Liệt Hỏa Như Ca - Phần 2 - Chương 17

 

Ngày lwhại ngàyzi2dLH, HuâEhUmz3n oczfMmY phụzi2dLHc thịEhUmz3 zi2dLHNhư Czi2dLHa rửaEhUmz3 mặEhUmz3t bắtoczfMm đầuzi2dLH buEhUmz3ổi sớm,EhUmz3 mỗiwh sựEhUmz3 thoczfMmay đổioczfMm rấoczfMmt nhEhUmz3ỏ oczfMmtrong EhUmz3cử whchỉ thầnwh tháoczfMmi củazi2dLH nànzi2dLHg bEhUmz3ọn họEhUmz3 đềzi2dLHu cówh thểzi2dLH zi2dLHphát hiệnzi2dLH ra.

 

Như oczfMmCa dườngEhUmz3 nhưwh đwhã khônoczfMmg cònzi2dLH lwhà oczfMmNhư oczfMmCa trướcoczfMm kEhUmz3ia nữa.

 

Một oczfMmcảm giácwh ônEhUmz3 nzi2dLHhu tĩnhwh zi2dLHlặng toátEhUmz3 oczfMmra EhUmz3từ đôiwh màoczfMmy củawh nàngEhUmz3, oczfMmđôi mzi2dLHắt nàoczfMmng trầmoczfMm tzi2dLHĩnh nhwhư moczfMmặt nướczi2dLH azi2dLHo thoczfMmu, zi2dLHmặt nàwhng tooczfMmát EhUmz3ra whánh soczfMmáng bzi2dLHóng nhưwh trânzi2dLH coczfMmhâu. Nzi2dLHụ cưwhời EhUmz3khẽ twhreo trêwhn bwhờ môwhi, giọnEhUmz3g whnàng oczfMmdịu dànoczfMmg tháEhUmz3nh thót,oczfMm ánhwh EhUmz3mắt zi2dLHôn nhzi2dLHu mềEhUmz3m mạiwh nhưoczfMm nước,oczfMm toczfMmóm lEhUmz3ại coczfMmhỉ cóoczfMm mộtzi2dLH chữoczfMm 'đẹp'wh điwh vàowh EhUmz3tận đáwhy lònEhUmz3g ngươi.

 

Nàng đẹpoczfMm nhưwh biểnzi2dLH rộng.

 

Mặt bEhUmz3iển sóngoczfMm EhUmz3êm gióEhUmz3 lặnzi2dLHg vớioczfMm dòngzi2dLH czi2dLHhảy nwhgầm mãoczfMmnh EhUmz3liệt ẩzi2dLHn EhUmz3sâu whphía dưới.

 

Huân whY nhoczfMmìn oczfMmnàng màoczfMm sửwhng sốt.

 

Cùng mEhUmz3ột dEhUmz3ung mạoczfMmo, tạzi2dLHi whsao Nhzi2dLHư zi2dLHCa độtoczfMm nhwhiên trởoczfMm nênwh đoczfMmẹp toczfMmới mứcEhUmz3 kiEhUmz3nh whtâm đzi2dLHộng pháchwh nhưzi2dLH vậwhy chứ?

 

Ngón tEhUmz3rỏ củzi2dLHa TuyếtEhUmz3 EhUmz3diểm lênwh tráwhn Nhwhư whCa, whsau twhhời oczfMmgian khoảngoczfMm hawhi zi2dLHnén hươzi2dLHng, mộtwh vầngEhUmz3 khzi2dLHói trzi2dLHắng nhàoczfMmn noczfMmhạn EhUmz3tỏa EhUmz3ra từzi2dLH EhUmz3giữa tráEhUmz3n nàzi2dLHng. KhoczfMmuôn mặzi2dLHt whnàng zi2dLHhiện vẻwh đauoczfMm kEhUmz3hổ, taEhUmz3y phEhUmz3ải coczfMmhe nzi2dLHgực, gEhUmz3ò zi2dLHmá ửwhng hồng.

 

Tuyết vộiwh vàEhUmz3ng whbuông ngEhUmz3ón tayzi2dLH, ânzi2dLH cầzi2dLHn zi2dLHnói: “Sawho rồi?EhUmz3 VấtEhUmz3 vEhUmz3ả lắmEhUmz3 sao?”

 

Như EhUmz3Ca vừazi2dLH oczfMmho vừzi2dLHa nzi2dLHói: “Cảmwh thấyoczfMm hơzi2dLHi tEhUmz3ức ngực.”

 

Huân oczfMmY bưngwh zi2dLHchén tràEhUmz3 nhỏEhUmz3 tzi2dLHới, tzi2dLHrong chénwh whlà zi2dLHtrà xuzi2dLHân LEhUmz3ong TỉnEhUmz3h, chEhUmz3én trwhà zi2dLHxanh EhUmz3biếc tỏEhUmz3a hươnoczfMmg toczfMmhơm ngáoczfMmt. whTuyết whra dấuoczfMm chwho nàngoczfMm đoczfMmặt chwhén tEhUmz3rà lênwh bàn,EhUmz3 nhẹwh EhUmz3nhàng zi2dLHcắn ngoczfMmón EhUmz3trỏ, mộtEhUmz3 giọtwh máuoczfMm whtrong sEhUmz3uốt zi2dLHnhỏ xuzi2dLHống chzi2dLHén trà.

 

“Uống noczfMmó xooczfMmng soczfMmẽ đzi2dLHỡ hơoczfMmn nhEhUmz3iều.” TuyoczfMmết đoczfMmưa chEhUmz3én oczfMmtrà tớiEhUmz3 whsát oczfMmmôi nàng.

 

Như zi2dLHCa nghiêngwh đầoczfMmu: “KEhUmz3hông.” Vìzi2dLH sEhUmz3ao EhUmz3y loczfMmuôn bắwht nàngzi2dLH oczfMmuống máuEhUmz3 oczfMmy chwhứ. Tzi2dLHrà hwhòa EhUmz3với máoczfMmu kwhhi uốnoczfMmg vàEhUmz3o luzi2dLHôn cwhảm tzi2dLHhấy cổEhUmz3 nwhòng bừEhUmz3ng bừng.

 

“Nha đầuEhUmz3 ngooczfMman whnào.” TuyếtoczfMm cườiEhUmz3 khaoczfMmnh khoczfMmách EhUmz3như đanwhg oczfMmlừa troczfMmẻ zi2dLHcon: wh“NGoan nàooczfMm, uốnEhUmz3g đizi2dLH. EhUmz3Máu củaoczfMm zi2dLHta tuyệwht đốioczfMm kEhUmz3hông taoczfMmnh đoczfMmâu, oczfMmthơm lắmzi2dLH, uốngzi2dLH vzi2dLHào ngEhUmz3ực EhUmz3sẽ whbớt khoczfMmó chịu.”

 

“Ta khôngoczfMm muốEhUmz3n oczfMmuống, ngựczi2dLH đãEhUmz3 hếtEhUmz3 tứEhUmz3c rồizi2dLH.” Nwhhư EhUmz3Ca đẩyzi2dLH chénEhUmz3 tràEhUmz3 whnhỏ rzi2dLHa xa.

 

“Nói dwhối whlà khôngEhUmz3 whngoan đâu.”zi2dLH Tuyếtzi2dLH nởoczfMm nụEhUmz3 coczfMmười khảoczfMm ázi2dLHi: “EhUmz3NGƯơi cũnwhg bzi2dLHiết tínhEhUmz3 EhUmz3ta rồioczfMm đấy,zi2dLH cuwhối cùEhUmz3ng cũoczfMmng sẽoczfMm bắtwh ngEhUmz3ươi oczfMmuống thôoczfMmi. Ngươizi2dLH muốoczfMmn dùnwhg zi2dLHmột canzi2dLHh giờzi2dLH đểzi2dLH uốoczfMmng hwhay vàEhUmz3i poczfMmhút đEhUmz3ể uzi2dLHống đây?”

 

“Vì EhUmz3sao whcứ phảwhi uống?oczfMm” NEhUmz3hư zi2dLHCa nhíEhUmz3u mày.

 

“Ách… oczfMmNgươi muốnwh nghoczfMme oczfMmlý zi2dLHdo thzi2dLHật zi2dLHhay lýoczfMm whdo giả?oczfMm” TuyếtEhUmz3 cưoczfMmời zi2dLHha hả.

 

Như zi2dLHCa EhUmz3bất đắcEhUmz3 dĩzi2dLH: oczfMm“Lại cònoczfMm cóEhUmz3 haEhUmz3i lEhUmz3ý doczfMmo nữEhUmz3a chứ.”

 

“Lý whdo thứEhUmz3 whnhất zi2dLHlà dùnwhg whmáu twha cózi2dLH thểEhUmz3 nhanzi2dLHh czi2dLHhóng chuyểnoczfMm dờioczfMm hzi2dLHồn pháczi2dLHh củaEhUmz3 ngươzi2dLHi whhơn. LoczfMmý EhUmz3do zi2dLHkia lạioczfMm lwhà dEhUmz3o tzi2dLHa thícEhUmz3h tzi2dLHrong cEhUmz3ơ thểwh ngươzi2dLHi coczfMmó máuEhUmz3 củawh taoczfMm. ChoczfMmỉ cầwhn nghĩoczfMm oczfMmmáu whcủa tEhUmz3a đaoczfMmng czi2dLHhảy tronzi2dLHg ngườiwh ngưoczfMmơi lwhà toczfMma whcảm thEhUmz3ấy hwhạnh pwhhúc rồi.”

 

“Vậy cáEhUmz3i zi2dLHnào loczfMmà thậEhUmz3t? Cwhái nzi2dLHào loczfMmà giả?”

 

Tuyết nhoczfMmớp cwhhớp mắt,wh nởzi2dLH whnụ cườzi2dLHi zi2dLHxảo troczfMmá: “NgưEhUmz3ơi đoánzi2dLH xem?”

 

“Ta đoánoczfMm đềuEhUmz3 loczfMmà giả.”

 

Như whCa trừngzi2dLH oczfMmmắt oczfMmnhìn why. whY gioczfMmễu cợtwh mìnhwh mớoczfMmi lEhUmz3à thật.

 

Tuyết vEhUmz3ẻ mặtEhUmz3 ngzi2dLHạc nhiên.

 

“Oa! Mớzi2dLHi uốngzi2dLH mzi2dLHáu zi2dLHta mấyoczfMm ngàyEhUmz3 whmà đãzi2dLH twhhông miEhUmz3nh lêEhUmz3n bEhUmz3ao nwhhiêu! Twhhật thầnzi2dLH kỳ!”

 

Như oczfMmCa tEhUmz3ức giậnzi2dLH cườioczfMm rwhộ lên.

 

Tuyết nhâEhUmz3n cơwh zi2dLHhội lừoczfMma nàEhUmz3ng uốEhUmz3ng xzi2dLHong czi2dLHhén trà.

 

Hai ngưoczfMmời cườoczfMmi đùawh tronEhUmz3g whphòng, hồnwh EhUmz3nhiên chẳnzi2dLHg coczfMmhút choczfMmú EhUmz3ý tới.

 

Huân zi2dLHY kEhUmz3hom ngườizi2dLH luEhUmz3i EhUmz3ra ngoài.

 

Ám Dạwh Lzi2dLHa nghiênoczfMmg ngườiwh dzi2dLHựa vàoczfMmo bứcoczfMm twhường, xiêwhm why đỏwh choczfMmói lạioczfMm zi2dLHkhiến oczfMmy trôngEhUmz3 nhzi2dLHợt nhạtEhUmz3, oczfMmy ngửaoczfMm cổzi2dLH uốngzi2dLH nốtwh rượwhu trowhng chénwh, haoczfMmi whmắt đãEhUmz3 noczfMmgà ngoczfMmà sEhUmz3ay nhìnwh whNhư Ca.

 

Nàng đEhUmz3ang cười.

 

Khi nEhUmz3àng cườiEhUmz3 tawhy EhUmz3phải nhẹwh nhàngoczfMm nắmzi2dLH lại,wh coczfMmác whngón tawhy kEhUmz3hẽ chạmoczfMm EhUmz3vào coczfMmhop mzi2dLHũi, nEhUmz3ụ cườiEhUmz3 từwh kzi2dLHhóe mắtEhUmz3 tớizi2dLH bờzi2dLH môi.

 

Nụ cưoczfMmời oczfMmnày why zi2dLHđã queEhUmz3n thuộcwh bEhUmz3iết bao.

 

Chỉ oczfMmcó “nàng”zi2dLH mớzi2dLHi czi2dLHó thwhể oczfMmcười whôn nhwhu độnoczfMmg lzi2dLHòng ngườizi2dLH tớwhi vậy.

 

“Ngươi oczfMmlà ai?”

 

Một EhUmz3giọng oczfMmkhàn khoczfMmàn quấyoczfMm nhiễuoczfMm NhưoczfMm Czi2dLHa whvà Tuyết.

 

Nàng vàoczfMm why coczfMmùng qoczfMmuay EhUmz3đầu oczfMmnhìn lại.

 

Thân oczfMmhình đỏEhUmz3 nhwhư mEhUmz3áu EhUmz3của ÁEhUmz3m DạoczfMm LoczfMma vọtwh twhới tEhUmz3rước mặtoczfMm NhEhUmz3ư Cazi2dLH, why xiếtEhUmz3 czi2dLHhặt cwhằm nàwhng, nângzi2dLH khuônEhUmz3 mặtoczfMm nànEhUmz3g lên,zi2dLH EhUmz3u áEhUmz3m hoczfMmỏi: “Ngươwhi rốoczfMmt cuzi2dLHộc oczfMmlà Ámzi2dLH DạoczfMm NoczfMmhư EhUmz3Ca EhUmz3hay lwhà nàEhUmz3ng đây?”

 

Như CoczfMma đaEhUmz3u đớnEhUmz3 whhít mộwht hơiwh, EhUmz3cằm nànzi2dLHg nzi2dLHhư oczfMmsắp oczfMmbị bópEhUmz3 nát.

 

“Ta khôwhng EhUmz3phải Ámzi2dLH whDạ Nhưzi2dLH Ca.”

 

Khuôn mặtoczfMm Ámwh DEhUmz3ạ Lwha whhiện whvẻ mừoczfMmng rỡzi2dLH nhưzi2dLH zi2dLHđiên: “Ngươi…”

 

“Ta làzi2dLH Liệtwh NhoczfMmư Cawh.” NoczfMmhìn Áwhm DạEhUmz3 LEhUmz3a đzi2dLHang oczfMmtừ mừnEhUmz3g rEhUmz3ỡ chuywhển saoczfMmng tứzi2dLHc EhUmz3giận tzi2dLHrong EhUmz3lòng oczfMmnàng bỗngoczfMm cảmoczfMm thzi2dLHấy nioczfMmềm sunwhg whsướng đưzi2dLHợc zi2dLHtrả thù.

 

Tuyết cườizi2dLH tớzi2dLHi téwh nEhUmz3gửa: “zi2dLHTiểu LEhUmz3a đúngwh làzi2dLH nzi2dLHgốc azi2dLH, noczfMmàng làmEhUmz3 EhUmz3sao zi2dLHmang họEhUmz3 zi2dLHÁm Dạzi2dLH zi2dLHđược chứoczfMm? CHzi2dLHo dùoczfMm khôngzi2dLH gzi2dLHọi zi2dLHlà EhUmz3Liệt NoczfMmhư CoczfMma cũwhng phzi2dLHải gọEhUmz3i làzi2dLH ChiếoczfMmn zi2dLHNhư zi2dLHCa mớiwh đúwhng.”Y cEhUmz3ười cưzi2dLHời màzi2dLH whvai ruzi2dLHn zi2dLHrun, ômwh lấoczfMmy hwhai vEhUmz3ai NEhUmz3hư Czi2dLHa cườiwh zi2dLHlớn, bàoczfMmn twhay nắwhm lấEhUmz3y cằwhm oczfMmNhư EhUmz3Ca củaoczfMm ÁmoczfMm DạoczfMm oczfMmLa nhzi2dLHư đưEhUmz3ợc whmột oczfMmcơn giwhó thổiEhUmz3 quoczfMma kèmoczfMm thoczfMmeo hzi2dLHương hozi2dLHa thơnwh ngát.

 

Ám whDạ whLa oczfMmthu whlại ánhoczfMm EhUmz3mắt, đôEhUmz3i mắEhUmz3t biếnEhUmz3 tzi2dLHhành đỏEhUmz3 tươiEhUmz3 nhEhUmz3ư máoczfMmu: “NgânoczfMm Tuwhyết, noczfMmgươi lạioczfMm chơwhi ta?”

 

Tuyết zi2dLHdựa đầEhUmz3u vàwho EhUmz3vai NhưEhUmz3 CEhUmz3a, nhìwhn zi2dLHy cườiwh hzi2dLHa hEhUmz3ả nói:zi2dLH “Oa,EhUmz3 zi2dLHkhông ngzi2dLHờ lạiwh lEhUmz3ừa đượcEhUmz3 ÁmEhUmz3 whHà czi2dLHung EhUmz3chủ ÁoczfMmm DạoczfMm LEhUmz3a, twha cwhười tớoczfMmi khôngzi2dLH đứngzi2dLH dzi2dLHậy đưzi2dLHợc mất.”

 

Khuôn mặtEhUmz3 Ázi2dLHm Dwhạ whLa trzi2dLHắng bệch,wh vặnoczfMm voczfMmẹo thEhUmz3ật zi2dLHđáng sợ:zi2dLH “Khôngwh whai czi2dLHó thzi2dLHể lEhUmz3ừa ta!”wh ChẳnoczfMmg lẽEhUmz3 EhUmz3cái gọiwh zi2dLHlà oczfMmhồn pháchzi2dLH chuEhUmz3yển oczfMmdời chỉEhUmz3 lEhUmz3à mộtwh cạmoczfMm bẫywh? Tzi2dLHay áoEhUmz3 dàioczfMm gEhUmz3iương lêwhn, cánhzi2dLH tEhUmz3ay táioczfMm nhợtoczfMm cwhủa EhUmz3y EhUmz3như whtrong whmột đázi2dLHm mâwhy đzi2dLHỏ, EhUmz3xương ngónoczfMm zi2dLHtay EhUmz3kêu oczfMmlên rwhăng rắc.

 

Y biếtEhUmz3 NEhUmz3gân EhUmz3Tuyết đEhUmz3ể oczfMmý oczfMmnhất zi2dLHlà whdung mạEhUmz3o xzi2dLHinh đẹoczfMmp củazi2dLH mình.

 

Vậy, why sẽEhUmz3 chEhUmz3ậm EhUmz3rãi hoczfMmủy doczfMmiệt khuoczfMmôn mwhặt tuyệtoczfMm EhUmz3mỹ đó.

 

Trong khôngoczfMm oczfMmkhí bỗzi2dLHng bồngwh bềnhzi2dLH mwhột tầnEhUmz3g khíwh EhUmz3đỏ tươi

 

Tầng khíoczfMm trEhUmz3ong suốwht nhwhư ngọcoczfMm lEhUmz3ưu ly.

 

Dần dầoczfMmn thzi2dLHắt chặtwh zi2dLHlại, khốEhUmz3i whkhí nhưwh whmột chiếEhUmz3c thùngzi2dLH bằnoczfMmg ngọcEhUmz3 nhoczfMmốt EhUmz3Tuyết vàzi2dLH NoczfMmhư Czi2dLHa lạizi2dLH bEhUmz3ên EhUmz3trong, oczfMmkhông whthể EhUmz3động đậy.

 

Ngón tawhy nwhhẹ lưzi2dLHớt EhUmz3trên gòzi2dLH mEhUmz3á củaoczfMm Tuyết.

 

Ám DạEhUmz3 LoczfMma nởwh nụoczfMm cườiEhUmz3 dwhắc ýoczfMm: “Khắczi2dLH mzi2dLHột đzi2dLHóa hwhoa tuzi2dLHyết lênoczfMm zi2dLHmặt ngEhUmz3ươi, whliệu whcó đEhUmz3ẹp không?”

 

Tuyết uểoczfMm ozi2dLHải nózi2dLHi: “Khwhông EhUmz3khắc coczfMmó lẽwh oczfMmđẹp hơn.”

 

“Vậy khắoczfMmc hazi2dLHi bônEhUmz3g whhoa oczfMmtuyết nhé.”oczfMm NEhUmz3gón tEhUmz3ay Ázi2dLHm Dạwh EhUmz3La kẽoczfMm độEhUmz3ng, mộtEhUmz3 whvết mzi2dLHáu sEhUmz3âu đEhUmz3ã coczfMmắt oczfMmlên gòwh máwh EhUmz3Tuyết, từngzi2dLH giọtzi2dLH từnEhUmz3g giọoczfMm mwháu nhoczfMmỏ zi2dLHxuống boczfMmộ xzi2dLHiêm zi2dLHy trắngwh toát.

 

“Móng whtay dwhài quá.”

 

Như CEhUmz3a kinwhh whngạc nhzi2dLHìn whtay Ámwh oczfMmDạ Lazi2dLH, chẳnwhg bEhUmz3iết zi2dLHvì sawho lzi2dLHại thốtoczfMm lEhUmz3ên nEhUmz3hững whlời này.

 

Ngón taEhUmz3y oczfMmy cứngEhUmz3 đờ.

 

Vết mzi2dLHáu chảyzi2dLH dàiwh nzi2dLHhưng vếtzi2dLH thươnwhg lzi2dLHại khôngzi2dLH zi2dLHmở rộng.

 

Nàng lắczi2dLH đầu,EhUmz3 nởwh zi2dLHnụ whcười whdịu dàngoczfMm: “Đànwh zi2dLHông coczfMmon oczfMmtrai khôngwh noczfMmên đểoczfMm móngzi2dLH tazi2dLHy zi2dLHquá dàiwh nhwhư vậzi2dLHy, Lzi2dLHa NhoczfMmi, lấyoczfMm whdao lạiwh đEhUmz3ây, toczfMmỷ zi2dLHgiúp đệoczfMm sửaoczfMm whlại EhUmz3đôi chút.”

 

Ám Dạwh LoczfMma phảngoczfMm phấtoczfMm nhưzi2dLH bịwh điểmEhUmz3 trúnwhg EhUmz3huyệt đạo,oczfMm twhhân whthể EhUmz3y czi2dLHứng ngắc,oczfMm chậzi2dLHm zi2dLHrãi nhìnwh vềwh pwhhía nàEhUmz3ng, troczfMmong moczfMmắt đoczfMmầy vEhUmz3ẻ ngạzi2dLHc zi2dLHnhiên vzi2dLHà ruzi2dLHn rẩy.

 

............

 

......

 

Ngày zi2dLHmùa thzi2dLHu EhUmz3bên whcon EhUmz3suối nhỏ.

 

Ám DạoczfMm MinEhUmz3h vừoczfMma gộzi2dLHi lạiwh máiEhUmz3 tóc,oczfMm suốiwh oczfMmtóc mềwhm zi2dLHmại bồnEhUmz3g bzi2dLHềnh zi2dLHgợn sónEhUmz3g dướioczfMm ázi2dLHnh nắnwhg EhUmz3chiều. Nàwhng mặcoczfMm whmột chiếcwh áoEhUmz3 choczfMmoàng rộngoczfMm thùngoczfMm thìEhUmz3nh, zi2dLHvạt áowh thêoczfMmu oczfMmhoa vănwh EhUmz3mỹ lệzi2dLH màwh phứcEhUmz3 tạp.

 

“Đừng đểwh zi2dLHmóng taoczfMmy dàiwh quá.”

 

Nàng cúwhi đEhUmz3ầu, oczfMmdùng mộtzi2dLH zi2dLHcon oczfMmdao sửaEhUmz3 whmóng EhUmz3tay cEhUmz3ho y.

 

Cậu zi2dLHbé whÁm DEhUmz3ạ oczfMmLa nằoczfMmm EhUmz3dưới coczfMmhân noczfMmàng, vươnEhUmz3 whtay rEhUmz3a oczfMmcho oczfMmnàng sửEhUmz3a, miệEhUmz3ng toczfMmhầm nóoczfMmi: “Mwhóng tzi2dLHay EhUmz3tỷ oczfMmchẳng poczfMmhải cũnzi2dLHg rấoczfMmt dàzi2dLHi soczfMmao.” Ngózi2dLHn tawhy thoEhUmz3n thảoczfMm moczfMmượt mà,wh lộEhUmz3 roczfMma màwhu hồwhng nzi2dLHhư EhUmz3vỏ zi2dLHsò, cwhó zi2dLHkhi whhơi whdính chúEhUmz3t zi2dLHnước toczfMmrên đóaEhUmz3 zi2dLHhoa, whtay nàngwh thậtoczfMm đẹp.

 

Nàng cẩnEhUmz3 thậnwh EhUmz3cắt mózi2dLHng zi2dLHtay EhUmz3cho oczfMmy: EhUmz3“Đệ lEhUmz3à cowhn tzi2dLHrai zi2dLHcơ oczfMmmà, ngEhUmz3ày thEhUmz3ường khôwhng luoczfMmyện võzi2dLH cũnEhUmz3g zi2dLHtỷ võoczfMm vớiEhUmz3 ngườiwh oczfMmta, whmóng oczfMmtay dàEhUmz3i zi2dLHquá soczfMmẽ khôngzi2dLH tiện.oczfMm VạnEhUmz3 nhấtoczfMm mónzi2dLHg tzi2dLHay đoczfMmứt whrơi rwha sẽwh kwhhiến ngươoczfMmi pEhUmz3hân tâoczfMmm, hơnwh nữawh cũnzi2dLHg oczfMmkhông sạchEhUmz3, trôoczfMmng bẩEhUmz3n zi2dLHlắm.” NàEhUmz3ng cườiEhUmz3 zi2dLHkhẽ nóiEhUmz3: “ToczfMmỷ tỷwh thEhUmz3ì kzi2dLHhác, EhUmz3có zi2dLHLa Nhzi2dLHi thìoczfMm việzi2dLHc gìEhUmz3 tỷwh cũngoczfMm khôngzi2dLH cwhần EhUmz3quan zi2dLHtâm, czi2dLHho noczfMmên cóoczfMm thểwh đểoczfMm EhUmz3ý chămoczfMm sóoczfMmc móngoczfMm tay.”

 

“Là nhzi2dLHư voczfMmậy à.”EhUmz3 CậuEhUmz3 EhUmz3bé oczfMmÁm Dạwh Lwha zi2dLHnắm lwhấy twhóc nwhàng, whđưa zi2dLHlên mEhUmz3ũi whngửi rồioczfMm coczfMmười nóEhUmz3i: “Đệzi2dLH rwhất thíchwh mónwhg twhay củwha tỷ,wh sawhu nàwhy tỷwh tỷoczfMm nhấtzi2dLH đzi2dLHịnh oczfMmcũng sẽzi2dLH thízi2dLHch đwhệ đểEhUmz3 mónEhUmz3g taoczfMmy dài.”

 

“La NhoczfMmi ngzi2dLHốc.” NEhUmz3àng mỉEhUmz3m cười,oczfMm oczfMmnắm twhay why đưoczfMma loczfMmên: “Đệwh EhUmz3xem, cooczfMmn toczfMmrai đểoczfMm móngzi2dLH taEhUmz3y EhUmz3ngắn zi2dLHmới mạEhUmz3nh mẽoczfMm chứ.”

 

Móng trzi2dLHên mwhỗi nzi2dLHgón zi2dLHtay why đềEhUmz3u đoczfMmược tỉaoczfMm rấtoczfMm gọnzi2dLH gang.

 

Bờ mónzi2dLHg cũnwhg đượcwh nàEhUmz3ng oczfMmđánh mượt.

 

Cậu bzi2dLHé Ámwh DoczfMmạ LoczfMma mởzi2dLH oczfMmto hazi2dLHi mắtzi2dLH: oczfMm“A, tawhy đệzi2dLH gizi2dLHờ cũEhUmz3ng thậEhUmz3t đẹp.”

 

“Đúng vậy.”

 

“Bàn tzi2dLHay đẹwhp voczfMmậy, đêmzi2dLH naoczfMmy kzi2dLHhông zi2dLHluyện whcông whcó đượoczfMmc khoczfMmông?” EhUmz3Y làmzi2dLH nũngoczfMm tronzi2dLHg lEhUmz3òng nàng.

 

Ám whDạ oczfMmMinh nwhở EhUmz3nụ coczfMmười dịuEhUmz3 dàngwh EhUmz3như mộtzi2dLH twhia sáng:zi2dLH “whĐược. TEhUmz3ay EhUmz3La Nzi2dLHhi đẹwhp nzi2dLHhư vzi2dLHậy, đêoczfMmm nazi2dLHy cũnzi2dLHg khôngwh cầEhUmz3n ănEhUmz3 cơmzi2dLH đzi2dLHâu nhỉ.”

 

“Tỷ oczfMm~~ tzi2dLHỷ ~~!”

 

Cậu bzi2dLHé ÁmEhUmz3 EhUmz3Dạ LoczfMma thấtEhUmz3 oczfMmvọng kêwhu to.

 

Ám DạoczfMm Mwhinh whnở EhUmz3nụ whcười, ngóoczfMmn twhay nhẹwh nhàEhUmz3ng choczfMmà zi2dLHlên chEhUmz3op oczfMmmũi. NEhUmz3gày mùwha zi2dLHthu, dưoczfMmới ánzi2dLHh nzi2dLHắng chiều,oczfMm boczfMmên khwhe suoczfMmối nhỏ,wh nàoczfMmng zi2dLHnở zi2dLHnụ cườiEhUmz3 ônEhUmz3 nzi2dLHhu, zi2dLHsuối zi2dLHtóc dàiwh EhUmz3thơm nwhgát ôwhm loczfMmấy y.

 

......

 

............

 

Lưỡi dazi2dLHo nhỏzi2dLH từEhUmz3 zi2dLHtừ cẩnEhUmz3 thwhận sửoczfMma sanwhg lạiEhUmz3 mEhUmz3óng taoczfMmy chwho y.

 

Mái tóoczfMmc dàEhUmz3i bEhUmz3uông xuốwhng vaEhUmz3i nàng.

 

Nàng nởoczfMm mộzi2dLHt oczfMmnụ cườioczfMm toczfMmĩnh lặng,EhUmz3 whtựa hzi2dLHồ EhUmz3trong thếEhUmz3 giớioczfMm czi2dLHủa nàzi2dLHng khônEhUmz3g gzi2dLHì qEhUmz3uan trọngzi2dLH hơnwh whmóng toczfMmay oczfMmÁm DạoczfMm La.

 

Ngón whtay ÁmEhUmz3 whDạ whLa czi2dLHứng đờ.

 

Tuyết tớiwh goczfMmần Nhưwh CAEhUmz3, whmột vẻwh mặtEhUmz3 khóoczfMm cwhó thểwh dwhùng lờiEhUmz3 whđể tảoczfMm khiếnEhUmz3 nụoczfMm cườiEhUmz3 why biếnzi2dLH mất.

 

“Móng tawhy dwhù dàiEhUmz3 nhưngzi2dLH loczfMmàm đúngEhUmz3 EhUmz3là ẩu.”EhUmz3 NEhUmz3àng EhUmz3mỉm cưwhời. “oczfMmLa oczfMmNhi đEhUmz3ã oczfMmlớn rồi,EhUmz3 mEhUmz3óng taEhUmz3y khwhông bẩnwh zi2dLHnhư trướcoczfMm nữa.”

 

Nàng ngẩnwhg đầu.

 

Khóe mắwht làzi2dLH oczfMmcảm tìoczfMmnh trzi2dLHong sánEhUmz3g chawhn choczfMmứa, nàngwh nhìzi2dLHn Ámwh Dạwh Lazi2dLH, sówhng EhUmz3mắt nhzi2dLHư zi2dLHlàn nEhUmz3ước mùazi2dLH tzi2dLHhu koczfMmhẽ chảy.

 

Một lúEhUmz3c whlâu sau…

 

Ngón twhay nànoczfMmg vuốtzi2dLH nEhUmz3hẹ lêEhUmz3n khuônEhUmz3 mặtwh Ázi2dLHm Dzi2dLHạ zi2dLHLa, châEhUmz3n oczfMmmày nhẹzi2dLH nhànoczfMmg cwhau lEhUmz3ại nhưwh lzi2dLHàn sózi2dLHng nước.

 

“La NhEhUmz3i bệnhzi2dLH szi2dLHao? Swhao lwhại tizi2dLHều tụEhUmz3y nhưzi2dLH vậy?”

 

******

 

Bó đuốzi2dLHc EhUmz3vẫn cháywh bênEhUmz3 whbức tườngoczfMm đá.

 

Dưới lzi2dLHòng đEhUmz3ất khônEhUmz3g khEhUmz3í ẩmEhUmz3 EhUmz3ướt manzi2dLHg thoczfMmeo mộtzi2dLH EhUmz3mùi EhUmz3mốc meo.

 

Nàng nwhgửa đầuEhUmz3 whnằm EhUmz3trên giườoczfMmng, vầnzi2dLHg toczfMmrán khẽwh coczfMmau lại:

 

“La Nhzi2dLHi rốwht cEhUmz3uộc whbị làoczfMmm saowh? VEhUmz3ì sao…oczfMm whta dườoczfMmng nhưwh đãoczfMm trảEhUmz3i quEhUmz3a mộtoczfMm giấcwh oczfMmmộng dàioczfMm, mwhà EhUmz3những EhUmz3gì zi2dLHtrong mzi2dLHộng zi2dLHlại chẳzi2dLHng thểoczfMm nzi2dLHhớ ra.”

 

Ám Dạwh LoczfMma zi2dLHnói: “Tỷwh ngzi2dLHã oczfMmbệnh, hônzi2dLH mEhUmz3ê mườizi2dLH whchín noczfMmăm rồi.oczfMm” TuyếtEhUmz3 nóiwh coczfMmho why, EhUmz3hồn phoczfMmách ÁmEhUmz3 zi2dLHDạ MinoczfMmh zi2dLHcần mộtoczfMm chútzi2dLH whthời goczfMmian EhUmz3mới cówh zi2dLHthể nhớoczfMm EhUmz3lại tEhUmz3oàn bzi2dLHộ nhữnoczfMmg chuyệwhn cũ.

 

“Mười chínoczfMm whnăm sawho…” NEhUmz3àng lặpoczfMm lại,EhUmz3 lắcEhUmz3 zi2dLHđầu EhUmz3cười khwhổ: “HènoczfMm EhUmz3chi tỷzi2dLH cảmEhUmz3 thấyoczfMm whtoàn thânEhUmz3 nhứcEhUmz3 EhUmz3mỏi, nwhhư khôEhUmz3ng phảioczfMm cEhUmz3ủa oczfMmbản toczfMmhân mwhình vậy.”

 

“Tỷ sẽoczfMm nhanoczfMmh chóngzi2dLH phụcwh zi2dLHhồi thôi.”EhUmz3 zi2dLHY swhẽ bắtzi2dLH NgâoczfMmn Tuyếtzi2dLH maEhUmz3u chówhng đuổwhi hwhồn pháchEhUmz3 nwhữ nhâEhUmz3n koczfMmia đi.

 

Nàng zi2dLHchăm whchú nhìwhn EhUmz3y, loczfMmo lắngoczfMm nóizi2dLH: zi2dLH“La Nhzi2dLHi, đệEhUmz3 cũEhUmz3ng oczfMmbị boczfMmệnh sao?”

 

“Không đwhâu, đệzi2dLH vzi2dLHẫn khỏe.”

 

Bàn zi2dLHtay nàEhUmz3ng nhEhUmz3ẹ noczfMmhàng vEhUmz3uốt vEhUmz3e khuwhôn mặtoczfMm toczfMmái nhợwht czi2dLHủa zi2dLHy: “Saozi2dLH khuzi2dLHôn mwhặt đzi2dLHệ lạwhi trắnwhg bệchwh vEhUmz3ậy? SaEhUmz3o tzi2dLHhân thểwh lạioczfMm goczfMmầy yzi2dLHếu zi2dLHthế? whLa whNhi củoczfMma twha làoczfMm mộoczfMmt thoczfMmiếu nzi2dLHiên thầEhUmz3n tházi2dLHi phzi2dLHi phàzi2dLHm mà.”wh BànEhUmz3 twhay nànwhg trắngwh trẻooczfMm whấm EhUmz3áp, cwhái vuốzi2dLHt whve dzi2dLHịu EhUmz3dàng đầwhy yêEhUmz3u thương.

 

Ám DoczfMmạ oczfMmLa nắwhm oczfMmtay nàngEhUmz3, zi2dLHáp lêoczfMmn khuwhôn mặwht mìnEhUmz3h, hwhơi thởwh EhUmz3y dồnEhUmz3 dập:

 

“Nói choczfMmo EhUmz3ta hayoczfMm, ngưoczfMmơi zi2dLHlà ai?”

 

Nàng kiwhnh ngạcwh nóEhUmz3i: EhUmz3“La Nhi?”

 

Ám zi2dLHDạ Lzi2dLHa thởoczfMm dốzi2dLHc: EhUmz3“Mau nówhi oczfMmcho oczfMmta, ngươEhUmz3i lEhUmz3à azi2dLHi, têEhUmz3n loczfMmà gì?”

 

Nàng EhUmz3lắc đầu,oczfMm czi2dLHười nói:EhUmz3 “Đzi2dLHứa nwhhóc oczfMmhư hỏngwh nwhày.” ToczfMmhấy why cốwh chấpEhUmz3 nhzi2dLHư vEhUmz3ậy, nàngoczfMm roczfMmốt cuộzi2dLHc oczfMmthỏa hiệpoczfMm,d whđưa oczfMmtay whlên oczfMmvuốt nhẹoczfMm chooczfMmp oczfMmmũi why, bấwht đắzi2dLHc oczfMmdĩ oczfMmnói: “Vậyzi2dLH đượcwh zi2dLHrồi, EhUmz3ta lEhUmz3à Bôzi2dLHi Nhi.”

 

Bôi Nhi….

 

Huyệt Tzi2dLHhiên LinEhUmz3h Cáiwh cwhủa zi2dLHÁm Dạzi2dLH LEhUmz3a phzi2dLHảng phoczfMmất EhUmz3như EhUmz3bị mộtEhUmz3 chưởngEhUmz3 đáEhUmz3nh trwhúng! NgoczfMmũ qzi2dLHuan oczfMmy rwhun rzi2dLHẩy, duwhng EhUmz3mạo oczfMmtà mỵzi2dLH cũnwhg bắtwh đwhầu vặnwh vẹo!oczfMm YếtoczfMm hzi2dLHầu cảmwh toczfMmhấy zi2dLHngòn ngoczfMmọn, whngực nEhUmz3hư zi2dLHcó mộwht coczfMmục máuEhUmz3 EhUmz3nóng EhUmz3muốn phuEhUmz3n ra!

 

Nàng lwhà Bwhôi Nhi.

 

Nàng lEhUmz3à Bôzi2dLHi Nwhhi whcủa y.

 

............

 

......

 

Trong EhUmz3ánh nắngoczfMm bwhan mai.

 

Nàng nhảywh múEhUmz3a bzi2dLHên zi2dLHbờ suối.

 

Giọt sươnoczfMmg trêzi2dLHn ngoczfMmọn czi2dLHỏ whbị gócwh váoczfMmy nàwhng czi2dLHuốn EhUmz3lên tạooczfMm thànhwh từzi2dLHng ángwh sưEhUmz3ơng twhrong suốt.

 

Y nEhUmz3ằm trzi2dLHên tEhUmz3hảm cỏoczfMm, miệngoczfMm nzi2dLHgậm cọngwh cwhỏ xaoczfMmnh, oczfMmngón tawhy thoczfMmưởng thứcEhUmz3 whmột oczfMmchén rượuzi2dLH hozi2dLHàng kzi2dLHim. Thzi2dLHân zi2dLHchén phảnoczfMm czi2dLHhiếu zi2dLHvũ điệwhu zi2dLHrung đwhộng tâoczfMmm EhUmz3can củoczfMma nàng.

 

“Này, zi2dLHta khônEhUmz3g mEhUmz3uốn gọizi2dLH ngươiEhUmz3 whlà tỷEhUmz3 twhỷ nữa.”

 

Y hoánzi2dLH hậoczfMmn nói.

 

Nàng vẫzi2dLHn tiếpzi2dLH tụzi2dLHc zi2dLHmúa, hòzi2dLHa vàowh dòzi2dLHng whchảy củawh dzi2dLHóng oczfMmsuối, hòwha vàwho thảoczfMmm cỏEhUmz3 xanhEhUmz3, hòwha vàEhUmz3o twhhế giớiEhUmz3 mỹzi2dLH lệEhUmz3 xEhUmz3ung quanhEhUmz3, chẳngEhUmz3 hềwh đểoczfMm ýoczfMm toczfMmới lờiwh nózi2dLHi trẻEhUmz3 czi2dLHon czi2dLHủa y.

 

“Ngươi cwhó ngEhUmz3he khônzi2dLHg đEhUmz3ó! SaEhUmz3u nwhày EhUmz3ta sẽwh khôoczfMmng gwhọi ngươiEhUmz3 loczfMmà tỷzi2dLH tỷEhUmz3 nwhữa!” zi2dLHY buồnzi2dLH rầuoczfMm xEhUmz3oay xoEhUmz3ay whchén rượu,oczfMm zi2dLHthấp gizi2dLHọng zi2dLHnói: “GọEhUmz3i ngươEhUmz3i lEhUmz3à tỷwh tzi2dLHỷ cứEhUmz3 oczfMmcó cảEhUmz3m giácwh oczfMmnhư mãioczfMm mwhãi khônoczfMmg lớEhUmz3n whlên được.”zi2dLH NàngEhUmz3 cànEhUmz3g nEhUmz3gày zi2dLHcàng xinwhh đẹp,EhUmz3 cEhUmz3hốn gEhUmz3iang oczfMmhồ ngwhày cũnwhg ngàyoczfMm oczfMmcàng nhioczfMmều nEhUmz3gười khuyEhUmz3nh đoczfMmảo zi2dLHvì sắoczfMmc đoczfMmẹp cwhủa nàng.

 

Y sợzi2dLH EhUmz3rằng trEhUmz3ong lòEhUmz3ng EhUmz3nàng mìnhwh mãwhi mEhUmz3ãi czi2dLHhỉ EhUmz3là mộtoczfMm đệwh đệ.

 

Nàng ngừngwh mEhUmz3úa, ngzi2dLHồi EhUmz3xuống EhUmz3bên nzi2dLHgười zi2dLHy. XooczfMma xooczfMma coczfMmhop mwhũi yzi2dLH, giọzi2dLHng nànEhUmz3g tựaEhUmz3 whnhư oczfMmđang lừazi2dLH mộtwh đứawh whtrẻ: “SaoczfMmo lạEhUmz3i khônoczfMmg vuEhUmz3i thế?”

 

Chén rượuEhUmz3 oczfMmkhông ngừngzi2dLH zi2dLHquay troEhUmz3ng tazi2dLHy y.

 

Hai mắtwh why tEhUmz3ỏa sángEhUmz3: “Sauwh zi2dLHnày zi2dLHta gọiwh oczfMmngươi whlà ‘BôiEhUmz3 NhoczfMmi’ nhé!zi2dLH” oczfMmChén rượwhu oczfMmbay múEhUmz3a whnhư whvũ EhUmz3điệu củaEhUmz3 nànwhg, cóoczfMm quawhng mawhng sángoczfMm lạn,oczfMm cózi2dLH lưngwh áooczfMm mảnhwh khảnh,oczfMm cówh lEhUmz3àn doczfMma zi2dLHmịn màzi2dLH. HơoczfMmn nữa,oczfMm zi2dLHchén rEhUmz3ượu EhUmz3trong twhay yEhUmz3, oczfMmy coczfMmó oczfMmthể khiếnEhUmz3 EhUmz3nó EhUmz3múa cũEhUmz3ng cóEhUmz3 thểoczfMm khwhiến nózi2dLH ngừwhng, lạoczfMmi whcó tzi2dLHhể EhUmz3dùng zi2dLHmôi nhấEhUmz3p nháp.

 

“Cái tênoczfMm kEhUmz3ỳ quoczfMmặc qwhuá.” Nàwhng vừaoczfMm cưEhUmz3ời whvừa lắczi2dLH đầu.

 

“Được không?oczfMm whNgươi oczfMmlàm ‘BôEhUmz3i Nhzi2dLHi’ củaEhUmz3 toczfMma nhEhUmz3é.” whY tớzi2dLHi gầnEhUmz3 nànzi2dLHg, áwhnh mắtzi2dLH bướngzi2dLH bỉnh.

 

Nhìn áwhnh mắtoczfMm ywh, nànEhUmz3g EhUmz3bỗng giậtwh mình.

 

Nàng zi2dLHbiết oczfMmy đãwh gEhUmz3iết rấwht nEhUmz3hiều ngườzi2dLHi, danoczfMmh tiwhếng Ámzi2dLH Hzi2dLHà oczfMmCung cũzi2dLHng đzi2dLHã lạiEhUmz3 vawhng dộiwh troczfMmong chốnzi2dLH giEhUmz3ang hồ,wh nEhUmz3hưng trEhUmz3ong lòwhng oczfMmnàng zi2dLHy vẫnzi2dLH chỉzi2dLH oczfMmlà mEhUmz3ột đứawh trẻ.

 

Nhưng oczfMmgiờ phúoczfMmt nàyoczfMm, EhUmz3ánh mắwht why oczfMmmang thezi2dLHo vEhUmz3ẻ nganwhg bướngwh kzi2dLHhó tả!

 

Có lzi2dLHẽ, Lzi2dLHa NhoczfMmi đwhã thựcwh soczfMmự trzi2dLHưởng thành.

 

Nàng nởwh noczfMmụ cườizi2dLH thậtzi2dLH EhUmz3dịu dànEhUmz3g: oczfMm“Ta làzi2dLH tỷEhUmz3 zi2dLHtỷ củaEhUmz3 EhUmz3đệ mà.”

 

“Bôi Nhiwh, oczfMmlàm oczfMmBôi Nhzi2dLHi coczfMmủa whta!” EhUmz3Y năwhn nỉ.

 

“Cái EhUmz3tên nàyEhUmz3 thwhật khEhUmz3ó nghe.”

 

“Dễ nghe!”

 

Nàng whvẫn lắcwh đầu.

 

Y EhUmz3tức whgiận, nắmEhUmz3 lEhUmz3ấy cằmEhUmz3 nàng:wh “NóEhUmz3i mauoczfMm! oczfMmNgươi đồEhUmz3ng ýoczfMm lwhàm BEhUmz3ôi oczfMmNhi whcủa ta.”

 

“La EhUmz3Nhi, EhUmz3đau EhUmz3quá.” NoczfMmàng EhUmz3rên rỉEhUmz3 nói.

 

“Đồng ýEhUmz3 whlàm BôEhUmz3i whNhi cwhủa tzi2dLHa, tzi2dLHa thwha chwho ngươi.”EhUmz3 whY cEhUmz3àng xiếtwh chặEhUmz3t tay.

 

“Không.”

 

Lửa giậnEhUmz3 zi2dLHbừng lEhUmz3ên, why đwhột nhiêzi2dLHn kéEhUmz3o noczfMmàng lạiEhUmz3 gzi2dLHần! EhUmz3Hơi thởEhUmz3 nóngEhUmz3 bỏwhng, bờEhUmz3 môizi2dLH why cáoczfMmch nàngEhUmz3 EhUmz3chỉ cówh mộtzi2dLH whtấc! zi2dLHVừa oczfMmthở hổEhUmz3n hEhUmz3ển, EhUmz3y vwhừa ghéoczfMm sátzi2dLH EhUmz3bờ môzi2dLHi đoczfMmỏ thắzi2dLHm củazi2dLH nàng!

 

“Làm BoczfMmôi oczfMmNhi coczfMmủa oczfMmta! Nếzi2dLHu khôwhng twha EhUmz3sẽ biếnEhUmz3 ngưzi2dLHơi thànzi2dLHh nữoczfMm EhUmz3nhân củazi2dLH ta!”

 

Ngày hôoczfMmm đó.

 

Nàng cEhUmz3uối cùnoczfMmg cũwhng phảiwh toczfMmhỏa hiệp.

 

......

 

............

 

Nước mwhắt EhUmz3Ám DạEhUmz3 zi2dLHLa đwhỏ nwhhư máu.

 

Y ôwhm lzi2dLHấy EhUmz3nàng, nưzi2dLHớc mắzi2dLHt nhưEhUmz3 haoczfMmi dzi2dLHòng oczfMmmáu chảyzi2dLH xuEhUmz3ống từEhUmz3 đEhUmz3ôi mắtzi2dLH whnhắm chặzi2dLHt củawh EhUmz3y. Màuzi2dLH đỏoczfMm zi2dLHcủa nướcwh whmắt, màEhUmz3u trzi2dLHắng bệchzi2dLH củazi2dLH hawhi goczfMmò mwhá, why khoczfMmông nénzi2dLH nổzi2dLHi EhUmz3bi EhUmz3thương tronwhg lwhòng nhwhư whmột bứwhc trEhUmz3anh qoczfMmuỷ dịwh đẹpoczfMm đẽEhUmz3 mEhUmz3à tEhUmz3hê lương.

 

Nàng yêuwh thươngwh EhUmz3vuốt whve yoczfMm: “LaoczfMm Nwhhi, zi2dLHxin lỗi.”

 

Y ômwh chặtEhUmz3 lwhấy nàng.

 

“Tỷ whngã bwhệnh zi2dLHhôn mêoczfMm đãzi2dLH mưzi2dLHời chíoczfMmn nămwh, đệoczfMm nhoczfMmất địnhzi2dLH EhUmz3rất vấwht EhUmz3vả đúngoczfMm không?”wh NEhUmz3àng thởoczfMm dàizi2dLH, cốoczfMm gắEhUmz3ng EhUmz3nở nụwh cười,EhUmz3 noczfMmgăn dòoczfMmng zi2dLHnước mắoczfMmt mìzi2dLHnh chảyoczfMm razi2dLH. “YEhUmz3ên tâmEhUmz3 đizi2dLH, giờoczfMm EhUmz3tỷ đãEhUmz3 oczfMmkhỏi EhUmz3rồi, tấzi2dLHt cảwh đềuzi2dLH soczfMmẽ whtốt hơn.”

 

Ám Dạwh whLa muzi2dLHốn oczfMmôm nànzi2dLHg vàooczfMm lòng.

 

Những whchuyện khzi2dLHác zi2dLHy đềuoczfMm khônoczfMmg muốnEhUmz3 nzi2dLHghĩ tới.

 

“Mười chínwh nămwh quzi2dLHa, đệEhUmz3 vẫEhUmz3n ởzi2dLH toczfMmrong ÁEhUmz3m HàoczfMm oczfMmCung EhUmz3sao?” NàngEhUmz3 nhzi2dLHẹ nhoczfMmàng hỏi.

 

“Ừ.”

 

“Luôn ởwh dướizi2dLH lòzi2dLHng đấtoczfMm, khEhUmz3ông thEhUmz3ấy áEhUmz3nh mặtzi2dLH trờEhUmz3i, khôngoczfMm chwhút khôzi2dLHng oczfMmkhí trzi2dLHong whlành, whhèn chwhi thoczfMmân thểEhUmz3 đệEhUmz3 cwhhẳng oczfMmhề whkhỏe zi2dLHmạnh, khuônwh mặtoczfMm cũngoczfMm EhUmz3u buồnoczfMm nhưwh vậywh.” NànEhUmz3g vuốtEhUmz3 voczfMme EhUmz3mái toczfMmóc zi2dLHdài củaEhUmz3 ywh. “ĐềuoczfMm làoczfMm lỗizi2dLH củazi2dLH ta.”

 

Bàn tazi2dLHy zi2dLHnàng nzi2dLHhẹ nhàEhUmz3ng làoczfMm vậy.

 

Từng oczfMmgiọt lệoczfMm đỏEhUmz3 nhzi2dLHư máuoczfMm củaoczfMm ÁoczfMmm DạEhUmz3 Lzi2dLHa từzi2dLH tzi2dLHừ oczfMmtrào ra.

 

“Không coczfMmần whđệ tiếwhp zi2dLHtục lwhuyện côngzi2dLH nữa,zi2dLH zi2dLHcũng whkhông cầnzi2dLH zi2dLHnghĩ cácwhh oczfMmđể ÁoczfMmm zi2dLHHà CunoczfMmg whxưng zi2dLHbá thiênoczfMm hEhUmz3ạ oczfMmnữa.” nànwhg ômwh lấyEhUmz3 yzi2dLH. “Lawh oczfMmNhi, tỷoczfMm tỷoczfMm muốnwh đệwh sEhUmz3ống thậtoczfMm hạnzi2dLHh phúc.”

 

******

 

Sáng sớmwh ngàwhy oczfMmhôm sau.

 

Như CEhUmz3a oczfMmmở whto whhai mắt.

 

Nàng cảmoczfMm tzi2dLHhấy toàwhn thânzi2dLH nhứcwh mỏwhi nhưoczfMm boczfMmị tróiwh mzi2dLHột đêm,zi2dLH zi2dLHbụng cũngoczfMm EhUmz3nặng tEhUmz3rĩu, whthở koczfMmhông rwha hơi.

 

Vừa oczfMmnhìn qua…

 

Nàng bỗnwhg EhUmz3dưng kinwhh hãi!

 

Ám DEhUmz3ạ EhUmz3La whghé đầuwh vwhào bEhUmz3ên goczfMmiường, toczfMmay troczfMmái nzi2dLHắm lấywh tawhy poczfMmhải nàngoczfMm, đầzi2dLHu gzi2dLHối lêwhn bụngzi2dLH nànzi2dLHg. EhUmz3Y nghwhỉ rzi2dLHất yzi2dLHên tĩnh,wh oczfMmkhuôn mặwht EhUmz3tái nhợtoczfMm phảzi2dLHng phấtwh EhUmz3như cwhó oczfMmthêm chzi2dLHút huyếtEhUmz3 sắc.

 

“Ngươi làzi2dLHm gìwh đó.”

 

Như oczfMmCa trừnEhUmz3g zi2dLHmắt nhzi2dLHìn Ázi2dLHm DạEhUmz3 oczfMmLa, dùnwhg đwhẩy whgạt EhUmz3y dậy.

 

Ám EhUmz3Dạ LEhUmz3a coczfMmhăm chEhUmz3ú nwhhìn ywh, hạtzi2dLH coczfMmhu whsa EhUmz3giữa EhUmz3trán dầwhn dầnwh chuyểnwh từoczfMm whđỏ tươizi2dLH sanwhg zi2dLHâm oczfMmu. whY đEhUmz3ứng bậzi2dLHt dậyzi2dLH, ánzi2dLHh mắtwh lzi2dLHé lênzi2dLH vzi2dLHẻ vEhUmz3ô tình,oczfMm cozi2dLHi whnàng nhEhUmz3ư kwhẻ thzi2dLHù khắwhc cốtEhUmz3 goczfMmhi tâm.

 

“Vì saEhUmz3o ngươizi2dLH zi2dLHlại twhrở lại.”

 

Giọng zi2dLHy trzi2dLHầm trầmoczfMm zi2dLHnhư EhUmz3đang nguyzi2dLHền rủa.

 

Như whCa giậwht mìnEhUmz3h. TrooczfMmng tEhUmz3hoáng chốc,wh nàwhng bỗnoczfMmg ngwhhĩ mzi2dLHình sẽzi2dLH oczfMmbị EhUmz3ánh EhUmz3mắt zi2dLHác độczi2dLH củaEhUmz3 EhUmz3y goczfMmiết chết.

 

“Chờ mộtoczfMm chút!”

 

Nàng gọoczfMmi Áwhm DEhUmz3ạ zi2dLHLa đangzi2dLH poczfMmhất oczfMmtay áooczfMm qwhuay đi:

 

“Ngươi đừzi2dLHng đi!”

 

Ám DEhUmz3ạ EhUmz3La kwhhông qzi2dLHuay whđầu oczfMmlại, oczfMmy đzi2dLHã khôzi2dLHng toczfMmhể doczfMmễ dàngzi2dLH thwha thứEhUmz3 nếEhUmz3u thấyEhUmz3 mwhặt nàng.

 

Như zi2dLHCa nóioczfMm: wh“Hôm EhUmz3nay đzi2dLHã làzi2dLH nEhUmz3gày tzi2dLHhứ mười.zi2dLH zi2dLHTa mwhuốn gặEhUmz3p NgọcEhUmz3 zi2dLHsư huynh.”

 

Ám zi2dLHDạ LEhUmz3a coczfMmười lạnoczfMmh nói:

 

“Nhìn twhhấy hắoczfMmn ngưEhUmz3ơi whsẽ hốoczfMmi hận.”

 

Như EhUmz3Ca cảzi2dLH kinEhUmz3h nóoczfMmi: “NoczfMmgươi đzi2dLHã oczfMmlàm whgì vớioczfMm EhUmz3sư huoczfMmynh EhUmz3của ta?!”

 

Ám Dạzi2dLH whLa nzi2dLHhíu whmày nói:EhUmz3 “Kẻzi2dLH whdám oczfMmlừa goczfMmạt phảnoczfMm bộiEhUmz3 zi2dLHta coczfMmhỉ cówh thểwh oczfMmsống toczfMmrong đzi2dLHịa ngục.”

 

Như oczfMmCa cắwhn môwhi, cốwh gắngwh EhUmz3kiềm cEhUmz3hế thâEhUmz3n whthể đanzi2dLHg oczfMmrun rẩEhUmz3y czi2dLHủa mình.

 

“Ta muzi2dLHốn gặpwh EhUmz3sư huynh.”

 

******

 

Làn nwhước Ámwh Hàzi2dLH chậzi2dLHm rwhãi chảyzi2dLH xuôizi2dLH trênEhUmz3 mặzi2dLHt đất.

 

Xung quzi2dLHanh EhUmz3đều làoczfMm bónEhUmz3g tối,zi2dLH EhUmz3chỉ cóoczfMm ánhzi2dLH whlửa whu áwhm troczfMmên bứoczfMmc tườngoczfMm choczfMmiếu xuốngEhUmz3 whmặt nwhước. Mwhặt EhUmz3nước ÁEhUmz3m HoczfMmà cũoczfMmng zi2dLHmột zi2dLHmàu đzi2dLHen, nwhgẫu nhiênzi2dLH lwhóe zi2dLHlên whmột tiEhUmz3a runwhg EhUmz3động tựaEhUmz3 oczfMmnhư ázi2dLHng mâyzi2dLH đenEhUmz3 viEhUmz3ền vàng.

 

Trong bózi2dLHng tốiwh tĩnzi2dLHh mịch.

 

Trái twhim Nzi2dLHhư CoczfMma choczfMmậm rãoczfMmi tzi2dLHrầm xuwhống, mộtzi2dLH cảEhUmz3m oczfMmgiác sợEhUmz3 hEhUmz3ãi whhít thởzi2dLH khônzi2dLHg toczfMmhông khizi2dLHến EhUmz3cổ họngzi2dLH nàzi2dLHng khôzi2dLH khEhUmz3ốc. HEhUmz3ai châwhn muwhốn noczfMmhanh chóngzi2dLH chEhUmz3ạy tớoczfMmi củaoczfMm whnàng nặnzi2dLHg nzi2dLHhư đeoczfMmo trì.

 

Nàng đEhUmz3ã EhUmz3thấy NgọoczfMmc EhUmz3Tự Hàn.

 

Y ngồwhi tEhUmz3rên chiếczi2dLH whxe whlăn bằngzi2dLH gzi2dLHỗ, tấmoczfMm áoczfMmo xanwhh oczfMmnhư ngoczfMmọc, noczfMmụ cườEhUmz3i vẫnwh yzi2dLHên tĩnzi2dLHh nhzi2dLHư whxưa. CEhUmz3ó lẽEhUmz3 vìwh đãzi2dLH oczfMmlâu whchưa toczfMmhấy ázi2dLHnh mặtwh toczfMmrời, lànEhUmz3 oczfMmda why táiEhUmz3 nhwhợt, thânwh zi2dLHthể whcũng cwhàng thoczfMmêm zi2dLHgầy gzi2dLHò szi2dLHo vwhới trưoczfMmớc đây.

 

Y oczfMmđang hEhUmz3o khan.

 

Cơn hEhUmz3o kịchoczfMm loczfMmiệt khiEhUmz3ến zi2dLHbả vEhUmz3ai EhUmz3y EhUmz3rung ruoczfMmng, tựawh hồwh nEhUmz3hư cảwh phổzi2dLHi EhUmz3y cũngwh whmuốn oczfMmho whra. ChoczfMmiếc khEhUmz3ăn lụaEhUmz3 zi2dLHche tzi2dLHrên bờEhUmz3 mwhôi đãwh lấmoczfMm tấmoczfMm máu.

 

Ngọc EhUmz3Tự Hwhàn nhưoczfMm vậyoczfMm khiếnwh EhUmz3Như zi2dLHCa whcảm thấyoczfMm hoảnwhg hốt…

 

Y lúczi2dLH nàoEhUmz3 cũwhng cóoczfMm tzi2dLHhể mấtzi2dLH đi!

 

Như CEhUmz3a kizi2dLHnh hãoczfMmi, quátoczfMm lEhUmz3ên vớzi2dLHi Ámzi2dLH Dạzi2dLH LaEhUmz3: “Ngưzi2dLHơi đãoczfMm làmoczfMm gzi2dLHì szi2dLHư huoczfMmynh cEhUmz3ủa ta?”

 

Ám Dwhạ Lwha zi2dLHcười oczfMmnhẹ nói:zi2dLH zi2dLH“Hắn zi2dLHvốn whlà mộtzi2dLH kẻzi2dLH oczfMmtàn zi2dLHphế bzi2dLHệnh tzi2dLHật, giờzi2dLH chẳngEhUmz3 qzi2dLHua zi2dLHchỉ tEhUmz3rở lạiEhUmz3 bộEhUmz3 dángzi2dLH trướEhUmz3c đâyoczfMm màoczfMm thôi.”

 

Không…

 

Không đúng!

 

Như whCa cảmEhUmz3 thấEhUmz3y cówh điểmzi2dLH khoczfMmông đúng!

 

Mọi chuyệnwh tuyệtwh đốoczfMmi khôngoczfMm đơzi2dLHn gioczfMmản nEhUmz3hư whÁm DEhUmz3ạ zi2dLHLa EhUmz3nói được!

 

Như Czi2dLHa oczfMmđi vwhề whphía Nwhgọc TựoczfMm Hàn.

 

Nàng gọiEhUmz3 têzi2dLHn ywh: wh“Sư hoczfMmuynh…. Sưzi2dLH huyoczfMmnh?!” Thazi2dLHnh zi2dLHâm củazi2dLH nEhUmz3àng lzi2dLHớn oczfMmdần nhoczfMmưng EhUmz3y lạiwh chEhUmz3ẳng hwhề zi2dLHnghe thấy!

 

Ngọc TựoczfMm Hànwh lạioczfMm ho.

 

Y poczfMmhảng oczfMmphất whnhư oczfMmkhông EhUmz3hề cảmoczfMm nhoczfMmận đượczi2dLH thoczfMmế giớwhi bêwhn ngoài.

 

Như Czi2dLHa bắzi2dLHt đầuoczfMm rwhun rẩy.

 

Nước Ámzi2dLH zi2dLHHà vẫnoczfMm tăwhm tốiwh zi2dLHtĩnh mịch.

 

Ám zi2dLHDạ Lzi2dLHa cưzi2dLHời whlớn, vzi2dLHô cùnEhUmz3g đoczfMmắc ý:oczfMm “KhôngEhUmz3 oczfMmchỉ lỗoczfMm whtai zi2dLHy đãoczfMm mấwht đizi2dLH thwhính gzi2dLHiác, hoczfMmai chwhân oczfMmy oczfMmcũng khôwhng thoczfMmể zi2dLHđi lạiwh được.”

 

Như Czi2dLHa chzi2dLHe miệng.

 

Giờ poczfMmhút whnày, nwhàng zi2dLHvô cùngzi2dLH thốoczfMmng hậnEhUmz3 whÁm DoczfMmẠ La.

 

Nàng kwhhông nzi2dLHgờ moczfMmột ngwhười coczfMmó thEhUmz3ể làmwh rwha chuywhện tànwh nhẫnwh nEhUmz3hư voczfMmậy! Đzi2dLHầu tizi2dLHên zi2dLHlà gioczfMmúp Ngzi2dLHọc Tựzi2dLH HoczfMmàn cówh thwhể nghoczfMme, cóoczfMm twhhể EhUmz3đi lại,zi2dLH kwhhiến oczfMmy khỏoczfMme mạnhzi2dLH oczfMmnhư ngườizi2dLH whbình thzi2dLHường, oczfMmsau đówh oczfMmlại EhUmz3cướp đoạtoczfMm tấtzi2dLH czi2dLHả đi!

 

Am Dzi2dLHạ LoczfMma cườiEhUmz3 lênwh hwha hả:

 

“Như vzi2dLHậy moczfMmà đãwh zi2dLHgọi zi2dLHlà tEhUmz3àn nhẫnzi2dLH soczfMmao? NgươiEhUmz3 oczfMmcũng quoczfMmá xeoczfMmm thườngwh zi2dLHta rồi!”

 

Như CEhUmz3a lạnhEhUmz3 cảEhUmz3 người.

 

Cảm giáoczfMmc zi2dLHsợ EhUmz3hãi zi2dLHvà điEhUmz3ềm zi2dLHgở nEhUmz3hư hốzi2dLH băzi2dLHng oczfMmđông cứngwh EhUmz3cả ngườEhUmz3i nàng!

 

Ám DoczfMmạ EhUmz3La nởwh nụzi2dLH cườzi2dLHi đazi2dLH EhUmz3tình: “NgươiEhUmz3 nhìEhUmz3n oczfMmhai mắtzi2dLH hắnwh xemwh, đôiEhUmz3 mắtoczfMm toczfMmuấn túzi2dLH ấyoczfMm, đôEhUmz3i mắtwh ôzi2dLHn nzi2dLHhu nhoczfMmư nướcEhUmz3 mùEhUmz3a xuoczfMmân ấy…”

 

Ngọc Tựzi2dLH zi2dLHHàn lwhại hooczfMm, EhUmz3y ngẩnwhg đầuEhUmz3 EhUmz3về whphía zi2dLHNhư Czi2dLHa, dưEhUmz3ờng nhưEhUmz3 oczfMmy cwhảm giáwhc đượwhc gzi2dLHì đó,oczfMm chânwh màzi2dLHy khẽEhUmz3 cawhu lại.

 

Nhưng, why khônoczfMmg tháoczfMmy nàng.

 

Đôi mắtwh why zi2dLHvẫn tuoczfMmấn tEhUmz3ú nwhhư xưa,wh nhưnzi2dLHg, zi2dLHđã khzi2dLHông EhUmz3còn thấywh bấtEhUmz3 cứwh toczfMmhứ oczfMmgì nữa!

 

Như zi2dLHCa oczfMmcàng zi2dLHlúc càngwh kiEhUmz3nh hãi.

 

Cuối cùng…

 

Nước mắtzi2dLH chảyoczfMm xEhUmz3uống nhưzi2dLH mưawh trênzi2dLH khuôwhn mặtoczfMm nàng.

 

Y khôEhUmz3ng nhìwhn thấy.

 

Ám DạEhUmz3 zi2dLHLa đãzi2dLH boczfMmiến twhhế giớwhi củazi2dLH why thàEhUmz3nh mộtoczfMm zi2dLHmàu đen.

 

Ám whDạ whLa nEhUmz3gửi EhUmz3ngửi hươngzi2dLH rEhUmz3ượu twhrong chézi2dLHn hwhoàng kiwhm, tiếcoczfMm nuoczfMmối nói:

 

“Thật whkỳ lạwh, voczfMmì szi2dLHao mwhột kẻzi2dLH tànzi2dLH tậzi2dLHt nzi2dLHhưu zi2dLHy lạoczfMmi czi2dLHó kEhUmz3hí chấoczfMmt hwhoàn mỹoczfMm nhưEhUmz3 toczfMmhế kzi2dLHia chứ?wh NếoczfMmu oczfMmy whchưa từngzi2dLH phảnzi2dLH EhUmz3bộ zi2dLHta vậyzi2dLH sẽoczfMm làwh mzi2dLHột nEhUmz3am tửwh moczfMmê ngưoczfMmời twhới mứczi2dLH nào.”

 

Như EhUmz3Ca ngồiEhUmz3 xổoczfMmm xuống.

 

Nàng ngồiwh trướcwh mặzi2dLHt NgEhUmz3ọc oczfMmTự Hàn,oczfMm laoczfMmu sạcwhh EhUmz3lệ vzi2dLHương trzi2dLHên khuoczfMmôn mwhặt mìEhUmz3nh, cốEhUmz3 gắnzi2dLHg nởEhUmz3 mộoczfMmt nụwh cười.

 

“Sư hwhuynh, oczfMmmuội EhUmz3tới rồi.”zi2dLH Nàngwh nhẹEhUmz3 nhEhUmz3àng gọi.EhUmz3 “MuEhUmz3ội làwh whCa Nhzi2dLHi đâzi2dLHy, muộiwh tớizi2dLH thăoczfMmm huwhynh…. HuynhoczfMm…. EhUmz3Sao whlại zi2dLHho oczfMmnặng vậywh chứ?”

 

Ngọc TEhUmz3ự HànoczfMm chẳngwh whhề cửoczfMm động.

 

Y khoczfMmông noczfMmghe thấy.

 

Cũng khôngEhUmz3 nhìEhUmz3n thấy.

 

Như oczfMmCa nhEhUmz3ẹ nhzi2dLHàng zi2dLHcầm EhUmz3tay ywh, ghéoczfMm whsát vàwho đầuzi2dLH gốioczfMm EhUmz3y: “Huynzi2dLHh đúnoczfMmg làoczfMm mộtwh soczfMmư huynEhUmz3h xấu.wh LầnEhUmz3 zi2dLHnào cũngEhUmz3 đồngwh ýzi2dLH sẽzi2dLH zi2dLHtự chiếuoczfMm cốzi2dLH bảnzi2dLH oczfMmthân, nhưngwh lzi2dLHại EhUmz3chẳng lầnwh EhUmz3nào làmEhUmz3 được.”wh zi2dLHHai máEhUmz3 nwhàng cọoczfMm lêwhn đầuoczfMm gốoczfMmi zi2dLHy, khiếnwh xEhUmz3iêm oczfMmy hEhUmz3út koczfMmhô nưoczfMmớc mắEhUmz3t nwhàng. “HuynhEhUmz3 cówh whbiết khzi2dLHông? ĐôiEhUmz3 EhUmz3khi muEhUmz3ội thựcoczfMm EhUmz3sự rấoczfMmt giậwhn huywhnh, gwhiận twhới zi2dLHmức khônwhg bazi2dLHo giờwh muốEhUmz3n đEhUmz3ể oczfMmý tớzi2dLHi huEhUmz3ynh nữa.zi2dLH Szi2dLHao whhuynh lạzi2dLHi luônwh khôEhUmz3ng quzi2dLHan tâoczfMmm toczfMmới EhUmz3bản zi2dLHthân oczfMmmình nhưEhUmz3 vậyoczfMm kioczfMma chứ?”

 

Bàn tzi2dLHay whNgọc TEhUmz3ự Hàzi2dLHn giậtzi2dLH giật.

 

Khuôn mặoczfMmt EhUmz3y lộEhUmz3 vẻoczfMm nzi2dLHghi hoặc.

 

Y coczfMmố oczfMmgắng nóiwh chuyệnwh, yoczfMmết hzi2dLHầu EhUmz3rung ruoczfMmng noczfMmhưng tEhUmz3hanh âmwh tạoczfMmo roczfMma chỉoczfMm lEhUmz3à whtiếng “A…”EhUmz3 khoczfMmàn khàn.

 

Giọng EhUmz3nói oczfMmcủa oczfMmy whcũng bịzi2dLH cưwhớp đi.

 

Y zi2dLHđã whkhông toczfMmhể noczfMmói đượcwh nữaoczfMm rồi.

 

......

 

Ngày ấy.

 

Ám whDạ zi2dLHLa whcười EhUmz3lên EhUmz3điên cuồngzi2dLH: “Mộtwh têEhUmz3n tàEhUmz3n zi2dLHphế khônEhUmz3g ngEhUmz3ờ cũnwhg doczfMmám phảnEhUmz3 bội,wh oczfMmlừa dEhUmz3ối oczfMmta? EhUmz3Ha hwha haEhUmz3, ngươioczfMm khoczfMmông quzi2dLHan tâmEhUmz3 tớioczfMm oczfMmtai zi2dLHvà chânwh củawh mìnwhh EhUmz3đúng không?EhUmz3 VậEhUmz3y hEhUmz3ãy EhUmz3để chwhúng mấtwh EhUmz3đi cùEhUmz3ng đôEhUmz3i mắzi2dLHt ngươzi2dLHi đi!”

 

Công lựzi2dLHc củaoczfMm Ngzi2dLHọc Tzi2dLHự hàoczfMmn đãoczfMm bwhị Ázi2dLHm whDạ zi2dLHLa hủzi2dLHy đi.

 

Y trầmEhUmz3 mặc.

 

Y dùnoczfMmg tEhUmz3hời whkhắc cuốizi2dLH cùnzi2dLHg, cảmEhUmz3 oczfMmthụ cảwhm giáEhUmz3c đEhUmz3ứng zi2dLHthẳng bằngEhUmz3 hEhUmz3ai chân,wh cảmwh thụoczfMm EhUmz3thanh âoczfMmm zi2dLHcủa nướczi2dLH swhông vàoczfMm oczfMmgió, cwhảm thoczfMmụ thếzi2dLH zi2dLHgiới màoczfMm why coczfMmòn coczfMmó thểwh thấoczfMmy. zi2dLHY whcòn muEhUmz3ốn gọiEhUmz3 têwhn củwha nànwhg mộzi2dLHt lầoczfMmn cuối.

 

Nếu coczfMmó thểEhUmz3 cEhUmz3họn, why khzi2dLHông muốnwh sẽwh lạiwh tànEhUmz3 phế.

 

Cảm tzi2dLHhụ whthế giớzi2dLHi tươioczfMm đẹpoczfMm EhUmz3cùng sưzi2dLH muzi2dLHội mỹzi2dLH lệoczfMm lEhUmz3à vậy,EhUmz3 why khôngwh muốnwh trởwh lwhại làmwh mộzi2dLHt kEhUmz3ẻ tànoczfMm zi2dLHphế zi2dLHvô dụng.

 

Ánh szi2dLHáng twhhản nhiênwh whnhư ngọcoczfMm toáwht oczfMmra trêEhUmz3n hEhUmz3àng EhUmz3lông zi2dLHmy củaoczfMm y.

 

Y yêwhn lặngzi2dLH phảwhng phwhất nhzi2dLHư khônzi2dLHg hwhề qoczfMmuan twhâm zi2dLHtai ươwhng sẽzi2dLH zi2dLHphủ xuốngEhUmz3 whngười zi2dLHy nhưoczfMm thoczfMmế nào.

 

Ý twhhức whcuối cùwhng lwhà đôiwh EhUmz3mắt đỏoczfMm tươEhUmz3i điEhUmz3ên cuồngzi2dLH củawh Áwhm DạEhUmz3 La…

 

“Ngươi sẽzi2dLH mấwht đizi2dLH haEhUmz3i châEhUmz3n, mấtwh whđi lỗEhUmz3 taizi2dLH, mấtzi2dLH điEhUmz3 ánzi2dLHh mắt,oczfMm mấoczfMmt oczfMmđi gizi2dLHọng nói,wh bệnhwh tậoczfMmt EhUmz3sẽ ngàwhy zi2dLHngày đêmzi2dLH đêmzi2dLH xzi2dLHâm lEhUmz3ấn thânwh thểzi2dLH ngưEhUmz3ơi. Nhưngzi2dLH ngươEhUmz3i szi2dLHẽ EhUmz3không thzi2dLHể chếoczfMmt, coczfMmho tớzi2dLHi trướcoczfMm kwhhi sinzi2dLHh mạnoczfMmg ngươioczfMm koczfMmết thúc,zi2dLH ngươwhi sEhUmz3ẽ zi2dLHphải nếmEhUmz3 thửEhUmz3 cảmEhUmz3 giáoczfMmc sốnEhUmz3g oczfMmkhông bằoczfMmng choczfMmết whtrong địawh ngục!”

 

......

 

Đau đớwhn noczfMmhư muốwhn whxé EhUmz3nát ngwhực EhUmz3Như Ca!

 

Nàng chưawh bzi2dLHao gwhiờ hậnoczfMm mEhUmz3ột ngườiwh tớwhi vậy!

 

Nàng hậnEhUmz3 ÁmEhUmz3 DạEhUmz3 La!

 

Nàng muoczfMmốn đemzi2dLH tEhUmz3oàn bộzi2dLH nhữngwh đauwh khổEhUmz3 mEhUmz3à EhUmz3Ngọc TựoczfMm oczfMmHàn zi2dLHphải cwhhịu đựngEhUmz3 zi2dLHtrả zi2dLHlại EhUmz3cho oczfMmÁm whDạ whLa gấpwh ngàwhn vạnEhUmz3 lần!

 

Nàng whđã bzi2dLHiết coczfMmái gìoczfMm EhUmz3gọi lzi2dLHà coczfMmừu hận!

 

Cừu hoczfMmận chínhoczfMm lEhUmz3à khônwhg tiếczi2dLH mọiwh thoczfMmủ đoạn,oczfMm khiếzi2dLHn kwhẻ whđã lEhUmz3àm toczfMmổn thzi2dLHương nzi2dLHgười oczfMmmình EhUmz3yêu mếnzi2dLH oczfMmđau đớEhUmz3n EhUmz3gấp bội!

 

Như Czi2dLHa vùzi2dLHi EhUmz3mặt zi2dLHvào oczfMmlòng boczfMmàn tzi2dLHay Ngọcwh EhUmz3Tự Hàn.

 

Nàng khóc.

 

Nước mắEhUmz3t choczfMmảy xoczfMmuống oczfMmkhiến lònoczfMmg bwhàn toczfMmay EhUmz3y lạnhzi2dLH buốt.

 

Ngọc TEhUmz3ự oczfMmHàn lộoczfMm vẻEhUmz3 zi2dLHxúc EhUmz3động, thâzi2dLHn thEhUmz3ể zi2dLHy nghEhUmz3iêng vềEhUmz3 poczfMmhía twhrước, ngózi2dLHn tazi2dLHy rEhUmz3un ruzi2dLHn chạoczfMmm oczfMmvào ngườEhUmz3i zi2dLHnàng! whY zi2dLHchạm EhUmz3vào dzi2dLHòng oczfMmlệ ràzi2dLHn rụawh coczfMmùng làoczfMmn EhUmz3da lạnwhh lẽoEhUmz3 zi2dLHbi ai.

 

Như Czi2dLHa vừazi2dLH kwhhóc vừaoczfMm hôzi2dLH: “LÀwh mzi2dLHuội! whSư hwhuynh, làzi2dLH moczfMmuội đây!”

 

Nàng sợoczfMm hãi.

 

Nàng szi2dLHợ EhUmz3đây làEhUmz3 lầnoczfMm cuốioczfMm EhUmz3gặp đưzi2dLHợc y.

 

Còn ywh, lEhUmz3ại khônoczfMmg thểwh thEhUmz3ấy nàngEhUmz3, khônwhg thểzi2dLH EhUmz3nghe đEhUmz3ược whnàng nówhi, tEhUmz3hậm cEhUmz3hí czi2dLHòn khôngEhUmz3 biEhUmz3ết nEhUmz3àng đãEhUmz3 tới.

 

Ngọc TựEhUmz3 Hzi2dLHàn EhUmz3lại hwho kịchwh liệt.

 

Máu tươiwh EhUmz3từ khóeoczfMm môiEhUmz3 EhUmz3y cEhUmz3hảy raEhUmz3, oczfMmy coczfMmố gắwhng muốoczfMmn nóiwh EhUmz3gì đózi2dLH nhưngzi2dLH đổiwh lạizi2dLH chỉzi2dLH whlà cơwhn hwho càngwh thêmEhUmz3 EhUmz3mãnh liệt.

 

“Muội loczfMmà EhUmz3Ca Nhi…”EhUmz3 EhUmz3Nàng EhUmz3vừa khóEhUmz3c vừaoczfMm ômoczfMm lấywh eEhUmz3o củzi2dLHa yzi2dLH. “Swhư huoczfMmynh, oczfMmhuynh biếzi2dLHt làzi2dLH muộiwh đúngwh không?wh zi2dLHMuội whrất sợ…EhUmz3 whsư huynEhUmz3h, muộioczfMm thựcwh sựEhUmz3 rấtoczfMm sợ…”

 

Nước mắwht chảyEhUmz3 dzi2dLHài trênoczfMm khuzi2dLHôn moczfMmặt nànoczfMmg: zi2dLH“Huynh whnhìn muộioczfMm mộtzi2dLH cáwhi cóoczfMm đượcwh khônoczfMmg? EhUmz3Muội mwhuốn nzi2dLHghe huyEhUmz3nh EhUmz3nói… SưoczfMm huynoczfMmh… huyzi2dLHnh zi2dLHđừng làwhm oczfMmmuội sợ…”

 

Máu czi2dLHủa EhUmz3y whbắn zi2dLHlên ngEhUmz3ười nàng.

 

Nỗi sợzi2dLH EhUmz3khiến nzi2dLHàng noczfMmói nănEhUmz3 lộnoczfMm xộoczfMmn, zi2dLHnỗi sợzi2dLH khEhUmz3iến zi2dLHnàng nhEhUmz3ư mộtzi2dLH whđứa toczfMmrẻ EhUmz3không hiểuEhUmz3 chuyện.

 

Nàng oczfMmkhóc tớioczfMm mứcwh coczfMmả ngwhười lạnoczfMmh ngắt.

 

Một bzi2dLHàn whtay ôEhUmz3n noczfMmhu lEhUmz3au đizi2dLH oczfMmgọt nướcEhUmz3 mắwht vưzi2dLHơng toczfMmrên whkhuôn zi2dLHmặt nàng.

 

Sau oczfMmđó, why bếwh nEhUmz3àng lên.

 

Y ômwh nEhUmz3àng tzi2dLHrong lòEhUmz3ng zi2dLHmình, ôEhUmz3n nwhhu whan ủEhUmz3i nzi2dLHàng. oczfMmCổ oczfMmhọng zi2dLHy whphát oczfMmra âmEhUmz3 tEhUmz3hanh kzi2dLHhàn khàwhn đứtwh quoczfMmãng, nhưngwh whcẩn thậnzi2dLH EhUmz3nghe lEhUmz3ại, đóEhUmz3 loczfMmà mộtzi2dLH EhUmz3bài EhUmz3hát choczfMmẳng whcó zi2dLHnhịp điệu.

 

Y vỗwh vềwh nàng.

 

Hai oczfMmngón taoczfMmy gwhầy gõoczfMm EhUmz3vẽ nhữnzi2dLHg đưEhUmz3ờng EhUmz3nét kỳoczfMm whdị trzi2dLHên lzi2dLHưng nàng.

 

Bị oczfMmy whôm whlấy, nàngEhUmz3 zi2dLHcàng khoczfMmóc lớn.

 

Y đaoczfMmng vẽzi2dLH gzi2dLHì twhrên lưngzi2dLH nàng?

 

Đột nhiên,zi2dLH EhUmz3nàng ngừzi2dLHng thở…

 

Y đanwhg viết…

 

“Ca Nhi.”

 

Trong whlòng oczfMmy, nàngEhUmz3 zi2dLHra sứEhUmz3c gwhật đầu:wh “Lzi2dLHà muộiwh! MEhUmz3uội làEhUmz3 Czi2dLHa Nhi!”zi2dLH ÔngoczfMm oczfMmtrời EhUmz3ơi, oczfMmy bioczfMmết lzi2dLHà nàng!

 

Ngọc Tựwh HànoczfMm trấnoczfMm EhUmz3an whnàng, oczfMmtiếp tụcwh viếzi2dLHt loczfMmên EhUmz3lưng nàng:

 

“Đừng sợ.”

 

Nàng vừaoczfMm khówhc vừEhUmz3a cwhười, kzi2dLHéo tEhUmz3ay trEhUmz3ái oczfMmy ápwh lwhên đôizi2dLH zi2dLHmôi mwhình, gwhiúp oczfMmy wh“nghe” thấzi2dLHy mìnEhUmz3h nói:

 

“ừ, muộiwh khôngEhUmz3 sợ.”

 

“Muội coczfMmó kwhhỏe không?”

 

“Muội vẫwhn khỏe.”

 

“Sao lEhUmz3ại khóc?”

 

“Được thấywh oczfMmhuynh toczfMmhật vzi2dLHui.” oczfMmNàng áoczfMmp taoczfMmy oczfMmy whlại gwhần môioczfMm mìnhEhUmz3 thêEhUmz3m, cEhUmz3hăm chúzi2dLH nhzi2dLHìn oczfMmy: zi2dLH“Sư huynoczfMmh, whmuội nhớoczfMm huynh…”

 

Ngọc oczfMmTự HànEhUmz3 nởEhUmz3 EhUmz3nụ cười,wh mộwht EhUmz3nụ cườioczfMm ôwhn nhwhu toEhUmz3át zi2dLHra từwh đôizi2dLH mắtzi2dLH whkhông EhUmz3còn whtiêu cự.

 

Ngón oczfMmtay why zi2dLHnhẹ nhànoczfMmg nhưzi2dLH làEhUmz3n goczfMmió mùawh thu:

 

“Thật vEhUmz3ui vEhUmz3ì moczfMmuội cònwh nhớwh huynh.”

 

Như Cwha haEhUmz3i mátEhUmz3 đẫEhUmz3m lệ,oczfMm nànzi2dLHg nhìoczfMmn oczfMmy, nắmzi2dLH lấyzi2dLH ngEhUmz3ón tawhy why, EhUmz3cúi đầuEhUmz3 hônwh whlên ngónwh tayoczfMm, lênwh lònzi2dLHg bàzi2dLHn whtay đó.

 

Nàng hônwh lòzi2dLHng bEhUmz3àn taEhUmz3y EhUmz3y twhhật lau.

 

Ngọc EhUmz3Tự EhUmz3Hàn EhUmz3đầu whtiên làEhUmz3 gwhiật mình,EhUmz3 szi2dLHau đózi2dLH, oczfMmy nwhhắm zi2dLHmắt lại,wh nướcwh EhUmz3mắt lặngoczfMm whlẽ chảEhUmz3y xuống.

 

Nàng đangzi2dLH vwhiết trooczfMmng lònzi2dLHg bEhUmz3àn EhUmz3tay zi2dLHy bwha chữ:

 

“Căn nhzi2dLHà trúc.”

 

******

 

Ngày hôzi2dLHm sau.

 

Tuyết hozi2dLHan hỷzi2dLH vỗoczfMm whvề tzi2dLHhành HồngEhUmz3 NEhUmz3gọc Phượngwh CầoczfMmm mEhUmz3à mìwhnh EhUmz3yêu thízi2dLHch, EhUmz3nhẹ nwhhàng thổiwh lớoczfMmp twhro bụizi2dLH trêwhn zi2dLHdây, ngónoczfMm tazi2dLHy oczfMmy EhUmz3khảy nêzi2dLHn nhữngzi2dLH nốtoczfMm nhEhUmz3ạc tuyệzi2dLHt mỹ.

 

Tuyết vừaoczfMm đàoczfMmn vừawh cưzi2dLHời nóEhUmz3i: “Độzi2dLHt nhiêoczfMmn zi2dLHlại cóoczfMm EhUmz3hảo tzi2dLHâm trảoczfMm lạzi2dLHi đànwh cầmoczfMm czi2dLHho tawh, zi2dLHTiểu LoczfMma noczfMmhất địnzi2dLHh làoczfMm cówh whviệc cEhUmz3ần zi2dLHnhờ rồi.”

 

Ám Dạwh LoczfMma cũzi2dLHng oczfMmcười, giọngoczfMm zi2dLHnói EhUmz3dụ hoEhUmz3ặc: “Khôzi2dLHng cEhUmz3hỉ EhUmz3như vwhậy, oczfMmta cònoczfMm cwhó oczfMmthể giúEhUmz3p ngươiEhUmz3 khôwhi phzi2dLHục coczfMmông lzi2dLHực tizi2dLHên nhâEhUmz3n, whcải oczfMmtạo lạioczfMm tEhUmz3hân thểEhUmz3 tiEhUmz3ên nhânoczfMm bấtzi2dLH tử.”

 

Tuyết nhoczfMmìn yEhUmz3, cEhUmz3ười nhzi2dLHư hwhoa EhUmz3nở: “Ngươizi2dLH mwhuốn gì.”

 

“Khiến nàEhUmz3ng oczfMmtrở vềoczfMm, khiEhUmz3ến nàwhng oczfMmta hoEhUmz3àn whtoàn rờwhi đi.”

 

Tuyết whđương zi2dLHnhiên bzi2dLHiết haoczfMmi chữoczfMm EhUmz3nàng zi2dLHđó cEhUmz3hỉ whai. “Ngưzi2dLHơi whcũng quoczfMmá nEhUmz3óng lòoczfMmng EhUmz3đó. EhUmz3Nàng tEhUmz3a cưEhUmz3 ngụzi2dLH trzi2dLHong cơzi2dLH thểwh whđó oczfMmđã mấyzi2dLH chụczi2dLH năzi2dLHm, whđâu dễzi2dLH zi2dLHdàng đuổioczfMm đi?”

 

Ám Dạzi2dLH zi2dLHLa lạnoczfMmh EhUmz3lùng nói:wh “Đuổizi2dLH khônEhUmz3g đượwhc, vEhUmz3ậy khioczfMmến ảEhUmz3 chếtwh đi.”

 

Tuyết líuzi2dLH lưỡwhi noczfMmói: “Twhhật tànzi2dLH nhẫn.”

 

“Chỉ cầoczfMmn zi2dLHcó thểwh loczfMmàm đượEhUmz3c twha whđều sẽzi2dLH đzi2dLHáp ứnEhUmz3g ngươi.”

 

“Thật sao?”

 

“Thật.”

 

“Nếu toczfMma muốnEhUmz3 ÁEhUmz3m Dzi2dLHạ MinEhUmz3h thoczfMmành nữoczfMm nhânEhUmz3 coczfMmủa twha thoczfMmì sao?”zi2dLH Tzi2dLHuyết zi2dLHnở nzi2dLHụ cườiwh zi2dLHhư hỏng.

 

Ám oczfMmDạ LoczfMma zi2dLHgiận tízi2dLHm mặt,EhUmz3 ngónwh oczfMmtay twhái whnhợt xwhiết choczfMmặt yếtzi2dLH hầuEhUmz3 Tuyết.

 

Tuyết zi2dLHho oczfMmsặc sEhUmz3ụa, cườiwh nóEhUmz3i: “Cwhhỉ đùoczfMma oczfMmchút thôi.

 

“Nàng koczfMmhông phảizi2dLH ngwhười ngzi2dLHươi cówh oczfMmthể đùa.EhUmz3” Đốwht xươngoczfMm nwhgón tEhUmz3ay Ámwh EhUmz3Dạ Lwha rwhung zi2dLHlên lwhách zi2dLHcách, khônzi2dLHg zi2dLHai đưEhUmz3ợc phépwh kEhUmz3hinh nhờwhn nàng.

 

Tuyết xwhoa xoEhUmz3a zi2dLHcổ EhUmz3mình, nóiwh: “Được.”

 

“Ta muốnwh nàngEhUmz3 trEhUmz3ở zi2dLHlại, khônwhg whrời đzi2dLHi nữa.”

 

Ám oczfMmDạ oczfMmLa ánwhh mEhUmz3ắt âmoczfMm u.

 

Kỳ twhhật, mườiEhUmz3 zi2dLHchín EhUmz3năm qEhUmz3ua kEhUmz3hông oczfMmcó nànEhUmz3g ởwh whbên, nhEhUmz3ung whnhớ đãzi2dLH thànEhUmz3h mộtzi2dLH twhhói quEhUmz3en rzi2dLHồi. NhưnoczfMmg khoczfMmi giọwhng nzi2dLHói vEhUmz3à nụzi2dLH whcười củzi2dLHa nàngzi2dLH lzi2dLHại xuEhUmz3ất hiệnEhUmz3, chiEhUmz3a oczfMmlìa coczfMmhỉ vàiwh ngàzi2dLHy EhUmz3hay thậzi2dLHm chíwh vàizi2dLH cawhnh gEhUmz3iờ coczfMmũng khiếnzi2dLH EhUmz3y khổzi2dLH szi2dLHở nhoczfMmư whmuốn chếtEhUmz3 đi.

 

Tuyết khảyoczfMm đàn,EhUmz3 lắcEhUmz3 đầuzi2dLH zi2dLHnói: wh“Ta cũoczfMmng khôngwh cówh cáwhch nào.”

 

“Ngươi nóioczfMm cáEhUmz3i gì?”

 

“Nha đoczfMmầu NhoczfMmư oczfMmCa EhUmz3kia mớiEhUmz3 zi2dLHlà mEhUmz3ấu oczfMmchốt. NếuEhUmz3 EhUmz3nàng tEhUmz3a đãoczfMm khônoczfMmg mzi2dLHuốn rờiwh khỏiEhUmz3 zi2dLHthân thoczfMmể, zi2dLHbất cứwh awhi cũwhng khôngoczfMm toczfMmhể dễoczfMm dàoczfMmng đuổoczfMmi nàngoczfMm tEhUmz3a zi2dLHđi, EhUmz3nếu khônEhUmz3g sẽEhUmz3 khiếzi2dLHn thânEhUmz3 thểzi2dLH hỏngEhUmz3 theo.”

 

Ánh mắwht Áwhm EhUmz3Dạ zi2dLHLa nwhheo lại.

 

“Nếu EhUmz3nàng whta đoczfMmáp ứngoczfMm rờoczfMmi khỏEhUmz3i thEhUmz3ì sao?”

 

Tuyết giậtzi2dLH mzi2dLHình noczfMmói: “Làwhm EhUmz3sao nànEhUmz3g EhUmz3ấy đồngzi2dLH EhUmz3ý được?”

 

Ám DạoczfMm EhUmz3La khôngwh nói.

 

Hạt coczfMmhu EhUmz3sa giữwha tzi2dLHrán đỏzi2dLH zi2dLHchót nhưzi2dLH sắEhUmz3p nhỏoczfMm máu.

 

“Ta kwhhông toczfMmin ngươi.”

 

Như zi2dLHCa trEhUmz3ực oczfMmtiếp tEhUmz3rả lwhời Ázi2dLHm EhUmz3Dạ La.

 

Mặc doczfMmù Áwhm zi2dLHDạ LEhUmz3a hoczfMmứa hEhUmz3ẹn, choczfMmỉ cầnEhUmz3 nànEhUmz3g rờiEhUmz3 kwhhỏi thzi2dLHân thểwh mìoczfMmnh zi2dLHy swhẽ whthả ChiếnoczfMm Phonzi2dLHg, NgọEhUmz3c Tựwh oczfMmHàn whvà TuyEhUmz3ết, EhUmz3hơn oczfMmnữa giúpwh zi2dLHNgọc Tựzi2dLH Hànwh khoczfMmỏe mạnhzi2dLH toczfMmrở lại.

 

Nhưng…

 

Nàng đãEhUmz3 sớmzi2dLH whkhông tEhUmz3in zi2dLHbất oczfMmcứ lờiEhUmz3 nówhi nàoczfMmo củazi2dLH oczfMmÁm Dwhạ La.

 

Ám Dzi2dLHạ whLa zi2dLHnói: “TEhUmz3a đãoczfMm từnzi2dLHg twhhất tínoczfMm bEhUmz3ao giờoczfMm chưa?”

 

“Chưa từng.”

 

“Vậy oczfMmsao lwhại khônEhUmz3g twhin ta?”

 

“Vì ngwhươi làzi2dLH mộtEhUmz3 kẻwh điên.”EhUmz3 NhưEhUmz3 Czi2dLHa đáp:wh “Chzi2dLHỉ EhUmz3cần ngươEhUmz3i thíwhch, lwhúc nàoEhUmz3 cũngoczfMm cóoczfMm twhhể EhUmz3thay đổizi2dLH quyếtoczfMm định.zi2dLH Dzi2dLHù oczfMmlà ngzi2dLHươi zi2dLHđể họwh rờoczfMmi khỏiwh zi2dLHsau EhUmz3này EhUmz3vẫn czi2dLHó thểzi2dLH làwhm toczfMmổn tEhUmz3hương whhọ. NgườioczfMm đEhUmz3ã lừaoczfMm dốiwh pEhUmz3hản whbội oczfMmngươi ngươEhUmz3i vĩzi2dLHnh viEhUmz3ễn coczfMmũng khônzi2dLHg EhUmz3buông tha.”

 

Ám oczfMmDạ EhUmz3La whnhíu mày.

 

Nàng coczfMmó oczfMmvẻ khzi2dLHá whhiểu yEhUmz3, khôngwh saoczfMmi, EhUmz3sau zi2dLHkhi toczfMmhả bọnwh whhọ đi,EhUmz3 EhUmz3mới bEhUmz3ắt zi2dLHtrở lạoczfMmi troczfMma tấn,wh cwhhẳng EhUmz3hề điwh ngượEhUmz3c lờiwh hứa.

 

Y cườiEhUmz3 oczfMmlạnh: “NgươiEhUmz3 whcho rằoczfMmng zi2dLHngươi coczfMmó EhUmz3tư cáwhch đàzi2dLHm phánwh vEhUmz3ới tEhUmz3a sao?”

 

Như Czi2dLHa nzi2dLHhìn lwhại y.

 

Đôi mắtoczfMm tzi2dLHrong vzi2dLHeo củawh nàngzi2dLH mazi2dLHng thezi2dLHo ýzi2dLH choczfMmí oczfMmkhông oczfMmhề khEhUmz3uất phục.

 

Ám DạEhUmz3 Lwha nói:wh “Chozi2dLH dwhù EhUmz3sau nàwhy zi2dLHta czi2dLHó bzi2dLHắt EhUmz3bọn zi2dLHchúng vEhUmz3ề zi2dLHnhưng dẫzi2dLHu saEhUmz3o chúnoczfMmg vẫnzi2dLH czi2dLHòn whcơ hộoczfMmi trốnEhUmz3 thEhUmz3oát. NếuEhUmz3 khônwhg, twha sẽwh khioczfMmến chúngzi2dLH lậpoczfMm whtức chwhết troczfMmước mwhặt ngươi.”

 

Sắc mặtoczfMm NhoczfMmư Czi2dLHa dầoczfMmn dầnEhUmz3 troczfMmắng bệch.

 

Hạt EhUmz3chu EhUmz3sa giữazi2dLH tzi2dLHrán oczfMmÁm oczfMmDạ zi2dLHLa oczfMmlóe lên,oczfMm kzi2dLHhóe mắtwh whẩn hiệzi2dLHn qoczfMmuang manzi2dLHg kỳwh dị:wh “HayoczfMm loczfMmà, nzi2dLHgươi thícoczfMmh ởwh lạiEhUmz3 bzi2dLHên ta.”

 

Như Czi2dLHa coczfMmả kinh.

 

Ám Dạzi2dLH EhUmz3La zi2dLHnắm chEhUmz3ặt EhUmz3eo nàng,wh khiếnwh nEhUmz3àng coczfMmhẳng thểEhUmz3 cửwh động.zi2dLH oczfMmY coczfMmúi đầuzi2dLH xuốngzi2dLH oczfMmben taoczfMmi nàng,EhUmz3 hEhUmz3ơi oczfMmthở ướtwh áEhUmz3t zi2dLHlạnh lẽo.wh oczfMmY nởzi2dLH nụzi2dLH cườiEhUmz3 whtà ác:wh “HEhUmz3ay EhUmz3là ngươEhUmz3i mEhUmz3uốn loczfMmàm nữEhUmz3 nhwhân czi2dLHủa tEhUmz3a, vEhUmz3ì bấoczfMmt troczfMmi bấtzi2dLH giáEhUmz3c đãzi2dLH EhUmz3yêu toczfMma oczfMmnên khôzi2dLHng ngạwhi cùngEhUmz3 nàngoczfMm hưởngoczfMm thụoczfMm czi2dLHơ thwhể củaEhUmz3 ta.”

 

Như whCa ghêEhUmz3 tởm.

 

Nàng nônoczfMm mửa.

 

Nàng nôwhn zi2dLHra nzi2dLHước vàng,wh noczfMmhiễm bẩEhUmz3n chizi2dLHếc áoczfMmo đỏzi2dLH củaoczfMm oczfMmÁm Dwhạ La.

 

Ám Dạzi2dLH LoczfMma liếmzi2dLH láoczfMmp vàEhUmz3nh tawhi nàngwh: “Nônwh àEhUmz3, whcứ nôzi2dLHn hếzi2dLHt oczfMmra đi,oczfMm tEhUmz3a tuEhUmz3yệt đốiEhUmz3 khzi2dLHông đểEhUmz3 ý.oczfMm Nwhgươi EhUmz3và nànzi2dLHg EhUmz3hợp nhất,EhUmz3 zi2dLHuế vậtoczfMm nEhUmz3gươi nôEhUmz3n roczfMma cwhũng lEhUmz3à châuEhUmz3 bázi2dLHu đzi2dLHối oczfMmvới ta.”

 

Càng rêEhUmz3n rỉoczfMm, zi2dLHy czi2dLHàng nắmoczfMm czi2dLHhặt nàngoczfMm: “Xemzi2dLH xezi2dLHm, cơwh thoczfMmể oczfMmta cũwhng zi2dLHđan bEhUmz3ị EhUmz3ngươi kzi2dLHích thEhUmz3ích nzi2dLHày.” Dướiwh EhUmz3bụng why nózi2dLHng rựcEhUmz3, oczfMmáp sátzi2dLH vàowh noczfMmhững đườngoczfMm oczfMmnét nữEhUmz3 twhính củazi2dLH nàng.

 

“Thả tEhUmz3a ra!”

 

Như zi2dLHCa zi2dLHvừa xấuwh hEhUmz3ổ vừwha gwhiận dEhUmz3ữ hoczfMmét lớn.

 

Ám zi2dLHDạ Lwha whliếc zi2dLHnhìn oczfMmnàng: “SEhUmz3ao, EhUmz3không oczfMmphải ngươiEhUmz3 khôngzi2dLH muốnoczfMm rờioczfMm khwhỏi sao?”

 

Như whCa zi2dLHnhổ mEhUmz3ột bEhUmz3ãi oczfMmnước bọtEhUmz3 vàoEhUmz3 mặEhUmz3t y.

 

Nàng zi2dLHchán gEhUmz3hét EhUmz3nói: “NEhUmz3ếu ngươiEhUmz3 dzi2dLHám làwhm thươnzi2dLHg hạizi2dLH bwhọn họ,zi2dLH whta thề,wh whmặc zi2dLHdù ÁmEhUmz3 DoczfMmạ MoczfMminh lzi2dLHà mẫoczfMmu thânwh oczfMmcủa tazi2dLH, oczfMmta czi2dLHũng soczfMmẽ oczfMmkhông mEhUmz3ềm lòoczfMmng troczfMma whtấn boczfMmà whta chzi2dLHo ngươEhUmz3i xem."

 

 

Bình luận

Ảnh của Shin Slipper
Shin Slipper29/06/2012 - 07:49

Bạn sửa lại chương này là chương 17 đi nhé ;)

Ảnh của hexagon
hexagon29/06/2012 - 09:11

Cảm ơn bạn đã nhắc nhở ^^

Ảnh của phuongthuy3010
phuongthuy301029/06/2012 - 10:26

tks chị đã sửa giùm e nha ^^