3. Dẫn dụ người khác cho họ nghĩ như mình

Dẫn dụ người khác cho họ nghĩ như mình