Cả cuộc đời này dành tặng cho em - Chương 21

thôi các tềnh yêu kiên nhẫn nha.)