Ruồi trâu - Chương 25

Chương 25

ToDCKxP9à sHnqcmán bisHnqcmnh mDCKxP9ở vào4Z H6HeJpsáng t4Zhứ ba.
Phiên tDCKxP9oà nàysHnqcm rấtsHnqcm ngắH6HeJpn H6HeJpvà đơsHnqcmn DCKxP9giản. ĐóH6HeJp cH6HeJphỉ l4Zà một4Z hìnDCKxP9h thứcDCKxP9 trống4Z rỗnDCKxP9g diễ4Zn sHnqcmra khH6HeJpông qu4Zá DCKxP9hai DCKxP9mươi H6HeJpphút. TH6HeJphật vDCKxP9ậy, c4Zó cầH6HeJpn gH6HeJpì phảisHnqcm mấtDCKxP9 nhDCKxP9iều 4Zthời giờsHnqcm? K4Zhông đượ4Zc quyềnDCKxP9 b4Zào chDCKxP9ữa 4Zgì cả.sHnqcm ĐứH6HeJpng 4Zra 4Zlàm 4Zchứng, c4Zhỉ cDCKxP9ó tDCKxP9ên mậ4Zt thámDCKxP9 vàsHnqcm tDCKxP9ên 4Zsĩ qusHnqcman bịDCKxP9 thsHnqcmương, DCKxP9cùng vsHnqcmới mấDCKxP9y tDCKxP9ên líDCKxP9nh. Bản4Z H6HeJpphán quDCKxP9yết H6HeJpđã đượ4Zc th4Zảo sẵnsHnqcm từH6HeJp trước,sHnqcm Mông-ta-ne-lH6HeJpi đãH6HeJp cóH6HeJp thôsHnqcmng bá4Zo 4Zđồng ýDCKxP9 mộtDCKxP9 cácH6HeJph kh4Zông c4Zhính thứcDCKxP9 nhữnsHnqcmg DCKxP9gì họH6HeJp yêusHnqcm cDCKxP9ầu. CáH6HeJpc quH6HeJpan tsHnqcmoà sHnqcmlà vDCKxP9iên H6HeJpđại t4Zá 4ZPherari, mộtsHnqcm thiếsHnqcmu sHnqcmtá kỵH6HeJp binsHnqcmh đ4Zịa phươngDCKxP9 vDCKxP9à hH6HeJpai sĩH6HeJp q4Zuan trDCKxP9ong độDCKxP9i cậnDCKxP9 v4Zệ củ4Za GH6HeJpiáo hosHnqcmàng (H6HeJp1), họH6HeJp chẳn4Zg DCKxP9có visHnqcmệc H6HeJpgì nhiềDCKxP9u H6HeJpđể làDCKxP9m cả.4Z DCKxP9Họ đọcsHnqcm tH6HeJpo bDCKxP9ản 4Zcáo DCKxP9trạng, rồiDCKxP9 nhữngDCKxP9 ng4Zười DCKxP9làm csHnqcmhứng đứng4Z 4Zlên DCKxP9nêu ch4Zứng cứsHnqcm. SH6HeJpau đóH6HeJp H6HeJphọ kýsHnqcm 4Ztên H6HeJpvào b4Zản pháDCKxP9n quyế4Zt rồ4Zi H6HeJplấy giọngH6HeJp nghiêm4Z traH6HeJpng đọcH6HeJp csHnqcmho sHnqcmbị csHnqcmáo nghH6HeJpe. RuồiDCKxP9 DCKxP9Trâu lặngsHnqcm lẽsHnqcm H6HeJpnghe DCKxP9bản án.sHnqcm VàDCKxP9, tDCKxP9heo hìH6HeJpnh thứcsHnqcm sHnqcmthông thườnH6HeJpg, kh4Zi ngưsHnqcmời H6HeJpta H6HeJphỏi cóDCKxP9 pháDCKxP9t 4Zbiểu gH6HeJpì khDCKxP9ông, a4Znh c4Zhỉ vộ4Zi vãH6HeJp 4Zxua t4Zay H6HeJpgạt điDCKxP9. Gi4Zấu trosHnqcmng DCKxP9ngực DCKxP9anh H6HeJplà chi4Zếc m4Zùi x4Zoa mà4Z Mông-ta-nH6HeJpe-li đãDCKxP9 đáH6HeJpnh rơ4Zi. SuốtDCKxP9 đêmDCKxP9 sHnqcmqua a4Znh đãsHnqcm hôH6HeJpn 4Zvà kDCKxP9hóc chiếcDCKxP9 ksHnqcmhăn đH6HeJpó nH6HeJphư hH6HeJpôn vDCKxP9à k4Zhóc mộH6HeJpt sisHnqcmnh linhDCKxP9. GiờsHnqcm đây4Z gươngsHnqcm mặt4Z H6HeJpanh xaH6HeJpnh x4Zao v4Zà 4Zthờ thẫn,sHnqcm DCKxP9và sHnqcmmắt aDCKxP9nh vẫnH6HeJp sHnqcmcòn ngấn4Z lệ.sHnqcm HasHnqcmi tiếngDCKxP9 "H6HeJpXử bắn"4Z csHnqcmhẳng tácDCKxP9 độ4Zng gsHnqcmì đDCKxP9ến anhsHnqcm. sHnqcmKhi nghDCKxP9e h4Zai tsHnqcmiếng ấy,4Z anDCKxP9h chDCKxP9ỉ 4Zmở t4Zo đồngDCKxP9 DCKxP9tử tsHnqcmrong đô4Zi mắt,DCKxP9 vDCKxP9à chỉsHnqcm có4Z sHnqcmthế thôi!
Khi mọisHnqcm tsHnqcmhủ tụcDCKxP9 đãH6HeJp xoDCKxP9ng, viênsHnqcm G4Ziám binDCKxP9h sHnqcmra lệnh:
- 4ZĐưa ôH6HeJpng sHnqcmta vềsHnqcm phònsHnqcmg giam.
sHnqcmViên độiH6HeJp cố4Z cầmDCKxP9 nướcsHnqcm m4Zắt, sờsHnqcm vàsHnqcmo 4Zthân hìnDCKxP9h iDCKxP9m phăsHnqcmng phắc4Z ấy.DCKxP9 RuDCKxP9ồi H6HeJpTrâu hơi4Z gDCKxP9iật mìnhH6HeJp ngDCKxP9oảnh lại.
- À4Z, phải!H6HeJp H6HeJpTôi 4Zquên mất.
Nét mặH6HeJpt viêsHnqcmn sHnqcmGiám binsHnqcmh 4Zphảng phất4Z một4Z vẻDCKxP9 gì4Z nsHnqcmhư 4Zlà H6HeJpthương H6HeJphại. H6HeJpHắn 4Zta bDCKxP9ản chất4Z cũngH6HeJp khDCKxP9ông phảsHnqcmi lH6HeJpà mộsHnqcmt n4Zgười độcH6HeJp ácsHnqcm v4Zà sHnqcmvai H6HeJptrò hắnH6HeJp p4Zhải đóngDCKxP9 m4Zấy tuầH6HeJpn naH6HeJpy làmsHnqcm csHnqcmho chí4Znh hắn4Z tronDCKxP9g thâmDCKxP9 tâmsHnqcm cũnH6HeJpg thấyDCKxP9 nDCKxP9gượng ngùng.sHnqcm G4Ziờ DCKxP9đây kh4Zi đãDCKxP9 được4Z sHnqcmviệc c4Zủa mìH6HeJpnh, hắsHnqcmn sẵnsHnqcm DCKxP9lòng nhâDCKxP9n nhượngDCKxP9 t4Zrong sHnqcmmọi chusHnqcmyện DCKxP9nhỏ nào4Z th4Zuộc quyềsHnqcmn hắn.
Đưa mắt4Z nhH6HeJpìn cánhH6HeJp tDCKxP9ay thsHnqcmâm tsHnqcmím H6HeJpsưng phồngsHnqcm H6HeJpcủa RuồiDCKxP9 Tr4Zâu, hsHnqcmắn bảo:
- sHnqcmCác ông4Z kDCKxP9hông cầnDCKxP9 cùDCKxP9m nữaH6HeJp csHnqcmũng được.DCKxP9 C4Zó thểsHnqcm 4Zcho ô4Zng 4Zta trởDCKxP9 lDCKxP9ại psHnqcmhòng H6HeJpgiam cũ.
Rồi quH6HeJpay vềH6HeJp phíDCKxP9a đứ4Za cháu,H6HeJp hắsHnqcmn nóiH6HeJp thêm:
- BuồngsHnqcm sHnqcmgiam 4Ztử tùsHnqcm ẩmH6HeJp ướtDCKxP9 H6HeJpvà âmDCKxP9 4Zu quá.H6HeJp ĐâsHnqcmy thựcsHnqcm sHnqcmra cũngH6HeJp chỉ4Z DCKxP9là vsHnqcmấn đềDCKxP9 tDCKxP9hủ tục4Z mà4Z thôi.
Hắn sHnqcmbối rốsHnqcmi sHnqcmho l4Zên mấysHnqcm ti4Zếng vàsHnqcm DCKxP9đổi csHnqcmhân đDCKxP9ứng. RồiH6HeJp 4Zhắn bỗngH6HeJp gọiDCKxP9 giậtsHnqcm tH6HeJpên đội4Z vừH6HeJpa gH6HeJpiải Ruồi4Z TrsHnqcmâu rsHnqcma tớiH6HeJp cửa.
- ÔH6HeJpng độH6HeJpi, csHnqcmhờ H6HeJpmột chú4Zt. TôiDCKxP9 H6HeJpmuốn nóDCKxP9i H6HeJpvới ôngsHnqcm DCKxP9ta m4Zấy câu!
RuồisHnqcm TDCKxP9râu đứsHnqcmng 4Zim khô4Zng nhúc4Z nh4Zích. Hình4Z nhDCKxP9ư tiDCKxP9ếng nóiH6HeJp cH6HeJpủa PhH6HeJperari khDCKxP9ông lọt4Z v4Zào DCKxP9tai anh.
- Ông4Z sHnqcmcó muốH6HeJpn n4Zhắn gìH6HeJp vớiDCKxP9 bạnH6HeJp 4Zbè DCKxP9và thânDCKxP9 thícsHnqcmh kDCKxP9hông?... DCKxP9Tôi chH6HeJpắc 4Zông cH6HeJpó ngườ4Zi thH6HeJpân chứ?
KhDCKxP9ông 4Zmột tiếng4Z tr4Zả lời.
- VậyH6HeJp ôDCKxP9ng cứH6HeJp nghĩ4Z điH6HeJp rồH6HeJpi DCKxP9nói 4Zvới tôiDCKxP9 hoặsHnqcmc vớisHnqcm 4Zlinh mH6HeJpục tuyêDCKxP9n uýDCKxP9 (DCKxP92). TôiDCKxP9 sDCKxP9ẽ đônH6HeJp đốcsHnqcm tH6HeJphực hiệsHnqcmn lờiDCKxP9 DCKxP9nhắn cDCKxP9ủa ông.H6HeJp H6HeJpNhưng tốtsHnqcm DCKxP9hơn H6HeJplà ôsHnqcmng nhắnH6HeJp H6HeJplại chDCKxP9a tH6HeJpuyên sHnqcmuý. DCKxP9Cha đếnH6HeJp 4Zngay bâsHnqcmy giờDCKxP9 v4Zà sẽsHnqcm 4Zở sHnqcmvới ôngsHnqcm suốtDCKxP9 đê4Zm naH6HeJpy. Nế4Zu ôDCKxP9ng cDCKxP9òn H6HeJpcó nguyệsHnqcmn sHnqcmvọng gì4Z khácsHnqcm nữaDCKxP9 thì...
Ruồi4Z TrH6HeJpâu nsHnqcmhìn lên:
- H6HeJpÔng DCKxP9hãy nDCKxP9ói vớDCKxP9i l4Zinh mụDCKxP9c H6HeJprằng H6HeJptôi chH6HeJpỉ DCKxP9muốn ở4Z DCKxP9một mìnhDCKxP9. TôH6HeJpi H6HeJpkhông H6HeJpcó bsHnqcmạn bèDCKxP9 sHnqcmmà csHnqcmũng cDCKxP9hẳng sHnqcmnhắn gìH6HeJp cả.
- NDCKxP9hưng ông4Z cH6HeJpũng mH6HeJpuốn xưn4Zg 4Ztội sHnqcm(3) chứ.
- TôiDCKxP9 là4Z ngườiH6HeJp vH6HeJpô thần.sHnqcm TDCKxP9ôi chẳnH6HeJpg muốn4Z gì4Z khH6HeJpác hơn4Z nDCKxP9goài việcsHnqcm đượ4Zc yênsHnqcm tĩnh.
Ruồi TrâuH6HeJp nó4Zi vH6HeJpới giọngH6HeJp đơsHnqcmn điệu,H6HeJp bì4Znh thản,H6HeJp khôsHnqcmng DCKxP9có vsHnqcmẻ H6HeJpgì làDCKxP9 khiêuDCKxP9 khícH6HeJph hoDCKxP9ặc bH6HeJpực dọsHnqcmc, rsHnqcmồi từ4Z từsHnqcm sHnqcmquay 4Zgót bướcDCKxP9 4Zra c4Zửa. NsHnqcmhưng rH6HeJpa đếnDCKxP9 cửaDCKxP9 thìH6HeJp aH6HeJpnh lạ4Zi dừnDCKxP9g bước:
- ÔnsHnqcmg đạiDCKxP9 táDCKxP9, tôsHnqcmi cH6HeJpòn qDCKxP9uên mộtDCKxP9 DCKxP9việc. Tô4Zi chsHnqcmỉ yêsHnqcmu cầuH6HeJp ôH6HeJpng chiếu4Z cốsHnqcm sHnqcmmột điềuDCKxP9 sHnqcmlà: DCKxP9sáng maDCKxP9i xi4Zn DCKxP9ông đừnH6HeJpg đH6HeJpể DCKxP9cho họ4Z tróisHnqcm hoặcsHnqcm bị4Zt sHnqcmmắt H6HeJptôi. Tôi4Z sẽ4Z 4Zđứng yên.
*
* *
Tới sángDCKxP9 ngàysHnqcm thứH6HeJp tưH6HeJp, khH6HeJpi mặt4Z trờ4Zi H6HeJpvừa lósHnqcm, RuồDCKxP9i TrsHnqcmâu đãsHnqcm bDCKxP9ị d4Zẫn 4Zra sHnqcmsân. AH6HeJpnh khậsHnqcmp kH6HeJphiễng r4Zõ nsHnqcmét hơnH6HeJp m4Zọi 4Zkhi. D4Zựa hẳDCKxP9n vH6HeJpào DCKxP9tay viêsHnqcmn đội,H6HeJp 4ZRuồi TrDCKxP9âu lêH6HeJp b4Zước, DCKxP9rõ ràngDCKxP9 vDCKxP9ới vẻsHnqcm kh4Zó k4Zhăn và4Z đaH6HeJpu đớn.
NhưnDCKxP9g mọiDCKxP9 vẻsHnqcm phụcH6HeJp tsHnqcmùng mỏiH6HeJp mệ4Zt 4Zđã biến4Z mấ4Zt trêH6HeJpn msHnqcmặt anhDCKxP9. NDCKxP9hững nỗDCKxP9i kinsHnqcmh hoDCKxP9àng sHnqcmma 4Zquái đãsHnqcm đsHnqcmánh g4Zục sHnqcmanh troH6HeJpng cảH6HeJpnh tịchH6HeJp lsHnqcmiêu, cH6HeJpùng nhữngDCKxP9 ảosHnqcm ảDCKxP9nh vàDCKxP9 n4Zhững giấcH6HeJp mơDCKxP9 trH6HeJpong thế4Z giớiH6HeJp DCKxP9âm DCKxP9u naH6HeJpy đều4Z đ4Zã sHnqcmtan t4Zheo đêmDCKxP9 tốisHnqcm. N4Zgay sHnqcmsau H6HeJplúc vầngDCKxP9 đDCKxP9ông toH6HeJpả sáng,DCKxP9 khH6HeJpi RDCKxP9uồi 4ZTrâu phảsHnqcmi đốiDCKxP9 diệnsHnqcm vớisHnqcm sHnqcmkẻ thù,sHnqcm H6HeJpthì tinH6HeJph tDCKxP9hần chiếsHnqcmn đấH6HeJpu củaH6HeJp ansHnqcmh 4Zđã sHnqcmtrỗi dậy,DCKxP9 anDCKxP9h khDCKxP9ông cóH6HeJp gì4Z s4Zợ hsHnqcmãi cả.
Trước bứsHnqcmc tườngH6HeJp leH6HeJpo đsHnqcmầy dH6HeJpây thườngDCKxP9 xuân,4Z sáuDCKxP9 tDCKxP9ay s4Zúng đsHnqcmược lệnhH6HeJp cH6HeJphọn điDCKxP9 hàn4Zh quyếtH6HeJp đDCKxP9ã dH6HeJpàn thànDCKxP9h hàH6HeJpng ngansHnqcmg. ĐâyDCKxP9 sHnqcmchính lDCKxP9à 4Zbức tưsHnqcmờng H6HeJpnứt nsHnqcmẻ vsHnqcmà H6HeJpđổ n4Zát DCKxP9mà aDCKxP9nh đãsHnqcm trH6HeJpèo xuH6HeJpống tr4Zong cáiDCKxP9 đsHnqcmêm bsHnqcmất DCKxP9hạnh ấyH6HeJp đểH6HeJp hòH6HeJpng trốDCKxP9n t4Zhoát. MấDCKxP9y ngườiH6HeJp lsHnqcmính đDCKxP9ứng nghiDCKxP9êm, taH6HeJpy cầ4Zm sún4Zg 4Zmà vẫH6HeJpn rưH6HeJpng rưsHnqcmng nưH6HeJpớc mắt4Z. Họ4Z cảmH6HeJp tDCKxP9hấy đDCKxP9iều kinsHnqcmh kDCKxP9hủng H6HeJpngoài sứcDCKxP9 tưởngsHnqcm tượnH6HeJpg k4Zhi n4Zghĩ r4Zằng cDCKxP9hính taDCKxP9y mìDCKxP9nh phsHnqcmải giết4Z 4ZRuồi TH6HeJprâu. CDCKxP9on ngườiDCKxP9 cósHnqcm nDCKxP9hững câDCKxP9u ứngH6HeJp đốiH6HeJp 4Zsắc sảo,H6HeJp cDCKxP9ó tiếng4Z sHnqcmcười v4Zui bDCKxP9ất tuyệtDCKxP9, cH6HeJpó H6HeJptinh thần4Z dũ4Zng cảsHnqcmm chH6HeJpói lH6HeJpọi sHnqcmvà 4Zdễ lDCKxP9an truyDCKxP9ền ấyDCKxP9 đã4Z nH6HeJphư mộH6HeJpt tiH6HeJpa n4Zắng ấ4Zm s4Zoi rọiH6HeJp sHnqcmvào cDCKxP9uộc đờisHnqcm DCKxP9u DCKxP9ám, DCKxP9buồn DCKxP9thảm cH6HeJpủa họ.DCKxP9 VH6HeJpậy mà4Z gH6HeJpiờ đâyDCKxP9 sHnqcmcon ngư4Zời ấDCKxP9y DCKxP9phải DCKxP9chết, phảiH6HeJp cH6HeJphết vsHnqcmì chínhDCKxP9 taH6HeJpy họ,DCKxP9 như4Z thế4Z khác4Z nàoDCKxP9 h4Zọ sắp4Z phảisHnqcm tr4Zông thấyDCKxP9 mặ4Zt trờDCKxP9i H6HeJpchói lọi4Z phụt4Z tắt.
Một lH6HeJpỗ huH6HeJpyệt dướiH6HeJp gốc4Z mộtsHnqcm cây4Z DCKxP9vả DCKxP9cao lớH6HeJpn đH6HeJpang 4Zchờ đợiH6HeJp RuồiDCKxP9 4ZTrâu. LH6HeJpỗ h4Zuyệt đDCKxP9ó dsHnqcmo nhữngDCKxP9 DCKxP9bàn taH6HeJpy kH6HeJphông tìnsHnqcmh nguyệnH6HeJp đãH6HeJp đDCKxP9ào nên4Z đêm4Z qDCKxP9ua và4Z với4Z nhữnH6HeJpg giọsHnqcmt nướsHnqcmc DCKxP9mắt rơiH6HeJp trêH6HeJpn nsHnqcmhững bàH6HeJpn xẻnsHnqcmg. 4ZĐi nganH6HeJpg quDCKxP9a H6HeJpđó, Ru4Zồi TrâusHnqcm mỉmDCKxP9 cườsHnqcmi nhìn4Z lỗ4Z huyDCKxP9ệt tốiH6HeJp đenH6HeJp, nhsHnqcmìn nh4Zững ngọnDCKxP9 cỏDCKxP9 héosHnqcm t4Zàn bêDCKxP9n cạnhDCKxP9 DCKxP9huyệt. sHnqcmAnh H6HeJpkhoan kh4Zoái 4Zhít mộH6HeJpt H6HeJphơi DCKxP9dài đểDCKxP9 thưởsHnqcmng sHnqcmthức 4Zmùi thơsHnqcmm củasHnqcm DCKxP9vạt đấtH6HeJp mH6HeJpới tisHnqcmnh khôi.
Khi đsHnqcmến gầnDCKxP9 tH6HeJphân cây,DCKxP9 visHnqcmên H6HeJpđội đứngH6HeJp s4Zững lại.H6HeJp RDCKxP9uồi TrsHnqcmâu nsHnqcmgoảnh lDCKxP9ại nh4Zìn an4Zh taH6HeJp, 4Zrồi nởsHnqcm mộtDCKxP9 sHnqcmnụ cười:
- T4Zôi đDCKxP9ứng đâyH6HeJp phảiH6HeJp chăngsHnqcm, ô4Zng đội?
Viên độH6HeJpi nísHnqcmn DCKxP9lặng gậH6HeJpt đầusHnqcm. AnsHnqcmh DCKxP9ta nghẹnH6HeJp ngàoH6HeJp, tH6HeJpiếc rằngH6HeJp 4Zđã 4Zkhông sHnqcmnói đượcDCKxP9 H6HeJpmột lờiDCKxP9 nàH6HeJpo, H6HeJpví DCKxP9dù lờ4Zi sHnqcmnói nà4Zy cósHnqcm 4Zthể cứ4Zu sốngDCKxP9 được4Z Ru4Zồi TH6HeJprâu. TrsHnqcmong ssHnqcmân 4Zđã tH6HeJpề tựuDCKxP9 đôngsHnqcm đủ4Z cả:sHnqcm viêsHnqcmn GiáDCKxP9m bH6HeJpinh, cháH6HeJpu hắn,sHnqcm H6HeJpviên tsHnqcmrung 4Zuý kỵsHnqcm b4Zinh lDCKxP9àm H6HeJpnhiệm v4Zụ chH6HeJpỉ huH6HeJpy vsHnqcmiệc hànH6HeJph q4Zuyết, n4Zgười 4Zy sH6HeJpĩ DCKxP9và mộtH6HeJp lDCKxP9inh mục.DCKxP9 H4Zọ bưsHnqcmớc 4Zlên vDCKxP9ới nhữngH6HeJp bộH6HeJp mặsHnqcmt nDCKxP9ghiêm trsHnqcmọng, nhưsHnqcmng đ4Zã nửsHnqcma phầsHnqcmn sượnH6HeJpg sùngsHnqcm trướcH6HeJp cH6HeJpặp mắtsHnqcm tươi4Z 4Zcười 4Zvà sángDCKxP9 nH6HeJpgời vDCKxP9ẻ ng4Zạo nghễ4Z củasHnqcm sHnqcmRuồi Trâu.
- ChàDCKxP9o... H6HeJpchào cácsHnqcm qsHnqcmuý ông!H6HeJp Á4Zi chà,sHnqcm cả4Z Ch4Za tuyênsHnqcm usHnqcmý sHnqcmtôn H6HeJpkính (1sHnqcm) cũnDCKxP9g H6HeJpdậy sH6HeJpớm tH6HeJphế cDCKxP9ơ à!.sHnqcm.. Đại4Z DCKxP9uý, ô4Zng csHnqcmó mạnhsHnqcm giỏsHnqcmi không4Z? Chắ4Zc đốiDCKxP9 DCKxP9với sHnqcmông, cuộcsHnqcm gH6HeJpặp g4Zỡ hô4Zm sHnqcmnay củaH6HeJp chúngH6HeJp sHnqcmta s4Zẽ dễ4Z csHnqcmhịu hơn4Z l4Zần trDCKxP9ước phsHnqcmải khônH6HeJpg ạ?H6HeJp sHnqcmÀ, 4Ztôi tH6HeJphấy H6HeJpcánh tH6HeJpay sHnqcmông vẫDCKxP9n cH6HeJpòn bănDCKxP9g bósHnqcm tH6HeJpreo trDCKxP9ước ngựDCKxP9c ksHnqcmìa! ChỉH6HeJp tạiH6HeJp lầDCKxP9n trướcDCKxP9 tôi4Z bắnH6HeJp hụtH6HeJp đósHnqcm thôi4Z. NhữnsHnqcmg tsHnqcmay thiện4Z xạH6HeJp nàH6HeJpy chắc4Z bắDCKxP9n kháH6HeJp hơnsHnqcm... phảisHnqcm DCKxP9không, 4Zcác bạn?
Ruồi H6HeJpTrâu đưaDCKxP9 sHnqcmmắt DCKxP9nhìn một4Z lượsHnqcmt nhữngH6HeJp bsHnqcmộ mặt4Z 4Zủ DCKxP9dột 4Zcủa mấysHnqcm ngưH6HeJpời lính:
- sHnqcmDù s4Zao lầnDCKxP9 4Znày H6HeJpkhông phảiDCKxP9 bDCKxP9ăng bDCKxP9ó sHnqcmtreo trướcH6HeJp n4Zgực nữsHnqcma đâu.sHnqcm NàoH6HeJp! Nà4Zo! DCKxP9Sao vDCKxP9ẻ mặH6HeJpt 4Zcác bH6HeJpạn trông4Z thiểuH6HeJp nãsHnqcmo đếnDCKxP9 thế?DCKxP9 Nghi4Zêm! VH6HeJpà bH6HeJpắn cH6HeJpho tH6HeJphật sHnqcmtrúng vàsHnqcmo sHnqcmnào. RồH6HeJpi 4Zcác bạH6HeJpn sẽH6HeJp sHnqcmcó nhiềH6HeJpu việcsHnqcm phảsHnqcmi lH6HeJpàm, mDCKxP9à H6HeJpcứ nhsHnqcmư t4Zhế này4Z 4Zkhông b4Ziết sHnqcmcó làDCKxP9m nổsHnqcmi khôngDCKxP9. BâsHnqcmy giờDCKxP9 cásHnqcmc H6HeJpbạn đượDCKxP9c quyềDCKxP9n tậpsHnqcm trướcH6HeJp tDCKxP9hì cònsHnqcm gsHnqcmì bằng.
- Hỡi4Z con...
Vị 4Zlinh mục4Z tiDCKxP9ến lêH6HeJpn nDCKxP9gắt DCKxP9lời 4Zanh. H6HeJpNhững ng4Zười DCKxP9khác đềuH6HeJp 4Zlùi lsHnqcmại phH6HeJpía 4Zsau, đểH6HeJp mặcsHnqcm H6HeJphai DCKxP9người vsHnqcmới nhau.
- ChỉDCKxP9 cH6HeJpòn íDCKxP9t DCKxP9phút nDCKxP9ữa làsHnqcm cH6HeJpon sẽH6HeJp vDCKxP9ề vớiDCKxP9 ĐấngDCKxP9 H6HeJpSáng TạoH6HeJp (2H6HeJp) H6HeJpra cosHnqcmn. Nhữ4Zng giH6HeJpây phúsHnqcmt cuốiH6HeJp DCKxP9cùng nDCKxP9ày làH6HeJp dànH6HeJph chsHnqcmo co4Zn 4Zđể ăn4Z DCKxP9năn sámDCKxP9 hốisHnqcm, coH6HeJpn chsHnqcmớ nH6HeJpên dùngH6HeJp 4Zvào việDCKxP9c nsHnqcmào khácH6HeJp. CDCKxP9ha xH6HeJpin cDCKxP9on, sHnqcmcon thH6HeJpử nghĩsHnqcm xesHnqcmm, nếuDCKxP9 chếsHnqcmt mà4Z kh4Zông đượcDCKxP9 chịuDCKxP9 pH6HeJphép giảiH6HeJp tsHnqcmội, lònDCKxP9g còH6HeJpn hDCKxP9ung dDCKxP9ữ thH6HeJpì H6HeJpđáng sợ4Z biếtsHnqcm DCKxP9bao! CDCKxP9hờ đếnH6HeJp sHnqcmkhi cosHnqcmn đứnDCKxP9g trDCKxP9ước ĐấngH6HeJp PDCKxP9hán DCKxP9Xét sHnqcm(3) cDCKxP9ủa csHnqcmon thìH6HeJp l4Zúc ấsHnqcmy ăDCKxP9n H6HeJpnăn đãH6HeJp muDCKxP9ộn rồ4Zi. S4Zắp lạH6HeJpi gần4Z ng4Zai b4Záu DCKxP9vô cù4Zng DCKxP9tôn sHnqcmnghiêm cDCKxP9ủa Người4Z 4Zmà coH6HeJpn H6HeJpvẫn cứDCKxP9 4Zcười đsHnqcmùa sHnqcmnhư t4Zhế đDCKxP9ược sao?
- CưsHnqcmời đsHnqcmùa ư,sHnqcm thưaH6HeJp ch4Za tônH6HeJp kínhDCKxP9? T4Zôi tưởng4Z c4Zái bàiDCKxP9 gH6HeJpiáo lýDCKxP9 cỏnH6HeJp DCKxP9con ấysHnqcm chỉH6HeJp đểDCKxP9 c4Zho nhữngsHnqcm ngườDCKxP9i cùsHnqcmng p4Zhía H6HeJpvới chsHnqcma DCKxP9nghe sHnqcmthôi chứ!H6HeJp BaDCKxP9o H6HeJpgiờ đ4Zến lượH6HeJpt chúnsHnqcmg tôiH6HeJp, sHnqcmchúng tôDCKxP9i H6HeJpsẽ sHnqcmdùng trọngH6HeJp phDCKxP9áo chDCKxP9ứ cDCKxP9hẳng dùng4Z đến4Z dă4Zm khẩuDCKxP9 súsHnqcmng khasHnqcmi hậuDCKxP9 c4Zũ kỹH6HeJp nàH6HeJpy đDCKxP9âu! VH6HeJpà lúc4Z bấysHnqcm gi4Zờ cácsHnqcm vịsHnqcm sHnqcmsẽ t4Zhấy 4Zchúng t4Zôi cH6HeJpười đ4Zùa đếnsHnqcm đâu.
- CsHnqcmác 4Zcon sH6HeJpẽ dùnH6HeJpg trH6HeJpọng sHnqcmpháo ư4Z? Ôi!sHnqcm ThH6HeJpật lsHnqcmà vôDCKxP9 pH6HeJphúc chDCKxP9o co4Zn 4Zquá! CDCKxP9on vDCKxP9ẫn cDCKxP9hưa hiểuH6HeJp rằngH6HeJp 4Zcon đaDCKxP9ng đứngsHnqcm H6HeJptrên bsHnqcmờ vựcsHnqcm t4Zhẳm đá4Zng sợsHnqcm nh4Zư tH6HeJphế nDCKxP9ào ha4Zy sao?
Ruồi TrâuH6HeJp ngoái4Z sHnqcmđầu nh4Zìn lỗDCKxP9 H6HeJphuyệt mởDCKxP9 rộH6HeJpng sa4Zu sHnqcmlưng mình.
- VsHnqcmậy cha..DCKxP9. chDCKxP9a tsHnqcmôn ksHnqcmính tưởH6HeJpng rDCKxP9ằng đặt4Z đượcsHnqcm tDCKxP9ôi xuốsHnqcmng đấ4Zy lH6HeJpà xoDCKxP9ng chuyDCKxP9ện vớ4Zi sHnqcmtôi rồH6HeJpi H6HeJphay ssHnqcmao? C4Zó lẽDCKxP9 cH6HeJpác v4Zị c4Zòn chặ4Zn m4Zột phiếnDCKxP9 đásHnqcm lsHnqcmên 4Zmồ tH6HeJpôi 4Zđể H6HeJp"ba ngàyDCKxP9 sasHnqcmu" tôH6HeJpi... tôi4Z ksHnqcmhỏi sốngDCKxP9 lH6HeJpại chứDCKxP9 sHnqcmgì? 4Z(4) ChớDCKxP9 sợH6HeJp, C4Zha tDCKxP9ôn kínDCKxP9h ạ!DCKxP9 sHnqcmTôi sẽDCKxP9 khô4Zng x4Zâm p4Zhạm vàDCKxP9o qsHnqcmuyền H6HeJpcủa cásHnqcmc DCKxP9vị tronDCKxP9g nhữnsHnqcmg t4Zrò diễnH6HeJp kịDCKxP9ch rẻDCKxP9 sHnqcmtiền DCKxP9này đsHnqcmâu. ĐặtsHnqcm tsHnqcmôi xuốngDCKxP9 đâuH6HeJp, tôH6HeJpi s4Zẽ nằmH6HeJp yêsHnqcmn ở4Z đấsHnqcmy 4Znhư DCKxP9một coH6HeJpn... DCKxP9con chuộtsHnqcm DCKxP9vậy. NhưnsHnqcmg, dùDCKxP9 sasHnqcmo mặcDCKxP9 lònH6HeJpg, chúsHnqcmng H6HeJptôi vẫn4Z H6HeJpsẽ dH6HeJpùng đếnsHnqcm trọngsHnqcm ph4Záo đấy.
VịsHnqcm 4Zlinh mụcDCKxP9 kDCKxP9êu lên:
- H6HeJpÔi! LạyDCKxP9 DCKxP9Chúa lòngsHnqcm lànDCKxP9h 4Zvô cùngsHnqcm! Xi4Zn ChúDCKxP9a H6HeJptha tộH6HeJpi csHnqcmho sHnqcmkẻ DCKxP9bất hDCKxP9ạnh này!
ViH6HeJpên tru4Zng uýDCKxP9 kDCKxP9ỵ H6HeJpbinh, giH6HeJpọng H6HeJpồ ồ4Z khấn:
- Amen!
Còn v4Ziên đạDCKxP9i tDCKxP9á DCKxP9và đsHnqcmứa H6HeJpcháu th4Zì sùngsHnqcm kísHnqcmnh DCKxP9làm dấuDCKxP9 thánDCKxP9h giá.
H6HeJpThấy r4Zõ rH6HeJpằng sHnqcmkhuyên bsHnqcmảo nDCKxP9ữa sHnqcmcũng csHnqcmhẳng đisHnqcm đếDCKxP9n sHnqcmđâu, vịDCKxP9 linH6HeJph mDCKxP9ục đàn4Zh psHnqcmhải 4Ztừ sHnqcmbỏ sHnqcmcông việcsHnqcm vôH6HeJp 4Zkết quảH6HeJp cDCKxP9ủa mìnDCKxP9h. DCKxP9Ông 4Zbước sH6HeJpang DCKxP9bên cạnhDCKxP9, lắ4Zc đDCKxP9ầu, mồmsHnqcm 4Zlầm rầmH6HeJp csHnqcmầu ksHnqcminh. C4Zhỉ trDCKxP9ong pH6HeJphút csHnqcmhốc, côngsHnqcm visHnqcmệc chsHnqcmuẩn bị4Z nsHnqcmgắn gọnsHnqcm DCKxP9và đơnH6HeJp giảsHnqcmn đ4Zều đãsHnqcm đưH6HeJpợc h4Zối hảDCKxP9 4Zlàm 4Zxong. DCKxP9Ruồi TDCKxP9râu H6HeJpra đứnsHnqcmg đúsHnqcmng vàsHnqcmo sHnqcmchỗ củ4Za mình4Z vàDCKxP9 qH6HeJpuay lạiDCKxP9 thoángsHnqcm nH6HeJphìn lDCKxP9ên sHnqcmcảnh H6HeJphuy hoàngH6HeJp csHnqcmhói chDCKxP9ang ánhH6HeJp 4Zsáng vànDCKxP9g vàDCKxP9 đỏsHnqcm cDCKxP9ủa mặH6HeJpt tDCKxP9rời đaDCKxP9ng mọc4Z. MDCKxP9ột lsHnqcmần nữaH6HeJp RuồH6HeJpi TrâH6HeJpu lạiDCKxP9 4Zyêu cầ4Zu khôH6HeJpng bH6HeJpịt mắt.DCKxP9 NhìsHnqcmn vẻH6HeJp mặtH6HeJp nhưsHnqcm tháchH6HeJp H6HeJpthức c4Zủa a4Znh, H6HeJpviên đại4Z tH6HeJpá đànhH6HeJp miễnsHnqcm cưỡH6HeJpng đồnH6HeJpg ý.H6HeJp CsHnqcmả sHnqcmhai ngườH6HeJpi đềusHnqcm 4Zquên rằnsHnqcmg nhH6HeJpư t4Zhế H6HeJphọ có4Z DCKxP9thể H6HeJplàm sHnqcmảnh hDCKxP9ưởng tớH6HeJpi tin4Zh thH6HeJpần 4Zquân sĩ.
Ruồi TsHnqcmrâu đứngH6HeJp qusHnqcmay H6HeJpthẳng msHnqcmặt 4Zvề sHnqcmphía họH6HeJp vDCKxP9à mỉDCKxP9m cH6HeJpười. Nhữn4Zg H6HeJpcánh H6HeJptay cầmH6HeJp sHnqcmsúng r4Zun lêH6HeJpn. DCKxP9Anh bảo:
- TôisHnqcm hH6HeJpoàn toà4Zn H6HeJpsẵn sàDCKxP9ng rồi.
Viên trunsHnqcmg uý4Z bướDCKxP9c sHnqcmlên phíaH6HeJp trước,sHnqcm ngườisHnqcm rH6HeJpun ru4Zn vDCKxP9ì 4Zxúc động.4Z Hắn4Z chưasHnqcm hềDCKxP9 sHnqcmchỉ 4Zhuy xDCKxP9ử bắsHnqcmn sHnqcmbao giờ.
- ChuẩnDCKxP9 sHnqcmbị... Nhằm4Z! Bắn!
Ruồi TrH6HeJpâu hơisHnqcm 4Zlạng n4Zgười 4Zđi, nhưnH6HeJpg l4Zấy DCKxP9ngay lsHnqcmại đượcsHnqcm thănDCKxP9g bDCKxP9ằng. sHnqcmMột viênDCKxP9 đ4Zạn bắn4Z 4Zkhông vH6HeJpững đãsHnqcm 4Zsượt tDCKxP9rên máDCKxP9 an4Zh. 4ZVài giH6HeJpọt msHnqcmáu loaDCKxP9ng trênDCKxP9 cổDCKxP9 ásHnqcmo trắnH6HeJpg. DCKxP9Một sHnqcmviên kháDCKxP9c trúnDCKxP9g vH6HeJpào chsHnqcmân, ph4Zía trDCKxP9ên đầu4Z gối.H6HeJp sHnqcmKhi khó4Zi DCKxP9tan thsHnqcmì đámH6HeJp línH6HeJph thấyDCKxP9 asHnqcmnh vsHnqcmẫn 4Zđứng, vẫsHnqcmn mH6HeJpỉm cDCKxP9ười nhH6HeJpư cDCKxP9ũ 4Zvà đang4Z lấy4Z bsHnqcmàn tsHnqcmay tàH6HeJpn tậsHnqcmt quệtH6HeJp máuH6HeJp tr4Zên má.
A4Znh nói:
- BắnsHnqcm xoàngDCKxP9 qDCKxP9uá rDCKxP9ồi, cH6HeJpác bH6HeJpạn ạ!
Giọng nósHnqcmi H6HeJptrong trDCKxP9ẻo vH6HeJpà khúsHnqcmc trsHnqcmiết H6HeJpcủa sHnqcmanh khH6HeJpắc sâsHnqcmu vàoH6HeJp tiH6HeJpm nhữngH6HeJp nH6HeJpgười lH6HeJpính khốn4Z khổH6HeJp đangH6HeJp hếtsHnqcm ssHnqcmức bànDCKxP9g hoàn4Zg và4Z sHnqcmbối rối.
- Cá4Zc bạnDCKxP9 DCKxP9thử bắnH6HeJp lạiH6HeJp xDCKxP9em nào!
ToH6HeJpàn bộ4Z hsHnqcmàng lsHnqcmính đều4Z DCKxP9rùng mìn4Zh sởDCKxP9n DCKxP9gáy v4Zà rêsHnqcmn rDCKxP9ỉ. NH6HeJpgười nào4Z nsHnqcmgười nấyH6HeJp nhsHnqcmằm chệchDCKxP9 saH6HeJpng DCKxP9bên H6HeJpcạnh, tDCKxP9hầm DCKxP9mong viH6HeJpên đạ4Zn kếtH6HeJp lsHnqcmiễu tínsHnqcmh mệDCKxP9nh RuDCKxP9ồi H6HeJpTrâu lDCKxP9à củsHnqcma ngH6HeJpười bêsHnqcmn cạnhDCKxP9 chứ4Z k4Zhông phải4Z củaH6HeJp mìn4Zh. 4ZRuồi T4Zrâu tDCKxP9hì vẫ4Zn DCKxP9cứ đứng4Z tH6HeJphản nDCKxP9hiên, m4Zỉm cườiH6HeJp nDCKxP9hìn DCKxP9họ. HDCKxP9ọ chsHnqcmỉ biênH6HeJp cu4Zộc DCKxP9xử tửsHnqcm tsHnqcmhành sHnqcmmột 4Zcuộc gH6HeJpiết csHnqcmhóc troDCKxP9ng DCKxP9lò mổ,DCKxP9 v4Zà b4Zây giDCKxP9ờ hsHnqcmọ lạiDCKxP9 p4Zhải lH6HeJpàm DCKxP9lại tsHnqcmừ đầusHnqcm cH6HeJpái cônDCKxP9g việsHnqcmc 4Zghê 4Zrợn nDCKxP9ày. ĐámDCKxP9 lísHnqcmnh đDCKxP9ột ngộH6HeJpt ho4Zảng vía,DCKxP9 họH6HeJp sHnqcmhạ súH6HeJpng đứng4Z nDCKxP9ghe nh4Zững lờiDCKxP9 mắngH6HeJp mH6HeJpỏ vàH6HeJp chửH6HeJpi rủ4Za điênH6HeJp sHnqcmcuồng 4Zcủa cácH6HeJp viênH6HeJp ssHnqcmĩ qsHnqcmuan. DCKxP9Họ sữngDCKxP9 sờ4Z sHnqcmvà hãiDCKxP9 hDCKxP9ùng giươnH6HeJpg mắtH6HeJp nhìn4Z ng4Zười sHnqcmvừa bị4Z h4Zọ 4Zbắn sHnqcmmà csHnqcmhẳng H6HeJphiểu saDCKxP9o ông4Z t4Za vẫsHnqcmn khôH6HeJpng chết.
Viên GisHnqcmám DCKxP9binh sHnqcmvung H6HeJpnắm đDCKxP9ấm trướcsHnqcm mặH6HeJpt họ.DCKxP9 Hắn4Z lồngDCKxP9 lộDCKxP9n qusHnqcmát thH6HeJpáo, bắt4Z hH6HeJpọ pDCKxP9hải đứDCKxP9ng vDCKxP9ào vịDCKxP9 tríH6HeJp, DCKxP9giương sDCKxP9úng lênH6HeJp DCKxP9và hối4Z sHnqcmhả lDCKxP9àm maDCKxP9u chDCKxP9o xoH6HeJpng chuyệ4Zn. NhưnH6HeJpg chH6HeJpính hắnH6HeJp cũnsHnqcmg h4Zoàn DCKxP9toàn mH6HeJpất tisHnqcmnh thầsHnqcmn kDCKxP9hông kháDCKxP9c gDCKxP9ì bH6HeJpọn 4Zlính. HDCKxP9ắn khônH6HeJpg dáH6HeJpm sHnqcmnhìn v4Zào cáiDCKxP9 th4Zân 4Zhình DCKxP9khủng khDCKxP9iếp DCKxP9kia c4Zứ đ4Zứng tDCKxP9rơ DCKxP9trơ msHnqcmà H6HeJpkhông c4Zhịu nsHnqcmgã xDCKxP9uống. H4Zắn 4Zgiật nảyH6HeJp mìn4Zh vàH6HeJp rH6HeJpun bắn4Z 4Zlên khsHnqcmi nDCKxP9ghe giọngDCKxP9 H6HeJpchế giễusHnqcm củaH6HeJp RuồiH6HeJp Trâu:
- 4ZĐại tá,4Z saDCKxP9o sáng4Z hômsHnqcm nasHnqcmy 4Zông l4Zại đDCKxP9ưa rsHnqcma mDCKxP9ột độH6HeJpi línhsHnqcm xoDCKxP9àng thếH6HeJp. ĐểDCKxP9 tôiDCKxP9 xDCKxP9em tsHnqcmôi cH6HeJpó thểsHnqcm điều4Z k4Zhiển họsHnqcm khH6HeJpá hơ4Zn khônH6HeJpg! DCKxP9Nào, cáDCKxP9c bH6HeJpạn! Kìa4Z, cậusHnqcm đứnsHnqcmg 4Zphía bêDCKxP9n sHnqcmtrái DCKxP9kia, H6HeJpnâng súnDCKxP9g cH6HeJpao lênsHnqcm cDCKxP9hứ! ChsHnqcmúc H6HeJpphúc chsHnqcmo tDCKxP9ấm 4Zlòng củaDCKxP9 cH6HeJpậu, cậ4Zu bạnDCKxP9 4Zạ! TrH6HeJpong H6HeJptay cậuDCKxP9 4Zlà súngDCKxP9 trDCKxP9ận đấyDCKxP9 chứ4Z không4Z p4Zhải xoonH6HeJpg chảoH6HeJp đsHnqcmâu H6HeJpnhé! NhắmH6HeJp sHnqcmthẳng cH6HeJpả chưsHnqcma? Nào4Z, DCKxP9bây giDCKxP9ờ... cH6HeJphuẩn 4Zbị... nhằm!...
Viên đạisHnqcm táDCKxP9 nhảDCKxP9y xổ4Z lên,4Z 4Zcướp H6HeJplời aDCKxP9nh, hét:
- Bắn!
Để4Z cH6HeJpho ngưH6HeJpời bịDCKxP9 bDCKxP9ắn tựsHnqcm chsHnqcmỉ hsHnqcmuy H6HeJpcuộc xử4Z bắn4Z củaH6HeJp mìnH6HeJph 4Zthì aH6HeJpi màDCKxP9 chịusHnqcm được.
Sau losHnqcmạt DCKxP9đạn lộnDCKxP9 xộnsHnqcm vàsHnqcm vô4Z tDCKxP9ổ chức,sHnqcm đá4Zm líH6HeJpnh bỏDCKxP9 4Zhàng ngũDCKxP9 r4Zun rẩyH6HeJp đsHnqcmứng túH6HeJpm tụmsHnqcm lại4Z vớiDCKxP9 DCKxP9nhau, mDCKxP9ắt nH6HeJpgơ 4Zngác, DCKxP9sững H6HeJpsờ nH6HeJphìn vềH6HeJp phíH6HeJpa trước.4Z MộH6HeJpt 4Ztên lH6HeJpính thH6HeJpậm chísHnqcm còH6HeJpn 4Zkhông bấmDCKxP9 4Zcò, quH6HeJpăng súnDCKxP9g, n4Zgồi sụpH6HeJp sHnqcmxuống đH6HeJpất DCKxP9mà sHnqcmrên rỉ:
- TH6HeJpôi chịsHnqcmu thH6HeJpôi, tDCKxP9ôi chịuH6HeJp thôi!
Khói DCKxP9dần tDCKxP9an, DCKxP9bay l4Zên hoDCKxP9à v4Zào ánDCKxP9h nắDCKxP9ng lH6HeJpe sHnqcmlói cDCKxP9ủa baDCKxP9n maH6HeJpi. DCKxP9Họ tsHnqcmhấy RuồisHnqcm TrâuH6HeJp ngã4Z rasHnqcm, họsHnqcm cònH6HeJp sHnqcmthấy làDCKxP9 DCKxP9Ruồi TrâsHnqcmu 4Zvẫn chưa4Z chếtDCKxP9. 4ZPhút đsHnqcmầu H6HeJptiên cả4Z sHnqcmquan lẫn4Z lín4Zh đDCKxP9ứng isHnqcmm DCKxP9như đãH6HeJp hDCKxP9oá đDCKxP9á msHnqcmà nhH6HeJpìn sHnqcmmột vậtsHnqcm gìH6HeJp dsHnqcmễ DCKxP9sợ đanH6HeJpg lăsHnqcmn lộn,4Z DCKxP9quằn H6HeJpquại t4Zrên m4Zặt đất.
Rồi c4Zả n4Zgười H6HeJpy 4Zsĩ vH6HeJpà H6HeJpviên đạH6HeJpi táH6HeJp csHnqcmùng kêH6HeJpu DCKxP9lên chạysHnqcm àoH6HeJp đH6HeJpến chỗDCKxP9 RuồiH6HeJp TrH6HeJpâu vìDCKxP9 hH6HeJpọ thấ4Zy DCKxP9anh vẫnDCKxP9 lếtDCKxP9 mộtH6HeJp H6HeJpchân, sHnqcmquỳ lên4Z mà4Z nhỏm4Z dậy,4Z vẫn4Z H6HeJpnhìn H6HeJpvào toánsHnqcm lísHnqcmnh DCKxP9và sHnqcmvẫn c4Zười lên:
- LạiH6HeJp H6HeJpbắn trượH6HeJpt rồi!sHnqcm Bắn...4Z l4Zại đi,4Z cáH6HeJpc 4Zbạn! 4Z... DCKxP9Để xesHnqcmm... nsHnqcmếu cáDCKxP9c b4Zạn khsHnqcmông thể...
RuồDCKxP9i TrsHnqcmâu bỗngsHnqcm lảoDCKxP9 đ4Zảo rH6HeJpồi ngãH6HeJp H6HeJpvật sansHnqcmg một4Z bênsHnqcm trH6HeJpên bãiH6HeJp cỏ.
Viên đạiH6HeJp t4Zá khẽH6HeJp hỏi:
- ÔH6HeJpng DCKxP9ấy DCKxP9chết chưa?
Người 4Zy sĩDCKxP9 4Zquỳ gốH6HeJpi, đ4Zặt H6HeJptay H6HeJplên chH6HeJpiếc 4Zsơ mH6HeJpi đẫmsHnqcm máusHnqcm c4Zủa RuồisHnqcm TrâDCKxP9u, tH6HeJprả lời:
- ChắcDCKxP9 vậH6HeJpy... TạDCKxP9 4Zơn Chúa!
Viên đạiH6HeJp tsHnqcmá nhắcsHnqcm theo:
- TạH6HeJp H6HeJpơn CH6HeJphúa! ThDCKxP9ế là4Z xong!
ĐứaH6HeJp cDCKxP9háu kéoDCKxP9 tasHnqcmy H6HeJpáo hắn:
- CsHnqcmhú ơi...4Z Hồn4Zg H6HeJpy giáo4Z cH6HeJphủ sHnqcmđến! NDCKxP9gài 4Zđang đứH6HeJpng DCKxP9ở cổngH6HeJp 4Zvà csHnqcmứ đòi4Z sHnqcmvào đây.
- 4ZCái gì?sHnqcm Không,DCKxP9 khH6HeJpông được...sHnqcm tôH6HeJpi không4Z chsHnqcmo vàoH6HeJp 4Zđược! BH6HeJpọn líDCKxP9nh gsHnqcmác đâDCKxP9u cả4Z rồi4Z? ThưsHnqcma ĐDCKxP9ức HDCKxP9ồng y...
4ZCửa sHnqcmmở H6HeJprồi l4Zại đónsHnqcmg. MôDCKxP9ng-ta-ne-li sHnqcmđã đứngDCKxP9 H6HeJptrong DCKxP9sân, đôi4Z mH6HeJpắt đầy4Z ki4Znh hoànDCKxP9g, trừnsHnqcmg trừng4Z nhìnDCKxP9 vềH6HeJp phísHnqcma trước.
- ThưaDCKxP9 ĐDCKxP9ức HồsHnqcmng yDCKxP9! TôisHnqcm xsHnqcmin ngàH6HeJpi... c4Zảnh 4Znày ngà4Zi xsHnqcmem bấsHnqcmt sHnqcmtiện! Việ4Zc hànhH6HeJp quyết4Z vừaH6HeJp kH6HeJpết thH6HeJpúc, thsHnqcmi hH6HeJpài còDCKxP9n chưa...
Mông-ta-ne-li nói:
- TôisHnqcm đếnsHnqcm nhìnDCKxP9 n4Zó H6HeJpmột chút.
G4Ziọng DCKxP9nói v4Zà cả4Z H6HeJpbộ DCKxP9dạng củsHnqcma Mông-ta-nesHnqcm-li 4Ztrong p4Zhút sHnqcmấy H6HeJpđã khiế4Zn chH6HeJpo viênDCKxP9 GDCKxP9iám bisHnqcmnh pH6HeJphải s4Zửng sH6HeJpốt, H6HeJpông tDCKxP9a nhDCKxP9ư mộtDCKxP9 kẻsHnqcm mộDCKxP9ng du.
Một ngườiH6HeJp línsHnqcmh bỗDCKxP9ng DCKxP9kêu lên:
- DCKxP9Ối, lạyH6HeJp ChH6HeJpúa tôi!
Viên GsHnqcmiám 4Zbinh quaH6HeJpy ngoắDCKxP9t lạH6HeJpi nhìn.
Quả nhiê4Zn thế!
Tấm th4Zân đẫmDCKxP9 mH6HeJpáu tsHnqcmrên bãH6HeJpi cỏH6HeJp lH6HeJpại mộtDCKxP9 lầH6HeJpn nữDCKxP9a vH6HeJpật 4Zvã H6HeJpvà rên4Z rỉ.
Người DCKxP9y H6HeJpsĩ DCKxP9ngồi ssHnqcmụp 4Zxuống, k4Zê 4Zđầu kẻ4Z hấsHnqcmp 4Zhối lênsHnqcm H6HeJpđùi mình.
Ông H6HeJpta sHnqcmtuyệt vọsHnqcmng kêusHnqcm lên:
- DCKxP9Nhanh lêH6HeJpn! NhH6HeJpanh lên,DCKxP9 quân4Z dsHnqcmã mDCKxP9an! sHnqcmCho ôngH6HeJp H6HeJpta chDCKxP9ết sHnqcmhẳn sHnqcmđi, vì4Z ơnH6HeJp H6HeJpChúa! ĐểDCKxP9 H6HeJpthế nàH6HeJpy tộisHnqcm nH6HeJpghiệp quá!
Máu chảy4Z túaDCKxP9 sHnqcmra hasHnqcmi 4Zbàn taH6HeJpy nDCKxP9gười H6HeJpy sĩ.H6HeJp sHnqcmRun lẩysHnqcm bẩsHnqcmy từH6HeJp đầuDCKxP9 đsHnqcmến cH6HeJphân, sHnqcmông tH6HeJpa cốsHnqcm giDCKxP9ữ yDCKxP9ên thânDCKxP9 h4Zình còH6HeJpn 4Zđang g4Ziãy g4Ziụa. 4ZTrong khDCKxP9i ônH6HeJpg t4Za H6HeJpđang 4Zcuống 4Zquýt qDCKxP9uay nhDCKxP9ìn tsHnqcmứ psHnqcmhía đH6HeJpể cầsHnqcmu mon4Zg H6HeJpgiúp đỡ,H6HeJp vịDCKxP9 linDCKxP9h mụcDCKxP9 c4Zúi xuốngsHnqcm qu4Za H6HeJpvai ôngDCKxP9, kệ4Z tượngH6HeJp CH6HeJphúa 4Zchịu nạH6HeJpn vàDCKxP9o đsHnqcmôi môsHnqcmi ngườisHnqcm hấpDCKxP9 hối.
- Nh4Zân dH6HeJpanh ChúaDCKxP9 csHnqcmha, CH6HeJphúa con...
Ruồi TDCKxP9râu tsHnqcmựa lê4Zn đùsHnqcmi ng4Zười 4Zy 4Zsĩ, n4Zhỏm dậsHnqcmy, mắt4Z msHnqcmở tH6HeJpo sHnqcmnhìn chòsHnqcmng chH6HeJpọc vàDCKxP9o tượng4Z sHnqcmChúa chịuDCKxP9 nạn.H6HeJp RDCKxP9ồi gữasHnqcm bsHnqcmầu tDCKxP9ịch mịchH6HeJp cH6HeJpâm lắsHnqcmng DCKxP9và băn4Zg giáH6HeJp ấy,sHnqcm anDCKxP9h t4Zừ 4Ztừ g4Ziơ cánh4Z t4Zay pDCKxP9hải sHnqcmbị b4Zắn gã4Zy H6HeJplên, vsHnqcmà gạH6HeJpt csHnqcmhiếc tH6HeJpượng thán4Zh giá4Z raH6HeJp. MộtsHnqcm vết4Z sHnqcmmáu đỏsHnqcm tươiH6HeJp vấysHnqcm trênsHnqcm m4Zặt tượng.
- Pa4Zdre... ChúDCKxP9a Tr4Zời... củaH6HeJp cha.DCKxP9.. DCKxP9thoả mã4Zn rồiDCKxP9 chứ?
ĐầuH6HeJp an4Zh l4Zả xuốngH6HeJp c4Zánh tsHnqcmay người4Z H6HeJpy sĩ.
*
* *
- ThsHnqcmưa ĐH6HeJpức H6HeJpHồng y?
4ZThấy HDCKxP9ồng H6HeJpy giáH6HeJpo chủH6HeJp 4Zvẫn csHnqcmhưa tỉnh4Z giấcDCKxP9 kinDCKxP9h hoàng,DCKxP9 đDCKxP9ại táDCKxP9 PherarH6HeJpi lạiH6HeJp gDCKxP9ọi tsHnqcmo hơn:
- Th4Zưa ĐứDCKxP9c sHnqcmHồng y!
Mông-ta-ne-li nhìsHnqcmn lên:
- H6HeJpNó 4Zchết rồi.
- VâDCKxP9ng, chếtsHnqcm hẳDCKxP9n rồ4Zi, tH6HeJphưa ĐDCKxP9ức Hồ4Zng yDCKxP9. XDCKxP9in 4Zngài 4Zra sHnqcmthôi H6HeJpchứ ạ?H6HeJp... H6HeJpCảnh tượsHnqcmng nàsHnqcmy rùngH6HeJp sHnqcmrợn lắm...
- NH6HeJpó 4Zchết rồiDCKxP9 H6HeJp- Mông-DCKxP9ta-ne-li DCKxP9nhắc lH6HeJpại vàDCKxP9 mH6HeJpột lầnsHnqcm nH6HeJpữa nhìn4Z xuốDCKxP9ng DCKxP9mặt Ruồi4Z TrâusHnqcm H6HeJp- H6HeJpTa đã4Z sH6HeJpờ vsHnqcmào ngườiDCKxP9 nsHnqcmó 4Zmà na4Zy 4Znó H6HeJpchết mấtDCKxP9 rồi4Z (1).
Viên trunH6HeJpg H6HeJpuý sHnqcmxì 4Zxào msHnqcmột DCKxP9giọng khiDCKxP9nh bạc:
- DCKxP9Nửa 4Ztá đạsHnqcmn vàosHnqcm người4Z, sHnqcmông tH6HeJpa cDCKxP9òn sHnqcmmong chờsHnqcm gì4Z nữa?
Người H6HeJpy sĩ4Z cũnH6HeJpg 4Zthì thàH6HeJpo đápH6HeJp lại:
- ChắsHnqcmc ôDCKxP9ng ấyH6HeJp kiH6HeJpnh hãi4Z vDCKxP9ì DCKxP9trông thH6HeJpấy máu.
Viên GDCKxP9iám bH6HeJpinh kiêsHnqcmn sHnqcmquyết ké4Zo tsHnqcmay Mông-ta-ne-li:
- XH6HeJpin ĐứcsHnqcm HsHnqcmồng H6HeJpy đ4Zừng nhìnsHnqcm hắsHnqcmn nữsHnqcma. Ngài4Z chsHnqcmo phépDCKxP9 chH6HeJpa tuyênDCKxP9 uýsHnqcm đưaDCKxP9 ngDCKxP9ài vềH6HeJp chứ4Z ạ?
- P4Zhải... t4Zôi về.
Mông-ta-ne-li tDCKxP9ừ H6HeJptừ qH6HeJpuay gósHnqcmt rDCKxP9a khDCKxP9ỏi sHnqcmbãi 4Zcỏ đẫmDCKxP9 máDCKxP9u màDCKxP9 bướsHnqcmc rDCKxP9a nsHnqcmgoài, vịH6HeJp l4Zinh mụcDCKxP9 H6HeJpvà vi4Zên độH6HeJpi t4Zheo sausHnqcm. Đ4Zến cổH6HeJpng, ôn4Zg tDCKxP9a dừsHnqcmng bướcsHnqcm H6HeJpvà vẫnDCKxP9 ngH6HeJpoái lạiH6HeJp nh4Zìn vH6HeJpới cặp4Z m4Zắt kiH6HeJpnh ng4Zạc DCKxP9và đờ4Z đẫnDCKxP9 n4Zhư mắtsHnqcm m4Zột cH6HeJpon ma.
- sHnqcmNó c4Zhết rồi.
*
* *
MấyDCKxP9 tisHnqcmếng đồng4Z hồH6HeJp sa4Zu, Mác-cô-nDCKxP9ê đếnsHnqcm c4Zăn nH6HeJphà nDCKxP9hỏ 4Ztrên sườnDCKxP9 đồi4Z đểH6HeJp báoH6HeJp chDCKxP9o Mác-ti-H6HeJpni sHnqcmbiết làDCKxP9 aDCKxP9nh khỏsHnqcmi phH6HeJpải hDCKxP9y 4Zsinh thâsHnqcmn mì4Znh msHnqcmột cáH6HeJpch vsHnqcmô íH6HeJpch nữa.
Kế hoạchsHnqcm H6HeJpgiải cứuH6HeJp chsHnqcmo RuồiH6HeJp TrH6HeJpâu lầH6HeJpn thứDCKxP9 sHnqcmhai DCKxP9đã chsHnqcmuẩn 4Zbị xonsHnqcmg, b4Zởi v4Zì lầnDCKxP9 4Znày bố4Z tríH6HeJp đDCKxP9ơn gi4Zản hơ4Zn sHnqcmlần trưH6HeJpớc nhiều.DCKxP9 HọH6HeJp quyết4Z địnhDCKxP9 đsHnqcmến sá4Zng sHnqcmhôm ssHnqcmau, k4Zhi đsHnqcmám rsHnqcmước "MìnhDCKxP9 ThDCKxP9ánh" diễsHnqcmu H6HeJpqua chH6HeJpân đồisHnqcm sHnqcmtrên H6HeJpcó pháosHnqcm đàsHnqcmi, MácDCKxP9-ti-ni sẽ4Z từH6HeJp troH6HeJpng đá4Zm đônDCKxP9g ti4Zên H6HeJplên trưsHnqcmớc, 4Zrút súDCKxP9ng DCKxP9ngắn H6HeJpgiấu troH6HeJpng ngựsHnqcmc á4Zo rasHnqcm, bắn4Z vàsHnqcmo H6HeJpmặt vDCKxP9iên Gi4Zám bin4Zh. NhânH6HeJp H6HeJplúc lộnDCKxP9 xộn,4Z 4Zhai H6HeJpmươi ngườiDCKxP9 đầsHnqcmy đủsHnqcm khsHnqcmí gH6HeJpiới sẽsHnqcm t4Zhình lình4Z xônDCKxP9g tớiDCKxP9 cổng,4Z đánDCKxP9h psHnqcmhá tới4Z 4Ztận tháp4Z caH6HeJpnh, dH6HeJpùng v4Zũ l4Zực 4Zbắt sHnqcmgiữ tênH6HeJp DCKxP9giữ chìDCKxP9a DCKxP9khoá ngụ4Zc, bH6HeJpuộc 4Znó phảiH6HeJp mởDCKxP9 H6HeJpcửa xàsHnqcm sHnqcmlim, csHnqcmõng RsHnqcmuồi TrH6HeJpâu rsHnqcma DCKxP9và bắnH6HeJp c4Zhết hoặ4Zc chế4Z ngự4Z bấtDCKxP9 H6HeJpcứ ksHnqcmẻ nH6HeJpào địnhsHnqcm cản4Z đường.4Z sHnqcmRa DCKxP9đến cổnsHnqcmg hDCKxP9ọ sDCKxP9ẽ vừ4Za đánsHnqcmh vừasHnqcm sHnqcmrút, sHnqcmđồng thờsHnqcmi yểm4Z hộsHnqcm H6HeJpcho H6HeJpmột sHnqcmtoán dH6HeJpân H6HeJpbuôn lậsHnqcmu th4Zứ H6HeJphai cóDCKxP9 vDCKxP9ũ DCKxP9trang H6HeJpvà cưỡiDCKxP9 ngDCKxP9ựa đH6HeJpến đểsHnqcm đ4Zem RuồsHnqcmi T4Zrâu tớsHnqcmi H6HeJpchỗ ẩnDCKxP9 H6HeJpnấp a4Zn toàn4Z trê4Zn núDCKxP9i cao.
Trong DCKxP9nhóm cốtsHnqcm cáDCKxP9n chỉ4Z cDCKxP9ó GH6HeJpiê- 4Zma lsHnqcmà khôngsHnqcm 4Zbiết tDCKxP9í gìsHnqcm vềsHnqcm kH6HeJpế DCKxP9hoạch nàH6HeJpy. MsHnqcmác-ti-ni đã4Z DCKxP9có nguyệDCKxP9n 4Zvọng đặcDCKxP9 biệtH6HeJp yêuDCKxP9 cầu4Z khH6HeJpông đểH6HeJp cH6HeJpho chịH6HeJp biDCKxP9ết. A4Znh bảo:
- CsHnqcmhẳng mấsHnqcmy chốcH6HeJp H6HeJpchị 4Zấy vỡ4Z tiDCKxP9m DCKxP9ra mất.
Vừa thấyH6HeJp sHnqcmMác-cô-nê đếDCKxP9n cổn4Zg, MáH6HeJpc-ti-ni đãH6HeJp mở4Z cửsHnqcma sHnqcmkính, bưH6HeJpớc rsHnqcma hiênH6HeJp đón:
- CóDCKxP9 tsHnqcmin gsHnqcmì khônsHnqcmg, Mác-cô-nêH6HeJp? Ôi!...
Mác-cô-nê khônsHnqcmg trsHnqcmả lờiH6HeJp, cH6HeJphỉ hấsHnqcmt chi4Zếc mH6HeJpũ rsHnqcmơm rDCKxP9ộng 4Zvành DCKxP9ra DCKxP9sau gáy.
4ZHọ DCKxP9cùng nhasHnqcmu ngồiDCKxP9 dướisHnqcm sHnqcmmái hiên.
Không H6HeJpai nó4Zi mộtH6HeJp lời.H6HeJp NhH6HeJpưng chỉDCKxP9 H6HeJpthoáng nsHnqcmhìn vẻH6HeJp m4Zặt ẩnH6HeJp dưDCKxP9ới vànhH6HeJp mũ4Z ksHnqcmhi MácDCKxP9-cô-nê bướ4Zc vàsHnqcmo, MsHnqcmác-ti-ni cũnDCKxP9g đsHnqcmã DCKxP9hiểu rsHnqcmõ tìnhsHnqcm hình.
Một hH6HeJpồi DCKxP9im lặnH6HeJpg dàisHnqcm. H6HeJpCuối cùng,sHnqcm ansHnqcmh hỏi:
- XảysHnqcm rH6HeJpa lúcsHnqcm nàH6HeJpo thế?
CH6HeJphính tDCKxP9ai a4Znh tựDCKxP9 H6HeJpnghe, MáDCKxP9c-ti-ni 4Zcũng H6HeJpđã thấy4Z giọDCKxP9ng 4Znói 4Zcủa 4Zmình H6HeJpuể oDCKxP9ải H6HeJpvà chán4Z ngásHnqcmn nhDCKxP9ư DCKxP9cả thH6HeJpế giDCKxP9ới này.
- Sán4Zg nH6HeJpay, lúsHnqcmc rạng4Z đôH6HeJpng. ViêsHnqcmn đH6HeJpội DCKxP9cho H6HeJptôi bi4Zết. AH6HeJpnh sHnqcmta cóH6HeJp mặtH6HeJp ởDCKxP9 đósHnqcm, trôn4Zg rsHnqcmõ cả.
Mác-ti-ni nDCKxP9hìn xuống,H6HeJp H6HeJprứt H6HeJpđứt đoạnH6HeJp cH6HeJphỉ DCKxP9vướng DCKxP9ở 4Ztay áo.
Mọi H6HeJpsự đềDCKxP9u làH6HeJp hsHnqcmư khô4Zng (1)4Z. Chuy4Zện DCKxP9này cũngH6HeJp làDCKxP9 H6HeJphư khôsHnqcmng nốt.DCKxP9 Đáng4Z lẽsHnqcm ngDCKxP9ày maH6HeJpi sHnqcmanh s4Zẽ phải4Z chết.DCKxP9 VậysHnqcm m4Zà sHnqcmbây 4Zgiờ thếsHnqcm giớisHnqcm mơDCKxP9 DCKxP9ước củDCKxP9a H6HeJplòng DCKxP9anh DCKxP9đã sHnqcmtan đDCKxP9i, hệH6HeJpt nsHnqcmhư cá4Zi tDCKxP9hế H6HeJpgiới thầ4Zn tiDCKxP9ên cH6HeJpủa nsHnqcmhững giấc4Z mộng4Z vàngH6HeJp lH6HeJpúc hoànsHnqcmg hôH6HeJpn H6HeJptan đDCKxP9i kH6HeJphi mDCKxP9àn đêmDCKxP9 buôngH6HeJp xuốnsHnqcmg. và4Z an4Zh đsHnqcmã bịsHnqcm đ4Zuổi bậDCKxP9t trởsHnqcm lDCKxP9ại vớsHnqcmi cá4Zi H6HeJpthế DCKxP9giới buồnDCKxP9 DCKxP9tẻ, lần4Z DCKxP9hồi ngà4Zy nàH6HeJpy sHnqcmqua tDCKxP9háng k4Zhác, cH6HeJpái DCKxP9thế giớiDCKxP9 củasHnqcm Gơ-rát-xH6HeJpi-ni vDCKxP9à GalsHnqcmi, c4Zủa sHnqcmmật mH6HeJpã sHnqcmvà những4Z bH6HeJpài DCKxP9văn châDCKxP9m biếH6HeJpm, củaDCKxP9 nhữsHnqcmng cDCKxP9uộc cãi4Z vDCKxP9ã gisHnqcmữa các4Z 4Zđồng DCKxP9chí H6HeJptrong H6HeJpđảng, củaDCKxP9 nhH6HeJpững H6HeJpmưu sâ4Zu sHnqcmchước hiDCKxP9ểm củaDCKxP9 4Zbọn mậ4Zt t4Zhám sHnqcmÁo, vàH6HeJp 4Znói chunsHnqcmg 4Zlà cH6HeJpủa cDCKxP9ái cDCKxP9ối xa4Zy (4Z2) c4Zông tH6HeJpác hàDCKxP9ng 4Zngày khisHnqcmến cosHnqcmn tsHnqcmim chá4Zn nsHnqcmgắt. sHnqcmGiờ đâDCKxP9y, Ru4Zồi TDCKxP9râu chế4Zt đH6HeJpi làm4Z chH6HeJpo dsHnqcmưới đáyH6HeJp tsHnqcmâm hồnH6HeJp ansHnqcmh csHnqcmhỉ DCKxP9còn làsHnqcm mộtsHnqcm khoảngsHnqcm tH6HeJprống rỗng4Z sHnqcmlớn, 4Zmột khH6HeJpoảng DCKxP9trống khô4Zng có4Z sHnqcmgì vàH6HeJp khônH6HeJpg 4Zai lấpsHnqcm nổi.
Nghe cóH6HeJp H6HeJptiếng 4Zai đangH6HeJp hH6HeJpỏi DCKxP9mình, H6HeJpMác-ti-ni nDCKxP9gẩng H6HeJpđầu ngsHnqcmạc nhiH6HeJpên, khH6HeJpông bi4Zết bâysHnqcm gH6HeJpiờ 4Zcòn H6HeJpcó H6HeJpchuyện gì4Z đásHnqcmng mấtsHnqcm côngH6HeJp bH6HeJpàn luậnDCKxP9 H6HeJpnữa đây.
- H6HeJpAnh vừa4Z DCKxP9nói H6HeJpgì vậy?
- 4ZTôi sHnqcmđang H6HeJpbảo DCKxP9là tấH6HeJpt nhiênsHnqcm sHnqcmanh sẽ4Z nóiDCKxP9 4Zcho csHnqcmhị ấyH6HeJp b4Ziết chứ?
Sự sDCKxP9ống csHnqcmùng vớsHnqcmi nỗiDCKxP9 gh4Zê H6HeJpsợ H6HeJpvề ssHnqcmự sống4Z, đDCKxP9ã trởDCKxP9 l4Zại trênsHnqcm H6HeJpgương m4Zặt Mác-DCKxP9ti-ni. ADCKxP9nh kêu4Z lên:
- L4Zàm sDCKxP9ao điDCKxP9 nóiH6HeJp sHnqcmcho DCKxP9chị 4Zấy bsHnqcmiết được.H6HeJp Như4Z thH6HeJpế kh4Zác nà4Zo aDCKxP9nh bảoDCKxP9 sHnqcmđi đến4Z đâmsHnqcm chế4Zt chDCKxP9ị DCKxP9ấy. ÔH6HeJpi, tDCKxP9ôi biếH6HeJpt nóisHnqcm thếsHnqcm nDCKxP9ào H6HeJpvới chDCKxP9ị ấysHnqcm b4Zây giờ4Z? TôDCKxP9i nH6HeJpói 4Zsao bâysHnqcm giờ?
Mác-ti-ni đưaH6HeJp lạisHnqcm 4Ztay lêH6HeJpn H6HeJpbưng kíH6HeJpn mH6HeJpắt. Nhưng4Z, tH6HeJpuy khôn4Zg sHnqcmnhìn, asHnqcmnh vDCKxP9ẫn cH6HeJpảm t4Zhấy Mác-c4Zô-nê bỗngsHnqcm n4Zhiên 4Zgiật H6HeJpmình. DCKxP9Anh ngsHnqcmẩng đầuH6HeJp nH6HeJphìn lH6HeJpên. sHnqcmGiê- sHnqcmma đãDCKxP9 đH6HeJpứng ngasHnqcmy trướcsHnqcm cửa.
Chị nói:
- Trê-da-4Zrê, aDCKxP9nh đãDCKxP9 nsHnqcmghe H6HeJptin chsHnqcmưa? DCKxP9Thế lH6HeJpà 4Zhết, chú4Zng đã4Z bắnsHnqcm c4Zhết anDCKxP9h ấDCKxP9y rồi.
-----------
(1) NgDCKxP9uyên văsHnqcmn 4Zlà "tsHnqcmheo 4ZSwiss guardssHnqcm", tứcsHnqcm Độ4Zi cH6HeJpận vệ4Z ThuỵDCKxP9 H6HeJpSĩ, vH6HeJpì đội4Z cậ4Zn vệ4Z trsHnqcmong DCKxP9các đặ4Zc DCKxP9khu thuộc4Z GiásHnqcmo hH6HeJpoàng DCKxP9có lH6HeJpệ đsHnqcmặc biệtDCKxP9 thH6HeJpuê tuyểsHnqcmn H6HeJpngười 4ZThuỵ DCKxP9Sĩ lsHnqcmàm c4Zận vệ.
(2) L4Zinh mụH6HeJpc chDCKxP9uyên viDCKxP9ệc gDCKxP9iảng đạo,DCKxP9 làmsHnqcm sHnqcmphép đạoDCKxP9 troDCKxP9ng các4Z trạH6HeJpi gH6HeJpiam (4Znhà tù),sHnqcm bH6HeJpệnh vDCKxP9iện, trưDCKxP9ờng họDCKxP9c, DCKxP9quân độiDCKxP9. TsHnqcmhường H6HeJpgọi làDCKxP9 chDCKxP9a tu4Zyên uý.
(3) T4Zo H6HeJpconfess, confess4Zion (tiếnH6HeJpg 4ZAnh): cũnsHnqcmg lH6HeJpà DCKxP9thú tội,DCKxP9 t4Zự thú.
(1) 4ZHis RH6HeJpeverence (tiếDCKxP9ng Anh)H6HeJp: cáDCKxP9ch xưngDCKxP9 hôDCKxP9 kísHnqcmnh trọngDCKxP9 đốDCKxP9i với4Z liH6HeJpnh mục.
(2) You4Zr M4Zaker (tsHnqcmiếng AnhDCKxP9): cũsHnqcmng sHnqcmlà Đấng Tạo Thành.
(3) Your Judge (tiếng Anh): tức Đấng Phán Xét chí công (the Righteous Judge), tức Đức Kitô. Cũng là "Thẩm phán chí công".
(4) Hàm ý tới truyền thuyết về Chúa Giêsu chết đi ba ngày rồi sống lại (cũng gọi là sự phục sinh, do đó có Lễ Phục sinh).
(1) Câu này có hàm ý các tích trong Kinh Thánh về việc nhiều lần Chúa Kitô sờ vào người mà chữa khỏi bệnh hoặc làm sống lại người đã chết.
(1) Vanity of vanities (hoặc All is vanity) (tiếng Anh): câu trích trong Kinh Thánh. Cũng là "mọi sự đều là phù phiếm" (phù vân, phù hoa).
(2) Ý nói một công việc đều đều hàng ngày. Cối xay ở đây là ở châu Âu hồi xưa, do lừa (ngựa) bị bịt mắt buộc vào càng cối, tự đi vòng quanh kéo quay suốt ngày.