Harry Potter Và Tên tù nhân ngục Azkaban - Chương 06

Chương GUxYTYMv6 788fEuBS- MÓ788fEuBSNG VU788fEuBSỐT GUxYTYMvVÀ 788fEuBSLÁ TRÀ
hi GUxYTYMv H788fEuBSarry, 788fEuBSRon vqWFDà HerGUxYTYMvmione bướcGUxYTYMv và788fEuBSo ĐạiGUxYTYMv SảnhGUxYTYMv đườngGUxYTYMv đểGUxYTYMv ăn788fEuBS điể788fEuBSm tâqWFDm 788fEuBSvào sGUxYTYMváng GUxYTYMv hôqWFDm saqWFDu, thì788fEuBS ngqWFDười đầuqWFD tiênGUxYTYMv GUxYTYMvmà 788fEuBStụi qWFDnó thấqWFDy là788fEuBS DracGUxYTYMvo Malfoy788fEuBS. Có788fEuBS vẻGUxYTYMv nh788fEuBSư 788fEuBS GUxYTYMvMalfoy đaGUxYTYMvng 788fEuBSmua 788fEuBSvui cGUxYTYMvho mộtGUxYTYMv nhóqWFDm h788fEuBSọc sin788fEuBSh nqWFDhà Slythe788fEuBSrin bằngGUxYTYMv mGUxYTYMvột qWFDcâu GUxYTYMv qWFDchuyện chọcGUxYTYMv cườqWFDi. LúqWFDc GUxYTYMvHarry, qWFDRon qWFDvà HermGUxYTYMvione 788fEuBSđi ngaGUxYTYMvng GUxYTYMvqua, Malf788fEuBSoy đang788fEuBS qWFD nhạiGUxYTYMv mộ788fEuBSt v788fEuBSẻ mặqWFDt đGUxYTYMvau đớGUxYTYMvn đếnqWFD qWFDbất tỉnGUxYTYMvh qWFDkhá khôiqWFD hàqWFDi, 788fEuBSthế là788fEuBS qGUxYTYMvuanh nó788fEuBS nổGUxYTYMv GUxYTYMvra qWFD 788fEuBSmột tGUxYTYMvràng cười.
Hermione GUxYTYMvđi ngaqWFDy sa788fEuBSu lưnqWFDg Harry788fEuBS, nói:
"Kệ xGUxYTYMvác qWFDnó. 788fEuBSCứ 788fEuBSmặc kệGUxYTYMv n788fEuBSó điGUxYTYMv, qWFDnó qWFDchẳng đángGUxYTYMv qWFDđể m788fEuBSình bậnqWFD tâmGUxYTYMv đâu..."
Nhưng PanqWFDcy PqWFDarkinson, mộ788fEuBSt coGUxYTYMvn GUxYTYMvbé qWFDnhà SlytherqWFDin, m788fEuBSặt tẹGUxYTYMvt dGUxYTYMva nhăqWFDn 788fEuBSnhư qWFDmặt chó788fEuBS P788fEuBSug chợ788fEuBSt rítqWFD GUxYTYMvlên th788fEuBSe thé:
"Ê, Pot788fEuBSter! 788fEuBSPotter ơi,GUxYTYMv vGUxYTYMviên giám788fEuBS ngụcGUxYTYMv AqWFDzkaban đan788fEuBSg tớiGUxYTYMv kGUxYTYMvìa! PotteqWFDr, Hùuuuu!"
Harry ngồiqWFD GUxYTYMvphịch xuống788fEuBS cáiGUxYTYMv g788fEuBShế bê788fEuBSn cạ788fEuBSnh Geor788fEuBSge GUxYTYMvở bànGUxYTYMv ăGUxYTYMvn củaGUxYTYMv 788fEuBSnhà Gryffind788fEuBSor. GUxYTYMvGeorge pháqWFDt qWFDcho t788fEuBSụi GUxYTYMvnó mấGUxYTYMvy t788fEuBSờ giấy:
"Thời 788fEuBSkhóa GUxYTYMvbiểu của788fEuBS học788fEuBS siqWFDnh năqWFDm thứGUxYTYMv bqWFDa đây.GUxYTYMv ỦaqWFD, cqWFDó GUxYTYMvchuyện GUxYTYMvgì vậyqWFD Harry?"
Ron ngồqWFDi xuốngqWFD GUxYTYMvghế bên788fEuBS kiGUxYTYMva GeorgeGUxYTYMv, trqWFDừng mắt788fEuBS nhìGUxYTYMvn qu788fEuBSa phí788fEuBSa GUxYTYMvbàn ănGUxYTYMv qWFDnhà SGUxYTYMvlytherin, nói:
"Thằng Malfoy."
George ngưGUxYTYMvớc n788fEuBShìn qu788fEuBSa, vừaGUxYTYMv đúnqWFDg lGUxYTYMvúc qWFDthấy MalfoqWFDy GUxYTYMvlại 788fEuBSđang m788fEuBSột lần788fEuBS nữaqWFD giảqWFD bộ788fEuBS xỉu788fEuBS mộtqWFD c788fEuBSách qWFDđầy sợGUxYTYMv hãi788fEuBS. qWFDGeorge bình788fEuBS thản788fEuBS nói:
"Thằng nhqWFDãi ranh788fEuBS. GUxYTYMvNó 788fEuBScũng đâqWFDu 788fEuBScó oaqWFDi 788fEuBSphong 788fEuBSlẫm 788fEuBS liệtqWFD qWFDgì c788fEuBSho lắmGUxYTYMv GUxYTYMvkhi vGUxYTYMviên g788fEuBSiám ngụcGUxYTYMv AzkabaqWFDn kiểGUxYTYMvm trqWFDa đoàGUxYTYMvn tàGUxYTYMvu tốiqWFD hôqWFDm quGUxYTYMva qWFD đâ788fEuBSu. 788fEuBSNó cũ788fEuBSng chạqWFDy tọtqWFD qWFDqua t788fEuBSoa củaqWFD tụiGUxYTYMv mình788fEuBS, GUxYTYMvphải khônqWFDg Fred?"
Fred kh788fEuBSinh 788fEuBSbỉ liếcGUxYTYMv 788fEuBSmắt nhqWFDìn s788fEuBSang Malfoy:
"Đồ qWFDsém tèGUxYTYMv GUxYTYMvtrong quần."
George nói:
788fEuBS"Ngay nhưqWFD anGUxYTYMvh đâyqWFD cũng788fEuBS khôngqWFD kqWFDhoái cGUxYTYMvho lắm.qWFD 788fEuBSHọ qWFDđúng l788fEuBSà ki788fEuBSnh tởmGUxYTYMv thiệ788fEuBSt, GUxYTYMvmấy viqWFDên g788fEuBSiám ngqWFDục GUxYTYMvAzkaban ấy..."
Fred nói:
"Họ làmqWFD ruộtqWFD g788fEuBSan mqWFDình thiếuGUxYTYMv điều788fEuBS bịGUxYTYMv đông788fEuBS lạnhqWFD hế788fEuBSt vậyqWFD há?"
Harry nóiGUxYTYMv nhỏ:
"Nhưng m788fEuBSà cGUxYTYMvác anGUxYTYMvh đGUxYTYMvâu cGUxYTYMvó x788fEuBSỉu, 788fEuBSphải không?"
George nó788fEuBSi GUxYTYMvmạnh mẽ:
"Quên chuyqWFDện đqWFDó 788fEuBSđi, qWFDHarry. GUxYTYMvCó GUxYTYMvmột lầnqWFD b788fEuBSa ph788fEuBSải điqWFD qWFD tớiqWFD nhGUxYTYMvà ngụcqWFD Azkaba788fEuBSn, n788fEuBShớ khôngqWFD 788fEuBSFred? B788fEuBSa nói788fEuBS đóqWFD lqWFDà nơiGUxYTYMv tồiGUxYTYMv tệqWFD 788fEuBSnhứt màqWFD GUxYTYMv ôqWFDng 788fEuBStừng biếtGUxYTYMv đếnqWFD. GUxYTYMvBa trở788fEuBS vềqWFD GUxYTYMvnhà taGUxYTYMvy cqWFDhân 788fEuBSrun qWFDrẩy 788fEuBSrồi qWFDphát qWFDbệnh GUxYTYMvluôn 788fEuBS mà..qWFD. Mấy788fEuBS viêqWFDn giámGUxYTYMv qWFDngục Az788fEuBSkaban h788fEuBSút hếtqWFD niềmqWFD qWFDvui khỏi788fEuBS qWFDcái nh788fEuBSà ngụcqWFD đó.qWFD GUxYTYMvỞ qWFD tron788fEuBSg đó,qWFD hầqWFDu nhqWFDư tấtqWFD cảGUxYTYMv cáqWFDc tGUxYTYMvù nhâGUxYTYMvn ngụqWFDc AGUxYTYMvzkaban qWFDđều qWFDphát điê788fEuBSn l788fEuBSên GUxYTYMv hết."
Fred qWFDđổi đGUxYTYMvề tài:
"Ừ, đểGUxYTYMv co788fEuBSi th788fEuBSằng MalfqWFDoy sẽGUxYTYMv vuqWFDi nhưqWFD thếqWFD nàGUxYTYMvo 788fEuBSsau qWFD trqWFDận QuiGUxYTYMvdditch đầuGUxYTYMv t788fEuBSiên. NhớqWFD khônGUxYTYMvg? Trận788fEuBS QuiddqWFDitch 788fEuBSđầu qWFDmùa làqWFD trqWFDận giữa788fEuBS qWFD GUxYTYMvđội nhàGUxYTYMv Gry788fEuBSffindor qWFDvà nhàGUxYTYMv Slytherin."
LầnGUxYTYMv qWFDduy nhứtqWFD màGUxYTYMv HarqWFDry vàqWFD MaqWFDlfoy đốiqWFD đầuqWFD nhaGUxYTYMvu 788fEuBS tGUxYTYMvrong mộtGUxYTYMv trậnqWFD QuiqWFDdditch cGUxYTYMvũng l788fEuBSà 788fEuBSlần MqWFDalfoy đãqWFD bịthqWFDua tqWFDe tGUxYTYMvua xiểng788fEuBS qWFD liểng.788fEuBS Nhớ788fEuBS lạGUxYTYMvi trậGUxYTYMvn đó788fEuBS, GUxYTYMvHarry thGUxYTYMvấy phấnGUxYTYMv khởi788fEuBS lqWFDên cqWFDhút đỉn788fEuBSh, bè788fEuBSn tựGUxYTYMv 788fEuBSlấy qWFD 788fEuBScho mìnhGUxYTYMv mấyGUxYTYMv 788fEuBSkhúc xú788fEuBSc xích788fEuBS vqWFDà cGUxYTYMvà qWFDchua chiên.
Hermione còqWFDn mGUxYTYMvải nghiê788fEuBSn qWFDcứu GUxYTYMvcái thời788fEuBS khóqWFDa biểuGUxYTYMv mớqWFDi của788fEuBS GUxYTYMvmình. qWFDCô bqWFDé GUxYTYMvmừng rỡGUxYTYMv kêuGUxYTYMv lên:
"Ôi, qWFDhay q788fEuBSuá! TụiGUxYTYMv mìqWFDnh bắt788fEuBS đầuGUxYTYMv họ788fEuBSc m788fEuBSấy m788fEuBSôn mớiGUxYTYMv ngaGUxYTYMvy hô788fEuBSm nay."
RoGUxYTYMvn ngqWFDó quGUxYTYMva qWFDvai HermGUxYTYMvione đọc788fEuBS GUxYTYMvké, qWFDmặt mqWFDày nqWFDghiêm tranGUxYTYMvg 788fEuBShẳn ra788fEuBS. NóqWFD nói:
"Hermione ơi,GUxYTYMv ngườGUxYTYMvi GUxYTYMvta GUxYTYMvlàm rốGUxYTYMvi bGUxYTYMveng cáiGUxYTYMv thờiqWFD 788fEuBS khó788fEuBSa GUxYTYMvbiểu của788fEuBS bồGUxYTYMv rồ788fEuBSi. qWFDCoi nè788fEuBS, 788fEuBShọ xếpGUxYTYMv chqWFDo 788fEuBSbồ tớGUxYTYMvi mườGUxYTYMvi môn788fEuBS hqWFDọc mộ788fEuBSt GUxYTYMvngày. qWFD Làm788fEuBS g788fEuBSì cGUxYTYMvó đủqWFD thời788fEuBS giờ."
"Mình sẽqWFD xqWFDoay qWFDsở. MGUxYTYMvình qWFDđã dànGUxYTYMv xếpGUxYTYMv xqWFDong vớiqWFD giáoqWFD sư788fEuBS GUxYTYMvMcGonagall rồi."
Ron vGUxYTYMvẫn cGUxYTYMvười, nói:
"Nhưng mGUxYTYMvà coGUxYTYMvi qWFDnè, 788fEuBSbồ thấy788fEuBS thờiqWFD kh788fEuBSóa biểuGUxYTYMv GUxYTYMvsáng 788fEuBSnay không788fEuBS? ChGUxYTYMvín gqWFDiờ GUxYTYMvmôn T788fEuBSiên tGUxYTYMvri. Và788fEuBS qWFDngay 788fEuBSphía 788fEuBSdưới, cqWFDhín giờ,GUxYTYMv Muggle-học.GUxYTYMv Và..."
Ron c788fEuBShồm qWFDtới, ghGUxYTYMvé sqWFDát GUxYTYMvcái thGUxYTYMvời khóaqWFD GUxYTYMvbiểu hơn,788fEuBS v788fEuBSẻ khGUxYTYMvông GUxYTYMvthể nqWFDào 788fEuBStin được:
"Coi qWFDnè, ng788fEuBSay dưới788fEuBS dò788fEuBSng qWFDđó: môGUxYTYMvn GUxYTYMvSố h788fEuBSọc, 788fEuBScũng GUxYTYMv cqWFDhín 788fEuBSgiờ. GUxYTYMvÝ GUxYTYMvmình nóqWFDi làGUxYTYMv mGUxYTYMvình biết788fEuBS bồ788fEuBS qWFDgiỏi, qWFDHermione à788fEuBS, nhqWFDưng khGUxYTYMvông aqWFDi 788fEuBScó 788fEuBS thqWFDể giỏiGUxYTYMv đ788fEuBSến n788fEuBShư vậy.qWFD LàqWFDm saGUxYTYMvo qWFDcùng m788fEuBSột lúGUxYTYMvc 788fEuBSmà bGUxYTYMvồ có788fEuBS tqWFDhể hGUxYTYMvọc qWFDở qWFDba lGUxYTYMvớp qWFD chứ?"
Her788fEuBSmione nGUxYTYMvói cộc788fEuBS lốc:
"ĐừngqWFD có788fEuBS nguGUxYTYMv. DĩqWFD nhiê788fEuBSn mìGUxYTYMvnh sqWFDẽ kqWFDhông ngGUxYTYMvồi họqWFDc qWFDở trGUxYTYMvong cả788fEuBS bqWFDa lớp788fEuBS qWFDcùng một788fEuBS lúc."
"VậyqWFD thì..."
Hermione ngắt788fEuBS lời:
"Làm ơGUxYTYMvn qWFDđưa gGUxYTYMviùm mqWFDình GUxYTYMvhũ mứt."
"Nhưng..."
Hermione 788fEuBSgắt lên:
"ÔGUxYTYMvi, qWFDRon ơi,788fEuBS nếqWFDu tGUxYTYMvhời khqWFDóa b788fEuBSiểu 788fEuBScủa mìqWFDnh hơiGUxYTYMv đầy788fEuBS qWFD một788fEuBS chGUxYTYMvút thìGUxYTYMv mắcqWFD mqWFDớ g788fEuBSì tqWFDới bồGUxYTYMv hGUxYTYMvả? MìGUxYTYMvnh đãGUxYTYMv nói788fEuBS vGUxYTYMvới bồ788fEuBS rồiqWFD, mìnhGUxYTYMv đãGUxYTYMv dànqWFD qWFD xếpGUxYTYMv xo788fEuBSng hếqWFDt vớiGUxYTYMv gi788fEuBSáo sưqWFD McGonagqWFDall rồi!"
Vừa lúcqWFD GUxYTYMvđó, lãoqWFD HqWFDagrid bư788fEuBSớc và788fEuBSo qWFDĐại GUxYTYMvSảnh đưqWFDờng. qWFD LãqWFDo m788fEuBSặc cái788fEuBS qWFDáo qWFDkhoác qWFDdài bằnGUxYTYMvg lôGUxYTYMvng cqWFDhuột chũGUxYTYMvi, 788fEuBSvà lão788fEuBS cứqWFD lơ788fEuBS đễnhGUxYTYMv vun788fEuBSg 788fEuBS vẫ788fEuBSy xáqWFDc mộtGUxYTYMv c788fEuBSon ch788fEuBSồn hôqWFDi tronqWFDg bànGUxYTYMv qWFDtay tqWFDo kếchGUxYTYMv xùqWFD củGUxYTYMva mình.
Trên đườngGUxYTYMv đi788fEuBS tớ788fEuBSi GUxYTYMvbàn giáoGUxYTYMv viêGUxYTYMvn, lã788fEuBSo dừGUxYTYMvng bước788fEuBS qWFDnói GUxYTYMvvới bọnqWFD trẻ:
"Ổn cảGUxYTYMv qWFDchứ qWFDhả? CqWFDác qWFDcháu 788fEuBSlà nh788fEuBSững họcqWFD tGUxYTYMvrò qWFDtrong qWFD 788fEuBSlớp học788fEuBS đầuqWFD qWFDtiên mqWFDà bqWFDác đượcGUxYTYMv dạqWFDy đqWFDó nghGUxYTYMve! LớpqWFD bắtGUxYTYMv đầu788fEuBS qWFDngay sa788fEuBSu bữaqWFD GUxYTYMvăn 788fEuBS tr788fEuBSưa! BácqWFD phải788fEuBS thứGUxYTYMvc dậy788fEuBS 788fEuBStừ lúcqWFD nămqWFD giờGUxYTYMv sqWFDáng đểGUxYTYMv chuẩGUxYTYMvn bịGUxYTYMv m788fEuBSọi GUxYTYMvthứ GUxYTYMvsẵn qWFD sàn788fEuBSg... 788fEuBSHy vọnqWFDg đqWFDâu 788fEuBSđã vqWFDô đó788fEuBS rồ788fEuBSi... qWFDbác đây,qWFD GUxYTYMvmột tGUxYTYMvhầy giáo.788fEuBS.. thiệtqWFD 788fEuBS tình..."
Lão ngqWFDoác miqWFDệng cườiGUxYTYMv tqWFDoe toét788fEuBS vớiqWFD bọ788fEuBSn GUxYTYMvtrẻ vàqWFD qWFDđi tiGUxYTYMvếp tqWFDới bà788fEuBSn ănGUxYTYMv dGUxYTYMvành cGUxYTYMvho gqWFDiáo viê788fEuBSn, vẫn788fEuBS vunGUxYTYMvg vqWFDẩy qWFDxác co788fEuBSn cGUxYTYMvhồn hôi.
VớiGUxYTYMv mGUxYTYMvột chútGUxYTYMv GUxYTYMvlo â788fEuBSu tronqWFDg giọGUxYTYMvng nqWFDói, RqWFDon thắc788fEuBS mắc:
"Không biếGUxYTYMvt bqWFDác 788fEuBSấy chuẩnGUxYTYMv bịqWFD sẵnqWFD sqWFDàng cGUxYTYMvái gqWFDì l788fEuBSà cá788fEuBSi gìqWFD nhỉ?"
Sảnh788fEuBS ĐườngqWFD bqWFDắt đầuqWFD v788fEuBSắng bớGUxYTYMvt GUxYTYMvkhi mọiqWFD ngưqWFDời lụcGUxYTYMv tụqWFDc đqWFDến lớpqWFD GUxYTYMvhọc qWFDđầu tqWFDiên 788fEuBScủa mìnhGUxYTYMv. GUxYTYMvRon 788fEuBSxem thqWFDời khóGUxYTYMva bGUxYTYMviểu củGUxYTYMva nó:
"Tụi mqWFDình GUxYTYMvphải đqWFDi tqWFDhôi, đ788fEuBSể coqWFDi, lqWFDớp Tiên788fEuBS qWFDtri ởGUxYTYMv tqWFDầng tqWFDrên cGUxYTYMvùng cqWFDủa TGUxYTYMvháp Bắc.GUxYTYMv TqWFDụi mìnhqWFD sẽ788fEuBS mất788fEuBS mườGUxYTYMvi phútqWFD mqWFDới đếnGUxYTYMv được788fEuBS 788fEuBSnơi đó..."
GUxYTYMvBa 788fEuBSđứa GUxYTYMvvội 788fEuBSvàng ănqWFD ch788fEuBSo xonGUxYTYMvg bqWFDữa điểmqWFD tâm,GUxYTYMv chqWFDào qWFD tạm788fEuBS biqWFDệt GUxYTYMvFred và788fEuBS qWFDGeorge, rồ788fEuBSi đGUxYTYMvi t788fEuBSrở r788fEuBSa, băGUxYTYMvng quqWFDa SGUxYTYMvảnh đường.788fEuBS Kh788fEuBSi 788fEuBStụi 788fEuBSnó GUxYTYMv đi788fEuBS nGUxYTYMvgang bGUxYTYMvàn ăqWFDn củqWFDa nhqWFDà Sl788fEuBSytherin, MalfoqWFDy lạGUxYTYMvi biểqWFDu GUxYTYMvdiễn qWFDtrò nhá788fEuBSi qWFDmột 788fEuBScơn qWFD xỉGUxYTYMvu nữaqWFD. Tiếng788fEuBS cườiGUxYTYMv rúGUxYTYMv l788fEuBSên đuổ788fEuBSi the788fEuBSo HarGUxYTYMvry vàoqWFD tậnqWFD tiềnGUxYTYMv sảnh.
Hành t788fEuBSrình GUxYTYMvxuyên GUxYTYMvqua qWFDtòa lâ788fEuBSu đàiGUxYTYMv đểqWFD đếnqWFD ThápGUxYTYMv BắcqWFD qWFD GUxYTYMvlà mộ788fEuBSt hGUxYTYMvành tr788fEuBSình dGUxYTYMvài. HGUxYTYMvai qWFDnăm ở788fEuBS HogGUxYTYMvwarts c788fEuBShưa qWFDđủ để788fEuBS bọnGUxYTYMv trqWFDẻ bi788fEuBSết hếGUxYTYMvt 788fEuBS mọiqWFD th788fEuBSứ qWFDvề tòGUxYTYMva qWFDlâu đ788fEuBSài: qWFDtrước đâyGUxYTYMv tụiGUxYTYMv nqWFDó chư788fEuBSa t788fEuBSừng đượcqWFD 788fEuBSvào bGUxYTYMvên tqWFDrong GUxYTYMv ThápGUxYTYMv Bắc.
Tụi nhỏGUxYTYMv tr788fEuBSèo lêGUxYTYMvn tới788fEuBS qWFDcầu thanGUxYTYMvg tGUxYTYMvhứ bảqWFDy, đến788fEuBS mộqWFDt qWFD đầuGUxYTYMv cầuqWFD tGUxYTYMvhang kqWFDhông t788fEuBShấy qqWFDuen cqWFDhút n788fEuBSào, GUxYTYMvở đó788fEuBS khôn788fEuBSg c788fEuBSó GUxYTYMvcái gGUxYTYMvì kqWFDhác nqWFDgoài qWFD mộtqWFD bứqWFDc trqWFDanh qWFDlớn vẽGUxYTYMv mộtqWFD bãqWFDi GUxYTYMvcỏ trống788fEuBS trơGUxYTYMv tqWFDreo trênqWFD b788fEuBSức tườnGUxYTYMvg 788fEuBSđá, qWFDRon qWFD vừaGUxYTYMv thqWFDở 788fEuBShổn hqWFDển vừaqWFD nói:
"Phải... cóGUxYTYMv... m788fEuBSột... lối...GUxYTYMv qWFDđi... tGUxYTYMvắt... chứ!"
HermioqWFDne ngóqWFD xuống788fEuBS mộtqWFD hànhGUxYTYMv GUxYTYMvlang vắ788fEuBSng bêqWFDn phải:
"Chắc làGUxYTYMv lố788fEuBSi này."
NhưngqWFD RqWFDon nói:
"Không phảGUxYTYMvi đâu.GUxYTYMv qWFDĐó l788fEuBSà hướngGUxYTYMv naqWFDm mà.788fEuBS MấGUxYTYMvy b788fEuBSồ GUxYTYMvngó coqWFDi, tụi788fEuBS qWFDmình cóGUxYTYMv thểqWFD nhìnGUxYTYMv tqWFDhấy mộtGUxYTYMv mảGUxYTYMvng hồGUxYTYMv nướcGUxYTYMv bqWFDên ngoqWFDài cqWFDửa sổGUxYTYMv kìa..."
Harry ng788fEuBSắm bứGUxYTYMvc 788fEuBStranh. MộtqWFD GUxYTYMvchú nGUxYTYMvgựa l788fEuBSùn qWFDmũm mĩm,GUxYTYMv qWFD 788fEuBSlông xáGUxYTYMvm 788fEuBSlốm đốmqWFD, vừqWFDa mqWFDới thonqWFDg d788fEuBSong dẫm788fEuBS lên788fEuBS bã788fEuBSi cỏqWFD vqWFDà thGUxYTYMvơ tGUxYTYMvhẩn n788fEuBShấm 788fEuBS nháp788fEuBS 788fEuBScỏ xanhGUxYTYMv. Tu788fEuBSy đqWFDã queqWFDn vớiqWFD việcqWFD GUxYTYMvcác nqWFDhân vqWFDật tqWFDrong nhGUxYTYMvững bứGUxYTYMvc tranGUxYTYMvh ởqWFD GUxYTYMv GUxYTYMvtrường H788fEuBSogwarts cứGUxYTYMv dqWFDi cqWFDhuyển lu788fEuBSng tunqWFDg v788fEuBSà thqWFDỉnh thoảngqWFD bỏ788fEuBS kGUxYTYMvhung tran788fEuBSh màGUxYTYMv GUxYTYMv 788fEuBSđi 788fEuBSthăm qWFDviếng lẫnqWFD nha788fEuBSu, nhưngGUxYTYMv qWFDHarry GUxYTYMvvẫn cứGUxYTYMv khGUxYTYMvoái 788fEuBSnhìn chúngGUxYTYMv. MộtGUxYTYMv láGUxYTYMvt GUxYTYMv 788fEuBSsau, một788fEuBS hiqWFDệp 788fEuBSsĩ lùqWFDn GUxYTYMvbè b788fEuBSè mGUxYTYMvặc bộ788fEuBS áo788fEuBS giáqWFDp GUxYTYMvcứ kqWFDêu x788fEuBSủng xo788fEuBSẻng kGUxYTYMvhi ôn788fEuBSg bướcqWFD qWFD qWFDvào bức788fEuBS t788fEuBSranh, tGUxYTYMvheo s788fEuBSau lGUxYTYMvà GUxYTYMvcon ngGUxYTYMvựa lùn.qWFD C788fEuBSăn cứqWFD vGUxYTYMvào qWFDdấu vếtqWFD cỏqWFD dậpqWFD cqWFDòn qWFD dínhqWFD GUxYTYMvở đầuqWFD 788fEuBSgối cGUxYTYMvủa bộ788fEuBS đqWFDồ g788fEuBSiáp kqWFDim loạiqWFD ônGUxYTYMvg đanGUxYTYMvg mGUxYTYMvặc, thGUxYTYMvì qWFDcó t788fEuBShể nóGUxYTYMvi chắGUxYTYMvc GUxYTYMv lqWFDà 788fEuBSông GUxYTYMvvừa GUxYTYMvté ngựa.
Nhìn 788fEuBSthấy HaqWFDrry, RoqWFDn vqWFDà Herm788fEuBSione, ônGUxYTYMvg hiệpqWFD sĩGUxYTYMv gà788fEuBSo lên:
"A! QuânqWFD bấtqWFD lươngqWFD nqWFDào qWFDdám xâ788fEuBSm qWFDnhập qWFDlãnh địaGUxYTYMv 788fEuBS riênGUxYTYMvg củaqWFD GUxYTYMvta hqWFDả? Phải788fEuBS chăngqWFD qWFDcác ngươqWFDi đếnqWFD cườiqWFD nhạo788fEuBS qWFDta 788fEuBSngã ngựa?qWFD HãyGUxYTYMv rqWFDút 788fEuBS gưGUxYTYMvơm raGUxYTYMv, đqWFDồ bất788fEuBS lươnqWFDg, đồ788fEuBS chó!"
Ba đứaGUxYTYMv nGUxYTYMvhỏ sửngGUxYTYMv số788fEuBSt đứng788fEuBS qWFDngớ rGUxYTYMva nhqWFDìn ônqWFDg hGUxYTYMviệp sGUxYTYMvĩ GUxYTYMv lùqWFDn đGUxYTYMvang 788fEuBSrút qWFDthanh gươmGUxYTYMv rqWFDa khỏi788fEuBS cáiGUxYTYMv vqWFDỏ ki788fEuBSếm qWFDvà bắtqWFD đầu788fEuBS v788fEuBSung gươqWFDm tr788fEuBSong qWFD taqWFDy qWFDmột cácqWFDh GUxYTYMvhung hăng788fEuBS, cGUxYTYMvòn châqWFDn cẳ788fEuBSng thìGUxYTYMv nhảyqWFD lGUxYTYMvoi cho788fEuBSi trGUxYTYMvong cơnqWFD giậnGUxYTYMv GUxYTYMv điqWFDên cu788fEuBSồng. NhưnGUxYTYMvg lưỡGUxYTYMvi gươqWFDm quá788fEuBS dàGUxYTYMvi GUxYTYMvso 788fEuBSvới tGUxYTYMvhân hì788fEuBSnh cụt788fEuBS ngủGUxYTYMvn của788fEuBS qWFDông, GUxYTYMv thàn788fEuBSh rGUxYTYMva kh788fEuBSi GUxYTYMvông qWFDchém mộtqWFD đườqWFDng gưGUxYTYMvơm GUxYTYMvác liệtGUxYTYMv thGUxYTYMvì đà788fEuBS GUxYTYMvgươm đ788fEuBSi lGUxYTYMvàm ông788fEuBS mấqWFDt 788fEuBS cảGUxYTYMv thă788fEuBSng bằng788fEuBS, téqWFD 788fEuBSlăn đùGUxYTYMvng, sấp788fEuBS GUxYTYMvmặt xuốngqWFD bãiqWFD cỏ.
Harry tqWFDiến tới788fEuBS gầnGUxYTYMv bứcGUxYTYMv traqWFDnh hGUxYTYMvơn, nóqWFD hỏi:
"Ông cóqWFD sa788fEuBSo không?"
"Lùi lạ788fEuBSi! QuGUxYTYMvân khoácGUxYTYMv l788fEuBSác đêGUxYTYMv qWFDtiện! Lùi!788fEuBS ĐqWFDồ xỏ788fEuBS lá!"
Ông hiGUxYTYMvệp sĩ788fEuBS GUxYTYMvlại nắm788fEuBS chặt788fEuBS 788fEuBSthanh gưGUxYTYMvơm, chốn788fEuBSg gươm788fEuBS qWFD xuốnqWFDg đểGUxYTYMv đứng788fEuBS lGUxYTYMvên, nqWFDhưng lưGUxYTYMvỡi gư788fEuBSơm lúGUxYTYMvn sâGUxYTYMvu thêGUxYTYMvm vàqWFDo lớp788fEuBS cGUxYTYMvỏ, v788fEuBSà k788fEuBShi 788fEuBSông qWFD đứngGUxYTYMv 788fEuBSdậy đượcGUxYTYMv 788fEuBSrồi thìGUxYTYMv cGUxYTYMvho dù788fEuBS GUxYTYMvđã cốqWFD gắGUxYTYMvng GUxYTYMvhết sGUxYTYMvức mình,qWFD ôn788fEuBSg không788fEuBS qWFDthể nào788fEuBS qWFD rúqWFDt GUxYTYMvlưỡi gGUxYTYMvươm 788fEuBSra đượcGUxYTYMv nữa.788fEuBS Cu788fEuBSối cùngGUxYTYMv ông788fEuBS phảiGUxYTYMv tựGUxYTYMv quăqWFDng mìnGUxYTYMvh xuốnGUxYTYMvg cỏ,GUxYTYMv GUxYTYMv đ788fEuBSẩy cáiGUxYTYMv mạn788fEuBSg ch788fEuBSe mặGUxYTYMvt trqWFDên cáGUxYTYMvi nGUxYTYMvón gi788fEuBSáp GUxYTYMvsắt rGUxYTYMva đGUxYTYMvể 788fEuBSlau mồ788fEuBS h788fEuBSôi đaqWFDng r788fEuBSịn đầqWFDm 788fEuBS đìa.
Thừa dịGUxYTYMvp ôn788fEuBSg 788fEuBShiệp sĩGUxYTYMv ngqWFDhỉ 788fEuBSmệt, HaGUxYTYMvrry phqWFDân trần:
"Như vầyqWFD nè788fEuBS, tụiqWFD tô788fEuBSi đanqWFDg qWFDđi tìmqWFD ThGUxYTYMváp GUxYTYMvBắc. ChắqWFDc qWFDông đâ788fEuBSu qWFDbiết chỗGUxYTYMv đó788fEuBS GUxYTYMvở GUxYTYMvđâu hả?"
Cơn gi788fEuBSận 788fEuBScủa ô788fEuBSng hiệp788fEuBS 788fEuBSsĩ dườn788fEuBSg nh788fEuBSư taqWFDn bGUxYTYMviến đi788fEuBS tGUxYTYMvức thì.qWFD ÔngqWFD láqWFDch cá788fEuBSch đứngqWFD dậ788fEuBSy qWFDvà dqWFDõng dạc788fEuBS hô:
"Một cuqWFDộc tr788fEuBSuy tìmqWFD! HãGUxYTYMvy 788fEuBStheo 788fEuBSta, 788fEuBShỡi GUxYTYMvcác bằngGUxYTYMv qWFD hữ788fEuBSu thânGUxYTYMv thiết!788fEuBS ChqWFDúng tGUxYTYMva 788fEuBSsẽ tqWFDìm 788fEuBSra mụ788fEuBSc tiêGUxYTYMvu qWFDcủa cá788fEuBSc bạn,qWFD hoặcqWFD lGUxYTYMvà chúngqWFD qWFD tGUxYTYMva qWFDsẽ dGUxYTYMvũng cảGUxYTYMvm bỏ788fEuBS qWFDmạng GUxYTYMvvì qWFDnhiệm vụ!"
Ông hiệp788fEuBS sqWFDĩ lại788fEuBS một788fEuBS lầnqWFD GUxYTYMvnữa cốGUxYTYMv GUxYTYMvgắng rú788fEuBSt t788fEuBShanh qWFD gqWFDươm rGUxYTYMva mộqWFDt cqWFDách 788fEuBSkhông hiệuGUxYTYMv quả,qWFD rồiqWFD cốGUxYTYMv trqWFDèo qWFDlên c788fEuBSon ngự788fEuBSa mậqWFDp, nh788fEuBSưng lạiGUxYTYMv GUxYTYMv GUxYTYMvngã xuốGUxYTYMvng. ÔGUxYTYMvng b788fEuBSèn GUxYTYMvkhí khái788fEuBS qWFDla to:
"Đành điqWFD bộGUxYTYMv vậy,788fEuBS thư788fEuBSa quí788fEuBS ngGUxYTYMvài vàGUxYTYMv quíqWFD GUxYTYMvnương! GUxYTYMvLên đường!GUxYTYMv Tiến788fEuBS lên!"
Và, t788fEuBSrong bqWFDộ áo788fEuBS giá788fEuBSp sắtGUxYTYMv kGUxYTYMvêu xủng788fEuBS xoẻGUxYTYMvng ầm788fEuBS GUxYTYMvĩ, 788fEuBS 788fEuBSông tqWFDa chạyGUxYTYMv qWFDvô 788fEuBScạnh GUxYTYMvtrái cqWFDủa cái788fEuBS kGUxYTYMvhung traGUxYTYMvnh vàGUxYTYMv biến788fEuBS GUxYTYMvmất kh788fEuBSỏi GUxYTYMvcảnh t788fEuBSrí qWFD GUxYTYMvcủa b788fEuBSức tranh.
Ba đứGUxYTYMva nhỏqWFD vộiqWFD vãqWFD GUxYTYMvchạy thqWFDeo GUxYTYMvông h788fEuBSiệp sĩqWFD dọ788fEuBSc hqWFDành 788fEuBS lan788fEuBSg, că788fEuBSn c788fEuBSứ tqWFDheo âmGUxYTYMv thaGUxYTYMvnh GUxYTYMvxủng xo788fEuBSẻng phátqWFD 788fEuBSra 788fEuBStừ b788fEuBSộ áoqWFD g788fEuBSiáp củGUxYTYMva ô788fEuBSng. qWFD Th788fEuBSỉnh qWFDthoảng qWFDtụi qWFDnó n788fEuBShìn tGUxYTYMvhấy ô788fEuBSng chGUxYTYMvạy nGUxYTYMvgang qGUxYTYMvua mộtGUxYTYMv b788fEuBSức tranqWFDh ở788fEuBS 788fEuBSphía GUxYTYMv trước.
"Hãy cGUxYTYMvố màGUxYTYMv 788fEuBScan đảGUxYTYMvm lêqWFDn nhéqWFD, đqWFDiều tệqWFD nhGUxYTYMvứt cqWFDòn c788fEuBShưa xảyqWFD qWFDra đâu!"
ÔGUxYTYMvng h788fEuBSiệp sGUxYTYMvĩ gà788fEuBSo toqWFD, GUxYTYMvvà tqWFDụi qWFDnó thấy788fEuBS ông788fEuBS 788fEuBStái xuấtGUxYTYMv 788fEuBS hiệnqWFD phía788fEuBS trưqWFDớc mộqWFDt nhómqWFD GUxYTYMvcác 788fEuBSbà m788fEuBSặc vGUxYTYMváy phồngGUxYTYMv vGUxYTYMvẻ nhớn788fEuBS nhác.qWFD TrGUxYTYMvanh củGUxYTYMva 788fEuBS cGUxYTYMvác bqWFDà t788fEuBSreo tr788fEuBSên váchqWFD củaqWFD mộtqWFD 788fEuBScầu th788fEuBSang xoắnqWFD chônqWFDg chênh.
Harry, RqWFDon 788fEuBSvà HerqWFDmione tqWFDhở hqWFDổn hểnGUxYTYMv trèo788fEuBS lênqWFD GUxYTYMv nhữngqWFD bậ788fEuBSc 788fEuBSthang x788fEuBSoắn sítqWFD sao788fEuBS, càGUxYTYMvng lúcqWFD cà788fEuBSng thấqWFDy qWFDchóng mặtqWFD hơqWFDn, ch788fEuBSo đếnqWFD GUxYTYMv khGUxYTYMvi nqWFDghe đưGUxYTYMvợc tiếng788fEuBS nóGUxYTYMvi r788fEuBSì GUxYTYMvrầm phíaGUxYTYMv trêGUxYTYMvn đầuqWFD, t788fEuBShì tụqWFDi nó788fEuBS GUxYTYMvbiết qWFDchắc mìnhqWFD GUxYTYMv đãGUxYTYMv GUxYTYMvtới đượcGUxYTYMv lGUxYTYMvớp học.
Ông hiệpGUxYTYMv sĩGUxYTYMv bấyGUxYTYMv 788fEuBSgiờ mớiGUxYTYMv GUxYTYMvthò đầu788fEuBS 788fEuBSvô 788fEuBSbức tran788fEuBSh cGUxYTYMvủa mộtGUxYTYMv qWFDông thầy788fEuBS GUxYTYMvtu cqWFDó GUxYTYMvvẻ 788fEuBSmặt hết788fEuBS sứGUxYTYMvc nhGUxYTYMvam hGUxYTYMviểm, lGUxYTYMva lớn:
"Tạm biGUxYTYMvệt! TạmqWFD qWFDbiệt 788fEuBSnhé, c788fEuBSác chiGUxYTYMvến hữu788fEuBS cqWFDủa t788fEuBSa! GUxYTYMv BấGUxYTYMvt 788fEuBScứ GUxYTYMvkhi nàoqWFD cáGUxYTYMvc bạ788fEuBSn 788fEuBScần đến788fEuBS 788fEuBSmột tGUxYTYMvrái qWFDtim caqWFDo thượng788fEuBS vàGUxYTYMv nh788fEuBSững bắpqWFD thị788fEuBSt qWFD sắ788fEuBSt th788fEuBSép, thqWFDì cGUxYTYMvứ 788fEuBStìm đến788fEuBS NqWFDgài Cadogan!"
Khi ônGUxYTYMvg hGUxYTYMviệp s788fEuBSĩ biếnqWFD qWFDđi rồi,qWFD 788fEuBSRon lầGUxYTYMvm bầm:
"Ừ, chừngqWFD nào788fEuBS tụqWFDi n788fEuBSày GUxYTYMvcần đGUxYTYMvến mộtqWFD 788fEuBSngười gGUxYTYMvàn dGUxYTYMvở, thếGUxYTYMv nGUxYTYMvào tGUxYTYMvụi nàqWFDy cũngqWFD kêuqWFD tớiGUxYTYMv ông."
Ba đứ788fEuBSa trGUxYTYMvèo nốtGUxYTYMv qWFDmấy bậ788fEuBSc thanqWFDg cuối788fEuBS cùGUxYTYMvng, đặtqWFD 788fEuBS qWFDchân 788fEuBSlên mộtqWFD đầuGUxYTYMv cqWFDầu thaqWFDng 788fEuBSnhỏ xqWFDíu, ở788fEuBS đó788fEuBS hầGUxYTYMvu GUxYTYMvnhư cảGUxYTYMv lớpqWFD hqWFDọc TiênGUxYTYMv trqWFDi đềuGUxYTYMv GUxYTYMv 788fEuBSđã tqWFDụ tậpGUxYTYMv 788fEuBSđông đqWFDủ. KhôqWFDng tqWFDhấy cáGUxYTYMvnh c788fEuBSửa 788fEuBSnào GUxYTYMvmở qWFDra từqWFD đầuGUxYTYMv cầqWFDu GUxYTYMvthang này.788fEuBS qWFD RGUxYTYMvon qWFDhuých cGUxYTYMvùi chỏGUxYTYMv v788fEuBSô qWFDHarry, c788fEuBShỉ GUxYTYMvlên tr788fEuBSần n788fEuBShà, GUxYTYMvtrên đóGUxYTYMv qWFDcó 788fEuBSmột GUxYTYMvcái giốngqWFD 788fEuBS nh788fEuBSư cửaGUxYTYMv bẫy788fEuBS sậqWFDp hqWFDình tròn,788fEuBS GUxYTYMvcó đínqWFDh mộtGUxYTYMv GUxYTYMvcái 788fEuBSthể b788fEuBSài bGUxYTYMvằng đồng.788fEuBS HaGUxYTYMvrry đọc:
"Sybill Trelawne788fEuBSy, giqWFDáo v788fEuBSiên bộGUxYTYMv mônGUxYTYMv Tiên788fEuBS TrGUxYTYMvi qWFDhọc... 788fEuBSLàm 788fEuBSsao tqWFDụi mGUxYTYMvình l788fEuBSên đượcqWFD tr788fEuBSên đóGUxYTYMv GUxYTYMvbây giờ?"
Như thểqWFD GUxYTYMvđể tqWFDrả lời788fEuBS cqWFDâu GUxYTYMvhỏi củaGUxYTYMv Har788fEuBSry, qWFDcánh cửaGUxYTYMv GUxYTYMv bGUxYTYMvẫy sập788fEuBS qWFDbỗng nhiên788fEuBS mGUxYTYMvở raGUxYTYMv, 788fEuBSvà mộ788fEuBSt cqWFDái thanGUxYTYMvg bqWFDằng bạcqWFD đqWFDược thảqWFD xuốqWFDng ngqWFDay 788fEuBS 788fEuBSbên qWFDchân HaGUxYTYMvrry. Mọ788fEuBSi nGUxYTYMvgười chợqWFDt iqWFDm bặt.
Ron nqWFDhe răGUxYTYMvng cười:
"Nhường b788fEuBSồ lênqWFD 788fEuBStrước đó."
Harry đànGUxYTYMvh lqWFDeo l788fEuBSên trqWFDước tiGUxYTYMvên, bướqWFDc v788fEuBSào mộtqWFD GUxYTYMv phò788fEuBSng học788fEuBS 788fEuBStrông lạqWFD lùngGUxYTYMv nGUxYTYMvhất từqWFD trướcGUxYTYMv tớGUxYTYMvi naqWFDy. T788fEuBShật qWFDra, nóGUxYTYMv chẳngqWFD giốGUxYTYMvng 788fEuBS phòngqWFD h788fEuBSọc qWFDchút xíuqWFD n788fEuBSào h788fEuBSết; mà788fEuBS lại788fEuBS đâGUxYTYMvu đóqWFD v788fEuBSừa giốn788fEuBSg mộtGUxYTYMv 788fEuBScái GUxYTYMvkho á788fEuBSp mqWFDái GUxYTYMv củ788fEuBSa mqWFDột GUxYTYMvcăn qWFDnhà, vừaqWFD g788fEuBSiống 788fEuBSmột GUxYTYMvcái tiqWFDệm tràGUxYTYMv kqWFDiểu xưaGUxYTYMv. T788fEuBSrong phòqWFDng cóqWFD 788fEuBSít GUxYTYMv 788fEuBSnhứt ha788fEuBSi chụcGUxYTYMv cái788fEuBS bànqWFD tqWFDròn nhqWFDỏ bà788fEuBSy bqWFDiện lqWFDộn xộqWFDn, chun788fEuBSg quqWFDanh đặtGUxYTYMv qWFDmấy cái788fEuBS qWFD qWFDghế bà788fEuBSnh bọc788fEuBS 788fEuBSvải GUxYTYMvhoa qWFDsặc sỡGUxYTYMv và788fEuBS m788fEuBSấy cái788fEuBS g788fEuBSối 788fEuBSnệm nhỏ788fEuBS màGUxYTYMv GUxYTYMvdày. Mọ788fEuBSi tqWFDhứ đư788fEuBSợc GUxYTYMv s788fEuBSoi sángqWFD bằngGUxYTYMv GUxYTYMvánh đènGUxYTYMv đỏGUxYTYMv thắm.788fEuBS TấqWFDt c788fEuBSả màn788fEuBS cửaqWFD sổ788fEuBS đ788fEuBSều GUxYTYMvkéo kí788fEuBSn lại788fEuBS qWFDvà 788fEuBS n788fEuBShiều ngọnqWFD đènGUxYTYMv đưGUxYTYMvợc chụqWFDp qWFDkín bqWFDằng 788fEuBSnhững cáiqWFD k788fEuBShăn GUxYTYMvquàng đỏGUxYTYMv sậmGUxYTYMv. CănqWFD qWFDphòng GUxYTYMv ấmGUxYTYMv mGUxYTYMvột qWFDcách GUxYTYMvngột ngạt788fEuBS, vqWFDà GUxYTYMvdưới bệqWFD l788fEuBSò sưởiGUxYTYMv chấGUxYTYMvt đ788fEuBSầy nhócqWFD 788fEuBScác thứ,788fEuBS mộqWFDt qWFD ngqWFDọn lGUxYTYMvửa đa788fEuBSng đuqWFDn mộtGUxYTYMv cqWFDái ấmqWFD đồngGUxYTYMv GUxYTYMvto GUxYTYMvtướng, tỏa788fEuBS qWFDra 788fEuBSmột GUxYTYMvthứ mùiqWFD GUxYTYMvhăng nồnGUxYTYMvg 788fEuBS đến788fEuBS GUxYTYMvphát bệnh.GUxYTYMv GUxYTYMvMấy qWFDcái GUxYTYMvkệ đặt788fEuBS GUxYTYMvdọc GUxYTYMvbức tư788fEuBSờng trònGUxYTYMv quâqWFDy cqWFDhất qWFDlộn xqWFDộn qWFD qWFDnhững lqWFDông cGUxYTYMvhim đầGUxYTYMvy bụGUxYTYMvi 788fEuBSbám, nhữn788fEuBSg mẩqWFDu nếnqWFD cụt,GUxYTYMv nGUxYTYMvhiều xấGUxYTYMvp bGUxYTYMvài qWFDlá 788fEuBSte tuaGUxYTYMv, 788fEuBS vGUxYTYMvô số788fEuBS 788fEuBSnhững tr788fEuBSái c788fEuBSầu thGUxYTYMvủy 788fEuBStinh óqWFDng ánhGUxYTYMv bạc788fEuBS, và788fEuBS cả788fEuBS một788fEuBS đGUxYTYMvoàn quânGUxYTYMv tácGUxYTYMvh GUxYTYMv tqWFDrà hùnqWFDg hậu.
Cả GUxYTYMvlớp đa788fEuBSng tậpqWFD qWFDtrung tqWFDrong 788fEuBSphòng quanqWFDh, mọGUxYTYMvi ngqWFDười 788fEuBSnói qWFDnăng tqWFDhì tqWFDhào. RoqWFDn đếnqWFD sáqWFDt b788fEuBSên va788fEuBSi 788fEuBSHarry, hỏi:
"Cô giá788fEuBSo đâu?"
Thình 788fEuBSlình mộtGUxYTYMv giọng788fEuBS nqWFDói vọngqWFD r788fEuBSa từGUxYTYMv GUxYTYMvbóng tqWFDối, mGUxYTYMvột 788fEuBSthứ giọng788fEuBS mqWFDơ hồ788fEuBS 788fEuBSnhỏ nhẹ:
"Chào cGUxYTYMvác tr788fEuBSò. Thậ788fEuBSt GUxYTYMvhân hạnhqWFD đượcqWFD qWFDgặp cGUxYTYMvác tròGUxYTYMv qWFDtrong thếqWFD 788fEuBSgiới vậtqWFD chất."
Ấn tượngqWFD GUxYTYMvcủa HaGUxYTYMvrry ng788fEuBSay lúqWFDc đóGUxYTYMv lGUxYTYMvà vqWFDề mộGUxYTYMvt 788fEuBSloài 788fEuBS c788fEuBSôn GUxYTYMvtrùng 788fEuBSto qWFDtướng 788fEuBSrực rỡ.788fEuBS Gi788fEuBSáo sư788fEuBS TrGUxYTYMvelawney dqWFDi chuyểnGUxYTYMv v788fEuBSào qWFDvùng có788fEuBS 788fEuBSánh 788fEuBS lqWFDửa soqWFDi, vàqWFD bọqWFDn trẻ788fEuBS nhận788fEuBS thGUxYTYMvấy bqWFDà giáo788fEuBS ốmqWFD càqWFD qWFDtong c788fEuBSà GUxYTYMvteo, cqWFDặp mắtGUxYTYMv kiếGUxYTYMvng 788fEuBS lqWFDàm phóng788fEuBS đqWFDại đôqWFDi mắqWFDt củGUxYTYMva qWFDbà qWFDto hơGUxYTYMvn kích788fEuBS thước788fEuBS tựqWFD nhiêGUxYTYMvn rấ788fEuBSt qWFDnhiều lầGUxYTYMvn, GUxYTYMv v788fEuBSà 788fEuBSbà quấnqWFD 788fEuBSmột c788fEuBSái qWFDkhăn cqWFDhoàng đầ788fEuBSu 788fEuBSmỏng qWFDcó qWFDdát tqWFDrang GUxYTYMvkim ónGUxYTYMvg ánhGUxYTYMv. 788fEuBSQuanh GUxYTYMv cGUxYTYMvái cGUxYTYMvổ mảnhqWFD khảnh788fEuBS củ788fEuBSa bàqWFD 788fEuBSlà 788fEuBSvô sốGUxYTYMv n788fEuBShững GUxYTYMvdây chuyềqWFDn GUxYTYMvvà ch788fEuBSuỗi hạt,788fEuBS c788fEuBSòn qWFD cánGUxYTYMvh tGUxYTYMvay, bàqWFDn tGUxYTYMvay vàqWFD ngó788fEuBSn GUxYTYMvtay củ788fEuBSa bàGUxYTYMv thìGUxYTYMv đqWFDeo đầyqWFD nhữngGUxYTYMv vòngGUxYTYMv vớiqWFD nGUxYTYMvhẫn. GUxYTYMvBà qWFD nói:
"Ngồi xuốGUxYTYMvng 788fEuBSđi cá788fEuBSc trò788fEuBS, ngồGUxYTYMvi xuốnGUxYTYMvg nào."
Bọn788fEuBS tqWFDrẻ vụng788fEuBS vềqWFD trè788fEuBSo lêqWFDn mấyqWFD chiqWFDếc ghếqWFD 788fEuBSbành hoGUxYTYMvặc 788fEuBS ngồiqWFD 788fEuBSlọt thGUxYTYMvỏm troGUxYTYMvng mấyqWFD GUxYTYMvcái qWFDgối nqWFDệm. qWFDHarry, RqWFDon và788fEuBS HerGUxYTYMvmione cùngGUxYTYMv ngồiGUxYTYMv qWFD quqWFDanh mộtGUxYTYMv 788fEuBScái qWFDbàn tròn.
Giáo sưqWFD TrqWFDelawney tGUxYTYMvhì tựGUxYTYMv mì788fEuBSnh ng788fEuBSồi qWFDvào một788fEuBS cGUxYTYMvái ghGUxYTYMvế bà788fEuBSnh 788fEuBScó cáGUxYTYMvnh đặqWFDt tqWFDrước lqWFDò sưởi.qWFD Bà788fEuBS nói:
"Chào mừngqWFD c788fEuBSác tGUxYTYMvrò đến788fEuBS với788fEuBS bộ788fEuBS mônqWFD T788fEuBSiên qWFDtri họcGUxYTYMv. qWFD Tê788fEuBSn của788fEuBS tôiGUxYTYMv GUxYTYMvlà giáqWFDo s788fEuBSư TrelawneyGUxYTYMv. TrướcqWFD đâyGUxYTYMv 788fEuBScó lẽqWFD qWFDcác GUxYTYMvtrò chưqWFDa 788fEuBStừng gặGUxYTYMvp 788fEuBS tôi788fEuBS. VìqWFD tGUxYTYMvôi thấyqWFD nếuqWFD xuGUxYTYMvống dưới788fEuBS thườngqWFD xGUxYTYMvuyên quGUxYTYMvá tqWFDhì bqWFDa mớqWFD 788fEuBSbon c788fEuBShen chộ788fEuBSn 788fEuBS qWFDrộn của788fEuBS cáGUxYTYMvi trườngqWFD GUxYTYMvcó qWFDthể lGUxYTYMvàm m788fEuBSờ điGUxYTYMv NộiqWFD NhGUxYTYMvãn củaGUxYTYMv tôi."
K788fEuBShông a788fEuBSi 788fEuBSnói gGUxYTYMvì GUxYTYMvđể đáGUxYTYMvp lạiGUxYTYMv cáqWFDi thôngqWFD báo788fEuBS 788fEuBSkhác qWFD thườnGUxYTYMvg đó788fEuBS. 788fEuBSGiáo sưqWFD TrGUxYTYMvelawney GUxYTYMvkhéo léoqWFD nhẹqWFD 788fEuBSnhàng sử788fEuBSa lại788fEuBS GUxYTYMvcái khănqWFD choàngqWFD GUxYTYMv rồiqWFD nói788fEuBS tiếp:
"VậqWFDy lGUxYTYMvà cáqWFDc qWFDtrò đqWFDã chọ788fEuBSn họcqWFD môGUxYTYMvn Tiên788fEuBS trqWFDi, bộGUxYTYMv mônqWFD 788fEuBS k788fEuBShó khăn788fEuBS nhqWFDứt tron788fEuBSg cGUxYTYMvác ngànhGUxYTYMv ng788fEuBShệ thqWFDuật huyề788fEuBSn bí788fEuBS. TôGUxYTYMvi muốGUxYTYMvn lưGUxYTYMvu ýGUxYTYMv c788fEuBSác qWFD tr788fEuBSò ngaqWFDy qWFDtừ 788fEuBSbuổi qWFDban sơqWFD 788fEuBSlà nếuqWFD cGUxYTYMvác trò788fEuBS GUxYTYMvkhông cGUxYTYMvó GUxYTYMvcái Nhìn,GUxYTYMv thìGUxYTYMv 788fEuBStôi sẽqWFD qWFD chẳn788fEuBSg 788fEuBSthể qWFDdạy dỗ788fEuBS GUxYTYMvcác GUxYTYMvtrò 788fEuBSđược nhiều788fEuBS nhỏGUxYTYMvi gqWFDì chGUxYTYMvo lqWFDắm. GUxYTYMvSách qWFDvở cGUxYTYMvũng chẳn788fEuBSg qWFD qWFDgiúp đỡqWFD qWFDcác t788fEuBSrò bGUxYTYMvao n788fEuBShiêu trqWFDong lĩnqWFDh vựGUxYTYMvc nàqWFDy đâu..."
Nghe 788fEuBSmấy cGUxYTYMvâu này788fEuBS, Har788fEuBSry vàqWFD qWFDRon cù788fEuBSng nhqWFDe ră788fEuBSng qWFD cườqWFDi v788fEuBSà liếc788fEuBS mắtGUxYTYMv nhìnqWFD Hermion788fEuBSe, 788fEuBScô béqWFD t788fEuBSỏ 788fEuBSra sửng788fEuBS GUxYTYMvsốt vqWFDề cáqWFDi điềuqWFD làGUxYTYMv sách788fEuBS qWFD t788fEuBShì GUxYTYMvcũng qWFDkhông gi788fEuBSúp 788fEuBSích GUxYTYMvgì tr788fEuBSong việcGUxYTYMv hqWFDọc bộqWFD môGUxYTYMvn này.
"NGUxYTYMvhiều pGUxYTYMvhù thủy788fEuBS vàGUxYTYMv pháp788fEuBS sưqWFD, mặGUxYTYMvc dùqWFD tài788fEuBS 788fEuBSba troGUxYTYMvng GUxYTYMv nhữngGUxYTYMv lqWFDĩnh vựqWFDc n788fEuBShư nổqWFD tGUxYTYMvo, ướcGUxYTYMv đoánqWFD giGUxYTYMvỏi vàqWFD qWFDbiến mất788fEuBS độtqWFD GUxYTYMvngột, nh788fEuBSưng vẫn788fEuBS 788fEuBS 788fEuBSkhông tGUxYTYMvhể nqWFDào 788fEuBSnhìn x788fEuBSuyên q788fEuBSua đượcqWFD nhữqWFDng bíqWFD mậtqWFD bịGUxYTYMv chqWFDe 788fEuBSphủ qWFDcủa tưqWFDơng GUxYTYMv lai."
Đôi mắtGUxYTYMv qWFDto cộGUxYTYMv 788fEuBSmơ màqWFDng của788fEuBS giáoqWFD sưGUxYTYMv lướtGUxYTYMv GUxYTYMvtừ g788fEuBSương mặ788fEuBSt qWFDcăng t788fEuBShẳng n788fEuBSày đếnGUxYTYMv gươngqWFD mGUxYTYMvặt 788fEuBSlo âqWFDu kGUxYTYMvhác 788fEuBScủa qWFDlũ họcqWFD tGUxYTYMvrò, GUxYTYMvbà tiếpqWFD tục:
"ĐqWFDó là788fEuBS thiênGUxYTYMv pGUxYTYMvhú, chỉ788fEuBS dà788fEuBSnh riêqWFDng c788fEuBSho mộtGUxYTYMv íqWFDt ngườiqWFD mGUxYTYMvà thôi."
Bỗng qWFDnhiên bqWFDà nóiGUxYTYMv vớGUxYTYMvi Neville:
"Trò qWFDnày, bàqWFD nộiGUxYTYMv củaGUxYTYMv t788fEuBSrò c788fEuBSó khỏeqWFD không?"
NevillGUxYTYMve suýGUxYTYMvt té788fEuBS lqWFDăn qWFDra khỏiqWFD đố788fEuBSng gốqWFDi nệGUxYTYMvm mGUxYTYMvà GUxYTYMvnó 788fEuBSđang ngồi.GUxYTYMv GUxYTYMvNó rqWFDun rGUxYTYMvun vqWFDì hGUxYTYMvoảng hồn:
"Dạ, c788fEuBSon ngh788fEuBSĩ qWFDbà cqWFDon khỏqWFDe ạ."
Giáo sGUxYTYMvư TrelGUxYTYMvawney lắcGUxYTYMv đầu,qWFD ánGUxYTYMvh lửa788fEuBS 788fEuBSphản 788fEuBSchiếu lấp788fEuBS lánh788fEuBS trGUxYTYMvên đGUxYTYMvôi hGUxYTYMvoa t788fEuBSai ngọGUxYTYMvc qWFDlục bGUxYTYMvảo bqWFDà đeoGUxYTYMv lủngGUxYTYMv lẳng:
"NếGUxYTYMvu tô788fEuBSi làqWFD tGUxYTYMvrò, thì788fEuBS tôGUxYTYMvi khônqWFDg 788fEuBSdám chắGUxYTYMvc 788fEuBSnhư 788fEuBSvậy đâu."
Neville nghẹnGUxYTYMv qWFDhọng. GiáoqWFD sqWFDư Tr788fEuBSelawney vẫnqWFD điềm788fEuBS nhqWFDiên tqWFDĩnh tại:
"Chúng t788fEuBSa sGUxYTYMvẽ nghiGUxYTYMvên cứGUxYTYMvu nhữngGUxYTYMv phươngqWFD 788fEuBSpháp cqWFDơ bảnqWFD 788fEuBS củaGUxYTYMv qWFDbộ môGUxYTYMvn TiêqWFDn TqWFDri tron788fEuBSg 788fEuBSnăm họGUxYTYMvc này.788fEuBS HqWFDọc kỳ788fEuBS mộGUxYTYMvt qWFDsẽ dà788fEuBSnh để788fEuBS qWFDhọc các788fEuBSh GUxYTYMv đọc788fEuBS 788fEuBScác 788fEuBSlá t788fEuBSrà. HọqWFDc kỳGUxYTYMv sa788fEuBSu GUxYTYMvchúng GUxYTYMvta GUxYTYMvsẽ tiqWFDến tớ788fEuBSi mônGUxYTYMv CoqWFDi ChỉGUxYTYMv GUxYTYMvtay. Nhâ788fEuBSn qWFD tiệqWFDn t788fEuBSa bảoqWFD cqWFDho trGUxYTYMvò nàqWFDy..." GiáoGUxYTYMv 788fEuBSsư GUxYTYMvthình lì788fEuBSnh h788fEuBSướng cái788fEuBS nhìnqWFD vàqWFDo 788fEuBS ParqWFDvati GUxYTYMvPatil. "..qWFD. 788fEuBSHãy coqWFDi chừn788fEuBSg mộtGUxYTYMv g788fEuBSã tócGUxYTYMv đỏ."
Parvati kiqWFDnh ngạGUxYTYMvc quaGUxYTYMvy qGUxYTYMvua GUxYTYMvnhìn RoGUxYTYMvn đqWFDang n788fEuBSgồi bênGUxYTYMv cạnGUxYTYMvh, r788fEuBSồi đẩy788fEuBS ghế788fEuBS cGUxYTYMvủa mìqWFDnh x788fEuBSa raGUxYTYMv. GiáoqWFD sư788fEuBS TrqWFDelawney vẫn788fEuBS tiế788fEuBSp tục:
"TroqWFDng họqWFDc qWFDkỳ mGUxYTYMvùa qWFDhè tới,qWFD qWFDchúng GUxYTYMvta học788fEuBS lênGUxYTYMv tớiqWFD GUxYTYMv bộqWFD mqWFDôn nghiê788fEuBSn qWFDcứu tráiGUxYTYMv cầ788fEuBSu pqWFDha lêGUxYTYMv GUxYTYMv- ấqWFDy lqWFDà s788fEuBSau khGUxYTYMvi chúnGUxYTYMvg 788fEuBSta 788fEuBSđã hoànGUxYTYMv tấtqWFD 788fEuBS đượGUxYTYMvc môqWFDn đoán788fEuBS điềmGUxYTYMv lửa.qWFD Thật788fEuBS khôn788fEuBSg ma788fEuBSy qWFDlà lớp788fEuBS họqWFDc cGUxYTYMvủa chúng788fEuBS qWFDta sẽqWFD bị788fEuBS tGUxYTYMvạm qWFD ngư788fEuBSng v788fEuBSào tháng788fEuBS GUxYTYMvhai 788fEuBSvì mộtGUxYTYMv GUxYTYMvtrận cúGUxYTYMvm kqWFDhó chịu.GUxYTYMv 788fEuBSBản t788fEuBShân t788fEuBSa sqWFDẽ bịGUxYTYMv mất788fEuBS 788fEuBS giqWFDọng. VGUxYTYMvà vqWFDào khoảng788fEuBS gqWFDần lễ788fEuBS PGUxYTYMvhục 788fEuBSSinh, một788fEuBS ngqWFDười t788fEuBSrong qWFDsố GUxYTYMvchúng qWFDta sẽ788fEuBS qWFD lìaqWFD x788fEuBSa ch788fEuBSúng qWFDta 788fEuBSvĩnh viễn."
Sau lờiqWFD tiGUxYTYMvên qWFDtri nGUxYTYMvày làGUxYTYMv 788fEuBSmột GUxYTYMvkhoảng GUxYTYMvim lặn788fEuBSg căGUxYTYMvng 788fEuBS thẳnGUxYTYMvg, n788fEuBShưng gGUxYTYMviáo 788fEuBSsư Trelaw788fEuBSney 788fEuBSkhông c788fEuBSó qWFDvẻ g788fEuBSì nhqWFDận GUxYTYMvthấy đi788fEuBSều qWFDđó. BqWFDà nGUxYTYMvói qWFD với788fEuBS 788fEuBSLavender Br788fEuBSown, n788fEuBSgười ng788fEuBSồi gầqWFDn bqWFDà nhứtqWFD và788fEuBS gầnqWFD như788fEuBS qWFDđã GUxYTYMvco rúGUxYTYMvm GUxYTYMvlại qWFD trGUxYTYMvong cáiqWFD ghế788fEuBS bành:
"Trò lGUxYTYMvàm qWFDơn đqWFDưa ch788fEuBSo GUxYTYMvtôi qWFDcái bì788fEuBSnh tràGUxYTYMv bằngGUxYTYMv qWFDbạc lớnGUxYTYMv nhứt."
788fEuBSLavender qWFDcó qWFDvẻ hú788fEuBS vía,788fEuBS bènqWFD đứng788fEuBS dậy,GUxYTYMv lqWFDấy GUxYTYMvcái ấmqWFD trGUxYTYMvà tGUxYTYMvổ chảngGUxYTYMv tGUxYTYMvrên kệ788fEuBS xuốngqWFD và788fEuBS đặtGUxYTYMv qWFDnó lên788fEuBS cáqWFDi bGUxYTYMvàn trưGUxYTYMvớc mGUxYTYMvặt 788fEuBSgiáo qWFDsư Trelawney.
"Cám GUxYTYMvơn trò.GUxYTYMv qWFDTình cờqWFD thôiGUxYTYMv, cáiGUxYTYMv đ788fEuBSiều 788fEuBSmà tqWFDrò đangqWFD kGUxYTYMvhiếp sợ.GUxYTYMv.. cáiGUxYTYMv điều788fEuBS đ788fEuBSó sẽGUxYTYMv xảGUxYTYMvy GUxYTYMvra vqWFDào th788fEuBSứ sGUxYTYMváu, ngGUxYTYMvày 1GUxYTYMv6 thán788fEuBSg 10."
Lavender qWFDrun lẩyGUxYTYMv bẩy.
"Bây qWFDgiờ, 788fEuBStôi muốnqWFD cácGUxYTYMv tqWFDrò chiqWFDa r788fEuBSa thành788fEuBS từnGUxYTYMvg 788fEuBS cGUxYTYMvặp. HGUxYTYMvãy GUxYTYMvlấy t788fEuBSách tràGUxYTYMv ở788fEuBS tr788fEuBSên k788fEuBSệ xuống,788fEuBS rồiGUxYTYMv GUxYTYMvlại đqWFDây t788fEuBSa GUxYTYMvrót đầyqWFD trqWFDà c788fEuBSho. GUxYTYMv XoqWFDng cGUxYTYMvác trGUxYTYMvò ngồqWFDi xuốqWFDng GUxYTYMvmà qWFDuống; uống788fEuBS đế788fEuBSn 788fEuBSkhi n788fEuBSào ch788fEuBSỉ 788fEuBScòn GUxYTYMvlại bqWFDã trà788fEuBS 788fEuBS tro788fEuBSng tách788fEuBS. 788fEuBSDùng GUxYTYMvtay tr788fEuBSái sGUxYTYMvúc bqWFDã tqWFDrà qWFDtrong táchqWFD b788fEuBSa lần,qWFD rồ788fEuBSi úGUxYTYMvp t788fEuBSách qWFD xuốGUxYTYMvng GUxYTYMvdĩa; đợiGUxYTYMv 788fEuBScho trGUxYTYMvà ki788fEuBSệt đqWFDến giọtGUxYTYMv nướcqWFD GUxYTYMvcuối cùng788fEuBS tGUxYTYMvhì đ788fEuBSưa cáiGUxYTYMv táGUxYTYMvch củaqWFD qWFD mìGUxYTYMvnh GUxYTYMvcho bạqWFDn củaqWFD mình788fEuBS bói.qWFD CáGUxYTYMvc trqWFDò sẽGUxYTYMv theGUxYTYMvo tran788fEuBSg GUxYTYMv5 vàqWFD GUxYTYMv6 của788fEuBS qGUxYTYMvuyển V788fEuBSén qWFD qWFDMàn Tương788fEuBS qWFDLai đểqWFD dGUxYTYMviễn dịch788fEuBS GUxYTYMvý nghqWFDĩa nhữ788fEuBSng dạ788fEuBSng GUxYTYMvbã tràqWFD. TôqWFDi s788fEuBSẽ 788fEuBSđi 788fEuBSquanh qWFD cGUxYTYMvác trGUxYTYMvò đqWFDể giúpqWFD đỡ,788fEuBS hướGUxYTYMvng dẫn.qWFD ÔiGUxYTYMv, qWFDcon ơi..."
GiáoqWFD sGUxYTYMvư tómqWFD lấyqWFD qWFDcánh 788fEuBStay NevilqWFDle, ké788fEuBSo qWFDnó đ788fEuBSứng lên,
"788fEuBS... 788fEuBSsau kh788fEuBSi GUxYTYMvcon lGUxYTYMvàm GUxYTYMvbể cGUxYTYMvái 788fEuBStách đầuqWFD qWFDtiên, cGUxYTYMvon 788fEuBSlàm qWFDơn ch788fEuBSọn mộtGUxYTYMv GUxYTYMvcái tácGUxYTYMvh cóGUxYTYMv hqWFDoa vănqWFD mqWFDàu qWFDxanh. Tô788fEuBSi thì788fEuBS hợpqWFD với788fEuBS mqWFDàu hGUxYTYMvồng hơn."
Liền s788fEuBSau qWFDđó, NeviqWFDlle GUxYTYMvvừa mGUxYTYMvới v788fEuBSói lqWFDên GUxYTYMvkệ đểGUxYTYMv lấyGUxYTYMv GUxYTYMv tGUxYTYMvách tràqWFD 788fEuBSthì qWFDnghe mộtqWFD tiếngqWFD xoảGUxYTYMvng củaqWFD 788fEuBSđồ bGUxYTYMvể. GiGUxYTYMváo sGUxYTYMvư qWFDTrelawney rảoqWFD bưGUxYTYMvớc qWFD đến788fEuBS b788fEuBSên GUxYTYMvNeville, cầmqWFD tqWFDheo mộtqWFD cGUxYTYMvái đồGUxYTYMv hốtqWFD 788fEuBSrác GUxYTYMvvà chổi788fEuBS, rGUxYTYMvồi nói:
"Một t788fEuBSrong n788fEuBShững cqWFDái mGUxYTYMvàu xGUxYTYMvanh GUxYTYMvlam ấqWFDy, đúqWFDng rồqWFDi đ788fEuBSó, conGUxYTYMv... nếqWFDu co788fEuBSn k788fEuBShông phiền..788fEuBS. cáqWFDm ơqWFDn con..."
Khi tácGUxYTYMvh qWFDtrà của788fEuBS Ha788fEuBSrry qWFDvà GUxYTYMvRon đượcGUxYTYMv rótGUxYTYMv đầy788fEuBS tGUxYTYMvrà GUxYTYMv rồi788fEuBS, haGUxYTYMvi đứaGUxYTYMv q788fEuBSuay t788fEuBSrở lạiGUxYTYMv bànqWFD củaGUxYTYMv mình,qWFD c788fEuBSố gqWFDắng uố788fEuBSng th788fEuBSật nqWFDhanh móqWFDn tGUxYTYMvrà 788fEuBS phỏngqWFD lưỡi788fEuBS ấy.qWFD GUxYTYMvRồi t788fEuBSụi qWFDnó sú788fEuBSc cặnqWFD qWFDtrà troGUxYTYMvng 788fEuBStách đúngGUxYTYMv nhưGUxYTYMv 788fEuBSlời chỉqWFD dẫGUxYTYMvn 788fEuBS củaGUxYTYMv gqWFDiáo sưGUxYTYMv Trelawney788fEuBS, rồGUxYTYMvi 788fEuBSúp nGUxYTYMvgược tqWFDách GUxYTYMvtrà qWFDxuống chqWFDo ráqWFDo nGUxYTYMvước xonqWFDg GUxYTYMvđổi qWFD chGUxYTYMvo nhqWFDau GUxYTYMvđể bói.
Cả 788fEuBShai đứa788fEuBS đều788fEuBS qWFDmở sá788fEuBSch đến788fEuBS tGUxYTYMvrang GUxYTYMv5 và788fEuBS qWFD6. RGUxYTYMvon nói:
"Đây rồi.GUxYTYMv BồqWFD GUxYTYMvthấy c788fEuBSái gì788fEuBS ởGUxYTYMv trGUxYTYMvong tqWFDách trà788fEuBS 788fEuBScủa mình?"
Harry đáp:
"Một mqWFDớ qWFDchèm nhqWFDẹp màu788fEuBS nâu."
Một GUxYTYMvlàn kGUxYTYMvhói tỏ788fEuBSa mùqWFDi nồ788fEuBSng nặqWFDc GUxYTYMvtrong căn788fEuBS phò788fEuBSng 788fEuBS chqWFDợt kGUxYTYMvhiến cGUxYTYMvho HaGUxYTYMvrry thấyqWFD qWFDbuồn GUxYTYMvngủ GUxYTYMvvà đờ788fEuBS đẫ788fEuBSn qWFDđi. Tiếng788fEuBS gGUxYTYMviáo qWFDsư TrelawnqWFDey 788fEuBS kGUxYTYMvêu gọiqWFD 788fEuBSsau lqWFDàn khóiGUxYTYMv tr788fEuBSà mờqWFD mịt:
"Các tròqWFD h788fEuBSãy mở788fEuBS rộ788fEuBSng đầuGUxYTYMv ócGUxYTYMv rqWFDa, hãyqWFD đGUxYTYMvể chGUxYTYMvo mắtqWFD cqWFDủa mqWFDình nhìn788fEuBS xuyêGUxYTYMvn qqWFDua c788fEuBSõi trần788fEuBS tục!"
Harry c788fEuBSố gắng788fEuBS tập788fEuBS GUxYTYMvtrung. GUxYTYMvSau qWFDkhi tha788fEuBSm khảo788fEuBS cuốn788fEuBS VénqWFD MqWFDàn TưqWFDơng LaqWFDi, GUxYTYMvnó nói:
"Đúng788fEuBS rồi,788fEuBS bGUxYTYMvồ c788fEuBSó mộtGUxYTYMv dấ788fEuBSu thậpGUxYTYMv hơiqWFD luqWFDng lay.GUxYTYMv.. GUxYTYMv ngGUxYTYMvhĩa lqWFDà bqWFDồ sắGUxYTYMvp pGUxYTYMvhải trải788fEuBS q788fEuBSua "thử788fEuBS qWFDthách vqWFDà đauGUxYTYMv kqWFDhổ" 788fEuBS- xqWFDin lỗiqWFD ng788fEuBShe qWFD- qWFD nhưng788fEuBS 788fEuBScó một788fEuBS d788fEuBSấu qWFDhiệu c788fEuBSó thểqWFD làGUxYTYMv mặ788fEuBSt tqWFDrời. ĐqWFDể coi.qWFD.. n788fEuBSó qWFDcó nqWFDghĩa l788fEuBSà qWFD"hạnh qWFD phúcGUxYTYMv lớn"...788fEuBS vậGUxYTYMvy 788fEuBSlà b788fEuBSồ sắqWFDp phảqWFDi chqWFDịu đa788fEuBSu khổ788fEuBS nhqWFDưng màqWFD sẽGUxYTYMv rấtGUxYTYMv vui..."
Ron nói:
"Theo ý788fEuBS m788fEuBSình thGUxYTYMvì bqWFDồ cầnqWFD phảiGUxYTYMv đi788fEuBS k788fEuBSiểm 788fEuBStra lGUxYTYMvại cái788fEuBS GUxYTYMvNội Nhã788fEuBSn 788fEuBScủa bồ."
Cả h788fEuBSai đứaGUxYTYMv pGUxYTYMvhải qWFDnén tiếqWFDng cười788fEuBS cGUxYTYMvủa mGUxYTYMvình lạGUxYTYMvi vqWFDì GUxYTYMvgiáo 788fEuBSsư TrelawneqWFDy đ788fEuBSang nhìnGUxYTYMv trừn788fEuBSg trừGUxYTYMvng vềqWFD phíaqWFD tụGUxYTYMvi nó.
788fEuBS"Bây giờ788fEuBS đến788fEuBS phi788fEuBSên mình..."
Ron GUxYTYMvngó v788fEuBSô cái788fEuBS tách788fEuBS cqWFDủa HarqWFDry, qWFDtrán nqWFDó nhăGUxYTYMvn lại788fEuBS rqWFDa điềqWFDu su788fEuBSy tư788fEuBS d788fEuBSữ lắm.
"Có mộtGUxYTYMv đốGUxYTYMvm trònGUxYTYMv hơGUxYTYMvi g788fEuBSiống m788fEuBSột qWFDcái qWFDnón t788fEuBSrái d788fEuBSưa. KhônqWFDg chừngGUxYTYMv bồGUxYTYMv sắp788fEuBS làm788fEuBS việcqWFD ch788fEuBSo BGUxYTYMvộ Ph788fEuBSáp Thuật..."
Nó GUxYTYMvxoay táchGUxYTYMv 788fEuBStrà đGUxYTYMvể nGUxYTYMvhìn ngượ788fEuBSc lại.
"Nhưng mGUxYTYMvà nhìn788fEuBS nhqWFDư vGUxYTYMvầy thqWFDì nqWFDó giốn788fEuBSg mộtGUxYTYMv trá788fEuBSi qWFDsồi hơn788fEuBS... cáiqWFD gì788fEuBS v788fEuBSậy ta?"
Ron dGUxYTYMvò cuốnGUxYTYMv VénGUxYTYMv M788fEuBSàn qWFDTương Lai.
"Vàng trờiqWFD cqWFDho bấ788fEuBSt ngờ."GUxYTYMv TuyệtGUxYTYMv cúqWFD GUxYTYMvmèo. BồGUxYTYMv cóqWFD GUxYTYMvthể c788fEuBSho mìnhGUxYTYMv mượn788fEuBS mộtqWFD qWFDít c788fEuBShứ? ỞqWFD đây788fEuBS qWFDcòn cqWFDó 788fEuBScái gì788fEuBS nữaGUxYTYMv nè."
Ron lạqWFDi xoa788fEuBSy cáiqWFD táGUxYTYMvch 788fEuBStrà m788fEuBSột GUxYTYMvlần nữa.
"Trông gi788fEuBSống nhưGUxYTYMv mộtGUxYTYMv cqWFDon thú788fEuBS. GUxYTYMvỪ, đúnqWFDg rồi,788fEuBS cqWFDái 788fEuBSđầu tqWFDhú đây..GUxYTYMv. nóqWFD giống788fEuBS mộ788fEuBSt coqWFDn hqWFDà m788fEuBSã... kGUxYTYMvhông, 788fEuBSmột c788fEuBSon cừu..."
Harry GUxYTYMvđể bGUxYTYMvật 788fEuBSra mộtqWFD 788fEuBStiếng cư788fEuBSời 788fEuBSvào đqWFDúng l788fEuBSúc giqWFDáo sưqWFD Trelawne788fEuBSy đa788fEuBSng đ788fEuBSảo quqWFDanh GUxYTYMvnó. GUxYTYMvBà nóiGUxYTYMv vớiGUxYTYMv vqWFDẻ quởGUxYTYMv mắng788fEuBS Ron:
"Đưa tôiqWFD 788fEuBSxem nào788fEuBS, GUxYTYMvtrò kia."
Giáo sưGUxYTYMv rảo788fEuBS bqWFDước đến,GUxYTYMv xGUxYTYMvoắn cái788fEuBS tách788fEuBS củaqWFD HarqWFDry khỏiGUxYTYMv taGUxYTYMvy RqWFDon, mọi788fEuBS người788fEuBS trở788fEuBS nêGUxYTYMvn i788fEuBSm lặngqWFD, 788fEuBSchờ xem.
"Giáo sư788fEuBS chqWFDăm cGUxYTYMvhú nh788fEuBSìn 788fEuBSvào cáqWFDi tách788fEuBS, xoaqWFDy qWFDnó ngượcqWFD chiềuGUxYTYMv kGUxYTYMvim đồngqWFD hồ:
"Chim ưGUxYTYMvng... qWFDcon yêqWFDu dấ788fEuBSu ạqWFD, GUxYTYMvcon qWFDcó mqWFDột kẻ788fEuBS tử788fEuBS thù."
HerGUxYTYMvmione qWFDthì thầmGUxYTYMv GUxYTYMvhơi to:
"Nhưng GUxYTYMvmà GUxYTYMvai cqWFDũng biqWFDết điềuqWFD đó788fEuBS mà."
Giáo sưGUxYTYMv quaqWFDy lạiGUxYTYMv quắcGUxYTYMv qWFDmắt nqWFDhìn GUxYTYMvcô bGUxYTYMvé. HermionqWFDe qWFDvẫn nGUxYTYMvói tiếp:
"Dạ, GUxYTYMvai cũ788fEuBSng biếqWFDt GUxYTYMvmà. qWFDAi cqWFDũng biế788fEuBSt chuqWFDyện qWFDHarry vGUxYTYMvà qWFDKẻ 788fEuBSmà a788fEuBSi qWFDcũng biếtqWFD l788fEuBSà 788fEuBSai đấy."
Harry và788fEuBS R788fEuBSon qWFDcùng qWFDtrố mắtGUxYTYMv nh788fEuBSìn HqWFDermione vớGUxYTYMvi sựGUxYTYMv GUxYTYMv ngạcGUxYTYMv nhGUxYTYMviên 788fEuBStrộn lGUxYTYMvẫn nGUxYTYMviềm t788fEuBShán phụcqWFD. qWFDTụi n788fEuBSó chGUxYTYMvưa baqWFDo g788fEuBSiờ nghqWFDe HerGUxYTYMvmione qWFD qWFDnói cGUxYTYMvhuyện v788fEuBSới giGUxYTYMváo viêGUxYTYMvn qWFDbằng cáqWFDi giọnqWFDg n788fEuBShư qWFDvậy. GqWFDiáo sưqWFD GUxYTYMvTrelawney chọGUxYTYMvn qWFD c788fEuBSách phớtGUxYTYMv lờqWFD cô788fEuBS béGUxYTYMv. BàqWFD lGUxYTYMvại hqWFDạ đqWFDôi mắtGUxYTYMv tGUxYTYMvo cGUxYTYMvộ GUxYTYMvcủa bàqWFD xuống788fEuBS c788fEuBSái t788fEuBSách của788fEuBS 788fEuBS HqWFDarry, và788fEuBS tiqWFDếp tụqWFDc xoaqWFDy trởqWFD cGUxYTYMvái tách.
"Dùi cui.GUxYTYMv.. mGUxYTYMvột 788fEuBScuộc tấnGUxYTYMv cô788fEuBSng. Co788fEuBSn qWFDyêu dấGUxYTYMvu ơi788fEuBS, đâ788fEuBSy 788fEuBSkhông phảiqWFD làGUxYTYMv mộtGUxYTYMv tách788fEuBS qWFDtrà vGUxYTYMvui vqWFDẻ lắm..."
Ron r788fEuBSụt 788fEuBSrè thưa:
"Con qWFDnghĩ đóGUxYTYMv là788fEuBS cá788fEuBSi nGUxYTYMvón trái788fEuBS dưa."
"Đầu lâu.788fEuBS.. qWFDhiểm họaGUxYTYMv tr788fEuBSên đườGUxYTYMvng qWFDcon điGUxYTYMv, co788fEuBSn yêuqWFD ạ..."
TấtGUxYTYMv cảqWFD bọn788fEuBS trẻ788fEuBS troqWFDng l788fEuBSớp giương788fEuBS qWFDmắt 788fEuBSngó giGUxYTYMváo qWFDsư GUxYTYMv TrelawGUxYTYMvney GUxYTYMvvới vẻqWFD kqWFDinh hqWFDãi chế788fEuBSt GUxYTYMvkhiếp qWFDđi đượcGUxYTYMv. Bà788fEuBS xo788fEuBSay GUxYTYMvcái qWFDtách GUxYTYMvlần cuố788fEuBSi 788fEuBS cùn788fEuBSg, há788fEuBS h788fEuBSốc miệng,GUxYTYMv GUxYTYMvrồi thé788fEuBSt lên.
Lại GUxYTYMvvang l788fEuBSên một788fEuBS t788fEuBSiếng xoảnGUxYTYMvg củaqWFD đồ788fEuBS sứ788fEuBS bểGUxYTYMv; GUxYTYMv NevilGUxYTYMvle vừaqWFD qWFDlàm tqWFDiêu GUxYTYMvcái tác788fEuBSh 788fEuBSthứ qWFDhai GUxYTYMvcủa qWFDnó. GiáqWFDo sGUxYTYMvư TGUxYTYMvrelawney ngồqWFDi qWFD qWFDthụp xuốqWFDng mộqWFDt cqWFDái ghGUxYTYMvế b788fEuBSành trống788fEuBS, bqWFDàn GUxYTYMvtay ló788fEuBSng lá788fEuBSnh 788fEuBScủa bà788fEuBS đèGUxYTYMv lênGUxYTYMv ph788fEuBSía 788fEuBS tráGUxYTYMvi ti788fEuBSm m788fEuBSình vàGUxYTYMv mắGUxYTYMvt bà788fEuBS nh788fEuBSắm tịtqWFD lại.
"Ôi, GUxYTYMvcon tqWFDrai củaqWFD tôGUxYTYMvi, qWFDcon trGUxYTYMvai yêuGUxYTYMv dấuGUxYTYMv của788fEuBS tôi...GUxYTYMv khôngGUxYTYMv, khôngGUxYTYMv nGUxYTYMvói r788fEuBSa 788fEuBSthì t788fEuBSốt hơnGUxYTYMv... k788fEuBShông, đừGUxYTYMvng hỏiGUxYTYMv tôGUxYTYMvi thìGUxYTYMv hơn..."
qWFDDean GUxYTYMvThomas qWFDlập tứcqWFD hỏi:
"Cái gqWFDì v788fEuBSậy, thưaGUxYTYMv 788fEuBSgiáo sư?"
Mọi ngườiqWFD bây788fEuBS giGUxYTYMvờ đã788fEuBS đứngqWFD lênqWFD, từqWFD tqWFDừ xú788fEuBSm lạ788fEuBSi 788fEuBS đông788fEuBS qWFDđúc qua788fEuBSnh GUxYTYMvcái bànqWFD cGUxYTYMvủa qWFDHarry qWFDvà 788fEuBSRon, éGUxYTYMvp sátqWFD v788fEuBSô cá788fEuBSi gh788fEuBSế bGUxYTYMvành 788fEuBSmà giáGUxYTYMvo 788fEuBS sư788fEuBS TrelawGUxYTYMvney 788fEuBSđang 788fEuBSngồi, để788fEuBS ngóqWFD 788fEuBSvô tác788fEuBSh t788fEuBSrà cqWFDủa Harry.
Đôi mGUxYTYMvắt GUxYTYMvto cộqWFD GUxYTYMvcủa gqWFDiáo sưqWFD TrqWFDelawney bỗngGUxYTYMv qWFDmở rqWFDa đầy788fEuBS kGUxYTYMvịch tính:
"Con yGUxYTYMvêu ơiGUxYTYMv, cqWFDon cóGUxYTYMv mGUxYTYMvột HuGUxYTYMvng tinh."
Harry qWFDhỏi lại:
"Một cáiqWFD gìqWFD ạ?"
Nó cóGUxYTYMv thể788fEuBS nóiqWFD chắc788fEuBS l788fEuBSà khônqWFDg GUxYTYMvphải chGUxYTYMvỉ qWFDmột mìn788fEuBSh nóqWFD GUxYTYMv khqWFDông bGUxYTYMviết HunqWFDg tinqWFDh GUxYTYMvlà qWFDgì. DqWFDean qWFDThomas qWFDnhún v788fEuBSai vớ788fEuBSi nGUxYTYMvó, Lavende788fEuBSr BroqWFDwn qWFD tGUxYTYMvhì lộGUxYTYMv vẻGUxYTYMv bqWFDối rốiGUxYTYMv. NhGUxYTYMvưng rấqWFDt nhqWFDiều nhữnGUxYTYMvg đứa788fEuBS kh788fEuBSác qWFDthì r788fEuBSõ GUxYTYMvràng là788fEuBS 788fEuBScó qWFD biết,qWFD chú788fEuBSng đều788fEuBS gi788fEuBSơ ta788fEuBSy 788fEuBSlên bịtGUxYTYMv miệGUxYTYMvng vớiqWFD vẻqWFD hoảng788fEuBS qWFDsợ vôqWFD cùng.
Giáo 788fEuBSsư TrelawqWFDney 788fEuBSkêu to:
"Hung tqWFDinh c788fEuBShiếu, co788fEuBSn qWFDthân yêuGUxYTYMv ơiGUxYTYMv, c788fEuBSon bị788fEuBS HqWFDung 788fEuBStinh chiếu!"
Trông qWFDgiáo sqWFDư TrelawnqWFDey qWFDcó vẻGUxYTYMv bịqWFD kíGUxYTYMvch GUxYTYMvđộng đếqWFDn 788fEuBSnỗi HaGUxYTYMvrry k788fEuBShông thểqWFD nàoqWFD hiểuGUxYTYMv đưqWFDợc. BqWFDà nói:
"Con mGUxYTYMva chó788fEuBS GUxYTYMvkhổng GUxYTYMvlồ 788fEuBSthường lảngGUxYTYMv vảngqWFD trGUxYTYMvong qWFD nghqWFDĩa địaGUxYTYMv! CoGUxYTYMvn tra788fEuBSi yGUxYTYMvêu ơi,qWFD đóGUxYTYMv lGUxYTYMvà mộtGUxYTYMv GUxYTYMvđiềm 788fEuBSdữ qWFD- điềmGUxYTYMv dữ788fEuBS 788fEuBStệ GUxYTYMvhại nGUxYTYMvhứt 788fEuBS- 788fEuBS 788fEuBSđiềm chqWFDết chóc!"
Bao tqWFDử Ha788fEuBSrry quGUxYTYMvặn đauGUxYTYMv. Co788fEuBSn cGUxYTYMvhó ấy,788fEuBS trêqWFDn cqWFDái bìqWFDa qWFD của788fEuBS cuốnqWFD Điềm788fEuBS BáqWFDo T788fEuBSử ThầnqWFD 788fEuBSở tiqWFDệm sá788fEuBSch 788fEuBSPhú qqWFDuí 788fEuBSvà CơqWFD hànGUxYTYMv 788fEuBS- 788fEuBScon c788fEuBShó ấy,788fEuBS ởGUxYTYMv GUxYTYMv troqWFDng bóqWFDng tốiqWFD củGUxYTYMva đườngGUxYTYMv MagnGUxYTYMvolia... LavqWFDender BroGUxYTYMvwn cũGUxYTYMvng đưaqWFD t788fEuBSay bụm788fEuBS qWFD mqWFDiệng mì788fEuBSnh lạ788fEuBSi. MọiqWFD ngườiqWFD đều788fEuBS qWFDnhìn HarryGUxYTYMv. GUxYTYMvMọi ngqWFDười, ngoạiqWFD tqWFDrừ HermqWFDione. GUxYTYMv CôGUxYTYMv b788fEuBSé đqWFDứng dGUxYTYMvậy, 788fEuBSđi vòqWFDng r788fEuBSa 788fEuBSsau cái788fEuBS ghqWFDế củqWFDa giá788fEuBSo sqWFDư Trelawney788fEuBS, nói788fEuBS thẳnqWFDg 788fEuBS thừng:
GUxYTYMv"Con không788fEuBS t788fEuBShấy nGUxYTYMvó giống788fEuBS Hu788fEuBSng GUxYTYMvtinh qWFDchút nào."
Giáp s788fEuBSư Trelawn788fEuBSey qWFDdò qWFDxét HermioqWFDne với788fEuBS mộtGUxYTYMv vẻqWFD càn788fEuBSg lúcqWFD cànqWFDg 788fEuBSkhó ưa.
"Con thân788fEuBS yGUxYTYMvêu ạ,qWFD cGUxYTYMvon thqWFDa 788fEuBSlỗi cqWFDho t788fEuBSa qWFDkhi tqWFDa n788fEuBSói 788fEuBS GUxYTYMvra điềuGUxYTYMv nàyqWFD qWFDnhé, nhưn788fEuBSg GUxYTYMvta GUxYTYMvnhận thấy788fEuBS rqWFDất qWFDít tin788fEuBSh qWFDhoa phátqWFD tiếtGUxYTYMv qWFDquanh GUxYTYMv ngGUxYTYMvười của788fEuBS cqWFDon. Rất788fEuBS qWFDít khảGUxYTYMv năGUxYTYMvng lĩqWFDnh hqWFDội đối788fEuBS qWFDvới sựqWFD cộnqWFDg hưởqWFDng củ788fEuBSa tqWFDương 788fEuBS tai."
Seam788fEuBSus qWFDcứ hếGUxYTYMvt ngoẹo788fEuBS đầuGUxYTYMv sGUxYTYMvang qWFDbên nqWFDày lạiGUxYTYMv ngoẹoGUxYTYMv đGUxYTYMvầu sqWFDang bqWFDên kiaGUxYTYMv. NGUxYTYMvó nóiGUxYTYMv, mộtqWFD 788fEuBScon m788fEuBSắt 788fEuBSnheo khGUxYTYMvít lại:
"Nếu mqWFDình nhì788fEuBSn GUxYTYMvnhư vầyGUxYTYMv thì788fEuBS 788fEuBSnó giốngqWFD mộtGUxYTYMv H788fEuBSung tinh,"
Nó 788fEuBSnghiêng m788fEuBSình sGUxYTYMvang bqWFDên qWFDtrái nóGUxYTYMvi tiếp:
"Nhưng nếqWFDu nh788fEuBSìn GUxYTYMvtừ c788fEuBShỗ nà788fEuBSy 788fEuBSthì lạiqWFD giốnqWFDg mộtqWFD 788fEuBScon GUxYTYMvlừa hơn."
Harry thqWFDấy chqWFDính qWFDmình qWFDcũng ngạcqWFD nhiên.qWFD 788fEuBSBây qWFDgiờ khGUxYTYMvông 788fEuBSai qWFDcó 788fEuBSvẻ muố788fEuBSn nGUxYTYMvhìn nqWFDó 788fEuBScả. NóGUxYTYMv nói:
"Chừng n788fEuBSào c788fEuBSô vàGUxYTYMv cácqWFD bạn788fEuBS mới788fEuBS quyqWFDết địqWFDnh xonGUxYTYMvg là788fEuBS tôqWFDi có788fEuBS sắpqWFD cGUxYTYMvhết 788fEuBShay không?"
Giáo qWFDsư Trela788fEuBSwney lGUxYTYMvên 788fEuBStiếng, bằngqWFD g788fEuBSiọng nóiGUxYTYMv GUxYTYMvmơ hồqWFD nhứtGUxYTYMv củaqWFD bà:
"Tôi cqWFDho qWFDlà GUxYTYMvchúng GUxYTYMvta nqWFDên ngqWFDưng bàGUxYTYMvi họcGUxYTYMv nqWFDgày hô788fEuBSm nGUxYTYMvay ởGUxYTYMv đâGUxYTYMvy. Vâng...788fEuBS GUxYTYMvLàm ơGUxYTYMvn tGUxYTYMvrả lGUxYTYMvại đồqWFD đạc788fEuBS về788fEuBS 788fEuBSđúng chỗ..."
Cả lớpqWFD lặng788fEuBS lẽ788fEuBS manGUxYTYMvg mấyGUxYTYMv cáiGUxYTYMv táqWFDch 788fEuBSđem trGUxYTYMvả lạqWFDi chGUxYTYMvo GUxYTYMv giáo788fEuBS sưqWFD Trela788fEuBSwney và788fEuBS GUxYTYMvthu dọnqWFD sácGUxYTYMvh vGUxYTYMvở vô788fEuBS GUxYTYMvcặp. Nga788fEuBSy đếGUxYTYMvn Ro788fEuBSn cGUxYTYMvũng tráqWFDnh GUxYTYMv qWFDánh mắqWFDt c788fEuBSủa Harry.
Giáo sưqWFD TrGUxYTYMvelawney nGUxYTYMvói mộtGUxYTYMv cácqWFDh yếuGUxYTYMv ớt:
"Hẹn788fEuBS đếnqWFD 788fEuBSkhi cqWFDhúng GUxYTYMvta gặ788fEuBSp lạqWFDi, qWFDphúc 788fEuBSlành chqWFDo các788fEuBS 788fEuBStrò. Ôi,qWFD cGUxYTYMvon yêGUxYTYMvu quíqWFD ơi..."
Giáo sqWFDư qWFDchỉ vào788fEuBS Neville:
"Lần sqWFDau GUxYTYMvcon s788fEuBSẽ trễ,GUxYTYMv GUxYTYMvcho nê788fEuBSn coGUxYTYMvn GUxYTYMvhãy cốqWFD qWFDgắng chqWFDăm hơqWFDn đểqWFD thGUxYTYMveo qWFDcho kịp."
Harry, RqWFDon qWFDvà qWFDHermione t788fEuBSrèo xuqWFDống c788fEuBSái GUxYTYMvthang dâyqWFD qWFD củqWFDa giá788fEuBSo sGUxYTYMvư Trelawne788fEuBSy rồiqWFD xGUxYTYMvuống cáqWFDi cầGUxYTYMvu thaGUxYTYMvng xoqWFDắn, troqWFDng i788fEuBSm qWFDlặng, rồqWFDi qWFD cùngGUxYTYMv đqWFDi đến788fEuBS GUxYTYMvlớp BiqWFDến củGUxYTYMva gi788fEuBSáo 788fEuBSsư McGonagqWFDall. Tụ788fEuBSi nó788fEuBS mấtGUxYTYMv nhqWFDiều thqWFDì giờGUxYTYMv qWFD tìmqWFD phGUxYTYMvòng GUxYTYMvhọc GUxYTYMvđến nỗqWFDi mặcqWFD dù788fEuBS đãGUxYTYMv GUxYTYMvrời lớ788fEuBSp học788fEuBS Tiê788fEuBSn 788fEuBStri qWFDkhá sớmGUxYTYMv, màGUxYTYMv k788fEuBShi GUxYTYMv bước788fEuBS vào788fEuBS phònqWFDg GUxYTYMvhọc 788fEuBSmôn Biến,788fEuBS thGUxYTYMvì cGUxYTYMvũng vừaqWFD lúqWFDc qWFDvào tiếGUxYTYMvt h788fEuBSọc mới.
Harry ch788fEuBSọn 788fEuBSmột qWFDcái qWFDghế cuối788fEuBS phqWFDòng GUxYTYMvhọc, qWFDcó cảm788fEuBS GUxYTYMv qWFDgiác 788fEuBSnhư thqWFDể nóqWFD đangqWFD ngGUxYTYMvồi ởGUxYTYMv m788fEuBSột vGUxYTYMvị trí788fEuBS được788fEuBS qWFDchiếu sá788fEuBSng tậGUxYTYMvp tqWFDrung; cảGUxYTYMv lớqWFDp qWFD hìnGUxYTYMvh nhGUxYTYMvư 788fEuBScứ phóng788fEuBS nhữGUxYTYMvng qWFDcái liếc788fEuBS GUxYTYMvtrộm v788fEuBSề pqWFDhía qWFDnó, GUxYTYMvnhư th788fEuBSể nóqWFD sắpGUxYTYMv ngãGUxYTYMv GUxYTYMv 788fEuBSlăn r788fEuBSa c788fEuBShết bất788fEuBS GUxYTYMvcứ l788fEuBSúc nào.GUxYTYMv H788fEuBSarry hầGUxYTYMvu qWFDnhư khôngGUxYTYMv nghqWFDe giqWFDáo GUxYTYMvsư McG788fEuBSonagall GUxYTYMv qWFDgiảng được788fEuBS điềuGUxYTYMv gqWFDì về788fEuBS qWFDAmimagi GUxYTYMv- n788fEuBShững ph788fEuBSù thủyGUxYTYMv cóqWFD k788fEuBShả năGUxYTYMvng biếnqWFD thànqWFDh qWFD th788fEuBSú GUxYTYMvvật theqWFDo qWFDý muốn.GUxYTYMv NóGUxYTYMv thậmqWFD chGUxYTYMví GUxYTYMvcũng kqWFDhông nhGUxYTYMvìn qWFDkhi g788fEuBSiáo sưqWFD McGonaga788fEuBSll GUxYTYMv tựqWFD biếnGUxYTYMv mìn788fEuBSh GUxYTYMvthành mộtqWFD qWFDcon mèoqWFD mưqWFDớp cGUxYTYMvòn dấuqWFD 788fEuBSmắt kiếngGUxYTYMv qGUxYTYMvuanh đ788fEuBSôi mắt788fEuBS ngGUxYTYMvay GUxYTYMv trướcqWFD mặtqWFD bọqWFDn trẻ.
Khi bGUxYTYMvà tqWFDrở lạiqWFD ngGUxYTYMvuyên hìGUxYTYMvnh sa788fEuBSu một788fEuBS tiếng788fEuBS nGUxYTYMvổ n788fEuBSgắn GUxYTYMvgọn "bụpqWFD" GUxYTYMvnho nhỏ,GUxYTYMv GUxYTYMvbà GUxYTYMvlạ GUxYTYMvlùng nqWFDhìn qWFDquanh lGUxYTYMvũ 788fEuBShọc trò:
"TqWFDhực tìGUxYTYMvnh qWFDthì hGUxYTYMvôm na788fEuBSy tấtGUxYTYMv qWFDcả qWFDcác c788fEuBSon bGUxYTYMvị làmGUxYTYMv sa788fEuBSo 788fEuBS vậy?GUxYTYMv Khô788fEuBSng hẳnGUxYTYMv cóGUxYTYMv 788fEuBSvấn đ788fEuBSề, như788fEuBSng đâ788fEuBSy làGUxYTYMv qWFDlần đầqWFDu qWFDtiên qWFDmà l788fEuBSớp hGUxYTYMvọc k788fEuBShông vqWFDỗ 788fEuBS 788fEuBStay trướ788fEuBSc sqWFDự biếqWFDn 788fEuBShình qWFDcủa cô."
788fEuBSĐầu của788fEuBS qWFDmọi 788fEuBSngười lạiGUxYTYMv hướn788fEuBSg qWFDvề HGUxYTYMvarry, nhưnGUxYTYMvg khôqWFDng a788fEuBSi qWFDnói qWFDgì. Thế788fEuBS rồi,qWFD HqWFDermione qWFDgiơ tay:
"Thư788fEuBSa cô,788fEuBS tụqWFDi c788fEuBSon vừaGUxYTYMv mới788fEuBS họcGUxYTYMv lớpGUxYTYMv Ti788fEuBSên tqWFDri GUxYTYMvđầu tiqWFDên củaGUxYTYMv tụqWFDi GUxYTYMvcon, và788fEuBS tụiqWFD 788fEuBScon đãGUxYTYMv GUxYTYMvhọc bài788fEuBS bóiqWFD lGUxYTYMvá 788fEuBStrà, và..."
GUxYTYMvGiáo sưqWFD Mc788fEuBSGonagall bỗng788fEuBS nghi788fEuBSêm qWFDtrang lại:
"AqWFD, rqWFDa vậy.qWFD KhôngGUxYTYMv c788fEuBSần 788fEuBSphải qWFDnói GUxYTYMvthêm nữ788fEuBSa, Hermi788fEuBSone à.GUxYTYMv 788fEuBSCác trqWFDò 788fEuBSnói 788fEuBScho 788fEuBStôi qWFDnghe xemqWFD, aqWFDi t788fEuBSrong sốGUxYTYMv cqWFDác tGUxYTYMvrò sqWFDẽ chế788fEuBSt tronGUxYTYMvg n788fEuBSăm nay?"
Mọi ngườiGUxYTYMv tr788fEuBSòn mắtGUxYTYMv n788fEuBShìn s788fEuBSững qWFDgiáo sưGUxYTYMv McGonagall.
CuốiGUxYTYMv cùng788fEuBS 788fEuBSHarry nói:
"Thưa cô,788fEuBS cqWFDon ạ."
Giáo sưqWFD MqWFDcGonagall nhGUxYTYMvìn chằmGUxYTYMv qWFDchằm HaGUxYTYMvrry GUxYTYMvbằng đqWFDôi mắt788fEuBS nqWFDhỏ sáGUxYTYMvng lon788fEuBSg lanh:
"TGUxYTYMvhì GUxYTYMvra vậGUxYTYMvy. Vậ788fEuBSy cGUxYTYMvon cũng788fEuBS nGUxYTYMvên hiGUxYTYMvểu, HarqWFDry à,GUxYTYMv t788fEuBSừ 788fEuBS kGUxYTYMvhi giáqWFDo sưGUxYTYMv qWFDTrelawney đ788fEuBSến trưGUxYTYMvờng này,qWFD mỗiGUxYTYMv nGUxYTYMvăm cqWFDô qWFDấy qWFDđều tiêqWFDn đoqWFDán qWFDcái GUxYTYMv chqWFDết cGUxYTYMvủa m788fEuBSột hGUxYTYMvọc siqWFDnh. GUxYTYMvMà chqWFDưa a788fEuBSi t788fEuBSrong sốGUxYTYMv qWFDđó chqWFDết cả.qWFD NhìqWFDn thấyqWFD đi788fEuBSềm GUxYTYMv báqWFDo tử788fEuBS thGUxYTYMvần làGUxYTYMv cái788fEuBS cáqWFDch mqWFDà 788fEuBSgiáo s788fEuBSư TqWFDrelawney khoái788fEuBS dùnqWFDg nhứtGUxYTYMv đ788fEuBSể chàqWFDo GUxYTYMv mừngqWFD mộ788fEuBSt l788fEuBSớp học788fEuBS sGUxYTYMvinh mới.qWFD qWFDCô khôngGUxYTYMv 788fEuBSbao gi788fEuBSờ 788fEuBSmuốn nó788fEuBSi xấu788fEuBS đồGUxYTYMvng 788fEuBSnghiệp, qWFD nhưng..."
GiáGUxYTYMvo 788fEuBSsư McGonag788fEuBSall c788fEuBShợt ng788fEuBSừng GUxYTYMvnói, 788fEuBSmũi c788fEuBSủa qWFDcô 788fEuBStrắng qWFDnhợt đqWFDi. CôqWFD nóqWFDi tiếp,GUxYTYMv bìnqWFDh qWFDtĩnh hơn:
"Tiên trGUxYTYMvi GUxYTYMvlà mộ788fEuBSt tronGUxYTYMvg n788fEuBShững ngà788fEuBSnh phápqWFD thuậqWFDt 788fEuBS kéGUxYTYMvm chín788fEuBSh xqWFDác nhứt.788fEuBS Cô788fEuBS qWFDkhông giấuqWFD qWFDcon rằGUxYTYMvng 788fEuBScô 788fEuBScó rấqWFDt í788fEuBSt k788fEuBSiên qWFDnhẫn qWFDvới bqWFDộ GUxYTYMv môqWFDn đó.GUxYTYMv qWFDNhững qWFDnhà tiê788fEuBSn tr788fEuBSi thựcqWFD s788fEuBSự rqWFDất hiếmqWFD 788fEuBSvà giáo788fEuBS sư788fEuBS Trelawney..."
Giáo 788fEuBSsư McGonagaqWFDll nGUxYTYMvgừng 788fEuBSmột lGUxYTYMvần 788fEuBSnữa, rồiqWFD lGUxYTYMvại nóiGUxYTYMv tiế788fEuBSp vớ788fEuBSi giọngGUxYTYMv hqWFDai nă788fEuBSm qWFDrõ mười:
"Cô thấyGUxYTYMv sức788fEuBS khỏe788fEuBS GUxYTYMvcủa c788fEuBSon rấ788fEuBSt tqWFDốt, Har788fEuBSry à788fEuBS, qWFDcho 788fEuBS nqWFDên qWFDcon GUxYTYMvsẽ bỏqWFD quGUxYTYMvá GUxYTYMvcho c788fEuBSô nếuGUxYTYMv c788fEuBSô khôngqWFD t788fEuBSha ch788fEuBSo 788fEuBScon phGUxYTYMvần bài788fEuBS tập788fEuBS hôm788fEuBS 788fEuBSnay. qWFD CôqWFD 788fEuBScam đoGUxYTYMvan 788fEuBSlà nGUxYTYMvếu c788fEuBSon chếqWFDt 788fEuBSthì GUxYTYMvcon mớGUxYTYMvi khôngGUxYTYMv cầqWFDn nộGUxYTYMvp bàiqWFD chGUxYTYMvo cô."
Hermione bGUxYTYMvật cười.qWFD qWFDHarry GUxYTYMvcảm thGUxYTYMvấy k788fEuBShá hơqWFDn. CGUxYTYMvũng qWFD khó788fEuBS GUxYTYMvmà cảmqWFD qWFDthấy sqWFDợ qWFDhãi mộGUxYTYMvt d788fEuBSúm lGUxYTYMvá GUxYTYMvtrà khGUxYTYMvi GUxYTYMvmà ngườiGUxYTYMv 788fEuBSta 788fEuBSkhông cònqWFD 788fEuBSở tr788fEuBSong GUxYTYMv bốiGUxYTYMv c788fEuBSảnh lqWFDớp họGUxYTYMvc 788fEuBScủa 788fEuBSgiáo sqWFDư TrelawneyqWFD: GUxYTYMvâm GUxYTYMvu án788fEuBSh đèGUxYTYMvn đqWFDỏ sậmqWFD vàGUxYTYMv tqWFDỏa rGUxYTYMva 788fEuBS m788fEuBSột thứGUxYTYMv mqWFDùi khiếqWFDn ngườiGUxYTYMv t788fEuBSa qWFDmụ mẫqWFDm đi.
Tuy nhiGUxYTYMvên khôn788fEuBSg GUxYTYMvphải a788fEuBSi cGUxYTYMvũng tiqWFDn th788fEuBSeo gGUxYTYMviáo sưGUxYTYMv McGUxYTYMvGonagall. TrôqWFDng 788fEuBSRon 788fEuBSvẫn lGUxYTYMvo 788fEuBSâu dqWFDữ lắ788fEuBSm. CònGUxYTYMv LavenqWFDder thìqWFD vqWFDẫn rù788fEuBS rì:
"Vậy788fEuBS chGUxYTYMvứ mấyqWFD 788fEuBScái tác788fEuBSh cqWFDủa Ne788fEuBSville GUxYTYMvthì sao?"
Khi hqWFDết giờGUxYTYMv GUxYTYMvlớp qWFDhọc BiGUxYTYMvến, bọn788fEuBS trGUxYTYMvẻ nhậ788fEuBSp 788fEuBSvào đám788fEuBS GUxYTYMv đqWFDông qWFDđang r788fEuBSần rGUxYTYMvần kéoGUxYTYMv tqWFDới ĐạiGUxYTYMv S788fEuBSảnh đườnqWFDg để788fEuBS ănqWFD trưaGUxYTYMv. HermionqWFDe đẩyGUxYTYMv GUxYTYMvmột GUxYTYMv c788fEuBSái GUxYTYMvdĩa thị788fEuBSt hGUxYTYMvầm vềGUxYTYMv pqWFDhía Ron:
"Vui lênGUxYTYMv GUxYTYMvđi chứ788fEuBS, R788fEuBSon. Bồ788fEuBS GUxYTYMvđã ngh788fEuBSe giáqWFDo s788fEuBSư MGUxYTYMvcGonagall nóGUxYTYMvi rồiqWFD đó."
Ron múGUxYTYMvc mấyGUxYTYMv muỗngqWFD 788fEuBSthịt qWFDhầm GUxYTYMvcho vôqWFD dĩ788fEuBSa cGUxYTYMvủa n788fEuBSó, cầqWFDm GUxYTYMvnĩa lênqWFD, nGUxYTYMvhưng khôngGUxYTYMv ăGUxYTYMvn nổi.GUxYTYMv NóGUxYTYMv qWFDnói bằn788fEuBSg mộtqWFD giọnqWFDg nhỏGUxYTYMv vàqWFD nghiêm788fEuBS túc:
"HarGUxYTYMvry, 788fEuBSbồ qWFDchưa từngGUxYTYMv nqWFDhìn thấyqWFD GUxYTYMvmột 788fEuBScon 788fEuBSchó qWFDđen tqWFDo lớn788fEuBS ở788fEuBS bất788fEuBS GUxYTYMvcứ đâ788fEuBSu, phảiGUxYTYMv không?"
Harry nói:
"Có, mGUxYTYMvình thấy788fEuBS rồi788fEuBS. CáqWFDi qWFDđêm 788fEuBSmà mìGUxYTYMvnh bỏ788fEuBS nhàGUxYTYMv dGUxYTYMvì dượngGUxYTYMv 788fEuBSDursley r788fEuBSa điqWFD, qWFDmình đãGUxYTYMv nhìqWFDn thấ788fEuBSy một788fEuBS con."
Ron qWFDbuông nĩaGUxYTYMv khiqWFDến chiếcGUxYTYMv n788fEuBSĩa qWFDrơi xuống,788fEuBS GUxYTYMvkêu qWFDleng keng.
Hermione vẫn788fEuBS bình788fEuBS tĩnh:
"Có lqWFDẽ là788fEuBS mộtqWFD GUxYTYMvcon cqWFDhó hoang."
Ron nqWFDhìn He788fEuBSrmione như788fEuBS thqWFDể côqWFD b788fEuBSé 788fEuBSnày đqWFDã mấGUxYTYMvt t788fEuBSrí rồi.
"Hermione, nqWFDếu HarGUxYTYMvry từ788fEuBSng nqWFDhìn GUxYTYMvthấy HunGUxYTYMvg tinhGUxYTYMv, 788fEuBS thGUxYTYMvì... qWFDthì xu788fEuBSi 788fEuBSlắm. Cậu...GUxYTYMv cậu788fEuBS BilqWFDius cqWFDủa mình788fEuBS từn788fEuBSg qWFDthấy m788fEuBSột c788fEuBSon và..GUxYTYMv. GUxYTYMv cậuqWFD ấyGUxYTYMv chếtGUxYTYMv troqWFDng vònqWFDg hGUxYTYMvai mươi788fEuBS b788fEuBSốn 788fEuBStiếng đồGUxYTYMvng hGUxYTYMvồ sau!"
Hermione vừaqWFD tựGUxYTYMv r788fEuBSót chqWFDo mqWFDình mó788fEuBSn nư788fEuBSớc ép788fEuBS bíGUxYTYMv rợ,qWFD vừqWFDa GUxYTYMvvui GUxYTYMvvẻ nói:
"Ngẫu nGUxYTYMvhiên tqWFDrùng hợ788fEuBSp ấqWFDy mà!"
Ron bắtGUxYTYMv đGUxYTYMvầu nổGUxYTYMvi nóng:
"Bồ khônqWFDg biếtGUxYTYMv bồGUxYTYMv đaqWFDng nóiGUxYTYMv về788fEuBS qWFDcái gìGUxYTYMv saGUxYTYMvo? Hu788fEuBSng qWFDtinh khi788fEuBSến cqWFDho p788fEuBShù th788fEuBSủy nà788fEuBSo cũngGUxYTYMv phảGUxYTYMvi sợ788fEuBS tGUxYTYMvé kh788fEuBSói luôqWFDn ấy."
HeGUxYTYMvrmione lGUxYTYMvên giọngqWFD chị788fEuBS Hai:
"Vậy 788fEuBSthì bồGUxYTYMv GUxYTYMvnói đúngqWFD đóGUxYTYMv, 788fEuBShọ qWFDnhìn GUxYTYMvthấy HqWFDung ti788fEuBSnh, GUxYTYMv vàqWFD họqWFD chếGUxYTYMvt vì788fEuBS sợ.788fEuBS HqWFDung tiGUxYTYMvnh kGUxYTYMvhông pqWFDhải GUxYTYMvlà một788fEuBS đqWFDiềm chếtqWFD chó788fEuBSc mà788fEuBS làqWFD GUxYTYMv nguGUxYTYMvyên 788fEuBSnhân chết788fEuBS c788fEuBShóc! VàqWFD Harr788fEuBSy v788fEuBSẫn còGUxYTYMvn bêGUxYTYMvn cạnqWFDh chúGUxYTYMvng t788fEuBSa làGUxYTYMv bởGUxYTYMvi vGUxYTYMvì bạnqWFD 788fEuBS qWFDấy GUxYTYMvkhông qWFDngu đqWFDến qWFDmức qWFDnhìn qWFDthấy mqWFDột HuqWFDng 788fEuBStinh làqWFD nghĩ:GUxYTYMv t788fEuBShôi rồi,788fEuBS qWFDmình 788fEuBS chếtGUxYTYMv phqWFDứt cqWFDho rồi."
Ron h788fEuBSá miGUxYTYMvệng vềGUxYTYMv pGUxYTYMvhía HeGUxYTYMvrmione nhưn788fEuBSg khqWFDông thốtGUxYTYMv GUxYTYMv đượcqWFD l788fEuBSời nào.788fEuBS CònGUxYTYMv HermionGUxYTYMve qWFDthì mởGUxYTYMv tú788fEuBSi GUxYTYMvxách củaGUxYTYMv 788fEuBSmình lấyqWFD 788fEuBSra mộ788fEuBSt cuốnGUxYTYMv SốqWFD 788fEuBS HọcGUxYTYMv qWFDmới toan788fEuBSh, qWFDmở r788fEuBSa vGUxYTYMvà tựGUxYTYMva 788fEuBSquyển sách788fEuBS vqWFDào bìnhqWFD GUxYTYMvđựng nướcqWFD GUxYTYMvtrái câGUxYTYMvy épGUxYTYMv. qWFD CqWFDô béGUxYTYMv vừaGUxYTYMv dò788fEuBS 788fEuBStìm tra788fEuBSng sáqWFDch vqWFDừa nói:
"Mình thấyqWFD mônqWFD TiêqWFDn GUxYTYMvtri cqWFDó vẻ788fEuBS mơGUxYTYMv hồGUxYTYMv GUxYTYMvquá. TqWFDheo ýGUxYTYMv GUxYTYMvmình thqWFDì nhqWFDiều ước788fEuBS GUxYTYMvđoán quá."
Ron GUxYTYMvnóng nảyGUxYTYMv bảo:
"Kh788fEuBSông qWFDcó g788fEuBSì GUxYTYMvlà mơ788fEuBS qWFDhồ qWFDvề H788fEuBSung tiqWFDnh qWFDtrong cáiqWFD qWFDtách qWFDđó hết788fEuBS á!"
Hermione điềm788fEuBS đạm:
"BồqWFD GUxYTYMvđâu 788fEuBScó tựqWFD tqWFDin nhGUxYTYMvư vậy788fEuBS lúc788fEuBS 788fEuBSbồ qWFDnói với788fEuBS HarrqWFDy qWFDđó GUxYTYMvlà mộtqWFD coGUxYTYMvn cừu."
"Giáo GUxYTYMvsư qWFDTrelawney nGUxYTYMvói bồ788fEuBS GUxYTYMvphát t788fEuBSiết rấGUxYTYMvt qWFDít tqWFDinh hoaGUxYTYMv! Chẳng788fEuBS qWFDqua bqWFDồ khôn788fEuBSg thíGUxYTYMvch bịqWFD qWFDdở mộGUxYTYMvt m788fEuBSôn nGUxYTYMvào hếqWFDt mà788fEuBS thôi."
Ron đãGUxYTYMv chạmqWFD đúngqWFD nọc.788fEuBS Hermi788fEuBSone GUxYTYMvquăng phqWFDịch cuốn788fEuBS sqWFDách qWFDSố GUxYTYMvHọc GUxYTYMvxuống GUxYTYMvbàn ăqWFDn, mạnhGUxYTYMv đếnGUxYTYMv nỗiGUxYTYMv mấGUxYTYMvy mGUxYTYMvẩu thị788fEuBSt hầmGUxYTYMv v788fEuBSà 788fEuBScà rGUxYTYMvốt GUxYTYMvvăng tứ788fEuBS tán.
"NếGUxYTYMvu giỏiqWFD 788fEuBSmôn TiêqWFDn tGUxYTYMvri c788fEuBSó 788fEuBSnghĩa lGUxYTYMvà tô788fEuBSi phả788fEuBSi giả788fEuBS 788fEuBS bqWFDộ nhì788fEuBSn 788fEuBSthấy đi788fEuBSềm báo788fEuBS cái788fEuBS cGUxYTYMvhết GUxYTYMvtrong qWFDmột dú788fEuBSm lá788fEuBS trGUxYTYMvà sa788fEuBSo? NếuGUxYTYMv v788fEuBSậy tGUxYTYMvhì tôi788fEuBS qWFD kh788fEuBSông chắcGUxYTYMv lqWFDà tGUxYTYMvôi sẽGUxYTYMv GUxYTYMvcòn tqWFDiếp tục788fEuBS GUxYTYMvhọc môGUxYTYMvn đóGUxYTYMv 788fEuBSnữa khôGUxYTYMvng! Bà788fEuBSi họcGUxYTYMv 788fEuBSđó mqWFDà 788fEuBS sqWFDo vớ788fEuBSi lớqWFDp SốqWFD HọqWFDc củaGUxYTYMv tGUxYTYMvôi 788fEuBSthì chẳng788fEuBS GUxYTYMvkhác gqWFDì đống788fEuBS rác!"
Cô qWFDbé vớqWFD lấyGUxYTYMv cáGUxYTYMvi túiqWFD qWFDxách củaGUxYTYMv mìGUxYTYMvnh qWFDvà 788fEuBSbỏ đi.
Ro788fEuBSn c788fEuBSau cqWFDó nhìn788fEuBS qWFDtheo côGUxYTYMv bé,GUxYTYMv GUxYTYMvnó nóiqWFD GUxYTYMvvới Harry:
"H788fEuBSermione nGUxYTYMvói cáqWFDi GUxYTYMvgì vậy?788fEuBS NóqWFD đã788fEuBS học788fEuBS GUxYTYMvqua l788fEuBSớp Số788fEuBS họcGUxYTYMv nqWFDào đâu?"
*****
Sau bữa788fEuBS ănGUxYTYMv 788fEuBStrưa, HarrqWFDy 788fEuBSmừng lqWFDà đư788fEuBSợc qWFDra k788fEuBShỏi tòa788fEuBS 788fEuBS lâGUxYTYMvu đ788fEuBSài. CơnGUxYTYMv mqWFDưa đêmqWFD qWFDqua đ788fEuBSã tạnh;GUxYTYMv bầuqWFD tr788fEuBSời quaqWFDng đã788fEuBSng, vàGUxYTYMv GUxYTYMvcỏ thì788fEuBS xanGUxYTYMvh 788fEuBS mềm,GUxYTYMv ướtqWFD mượGUxYTYMvt dướiGUxYTYMv cGUxYTYMvhân kh788fEuBSi bọnGUxYTYMv t788fEuBSrẻ băngqWFD 788fEuBSqua sânqWFD để788fEuBS đếqWFDn b788fEuBSuổi hqWFDọc đqWFDầu qWFD tiênGUxYTYMv củqWFDa qWFDlớp CqWFDhăm 788fEuBSsóc S788fEuBSinh vậGUxYTYMvt GUxYTYMvHuyền bí.
Ron vGUxYTYMvà HqWFDermione khGUxYTYMvông qWFDthèm GUxYTYMvnói chuyệGUxYTYMvn vGUxYTYMvới nhaqWFDu 788fEuBS nữaqWFD. HarrGUxYTYMvy iGUxYTYMvm lặngGUxYTYMv điqWFD bênGUxYTYMv cạnh788fEuBS qWFDhai GUxYTYMvbạn k788fEuBShi cGUxYTYMvả bọqWFDn cùngqWFD đqWFDi xuốn788fEuBSg dốc788fEuBS cỏqWFD qWFD đGUxYTYMvể đ788fEuBSến c788fEuBSăn chò788fEuBSi củqWFDa GUxYTYMvlão HagGUxYTYMvrid nằmqWFD bên788fEuBS bìaqWFD 788fEuBSkhu RừnqWFDg CấGUxYTYMvm. Đến788fEuBS kGUxYTYMvhi qWFDnhìn 788fEuBS thấyGUxYTYMv qWFDba cqWFDái lưGUxYTYMvng q788fEuBSuá 788fEuBSư queqWFDn thuqWFDộc ởGUxYTYMv GUxYTYMvđằng trGUxYTYMvước tụi788fEuBS nóGUxYTYMv, HarqWFDry qWFDmới nhận788fEuBS GUxYTYMvra qWFD rằGUxYTYMvng tqWFDụi n788fEuBSó GUxYTYMvsẽ pGUxYTYMvhải 788fEuBShọc 788fEuBSmôn nGUxYTYMvày chGUxYTYMvung vớ788fEuBSi bọn788fEuBS họcqWFD qWFDsinh 788fEuBSbên qWFDnhà GUxYTYMv Sl788fEuBSytherin. MalqWFDfoy đanGUxYTYMvg qWFDhào GUxYTYMvhứng 788fEuBSnói chuyGUxYTYMvện vớ788fEuBSi Crabb788fEuBSe GUxYTYMvvà G788fEuBSoyle, lGUxYTYMvàm chGUxYTYMvo 788fEuBS hqWFDai đứaGUxYTYMv 788fEuBSđó cườGUxYTYMvi nhưqWFD nắ788fEuBSc GUxYTYMvnẻ. HGUxYTYMvarry qWFDđoan chắcqWFD là788fEuBS mì788fEuBSnh qWFDbiết tụi788fEuBS kGUxYTYMvia đqWFDang 788fEuBS nó788fEuBSi v788fEuBSề chuyện788fEuBS gì.
Lão HaqWFDgrid đứngqWFD n788fEuBSgay trước788fEuBS cănGUxYTYMv GUxYTYMvchòi để788fEuBS chqWFDào đqWFDón GUxYTYMv họcGUxYTYMv siGUxYTYMvnh đếnqWFD lớGUxYTYMvp 788fEuBScủa mình,GUxYTYMv sừngqWFD s788fEuBSững tronqWFDg tqWFDấm áGUxYTYMvo kGUxYTYMvhoác bằngGUxYTYMv 788fEuBSda chuGUxYTYMvột GUxYTYMv chũiGUxYTYMv, coGUxYTYMvn c788fEuBShó sănGUxYTYMv FqWFDang 788fEuBSđứng sáGUxYTYMvt gGUxYTYMvót cqWFDhủ, cqWFDó vGUxYTYMvẻ b788fEuBSồn cGUxYTYMvhồn nqWFDhư thể788fEuBS kGUxYTYMvhông qWFD 788fEuBSchờ đ788fEuBSược nữGUxYTYMva phútGUxYTYMv bắtGUxYTYMv đầu.
Lão H788fEuBSagrid gọi:
"Lại GUxYTYMvđây, n788fEuBSào, tiếnGUxYTYMv lại788fEuBS gGUxYTYMvần đây!"
Học 788fEuBStrò tiGUxYTYMvến đGUxYTYMvến gầqWFDn 788fEuBSbên lão.
"Bữa nayGUxYTYMv, t788fEuBSôi đãiGUxYTYMv cácqWFD 788fEuBStrò qWFDmột bữaqWFD qWFDra hồqWFDn! CGUxYTYMvác qWFD trò788fEuBS sGUxYTYMvắp GUxYTYMvhọc mộtGUxYTYMv bàqWFDi họcqWFD vĩGUxYTYMv đạiqWFD! MGUxYTYMvọi GUxYTYMvngười cqWFDó mGUxYTYMvặt đônGUxYTYMvg đqWFDủ c788fEuBShưa? Được788fEuBS rồqWFDi, GUxYTYMv đ788fEuBSi the788fEuBSo tôi."
Trong qWFDmột thoGUxYTYMváng khóqWFD qWFDchịu, HGUxYTYMvarry nghGUxYTYMvĩ không788fEuBS 788fEuBS c788fEuBShừng lqWFDão HagqWFDrid đang788fEuBS dGUxYTYMvắt c788fEuBSả bọGUxYTYMvn qWFDvô rừnGUxYTYMvg. N788fEuBShững k788fEuBSinh nGUxYTYMvghiệm khốnqWFD GUxYTYMvkhổ 788fEuBSmà 788fEuBS Ha788fEuBSrry qWFDđã qWFDtừng GUxYTYMvnếm trGUxYTYMvải ởqWFD qWFDtrong kGUxYTYMvhu rqWFDừng đóqWFD 788fEuBSkể nqWFDhư đủGUxYTYMv để788fEuBS n788fEuBSó nqWFDhớ suGUxYTYMvốt đờiGUxYTYMv 788fEuBS rồi.qWFD TGUxYTYMvuy nhiênqWFD, l788fEuBSão HqWFDagrid 788fEuBSdẫn ch788fEuBSúng qWFDđi 788fEuBSvòng GUxYTYMvqua rqWFDặng cây,GUxYTYMv và788fEuBS qWFDnăm phútGUxYTYMv qWFD sGUxYTYMvau th788fEuBSì qWFDmọi ngườ788fEuBSi nhậnqWFD t788fEuBShấy mìnhGUxYTYMv đang788fEuBS đứng788fEuBS bêqWFDn GUxYTYMvngoài mộqWFDt nơqWFDi cGUxYTYMvó vGUxYTYMvẻ nqWFDhư qWFD qWFDmột bãiGUxYTYMv GUxYTYMvchăn nGUxYTYMvgựa n788fEuBSho nhỏ.GUxYTYMv NGUxYTYMvhưng màqWFD bqWFDên tqWFDrong bã788fEuBSi chă788fEuBSn khô788fEuBSng thấ788fEuBSy cóGUxYTYMv coqWFDn qWFD g788fEuBSì hết.
Lão Ha788fEuBSgrid gọi:
"Mọ788fEuBSi người788fEuBS hãyGUxYTYMv 788fEuBSlại đâGUxYTYMvy 788fEuBStập trqWFDung qu788fEuBSanh 788fEuBShàng qWFDrào! 788fEuBS NhưGUxYTYMv GUxYTYMvvậy đóGUxYTYMv 788fEuBS- S788fEuBSao c788fEuBSho cGUxYTYMvhắc chắGUxYTYMvn nhì788fEuBSn thấyqWFD 788fEuBSrõ nhqWFDa. BqWFDây giờ,GUxYTYMv việc788fEuBS đầuGUxYTYMv tiênqWFD qWFD 788fEuBStất cảGUxYTYMv cGUxYTYMvác trqWFDò cần788fEuBS GUxYTYMvlàm lqWFDà mGUxYTYMvở 788fEuBSsách ra..."
"Bằng cách788fEuBS nào?"
Giọng MaqWFDlfoy 788fEuBSvang lê788fEuBSn nhừaqWFD nhựqWFDa, lạqWFDnh lù788fEuBSng. LãGUxYTYMvo HaqWFDgrid qWFDhỏi lại:
"Hả?"
Malfoy lqWFDập lại:
"Làm GUxYTYMvsao m788fEuBSà mởqWFD 788fEuBSsách GUxYTYMvra đư788fEuBSợc chứ?"
Malfoy qWFDrút cuốnGUxYTYMv QuáiGUxYTYMv 788fEuBSThư V788fEuBSề 788fEuBSQuái VậtGUxYTYMv của788fEuBS nóqWFD raGUxYTYMv. qWFD Cuố788fEuBSn sáchqWFD đã788fEuBS bị788fEuBS 788fEuBStró gôqWFD bằnqWFDg mộqWFDt qWFDsợi dây788fEuBS thừngGUxYTYMv dàGUxYTYMvi. MấyGUxYTYMv đứaGUxYTYMv họcqWFD GUxYTYMvtrò qWFDkhác qWFD 788fEuBScũng 788fEuBSlôi s788fEuBSách qWFDcủa mìnhGUxYTYMv rqWFDa, vGUxYTYMvài đứaGUxYTYMv cũnGUxYTYMvg GUxYTYMvgiống nhGUxYTYMvư HarrGUxYTYMvy đ788fEuBSã GUxYTYMvdùng GUxYTYMvdây n788fEuBSịt GUxYTYMv qWFDmà kh788fEuBSớp mõ788fEuBSm cuốn788fEuBS s788fEuBSách lại788fEuBS. MấyGUxYTYMv đứaGUxYTYMv khác788fEuBS tqWFDống cuốnqWFD sách788fEuBS qWFDvô trGUxYTYMvong những788fEuBS 788fEuBS cáiGUxYTYMv bGUxYTYMvao chật,788fEuBS ha788fEuBSy kẹGUxYTYMvp c788fEuBShặt chúngqWFD lạiqWFD 788fEuBSbằng mấyqWFD cáiGUxYTYMv 788fEuBSkẹp giGUxYTYMvấy tổGUxYTYMv chảng.
Lão HagGUxYTYMvrid tr788fEuBSông 788fEuBScó vqWFDẻ qWFDtiu nghỉu:
"Không aGUxYTYMvi GUxYTYMvcó 788fEuBSthể mởqWFD đưGUxYTYMvợc sGUxYTYMvách rqWFDa sao?"
GUxYTYMvCả lGUxYTYMvớp lqWFDắc đầu.GUxYTYMv LãoqWFD Hagr788fEuBSid nói:
"Các trò788fEuBS phảqWFDi vuqWFDốt GUxYTYMvve c788fEuBShúng. CGUxYTYMvoi nè..."
Nghe giọng788fEuBS lãqWFDo HagqWFDrid qWFDthì đóqWFD lqWFDà điều788fEuBS GUxYTYMvhiển n788fEuBShiên qWFD nhứt788fEuBS thế788fEuBS giới.qWFD L788fEuBSão cầqWFDm GUxYTYMvcuốn qWFDsách qWFDcủa Hermio788fEuBSne lêqWFDn, qWFDlột bỏqWFD qWFDlớp 788fEuBSbăng keqWFDo qWFD bùaqWFD chúGUxYTYMv dán788fEuBS rịtGUxYTYMv qWFDbên ngoàiGUxYTYMv. CuqWFDốn 788fEuBSsách tìmGUxYTYMv cáchqWFD cắGUxYTYMvn, nhưnGUxYTYMvg qWFDlão HagrqWFDid đãqWFD 788fEuBS vuốtGUxYTYMv ngóqWFDn taGUxYTYMvy t788fEuBSrỏ k788fEuBShổng lqWFDồ củaGUxYTYMv lãoqWFD qWFDdọc theGUxYTYMvo gGUxYTYMváy sáchGUxYTYMv, cuGUxYTYMvốn sqWFDách rqWFDùng 788fEuBS mìnqWFDh, rồiGUxYTYMv m788fEuBSở rGUxYTYMva 788fEuBSvà n788fEuBSằm yê788fEuBSn GUxYTYMvlặng tron788fEuBSg ta788fEuBSy lãqWFDo Hagrid.
Malfoy 788fEuBSchế nhạo:
"GUxYTYMvÔi, lũ788fEuBS chúGUxYTYMvng mìnhGUxYTYMv mớiGUxYTYMv ngGUxYTYMvu ngốc788fEuBS l788fEuBSàm s788fEuBSao! LGUxYTYMvẽ rGUxYTYMva chúGUxYTYMvng mìn788fEuBSh p788fEuBShải GUxYTYMvvuốt qWFDve chúng788fEuBS! SaGUxYTYMvo màqWFD chúngGUxYTYMv mGUxYTYMvình 788fEuBSkhông đoáGUxYTYMvn qWFDra đượcqWFD nhỉ?"
Lão HqWFDagrid ngậpqWFD 788fEuBSngừng 788fEuBSnói vớiGUxYTYMv Hermione:
"Tôi...GUxYTYMv tôiqWFD nghĩGUxYTYMv tụiqWFD qWFDnó c788fEuBSũng qWFDvui chứ?"
MaGUxYTYMvlfoy nóiGUxYTYMv hớt:
"Ôi, vuGUxYTYMvi kGUxYTYMvinh khủ788fEuBSng khiếpGUxYTYMv đGUxYTYMvi GUxYTYMvấy chứ!qWFD QGUxYTYMvuả lqWFDà kGUxYTYMvhôn ngoanGUxYTYMv, tống788fEuBS cqWFDho tụi788fEuBS 788fEuBSnày nhữnqWFDg cuốnqWFD s788fEuBSách 788fEuBScứ lăGUxYTYMvm qWFDle 788fEuBScắn đứt788fEuBS ta788fEuBSy t788fEuBSụi nà788fEuBSy ra."
Harry 788fEuBSnói nhỏ:
"Im điGUxYTYMv, Malfoy!"
788fEuBSLão HGUxYTYMvagrid GUxYTYMvtỏ r788fEuBSa cháGUxYTYMvn nản,788fEuBS qWFDmà HqWFDarry 788fEuBSthì muốnGUxYTYMv cGUxYTYMvho 788fEuBS buổiqWFD d788fEuBSạy đầuqWFD tiGUxYTYMvên qWFDcủa lão788fEuBS đượGUxYTYMvc th788fEuBSành 788fEuBScông t788fEuBSốt qWFDđẹp. 788fEuBSLão HagriqWFDd dườngGUxYTYMv nh788fEuBSư GUxYTYMv đã788fEuBS mấtGUxYTYMv hứng.
"Vậ788fEuBSy thôi..qWFD. qWFDvậy GUxYTYMvlà cGUxYTYMvác trGUxYTYMvò đã788fEuBS cqWFDó sácqWFDh qWFDvà... vàqWFD 788fEuBS bâyqWFD giờqWFD thìGUxYTYMv GUxYTYMvcác tr788fEuBSò cầqWFDn SinGUxYTYMvh v788fEuBSật 788fEuBSHuyền bGUxYTYMví. 788fEuBSPhải. VqWFDậy đểGUxYTYMv tGUxYTYMvôi GUxYTYMvđi dắqWFDt c788fEuBShúng 788fEuBS lạiqWFD. Chờ788fEuBS một788fEuBS chút..."
Lão sải788fEuBS bướcqWFD 788fEuBSxa khỏGUxYTYMvi bqWFDọn qWFDtrẻ, đGUxYTYMvi vGUxYTYMvề qWFDphía kGUxYTYMvhu r788fEuBSừng vqWFDà biến788fEuBS mất.
Malfoy nó788fEuBSi to:
"Chúa ơ788fEuBSi, nơqWFDi nà788fEuBSy qWFDđiêu 788fEuBStàn hếtGUxYTYMv chỗ788fEuBS nói.788fEuBS 788fEuBSLão đần788fEuBS 788fEuBS 788fEuBSđó b788fEuBSày 788fEuBSđặt GUxYTYMvdạy học,GUxYTYMv ta788fEuBSo GUxYTYMvmà nGUxYTYMvói GUxYTYMvcho b788fEuBSa taGUxYTYMvo biqWFDết, ổngGUxYTYMv thế788fEuBS nào788fEuBS cũqWFDng điêqWFDn GUxYTYMv tiết788fEuBS lên..."
Harry lập788fEuBS lại:
"788fEuBSIm đi788fEuBS, Malfoy."
"Cẩn thận788fEuBS qWFDđó, HarryGUxYTYMv, đằnGUxYTYMvg saGUxYTYMvu màyqWFD có788fEuBS mộ788fEuBSt GUxYTYMvviên giám788fEuBS ngục788fEuBS AzkabGUxYTYMvan kìa..."
"Ối..."
Levender rú788fEuBS 788fEuBSlên, qWFDchỉ về788fEuBS phGUxYTYMvía bêqWFDn GUxYTYMvkia cqWFDủa b788fEuBSãi qWFDchăn thả.
Một t788fEuBSá sGUxYTYMvinh vậ788fEuBSt qWFDquái dịqWFD qWFDnhứt 788fEuBSmà HaGUxYTYMvrry từn788fEuBSg 788fEuBSnhìn 788fEuBS thấyGUxYTYMv 788fEuBSđang chạ788fEuBSy qWFDlon GUxYTYMvton GUxYTYMvvề qWFDphía bọn788fEuBS họcGUxYTYMv tròqWFD. NqWFDhững qWFDsinh vậGUxYTYMvt nàyGUxYTYMv cóqWFD thânqWFD, qWFD đuôiqWFD và788fEuBS châ788fEuBSn củaqWFD ngựaqWFD, như788fEuBSng chân788fEuBS trước,GUxYTYMv qWFDcánh v788fEuBSà đầuqWFD lGUxYTYMvà củaGUxYTYMv mGUxYTYMvột GUxYTYMvcon 788fEuBSgì 788fEuBS gqWFDiống 788fEuBSnhư coqWFDn đại788fEuBS bGUxYTYMvàng khổqWFDng lGUxYTYMvồ, vớiqWFD cáGUxYTYMvi mỏ788fEuBS tGUxYTYMvo mà788fEuBSu thépqWFD, hếqWFDt sứcqWFD hun788fEuBSg 788fEuBS GUxYTYMvtợn, qWFDvà đôi788fEuBS mắGUxYTYMvt qWFDmàu caqWFDm rựcGUxYTYMv. MGUxYTYMvóng vuốt788fEuBS củaGUxYTYMv GUxYTYMvchân tqWFDrước dqWFDài cả788fEuBS 788fEuBSmột t788fEuBSấc GUxYTYMv GUxYTYMvrưỡi, cqWFDó vẻqWFD nhqWFDư bấu788fEuBS c788fEuBShết ngườ788fEuBSi 788fEuBSnhư ch788fEuBSơi. MỗiGUxYTYMv qWFDcon quGUxYTYMvái GUxYTYMvthú ấyGUxYTYMv đềuGUxYTYMv qWFDđeo qWFD vòqWFDng cổ788fEuBS bằn788fEuBSg qWFDda dqWFDày, nốiGUxYTYMv 788fEuBSvới mộtqWFD sợiqWFD xícGUxYTYMvh dàqWFDi, 788fEuBSvà đầqWFDu tấtGUxYTYMv cảqWFD n788fEuBShững sợGUxYTYMvi 788fEuBS xíchqWFD đó788fEuBS đềuqWFD nằmGUxYTYMv GUxYTYMvtrong b788fEuBSàn tqWFDay qWFDto tướngGUxYTYMv 788fEuBScủa lqWFDão HagrqWFDid. LãqWFDo đGUxYTYMvang lqWFDơn tGUxYTYMvơn GUxYTYMv chạy788fEuBS tGUxYTYMvheo saGUxYTYMvu 788fEuBSđám quGUxYTYMvái qWFDthú vqWFDào bGUxYTYMvãi qWFDchăn thả.
Lão Hagr788fEuBSid giậqWFDt nhữn788fEuBSg sợi788fEuBS d788fEuBSây xíc788fEuBSh, tqWFDhúc l788fEuBSũ qqWFDuái qWFDthú h788fEuBSướng vềGUxYTYMv phía788fEuBS qWFDhàng ràoqWFD mGUxYTYMvà lũ788fEuBS họGUxYTYMvc t788fEuBSrò đanqWFDg đứn788fEuBSg, lãoqWFD GUxYTYMvgầm lên:
"Đi nqWFDào, tGUxYTYMviến tới!"
Bọn qWFDtrẻ 788fEuBShơi lùiqWFD lạiGUxYTYMv kqWFDhi lãoqWFD Hag788fEuBSrid 788fEuBStiến đếnGUxYTYMv gầqWFDn cqWFDhúng đ788fEuBSể GUxYTYMvbuộc mớ788fEuBS dâyqWFD qWFDxích vào788fEuBS hqWFDàng rào.788fEuBS LGUxYTYMvão 788fEuBSvẫy qWFDtụi h788fEuBSọc 788fEuBStrò, vuGUxYTYMvi vẻ788fEuBS gqWFDào to:
"Đây lqWFDà nhữn788fEuBSg coqWFDn BqWFDằng Mã!GUxYTYMv ThấyqWFD chún788fEuBSg đqWFDẹp không?"
Harry đạiGUxYTYMv kháqWFDi hiểGUxYTYMvu lGUxYTYMvão HagGUxYTYMvrid mGUxYTYMvuốn qWFDnói gìGUxYTYMv. GUxYTYMvSau 788fEuBS kGUxYTYMvhi qu788fEuBSa khGUxYTYMvỏi cGUxYTYMvơn kiGUxYTYMvnh 788fEuBShoàng đqWFDối diệnqWFD v788fEuBSới mqWFDột thứGUxYTYMv nửqWFDa ng788fEuBSựa nửaGUxYTYMv chi788fEuBSm, 788fEuBS ngưGUxYTYMvời qWFDta GUxYTYMvbắt đầGUxYTYMvu ngGUxYTYMvưỡng mộGUxYTYMv lqWFDớp áGUxYTYMvo qWFDkhoác ón788fEuBSg ả788fEuBS củaqWFD nGUxYTYMvhững qWFDcon BằnqWFDg 788fEuBSMã, GUxYTYMv chuyểnGUxYTYMv 788fEuBStiếp 788fEuBShết sứcqWFD mượt788fEuBS mà788fEuBS từqWFD lông788fEuBS vũ788fEuBS sqWFDang GUxYTYMvlông t788fEuBShú, mỗqWFDi coGUxYTYMvn 788fEuBSmột qWFDmàu 788fEuBS kqWFDhác nqWFDhau: mà788fEuBSu GUxYTYMvxám bqWFDão t788fEuBSố, 788fEuBSmàu đồngGUxYTYMv, màuGUxYTYMv lanGUxYTYMvg ửngGUxYTYMv hồGUxYTYMvng, GUxYTYMvmàu hột788fEuBS dGUxYTYMvẻ GUxYTYMvbóng GUxYTYMv lưỡnqWFDg vGUxYTYMvà mqWFDàu đGUxYTYMven 788fEuBSmun nhưqWFD mực.
Lão HGUxYTYMvagrid 788fEuBSxoa GUxYTYMvhai bà788fEuBSn taGUxYTYMvy 788fEuBSvào nha788fEuBSu, tươiqWFD cười788fEuBS với788fEuBS bọnqWFD 788fEuBStrẻ ch788fEuBSung quanh:
"Vậy đó,788fEuBS 788fEuBScác tr788fEuBSò qWFDlàm ơnqWFD xíchGUxYTYMv qWFDtới gầnqWFD tGUxYTYMvhêm mộtqWFD chút..."
Không GUxYTYMvai c788fEuBSó vẻ788fEuBS m788fEuBSuốn l788fEuBSàm GUxYTYMvtheo qWFDlão Hagrid788fEuBS. TuGUxYTYMvy GUxYTYMv n788fEuBShiên, HaqWFDrry, RoqWFDn vqWFDà Hermi788fEuBSone qWFDcũng cẩGUxYTYMvn 788fEuBSthận bướcGUxYTYMv đ788fEuBSến gầGUxYTYMvn cáGUxYTYMvi hàGUxYTYMvng rào788fEuBS. GUxYTYMv Lã788fEuBSo Hagr788fEuBSid nói:
"Bây giờ,GUxYTYMv đGUxYTYMviều trướcGUxYTYMv ti788fEuBSên GUxYTYMvcác tqWFDrò phảiqWFD biếtGUxYTYMv GUxYTYMvvề GUxYTYMv BằngGUxYTYMv Mã788fEuBS GUxYTYMvlà cqWFDhúng rấGUxYTYMvt kiGUxYTYMvêu hqWFDãnh, qWFDrất dGUxYTYMvễ 788fEuBSbị tGUxYTYMvổn 788fEuBSthương. ĐừqWFDng bGUxYTYMvao GUxYTYMvgiờ 788fEuBSxúc qWFD GUxYTYMvphạm chGUxYTYMvúng, kqWFDẻo toqWFDi mạ788fEuBSng nhưGUxYTYMv chơi."
Malfoy, 788fEuBSCrabbe v788fEuBSà GoylGUxYTYMve chẳ788fEuBSng qWFDbuồn lắng788fEuBS tqWFDai GUxYTYMv nghGUxYTYMve, chỉqWFD mải788fEuBS rìqWFD rầm788fEuBS tròqWFD chuyệnqWFD, vàqWFD 788fEuBSHarry 788fEuBScó cáqWFDi cqWFDảm giáqWFDc 788fEuBSkhó chịuGUxYTYMv lGUxYTYMvà 788fEuBS chGUxYTYMvúng đGUxYTYMvang 788fEuBSâm mư788fEuBSu GUxYTYMvphá qWFDhỏng b788fEuBSuổi GUxYTYMvhọc nqWFDày. GUxYTYMvLão HaqWFDgrid vẫnGUxYTYMv tiếpGUxYTYMv GUxYTYMvtục giảng:
"qWFDCác trGUxYTYMvò phqWFDải đợiqWFD đ788fEuBSến kh788fEuBSi nhữngqWFD 788fEuBScon B788fEuBSằng MGUxYTYMvã tỏqWFD GUxYTYMv dấqWFDu hiệuGUxYTYMv tr788fEuBSước tiên.788fEuBS PhépGUxYTYMv lịc788fEuBSh sự788fEuBS, GUxYTYMvhiểu khôqWFDng? Các788fEuBS trò788fEuBS bư788fEuBSớc vqWFDề phía788fEuBS mộ788fEuBSt 788fEuBS coqWFDn Bằn788fEuBSg Mã,GUxYTYMv nghGUxYTYMviêng mìnhqWFD chào788fEuBS qWFDvà chờqWFD đợi.qWFD NếuqWFD 788fEuBSnhư coGUxYTYMvn qWFDBằng MãGUxYTYMv cúiGUxYTYMv chàqWFDo 788fEuBS 788fEuBSlại thGUxYTYMvì cáGUxYTYMvc trGUxYTYMvò đượcqWFD pqWFDhép ch788fEuBSạm vàGUxYTYMvo nó.qWFD NếuqWFD qWFDnó khôqWFDng cGUxYTYMvúi ch788fEuBSào qWFDthì liGUxYTYMvệu 788fEuBS hồn788fEuBS màGUxYTYMv tránGUxYTYMvh 788fEuBSxa mGUxYTYMvóng vu788fEuBSốt sắc788fEuBS củaGUxYTYMv qWFDnó, bqWFDởi vìqWFD GUxYTYMvmấy cáiGUxYTYMv GUxYTYMvmóng vuốtqWFD đóGUxYTYMv GUxYTYMvgây qWFD thương788fEuBS GUxYTYMvtích đaGUxYTYMvu đớGUxYTYMvn lắm788fEuBS qWFDđó. GUxYTYMvRồi, bâ788fEuBSy gqWFDiờ 788fEuBSai GUxYTYMvmuốn xunqWFDg GUxYTYMvphong nào?"
Nghe đếnGUxYTYMv qWFDcâu hỏ788fEuBSi n788fEuBSày, gầGUxYTYMvn nh788fEuBSư cảqWFD qWFDlớp lqWFDùi rGUxYTYMva GUxYTYMvxa GUxYTYMv hơnGUxYTYMv. qWFDNgay GUxYTYMvđến HqWFDarry, 788fEuBSRon vàGUxYTYMv HeqWFDrmione cũnqWFDg ngGUxYTYMvhi GUxYTYMvngại. M788fEuBSấy cGUxYTYMvon BằngGUxYTYMv 788fEuBSMã qWFD đanGUxYTYMvg huqWFDng hăqWFDng hấGUxYTYMvt hấGUxYTYMvt mấyGUxYTYMv 788fEuBScái đầqWFDu qWFDdữ t788fEuBSợn, nhGUxYTYMvững GUxYTYMvđôi cánh788fEuBS mạnh788fEuBS qWFDmẽ gồngqWFD GUxYTYMv lênGUxYTYMv, 788fEuBSxem qWFDra chúng788fEuBS kqWFDhông thGUxYTYMvích thúGUxYTYMv bqWFDị xiềqWFDng buGUxYTYMvộc n788fEuBShư vầyGUxYTYMv qWFDcho lắm.
Lão HagrGUxYTYMvid nóiGUxYTYMv với788fEuBS cái788fEuBS qWFDnhìn n788fEuBSài nỉ:
"Không aGUxYTYMvi 788fEuBSlàm thGUxYTYMvử sao?"
Harry nói:
"Con qWFDsẽ làm."
Đằng s788fEuBSau lưnGUxYTYMvg HaGUxYTYMvrry cóGUxYTYMv tiếngqWFD hítqWFD h788fEuBSơi 788fEuBSsâu vàqWFD cả788fEuBS 788fEuBSLavender lẫ788fEuBSn ParvatqWFDi đều788fEuBS thqWFDì thầm:
"Ôi, đừng,788fEuBS HarGUxYTYMvry. BạnGUxYTYMv khôngqWFD qWFDnhớ lờGUxYTYMvi bóiGUxYTYMv trqWFDà c788fEuBSủa bạnGUxYTYMv sao?"
Harry bỏ788fEuBS n788fEuBSgoài tqWFDai, qWFDcứ qWFDtrèo GUxYTYMvqua c788fEuBSái 788fEuBShàng rà788fEuBSo vào788fEuBS bãiqWFD chăGUxYTYMvn thả.
Lão HagriGUxYTYMvd GUxYTYMvvui mừngqWFD l788fEuBSa lớn:
"Giỏi lắm,788fEuBS HarryqWFD! 788fEuBSĐược rồi.GUxYTYMv.. qWFDđể cqWFDoi tròGUxYTYMv làmqWFD GUxYTYMvăn qWFDra sGUxYTYMvao qWFDvới coqWFDn Buckbeak."
Lão tháoqWFD mộqWFDt tronGUxYTYMvg nhữn788fEuBSg s788fEuBSợi dGUxYTYMvây xích,qWFD qWFDkéo mộ788fEuBSt GUxYTYMv co788fEuBSn B788fEuBSằng M788fEuBSã màuGUxYTYMv GUxYTYMvxám r788fEuBSa kh788fEuBSỏi bầy,GUxYTYMv rồGUxYTYMvi thqWFDáo vòqWFDng cGUxYTYMvổ chGUxYTYMvo GUxYTYMvnó. CảqWFD đámGUxYTYMv 788fEuBShọc trqWFDò GUxYTYMv GUxYTYMvđứng qWFDbên kGUxYTYMvia GUxYTYMvhàng qWFDrào dườngGUxYTYMv nh788fEuBSư cù788fEuBSng níGUxYTYMvn thởqWFD. MắtGUxYTYMv MalfGUxYTYMvoy nhqWFDeo lại788fEuBS một788fEuBS qWFD cáchqWFD nhGUxYTYMvam hiểm.
Lão HagrGUxYTYMvid nGUxYTYMvói nhỏqWFD vớiGUxYTYMv Harry:
"Bây giờqWFD cGUxYTYMvứ 788fEuBSthoải mqWFDái 788fEuBStự nhiên.qWFD TqWFDrò nh788fEuBSìn và788fEuBSo mắqWFDt GUxYTYMv c788fEuBSon BằngGUxYTYMv qWFDMã, cố788fEuBS gqWFDắng đừngqWFD cqWFDó chớpGUxYTYMv mắt788fEuBS GUxYTYMv- qWFDBằng GUxYTYMvMã qWFDkhông tiGUxYTYMvn tưởngGUxYTYMv trò788fEuBS đâuqWFD qWFD nếuGUxYTYMv qWFDtrò cqWFDứ chớGUxYTYMvp mắtGUxYTYMv GUxYTYMvlia lịa..."
Mắt qWFDHarry lậpGUxYTYMv tqWFDức ứ788fEuBSa nướ788fEuBSc cGUxYTYMvay x788fEuBSè, n788fEuBShưng qWFDnó giữ788fEuBS qWFD GUxYTYMvcho mắt788fEuBS đừngqWFD nhắmqWFD lại.qWFD CGUxYTYMvon BuqWFDckbeak đGUxYTYMvã xoaqWFDy cáGUxYTYMvi đầ788fEuBSu bựGUxYTYMv 788fEuBSvà nhọqWFDn vGUxYTYMvề phíGUxYTYMva 788fEuBS HarrqWFDy, GUxYTYMvvà đăqWFDm đqWFDăm nhqWFDìn nóqWFD bqWFDằng mộtqWFD 788fEuBScon mắt788fEuBS màu788fEuBS GUxYTYMvcam dữGUxYTYMv tợn.
Lão HGUxYTYMvagrid nói:
"Như vqWFDậy đóqWFD. ĐúnqWFDg đó,788fEuBS HarryGUxYTYMv... bâyqWFD giqWFDờ, cúiGUxYTYMv chào..."
Harry cảmqWFD thấyqWFD kGUxYTYMvhông kho788fEuBSái lắmqWFD chuyệGUxYTYMvn đưa788fEuBS cGUxYTYMvổ ha788fEuBSy qWFD qWFDgiơ l788fEuBSưng rqWFDa ngaGUxYTYMvy tqWFDầm m788fEuBSổ của788fEuBS 788fEuBScái mỏGUxYTYMv qWFDcon BuqWFDckbeak, nh788fEuBSưng nóqWFD cũqWFDng cốqWFD lqWFDàm qWFD GUxYTYMvtheo lờqWFDi qWFDlão HagrGUxYTYMvid dạyGUxYTYMv bảo.qWFD NGUxYTYMvó cqWFDúi cGUxYTYMvhào thậGUxYTYMvt nhaGUxYTYMvnh rồ788fEuBSi n788fEuBSgước đầuGUxYTYMv GUxYTYMvnhìn 788fEuBS lên.qWFD 788fEuBSCon BằqWFDng M788fEuBSã vẫ788fEuBSn ca788fEuBSo ngạo788fEuBS nhìnqWFD nóGUxYTYMv đăGUxYTYMvm qWFDđăm, khôn788fEuBSg bGUxYTYMvuồn nhúcGUxYTYMv nhích.
Lão HagqWFDrid qWFDkêu GUxYTYMvlên, cóGUxYTYMv vẻ788fEuBS lqWFDo lắng:
"À, GUxYTYMvthôi đượcqWFD. 788fEuBSLùi lạ788fEuBSi ngay788fEuBS, Ha788fEuBSrry, cứ788fEuBS thoGUxYTYMvải má788fEuBSi thôi..."
Nhưng vừaGUxYTYMv GUxYTYMvlúc đqWFDó, Harr788fEuBSy ngạcGUxYTYMv nhiqWFDên vô788fEuBS cùqWFDng 788fEuBSkhi 788fEuBS GUxYTYMvthấy qWFDcon BằngqWFD MGUxYTYMvã bỗng788fEuBS qWFDnhiên khuỵ788fEuBSu hqWFDai cGUxYTYMvhân qWFDtrước cóGUxYTYMv vảqWFDy và788fEuBS nhúqWFDn qWFDmình 788fEuBS xu788fEuBSống 788fEuBSđể GUxYTYMvthể hiện788fEuBS mộqWFDt cái788fEuBS GUxYTYMvcúi cGUxYTYMvhào không788fEuBS tqWFDhể nàoqWFD nhầqWFDm lẫnGUxYTYMv được.788fEuBS GUxYTYMvLão GUxYTYMv HagriGUxYTYMvd mê788fEuBS GUxYTYMvmẩn GUxYTYMvtâm thần:
"Hay lắm,GUxYTYMv Har788fEuBSry! ĐượcGUxYTYMv r788fEuBSồi đó788fEuBS... Ừ,qWFD tròqWFD GUxYTYMvcó thểGUxYTYMv cGUxYTYMvhạm 788fEuBSvào qWFDnó! V788fEuBSỗ vGUxYTYMvề cáiqWFD mỏqWFD 788fEuBSnó đi,qWFD là788fEuBSm đi!"
Harr788fEuBSy cảqWFDm thấyGUxYTYMv lù788fEuBSi GUxYTYMvxa coGUxYTYMvn qWFDquái th788fEuBSú mớiqWFD 788fEuBSlà p788fEuBShần qWFD thưởngqWFD màGUxYTYMv nàGUxYTYMv khoáiqWFD hơnGUxYTYMv, nhưnGUxYTYMvg GUxYTYMvnó vẫn788fEuBS đànhGUxYTYMv phả788fEuBSi t788fEuBSừ 788fEuBStừ GUxYTYMvtiến 788fEuBSlại gqWFDần 788fEuBScon 788fEuBS BằngqWFD MãqWFD vàGUxYTYMv GUxYTYMvđưa ta788fEuBSy sờqWFD vqWFDào qWFDcon vật.GUxYTYMv qWFDHarry vỗ788fEuBS nqWFDhẹ lGUxYTYMvên mỏGUxYTYMv coGUxYTYMvn BằngGUxYTYMv GUxYTYMvMã nhqWFDiều GUxYTYMv lầqWFDn vàGUxYTYMv c788fEuBSon qWFDvật nhắm788fEuBS mqWFDắt lạiqWFD 788fEuBSmột cáGUxYTYMvch lười788fEuBS qWFDbiếng, nhqWFDư tqWFDhể kqWFDhoái lắm.
Tất c788fEuBSả bọnqWFD họ788fEuBSc qWFDsinh bỗngqWFD ồ788fEuBS lênqWFD hoa788fEuBSn hô,GUxYTYMv ngoqWFDại trừGUxYTYMv Mal788fEuBSfoy, CrqWFDabbe vàGUxYTYMv GoyqWFDle. BqWFDa đứa788fEuBS nóGUxYTYMv thqWFDất v788fEuBSọng r788fEuBSa mặt.
Lão Hagr788fEuBSid nói:
"ĐượcqWFD đó,GUxYTYMv HarGUxYTYMvry. 788fEuBSBác cGUxYTYMvho làGUxYTYMv GUxYTYMvcó GUxYTYMvlẽ n788fEuBSó chịu788fEuBS cGUxYTYMvho qWFDcon cưỡi788fEuBS qWFDmột vòngqWFD đó!"
Điều nà788fEuBSy t788fEuBShì vượ788fEuBSt 788fEuBSquá dựqWFD tíqWFDnh cqWFDủa HaqWFDrry. Nó788fEuBS vốnGUxYTYMv 788fEuBS qu788fEuBSen vGUxYTYMviệc 788fEuBScỡi chGUxYTYMvổi thầnqWFD m788fEuBSà thôi,qWFD nhưqWFDng nó788fEuBS khônGUxYTYMvg 788fEuBSchắc cGUxYTYMvỡi một788fEuBS coqWFDn BằngGUxYTYMv MãGUxYTYMv 788fEuBS thìqWFD 788fEuBScó g788fEuBSiống GUxYTYMvcỡi chổqWFDi thầ788fEuBSn haGUxYTYMvy không.
Lão HagriGUxYTYMvd giục:
"Con GUxYTYMvtrèo lqWFDên đ788fEuBSi, GUxYTYMvngay phqWFDía sGUxYTYMvau chỗqWFD nốiqWFD vqWFDới qWFD cánh788fEuBS, vàqWFD lưGUxYTYMvu GUxYTYMvý 788fEuBSlà c788fEuBSon chớqWFD có788fEuBS 788fEuBSnhổ mộGUxYTYMvt cái788fEuBS qWFDlông qWFDvũ nà788fEuBSo nh788fEuBSa, GUxYTYMvBằng M788fEuBSã qWFDkhông GUxYTYMv khGUxYTYMvoái vụqWFD đó788fEuBS đâu..."
HaGUxYTYMvrry đặqWFDt châqWFDn lêGUxYTYMvn qWFDchót c788fEuBSánh củqWFDa c788fEuBSon BGUxYTYMvuckbeak vGUxYTYMvà qWFD tự788fEuBS m788fEuBSình đuqWFD lênGUxYTYMv qWFDlưng coGUxYTYMvn vật.qWFD CGUxYTYMvon BuGUxYTYMvckbeak GUxYTYMvđứng dậy.GUxYTYMv Ha788fEuBSrry khônqWFDg biế788fEuBSt 788fEuBS nên788fEuBS 788fEuBSbấu qWFDvíu 788fEuBSvô đ788fEuBSâu, trước788fEuBS mặtqWFD nó788fEuBS 788fEuBSchỉ toàn788fEuBS làqWFD lôngGUxYTYMv vũGUxYTYMv GUxYTYMvmà thôiqWFD. LãqWFDo HagriqWFDd qWFD phqWFDát qWFDmông qWFDcon qWFDquái thúqWFD, qWFDhô to:
"Tiến qWFDlên, nào!"
Không bGUxYTYMváo trưqWFDớc gì788fEuBS hếGUxYTYMvt, 788fEuBSđôi c788fEuBSánh dqWFDài GUxYTYMvmột thướ788fEuBSc GUxYTYMv rưỡiqWFD củaqWFD coqWFDn BằngqWFD MãGUxYTYMv dan788fEuBSg r788fEuBSa haGUxYTYMvi bên788fEuBS; qWFDHarry chỉ788fEuBS kịpqWFD qWFDôm cqWFDhoàng lấyGUxYTYMv cqWFDổ củqWFDa 788fEuBS coGUxYTYMvn BGUxYTYMvuckbeak 788fEuBStrước khqWFDi GUxYTYMvcon vậqWFDt phóngGUxYTYMv baGUxYTYMvy vútGUxYTYMv l788fEuBSên cGUxYTYMvao. ChẳngGUxYTYMv 788fEuBSgiống cGUxYTYMvỡi 788fEuBS chổiqWFD thần788fEuBS cqWFDhút 788fEuBSxíu nàoGUxYTYMv, v788fEuBSà HGUxYTYMvarry biết788fEuBS rõGUxYTYMv mì788fEuBSnh thícqWFDh cỡiGUxYTYMv cqWFDái nàGUxYTYMvo hơqWFDn; đôiGUxYTYMv GUxYTYMv cáqWFDnh cGUxYTYMvủa qWFDcon GUxYTYMvBằng GUxYTYMvMã qWFDvỗ đậqWFDp h788fEuBSai b788fEuBSên 788fEuBShông nGUxYTYMvó 788fEuBSmột cánhqWFD khóGUxYTYMv cGUxYTYMvhịu, qWFDvướng GUxYTYMv vGUxYTYMvào pGUxYTYMvhía dướiGUxYTYMv chân788fEuBS 788fEuBSnó, GUxYTYMvlàm c788fEuBSho nóGUxYTYMv cả788fEuBSm thấyGUxYTYMv nqWFDhư s788fEuBSắp sGUxYTYMvửa bịGUxYTYMv qWFDquẳng xuống.GUxYTYMv 788fEuBS Lớp788fEuBS lôGUxYTYMvng GUxYTYMvvũ bóng788fEuBS GUxYTYMvbẩy hàqWFDo nhoánqWFDg GUxYTYMvcứ tuộGUxYTYMvt kqWFDhỏi nhữngGUxYTYMv GUxYTYMvngón 788fEuBStay cqWFDủa HarrGUxYTYMvy, GUxYTYMv màGUxYTYMv 788fEuBSnó thì788fEuBS kh788fEuBSông dáqWFDm túmGUxYTYMv quá788fEuBS chặt.GUxYTYMv Th788fEuBSay GUxYTYMvvì nhữngGUxYTYMv độngqWFD tá788fEuBSc êmGUxYTYMv áiqWFD củaqWFD 788fEuBSchiếc 788fEuBS Nim788fEuBSbus 788fEuBS2000 788fEuBSquen thu788fEuBSộc vGUxYTYMvới Har788fEuBSry, bâqWFDy giGUxYTYMvờ GUxYTYMvnó cqWFDhỉ cảm788fEuBS tGUxYTYMvhấy như788fEuBS mìqWFDnh đa788fEuBSng qWFD lắ788fEuBSc qWFDlư, GUxYTYMvchồm tớiGUxYTYMv chồmGUxYTYMv lGUxYTYMvui t788fEuBSrên GUxYTYMvthân sGUxYTYMvau c788fEuBSủa cGUxYTYMvon Bằng788fEuBS MãGUxYTYMv, 788fEuBSvà nhấpqWFD 788fEuBSnhô 788fEuBS 788fEuBSlên xuốngqWFD thqWFDeo nh788fEuBSịp đậqWFDp GUxYTYMvcánh cGUxYTYMvủa coGUxYTYMvn quáiGUxYTYMv thú.
Buckbeak chqWFDở GUxYTYMvnó qWFDbay th788fEuBSêm GUxYTYMvmột vò788fEuBSng nữ788fEuBSa 788fEuBSquanh GUxYTYMvbãi GUxYTYMv c788fEuBShăn thảGUxYTYMv rồiqWFD qWFDđáp 788fEuBStrở xuốqWFDng qWFDmặt đấ788fEuBSt. ĐâyqWFD chqWFDính lqWFDà cái788fEuBS 788fEuBSmà 788fEuBSHarry đã788fEuBS lqWFDo sợqWFD. 788fEuBS NGUxYTYMvó chúiqWFD tớiGUxYTYMv kqWFDhi qWFDcái qWFDcổ mượtGUxYTYMv mGUxYTYMvà cGUxYTYMvủa BucGUxYTYMvkbeak chúGUxYTYMvc xuống788fEuBS thấp,GUxYTYMv 788fEuBScó GUxYTYMvcảm giqWFDác GUxYTYMv n788fEuBShư sắpqWFD tuột788fEuBS rqWFDa GUxYTYMvkhỏi cqWFDon qWFDvật, vuGUxYTYMvột 788fEuBSqua cáiqWFD cqWFDổ mưGUxYTYMvợt GUxYTYMvvà qWFDcái mGUxYTYMvỏ cGUxYTYMvủa 788fEuBS Buck788fEuBSbeak. K788fEuBSế đGUxYTYMvến HarrqWFDy qWFDcảm thGUxYTYMvấy rqWFDơi bịc788fEuBSh xuốnqWFDg 788fEuBSlúc bố788fEuBSn chGUxYTYMvân khôngqWFD cân788fEuBS 788fEuBS đốqWFDi củaqWFD qWFDcon B788fEuBSằng MGUxYTYMvã c788fEuBShạm mặtGUxYTYMv đất.GUxYTYMv HarrGUxYTYMvy c788fEuBSố gắqWFDng sqWFDửa t788fEuBSư thếGUxYTYMv đà788fEuBSng hoànqWFDg GUxYTYMvvà GUxYTYMv n788fEuBSgồi thẳngqWFD lưqWFDng lên.
LãoGUxYTYMv HaqWFDgrid GUxYTYMvgào to:
"Giỏi lắGUxYTYMvm, Harry!"
Mọi ngư788fEuBSời hè788fEuBS nGUxYTYMvhau h788fEuBSoan hGUxYTYMvô, ngoạ788fEuBSi qWFDtrừ MqWFDalfoy, CrabqWFDbe vàqWFD Go788fEuBSyle. LãGUxYTYMvo HagGUxYTYMvrid qWFDlại hỏi:
"Sao? CGUxYTYMvó aGUxYTYMvi khá788fEuBSc muốn788fEuBS n788fEuBSgao d788fEuBSu không?"
Thành côngGUxYTYMv củqWFDa H788fEuBSarry đãGUxYTYMv kh788fEuBSiến qWFDcho đám788fEuBS họcqWFD sin788fEuBSh GUxYTYMv còn788fEuBS lạqWFDi qWFDthêm bạoqWFD 788fEuBSgan, ch788fEuBSúng hèqWFD nha788fEuBSu trèo788fEuBS qu788fEuBSa hqWFDàng 788fEuBSrào qWFDvào bãiqWFD 788fEuBSchăn thqWFDả. qWFD L788fEuBSão Hagri788fEuBSd tháo788fEuBS dâ788fEuBSy 788fEuBScho qWFDtừng qWFDcon 788fEuBSBằng GUxYTYMvMã một,788fEuBS vqWFDà khắp788fEuBS bãiqWFD ch788fEuBSăn thGUxYTYMvả 788fEuBSchỗ 788fEuBS nqWFDào qWFDcũng có788fEuBS n788fEuBShững đứaGUxYTYMv học788fEuBS trqWFDò cúGUxYTYMvi 788fEuBSmình cqWFDhào m788fEuBSột cácqWFDh đ788fEuBSầy cGUxYTYMvăng th788fEuBSẳng. GUxYTYMv NevillqWFDe cứqWFD chạyqWFD tớiqWFD cqWFDhạy luqWFDi quanGUxYTYMvh qWFDcon quGUxYTYMvái thúqWFD củGUxYTYMva nóqWFD, nhưnqWFDg c788fEuBSon 788fEuBSđó 788fEuBS khôn788fEuBSg GUxYTYMvcó vẻ788fEuBS g788fEuBSì muốnGUxYTYMv khuỵuqWFD chânqWFD xuốngGUxYTYMv. RGUxYTYMvon qWFDvà HermionqWFDe thìGUxYTYMv thực788fEuBS tậpqWFD v788fEuBSới 788fEuBS c788fEuBSon Bằn788fEuBSg 788fEuBSMã m788fEuBSàu hộ788fEuBSt dẻ.GUxYTYMv GUxYTYMvHarry bâyGUxYTYMv giờqWFD chqWFDỉ đứngGUxYTYMv qGUxYTYMvuan sá788fEuBSt thôi.
Malfoy, CrGUxYTYMvabbe vàqWFD GoGUxYTYMvyle qWFDđã giànGUxYTYMvh đượcGUxYTYMv cGUxYTYMvon qWFD BGUxYTYMvuckbeak. 788fEuBSCon quGUxYTYMvái thú788fEuBS đã788fEuBS chGUxYTYMvịu qWFDcúi chGUxYTYMvào GUxYTYMvMalfoy. ThGUxYTYMvằng GUxYTYMvnày đqWFDang vỗ788fEuBS GUxYTYMvvỗ cáiqWFD qWFD m788fEuBSỏ coqWFDn vật,qWFD tỏqWFD tháiGUxYTYMv đ788fEuBSộ qWFDkhinh thị.788fEuBS 788fEuBSNó kéoGUxYTYMv dà788fEuBSi gGUxYTYMviọng, đGUxYTYMvủ t788fEuBSo đ788fEuBSể qWFDHarry c788fEuBSó 788fEuBS thểGUxYTYMv qWFDnghe lọtGUxYTYMv tai:
"Mánh nqWFDày dqWFDễ ợt.788fEuBS GUxYTYMvTao đ788fEuBSã qWFDbiết ng788fEuBSay làqWFD 788fEuBSvậy, đếnGUxYTYMv GUxYTYMv thằng788fEuBS HarrqWFDy qWFDcòn l788fEuBSàm đqWFDược... TaGUxYTYMvo cqWFDá làGUxYTYMv m788fEuBSày đâuGUxYTYMv cóGUxYTYMv gqWFDì ngGUxYTYMvuy hiểm,788fEuBS 788fEuBSphải qWFD khôqWFDng mậy?GUxYTYMv" ẤyqWFD làqWFD MalfqWFDoy n788fEuBSói vớqWFDi coqWFDn GUxYTYMvBuckbeak. "PqWFDhải qWFDkhông mậy,GUxYTYMv cqWFDon cụcGUxYTYMv GUxYTYMv GUxYTYMvsúc bqWFDự qWFDtồ xấuqWFD xí?"
CGUxYTYMvhuyện xảy788fEuBS r788fEuBSa GUxYTYMvlúc 788fEuBSđó nhanGUxYTYMvh nhưqWFD áqWFDnh chớqWFDp cGUxYTYMvủa GUxYTYMv GUxYTYMvnhững cáiGUxYTYMv m788fEuBSóng v788fEuBSuốt 788fEuBSthép. LiềnqWFD GUxYTYMvngay 788fEuBSđó, Malf788fEuBSoy tGUxYTYMvhốt lê788fEuBSn mộ788fEuBSt tiếng788fEuBS rú788fEuBS đa788fEuBSu qWFD đớnGUxYTYMv qWFDchói lóiGUxYTYMv, qWFDlão HaqWFDgrid thìGUxYTYMv qWFDvật lộnqWFD vớiqWFD cGUxYTYMvon Buckbea788fEuBSk đểqWFD GUxYTYMvtròng qWFDcái vònGUxYTYMvg 788fEuBS GUxYTYMvcổ 788fEuBSvô nó788fEuBS tron788fEuBSg khqWFDi nóqWFD hầGUxYTYMvm hèGUxYTYMv x788fEuBSông 788fEuBStới qWFDMalfoy. 788fEuBSThằng 788fEuBSđó qWFDđang nằmGUxYTYMv 788fEuBSquằn 788fEuBS 788fEuBSquại 788fEuBStrên bqWFDãi cỏ,788fEuBS máu788fEuBS mGUxYTYMve chảyqWFD ướtqWFD qWFDcả tGUxYTYMvấm áoGUxYTYMv chùng.
Malfoy g788fEuBSào théGUxYTYMvt tqWFDrong kGUxYTYMvhi cảqWFD l788fEuBSớp ki788fEuBSnh hGUxYTYMvoàng đứnqWFDg trông:
788fEuBS"Tôi chếtGUxYTYMv mất!788fEuBS 788fEuBSNhìn t788fEuBSôi đâyqWFD 788fEuBSnè, GUxYTYMvtôi đanGUxYTYMvg h788fEuBSấp hối.788fEuBS Co788fEuBSn GUxYTYMvquái vậGUxYTYMvt ấyqWFD gGUxYTYMviết tôi."
LãoqWFD HagriqWFDd đã788fEuBS trắngGUxYTYMv qWFDbệch đ788fEuBSi. GUxYTYMvLão nói:
"Trò không788fEuBS chếtqWFD đqWFDâu! GUxYTYMvCó GUxYTYMvai giú788fEuBSp tqWFDôi một788fEuBS tay.qWFD.. qWFDphải đem788fEuBS qWFDnó rGUxYTYMva khỏiqWFD chỗGUxYTYMv này..."
Hermione chạyGUxYTYMv đqWFDi mqWFDở cGUxYTYMvánh c788fEuBSổng troGUxYTYMvng khGUxYTYMvi lãqWFDo qWFD Hag788fEuBSrid nhấcqWFD bổngqWFD MqWFDalfoy lê788fEuBSn m788fEuBSột cách788fEuBS dễGUxYTYMv 788fEuBSdàng. KGUxYTYMvhi lãoGUxYTYMv HagGUxYTYMvrid GUxYTYMvbồng qWFDMalfoy GUxYTYMv đqWFDi ngGUxYTYMvang, Ha788fEuBSrry qWFDnhìn qWFDthấy mộtGUxYTYMv vếtqWFD thươqWFDng dàqWFDi vàqWFD GUxYTYMvsâu trqWFDên GUxYTYMvcánh 788fEuBStay GUxYTYMv MalqWFDfoy; mqWFDáu nqWFDhễu g788fEuBSiọt trêGUxYTYMvn GUxYTYMvcỏ khqWFDi lãGUxYTYMvo Hag788fEuBSrid GUxYTYMvbồng MalfoGUxYTYMvy chạyGUxYTYMv 788fEuBSlên dốcGUxYTYMv v788fEuBSề qWFD phía788fEuBS tòa788fEuBS 788fEuBSlâu đài.
Lớp họGUxYTYMvc C788fEuBShăm sqWFDóc SiqWFDnh vậtqWFD HuqWFDyền GUxYTYMvbí rGUxYTYMvun rẩ788fEuBSy bướcqWFD qWFD th788fEuBSeo sauGUxYTYMv. qWFDBọn họcGUxYTYMv sin788fEuBSh nhà788fEuBS Sly788fEuBStherin 788fEuBSđều 788fEuBShè GUxYTYMvnhau 788fEuBSla óGUxYTYMv lãGUxYTYMvo HagrGUxYTYMvid. PqWFDansy qWFD 788fEuBSParkinson r788fEuBSàn qWFDrụa nướcqWFD qWFDmắt nói:
"Phải 788fEuBSđuổi ôn788fEuBSg GUxYTYMvấy ngay!"
D788fEuBSean ThomaqWFDs chặGUxYTYMvn l788fEuBSời GUxYTYMvcon bé:
"Đó l788fEuBSà lỗiGUxYTYMv củqWFDa Malfoy."
Crabbe vàGUxYTYMv qWFDGoyle gồng788fEuBS GUxYTYMvbắp t788fEuBShịt 788fEuBScủa tụqWFDi 788fEuBSnó lêGUxYTYMvn đầqWFDy vẻGUxYTYMv 788fEuBSđe dọa.
qWFDCả bọn788fEuBS đãGUxYTYMv trèGUxYTYMvo GUxYTYMvlên h788fEuBSết nhữnGUxYTYMvg bậ788fEuBSc thềmGUxYTYMv 788fEuBSđá để788fEuBS bướ788fEuBSc vàqWFDo GUxYTYMvTiền sản788fEuBSh. PansGUxYTYMvy nói:
"Tôi phảiqWFD GUxYTYMvđi x788fEuBSem coqWFDi bqWFDạn ấqWFDy có788fEuBS sqWFDao không?"
Cả qWFDbọn cqWFDùng nhìGUxYTYMvn t788fEuBSheo Pan788fEuBSsy chạyqWFD GUxYTYMvnhanh lê788fEuBSn cầu788fEuBS qWFD thanqWFDg cẩ788fEuBSm thạch788fEuBS. 788fEuBSBọn GUxYTYMvhọc s788fEuBSinh nqWFDhà S788fEuBSlytherin GUxYTYMvvẫn cqWFDòn c788fEuBSa cẩmqWFD lãGUxYTYMvo GUxYTYMvHagrid GUxYTYMv GUxYTYMvkhi kGUxYTYMvéo nh788fEuBSau điqWFD vqWFDề hưqWFDớng qWFDphòng s788fEuBSinh hoạtGUxYTYMv chu788fEuBSng củGUxYTYMva tụ788fEuBSi n788fEuBSó dướGUxYTYMvi tầ788fEuBSng hầm.GUxYTYMv GUxYTYMv 788fEuBSHarry, RqWFDon vàqWFD Herm788fEuBSione lqWFDên cầuqWFD thanqWFDg vqWFDề qWFDtháp Gryffindor.
Hermione lGUxYTYMvo lắnGUxYTYMvg hỏi:
"CáqWFDc bạqWFDn nqWFDghĩ GUxYTYMvnó qWFDcó qWFDsao không?"
Harry nói:
"Dĩ nh788fEuBSiên làGUxYTYMv GUxYTYMvkhông 788fEuBSsao r788fEuBSồi, b788fEuBSà Pomfr788fEuBSey cqWFDó thể788fEuBS v788fEuBSá qWFDmấy vết788fEuBS thươqWFDng 788fEuBSchỉ troGUxYTYMvng 788fEuBSvòng mộtqWFD hqWFDai giây."
Harry từngGUxYTYMv đượcGUxYTYMv bàGUxYTYMv GUxYTYMvy tGUxYTYMvá trưởqWFDng đóGUxYTYMv chữaGUxYTYMv lànGUxYTYMvh mqWFDột cáqWFDch kGUxYTYMvỳ diệuqWFD nhữnGUxYTYMvg thươnqWFDg tíchGUxYTYMv cqWFDòn trầm788fEuBS tr788fEuBSọng hơqWFDn nhiều.
Ron cũn788fEuBSg tỏGUxYTYMv rGUxYTYMva qWFDlo lắng:
"Dù saGUxYTYMvo tqWFDhì chuyqWFDện đ788fEuBSó mà788fEuBS xảyGUxYTYMv GUxYTYMvra trGUxYTYMvong buổ788fEuBSi d788fEuBSạy qWFD đầuqWFD tiê788fEuBSn qWFDcủa GUxYTYMvbác Ha788fEuBSgrid qWFDthì quảqWFD l788fEuBSà tệGUxYTYMv hGUxYTYMvại hếtGUxYTYMv chỗGUxYTYMv nói.GUxYTYMv Th788fEuBSể nàoGUxYTYMv GUxYTYMvthằng qWFD MalGUxYTYMvfoy cũqWFDng qWFDquậy bác788fEuBS ấyGUxYTYMv ch788fEuBSo màqWFD coi..."
Ba đứGUxYTYMva tụGUxYTYMvi GUxYTYMvnó GUxYTYMvlà nhữqWFDng đGUxYTYMvứa đầGUxYTYMvu qWFDtiên GUxYTYMvđi xuốngGUxYTYMv ĐạGUxYTYMvi qWFD SqWFDảnh đqWFDường đểqWFD 788fEuBSăn bữGUxYTYMva tốGUxYTYMvi, hGUxYTYMvy GUxYTYMvvọng gặ788fEuBSp lãoqWFD Hagrid788fEuBS, nhưn788fEuBSg chẳnGUxYTYMvg thấy788fEuBS GUxYTYMvlão GUxYTYMv 788fEuBSđâu cqWFDả. HGUxYTYMvermione khônGUxYTYMvg buồn788fEuBS đqWFDụng nĩ788fEuBSa 788fEuBSvô muố788fEuBSn bánhGUxYTYMv qWFDbíp tếtqWFD vGUxYTYMvà thận.GUxYTYMv CôqWFD béqWFD 788fEuBS l788fEuBSo lắng788fEuBS nói:
"NgườGUxYTYMvi 788fEuBSta đâ788fEuBSu cqWFDó đqWFDuổi bác788fEuBS ấqWFDy, đúng788fEuBS không?"
Ron cGUxYTYMvũng chẳng788fEuBS mqWFDàng GUxYTYMvgì GUxYTYMvăn uống:
"Họ khôngGUxYTYMv n788fEuBSên đuổiqWFD 788fEuBSbác ấy..."
Harry quaGUxYTYMvn sá788fEuBSt bGUxYTYMvàn qWFDăn củaqWFD nGUxYTYMvhà SlytheriqWFDn. qWFDMột 788fEuBS nhqWFDóm đông,GUxYTYMv g788fEuBSồm cả788fEuBS qWFDCrabbe qWFDvà GqWFDoyle, qWFDđang 788fEuBStúm GUxYTYMvtụm qWFDvới GUxYTYMvnhau, 788fEuBSsay 788fEuBSsưa bànGUxYTYMv GUxYTYMv bqWFDạc. HarGUxYTYMvry GUxYTYMvchắc chắ788fEuBSn GUxYTYMvlà mấyGUxYTYMv đứqWFDa qWFDđó đGUxYTYMvang GUxYTYMvthêm GUxYTYMvmắm thêm788fEuBS mu788fEuBSối c788fEuBSho câGUxYTYMvu qWFD chuGUxYTYMvyện MGUxYTYMvalfoy bịqWFD thương788fEuBS thGUxYTYMvành trầqWFDm trọng.
Ron rầqWFDu qWFDrĩ nói:
"Thôi 788fEuBSthì, cũGUxYTYMvng kqWFDhông thểqWFD nGUxYTYMvói hôqWFDm naqWFDy khqWFDông phả788fEuBSi làqWFD ngàyGUxYTYMv đầuGUxYTYMv tGUxYTYMviên 788fEuBShọc GUxYTYMvthú vị."
Sau bữqWFDa ăqWFDn tối,788fEuBS b788fEuBSa đứa788fEuBS quaGUxYTYMvy 788fEuBStrở qWFDvề ph788fEuBSòng si788fEuBSnh GUxYTYMv hoạqWFDt chunqWFDg qWFDvà qWFDcố tậpqWFD truGUxYTYMvng làGUxYTYMvm bà788fEuBSi tậ788fEuBSp m788fEuBSà giGUxYTYMváo sqWFDư McGqWFDonagall đã788fEuBS GUxYTYMvra cGUxYTYMvho GUxYTYMv tụGUxYTYMvi nóGUxYTYMv. NGUxYTYMvhưng cqWFDả bqWFDa đGUxYTYMvứa qWFDcứ chGUxYTYMvốc qWFDchốc GUxYTYMvlại ngừnGUxYTYMvg hGUxYTYMvọc, liếGUxYTYMvc nhìn788fEuBS r788fEuBSa ngoàiGUxYTYMv GUxYTYMv qWFDcửa sổ788fEuBS củaqWFD 788fEuBStoà 788fEuBStháp. HarrGUxYTYMvy độtqWFD nhiqWFDên nói:
"Có ánqWFDh đèn788fEuBS qWFDở cử788fEuBSa sổGUxYTYMv nhqWFDà bácGUxYTYMv Hagrid."
Ron nhìnGUxYTYMv đồqWFDng hồGUxYTYMv qWFDđeo qWFDtay củaqWFD nó:
"Nếu788fEuBS tụiGUxYTYMv mìnhGUxYTYMv gấpqWFD g788fEuBSáp 788fEuBSlên thGUxYTYMvì tụiGUxYTYMv qWFDmình vẫnqWFD cGUxYTYMvòn kịp788fEuBS để788fEuBS chạyqWFD GUxYTYMvxuống dưới788fEuBS thăGUxYTYMvm báqWFDc GUxYTYMvấy, vẫnGUxYTYMv còqWFDn sớm788fEuBS mà..."
Hermione nóGUxYTYMvi chGUxYTYMvậm rãi:
"Mình không788fEuBS biết..."
qWFDHarry thqWFDấy côGUxYTYMv GUxYTYMvbé liế788fEuBSc 788fEuBSnhìn mình788fEuBS. NGUxYTYMvó nó788fEuBSi ngay:
"Mình đưGUxYTYMvợc phépqWFD đi788fEuBS ng788fEuBSang qu788fEuBSa sâqWFDn qWFDtrường mqWFDà. qWFD SqWFDirius Blac788fEuBSk qWFDchưa vưGUxYTYMvợt 788fEuBSqua đượcGUxYTYMv mqWFDấy 788fEuBSviên giám788fEuBS ngụ788fEuBSc AzkGUxYTYMvaban ca788fEuBSnh gGUxYTYMvác ởqWFD GUxYTYMv đâyGUxYTYMv, đGUxYTYMvúng không?"
GUxYTYMvVậy l788fEuBSà qWFDba đqWFDứa dqWFDọn dẹpGUxYTYMv đồGUxYTYMv đạcGUxYTYMv, kéo788fEuBS GUxYTYMvnhau GUxYTYMvchui 788fEuBSqua GUxYTYMv c788fEuBSái lỗqWFD BàqWFD 788fEuBSBéo, 788fEuBSvui mừngGUxYTYMv vì788fEuBS qWFDkhông gặqWFDp qWFDai hết788fEuBS trênqWFD đường788fEuBS đGUxYTYMvi qWFDtới GUxYTYMvcửa chính788fEuBS, GUxYTYMv bởiGUxYTYMv vqWFDì tụGUxYTYMvi GUxYTYMvnó c788fEuBSũng kqWFDhông tGUxYTYMvhực sựqWFD tiqWFDn chắGUxYTYMvc làqWFD qWFDtụi nó788fEuBS đưGUxYTYMvợc GUxYTYMvphép qWFDđi rqWFDa GUxYTYMv qWFDngoài haGUxYTYMvy không.
Cỏ tGUxYTYMvrên sân788fEuBS vGUxYTYMvẫn cònqWFD ướtGUxYTYMv và788fEuBS ngGUxYTYMvả qWFDmàu 788fEuBSđen 788fEuBSthui 788fEuBS qWFDtrong án788fEuBSh hoàngGUxYTYMv hôn788fEuBS. KhqWFDi tớGUxYTYMvi đượcqWFD cqWFDăn chò788fEuBSi cGUxYTYMvủa qWFDlão 788fEuBSHagrid, b788fEuBSa đứaqWFD nhGUxYTYMvỏ gõGUxYTYMv GUxYTYMv cửGUxYTYMva 788fEuBSvà ngqWFDhe 788fEuBStiếng gầ788fEuBSm gừqWFD bênGUxYTYMv 788fEuBStrong vọng788fEuBS ra:
"Vô đi!"
Lão 788fEuBSHagrid đaGUxYTYMvng ngồiGUxYTYMv 788fEuBSthừ ngườiGUxYTYMv bê788fEuBSn bàn788fEuBS gỗqWFD GUxYTYMvđã 788fEuBSmòn qWFD sờGUxYTYMvn cGUxYTYMvủa lãoGUxYTYMv, 788fEuBScon GUxYTYMvchó sGUxYTYMvăn Fan788fEuBSg thì788fEuBS gqWFDác cá788fEuBSi đầuGUxYTYMv qWFDnó tGUxYTYMvrên đGUxYTYMvùi chGUxYTYMvủ. CqWFDhỉ nhìnGUxYTYMv GUxYTYMv mộtqWFD cáiqWFD GUxYTYMvcũng đ788fEuBSủ biế788fEuBSt qWFDlão qWFDHagrid đãqWFD u788fEuBSống khGUxYTYMvá nhiềqWFDu rượu.788fEuBS Trướ788fEuBSc GUxYTYMvmặt lãGUxYTYMvo GUxYTYMv 788fEuBSlà mGUxYTYMvột cGUxYTYMvái vạqWFDi thiếcqWFD t788fEuBSo gầqWFDn bằngqWFD qWFDcái qWFDxô, v788fEuBSà lão788fEuBS d788fEuBSường nhqWFDư khqWFDó 788fEuBSkhăn lắmGUxYTYMv 788fEuBS mới788fEuBS qWFDtập tru788fEuBSng được788fEuBS tinqWFDh qWFDthần để788fEuBS nhận788fEuBS qWFDra GUxYTYMvba đứaqWFD nhỏ.
Khi đã788fEuBS nhậnGUxYTYMv r788fEuBSa chúnGUxYTYMvg, qWFDlão qWFDlè nhè:
"Kỷ lGUxYTYMvục 788fEuBSchứ chẳnGUxYTYMvg chGUxYTYMvơi. ĐốqWFD 788fEuBSmà 788fEuBSkiếm r788fEuBSa đượcGUxYTYMv trGUxYTYMvước qWFDđây từnqWFDg cqWFDó mộGUxYTYMvt thầ788fEuBSy giáoqWFD nàoqWFD cGUxYTYMvhỉ làqWFDm thây788fEuBS giqWFDáo đúGUxYTYMvng 788fEuBScó mộtqWFD ngày."
Hermion788fEuBSe 788fEuBSthở mạnh:
"Bác chưGUxYTYMva b788fEuBSị 788fEuBSđuổi mqWFDà, bác788fEuBS Hagrid!"
788fEuBSLão HagGUxYTYMvrid hớpGUxYTYMv thêGUxYTYMvm mộqWFDt ngụmGUxYTYMv qWFDto n788fEuBSữa củaGUxYTYMv cqWFDái 788fEuBSthứ gGUxYTYMvì GUxYTYMvđó tGUxYTYMvrong c788fEuBSái vại,788fEuBS giọGUxYTYMvng củGUxYTYMva lão788fEuBS nghGUxYTYMve qWFDthê thảmGUxYTYMv hết788fEuBS sức:
"Chưa! Nh788fEuBSưng đóGUxYTYMv qWFDchỉ là788fEuBS v788fEuBSấn đềGUxYTYMv thờqWFDi gia788fEuBSn, đ788fEuBSúng khô788fEuBSng, s788fEuBSau kGUxYTYMvhi GUxYTYMvthằng MalfoqWFDy méGUxYTYMvc qWFDba nó..."
"Nó GUxYTYMvra sa788fEuBSo rồiqWFD hqWFDở báqWFDc? Thươn788fEuBSg tíchqWFD củGUxYTYMva qWFDnó đâuqWFD qWFDcó 788fEuBStrầm trọnGUxYTYMvg lắmqWFD hả788fEuBS bác?"
Ron hỏi,GUxYTYMv GUxYTYMvsau kqWFDhi bqWFDa đứa788fEuBS cGUxYTYMvùng qWFDngồi 788fEuBSxuống quqWFDây quầnqWFD bêqWFDn lãoGUxYTYMv HagGUxYTYMvrid. 788fEuBSLão nóiqWFD GUxYTYMvgiọng cGUxYTYMvhán ngắt:
"Bà qWFDPomfrey đãqWFD làmqWFD hqWFDết sứGUxYTYMvc 788fEuBSđể cqWFDhữa ch788fEuBSo nóqWFD, nh788fEuBSưng nGUxYTYMvó cGUxYTYMvứ kêGUxYTYMvu làqWFD nó788fEuBS vẫqWFDn cò788fEuBSn đaGUxYTYMvu qWFDlắm... cGUxYTYMvứ bGUxYTYMvăng bó..GUxYTYMv. qWFDvà rêqWFDn rỉ..."
Harry 788fEuBSnói ngay:
"Nó giả788fEuBS GUxYTYMvbộ qWFDđau đóGUxYTYMv. Bà788fEuBS Pomfr788fEuBSey cqWFDó 788fEuBSthể chGUxYTYMvữa l788fEuBSành GUxYTYMv mọiqWFD vếGUxYTYMvt thươngqWFD mà.GUxYTYMv NGUxYTYMvăm ngoGUxYTYMvái bàqWFD GUxYTYMvđã lqWFDàm mọ788fEuBSc l788fEuBSại gầnGUxYTYMv GUxYTYMvmột nửaGUxYTYMv s788fEuBSố 788fEuBSxương chGUxYTYMvo GUxYTYMv cqWFDháu. GUxYTYMvThằng qWFDMalfoy chỉqWFD c788fEuBSố tqWFDình qWFDăn vạGUxYTYMv màqWFD thôi."
Gi788fEuBSọng qWFDlão HagqWFDrid nghGUxYTYMve GUxYTYMvcàng qWFDthê tGUxYTYMvhảm hơn:
"Ban GUxYTYMvquản 788fEuBStrị nhGUxYTYMvà trqWFDường dGUxYTYMvĩ nhiê788fEuBSn làGUxYTYMv GUxYTYMvđã ngGUxYTYMvhe b788fEuBSáo 788fEuBS cáo788fEuBS sựqWFD việc788fEuBS rồGUxYTYMvi. HGUxYTYMvọ GUxYTYMvcho lqWFDà qWFDbác bắtGUxYTYMv đGUxYTYMvầu bằng788fEuBS qWFDcon vậqWFDt qqWFDuá GUxYTYMvto. qWFDLẽ qWFDra nênGUxYTYMv 788fEuBS GUxYTYMvđể co788fEuBSn BằngGUxYTYMv 788fEuBSMã qWFDở bGUxYTYMvài sa788fEuBSu... lúGUxYTYMvc 788fEuBSđầu nêGUxYTYMvn GUxYTYMvcho học788fEuBS m788fEuBSấy 788fEuBSthứ nh788fEuBSư NhuGUxYTYMvyễn Trù788fEuBSng GUxYTYMv vqWFDà đạqWFDi loạiqWFD nh788fEuBSư v788fEuBSậy... chẳngGUxYTYMv GUxYTYMvqua làGUxYTYMv lỗiGUxYTYMv củaGUxYTYMv bác..."
HqWFDermione hăGUxYTYMvng háiqWFD cãi:
"Lỗi qWFDcủa MalfGUxYTYMvoy chứ,788fEuBS báqWFDc Hagrid!"
Harry nói:
"TụiGUxYTYMv qWFDcon làmGUxYTYMv qWFDnhân chứng788fEuBS GUxYTYMvcho báqWFDc. 788fEuBSBác đ788fEuBSã nóiGUxYTYMv BằqWFDng 788fEuBS M788fEuBSã sẽ788fEuBS tấnqWFD cqWFDông nếGUxYTYMvu bị788fEuBS qWFDxúc phạm.qWFD 788fEuBSTại thGUxYTYMvằng MGUxYTYMvalfoy khôGUxYTYMvng chịu nghe lời mớp gặp tai họa. Tụi con sẽ thưa với cụ Dumbledore đúng như chuyện đã xảy ra."
Ron củng cố thêm:
"Đúng đó, đừng lo lắng, bác Hagrid. Tụi con sẽ làm chứng cho bác, sẽ ủng hộ bác."
Nước mắt ứa ra từ đuôi mắt đầy nếp nhăn của đôi mắt đen và ti hí như con bọ cánh cứng của lão Hagrid. Lão nắm lấy cả Harry và Ron, kéo chúng vào lòng và ôm siết chúng thắm thiết đến nỗi suýt làm gãy xương chúng.
Hermione nói bằng giọng cương quyết:
"Con thấy bác uống như vậy là đủ rồi."
Cô bé cầm cái vại để trên bàn, đi ra cửa để đổ đi.
"Ờ, có lẽ con bé nói đúng."
Lão Hagrid buông Harry và Ron ra, hai đứa lảo đảo lùi lại, xoa nắn xương sườn của mình. Lão Hagrid tự nhấc mình ra khỏi cái ghế, loạng choạng bước theo Hermione ra ngoài. Harry và Ron nghe tiếng nước đổ ào xuống đất bắn tung tóe.
Khi Hermione trở vô với cái vại rỗng không, Harry lo lắng hỏi:
"Bác ấy làm gì vậy?"
Hermione đặt cái vại lên bàn, đáp:
"Bác ấy nhúng đầu vô bồn nước."
Khi lão Hagrid bước vào, tóc râu của lão ướt nhẹp, tay lão vuốt nước trên mặt. Lão lúc lắc đầu để rũ nước, y như vầy thì thiệt là tử tế, bác thiệt tình..."
Bỗng nhiên lão Hagrid nín ngang xương, trừng mắt nhìn Harry như thể lão vừa mới phát hiện ra sự có mặt của nó. Lão gầm lên to đến nỗi bọn trẻ nhảy dựng lên cả ba tấc:
"CÁC TRÒ CÓ BIẾT CÁC TRÒ ĐANG LÀM GÌ KHÔNG? HARRY, TRÒ KHÔNG ĐƯỢC PHÉP ĐI LUNG TUNG KHI TRỜI TỐI! HAI ĐỨA BÂY NỮA, SAO LẠI ĐỂ NÓ ĐI HẢ?"
Lão Hagrid sải bước tới theo bên Harry, túm lấy cánh tay nó kéo ra cửa. Lão giận dữ nói:
"Đi mau lên! Ta phải đem hết tụi bây trở vô tòa lâu đài mới được. Và đừng có để cho ta bắt gặp tụi bây lẻn xuống thăm ta lần nữa khi trời đã tối, ta đâu có đáng cho tụi bây liều mạng như vậy."