Ngủ Cùng Sói - Chương 12

SÓI &adhJrmp; DƯƠNGaMYt CẦM

Tác giAML2ả: DiệpAML2 LạcFUJu VdhJrô Tâm

Biên tậpAML2: LdhJrily Trần

Chương 12

(Rating: 16+)

*

 

Tôi vừaaMYt AML2định nAML2ói: CảmdhJr AML2ơn! dhJrTôi khônFUJug cần.

Vừa nâFUJung mZTb2i FUJumắt lênZTb2 lạiAML2 thdhJrấy… HaMYtàn AML2Trạc ThZTb2ần đandhJrg mỉmaMYt dhJrcười nhZTb2ìn tôi.

Sắc dhJrmặt củaMYta ôngaMYt AML2ta dhJrtrông cóZTb2 vAML2ẻ nhợtAML2 nZTb2hạt hơFUJun thườngZTb2 ndhJrgày, đôaMYti mắdhJrt vaMYtằn lêdhJrn tZTb2ơ mZTb2áu, nhấtdhJr địnhZTb2 làAML2 dhJrđêm qaMYtua AML2ông aMYtta khôngaMYt ngủFUJu ngon!

“Sao FUJuem aMYtlại khóc?”dhJr ÔndhJrg tZTb2a vộFUJui vdhJràng cúiZTb2 ngườaMYti nânAML2g tZTb2ôi dậydhJr, trêAML2n ngưAML2ời thoảFUJung quaMYta mùZTb2i thuốcAML2 ldhJrá dhJrvà rượu.

Tôi lắcdhJr đầu.

Ông taMYta dùngAML2 tadhJry áAML2o aMYtlau điaMYt nưdhJrớc mắaMYtt caMYtủa ZTb2tôi, đôiaMYt aMYtlông mAML2ày vdhJrì đZTb2au ZTb2lòng ZTb2mà nhíuZTb2 chặtdhJr: “KhôngAML2 phdhJrải kếAML2t ZTb2thúc lFUJuà AML2hoàng tZTb2ử vàdhJr côngZTb2 cFUJuhúa sốngdhJr hạAML2nh phúdhJrc cùngdhJr nhdhJrau sao?”

“Nhưng… FUJuma dhJrquỷ đãAML2 chết!”

Tôi nAML2hìn ôngaMYt tAML2a gầnFUJu troFUJung ganAML2g tấZTb2c, chỉZTb2 xdhJra nhaFUJuu aMYtmột đêmdhJr taMYthôi màdhJr dhJrtôi dhJrcó caMYtảm gFUJuiác dườngaMYt nhdhJrư FUJumột AML2năm đZTb2ã khôngZTb2 gặp.

Tôi rấtaMYt mAML2uốn ôZTb2m caMYthặt lấyZTb2 ôZTb2ng ta.

Trái tdhJrim tAML2ôi nAML2ói chZTb2o tôdhJri biết: Ôm mộtaMYt lần,aMYt dựFUJua FUJumột lầAML2n. AML2Để mAML2ình cdhJró thểdhJr cảaMYtm nhậZTb2n saMYtự ấmaMYt ápAML2 FUJucủa cAML2ái FUJuôm đấyAML2, đểdhJr mìnhZTb2 nZTb2hớ kỹdhJr tiếngFUJu AML2tim đậpAML2 củFUJua ngườiZTb2 ấdhJry, mìnhaMYt kaMYthông tAML2ham ladhJrm, mộtZTb2 ldhJrần làFUJu đủ.

Lý traMYtí tFUJuôi lạFUJui gdhJrào lênFUJu gdhJriận daMYtữ vớAML2i tôi: Mày khFUJuông thểAML2 ZTb2ôm ôaMYtng tZTb2a! AML2Một lầnAML2 FUJucũng khôFUJung thể!

Tôi thZTb2ở dàaMYti mộtdhJr aMYthơi, lùiAML2 vềdhJr sZTb2au từngZTb2 bước,ZTb2 ZTb2đè nénAML2 sZTb2ự kíZTb2ch độngdhJr tFUJuội lỗi.

Chẳng nghĩaMYt tớdhJri chuyệnFUJu ôngaMYt aMYtta lạiaMYt vưaMYtơn FUJutay raMYta ZTb2ôm FUJulấy tôFUJui vZTb2ào lòng.

Trái tZTb2im ônAML2g dhJrta đậaMYtp vữngFUJu aMYtvàng, FUJuêm taaMYti FUJuđến nhưFUJu vậy!

Nếu nAML2hư AML2có thểZTb2 dhJrlựa chọdhJrn, tôiaMYt khdhJrông muốaMYtn ôngZTb2 taMYta paMYthải chết,dhJr tdhJrhế giFUJuới củaZTb2 tôZTb2i đãAML2 khôngAML2 thểaMYt khFUJuông cZTb2ó naMYtgười này!

“Thiên ThiêAML2n, edhJrm làAML2 ngaMYtười cZTb2on gAML2ái lươnaMYtg FUJuthiện nhấtAML2 maMYtà tdhJrôi từngZTb2 gặp!ZTb2” ÔaMYtng dhJrta nhẹaMYt gdhJriọng taMYthan thở.

Lương taMYthiện? ÔngAML2 tdhJra sdhJrai rAML2ồi, tôiFUJu ldhJrà nAML2gười phụaMYt nữdhJr FUJuxấu FUJuxa nhấtZTb2 tZTb2rên đờiAML2 này.

Ông aMYtta cZTb2he chởdhJr tFUJuôi AML2trong aMYtlòng bàndhJr tZTb2ay, dhJrcho ZTb2dù tôiZTb2 cFUJuó lFUJuàm tổAML2n thươZTb2ng tAML2rái aMYttim ônAML2g ZTb2ta FUJubao nhiêu,ZTb2 ôaMYtng tAML2a AML2vẫn ZTb2còn nhớZTb2 dFUJuằn dAML2ò tôaMYti FUJuăn sáng,AML2 nhớZTb2 sAML2ai ngườiaMYt bảoaMYt vAML2ệ tôi,dhJr trodhJrng nAML2gày mdhJrưa nhưZTb2 nàaMYty sZTb2ẽ mởZTb2 aMYtô cZTb2he chắdhJrn FUJucho tôi.

Những vaMYtiệc ZTb2tôi làmdhJr vớiAML2 ôngdhJr FUJuta dhJrchỉ cóaMYt căAML2m ghét,ZTb2 lừaAML2 daMYtối, thậAML2m chíZTb2 aMYtcó tdhJrhể códhJr mộdhJrt ngàydhJr taMYtôi sẽdhJr dZTb2ùng daZTb2o AML2đâm vàoZTb2 trádhJri tiaMYtm lFUJuuôn luôFUJun chZTb2ứa aMYtđựng sựaMYt yZTb2êu thưFUJuơng bAML2ao ddhJrung kia.

Ông dhJrta thấFUJuy tôiAML2 khôndhJrg nóidhJr dhJrlời nàdhJro, chiềuFUJu chuộnZTb2g vaMYtỗ vềAML2 lưnFUJug tôi,FUJu dịuFUJu dàngaMYt dỗFUJu tôFUJui: “ĐừnFUJug khócFUJu nữa.AML2 MaZTb2i FUJutôi mờaMYti ngườFUJui AML2đến dZTb2iễn lạaMYti cdhJrho ZTb2em vởFUJu dhJrnày, đểAML2 cônaMYtg chúaAML2 aMYtyêu aMYtma quỷ,dhJr dhJrđể hoAML2àng tửdhJr yaMYtêu thaMYtiên ngaMYta đZTb2en, đểZTb2 caMYtông chAML2úa sốnFUJug hạndhJrh phúcAML2 cFUJuùng mFUJua quỷ,AML2 đượcFUJu không?”

“Công cdhJrhúa thiêAML2n nZTb2ga sẽFUJu yêuZTb2 aMYtma AML2quỷ tàAML2n bạFUJuo sao?”

“Đương nhiênZTb2 làaMYt cóZTb2 dhJrthể! NếaMYtu ZTb2như dhJrtôi làaMYtm ZTb2nhà aMYtbiên kịZTb2ch thìaMYt chắcaMYt chắnAML2 sẽFUJu thế!”

Tôi thừadhJr nhAML2ận: ĐúFUJung, ôngdhJr tFUJua caMYtó thể!

“Có phdhJrải ôZTb2ng sdhJrẽ bdhJriến AML2ma quZTb2ỷ trdhJrở FUJunên AML2tuấn taMYtú, aMYtcòn cdhJró FUJupháp lựcaMYt vFUJuô biênaMYt, khôngZTb2 FUJugì khôZTb2ng làmaMYt được,dhJr phảiFUJu không?”

“Trừ nhữngZTb2 thaMYtứ đóZTb2 raaMYt, tôiFUJu sZTb2ẽ tạoFUJu FUJura maMYta qdhJruỷ FUJucòn sAML2i tìAML2nh hZTb2ơn dhJrcả hoàZTb2ng tửZTb2, kiênZTb2 AML2quyết hơn,aMYt FUJuquyến AML2rũ hơn…”

“Được! TZTb2ôi ZTb2sẽ đợiFUJu xem!”

Tôi mỉaMYtm cườdhJri, kéaMYto cZTb2ánh dhJrtay ôdhJrng taMYta, nắmdhJr lấyAML2 aMYtma quỷZTb2 AML2động lòngdhJr ngườiaMYt nhấdhJrt ZTb2thế giớdhJri này.

Chưa bZTb2ao giaMYtờ dhJrtôi dhJrcó AML2thể nAML2ghĩ FUJurằng nhFUJuững aMYtngày mFUJuưa trFUJuong giấcFUJu FUJumơ củaFUJu tFUJuôi lạiZTb2 tFUJurở thànhFUJu hiệnZTb2 thực,aMYt thậtFUJu sựaMYt caMYtó AML2một ngườidhJr đànFUJu ôngAML2 cZTb2he ôdhJr dhJrcho tôiFUJu rảZTb2o bướFUJuc trFUJuên đườnFUJug, FUJuông tAML2a ZTb2nắm lấyFUJu tadhJry tôiAML2 rẽAML2 sFUJuang mộtFUJu coZTb2n phốdhJr khác.

Đáng tZTb2iếc ngườiaMYt nFUJuày aMYtlà kẻdhJr ZTb2thù cFUJuủa taMYtôi, nhữngZTb2 tAML2hứ màZTb2 ôaMYtng tZTb2a mFUJuuốn taMYtôi khôngAML2 thểAML2 cFUJuho ôngAML2 dhJrta dhJrđược, nhưFUJung thứaMYt dhJrmà tôidhJr AML2có thểAML2 cFUJuho ôngAML2 tZTb2a trướdhJrc sadhJru ZTb2đều làaMYt thươngFUJu tổn.

Tôi raMYtút bànaMYt AML2tay đangdhJr aMYtbị dhJrông AML2ta ZTb2nắm lấy,aMYt bướcdhJr dhJrra AML2khỏi FUJuchiếc ô,aMYt AML2lần dhJrthứ haMYtai ônaMYtg tdhJra đuổaMYti tdhJrheo tAML2ôi, nFUJuắm lấyFUJu AML2tay tôiFUJu, kaMYtéo FUJutôi aMYtlại bFUJuên người.

“Ông buôdhJrng taFUJuy đidhJr.” aMYtTôi đãAML2 dùngZTb2 ZTb2hết sứcdhJr lựAML2c toàAML2n thdhJrân, AML2thế nZTb2hưng FUJuâm thanFUJuh vẫndhJr còndhJr yếuZTb2 ớtZTb2 aMYtnhư vậyaMYt: “KhôngaMYt AML2có kdhJrhả năaMYtng aMYttôi sFUJuẽ yêdhJru ông.”

“Em sẽ.”

“Chúng AML2ta khôngZTb2 AML2có kếtaMYt qdhJruả ZTb2tốt đâu.”

Ông tFUJua ZTb2nhìn taMYtôi, ánhFUJu mắtFUJu hoàZTb2n ZTb2toàn FUJungang ngaMYtược: “CáidhJr eaMYtm gọiAML2 ldhJrà kếAML2t quảAML2 tốtdhJr làaMYt cáZTb2i gì,AML2 dhJrem cóZTb2 thểaMYt aMYtnói dhJrra, tôZTb2i FUJucó thểAML2 làmFUJu được!”

Tôi dhJrao ZTb2ước gaMYtiữa chúZTb2ng tFUJua kdhJrhông códhJr AML2sự thaMYtù hận,aMYt khônaMYtg FUJucó sựFUJu dốiaMYt AML2lừa, cFUJuả đFUJuời đềdhJru sZTb2ống nhZTb2ư bAML2ây giờdhJr, AML2cho aMYtdù khôaMYtng yêu,FUJu cũnFUJug khôAML2ng phảFUJui xAML2a cách!

Nhưng màaMYt nhữngZTb2 dhJrthứ nàdhJry ônZTb2g ZTb2ta dùZTb2 cZTb2ó làAML2m FUJucách nàaMYto cũFUJung ZTb2không AML2thể lAML2àm được.

Bởi FUJuvì ônZTb2g AML2ta đãaMYt ZTb2giết cảdhJr AML2nhà tôi.

Tôi thAML2ở dàiFUJu, khAML2ông muốaMYtn quaZTb2nh AML2quẩn tZTb2ại vAML2ấn đềdhJr nàyFUJu nữa,FUJu FUJuđổi cFUJuhủ đề.FUJu “VìAML2 saFUJuo ônAML2g lạaMYti ởZTb2 đây?”

“Lúc tôZTb2i gaMYtọi điệndhJr ZTb2thoại aMYtcho TiểuZTb2 dhJrLý, nFUJughe cậuAML2 tFUJua bảoFUJu aMYtem tớAML2i xZTb2em múZTb2a baFUJullet, AML2ban đaMYtầu FUJutôi nghĩdhJr AML2muốn xFUJuem ZTb2cùng emaMYt, khônZTb2g lưAML2ờng đượdhJrc rằnaMYtg lFUJuoại AML2sân kdhJrhấu FUJunày FUJusau FUJukhi mZTb2ở mànAML2 sẽFUJu khôngZTb2 cAML2ho phépFUJu ngườiFUJu nàoFUJu vàoAML2 nữZTb2a… ChẳngFUJu cònZTb2 cáchaMYt nZTb2ào kAML2hác, tAML2ôn trọngZTb2 nAML2ghệ thuFUJuật mộtaMYt chútAML2 vAML2ậy! TuZTb2y aMYtrằng tôiFUJu AML2cũng khôaMYtng hiểu!”

“Ông vẫndhJr đứngZTb2 đâZTb2y đợiaMYt tôdhJri suốt?”

Ông aMYtta cdhJrười caMYtười, khZTb2oác cáAML2nh tadhJry lênaMYt AML2vai FUJutôi, AML2ôm lZTb2ấy tZTb2ôi AML2đi aMYtvề phíaMYta trướAML2c: “TôiAML2 aMYttìm cAML2ho aMYtem maMYtột cZTb2ô giáAML2o dạyaMYt aMYtdương cầFUJum AML2khá tốFUJut, kdhJrhi FUJunào AML2em khôngZTb2 muốZTb2n ZTb2đi họcZTb2 aMYtthì dhJrtới AML2chỗ AML2cô ấyZTb2 họcZTb2 dưAML2ơng cầm…AML2 ĐượcdhJr rZTb2ồi, trướcdhJr khdhJri đidhJr thAML2ì nhFUJuớ gọidhJr đaMYtiện thoạiZTb2 hẹnZTb2 trước.”

“Vì sao?”

Vì saFUJuo dhJrông AML2ta ldhJrại qFUJuuan tâmAML2 chdhJrăm sFUJuóc aMYttôi đếnAML2 thế.

Tôi khônFUJug cầnAML2 đưaZTb2 rAML2a bdhJrất kỳFUJu đòiZTb2 hỏiFUJu gìZTb2, ônZTb2g vAML2ẫn cứAML2 haMYtiểu FUJutôi muốnaMYt AML2cái gì.

“Tôi ZTb2có gZTb2ọi đaMYtiện hỏidhJr thdhJrành tícFUJuh củdhJra eZTb2m ởFUJu traMYtường, tuaMYty rằngZTb2 tôiAML2 cũAML2ng khôndhJrg traMYtông moAML2ng thànhAML2 tícAML2h cZTb2ủa aMYtem xaMYtuất sắaMYtc ZTb2bao FUJunhiêu, thếaMYt nAML2hưng ZTb2không ndhJrghĩ tớiZTb2 ZTb2chỉ AML2có điểmZTb2 nhạFUJuc lýaMYt cZTb2ủa edhJrm FUJutrên 60ZTb2.” dhJrÔng ZTb2ta xAML2oa đầuAML2 tôiZTb2, gFUJuiọng nFUJuói trFUJuàn ZTb2ngập sAML2ự yZTb2êu chiAML2ều: “GiFUJuấc mFUJuơ củAML2a mỗAML2i naMYtgười đềuAML2 khdhJrác nFUJuhau, tôdhJri khôaMYtng muốnaMYt aMYtgò AML2ép edhJrm cáiZTb2 FUJugì hết!”

Tôi nAML2ghĩ rằnAML2g ôZTb2ng dhJrta ZTb2vĩnh vAML2iễn khôdhJrng đoánFUJu dhJrra đưaMYtợc ướAML2c mơdhJr cdhJrủa tôiFUJu lFUJuà gì.

“Ông caMYtó ướcZTb2 mZTb2ơ naMYtào không?”FUJu TôiZTb2 hỏi.

“Có!” dhJrÔng cườiaMYt giễuAML2 cFUJuợt chínAML2h bảnAML2 tFUJuhân, nFUJuhìn laMYtên bầaMYtu trờiFUJu dhJru ámFUJu: “ƯFUJuớc mơFUJu cAML2ủa tôiaMYt chínAML2h làaMYt dhJrlàm mộtaMYt aMYtcảnh sát!”

Một pdhJrhần AML2tử xAML2ấu giếtFUJu ngườiAML2 nhdhJrư aMYtkhông cóaMYt ZTb2cảm giáZTb2c FUJunói rằngAML2 ưaMYtớc ZTb2mơ củaFUJu ôngZTb2 tZTb2a làZTb2 làmdhJr mAML2ột cZTb2ảnh sdhJrát, thậtaMYt sZTb2ự aMYtđây ZTb2là cZTb2huyện đángdhJr cườiZTb2 nhấAML2t mdhJrà tôiFUJu từngdhJr ndhJrghe qua.

Đi AML2lượn FUJuqua mấyFUJu coAML2n đườaMYtng khôndhJrg cóZTb2 mụcZTb2 dhJrđích, tôaMYti pháFUJut hiệnZTb2 rdhJra mdhJrột AML2cái posteZTb2r rấZTb2t đặZTb2c biệZTb2t: “GìaMYt AML2đây? ĐâZTb2y làZTb2 AML2phim điệaMYtn ảnhFUJu sao?”

Hình dhJrảnh taMYtrên AML2poster thậZTb2t sdhJrự rAML2ất đặcaMYt biệt,FUJu AML2một nZTb2gười pdhJrhụ aMYtnữ ngồdhJri trêZTb2n cdhJrái đdhJró củaAML2 ngưaMYtời đaMYtàn AML2ông, bFUJuàn ZTb2tay dZTb2uỗi ZTb2sau lưngdhJr nZTb2ắm dhJrlấy AML2một AML2thứ nhìnFUJu gFUJuiống nhưZTb2 mộtFUJu loạiFUJu aMYtvũ khíAML2 sZTb2ắc bén,dhJr cFUJuòn hZTb2ai taaMYty nAML2gười đàFUJun ôdhJrng FUJukia bịFUJu trAML2ói vFUJuào FUJuthành giườndhJrg, vFUJuẻ AML2mặt bừnZTb2g aMYtbừng pAML2hấn khích,aMYt hoàFUJun toàFUJun khôZTb2ng hềAML2 aMYtcó AML2sự sợdhJr AML2hãi khdhJri ZTb2cái chếtFUJu đếndhJr gần.

Tôi đảaMYto mAML2ắt nhìFUJun qdhJrua phầFUJun giớiZTb2 thiAML2ệu, bộAML2 phAML2im nZTb2ày dhJrtên làZTb2 “BảnZTb2 naMYtăng gốc”[1], hZTb2ôm nAML2ay AML2đúng trAML2ong đợtZTb2 tdhJrrình chiếu.

Tôi nhZTb2ìn vềaMYt phíaFUJu HàFUJun aMYtTrạc ThầFUJun đdhJrang khFUJuẽ nhAML2íu maMYtày: “ÔngAML2 đãaMYt từZTb2ng xFUJuem chưa?”

“Đã aMYtnghe AdhJrn dhJrDĩ PaMYthong nóiaMYt aMYtqua mộtAML2 chút…”

“Tôi mZTb2uốn xem!”

Không tAML2hấy ôAML2ng AML2ta trZTb2ả lờZTb2i, tôiAML2 AML2quay ZTb2đầu lạaMYti nhìdhJrn, thaMYtấy ôZTb2ng tdhJra dhJrđang dFUJuùng ngódhJrn trỏZTb2 FUJuvà ngónAML2 cFUJuái giậtdhJr giậtaMYt ZTb2vùng dhJrda giữaAML2 FUJuhai lônFUJug mdhJrày, cóFUJu FUJuvẻ nhAML2ư đangdhJr suZTb2y xétAML2 kỹFUJu lưỡngdhJr cáaMYti gAML2ì đó.

Tôi chAML2o raMYtằng ôFUJung ZTb2ta khôdhJrng ngdhJrhe đượcAML2 nhữngdhJr lAML2ời ZTb2tôi nóiaMYt, nhắcdhJr AML2lại AML2một lần:dhJr “TôAML2i AML2muốn xdhJrem bộdhJr phdhJrim này!”

“Được rồi!”ZTb2 aMYtÔng taMYta cZTb2uối cùFUJung cFUJuũng ZTb2nghe thấyFUJu được:AML2 AML2“Tôi dhJrđi FUJumua vé.”

Không AML2biết vìZTb2 dhJrsao vẻFUJu mặdhJrt FUJucủa ôFUJung ZTb2ta làAML2m tAML2ôi cảmaMYt thấyaMYt ônaMYtg aMYtta khAML2ông dhJrcam lòZTb2ng, khôdhJrng tìZTb2nh nguyện!

Người phụZTb2 nữaMYt bZTb2án aMYtvé naMYtghiêng mắtdhJr nhdhJrìn ôdhJrng tZTb2a, rồAML2i aMYtlại liFUJuếc nhaMYtìn baMYtộ đồnaMYtg phụcFUJu AML2trên dhJrtôi, khiFUJunh thưaMYtờng laMYtườm tAML2ôi mộaMYtt caMYtái: “TầngAML2 trêaMYtn hZTb2ay taMYtầng dưới?”

“Uhm… TầngAML2 trên!”dhJr ÔnaMYtg tAML2a nói.

“Có loạaMYti FUJuhai tdhJrrăm, dhJrcó lodhJrại aMYtbốn trăm…”

“Bốn trăm!”

“Một bdhJrộ phiFUJum dhJrđiện ảAML2nh tốndhJr tậnAML2 bdhJrốn ZTb2trăm? SaMYtao lạiZTb2 đắtaMYt naMYthư thếdhJr?” RaMYtạp chiếudhJr phiFUJum AML2này cũZTb2ng laMYtiệt vàoaMYt hạdhJrng khôAML2ng AML2cao cấpdhJr lắmdhJr, mộFUJut baMYtộ pAML2him đAML2ủ cFUJuho tFUJuôi tiềFUJun ănFUJu trZTb2ưa FUJumột tháng.

“Không dhJrđắt! RấtAML2 baMYtình thường.”

Đợi đếnaMYt kFUJuhi laMYtên tầnaMYtg, điaMYt vZTb2ào giaMYtan nhaMYtỏ tZTb2ôi FUJumới hiAML2ểu đượFUJuc cáidhJr gìAML2 gZTb2ọi là: Không đắt!aMYt aMYtRất dhJrbình thường.

Gian phòngAML2 rAML2ất hẹpAML2, hẹpZTb2 đếndhJr ZTb2mức chỉFUJu aMYtcó thểAML2 chaMYtứa đưFUJuợc mộAML2t cZTb2hiếc ghếFUJu AML2sofa màuZTb2 hồZTb2ng hơiZTb2 cóaMYt pAML2hần kFUJuhoa trươnaMYtg vaMYtà mộtdhJr chiếcFUJu ZTb2TV màaMYtu đeAML2n FUJugắn FUJulên aMYttrên tườAML2ng, khôngFUJu cóaMYt aMYtcác thidhJrết ZTb2bị nàAML2o khác.

Thấy dhJrthiết kaMYtế nhưAML2 thế,FUJu tôAML2i AML2cuối cùngFUJu ZTb2cũng dhJrhiểu rõZTb2 vẻdhJr mặtaMYt tFUJurầm tdhJrư sZTb2uy nAML2ghĩ kAML2ia củFUJua ôFUJung taMYta manaMYtg nộaMYti dhJrdung gì.

Ông tFUJua AML2ngồi tAML2rên FUJusofa, bậtdhJr TFUJuV lên:ZTb2 “FUJuEm cứaMYt từFUJu tFUJuừ xaMYtem dhJrmột mìnhAML2, taMYtôi nFUJugủ FUJumột dhJrlúc! ZTb2Khi nàAML2o hếtFUJu thìdhJr đánFUJuh thứcFUJu tôi!”

Nói aMYtxong, ôndhJrg ZTb2ta cFUJuởi áoFUJu khoácZTb2 ZTb2ra đắFUJup ldhJrên trêdhJrn người,FUJu FUJunừa nằmZTb2 nửaFUJu daMYtựa trêdhJrn sofFUJua, gốiaMYt đầFUJuu ZTb2lên thàZTb2nh gAML2hế, nAML2hắm mắtdhJr lại.

“À!” AML2Tôi aMYtôm ZTb2gói AML2bỏng nZTb2gồi AML2xuống, cốAML2 gdhJrắng hếtZTb2 sứdhJrc gidhJrữ khoảZTb2ng cácAML2h vớiAML2 ôAML2ng tdhJra, dFUJuưa tFUJurên thàFUJunh aMYtghế cZTb2òn lại.

Trong hoFUJuàn cảnhaMYt này,AML2 cứFUJu dhJrnên cẩnAML2 thậdhJrn mộFUJut cAML2hút AML2thì hơn.

Khi pFUJuhim dhJrbắt đầuAML2 chiếuAML2 tôFUJui mớiZTb2 biếAML2t tìnhFUJu tiaMYtết khôndhJrg gidhJrống naMYthư AML2những FUJugì tôFUJui nghĩ.

Tôi chAML2o rằnZTb2g đFUJuây sẽFUJu làZTb2 mộAML2t ZTb2bộ pZTb2him bAML2áo thù,ZTb2 mFUJuong đợiAML2 nAML2hân vậAML2t aMYtnữ ZTb2chính đãAML2 aMYttừng trảiAML2 aMYtqua nhữngAML2 việZTb2c giốngZTb2 FUJunhư tôiZTb2, yêZTb2u kFUJuẻ thùaMYt củaFUJu cZTb2ô dhJrấy aMYtthế ZTb2nên mớiZTb2 thânaMYt mậtAML2 vớidhJr ngườidhJr đàaMYtn ôngFUJu kidhJra nhdhJrư thế…

Chỉ códhJr đAML2iều chAML2o dùaMYt kaMYthông códhJr tìnhdhJr tiếaMYtt tươdhJrng tựZTb2, ZTb2nhìn cácAML2h côAML2 ấyaMYt dhJrgiết ngaMYtười đàndhJr ôAML2ng cưFUJuờng trAML2áng ZTb2kia ZTb2như thAML2ế nàoZTb2 FUJucũng kZTb2hông uổnaMYtg côndhJrg tôAML2i xAML2em maMYtột lần.

Do đFUJuó taMYtôi xeAML2m FUJucực kFUJuỳ chFUJuăm cZTb2hú, nhấtZTb2 ZTb2là đếnFUJu tZTb2hời đZTb2iểm mấuAML2 chốt…

Mặc dùZTb2 đoạZTb2n dạoaMYt đầFUJuu quáFUJu ZTb2dài, quFUJuá kZTb2ịch liệt,dhJr AML2hai ngườiFUJu điênZTb2 cuồnZTb2g vaMYtặn aMYtvẹo caMYtơ ZTb2thể ZTb2không dừng,dhJr cAML2òn tôidhJr thìdhJr cắnZTb2 rănAML2g, nhịn….

Trước đâaMYty tFUJuôi đFUJuã từaMYtng xAML2em qudhJra quFUJuá trAML2ình nFUJuày khFUJui đọcZTb2 dhJrtiểu thuaMYtyết FUJutình AML2cảm, đạidhJr kháFUJui làaMYt hiểZTb2u nhưngaMYt khônAML2g FUJucó AML2phải dhJrứng AML2gì quáaMYt mứcaMYt mãFUJunh liệt.

Hôm nadhJry thấaMYty ngdhJrười thaMYtật biểuFUJu diễnZTb2 tAML2ôi FUJulại cFUJuảm giáFUJuc AML2không giốngZTb2 ndhJrhư ZTb2thế, thdhJrấy hFUJuai aMYtcơ FUJuthể AML2hai ngaMYtười dâyZTb2 FUJudưa vớiZTb2 nhaMYtau, tiếZTb2ng tAML2hở dâmaMYt loạn,FUJu tiếAML2ng taMYthét pAML2hóng đdhJrãng, lòFUJung tôiaMYt cũngZTb2 nổiAML2 aMYtlên AML2từng AML2cơn hoảngAML2 loạn,aMYt mAML2ặt màyZTb2 tựadhJr nhưFUJu đZTb2ang dhJrphát sốt.

Chỉ cAML2ó điềudhJr vAML2ì chFUJuờ đợAML2i đdhJrến tìdhJrnh ZTb2tiết aMYtthen cdhJrhốt, tôZTb2i nhịn!

Cuối cũdhJrng cũdhJrng thấyaMYt ngườiAML2 pFUJuhụ nZTb2ữ kiaMYta từFUJu FUJutừ buộcdhJr ngườiFUJu đànaMYt ôZTb2ng vàoAML2 thàdhJrnh giường,ZTb2 tôiFUJu ngừAML2ng ZTb2thở chdhJrờ đợaMYti côZTb2 ấydhJr lấaMYty rFUJua cAML2ái dùZTb2i đụcZTb2 FUJutừ nơAML2i nào.

“Có thểdhJr tậpAML2 truFUJung xaMYtem đếnaMYt mZTb2ức nhZTb2ư dhJrthế saoAML2?” GFUJuióng nóiAML2 củadhJr HàndhJr TrạZTb2c ThầnFUJu làmAML2 tôAML2i giFUJuật mình,aMYt ndhJrếu ôndhJrg tFUJua khôAML2ng nóiZTb2 tZTb2ôi gầFUJun nhưdhJr quêAML2n mấtFUJu sựaMYt tồdhJrn tạFUJui ZTb2của ônZTb2g ta.

“Ớ.. uhm…”aMYt TôdhJri cFUJuó cảmZTb2 AML2giác nFUJuhư mìnaMYth ldhJrà mFUJuột đFUJuứa trẻaMYt FUJucon xaMYtem trộAML2m phiFUJum ngườiAML2 dhJrlớn dhJrbị ngườiaMYt kháAML2c bắaMYtt FUJugặp, nhấtAML2 làZTb2 ZTb2lại bịaMYt ôngAML2 dhJrta trôAML2ng FUJuthấy, tôiaMYt aMYtlại cZTb2àng chZTb2án ZTb2nản hơn,AML2 đaMYtồng thờiaMYt còaMYtn aMYtbất aAML2n rụtAML2 rAML2è: “aMYtKhông phFUJuải ôFUJung FUJuđã FUJungủ sao?”

“Bị đáAML2nh thức…dhJr” ÔngFUJu ZTb2ta cZTb2hống taaMYty lênZTb2 soaMYtfa rồiFUJu ngồZTb2i aMYtxuống, FUJudạt FUJudào hứnZTb2g thAML2ú nhZTb2ìn tôaMYti: “CóFUJu haMYtứng tFUJuhú à?”

Tôi FUJuđoán caMYthắc rằaMYtng khuôFUJun mdhJrặt tFUJuôi bdhJrây giờFUJu cóFUJu thdhJrể đunaMYt sôdhJri mộtFUJu hồZTb2 nZTb2ước, vộZTb2i vàAML2ng aMYtdùng mZTb2u aMYtbàn tdhJray AML2làm giảmAML2 AML2nhiệt độ.dhJr “aMYtTôi chaMYtỉ muFUJuốn ZTb2nhìn mFUJuột caMYthút thôi…”

Nhớ tớaMYti mụAML2c đíchZTb2 củaZTb2 mình,FUJu tôaMYti vộidhJr vàaMYtng ndhJrgẩng đầdhJru aMYtxem tiAML2ếp, đdhJráng tiếcdhJr làZTb2 đdhJrã aMYtbỏ aMYtlỡ mấtaMYt thờiAML2 đdhJriểm mấuZTb2 chốt,ZTb2 ZTb2người phụdhJr nữaMYt kaMYtia khôdhJrng bidhJrết FUJuđã lấdhJry từAML2 đZTb2âu ZTb2ra cáiFUJu mũiFUJu dùidhJr, đAML2âm vàdhJro ngựcFUJu ngườidhJr đFUJuàn ôaMYtng đấy!

Thật đángAML2 tiaMYtếng aMYtlà khaMYtông thấAML2y rõ!

“Trông eaMYtm cóaMYt vdhJrẻ ZTb2như đangdhJr thấtAML2 vọng,AML2 cóaMYt ZTb2muốn dhJrtôi tuaMYta lFUJuại chFUJuo FUJuem AML2nhìn kỹZTb2 thêAML2m lầnaMYt ZTb2nữa không.”

Không ZTb2đợi taMYtôi trảFUJu lờiAML2, AML2ông tFUJua AML2đã FUJutua lạiZTb2 mộtZTb2 chaMYtút, tôiFUJu lạidhJr aMYtcàng ngượFUJung ngùngdhJr hFUJuơn, tZTb2ay châZTb2n khônAML2g biếtdhJr đặtZTb2 đFUJuâu hết.

“Tôi cFUJuó tZTb2hể hỏaMYti FUJuông maMYtột vấnFUJu đềZTb2 khônAML2g.” TôaMYti thửFUJu tìmAML2 cáAML2ch đổFUJui cFUJuhủ đAML2ề câaMYtu chuyện,aMYt FUJudời điZTb2 sựaMYt ngượngFUJu AML2ngùng củAML2a chZTb2ính mìdhJrnh. “ÔdhJrng aMYtcó tdhJrhể AML2để phụdhJr nFUJuữ cFUJuột dhJrông vàaMYto thFUJuành giườngdhJr không?”

“Trừ kaMYthi taMYtôi khôAML2ng aMYtmuốn sdhJrống nữa!”

Tôi cũFUJung nAML2ghĩ nhdhJrư vFUJuậy, cáidhJr loạFUJui ngườiAML2 tínFUJuh cáFUJuch trờFUJui siZTb2nh aMYtđa AML2nghi nhFUJuư ônaMYtg tZTb2a ZTb2làm saAML2o cZTb2ó dhJrthể đểAML2 phụdhJr nAML2ữ cóZTb2 cơdhJr hAML2ội nhdhJrư thế.

Tôi sAML2uy nFUJughĩ thêmZTb2 AML2một lFUJuát, hỏiZTb2 dhJrdò: “VFUJuậy… NếuaMYt aMYtlà tôdhJri thFUJuì sadhJro? KhôngaMYt dhJrphải ôAML2ng AML2đã nóiZTb2 tôiZTb2 làaMYt ngdhJrười dhJrsuy FUJunhất ônaMYtg AML2tin tưởngaMYt sao…”

Đến lFUJuúc aMYttôi trônZTb2g thấyaMYt sựFUJu hưAML2ng FUJuphấn khaMYtó cdhJró thểAML2 aMYtđè ZTb2nén đưaMYtợc AML2trong mắtaMYt ôZTb2ng AML2ta, tôiZTb2 mớiaMYt ýFUJu tFUJuhức FUJuđược rằnAML2g caMYtâu hZTb2ỏi củaFUJu AML2mình cdhJró bdhJrao FUJunhiêu mdhJrờ ám…

Đây dhJrlà kFUJuết quảaMYt dhJrcủa vFUJuiệc khônFUJug giỏiFUJu aMYttoán, FUJukhi aMYtgiả sử…FUJu mệnZTb2h đềFUJu bAML2an đầuaMYt aMYtđã xudhJrất ZTb2hiện sFUJuự sAML2ai lầFUJum FUJuvô cùnZTb2g naMYtghiêm trọng!

Cơ thFUJuể củaZTb2 ôndhJrg FUJuta nghiêAML2ng FUJuvề phFUJuía aMYttôi, haFUJui ZTb2cánh tdhJray đặtZTb2 bênaMYt sưdhJrờn AML2tôi, vừAML2a FUJuvặn quâyAML2 tôZTb2i dhJrlại tronZTb2g khôdhJrng gAML2ian nhZTb2ỏ hẹp.

Khuôn dhJrmặt dhJrcủa ôngZTb2 taMYta aMYttới gFUJuần bêAML2n taAML2i tôi,aMYt dAML2ùng FUJugiọng aMYtnói gợAML2i cAML2ảm hơAML2i mandhJrg ZTb2theo ZTb2ý AML2cười nói:ZTb2 “NếuFUJu nFUJuhư cứdhJr theaMYto lFUJuời eFUJum nói…AML2 ZTb2tôi lạdhJri càngaMYt mAML2uốn trdhJrói edhJrm lạaMYti dhJrtrên AML2giường, ngdhJrhe AML2em cầuZTb2 xFUJuin tôFUJui… ChuyZTb2ện đấyaMYt qFUJuuả thZTb2ật rAML2ất kíchAML2 thích…”

Khi AML2ông AML2ta nódhJri, hdhJrơi nZTb2óng phFUJue phẩyaMYt FUJusau AML2tai tôiAML2, cánhdhJr tZTb2ay tôiaMYt cZTb2ứng lạiZTb2, góiAML2 bỏngZTb2 trZTb2ên tAML2ay rơaMYti xuống,vunAML2g dhJrvãi khdhJrắp mặtdhJr đất.

Không dhJrchỉ aMYtcó AML2giọng aMYtnói củFUJua ZTb2ông aMYtta biếnZTb2 FUJuđổi, áAML2nh mắtaMYt cũAML2ng rấAML2t baMYtất FUJuthường, trFUJuong mắtAML2 AML2lóe lZTb2ên nhữnaMYtg đốAML2m sángAML2 nhdhJrư lửa,AML2 tràZTb2n ngAML2ập sựaMYt điêdhJrn cuồaMYtng chiAML2ếm aMYtgiữ vàAML2 cướpZTb2 đoạt.

Nhưng sZTb2ự kZTb2hác thườngAML2 nhấtAML2 chFUJuính FUJulà ôngaMYt FUJuta dùnFUJug đFUJuầu lưỡiAML2 FUJuliếm sZTb2au FUJutai tôi,aMYt cFUJuảm giácAML2 tAML2rơn tZTb2rợt ẩAML2m ướdhJrt kéoFUJu thFUJueo nhữnFUJug xúaMYtc cảdhJrm khôdhJrng dựZTb2 đoáZTb2n trdhJrước AML2được củaZTb2 ZTb2cơ thể,dhJr FUJutôi sdhJrợ đếnFUJu nỗiFUJu lùdhJri mìFUJunh lZTb2ẩn tránhaMYt, thAML2ế ZTb2nhưng đằngFUJu saMYtau đãZTb2 chạmFUJu AML2vào tadhJry vịnZTb2 aMYtsofa, khaMYtông ZTb2còn đườAML2ng tAML2rốn thoát!

Tôi bịZTb2 độngFUJu tácAML2 cAML2ủa AML2ông tZTb2a dọadhJr đZTb2ến nZTb2gây ngẩFUJun cdhJrả AML2người, hoFUJuàn toàAML2n ZTb2không biếaMYtt FUJunên ZTb2làm FUJucái gìZTb2 FUJubây giờ!

Đôi aMYtmôi ôndhJrg aMYtta hôdhJrn aMYttừ FUJusau tdhJrai tFUJuôi ddhJrọc aMYttheo cdhJrần dhJrcổ, trZTb2ằn trọcZTb2 aMYttrên lFUJuàn daMYta đanaMYtg lộFUJu rZTb2a dhJrngoài áAML2o, AML2nhẹ nhànFUJug mZTb2út AML2lấy, nFUJuụ aMYthôn lZTb2úc dhJrnhẹ FUJulúc sâuaMYt, lFUJuúc nhanZTb2h lúdhJrc cAML2hậm, đôidhJr kZTb2hi ZTb2còn cdhJró dhJrthể AML2dùng hàFUJum răZTb2ng kdhJrhẽ cắFUJun, cơZTb2 tZTb2hể đaZTb2ng cFUJuăng cứnAML2g vìdhJr FUJusợ củFUJua taMYtôi dầnAML2 dầaMYtn tZTb2rở aMYtnên dhJrbủn rủAML2n, khônFUJug cònZTb2 sứFUJuc lực…

Trước aMYtđây kAML2hi đọdhJrc tdhJriểu thuyếtAML2 viết,FUJu saAML2u khZTb2i phụFUJu aMYtnữ FUJuthân mậdhJrt vớiFUJu đànAML2 ôFUJung, dhJrtrên AML2người dhJrsẽ ldhJrưu ZTb2lại naMYthiều dấaMYtu hôndhJr, tôiFUJu khônZTb2g haMYtiểu vAML2ì sFUJuao ZTb2đàn FUJuông lạFUJui phảidhJr thôZTb2 FUJulỗ nZTb2hư thAML2ế, hiệnaMYt gidhJrờ tdhJrôi mớiZTb2 hiểZTb2u được,ZTb2 sựFUJu đaMYtau đớdhJrn kaMYtiểu nàyZTb2 saMYtẽ dhJrlàm ndhJrgười AML2ta dhJrcó loạAML2i ZTb2cảm aMYtgiác AML2hưởng ZTb2thụ đặcaMYt biFUJuệt, thânaMYt thểZTb2 bắtAML2 đZTb2ầu dấFUJuy lêAML2n nhiệtZTb2 đZTb2ộ làaMYtm tôidhJr kinZTb2h hoảng!

Hưởng thZTb2ụ! NghĩdhJr AML2đến mộdhJrt tínhFUJu taMYtừ nZTb2hư vậyAML2, ZTb2trái tiaMYtm tôiaMYt lạiZTb2 càngdhJr aMYtkinh ZTb2hoàng thêm.

Tôi vừadhJr AML2muốn FUJura sdhJrức đẩyZTb2 ôngaMYt taFUJu, gàodhJr lên: Đừng!

Chợt ZTb2nghe thấZTb2y giadhJrn phòngaMYt sáaMYtt váAML2ch vọndhJrg đếndhJr aMYttiếng ZTb2rên FUJunũng nịuAML2 củAML2a mộtdhJr AML2phụ ZTb2nữ: “ĐừngAML2 mà!”

Cái aMYtchữ aMYttôi vừaAML2 muốnFUJu hdhJrét raMYta bịaMYt kẹtZTb2 lạiaMYt tAML2rong cổaMYt họFUJung, khFUJuông dhJrhét đượaMYtc nữa.

Ngay AML2cả bànFUJu tAML2ay củadhJr ZTb2tôi đặtAML2 aMYttrong ngựAML2c ôngdhJr tFUJua, cZTb2ũng bAML2ắt đầAML2u bịdhJr dhJrông tFUJua dhJrđè chặt.

Trời ơiAML2, FUJunơi FUJunày sZTb2uy chdhJro cùngAML2 aMYtlà caMYthốn dhJrnào hả!

Tôi đâyFUJu dhJrkhông ZTb2phải tựZTb2 mìdhJrnh chAML2ủ độngZTb2 dZTb2âng đếdhJrn miaMYtệng ngườiFUJu AML2ta sao?

“Muốn thửAML2 không?”

Khóe miệZTb2ng ôAML2ng tdhJra AML2thoáng nhếchZTb2 lênaMYt, FUJumi mắAML2t chớpdhJr động,FUJu ýFUJu cườiaMYt dhJrkia mdhJrang FUJutheo AML2chút tdhJrà áZTb2c dhJrmị hoặc,aMYt tôdhJri nghĩaMYt rằngFUJu ngaMYtay cảdhJr dhJrAn DZTb2ĩ PhAML2ong cũnAML2g aMYtphải FUJucảm thấAML2y xấuZTb2 hổaMYt muốAML2n chuZTb2i đAML2ầu ZTb2xuống AML2đất, tựaMYt ZTb2thấy khAML2ông bằng!

“Yên AML2tâm, taMYtôi sẽdhJr rấtAML2 dịuFUJu ddhJràng, khZTb2ông laMYtàm đaZTb2u aMYtem đâu…”

Tôi nuốtZTb2 mộtaMYt ngụmaMYt nướcAML2 FUJubọt, hFUJuô AML2hấp AML2bắt đAML2ầu kaMYthông dhJrcân bằndhJrg, thấAML2y FUJurõ ngựcdhJr AML2mình bắZTb2t đầuFUJu phậpAML2 phồngaMYt khôngFUJu aMYttheo FUJuquy luậtFUJu, aMYtcơ tZTb2hể bấAML2t giZTb2ác traMYtở ndhJrên ndhJróng bỏng.

Tôi AML2bắt đầaMYtu nghiêmdhJr taMYtúc sFUJuuy nAML2ghĩ ldhJrời ôngaMYt taMYta nói,ZTb2 FUJuthật làdhJr sdhJrẽ khAML2ông đauAML2 không?

Tôi ZTb2lắc đầuAML2, vấnFUJu FUJuđề cdhJrần suAML2y nZTb2ghĩ ZTb2lúc nàyaMYt AML2không FUJuphải aMYtđau hadhJry khFUJuông đFUJuau, màFUJu lFUJuà FUJuhình nhưZTb2 ôngZTb2 tdhJra thậtaMYt sựAML2 dhJrmuốn làZTb2m nAML2hững chuFUJuyện khôFUJung bằngZTb2 cầZTb2m tdhJrhú vớaMYti tôi.

Không thể,dhJr ndhJrếu nhZTb2ư ngFUJuay cảFUJu ZTb2cơ FUJuthể tôaMYti caMYtũng dâaMYtng ZTb2cho ZTb2ông dhJrta, AML2tất AML2cả mọiaMYt aMYtthứ sAML2ẽ ZTb2không dhJrcòn kiZTb2ểm soáAML2t đưFUJuợc nữa.

“Tôi ngAML2hĩ aMYtcó thFUJuể AML2ông đaFUJung hdhJriểu lầmFUJu dhJrý FUJucủa tôi…”dhJr dhJrTôi đaZTb2ng ZTb2nghĩ aMYtcách làdhJrm ZTb2thế nZTb2ào aMYtđể giZTb2ải thíaMYtch, ôAML2ng tFUJua nghiêngAML2 ngườiaMYt dhJrnằm xuZTb2ống bênaMYt ZTb2người tôi,FUJu mộtAML2 taaMYty ômZTb2 aMYtlấy AML2vai tôi,dhJr kéFUJuo cZTb2hặt tôZTb2i vàodhJr AML2trong lồngdhJr ngực,aMYt taMYtay dhJrkia aMYtnâng aMYtlên chânaMYt ZTb2tôi đặtZTb2 trêAML2n soFUJufa, dùngaMYt ndhJrgón ZTb2tay ZTb2nhẹ nhàngZTb2 trượtAML2 ZTb2dọc thZTb2eo châAML2n AML2tôi đếnZTb2 bắdhJrp đFUJuùi, tiếZTb2p tụcZTb2 lAML2ần vàoAML2 baMYtên trongdhJr, aMYtthăm daMYtò vàAML2o bênZTb2 tronAML2g chiếcZTb2 vFUJuáy aMYttôi, lựcFUJu dhJrtay vừZTb2a đủAML2 khiếnAML2 ngườZTb2i tdhJra cAML2ó cZTb2ảm giaMYtác têdhJr AML2ngứa aMYttới từngdhJr kaMYthớp xương.

Sự kíZTb2ch đAML2ộng troAML2ng TFUJuV ldhJrại bắtaMYt đầu,dhJr nZTb2hân AML2vật nAML2ữ chíFUJunh dhJrthở dốc,FUJu rAML2ên rỉ,AML2 ngưFUJuời đànAML2 ôngFUJu tdhJrhét lêAML2n dhJrmột tiếnAML2g rồiaMYt lạiZTb2 mộZTb2t tiếngZTb2 caMYtàng trầFUJum lZTb2uân hơn.

Cách váchZTb2 còFUJun vọdhJrng FUJutới mộtFUJu tiếngdhJr aMYtkêu cònAML2 ướtaMYt áFUJut hơnFUJu cAML2ả tAML2rên TVaMYt: “MauaMYt aMYtlên AML2một dhJrchút, ZTb2mau nữa…”

Ông tZTb2a thaMYtản nhidhJrên cười,dhJr nFUJugón aMYttay dàFUJui ZTb2lại chầmFUJu chậmAML2 lưaMYtớt trêdhJrn đùiAML2 AML2tôi, tdhJrựa nhưFUJu cFUJuó ZTb2sức quyếnaMYt rZTb2ũ kaMYtỳ ZTb2lạ, kZTb2hiến ZTb2cơ thZTb2ể tôiaMYt rudhJrn rAML2ẩy tdhJrừng cơn.

“Đừng…” GidhJrọng nóiFUJu nàydhJr bậtZTb2 rAML2a, tôiZTb2 mớiFUJu AML2phát hiFUJuện rAML2a rằFUJung độZTb2 ưAML2ớt ádhJrt aMYtso vớiAML2 ngưaMYtời FUJuphụ nAML2ữ caMYtách vFUJuách dườngZTb2 nhZTb2ư chỉaMYt AML2có hơAML2n FUJuchứ khônFUJug dhJrcó kém.

“Mẫn cảmdhJr taMYthế sAML2ao…” ÔngFUJu tZTb2a tựaFUJu hồFUJu nhaMYtư càZTb2ng lúcFUJu FUJucàng AML2thích thú,FUJu AML2hôn nhẹFUJu dhJrlên môFUJui tôaMYti: FUJu“Như ZTb2thế tZTb2hì cdhJrhúng AML2ta cAML2ứ từFUJu aMYttừ mZTb2à làFUJum laMYtà đượcZTb2 rồi.”

Ngón ZTb2tay liAML2nh hoZTb2ạt củdhJra ôAML2ng aMYtta mâAML2m ZTb2mê ludhJrồn vàoFUJu tronZTb2g đồdhJrng pZTb2hục củaAML2 tôi,AML2 lựcaMYt taFUJuy cùnFUJug tốZTb2c độaMYt rấtZTb2 chậmAML2 khiếnaMYt tôFUJui khAML2ông nhịFUJun đượcaMYt hítaMYt AML2một hơi.

Tay ônaMYtg FUJuta cácFUJuh mộtdhJr lớZTb2p áZTb2o nắmdhJr lAML2ấy ZTb2ngực tôAML2i, đZTb2ầu ngaMYtón tZTb2ay xoaFUJuy aMYtvòng trênAML2 vịFUJu tríAML2 mẫAML2n ZTb2cảm nhất,AML2 AML2vờn quanh.

Tôi dhJrphải cZTb2ắn chaMYtặt môiAML2 FUJumới códhJr thAML2ể khôngAML2 bấAML2t FUJura FUJutiếng rênAML2 khiếnaMYt ngườdhJri tAML2a cAML2ảm tAML2hấy mấtAML2 thểAML2 diAML2ện kia.

Dục ZTb2vọng AML2mà tôZTb2i mFUJuuốn cựdhJr tuyệaMYtt dầndhJr dầAML2n trZTb2ở ZTb2nên mãnhdhJr liệtZTb2 dần….

Ông dhJrta dườngAML2 nFUJuhư pdhJrhát hidhJrện ZTb2ra tôdhJri khdhJrông ZTb2muốn bAML2ật raMYta thZTb2ành dhJrtiếng, lZTb2iền aMYthôn ZTb2lên đôaMYti môiaMYt, dZTb2ùng lưdhJrỡi đẩydhJr rFUJua hàmZTb2 rănaMYtg ZTb2đang cắnAML2 ZTb2chặt lấyZTb2 môiaMYt, AML2đi sâuFUJu vàodhJr dhJrdò xdhJrét bêAML2n ZTb2trong, naMYtuốt hếZTb2t tiếngZTb2 aMYtkêu AML2rên củaZTb2 tôi.

Trong lúcdhJr tAML2riền midhJrên điFUJuên cuồngZTb2, sưZTb2 khFUJuó chịFUJuu AML2của cFUJuơ thaMYtể đưdhJrợc giảmdhJr đZTb2i ZTb2đôi cZTb2hút, kdhJrhi môaMYti lưỡiZTb2 dAML2ây FUJudưa tiếnaMYtg kêFUJuu dhJrrên dhJrcũng códhJr tZTb2hể khôngFUJu cầFUJun phAML2ải kAML2ìm chế,aMYt dhJrcứ mặcZTb2 nFUJuó bậtAML2 ra…

Tôi thdhJrở gấZTb2p gápAML2, tậnAML2 dhJrmột cdhJrhỗ sâZTb2u nàoFUJu đFUJuó tronaMYtg cơaMYt thểaMYt bAML2ắt aMYtđầu nóngAML2 lêdhJrn, ZTb2nóng lêaMYtn, vôZTb2 thứaMYtc kaMYthao kZTb2hát FUJumong mudhJrốn nhiFUJuều hFUJuơn FUJucái dhJrgì đó.

Bàn FUJutay tZTb2ôi aMYtđặt trFUJuên ngựcaMYt AML2ông taMYta dầdhJrn dầnaMYt chuyAML2ển aMYtqua AML2sau lAML2ưng ngườiFUJu ấy,FUJu hônZTb2 trảZTb2 AML2lại dhJrông ZTb2ta, hFUJuọc cácFUJuh FUJukhi ôngaMYt dhJrta lầFUJun đầaMYtu tiêndhJr hôaMYtn tôi,dhJr đaMYtầu lưỡiaMYt AML2duyện lấyZTb2 AML2lưỡi dhJrông taAML2, mútZTb2 AML2lấy môiZTb2 dhJrcủa ngườdhJri ấy.

Trong cdhJrổ aMYthọng ôaMYtng AML2ta bậtaMYt aMYtra mộtZTb2 tiếngAML2 thaMYtan tAML2rầm đục,ZTb2 xoaaMYty ngườiAML2 AML2đè dhJrtôi xdhJruống, FUJumột vdhJrị aMYttrí aMYtnào đódhJr củadhJr cAML2ơ FUJuthể cốFUJu dhJrgắng đặaMYtt tZTb2rên bắFUJup đùiAML2 tôi…

“Suy chZTb2o caMYtùng AML2em dhJrlà thiFUJuên sdhJrứ haFUJuy làdhJr yêuZTb2 tidhJrnh hả!AML2” GiọngAML2 nóFUJui củaZTb2 ônAML2g tFUJua khàFUJun ZTb2đặc FUJumà kAML2hô khốcaMYt, dhJrhô ZTb2hấp nặngaMYt AML2nề, hỗAML2n loạn.

Ông dhJrta khaMYtông hềFUJu FUJudịu dàng,ZTb2 rúAML2t bAML2àn tFUJuay ZTb2đang AML2đặt trênZTb2 nZTb2gực tZTb2ôi dhJrra, rấtAML2 ZTb2nhanh dhJrchóng aMYtmở từngZTb2 dhJrcúc aMYtáo cdhJrủa tôaMYti raAML2, luồnaMYt taMYtay AML2vào FUJutrong áoZTb2 lótdhJr, cảmaMYt giáaMYtc mAML2át lạnhaMYt củaZTb2 ngZTb2ón taAML2y ôndhJrg tdhJra dhJrmang tdhJrheo cảdhJrm AML2giác kíchaMYt độngAML2 đặdhJrc thZTb2ù, tAML2ôi muốnFUJu trádhJrnh nZTb2é, cơZTb2 thểFUJu dướidhJr ngườiAML2 FUJuông AML2ta vặndhJr vAML2ẹo khaMYtông yên.

Ông AML2ta raMYtút lạiaMYt bàdhJrn ZTb2tay FUJuôm lAML2ấy vZTb2ai ZTb2tôi, vỗaMYt vềAML2 dFUJuọc tFUJuheo đầuAML2 gối,ZTb2 hướnFUJug vêZTb2 AML2nơi bíAML2 aMYtẩn mềmFUJu mZTb2ại nhất…

Tôi AML2không ZTb2có cáchaMYt aMYtnào độngFUJu ZTb2đậy, chaMYtỉ códhJr thểFUJu lấyaMYt ngZTb2ón tFUJuay giữAML2 cAML2hặt dhJrlấy áoZTb2 ZTb2sơ ZTb2mi FUJucủa AML2ông tZTb2a, đểZTb2 kệAML2 bàaMYtn AML2tay ôndhJrg tZTb2a ddhJri chuyểnZTb2 ZTb2trên toàaMYtn ZTb2thân thôi,FUJu kZTb2huấy độnFUJug troZTb2ng tAML2ôi mZTb2ột loaMYtại dụcdhJr vọnAML2g FUJutội lỗi…

Cơ thểaMYt củaAML2 ZTb2tôi hoàaMYtn toànaMYt bịaMYt ZTb2ông tdhJra cAML2hinh phụcdhJr, nhaMYtắm mắtAML2 lại,AML2 tdhJrìm kiFUJuếm đòiZTb2 hAML2ỏi nụFUJu hôAML2n cdhJrủa ônZTb2g tAML2a, cFUJuùng ôdhJrng taMYta FUJusa vàoaMYt AML2cảm giFUJuác aMYtkích thíaMYtch AML2cùng vựZTb2c ZTb2sâu dụcFUJu vọng…


[1] Phim Bản năZTb2ng gốc (Tiếng Anh: Basic Instinct) AML2là mFUJuột FUJubộ pFUJuhim hồZTb2i dhJrhộp của điệnAML2 ảnhaMYt Mỹ đượcdhJr sảnAML2 xFUJuuất nămFUJu 1dhJr992. PhZTb2im đượcZTb2 aMYtPaul VerhoevAML2en đạaMYto diễnAML2 dhJrvà viếtFUJu dhJrkịch aMYtbản bởAML2i JZTb2oe EsztedhJrrhas, cFUJuác diễnAML2 viênAML2 chínhaMYt thaZTb2m giAML2a phFUJuim là AML2Sharon Stone, MichaMYtael DAML2ouglas, Jeanne TripZTb2plehorn và George DzFUJuundza. AML2Bộ phiFUJum xoadhJry quanFUJuh nhânaMYt AML2vật tháaMYtm tửdhJr dhJrNick aMYtCurran (DouglAML2as), ngưdhJrời phdhJrụ tdhJrrách điềudhJr trAML2a vAML2ề ZTb2một ZTb2vụ giZTb2ết dhJrngười maAML2n rdhJrợ dhJrmà nạnZTb2 nhAML2ân laMYtà ZTb2một cựdhJru cZTb2a sĩdhJr giàuFUJu caMYtó,một nFUJuhà aMYtvăn quZTb2yến rZTb2ũ giàaMYtu saAML2ng tdhJrên là CatheaMYtrine dhJrTramell (Stone)cũng liêFUJun qZTb2uan đếnZTb2 vAML2ụ áFUJun vàAML2 mFUJuối FUJuquan FUJuhệ cFUJuủa NZTb2ick CaMYturran vớiAML2 ngdhJrười phFUJuụ nữZTb2 bFUJuí ẩn. (theo wiki Việt Nam)