Thưa thầy em yêu anh! - Chương 15 - 16

Chương 15

Ngày thvdTh2uRQứ năm,iPHuzwfR vdTh2uRQtôi vừaNLt8 đặtNLt8 chiPHuzwfRân lNLt8ên bNLt8ậc cNLt8ửa liPHuzwfRớp NLt8thì đãvdTh2uRQ NLt8nghe tiếngNLt8 bvdTh2uRQé MNLt8y nũngvdTh2uRQ iPHuzwfRnịu: NLt8“Thầy ơi.ThầyvdTh2uRQ rảvdTh2uRQnh hông?NLt8 ThiPHuzwfRầy đvdTh2uRQi NLt8coi phiPHuzwfRim vớiPHuzwfRi BévdTh2uRQ MvdTh2uRQy nhvdTh2uRQa. iPHuzwfRVì biPHuzwfRé MvdTh2uRQy kiPHuzwfRhông NLt8rủ đượcvdTh2uRQ vdTh2uRQai cNLt8ả.”. RồiNLt8 tiiPHuzwfRếng SiiPHuzwfRnh điPHuzwfRáp tiPHuzwfRrả hơiPHuzwfRi ngậpiPHuzwfR ngừng:NLt8 “SaiPHuzwfRo vdTh2uRQác vậyiPHuzwfR? BvdTh2uRQé iPHuzwfRMy vdTh2uRQdễ thươngiPHuzwfR vNLt8ậy NLt8mà khôngvdTh2uRQ aiPHuzwfRi đi…iPHuzwfR ciPHuzwfRho thiPHuzwfRầy năiPHuzwfRm piPHuzwfRhút điPHuzwfRể sNLt8uy ngiPHuzwfRhĩ nhaNLt8.”. vdTh2uRQTôi ráiPHuzwfRng đứngNLt8 chờNLt8 đợiNLt8 nvdTh2uRQghe câuiPHuzwfR trvdTh2uRQả lNLt8ời củaNLt8 SinNLt8h rồiiPHuzwfR vdTh2uRQmới vàoNLt8 lớiPHuzwfRp, cứNLt8 trảiPHuzwfR lờivdTh2uRQ làNLt8 “thầvdTh2uRQy bậnNLt8” chvdTh2uRQo tôivdTh2uRQ đi,iPHuzwfR đvdTh2uRQừng tiPHuzwfRrả liPHuzwfRời vdTh2uRQcâu nàiPHuzwfRo khác. 

“Ừ, ciPHuzwfRuối tuNLt8ần nàyiPHuzwfR NLt8thầy cũngiPHuzwfR khvdTh2uRQông bậnNLt8. TvdTh2uRQhầy iPHuzwfRsẽ điiPHuzwfR vớiPHuzwfRi bNLt8é NLt8My.”, covdTh2uRQn bvdTh2uRQé NLt8My reNLt8o lêvdTh2uRQn NLt8như biPHuzwfRắt đượcvdTh2uRQ vàiPHuzwfRng: “HNLt8oan hô,vdTh2uRQ cámvdTh2uRQ ơvdTh2uRQn thầy.”iPHuzwfR NLt8Một iPHuzwfRcâu vdTh2uRQtrả lờvdTh2uRQi khiPHuzwfRuyến miPHuzwfRãi thêmvdTh2uRQ nụiPHuzwfR cườivdTh2uRQ đẹpiPHuzwfR nhưiPHuzwfR mơvdTh2uRQ đãNLt8 lvdTh2uRQàm NLt8tôi choiPHuzwfRáng vángvdTh2uRQ. LNLt8ại NLt8thêm mvdTh2uRQột NLt8“cú sốNLt8c kiPHuzwfRinh iPHuzwfRdị” nữa.NLt8 vdTh2uRQCon béiPHuzwfR đvdTh2uRQáng ghét,vdTh2uRQ nóNLt8 thvdTh2uRQiệt iPHuzwfRlà mưuvdTh2uRQ miPHuzwfRa chiPHuzwfRước quỷvdTh2uRQ, nóNLt8 dvdTh2uRQám “pvdTh2uRQhỗng tNLt8ay tNLt8rên” củNLt8a tôi…NLt8 nNLt8ó iPHuzwfRsẽ biếtvdTh2uRQ tiPHuzwfRay tôi…vdTh2uRQ tvdTh2uRQôi ghéNLt8t nó…iPHuzwfR vdTh2uRQtôi vdTh2uRQcăm thùvdTh2uRQ nó…tôi…vdTh2uRQ CiPHuzwfRái “NLt8ông iPHuzwfRgià” ấyvdTh2uRQ cũngNLt8 dởNLt8 hvdTh2uRQơi nữa,iPHuzwfR iPHuzwfRnghĩ thếNLt8 iPHuzwfRnào màiPHuzwfR lạiiPHuzwfR nhậnvdTh2uRQ lờvdTh2uRQi NLt8nó thế?iPHuzwfR CòNLt8n tvdTh2uRQôi iPHuzwfRđây NLt8bỏ vdTh2uRQcho NLt8ai? TôvdTh2uRQi vdTh2uRQghét iPHuzwfRcả hiPHuzwfRai người…
Tôi NLt8không địnhNLt8 vàNLt8o họiPHuzwfRc iPHuzwfRngày hômvdTh2uRQ niPHuzwfRay đâu,NLt8 nhìnNLt8 hiPHuzwfRai ngườiiPHuzwfR đóNLt8 mắNLt8c côngiPHuzwfR lêniPHuzwfR tăNLt8ng vdTh2uRQxông điêvdTh2uRQn biPHuzwfRất tửvdTh2uRQ lắNLt8m. NLt8Đi vềNLt8 chNLt8o yêiPHuzwfRn cvdTh2uRQhuyện. NNLt8ghĩ vNLt8ậy tôiPHuzwfRi liềniPHuzwfR iPHuzwfRquay liPHuzwfRưng đNLt8i xuốngiPHuzwfR cầuNLt8 thaiPHuzwfRng, đaNLt8ng vdTh2uRQđi lữniPHuzwfRg tvdTh2uRQhững tiPHuzwfRhì thầyvdTh2uRQ iPHuzwfRLâm tvdTh2uRQừ iPHuzwfRđâu rvdTh2uRQa viPHuzwfRỗ vàiPHuzwfRo vavdTh2uRQi NLt8tôi cNLt8ái NLt8bộp, thầvdTh2uRQy iPHuzwfRnhe răvdTh2uRQng: “ChNLt8ào họciPHuzwfR tNLt8rò cNLt8ưng, vdTh2uRQem tínhiPHuzwfR trốnvdTh2uRQ iPHuzwfRhọc hả?”iPHuzwfR, tôiNLt8 dòmiPHuzwfR thầNLt8y iPHuzwfRcố nvdTh2uRQén NLt8bực dọcvdTh2uRQ tươvdTh2uRQi cười:NLt8 iPHuzwfR“ TrốiPHuzwfRn rồvdTh2uRQi miPHuzwfRất quàvdTh2uRQ siPHuzwfRao. EvdTh2uRQm đivdTh2uRQ mvdTh2uRQua nưNLt8ớc thvdTh2uRQôi NLt8mà.”. NNLt8ghe tiPHuzwfRới iPHuzwfRvụ quàiPHuzwfR cvdTh2uRQáp thNLt8ầy LâmNLt8 chaNLt8u mvdTh2uRQày: NLt8“Học tròiPHuzwfR vdTh2uRQthảo ghvdTh2uRQê iPHuzwfRnhỉ. iPHuzwfRThầy đivdTh2uRQ iPHuzwfRvề hổniPHuzwfRg vdTh2uRQhỏi vdTh2uRQhan NLt8gì NLt8mà đòiPHuzwfRi quNLt8à rồiNLt8. MiPHuzwfRà thôivdTh2uRQ, coiPHuzwfRn NLt8nít, kiPHuzwfRhông NLt8chấp. Nè”.

Thầy lụciPHuzwfR vdTh2uRQcặp điPHuzwfRưa chvdTh2uRQo tôiPHuzwfRi mNLt8ột vdTh2uRQcái NLt8vòng mvdTh2uRQộc gỗNLt8, mộtiPHuzwfR cvdTh2uRQái đvdTh2uRQĩa vdTh2uRQCD củavdTh2uRQ TradevdTh2uRQmark. ThvdTh2uRQánh thầnNLt8 ơi!NLt8 vdTh2uRQái CvdTh2uRQD nNLt8ày vdTh2uRQtôi lùvdTh2uRQng tìmNLt8 kNLt8hắp NLt8thành pvdTh2uRQhố NLt8mà NLt8không vdTh2uRQthấy vdTh2uRQmà iPHuzwfRnay cNLt8ó rồi,vdTh2uRQ svdTh2uRQung sướngNLt8 quiPHuzwfRá. iPHuzwfRTôi ôiPHuzwfRm siếtNLt8 cáiiPHuzwfR iPHuzwfRCD trvdTh2uRQong tavdTh2uRQy lảNLt8m vdTh2uRQnhảm: “OiPHuzwfRh mNLt8y gvdTh2uRQod, NLt8my vdTh2uRQgod. ĐồvdTh2uRQ hiếvdTh2uRQm, đồNLt8 hiếmvdTh2uRQ. CávdTh2uRQm ơiPHuzwfRn thầNLt8y, thầyiPHuzwfR nuiPHuzwfRmber ovdTh2uRQne.”, thầyvdTh2uRQ cườivdTh2uRQ hNLt8a hảNLt8 xiPHuzwfRoa điPHuzwfRầu tôiNLt8: “Được,iPHuzwfR numbiPHuzwfRer onvdTh2uRQe thiPHuzwfRì được.iPHuzwfR vdTh2uRQÀ! CNLt8òn cóvdTh2uRQ vdTh2uRQhai NLt8cái NLt8vé điNLt8 hộivdTh2uRQ NLt8chợ nèvdTh2uRQ. ChvdTh2uRQo evdTh2uRQm luônvdTh2uRQ, vdTh2uRQrủ aNLt8i thiPHuzwfRì rủ.”

Vừa iPHuzwfRnghe NLt8tới hiPHuzwfRai cNLt8ái vdTh2uRQvé liPHuzwfRàm tiPHuzwfRôi lạvdTh2uRQi iPHuzwfRliên NLt8tưởng cảnhNLt8 vdTh2uRQkhi nãvdTh2uRQy, nồngvdTh2uRQ vdTh2uRQđộ mávdTh2uRQu điNLt8ên ciPHuzwfRủa tôiNLt8 lạiiPHuzwfR ciPHuzwfRhạy nvdTh2uRQgược lNLt8ên. iPHuzwfRNgay lậpiPHuzwfR vdTh2uRQtức vdTh2uRQtôi vdTh2uRQcầm đĩaNLt8 NLt8CD lNLt8ẫn NLt8cái vònvdTh2uRQg, mấyvdTh2uRQ NLt8cái viPHuzwfRé đưaNLt8 lạiiPHuzwfR cNLt8ho thvdTh2uRQầy vdTh2uRQLâm, iPHuzwfRcau có:iPHuzwfR “EmvdTh2uRQ NLt8trả tvdTh2uRQhầy hếtvdTh2uRQ iPHuzwfRnè. GiờiPHuzwfR eNLt8m điiPHuzwfR NLt8về NLt8đây. TrốnvdTh2uRQ họcvdTh2uRQ hômiPHuzwfR naNLt8y lNLt8uôn. iPHuzwfRĐiên riPHuzwfRồi, quêvdTh2uRQ rồi.vdTh2uRQ”. CáivdTh2uRQ thávdTh2uRQi độvdTh2uRQ kvdTh2uRQì quặcvdTh2uRQ cNLt8ủa tiPHuzwfRôi lvdTh2uRQàm thầiPHuzwfRy LvdTh2uRQâm NLt8không iPHuzwfRhiểu môiPHuzwfR vdTh2uRQtê gìNLt8 vdTh2uRQhết, thNLt8ầy iPHuzwfRkhệ nvdTh2uRQệ xáciPHuzwfRh iPHuzwfRđống vdTh2uRQquà cvdTh2uRQhạy theNLt8o tôivdTh2uRQ: “NLt8Ê, iPHuzwfRê. GìNLt8 kiPHuzwfRì vậiPHuzwfRy? EvdTh2uRQm bịiPHuzwfR hNLt8âm hNLt8ả? iPHuzwfRTui qiPHuzwfRuýnh ciPHuzwfRhết bâyvdTh2uRQ giờ.NLt8 RvdTh2uRQéo vdTh2uRQmua iPHuzwfRquà chiPHuzwfRo đãiPHuzwfR giPHuzwfRiờ kiPHuzwfRhông lấyNLt8 liPHuzwfRà sao?”,NLt8 iPHuzwfRsẵng iPHuzwfRcơn điiPHuzwfRên đaiPHuzwfRng cuồniPHuzwfR cuộniPHuzwfR tôNLt8i qNLt8uay lạiiPHuzwfR trútNLt8 giPHuzwfRiận lênvdTh2uRQ thầvdTh2uRQy luôiPHuzwfRn, tôiPHuzwfRi quavdTh2uRQy lNLt8ại gắt:NLt8 vdTh2uRQ“Ừ đấy,NLt8 eNLt8m hâm,vdTh2uRQ eiPHuzwfRm đvdTh2uRQiên. iPHuzwfREm gNLt8hét cáiPHuzwfRi ôiPHuzwfRng đó,NLt8 iPHuzwfRem gNLt8hét covdTh2uRQn béNLt8 đNLt8ó, iPHuzwfRem ghéNLt8t thầyvdTh2uRQ lvdTh2uRQuôn. EvdTh2uRQm vdTh2uRQvề…Vĩnh biệt…”.

Thầy LâiPHuzwfRm iPHuzwfRđuổi tvdTh2uRQheo niPHuzwfRắm dvdTh2uRQây cvdTh2uRQặp tiPHuzwfRôi kiPHuzwfRéo vdTh2uRQlại: iPHuzwfR“Ê NLt8, NLt8vừa piPHuzwfRhải thiPHuzwfRôi nhavdTh2uRQ. TvdTh2uRQui làvdTh2uRQm gìiPHuzwfR NLt8mà vdTh2uRQghét tvdTh2uRQui? vdTh2uRQEm đavdTh2uRQng giậnvdTh2uRQ NLt8ai màiPHuzwfR điêNLt8n dữNLt8 vdTh2uRQvậy? CáiNLt8 ôngvdTh2uRQ thvdTh2uRQầy iPHuzwfRSinh đóiPHuzwfR hả?NLt8 NgồivdTh2uRQ xiPHuzwfRuống NLt8kể tNLt8ui ngNLt8he.”. NóiPHuzwfRi xoniPHuzwfRg, thầyNLt8 cầmiPHuzwfR NLt8dây cặpNLt8 kiPHuzwfRéo tvdTh2uRQôi niPHuzwfRgồi xuốngiPHuzwfR chânvdTh2uRQ cầuNLt8 thaNLt8ng. SẵniPHuzwfR đaiPHuzwfRng cóiPHuzwfR nNLt8gười iPHuzwfRcần ciPHuzwfRhia vdTh2uRQsẻ, tôiiPHuzwfR pvdTh2uRQhun NLt8ra mộtNLt8 trànvdTh2uRQg vdTh2uRQcho NLt8hạ hỏaNLt8. SiPHuzwfRau khNLt8i nNLt8ghe xonvdTh2uRQg câiPHuzwfRu chuyệiPHuzwfRn tNLt8hầy LiPHuzwfRâm nhìnNLt8 tôvdTh2uRQi mỉvdTh2uRQm ciPHuzwfRười vỗiPHuzwfR vaiPHuzwfRi vdTh2uRQan ủi:vdTh2uRQ “ThuNLt8a kiPHuzwfReo nàvdTh2uRQy bàiPHuzwfRy kiPHuzwfReo kNLt8hác. NLt8Đừng nNLt8ản chNLt8í… nhNLt8ưng vdTh2uRQcó điều…”,iPHuzwfR tôiNLt8 iPHuzwfRnhìn NLt8thầy lạNLt8 lẫmiPHuzwfR: “NhưngiPHuzwfR siPHuzwfRao hảiPHuzwfR thầy?”.TNLt8hầy vdTh2uRQLâm cvdTh2uRQau mặNLt8t lNLt8ại đưavdTh2uRQ hvdTh2uRQai tvdTh2uRQay vNLt8éo havdTh2uRQi máiPHuzwfR vdTh2uRQtôi lNLt8èm bèmiPHuzwfR: “iPHuzwfRCái tNLt8ội ngốcvdTh2uRQ iPHuzwfRlà mộtNLt8 iPHuzwfRnè. CáNLt8i tộiPHuzwfRi viPHuzwfRô duyênNLt8, dámvdTh2uRQ vdTh2uRQtrút giậniPHuzwfR lêniPHuzwfR vdTh2uRQtui lvdTh2uRQà havdTh2uRQi vdTh2uRQnè, vdTh2uRQvà điêniPHuzwfR kiPHuzwfRhùng NLt8là bavdTh2uRQ. iPHuzwfRChừa chưa?”NLt8, vdTh2uRQvì điPHuzwfRau iPHuzwfRmà tiPHuzwfRôi lNLt8a oNLt8ai ovdTh2uRQái: “Ối,vdTh2uRQ đauNLt8 quá!!!NLt8 ThiPHuzwfRa chNLt8o NLt8em. iPHuzwfREm iPHuzwfRchừa iPHuzwfRrồi, evdTh2uRQm cNLt8hừa rồi.”.

Khi thầyNLt8 LâmvdTh2uRQ bỏvdTh2uRQ tNLt8ay raiPHuzwfR, NLt8tôi ngồiiPHuzwfR đưavdTh2uRQ vdTh2uRQtay vdTh2uRQxoa xNLt8oa hvdTh2uRQai mávdTh2uRQ đầyvdTh2uRQ nNLt8hững iPHuzwfRvết đỏNLt8 phụniPHuzwfRg phịiPHuzwfRu: “ThầyiPHuzwfR iPHuzwfRác NLt8còn hNLt8ơn SvdTh2uRQinh nvdTh2uRQữa, nhéovdTh2uRQ đvdTh2uRQau iPHuzwfRquá. vdTh2uRQUi dvdTh2uRQa! NLt8Em ngốiPHuzwfRc chỗiPHuzwfR niPHuzwfRào?”. ThiPHuzwfRầy LvdTh2uRQâm vdTh2uRQtheo tvdTh2uRQhói NLt8quen vdTh2uRQđưa tiPHuzwfRay NLt8miết cằmiPHuzwfR: “LạiNLt8 cònvdTh2uRQ iPHuzwfRkhông NLt8nữa hNLt8ả? TựvdTh2uRQ dưngiPHuzwfR đevdTh2uRQm chNLt8o coiPHuzwfRn iPHuzwfRbé MvdTh2uRQy đóiPHuzwfR cvdTh2uRQái iPHuzwfRvé làNLt8m gì?”,vdTh2uRQ tNLt8ôi đưavdTh2uRQ tiPHuzwfRay lvdTh2uRQên gãvdTh2uRQi đầu:iPHuzwfR “EmvdTh2uRQ vdTh2uRQđâu cóiPHuzwfR ngờvdTh2uRQ ciPHuzwfRon nhỏiPHuzwfR đóiPHuzwfR vdTh2uRQđúng NLt8túyp vdTh2uRQ“tự nhiêNLt8n vdTh2uRQnhư vdTh2uRQngười HàNLt8 Nội”NLt8 vdTh2uRQđâu?”. ViPHuzwfRừa iPHuzwfRlúc đNLt8ó chuôniPHuzwfRg NLt8reng NLt8lên, thầyiPHuzwfR kNLt8éo vdTh2uRQtôi đNLt8ẩy vvdTh2uRQề pvdTh2uRQhía cầuiPHuzwfR tvdTh2uRQhang bảo:vdTh2uRQ “iPHuzwfRThôi tớvdTh2uRQi gNLt8iờ hiPHuzwfRọc rồi,vdTh2uRQ điNLt8 hvdTh2uRQọc điNLt8.Chuồn liPHuzwfRà biNLt8ết NLt8tay tui.”

Chương 16

Thẻ:thua thvdTh2uRQay vdTh2uRQem NLt8yeu anh

Nhác thấyiPHuzwfR miPHuzwfRặt tôivdTh2uRQ, coiPHuzwfRn béiPHuzwfR MNLt8y NLt8đã lvdTh2uRQăng xăngNLt8: iPHuzwfR“Chị ơiPHuzwfRi, eiPHuzwfRm mờNLt8i tNLt8hầy đvdTh2uRQi. NLt8Thầy đồngvdTh2uRQ vdTh2uRQý rồiNLt8 đấyvdTh2uRQ vdTh2uRQchị ạ.iPHuzwfR”, tvdTh2uRQôi nhiPHuzwfRìn nvdTh2uRQó mNLt8ỉm cườiPHuzwfRi àNLt8 iPHuzwfRlên mộtvdTh2uRQ câuNLt8 vdTh2uRQra cvdTh2uRQhiều iPHuzwfRngạc nhNLt8iên lắvdTh2uRQm. NLt8Con quỷvdTh2uRQ… NLt8ta bẻNLt8 cNLt8ổ mi…lNLt8ại iPHuzwfRcòn khvdTh2uRQoe nữvdTh2uRQa hả?vdTh2uRQ MvdTh2uRQới dằnvdTh2uRQ đượciPHuzwfR cơiPHuzwfRn tứciPHuzwfR xonNLt8g, giờiPHuzwfR niPHuzwfRó lạiiPHuzwfR iPHuzwfR“quạt” chvdTh2uRQo bùngiPHuzwfR lên.vdTh2uRQ NgiPHuzwfRhe nóvdTh2uRQ lívdTh2uRQu lvdTh2uRQo màNLt8 lòvdTh2uRQng iPHuzwfRtôi nghẹnvdTh2uRQ ngvdTh2uRQào.Mình quảvdTh2uRQ làvdTh2uRQ điêniPHuzwfR, vừaNLt8 đivdTh2uRQên vừaiPHuzwfR vdTh2uRQngốc! NiPHuzwfRó thìiPHuzwfR vNLt8ui rồivdTh2uRQ chvdTh2uRQủ nhậtvdTh2uRQ đượcNLt8 NLt8đi xNLt8em phiPHuzwfRim vớvdTh2uRQi SiPHuzwfRinh NLt8còn mìnNLt8h NLt8lại nNLt8ằm nhà…chániPHuzwfR ngắt.

Sinh vdTh2uRQcũng NLt8“không biết”vdTh2uRQ nNLt8ỗi liPHuzwfRòng củvdTh2uRQa NLt8tôi, aNLt8nh NLt8vui vdTh2uRQvẻ iPHuzwfRđến bNLt8ên vdTh2uRQtôi mỉmiPHuzwfR cNLt8ười: “iPHuzwfR vdTh2uRQChủ NLt8nhật vdTh2uRQđi xevdTh2uRQm phiPHuzwfRim NLt8sướng ha.”vdTh2uRQ TôiPHuzwfRi cvdTh2uRQười nhạiPHuzwfRt thếchNLt8 NLt8đáp lNLt8ại vdTh2uRQanh: “VânvdTh2uRQg! NhưnvdTh2uRQg sNLt8ướng đâvdTh2uRQu bằiPHuzwfRng iPHuzwfRai kiPHuzwfRia, đivdTh2uRQ hiPHuzwfRai mìNLt8nh mớiiPHuzwfR vuiNLt8. NLt8Thế mvdTh2uRQà dámvdTh2uRQ bảoiPHuzwfR NLt8cô AvdTh2uRQn khôiPHuzwfRng rảnhiPHuzwfR cuNLt8ối NLt8tuần NLt8cơ đấvdTh2uRQy.”. NLt8Nghe iPHuzwfRtôi nóiiPHuzwfR mócNLt8 vdTh2uRQnói mNLt8ỉa thế,iPHuzwfR iPHuzwfRanh caNLt8u mặtvdTh2uRQ vdTh2uRQlườm tôivdTh2uRQ: “LạiNLt8 ăvdTh2uRQn nóvdTh2uRQi NLt8kiểu điPHuzwfRó nữa.iPHuzwfR MuNLt8ốn vdTh2uRQtôi vdTh2uRQcho miPHuzwfRột kvdTh2uRQí vdTh2uRQvào đNLt8ầu kiPHuzwfRhông hảNLt8? AiPHuzwfRi vớiiPHuzwfR ai?”.

Tôi nhìvdTh2uRQn anNLt8h ciPHuzwfRong iPHuzwfRmôi lvdTh2uRQên, iPHuzwfRnói khoáyiPHuzwfR thêiPHuzwfRm tiPHuzwfRiếng nữavdTh2uRQ: “EmNLt8 niPHuzwfRói NLt8ai NLt8đó chứiPHuzwfR cóvdTh2uRQ nóNLt8i tNLt8hầy đâu.vdTh2uRQ iPHuzwfRNgộ à!”,iPHuzwfR nNLt8ói NLt8xong vdTh2uRQtôi cvdTh2uRQắp cặpiPHuzwfR qiPHuzwfRuay lưvdTh2uRQng điNLt8 xuNLt8ống bàniPHuzwfR biPHuzwfRét vdTh2uRQngồi NLt8học. iPHuzwfRSinh phùnNLt8g miPHuzwfRang khovdTh2uRQanh NLt8tay vdTh2uRQthở dNLt8ài, còNLt8n iPHuzwfRcon NLt8bé MvdTh2uRQy hếtNLt8 nhìniPHuzwfR NLt8tôi rồiiPHuzwfR lạivdTh2uRQ nhvdTh2uRQìn aNLt8nh chảiPHuzwfR hNLt8iểu gìiPHuzwfR cả.

Suốt biPHuzwfRuổi NLt8học nỗiiPHuzwfR biPHuzwfRuồn iPHuzwfRchán cứNLt8 NLt8lơ mơiPHuzwfR tronvdTh2uRQg tvdTh2uRQôi. NLt8Hễ nvdTh2uRQhìn SiNLt8nh tôNLt8i lạivdTh2uRQ NLt8thấy nghèiPHuzwfRn nghẹnvdTh2uRQ niPHuzwfRơi cuốngvdTh2uRQ họNLt8ng. SvdTh2uRQao mvdTh2uRQà chvdTh2uRQán NLt8ghê iPHuzwfRta! CiPHuzwfRó lẽiPHuzwfR vdTh2uRQlà ngàyNLt8 iPHuzwfRchủ nhậtNLt8 tNLt8ôi nNLt8ên iPHuzwfRngủ suvdTh2uRQốt iPHuzwfRcả ngày.vdTh2uRQ VvdTh2uRQì vdTh2uRQbiết điPHuzwfRâu tronNLt8g mvdTh2uRQơ tôivdTh2uRQ NLt8sẽ miPHuzwfRơ thấyvdTh2uRQ iPHuzwfRanh vdTh2uRQvà tôiiPHuzwfR đvdTh2uRQi xevdTh2uRQm pvdTh2uRQhim tNLt8hì saovdTh2uRQ, niPHuzwfRhư thiPHuzwfRế NLt8còn đượciPHuzwfR hiPHuzwfRơn nhìnNLt8 thNLt8ấy vdTh2uRQcon vdTh2uRQbé ấyiPHuzwfR cứvdTh2uRQ lvdTh2uRQởn NLt8vởn vdTh2uRQbên anh….

Khi ngiPHuzwfRhe tiếngiPHuzwfR chiPHuzwfRuông revdTh2uRQng, vdTh2uRQtôi lvdTh2uRQà ngườiPHuzwfRi vọiPHuzwfRt NLt8ra trưiPHuzwfRớc nhvdTh2uRQất. iPHuzwfRĐi vềvdTh2uRQ chiPHuzwfRo lNLt8ẹ đểNLt8 iPHuzwfRra vdTh2uRQquán ngồvdTh2uRQi nhâNLt8m nhiPHuzwfRi đểvdTh2uRQ “quêiPHuzwfRn” buvdTh2uRQồn. KhNLt8i tôiiPHuzwfR điPHuzwfRang đểiPHuzwfR xvdTh2uRQe iPHuzwfRtôi tvdTh2uRQhấy vdTh2uRQthầy LâmiPHuzwfR vàvdTh2uRQ avdTh2uRQnh đứvdTh2uRQng nNLt8ói chuyệnNLt8 ởiPHuzwfR hàNLt8nh iPHuzwfRlang phòngiPHuzwfR givdTh2uRQáo viPHuzwfRụ rvdTh2uRQa chiPHuzwfRiều vdTh2uRQvui viPHuzwfRẻ lắmiPHuzwfR, cáiPHuzwfRi nụiPHuzwfR cườiNLt8 quyếnvdTh2uRQ rũNLt8 đóiPHuzwfR giNLt8ờ tôvdTh2uRQi iPHuzwfRthấy ghétvdTh2uRQ kNLt8inh vdTh2uRQkhủng. VớiiPHuzwfR vdTh2uRQai cNLt8ũng cườiPHuzwfRi được.iPHuzwfR vdTh2uRQTôi thấtiPHuzwfR thểuNLt8 dẫnvdTh2uRQ iPHuzwfRxe vdTh2uRQra khỏiPHuzwfRi chỗvdTh2uRQ giữ,NLt8 NLt8cúi mặiPHuzwfRt vdTh2uRQxuống đấvdTh2uRQt lNLt8ắc đầiPHuzwfRu chánNLt8 nảnNLt8 rồivdTh2uRQ lẩmvdTh2uRQ nNLt8hẩm: “vdTh2uRQ CuvdTh2uRQối tuầniPHuzwfR nàyvdTh2uRQ mìnhiPHuzwfR lvdTh2uRQàm vdTh2uRQgì vdTh2uRQđây, lạivdTh2uRQ điPHuzwfRi rvdTh2uRQa quánvdTh2uRQ cNLt8à iPHuzwfRphê vdTh2uRQvà ngồiiPHuzwfR ngắmvdTh2uRQ svdTh2uRQao hả?iPHuzwfRHay vdTh2uRQvặn mvdTh2uRQáy lạnhvdTh2uRQ tronNLt8g NLt8phòng vvdTh2uRQà cuốniPHuzwfR NLt8mền nằmvdTh2uRQ ngủ?”iPHuzwfR TêNLt8n givdTh2uRQữ xvdTh2uRQe thấyvdTh2uRQ vdTh2uRQthái độiPHuzwfR tôNLt8i nhvdTh2uRQư thvdTh2uRQế cũvdTh2uRQng mNLt8ắc ciPHuzwfRười, hiPHuzwfRắn iPHuzwfRchọc: “NLt8 vdTh2uRQSao vậyNLt8, thấtvdTh2uRQ NLt8tình hảiPHuzwfR cvdTh2uRQưng? CuiPHuzwfRối tuầiPHuzwfRn khôNLt8ng aiPHuzwfRi đNLt8i vdTh2uRQchơi vvdTh2uRQới cưngiPHuzwfR hả?AvdTh2uRQnh NLt8đi chvdTh2uRQo nè.”NLt8. NLt8Á à!iPHuzwfR iPHuzwfRDám chọvdTh2uRQc iPHuzwfRbà àNLt8, iPHuzwfRbà đangvdTh2uRQ cNLt8ơn đvdTh2uRQiên điPHuzwfRây. MàyNLt8 tớiNLt8 sốvdTh2uRQ rồiPHuzwfRi. NvdTh2uRQghĩ iPHuzwfRthế tôiPHuzwfRi biPHuzwfRuông thỏiPHuzwfRng iPHuzwfRhắn mộtiPHuzwfR cNLt8âu: “Dạ,vdTh2uRQ cáNLt8m NLt8ơn NLt8lòng tốtvdTh2uRQ củvdTh2uRQa NLt8anh. AnvdTh2uRQh NLt8lo thiPHuzwfRu tiềnNLt8 iPHuzwfRgiữ iPHuzwfRxe điPHuzwfRi, đừvdTh2uRQng ởiPHuzwfR vdTh2uRQđó iPHuzwfRrảnh rỗiiPHuzwfR lvdTh2uRQo chvdTh2uRQo emNLt8, bảvdTh2uRQo vNLt8ệ iPHuzwfRla iPHuzwfRanh bâyiPHuzwfR giiPHuzwfRờ. NLt8Em đNLt8ang viPHuzwfRội, anvdTh2uRQh vuNLt8i lòvdTh2uRQng vdTh2uRQthu tiềnNLt8 NLt8giữ xvdTh2uRQe niPHuzwfRhanh lvdTh2uRQên vdTh2uRQchút đượciPHuzwfR không?iPHuzwfR”. NLt8Gã giữvdTh2uRQ xiPHuzwfRe cứnvdTh2uRQg họiPHuzwfRng nhiPHuzwfRìn tôivdTh2uRQ, tứvdTh2uRQc tốvdTh2uRQi iPHuzwfRlắm nhưngvdTh2uRQ vdTh2uRQtất iPHuzwfRnhiên hắnNLt8 khvdTh2uRQông vdTh2uRQthể phNLt8ản báciPHuzwfR gì.vdTh2uRQ TôvdTh2uRQi đãiPHuzwfR qvdTh2uRQuá lịchNLt8 sự.

Gần riPHuzwfRa tớiPHuzwfRi cổvdTh2uRQng trườvdTh2uRQng thìvdTh2uRQ tôiNLt8 ngiPHuzwfRhe tiếvdTh2uRQng thầyNLt8 LvdTh2uRQâm vdTh2uRQgọi NLt8ý ớiNLt8 iPHuzwfRsau lưiPHuzwfRng: vdTh2uRQ“ NLt8H, HNLt8. iPHuzwfRChờ chúiPHuzwfRt!”. ThầyiPHuzwfR chạyiPHuzwfR đvdTh2uRQến gầniPHuzwfR tiPHuzwfRôi đứngvdTh2uRQ thởNLt8 dốvdTh2uRQc: “vdTh2uRQ ThoắtiPHuzwfR cáiPHuzwfRi làiPHuzwfR thấyiPHuzwfR rNLt8a tiPHuzwfRới đâyNLt8 rồNLt8i. NLt8Cái iPHuzwfRvé hộivdTh2uRQ cvdTh2uRQhợ iPHuzwfRnãy qvdTh2uRQuên lấyiPHuzwfR nè.MộtvdTh2uRQ vdTh2uRQvé điiPHuzwfR đượcvdTh2uRQ vdTh2uRQhai ngườivdTh2uRQ, evdTh2uRQm dẫiPHuzwfRn bạvdTh2uRQn điNLt8 cvdTh2uRQho vNLt8ui, tuiPHuzwfRi cũngiPHuzwfR rủvdTh2uRQ bNLt8ạn vdTh2uRQđi nữNLt8a.Đi quậNLt8y chNLt8ơi điPHuzwfRi, tiPHuzwfRhứ bảyvdTh2uRQ ciPHuzwfRũng kiPHuzwfRhông bậnNLt8 gì.BậtiPHuzwfR míNLt8 ngNLt8hen, bạniPHuzwfR iPHuzwfRtui đẹpvdTh2uRQ triPHuzwfRai lắm.”

Cái niPHuzwfRày làmNLt8 tôivdTh2uRQ hơiiPHuzwfR quvdTh2uRQê àNLt8 nhaiPHuzwfR, vdTh2uRQổng cứNLt8 làvdTh2uRQm nhiPHuzwfRư tvdTh2uRQôi tvdTh2uRQhấy ngườiPHuzwfRi đẹpiPHuzwfR iPHuzwfRtrai niPHuzwfRào iPHuzwfRcũng nhiPHuzwfRảy viPHuzwfRô vậyiPHuzwfR đó.vdTh2uRQ MiPHuzwfRê iPHuzwfRđẹp NLt8trai thìNLt8 cũngiPHuzwfR piPHuzwfRhải cóNLt8 mvdTh2uRQức vdTh2uRQđộ chứ.vdTh2uRQ MNLt8à thôiNLt8 kệ!iPHuzwfR ThứNLt8 bảyNLt8 hNLt8ọc xongvdTh2uRQ, riPHuzwfRảnh iPHuzwfRrỗi điiPHuzwfR iPHuzwfRchơi NLt8cho đỡvdTh2uRQ buồiPHuzwfRn. VềiPHuzwfR niPHuzwfRhà biPHuzwfRuồn iPHuzwfRchán cũiPHuzwfRng vậy.iPHuzwfR TôiiPHuzwfR NLt8gật đầvdTh2uRQu nhưngvdTh2uRQ lạvdTh2uRQi nóvdTh2uRQi dỗi:NLt8 “vdTh2uRQ ĐượcNLt8, evdTh2uRQm iPHuzwfRđi. MàvdTh2uRQ NLt8em đNLt8i tạivdTh2uRQ NLt8em chávdTh2uRQn thôiPHuzwfRi, chứvdTh2uRQ ôngiPHuzwfR vdTh2uRQbạn đẹpNLt8 tiPHuzwfRrai cNLt8ủa tNLt8hầy vdTh2uRQem iPHuzwfRkhông quavdTh2uRQn tâm.vdTh2uRQ NLt8Em vdTh2uRQđâu cNLt8ó iPHuzwfRbạ ngườiNLt8 nàvdTh2uRQo đẹpvdTh2uRQ NLt8trai mvdTh2uRQà NLt8em cũniPHuzwfRg mêNLt8 đâu.”
ThầNLt8y vdTh2uRQLâm gNLt8ật NLt8đầu cườiiPHuzwfR vvdTh2uRQới tôi:vdTh2uRQ “NLt8 RiPHuzwfRồi, rồiPHuzwfRi. BiếtvdTh2uRQ rồi,iPHuzwfR iPHuzwfRxin lỗi.NLt8 NvdTh2uRQói tóiPHuzwfRm lạNLt8i lNLt8à cóvdTh2uRQ đvdTh2uRQi phảiNLt8 khôngvdTh2uRQ? ĐiPHuzwfRúng vdTh2uRQ7 givdTh2uRQờ chiPHuzwfRờ vdTh2uRQtui niPHuzwfRgay ởvdTh2uRQ cổngNLt8 NLt8hội vdTh2uRQchợ đóvdTh2uRQ. NiPHuzwfRhớ nvdTh2uRQghen… NhắNLt8c lạiPHuzwfRi lầvdTh2uRQn nữaNLt8 iPHuzwfRlà đúvdTh2uRQng vdTh2uRQ7 gNLt8iờ đó…”,NLt8 NLt8tôi cũngiPHuzwfR ừNLt8 hửNLt8 chNLt8ào thầyNLt8 rồvdTh2uRQi lNLt8eo lêniPHuzwfR xvdTh2uRQe về….

Khi vềvdTh2uRQ nhiPHuzwfRà, tNLt8hấy mặtvdTh2uRQ tôvdTh2uRQi mvdTh2uRQẹ hiPHuzwfRoan hỉ:NLt8 vdTh2uRQ“Con cưnvdTh2uRQg, cvdTh2uRQhủ nNLt8hật điNLt8 lêNLt8n ôngiPHuzwfR NLt8Ngoại dựvdTh2uRQ iPHuzwfRđám giNLt8ỗ. CậuiPHuzwfR PhiPHuzwfRú coNLt8n về.vdTh2uRQ”. TôvdTh2uRQi đámiPHuzwfR ỉuiPHuzwfR xìuiPHuzwfR “NLt8 vdTh2uRQDạ.”, rồiPHuzwfRi thưvdTh2uRQa mẹvdTh2uRQ iPHuzwfRđi lêNLt8n vdTh2uRQphòng, mẹvdTh2uRQ nhvdTh2uRQìn tNLt8heo tôiiPHuzwfR nNLt8gơ ngiPHuzwfRác: iPHuzwfR“Con nhNLt8óc nàyvdTh2uRQ lvdTh2uRQạ thiệiPHuzwfRt, vdTh2uRQbình thườngvdTh2uRQ nvdTh2uRQó vdTh2uRQnghe cậuNLt8 vdTh2uRQPhú vNLt8ề vdTh2uRQlà nhảyvdTh2uRQ niPHuzwfRhõm lêniPHuzwfR “quvdTh2uRQà vdTh2uRQcon đâu”,NLt8 màvdTh2uRQ iPHuzwfRnay NLt8tỉnh bvdTh2uRQơ vvdTh2uRQậy. iPHuzwfRMà mấiPHuzwfRy ngàNLt8y NLt8nay tNLt8hấy nvdTh2uRQó vdTh2uRQcư lơvdTh2uRQ mơiPHuzwfR NLt8vậy, giốngiPHuzwfR NLt8như niPHuzwfRgười chếtNLt8 rồiNLt8 vNLt8ậy á.”

Ba NLt8tôi mNLt8ỉm cườiiPHuzwfR nóiNLt8 vdTh2uRQvới iPHuzwfRmẹ: “NLt8 KệvdTh2uRQ nóiPHuzwfR NLt8đi vdTh2uRQem, đvdTh2uRQi họcvdTh2uRQ vdTh2uRQvề mvdTh2uRQệt mvdTh2uRQà. vdTh2uRQNgày mNLt8ai nóiPHuzwfR lạNLt8i tưnNLt8g vdTh2uRQbừng cNLt8ho coi.”

Trời! BvdTh2uRQa iPHuzwfRmẹ niPHuzwfRào ciPHuzwfRó biếiPHuzwfRt tNLt8ôi “NLt8 INLt8’m vdTh2uRQin sorNLt8row vdTh2uRQof NLt8love (NLt8tôi đavdTh2uRQng iPHuzwfRthất tìnNLt8h)” đâu,vdTh2uRQ cóiPHuzwfR còvdTh2uRQn tiPHuzwfRâm trạNLt8ng iPHuzwfRnào miPHuzwfRà NLt8đú đởnvdTh2uRQ nhNLt8ư mọivdTh2uRQ khiPHuzwfRi, miPHuzwfRà ngvdTh2uRQhe điPHuzwfRến ciPHuzwfRậu PiPHuzwfRhú lNLt8ại nhớvdTh2uRQ điPHuzwfRến iPHuzwfRcái ôNLt8ng SvdTh2uRQinh đóiPHuzwfR. NgườiiPHuzwfR đâuNLt8 màvdTh2uRQ giPHuzwfRiống nhNLt8au thếNLt8? TôiNLt8 iPHuzwfRbật iPHuzwfRmáy lNLt8ên chevdTh2uRQck maiNLt8l thiPHuzwfRì cậuiPHuzwfR PiPHuzwfRhú vdTh2uRQtôi điPHuzwfRang onNLt8line liềnvdTh2uRQ vdTh2uRQboom vvdTh2uRQào niPHuzwfRói chuvdTh2uRQyện vớvdTh2uRQi tôiNLt8: vdTh2uRQ“Con NLt8à, cậNLt8u iPHuzwfRsắp vdTh2uRQvề. iPHuzwfRMai làvdTh2uRQ lvdTh2uRQên máiPHuzwfRy bayvdTh2uRQ. ChủiPHuzwfR niPHuzwfRhật cậuvdTh2uRQ gặiPHuzwfRp iPHuzwfRcon iPHuzwfRnhé. CiPHuzwfRó iPHuzwfRquà iPHuzwfRcho vdTh2uRQcon nè.vdTh2uRQ CậuNLt8 đangiPHuzwfR vdTh2uRQlàm viPHuzwfRiệc, sNLt8ẵn onvdTh2uRQline hỏiiPHuzwfR iPHuzwfRthăm iPHuzwfRcon chiPHuzwfRút. :&iPHuzwfRgt; ”NLt8 NLt8Tôi iPHuzwfRbật cưNLt8ời, lầNLt8n nàovdTh2uRQ vềNLt8 iPHuzwfRmà iPHuzwfRcậu chẳngvdTh2uRQ cóNLt8 quNLt8à chNLt8o vdTh2uRQtôi, NLt8chỉ cvdTh2uRQó tvdTh2uRQôi lvdTh2uRQà chNLt8ưa ciPHuzwfRó quiPHuzwfRà cvdTh2uRQho NLt8cậu thôiPHuzwfRi, vdTh2uRQnhưng tôNLt8i iPHuzwfRsẽ cốiPHuzwfR gắngNLt8 kiPHuzwfRhi nàNLt8o rãniPHuzwfRh rỗiPHuzwfRi tNLt8hì thiếtNLt8 vdTh2uRQkế mộtvdTh2uRQ iPHuzwfRcái lịNLt8ch tvdTh2uRQặng cNLt8ậu mvdTh2uRQới được.

Tôi NLt8được biPHuzwfRa traniPHuzwfRg vdTh2uRQbị NLt8cho máNLt8y viPHuzwfRi tínNLt8h từvdTh2uRQ rNLt8ất svdTh2uRQớm nênvdTh2uRQ cNLt8huyện vdTh2uRQvọc phầniPHuzwfR mềmNLt8 vvdTh2uRQới tôiiPHuzwfR làNLt8 mộtiPHuzwfR thvdTh2uRQú tiêuvdTh2uRQ khivdTh2uRQển vdTh2uRQkhá vdTh2uRQư vdTh2uRQlà hayNLt8. iPHuzwfRNhờ nóiPHuzwfR mNLt8à tvdTh2uRQôi đvdTh2uRQi vdTh2uRQtrước lũNLt8 bạvdTh2uRQn iPHuzwfRở NLt8trường ởvdTh2uRQ kNLt8hoản tivdTh2uRQn iPHuzwfRhọc vàiPHuzwfR NLt8lâu iPHuzwfRlâu lạivdTh2uRQ làmiPHuzwfR rộvdTh2uRQ lênNLt8 vdTh2uRQchuyện buônvdTh2uRQ NLt8bán ảniPHuzwfRh diPHuzwfRo tôNLt8i thiếtNLt8 NLt8kế theNLt8o đơniPHuzwfR đặtNLt8 vdTh2uRQhàng củiPHuzwfRa chúnvdTh2uRQg nóvdTh2uRQ, vvdTh2uRQui iPHuzwfRlắm kia.

Tôi iPHuzwfRđịnh vdTh2uRQsau kvdTh2uRQhi tốiPHuzwfRt nghiiPHuzwfRệp lớpNLt8 NLt812 nàyiPHuzwfR sẽvdTh2uRQ NLt8đi NLt8theo ngànNLt8h iPHuzwfRđồ họvdTh2uRQa vàvdTh2uRQ tiếnNLt8g AnhNLt8, tiPHuzwfRôi thiPHuzwfRấy ngNLt8ành điPHuzwfRó rấtvdTh2uRQ hợpvdTh2uRQ vớivdTh2uRQ tôi.

Tôi đánhNLt8 tiPHuzwfRrả lờiPHuzwfRi vdTh2uRQlại cậuvdTh2uRQ: vdTh2uRQ“ NLt8Dạ, NLt8con cávdTh2uRQm NLt8ơn cậuvdTh2uRQ nhiều.NLt8 CậuvdTh2uRQ ơivdTh2uRQ, iPHuzwfRmấy tiPHuzwfRháng vdTh2uRQnay NLt8ở trườngiPHuzwfR ciPHuzwfRon họcvdTh2uRQ aNLt8nh vNLt8ăn cóiPHuzwfR ônNLt8g thầyiPHuzwfR giốNLt8ng ciPHuzwfRậu lắNLt8m, khoảngvdTh2uRQ NLt885 %iPHuzwfR. CNLt8ó khiPHuzwfRi nàoiPHuzwfR ổnNLt8g làiPHuzwfR aniPHuzwfRh vdTh2uRQem vdTh2uRQhọ vớiPHuzwfRi cậuNLt8 không?iPHuzwfR ;;)”.

“ GvdTh2uRQiống 85iPHuzwfR% hảNLt8 covdTh2uRQn vdTh2uRQ:-O iPHuzwfR? ỪiPHuzwfR nvdTh2uRQhiều khNLt8i avdTh2uRQnh NLt8em iPHuzwfRrơi rvdTh2uRQớt điPHuzwfRâu khôiPHuzwfRng biết :vdTh2uRQ-? Mà iPHuzwfRđẹp tiPHuzwfRrai giPHuzwfRiống cvdTh2uRQậu hảiPHuzwfR? ChiPHuzwfRắc khôvdTh2uRQng bằngNLt8 đâuiPHuzwfR niPHuzwfRhỉ, cNLt8ậu đẹNLt8p tiPHuzwfRrai hơn.iPHuzwfR CoiPHuzwfRn vôNLt8 iPHuzwfRcoi vdTh2uRQkĩ vdTh2uRQlại đi iPHuzwfR:) ) .GiỡnNLt8 thôiPHuzwfRi. CoiPHuzwfRn chưvdTh2uRQa ngủiPHuzwfR hả?”.vdTh2uRQ TvdTh2uRQôi ômiPHuzwfR bNLt8àn pvdTh2uRQhím cườvdTh2uRQi vdTh2uRQnắc vdTh2uRQnẻ. CậuNLt8 PhúNLt8 tNLt8ôi làNLt8 ngườiNLt8 rấtvdTh2uRQ đNLt8ẹp traNLt8i iPHuzwfRvà dNLt8ễ thNLt8ương… nhưngvdTh2uRQ dvdTh2uRQễ thươngvdTh2uRQ thứNLt8 mấyNLt8 troNLt8ng nhàNLt8 thvdTh2uRQì khônvdTh2uRQg biNLt8ết, vìvdTh2uRQ nNLt8hà tNLt8ôi cóNLt8 nhiềuiPHuzwfR cậNLt8u dễNLt8 vdTh2uRQthương liPHuzwfRắm. MiPHuzwfRặc dùNLt8 cậuvdTh2uRQ chỉvdTh2uRQ vdTh2uRQlà cậuvdTh2uRQ hNLt8ọ, NLt8nhưng tìvdTh2uRQnh thươvdTh2uRQng iPHuzwfRcủa cậNLt8u iPHuzwfRđối vớiPHuzwfRi tNLt8ôi vdTh2uRQthì NLt8không tNLt8hua giPHuzwfRì mấNLt8y ngườiiPHuzwfR ciPHuzwfRậu iPHuzwfRruột cả.NLt8 TôvdTh2uRQi NLt8muốn gìNLt8 cậNLt8u cũniPHuzwfRg gửiiPHuzwfR choiPHuzwfR, nhàNLt8 tôiiPHuzwfR gặpvdTh2uRQ khvdTh2uRQó kvdTh2uRQhăn gìvdTh2uRQ cậNLt8u cũngvdTh2uRQ giúvdTh2uRQp đỡ.

Khi tôiNLt8 cvdTh2uRQòn nhiPHuzwfRỏ, tiPHuzwfRôi iPHuzwfRhay ướiPHuzwfRc niPHuzwfRếu iPHuzwfRcó ngườiNLt8 yêiPHuzwfRu tiPHuzwfRhì tôiPHuzwfRi cũiPHuzwfRng vdTh2uRQmơ ướvdTh2uRQc cóiPHuzwfR mvdTh2uRQột ngườiNLt8 giiPHuzwfRống vdTh2uRQnhư cvdTh2uRQậu. ĐúnvdTh2uRQg làvdTh2uRQ cầuvdTh2uRQ đượcvdTh2uRQ ướcNLt8 thấiPHuzwfRy, iPHuzwfRgặp tiPHuzwfRhì gặNLt8p rồivdTh2uRQ đóiPHuzwfR màNLt8 đâuiPHuzwfR cóiPHuzwfR dễiPHuzwfR thươniPHuzwfRg bằngvdTh2uRQ. ThậmiPHuzwfR vdTh2uRQchí làNLt8 ciPHuzwfRòn vdTh2uRQđáng giPHuzwfRhét, rvdTh2uRQất iPHuzwfRđáng ghét.

“ NLt8Dạ NLt8con sắpiPHuzwfR đivdTh2uRQ NLt8ngủ đâyNLt8. CậuiPHuzwfR NLt8làm việiPHuzwfRc viPHuzwfRui nhé.NLt8 BữNLt8a NLt8nào đưvdTh2uRQợc ciPHuzwfRon sẽvdTh2uRQ gvdTh2uRQửi NLt8hình ổngiPHuzwfR cNLt8ho cậuiPHuzwfR cNLt8oi. KvdTh2uRQhông giốngNLt8 khôngiPHuzwfR NLt8ăn tiềnvdTh2uRQ B-NLt8) OiPHuzwfRáp!!! GvdTh2uRQiờ cNLt8on vdTh2uRQbuồn ngiPHuzwfRủ quiPHuzwfRá NLt8(:| iPHuzwfR. CoiPHuzwfRn ofiPHuzwfRf đây.NLt8 HẹpvdTh2uRQ gặpNLt8 cậvdTh2uRQu chiPHuzwfRủ nhậtNLt8.BB, G9”NLt8-Tôi mNLt8ỉm cườiiPHuzwfR đáiPHuzwfRnh lạNLt8i. NNLt8hững coiPHuzwfRn chữNLt8 cNLt8ủa cậuiPHuzwfR lạiNLt8 lầnvdTh2uRQ lượtiPHuzwfR hiPHuzwfRiện rNLt8a: “NgápNLt8 giPHuzwfRì miPHuzwfRà tNLt8o tiPHuzwfRhế. NhớvdTh2uRQ đưavdTh2uRQ taNLt8y cNLt8he miệngvdTh2uRQ vdTh2uRQlại kNLt8ẻo iPHuzwfRruồi iPHuzwfRbay vô &niPHuzwfRbsp;) iPHuzwfR. Ừ,NLt8 NLt8bye coNLt8n, iPHuzwfRsao lũNLt8 vdTh2uRQtrẻ iPHuzwfRbay giờvdTh2uRQ pNLt8hát mivdTh2uRQnh NLt8ra iPHuzwfRngôn vdTh2uRQngữ cNLt8hat lạiPHuzwfR quávdTh2uRQ vậy,NLt8 vdTh2uRQbb làvdTh2uRQ bvdTh2uRQye NLt8bye, rồiiPHuzwfR NLt8G9 làvdTh2uRQ goiPHuzwfRod nighNLt8t. NLt8Tiện nhỉ.”….

Tôi vừavdTh2uRQ đvdTh2uRQưa NLt8tay tắNLt8t mvdTh2uRQáy thvdTh2uRQì điệnvdTh2uRQ thoạivdTh2uRQ reniPHuzwfRg, tvdTh2uRQôi cvdTh2uRQầm miPHuzwfRáy iPHuzwfRa lvdTh2uRQô thìvdTh2uRQ tNLt8iếng covdTh2uRQn TNLt8râm vNLt8ang lênvdTh2uRQ: vdTh2uRQ“Tao nè.NLt8 SaNLt8o rồvdTh2uRQi, chủNLt8 niPHuzwfRhật vdTh2uRQđi cNLt8oi phNLt8im vớvdTh2uRQi ảvdTh2uRQnh phảiPHuzwfRi kNLt8hông? vdTh2uRQSướng quNLt8á ta.”.NLt8 NLt8Tôi gằniPHuzwfR giọngiPHuzwfR vớNLt8i nó:NLt8 “iPHuzwfR RvdTh2uRQất tiếciPHuzwfR iPHuzwfRđã làvdTh2uRQm màyiPHuzwfR thấiPHuzwfRt vdTh2uRQvọng, nhưNLt8ng cvdTh2uRQhủ nhậvdTh2uRQt tvdTh2uRQao sẽiPHuzwfR điPHuzwfRi lênvdTh2uRQ ôngNLt8 NgoiPHuzwfRại dvdTh2uRQự đvdTh2uRQám giỗ.iPHuzwfR CònvdTh2uRQ tvdTh2uRQối đếniPHuzwfR iPHuzwfRthì vdTh2uRQnằm nhNLt8à hoặciPHuzwfR vdTh2uRQqua mNLt8ày chơiiPHuzwfR. vdTh2uRQCòn NLt8ảnh hả,vdTh2uRQ iPHuzwfRquên đi.”

“ Huh??NLt8? DNLt8zậy lvdTh2uRQà siPHuzwfRao? MàyvdTh2uRQ cNLt8ó véiPHuzwfR rồiNLt8 sNLt8ao lạNLt8i nằiPHuzwfRm nhà?”-NLt8 TrâiPHuzwfRm ngvdTh2uRQạc nhivdTh2uRQên hỏivdTh2uRQ lạiPHuzwfRi. TNLt8ôi đoánvdTh2uRQ vdTh2uRQlà vdTh2uRQcái mặNLt8t nóiPHuzwfR lúciPHuzwfR nàyiPHuzwfR khôngvdTh2uRQ kNLt8hác viPHuzwfRới NLt8cái muỗngvdTh2uRQ vdTh2uRQlà mấy,NLt8 vìiPHuzwfR nóvdTh2uRQ ưaNLt8 nNLt8ghệch mặvdTh2uRQt rvdTh2uRQa mỗivdTh2uRQ kNLt8hi ngạcvdTh2uRQ nhiên.

Tôi iPHuzwfRbèn kểvdTh2uRQ tvdTh2uRQừ iPHuzwfRđầu vdTh2uRQtới đuôiiPHuzwfR vdTh2uRQcho NLt8nó iPHuzwfRnghe chuyệniPHuzwfR mấyvdTh2uRQ naNLt8y tôiNLt8 cvdTh2uRQhưa ciPHuzwfRó vdTh2uRQdịp kNLt8ể NLt8vì kiPHuzwfRhông quvdTh2uRQa lớvdTh2uRQp nNLt8ó chơi.NLt8 TuiPHuzwfRy TrâNLt8m lNLt8à vdTh2uRQbạn thiPHuzwfRân NLt8của tôvdTh2uRQi nhưngNLt8 lvdTh2uRQại khôiPHuzwfRng NLt8chung lớNLt8p, NLt8kể vdTh2uRQra thìiPHuzwfR TvdTh2uRQrâm iPHuzwfRvà vdTh2uRQtôi cũngvdTh2uRQ cóiPHuzwfR duNLt8yên kìiPHuzwfR ngNLt8ộ rấtNLt8 vdTh2uRQlạ, iPHuzwfRtôi bvdTh2uRQiết nóvdTh2uRQ liPHuzwfRà iPHuzwfRbạn vdTh2uRQcủa bạniPHuzwfR cùiPHuzwfRng bàniPHuzwfR vớNLt8i tôNLt8i đầuvdTh2uRQ nămiPHuzwfR lNLt8ớp vdTh2uRQ11, niPHuzwfRhưng tôvdTh2uRQi quNLt8en nóiPHuzwfR tronNLt8g mNLt8ột diPHuzwfRịp NLt8ca niPHuzwfRhạc NLt8của trường,vdTh2uRQ nóvdTh2uRQi vdTh2uRQchuyện hạpvdTh2uRQ qNLt8uá nênNLt8 “kếtvdTh2uRQ dvdTh2uRQính” niPHuzwfRhau từiPHuzwfR NLt8đấy. vdTh2uRQ(Tính vdTh2uRQcho vdTh2uRQđến niPHuzwfRay tvdTh2uRQhì TrâmNLt8 NLt8và tôNLt8i điPHuzwfRã chơiPHuzwfRi đượcvdTh2uRQ bảyiPHuzwfR NLt8năm vdTh2uRQrồi, iPHuzwfRvà chuyiPHuzwfRện củNLt8a tôvdTh2uRQi iPHuzwfRvà SinvdTh2uRQh ngNLt8ày đóvdTh2uRQ thiPHuzwfRì niPHuzwfRó viPHuzwfRà iPHuzwfRthầy LâNLt8m NLt8là havdTh2uRQi ngNLt8ười “rắNLt8p NLt8tâm vuvdTh2uRQn vén”iPHuzwfR )

Vừa ngvdTh2uRQhe tôiPHuzwfRi kiPHuzwfRể hết,iPHuzwfR nvdTh2uRQó NLt8hét triPHuzwfRong iPHuzwfRđiện iPHuzwfRthoại làmNLt8 thôiPHuzwfRi muốniPHuzwfR tNLt8hủng NLt8màng nhNLt8ĩ: “iPHuzwfR TvdTh2uRQrời vdTh2uRQơi !!!iPHuzwfR! NgốvdTh2uRQc tửNLt8! MNLt8ày cóvdTh2uRQ điPHuzwfRiên khôniPHuzwfRg vậy?”.vdTh2uRQ TNLt8ôi lấmvdTh2uRQ léNLt8t liPHuzwfRí nhiPHuzwfRí: NLt8“ Hic…vdTh2uRQ tNLt8ại coNLt8n niPHuzwfRhỏ kNLt8ia kvdTh2uRQhông bvdTh2uRQiết điềuiPHuzwfR, đâvdTh2uRQu phảNLt8i tiPHuzwfRại tiPHuzwfRao. TaNLt8o vdTh2uRQbị vdTh2uRQthầy iPHuzwfRLâm vdTh2uRQnhéo, giờNLt8 tớiPHuzwfRi màyiPHuzwfR iPHuzwfRchửi nữiPHuzwfRa hả?iPHuzwfR ThiPHuzwfRôi bỏNLt8 iPHuzwfRqua vdTh2uRQđi, iPHuzwfRthầy vdTh2uRQLâm rủiPHuzwfR thứNLt8 bNLt8ảy niPHuzwfRày đNLt8i chơvdTh2uRQi. MàyvdTh2uRQ đivdTh2uRQ nhavdTh2uRQ, vvdTh2uRQì taiPHuzwfRo cNLt8ó vdTh2uRQvé vdTh2uRQđi chvdTh2uRQo havdTh2uRQi người,vdTh2uRQ thiPHuzwfRầy LNLt8âm ciPHuzwfRũng rủNLt8 bạn.vdTh2uRQ NgvdTh2uRQhe nóivdTh2uRQ vdTh2uRQbạn NLt8ổng đẹpvdTh2uRQ trNLt8ai lắm.”,NLt8 tiNLt8ếng iPHuzwfRTrâm cNLt8ười khúvdTh2uRQc khích:iPHuzwfR “Được, duyệt. Tao cũng muốn gặp thầy Lâm cho biết, nghe mày kể ổng vui lắm. Ok, bảy giờ qua chở tao hen.”….