Ngủ Cùng Sói - Chương 12

SÓI &am7Hpxp; DƯƠ7HpxNG CẦM

Tác 7Lf2nJ7vgiả: Di7Hpxệp L7Hpxạc Vô7Hpx Tâm

Biên 7Hpxtập: LilZmNny5zby Trần

Chương 12

(Rating: 16+)

*

 

Tôi vừa7Lf2nJ7v đị7Lf2nJ7vnh nó7Hpxi: 7HpxCảm 7Hpxơn! Tôi7Lf2nJ7v ZmNny5zbkhông cần.

Vừa nâ7Hpxng mZmNny5zbi mắ7Hpxt lê7Hpxn lại7Hpx thấy…7Hpx Hà7Hpxn Trạc7Lf2nJ7v Thần7Lf2nJ7v đZmNny5zbang 7Hpxmỉm cườiZmNny5zb nhZmNny5zbìn tôi.

Sắc mZmNny5zbặt củaZmNny5zb ôZmNny5zbng t7Lf2nJ7va 7Lf2nJ7vtrông 7Hpxcó vZmNny5zbẻ nhợZmNny5zbt nZmNny5zbhạt hơnZmNny5zb thường7Hpx ngàyZmNny5zb, đôi7Hpx mắt7Hpx 7Lf2nJ7vvằn lêZmNny5zbn tơZmNny5zb máZmNny5zbu, nh7Lf2nJ7vất địn7Lf2nJ7vh 7Hpxlà đ7Lf2nJ7vêm ZmNny5zbqua ônZmNny5zbg 7Lf2nJ7vta khZmNny5zbông nZmNny5zbgủ ngon!

“Sao ZmNny5zbem lạiZmNny5zb khóc?”7Hpx Ôn7Lf2nJ7vg 7Lf2nJ7vta vội7Hpx vàZmNny5zbng c7Hpxúi người7Lf2nJ7v nânZmNny5zbg tôi7Hpx dậ7Lf2nJ7vy, trên7Lf2nJ7v ngườiZmNny5zb thoảngZmNny5zb ZmNny5zbqua mZmNny5zbùi thuZmNny5zbốc ZmNny5zblá v7Lf2nJ7và rượu.

Tôi lắc7Lf2nJ7v đầu.

Ông ZmNny5zbta dùn7Lf2nJ7vg 7Lf2nJ7vtay 7Hpxáo la7Hpxu đZmNny5zbi nướ7Lf2nJ7vc mắt7Lf2nJ7v của7Hpx tôiZmNny5zb, đôi7Hpx l7Lf2nJ7vông 7Lf2nJ7vmày vì7Lf2nJ7v đau7Lf2nJ7v lòngZmNny5zb mà7Lf2nJ7v nhíZmNny5zbu c7Hpxhặt: “KhôngZmNny5zb phải7Lf2nJ7v k7Lf2nJ7vết tZmNny5zbhúc làZmNny5zb hoàn7Lf2nJ7vg t7Hpxử v7Hpxà c7Lf2nJ7vông cZmNny5zbhúa ZmNny5zbsống hạnhZmNny5zb p7Lf2nJ7vhúc cùnZmNny5zbg nh7Hpxau sao?”

“Nhưng… m7Hpxa quỷ7Hpx đZmNny5zbã chết!”

Tôi 7Lf2nJ7vnhìn ZmNny5zbông tZmNny5zba gầ7Hpxn tronZmNny5zbg gaZmNny5zbng tấc,7Hpx ch7Hpxỉ ZmNny5zbxa nha7Lf2nJ7vu một7Hpx đê7Lf2nJ7vm th7Lf2nJ7vôi 7Lf2nJ7vmà 7Lf2nJ7vtôi c7Lf2nJ7vó 7Hpxcảm g7Hpxiác dường7Hpx nh7Hpxư 7Lf2nJ7vmột 7Hpxnăm 7Lf2nJ7vđã khônZmNny5zbg gặp.

Tôi rất7Hpx muố7Hpxn ôZmNny5zbm cZmNny5zbhặt l7Lf2nJ7vấy ôn7Lf2nJ7vg ta.

Trái ZmNny5zbtim tôiZmNny5zb 7Lf2nJ7vnói 7Hpxcho t7Hpxôi biết: Ôm một7Lf2nJ7v 7Hpxlần, d7Lf2nJ7vựa ZmNny5zbmột lần7Hpx. ĐểZmNny5zb mìZmNny5zbnh 7Hpxcó t7Hpxhể cả7Hpxm n7Lf2nJ7vhận sựZmNny5zb ấm7Hpx á7Hpxp của7Hpx cá7Lf2nJ7vi 7Hpxôm đ7Lf2nJ7vấy, đ7Lf2nJ7vể mìn7Hpxh n7Lf2nJ7vhớ 7Hpxkỹ tiế7Lf2nJ7vng ti7Hpxm ZmNny5zbđập củ7Lf2nJ7va người7Lf2nJ7v ấy,7Hpx mìZmNny5zbnh khônZmNny5zbg 7Lf2nJ7vtham lam7Lf2nJ7v, mZmNny5zbột 7Lf2nJ7vlần l7Hpxà đủ.

Lý t7Hpxrí 7Lf2nJ7vtôi lại7Lf2nJ7v 7Lf2nJ7vgào lZmNny5zbên giận7Hpx dữ7Hpx vớZmNny5zbi tôi: Mày kh7Hpxông thZmNny5zbể 7Lf2nJ7vôm ôn7Hpxg 7Hpxta! ZmNny5zbMột lầ7Lf2nJ7vn cũng7Hpx kh7Hpxông thể!

Tôi thZmNny5zbở dà7Lf2nJ7vi một7Hpx hơi7Hpx, lùi7Lf2nJ7v về7Lf2nJ7v s7Hpxau tZmNny5zbừng b7Lf2nJ7vước, đè7Hpx n7Hpxén sự7Lf2nJ7v kích7Lf2nJ7v 7Hpxđộng t7Lf2nJ7vội lỗi.

Chẳng ngh7Hpxĩ tớiZmNny5zb chuy7Hpxện ZmNny5zbông tZmNny5zba lạiZmNny5zb vưZmNny5zbơn 7Hpxtay ZmNny5zbra ZmNny5zbôm ZmNny5zblấy 7Hpxtôi vàZmNny5zbo lòng.

Trái t7Hpxim ông7Hpx 7Lf2nJ7vta đậpZmNny5zb vữnZmNny5zbg vàng7Hpx, ê7Lf2nJ7vm taZmNny5zbi đếZmNny5zbn n7Lf2nJ7vhư vậy!

Nếu như7Hpx có7Hpx 7Hpxthể lZmNny5zbựa chọn,ZmNny5zb ZmNny5zbtôi khôn7Hpxg 7Hpxmuốn ô7Hpxng 7Hpxta 7Hpxphải chết7Lf2nJ7v, t7Lf2nJ7vhế giới7Lf2nJ7v củaZmNny5zb 7Hpxtôi 7Hpxđã khônZmNny5zbg thểZmNny5zb k7Hpxhông 7Lf2nJ7vcó 7Hpxngười này!

“Thiên ThiZmNny5zbên, e7Hpxm là7Hpx ngườiZmNny5zb c7Lf2nJ7von gá7Hpxi lương7Lf2nJ7v thi7Hpxện nhất7Lf2nJ7v m7Hpxà tôZmNny5zbi từng7Lf2nJ7v gặpZmNny5zb!” 7Lf2nJ7vÔng tZmNny5zba nZmNny5zbhẹ gi7Hpxọng tha7Lf2nJ7vn thở.

Lương thiện?7Lf2nJ7v Ô7Lf2nJ7vng ZmNny5zbta ZmNny5zbsai rồi7Lf2nJ7v, tôiZmNny5zb 7Lf2nJ7vlà 7Hpxngười phụ7Hpx nZmNny5zbữ 7Lf2nJ7vxấu 7Hpxxa nhấ7Hpxt ZmNny5zbtrên đời7Hpx này.

Ông 7Lf2nJ7vta c7Hpxhe chở7Hpx ZmNny5zbtôi tro7Lf2nJ7vng lòn7Lf2nJ7vg bàn7Hpx tayZmNny5zb, ch7Lf2nJ7vo ZmNny5zbdù tôZmNny5zbi cZmNny5zbó ZmNny5zblàm tổnZmNny5zb t7Lf2nJ7vhương 7Lf2nJ7vtrái ti7Hpxm ô7Hpxng 7Lf2nJ7vta baZmNny5zbo 7Lf2nJ7vnhiêu, ônZmNny5zbg t7Lf2nJ7va 7Lf2nJ7vvẫn cònZmNny5zb nh7Lf2nJ7vớ dZmNny5zbằn d7Lf2nJ7vò ZmNny5zbtôi ă7Lf2nJ7vn sáng7Lf2nJ7v, nhớ7Lf2nJ7v sZmNny5zbai ngư7Hpxời bảoZmNny5zb vệ7Hpx tôi7Lf2nJ7v, troZmNny5zbng ngày7Hpx mư7Hpxa nhưZmNny5zb nàZmNny5zby ZmNny5zbsẽ mở7Lf2nJ7v ZmNny5zbô chZmNny5zbe chắn7Hpx cZmNny5zbho tôi.

Những ZmNny5zbviệc tôi7Hpx 7Hpxlàm vớ7Hpxi ôZmNny5zbng 7Lf2nJ7vta chỉ7Hpx c7Hpxó 7Hpxcăm ZmNny5zbghét, lừa7Hpx dốiZmNny5zb, thậm7Lf2nJ7v c7Hpxhí 7Hpxcó thểZmNny5zb có7Hpx mộtZmNny5zb ngàZmNny5zby ZmNny5zbtôi s7Lf2nJ7vẽ dù7Lf2nJ7vng d7Hpxao đ7Lf2nJ7vâm vào7Lf2nJ7v trá7Hpxi ZmNny5zbtim 7Hpxluôn luô7Lf2nJ7vn chứ7Hpxa đự7Lf2nJ7vng sựZmNny5zb y7Hpxêu thươZmNny5zbng 7Hpxbao d7Lf2nJ7vung kia.

Ông 7Hpxta thấy7Lf2nJ7v tôiZmNny5zb không7Hpx nó7Lf2nJ7vi lời7Hpx nào,7Hpx chiề7Lf2nJ7vu ZmNny5zbchuộng 7Lf2nJ7vvỗ vềZmNny5zb lưnZmNny5zbg tôi,ZmNny5zb dị7Hpxu 7Hpxdàng dZmNny5zbỗ tôi:7Lf2nJ7v “Đừng7Hpx kh7Hpxóc nữaZmNny5zb. ZmNny5zbMai tôiZmNny5zb mời7Lf2nJ7v ngườZmNny5zbi đến7Hpx di7Lf2nJ7vễn lạiZmNny5zb ch7Lf2nJ7vo ZmNny5zbem vở7Lf2nJ7v 7Hpxnày, để7Hpx c7Lf2nJ7vông chúa7Hpx 7Lf2nJ7vyêu 7Lf2nJ7vma quỷ,7Hpx để7Hpx hoàZmNny5zbng tửZmNny5zb yêuZmNny5zb thiên7Lf2nJ7v 7Hpxnga đ7Lf2nJ7ven, 7Hpxđể côngZmNny5zb chú7Lf2nJ7va ZmNny5zbsống hạnh7Hpx phúc7Hpx cùZmNny5zbng ZmNny5zbma 7Hpxquỷ, được7Lf2nJ7v không?”

“Công 7Lf2nJ7vchúa thiê7Hpxn ng7Hpxa s7Hpxẽ y7Hpxêu 7Lf2nJ7vma quỷZmNny5zb tà7Lf2nJ7vn bạo7Hpx sao?”

“Đương nhi7Hpxên là7Lf2nJ7v cóZmNny5zb thZmNny5zbể! Nế7Lf2nJ7vu như7Lf2nJ7v tôi7Hpx làm7Hpx nhà7Lf2nJ7v biZmNny5zbên kịcZmNny5zbh 7Hpxthì chắ7Hpxc cZmNny5zbhắn ZmNny5zbsẽ thế!”

Tôi thừa7Hpx nhận:7Hpx Đ7Lf2nJ7vúng, ông7Lf2nJ7v t7Lf2nJ7va 7Lf2nJ7vcó thể!

“Có phảiZmNny5zb ô7Hpxng sẽZmNny5zb bi7Lf2nJ7vến m7Hpxa qu7Hpxỷ trở7Hpx nêZmNny5zbn 7Hpxtuấn ZmNny5zbtú, cZmNny5zbòn có7Lf2nJ7v ph7Hpxáp lZmNny5zbực 7Lf2nJ7vvô biêZmNny5zbn, khZmNny5zbông gì7Lf2nJ7v kZmNny5zbhông làm7Hpx được,ZmNny5zb phải7Hpx không?”

“Trừ nZmNny5zbhững thứ7Lf2nJ7v ZmNny5zbđó r7Lf2nJ7va, 7Lf2nJ7vtôi 7Lf2nJ7vsẽ t7Lf2nJ7vạo r7Lf2nJ7va mZmNny5zba quZmNny5zbỷ ZmNny5zbcòn s7Lf2nJ7vi t7Lf2nJ7vình hZmNny5zbơn cảZmNny5zb hoàng7Hpx t7Hpxử, kZmNny5zbiên quyết7Hpx hơn,7Hpx qu7Hpxyến 7Lf2nJ7vrũ hơn…”

“Được! T7Hpxôi ZmNny5zbsẽ đợi7Lf2nJ7v xem!”

Tôi mỉ7Hpxm cười,ZmNny5zb kZmNny5zbéo cán7Hpxh t7Lf2nJ7vay ônZmNny5zbg ZmNny5zbta, 7Hpxnắm l7Hpxấy mZmNny5zba quỷ7Hpx 7Hpxđộng lò7Lf2nJ7vng người7Lf2nJ7v nhất7Hpx 7Lf2nJ7vthế giới7Hpx này.

Chưa baZmNny5zbo 7Lf2nJ7vgiờ tôi7Lf2nJ7v có7Lf2nJ7v thểZmNny5zb ng7Hpxhĩ rằng7Hpx nhữn7Lf2nJ7vg ngàyZmNny5zb ZmNny5zbmưa t7Lf2nJ7vrong giấZmNny5zbc 7Lf2nJ7vmơ củaZmNny5zb tôi7Lf2nJ7v 7Lf2nJ7vlại trởZmNny5zb thành7Lf2nJ7v hi7Hpxện thực,ZmNny5zb thật7Lf2nJ7v sự7Lf2nJ7v 7Lf2nJ7vcó mộtZmNny5zb ngườiZmNny5zb đ7Hpxàn ông7Hpx 7Hpxche 7Hpxô ZmNny5zbcho tZmNny5zbôi rảoZmNny5zb b7Hpxước t7Lf2nJ7vrên đườnZmNny5zbg, ôngZmNny5zb t7Lf2nJ7va nắm7Hpx 7Hpxlấy ta7Hpxy tôiZmNny5zb rẽ7Hpx 7Hpxsang mộ7Lf2nJ7vt c7Lf2nJ7von phốZmNny5zb khác.

Đáng tiế7Lf2nJ7vc 7Hpxngười 7Lf2nJ7vnày l7Hpxà kẻZmNny5zb ZmNny5zbthù của7Hpx tôi,7Hpx nhữn7Hpxg thứ7Lf2nJ7v 7Lf2nJ7vmà ôZmNny5zbng 7Hpxta mu7Hpxốn tZmNny5zbôi khôngZmNny5zb thZmNny5zbể ch7Hpxo ônZmNny5zbg ZmNny5zbta được7Lf2nJ7v, nhZmNny5zbưng t7Lf2nJ7vhứ 7Hpxmà t7Hpxôi cZmNny5zbó th7Hpxể c7Hpxho ông7Hpx tZmNny5zba trước7Lf2nJ7v sZmNny5zbau đềuZmNny5zb làZmNny5zb thươ7Lf2nJ7vng tổn.

Tôi rZmNny5zbút bà7Hpxn t7Hpxay đ7Lf2nJ7vang bị7Lf2nJ7v ôn7Lf2nJ7vg tZmNny5zba nắZmNny5zbm lấy,7Lf2nJ7v 7Lf2nJ7vbước r7Hpxa ZmNny5zbkhỏi 7Hpxchiếc ôZmNny5zb, 7Hpxlần th7Lf2nJ7vứ haZmNny5zbi ô7Lf2nJ7vng 7Hpxta đuổiZmNny5zb t7Lf2nJ7vheo tôiZmNny5zb, nắZmNny5zbm lZmNny5zbấy ta7Lf2nJ7vy tôi7Lf2nJ7v, k7Hpxéo tô7Lf2nJ7vi lạiZmNny5zb bê7Hpxn người.

“Ông 7Hpxbuông 7Hpxtay 7Hpxđi.” TZmNny5zbôi đZmNny5zbã d7Hpxùng hếtZmNny5zb sức7Lf2nJ7v lZmNny5zbực toàZmNny5zbn thâ7Lf2nJ7vn, thế7Hpx n7Lf2nJ7vhưng 7Hpxâm th7Hpxanh vẫn7Lf2nJ7v cònZmNny5zb yế7Hpxu ớt7Hpx ZmNny5zbnhư 7Lf2nJ7vvậy: “Không7Hpx c7Hpxó k7Hpxhả năng7Hpx 7Lf2nJ7vtôi s7Hpxẽ yê7Hpxu ông.”

“Em sẽ.”

“Chúng 7Hpxta khô7Lf2nJ7vng có7Lf2nJ7v 7Lf2nJ7vkết q7Lf2nJ7vuả tZmNny5zbốt đâu.”

Ông 7Lf2nJ7vta n7Lf2nJ7vhìn tôi,ZmNny5zb á7Lf2nJ7vnh mắt7Lf2nJ7v h7Hpxoàn toZmNny5zbàn ng7Hpxang ZmNny5zbngược: “CáiZmNny5zb eZmNny5zbm gọi7Lf2nJ7v l7Hpxà 7Hpxkết qu7Lf2nJ7vả 7Hpxtốt làZmNny5zb c7Hpxái gì7Lf2nJ7v, 7Lf2nJ7vem ZmNny5zbcó t7Lf2nJ7vhể nó7Hpxi r7Lf2nJ7va, tôiZmNny5zb có7Hpx t7Hpxhể l7Hpxàm được!”

Tôi a7Lf2nJ7vo ướcZmNny5zb giữa7Hpx chúng7Hpx ZmNny5zbta kh7Hpxông có7Lf2nJ7v 7Hpxsự thù7Lf2nJ7v hận7Lf2nJ7v, kZmNny5zbhông ZmNny5zbcó s7Hpxự 7Lf2nJ7vdối lừa7Lf2nJ7v, cảZmNny5zb đời7Lf2nJ7v đề7Hpxu s7Lf2nJ7vống nh7Lf2nJ7vư bâZmNny5zby 7Lf2nJ7vgiờ, cZmNny5zbho d7Lf2nJ7vù khôZmNny5zbng yêu7Hpx, 7Hpxcũng 7Lf2nJ7vkhông phảiZmNny5zb 7Lf2nJ7vxa cách!

Nhưng m7Lf2nJ7và nhữn7Lf2nJ7vg thứZmNny5zb nZmNny5zbày ôZmNny5zbng tZmNny5zba 7Lf2nJ7vdù c7Hpxó là7Hpxm ZmNny5zbcách nào7Hpx ZmNny5zbcũng khônZmNny5zbg th7Lf2nJ7vể l7Lf2nJ7vàm được.

Bởi vì7Hpx 7Lf2nJ7vông ZmNny5zbta đ7Lf2nJ7vã g7Hpxiết cả7Hpx nhà7Hpx tôi.

Tôi t7Lf2nJ7vhở dàZmNny5zbi, k7Lf2nJ7vhông muZmNny5zbốn qu7Lf2nJ7vanh ZmNny5zbquẩn tại7Lf2nJ7v vấnZmNny5zb 7Lf2nJ7vđề này7Lf2nJ7v ZmNny5zbnữa, đổ7Lf2nJ7vi chủ7Hpx đềZmNny5zb. “VZmNny5zbì 7Hpxsao ôn7Lf2nJ7vg lại7Hpx ZmNny5zbở đây?”

“Lúc tôi7Lf2nJ7v gọiZmNny5zb điện7Lf2nJ7v thoại7Lf2nJ7v c7Hpxho ZmNny5zbTiểu LZmNny5zbý, n7Hpxghe cậZmNny5zbu 7Hpxta b7Hpxảo 7Lf2nJ7vem tới7Hpx xe7Lf2nJ7vm múa7Hpx ball7Hpxet, b7Lf2nJ7van đầu7Lf2nJ7v tôi7Lf2nJ7v nghĩZmNny5zb muố7Hpxn x7Hpxem cùng7Hpx e7Lf2nJ7vm, không7Hpx lườZmNny5zbng được7Hpx rằn7Lf2nJ7vg loạ7Lf2nJ7vi 7Lf2nJ7vsân kh7Hpxấu n7Hpxày ZmNny5zbsau k7Hpxhi mởZmNny5zb m7Lf2nJ7vàn 7Hpxsẽ kZmNny5zbhông ch7Hpxo ph7Lf2nJ7vép ngườiZmNny5zb nà7Hpxo vàoZmNny5zb n7Lf2nJ7vữa… ChẳnZmNny5zbg cònZmNny5zb ZmNny5zbcách ZmNny5zbnào kh7Lf2nJ7vác, ZmNny5zbtôn trọn7Lf2nJ7vg ngh7Hpxệ t7Hpxhuật một7Hpx chú7Lf2nJ7vt vậy7Lf2nJ7v! TZmNny5zbuy rZmNny5zbằng tô7Lf2nJ7vi cũnZmNny5zbg khôn7Lf2nJ7vg hiểu!”

“Ông v7Hpxẫn đứng7Lf2nJ7v đâyZmNny5zb đợiZmNny5zb t7Lf2nJ7vôi suốt?”

Ông 7Hpxta cườ7Hpxi cười,7Lf2nJ7v khoá7Lf2nJ7vc cánhZmNny5zb 7Lf2nJ7vtay lê7Lf2nJ7vn vZmNny5zbai tôi,7Lf2nJ7v ô7Lf2nJ7vm lấy7Hpx 7Hpxtôi ZmNny5zbđi vềZmNny5zb ZmNny5zbphía trước:7Lf2nJ7v “ZmNny5zbTôi tZmNny5zbìm cZmNny5zbho e7Lf2nJ7vm mộ7Hpxt côZmNny5zb g7Lf2nJ7viáo ZmNny5zbdạy dương7Lf2nJ7v cầ7Hpxm k7Hpxhá tốt7Lf2nJ7v, kh7Lf2nJ7vi nàZmNny5zbo e7Lf2nJ7vm khôn7Hpxg muốnZmNny5zb 7Lf2nJ7vđi h7Hpxọc 7Hpxthì tới7Hpx chỗ7Hpx cZmNny5zbô ấyZmNny5zb họ7Lf2nJ7vc d7Hpxương cầ7Hpxm… ĐượZmNny5zbc rZmNny5zbồi, trư7Hpxớc khZmNny5zbi đi7Lf2nJ7v tZmNny5zbhì 7Hpxnhớ gọiZmNny5zb điện7Lf2nJ7v 7Lf2nJ7vthoại h7Lf2nJ7vẹn trước.”

“Vì sao?”

Vì sZmNny5zbao ôngZmNny5zb t7Hpxa lạiZmNny5zb qu7Lf2nJ7van t7Hpxâm ch7Hpxăm sócZmNny5zb tôi7Hpx đến7Lf2nJ7v thế.

Tôi khôngZmNny5zb 7Lf2nJ7vcần đ7Hpxưa rZmNny5zba bZmNny5zbất kỳ7Hpx đ7Lf2nJ7vòi hỏiZmNny5zb g7Hpxì, ZmNny5zbông v7Lf2nJ7vẫn 7Hpxcứ 7Hpxhiểu ZmNny5zbtôi muốnZmNny5zb c7Lf2nJ7vái gì.

“Tôi 7Lf2nJ7vcó g7Lf2nJ7vọi điệZmNny5zbn hỏ7Hpxi th7Lf2nJ7vành tí7Hpxch của7Lf2nJ7v e7Lf2nJ7vm ở7Hpx trườ7Lf2nJ7vng, 7Lf2nJ7vtuy rằZmNny5zbng t7Lf2nJ7vôi cZmNny5zbũng khôn7Hpxg trôn7Hpxg m7Hpxong t7Hpxhành 7Hpxtích của7Lf2nJ7v ZmNny5zbem xuZmNny5zbất sắcZmNny5zb bZmNny5zbao 7Hpxnhiêu, thếZmNny5zb nhZmNny5zbưng khô7Hpxng nghĩ7Hpx 7Lf2nJ7vtới chỉ7Hpx cZmNny5zbó điểm7Hpx 7Hpxnhạc l7Hpxý củ7Lf2nJ7va 7Hpxem trê7Hpxn 67Hpx0.” ZmNny5zbÔng t7Hpxa xZmNny5zboa ZmNny5zbđầu tôi,7Hpx 7Hpxgiọng nó7Hpxi tràZmNny5zbn ngập7Lf2nJ7v sựZmNny5zb yêZmNny5zbu chiều:ZmNny5zb “Giấc7Hpx 7Lf2nJ7vmơ củaZmNny5zb mỗ7Hpxi người7Lf2nJ7v đềuZmNny5zb kh7Lf2nJ7vác nh7Lf2nJ7vau, tô7Lf2nJ7vi khZmNny5zbông mZmNny5zbuốn ZmNny5zbgò épZmNny5zb 7Lf2nJ7vem cZmNny5zbái gZmNny5zbì hết!”

Tôi nghĩ7Lf2nJ7v rằng7Hpx ông7Lf2nJ7v 7Lf2nJ7vta vĩnZmNny5zbh viễnZmNny5zb khônZmNny5zbg đoán7Lf2nJ7v rZmNny5zba đượcZmNny5zb ướ7Hpxc mZmNny5zbơ 7Lf2nJ7vcủa tô7Lf2nJ7vi làZmNny5zb gì.

“Ông có7Hpx ước7Lf2nJ7v m7Lf2nJ7vơ nào7Hpx 7Lf2nJ7vkhông?” 7HpxTôi hỏi.

“Có!” Ông7Hpx c7Lf2nJ7vười 7Hpxgiễu cợt7Lf2nJ7v ZmNny5zbchính bả7Lf2nJ7vn thâ7Lf2nJ7vn, ZmNny5zbnhìn lên7Hpx b7Lf2nJ7vầu trờZmNny5zbi ZmNny5zbu ámZmNny5zb: 7Hpx“Ước mZmNny5zbơ củ7Lf2nJ7va tôi7Hpx chính7Hpx là7Lf2nJ7v là7Hpxm mộtZmNny5zb ZmNny5zbcảnh sát!”

Một phầZmNny5zbn tử7Lf2nJ7v xấu7Hpx g7Lf2nJ7viết người7Lf2nJ7v n7Lf2nJ7vhư khô7Lf2nJ7vng ZmNny5zbcó cả7Hpxm gi7Lf2nJ7vác nó7Lf2nJ7vi rZmNny5zbằng 7Hpxước mơ7Hpx của7Hpx 7Lf2nJ7vông 7Hpxta 7Hpxlà là7Lf2nJ7vm m7Lf2nJ7vột cảnh7Hpx sát,7Lf2nJ7v tZmNny5zbhật sự7Hpx đâyZmNny5zb 7Lf2nJ7vlà chuyệ7Lf2nJ7vn đáng7Hpx c7Lf2nJ7vười nhấZmNny5zbt m7Hpxà tô7Lf2nJ7vi từ7Hpxng nZmNny5zbghe qua.

Đi lư7Hpxợn qZmNny5zbua mấ7Lf2nJ7vy co7Hpxn đường7Lf2nJ7v kh7Lf2nJ7vông có7Lf2nJ7v 7Lf2nJ7vmục đích,7Hpx ZmNny5zbtôi ph7Hpxát 7Hpxhiện r7Hpxa mộZmNny5zbt cá7Hpxi 7Hpxposter rất7Lf2nJ7v ZmNny5zbđặc 7Hpxbiệt: “Gì7Hpx đâ7Lf2nJ7vy? ĐZmNny5zbây là7Lf2nJ7v ph7Hpxim đi7Hpxện ảnh7Hpx sao?”

Hình ảnhZmNny5zb trêZmNny5zbn postZmNny5zber t7Lf2nJ7vhật s7Lf2nJ7vự r7Hpxất đặc7Lf2nJ7v bZmNny5zbiệt, mZmNny5zbột người7Hpx phZmNny5zbụ nữ7Lf2nJ7v ngồi7Lf2nJ7v tZmNny5zbrên cZmNny5zbái đóZmNny5zb c7Lf2nJ7vủa ngZmNny5zbười đàn7Lf2nJ7v ônZmNny5zbg, 7Hpxbàn ZmNny5zbtay ZmNny5zbduỗi 7Lf2nJ7vsau l7Hpxưng 7Hpxnắm 7Hpxlấy m7Hpxột th7Lf2nJ7vứ nhì7Hpxn giống7Lf2nJ7v nhưZmNny5zb ZmNny5zbmột lo7Hpxại vũ7Hpx khí7Hpx sắcZmNny5zb bén,7Hpx cZmNny5zbòn 7Lf2nJ7vhai taZmNny5zby ngườZmNny5zbi đ7Hpxàn ông7Hpx k7Lf2nJ7via bịZmNny5zb 7Lf2nJ7vtrói vàZmNny5zbo thànZmNny5zbh 7Lf2nJ7vgiường, vẻ7Hpx mặ7Hpxt 7Lf2nJ7vbừng bừnZmNny5zbg ph7Hpxấn khích,ZmNny5zb 7Lf2nJ7vhoàn t7Lf2nJ7voàn kZmNny5zbhông 7Lf2nJ7vhề c7Hpxó sự7Hpx s7Lf2nJ7vợ hãiZmNny5zb k7Hpxhi cá7Lf2nJ7vi chếtZmNny5zb đ7Hpxến gần.

Tôi đả7Hpxo m7Hpxắt nhìZmNny5zbn 7Hpxqua phầZmNny5zbn gi7Hpxới thi7Lf2nJ7vệu, bộZmNny5zb ph7Lf2nJ7vim nà7Hpxy 7Lf2nJ7vtên là7Lf2nJ7v “Bản7Lf2nJ7v 7Lf2nJ7vnăng gốc”[1], hôZmNny5zbm n7Hpxay đ7Lf2nJ7vúng tro7Hpxng đợt7Hpx trình7Lf2nJ7v chiếu.

Tôi nhìnZmNny5zb 7Lf2nJ7vvề phía7Hpx H7Lf2nJ7vàn TZmNny5zbrạc ThZmNny5zbần đan7Lf2nJ7vg khẽZmNny5zb nhíu7Hpx mày7Lf2nJ7v: ZmNny5zb“Ông đ7Lf2nJ7vã từngZmNny5zb 7Lf2nJ7vxem chưa?”

“Đã nghZmNny5zbe A7Hpxn DZmNny5zbĩ 7Lf2nJ7vPhong nói7Lf2nJ7v 7Hpxqua một7Lf2nJ7v chút…”

“Tôi m7Lf2nJ7vuốn xem!”

Không thấy7Hpx ôn7Lf2nJ7vg t7Lf2nJ7va 7Hpxtrả lời7Lf2nJ7v, ZmNny5zbtôi qu7Lf2nJ7vay đầu7Lf2nJ7v lại7Lf2nJ7v nZmNny5zbhìn, thấZmNny5zby ônZmNny5zbg t7Hpxa đ7Lf2nJ7vang 7Lf2nJ7vdùng ngón7Hpx tr7Lf2nJ7vỏ vZmNny5zbà 7Hpxngón 7Hpxcái gZmNny5zbiật giật7Hpx vùng7Hpx 7Lf2nJ7vda g7Lf2nJ7viữa ha7Hpxi lông7Lf2nJ7v 7Hpxmày, 7Lf2nJ7vcó 7Lf2nJ7vvẻ nhưZmNny5zb đ7Lf2nJ7vang su7Hpxy xé7Hpxt k7Hpxỹ lưỡ7Hpxng 7Lf2nJ7vcái g7Hpxì đó.

Tôi ZmNny5zbcho rằZmNny5zbng ônZmNny5zbg 7Lf2nJ7vta khônZmNny5zbg ZmNny5zbnghe được7Lf2nJ7v nhữ7Lf2nJ7vng lờ7Hpxi tôiZmNny5zb nó7Lf2nJ7vi, nhắcZmNny5zb l7Lf2nJ7vại một7Lf2nJ7v lần:7Lf2nJ7v “T7Hpxôi mu7Hpxốn 7Hpxxem 7Lf2nJ7vbộ p7Hpxhim này!”

“Được rồi!7Lf2nJ7v” ÔngZmNny5zb t7Lf2nJ7va cuố7Lf2nJ7vi 7Lf2nJ7vcùng cũ7Lf2nJ7vng 7Lf2nJ7vnghe thấ7Lf2nJ7vy được:7Lf2nJ7v “Tôi7Hpx điZmNny5zb mZmNny5zbua vé.”

Không b7Hpxiết 7Lf2nJ7vvì 7Lf2nJ7vsao v7Hpxẻ ZmNny5zbmặt của7Hpx ôn7Lf2nJ7vg 7Hpxta làm7Hpx tZmNny5zbôi cZmNny5zbảm thấZmNny5zby ôn7Lf2nJ7vg tZmNny5zba khôn7Lf2nJ7vg c7Hpxam lò7Lf2nJ7vng, k7Hpxhông 7Lf2nJ7vtình nguyện!

Người phZmNny5zbụ nữ7Lf2nJ7v 7Lf2nJ7vbán vé7Lf2nJ7v ngh7Hpxiêng 7Hpxmắt nhìn7Lf2nJ7v 7Lf2nJ7vông t7Lf2nJ7va, rồi7Lf2nJ7v lại7Lf2nJ7v liếcZmNny5zb nh7Lf2nJ7vìn bộ7Hpx đ7Hpxồng p7Lf2nJ7vhục ZmNny5zbtrên ZmNny5zbtôi, khi7Hpxnh thườZmNny5zbng lườm7Hpx tôi7Lf2nJ7v 7Hpxmột cái:7Hpx “Tần7Hpxg tZmNny5zbrên ZmNny5zbhay tần7Hpxg dưới?”

“Uhm… Tầng7Lf2nJ7v trê7Hpxn!” Ôn7Lf2nJ7vg t7Lf2nJ7va nói.

“Có loại7Lf2nJ7v ha7Lf2nJ7vi tr7Lf2nJ7văm, c7Hpxó ZmNny5zbloại bốZmNny5zbn trăm…”

“Bốn trăm!”

“Một 7Lf2nJ7vbộ 7Hpxphim 7Lf2nJ7vđiện ZmNny5zbảnh tốn7Hpx 7Lf2nJ7vtận b7Lf2nJ7vốn t7Hpxrăm? 7HpxSao lạ7Hpxi đZmNny5zbắt 7Lf2nJ7vnhư thế?”7Lf2nJ7v Rạp7Hpx chiếuZmNny5zb ZmNny5zbphim nZmNny5zbày cũn7Lf2nJ7vg liệ7Hpxt vàoZmNny5zb hạ7Hpxng khô7Lf2nJ7vng 7Hpxcao cấZmNny5zbp lắm7Hpx, 7Hpxmột ZmNny5zbbộ p7Hpxhim đủZmNny5zb c7Lf2nJ7vho 7Lf2nJ7vtôi tiề7Lf2nJ7vn ăZmNny5zbn ZmNny5zbtrưa một7Hpx tháng.

“Không đ7Lf2nJ7vắt! Rất7Hpx 7Hpxbình thường.”

Đợi đến7Lf2nJ7v ZmNny5zbkhi lZmNny5zbên tầng,7Lf2nJ7v ZmNny5zbđi 7Hpxvào g7Lf2nJ7vian n7Lf2nJ7vhỏ 7Hpxtôi 7Hpxmới ZmNny5zbhiểu đượcZmNny5zb cáiZmNny5zb g7Lf2nJ7vì gọi7Lf2nJ7v là: Không đắ7Lf2nJ7vt! Rất7Lf2nJ7v bìZmNny5zbnh thường.

Gian phòZmNny5zbng rất7Hpx hẹp7Hpx, hẹp7Hpx đế7Hpxn m7Lf2nJ7vức chỉ7Lf2nJ7v 7Hpxcó tZmNny5zbhể ZmNny5zbchứa đ7Lf2nJ7vược mộtZmNny5zb chiếcZmNny5zb gh7Hpxế s7Hpxofa 7Hpxmàu h7Hpxồng hơ7Hpxi c7Lf2nJ7vó phầnZmNny5zb kZmNny5zbhoa trươnZmNny5zbg v7Hpxà 7Hpxmột ZmNny5zbchiếc ZmNny5zbTV m7Hpxàu đ7Lf2nJ7ven gắn7Hpx lZmNny5zbên trên7Lf2nJ7v tưZmNny5zbờng, kZmNny5zbhông có7Hpx c7Lf2nJ7vác thiết7Lf2nJ7v bị7Lf2nJ7v nàoZmNny5zb khác.

Thấy thi7Hpxết kế7Lf2nJ7v như7Hpx thế,ZmNny5zb tôZmNny5zbi cuối7Lf2nJ7v cZmNny5zbùng cũngZmNny5zb hiểZmNny5zbu 7Hpxrõ ZmNny5zbvẻ mặt7Lf2nJ7v trầm7Hpx 7Lf2nJ7vtư 7Hpxsuy ng7Hpxhĩ ki7Lf2nJ7va c7Lf2nJ7vủa ôZmNny5zbng t7Hpxa ma7Lf2nJ7vng nộ7Hpxi du7Lf2nJ7vng gì.

Ông tZmNny5zba ngồZmNny5zbi 7Hpxtrên so7Hpxfa, ZmNny5zbbật 7Lf2nJ7vTV lên7Hpx: “ZmNny5zbEm cứZmNny5zb t7Hpxừ từ7Hpx ZmNny5zbxem một7Hpx mình,ZmNny5zb tô7Lf2nJ7vi ngủ7Lf2nJ7v mộtZmNny5zb lúc7Hpx! KhZmNny5zbi nàZmNny5zbo hZmNny5zbết t7Hpxhì đánh7Hpx 7Lf2nJ7vthức tôi!”

Nói xon7Lf2nJ7vg, ôZmNny5zbng 7Lf2nJ7vta cởZmNny5zbi á7Lf2nJ7vo kh7Hpxoác r7Hpxa đắ7Hpxp ZmNny5zblên trê7Hpxn nZmNny5zbgười, 7Lf2nJ7vnừa n7Lf2nJ7vằm nZmNny5zbửa 7Lf2nJ7vdựa tr7Hpxên sofa7Hpx, ZmNny5zbgối đầu7Lf2nJ7v lZmNny5zbên thành7Lf2nJ7v 7Hpxghế, nhắ7Lf2nJ7vm mắt7Hpx lại.

“À!” Tô7Lf2nJ7vi ôm7Lf2nJ7v gó7Hpxi 7Hpxbỏng ZmNny5zbngồi xuống,ZmNny5zb cố7Lf2nJ7v 7Lf2nJ7vgắng hếZmNny5zbt sứcZmNny5zb giZmNny5zbữ k7Lf2nJ7vhoảng cáZmNny5zbch vớZmNny5zbi ônZmNny5zbg taZmNny5zb, dư7Lf2nJ7va trêZmNny5zbn t7Hpxhành 7Lf2nJ7vghế ZmNny5zbcòn lại.

Trong hoà7Hpxn cản7Lf2nJ7vh nZmNny5zbày, cứZmNny5zb ZmNny5zbnên ZmNny5zbcẩn thận7Lf2nJ7v mộ7Lf2nJ7vt chútZmNny5zb th7Hpxì hơn.

Khi 7Lf2nJ7vphim b7Hpxắt đầu7Lf2nJ7v chiế7Hpxu 7Hpxtôi mới7Hpx biZmNny5zbết t7Hpxình t7Hpxiết không7Lf2nJ7v g7Hpxiống nhZmNny5zbư nhữnZmNny5zbg g7Lf2nJ7vì ZmNny5zbtôi nghĩ.

Tôi ZmNny5zbcho rằ7Lf2nJ7vng ZmNny5zbđây 7Hpxsẽ làZmNny5zb mộ7Lf2nJ7vt bộ7Hpx phiZmNny5zbm báZmNny5zbo 7Lf2nJ7vthù, moZmNny5zbng đợZmNny5zbi nZmNny5zbhân v7Hpxật n7Lf2nJ7vữ chín7Lf2nJ7vh đãZmNny5zb 7Lf2nJ7vtừng tZmNny5zbrải q7Hpxua nhữ7Hpxng vi7Lf2nJ7vệc giốnZmNny5zbg nh7Lf2nJ7vư t7Lf2nJ7vôi, yêu7Hpx kẻ7Lf2nJ7v ZmNny5zbthù củZmNny5zba 7Hpxcô ấy7Hpx thếZmNny5zb 7Hpxnên mớiZmNny5zb ZmNny5zbthân 7Lf2nJ7vmật với7Lf2nJ7v người7Lf2nJ7v đàn7Lf2nJ7v ôngZmNny5zb 7Hpxkia nhưZmNny5zb thế…

Chỉ ZmNny5zbcó đi7Hpxều c7Lf2nJ7vho dùZmNny5zb kZmNny5zbhông ZmNny5zbcó ZmNny5zbtình tiếZmNny5zbt tư7Hpxơng tự,7Lf2nJ7v n7Lf2nJ7vhìn cáchZmNny5zb cô7Hpx ZmNny5zbấy giếtZmNny5zb ZmNny5zbngười 7Lf2nJ7vđàn ông7Lf2nJ7v cường7Lf2nJ7v trá7Hpxng ki7Hpxa 7Hpxnhư thế7Hpx nào7Lf2nJ7v cũ7Lf2nJ7vng khôn7Hpxg 7Hpxuổng côngZmNny5zb tôZmNny5zbi 7Lf2nJ7vxem mZmNny5zbột lần.

Do đó7Lf2nJ7v t7Lf2nJ7vôi xeZmNny5zbm cực7Lf2nJ7v 7Hpxkỳ c7Lf2nJ7vhăm chúZmNny5zb, 7Lf2nJ7vnhất là7Lf2nJ7v đ7Lf2nJ7vến tZmNny5zbhời ZmNny5zbđiểm mấ7Hpxu chốt…

Mặc 7Lf2nJ7vdù 7Lf2nJ7vđoạn dạo7Hpx đầuZmNny5zb 7Hpxquá d7Hpxài, 7Lf2nJ7vquá kịch7Lf2nJ7v liệt,7Lf2nJ7v haZmNny5zbi người7Lf2nJ7v điêZmNny5zbn cuồng7Hpx vặ7Hpxn 7Hpxvẹo cơZmNny5zb th7Hpxể khôZmNny5zbng dừn7Lf2nJ7vg, 7Lf2nJ7vcòn 7Lf2nJ7vtôi th7Lf2nJ7vì ZmNny5zbcắn răng,ZmNny5zb nhịn….

Trước đây7Hpx 7Lf2nJ7vtôi đ7Hpxã từngZmNny5zb xeZmNny5zbm 7Hpxqua 7Hpxquá 7Lf2nJ7vtrình nà7Hpxy kZmNny5zbhi đ7Lf2nJ7vọc tiểu7Lf2nJ7v tZmNny5zbhuyết tìnhZmNny5zb cảm7Hpx, đạZmNny5zbi kh7Lf2nJ7vái là7Hpx hi7Lf2nJ7vểu ZmNny5zbnhưng khôZmNny5zbng 7Lf2nJ7vcó p7Lf2nJ7vhải ứng7Hpx 7Lf2nJ7vgì 7Lf2nJ7vquá 7Hpxmức mãnhZmNny5zb liệt.

Hôm 7Hpxnay thấ7Hpxy ngưZmNny5zbời thật7Hpx biểu7Hpx diễnZmNny5zb 7Hpxtôi lạ7Hpxi 7Lf2nJ7vcảm gZmNny5zbiác ZmNny5zbkhông ZmNny5zbgiống nhZmNny5zbư thế7Hpx, 7Lf2nJ7vthấy ZmNny5zbhai 7Hpxcơ thể7Lf2nJ7v ha7Hpxi ngư7Lf2nJ7vời dâZmNny5zby dư7Hpxa ZmNny5zbvới nhZmNny5zbau, tiếng7Hpx t7Hpxhở 7Lf2nJ7vdâm loạn,7Hpx tiến7Lf2nJ7vg th7Hpxét 7Hpxphóng đãng,ZmNny5zb lò7Hpxng tôiZmNny5zb cũngZmNny5zb nổi7Lf2nJ7v l7Lf2nJ7vên 7Lf2nJ7vtừng cơ7Lf2nJ7vn hoả7Lf2nJ7vng lo7Hpxạn, 7Lf2nJ7vmặt ZmNny5zbmày 7Hpxtựa nh7Hpxư đa7Hpxng ph7Lf2nJ7vát sốt.

Chỉ cóZmNny5zb đi7Hpxều vZmNny5zbì chờZmNny5zb đợi7Lf2nJ7v đến7Hpx tìnhZmNny5zb ti7Lf2nJ7vết th7Hpxen ch7Hpxốt, 7Lf2nJ7vtôi nhịn!

Cuối cũng7Lf2nJ7v cũ7Lf2nJ7vng tZmNny5zbhấy ng7Hpxười phZmNny5zbụ nữ7Hpx kiZmNny5zba 7Hpxtừ 7Hpxtừ bu7Hpxộc ngườiZmNny5zb ZmNny5zbđàn ông7Hpx vàoZmNny5zb thàZmNny5zbnh giường,7Lf2nJ7v tôZmNny5zbi n7Hpxgừng t7Lf2nJ7vhở ch7Hpxờ đợiZmNny5zb cô7Hpx 7Hpxấy lấy7Lf2nJ7v r7Hpxa c7Lf2nJ7vái 7Lf2nJ7vdùi đụcZmNny5zb t7Lf2nJ7vừ 7Hpxnơi nào.

“Có thể7Hpx tậZmNny5zbp 7Lf2nJ7vtrung 7Lf2nJ7vxem 7Lf2nJ7vđến 7Hpxmức nh7Hpxư th7Hpxế sao?”ZmNny5zb Gi7Lf2nJ7vóng 7Hpxnói ZmNny5zbcủa 7HpxHàn T7Lf2nJ7vrạc T7Lf2nJ7vhần lZmNny5zbàm t7Hpxôi g7Lf2nJ7viật m7Lf2nJ7vình, nếu7Lf2nJ7v ôngZmNny5zb 7Lf2nJ7vta không7Lf2nJ7v nó7Hpxi tôi7Hpx gầ7Hpxn nh7Lf2nJ7vư 7Hpxquên m7Lf2nJ7vất s7Lf2nJ7vự tồn7Hpx tại7Lf2nJ7v củ7Hpxa ông7Hpx ta.

“Ớ.. uhm7Hpx…” ZmNny5zbTôi cóZmNny5zb cảm7Hpx giác7Lf2nJ7v n7Lf2nJ7vhư mì7Hpxnh lZmNny5zbà mộ7Lf2nJ7vt 7Hpxđứa 7Lf2nJ7vtrẻ c7Hpxon 7Hpxxem t7Lf2nJ7vrộm phiZmNny5zbm ngZmNny5zbười lớn7Lf2nJ7v bị7Hpx người7Lf2nJ7v kh7Lf2nJ7vác 7Hpxbắt 7Hpxgặp, nhất7Lf2nJ7v là7Lf2nJ7v ZmNny5zblại ZmNny5zbbị ôn7Lf2nJ7vg 7Hpxta tr7Lf2nJ7vông th7Lf2nJ7vấy, tô7Lf2nJ7vi lại7Lf2nJ7v 7Lf2nJ7vcàng c7Hpxhán 7Hpxnản hZmNny5zbơn, đồngZmNny5zb thời7Hpx còn7Hpx ZmNny5zbbất aZmNny5zbn 7Lf2nJ7vrụt rèZmNny5zb: ZmNny5zb“Không phải7Lf2nJ7v ôn7Lf2nJ7vg ZmNny5zbđã ngủZmNny5zb sao?”

“Bị đánhZmNny5zb thức…”7Hpx ZmNny5zbÔng t7Hpxa ch7Hpxống taZmNny5zby lê7Hpxn s7Lf2nJ7vofa rồi7Lf2nJ7v ngồi7Lf2nJ7v xuống7Hpx, dạt7Lf2nJ7v dZmNny5zbào hứng7Lf2nJ7v th7Hpxú nh7Lf2nJ7vìn ZmNny5zbtôi: ZmNny5zb“Có hứ7Hpxng 7Hpxthú à?”

Tôi đoán7Hpx ZmNny5zbchắc rằnZmNny5zbg khuô7Lf2nJ7vn mặt7Lf2nJ7v 7Lf2nJ7vtôi bâ7Hpxy giờ7Hpx 7Hpxcó t7Hpxhể đ7Hpxun 7Lf2nJ7vsôi mộtZmNny5zb hồ7Lf2nJ7v n7Hpxước, 7Hpxvội vàngZmNny5zb 7Lf2nJ7vdùng 7Hpxmu ZmNny5zbbàn tZmNny5zbay làZmNny5zbm 7Lf2nJ7vgiảm ZmNny5zbnhiệt đ7Lf2nJ7vộ. 7Lf2nJ7v“Tôi ZmNny5zbchỉ ZmNny5zbmuốn nh7Hpxìn mộ7Lf2nJ7vt chú7Lf2nJ7vt thôi…”

Nhớ tớ7Lf2nJ7vi mụ7Lf2nJ7vc 7Hpxđích củZmNny5zba ZmNny5zbmình, t7Lf2nJ7vôi v7Lf2nJ7vội 7Lf2nJ7vvàng ngẩngZmNny5zb đầu7Hpx xe7Hpxm ZmNny5zbtiếp, đáng7Lf2nJ7v tiếc7Lf2nJ7v 7Hpxlà đã7Lf2nJ7v b7Lf2nJ7vỏ 7Lf2nJ7vlỡ m7Lf2nJ7vất thZmNny5zbời điểm7Hpx mấu7Hpx ch7Hpxốt, ngưZmNny5zbời pZmNny5zbhụ nữZmNny5zb 7Hpxkia kZmNny5zbhông biZmNny5zbết đ7Lf2nJ7vã lấyZmNny5zb từZmNny5zb đâ7Hpxu 7Hpxra cá7Hpxi ZmNny5zbmũi dùi,7Hpx ZmNny5zbđâm vào7Lf2nJ7v nZmNny5zbgực ngườiZmNny5zb đ7Hpxàn 7Lf2nJ7vông đấy!

Thật đáng7Lf2nJ7v tiếZmNny5zbng 7Lf2nJ7vlà khôZmNny5zbng thZmNny5zbấy rõ!

“Trông e7Hpxm có7Lf2nJ7v vẻZmNny5zb nh7Hpxư đang7Hpx thất7Hpx vọZmNny5zbng, cóZmNny5zb mZmNny5zbuốn ZmNny5zbtôi tZmNny5zbua lạiZmNny5zb c7Hpxho e7Hpxm nhìnZmNny5zb kỹ7Hpx 7Hpxthêm lầ7Hpxn nữaZmNny5zb không.”

Không đợi7Hpx tôi7Hpx trảZmNny5zb lời,7Hpx ôn7Hpxg t7Lf2nJ7va 7Lf2nJ7vđã tuZmNny5zba lạiZmNny5zb mộtZmNny5zb chút,7Hpx t7Hpxôi lạiZmNny5zb càngZmNny5zb ng7Hpxượng nZmNny5zbgùng hơZmNny5zbn, taZmNny5zby ch7Lf2nJ7vân 7Hpxkhông biếZmNny5zbt đặt7Hpx đâu7Lf2nJ7v hết.

“Tôi có7Lf2nJ7v th7Hpxể hỏi7Lf2nJ7v ônZmNny5zbg mZmNny5zbột vZmNny5zbấn đ7Lf2nJ7về không.”7Lf2nJ7v Tô7Lf2nJ7vi thử7Lf2nJ7v tìZmNny5zbm 7Hpxcách 7Lf2nJ7vđổi chủ7Hpx đ7Lf2nJ7về ZmNny5zbcâu chuyện,7Lf2nJ7v dời7Hpx đi7Lf2nJ7v sựZmNny5zb ngượngZmNny5zb ngZmNny5zbùng củaZmNny5zb chín7Lf2nJ7vh mình7Lf2nJ7v. “Ông7Lf2nJ7v c7Hpxó t7Hpxhể đểZmNny5zb ph7Hpxụ nữ7Hpx 7Lf2nJ7vcột ZmNny5zbông vZmNny5zbào thàZmNny5zbnh giườZmNny5zbng không?”

“Trừ ZmNny5zbkhi t7Hpxôi kZmNny5zbhông ZmNny5zbmuốn sốn7Hpxg nữa!”

Tôi cũZmNny5zbng nghĩ7Hpx như7Lf2nJ7v vậy,7Lf2nJ7v c7Lf2nJ7vái 7Lf2nJ7vloại ng7Lf2nJ7vười tín7Lf2nJ7vh cácZmNny5zbh trờZmNny5zbi s7Lf2nJ7vinh 7Hpxđa n7Lf2nJ7vghi như7Lf2nJ7v ôn7Lf2nJ7vg ZmNny5zbta làZmNny5zbm sa7Lf2nJ7vo có7Hpx thểZmNny5zb đểZmNny5zb phụ7Hpx n7Lf2nJ7vữ ZmNny5zbcó c7Hpxơ h7Hpxội n7Lf2nJ7vhư thế.

Tôi su7Hpxy nghĩ7Lf2nJ7v t7Lf2nJ7vhêm một7Lf2nJ7v lá7Lf2nJ7vt, hỏiZmNny5zb 7Lf2nJ7vdò: 7Hpx“Vậy… Nếu7Lf2nJ7v 7Lf2nJ7vlà 7Lf2nJ7vtôi th7Lf2nJ7vì saZmNny5zbo? K7Hpxhông 7Hpxphải ô7Hpxng đãZmNny5zb n7Hpxói tôZmNny5zbi lZmNny5zbà ngườiZmNny5zb s7Hpxuy nhất7Lf2nJ7v ông7Lf2nJ7v ti7Hpxn tưởngZmNny5zb sao…”

Đến lú7Lf2nJ7vc tôZmNny5zbi trôn7Hpxg t7Hpxhấy sự7Lf2nJ7v hưnZmNny5zbg phấn7Hpx khó7Lf2nJ7v 7Lf2nJ7vcó thể7Hpx đèZmNny5zb nénZmNny5zb được7Lf2nJ7v tr7Lf2nJ7vong mắZmNny5zbt ônZmNny5zbg taZmNny5zb, t7Lf2nJ7vôi 7Lf2nJ7vmới 7Hpxý 7Hpxthức đượcZmNny5zb rằng7Hpx câ7Hpxu hZmNny5zbỏi của7Hpx m7Hpxình ZmNny5zbcó b7Lf2nJ7vao nhi7Hpxêu mờ7Lf2nJ7v ám…

Đây là7Hpx kếtZmNny5zb 7Hpxquả của7Lf2nJ7v vi7Hpxệc k7Lf2nJ7vhông giỏi7Hpx to7Lf2nJ7ván, kh7Lf2nJ7vi giả7Hpx sử…ZmNny5zb mện7Lf2nJ7vh 7Hpxđề 7Hpxban đầuZmNny5zb 7Hpxđã xuất7Hpx 7Hpxhiện sự7Hpx ZmNny5zbsai lầm7Lf2nJ7v v7Hpxô c7Hpxùng ngZmNny5zbhiêm trọng!

Cơ thZmNny5zbể 7Hpxcủa ô7Hpxng 7Lf2nJ7vta nghiê7Lf2nJ7vng v7Lf2nJ7về ph7Lf2nJ7vía tZmNny5zbôi, 7Lf2nJ7vhai cánh7Hpx ZmNny5zbtay đặtZmNny5zb bêZmNny5zbn sườn7Hpx tôi,7Lf2nJ7v 7Lf2nJ7vvừa vặZmNny5zbn q7Hpxuây tôi7Lf2nJ7v lạ7Lf2nJ7vi tron7Hpxg 7Lf2nJ7vkhông g7Lf2nJ7vian nh7Lf2nJ7vỏ hẹp.

Khuôn mặt7Lf2nJ7v c7Hpxủa ônZmNny5zbg ZmNny5zbta tZmNny5zbới ZmNny5zbgần bZmNny5zbên t7Hpxai t7Hpxôi, dùngZmNny5zb giọ7Lf2nJ7vng nó7Lf2nJ7vi g7Hpxợi cảm7Lf2nJ7v 7Lf2nJ7vhơi m7Hpxang the7Lf2nJ7vo ý7Lf2nJ7v cười7Hpx nóiZmNny5zb: “Nếu7Hpx nZmNny5zbhư cứ7Hpx ZmNny5zbtheo lời7Hpx ZmNny5zbem nóZmNny5zbi… tô7Lf2nJ7vi lại7Lf2nJ7v cZmNny5zbàng muốn7Lf2nJ7v trói7Hpx 7Hpxem l7Hpxại trZmNny5zbên giường,7Lf2nJ7v nghZmNny5zbe e7Hpxm 7Lf2nJ7vcầu xi7Hpxn tôi…7Lf2nJ7v Ch7Hpxuyện đấy7Hpx qu7Lf2nJ7vả thậ7Hpxt rấ7Lf2nJ7vt k7Lf2nJ7vích thích…”

Khi 7Lf2nJ7vông 7Lf2nJ7vta n7Lf2nJ7vói, hơ7Lf2nJ7vi nóng7Lf2nJ7v p7Lf2nJ7vhe 7Hpxphẩy ZmNny5zbsau ta7Hpxi tôZmNny5zbi, cánZmNny5zbh ZmNny5zbtay tô7Lf2nJ7vi ZmNny5zbcứng lại,ZmNny5zb gZmNny5zbói bỏng7Lf2nJ7v trêZmNny5zbn taZmNny5zby rơ7Hpxi xuống,ZmNny5zbvung v7Lf2nJ7vãi khắp7Lf2nJ7v mặt7Hpx đất.

Không cZmNny5zbhỉ có7Hpx gi7Hpxọng 7Hpxnói cZmNny5zbủa ôngZmNny5zb ZmNny5zbta biZmNny5zbến đổi,ZmNny5zb á7Lf2nJ7vnh m7Hpxắt cũ7Hpxng 7Hpxrất bấZmNny5zbt thưZmNny5zbờng, tro7Lf2nJ7vng mắ7Lf2nJ7vt l7Hpxóe 7Lf2nJ7vlên nhữn7Lf2nJ7vg đốm7Lf2nJ7v sánZmNny5zbg nhZmNny5zbư lửZmNny5zba, t7Hpxràn ngập7Lf2nJ7v sự7Lf2nJ7v đ7Hpxiên c7Hpxuồng chiếm7Lf2nJ7v giữ7Hpx 7Lf2nJ7vvà c7Lf2nJ7vướp đoạt.

Nhưng 7Lf2nJ7vsự khác7Hpx thường7Lf2nJ7v n7Hpxhất chín7Hpxh làZmNny5zb ZmNny5zbông tZmNny5zba dùn7Hpxg đầ7Hpxu lưỡi7Lf2nJ7v liếm7Hpx 7Lf2nJ7vsau tZmNny5zbai 7Lf2nJ7vtôi, cảZmNny5zbm 7Lf2nJ7vgiác 7Hpxtrơn tZmNny5zbrợt ẩm7Hpx ư7Lf2nJ7vớt 7Lf2nJ7vkéo thZmNny5zbeo nhữZmNny5zbng xúc7Hpx 7Lf2nJ7vcảm khô7Hpxng 7Hpxdự đoá7Lf2nJ7vn trước7Lf2nJ7v đ7Lf2nJ7vược củaZmNny5zb 7Hpxcơ tZmNny5zbhể, t7Hpxôi 7Lf2nJ7vsợ đếZmNny5zbn nỗi7Hpx l7Lf2nJ7vùi ZmNny5zbmình lẩZmNny5zbn tránZmNny5zbh, 7Hpxthế nhưn7Hpxg đằn7Hpxg 7Hpxsau ZmNny5zbđã chạmZmNny5zb ZmNny5zbvào t7Lf2nJ7vay vịn7Lf2nJ7v ZmNny5zbsofa, khônZmNny5zbg cZmNny5zbòn đườn7Lf2nJ7vg t7Hpxrốn thoát!

Tôi bịZmNny5zb động7Hpx tác7Hpx củ7Lf2nJ7va ô7Hpxng 7Lf2nJ7vta 7Hpxdọa đếnZmNny5zb ZmNny5zbngây ngẩZmNny5zbn cả7Hpx ngư7Lf2nJ7vời, hoà7Lf2nJ7vn toZmNny5zbàn 7Hpxkhông 7Hpxbiết nênZmNny5zb là7Hpxm cáiZmNny5zb 7Lf2nJ7vgì ZmNny5zbbây giờ!

Đôi môiZmNny5zb 7Lf2nJ7vông ZmNny5zbta hô7Hpxn ZmNny5zbtừ s7Lf2nJ7vau tZmNny5zbai tZmNny5zbôi dọ7Lf2nJ7vc the7Lf2nJ7vo 7Hpxcần cổ,7Hpx trằ7Lf2nJ7vn t7Hpxrọc trênZmNny5zb làn7Hpx 7Hpxda đa7Hpxng ZmNny5zblộ rZmNny5zba ng7Lf2nJ7voài áo,ZmNny5zb nhẹZmNny5zb nZmNny5zbhàng múZmNny5zbt lấy,7Hpx 7Lf2nJ7vnụ hô7Lf2nJ7vn 7Hpxlúc nZmNny5zbhẹ ZmNny5zblúc 7Lf2nJ7vsâu, 7Lf2nJ7vlúc nhZmNny5zbanh lúZmNny5zbc chZmNny5zbậm, đôiZmNny5zb 7Lf2nJ7vkhi cò7Lf2nJ7vn cóZmNny5zb th7Hpxể dùn7Lf2nJ7vg h7Lf2nJ7vàm r7Lf2nJ7văng 7Lf2nJ7vkhẽ cắn,ZmNny5zb cơ7Hpx thể7Hpx ZmNny5zbđang căng7Hpx cứnZmNny5zbg ZmNny5zbvì sợZmNny5zb củaZmNny5zb tô7Lf2nJ7vi ZmNny5zbdần d7Hpxần trở7Hpx nZmNny5zbên b7Lf2nJ7vủn rủn,7Hpx khôn7Lf2nJ7vg cò7Lf2nJ7vn s7Hpxức lực…

Trước đâyZmNny5zb kh7Lf2nJ7vi đọ7Hpxc tiểu7Hpx thuyết7Lf2nJ7v 7Lf2nJ7vviết, ZmNny5zbsau kh7Lf2nJ7vi p7Lf2nJ7vhụ n7Lf2nJ7vữ thâ7Lf2nJ7vn 7Lf2nJ7vmật vớ7Hpxi ZmNny5zbđàn ôn7Lf2nJ7vg, trên7Lf2nJ7v ngườ7Lf2nJ7vi sẽZmNny5zb l7Lf2nJ7vưu ZmNny5zblại nZmNny5zbhiều dấu7Lf2nJ7v h7Lf2nJ7vôn, 7Lf2nJ7vtôi k7Lf2nJ7vhông 7Hpxhiểu ZmNny5zbvì s7Lf2nJ7vao 7Lf2nJ7vđàn ôn7Lf2nJ7vg 7Lf2nJ7vlại phải7Hpx 7Hpxthô lỗ7Lf2nJ7v n7Hpxhư thế7Lf2nJ7v, hiện7Lf2nJ7v ZmNny5zbgiờ tôiZmNny5zb mớiZmNny5zb hiểuZmNny5zb 7Hpxđược, s7Lf2nJ7vự đZmNny5zbau đ7Hpxớn kiểu7Lf2nJ7v nà7Lf2nJ7vy 7Lf2nJ7vsẽ 7Hpxlàm người7Lf2nJ7v t7Lf2nJ7va 7Lf2nJ7vcó loạiZmNny5zb cảm7Hpx gi7Hpxác hưởngZmNny5zb thụ7Hpx ZmNny5zbđặc biệ7Lf2nJ7vt, t7Hpxhân tZmNny5zbhể 7Hpxbắt đầuZmNny5zb dấ7Hpxy 7Lf2nJ7vlên nh7Lf2nJ7việt 7Lf2nJ7vđộ 7Hpxlàm tôi7Hpx ki7Lf2nJ7vnh hoảng!

Hưởng thụ7Lf2nJ7v! NghZmNny5zbĩ đến7Hpx mZmNny5zbột 7Hpxtính từ7Lf2nJ7v nhZmNny5zbư v7Lf2nJ7vậy, t7Hpxrái ZmNny5zbtim 7Lf2nJ7vtôi lạiZmNny5zb 7Hpxcàng ZmNny5zbkinh hoàn7Hpxg thêm.

Tôi vừZmNny5zba muZmNny5zbốn rZmNny5zba sức7Hpx 7Hpxđẩy ôn7Hpxg tZmNny5zba, 7Lf2nJ7vgào lên: Đừng!

Chợt ngZmNny5zbhe th7Hpxấy g7Lf2nJ7vian pZmNny5zbhòng sá7Lf2nJ7vt 7Hpxvách vọ7Hpxng đến7Hpx tiếng7Hpx 7Lf2nJ7vrên nũng7Hpx nZmNny5zbịu của7Hpx ZmNny5zbmột ZmNny5zbphụ nữ:7Hpx “ĐZmNny5zbừng mà!”

Cái ch7Hpxữ tô7Hpxi vừaZmNny5zb mZmNny5zbuốn 7Hpxhét r7Lf2nJ7va bị7Hpx kẹ7Lf2nJ7vt l7Lf2nJ7vại tr7Hpxong cZmNny5zbổ họn7Lf2nJ7vg, khô7Hpxng hé7Lf2nJ7vt đượ7Hpxc nữa.

Ngay cả7Hpx bàZmNny5zbn ta7Lf2nJ7vy củZmNny5zba tô7Lf2nJ7vi đặt7Lf2nJ7v 7Lf2nJ7vtrong n7Lf2nJ7vgực ông7Lf2nJ7v ta7Lf2nJ7v, c7Lf2nJ7vũng bắt7Hpx đầuZmNny5zb bị7Lf2nJ7v ônZmNny5zbg ZmNny5zbta 7Hpxđè chặt.

Trời ơ7Hpxi, nZmNny5zbơi nàyZmNny5zb s7Hpxuy c7Hpxho 7Hpxcùng ZmNny5zblà chốZmNny5zbn n7Hpxào hả!

Tôi đâyZmNny5zb khôn7Lf2nJ7vg ph7Lf2nJ7vải ZmNny5zbtự mì7Lf2nJ7vnh c7Lf2nJ7vhủ độ7Hpxng d7Hpxâng đếnZmNny5zb miệng7Lf2nJ7v người7Lf2nJ7v ZmNny5zbta sao?

“Muốn th7Lf2nJ7vử không?”

Khóe ZmNny5zbmiệng ôn7Lf2nJ7vg ZmNny5zbta thoá7Hpxng nhếchZmNny5zb ZmNny5zblên, 7Lf2nJ7vmi mắ7Lf2nJ7vt 7Hpxchớp độZmNny5zbng, ýZmNny5zb cườ7Hpxi k7Lf2nJ7via 7Hpxmang t7Hpxheo 7Lf2nJ7vchút tà7Hpx 7Hpxác 7Hpxmị hoặcZmNny5zb, tôi7Hpx ZmNny5zbnghĩ rằ7Lf2nJ7vng ng7Lf2nJ7vay c7Hpxả AZmNny5zbn DĩZmNny5zb Pho7Lf2nJ7vng cũnZmNny5zbg ZmNny5zbphải cảmZmNny5zb thấy7Lf2nJ7v xấu7Hpx hZmNny5zbổ muZmNny5zbốn ZmNny5zbchui đầuZmNny5zb xZmNny5zbuống đất,7Hpx tựZmNny5zb thấ7Lf2nJ7vy k7Lf2nJ7vhông bằng!

“Yên tâm7Hpx, tôi7Lf2nJ7v sẽ7Hpx rất7Hpx 7Lf2nJ7vdịu dà7Hpxng, kh7Hpxông 7Hpxlàm đauZmNny5zb 7Hpxem đâu…”

Tôi nZmNny5zbuốt 7Hpxmột 7Hpxngụm 7Lf2nJ7vnước bZmNny5zbọt, hô7Hpx 7Hpxhấp bắZmNny5zbt đầuZmNny5zb không7Lf2nJ7v câZmNny5zbn bằngZmNny5zb, 7Lf2nJ7vthấy rõZmNny5zb ngực7Hpx mình7Hpx b7Hpxắt đầuZmNny5zb phậ7Hpxp phồng7Hpx k7Hpxhông th7Lf2nJ7veo quZmNny5zby luậtZmNny5zb, c7Lf2nJ7vơ thểZmNny5zb bất7Lf2nJ7v ZmNny5zbgiác tZmNny5zbrở 7Hpxnên 7Hpxnóng bỏng.

Tôi bắtZmNny5zb đầu7Hpx ngh7Lf2nJ7viêm túc7Lf2nJ7v ZmNny5zbsuy nZmNny5zbghĩ lờ7Hpxi ZmNny5zbông 7Lf2nJ7vta nóZmNny5zbi, thậ7Lf2nJ7vt là7Hpx sZmNny5zbẽ không7Lf2nJ7v đau7Hpx không?

Tôi lắ7Hpxc đZmNny5zbầu, vấn7Hpx đề7Lf2nJ7v 7Hpxcần s7Lf2nJ7vuy ZmNny5zbnghĩ lZmNny5zbúc 7Hpxnày khôn7Hpxg phải7Lf2nJ7v 7Hpxđau 7Lf2nJ7vhay khônZmNny5zbg 7Hpxđau, 7Lf2nJ7vmà lZmNny5zbà hình7Lf2nJ7v 7Lf2nJ7vnhư ZmNny5zbông t7Hpxa thậ7Lf2nJ7vt sựZmNny5zb muốn7Hpx là7Lf2nJ7vm nhữn7Hpxg 7Hpxchuyện kh7Lf2nJ7vông bằZmNny5zbng cầm7Lf2nJ7v 7Hpxthú v7Lf2nJ7với tôi.

Không ZmNny5zbthể, ZmNny5zbnếu nhưZmNny5zb 7Lf2nJ7vngay cả7Hpx 7Lf2nJ7vcơ thể7Hpx tô7Lf2nJ7vi cũZmNny5zbng d7Lf2nJ7vâng 7Hpxcho 7Lf2nJ7vông ta7Lf2nJ7v, 7Hpxtất c7Lf2nJ7vả mọi7Lf2nJ7v th7Hpxứ sẽ7Lf2nJ7v khôn7Hpxg còn7Lf2nJ7v kiể7Hpxm 7Lf2nJ7vsoát được7Hpx nữa.

“Tôi nghĩZmNny5zb cóZmNny5zb thể7Hpx ông7Hpx đa7Hpxng hiể7Lf2nJ7vu lầmZmNny5zb ý7Lf2nJ7v củ7Lf2nJ7va tZmNny5zbôi…” Tôi7Hpx đang7Lf2nJ7v ng7Lf2nJ7vhĩ cá7Lf2nJ7vch làmZmNny5zb t7Hpxhế nZmNny5zbào 7Lf2nJ7vđể g7Hpxiải th7Hpxích, ôngZmNny5zb 7Lf2nJ7vta ZmNny5zbnghiêng 7Lf2nJ7vngười nằmZmNny5zb xuốn7Lf2nJ7vg 7Lf2nJ7vbên ng7Lf2nJ7vười 7Hpxtôi, mZmNny5zbột ta7Lf2nJ7vy ZmNny5zbôm lấyZmNny5zb vaZmNny5zbi ZmNny5zbtôi, kéoZmNny5zb ZmNny5zbchặt tôZmNny5zbi v7Hpxào troZmNny5zbng lồng7Lf2nJ7v ngực,ZmNny5zb ZmNny5zbtay kZmNny5zbia nân7Hpxg l7Lf2nJ7vên c7Lf2nJ7vhân tôiZmNny5zb đặt7Lf2nJ7v t7Hpxrên sofZmNny5zba, dùng7Hpx n7Lf2nJ7vgón ta7Hpxy n7Hpxhẹ nhàngZmNny5zb 7Hpxtrượt dZmNny5zbọc th7Hpxeo ch7Lf2nJ7vân tô7Hpxi 7Hpxđến b7Hpxắp 7Hpxđùi, tiế7Lf2nJ7vp tụcZmNny5zb lần7Lf2nJ7v ZmNny5zbvào ZmNny5zbbên trong7Lf2nJ7v, thăm7Hpx d7Hpxò và7Hpxo ZmNny5zbbên tro7Lf2nJ7vng chiếcZmNny5zb v7Hpxáy 7Lf2nJ7vtôi, lựcZmNny5zb t7Lf2nJ7vay vừaZmNny5zb đủ7Lf2nJ7v khiến7Hpx người7Hpx t7Lf2nJ7va 7Hpxcó cả7Hpxm giáZmNny5zbc tê7Hpx n7Lf2nJ7vgứa tZmNny5zbới từng7Lf2nJ7v khớp7Hpx xương.

Sự 7Lf2nJ7vkích đ7Lf2nJ7vộng 7Hpxtrong T7HpxV lạ7Lf2nJ7vi bắZmNny5zbt đầ7Lf2nJ7vu, nhâ7Lf2nJ7vn vZmNny5zbật nữ7Hpx 7Lf2nJ7vchính thở7Lf2nJ7v dốc,7Hpx rê7Hpxn rỉ7Lf2nJ7v, ngườ7Hpxi 7Hpxđàn ôZmNny5zbng thé7Hpxt lêZmNny5zbn mZmNny5zbột 7Lf2nJ7vtiếng rồi7Hpx l7Hpxại một7Hpx tiếngZmNny5zb c7Lf2nJ7vàng trầZmNny5zbm luZmNny5zbân hơn.

Cách váchZmNny5zb c7Lf2nJ7vòn vọng7Lf2nJ7v t7Hpxới mộ7Hpxt tiếngZmNny5zb kêuZmNny5zb còZmNny5zbn ướt7Lf2nJ7v átZmNny5zb h7Hpxơn ZmNny5zbcả trênZmNny5zb T7Lf2nJ7vV: “MZmNny5zbau lêZmNny5zbn ZmNny5zbmột chút7Hpx, m7Hpxau nữa…”

Ông tZmNny5zba thản7Hpx nhi7Hpxên ZmNny5zbcười, ZmNny5zbngón t7Hpxay 7Hpxdài lạiZmNny5zb chầm7Hpx ch7Lf2nJ7vậm lư7Hpxớt trê7Hpxn 7Hpxđùi 7Hpxtôi, tựa7Hpx nh7Lf2nJ7vư 7Lf2nJ7vcó s7Lf2nJ7vức qu7Lf2nJ7vyến rũ7Lf2nJ7v kZmNny5zbỳ l7Lf2nJ7vạ, kZmNny5zbhiến cơZmNny5zb thểZmNny5zb tôi7Lf2nJ7v 7Lf2nJ7vrun rZmNny5zbẩy từ7Lf2nJ7vng cơn.

“Đừng…” GiọngZmNny5zb 7Lf2nJ7vnói nàyZmNny5zb ZmNny5zbbật ra7Lf2nJ7v, t7Lf2nJ7vôi mới7Hpx phátZmNny5zb hiệ7Hpxn 7Lf2nJ7vra ZmNny5zbrằng độ7Hpx ướt7Hpx á7Hpxt s7Hpxo vớ7Lf2nJ7vi 7Lf2nJ7vngười 7Hpxphụ nữZmNny5zb cách7Lf2nJ7v vá7Lf2nJ7vch dZmNny5zbường n7Hpxhư ch7Hpxỉ có7Hpx ZmNny5zbhơn 7Hpxchứ 7Hpxkhông c7Lf2nJ7vó kém.

“Mẫn cảm7Lf2nJ7v thZmNny5zbế 7Lf2nJ7vsao…” ÔngZmNny5zb 7Lf2nJ7vta t7Lf2nJ7vựa 7Hpxhồ nhưZmNny5zb ZmNny5zbcàng l7Lf2nJ7vúc ZmNny5zbcàng tZmNny5zbhích thZmNny5zbú, 7Lf2nJ7vhôn 7Hpxnhẹ lên7Hpx 7Lf2nJ7vmôi tôi:ZmNny5zb “Như7Hpx tZmNny5zbhế t7Lf2nJ7vhì chú7Lf2nJ7vng 7Lf2nJ7vta cứZmNny5zb từZmNny5zb từ7Hpx m7Hpxà 7Hpxlàm ZmNny5zblà đZmNny5zbược rồi.”

Ngón ZmNny5zbtay ZmNny5zblinh hoZmNny5zbạt c7Lf2nJ7vủa ông7Hpx tZmNny5zba ZmNny5zbmâm m7Lf2nJ7vê luồnZmNny5zb vào7Lf2nJ7v t7Lf2nJ7vrong đ7Hpxồng ph7Lf2nJ7vục củ7Lf2nJ7va tôi7Lf2nJ7v, lực7Lf2nJ7v taZmNny5zby cùnZmNny5zbg ZmNny5zbtốc độ7Hpx rấtZmNny5zb chậmZmNny5zb khi7Lf2nJ7vến tôZmNny5zbi khôn7Lf2nJ7vg nhịnZmNny5zb được7Hpx híZmNny5zbt mZmNny5zbột hơi.

Tay ông7Hpx t7Hpxa cá7Lf2nJ7vch mộtZmNny5zb lớpZmNny5zb á7Lf2nJ7vo nắmZmNny5zb lấy7Hpx ngZmNny5zbực t7Hpxôi, đầZmNny5zbu nZmNny5zbgón ZmNny5zbtay 7Hpxxoay vò7Lf2nJ7vng 7Lf2nJ7vtrên v7Hpxị t7Hpxrí mẫZmNny5zbn 7Lf2nJ7vcảm nh7Lf2nJ7vất, vờnZmNny5zb quanh.

Tôi phải7Lf2nJ7v cZmNny5zbắn chặt7Lf2nJ7v mZmNny5zbôi mới7Lf2nJ7v c7Hpxó thể7Lf2nJ7v khôZmNny5zbng bất7Lf2nJ7v rZmNny5zba tiế7Hpxng 7Hpxrên ZmNny5zbkhiến ng7Lf2nJ7vười tZmNny5zba cảm7Hpx thấy7Hpx m7Lf2nJ7vất th7Lf2nJ7vể diệnZmNny5zb kia.

Dục ZmNny5zbvọng 7Hpxmà tôi7Hpx m7Hpxuốn c7Hpxự tuyệt7Hpx dầnZmNny5zb dần7Hpx trZmNny5zbở n7Lf2nJ7vên mZmNny5zbãnh liZmNny5zbệt dần….

Ông 7Lf2nJ7vta dường7Lf2nJ7v 7Lf2nJ7vnhư phátZmNny5zb hiện7Hpx 7Lf2nJ7vra tô7Lf2nJ7vi ZmNny5zbkhông mZmNny5zbuốn bậtZmNny5zb 7Hpxra thành7Hpx tiếng,ZmNny5zb ZmNny5zbliền 7Lf2nJ7vhôn lZmNny5zbên 7Hpxđôi môiZmNny5zb, d7Lf2nJ7vùng lưZmNny5zbỡi đẩy7Lf2nJ7v rZmNny5zba 7Hpxhàm rZmNny5zbăng đanZmNny5zbg cZmNny5zbắn chặtZmNny5zb lấy7Hpx m7Hpxôi, 7Lf2nJ7vđi s7Lf2nJ7vâu và7Lf2nJ7vo 7Lf2nJ7vdò xé7Lf2nJ7vt 7Hpxbên tron7Hpxg, nuốZmNny5zbt 7Lf2nJ7vhết tiếngZmNny5zb kêu7Hpx rêZmNny5zbn của7Lf2nJ7v tôi.

Trong l7Lf2nJ7vúc tr7Hpxiền mi7Lf2nJ7vên đ7Hpxiên cuồng,ZmNny5zb ZmNny5zbsư kh7Hpxó chịu7Lf2nJ7v của7Lf2nJ7v cZmNny5zbơ thể7Lf2nJ7v được7Hpx giảm7Hpx đZmNny5zbi ZmNny5zbđôi chút,7Lf2nJ7v khZmNny5zbi ZmNny5zbmôi lưỡi7Lf2nJ7v dây7Lf2nJ7v dưZmNny5zba tiếnZmNny5zbg kêu7Lf2nJ7v rê7Lf2nJ7vn cũngZmNny5zb có7Lf2nJ7v th7Hpxể khZmNny5zbông cầ7Hpxn phả7Lf2nJ7vi kìm7Lf2nJ7v 7Lf2nJ7vchế, cứZmNny5zb mặc7Lf2nJ7v nó7Lf2nJ7v bật7Lf2nJ7v ra…

Tôi thở7Hpx gấ7Lf2nJ7vp ZmNny5zbgáp, ZmNny5zbtận m7Hpxột chỗ7Hpx sâZmNny5zbu nàoZmNny5zb đó7Lf2nJ7v tro7Hpxng cơ7Hpx t7Lf2nJ7vhể ZmNny5zbbắt đầu7Hpx nón7Hpxg l7Lf2nJ7vên, nó7Hpxng lên,7Lf2nJ7v vôZmNny5zb thứZmNny5zbc kha7Lf2nJ7vo khát7Lf2nJ7v m7Hpxong muốnZmNny5zb n7Lf2nJ7vhiều hơn7Hpx cZmNny5zbái g7Lf2nJ7vì đó.

Bàn tZmNny5zbay tZmNny5zbôi đặt7Hpx tr7Lf2nJ7vên ng7Lf2nJ7vực ông7Lf2nJ7v 7Lf2nJ7vta dầ7Lf2nJ7vn ZmNny5zbdần 7Lf2nJ7vchuyển 7Hpxqua saZmNny5zbu lư7Hpxng n7Hpxgười 7Lf2nJ7vấy, h7Lf2nJ7vôn trả7Hpx l7Lf2nJ7vại ôn7Hpxg ZmNny5zbta, ZmNny5zbhọc c7Lf2nJ7vách k7Hpxhi ông7Hpx 7Hpxta ZmNny5zblần đầu7Hpx t7Lf2nJ7viên hô7Lf2nJ7vn t7Lf2nJ7vôi, đ7Hpxầu lưỡi7Hpx duyệZmNny5zbn lấZmNny5zby 7Lf2nJ7vlưỡi ZmNny5zbông t7Lf2nJ7va, múZmNny5zbt l7Lf2nJ7vấy môi7Lf2nJ7v củaZmNny5zb ngườ7Lf2nJ7vi ấy.

Trong 7Hpxcổ họng7Lf2nJ7v ônZmNny5zbg 7Hpxta ZmNny5zbbật r7Lf2nJ7va mộZmNny5zbt tiếng7Lf2nJ7v thaZmNny5zbn trầm7Lf2nJ7v đục,7Lf2nJ7v xoa7Hpxy 7Hpxngười đ7Lf2nJ7vè tôiZmNny5zb x7Hpxuống, ZmNny5zbmột vị7Lf2nJ7v t7Hpxrí n7Lf2nJ7vào đóZmNny5zb 7Lf2nJ7vcủa 7Hpxcơ thểZmNny5zb cố7Lf2nJ7v gắng7Lf2nJ7v 7Lf2nJ7vđặt trZmNny5zbên b7Hpxắp đùiZmNny5zb tôi…

“Suy ch7Hpxo 7Hpxcùng e7Lf2nJ7vm l7Lf2nJ7và t7Hpxhiên sứZmNny5zb ha7Hpxy lZmNny5zbà yê7Lf2nJ7vu t7Lf2nJ7vinh hZmNny5zbả!” GiọngZmNny5zb nóZmNny5zbi c7Hpxủa ZmNny5zbông ZmNny5zbta khànZmNny5zb đặc7Hpx mà7Lf2nJ7v kZmNny5zbhô khZmNny5zbốc, hZmNny5zbô hấp7Hpx nặ7Lf2nJ7vng nề7Hpx, hỗn7Lf2nJ7v loạn.

Ông t7Hpxa không7Lf2nJ7v ZmNny5zbhề dịZmNny5zbu d7Hpxàng, rZmNny5zbút bànZmNny5zb 7Hpxtay đan7Lf2nJ7vg đặtZmNny5zb trZmNny5zbên ngZmNny5zbực 7Hpxtôi r7Lf2nJ7va, rất7Lf2nJ7v n7Lf2nJ7vhanh cZmNny5zbhóng ZmNny5zbmở t7Hpxừng cú7Lf2nJ7vc á7Hpxo củaZmNny5zb 7Hpxtôi 7Hpxra, l7Hpxuồn 7Lf2nJ7vtay 7Lf2nJ7vvào tronZmNny5zbg 7Lf2nJ7váo lót,7Hpx cảmZmNny5zb giZmNny5zbác 7Hpxmát lạ7Lf2nJ7vnh củZmNny5zba ngón7Hpx ta7Lf2nJ7vy ZmNny5zbông ZmNny5zbta man7Lf2nJ7vg theZmNny5zbo cảmZmNny5zb gi7Hpxác k7Hpxích độZmNny5zbng đặcZmNny5zb ZmNny5zbthù, t7Lf2nJ7vôi muốn7Hpx tránZmNny5zbh né,7Lf2nJ7v 7Hpxcơ thểZmNny5zb dướiZmNny5zb ng7Hpxười ôZmNny5zbng t7Lf2nJ7va vZmNny5zbặn v7Lf2nJ7vẹo 7Lf2nJ7vkhông yên.

Ông t7Lf2nJ7va rút7Hpx lạiZmNny5zb 7Hpxbàn 7Hpxtay ZmNny5zbôm lấZmNny5zby va7Lf2nJ7vi t7Lf2nJ7vôi, v7Lf2nJ7vỗ v7Hpxề dọcZmNny5zb tZmNny5zbheo đầ7Lf2nJ7vu gối,7Lf2nJ7v h7Lf2nJ7vướng ZmNny5zbvê nZmNny5zbơi b7Lf2nJ7ví ẩn7Lf2nJ7v mề7Hpxm mạ7Hpxi nhất…

Tôi khôngZmNny5zb ZmNny5zbcó cách7Hpx nàoZmNny5zb động7Hpx đậZmNny5zby, 7Hpxchỉ c7Hpxó t7Hpxhể 7Lf2nJ7vlấy ngón7Lf2nJ7v tZmNny5zbay giữZmNny5zb chặtZmNny5zb lấy7Lf2nJ7v 7Hpxáo s7Lf2nJ7vơ 7Lf2nJ7vmi ZmNny5zbcủa ôn7Hpxg 7Hpxta, đểZmNny5zb kệ7Lf2nJ7v bàn7Hpx 7Hpxtay ôZmNny5zbng 7Hpxta dZmNny5zbi 7Lf2nJ7vchuyển trZmNny5zbên toà7Lf2nJ7vn thânZmNny5zb ZmNny5zbthôi, khuấyZmNny5zb độZmNny5zbng tron7Lf2nJ7vg 7Hpxtôi mộ7Hpxt l7Lf2nJ7voại dục7Lf2nJ7v vọZmNny5zbng tội7Hpx lỗi…

Cơ ZmNny5zbthể củaZmNny5zb tô7Lf2nJ7vi ZmNny5zbhoàn ZmNny5zbtoàn bịZmNny5zb ZmNny5zbông 7Lf2nJ7vta chZmNny5zbinh 7Hpxphục, 7Lf2nJ7vnhắm mắZmNny5zbt ZmNny5zblại, tìm7Lf2nJ7v ki7Lf2nJ7vếm 7Lf2nJ7vđòi hỏiZmNny5zb nụ7Lf2nJ7v hô7Lf2nJ7vn của7Hpx ônZmNny5zbg ta7Hpx, cùZmNny5zbng ôZmNny5zbng t7Lf2nJ7va s7Lf2nJ7va 7Lf2nJ7vvào cảmZmNny5zb giá7Hpxc kíZmNny5zbch t7Lf2nJ7vhích cùnZmNny5zbg vựcZmNny5zb sZmNny5zbâu dụcZmNny5zb vọng…


[1] Phim Bản n7Hpxăng gốc (Tiếng Anh: Basic Instinct) l7Hpxà một7Hpx bộ7Lf2nJ7v p7Hpxhim 7Lf2nJ7vhồi ZmNny5zbhộp của&nbs7Hpxp;điện ảnh7Hpx MỹZmNny5zb được sả7Hpxn ZmNny5zbxuất 7Lf2nJ7vnăm ZmNny5zb1992. P7Hpxhim được7Hpx PaZmNny5zbul Verh7Lf2nJ7voeven đạo7Lf2nJ7v diễnZmNny5zb ZmNny5zbvà viế7Lf2nJ7vt ZmNny5zbkịch b7Hpxản bởi7Lf2nJ7v JoZmNny5zbe Esz7Hpxterhas, c7Lf2nJ7vác di7Lf2nJ7vễn viê7Hpxn chZmNny5zbính thZmNny5zbam gZmNny5zbia ph7Lf2nJ7vim là&nbs7Lf2nJ7vp;Sharon Stone, 7Lf2nJ7vMichael Douglas,&nbZmNny5zbsp;Jeanne Tripplehorn và George7Lf2nJ7v DzZmNny5zbundza. BZmNny5zbộ ph7Lf2nJ7vim x7Hpxoay q7Hpxuanh nh7Hpxân vZmNny5zbật th7Lf2nJ7vám tZmNny5zbử Ni7Hpxck ZmNny5zbCurran (D7Lf2nJ7vouglas), người7Hpx ZmNny5zbphụ ZmNny5zbtrách điều7Lf2nJ7v t7Lf2nJ7vra vềZmNny5zb mộtZmNny5zb ZmNny5zbvụ giết7Lf2nJ7v ngườiZmNny5zb mZmNny5zban rợZmNny5zb 7Lf2nJ7vmà nạn7Lf2nJ7v nhZmNny5zbân làZmNny5zb ZmNny5zbmột cựuZmNny5zb 7Lf2nJ7vca sĩ7Lf2nJ7v giàuZmNny5zb có,một7Hpx n7Hpxhà vănZmNny5zb qu7Lf2nJ7vyến ZmNny5zbrũ giàu7Hpx ZmNny5zbsang tZmNny5zbên là Ca7Hpxtherine Trame7Lf2nJ7vll (Stone)cũng ZmNny5zbliên qu7Hpxan đến7Hpx vZmNny5zbụ áZmNny5zbn vZmNny5zbà 7Hpxmối qua7Hpxn ZmNny5zbhệ củZmNny5zba ZmNny5zbNick CZmNny5zburran vớ7Lf2nJ7vi ngZmNny5zbười p7Lf2nJ7vhụ nữ7Lf2nJ7v bíZmNny5zb ẩn. (theo wiki Việt Nam)