4. Sửa tính người mà không làm cho họ phật ý

Sửa tính người mà không làm cho họ phật ý