You are here

Đêm nay bao giờ sáng - Chương 35-36

CHƯƠNG 35

Dịch: rainyalice
 

Một r4Abgian phòn8TJEg quáqYSan bar8TJE, LạcHBTL TqYSarăn, Liêr4Abn ÂnBJQ6, ThẩmBJQ6 Hr4Abạ ThụqYSay, ThBJQ6ất Thất8TJE HBTLxiêu vBJQ6ẹo vắqYSat HBTLngười lr4Abên sHBTLô pqYSaha t8TJEán gẫu,8TJE hqYSaai cqYSaậu ấmr4Ab BJQ6ca hqYSaát ởBJQ6 br4Abên trqYSaên, 8TJEhát “NhữngHBTL bôngBJQ6 hoqYSaa kiaqYSa” 8TJEcủa PHBTLhác Thụ.

“Thập Tam8TJE, đừngHBTL “laqYSa” nữaqYSa [1]HBTL, tôiqYSa nBJQ6ghe sr4Abắp tắtBJQ6 th8TJEở đâqYSay nqYSaày, 8TJEđổi BJQ6bài nàBJQ6o vqYSaui hHBTLơn đi!”8TJE LạcBJQ6 TqYSarăn nBJQ6ém mộtr4Ab cHBTLái gBJQ6ối ô8TJEm qua.

“Được, vHBTLậy chqYSaị thíqYSach nr4Abghe bàiHBTL HBTLnào?” ThậBJQ6p BJQ6Tam k8TJEiềm lạqYSai gHBTLiọng caHBTLo đãHBTL “lHBTLa” đến8TJE 8TJEphân nửa,qYSa nqYSaịnh nọtr4Ab hr4Abỏi LạcBJQ6 Trăn.

“Tao lạiBJQ6 cảmHBTL thấ8TJEy HBTLrất dBJQ6ễ HBTLnghe, t8TJEao tr4Abhích r4Abgiọng nàyHBTL, cár4Abi g8TJEì nqYSahỉ, qYSau bBJQ6uồn, đúngHBTL khôBJQ6ng HBTLA Thụy?”

“Đúng, BJQ6quá đqYSaúng, chịBJQ6 LiHBTLên nr4Abói đềuBJQ6 đúng!qYSa” ThHBTLẩm 8TJEHạ ThụyqYSa cườqYSai hềr4Ab hề.

“Tao bảoqYSa nàyqYSa ThẩmBJQ6 HạHBTL Thụy8TJE, chBJQ6ân HBTLnày cqYSaủa màHBTLy dỡBJQ6 từBJQ6 t8TJErên tBJQ6hân cr4Abhó xuốngHBTL àr4Ab, saqYSau qYSađó lắp8TJE lêqYSan ngườiHBTL mìn8TJEh 8TJEhả [28TJE].” HBTLLạc 8TJETrăn gqYSaiơ châr4Abn hunHBTLg hr4Abãn c8TJEhọc lo8TJEạn tr4Abrên đùHBTLi củHBTLa ThẩHBTLm BJQ6Hạ Thụy.

“Ơ hayHBTL, qBJQ6uấy BJQ6rối tìHBTLnh dục.”

“Tao đ8TJEánh mày!”

Hai cậHBTLu ấmBJQ6 8TJEnhìn BJQ6nhau, chủqYSa đHBTLộng r4Abchọn mqYSaột bà8TJEi tìn8TJEh r4Abca BJQ6hát đôi.

“Nói điHBTL nóqYSai l8TJEại,” Lr4Abiên Ân8TJE HBTLnhìn vềHBTL pqYSahía LạqYSac TrăqYSan đHBTLang 8TJEcuộn trònr4Ab trênHBTL s8TJEô pBJQ6ha đơn,HBTL “BạchHBTL HBTLmã củaHBTL 8TJEmày 8TJEđâu? SaqYSao chqYSaưa nghHBTLe BJQ6mày nHBTLhắc đHBTLến nữaHBTL HBTLnhỉ, qYSatrước đâ8TJEy chẳnBJQ6g r4Abphải n8TJEgày nàBJQ6o cũngr4Ab 8TJEtreo qYSatrên miHBTLệng sao?”

Thẩm HạBJQ6 Th8TJEụy vừr4Aba nghBJQ6e liềnHBTL cườ8TJEi hHBTLô hố,HBTL “N8TJEgười tqYSaa sớmqYSa khôn8TJEg 8TJEcần nóBJQ6 rồHBTLi, chHBTLị Li8TJEên, 8TJEchị cố8TJE qYSaý r4Abđúng khqYSaông?” ThẩmHBTL Hạ8TJE ThụyqYSa c8TJEòn nhớBJQ6 mìnHBTLh BJQ6đã kr4Abể chu8TJEyện này8TJE ch8TJEo LiêqYSan Ân,8TJE 8TJEhơn nữaBJQ6 cBJQ6òn kHBTLể rBJQ6ất sốn8TJEg qYSađộng r4Abhình tượng.

Lạc TrăBJQ6n lúcHBTL nàyBJQ6 r4Abkhông HBTLhô ứn8TJEg vớiBJQ6 Thẩmr4Ab qYSaHạ ThụyqYSa nữa,BJQ6 ngẩnBJQ6g đầBJQ6u qYSanhìn trầnHBTL qYSanhà lộHBTLng lẫyBJQ6 và8TJEng sonr4Ab, mắtqYSa chớqYSap chớp.

“Không tiếpqYSa t8TJEục nữaHBTL à?8TJE” LHBTLiên r4AbÂn vHBTLô BJQ6cùng BJQ6kinh ngạc.

“Chị tưởngr4Ab lr4Abà tiểu8TJE thuy8TJEết nhiqYSaều kHBTLỳ BJQ6à, đềuBJQ6 qYSalà chur4Abyện cr4Abủa haqYSai năBJQ6m trướcr4Ab, xo8TJEng xuôir4Ab tBJQ6ừ lBJQ6âu r8TJEồi.” Tr4Abhẩm HqYSaạ ThụyBJQ6 nânBJQ6g l8TJEy rượu8TJE hướnBJQ6g quqYSaa LạcBJQ6 TrăBJQ6n BJQ6làm HBTLđiệu qYSabộ cBJQ6húc rượu.

“Không đúng,”qYSa HBTLLiên BJQ6Ân ngồi8TJE thẳnqYSag dBJQ6ậy, cHBTLúi HBTLđầu t8TJErầm t8TJEư, “HBTLTao nHBTLhớ hBJQ6ai qYSanăm trước,qYSa cái8TJE 8TJEtên HBTLbạch r4Abmã 8TJEấy BJQ6chạy đqYSaến hỏBJQ6i tr4Abao L8TJEạc TrăBJQ6n HBTLxin họr4Abc trưr4Abờng BJQ6nào, v8TJEẻ mBJQ6ặt rấtBJQ6 thBJQ6ành khẩn,qYSa HBTLrất thBJQ6a thiếtBJQ6, rấtBJQ6 đau8TJE kr4Abhổ, rBJQ6ất tiều8TJE tụy,HBTL suýHBTLt nữ8TJEa r4Abtao HBTLcòn qYSatưởng LHBTLạc qYSaTrăn r4Abphụ hắn,8TJE qYSađương 8TJEnhiên lBJQ6át sr4Abau taBJQ6o lậr4Abp tứHBTLc tỉnh8TJE táo,8TJE nghHBTLĩ cáir4Ab thằnHBTLg nhór4Abc nh8TJEư hắqYSan, đãqYSa bắt8TJE nBJQ6ạt HBTLem gái8TJE nqYSahà tr4Abao còqYSan dár4Abm giBJQ6ả bộBJQ6 BJQ6si tìr4Abnh HBTLtrước mặtqYSa chBJQ6ị đây,qYSa BJQ6nhào lêqYSan đr4Abánh r4Abcho 8TJEmột trr4Abận, kếHBTLt q8TJEuả —-HBTL” BJQ6Liên Âr4Abn qYSangừng lạir4Ab hqYSao 8TJEhồi BJQ6lâu, “r4AbBa chiqYSaêu b8TJEị qYSachế ngự,r4Ab BJQ6sau đór4Ab HBTLtao vìBJQ6 tHBTLhân qYSaquên nghĩHBTLa r4Abcho hắnHBTL địar4Ab chr4Abỉ, hHBTLắn lr4Abiên tụcqYSa n8TJEói qYSahai tr4Abiếng BJQ6cảm ơn,8TJE xoHBTLng r4Abquay ngườr4Abi chạyr4Ab luqYSaôn, ta8TJEo BJQ6trông thqYSaeo bHBTLóng lBJQ6ưng nôqYSan nr4Abóng qYSaấy mBJQ6à nghĩ,HBTL qYSagã đBJQ6àn ô8TJEng HBTLtốt thếqYSa nàr4Aby chắr4Abc BJQ6tám qYSaphần BJQ6là e8TJEm gáiHBTL mì8TJEnh hiể8TJEu lqYSaầm qYSarồi.” NóiBJQ6 đếnBJQ6 đ8TJEây, L8TJEiên Â8TJEn ngẩn8TJEg đầur4Ab 8TJEánh qYSamắt 8TJEhung áHBTLc, “Hóar4Ab qYSara lBJQ6à hỏir4Ab đểr4Ab qYSachơi BJQ6thôi à!”

Lạc TqYSarăn vr4Abẫn nh8TJEìn lêHBTLn trr4Abần nhà,qYSa kHBTLhông hqYSaề đHBTLộng đậBJQ6y, tựaHBTL nhqYSaư đãBJQ6 cr4Abứng đờBJQ6 ra.

“Em HBTLgái, khônBJQ6g saHBTLo cBJQ6hứ?” Tr4Abhẩm BJQ6Hạ BJQ6Thụy nqYSaghe xonqYSag cũBJQ6ng sữngBJQ6 sBJQ6ờ, đoạn8TJE hoà8TJEn hồnqYSa r4Abđá ngườ8TJEi bênqYSa HBTLcạnh mộtqYSa cái.

“không sa8TJEo, c8TJEó tHBTLhể HBTLcó chuy8TJEện gBJQ6ì r4Abđược chứ.”r4Ab LạqYSac TrăHBTLn đứng8TJE dậy,qYSa cầmr4Ab cha8TJEi bir4Aba tqYSarên bà8TJEn tHBTLrà trútr4Ab qYSamột ngụqYSam, rồiqYSa r4Abđi r4Ablên r4Abbục hátHBTL nhậr4Abn miqYSacro trqYSaên BJQ6tay Tr4Abhập TamHBTL, tươBJQ6i r4Abcười nói,HBTL “BJQ6Đến taHBTLo, tụi8TJE mày8TJE ở8TJE dướiqYSa màBJQ6 qYSanghe, ngr4Abhe luônHBTL chBJQ6o tar4Abo nBJQ6há, BJQ6bổn tiểu8TJE thHBTLư BJQ6cống hr4Abiến HBTLca hátr4Ab, quánBJQ6 q8TJEuân toqYSap BJQ610 BJQ6danh HBTLca củaHBTL trường8TJE 8TJEE tBJQ6ái xuấ8TJEt lầr4Abn r4Abđầu tiêBJQ6n, nghìHBTLn r4Abvàng cũBJQ6ng khBJQ6ó cầu.”

“Tao cóHBTL nó8TJEi chHBTLuyện gì8TJE đr4Abáng đểqYSa vHBTLui mừngBJQ6 qYSaà?” HBTLLiên qYSaÂn ngh8TJEiêng đầuqYSa hỏiBJQ6 ThẩmBJQ6 Hr4Abạ Thụy.

Thẩm HHBTLạ Thụr4Aby nqYSahấp ngụmBJQ6 rqYSaượu nhìn8TJE lên8TJE r4Abbục, kHBTLhông lênqYSa tiếng.

Lạc TrăBJQ6n hBJQ6át liênHBTL tiếr4Abp hHBTLai b8TJEài t8TJEiếng anh.

“Không ngờBJQ6 vqYSaẫn cóqYSa r4Abchút thr4Abực lực.qYSa” Li8TJEên ÂqYSan đáHBTLnh giár4Ab mộr4Abt cáchHBTL kháqYSach quan.

“Không 8TJEthế thBJQ6ì saBJQ6o giàBJQ6nh quáBJQ6n quâr4Abn hả.”HBTL ThBJQ6ẩm HạHBTL THBTLhụy mỉqYSam cườBJQ6i, c8TJEũng BJQ6nhớ lạir4Ab cuộc8TJE tqYSahi qYSaca hár4Abt làqYSam chqYSao 8TJEcả trườngr4Ab BJQ6xôn xqYSaao vHBTLào năm8TJE thBJQ6ứ baqYSa, kr4Abhi qYSaấy Lạcr4Ab Trăn8TJE r4Abcó th8TJEể qYSatham gBJQ6ia đượHBTLc làr4Ab r4Abdo 8TJEkhông cẩnHBTL thậBJQ6n nBJQ6ghe nó8TJEi 8TJEchủ tịr4Abch hộqYSai họr4Abc HBTLsinh MạBJQ6c Hoàn8TJEh làHBTL mộtr4Ab giáBJQ6m kr4Abhảo HBTLcủa vònr4Abg HBTLsơ HBTLloại, HBTLmà cáir4Ab coqYSan BJQ6bé BJQ6Lạc TqYSarăn hHBTLay trBJQ6êu BJQ6chọc na8TJEm siBJQ6nh làqYSam tqYSahú r4Abvui cuộBJQ6c sốngr4Ab đưr4Abơng nHBTLhiên BJQ6sẽ khHBTLông bởr4Ab lỡHBTL bấtBJQ6 c8TJEứ cBJQ6ơ hộiHBTL nàBJQ6o, lảo8TJE đảo8TJE chBJQ6ạy BJQ6đi báoqYSa danhHBTL, cò8TJEn v8TJEề 8TJEsau là8TJEm qYSasao qYSalại gr4Abiành được8TJE giảiBJQ6 nqYSahất, 8TJEThẩm HqYSaạ TqYSahụy cũngHBTL mơr4Ab hqYSaồ, thựr4Abc lựr4Abc thHBTLì khôr4Abng kér4Abm 8TJEnhưng ch8TJEưa đếnBJQ6 HBTLmức đượcBJQ6 8TJEgiải nhất,BJQ6 tr4Abrong đBJQ6ó cqYSaó ha8TJEi BJQ6thí si8TJEnh cBJQ6ô thấ8TJEy r4Abcòn mạnhqYSa mẽqYSa hơr4Abn cảBJQ6 qYSaLạc T8TJErăn, sar4Abu nàBJQ6y ThẩmHBTL Hạr4Ab HBTLThụy ngẫmr4Ab lạiBJQ6 BJQ6cũng đBJQ6ã HBTLthông suốt,r4Ab làqYSam HBTLca sĩqYSa quaHBTLn trọr4Abng nhấtHBTL là8TJE r4Abgì, vẻHBTL bềqYSa ngoài!qYSa BềHBTL ngoàiBJQ6 ổ8TJEn tiHBTLếng quỷHBTL gọHBTLi nqYSagười cũn8TJEg ngBJQ6he nhqYSaư tiqYSaếng trqYSaời, 8TJEcòn ngượcr4Ab lạr4Abi, cBJQ6hỉ cHBTLó về8TJE HBTLnhà hátr4Ab qYSacho mìnhBJQ6 nghqYSae tqYSahôi. Thật8TJE rHBTLa kBJQ6ý ứcqYSa BJQ6sâu đqYSaậm nhấtqYSa vềr4Ab cuộr4Abc tr4Abhi ấyqYSa ch8TJEính làBJQ6 8TJElễ traqYSao gir4Abải, hBJQ6ôm đó8TJE MạqYSac Hr4Aboành bướcqYSa r4Ablên tặngHBTL hqYSaoa, mỉm8TJE qYSacười nqYSaói mqYSaột câBJQ6u vqYSaô cùngr4Ab BJQ6kinh 8TJEđiển, “qYSaNăm nqYSaay BJQ6dù saqYSao 8TJEcũng ngoqYSaài dBJQ6ự đoáBJQ6n”, toà8TJEn trường8TJE xqYSaôn xao.

Thẩm Hr4Abạ HBTLThụy nBJQ6ghĩ đếBJQ6n đr4Abây, khôngr4Ab HBTLkhỏi cảmHBTL thá8TJEn mộtHBTL tiBJQ6ếng, tur4Abổi trHBTLẻ thậBJQ6t 8TJEnhiều hoàBJQ6i bão.

Lạc Trr4Abăn lạ8TJEi hátHBTL HBTLmột bàHBTLi tiếngr4Ab r4Abanh rồi8TJE đr4Abi 8TJExuống, vươnqYSa tqYSaay đónHBTL lấyr4Ab lr4Aby qYSasoda ThqYSaẩm HqYSaạ ThụqYSay đưa.

“Chị LạBJQ6c TrăqYSan, 8TJEchị 8TJEquả làr4Ab châ8TJEn nhâr4Abn kBJQ6hông 8TJElộ cHBTLhân tướng.”BJQ6 Thậr4Abp TaHBTLm vHBTLỗ t8TJEay, mắHBTLt lHBTLấp láBJQ6nh tir4Abm hồng.

“Tôi cr4Abòn c8TJEhân th8TJEật hơr4Abn r4Abnữa cơqYSa, nàoBJQ6 lạiqYSa r4Abđây, uốBJQ6ng rượu8TJE HBTLvới chị,BJQ6 qYSakhông sHBTLay 8TJEkhông về.”

“Vâng, chịBJQ6 nóiHBTL tqYSahế nào,qYSa Tr4Abhập HBTLTam 8TJEcũng tHBTLheo hầu.”

“Thế nà8TJEy BJQ6là thếqYSa nàr4Abo?” LiêqYSan qYSaÂn cuBJQ6ối cHBTLùng đãBJQ6 nHBTLhìn rHBTLa ch8TJEút bấtr4Ab thường.

“Thỉnh thoảng8TJE lạiBJQ6 phátBJQ6 HBTLtác mộ8TJEt lầr4Abn, thườngBJQ6 tHBTLhôi.” ThẩmqYSa HHBTLạ Thụy8TJE c8TJEười hà8TJE qYSahà ha8TJEi tr4Abiếng, ngoản8TJEh qYSađầu BJQ6nhìn dqYSai đHBTLộng c8TJEủa LqYSaạc Trăn8TJE BJQ6đặt r4Abtrên BJQ6bàn trBJQ6à r4Ablại đan8TJEg ru8TJEng, “CóHBTL cầnr4Ab bả8TJEo vớiHBTL nHBTLó kr4Abhông, qYSađiện HBTLthoại củHBTLa nqYSaó đãqYSa kêBJQ6u năm8TJE qYSalần rồi?”qYSa ThqYSaẩm HạBJQ6 THBTLhụy HBTLcầm qYSadi đqYSaộng lBJQ6ên, nhíuqYSa mBJQ6ày, “Hạr4Ab ThiênBJQ6 Liên?”

Thẩm HqYSaạ ThụyHBTL hấr4Abt đầuBJQ6 tHBTLhoáng liếcr4Ab 8TJEqua LạcqYSa BJQ6Trăn BJQ6đang đuBJQ6a rượuqYSa cùn8TJEg ThậpBJQ6 Ta8TJEm thiếu8TJE, bỗqYSang nhiên8TJE qYSamỉm qYSacười nó8TJEi 8TJEvới LiênHBTL Â8TJEn, “CqYSahị L8TJEiên, có8TJE muốqYSan xeqYSam tròqYSa vqYSaui không?”

Liên Âr4Abn nhưqYSa chHBTLìm tronr4Abg sươqYSang mù.

Thẩm Hr4Abạ TBJQ6hụy lạir4Ab BJQ6bật BJQ6cười 8TJEha r4Abhả, ti8TJEếp đBJQ6ó lậr4Abp tức8TJE cr4Abúi đ8TJEầu mởHBTL màqYSan hìn8TJEh 8TJEdi đHBTLộng củaBJQ6 Lr4Abạc TrănqYSa, gử8TJEi 8TJEtin nhắn,qYSa BJQ6hai tin.

Nội HBTLdung r4Abgiống nhauBJQ6, đềur4Ab làHBTL, HBTL[Em qYSauống BJQ6say qur4Abá, cưn8TJEg àqYSa, t8TJEới đqYSaón eHBTLm HBTLđi.] cBJQ6òn bqYSaổ sunHBTLg thêmqYSa địaqYSa chHBTLỉ cụr4Ab thể.

—-***—-

[1] Bàr4Abi hátHBTL nàqYSay 8TJEcó nhiềuBJQ6 đoạnBJQ6 “la8TJE laHBTL” 8TJE: ))

[2] BJQ6ý chqYSaỉ chqYSaân chóBJQ6 (qYSa= nịqYSanh HBTLhót), t8TJEức 8TJEkêu ThẩHBTLm HạqYSa Thụr4Aby biếtqYSa cácHBTLh nịnr4Abh nọt.

CHƯƠNG 36

Dịch: rainyalice

HBTL 

Tiếng BJQ6di độngqYSa var4Abng HBTLlên, pr4Abhá vỡHBTL mộtHBTL cuộcHBTL r4Abhội nghịqYSa t8TJEhảo luận8TJE nghiêm8TJE r4Abtúc. MạcBJQ6 HoànHBTLh ngồqYSai trêHBTLn gr4Abhế 8TJEchủ tr4Abọa cầmBJQ6 lấyr4Ab ch8TJEiếc điệHBTLn thr4Aboại màuBJQ6 đe8TJEn r4Absiêu mỏHBTLng đặtHBTL qYSatrên mér4Abp bànHBTL, h8TJEai giâyr4Ab sar4Abu, BJQ6bàn tBJQ6ay 8TJEnắm qYSadi độngBJQ6 nhấtHBTL 8TJEthời siếtqYSa r4Abchặt lại.

Lúc HạBJQ6 TBJQ6hiên 8TJELiên cqYSahạy đếnHBTL pBJQ6hòng quánHBTL bBJQ6ar đãr4Ab t8TJEhấy 8TJELạc 8TJETrăn đangHBTL nằm8TJE tr8TJEong lòHBTLng 8TJEmột gHBTLã đẹpr4Ab trqYSaai, cor4Abng ngườir4Ab khôngqYSa đượcqYSa tHBTLhoải mBJQ6ái, nhớqYSa l8TJEại kHBTLhi nãyHBTL mìnhBJQ6 vHBTLượt qYSaba 8TJEcái 8TJEđèn đỏ8TJE liqYSaên tiếqYSap, khôngqYSa HBTLkhỏi lắcBJQ6 đầr4Abu cườir4Ab khổ.

Trên bàBJQ6n tràBJQ6 br4Abày lr4Aba liệt8TJE 8TJEbia bọtBJQ6 cùnqYSag mBJQ6ấy char4Abi rượur4Ab 8TJEngoại car4Abo cBJQ6ấp cHBTLó 8TJEniên đạ8TJEi l8TJEâu đờiHBTL, troBJQ6ng l8TJEy rư8TJEợu HBTLrót đBJQ6ầy nhữHBTLng BJQ6loại rượuHBTL r4Abhỗn tạpqYSa BJQ6màu sắHBTLc kHBTLhông r4Abđồng nhất,r4Ab hắnr4Ab biếtr4Ab tửBJQ6u lượnr4Abg c8TJEủa 8TJEcô khôngHBTL r4Abtồi, BJQ6có thBJQ6ể nóqYSai lBJQ6à cực8TJE k8TJEỳ khBJQ6á, nhHBTLưng phBJQ6a rượu,BJQ6 khôBJQ6ng HBTLsay cHBTLũng khó.HBTL 8TJEHạ ThiênBJQ6 LBJQ6iên đứnHBTLg ởHBTL cr4Abửa mộtqYSa lBJQ6úc mới8TJE cấr4Abt bBJQ6ước 8TJEđến bênHBTL Lạc8TJE r4AbTrăn, HBTLhắn giờ8TJE nàHBTLy cHBTLhỉ HBTLhy vBJQ6ọng côHBTL khônHBTLg mượqYSan rượuHBTL lBJQ6àm càn.

“Lạc Trăn.”

Không trBJQ6ả lời.

“Chị BJQ6Lạc THBTLrăn uqYSaống saBJQ6y thườngr4Ab rBJQ6ất yêqYSan ổn.”

Hạ Thr4Abiên LiqYSaên BJQ6ngẩng đầu8TJE nBJQ6hìn gBJQ6ã tr4Abrai thr4Abanh túr4Ab vừaBJQ6 nóiHBTL chuyện,r4Ab “CậqYSau vấr4Abt vảHBTL quá.”

Thập HBTLTam cườir4Ab cười,8TJE “KhôngqYSa saHBTLo, đâyHBTL lHBTLà trácHBTLh nhiệmr4Ab củar4Ab tôi.”

Hạ r4AbThiên Liên8TJE hBJQ6ơi nhếr4Abch BJQ6khóe miệng,HBTL cr4Abúi ngườiHBTL địnqYSah nânHBTLg LạcBJQ6 TBJQ6răn dậy.

“Để c8TJEhị ấHBTLy ngủHBTL mộtr4Ab látr4Ab đã,HBTL BJQ6nếu khôngHBTL chr4Abị ấHBTLy sHBTLẽ HBTLphát cáu.8TJE” TBJQ6hập qYSaTam ngăqYSan cả8TJEn, cHBTLâu BJQ6này cũng8TJE qYSacoi nhưHBTL là8TJE tBJQ6hật lòng.

Hạ ThiêqYSan LHBTLiên ngừqYSang lHBTLại, gqYSaiơ cổqYSa taHBTLy nhìnBJQ6 BJQ6đồng hBJQ6ồ, “NămHBTL r4Abphút nữaHBTL đượcqYSa không?”

Thập TaHBTLm hípr4Ab mắt,HBTL cầmBJQ6 chHBTLai b8TJEia tr8TJEên bBJQ6àn BJQ6uống mấHBTLy ngụm8TJE, khBJQ6ông qYSanói gì.

Một r4Ablát s8TJEau qYSaHạ 8TJEThiên Lr4Abiên HBTLvươn r4Abtay qYSakéo lấyqYSa HBTLeo LạcqYSa TrqYSaăn, chHBTLỉ lHBTLà vẫBJQ6n chr4Abưa HBTLđợi hắnBJQ6 cr4Abó đr4Abộng táBJQ6c tiếpqYSa theo8TJE, mộtqYSa bàBJQ6n tqYSaay độtHBTL nhiênBJQ6 BJQ6tách r4Abtay hắnr4Ab ra.

“Để tôr4Abi.” Giọng8TJE BJQ6nói đạmBJQ6 HBTLnhạt c8TJEó vịqYSa xr4Aba qYSacách trờir4Ab sinh.

Hạ ThiênqYSa Liêr4Abn qua8TJEy đầuHBTL lạqYSai nhìn,8TJE lr4Abập tứcBJQ6 qYSacười nóHBTLi, “MạcHBTL BJQ6tiên siHBTLnh, ngưỡngqYSa mộr4Ab đBJQ6ã lâu.”

Mạc H8TJEoành HBTLnghiêng đầu,8TJE qYSakhẽ gậtHBTL, “Tr4Abôi cũnHBTLg vậy.”

Hạ r4AbThiên Lir4Abên cườiHBTL lặngHBTL lBJQ6ẽ, BJQ6“Có lẽr4Ab chúngHBTL tBJQ6a HBTLnên n8TJEgồi qYSaxuống tqYSarò chu8TJEyện mHBTLột lát.”

“Cần qYSathiết không?”r4Ab r4AbMạc Hoànr4Abh hỏi,HBTL khẩu8TJE k8TJEhí đBJQ6ã chốiqYSa từ.

“Chí í8TJEt chr4Abúng tqYSaa BJQ6có r4Abcùng mqYSaột chủBJQ6 đề.”

Mạc Hoànhr4Ab nhìn8TJE lr4Abại HạHBTL Thiêr4Abn Liên,HBTL vBJQ6ẻ mặBJQ6t điềmHBTL đạBJQ6m, “TôiBJQ6 khônHBTLg cảm8TJE thấy8TJE cqYSaần BJQ6thiết HBTLphải BJQ6có cuộ8TJEc đàqYSam luậBJQ6n này.”

“Thế ư?”HBTL SắcHBTL mqYSaặt r4AbHạ Thiên8TJE Liênr4Ab chốcqYSa láqYSat trHBTLở qYSanên ngHBTLhiêm túc.

Trong mqYSaê maBJQ6n, giHBTLọng nó8TJEi trBJQ6ầm thấpHBTL qBJQ6uen thuộqYSac khiếnqYSa g8TJEiấc nHBTLgủ củ8TJEa Lạc8TJE Trăn8TJE cựBJQ6c HBTLkỳ buồnqYSa bựHBTLc, giữHBTLa 8TJElúc n8TJEgẩn r4Abngơ 8TJEcó BJQ6một cáBJQ6nh r4Abtay ôr4Abm lấBJQ6y eqYSao HBTLcô, vữngHBTL vqYSaàng đỡr4Ab cBJQ6ô ngồir4Ab dậ8TJEy, huyệqYSat thá8TJEi dưr4Abơng 8TJEđau qYSanhức, dướqYSai HBTLchân lạir4Ab yếuHBTL ớtBJQ6 BJQ6vô lực,HBTL cơqYSa tqYSahể r4Abkhó ch8TJEịu nHBTLhư thểr4Ab bị8TJE t8TJEê liệt.

Lạc Tr8TJEăn vưqYSaơn BJQ6tay vr4Abỗ lBJQ6ên trán,qYSa c8TJEô khôBJQ6ng d8TJEám chắcqYSa liệuBJQ6 m8TJEình cHBTLó phảBJQ6i HBTLmơ qYSamơ màngqYSa HBTLmàng troBJQ6ng cơHBTLn sar4Aby, v8TJEì thHBTLế lr4Abúc HBTLnày mr4Abới cr4Abảm giár4Abc đượcBJQ6 người8TJE đHBTLang BJQ6ôm cBJQ6ô BJQ6là Mạc8TJE HBJQ6oành, m8TJEà c8TJEảm xúcqYSa nà8TJEy khiHBTLến c8TJEô bấtBJQ6 aBJQ6n mộqYSat cr4Abách khqYSaó hiểu.

“Tránh HBTLra…” LạcBJQ6 TqYSarăn qYSahơi lộr4Ab v8TJEẻ mệtBJQ6 mỏBJQ6i đ8TJEẩy ngư8TJEời bênHBTL BJQ6cạnh rqYSaa, ngãr4Ab vqYSaề BJQ6sô phHBTLa, thật8TJE r8TJEa cBJQ6ô rấ8TJEt muHBTLốn 8TJEnói vớqYSai người8TJE nqYSaày, khôngqYSa cóBJQ6 8TJEviệc gìBJQ6 tHBTLhì đừng8TJE qYSadùng nhãnr4Ab hqYSaiệu 8TJEsữa tắqYSam, dầur4Ab gqYSaội HBTLấy nqYSaữa, cHBTLho dùqYSa mu8TJEốn dqYSaùng cr4Abũng khHBTLông đượcqYSa tỏqYSaa r4Abra BJQ6cùng mộqYSat loạiqYSa HBTLcảm giác.

“Đừng chạmBJQ6 vBJQ6ào tôi8TJE, tqYSaôi rấ8TJEt khỏe8TJE.” Mr4Abùi hươ8TJEng quBJQ6en thBJQ6uộc đếnr4Ab gần,8TJE qYSaLạc T8TJErăn qYSalại HBTLđẩy ngườiBJQ6 muqYSaốn đ8TJEỡ r4Abcô mộtqYSa lầHBTLn nữa.

Một lHBTLúc lâuHBTL sBJQ6au, tHBTLhanh BJQ6âm ấmHBTL ápBJQ6 mộc8TJE mạcHBTL r4Abvang lêqYSan, r4Ab“Lạc TrBJQ6ăn, aHBTLnh đưa8TJE HBTLem về,BJQ6 HBTLem uốnqYSag qYSasay rồi.”

Lạc TrăBJQ6n thấqYSay qur4Abái lạqYSa, sar4Abo HBTLhôm HBTLnay đâuqYSa đHBTLâu cũBJQ6ng toàn8TJE c8TJEảm qYSagiác r4Abcó ngườiBJQ6 r4Abquen, cố8TJE HBTLgắng mr4Abở tHBTLo qYSahai mqYSaắt, tầm8TJE nhìnHBTL mơqYSa h8TJEồ, nhr4Abưng rõBJQ6 r4Abràng HBTLkhuôn HBTLmặt hiệqYSan rr4Aba trướcqYSa mắBJQ6t chí8TJEnh làr4Ab HqYSaạ ThiHBTLên Liênr4Ab, “…HBTL Hạ8TJE ThiBJQ6ên Liên?”

“Ừ.” Hr4Abạ BJQ6Thiên LiêHBTLn cườqYSai mộtqYSa cBJQ6ách ýr4Ab vịqYSa mqYSaù mr4Abịt, 8TJEnhân tiệnr4Ab nắqYSam lấy8TJE tqYSaay cô.

“Sao 8TJEanh lBJQ6ại 8TJEở đây8TJE…” 8TJEÝ thr4Abức hqYSaãy c8TJEòn hơir4Ab tỉHBTLnh táo.

“Đến đóqYSan BJQ6em.” HqYSaạ ThiênHBTL LiqYSaên đỡr4Ab lr4Abấy bờr4Ab vaHBTLi LạHBTLc Trăn.

Lạc 8TJETrăn đứngqYSa dHBTLậy, đầBJQ6u nặng8TJE nBJQ6hư đqYSaeo chìr4Ab, “EmqYSa muốnBJQ6 ngủ.”

“Về BJQ6lại ngủBJQ6 tiếp,8TJE nhé?”

Lạc r4AbTrăn bỗngqYSa nhiênHBTL bậqYSat cườr4Abi h8TJEì BJQ6hì, “HạqYSa ThiHBTLên Liên,BJQ6 anr4Abh cóqYSa tình8TJE ý8TJE r4Abvới eHBTLm à?”

Bốn phr4Abía tĩnBJQ6h lặngHBTL bBJQ6a giây.qYSa “8TJEỪ, về8TJE điBJQ6ểm nàyHBTL ar4Abnh đãBJQ6 8TJEthể h8TJEiện rõBJQ6 ràr4Abng rồi.”HBTL NgBJQ6ữ điBJQ6ệu chHBTLứa ýBJQ6 cườ8TJEi cBJQ6hậm rãir4Ab nó8TJEi raBJQ6, mar4Abng thr4Abeo sự8TJE thẳqYSang tHBTLrắn 8TJEtriệt qYSađể qYSahiếm thấy.

Lạc TrăqYSan cúqYSai đầuHBTL kHBTLhẽ cườiHBTL, “CóHBTL qYSatình ý…qYSa hHBTLa… 8TJEem cũngr4Ab cBJQ6ảm thấyqYSa 8TJEcon ngườiHBTL ar4Abnh rấtHBTL qYSathú vịqYSa…” Lạcr4Ab TrăqYSan lắcr4Ab BJQ6lắc đqYSaầu, đầqYSau cqYSaàng r4Abnặng, khô8TJEng r4Abquản nổi8TJE mạchBJQ6 sqYSauy ngr4Abhĩ, r4Abvẫn t8TJEiếp tụ8TJEc lẩBJQ6m bẩmqYSa nó8TJEi mớ,HBTL “BJQ6Đi thôi…qYSa đưaBJQ6 b8TJEổn BJQ6tiểu thư…8TJE vềr4Ab nhHBTLà, r4Abem muốr4Abn ngủ…”HBTL Lồn8TJEg ngBJQ6ực phiHBTLền mqYSauộn kqYSahó chịu8TJE, từngqYSa đBJQ6ợt buồBJQ6n nôqYSan HBTLtrào qYSalên, qYSanão 8TJEbộ r4Abco rút8TJE ngàBJQ6y BJQ6càng sBJQ6ít chặtr4Ab, giốngBJQ6 nhr4Abư muốn8TJE qYSanứt r4Abtoác ra.

“Vâng, đạiBJQ6 tiểu8TJE thưHBTL, lậ8TJEp tứcr4Ab đưa8TJE qYSaem qYSavề nhqYSaà đây.”BJQ6 Kr4Abhông khỏ8TJEi bậqYSat cười,r4Ab quả8TJE t8TJEhực HBTLcá tính8TJE BJQ6hơi ầmHBTL ĩ,qYSa nhưngqYSa hoànHBTL toànqYSa c8TJEó thể8TJE chấqYSap nhận,HBTL Hạr4Ab Thiê8TJEn LiHBTLên ômqYSa qYSaLạc TrqYSaăn bướcBJQ6 rr4Aba bênqYSa ngoài.

Lạc r4AbTrăn cảmHBTL gBJQ6iác nhưHBTL mqYSaình đaHBTLng giẫqYSam lêBJQ6n bHBTLọt biHBTLển, chỉqYSa cBJQ6ó thểBJQ6 yếqYSau BJQ6ớt BJQ6tựa vàor4Ab HBJQ6ạ BJQ6Thiên LiBJQ6ên, mặc8TJE cqYSaho hắHBTLn kéor4Ab đi.

Đôi vBJQ6ợ chồngHBTL soBJQ6n dr4Abựa sár4Abt vr4Abào nhaqYSau rời8TJE BJQ6đi, BJQ6trong giqYSaan phòqYSang ch8TJEìm 8TJEvào mộtHBTL mảnBJQ6h tBJQ6ĩnh mHBTLịch, đếnqYSa khHBTLi MBJQ6ạc HoànhHBTL ở8TJE r4Abmột HBTLbên bìnhr4Ab tĩnqYSah đứHBTLng lqYSaên, đưaBJQ6 mộqYSat chiếr4Abc thẻ8TJE chqYSao Thr4Abập Tam.

Thập TqYSaam phảnqYSa ứngqYSa l8TJEại lqYSaiền vộiBJQ6 vr4Abàng xuqYSaa tayHBTL, r4Ab“Chi pqYSahí cHBTLủa cHBTLhị LạcBJQ6 TrBJQ6ăn đềuHBTL được8TJE miễnqYSa phí8TJE.” Thr4Abần sBJQ6ắc r4AbMạc r4AbHoành đ8TJEạm nhạt,BJQ6 nhưnBJQ6g ti8TJEa lạBJQ6nh BJQ6lùng tir4Abềm ẩBJQ6n tronBJQ6g qYSacon ngươir4Ab lạBJQ6i v8TJEô cùnqYSag rr4Abõ nr4Abét. ThậpHBTL BJQ6Tam đa8TJEng mu8TJEốn qYSalên r4Abtiếng qYSanói HBTLgì đó,BJQ6 Mạc8TJE HBTLHoành qYSađã 8TJEđẩy r4Abcửa rBJQ6a ngoài.

“Quan hBJQ6ệ tqYSaam giá8TJEc điểHBTLn hìnhr4Ab, mộtr4Ab t8TJEừ tqYSahôi, tầmHBTL thường.”r4Ab Thẩm8TJE HạHBTL Th8TJEụy vẫnqYSa néqYSap troHBTLng gócBJQ6 tốir4Ab HBTLgặm nửa8TJE quảqYSa dưBJQ6a h8TJEấu xonBJQ6g, r4Abphun rHBTLa mộr4Abt 8TJEtừ trầHBTLn thuBJQ6ật maBJQ6ng tr4Abính tổ8TJEng kếr4Abt, HBTL“Liên ÂHBTLn, thấ8TJEy t8TJEhế nào?”

Liên ÂnHBTL n8TJEgồi xổmHBTL bênBJQ6 cạnhHBTL qYSasau r4Abmột lú8TJEc i8TJEm lặnqYSag mới8TJE HBTLtrầm mặcqYSa qYSagật đầuBJQ6, “CôBJQ6 gr4Abái HBTLthì quHBTLá tầqYSam tqYSahường, nhưngBJQ6 đqYSaàn HBTLông lạr4Abi khôqYSang tầr4Abm thườnqYSag, r4Abnếu qYSacó r4Abthể hốtqYSa vHBTLào troHBTLng qHBTLuán —-”

Hạ ThiBJQ6ên LiêqYSan dì8TJEu Lạc8TJE qYSaTrăn lêr4Abn HBTLxe, gir4Abúp cqYSaô cr4Abài BJQ6dây HBTLan toàn,qYSa “r4AbCó thqYSaể biếnHBTL mìnhqYSa thàqYSanh thqYSaế nàqYSay, HBTLem cHBTLũng 8TJElợi hạir4Ab đấy.”

“Mạc Hoành…”

Hạ ThHBTLiên LiqYSaên sữnr4Abg sờ,qYSa ng8TJEồi 8TJEtrở l8TJEại BJQ6vị qYSatrí củar4Ab BJQ6mình, kHBTLhẽ cqYSaười thBJQ6ành tiBJQ6ếng, “r4AbĐây cqYSaó tHBTLhể HBTLcoi nr4Abhư mộtqYSa mũBJQ6i tr4Abên trúr4Abng BJQ6hai đBJQ6ích trqYSaên mộr4Abt 8TJEgiá qYSatrị BJQ6nào qYSađó không?”

Ngoảnh đầuqYSa nhHBTLìn gươnHBTLg mặtqYSa maqYSang vẻHBTL qYSathuần khiếBJQ6t vô8TJE cùBJQ6ng tHBTLrong qYSamê manBJQ6, bấtHBTL đắcHBTL dqYSaĩ thHBTLở dàHBTLi, “qYSaCố nhó8TJEc nàyr4Ab quả8TJE qYSađúng 8TJElà mộr4Abt 8TJEtai họa.”HBTL BqYSaất thHBTLình lìn8TJEh, HBTLLạc Tr4Abrăn v8TJEươn taqYSay túm lấy áo người trước mắt, đôi mắt mở to, tiêu cự giãn cách, “Mạc Hoành… anh là đồ khốn nạn…”