgqbo7pgmiệng, ấMgqbo7pgp úng.

“Thì cMgqbo7pgũng hànMgqbo7pgg cKzJ5hRnxóm bìnhMgqbo7pg thường7LE2 m7LE2à bác”.

Định hơMgqbo7pgi ncKzJ5hRngước Mgqbo7pgnhìn côcKzJ5hRn khiếcKzJ5hRnn Dươn7LE2g lựngMgqbo7pg khựng7LE2, như7LE2ng 7LE2cuối cùng7LE2 anMgqbo7pgh ch7LE2ỉ ncKzJ5hRnói nh7LE2ẹ nhàng.

“Em uMgqbo7pgống cKzJ5hRnchút vaMgqbo7pgng nhé?”

“Dạ íMgqbo7pgt thMgqbo7pgôi ạ!”

Dương cầmMgqbo7pg 7LE2lấy l7LE2y rượuMgqbo7pg Định7LE2 đưa,cKzJ5hRn thấ7LE2y màMgqbo7pgu rư7LE2ợu só7LE2ng sánh.7LE2 7LE2Hình cKzJ5hRnnhư tcKzJ5hRnrái ti7LE2m cô7LE2 7LE2cũng đacKzJ5hRnng cóMgqbo7pg chúcKzJ5hRnt sóngcKzJ5hRn cKzJ5hRnsánh t7LE2ròng tràcKzJ5hRnnh. VMgqbo7pgô lícKzJ5hRn, chưcKzJ5hRna uốn7LE2g 7LE2mà đãMgqbo7pg thấMgqbo7pgy cKzJ5hRntây 7LE2tây 7LE2là thế7LE2 n7LE2ào nhỉ?

Ông TcKzJ5hRnhụ gcKzJ5hRniơ 7LE2ly 7LE2rượu lên,cKzJ5hRn v7LE2ui 7LE2vẻ “NàocKzJ5hRn nào…Mgqbo7pg UốngMgqbo7pg mừn7LE2g gặp7LE2 mặtMgqbo7pg nàocKzJ5hRn! HữuMgqbo7pg duMgqbo7pgyên th7LE2ì mớicKzJ5hRn năncKzJ5hRng tươ7LE2ng n7LE2gộ. HcKzJ5hRnai đứaMgqbo7pg lạiMgqbo7pg c7LE2òn ch7LE2ung vácKzJ5hRnch nữaMgqbo7pg thcKzJ5hRnì chúcKzJ5hRn khMgqbo7pgông còMgqbo7pgn Mgqbo7pggì phả7LE2i lMgqbo7pgo nữMgqbo7pga rồi…”

Dương vừaMgqbo7pg cụncKzJ5hRng cKzJ5hRnly vừa7LE2 cKzJ5hRnnhủ thầ7LE2m khôngcKzJ5hRn hiểucKzJ5hRn cá7LE2i ýMgqbo7pg cKzJ5hRntứ “kMgqbo7pghông cò7LE2n gìcKzJ5hRn phảicKzJ5hRn lo”của7LE2 báMgqbo7pgc m7LE2ình lMgqbo7pgà sa7LE2o đâycKzJ5hRn? HcKzJ5hRnay bácKzJ5hRnc nghĩcKzJ5hRn 7LE2cô đượccKzJ5hRn 7LE2làm hà7LE2ng xómcKzJ5hRn c7LE2ủa an7LE2h lcKzJ5hRnà co7LE2i nhcKzJ5hRnư cMgqbo7pghuột 7LE2sa chĩnMgqbo7pgh gcKzJ5hRnạo rồiMgqbo7pg, khôn7LE2g phảicKzJ5hRn 7LE2lo l7LE2ắng chMgqbo7pgo 7LE2nó nữa.Mgqbo7pg ÔicKzJ5hRn, thếcKzJ5hRn tcKzJ5hRnhì ccKzJ5hRnhắc bá7LE2c ccKzJ5hRnô lầm7LE2 tMgqbo7pgo mấtcKzJ5hRn r7LE2ồi. CôcKzJ5hRn lạiMgqbo7pg lcKzJ5hRniếc tMgqbo7pgrộm ĐịMgqbo7pgnh q7LE2ua vàMgqbo7pgnh l7LE2y. A7LE2nh nhMgqbo7pgấp ngụ7LE2m rượuMgqbo7pg, cũMgqbo7pgng khôcKzJ5hRnng đáp7LE2 cKzJ5hRnlời c7LE2ủa ôngcKzJ5hRn TMgqbo7pghụ, nhưncKzJ5hRng Mgqbo7pgvẻ trầcKzJ5hRnm tMgqbo7pgĩnh v7LE2à 7LE2thư thái.

Dương 7LE2vốn l7LE2à Mgqbo7pgngười khôngcKzJ5hRn gicKzJ5hRnỏi vcKzJ5hRnề t7LE2âm lMgqbo7pgí đ7LE2àn Mgqbo7pgông. NhMgqbo7pgững pMgqbo7pghán đoáncKzJ5hRn ccKzJ5hRnủa cMgqbo7pgô 7LE2lúc nào7LE2 cũ7LE2ng trậtcKzJ5hRn lấtMgqbo7pg. Mgqbo7pgNên đôiMgqbo7pg khMgqbo7pgi trMgqbo7pgực cKzJ5hRncảm cKzJ5hRncủa mìnhcKzJ5hRn má7LE2ch 7LE2bảo cKzJ5hRnmạnh Mgqbo7pgmẽ, DưMgqbo7pgơng 7LE2vẫn 7LE2cố cKzJ5hRnghìm Mgqbo7pgnó xuống,7LE2 s7LE2ợ 7LE2mình lạiMgqbo7pg rMgqbo7pgơi vàoMgqbo7pg tìMgqbo7pgnh cKzJ5hRnhuống Mgqbo7pg“chạy Mgqbo7pgvào rừncKzJ5hRng cKzJ5hRnmơ bMgqbo7pgắt ccKzJ5hRnon tưởngcKzJ5hRn bở”.cKzJ5hRn NMgqbo7pghưng, lcKzJ5hRniệu Mgqbo7pgcó sacKzJ5hRni ccKzJ5hRnhút nà7LE2o khôn7LE2g nhỉ,&7LE2nbsp; khi côcKzJ5hRn nhậncKzJ5hRn 7LE2thấy đôicKzJ5hRn cKzJ5hRnlúc Định7LE2 nhì7LE2n mMgqbo7pgình vàcKzJ5hRn đô7LE2i mắtMgqbo7pg t7LE2hẫm đe7LE2n kcKzJ5hRnia tho7LE2áng ccKzJ5hRnhút lạMgqbo7pgi lấpcKzJ5hRn l7LE2ánh ánhMgqbo7pg cười.

Bữa 7LE2ăn 7LE2vui vẻcKzJ5hRn, cKzJ5hRnnhẹ cKzJ5hRnnhàng, b7LE2ởi bácKzJ5hRnc ThụcKzJ5hRn lcKzJ5hRniên tục7LE2 pMgqbo7pgha t7LE2rò vMgqbo7pgà “kcKzJ5hRnể Mgqbo7pgxấu” Dương.Mgqbo7pg 7LE2Sự x7LE2uề xMgqbo7pgòa ccKzJ5hRnủa báccKzJ5hRn khcKzJ5hRniến mọiMgqbo7pg thứcKzJ5hRn tr7LE2ở n7LE2ên thân7LE2 áiMgqbo7pg, dù7LE2 thỉnh7LE2 tcKzJ5hRnhoảng cKzJ5hRnâm mưcKzJ5hRnu “Mgqbo7pggửi gắm”cKzJ5hRn DươncKzJ5hRng ch7LE2o Định7LE2 7LE2bác vcKzJ5hRnẫn đểcKzJ5hRn lcKzJ5hRnộ Mgqbo7pgrõ mồnMgqbo7pg cKzJ5hRnmột. cKzJ5hRnỞ Mgqbo7pgbên cạnh7LE2 bác7LE2, ĐịnhcKzJ5hRn dườcKzJ5hRnng nhưMgqbo7pg cũ7LE2ng cKzJ5hRncởi mởcKzJ5hRn cKzJ5hRnhơn, ancKzJ5hRnh cườiMgqbo7pg nhiềucKzJ5hRn, 7LE2nói nhiềuMgqbo7pg Mgqbo7pghơn đô7LE2i chútMgqbo7pg. CôcKzJ5hRn đặccKzJ5hRn 7LE2biệt thícKzJ5hRnch k7LE2hi cKzJ5hRnnghe Mgqbo7pghai ngườiMgqbo7pg trcKzJ5hRnao Mgqbo7pgđổi vềMgqbo7pg 7LE2công việMgqbo7pgc, mặcMgqbo7pg cKzJ5hRndù mMgqbo7pgù tMgqbo7pgịt khôcKzJ5hRnng hiểuMgqbo7pg tícKzJ5hRn 7LE2teo gì,Mgqbo7pg 7LE2nhưng ccKzJ5hRnhỉ cKzJ5hRnnhìn khuônMgqbo7pg mặtMgqbo7pg Mgqbo7pgcương ng7LE2hị kcKzJ5hRnia s7LE2ay sưa7LE2 nóiMgqbo7pg 7LE2về bMgqbo7pgê tcKzJ5hRnông Mgqbo7pgcốt thépMgqbo7pg, nóiMgqbo7pg vềMgqbo7pg dầ7LE2m dcKzJ5hRnèo móngMgqbo7pg mánMgqbo7pgh, 7LE2cô cũng7LE2 thấycKzJ5hRn nhcKzJ5hRnư mình7LE2 đcKzJ5hRnang ngh7LE2e những7LE2 cKzJ5hRncâu chuyện  ngọtMgqbo7pg ngà7LE2o Mgqbo7pgnhất tcKzJ5hRnrên đời.Mgqbo7pg CôMgqbo7pg cũMgqbo7pgng nMgqbo7pghận ra7LE2, hìnhcKzJ5hRn n7LE2hư 7LE2chỉ tMgqbo7pgrong côMgqbo7pgng việc,cKzJ5hRn Định7LE2 mớicKzJ5hRn th7LE2ôi tự7LE2 Mgqbo7pgkìm Mgqbo7pgchế mìncKzJ5hRnh, 7LE2ở đó,7LE2 acKzJ5hRnnh Mgqbo7pgtự tMgqbo7pgin, quyết7LE2 đocKzJ5hRnán, vàMgqbo7pg cKzJ5hRnkhông 7LE2còn 7LE2kiệm lờ7LE2i c7LE2ho lắm.

Bữa 7LE2cơm ké7LE2o d7LE2ài tMgqbo7pgừ chiềMgqbo7pgu đến7LE2 Mgqbo7pgkhi 7LE2trời sẩmcKzJ5hRn tố7LE2i. ÁncKzJ5hRnh nắ7LE2ng cKzJ5hRnchỉ ccKzJ5hRnòn vMgqbo7pgài vcKzJ5hRnệt rớtMgqbo7pg lMgqbo7pgại nơi7LE2 ncKzJ5hRnhững thềmMgqbo7pg c7LE2ửa lMgqbo7pgớn. ĐâyMgqbo7pg đóMgqbo7pg phụcMgqbo7pg vụcKzJ5hRn 7LE2bắt đầucKzJ5hRn bậcKzJ5hRnt đèn7LE2 chùmcKzJ5hRn Mgqbo7pglên. Ôn7LE2g 7LE2Thụ vMgqbo7pgà ĐịnhcKzJ5hRn đãMgqbo7pg tiêu7LE2 dicKzJ5hRnệt Mgqbo7pghết gần7LE2 h7LE2ai chacKzJ5hRni vcKzJ5hRnang, còn7LE2 Dư7LE2ơng cMgqbo7pgũng Mgqbo7pgbị cKzJ5hRnhơi cKzJ5hRnrượu lMgqbo7pgàm cKzJ5hRncho Mgqbo7pgváng vcKzJ5hRnất. CcKzJ5hRnô đangMgqbo7pg đcKzJ5hRnịnh giơMgqbo7pg Mgqbo7pgtay xMgqbo7pgin hàng7LE2 thìMgqbo7pg Mgqbo7pgđúng lMgqbo7pgúc ấycKzJ5hRn “tuyệt7LE2 sMgqbo7pgắc gcKzJ5hRniai cKzJ5hRnnhân” cKzJ5hRncủa bác7LE2 ThụMgqbo7pg xucKzJ5hRnất hcKzJ5hRniện, vàcKzJ5hRn 7LE2y hcKzJ5hRnệt nhưcKzJ5hRn mcKzJ5hRnô tảMgqbo7pg của7LE2 Mgqbo7pgbác, ngườiMgqbo7pg nà7LE2y bụng7LE2 s7LE2ắp rơMgqbo7pgi xuốngMgqbo7pg đầuMgqbo7pg gốcKzJ5hRni và7LE2 Mgqbo7pgtóc cMgqbo7pghả c7LE2ó cọMgqbo7pgng nào.

Lại mộtMgqbo7pg màn7LE2 c7LE2hào h7LE2ỏi tưMgqbo7pgng bừng7LE2 chúccKzJ5hRn tụng,7LE2 l7LE2úc ấy,7LE2 DcKzJ5hRnương mớiMgqbo7pg biMgqbo7pgết Địn7LE2h 7LE2là nMgqbo7pggười tMgqbo7pghiết cKzJ5hRnkế nhàMgqbo7pg hàcKzJ5hRnng nàMgqbo7pgy, Mgqbo7pgcòn bMgqbo7pgác 7LE2Thụ trực7LE2 tiếpMgqbo7pg c7LE2hỉ đạ7LE2o 7LE2thi côngMgqbo7pg. WowMgqbo7pg, thMgqbo7pgảo cKzJ5hRnnào thảMgqbo7pgo nào7LE2, ôMgqbo7pgng cKzJ5hRnchủ nhcKzJ5hRnà hàng  cKzJ5hRnnày h7LE2ồ hởcKzJ5hRni với7LE2 Mgqbo7pgbác ccKzJ5hRnô Mgqbo7pgvà ĐịnhMgqbo7pg thMgqbo7pgế. cKzJ5hRnSau k7LE2hi vuMgqbo7pgng ta7LE2y ch7LE2ém mộMgqbo7pgt cMgqbo7pgâu nh7LE2ư Mgqbo7pgđinh đ7LE2óng cọccKzJ5hRn cKzJ5hRnlà bữaMgqbo7pg ăncKzJ5hRn nMgqbo7pgày hoàcKzJ5hRnn toàMgqbo7pgn Mgqbo7pgfree, ô7LE2ng 7LE2ta bècKzJ5hRnn 7LE2dùng đôi7LE2 ta7LE2y núng7LE2 nính7LE2 l7LE2ôi tuMgqbo7pgột cKzJ5hRnbác ThụcKzJ5hRn đcKzJ5hRni “chơi”Mgqbo7pg tăMgqbo7pgng ha7LE2i, lại7LE2 còncKzJ5hRn cưMgqbo7pgời cKzJ5hRnha hảMgqbo7pg n7LE2goái Mgqbo7pglại bảocKzJ5hRn Mgqbo7pgphải điMgqbo7pg ccKzJ5hRnho haMgqbo7pgi “đứa7LE2 trẻMgqbo7pg” chúng7LE2 m7LE2ày cóMgqbo7pg tMgqbo7pgí r7LE2iêng tMgqbo7pgư chứ.

Tất 7LE2nhiên cáiMgqbo7pg “đứacKzJ5hRn trẻ”7LE2 sơMgqbo7pg cKzJ5hRnmi đenMgqbo7pg thcKzJ5hRnì chỉ7LE2 lặng7LE2 lẽMgqbo7pg cườicKzJ5hRn ccKzJ5hRnòn “đứacKzJ5hRn trMgqbo7pgẻ” mặcKzJ5hRnc váycKzJ5hRn th7LE2ì tựMgqbo7pg dưn7LE2g tMgqbo7pgim đMgqbo7pgập 7LE2lên thùmMgqbo7pg thụp.

Chương 12.37LE2: Vô7LE2 lMgqbo7pgí, Mgqbo7pgchưa uốncKzJ5hRng Mgqbo7pgmà đãMgqbo7pg thấMgqbo7pgy tâycKzJ5hRn t7LE2ây l7LE2à thế7LE2 7LE2nào nhỉ?

7LE2""

(Tấm “màncKzJ5hRnh treo”Mgqbo7pg giữaMgqbo7pg ph7LE2ố hMgqbo7pgôm Mgqbo7pgđi bộcKzJ5hRn 25/9)

Một ngườiMgqbo7pg đượccKzJ5hRn làm7LE2 mcKzJ5hRnai chMgqbo7pgo mìnhcKzJ5hRn đếnMgqbo7pg cKzJ5hRnhai lầncKzJ5hRn thì7LE2 có7LE2 phảicKzJ5hRn làMgqbo7pg c7LE2ó dMgqbo7pguyên không?Mgqbo7pg  Suy n7LE2ghĩ ấyMgqbo7pg lướtMgqbo7pg qcKzJ5hRnua trcKzJ5hRnong đầuMgqbo7pg Định.

Còn s7LE2uy nghcKzJ5hRnĩ củacKzJ5hRn cKzJ5hRnDương th7LE2ì lạiMgqbo7pg là:Mgqbo7pg MộtMgqbo7pg ngưMgqbo7pgời đượ7LE2c cKzJ5hRnlàm ma7LE2i cMgqbo7pgho 7LE2mình đếnMgqbo7pg Mgqbo7pghai 7LE2lần rồicKzJ5hRn lạcKzJ5hRni Mgqbo7pgliên tụ7LE2c gcKzJ5hRnặp nMgqbo7pghau h7LE2ai lầMgqbo7pgn trcKzJ5hRnong buMgqbo7pgổi cMgqbo7pghiều ởMgqbo7pg Mgqbo7pgmột thcKzJ5hRnành phcKzJ5hRnố Mgqbo7pgxa l7LE2ạ  thì cóMgqbo7pg Mgqbo7pgphải cKzJ5hRnrất rấcKzJ5hRnt rấtMgqbo7pg rMgqbo7pgất rcKzJ5hRnất rất7LE2 có7LE2 duyêncKzJ5hRn không????

Vì 7LE2rất nhiềcKzJ5hRnu cMgqbo7pghữ “rất”cKzJ5hRn Mgqbo7pgcộng th7LE2êm ccKzJ5hRnhữ “duyên”cKzJ5hRn tcKzJ5hRno đùngcKzJ5hRn kiMgqbo7pga màMgqbo7pg DươngcKzJ5hRn đờcKzJ5hRn đ7LE2ẫn cKzJ5hRncả ngườicKzJ5hRn. 7LE2Lại phá7LE2t hi7LE2ện 7LE2cái ngườiMgqbo7pg vố7LE2n điềmcKzJ5hRn tcKzJ5hRnĩnh 7LE2kia cũn7LE2g bấtcKzJ5hRn 7LE2ngờ cKzJ5hRnkhông kéMgqbo7pgm gìMgqbo7pg mình7LE2, DươngcKzJ5hRn lạicKzJ5hRn c7LE2àng Mgqbo7pg… 7LE2đờ đẫn!

Quan sá7LE2t t7LE2hằng đMgqbo7pgệ vàMgqbo7pg cô7LE2 chMgqbo7pgáu gá7LE2i mắMgqbo7pgt trònMgqbo7pg mcKzJ5hRnắt dẹtMgqbo7pg 7LE2nhìn nhcKzJ5hRnau, ôn7LE2g ThụcKzJ5hRn cườicKzJ5hRn sả7LE2ng kh7LE2oái, Mgqbo7pgkéo ĐịnhMgqbo7pg cKzJ5hRnxuống 7LE2cạnh mình.

“Sao, cKzJ5hRnthế hóa7LE2 rMgqbo7pga lạcKzJ5hRni bi7LE2ết cMgqbo7pgon N7LE2ấm nhàMgqbo7pg chcKzJ5hRnú à?”

Định nhMgqbo7pgìn Dư7LE2ơng tủmcKzJ5hRn 7LE2tỉm “DạMgqbo7pg, cKzJ5hRncháu khôngMgqbo7pg biết7LE2 cKzJ5hRnNấm, 7LE2cháu ccKzJ5hRnhỉ bi7LE2ết Nh7LE2ái BécKzJ5hRnn thôi”.

Nếu câuMgqbo7pg củaMgqbo7pg ôcKzJ5hRnng Mgqbo7pgThụ làmMgqbo7pg DươngMgqbo7pg Mgqbo7pghá hốcMgqbo7pg m7LE2ồm địnhcKzJ5hRn ph7LE2ản 7LE2kháng tcKzJ5hRnhì cMgqbo7pgâu cMgqbo7pgủa ĐịnMgqbo7pgh lcKzJ5hRnàm cô&nbs7LE2p; không thểcKzJ5hRn nàocKzJ5hRn m7LE2à ngậmcKzJ5hRn miệngcKzJ5hRn được.Mgqbo7pg ÔcKzJ5hRni, c7LE2ô chcKzJ5hRnưa từn7LE2g 7LE2biết mộtMgqbo7pg cKzJ5hRnĐịnh tcKzJ5hRnhế này.7LE2 7LE2Kẻ Mgqbo7pgmặt scKzJ5hRnắt Mgqbo7pgđã 7LE2biết nóicKzJ5hRn Mgqbo7pgđùa cKzJ5hRn^^. cKzJ5hRnMà cKzJ5hRncâu đùMgqbo7pga ấycKzJ5hRn c7LE2òn nhắm7LE2 t7LE2hẳng vcKzJ5hRnào cô.

Ông ThcKzJ5hRnụ th7LE2ì hếtcKzJ5hRn 7LE2nhìn s7LE2ang ccKzJ5hRnô 7LE2cháu Mgqbo7pggái, lMgqbo7pgại nhìn7LE2 scKzJ5hRnang t7LE2hằng đMgqbo7pgệ tửcKzJ5hRn ruột,7LE2 vẻMgqbo7pg nMgqbo7pghư cKzJ5hRnchưa hiểuMgqbo7pg hMgqbo7pgết. 7LE2“Nhái BéMgqbo7pgn ấy7LE2 à?7LE2?? CháucKzJ5hRn gặpMgqbo7pg coMgqbo7pgn Mgqbo7pgbé lcKzJ5hRnúc… lMgqbo7pgúc mặMgqbo7pgt n7LE2ó xcKzJ5hRnanh nMgqbo7pghư đítcKzJ5hRn ncKzJ5hRnhái à???”

AkAkAk. DươMgqbo7pgng muốnMgqbo7pg điMgqbo7pg chết7LE2 quácKzJ5hRn. cKzJ5hRnÔi báMgqbo7pgc ơi7LE2, saMgqbo7pgo bácMgqbo7pg lMgqbo7pgại 7LE2có cácKzJ5hRni liênMgqbo7pg Mgqbo7pgtưởng “lãngcKzJ5hRn mạ7LE2n” thMgqbo7pgế cKzJ5hRncơ chứ?7LE2 Mgqbo7pgĐịnh v7LE2ẻ 7LE2như cũ7LE2ng cKzJ5hRnquen cKzJ5hRnvới sựMgqbo7pg cKzJ5hRnbỗ bMgqbo7pgã dễcKzJ5hRn gầ7LE2n 7LE2của ôncKzJ5hRng, môicKzJ5hRn 7LE2thoáng nMgqbo7pgụ cười.  “Dương7LE2 làMgqbo7pg hàncKzJ5hRng xóm7LE2 7LE2của cháu”.

Dương t7LE2hấp cKzJ5hRngiọng cKzJ5hRnlàu bà7LE2u “NMgqbo7pghái BcKzJ5hRnén là7LE2 7LE2do thằnMgqbo7pgg ch7LE2áu acKzJ5hRnnh ấycKzJ5hRn gọcKzJ5hRni cháuMgqbo7pg đấy”.

Ông 7LE2Thụ cKzJ5hRnngờ ngợMgqbo7pg 7LE2như cố7LE2 nhMgqbo7pgớ “Cháu7LE2 à7LE2? Phải7LE2 cácKzJ5hRni thằngMgqbo7pg đợMgqbo7pgt trưMgqbo7pgớc đán7LE2h nhcKzJ5hRnau 7LE2vào bệcKzJ5hRnnh vMgqbo7pgiện đấyMgqbo7pg không?

“Dạ đúng”.

Định đápcKzJ5hRn Mgqbo7pgngắn gọn.7LE2 cKzJ5hRnDương thầm7LE2 Mgqbo7pgthở phMgqbo7pgào 7LE2khi Đị7LE2nh Mgqbo7pgkhông lôcKzJ5hRni chuy7LE2ện Mgqbo7pgcô cKzJ5hRnđã 7LE2cắp nác7LE2h th7LE2ằng Mgqbo7pgcháu quMgqbo7pgý hócKzJ5hRna c7LE2ủa acKzJ5hRnnh vào7LE2 bệnMgqbo7pgh việcKzJ5hRnn tMgqbo7pghế 7LE2nào, nếucKzJ5hRn khôngMgqbo7pg thếMgqbo7pg nàocKzJ5hRn Mgqbo7pgbác TMgqbo7pghụ cMgqbo7pgũng hỏ7LE2i n7LE2ày nọ7LE2, dẫMgqbo7pgn đến7LE2 ngMgqbo7pgọn ngà7LE2nh c7LE2ơ sự.Mgqbo7pg cKzJ5hRnViệc c7LE2ô thỉnhMgqbo7pg thoả7LE2ng c7LE2hui cKzJ5hRnra chu7LE2i vcKzJ5hRnào qu7LE2án 7LE2bi Mgqbo7pg– acKzJ5hRn, mcKzJ5hRnặc dcKzJ5hRnù Mgqbo7pgchỉ chọcMgqbo7pg chọcMgqbo7pg cKzJ5hRnmấy vi7LE2ên 7LE2bi trò7LE2n trcKzJ5hRnòn v7LE2ô hại,Mgqbo7pg nhưnMgqbo7pgg nếu7LE2 đ7LE2ến tcKzJ5hRnai c7LE2ác bcKzJ5hRnậc phụMgqbo7pg huyncKzJ5hRnh t7LE2hì 7LE2vẫn làcKzJ5hRn mộMgqbo7pgt ch7LE2uyện lon7LE2g trời7LE2 lởcKzJ5hRn đ7LE2ất. RằcKzJ5hRnng, co7LE2n Mgqbo7pggái coMgqbo7pgn đứa7LE2 phcKzJ5hRnải …7LE2 thcKzJ5hRnế nàMgqbo7pgo Mgqbo7pgmới ccKzJ5hRnhui cKzJ5hRnvào 7LE2mấy c7LE2hỗ thcKzJ5hRnế chứ?7LE2 Rằng,cKzJ5hRn thôiMgqbo7pg ch7LE2ết rồMgqbo7pgi, h7LE2ay l7LE2à nMgqbo7pgó khMgqbo7pgông cKzJ5hRncó th7LE2ằng nàocKzJ5hRn tMgqbo7pghèm rướcKzJ5hRnc, nên7LE2 sin7LE2h r7LE2a 7LE2biến chứng,cKzJ5hRn mMgqbo7pgất câ7LE2n Mgqbo7pgbằng nàcKzJ5hRny nọ…Mgqbo7pg Khôn7LE2g thMgqbo7pgể đểcKzJ5hRn th7LE2ế n7LE2ày đượcKzJ5hRnc, tMgqbo7pga cKzJ5hRnphải kMgqbo7pgiếm nMgqbo7pggay ch7LE2o ncKzJ5hRnó mộcKzJ5hRnt thằngMgqbo7pg. Mgqbo7pgVà t7LE2hế là7LE2 lạicKzJ5hRn cKzJ5hRncó hcKzJ5hRnệ qu7LE2ả làMgqbo7pg Mgqbo7pgở quánMgqbo7pg Mgqbo7pgtrà nọ7LE2, ở7LE2 qcKzJ5hRnuán c7LE2afé kMgqbo7pgia 7LE2trong Mgqbo7pgcả nhữMgqbo7pgng ngcKzJ5hRnày đẹp7LE2 Mgqbo7pgtrời vàMgqbo7pg nhữ7LE2ng cKzJ5hRnngày Mgqbo7pgkhông đẹpcKzJ5hRn cKzJ5hRntrời cKzJ5hRncho cKzJ5hRnlắm, cKzJ5hRncó côcKzJ5hRn nàMgqbo7pgng mặMgqbo7pgt 7LE2mày dà7LE2u dàu7LE2 cKzJ5hRnđi xecKzJ5hRnm mắt.

Thực tMgqbo7pgế cKzJ5hRnchứng m7LE2inh, giacKzJ5hRni cMgqbo7pghưa vợcKzJ5hRn giờMgqbo7pg cũngcKzJ5hRn khcKzJ5hRnan hiếmMgqbo7pg lắ7LE2m rồi.Mgqbo7pg Ch7LE2o Mgqbo7pgnên, nhữ7LE2ng ứng7LE2 7LE2cử vicKzJ5hRnên thậcKzJ5hRnm chí7LE2 cò7LE2n “cKzJ5hRnhai lầnMgqbo7pg cKzJ5hRntrong một”7LE2 nhMgqbo7pgư làcKzJ5hRn Đị7LE2nh đâcKzJ5hRny. Cả7LE2 bcKzJ5hRnác ThụcKzJ5hRn lẫcKzJ5hRnn TânMgqbo7pg đều7LE2 muốncKzJ5hRn dMgqbo7pgấm Mgqbo7pgdúi Mgqbo7pganh ch7LE2o cKzJ5hRncô 7LE2với lờicKzJ5hRn quảnMgqbo7pgg cáocKzJ5hRn “Mgqbo7pghàng VMgqbo7pgiệt Na7LE2m chấcKzJ5hRnt lượngcKzJ5hRn ccKzJ5hRnao”. ThậtcKzJ5hRn rMgqbo7pga thìMgqbo7pg 7LE2mắt nhìnMgqbo7pg Mgqbo7pgcủa 7LE2hai ngư7LE2ời ncKzJ5hRnày cKzJ5hRncô đềucKzJ5hRn ticKzJ5hRnn tcKzJ5hRnưởng 7LE2cả. ThậtMgqbo7pg r7LE2a hơncKzJ5hRn nữa7LE2 t7LE2hì chícKzJ5hRnnh 7LE2cô cMgqbo7pgòn muốn7LE2 Mgqbo7pgdấm dcKzJ5hRnúi a7LE2nh chMgqbo7pgo mMgqbo7pgình kcKzJ5hRnia cKzJ5hRnmà ^^.

Nhân viê7LE2n cKzJ5hRnxếp l7LE2oạt đcKzJ5hRnồ ăn7LE2 lênMgqbo7pg bànMgqbo7pg. ĐịcKzJ5hRnnh cKzJ5hRnmở ncKzJ5hRnút cha7LE2i rưcKzJ5hRnợu 7LE2vang một7LE2 7LE2cách t7LE2hành thạocKzJ5hRn, x7LE2ếp mcKzJ5hRnấy chMgqbo7pgiếc Mgqbo7pgly lạMgqbo7pgi rồi7LE2 bắ7LE2t đ7LE2ầu r7LE2ót. ÔngcKzJ5hRn ThụMgqbo7pg nhcKzJ5hRnìn Định,cKzJ5hRn lMgqbo7pgại n7LE2hìn vẻcKzJ5hRn mặt7LE2 Mgqbo7pgthoáng ửcKzJ5hRnng hồcKzJ5hRnng cMgqbo7pgô ch7LE2áu gái,cKzJ5hRn giọngMgqbo7pg v7LE2ui vẻ.

“Ái chà!Mgqbo7pg CoMgqbo7pgi nh7LE2ư bác7LE2 làmMgqbo7pg chuyệnMgqbo7pg thừacKzJ5hRn r7LE2ồi? ThếcKzJ5hRn Mgqbo7pganh 7LE2em hcKzJ5hRnàng xóMgqbo7pgm cKzJ5hRnláng giề7LE2ng lcKzJ5hRnáng tỏiMgqbo7pg chắccKzJ5hRn qucKzJ5hRný ncKzJ5hRnhau chứMgqbo7pg hả?”

Bình tĩnhcKzJ5hRn nh7LE2ư cKzJ5hRnĐịnh mMgqbo7pgà chcKzJ5hRnai 7LE2rượu tron7LE2g 7LE2tay c7LE2ũng chệccKzJ5hRnh cKzJ5hRnđi, khiế7LE2n rượu  sánhcKzJ5hRn cảcKzJ5hRn rMgqbo7pga m7LE2ép lyMgqbo7pg, tro7LE2ng lúMgqbo7pgc Mgqbo7pgđó, DươMgqbo7pgng cKzJ5hRnnhư “đứngcKzJ5hRn hìMgqbo7pgnh”. 7LE2Cô rầucKzJ5hRn rcKzJ5hRnĩ nhcKzJ5hRnìn ôngMgqbo7pg Thụ,7LE2 nMgqbo7pghăn nhó.

“Trời, báMgqbo7pgc hcKzJ5hRnỏi gì7LE2 khMgqbo7pgó Mgqbo7pgthế cKzJ5hRnạ. QMgqbo7pguý kiếc7LE2 gMgqbo7pgì cMgqbo7pgơ chứ?”

“Ơ h7LE2ay co7LE2n b7LE2é này.Mgqbo7pg HàMgqbo7pgng xMgqbo7pgóm t7LE2hì hoặcMgqbo7pg quMgqbo7pgý 7LE2nhau hcKzJ5hRnoặc 7LE2ghét nh7LE2au. Th7LE2ế haMgqbo7pgi cKzJ5hRnđứa c7LE2hẳng lcKzJ5hRnẽ lạcKzJ5hRni ghéMgqbo7pgt nh7LE2au à?

Im lMgqbo7pgìm. I7LE2m lìm.

Dương tMgqbo7pgrộm ncKzJ5hRnhìn cKzJ5hRnsang Định,Mgqbo7pg cMgqbo7pghỉ 7LE2thấy Mgqbo7pganh Mgqbo7pgcẩn trọMgqbo7pgng đặtMgqbo7pg lcKzJ5hRny rượcKzJ5hRnu xuMgqbo7pgống tr7LE2ước m7LE2ặt ôncKzJ5hRng T7LE2hụ, khôngMgqbo7pg ccKzJ5hRnó v7LE2ẻ gìcKzJ5hRn l7LE2à sẽ7LE2 “phunMgqbo7pg châu7LE2 n7LE2hả n7LE2gọc” gcKzJ5hRniải đápcKzJ5hRn tMgqbo7pghắc mắ7LE2c ccKzJ5hRnho ôngcKzJ5hRn bácMgqbo7pg Mgqbo7pgmình, thế7LE2 nên  cuốcKzJ5hRni cùncKzJ5hRng cKzJ5hRncô đànhMgqbo7pg ch7LE2ép 7LE2miệng, ấpMgqbo7pg úng.

“Thì ccKzJ5hRnũng hàncKzJ5hRng xómMgqbo7pg bìcKzJ5hRnnh thườngcKzJ5hRn màcKzJ5hRn bác”.

Định hơ7LE2i ngướccKzJ5hRn nhì7LE2n cKzJ5hRncô kcKzJ5hRnhiến D7LE2ương lựngcKzJ5hRn khựng,7LE2 nhcKzJ5hRnưng 7LE2cuối c7LE2ùng Mgqbo7pganh chỉ7LE2 ncKzJ5hRnói nMgqbo7pghẹ nhàng.

“Em u7LE2ống cMgqbo7pghút vaMgqbo7pgng nhé?”

“Dạ ít7LE2 thMgqbo7pgôi ạ!”

Dương ccKzJ5hRnầm Mgqbo7pglấy 7LE2ly rượu7LE2 Định7LE2 đư7LE2a, thấcKzJ5hRny màucKzJ5hRn rượMgqbo7pgu 7LE2sóng sánMgqbo7pgh. Hì7LE2nh nMgqbo7pghư tráiMgqbo7pg ticKzJ5hRnm Mgqbo7pgcô Mgqbo7pgcũng đcKzJ5hRnang Mgqbo7pgcó 7LE2chút cKzJ5hRnsóng sán7LE2h cKzJ5hRntròng tcKzJ5hRnrành. VôMgqbo7pg cKzJ5hRnlí, ch7LE2ưa uố7LE2ng màMgqbo7pg đãcKzJ5hRn thấyMgqbo7pg tâ7LE2y 7LE2tây Mgqbo7pglà Mgqbo7pgthế nàoMgqbo7pg nhỉ?

Ông ThụcKzJ5hRn cKzJ5hRngiơ Mgqbo7pgly Mgqbo7pgrượu lênMgqbo7pg, vMgqbo7pgui vẻ7LE2 7LE2“Nào n7LE2ào… Uố7LE2ng mừngMgqbo7pg gặpMgqbo7pg mặt7LE2 nMgqbo7pgào! HữuMgqbo7pg dcKzJ5hRnuyên thìMgqbo7pg mMgqbo7pgới năMgqbo7pgng tMgqbo7pgương ngộ7LE2. HcKzJ5hRnai đứacKzJ5hRn lMgqbo7pgại c7LE2òn chunMgqbo7pgg váccKzJ5hRnh ncKzJ5hRnữa tcKzJ5hRnhì chcKzJ5hRnú không7LE2 còn7LE2 Mgqbo7pggì phải7LE2 Mgqbo7pglo nữaMgqbo7pg rồi…”

Dương vừaMgqbo7pg cụncKzJ5hRng l7LE2y vừMgqbo7pga nhủcKzJ5hRn thcKzJ5hRnầm 7LE2không cKzJ5hRnhiểu c7LE2ái ýMgqbo7pg tứ7LE2 “không7LE2 còn7LE2 gìMgqbo7pg phảicKzJ5hRn lo”cKzJ5hRncủa bácMgqbo7pg m7LE2ình là7LE2 sacKzJ5hRno đMgqbo7pgây? cKzJ5hRnHay bácMgqbo7pg nghĩMgqbo7pg côcKzJ5hRn đượcKzJ5hRnc lcKzJ5hRnàm hMgqbo7pgàng Mgqbo7pgxóm củ7LE2a an7LE2h l7LE2à co7LE2i n7LE2hư chuộMgqbo7pgt s7LE2a ccKzJ5hRnhĩnh gMgqbo7pgạo rồiMgqbo7pg, kcKzJ5hRnhông phải7LE2 lMgqbo7pgo Mgqbo7pglắng cMgqbo7pgho 7LE2nó n7LE2ữa. Ôi,7LE2 thế7LE2 thMgqbo7pgì chắcMgqbo7pg Mgqbo7pgbác cKzJ5hRncô lầmcKzJ5hRn tcKzJ5hRno mất7LE2 rồi.cKzJ5hRn C7LE2ô lạicKzJ5hRn liếcMgqbo7pg trộmMgqbo7pg 7LE2Định Mgqbo7pgqua vành7LE2 lycKzJ5hRn. AncKzJ5hRnh nhấp7LE2 ngụmMgqbo7pg rượcKzJ5hRnu, cũnMgqbo7pgg cKzJ5hRnkhông đáp7LE2 lờicKzJ5hRn củcKzJ5hRna cKzJ5hRnông Thụ,Mgqbo7pg như7LE2ng cKzJ5hRnvẻ trầm7LE2 t7LE2ĩnh Mgqbo7pgvà tMgqbo7pghư thái.

Dương Mgqbo7pgvốn cKzJ5hRnlà người7LE2 khô7LE2ng cKzJ5hRngiỏi vềMgqbo7pg cKzJ5hRntâm lícKzJ5hRn đàncKzJ5hRn ôncKzJ5hRng. NhữcKzJ5hRnng cKzJ5hRnphán đocKzJ5hRnán c7LE2ủa ccKzJ5hRnô lúc7LE2 nào7LE2 ccKzJ5hRnũng trật7LE2 lất7LE2. NêcKzJ5hRnn đôi7LE2 khcKzJ5hRni tcKzJ5hRnrực 7LE2cảm cKzJ5hRncủa mMgqbo7pgình cKzJ5hRnmách bảcKzJ5hRno mMgqbo7pgạnh mẽ,Mgqbo7pg 7LE2Dương vẫnMgqbo7pg ccKzJ5hRnố g7LE2hìm n7LE2ó xcKzJ5hRnuống, sợ7LE2 mình7LE2 lạMgqbo7pgi rơcKzJ5hRni và7LE2o tìn7LE2h huMgqbo7pgống cKzJ5hRn“chạy vàMgqbo7pgo rừncKzJ5hRng mơcKzJ5hRn bắtMgqbo7pg Mgqbo7pgcon 7LE2tưởng bở”.cKzJ5hRn cKzJ5hRnNhưng, l7LE2iệu c7LE2ó sa7LE2i chcKzJ5hRnút nàMgqbo7pgo khMgqbo7pgông nhỉ,&nbscKzJ5hRnp; khi c7LE2ô nhMgqbo7pgận thMgqbo7pgấy đôiMgqbo7pg l7LE2úc ĐịcKzJ5hRnnh nhìcKzJ5hRnn mìnhcKzJ5hRn Mgqbo7pgvà đôcKzJ5hRni cKzJ5hRnmắt thcKzJ5hRnẫm Mgqbo7pgđen kcKzJ5hRnia tMgqbo7pghoáng 7LE2chút lạicKzJ5hRn lấpcKzJ5hRn láncKzJ5hRnh ánMgqbo7pgh cười.

Bữa ăMgqbo7pgn vuMgqbo7pgi vẻcKzJ5hRn, nhẹcKzJ5hRn nhàngcKzJ5hRn, 7LE2bởi báccKzJ5hRn TMgqbo7pghụ liêMgqbo7pgn tục7LE2 7LE2pha trMgqbo7pgò cKzJ5hRnvà “k7LE2ể xMgqbo7pgấu” D7LE2ương. 7LE2Sự xuềcKzJ5hRn xò7LE2a ccKzJ5hRnủa Mgqbo7pgbác kMgqbo7pghiến mọicKzJ5hRn tMgqbo7pghứ trở7LE2 7LE2nên thâ7LE2n ái7LE2, Mgqbo7pgdù thỉnhcKzJ5hRn tMgqbo7pghoảng Mgqbo7pgâm mưuMgqbo7pg “gửicKzJ5hRn gắm”Mgqbo7pg Dương7LE2 cMgqbo7pgho Mgqbo7pgĐịnh báMgqbo7pgc vcKzJ5hRnẫn cKzJ5hRnđể 7LE2lộ 7LE2rõ mồncKzJ5hRn một.cKzJ5hRn ỞMgqbo7pg bêMgqbo7pgn cạcKzJ5hRnnh bMgqbo7pgác, Mgqbo7pgĐịnh dườn7LE2g 7LE2như cũngMgqbo7pg cởicKzJ5hRn mMgqbo7pgở hơn,cKzJ5hRn an7LE2h cườMgqbo7pgi nhiềuMgqbo7pg, nócKzJ5hRni nhiềucKzJ5hRn hơcKzJ5hRnn đôiMgqbo7pg chút.Mgqbo7pg CMgqbo7pgô đặ7LE2c biệtcKzJ5hRn thíc7LE2h kh7LE2i ncKzJ5hRnghe Mgqbo7pghai người7LE2 cKzJ5hRntrao đổi7LE2 vềcKzJ5hRn côcKzJ5hRnng Mgqbo7pgviệc, mặc7LE2 7LE2dù cKzJ5hRnmù tịtcKzJ5hRn kh7LE2ông Mgqbo7pghiểu t7LE2í te7LE2o g7LE2ì, Mgqbo7pgnhưng chỉMgqbo7pg nhì7LE2n kcKzJ5hRnhuôn m7LE2ặt cươngMgqbo7pg 7LE2nghị Mgqbo7pgkia saMgqbo7pgy sưacKzJ5hRn nóMgqbo7pgi v7LE2ề b7LE2ê tôncKzJ5hRng cốt7LE2 t7LE2hép, Mgqbo7pgnói 7LE2về dầmcKzJ5hRn d7LE2èo Mgqbo7pgmóng mMgqbo7pgánh, cKzJ5hRncô cũ7LE2ng thấyMgqbo7pg ncKzJ5hRnhư mì7LE2nh 7LE2đang ng7LE2he nhMgqbo7pgững câcKzJ5hRnu c7LE2huyện  ngọt ngàMgqbo7pgo nhấtcKzJ5hRn trMgqbo7pgên đờcKzJ5hRni. 7LE2Cô cũncKzJ5hRng Mgqbo7pgnhận 7LE2ra, hìcKzJ5hRnnh n7LE2hư cKzJ5hRnchỉ tron7LE2g cMgqbo7pgông 7LE2việc, ĐịnhMgqbo7pg mớicKzJ5hRn tcKzJ5hRnhôi 7LE2tự kìcKzJ5hRnm c7LE2hế Mgqbo7pgmình, Mgqbo7pgở đcKzJ5hRnó, 7LE2anh tựcKzJ5hRn tinMgqbo7pg, quyết7LE2 đoán,Mgqbo7pg 7LE2và khôngMgqbo7pg còn7LE2 kiệmMgqbo7pg 7LE2lời ch7LE2o lắm.

Bữa Mgqbo7pgcơm kéMgqbo7pgo d7LE2ài từ7LE2 ch7LE2iều đếnMgqbo7pg cKzJ5hRnkhi trMgqbo7pgời sMgqbo7pgẩm tcKzJ5hRnối. Mgqbo7pgÁnh nắnMgqbo7pgg Mgqbo7pgchỉ Mgqbo7pgcòn vàiMgqbo7pg vệtMgqbo7pg rcKzJ5hRnớt lạ7LE2i nơMgqbo7pgi nhữn7LE2g thềmMgqbo7pg cMgqbo7pgửa lớn.7LE2 ĐâMgqbo7pgy đó7LE2 phụMgqbo7pgc Mgqbo7pgvụ Mgqbo7pgbắt đMgqbo7pgầu bMgqbo7pgật đècKzJ5hRnn c7LE2hùm 7LE2lên. ÔncKzJ5hRng ThụMgqbo7pg v7LE2à Địn7LE2h cKzJ5hRnđã tiêcKzJ5hRnu diệcKzJ5hRnt hMgqbo7pgết gầncKzJ5hRn 7LE2hai ccKzJ5hRnhai 7LE2vang, còncKzJ5hRn DMgqbo7pgương cMgqbo7pgũng 7LE2bị hơi7LE2 rcKzJ5hRnượu làm7LE2 7LE2cho 7LE2váng vấcKzJ5hRnt. C7LE2ô đanMgqbo7pgg 7LE2định cKzJ5hRngiơ tMgqbo7pgay xcKzJ5hRnin hàngcKzJ5hRn thMgqbo7pgì đúngcKzJ5hRn cKzJ5hRnlúc ấycKzJ5hRn cKzJ5hRn“tuyệt cKzJ5hRnsắc gMgqbo7pgiai nh7LE2ân” của7LE2 bcKzJ5hRnác cKzJ5hRnThụ xMgqbo7pguất 7LE2hiện, vcKzJ5hRnà cKzJ5hRny 7LE2hệt như7LE2 mMgqbo7pgô tả7LE2 củ7LE2a bcKzJ5hRnác, ncKzJ5hRngười nàcKzJ5hRny bụMgqbo7pgng s7LE2ắp rơcKzJ5hRni xuMgqbo7pgống đầucKzJ5hRn gốicKzJ5hRn vàMgqbo7pg tócMgqbo7pg chảcKzJ5hRn Mgqbo7pgcó cọng7LE2 nào.

Lại Mgqbo7pgmột mcKzJ5hRnàn chàcKzJ5hRno Mgqbo7pghỏi cKzJ5hRntưng bừncKzJ5hRng cMgqbo7pghúc tụng,cKzJ5hRn l7LE2úc ấy,Mgqbo7pg 7LE2Dương 7LE2mới biết7LE2 Địn7LE2h làMgqbo7pg ngườiMgqbo7pg thMgqbo7pgiết k7LE2ế nhàcKzJ5hRn h7LE2àng này,7LE2 Mgqbo7pgcòn Mgqbo7pgbác ThụcKzJ5hRn trựccKzJ5hRn ti7LE2ếp chcKzJ5hRnỉ đạocKzJ5hRn tMgqbo7pghi côcKzJ5hRnng. WMgqbo7pgow, th7LE2ảo 7LE2nào thảo7LE2 nMgqbo7pgào, ôngMgqbo7pg chủMgqbo7pg n7LE2hà hàMgqbo7pgng  này 7LE2hồ hởi7LE2 vớiMgqbo7pg bcKzJ5hRnác c7LE2ô v7LE2à ĐMgqbo7pgịnh thế.cKzJ5hRn SaMgqbo7pgu kcKzJ5hRnhi 7LE2vung ta7LE2y ccKzJ5hRnhém một7LE2 cMgqbo7pgâu nhưcKzJ5hRn cKzJ5hRnđinh đ7LE2óng cọccKzJ5hRn Mgqbo7pglà b7LE2ữa cKzJ5hRnăn nàyMgqbo7pg 7LE2hoàn tcKzJ5hRnoàn frcKzJ5hRnee, ônMgqbo7pgg 7LE2ta bècKzJ5hRnn dùMgqbo7pgng đôcKzJ5hRni tacKzJ5hRny núngMgqbo7pg n7LE2ính lôcKzJ5hRni tuột7LE2 bMgqbo7pgác ThcKzJ5hRnụ cKzJ5hRnđi “ccKzJ5hRnhơi” t7LE2ăng 7LE2hai, lạicKzJ5hRn còcKzJ5hRnn cườiMgqbo7pg hcKzJ5hRna hảcKzJ5hRn cKzJ5hRnngoái lạcKzJ5hRni bMgqbo7pgảo Mgqbo7pgphải cKzJ5hRnđi ccKzJ5hRnho ha7LE2i “Mgqbo7pgđứa trcKzJ5hRnẻ” chúngcKzJ5hRn 7LE2mày có7LE2 t7LE2í Mgqbo7pgriêng t7LE2ư chứ.

Tất nhiêcKzJ5hRnn cMgqbo7pgái “đứa7LE2 trẻ7LE2” cKzJ5hRnsơ cKzJ5hRnmi Mgqbo7pgđen tMgqbo7pghì c7LE2hỉ lặnMgqbo7pgg 7LE2lẽ Mgqbo7pgcười còcKzJ5hRnn 7LE2“đứa trẻ”cKzJ5hRn mặccKzJ5hRn Mgqbo7pgváy thìMgqbo7pg tựMgqbo7pg Mgqbo7pgdưng ticKzJ5hRnm đập7LE2 lêMgqbo7pgn Mgqbo7pgthùm thụp.

 

Chương 12.4cKzJ5hRn: NMgqbo7pghẹ ncKzJ5hRnhàng 7LE2mà cKzJ5hRnrát bỏnMgqbo7pgg ^^
Mgqbo7pg(Cháu gáMgqbo7pgi BốcKzJ5hRnng cKzJ5hRnBang cKzJ5hRncủa dcKzJ5hRnì, 7LE2người Mgqbo7pgcó 7LE2cái t7LE2ên gMgqbo7pgiống nhưcKzJ5hRn cá7LE2i côcKzJ5hRn gácKzJ5hRni gMgqbo7pgià tro7LE2ng tMgqbo7pgruyện nàcKzJ5hRny, cKzJ5hRnhe 7LE2he Mgqbo7pghe he)
Không gicKzJ5hRnan d7LE2ần t7LE2rở nêcKzJ5hRnn lặngcKzJ5hRn cKzJ5hRnlẽ khMgqbo7pgiến DMgqbo7pgương  thấy lúcKzJ5hRnng Mgqbo7pgtúng, Mgqbo7pgchỉ cKzJ5hRncòn cáccKzJ5hRnh n7LE2gậm cKzJ5hRnly rượuMgqbo7pg vanMgqbo7pgg, nhấpMgqbo7pg từngMgqbo7pg chú7LE2t một.7LE2 ĐMgqbo7pgịnh Mgqbo7pgđột cKzJ5hRnnhiên mỉMgqbo7pgm cười.

“Cẩn thậ7LE2n s7LE2ay đó”.

Giọng nMgqbo7pgói bcKzJ5hRnất 7LE2chợt 7LE2dịu dàn7LE2g cKzJ5hRncủa ĐịnhMgqbo7pg khiếcKzJ5hRnn DươncKzJ5hRng cò7LE2n thấcKzJ5hRny 7LE2… sacKzJ5hRny cKzJ5hRnhơn 7LE2là rư7LE2ợu. cKzJ5hRnTrong cMgqbo7pghút mcKzJ5hRniên ma7LE2n Mgqbo7pgváng vMgqbo7pgất, 7LE2có một7LE2 sMgqbo7pguy ngMgqbo7pghĩ lướtcKzJ5hRn qucKzJ5hRna kMgqbo7pghiến DcKzJ5hRnương sựccKzJ5hRn n7LE2hớ. cKzJ5hRnKhi tỉnhMgqbo7pg táo7LE2 Mgqbo7pgcô đãcKzJ5hRn 7LE2làm đ7LE2ủ t7LE2rò mấtMgqbo7pg cKzJ5hRnmặt rồi.7LE2 7LE2Có tíMgqbo7pg m7LE2en vàocKzJ5hRn kh7LE2ông Mgqbo7pgbiết Mgqbo7pgcô cònMgqbo7pg cKzJ5hRngây nhữnMgqbo7pgg ch7LE2uyện gì7LE2 nữa.7LE2 Ý7LE2 ncKzJ5hRnghĩ đócKzJ5hRn kh7LE2iến Dương7LE2 lậcKzJ5hRnp t7LE2ức thẳcKzJ5hRnng lưng,cKzJ5hRn tay 7LE2 cập rậpcKzJ5hRn bucKzJ5hRnông ngacKzJ5hRny 7LE2ly rượMgqbo7pgu xuốMgqbo7pgng bàn.

Định 7LE2nhìn hành7LE2 đMgqbo7pgộng củaMgqbo7pg cô,  khóeMgqbo7pg môMgqbo7pgi vốnMgqbo7pg điềm7LE2 đạmMgqbo7pg chợtcKzJ5hRn coMgqbo7pgng khẽcKzJ5hRn lêMgqbo7pgn Mgqbo7pgtrong mcKzJ5hRnột ncKzJ5hRnụ cườMgqbo7pgi. 7LE2Khi bắ7LE2t gặpcKzJ5hRn cKzJ5hRncái nhì7LE2n ngcKzJ5hRnơ ngácMgqbo7pg củcKzJ5hRna DươnMgqbo7pgg, nụMgqbo7pg cườiMgqbo7pg đ7LE2ó kh7LE2ông tắ7LE2t 7LE2đi, cKzJ5hRntrái lạicKzJ5hRn, tcKzJ5hRnrong đôicKzJ5hRn mắtcKzJ5hRn thcKzJ5hRnẫm tối,Mgqbo7pg lạicKzJ5hRn lấpMgqbo7pg láncKzJ5hRnh nhữnMgqbo7pgg ánMgqbo7pgh Mgqbo7pgsáng cócKzJ5hRn phần7LE2 tMgqbo7pgrêu ch7LE2ọc. Dươn7LE2g hcKzJ5hRnơi Mgqbo7pgđờ cKzJ5hRnra, cảmMgqbo7pg giácKzJ5hRnc cácKzJ5hRni khônMgqbo7pgg khMgqbo7pgí mờcKzJ5hRn cKzJ5hRnám nàMgqbo7pgy cKzJ5hRnkhiến cKzJ5hRncô ccKzJ5hRnó cMgqbo7pghút 7LE2không tựMgqbo7pg nhiên,Mgqbo7pg t7LE2ay cMgqbo7pgô Mgqbo7pglại muố7LE2n tMgqbo7pghò 7LE2ra cầmcKzJ5hRn lMgqbo7pgy rượ7LE2u chcKzJ5hRno Mgqbo7pgbớt thừacKzJ5hRn thã7LE2i, ncKzJ5hRnhưng Mgqbo7pgrồi lại7LE2 rụtMgqbo7pg lại7LE2 kcKzJ5hRnhông dám.

Khi nhữncKzJ5hRng sợi7LE2 tcKzJ5hRnơ Mgqbo7pgcảm xúcKzJ5hRnc cứMgqbo7pg 7LE2giăng mắMgqbo7pgc đâMgqbo7pgu 7LE2đó quaMgqbo7pgnh hacKzJ5hRni người,7LE2 Định7LE2 đột7LE2 cKzJ5hRnngột r7LE2ủ D7LE2ương cKzJ5hRnđi 7LE2vòng quan7LE2h khMgqbo7pgu nhàcKzJ5hRn Mgqbo7pghàng. DươnMgqbo7pgg đứngcKzJ5hRn dậ7LE2y, cảMgqbo7pg ngườicKzJ5hRn nhưcKzJ5hRn đượMgqbo7pgc thả7LE2 lỏng,Mgqbo7pg khôngMgqbo7pg n7LE2én đượccKzJ5hRn côcKzJ5hRn thcKzJ5hRnở cKzJ5hRnphào một7LE2 cái,7LE2 Mgqbo7pgđi theMgqbo7pgo ĐịncKzJ5hRnh. AncKzJ5hRnh bướcMgqbo7pg chậ7LE2m cKzJ5hRnrãi, đủMgqbo7pg đcKzJ5hRnể đôiMgqbo7pg giày7LE2 cKzJ5hRn5 p7LE2hân Mgqbo7pgcủa Dươ7LE2ng k7LE2hông Mgqbo7pgbị quácKzJ5hRn tảcKzJ5hRni cKzJ5hRnkhi côcKzJ5hRn bư7LE2ớc theMgqbo7pgo anhcKzJ5hRn. Vừa7LE2 đcKzJ5hRni ĐịnhMgqbo7pg vừaMgqbo7pg chỉ7LE2 dcKzJ5hRnẫn chcKzJ5hRno 7LE2Dương nhữ7LE2ng điểmMgqbo7pg đặcKzJ5hRnc biMgqbo7pgệt 7LE2nho Mgqbo7pgnhỏ 7LE2của nh7LE2à hàngMgqbo7pg nàcKzJ5hRny, cKzJ5hRnnhư kMgqbo7pghu h7LE2ầm rượMgqbo7pgu, “ccKzJ5hRnăn p7LE2hòng 7LE2sao rơi”,7LE2 “hcKzJ5hRnồ rửa7LE2 c7LE2hân” khiếnMgqbo7pg DươngcKzJ5hRn 7LE2mắt trcKzJ5hRnòn 7LE2mắt dẹt.cKzJ5hRn KhônMgqbo7pgg kMgqbo7pghí d7LE2ần trởcKzJ5hRn lạ7LE2i scKzJ5hRnự tự7LE2 nhiêncKzJ5hRn, Dư7LE2ơng cũMgqbo7pgng cKzJ5hRnvô tưMgqbo7pg Mgqbo7pghỏi hMgqbo7pgan đủcKzJ5hRn chuyện.7LE2 MặcMgqbo7pg những7LE2 cKzJ5hRnthắc mắcKzJ5hRnc ng7LE2ô nghêcKzJ5hRn củcKzJ5hRna cô,7LE2 ĐịncKzJ5hRnh cKzJ5hRnthong thả7LE2 trả7LE2 cKzJ5hRnlời Mgqbo7pgcẩn thậnMgqbo7pg từngcKzJ5hRn ch7LE2út một.

Nhà hàcKzJ5hRnng đ7LE2ã lênMgqbo7pg đèn7LE2. DươMgqbo7pgng cảcKzJ5hRnm nhậnMgqbo7pg dường7LE2 nhcKzJ5hRnư ĐịnhcKzJ5hRn r7LE2ất đểcKzJ5hRn tâm7LE2 đến7LE2 vi7LE2ệc thiế7LE2t kMgqbo7pgế áncKzJ5hRnh sMgqbo7pgáng 7LE2trong nh7LE2ững Mgqbo7pgcông trìn7LE2h ccKzJ5hRnủa mMgqbo7pgình, nêncKzJ5hRn từ7LE2 7LE2khu reso7LE2rt RaiMgqbo7pgnbow đếnMgqbo7pg nhàMgqbo7pg hcKzJ5hRnàng nàcKzJ5hRny, ánhcKzJ5hRn sMgqbo7pgáng đcKzJ5hRnều rấMgqbo7pgt đ7LE2ẹp mắcKzJ5hRnt, đềucKzJ5hRn 7LE2là tMgqbo7pghứ mMgqbo7pgàu vàng7LE2 cKzJ5hRnấm Mgqbo7pgáp, sóncKzJ5hRng sáMgqbo7pgnh nhưcKzJ5hRn mậtMgqbo7pg ong. &nbspMgqbo7pg;Từng cMgqbo7pgăn cKzJ5hRnphòng cKzJ5hRnnhư 7LE2từng ôMgqbo7pg nhỏMgqbo7pg phMgqbo7pgát sáMgqbo7pgng, cKzJ5hRnngọt ngàoMgqbo7pg vcKzJ5hRnà bMgqbo7pgí mậtcKzJ5hRn. DươncKzJ5hRng cMgqbo7pgứ tư7LE2ởng ĐịncKzJ5hRnh s7LE2ẽ dắtcKzJ5hRn c7LE2ô vàMgqbo7pgo Mgqbo7pgmột ccKzJ5hRnăn phMgqbo7pgòng Mgqbo7pgnào đócKzJ5hRn, nhưn7LE2g cuốicKzJ5hRn cMgqbo7pgùng nơ7LE2i dừnMgqbo7pgg lạMgqbo7pgi củ7LE2a họcKzJ5hRn lcKzJ5hRnại lMgqbo7pgà mộtcKzJ5hRn 7LE2cây cKzJ5hRncầu Mgqbo7pggỗ nhỏ7LE2 nhưcKzJ5hRnng chắcMgqbo7pg chắn,Mgqbo7pg nằcKzJ5hRnm bêMgqbo7pgn rìMgqbo7pga cMgqbo7pgủa Mgqbo7pgkhu ncKzJ5hRnhà hà7LE2ng. ThấMgqbo7pgy bcKzJ5hRnãi cátcKzJ5hRn Mgqbo7pgdưới ch7LE2ân mịnMgqbo7pg cKzJ5hRnmàng, Dư7LE2ơng khô7LE2ng ncKzJ5hRngại 7LE2ngần cởiMgqbo7pg giầy7LE2 Mgqbo7pgra, r7LE2ồi 7LE2đi trêcKzJ5hRnn cát.

Trăng n7LE2on vừa7LE2 lên.cKzJ5hRn Nh7LE2ững bướcKzJ5hRnc ch7LE2ân cMgqbo7pgủa DươncKzJ5hRng h7LE2ơi lMgqbo7pgún xuốngMgqbo7pg trênMgqbo7pg nềMgqbo7pgn cátcKzJ5hRn l7LE2ấp 7LE2lánh sáMgqbo7pgng bạccKzJ5hRn bởMgqbo7pgi 7LE2ánh trăcKzJ5hRnng và7LE2 áncKzJ5hRnh điệMgqbo7pgn 7LE2vàng Mgqbo7pghắt 7LE2ra tcKzJ5hRnừ cKzJ5hRnkhu cKzJ5hRnnhà lcKzJ5hRnớn. BcKzJ5hRnên cạn7LE2h, Mgqbo7pgĐịnh vẫnMgqbo7pg đicKzJ5hRn giầy,7LE2 acKzJ5hRnnh 7LE2nhẹ nhàcKzJ5hRnng cầmcKzJ5hRn lấ7LE2y đô7LE2i g7LE2iầy trcKzJ5hRnong cKzJ5hRntay DươngcKzJ5hRn kcKzJ5hRnhiến Mgqbo7pgcô hơMgqbo7pgi ngcKzJ5hRnỡ ngànMgqbo7pgg Mgqbo7pgvà cócKzJ5hRn chútMgqbo7pg bốicKzJ5hRn rối.Mgqbo7pg cKzJ5hRnỪ tcKzJ5hRnhì 7LE2thừa nMgqbo7pghận đMgqbo7pgi, nhữncKzJ5hRng chă7LE2m sócMgqbo7pg Mgqbo7pgcó phần7LE2 nh7LE2ỏ Mgqbo7pgbé n7LE2hư vậMgqbo7pgy khicKzJ5hRnến c7LE2ô …7LE2 th7LE2ích kcKzJ5hRninh 7LE2lên được7LE2 ^^

Gió bcKzJ5hRniển manMgqbo7pgg thêMgqbo7pgm mcKzJ5hRnột 7LE2chút lạMgqbo7pgnh 7LE2khiến cKzJ5hRnmái tóccKzJ5hRn cKzJ5hRnDương 7LE2bay 7LE2lòa xòa.cKzJ5hRn Mgqbo7pgỞ m7LE2ột nơicKzJ5hRn kh7LE2ông khMgqbo7pgí lãn7LE2g m7LE2ạn nh7LE2ư vậy,7LE2 Dươ7LE2ng rcKzJ5hRnất mucKzJ5hRnốn nócKzJ5hRni đi7LE2ều gMgqbo7pgì đcKzJ5hRnó, tcKzJ5hRnựa nhMgqbo7pgư 7LE2một sựcKzJ5hRn hỏicKzJ5hRn hcKzJ5hRnan Mgqbo7pgân Mgqbo7pgcần, nhưncKzJ5hRng rấtMgqbo7pg sợMgqbo7pg mìcKzJ5hRnnh sẽ7LE2 lMgqbo7pgại cKzJ5hRnbuột miệngMgqbo7pg cKzJ5hRnra mộMgqbo7pgt cMgqbo7pgâu nóicKzJ5hRn vôcKzJ5hRn duyêMgqbo7pgn. Cu7LE2ối cMgqbo7pgùng DưMgqbo7pgơng chMgqbo7pgọn sMgqbo7pgự icKzJ5hRnm lặng.

“Hôm naMgqbo7pgy Dươn7LE2g ítcKzJ5hRn Mgqbo7pgnói nhỉ?”

Dương ngướccKzJ5hRn lMgqbo7pgên, hơiMgqbo7pg bấ7LE2t ngMgqbo7pgờ vìMgqbo7pg Mgqbo7pgcâu nhcKzJ5hRnận x7LE2ét của7LE2 Định,cKzJ5hRn c7LE2hỉ địnhMgqbo7pg nócKzJ5hRni lạ7LE2i mộtcKzJ5hRn cMgqbo7pgâu đạiMgqbo7pg lMgqbo7pgoại cô7LE2 í7LE2t nóicKzJ5hRn Mgqbo7pgsao 7LE2bằng cKzJ5hRnanh, như7LE2ng Mgqbo7pgcuối cùn7LE2g, Mgqbo7pgvẫn ccKzJ5hRnứ thấyMgqbo7pg thếMgqbo7pg cKzJ5hRnnào đóMgqbo7pg, côcKzJ5hRn cKzJ5hRncười ngượ7LE2ng ngùng.

“Tại e7LE2m 7LE2đang sMgqbo7pguy nghĩ”

Định khôMgqbo7pgng 7LE2hỏi 7LE2tiếp, mMgqbo7pgà chỉ7LE2 nh7LE2ìn cKzJ5hRncô, tMgqbo7pgựa 7LE2như đợ7LE2i ccKzJ5hRnô n7LE2ói thMgqbo7pgêm. DươncKzJ5hRng b7LE2ật cười.

“Em đang7LE2 su7LE2y ng7LE2hĩ xeMgqbo7pgm 7LE2trái cKzJ5hRnđất nàMgqbo7pgy 7LE2hẹp đMgqbo7pgến cỡcKzJ5hRn Mgqbo7pgnào cKzJ5hRnmà cKzJ5hRnem bị7LE2 d7LE2ấm dúMgqbo7pgi ch7LE2o Mgqbo7pganh nhữn7LE2g 7LE2hai lần?”

Định chợcKzJ5hRnt nMgqbo7pghìn bâcKzJ5hRnng q7LE2uơ xMgqbo7pga 7LE2xa “cKzJ5hRnÀ, cKzJ5hRnnhư 7LE2chú cKzJ5hRnThụ nói7LE2, ccKzJ5hRnái đócKzJ5hRn ngườiMgqbo7pg 7LE2ta gọi7LE2 Mgqbo7pglà “h7LE2ữu duyên””

Dương icKzJ5hRnm bặcKzJ5hRnt. Liế7LE2m 7LE2đôi cKzJ5hRnmôi cMgqbo7pgảm gcKzJ5hRniác đanMgqbo7pgg kMgqbo7pghô đ7LE2i vìMgqbo7pg Mgqbo7pggió Mgqbo7pgbiển, Mgqbo7pgDương hcKzJ5hRnồi 7LE2hộp nhìncKzJ5hRn kcKzJ5hRnhuôn cKzJ5hRnmặt nghcKzJ5hRniêng nghiên7LE2g củaMgqbo7pg ĐcKzJ5hRnịnh, ncKzJ5hRnhững đườn7LE2g néMgqbo7pgt tro7LE2ng s7LE2ự khắccKzJ5hRn Mgqbo7pgchạm dịuMgqbo7pg 7LE2dàng củacKzJ5hRn á7LE2nh sáng7LE2 k7LE2hiến lò7LE2ng côcKzJ5hRn bMgqbo7pgỗng n7LE2hiên trà7LE2o cKzJ5hRndâng mộtcKzJ5hRn ccKzJ5hRnảm giáccKzJ5hRn ê7LE2m ả7LE2 lạMgqbo7pg Mgqbo7pglùng. 7LE2Dương đanMgqbo7pgg tínMgqbo7pgh cKzJ5hRnhỏi anMgqbo7pgh “hữuMgqbo7pg cKzJ5hRnduyên thìMgqbo7pg sao”cKzJ5hRn nhMgqbo7pgưng cKzJ5hRnchưa kịp7LE2 mcKzJ5hRnở lờMgqbo7pgi, ĐịnhcKzJ5hRn 7LE2đã q7LE2uay Mgqbo7pgnhìn cô,Mgqbo7pg đô7LE2i mMgqbo7pgắt đencKzJ5hRn bì7LE2nh thcKzJ5hRnản h7LE2ỏi mộtcKzJ5hRn ccKzJ5hRnâu 7LE2rất …cKzJ5hRn không7LE2 liên7LE2 quan.

“Có thậcKzJ5hRnt thếcKzJ5hRn không?”

Dương sữ7LE2ng r7LE2a ngMgqbo7pgơ cKzJ5hRnngác “ThcKzJ5hRnật 7LE2gì ạ?”

Định đặtcKzJ5hRn đôi7LE2 giầyMgqbo7pg 7LE2của Mgqbo7pgDương xu7LE2ống thànhcKzJ5hRn cầu,cKzJ5hRn rồi7LE2 xỏMgqbo7pg tcKzJ5hRnay Mgqbo7pgtúi quầnMgqbo7pg, nMgqbo7pgét mặcKzJ5hRnt vẫncKzJ5hRn không7LE2 đổi.

“À c7LE2huyện cKzJ5hRnchiều naMgqbo7pgy. CMgqbo7pgó tcKzJ5hRnhật lMgqbo7pgà tôiMgqbo7pg khôn7LE2g Mgqbo7pgcó …Mgqbo7pg 7LE2xi ncKzJ5hRnhê 7LE2gì 7LE2với Mgqbo7pgem không?”

Ôi má7LE2 ơi.7LE2 cKzJ5hRnCô cKzJ5hRncó nêMgqbo7pgn Mgqbo7pgnhảy l7LE2uôn xuMgqbo7pgống biểncKzJ5hRn cMgqbo7pgho xon7LE2g Mgqbo7pgđời khMgqbo7pgông? cKzJ5hRnDương bặmcKzJ5hRn chặ7LE2t mcKzJ5hRnôi, cốMgqbo7pg néncKzJ5hRn cảmcKzJ5hRn giácMgqbo7pg xấuMgqbo7pg Mgqbo7pghổ đế7LE2n tận7LE2 châcKzJ5hRnn tóc.

“Lúc đó…7LE2 Lú7LE2c đó7LE2 l7LE2à cMgqbo7pgháu acKzJ5hRnnh chMgqbo7pgọc ecKzJ5hRnm mà…”

Định vẫn7LE2 khôngcKzJ5hRn cKzJ5hRnbuông tha.

“Vậy nghĩMgqbo7pga lMgqbo7pgà tôMgqbo7pgi cKzJ5hRncó… xcKzJ5hRni ncKzJ5hRnhê à???”

Gì thếMgqbo7pg nMgqbo7pgày? Sa7LE2o cKzJ5hRncâu chcKzJ5hRnuyện nMgqbo7pgó lạiMgqbo7pg 7LE2dẫn vềMgqbo7pg ccKzJ5hRnái cMgqbo7pghủ đề7LE2 o7LE2ái oMgqbo7pgăm ncKzJ5hRnày chứ.Mgqbo7pg ChẳngMgqbo7pg cKzJ5hRnlẽ côcKzJ5hRn Mgqbo7pglại cKzJ5hRnđi 7LE2… gậtcKzJ5hRn đầu?cKzJ5hRn MàMgqbo7pg lắc7LE2 t7LE2hì thà7LE2 xúMgqbo7pgi Mgqbo7pgcô đi…7LE2 ccKzJ5hRnhết còncKzJ5hRn hơn!!!!

Dương ccKzJ5hRnắm mặtMgqbo7pg xuốn7LE2g đất,7LE2 nhìcKzJ5hRnn xuốcKzJ5hRnng …Mgqbo7pg ngón7LE2 Mgqbo7pgchân mình. Đếm đi đếm lại đúng mười ngón không sót ngón nào, thế mà cô vẫn quyết tâm … đếm tiếp, quyết không thèm ngẩng mặt lên.

Khi Dương bắt đầu di di ngón chân một cách khổ sở, cô chợt nghe thấy trong tiếng gió biển rì rào, tiếng gọi trầm khe khẽ.

“Dương… “

Dương không biết rằng có những khoảnh khắc, cô yêu cái tên mình đến vậy, vì nó được gọi lên rất đỗi dịu dàng. Không cưỡng được tiếng gọi ấy, Dương ngẩng lên nhìn rồi chợt ngơ ngẩn vì đôi mắt đen thẫm đang nhìn mình ấm áp. Sự đùa cợt đã biến mất hẳn, chỉ còn là một sự nghiêm túc khó gọi tên.  Cô trân người chờ đợi thì thấy bàn tay Định ngập ngừng đưa lên, giữ lại những sợi tóc bay rối bời của cô.

“Anh… ”

Định ngừng lại, vẻ như anh cũng đang nói những điều hơi khó khăn với chính bản thân mình. Khoảnh khắc đó cũng khiến Dương  sực nhớ đây là lần đầu tiên Định xưng anh với cô. Từ ngày gặp nhau lần đầu, anh chỉ gọi Dương theo kiểu xưng hô chừng mực “Tôi – em” “ Tôi – Dương”… Thực ra, trong những mối quan hệ xã giao thường ngày, Dương gọi những người hơn tuổi bằng anh rất dễ dàng, và họ, ngay cả những người tuổi thất thập cổ lai hi thì cũng vẫn lờ đi danh xưng chú bác, mà lúc nào cũng nói anh anh em em một cách rất đơn giản để tiện làm việc. Hay những tên trẻ con ngốc xít bây giờ cũng thường lên mặt đòi làm anh với con gái, mà ví dụ điển hình chính là Quân.  Chỉ  có mình Định, anh  xưng “tôi” với Dương, vừa có chút xa cách, lại có chút gì lãnh đạm. Nhưng hôm nay, anh đã xưng “anh” rồi.

Định cười nhẹ, có chút bối rối.

“Anh nghĩ, chúng ta thực sự có duyên”…

Trong vô vàn những cảm xúc lướt qua Dương lúc đó, Dương bỗng nhiên ngơ ngẩn bởi một ý nghĩ, câu nói này sao quen thuộc đến vậy. Rõ ràng, rõ ràng có người đã nói với cô…. Nhưng cảm giác mu bàn tay đàn ông dày dặn chạm nhẹ vào má cô, khiến những ý nghĩ lởn vởn còn sót lại bay biến hết. Cô chỉ biết mở tròn mắt, nhìn sững  người đối diện, và cảm nhận cái chạm nhẹ của bàn tay lên má, quá chừng trìu mến. Nhẹ nhàng mà rát bỏng. Tựa như…

Tiếng điện thoại vang lên bất thình lình khiến đôi tay trên má Dương luyến tiếc rụt lại. Định mở máy.

“Chú đây. Ừ… Sao? Đấu luôn bây giờ rồi à… Được rồi!”

Định quay sang nhìn Dương một thoáng, nhỏ giọng “Ừ, chú sẽ qua. Cứ bình tĩnh nhé”.

Định tắt máy. Dương đã đoán cuộc gọi là từ Quân, nhưng cô không hiểu có chuyện gì mà “đấu” với lại “bình tĩnh” ở đây. Hơi thắc mắc, chưa biết hỏi sao thì Định đã nhẹ giọng.

“Đi với anh nhé?”