SÓI &5Uw7BGA3amp; DDJR5ƯƠNG CẦM

Tác giqGZvxnCTả: DiệpDJR5 LạcqGZvxnCT VôqGZvxnCT Tâm

Biên tập:qGZvxnCT LilqGZvxnCTy Trần

Chương 12

(Rating: 16+)

*

 

Tôi DJR5vừa DJR5định nói5Uw7BGA3: CảmDJR5 DJR5ơn! 5Uw7BGA3Tôi qGZvxnCTkhông cần.

Vừa n5Uw7BGA3âng m5Uw7BGA3i 5Uw7BGA3mắt lêqGZvxnCTn lqGZvxnCTại tqGZvxnCThấy… HqGZvxnCTàn TqGZvxnCTrạc Th5Uw7BGA3ần 5Uw7BGA3đang DJR5mỉm cườiDJR5 nhDJR5ìn tôi.

Sắc mặtDJR5 cDJR5ủa 5Uw7BGA3ông DJR5ta 5Uw7BGA3trông 5Uw7BGA3có vẻ5Uw7BGA3 nhợtDJR5 nhạqGZvxnCTt hơnDJR5 thườqGZvxnCTng 5Uw7BGA3ngày, đôiqGZvxnCT m5Uw7BGA3ắt DJR5vằn lDJR5ên tơDJR5 máuDJR5, nhqGZvxnCTất định5Uw7BGA3 lDJR5à đêmqGZvxnCT qDJR5ua ôngqGZvxnCT DJR5ta không5Uw7BGA3 ngủqGZvxnCT ngon!

“Sao 5Uw7BGA3em lDJR5ại qGZvxnCTkhóc?” Ôn5Uw7BGA3g qGZvxnCTta vDJR5ội vàng5Uw7BGA3 5Uw7BGA3cúi người5Uw7BGA3 nâDJR5ng tôiqGZvxnCT dậy,DJR5 DJR5trên ngqGZvxnCTười thoảqGZvxnCTng DJR5qua mùiqGZvxnCT thuDJR5ốc lqGZvxnCTá DJR5và rượu.

Tôi l5Uw7BGA3ắc đầu.

Ông t5Uw7BGA3a 5Uw7BGA3dùng taqGZvxnCTy 5Uw7BGA3áo qGZvxnCTlau đDJR5i nước5Uw7BGA3 mắtqGZvxnCT củaqGZvxnCT tôDJR5i, đôiqGZvxnCT 5Uw7BGA3lông mày5Uw7BGA3 vqGZvxnCTì đDJR5au lònDJR5g DJR5mà nhqGZvxnCTíu chặt:DJR5 “KhôngqGZvxnCT phảiqGZvxnCT kếtDJR5 thúc5Uw7BGA3 là5Uw7BGA3 hoàqGZvxnCTng 5Uw7BGA3tử vqGZvxnCTà 5Uw7BGA3công chúDJR5a sốnqGZvxnCTg hạnh5Uw7BGA3 phúcqGZvxnCT c5Uw7BGA3ùng nqGZvxnCThau sao?”

“Nhưng… qGZvxnCTma qqGZvxnCTuỷ đqGZvxnCTã chết!”

Tôi nhìnqGZvxnCT ônDJR5g tqGZvxnCTa DJR5gần tron5Uw7BGA3g ganqGZvxnCTg tấc,DJR5 chỉ5Uw7BGA3 x5Uw7BGA3a nhaDJR5u mộqGZvxnCTt đDJR5êm th5Uw7BGA3ôi màDJR5 tôiqGZvxnCT cóDJR5 cả5Uw7BGA3m giqGZvxnCTác dườn5Uw7BGA3g như5Uw7BGA3 mộtDJR5 nDJR5ăm đãqGZvxnCT kqGZvxnCThông gặp.

Tôi rấtqGZvxnCT qGZvxnCTmuốn ôqGZvxnCTm DJR5chặt lấyqGZvxnCT ôn5Uw7BGA3g ta.

Trái t5Uw7BGA3im tDJR5ôi nóiDJR5 ch5Uw7BGA3o tDJR5ôi biết: Ôm mộtqGZvxnCT lần,5Uw7BGA3 5Uw7BGA3dựa mộtqGZvxnCT lần5Uw7BGA3. ĐểDJR5 mìnDJR5h cóDJR5 thểDJR5 cảm5Uw7BGA3 nhqGZvxnCTận sự5Uw7BGA3 5Uw7BGA3ấm áqGZvxnCTp DJR5của cáiDJR5 DJR5ôm đqGZvxnCTấy, DJR5để mDJR5ình DJR5nhớ kDJR5ỹ tiếng5Uw7BGA3 tDJR5im 5Uw7BGA3đập 5Uw7BGA3của ngườDJR5i 5Uw7BGA3ấy, mìn5Uw7BGA3h khô5Uw7BGA3ng t5Uw7BGA3ham la5Uw7BGA3m, mDJR5ột lầ5Uw7BGA3n lDJR5à đủ.

Lý DJR5trí tôDJR5i lại5Uw7BGA3 qGZvxnCTgào lqGZvxnCTên giậ5Uw7BGA3n dữqGZvxnCT vDJR5ới tôi: Mày khônDJR5g th5Uw7BGA3ể ôDJR5m ôngqGZvxnCT qGZvxnCTta! MộtDJR5 lần5Uw7BGA3 cũDJR5ng kqGZvxnCThông thể!

Tôi thởDJR5 dàiDJR5 qGZvxnCTmột hơi,5Uw7BGA3 lDJR5ùi vềDJR5 s5Uw7BGA3au từngqGZvxnCT bước,qGZvxnCT đèDJR5 nqGZvxnCTén qGZvxnCTsự kíchDJR5 độngqGZvxnCT tộiqGZvxnCT lỗi.

Chẳng ng5Uw7BGA3hĩ tới5Uw7BGA3 cDJR5huyện ônqGZvxnCTg tDJR5a lạiqGZvxnCT vươn5Uw7BGA3 ta5Uw7BGA3y 5Uw7BGA3ra ômqGZvxnCT lqGZvxnCTấy tqGZvxnCTôi vqGZvxnCTào lòng.

Trái qGZvxnCTtim ônDJR5g qGZvxnCTta qGZvxnCTđập vữqGZvxnCTng vàng,qGZvxnCT ê5Uw7BGA3m taqGZvxnCTi đếnDJR5 nh5Uw7BGA3ư vậy!

Nếu DJR5như cóqGZvxnCT qGZvxnCTthể 5Uw7BGA3lựa ch5Uw7BGA3ọn, tô5Uw7BGA3i khônqGZvxnCTg DJR5muốn ôqGZvxnCTng DJR5ta phảDJR5i chết,DJR5 thDJR5ế qGZvxnCTgiới củ5Uw7BGA3a tôDJR5i đã5Uw7BGA3 khôn5Uw7BGA3g thểDJR5 kDJR5hông cDJR5ó ng5Uw7BGA3ười này!

“Thiên 5Uw7BGA3Thiên, 5Uw7BGA3em là5Uw7BGA3 ngqGZvxnCTười qGZvxnCTcon DJR5gái lươngqGZvxnCT thiện5Uw7BGA3 nhất5Uw7BGA3 5Uw7BGA3mà qGZvxnCTtôi DJR5từng 5Uw7BGA3gặp!” Ông5Uw7BGA3 qGZvxnCTta 5Uw7BGA3nhẹ giọn5Uw7BGA3g thaqGZvxnCTn thở.

Lương thiện?qGZvxnCT ÔnqGZvxnCTg DJR5ta saqGZvxnCTi DJR5rồi, tôqGZvxnCTi lDJR5à ngườ5Uw7BGA3i phụDJR5 nDJR5ữ qGZvxnCTxấu qGZvxnCTxa nh5Uw7BGA3ất trêDJR5n đời5Uw7BGA3 này.

Ông DJR5ta cDJR5he chởDJR5 tôDJR5i tron5Uw7BGA3g lòn5Uw7BGA3g bàqGZvxnCTn qGZvxnCTtay, chqGZvxnCTo dùqGZvxnCT tôiDJR5 cqGZvxnCTó DJR5làm tổnDJR5 thươngDJR5 tqGZvxnCTrái tDJR5im ôngqGZvxnCT t5Uw7BGA3a DJR5bao DJR5nhiêu, DJR5ông t5Uw7BGA3a vẫnDJR5 cDJR5òn nhớqGZvxnCT dằn5Uw7BGA3 dDJR5ò t5Uw7BGA3ôi ănqGZvxnCT qGZvxnCTsáng, n5Uw7BGA3hớ saqGZvxnCTi ngườiDJR5 bảoDJR5 vDJR5ệ tôi5Uw7BGA3, tr5Uw7BGA3ong ngày5Uw7BGA3 m5Uw7BGA3ưa nqGZvxnCThư nàqGZvxnCTy sẽqGZvxnCT mởqGZvxnCT ôDJR5 DJR5che chắn5Uw7BGA3 DJR5cho tôi.

Những việcqGZvxnCT tDJR5ôi DJR5làm vớDJR5i ôqGZvxnCTng t5Uw7BGA3a chDJR5ỉ cóDJR5 5Uw7BGA3căm ghét,DJR5 lừaDJR5 dối,5Uw7BGA3 thậqGZvxnCTm qGZvxnCTchí có5Uw7BGA3 thểDJR5 c5Uw7BGA3ó mộDJR5t nqGZvxnCTgày tôi5Uw7BGA3 5Uw7BGA3sẽ DJR5dùng DJR5dao đâ5Uw7BGA3m v5Uw7BGA3ào tqGZvxnCTrái tqGZvxnCTim lqGZvxnCTuôn lu5Uw7BGA3ôn chqGZvxnCTứa đựng5Uw7BGA3 5Uw7BGA3sự yêuDJR5 thqGZvxnCTương baqGZvxnCTo duDJR5ng kia.

Ông 5Uw7BGA3ta thDJR5ấy tôqGZvxnCTi DJR5không nó5Uw7BGA3i lờiqGZvxnCT nàqGZvxnCTo, cDJR5hiều chuộnDJR5g v5Uw7BGA3ỗ 5Uw7BGA3về DJR5lưng qGZvxnCTtôi, dịuDJR5 dà5Uw7BGA3ng dỗDJR5 tqGZvxnCTôi: “ĐừngDJR5 kDJR5hóc nữaDJR5. 5Uw7BGA3Mai tôi5Uw7BGA3 mờiqGZvxnCT ngườ5Uw7BGA3i đếnDJR5 DJR5diễn lqGZvxnCTại ch5Uw7BGA3o DJR5em vDJR5ở nàqGZvxnCTy, đểDJR5 5Uw7BGA3công ch5Uw7BGA3úa qGZvxnCTyêu qGZvxnCTma quỷqGZvxnCT, đểqGZvxnCT ho5Uw7BGA3àng tửqGZvxnCT yDJR5êu tDJR5hiên qGZvxnCTnga đ5Uw7BGA3en, 5Uw7BGA3để c5Uw7BGA3ông chúqGZvxnCTa sDJR5ống hạ5Uw7BGA3nh p5Uw7BGA3húc cùn5Uw7BGA3g mqGZvxnCTa quỷ,5Uw7BGA3 đượqGZvxnCTc không?”

“Công chúaqGZvxnCT thqGZvxnCTiên DJR5nga sẽqGZvxnCT yêuqGZvxnCT mqGZvxnCTa quỷDJR5 tà5Uw7BGA3n bạoDJR5 sao?”

“Đương nhqGZvxnCTiên 5Uw7BGA3là cóDJR5 5Uw7BGA3thể! DJR5Nếu như5Uw7BGA3 DJR5tôi làm5Uw7BGA3 DJR5nhà bDJR5iên qGZvxnCTkịch 5Uw7BGA3thì cDJR5hắc chắDJR5n s5Uw7BGA3ẽ thế!”

Tôi thDJR5ừa nhận:DJR5 Đú5Uw7BGA3ng, ôn5Uw7BGA3g DJR5ta cDJR5ó thể!

“Có ph5Uw7BGA3ải ôngqGZvxnCT sẽDJR5 qGZvxnCTbiến mqGZvxnCTa quqGZvxnCTỷ trởDJR5 nênqGZvxnCT tuấqGZvxnCTn túqGZvxnCT, 5Uw7BGA3còn có5Uw7BGA3 5Uw7BGA3pháp qGZvxnCTlực v5Uw7BGA3ô DJR5biên, khôngDJR5 gìDJR5 khônDJR5g lDJR5àm DJR5được, phảiDJR5 không?”

“Trừ nhữn5Uw7BGA3g qGZvxnCTthứ đóDJR5 qGZvxnCTra, tqGZvxnCTôi s5Uw7BGA3ẽ tạ5Uw7BGA3o DJR5ra 5Uw7BGA3ma quỷqGZvxnCT c5Uw7BGA3òn qGZvxnCTsi tìqGZvxnCTnh hơn5Uw7BGA3 5Uw7BGA3cả h5Uw7BGA3oàng 5Uw7BGA3tử, kiênqGZvxnCT quqGZvxnCTyết DJR5hơn, 5Uw7BGA3quyến 5Uw7BGA3rũ hơn…”

“Được! 5Uw7BGA3Tôi sẽqGZvxnCT đợiqGZvxnCT xem!”

Tôi qGZvxnCTmỉm cười,qGZvxnCT qGZvxnCTkéo cáDJR5nh t5Uw7BGA3ay ôDJR5ng 5Uw7BGA3ta, nDJR5ắm lấ5Uw7BGA3y 5Uw7BGA3ma qqGZvxnCTuỷ 5Uw7BGA3động lònqGZvxnCTg người5Uw7BGA3 n5Uw7BGA3hất th5Uw7BGA3ế giớiqGZvxnCT này.

Chưa bDJR5ao gqGZvxnCTiờ tôiDJR5 cqGZvxnCTó thểDJR5 ngqGZvxnCThĩ rằngqGZvxnCT nhữngDJR5 ngqGZvxnCTày mưa5Uw7BGA3 tr5Uw7BGA3ong giấqGZvxnCTc mơDJR5 của5Uw7BGA3 5Uw7BGA3tôi lạiDJR5 tqGZvxnCTrở thànhqGZvxnCT 5Uw7BGA3hiện tDJR5hực, DJR5thật sựDJR5 cóDJR5 mộqGZvxnCTt người5Uw7BGA3 đànqGZvxnCT ông5Uw7BGA3 cDJR5he qGZvxnCTô 5Uw7BGA3cho tôDJR5i rDJR5ảo qGZvxnCTbước trênqGZvxnCT đườngqGZvxnCT, ôngDJR5 tDJR5a nắ5Uw7BGA3m lấqGZvxnCTy taqGZvxnCTy t5Uw7BGA3ôi r5Uw7BGA3ẽ sanDJR5g qGZvxnCTmột co5Uw7BGA3n phố5Uw7BGA3 khác.

Đáng tiDJR5ếc ngư5Uw7BGA3ời 5Uw7BGA3này l5Uw7BGA3à kqGZvxnCTẻ tqGZvxnCThù củaDJR5 tôi5Uw7BGA3, những5Uw7BGA3 thqGZvxnCTứ DJR5mà ônqGZvxnCTg tDJR5a mDJR5uốn DJR5tôi kh5Uw7BGA3ông thểDJR5 chqGZvxnCTo qGZvxnCTông t5Uw7BGA3a đượcDJR5, nhưng5Uw7BGA3 thứ5Uw7BGA3 mà5Uw7BGA3 5Uw7BGA3tôi cóqGZvxnCT t5Uw7BGA3hể qGZvxnCTcho ô5Uw7BGA3ng t5Uw7BGA3a trướqGZvxnCTc 5Uw7BGA3sau DJR5đều lqGZvxnCTà tqGZvxnCThương tổn.

Tôi rútDJR5 DJR5bàn DJR5tay đDJR5ang b5Uw7BGA3ị ôqGZvxnCTng t5Uw7BGA3a nắmqGZvxnCT lấy,qGZvxnCT bướcDJR5 rqGZvxnCTa DJR5khỏi chiếcqGZvxnCT ô,qGZvxnCT lầDJR5n th5Uw7BGA3ứ ha5Uw7BGA3i DJR5ông 5Uw7BGA3ta đuổi5Uw7BGA3 theqGZvxnCTo tôiDJR5, nắm5Uw7BGA3 lấy5Uw7BGA3 ta5Uw7BGA3y 5Uw7BGA3tôi, kéqGZvxnCTo 5Uw7BGA3tôi lDJR5ại bênDJR5 người.

“Ông buôngqGZvxnCT 5Uw7BGA3tay đi.”5Uw7BGA3 TDJR5ôi đãqGZvxnCT dùDJR5ng qGZvxnCThết sứcDJR5 lực5Uw7BGA3 5Uw7BGA3toàn thân,qGZvxnCT thế5Uw7BGA3 nhDJR5ưng DJR5âm thanDJR5h vẫn5Uw7BGA3 DJR5còn DJR5yếu ớ5Uw7BGA3t nhqGZvxnCTư vậyqGZvxnCT: “5Uw7BGA3Không DJR5có kDJR5hả n5Uw7BGA3ăng tqGZvxnCTôi sẽqGZvxnCT yêuqGZvxnCT ông.”

“Em sẽ.”

“Chúng DJR5ta khôngDJR5 có5Uw7BGA3 kếqGZvxnCTt quDJR5ả tốtDJR5 đâu.”

Ông 5Uw7BGA3ta DJR5nhìn tôqGZvxnCTi, áDJR5nh 5Uw7BGA3mắt hoà5Uw7BGA3n toànDJR5 ng5Uw7BGA3ang 5Uw7BGA3ngược: “CáiqGZvxnCT 5Uw7BGA3em qGZvxnCTgọi 5Uw7BGA3là kDJR5ết qqGZvxnCTuả tốt5Uw7BGA3 lDJR5à cqGZvxnCTái 5Uw7BGA3gì, eqGZvxnCTm 5Uw7BGA3có thểqGZvxnCT nqGZvxnCTói ra5Uw7BGA3, tô5Uw7BGA3i cDJR5ó thểDJR5 qGZvxnCTlàm được!”

Tôi 5Uw7BGA3ao ướcDJR5 giữ5Uw7BGA3a cqGZvxnCThúng 5Uw7BGA3ta k5Uw7BGA3hông DJR5có sự5Uw7BGA3 t5Uw7BGA3hù hậnDJR5, khô5Uw7BGA3ng qGZvxnCTcó sựDJR5 5Uw7BGA3dối lừqGZvxnCTa, cảDJR5 đờiDJR5 đều5Uw7BGA3 sốDJR5ng nhDJR5ư bDJR5ây giDJR5ờ, chqGZvxnCTo qGZvxnCTdù khDJR5ông yêu,qGZvxnCT cDJR5ũng DJR5không phảiqGZvxnCT xqGZvxnCTa cách!

Nhưng m5Uw7BGA3à qGZvxnCTnhững 5Uw7BGA3thứ nà5Uw7BGA3y ôqGZvxnCTng DJR5ta DJR5dù cqGZvxnCTó làmDJR5 cqGZvxnCTách nàqGZvxnCTo cDJR5ũng 5Uw7BGA3không thểDJR5 là5Uw7BGA3m được.

Bởi DJR5vì ôngqGZvxnCT DJR5ta đãDJR5 giếDJR5t cảDJR5 nhqGZvxnCTà tôi.

Tôi thqGZvxnCTở 5Uw7BGA3dài, khônqGZvxnCTg muố5Uw7BGA3n quDJR5anh q5Uw7BGA3uẩn tqGZvxnCTại vDJR5ấn đềqGZvxnCT nàqGZvxnCTy nữDJR5a, đDJR5ổi cDJR5hủ đề.5Uw7BGA3 “Vì5Uw7BGA3 sqGZvxnCTao ô5Uw7BGA3ng lạqGZvxnCTi ởqGZvxnCT đây?”

“Lúc tôqGZvxnCTi gọiDJR5 điệnqGZvxnCT qGZvxnCTthoại ch5Uw7BGA3o Ti5Uw7BGA3ểu LýDJR5, nDJR5ghe cậu5Uw7BGA3 t5Uw7BGA3a bảoqGZvxnCT e5Uw7BGA3m tqGZvxnCTới xeDJR5m múDJR5a balleqGZvxnCTt, DJR5ban đDJR5ầu tôiqGZvxnCT nghĩDJR5 muốnqGZvxnCT x5Uw7BGA3em 5Uw7BGA3cùng DJR5em, kDJR5hông qGZvxnCTlường đượcDJR5 rằngqGZvxnCT 5Uw7BGA3loại sân5Uw7BGA3 khDJR5ấu này5Uw7BGA3 sqGZvxnCTau kqGZvxnCThi mởqGZvxnCT qGZvxnCTmàn sẽ5Uw7BGA3 khôn5Uw7BGA3g chqGZvxnCTo pqGZvxnCThép người5Uw7BGA3 nàDJR5o vqGZvxnCTào 5Uw7BGA3nữa… ChẳngqGZvxnCT qGZvxnCTcòn cácqGZvxnCTh nàoqGZvxnCT kqGZvxnCThác, tDJR5ôn tr5Uw7BGA3ọng DJR5nghệ thuậDJR5t một5Uw7BGA3 chútDJR5 vậy!DJR5 T5Uw7BGA3uy rằnDJR5g tô5Uw7BGA3i c5Uw7BGA3ũng khô5Uw7BGA3ng hiểu!”

“Ông vẫn5Uw7BGA3 đứ5Uw7BGA3ng đâ5Uw7BGA3y đợiDJR5 tqGZvxnCTôi suốt?”

Ông 5Uw7BGA3ta cDJR5ười cDJR5ười, khqGZvxnCToác cánh5Uw7BGA3 taqGZvxnCTy lênqGZvxnCT 5Uw7BGA3vai tôi,qGZvxnCT ôm5Uw7BGA3 lấyDJR5 tôiqGZvxnCT đ5Uw7BGA3i vềqGZvxnCT qGZvxnCTphía trướqGZvxnCTc: “Tô5Uw7BGA3i DJR5tìm c5Uw7BGA3ho eqGZvxnCTm 5Uw7BGA3một cDJR5ô giáo5Uw7BGA3 dDJR5ạy dươngqGZvxnCT c5Uw7BGA3ầm kháqGZvxnCT tốt5Uw7BGA3, khqGZvxnCTi nàDJR5o qGZvxnCTem kDJR5hông muốnqGZvxnCT đqGZvxnCTi họcqGZvxnCT tDJR5hì tớiqGZvxnCT chỗ5Uw7BGA3 cqGZvxnCTô ấ5Uw7BGA3y hDJR5ọc dqGZvxnCTương cầm…DJR5 ĐượcDJR5 rqGZvxnCTồi, trướ5Uw7BGA3c kDJR5hi đqGZvxnCTi DJR5thì nDJR5hớ gDJR5ọi điệnqGZvxnCT thoại5Uw7BGA3 hẹn5Uw7BGA3 trước.”

“Vì sao?”

Vì saqGZvxnCTo DJR5ông tqGZvxnCTa lDJR5ại DJR5quan tâqGZvxnCTm qGZvxnCTchăm sóc5Uw7BGA3 tôiqGZvxnCT đếnDJR5 thế.

Tôi DJR5không cần5Uw7BGA3 đưa5Uw7BGA3 DJR5ra bqGZvxnCTất DJR5kỳ đqGZvxnCTòi hỏiqGZvxnCT gìqGZvxnCT, DJR5ông 5Uw7BGA3vẫn qGZvxnCTcứ hiểDJR5u tô5Uw7BGA3i 5Uw7BGA3muốn qGZvxnCTcái gì.

“Tôi cDJR5ó gọqGZvxnCTi điệDJR5n hỏiDJR5 qGZvxnCTthành tíc5Uw7BGA3h cDJR5ủa eDJR5m ở5Uw7BGA3 trườnDJR5g, 5Uw7BGA3tuy DJR5rằng tDJR5ôi c5Uw7BGA3ũng k5Uw7BGA3hông trô5Uw7BGA3ng mqGZvxnCTong thànDJR5h 5Uw7BGA3tích củqGZvxnCTa e5Uw7BGA3m xuấDJR5t qGZvxnCTsắc bDJR5ao nhiêuqGZvxnCT, thếDJR5 nhưDJR5ng khônqGZvxnCTg nghDJR5ĩ tớDJR5i cqGZvxnCThỉ c5Uw7BGA3ó điqGZvxnCTểm nh5Uw7BGA3ạc lýqGZvxnCT củqGZvxnCTa qGZvxnCTem 5Uw7BGA3trên 6DJR50.” ÔDJR5ng tqGZvxnCTa xo5Uw7BGA3a đ5Uw7BGA3ầu tôiqGZvxnCT, giọnqGZvxnCTg nóiDJR5 t5Uw7BGA3ràn ngậ5Uw7BGA3p sựqGZvxnCT 5Uw7BGA3yêu 5Uw7BGA3chiều: “Giấc5Uw7BGA3 mơDJR5 củaDJR5 mỗiqGZvxnCT người5Uw7BGA3 đềDJR5u kDJR5hác nDJR5hau, tôDJR5i DJR5không muốn5Uw7BGA3 5Uw7BGA3gò DJR5ép eqGZvxnCTm 5Uw7BGA3cái gìDJR5 hết!”

Tôi 5Uw7BGA3nghĩ rằngDJR5 ô5Uw7BGA3ng qGZvxnCTta 5Uw7BGA3vĩnh viễn5Uw7BGA3 kqGZvxnCThông đoqGZvxnCTán 5Uw7BGA3ra đượcqGZvxnCT ướcDJR5 mqGZvxnCTơ củaqGZvxnCT DJR5tôi lDJR5à gì.

“Ông có5Uw7BGA3 ưDJR5ớc m5Uw7BGA3ơ n5Uw7BGA3ào không?”5Uw7BGA3 5Uw7BGA3Tôi hỏi.

“Có!” Ông5Uw7BGA3 cườiqGZvxnCT giDJR5ễu cợtqGZvxnCT DJR5chính 5Uw7BGA3bản thânDJR5, nhqGZvxnCTìn lênqGZvxnCT bầuDJR5 trờiqGZvxnCT qGZvxnCTu ám:DJR5 “Ước5Uw7BGA3 DJR5mơ qGZvxnCTcủa qGZvxnCTtôi cDJR5hính qGZvxnCTlà làmqGZvxnCT mộtDJR5 cản5Uw7BGA3h sát!”

Một phầnqGZvxnCT tử5Uw7BGA3 5Uw7BGA3xấu giDJR5ết ngườiDJR5 5Uw7BGA3như khôDJR5ng DJR5có cảmqGZvxnCT giáDJR5c nqGZvxnCTói rằn5Uw7BGA3g 5Uw7BGA3ước mDJR5ơ củDJR5a ôqGZvxnCTng tDJR5a làqGZvxnCT lqGZvxnCTàm DJR5một qGZvxnCTcảnh sá5Uw7BGA3t, thật5Uw7BGA3 s5Uw7BGA3ự đâyqGZvxnCT lqGZvxnCTà chDJR5uyện đán5Uw7BGA3g cưqGZvxnCTời nDJR5hất mà5Uw7BGA3 DJR5tôi từDJR5ng nghDJR5e qua.

Đi lDJR5ượn quqGZvxnCTa qGZvxnCTmấy coDJR5n đường5Uw7BGA3 khDJR5ông cDJR5ó DJR5mục đích,DJR5 qGZvxnCTtôi phá5Uw7BGA3t hiệnDJR5 DJR5ra mộ5Uw7BGA3t cái5Uw7BGA3 pqGZvxnCToster rấDJR5t đ5Uw7BGA3ặc qGZvxnCTbiệt: “GDJR5ì đâyDJR5? ĐâyqGZvxnCT làDJR5 phi5Uw7BGA3m điệnqGZvxnCT ản5Uw7BGA3h sao?”

Hình ảnh5Uw7BGA3 DJR5trên poDJR5ster tqGZvxnCThật 5Uw7BGA3sự r5Uw7BGA3ất đặ5Uw7BGA3c 5Uw7BGA3biệt, một5Uw7BGA3 ngườ5Uw7BGA3i pqGZvxnCThụ nữDJR5 n5Uw7BGA3gồi trDJR5ên cáiDJR5 đ5Uw7BGA3ó c5Uw7BGA3ủa ngDJR5ười đ5Uw7BGA3àn ông,5Uw7BGA3 qGZvxnCTbàn 5Uw7BGA3tay duỗiqGZvxnCT 5Uw7BGA3sau lư5Uw7BGA3ng DJR5nắm lấy5Uw7BGA3 mộtqGZvxnCT qGZvxnCTthứ nDJR5hìn DJR5giống n5Uw7BGA3hư mDJR5ột l5Uw7BGA3oại vqGZvxnCTũ 5Uw7BGA3khí sqGZvxnCTắc qGZvxnCTbén, qGZvxnCTcòn ha5Uw7BGA3i taDJR5y ngưDJR5ời đqGZvxnCTàn 5Uw7BGA3ông qGZvxnCTkia b5Uw7BGA3ị DJR5trói vào5Uw7BGA3 thànqGZvxnCTh giường,qGZvxnCT vqGZvxnCTẻ mặtDJR5 bDJR5ừng bừng5Uw7BGA3 5Uw7BGA3phấn DJR5khích, h5Uw7BGA3oàn toàn5Uw7BGA3 khôDJR5ng DJR5hề 5Uw7BGA3có sqGZvxnCTự sqGZvxnCTợ hãqGZvxnCTi 5Uw7BGA3khi c5Uw7BGA3ái chếtqGZvxnCT đếqGZvxnCTn gần.

Tôi qGZvxnCTđảo mắqGZvxnCTt nhì5Uw7BGA3n DJR5qua DJR5phần giDJR5ới thiệu,5Uw7BGA3 bộqGZvxnCT phiDJR5m n5Uw7BGA3ày qGZvxnCTtên l5Uw7BGA3à “BảnqGZvxnCT 5Uw7BGA3năng gốc”[1], 5Uw7BGA3hôm nqGZvxnCTay đúnDJR5g tqGZvxnCTrong đợt5Uw7BGA3 5Uw7BGA3trình chiếu.

Tôi n5Uw7BGA3hìn vqGZvxnCTề DJR5phía HDJR5àn TrạcDJR5 ThqGZvxnCTần đangDJR5 kh5Uw7BGA3ẽ 5Uw7BGA3nhíu mày:qGZvxnCT “Ông5Uw7BGA3 đ5Uw7BGA3ã từDJR5ng xDJR5em chưa?”

“Đã DJR5nghe A5Uw7BGA3n DDJR5ĩ Ph5Uw7BGA3ong nóiDJR5 qDJR5ua mộDJR5t chút…”

“Tôi muốn5Uw7BGA3 xem!”

Không thấyqGZvxnCT ôngDJR5 tDJR5a trả5Uw7BGA3 l5Uw7BGA3ời, tôiDJR5 5Uw7BGA3quay đầuqGZvxnCT lqGZvxnCTại nhDJR5ìn, DJR5thấy DJR5ông t5Uw7BGA3a đang5Uw7BGA3 d5Uw7BGA3ùng ngónqGZvxnCT trỏDJR5 và5Uw7BGA3 ngóDJR5n DJR5cái gqGZvxnCTiật giậ5Uw7BGA3t vùqGZvxnCTng DJR5da gDJR5iữa ha5Uw7BGA3i lôngDJR5 mDJR5ày, cqGZvxnCTó DJR5vẻ nhưDJR5 đangDJR5 sDJR5uy qGZvxnCTxét kỹ5Uw7BGA3 lqGZvxnCTưỡng cDJR5ái gDJR5ì đó.

Tôi chDJR5o rằngqGZvxnCT ông5Uw7BGA3 t5Uw7BGA3a khDJR5ông nDJR5ghe đ5Uw7BGA3ược nhữDJR5ng l5Uw7BGA3ời tôqGZvxnCTi nDJR5ói, nqGZvxnCThắc l5Uw7BGA3ại m5Uw7BGA3ột lDJR5ần: “TôqGZvxnCTi muố5Uw7BGA3n x5Uw7BGA3em bộqGZvxnCT qGZvxnCTphim này!”

“Được rồi!”5Uw7BGA3 qGZvxnCTÔng t5Uw7BGA3a qGZvxnCTcuối DJR5cùng 5Uw7BGA3cũng ng5Uw7BGA3he thấDJR5y được:DJR5 “TqGZvxnCTôi đDJR5i qGZvxnCTmua vé.”

Không bDJR5iết vqGZvxnCTì sa5Uw7BGA3o vẻDJR5 mặt5Uw7BGA3 củaDJR5 DJR5ông tqGZvxnCTa làqGZvxnCTm tôqGZvxnCTi cảqGZvxnCTm 5Uw7BGA3thấy 5Uw7BGA3ông t5Uw7BGA3a khDJR5ông ca5Uw7BGA3m lònqGZvxnCTg, khôngqGZvxnCT tìn5Uw7BGA3h nguyện!

Người phụ5Uw7BGA3 nữDJR5 qGZvxnCTbán véqGZvxnCT ngh5Uw7BGA3iêng qGZvxnCTmắt nhì5Uw7BGA3n ôDJR5ng ta5Uw7BGA3, r5Uw7BGA3ồi 5Uw7BGA3lại lDJR5iếc nDJR5hìn qGZvxnCTbộ 5Uw7BGA3đồng phDJR5ục 5Uw7BGA3trên tôi5Uw7BGA3, khi5Uw7BGA3nh thưqGZvxnCTờng lườm5Uw7BGA3 t5Uw7BGA3ôi DJR5một cqGZvxnCTái: “Tầ5Uw7BGA3ng tr5Uw7BGA3ên DJR5hay tầ5Uw7BGA3ng dưới?”

“Uhm… Tần5Uw7BGA3g trê5Uw7BGA3n!” DJR5Ông tqGZvxnCTa nói.

“Có lo5Uw7BGA3ại hqGZvxnCTai trăm,DJR5 DJR5có lo5Uw7BGA3ại bố5Uw7BGA3n trăm…”

“Bốn trăm!”

“Một bDJR5ộ phDJR5im điqGZvxnCTện ả5Uw7BGA3nh tốn5Uw7BGA3 tận5Uw7BGA3 qGZvxnCTbốn qGZvxnCTtrăm? DJR5Sao l5Uw7BGA3ại DJR5đắt nhqGZvxnCTư thế?”DJR5 Rạp5Uw7BGA3 c5Uw7BGA3hiếu phi5Uw7BGA3m 5Uw7BGA3này c5Uw7BGA3ũng liệ5Uw7BGA3t 5Uw7BGA3vào qGZvxnCThạng khôngqGZvxnCT cqGZvxnCTao 5Uw7BGA3cấp lắm,5Uw7BGA3 DJR5một b5Uw7BGA3ộ phiqGZvxnCTm đDJR5ủ ch5Uw7BGA3o DJR5tôi tqGZvxnCTiền 5Uw7BGA3ăn trưaDJR5 mộtqGZvxnCT tháng.

“Không đắqGZvxnCTt! qGZvxnCTRất 5Uw7BGA3bình thường.”

Đợi đế5Uw7BGA3n qGZvxnCTkhi lênqGZvxnCT tầng,qGZvxnCT điDJR5 vàqGZvxnCTo gqGZvxnCTian nhỏ5Uw7BGA3 tôiqGZvxnCT mớiqGZvxnCT hiểDJR5u 5Uw7BGA3được cái5Uw7BGA3 gqGZvxnCTì gọiDJR5 là: Không đắt!qGZvxnCT DJR5Rất DJR5bình thường.

Gian phòngqGZvxnCT rDJR5ất hẹp,DJR5 hẹpqGZvxnCT DJR5đến mứqGZvxnCTc chỉ5Uw7BGA3 5Uw7BGA3có qGZvxnCTthể qGZvxnCTchứa đượcDJR5 5Uw7BGA3một chDJR5iếc gh5Uw7BGA3ế so5Uw7BGA3fa m5Uw7BGA3àu hồn5Uw7BGA3g hqGZvxnCTơi cqGZvxnCTó ph5Uw7BGA3ần qGZvxnCTkhoa trươnqGZvxnCTg vDJR5à một5Uw7BGA3 cDJR5hiếc TDJR5V mDJR5àu DJR5đen gắn5Uw7BGA3 lqGZvxnCTên tDJR5rên tường,DJR5 khqGZvxnCTông DJR5có c5Uw7BGA3ác thi5Uw7BGA3ết bịqGZvxnCT nàqGZvxnCTo khác.

Thấy thiếtqGZvxnCT kếqGZvxnCT nhưqGZvxnCT qGZvxnCTthế, qGZvxnCTtôi DJR5cuối cùng5Uw7BGA3 qGZvxnCTcũng DJR5hiểu rõ5Uw7BGA3 vẻqGZvxnCT mqGZvxnCTặt trầDJR5m tưqGZvxnCT suqGZvxnCTy nDJR5ghĩ kDJR5ia qGZvxnCTcủa qGZvxnCTông t5Uw7BGA3a m5Uw7BGA3ang nqGZvxnCTội dun5Uw7BGA3g gì.

Ông qGZvxnCTta ngqGZvxnCTồi trqGZvxnCTên sDJR5ofa, bậDJR5t TqGZvxnCTV DJR5lên: “EqGZvxnCTm cứDJR5 5Uw7BGA3từ 5Uw7BGA3từ xeDJR5m mộtqGZvxnCT mìqGZvxnCTnh, tqGZvxnCTôi ng5Uw7BGA3ủ mDJR5ột lúcDJR5! qGZvxnCTKhi nàoDJR5 hếtDJR5 DJR5thì đá5Uw7BGA3nh DJR5thức tôi!”

Nói xoqGZvxnCTng, ôn5Uw7BGA3g tqGZvxnCTa cở5Uw7BGA3i áDJR5o kh5Uw7BGA3oác DJR5ra đ5Uw7BGA3ắp lênqGZvxnCT tDJR5rên qGZvxnCTngười, nừaDJR5 DJR5nằm nửa5Uw7BGA3 dDJR5ựa tDJR5rên DJR5sofa, gDJR5ối đDJR5ầu DJR5lên thà5Uw7BGA3nh g5Uw7BGA3hế, nhắ5Uw7BGA3m qGZvxnCTmắt lại.

“À!” Tô5Uw7BGA3i DJR5ôm góiDJR5 bỏnDJR5g ngồ5Uw7BGA3i xDJR5uống, 5Uw7BGA3cố gắnqGZvxnCTg hếDJR5t sứcDJR5 giữDJR5 khoảqGZvxnCTng cáDJR5ch vớiqGZvxnCT ôDJR5ng qGZvxnCTta, 5Uw7BGA3dưa trêDJR5n th5Uw7BGA3ành ghếqGZvxnCT cònDJR5 lại.

Trong hoànDJR5 cản5Uw7BGA3h qGZvxnCTnày, cDJR5ứ nênDJR5 cẩn5Uw7BGA3 thận5Uw7BGA3 mDJR5ột ch5Uw7BGA3út tDJR5hì hơn.

Khi phDJR5im b5Uw7BGA3ắt đầuDJR5 chiếu5Uw7BGA3 tôi5Uw7BGA3 mDJR5ới biếDJR5t 5Uw7BGA3tình tiết5Uw7BGA3 khôDJR5ng gi5Uw7BGA3ống qGZvxnCTnhư những5Uw7BGA3 5Uw7BGA3gì 5Uw7BGA3tôi nghĩ.

Tôi DJR5cho r5Uw7BGA3ằng đDJR5ây sqGZvxnCTẽ lqGZvxnCTà mộtDJR5 bộqGZvxnCT phqGZvxnCTim báo5Uw7BGA3 th5Uw7BGA3ù, mDJR5ong đ5Uw7BGA3ợi qGZvxnCTnhân vậtqGZvxnCT nữDJR5 chínDJR5h đãqGZvxnCT tDJR5ừng trải5Uw7BGA3 quqGZvxnCTa nhữnDJR5g 5Uw7BGA3việc giống5Uw7BGA3 nhDJR5ư qGZvxnCTtôi, yê5Uw7BGA3u DJR5kẻ qGZvxnCTthù củaDJR5 c5Uw7BGA3ô ấyqGZvxnCT th5Uw7BGA3ế DJR5nên qGZvxnCTmới tqGZvxnCThân mậDJR5t với5Uw7BGA3 ngườDJR5i qGZvxnCTđàn ôn5Uw7BGA3g kqGZvxnCTia như5Uw7BGA3 thế…

Chỉ DJR5có điềuqGZvxnCT chqGZvxnCTo dù5Uw7BGA3 kqGZvxnCThông có5Uw7BGA3 tìnhqGZvxnCT tiếtqGZvxnCT tqGZvxnCTương DJR5tự, nhìn5Uw7BGA3 cácqGZvxnCTh cô5Uw7BGA3 ấqGZvxnCTy giếtqGZvxnCT ngườDJR5i qGZvxnCTđàn ôngDJR5 cưDJR5ờng tr5Uw7BGA3áng kiqGZvxnCTa 5Uw7BGA3như thDJR5ế nào5Uw7BGA3 DJR5cũng khôqGZvxnCTng uổqGZvxnCTng qGZvxnCTcông tô5Uw7BGA3i 5Uw7BGA3xem mộtDJR5 lần.

Do đDJR5ó tôiqGZvxnCT xeqGZvxnCTm cựcqGZvxnCT kỳDJR5 chDJR5ăm chDJR5ú, nhấtqGZvxnCT lqGZvxnCTà DJR5đến 5Uw7BGA3thời đqGZvxnCTiểm mấDJR5u chốt…

Mặc dDJR5ù đqGZvxnCToạn dạo5Uw7BGA3 5Uw7BGA3đầu quáDJR5 dài,DJR5 quáDJR5 kịc5Uw7BGA3h liệtqGZvxnCT, 5Uw7BGA3hai ngDJR5ười điênqGZvxnCT cuồnDJR5g vặnDJR5 vẹoqGZvxnCT cơ5Uw7BGA3 qGZvxnCTthể khônDJR5g dừngDJR5, c5Uw7BGA3òn tqGZvxnCTôi 5Uw7BGA3thì cắnDJR5 răng5Uw7BGA3, nhịn….

Trước đâyqGZvxnCT qGZvxnCTtôi đãDJR5 từ5Uw7BGA3ng xqGZvxnCTem 5Uw7BGA3qua qqGZvxnCTuá 5Uw7BGA3trình DJR5này kDJR5hi đọDJR5c DJR5tiểu qGZvxnCTthuyết tqGZvxnCTình qGZvxnCTcảm, đạiqGZvxnCT DJR5khái DJR5là hiểu5Uw7BGA3 nqGZvxnCThưng khôn5Uw7BGA3g cóqGZvxnCT phảDJR5i ứngDJR5 gqGZvxnCTì qDJR5uá 5Uw7BGA3mức mãnhqGZvxnCT liệt.

Hôm naqGZvxnCTy tDJR5hấy ngDJR5ười thật5Uw7BGA3 biểuqGZvxnCT d5Uw7BGA3iễn tô5Uw7BGA3i lại5Uw7BGA3 cảm5Uw7BGA3 gi5Uw7BGA3ác khqGZvxnCTông giqGZvxnCTống nDJR5hư 5Uw7BGA3thế, DJR5thấy hDJR5ai DJR5cơ thể5Uw7BGA3 hDJR5ai ngườiqGZvxnCT DJR5dây dưDJR5a v5Uw7BGA3ới qGZvxnCTnhau, 5Uw7BGA3tiếng thở5Uw7BGA3 dâmqGZvxnCT loạ5Uw7BGA3n, tiếng5Uw7BGA3 thétqGZvxnCT phó5Uw7BGA3ng DJR5đãng, DJR5lòng DJR5tôi cũngDJR5 DJR5nổi lênDJR5 từnqGZvxnCTg 5Uw7BGA3cơn hoảqGZvxnCTng l5Uw7BGA3oạn, mặtqGZvxnCT màqGZvxnCTy tự5Uw7BGA3a nh5Uw7BGA3ư đaqGZvxnCTng phát5Uw7BGA3 sốt.

Chỉ cóqGZvxnCT điềqGZvxnCTu vìqGZvxnCT chờDJR5 đDJR5ợi đếnDJR5 tìnhDJR5 ti5Uw7BGA3ết the5Uw7BGA3n chốt,5Uw7BGA3 tôi5Uw7BGA3 nhịn!

Cuối cũ5Uw7BGA3ng qGZvxnCTcũng thấy5Uw7BGA3 ngườ5Uw7BGA3i 5Uw7BGA3phụ nữ5Uw7BGA3 k5Uw7BGA3ia từqGZvxnCT DJR5từ DJR5buộc ngườiqGZvxnCT đàqGZvxnCTn ônqGZvxnCTg vào5Uw7BGA3 thàn5Uw7BGA3h qGZvxnCTgiường, tôiqGZvxnCT ngừnDJR5g thởqGZvxnCT cDJR5hờ đợiDJR5 DJR5cô ấqGZvxnCTy l5Uw7BGA3ấy qGZvxnCTra DJR5cái d5Uw7BGA3ùi đụcDJR5 từ5Uw7BGA3 n5Uw7BGA3ơi nào.

“Có 5Uw7BGA3thể tậpqGZvxnCT tr5Uw7BGA3ung xeqGZvxnCTm đếnqGZvxnCT mứcqGZvxnCT DJR5như 5Uw7BGA3thế 5Uw7BGA3sao?” GióngqGZvxnCT nóqGZvxnCTi củaqGZvxnCT Hà5Uw7BGA3n Trạc5Uw7BGA3 T5Uw7BGA3hần 5Uw7BGA3làm tôiqGZvxnCT giậqGZvxnCTt mìn5Uw7BGA3h, nếqGZvxnCTu ônqGZvxnCTg DJR5ta k5Uw7BGA3hông qGZvxnCTnói tôiqGZvxnCT g5Uw7BGA3ần DJR5như quDJR5ên mấ5Uw7BGA3t sDJR5ự tồn5Uw7BGA3 5Uw7BGA3tại của5Uw7BGA3 ông5Uw7BGA3 ta.

“Ớ.. uhm…”qGZvxnCT Tô5Uw7BGA3i cqGZvxnCTó cDJR5ảm gi5Uw7BGA3ác nhưqGZvxnCT mqGZvxnCTình là5Uw7BGA3 qGZvxnCTmột đDJR5ứa trẻDJR5 c5Uw7BGA3on x5Uw7BGA3em qGZvxnCTtrộm qGZvxnCTphim ngườqGZvxnCTi lqGZvxnCTớn bịDJR5 nDJR5gười kháDJR5c b5Uw7BGA3ắt gặp,5Uw7BGA3 nhấtDJR5 DJR5là lạiqGZvxnCT bị5Uw7BGA3 qGZvxnCTông 5Uw7BGA3ta trôqGZvxnCTng thấyDJR5, tqGZvxnCTôi lạiDJR5 c5Uw7BGA3àng ch5Uw7BGA3án nqGZvxnCTản h5Uw7BGA3ơn, đồngqGZvxnCT DJR5thời cònqGZvxnCT bấtDJR5 5Uw7BGA3an rụ5Uw7BGA3t rèDJR5: “KhôngqGZvxnCT phải5Uw7BGA3 ôngqGZvxnCT đã5Uw7BGA3 ngủqGZvxnCT sao?”

“Bị đánh5Uw7BGA3 thức…”qGZvxnCT ÔngDJR5 tDJR5a c5Uw7BGA3hống tqGZvxnCTay lêqGZvxnCTn sofqGZvxnCTa rồ5Uw7BGA3i ngồqGZvxnCTi 5Uw7BGA3xuống, qGZvxnCTdạt dàoDJR5 hứDJR5ng t5Uw7BGA3hú nhìn5Uw7BGA3 tôi:5Uw7BGA3 “CóDJR5 hứqGZvxnCTng t5Uw7BGA3hú à?”

Tôi đoánDJR5 chắc5Uw7BGA3 rằng5Uw7BGA3 kh5Uw7BGA3uôn qGZvxnCTmặt tqGZvxnCTôi b5Uw7BGA3ây g5Uw7BGA3iờ c5Uw7BGA3ó DJR5thể DJR5đun sqGZvxnCTôi mộDJR5t hồqGZvxnCT 5Uw7BGA3nước, vộiDJR5 v5Uw7BGA3àng dqGZvxnCTùng mDJR5u bàqGZvxnCTn taqGZvxnCTy qGZvxnCTlàm giả5Uw7BGA3m nhiệqGZvxnCTt độ.DJR5 qGZvxnCT“Tôi chỉ5Uw7BGA3 qGZvxnCTmuốn nqGZvxnCThìn m5Uw7BGA3ột cDJR5hút thôi…”

Nhớ 5Uw7BGA3tới m5Uw7BGA3ục đíchqGZvxnCT qGZvxnCTcủa mDJR5ình, t5Uw7BGA3ôi vộiDJR5 vàn5Uw7BGA3g ngẩngDJR5 đDJR5ầu xeDJR5m tiqGZvxnCTếp, đ5Uw7BGA3áng 5Uw7BGA3tiếc là5Uw7BGA3 đqGZvxnCTã bỏDJR5 lDJR5ỡ 5Uw7BGA3mất thời5Uw7BGA3 đqGZvxnCTiểm mấuqGZvxnCT cDJR5hốt, ngườqGZvxnCTi phDJR5ụ qGZvxnCTnữ ki5Uw7BGA3a kDJR5hông 5Uw7BGA3biết đqGZvxnCTã lấyDJR5 DJR5từ đâDJR5u 5Uw7BGA3ra 5Uw7BGA3cái 5Uw7BGA3mũi dùiDJR5, đâDJR5m vàqGZvxnCTo qGZvxnCTngực ngườiqGZvxnCT đà5Uw7BGA3n ônDJR5g đấy!

Thật đáDJR5ng DJR5tiếng DJR5là khôqGZvxnCTng thấqGZvxnCTy rõ!

“Trông eDJR5m cóqGZvxnCT vDJR5ẻ nqGZvxnCThư đangDJR5 thất5Uw7BGA3 vọng,DJR5 c5Uw7BGA3ó mqGZvxnCTuốn DJR5tôi tu5Uw7BGA3a lạiDJR5 cDJR5ho eDJR5m qGZvxnCTnhìn DJR5kỹ tDJR5hêm 5Uw7BGA3lần nữa5Uw7BGA3 không.”

Không đợiDJR5 t5Uw7BGA3ôi tqGZvxnCTrả lờiDJR5, ôngDJR5 tqGZvxnCTa đã5Uw7BGA3 t5Uw7BGA3ua lạDJR5i mqGZvxnCTột chút,5Uw7BGA3 tôDJR5i lạDJR5i càng5Uw7BGA3 ngượDJR5ng ngùngqGZvxnCT hơ5Uw7BGA3n, taDJR5y chqGZvxnCTân khô5Uw7BGA3ng biết5Uw7BGA3 đặt5Uw7BGA3 qGZvxnCTđâu hết.

“Tôi 5Uw7BGA3có 5Uw7BGA3thể hỏiDJR5 ông5Uw7BGA3 mộtqGZvxnCT vDJR5ấn đềDJR5 không.DJR5” TôiqGZvxnCT 5Uw7BGA3thử DJR5tìm cáchDJR5 đDJR5ổi cDJR5hủ đề5Uw7BGA3 câu5Uw7BGA3 chuyện,DJR5 DJR5dời điqGZvxnCT DJR5sự ngư5Uw7BGA3ợng ngùqGZvxnCTng qGZvxnCTcủa chínhDJR5 mìqGZvxnCTnh. “Ông5Uw7BGA3 có5Uw7BGA3 tDJR5hể đ5Uw7BGA3ể phụDJR5 nữ5Uw7BGA3 cDJR5ột ô5Uw7BGA3ng vàqGZvxnCTo thàDJR5nh giườngqGZvxnCT không?”

“Trừ 5Uw7BGA3khi qGZvxnCTtôi khônqGZvxnCTg qGZvxnCTmuốn sDJR5ống nữa!”

Tôi cũnqGZvxnCTg DJR5nghĩ 5Uw7BGA3như vậDJR5y, qGZvxnCTcái l5Uw7BGA3oại người5Uw7BGA3 5Uw7BGA3tính cáchDJR5 DJR5trời siqGZvxnCTnh DJR5đa nDJR5ghi 5Uw7BGA3như 5Uw7BGA3ông DJR5ta làqGZvxnCTm sDJR5ao cóqGZvxnCT thDJR5ể đDJR5ể pqGZvxnCThụ n5Uw7BGA3ữ cqGZvxnCTó DJR5cơ hộiDJR5 nhưqGZvxnCT thế.

Tôi suqGZvxnCTy nghĩqGZvxnCT thêDJR5m mộtDJR5 látqGZvxnCT, 5Uw7BGA3hỏi DJR5dò: “Vậy5Uw7BGA3… Nế5Uw7BGA3u lDJR5à tôiDJR5 tqGZvxnCThì 5Uw7BGA3sao? qGZvxnCTKhông pDJR5hải qGZvxnCTông qGZvxnCTđã DJR5nói DJR5tôi lDJR5à 5Uw7BGA3người qGZvxnCTsuy nh5Uw7BGA3ất ôngqGZvxnCT qGZvxnCTtin tưởngDJR5 sao…”

Đến lúcqGZvxnCT tqGZvxnCTôi trônqGZvxnCTg DJR5thấy qGZvxnCTsự qGZvxnCThưng pqGZvxnCThấn khó5Uw7BGA3 5Uw7BGA3có qGZvxnCTthể đèqGZvxnCT n5Uw7BGA3én đượcqGZvxnCT tqGZvxnCTrong mqGZvxnCTắt qGZvxnCTông tqGZvxnCTa, tqGZvxnCTôi mớ5Uw7BGA3i DJR5ý thứqGZvxnCTc đượcDJR5 rằDJR5ng 5Uw7BGA3câu 5Uw7BGA3hỏi củaqGZvxnCT mìnqGZvxnCTh c5Uw7BGA3ó DJR5bao nhi5Uw7BGA3êu 5Uw7BGA3mờ ám…

Đây làDJR5 kếtqGZvxnCT quả5Uw7BGA3 củqGZvxnCTa qGZvxnCTviệc kDJR5hông giỏiDJR5 toánqGZvxnCT, kDJR5hi giqGZvxnCTả sử…qGZvxnCT mqGZvxnCTệnh đề5Uw7BGA3 5Uw7BGA3ban qGZvxnCTđầu đãDJR5 xuấtDJR5 DJR5hiện s5Uw7BGA3ự sa5Uw7BGA3i lầmqGZvxnCT v5Uw7BGA3ô qGZvxnCTcùng nghi5Uw7BGA3êm trọng!

Cơ thểqGZvxnCT củ5Uw7BGA3a DJR5ông tDJR5a nghDJR5iêng v5Uw7BGA3ề qGZvxnCTphía tôDJR5i, DJR5hai cán5Uw7BGA3h t5Uw7BGA3ay đặtqGZvxnCT bên5Uw7BGA3 sườnDJR5 tôqGZvxnCTi, 5Uw7BGA3vừa vDJR5ặn 5Uw7BGA3quây tôDJR5i lạDJR5i troDJR5ng khôDJR5ng qGZvxnCTgian nhỏqGZvxnCT hẹp.

Khuôn mặt5Uw7BGA3 củaqGZvxnCT DJR5ông DJR5ta DJR5tới gần5Uw7BGA3 DJR5bên ta5Uw7BGA3i tôDJR5i, qGZvxnCTdùng giọng5Uw7BGA3 5Uw7BGA3nói g5Uw7BGA3ợi cả5Uw7BGA3m hơiqGZvxnCT ma5Uw7BGA3ng th5Uw7BGA3eo ýDJR5 qGZvxnCTcười nóiqGZvxnCT: “NếuqGZvxnCT nhqGZvxnCTư 5Uw7BGA3cứ th5Uw7BGA3eo lờ5Uw7BGA3i e5Uw7BGA3m 5Uw7BGA3nói… tôi5Uw7BGA3 l5Uw7BGA3ại càngqGZvxnCT muố5Uw7BGA3n tróqGZvxnCTi e5Uw7BGA3m DJR5lại trêDJR5n giường,5Uw7BGA3 5Uw7BGA3nghe eqGZvxnCTm cqGZvxnCTầu xDJR5in tôi…qGZvxnCT qGZvxnCTChuyện đấyqGZvxnCT quqGZvxnCTả thqGZvxnCTật DJR5rất kícDJR5h thích…”

Khi ô5Uw7BGA3ng 5Uw7BGA3ta nqGZvxnCTói, qGZvxnCThơi nónqGZvxnCTg ph5Uw7BGA3e phqGZvxnCTẩy saDJR5u taDJR5i DJR5tôi, cánqGZvxnCTh taqGZvxnCTy 5Uw7BGA3tôi cứn5Uw7BGA3g lạqGZvxnCTi, g5Uw7BGA3ói bỏngDJR5 qGZvxnCTtrên taqGZvxnCTy 5Uw7BGA3rơi xuống,qGZvxnCTvung vãiDJR5 5Uw7BGA3khắp mặtDJR5 đất.

Không cqGZvxnCThỉ cóqGZvxnCT gDJR5iọng 5Uw7BGA3nói cDJR5ủa ông5Uw7BGA3 qGZvxnCTta bDJR5iến đổi,qGZvxnCT ánh5Uw7BGA3 mắqGZvxnCTt cũngqGZvxnCT 5Uw7BGA3rất qGZvxnCTbất thDJR5ường, 5Uw7BGA3trong qGZvxnCTmắt lóqGZvxnCTe lênDJR5 nhữnqGZvxnCTg đốm5Uw7BGA3 sán5Uw7BGA3g nhDJR5ư lửqGZvxnCTa, qGZvxnCTtràn ngậpDJR5 5Uw7BGA3sự điênqGZvxnCT cDJR5uồng chi5Uw7BGA3ếm giữDJR5 vàDJR5 cướp5Uw7BGA3 đoạt.

Nhưng 5Uw7BGA3sự kDJR5hác thườngDJR5 n5Uw7BGA3hất chDJR5ính DJR5là qGZvxnCTông tDJR5a dùngqGZvxnCT đầDJR5u lư5Uw7BGA3ỡi liếmDJR5 5Uw7BGA3sau tqGZvxnCTai tô5Uw7BGA3i, cảDJR5m giácDJR5 trơDJR5n trợDJR5t qGZvxnCTẩm ướtqGZvxnCT kéoDJR5 thDJR5eo nhữn5Uw7BGA3g xúcqGZvxnCT cqGZvxnCTảm khôDJR5ng dDJR5ự đoáDJR5n trướcqGZvxnCT đưqGZvxnCTợc củaqGZvxnCT 5Uw7BGA3cơ thể,DJR5 tDJR5ôi sợqGZvxnCT DJR5đến nỗiDJR5 lù5Uw7BGA3i 5Uw7BGA3mình lẩn5Uw7BGA3 tránqGZvxnCTh, thDJR5ế DJR5nhưng đằngDJR5 qGZvxnCTsau DJR5đã chqGZvxnCTạm 5Uw7BGA3vào 5Uw7BGA3tay vDJR5ịn so5Uw7BGA3fa, khôn5Uw7BGA3g qGZvxnCTcòn đ5Uw7BGA3ường trốDJR5n thoát!

Tôi bịqGZvxnCT đ5Uw7BGA3ộng qGZvxnCTtác cqGZvxnCTủa ông5Uw7BGA3 qGZvxnCTta DJR5dọa đqGZvxnCTến qGZvxnCTngây ngẩn5Uw7BGA3 cqGZvxnCTả người,DJR5 hoànqGZvxnCT qGZvxnCTtoàn khDJR5ông biếtqGZvxnCT nênqGZvxnCT làqGZvxnCTm DJR5cái gqGZvxnCTì b5Uw7BGA3ây giờ!

Đôi 5Uw7BGA3môi ô5Uw7BGA3ng t5Uw7BGA3a hô5Uw7BGA3n từqGZvxnCT saDJR5u taDJR5i tôiqGZvxnCT dọcqGZvxnCT the5Uw7BGA3o cầDJR5n cổqGZvxnCT, trằnDJR5 tqGZvxnCTrọc trên5Uw7BGA3 lànqGZvxnCT d5Uw7BGA3a đaDJR5ng lộqGZvxnCT DJR5ra nqGZvxnCTgoài áoqGZvxnCT, nhẹ5Uw7BGA3 n5Uw7BGA3hàng mútDJR5 l5Uw7BGA3ấy, nụDJR5 hô5Uw7BGA3n lúDJR5c nhẹ5Uw7BGA3 lDJR5úc sâqGZvxnCTu, lDJR5úc qGZvxnCTnhanh qGZvxnCTlúc chậm,qGZvxnCT đô5Uw7BGA3i kqGZvxnCThi DJR5còn cóDJR5 thểqGZvxnCT 5Uw7BGA3dùng hàmDJR5 qGZvxnCTrăng khDJR5ẽ cắn,DJR5 cơqGZvxnCT qGZvxnCTthể qGZvxnCTđang cqGZvxnCTăng cqGZvxnCTứng vDJR5ì sợDJR5 DJR5của tôDJR5i dầqGZvxnCTn dần5Uw7BGA3 trở5Uw7BGA3 nDJR5ên bủnDJR5 rủn,5Uw7BGA3 khôn5Uw7BGA3g cònDJR5 sứcDJR5 lực…

Trước đâyqGZvxnCT khqGZvxnCTi đ5Uw7BGA3ọc tiểuDJR5 thDJR5uyết viếtDJR5, saqGZvxnCTu 5Uw7BGA3khi phụDJR5 qGZvxnCTnữ thqGZvxnCTân qGZvxnCTmật vớiDJR5 đàn5Uw7BGA3 ông5Uw7BGA3, t5Uw7BGA3rên ngưqGZvxnCTời sẽDJR5 lư5Uw7BGA3u lạiDJR5 nhqGZvxnCTiều dấuqGZvxnCT hôqGZvxnCTn, tô5Uw7BGA3i khôngDJR5 hiể5Uw7BGA3u vìDJR5 s5Uw7BGA3ao đàn5Uw7BGA3 qGZvxnCTông lại5Uw7BGA3 phảqGZvxnCTi thqGZvxnCTô qGZvxnCTlỗ nhDJR5ư DJR5thế, DJR5hiện giờ5Uw7BGA3 5Uw7BGA3tôi mớiDJR5 h5Uw7BGA3iểu đưqGZvxnCTợc, sDJR5ự đauDJR5 đDJR5ớn qGZvxnCTkiểu nDJR5ày sDJR5ẽ làm5Uw7BGA3 5Uw7BGA3người qGZvxnCTta cqGZvxnCTó l5Uw7BGA3oại cảmqGZvxnCT giác5Uw7BGA3 hqGZvxnCTưởng 5Uw7BGA3thụ đqGZvxnCTặc biqGZvxnCTệt, 5Uw7BGA3thân thểqGZvxnCT bắtqGZvxnCT qGZvxnCTđầu qGZvxnCTdấy lqGZvxnCTên nhiệ5Uw7BGA3t độqGZvxnCT làDJR5m t5Uw7BGA3ôi 5Uw7BGA3kinh hoảng!

Hưởng thụ!qGZvxnCT NgqGZvxnCThĩ đếnDJR5 mqGZvxnCTột tính5Uw7BGA3 từDJR5 như5Uw7BGA3 vậy,DJR5 tqGZvxnCTrái DJR5tim 5Uw7BGA3tôi lạDJR5i cànqGZvxnCTg kqGZvxnCTinh hoà5Uw7BGA3ng thêm.

Tôi vừ5Uw7BGA3a muốqGZvxnCTn rqGZvxnCTa sứcDJR5 đẩ5Uw7BGA3y ônqGZvxnCTg t5Uw7BGA3a, gqGZvxnCTào lên: Đừng!

Chợt nDJR5ghe th5Uw7BGA3ấy gi5Uw7BGA3an qGZvxnCTphòng sDJR5át vDJR5ách vọngDJR5 5Uw7BGA3đến tiếnDJR5g rêqGZvxnCTn qGZvxnCTnũng n5Uw7BGA3ịu củaDJR5 mộqGZvxnCTt DJR5phụ nữ:5Uw7BGA3 “ĐừngDJR5 mà!”

Cái chữ5Uw7BGA3 tôDJR5i vừDJR5a muốDJR5n hé5Uw7BGA3t rDJR5a 5Uw7BGA3bị kẹ5Uw7BGA3t lại5Uw7BGA3 tronDJR5g DJR5cổ họng5Uw7BGA3, DJR5không héDJR5t đqGZvxnCTược nữa.

Ngay cảqGZvxnCT bàqGZvxnCTn taqGZvxnCTy 5Uw7BGA3của DJR5tôi qGZvxnCTđặt tqGZvxnCTrong ngDJR5ực ônqGZvxnCTg t5Uw7BGA3a, cũng5Uw7BGA3 bắ5Uw7BGA3t 5Uw7BGA3đầu b5Uw7BGA3ị ô5Uw7BGA3ng tDJR5a đè5Uw7BGA3 chặt.

Trời ơ5Uw7BGA3i, nơi5Uw7BGA3 qGZvxnCTnày qGZvxnCTsuy 5Uw7BGA3cho c5Uw7BGA3ùng DJR5là chố5Uw7BGA3n nà5Uw7BGA3o hả!

Tôi qGZvxnCTđây kqGZvxnCThông phải5Uw7BGA3 tựDJR5 5Uw7BGA3mình chủDJR5 độqGZvxnCTng dqGZvxnCTâng đếnqGZvxnCT mDJR5iệng ngưqGZvxnCTời DJR5ta sao?

“Muốn thử5Uw7BGA3 không?”

Khóe miện5Uw7BGA3g qGZvxnCTông tqGZvxnCTa thqGZvxnCToáng nqGZvxnCThếch lênqGZvxnCT, DJR5mi mắtqGZvxnCT chớDJR5p độDJR5ng, DJR5ý c5Uw7BGA3ười k5Uw7BGA3ia maDJR5ng t5Uw7BGA3heo DJR5chút tàqGZvxnCT 5Uw7BGA3ác mDJR5ị hoặc,5Uw7BGA3 tôi5Uw7BGA3 ngDJR5hĩ rqGZvxnCTằng DJR5ngay 5Uw7BGA3cả AqGZvxnCTn DJR5Dĩ PhoDJR5ng cũqGZvxnCTng phảiDJR5 cảmDJR5 thấyqGZvxnCT xấuDJR5 hổqGZvxnCT muốDJR5n ch5Uw7BGA3ui đqGZvxnCTầu xu5Uw7BGA3ống đất5Uw7BGA3, tựDJR5 thấyqGZvxnCT khôngqGZvxnCT bằng!

“Yên 5Uw7BGA3tâm, 5Uw7BGA3tôi sẽDJR5 rấ5Uw7BGA3t dịqGZvxnCTu dàng5Uw7BGA3, DJR5không làDJR5m đa5Uw7BGA3u DJR5em đâu…”

Tôi nuốt5Uw7BGA3 mộqGZvxnCTt DJR5ngụm nướcDJR5 bDJR5ọt, hô5Uw7BGA3 hấqGZvxnCTp 5Uw7BGA3bắt đầu5Uw7BGA3 khôngqGZvxnCT câDJR5n bằng,DJR5 thấ5Uw7BGA3y rqGZvxnCTõ ngựcDJR5 DJR5mình b5Uw7BGA3ắt đầu5Uw7BGA3 phDJR5ập pDJR5hồng khôngqGZvxnCT 5Uw7BGA3theo qGZvxnCTquy luật,qGZvxnCT cDJR5ơ tqGZvxnCThể bấtqGZvxnCT giácqGZvxnCT trởqGZvxnCT nDJR5ên 5Uw7BGA3nóng bỏng.

Tôi b5Uw7BGA3ắt đầu5Uw7BGA3 nghiêm5Uw7BGA3 tqGZvxnCTúc qGZvxnCTsuy nqGZvxnCTghĩ lờ5Uw7BGA3i ô5Uw7BGA3ng tDJR5a nDJR5ói, thậtqGZvxnCT DJR5là sDJR5ẽ DJR5không đaqGZvxnCTu không?

Tôi lDJR5ắc đầuqGZvxnCT, v5Uw7BGA3ấn đề5Uw7BGA3 cầDJR5n sDJR5uy qGZvxnCTnghĩ l5Uw7BGA3úc nàqGZvxnCTy kDJR5hông qGZvxnCTphải đauqGZvxnCT ha5Uw7BGA3y DJR5không 5Uw7BGA3đau, 5Uw7BGA3mà l5Uw7BGA3à hìnhDJR5 như5Uw7BGA3 ô5Uw7BGA3ng tDJR5a thDJR5ật DJR5sự m5Uw7BGA3uốn làm5Uw7BGA3 nhữqGZvxnCTng chuyệ5Uw7BGA3n k5Uw7BGA3hông bằngqGZvxnCT cầmqGZvxnCT thúDJR5 vớ5Uw7BGA3i tôi.

Không t5Uw7BGA3hể, nqGZvxnCTếu 5Uw7BGA3như nga5Uw7BGA3y cqGZvxnCTả 5Uw7BGA3cơ thể5Uw7BGA3 DJR5tôi cũng5Uw7BGA3 dâng5Uw7BGA3 qGZvxnCTcho ôDJR5ng tDJR5a, tất5Uw7BGA3 cả5Uw7BGA3 mọiDJR5 thứqGZvxnCT qGZvxnCTsẽ khôDJR5ng còDJR5n DJR5kiểm sqGZvxnCToát đư5Uw7BGA3ợc nữa.

“Tôi nghĩqGZvxnCT cóDJR5 thểqGZvxnCT ôngqGZvxnCT đang5Uw7BGA3 DJR5hiểu lầmDJR5 DJR5ý của5Uw7BGA3 tôi…”DJR5 TôqGZvxnCTi đanqGZvxnCTg nDJR5ghĩ cách5Uw7BGA3 làmqGZvxnCT DJR5thế nqGZvxnCTào đểqGZvxnCT 5Uw7BGA3giải thíDJR5ch, 5Uw7BGA3ông tDJR5a n5Uw7BGA3ghiêng ngườiDJR5 nằm5Uw7BGA3 xuố5Uw7BGA3ng bêqGZvxnCTn ngưDJR5ời 5Uw7BGA3tôi, mộtDJR5 tDJR5ay ôqGZvxnCTm lấyqGZvxnCT vDJR5ai tôi,DJR5 kéDJR5o c5Uw7BGA3hặt tôi5Uw7BGA3 vào5Uw7BGA3 tDJR5rong lồngDJR5 5Uw7BGA3ngực, 5Uw7BGA3tay kqGZvxnCTia nângqGZvxnCT 5Uw7BGA3lên chânDJR5 tô5Uw7BGA3i DJR5đặt tDJR5rên sofDJR5a, dùngqGZvxnCT ngDJR5ón t5Uw7BGA3ay nDJR5hẹ qGZvxnCTnhàng trượtqGZvxnCT dọcDJR5 the5Uw7BGA3o DJR5chân tôqGZvxnCTi đ5Uw7BGA3ến DJR5bắp qGZvxnCTđùi, tiếp5Uw7BGA3 5Uw7BGA3tục lqGZvxnCTần vàDJR5o bên5Uw7BGA3 tqGZvxnCTrong, t5Uw7BGA3hăm dqGZvxnCTò vàqGZvxnCTo bên5Uw7BGA3 trqGZvxnCTong qGZvxnCTchiếc vqGZvxnCTáy tôi5Uw7BGA3, DJR5lực taDJR5y qGZvxnCTvừa đủ5Uw7BGA3 qGZvxnCTkhiến ngqGZvxnCTười t5Uw7BGA3a DJR5có cảm5Uw7BGA3 giác5Uw7BGA3 têDJR5 ngứa5Uw7BGA3 tớiDJR5 từn5Uw7BGA3g kqGZvxnCThớp xương.

Sự 5Uw7BGA3kích DJR5động tqGZvxnCTrong TDJR5V lạiDJR5 qGZvxnCTbắt 5Uw7BGA3đầu, nhqGZvxnCTân vậ5Uw7BGA3t nữqGZvxnCT chín5Uw7BGA3h 5Uw7BGA3thở dốc,qGZvxnCT rê5Uw7BGA3n rỉDJR5, người5Uw7BGA3 đDJR5àn ô5Uw7BGA3ng qGZvxnCTthét lDJR5ên 5Uw7BGA3một tiếngqGZvxnCT 5Uw7BGA3rồi l5Uw7BGA3ại mộtqGZvxnCT tiến5Uw7BGA3g cànDJR5g tDJR5rầm luâDJR5n hơn.

Cách vqGZvxnCTách còqGZvxnCTn vọnDJR5g DJR5tới mộqGZvxnCTt DJR5tiếng qGZvxnCTkêu cDJR5òn ướ5Uw7BGA3t áDJR5t hơnqGZvxnCT cả5Uw7BGA3 trêDJR5n DJR5TV: “MqGZvxnCTau lêDJR5n m5Uw7BGA3ột chút,DJR5 DJR5mau nữa…”

Ông tDJR5a DJR5thản nhiêqGZvxnCTn cDJR5ười, 5Uw7BGA3ngón t5Uw7BGA3ay dqGZvxnCTài lại5Uw7BGA3 chầ5Uw7BGA3m cDJR5hậm lư5Uw7BGA3ớt trênqGZvxnCT đqGZvxnCTùi tôqGZvxnCTi, DJR5tựa DJR5như cqGZvxnCTó sứcqGZvxnCT quDJR5yến 5Uw7BGA3rũ kỳDJR5 lạ,qGZvxnCT khiến5Uw7BGA3 c5Uw7BGA3ơ DJR5thể t5Uw7BGA3ôi rqGZvxnCTun rẩDJR5y từDJR5ng cơn.

“Đừng…” Giọng5Uw7BGA3 nóiqGZvxnCT 5Uw7BGA3này DJR5bật ra5Uw7BGA3, tôiqGZvxnCT mới5Uw7BGA3 phátDJR5 hiệ5Uw7BGA3n rqGZvxnCTa 5Uw7BGA3rằng độ5Uw7BGA3 qGZvxnCTướt á5Uw7BGA3t sqGZvxnCTo vớDJR5i ngưqGZvxnCTời phụDJR5 nữqGZvxnCT các5Uw7BGA3h vá5Uw7BGA3ch dường5Uw7BGA3 5Uw7BGA3như chDJR5ỉ DJR5có hơnqGZvxnCT chDJR5ứ khô5Uw7BGA3ng qGZvxnCTcó kém.

“Mẫn qGZvxnCTcảm t5Uw7BGA3hế sao…”DJR5 ÔngDJR5 5Uw7BGA3ta qGZvxnCTtựa 5Uw7BGA3hồ nhDJR5ư DJR5càng l5Uw7BGA3úc càn5Uw7BGA3g th5Uw7BGA3ích thúqGZvxnCT, h5Uw7BGA3ôn nhẹ5Uw7BGA3 lêDJR5n môDJR5i t5Uw7BGA3ôi: “NhưqGZvxnCT tqGZvxnCThế thì5Uw7BGA3 qGZvxnCTchúng tDJR5a qGZvxnCTcứ từ5Uw7BGA3 từ5Uw7BGA3 qGZvxnCTmà làmDJR5 5Uw7BGA3là đưDJR5ợc rồi.”

Ngón taDJR5y li5Uw7BGA3nh hoạtDJR5 của5Uw7BGA3 qGZvxnCTông tqGZvxnCTa mâDJR5m 5Uw7BGA3mê luồqGZvxnCTn và5Uw7BGA3o troqGZvxnCTng đồngDJR5 p5Uw7BGA3hục của5Uw7BGA3 tôi,DJR5 lDJR5ực taDJR5y DJR5cùng tốcDJR5 đqGZvxnCTộ DJR5rất 5Uw7BGA3chậm khiếnqGZvxnCT 5Uw7BGA3tôi khDJR5ông nhịnqGZvxnCT được5Uw7BGA3 hítqGZvxnCT 5Uw7BGA3một hơi.

Tay ôngqGZvxnCT tqGZvxnCTa cách5Uw7BGA3 qGZvxnCTmột lDJR5ớp áo5Uw7BGA3 nắmqGZvxnCT lấDJR5y ngực5Uw7BGA3 DJR5tôi, đầu5Uw7BGA3 ngó5Uw7BGA3n t5Uw7BGA3ay xoa5Uw7BGA3y vòngqGZvxnCT 5Uw7BGA3trên DJR5vị trqGZvxnCTí mDJR5ẫn 5Uw7BGA3cảm nhấtDJR5, 5Uw7BGA3vờn quanh.

Tôi DJR5phải cắDJR5n 5Uw7BGA3chặt môDJR5i qGZvxnCTmới cDJR5ó thể5Uw7BGA3 kDJR5hông bấ5Uw7BGA3t 5Uw7BGA3ra qGZvxnCTtiếng rêqGZvxnCTn khiến5Uw7BGA3 người5Uw7BGA3 tDJR5a cảm5Uw7BGA3 thấ5Uw7BGA3y mDJR5ất thểDJR5 diệDJR5n kia.

Dục vqGZvxnCTọng màqGZvxnCT tDJR5ôi muốnDJR5 cqGZvxnCTự tuy5Uw7BGA3ệt dqGZvxnCTần dầnqGZvxnCT trở5Uw7BGA3 nêqGZvxnCTn m5Uw7BGA3ãnh liệtqGZvxnCT dần….

Ông tqGZvxnCTa dườngDJR5 5Uw7BGA3như phá5Uw7BGA3t hi5Uw7BGA3ện rDJR5a t5Uw7BGA3ôi khôDJR5ng muốqGZvxnCTn bDJR5ật DJR5ra DJR5thành tiDJR5ếng, lDJR5iền hqGZvxnCTôn lêqGZvxnCTn đô5Uw7BGA3i môi,5Uw7BGA3 dùngDJR5 qGZvxnCTlưỡi đ5Uw7BGA3ẩy rDJR5a hàm5Uw7BGA3 ră5Uw7BGA3ng đanDJR5g cắqGZvxnCTn chặ5Uw7BGA3t lấyDJR5 mqGZvxnCTôi, điDJR5 s5Uw7BGA3âu vàoDJR5 dòDJR5 xéDJR5t bê5Uw7BGA3n DJR5trong, nqGZvxnCTuốt hếtqGZvxnCT tiếnqGZvxnCTg kê5Uw7BGA3u rênqGZvxnCT củ5Uw7BGA3a tôi.

Trong lú5Uw7BGA3c triqGZvxnCTền miêqGZvxnCTn điênqGZvxnCT cuồnDJR5g, 5Uw7BGA3sư kh5Uw7BGA3ó cqGZvxnCThịu c5Uw7BGA3ủa 5Uw7BGA3cơ t5Uw7BGA3hể đượcqGZvxnCT giảm5Uw7BGA3 đDJR5i đôDJR5i c5Uw7BGA3hút, k5Uw7BGA3hi mqGZvxnCTôi lưỡiqGZvxnCT 5Uw7BGA3dây dưaqGZvxnCT tiếng5Uw7BGA3 kêuqGZvxnCT rêqGZvxnCTn cũ5Uw7BGA3ng cóDJR5 t5Uw7BGA3hể khôngqGZvxnCT 5Uw7BGA3cần phải5Uw7BGA3 kDJR5ìm chế,DJR5 cứ5Uw7BGA3 mặc5Uw7BGA3 nóDJR5 bật5Uw7BGA3 ra…

Tôi tDJR5hở qGZvxnCTgấp gáp,DJR5 tậ5Uw7BGA3n m5Uw7BGA3ột cDJR5hỗ 5Uw7BGA3sâu nàoqGZvxnCT đó5Uw7BGA3 troqGZvxnCTng cDJR5ơ thểqGZvxnCT 5Uw7BGA3bắt đầuDJR5 nó5Uw7BGA3ng lêDJR5n, 5Uw7BGA3nóng lên,DJR5 5Uw7BGA3vô th5Uw7BGA3ức khaDJR5o kDJR5hát qGZvxnCTmong muốnDJR5 nhiềuDJR5 hơnqGZvxnCT cDJR5ái g5Uw7BGA3ì đó.

Bàn qGZvxnCTtay t5Uw7BGA3ôi đặDJR5t t5Uw7BGA3rên nqGZvxnCTgực ô5Uw7BGA3ng tDJR5a 5Uw7BGA3dần dần5Uw7BGA3 chDJR5uyển qqGZvxnCTua sa5Uw7BGA3u lưng5Uw7BGA3 người5Uw7BGA3 ấqGZvxnCTy, hôn5Uw7BGA3 tqGZvxnCTrả DJR5lại ôngqGZvxnCT qGZvxnCTta, họ5Uw7BGA3c cácqGZvxnCTh kDJR5hi ônqGZvxnCTg DJR5ta lầnqGZvxnCT 5Uw7BGA3đầu tiqGZvxnCTên qGZvxnCThôn tô5Uw7BGA3i, đầqGZvxnCTu 5Uw7BGA3lưỡi duyqGZvxnCTện l5Uw7BGA3ấy lưỡ5Uw7BGA3i ônDJR5g 5Uw7BGA3ta, mút5Uw7BGA3 l5Uw7BGA3ấy mDJR5ôi cqGZvxnCTủa người5Uw7BGA3 ấy.

Trong cổ5Uw7BGA3 họnDJR5g ônqGZvxnCTg qGZvxnCTta b5Uw7BGA3ật rDJR5a mộtqGZvxnCT tqGZvxnCTiếng thDJR5an trầm5Uw7BGA3 đDJR5ục, 5Uw7BGA3xoay ngư5Uw7BGA3ời đDJR5è tôiqGZvxnCT xu5Uw7BGA3ống, mộtqGZvxnCT vị5Uw7BGA3 qGZvxnCTtrí nà5Uw7BGA3o đó5Uw7BGA3 cqGZvxnCTủa c5Uw7BGA3ơ qGZvxnCTthể cqGZvxnCTố gắng5Uw7BGA3 DJR5đặt trên5Uw7BGA3 bqGZvxnCTắp đqGZvxnCTùi tôi…

“Suy cDJR5ho cùnqGZvxnCTg eqGZvxnCTm làDJR5 t5Uw7BGA3hiên sDJR5ứ haDJR5y làqGZvxnCT yDJR5êu t5Uw7BGA3inh DJR5hả!” qGZvxnCTGiọng nóqGZvxnCTi củaqGZvxnCT ôqGZvxnCTng DJR5ta khàDJR5n đ5Uw7BGA3ặc màqGZvxnCT kqGZvxnCThô khốDJR5c, hôqGZvxnCT hấDJR5p nặDJR5ng nề,DJR5 hỗDJR5n loạn.

Ông t5Uw7BGA3a 5Uw7BGA3không hềDJR5 dqGZvxnCTịu dàng5Uw7BGA3, 5Uw7BGA3rút qGZvxnCTbàn taqGZvxnCTy đaqGZvxnCTng đặDJR5t trên5Uw7BGA3 5Uw7BGA3ngực 5Uw7BGA3tôi DJR5ra, rDJR5ất nhanDJR5h chDJR5óng mqGZvxnCTở từn5Uw7BGA3g cqGZvxnCTúc qGZvxnCTáo của5Uw7BGA3 tô5Uw7BGA3i rqGZvxnCTa, luồnqGZvxnCT taDJR5y vqGZvxnCTào t5Uw7BGA3rong áo5Uw7BGA3 lóqGZvxnCTt, c5Uw7BGA3ảm giácDJR5 mqGZvxnCTát lạnhDJR5 củaqGZvxnCT nqGZvxnCTgón tDJR5ay ôqGZvxnCTng tDJR5a 5Uw7BGA3mang qGZvxnCTtheo c5Uw7BGA3ảm g5Uw7BGA3iác DJR5kích DJR5động đặc5Uw7BGA3 DJR5thù, t5Uw7BGA3ôi qGZvxnCTmuốn trqGZvxnCTánh n5Uw7BGA3é, DJR5cơ th5Uw7BGA3ể dướiqGZvxnCT ngưqGZvxnCTời ôn5Uw7BGA3g DJR5ta 5Uw7BGA3vặn vqGZvxnCTẹo kh5Uw7BGA3ông yên.

Ông tqGZvxnCTa rútqGZvxnCT lqGZvxnCTại bà5Uw7BGA3n tDJR5ay ôDJR5m lấ5Uw7BGA3y vqGZvxnCTai tôi,5Uw7BGA3 v5Uw7BGA3ỗ vềDJR5 DJR5dọc thqGZvxnCTeo đầqGZvxnCTu gDJR5ối, hướnqGZvxnCTg 5Uw7BGA3vê 5Uw7BGA3nơi bíDJR5 ẩnqGZvxnCT mềmqGZvxnCT qGZvxnCTmại nhất…

Tôi khôDJR5ng c5Uw7BGA3ó cDJR5ách DJR5nào độngqGZvxnCT đậy,qGZvxnCT qGZvxnCTchỉ cqGZvxnCTó qGZvxnCTthể lấqGZvxnCTy ngó5Uw7BGA3n t5Uw7BGA3ay gqGZvxnCTiữ chặtDJR5 lấDJR5y DJR5áo s5Uw7BGA3ơ mDJR5i c5Uw7BGA3ủa ônDJR5g t5Uw7BGA3a, DJR5để kệ5Uw7BGA3 qGZvxnCTbàn ta5Uw7BGA3y ô5Uw7BGA3ng DJR5ta dqGZvxnCTi c5Uw7BGA3huyển t5Uw7BGA3rên to5Uw7BGA3àn thâqGZvxnCTn qGZvxnCTthôi, khuấy5Uw7BGA3 động5Uw7BGA3 t5Uw7BGA3rong 5Uw7BGA3tôi DJR5một qGZvxnCTloại dụcDJR5 vọnqGZvxnCTg 5Uw7BGA3tội lỗi…

Cơ DJR5thể của5Uw7BGA3 tôqGZvxnCTi qGZvxnCThoàn toàDJR5n DJR5bị ôngDJR5 5Uw7BGA3ta chqGZvxnCTinh 5Uw7BGA3phục, nhắmqGZvxnCT mắDJR5t l5Uw7BGA3ại, tìDJR5m kiếDJR5m đDJR5òi hỏiqGZvxnCT qGZvxnCTnụ hqGZvxnCTôn củDJR5a ông5Uw7BGA3 tDJR5a, cùDJR5ng ôDJR5ng 5Uw7BGA3ta DJR5sa vàDJR5o cảmDJR5 gqGZvxnCTiác kíDJR5ch thíchDJR5 cù5Uw7BGA3ng DJR5vực sâu5Uw7BGA3 dụcqGZvxnCT vọng…


[1] Phim Bản năngDJR5 gốc (Tiếng Anh: Basic Instinct) l5Uw7BGA3à mộtDJR5 bDJR5ộ DJR5phim hồDJR5i hộqGZvxnCTp của đDJR5iện ảqGZvxnCTnh Mỹ đưqGZvxnCTợc qGZvxnCTsản xuấtqGZvxnCT nămDJR5 195Uw7BGA392. PhiDJR5m đưDJR5ợc PauDJR5l Ve5Uw7BGA3rhoeven đạo5Uw7BGA3 DJR5diễn 5Uw7BGA3và viếDJR5t kịchqGZvxnCT bảqGZvxnCTn bqGZvxnCTởi J5Uw7BGA3oe EszqGZvxnCTterhas, cáqGZvxnCTc diễnqGZvxnCT viêDJR5n qGZvxnCTchính thaDJR5m giDJR5a p5Uw7BGA3him là&nbsp5Uw7BGA3;Sharon StoDJR5ne, Michael DJR5Douglas, Jeanne Tripplehorn vDJR5à George DzundzqGZvxnCTa. BộqGZvxnCT pqGZvxnCThim xo5Uw7BGA3ay qqGZvxnCTuanh nhâqGZvxnCTn vậ5Uw7BGA3t 5Uw7BGA3thám tửDJR5 N5Uw7BGA3ick CurraDJR5n (Douglas)5Uw7BGA3, qGZvxnCTngười pqGZvxnCThụ tráchDJR5 điềuDJR5 trDJR5a vềqGZvxnCT một5Uw7BGA3 vụqGZvxnCT giếtDJR5 ngườ5Uw7BGA3i DJR5man rợDJR5 mà5Uw7BGA3 nạDJR5n 5Uw7BGA3nhân qGZvxnCTlà mộ5Uw7BGA3t c5Uw7BGA3ựu qGZvxnCTca qGZvxnCTsĩ giàuDJR5 có,DJR5một nhqGZvxnCTà 5Uw7BGA3văn DJR5quyến rũqGZvxnCT giDJR5àu qGZvxnCTsang DJR5tên qGZvxnCTlà Catherine TrqGZvxnCTamell (Stone)cũng l5Uw7BGA3iên qu5Uw7BGA3an 5Uw7BGA3đến vụqGZvxnCT án5Uw7BGA3 qGZvxnCTvà m5Uw7BGA3ối q5Uw7BGA3uan qGZvxnCThệ DJR5của Ni5Uw7BGA3ck CurDJR5ran vớiDJR5 ngưDJR5ời phụ5Uw7BGA3 qGZvxnCTnữ 5Uw7BGA3bí ẩn. (theo wiki Việt Nam)