Người đàn bà bị bán - Chương 12

CHẠY TRỐN

 

Anh cFxhq3xaqả XZYoHj5kko cFxhq3xaqó Fxhq3xaqở troFxhq3xaqg đồnXZYoHj5k Fxhq3xaqcảnh sFxhq3xaqát, tFxhq3xaqôi liSwUKền đạpFxhq3xaq xSwUKe XZYoHj5kđến BFxhq3xaqV huyện.XZYoHj5k VừXZYoHj5ka nhFxhq3xaqìn XZYoHj5kthấy XZYoHj5kbsĩ ThườnXZYoHj5kg tôFxhq3xaqi SwUKđã kéoXZYoHj5k ôXZYoHj5kng ấySwUK Fxhq3xaqra Fxhq3xaq1 góFxhq3xaqc hỏiFxhq3xaq Fxhq3xaqcó fảiFxhq3xaq ônXZYoHj5kg SwUKấy đXZYoHj5kã SwUKnhờ cảSwUKnh sFxhq3xaqát tớXZYoHj5ki bắtSwUK aFxhq3xaqnh tôiFxhq3xaq ko.

 

Ông kXZYoHj5kinh ngạcSwUK hỏi:

 

- KSwUKim QFxhq3xaquý xSwUKảy SwUKra cXZYoHj5khuyện gìFxhq3xaq rồi?

 

Tôi kểSwUK chuXZYoHj5kyện aSwUKnh cXZYoHj5kả XZYoHj5kbị Fxhq3xaqcảnh sátSwUK dẫnXZYoHj5k điSwUK Fxhq3xaqcho bFxhq3xaqsĩ ThườngSwUK ngXZYoHj5khe, ônFxhq3xaqg ấFxhq3xaqy XZYoHj5knge xFxhq3xaqog cSwUKười bảo:

 

- cFxhq3xaqhàg traFxhq3xaqi à,SwUK mấySwUK ngàSwUKy Fxhq3xaqtrc" cậXZYoHj5ku SwUKgọi điệXZYoHj5kn chSwUKo Fxhq3xaqtôi nhFxhq3xaqờ tôiFxhq3xaq ngXZYoHj5kĩ SwUKcách Fxhq3xaqgiúp LXZYoHj5kan LaFxhq3xaqn Fxhq3xaqnhưg đSwUKến gXZYoHj5kiờ tôSwUKi vFxhq3xaqẫn chưSwUKa ngFxhq3xaqĩ rSwUKa cáchFxhq3xaq gSwUKì XZYoHj5kcả. XZYoHj5kCảnh XZYoHj5ksát tìFxhq3xaqm aFxhq3xaqnh traFxhq3xaqi XZYoHj5kcậu cFxhq3xaqó tXZYoHj5khể SwUKlà vSwUKì việXZYoHj5kc kFxhq3xaqhác, làmXZYoHj5k saXZYoHj5ko tôiSwUK cSwUKó Fxhq3xaqthể bFxhq3xaqảo Fxhq3xaqcảnh XZYoHj5ksát đXZYoHj5kến bSwUKắt aFxhq3xaqnh cậuSwUK đc?

 

Bsĩ ThXZYoHj5kường nóSwUKi XZYoHj5kvs Fxhq3xaqtôi SwUKlúc LaXZYoHj5kn LaXZYoHj5kn SwUKnhập việXZYoHj5kn wảSwUK thựcFxhq3xaq làXZYoHj5k ôngSwUK ấyFxhq3xaq đãFxhq3xaq nSwUKhờ XZYoHj5k1 ngXZYoHj5k' SwUKbạn ởXZYoHj5k đồnFxhq3xaq cSwUKảnh sáFxhq3xaqt đếnXZYoHj5k nhXZYoHj5kà nóiSwUK chuyệnSwUK vSwUKs bốSwUK XZYoHj5kmẹ tôFxhq3xaqi. XZYoHj5kDo lSwUKúc ấyFxhq3xaq anXZYoHj5kh cảFxhq3xaq kXZYoHj5ko XZYoHj5kcó nSwUKhà nêXZYoHj5kn Fxhq3xaqbọn họXZYoHj5k SwUKđã gọiSwUK điệnSwUK XZYoHj5kcho XZYoHj5kanh cFxhq3xaqả, SwUKnói SwUKrõ SwUKvs aXZYoHj5knh cảSwUK bệXZYoHj5knh tìnSwUKh cSwUKủa LXZYoHj5kan LanFxhq3xaq, Fxhq3xaqdặn dSwUKò aFxhq3xaqnh ấyFxhq3xaq nhấtXZYoHj5k đSwUKịnh XZYoHj5kfải đốiFxhq3xaq xửXZYoHj5k tốFxhq3xaqt vSwUKs LaFxhq3xaqn LaXZYoHj5kn, nếXZYoHj5ku XZYoHj5kko XZYoHj5k1 khXZYoHj5ki LaXZYoHj5kn LaSwUKn xảyFxhq3xaq rXZYoHj5ka chuySwUKện gFxhq3xaqì tXZYoHj5khì cảnSwUKh sátFxhq3xaq sẽSwUK Fxhq3xaqsờ đếnFxhq3xaq chuyXZYoHj5kện anXZYoHj5kh bFxhq3xaqỏ tFxhq3xaqiền rXZYoHj5ka SwUKmua fụSwUK nữXZYoHj5k vềXZYoHj5k làFxhq3xaqm vợXZYoHj5k. Fxhq3xaqBsĩ ThườnSwUKg cSwUKòn nXZYoHj5kói SwUKanh cSwUKả SwUKquen biếXZYoHj5kt rFxhq3xaqất nhFxhq3xaqiều XZYoHj5kng' ởXZYoHj5k đXZYoHj5kồn c.SwUKsát vXZYoHj5kà SwUKan ủiSwUK tôSwUKi XZYoHj5kko Fxhq3xaqnên qáFxhq3xaq SwUKlo lắng.

 

Bởi vSwUKì Fxhq3xaqko bFxhq3xaqiết anFxhq3xaqh cảXZYoHj5k vìSwUK sXZYoHj5kao màXZYoHj5k lSwUKại bịXZYoHj5k nFxhq3xaqg' củaSwUK đồnXZYoHj5k c.sFxhq3xaqát bắtSwUK XZYoHj5kđi nênFxhq3xaq tôXZYoHj5ki Fxhq3xaqcũg chẳgFxhq3xaq cònFxhq3xaq tXZYoHj5kâm tríXZYoHj5k nXZYoHj5kào Fxhq3xaqmà SwUKnói XZYoHj5kchuyện vớiSwUK ôXZYoHj5kng XZYoHj5kvề Fxhq3xaqtình SwUKcảnh SwUKcủa XZYoHj5kLan SwUKLan hiệnXZYoHj5k gXZYoHj5kiờ. TXZYoHj5kôi lSwUKên Fxhq3xaqxe XZYoHj5kđạp đXZYoHj5kạp thSwUKẳg vềSwUK XZYoHj5knhà. SuốtXZYoHj5k đgSwUK' SwUKđi tôXZYoHj5ki cứSwUK ngĩFxhq3xaq mãiSwUK màXZYoHj5k chẳgFxhq3xaq thểXZYoHj5k nàoXZYoHj5k hiXZYoHj5kểu nSwUKổi XZYoHj5kđag cXZYoHj5kó chXZYoHj5kuyện gXZYoHj5kì Fxhq3xaqxảy raFxhq3xaq. ChSwUKỉ cXZYoHj5kó điXZYoHj5kều XZYoHj5ktrog lòXZYoHj5kng tXZYoHj5kôi nFxhq3xaqhẹ nSwUKhõm hơFxhq3xaqn nhiSwUKều sXZYoHj5ko XZYoHj5kvới lFxhq3xaqúc Fxhq3xaqđến.Anh SwUKcả Fxhq3xaqbị bắFxhq3xaqt chẳgSwUK cóXZYoHj5k liênXZYoHj5k Fxhq3xaqwan gFxhq3xaqì đếnSwUK cuFxhq3xaqộc điSwUKện thXZYoHj5koại tôiFxhq3xaq XZYoHj5kđã gọiXZYoHj5k cSwUKho bsĩFxhq3xaq ThườFxhq3xaqng mấyXZYoHj5k SwUKhôm tXZYoHj5krc", nóiFxhq3xaq cáFxhq3xaqch Fxhq3xaqkhác, Fxhq3xaqanh cảSwUK bXZYoHj5kị dẫnXZYoHj5k đSwUKi cFxhq3xaqhưa SwUKchắc gXZYoHj5kì đXZYoHj5kã lXZYoHj5kà vSwUKì SwUKchuyện củaXZYoHj5k Fxhq3xaqLan Lan.

 

Về tớXZYoHj5ki nhà,SwUK trờiSwUK đãXZYoHj5k xâmFxhq3xaq xFxhq3xaqẩm tốFxhq3xaqi, Fxhq3xaqtôi nSwUKói cSwUKho bốXZYoHj5k XZYoHj5kmẹ biếttXZYoHj5k nhựgSwUK XZYoHj5kgì SwUKđã nXZYoHj5kge ngóXZYoHj5kng đcXZYoHj5k ởSwUK trSwUKên huyệSwUKn, đưSwUKơg nhSwUKiên lXZYoHj5kà tôFxhq3xaqi SwUKđã giấuSwUK chuyệnSwUK đXZYoHj5ki SwUKgặp bsĩFxhq3xaq Thường.Fxhq3xaq BốSwUK mẹXZYoHj5k ngXZYoHj5ke nóiXZYoHj5k XZYoHj5kanh cảSwUK Fxhq3xaqko fảiFxhq3xaq SwUKvì bSwUKắt vìXZYoHj5k chuyệXZYoHj5kn cSwUKủa XZYoHj5kLan SwUKLan cũgXZYoHj5k yênFxhq3xaq tFxhq3xaqâm fầnFxhq3xaq nàoSwUK. MẹFxhq3xaq nghFxhq3xaqĩ Fxhq3xaqc.sát dXZYoHj5kẫn Fxhq3xaqanh cảSwUK điFxhq3xaq XZYoHj5klà vXZYoHj5kì nhFxhq3xaqữg cXZYoHj5khuyện cóSwUK liêXZYoHj5kn wFxhq3xaqan đếnXZYoHj5k mXZYoHj5kỏ vànSwUKg, nhưSwUKg mSwUKỏ vàgFxhq3xaq củSwUKa aXZYoHj5knh cFxhq3xaqả đFxhq3xaqã đógSwUK cSwUKửa kXZYoHj5ko khaFxhq3xaqi tXZYoHj5khác nữaSwUK rXZYoHj5kồi, trênSwUK Fxhq3xaqhầm mFxhq3xaqỏ làXZYoHj5km XZYoHj5kgì cònFxhq3xaq cXZYoHj5khuyện gìFxhq3xaq nữaFxhq3xaq chXZYoHj5kứ?? LXZYoHj5kẽ XZYoHj5knào làFxhq3xaq chuSwUKyện Fxhq3xaqcó liênXZYoHj5k wSwUKan đếnSwUK vXZYoHj5kụ Fxhq3xaqma SwUKwỷ xuấtFxhq3xaq SwUKhiện lầnSwUK trc"???

 

Bởi vXZYoHj5kì SwUKcái mỏFxhq3xaq XZYoHj5kvàg củaFxhq3xaq anXZYoHj5kh SwUKnằm Fxhq3xaqsâu troSwUKg nXZYoHj5kúi, cáchFxhq3xaq thôXZYoHj5kn tFxhq3xaqôi đếFxhq3xaqn hFxhq3xaqơn SwUK10 câFxhq3xaqy số,XZYoHj5k hơnSwUK nữFxhq3xaqa ởFxhq3xaq nơFxhq3xaqi đSwUKó mớiXZYoHj5k ầmXZYoHj5k Fxhq3xaqĩ vụXZYoHj5k hSwUKồn mSwUKa xXZYoHj5kuất hFxhq3xaqiệnchưa đcSwUK Fxhq3xaqbao SwUKlâu Fxhq3xaqnên bFxhq3xaqố XZYoHj5kmẹ Fxhq3xaqko bảoXZYoHj5k tôFxhq3xaqi lXZYoHj5kên hầmSwUK XZYoHj5kmỏ củaSwUK anXZYoHj5kh xeXZYoHj5km saSwUKo. ChúgSwUK XZYoHj5ktôi đànFxhq3xaqh fảXZYoHj5ki ngồiFxhq3xaq SwUKở XZYoHj5knhà chờSwUK đợi.XZYoHj5k NếuFxhq3xaq nSwUKhư anXZYoHj5kh cảSwUK SwUKko làmSwUK gSwUKì fạmFxhq3xaq fápXZYoHj5k thìFxhq3xaq cSwUK.sát Fxhq3xaqnhất địnhXZYoHj5k sẽSwUK fảiFxhq3xaq Fxhq3xaqđưa Fxhq3xaqanh về.

 

Lúc mẹSwUK mFxhq3xaqang cơSwUKm tFxhq3xaqối cSwUKho LXZYoHj5kan LXZYoHj5kan cFxhq3xaqó ngồiSwUK lSwUKại XZYoHj5k1 lát.XZYoHj5k TôiSwUK kXZYoHj5ko biFxhq3xaqết mSwUKẹ đSwUKã nXZYoHj5kói nhữFxhq3xaqg gXZYoHj5kì SwUKvs LFxhq3xaqan XZYoHj5kLan SwUKmà cơmXZYoHj5k ncXZYoHj5k" mSwUKẹ XZYoHj5kbê vàSwUKo XZYoHj5kLan LSwUKan kSwUKo hềXZYoHj5k độgXZYoHj5k đũa.

 

Đêm hômFxhq3xaq đóXZYoHj5k, aSwUKnh cảFxhq3xaq kSwUKo trSwUKở về,Fxhq3xaq tôiFxhq3xaq XZYoHj5kcũg cảSwUK đêmSwUK kFxhq3xaqo chợSwUKp mXZYoHj5kắt, XZYoHj5knằm tSwUKrên giườgSwUK trằnSwUK trọcFxhq3xaq ngSwUKĩ ngXZYoHj5kợi lFxhq3xaqung tuFxhq3xaqng. GàFxhq3xaq gXZYoHj5káy hồFxhq3xaqi đXZYoHj5kầu tiênSwUK XZYoHj5ktôi XZYoHj5kđã Fxhq3xaqnge thấySwUK tSwUKiếg gõXZYoHj5k cửFxhq3xaqa khSwUKe khẽXZYoHj5k, tXZYoHj5kiếg gSwUKõ rấtSwUK nXZYoHj5khỏ nFxhq3xaqhưg XZYoHj5knge rấXZYoHj5kt Fxhq3xaqrõ ràFxhq3xaqng Fxhq3xaqtrog đêFxhq3xaqm kFxhq3xaqhuya tSwUKhanh vắng.

 

- Cốc..XZYoHj5k cốc..Fxhq3xaq XZYoHj5kcốc Fxhq3xaq- TiếgXZYoHj5k gXZYoHj5kõ cSwUKửa rấtFxhq3xaq XZYoHj5kđều đặn,Fxhq3xaq tôXZYoHj5ki SwUKcảnh giáFxhq3xaqc SwUKngồi Fxhq3xaqdậy khỏiXZYoHj5k giườFxhq3xaqg, nhẹFxhq3xaq nhXZYoHj5kàg hỏi:

 

- Fxhq3xaqAi đấy?

 

- ASwUKnh ASwUKn, eFxhq3xaqm SwUKlà LXZYoHj5kan XZYoHj5kLan đâXZYoHj5ky, maXZYoHj5ku mởXZYoHj5k XZYoHj5kcửa cSwUKho XZYoHj5kem SwUKđi !

 

Tôi lắngSwUK SwUKtai SwUKnge, đúgSwUK lFxhq3xaqà tFxhq3xaqiếg SwUKcủa LaFxhq3xaqn LaXZYoHj5kn rồiSwUK! Fxhq3xaqLan XZYoHj5kLan đếnSwUK SwUKtìm tôiFxhq3xaq giờFxhq3xaq XZYoHj5knày chFxhq3xaqắc làXZYoHj5k XZYoHj5kcó chuFxhq3xaqyện gấpFxhq3xaq Fxhq3xaqgì r'XZYoHj5k. TôiFxhq3xaq lXZYoHj5kạnh XZYoHj5ktoát nSwUKg', vôiFxhq3xaq vànSwUKg laFxhq3xaqo SwUKra khỏFxhq3xaqi giFxhq3xaqườg, chẳgFxhq3xaq kịpXZYoHj5k Fxhq3xaqmặc áoFxhq3xaq SwUKliền chạSwUKy SwUKra mởFxhq3xaq cửa.

 

Lan XZYoHj5kLan lXZYoHj5kách nSwUKg' điFxhq3xaq vXZYoHj5kào fXZYoHj5kòng tôiSwUK, Fxhq3xaq1 lXZYoHj5kuồg khFxhq3xaqí lạFxhq3xaqnh thFxhq3xaqeo cXZYoHj5kô SwUKùa XZYoHj5kvào fòXZYoHj5kng, tFxhq3xaqôi XZYoHj5klúc ấXZYoHj5ky cởSwUKi SwUKtrần, trênSwUK nFxhq3xaqg' SwUKmặc độSwUKc SwUK1 cSwUKái wầSwUKn SwUKđùi rùXZYoHj5kng mìnhSwUK mFxhq3xaqấy cFxhq3xaqái liSwUKền vSwUKì lạnh.

 

- AnFxhq3xaqh AnSwUK, cXZYoHj5kứu Fxhq3xaqem Fxhq3xaqvới XZYoHj5k! Fxhq3xaq- SwUKLan LXZYoHj5kan vừaSwUK Fxhq3xaqôm chầmFxhq3xaq lấyXZYoHj5k XZYoHj5ktôi Fxhq3xaqđã kXZYoHj5khóc nSwUKức nở.

 

Tôi chẳgFxhq3xaq XZYoHj5kcòn XZYoHj5kngĩ tớiFxhq3xaq cáXZYoHj5ki Fxhq3xaqlạnh Fxhq3xaqnữa. ThSwUKò đầSwUKu nXZYoHj5khìn XZYoHj5kra ngoFxhq3xaqài, thấSwUKy SwUKgian nhàFxhq3xaq bốSwUK SwUKmẹ vẫnFxhq3xaq tFxhq3xaqắt đènSwUK tốXZYoHj5ki Fxhq3xaqom tôSwUKi mXZYoHj5kới yênFxhq3xaq tXZYoHj5kâm đóngSwUK cửaXZYoHj5k fòXZYoHj5kng lại.Fxhq3xaq TôFxhq3xaqi SwUKcố nóSwUKi SwUKthật nhSwUKỏ vSwUKs SwUKLan LFxhq3xaqan lúcSwUK nàFxhq3xaqy SwUKđag khócSwUK nứcSwUK XZYoHj5knở troSwUKg lòFxhq3xaqng mình:

 

- SSwUKao XZYoHj5kem lạiFxhq3xaq saXZYoHj5kg đFxhq3xaqây Fxhq3xaqvào Fxhq3xaqgiờ này,SwUK bFxhq3xaqố mẹFxhq3xaq nFxhq3xaqhìn thSwUKấy thì...

 

Còn cFxhq3xaqhưa XZYoHj5kđể tôFxhq3xaqi nXZYoHj5kói hếSwUKt XZYoHj5kthì SwUKLan LFxhq3xaqan đFxhq3xaqã đẩyFxhq3xaq Fxhq3xaqtôi rFxhq3xaqa, XZYoHj5kgiọg ngẹnFxhq3xaq ngào:

 

- NhFxhq3xaqữg nSwUKgày thágFxhq3xaq nàFxhq3xaqy XZYoHj5kchẳg fảFxhq3xaqi c.sốgFxhq3xaq củaSwUK cXZYoHj5kon nSwUKg', SwUKem Fxhq3xaqko thểSwUK chịuSwUK đựgSwUK Fxhq3xaqđc nữFxhq3xaqa.. Fxhq3xaqnếu anSwUKh cònXZYoHj5k Fxhq3xaqbỏ mặSwUKc XZYoHj5kem nữaSwUK XZYoHj5kem sẽSwUK XZYoHj5kchết tSwUKrc" mặtXZYoHj5k aSwUKnh ngay!

 

- Fxhq3xaqLan LFxhq3xaqan, Fxhq3xaqđừg.. đừg..XZYoHj5k aSwUKnh.. Fxhq3xaqanh.. Fxhq3xaq- BXZYoHj5kởi vìXZYoHj5k lạnhXZYoHj5k cFxhq3xaqứg nênFxhq3xaq toàXZYoHj5kn tFxhq3xaqhân tSwUKôi rFxhq3xaqun lSwUKên lậpFxhq3xaq cậSwUKp, miSwUKệg cứFxhq3xaqg SwUKlại Fxhq3xaqchả nóiSwUK rSwUKa lời.

 

Lúc XZYoHj5knày LSwUKan LXZYoHj5kan mớiSwUK fáXZYoHj5kt hiXZYoHj5kện rSwUKa Fxhq3xaqlà Fxhq3xaqtôi SwUKko mSwUKặc Fxhq3xaqáo, côFxhq3xaq lầnSwUK SwUKmò trFxhq3xaqog bógXZYoHj5k đFxhq3xaqêm XZYoHj5kkéo SwUKtôi vSwUKề gSwUKiườg, lấFxhq3xaqy cáSwUKi chănSwUK khXZYoHj5koác lênFxhq3xaq nSwUKg' Fxhq3xaqtôi XZYoHj5kr' nXZYoHj5kgồi xuốgXZYoHj5k SwUKbên giườFxhq3xaqg SwUKcạnh tôi.

 

- Fxhq3xaqAnh AFxhq3xaqn, aSwUKnh ngồiXZYoHj5k yêSwUKn chXZYoHj5ko ấmSwUK điFxhq3xaq đã,SwUK XZYoHj5kem Fxhq3xaqcó SwUKchuyện muốXZYoHj5kn nóiXZYoHj5k vSwUKs anhXZYoHj5k! Fxhq3xaq- LSwUKan LFxhq3xaqan đãXZYoHj5k SwUKthôi kSwUKhóc, bìnhSwUK tĩFxhq3xaqnh ngồiFxhq3xaq đốSwUKi Fxhq3xaqmặt vFxhq3xaqs tôi.

 

- LaFxhq3xaqn LaFxhq3xaqn, cFxhq3xaqó chuySwUKện gìXZYoHj5k thXZYoHj5kì Fxhq3xaqem cFxhq3xaqứ nFxhq3xaqói đXZYoHj5ki! SwUK- GiọXZYoHj5kg nóXZYoHj5ki cFxhq3xaqủa tôSwUKi Fxhq3xaqrun rSwUKun, SwUKvừa nFxhq3xaqói tôFxhq3xaqi vừaXZYoHj5k mòXZYoHj5k tìXZYoHj5km cáXZYoHj5ki áXZYoHj5ko cXZYoHj5kủa SwUKmình ởFxhq3xaq SwUKtrên giườg.

 

- SwUKEm muốXZYoHj5kn SwUKanh XZYoHj5ktận mắtFxhq3xaq nhìXZYoHj5kn thấyFxhq3xaq aFxhq3xaqnh cảXZYoHj5k anFxhq3xaqh Fxhq3xaqđã giFxhq3xaqày vFxhq3xaqò eXZYoHj5km Fxhq3xaqntn. XZYoHj5k- LFxhq3xaqan LFxhq3xaqan vSwUKừa nóXZYoHj5ki vFxhq3xaqừa bFxhq3xaqật đènSwUK SwUKbàn, cănSwUK XZYoHj5kfòng Fxhq3xaqtối oFxhq3xaqm XZYoHj5kbỗg chốFxhq3xaqc ságFxhq3xaq lên.

 

Tôi sữgXZYoHj5k sờXZYoHj5k nhìnXZYoHj5k LaFxhq3xaqn Fxhq3xaqLan. CôFxhq3xaq ấySwUK đứSwUKg trXZYoHj5kc" mặSwUKt tFxhq3xaqôi cXZYoHj5kởi Fxhq3xaqsạch wầSwUKn áoFxhq3xaq Fxhq3xaqtrên ngSwUK' mìnhFxhq3xaq, SwUKngay Fxhq3xaqcả XZYoHj5kwần áoSwUK lótFxhq3xaq cFxhq3xaqũg kSwUKo mặXZYoHj5kc, cSwUKơ tFxhq3xaqhể tSwUKrần tXZYoHj5krụi Fxhq3xaqcủa côSwUK hiFxhq3xaqện rFxhq3xaqa Fxhq3xaqtrc" mắtXZYoHj5k tôi.

 

Tôi kSwUKo Fxhq3xaqdám Fxhq3xaqnhìn SwUKlâu, vộiFxhq3xaqi vàgSwUK nXZYoHj5kgoảnh mặFxhq3xaqt điSwUK chỗSwUK XZYoHj5kkhác, hốtFxhq3xaq hoảgFxhq3xaq nói:

 

- LaSwUKn SwUKLan, eFxhq3xaqm.. eFxhq3xaqm.. Fxhq3xaqem lànFxhq3xaq cFxhq3xaqái gìXZYoHj5k thXZYoHj5kế hả?

 

- SwUKEm chXZYoHj5kỉ muXZYoHj5kốn đFxhq3xaqể cXZYoHj5kho XZYoHj5kanh nhìXZYoHj5kn tFxhq3xaqhấy ônFxhq3xaqg XZYoHj5kanh traFxhq3xaqi kSwUKo XZYoHj5k= cầSwUKm tSwUKhú củaSwUK aFxhq3xaqnh XZYoHj5kđã đểXZYoHj5k lạiXZYoHj5k nhSwUKữg SwUKgì trêFxhq3xaqn nFxhq3xaqg' eSwUKm SwUK! Fxhq3xaq- GiọgFxhq3xaq nóXZYoHj5ki cXZYoHj5kủa LaXZYoHj5kn LanvừaFxhq3xaq nhSwUKư oáXZYoHj5kn tFxhq3xaqrách Fxhq3xaqvừa Fxhq3xaqnhư fẫSwUKn nộ.

 

- LaXZYoHj5kn LSwUKan, đXZYoHj5kừg.. đừgSwUK cóFxhq3xaq Fxhq3xaqnhư vậyFxhq3xaq! Fxhq3xaqa biếFxhq3xaqt XZYoHj5ka cSwUKả SwUKcó Fxhq3xaqlỗi XZYoHj5kvs eSwUK! SwUK- SwUKTôi kXZYoHj5ko dámXZYoHj5k nhìnSwUK LXZYoHj5kan Lan

 

- XZYoHj5kKim ASwUKn, nếuSwUK SwUKnhư SwUKanh lXZYoHj5kà đSwUKàn ônSwUKg Fxhq3xaqthì mXZYoHj5kau ngFxhq3xaqoảnh SwUKđầu lại,XZYoHj5k SwUKmở tSwUKo mắtSwUK Fxhq3xaqmà nhSwUKìn Fxhq3xaqcho kXZYoHj5kĩ! XZYoHj5k- LSwUKan LaXZYoHj5kn gSwUKần nhưSwUK quátXZYoHj5k lêXZYoHj5kn Fxhq3xaqvs tôi.

 

Tôi XZYoHj5kchầm chSwUKậm XZYoHj5kngoảnh đầXZYoHj5ku lạiSwUK, từSwUK từFxhq3xaq SwUKhe hSwUKé mắt.XZYoHj5k XZYoHj5kCảnh tượgXZYoHj5k SwUKtrc" mFxhq3xaqắt khiếnXZYoHj5k SwUKtôi cảnFxhq3xaqh thFxhq3xaqầy ngẹtSwUK thở.

 

Nhữg đg'Fxhq3xaq coFxhq3xaqg đFxhq3xaqầy wếnFxhq3xaq rXZYoHj5kũ tXZYoHj5krên tFxhq3xaqhân hXZYoHj5kình trầXZYoHj5kn trụi,SwUK lànFxhq3xaq SwUKda tFxhq3xaqrơn lSwUKág XZYoHj5knhư toảSwUK sFxhq3xaqág dướiSwUK Fxhq3xaqánh đFxhq3xaqèn mờFxhq3xaq ảo,máiXZYoHj5k XZYoHj5któc dFxhq3xaqài XZYoHj5kđen mưXZYoHj5kợt xổFxhq3xaq tungSwUK, buôgXZYoHj5k xoXZYoHj5kã trXZYoHj5kên SwUK2 bờSwUK vXZYoHj5kai tSwUKrắg ngần,XZYoHj5k đFxhq3xaqôi maFxhq3xaqắt tFxhq3xaqo SwUKlong laFxhq3xaqnh trànXZYoHj5k ngậpSwUK nỗiFxhq3xaq Fxhq3xaquất hận,Fxhq3xaq khuôSwUKn mSwUKặt xiSwUKnh đẹpSwUK còFxhq3xaqn XZYoHj5kvươg Fxhq3xaqlại Fxhq3xaq2 Fxhq3xaqhàg lSwUKệ. CóXZYoHj5k lẽFxhq3xaq vìSwUK XZYoHj5ktâm trSwUKạg qXZYoHj5ká fẫnXZYoHj5k uấtFxhq3xaq nênFxhq3xaq ngFxhq3xaqực Fxhq3xaqcô đaXZYoHj5kg XZYoHj5kfập fồngXZYoHj5k, toàSwUKn Fxhq3xaqthân SwUKnhư XZYoHj5krun rẩy..

 

- XZYoHj5kA XZYoHj5kmở SwUKto mSwUKắt màXZYoHj5k nSwUKhìn, ởSwUK đâySwUK.. ởXZYoHj5k Fxhq3xaqđây.. cSwUKhỗ nàSwUKy nữa.SwUK. nhSwUKìn xeFxhq3xaqm gãFxhq3xaq súXZYoHj5kc siSwUKnh ấyXZYoHj5k đSwUKã lSwUKàm gXZYoHj5kì vXZYoHj5ks SwUKem! XZYoHj5k- LFxhq3xaqan XZYoHj5kLan kéSwUKo taXZYoHj5ky tôFxhq3xaqi chFxhq3xaqỉ XZYoHj5kvào nhSwUKữg nơiXZYoHj5k bịFxhq3xaq thươgXZYoHj5k Fxhq3xaqtrên nSwUKg' mìnSwUKh, tôSwUKi XZYoHj5kcó thXZYoHj5kể XZYoHj5kcảm nhậnXZYoHj5k Fxhq3xaqđc đôiSwUK bàFxhq3xaqn taXZYoHj5ky mềSwUKm mXZYoHj5kại Fxhq3xaqcủa cXZYoHj5kô kSwUKo ngừgFxhq3xaq ruFxhq3xaqn rẩy.

 

Nhìn thSwUKeo ngóSwUKn taSwUKy Fxhq3xaqchỉ củaXZYoHj5k Fxhq3xaqcô, tôiSwUK SwUKcó thểFxhq3xaq nhXZYoHj5kìn thấyFxhq3xaq rXZYoHj5kõ nhữgFxhq3xaq vSwUKết XZYoHj5kbầm tíFxhq3xaqm khắpXZYoHj5k trêFxhq3xaqn SwUK2 bSwUKầu ngựcXZYoHj5k đầSwUKy đặnFxhq3xaq vSwUKà XZYoHj5kdọc SwUK2 bắpFxhq3xaq đFxhq3xaqùi Fxhq3xaqtrắg nXZYoHj5kõn nàSwUK, khắpFxhq3xaq Fxhq3xaqng' côXZYoHj5k XZYoHj5kchỗ xanXZYoHj5kh chFxhq3xaqỗ tím,Fxhq3xaq chẳgFxhq3xaq cSwUKần hỏXZYoHj5ki cũgXZYoHj5k biếtnhữgSwUK vếtXZYoHj5k thưXZYoHj5kơg tXZYoHj5krên XZYoHj5kng' LFxhq3xaqan LaFxhq3xaqn đềuSwUK lFxhq3xaqà dXZYoHj5ko anSwUKh cảSwUK gSwUKây rSwUKa. TFxhq3xaqôi XZYoHj5kcó tSwUKhể tSwUKưởg tFxhq3xaqượg đcFxhq3xaq sựXZYoHj5k Fxhq3xaqđiên cuồFxhq3xaqg cXZYoHj5kủa XZYoHj5kanh cXZYoHj5kả SwUKlúc giàyFxhq3xaq vòFxhq3xaq XZYoHj5kLan LaFxhq3xaqn XZYoHj5kvà sFxhq3xaqự Fxhq3xaqđau XZYoHj5kđớn SwUKcũg nXZYoHj5khư SwUKtủi nhụcFxhq3xaq cSwUKủa cFxhq3xaqô khSwUKi fảSwUKi Fxhq3xaqcắn rFxhq3xaqăg chịXZYoHj5ku đựgSwUK sXZYoHj5kự cFxhq3xaqhà đạpFxhq3xaq ấyFxhq3xaq. CSwUKhẳg trácXZYoHj5kh màFxhq3xaq giữaXZYoHj5k đXZYoHj5kêm khuXZYoHj5kya thanXZYoHj5kh XZYoHj5kvắg, LFxhq3xaqan LXZYoHj5kan lạXZYoHj5ki SwUKkêu Fxhq3xaqlên thFxhq3xaqảm thiếtSwUK nXZYoHj5khư vậy.

 

- LaSwUKn LFxhq3xaqan, aXZYoHj5knh ấy.SwUK. XZYoHj5k- TôiXZYoHj5k nhXZYoHj5kất tSwUKhời nghSwUKẹn XZYoHj5klời kXZYoHj5ko SwUKbiết fảFxhq3xaqi nóXZYoHj5ki gì

 

- ASwUKnh XZYoHj5kta hoàSwUKn toànXZYoHj5k kFxhq3xaqo fảiXZYoHj5k cSwUKon nSwUKg'! SwUK- LaFxhq3xaqn LSwUKan bXZYoHj5kưg mặtFxhq3xaq Fxhq3xaqkhóc SwUKnức nở,Fxhq3xaq nhữXZYoHj5kg giọtXZYoHj5k ncFxhq3xaq" mSwUKắt chảyXZYoHj5k rFxhq3xaqa ngoàiFxhq3xaq tSwUKheo XZYoHj5kkẽ SwUKtay cô.

 

- Fxhq3xaqLan LanXZYoHj5k, XZYoHj5kem..! XZYoHj5k- tôiXZYoHj5k thựFxhq3xaqc XZYoHj5ksự kXZYoHj5ko biếtSwUK fảiSwUK SwUKan ủXZYoHj5ki SwUKcô ấyXZYoHj5k XZYoHj5kntn nữa.

 

- eXZYoHj5km đãSwUK SwUKchịu Fxhq3xaqđủ lắmSwUK rXZYoHj5k', nSwUKếu cứSwUK tiếpFxhq3xaq tụcFxhq3xaq nSwUKtn SwUKem Fxhq3xaqsẽ fXZYoHj5kát điênFxhq3xaq mSwUKất. RSwUKõ ràSwUKg aSwUKnh bFxhq3xaqiết làSwUK eSwUKm yêFxhq3xaqu anhFxhq3xaq, eFxhq3xaqm XZYoHj5kở lạFxhq3xaqi đâySwUK cũgFxhq3xaq làFxhq3xaq vìXZYoHj5k aFxhq3xaqnh mà!XZYoHj5k Fxhq3xaq- nhìnFxhq3xaq LaFxhq3xaqn LSwUKan đaXZYoHj5kg1 XZYoHj5kthươg nhSwUKư vậyFxhq3xaq XZYoHj5ktrog XZYoHj5klòng tôiSwUK cSwUKàg rốFxhq3xaqi nhưSwUK tơSwUK vò.

 

- LaXZYoHj5kn LSwUKan, anh..

 

- XZYoHj5ka XZYoHj5kđã Fxhq3xaqtừg XZYoHj5knói sẽFxhq3xaq chFxhq3xaqe cXZYoHj5khở chXZYoHj5ko SwUKe, Fxhq3xaqa cSwUKó thểFxhq3xaq cứFxhq3xaq gFxhq3xaqiươg mắtFxhq3xaq Fxhq3xaqnhìn Fxhq3xaqe bịSwUK ngSwUK' tSwUKa cSwUKhà đFxhq3xaqạp nhưXZYoHj5k vậySwUK sao.XZYoHj5k. Fxhq3xaq- LaXZYoHj5kn Fxhq3xaqLan đagXZYoHj5k chấtFxhq3xaq vấnXZYoHj5k tôi.

 

Thấy SwUKtôi ấFxhq3xaqp únFxhq3xaqg mSwUKãi Fxhq3xaqchẳg nóFxhq3xaqi Fxhq3xaqra lờiXZYoHj5k, LFxhq3xaqan LSwUKan XZYoHj5klại gụcXZYoHj5k mặtSwUK vFxhq3xaqào nXZYoHj5kgực tôXZYoHj5ki oàSwUK khócSwUK tuXZYoHj5kyệt vọng.

 

Nhìn nFxhq3xaqg' coSwUKn gáiSwUK đầFxhq3xaqy SwUKthươg Fxhq3xaqtích trcXZYoHj5k" mặt,SwUK tFxhq3xaqrái tSwUKim tôiSwUK kFxhq3xaqo khỏiSwUK đSwUKau đớn.SwUK TôiXZYoHj5k ngSwUKhiến chặtXZYoHj5k răgFxhq3xaq, troSwUKg đầSwUKu vXZYoHj5kụt SwUKqa Fxhq3xaq1 Fxhq3xaqsuy nghĩ.

 

- XZYoHj5kLan XZYoHj5kLan, XZYoHj5ka SwUKdẫn SwUKe điSwUK, điSwUK càSwUKg XZYoHj5kxa XZYoHj5kcàg tốt,Fxhq3xaq kXZYoHj5ko bjờSwUK SwUKway tXZYoHj5krở Fxhq3xaqlại nữa!

 

Lan LXZYoHj5kan thôSwUKi SwUKkhóc, ngẩgXZYoHj5k đầuFxhq3xaq, khuônFxhq3xaq mặtFxhq3xaq SwUKướt đẫmFxhq3xaq ncFxhq3xaq" mắtSwUK ngSwUKhi hoặcSwUK nhXZYoHj5kìn tôi:

 

- Fxhq3xaqThật ko?

 

Tôi gậtFxhq3xaq đầuXZYoHj5k chSwUKẳg XZYoHj5kchút dFxhq3xaqo dự:

 

- Thật,Fxhq3xaq Fxhq3xaqa XZYoHj5ksẽ dẫSwUKn XZYoHj5ke cFxhq3xaqhạy trốn!

 

..

 

Tôi SwUKwết đSwUKịnh sẽSwUK SwUKdẫn Fxhq3xaqLan SwUKLan chạyFxhq3xaq trốXZYoHj5kn, nhưgFxhq3xaq vSwUKì Fxhq3xaqchuyện nXZYoHj5kày xảSwUKy rXZYoHj5ka XZYoHj5kqá độXZYoHj5kt Fxhq3xaqngột, SwUKko XZYoHj5kcó thFxhq3xaqời giaFxhq3xaqn đSwUKể SwUKchuẩn bị.SwUK Fxhq3xaqLan LaXZYoHj5kn trênXZYoHj5k nFxhq3xaqg' kXZYoHj5ko cXZYoHj5kó SwUK1 XZYoHj5kxu, còFxhq3xaqn SwUKtôi chFxhq3xaqỉ cXZYoHj5kó SwUKvài XZYoHj5ktrăm tiềnSwUK SwUKtiêu SwUKvặt hXZYoHj5kằg Fxhq3xaqngày, XZYoHj5kko cóSwUK XZYoHj5ktiền thìXZYoHj5k chFxhq3xaqẳg thểFxhq3xaq cXZYoHj5khạy đcSwUK xSwUKa, hFxhq3xaqơn XZYoHj5knữa trXZYoHj5kời Fxhq3xaqđã Fxhq3xaqsáf rXZYoHj5k', XZYoHj5kgiờ SwUKmà Fxhq3xaqchạy XZYoHj5krất dễFxhq3xaq bFxhq3xaqị SwUKfát hiện.

 

Tôi liềSwUKn bXZYoHj5kàn bạcSwUK vSwUKs Fxhq3xaqLan XZYoHj5kLan, đợiFxhq3xaq tôiFxhq3xaq vàSwUKi ngàXZYoHj5ky ngĩSwUK cXZYoHj5kách kiếmXZYoHj5k đXZYoHj5kc Fxhq3xaq1 XZYoHj5kmón tiềFxhq3xaqn lFxhq3xaqớn XZYoHj5kr' sFxhq3xaqẽ tìSwUKm cơFxhq3xaq Fxhq3xaqhội SwUKbỏ chạSwUKy. LaFxhq3xaqn LXZYoHj5kan nFxhq3xaqge XZYoHj5kxog liềnSwUK gậtSwUK đầuXZYoHj5k đXZYoHj5kồg ý.TôiSwUK gXZYoHj5kiục SwUKLan LaXZYoHj5kn mXZYoHj5kau mFxhq3xaqau XZYoHj5ktrở SwUKvề fònSwUKg XZYoHj5kanh cFxhq3xaqả, XZYoHj5kcô SwUKôm SwUKchầm lXZYoHj5kấy XZYoHj5ktôi, hônFxhq3xaq tXZYoHj5kôi XZYoHj5ksay đFxhq3xaqắm SwUKr' Fxhq3xaqmới XZYoHj5kmặc lFxhq3xaqại wFxhq3xaqần áoFxhq3xaq vàSwUK điXZYoHj5k rSwUKa nXZYoHj5kgoài. XZYoHj5kTôi nXZYoHj5khìn thFxhq3xaqeo XZYoHj5kqa khFxhq3xaqe cửaXZYoHj5k cSwUKho đếnFxhq3xaq XZYoHj5kkhi cáiXZYoHj5k bóSwUKg củaFxhq3xaq côSwUK khuấtFxhq3xaq sSwUKau cánSwUKh SwUKcửa giaSwUKn fòXZYoHj5kng fíaFxhq3xaq tâFxhq3xaqy mớiXZYoHj5k yFxhq3xaqên tFxhq3xaqâm trFxhq3xaqở lạiXZYoHj5k giườg.

 

Chiếc SwUKchăn bôgSwUK đFxhq3xaqã chXZYoHj5kẳg cXZYoHj5kòn hơiFxhq3xaq Fxhq3xaqấm nhSwUKưg dườgFxhq3xaq Fxhq3xaqnhư SwUKvẫn còFxhq3xaqn fXZYoHj5kảg fấtSwUK mùSwUKi hươgSwUK củSwUKa LaSwUKn LXZYoHj5kan. TôiSwUK mSwUKình trFxhq3xaqần ôSwUKm cXZYoHj5khặt cXZYoHj5kái chănFxhq3xaq Fxhq3xaqvào lòngXZYoHj5k, ngồFxhq3xaqi XZYoHj5kngây XZYoHj5kra SwUKở trênSwUK giườgXZYoHj5k nhưFxhq3xaq XZYoHj5k1 tFxhq3xaqhằg khờ.SwUK HXZYoHj5kồi lâuFxhq3xaq tSwUKôi nhớFxhq3xaq Fxhq3xaqnhớ rSwUKa nSwUKhữg Fxhq3xaqgì XZYoHj5kđã nSwUKói vXZYoHj5ks SwUKLan Lan.

 

Giờ nghXZYoHj5kĩ XZYoHj5klại mXZYoHj5kà tôFxhq3xaqi Fxhq3xaqthấy Fxhq3xaqcó đXZYoHj5kôi Fxhq3xaqchút hốiSwUK hSwUKận, đágFxhq3xaq lẽSwUK rSwUKa tôiFxhq3xaq SwUKko nSwUKên Fxhq3xaqhứa nhưFxhq3xaq vậFxhq3xaqy Fxhq3xaqvs XZYoHj5kLan LXZYoHj5kan.Tôi đồXZYoHj5kg ýXZYoHj5k SwUKsẽ SwUKdẫn Fxhq3xaqLan LaSwUKn cFxhq3xaqao chSwUKạy xSwUKa bFxhq3xaqay XZYoHj5kcũg Fxhq3xaqcó ngĩXZYoHj5ka SwUKlà tFxhq3xaqôi đãSwUK léFxhq3xaqn lútSwUK ăSwUKn cắpSwUK nFxhq3xaqg' fụXZYoHj5k XZYoHj5knữ màFxhq3xaq anFxhq3xaqh XZYoHj5kcả đãXZYoHj5k bỏXZYoHj5k tiSwUKền rSwUKa mSwUKua về.SwUK NếFxhq3xaqu nhXZYoHj5kư tôFxhq3xaqi XZYoHj5klàm nhưSwUK vậSwUKy thật,Fxhq3xaq tôSwUKi sẽSwUK trởFxhq3xaq thànhFxhq3xaq kẻFxhq3xaq fảSwUKn SwUKbội anSwUKh cả,XZYoHj5k thậFxhq3xaqm cXZYoHj5khí cảFxhq3xaq cSwUKái SwUKgia đìnhXZYoHj5k nXZYoHj5kày. AnXZYoHj5kh SwUKcả sẽSwUK Fxhq3xaqko tSwUKha Fxhq3xaqcho tôSwUKi, bXZYoHj5kố SwUKmẹ cũFxhq3xaqg Fxhq3xaqsẽ kFxhq3xaqo SwUKtha thSwUKứ SwUKcho tôi.

 

Thế XZYoHj5knhưg XZYoHj5kdù gìSwUK XZYoHj5ktôi cFxhq3xaqũg đãFxhq3xaq Fxhq3xaqhứa Fxhq3xaqvs LanFxhq3xaqLan rXZYoHj5k', màFxhq3xaq tôiSwUK XZYoHj5klại iFxhq3xaqu côSwUK ấyXZYoHj5k đếnFxhq3xaq nSwUKhư vậFxhq3xaqy, SwUKthực XZYoHj5ksự tXZYoHj5kôiko thFxhq3xaqể chịuXZYoHj5k XZYoHj5kđựg đSwUKc việcXZYoHj5k aSwUKnh cFxhq3xaqả hếXZYoHj5kt lXZYoHj5kần nXZYoHj5kày đếnSwUK XZYoHj5klần kXZYoHj5khác giàyFxhq3xaq XZYoHj5kvò côFxhq3xaq ấy.

 

Nếu đãFxhq3xaq wếtSwUK địnXZYoHj5kh nhXZYoHj5kư vXZYoHj5kậy Fxhq3xaqr' thSwUKì tôiSwUK buộcXZYoHj5k Fxhq3xaqfải XZYoHj5kthực hiệFxhq3xaqn lFxhq3xaqời hứaFxhq3xaq củaFxhq3xaq mình.TôiFxhq3xaq Fxhq3xaqko Fxhq3xaqthể đểFxhq3xaq chSwUKo LaSwUKn LFxhq3xaqan màXZYoHj5k tFxhq3xaqôi Fxhq3xaqiu thươgFxhq3xaq fảFxhq3xaqi thấtFxhq3xaq SwUKvọg, nhưSwUK vSwUKậy Fxhq3xaqsẽ huXZYoHj5kỷ hoạiXZYoHj5k côSwUK ấy.SwUK NếuXZYoHj5k nFxhq3xaqhư tFxhq3xaqôi cứSwUK SwUKngây dFxhq3xaqại bXZYoHj5kỏ Fxhq3xaqmặc sựXZYoHj5k sXZYoHj5kốg Fxhq3xaqchết củFxhq3xaqa LaFxhq3xaqn LFxhq3xaqan tFxhq3xaqhì chXZYoHj5kắc chắnSwUK bệnhXZYoHj5k cSwUKũ Fxhq3xaqcủa cFxhq3xaqô sẽSwUK lạXZYoHj5ki táXZYoHj5ki SwUKfát, thXZYoHj5kậm cXZYoHj5khí côXZYoHj5k sẽXZYoHj5k kSwUKo thểXZYoHj5k sFxhq3xaqốg tiếpSwUK đcXZYoHj5k nữa!

 

Muốn dẫnXZYoHj5k LXZYoHj5kan LFxhq3xaqan SwUKcao chạSwUKy Fxhq3xaqxa bSwUKay trcXZYoHj5k" tiêFxhq3xaqn fXZYoHj5kải kiếmXZYoHj5k Fxhq3xaqđc Fxhq3xaq1 XZYoHj5kmón tiềnlớnSwUK.Mặc dXZYoHj5kù kXZYoHj5ko cFxhq3xaqần qáFxhq3xaq nhXZYoHj5kiều SwUKnhưg cũgSwUK fảSwUKi đủXZYoHj5k SwUKlộ fXZYoHj5kí SwUKđể chFxhq3xaqúg tFxhq3xaqôi đếnSwUK XZYoHj5k1 nơiFxhq3xaq thXZYoHj5kật xaXZYoHj5k. CXZYoHj5kó tFxhq3xaqhể LaXZYoHj5kn Fxhq3xaqLan sẽXZYoHj5k dẫXZYoHj5kn XZYoHj5ktôi XZYoHj5kvề nhàFxhq3xaq cXZYoHj5kô ấXZYoHj5ky, nhưSwUK vFxhq3xaqậy Fxhq3xaqthì chúSwUKg tôXZYoHj5ki SwUKsẽ đcXZYoHj5k XZYoHj5kan toàSwUKn. XZYoHj5kChỉ XZYoHj5kcần XZYoHj5kcólộ SwUKfí, bcFxhq3xaq" tiếpSwUK thSwUKeo làXZYoHj5k tSwUKìm cơSwUK hộiFxhq3xaq XZYoHj5kbỏ trSwUKốn. TFxhq3xaqôi thầmSwUK mSwUKog mấyFxhq3xaq SwUKngày tớXZYoHj5ki anFxhq3xaqh cảFxhq3xaq đSwUKừg SwUKcó về,Fxhq3xaq anFxhq3xaqh cảSwUK kSwUKo cóXZYoHj5k nhXZYoHj5kà sẽFxhq3xaq bớtXZYoHj5k đFxhq3xaqc Fxhq3xaq1 chXZYoHj5kút nguXZYoHj5ky hiểSwUKm. ĐanSwUKg trSwUKầm ngâmXZYoHj5k sSwUKuy ngXZYoHj5khĩ tFxhq3xaqhì tôiXZYoHj5k nFxhq3xaqge XZYoHj5kthấy cóSwUK tiXZYoHj5kếg mẹXZYoHj5k gọiSwUK SwUKlên SwUKăn sáng.

 

Anh cSwUKả kSwUKo cóFxhq3xaq Fxhq3xaqnhà, SwUKLan LFxhq3xaqan XZYoHj5kcũg lênFxhq3xaq ănSwUK ságFxhq3xaq chuXZYoHj5kg vFxhq3xaqs Fxhq3xaq2 mFxhq3xaqẹ Fxhq3xaqcon tSwUKôi. BSwUKốko muốnXZYoHj5k ăSwUKn nSwUKên vẫSwUKn cFxhq3xaqhưa dXZYoHj5kậy, mSwUKẹ XZYoHj5kthở dSwUKài XZYoHj5kbê bFxhq3xaqát lênFxhq3xaq XZYoHj5kr'lại Fxhq3xaqngao ngánXZYoHj5k đặFxhq3xaqt bSwUKát xuốg.

 

- SwUKAn NhSwUKi, bốXZYoHj5k cSwUKon SwUKbệnh lâXZYoHj5ku thếXZYoHj5k XZYoHj5kmà Fxhq3xaqko khỏi,SwUK bsĩSwUK XZYoHj5kKim NSwUKhất NFxhq3xaqhủ đFxhq3xaqã kSwUKê bXZYoHj5knhiu thuốSwUKc XZYoHj5kmà mãFxhq3xaqi XZYoHj5kvẫn kXZYoHj5ko khFxhq3xaqỏi, kFxhq3xaqhó khănXZYoHj5k lắSwUKm Fxhq3xaq2 Fxhq3xaqngày tFxhq3xaqrc" Fxhq3xaqtinh thầnFxhq3xaq cXZYoHj5kủa ônXZYoHj5kg SwUKấy mSwUKới Fxhq3xaqcó SwUKchút biFxhq3xaqến chuSwUKyển thếFxhq3xaq màFxhq3xaq aXZYoHj5knh cảFxhq3xaq cXZYoHj5kon lạiFxhq3xaq bịSwUK XZYoHj5kc.sát SwUKdẫn đXZYoHj5ki. CảFxhq3xaq SwUKngày hwXZYoHj5ka bốFxhq3xaq coXZYoHj5kn cSwUKhẳg ăXZYoHj5kn SwUKchút XZYoHj5kgì, hFxhq3xaq.nai cXZYoHj5kũg XZYoHj5kko chịuXZYoHj5k xuSwUKốg giườg,SwUK Fxhq3xaqcứ tXZYoHj5khế nXZYoHj5kày tXZYoHj5khì biếtXZYoHj5k lSwUKàm thếSwUK SwUKnào?- MẹXZYoHj5k buồnXZYoHj5k rầuXZYoHj5k nói.

 

Tôi bXZYoHj5kuôg bXZYoHj5kát SwUKđũa điXZYoHj5k vàotSwUKrog buồSwUKg SwUKthăm bFxhq3xaqố. SwUKBố nhắFxhq3xaqm mắtFxhq3xaq XZYoHj5knằm SwUKim lXZYoHj5kìm Fxhq3xaqtrên giườXZYoHj5kg, hìSwUKnh nFxhq3xaqhư làXZYoHj5k ônFxhq3xaqg XZYoHj5kđag nXZYoHj5kgủ Fxhq3xaqrất sayXZYoHj5k. MẹFxhq3xaq đFxhq3xaqi theSwUKo sXZYoHj5kau tôiXZYoHj5k, lSwUKấy tSwUKay giậtSwUK giậtXZYoHj5k vSwUKạt áSwUKo Fxhq3xaqtôi, Fxhq3xaqliếc tôiXZYoHj5k Fxhq3xaq1 cáFxhq3xaqi XZYoHj5kra SwUKý đừgSwUK SwUKlàm fiềnFxhq3xaq bốXZYoHj5k. Fxhq3xaqTôi vốnXZYoHj5k địnhXZYoHj5k nóiXZYoHj5k SwUKvs bốFxhq3xaq vFxhq3xaqài câFxhq3xaqu XZYoHj5knhưg XZYoHj5klời vừXZYoHj5ka Fxhq3xaqđến XZYoHj5kcổ SwUKhọg tFxhq3xaqhì SwUKđã bịSwUK ngẹnFxhq3xaq lFxhq3xaqại r'.

 

Ra khỏFxhq3xaqi fòXZYoHj5kng củaSwUK bốFxhq3xaq mẹFxhq3xaq, tôiFxhq3xaq khXZYoHj5ke khẽSwUK nóSwUKi vSwUKs mẹ:

 

- Mẹ,Fxhq3xaq SwUKcon XZYoHj5kcó weSwUKn bsXZYoHj5kĩ ThườXZYoHj5kng ởSwUK b.vFxhq3xaqiện huyện.XZYoHj5k Fxhq3xaqÔng ấySwUK làFxhq3xaq bSwUK.sĩ giXZYoHj5kỏi nhấtFxhq3xaq ởFxhq3xaq huyệnXZYoHj5k nSwUKày đFxhq3xaqấy, haSwUKy lXZYoHj5kà đXZYoHj5kể Fxhq3xaqcon mờXZYoHj5ki ônSwUKg ấFxhq3xaqy đếnFxhq3xaq khámXZYoHj5k XZYoHj5kcho SwUKbố xeSwUKm thFxhq3xaqế nào!

 

Mẹ ngSwUKe XZYoHj5kr' gXZYoHj5kật SwUKđầu đồXZYoHj5kg ý.Fxhq3xaq BàFxhq3xaq đFxhq3xaqi XZYoHj5kvào troSwUKg fòSwUKng lấyFxhq3xaq SwUK1 xấSwUKp tiềXZYoHj5kn Fxhq3xaqdày cộmFxhq3xaq đưXZYoHj5ka chFxhq3xaqo tôi

 

- XZYoHj5kAn NhiSwUK, coFxhq3xaqn Fxhq3xaqmau Fxhq3xaqmau ăXZYoHj5kn SwUKság rSwUK' vàSwUKo b.việXZYoHj5kn mFxhq3xaqời Fxhq3xaqb.sĩ ThườgXZYoHj5k Fxhq3xaqđến đâSwUKy đi!Fxhq3xaq SwUKCho SwUKdù fFxhq3xaqải Fxhq3xaqtiêu haFxhq3xaqo bnXZYoHj5khiu tiềXZYoHj5kn, chỉXZYoHj5k cầnSwUK cFxhq3xaqhữa Fxhq3xaqkhỏi bệnhSwUK cXZYoHj5kho SwUKbố coXZYoHj5kn lXZYoHj5kà đc!SwUK XZYoHj5k- NSwUKói rXZYoHj5k' mXZYoHj5kẹ nXZYoHj5khét tiXZYoHj5kền Fxhq3xaqvào taFxhq3xaqy tôi,XZYoHj5k cònSwUK dặnFxhq3xaq dòXZYoHj5k tôSwUKi nSwUKhớ muXZYoHj5ka chúFxhq3xaqt qSwUKà cXZYoHj5káp bSwUKiếu bFxhq3xaq.sĩ Thường.

 

Ăn sÁgSwUK xoXZYoHj5kg, SwUKLan LXZYoHj5kan liếcFxhq3xaq tôiSwUK SwUK1 cáiFxhq3xaq rXZYoHj5k' lẳFxhq3xaqg lặnXZYoHj5kg vềSwUK fXZYoHj5kòng Fxhq3xaqko Fxhq3xaqnói XZYoHj5k1 lSwUKời. Fxhq3xaqTôi đẩSwUKy xXZYoHj5ke đạFxhq3xaqp rFxhq3xaqa cSwUKhuẩn SwUKbị SwUKđi SwUKlên huyện,SwUK lúXZYoHj5kc đSwUKến cửaFxhq3xaq, Fxhq3xaqngoảnh đầuFxhq3xaq lSwUKại nhìnFxhq3xaq thấFxhq3xaqy LaSwUKn SwUKLan đXZYoHj5kag đứgFxhq3xaq XZYoHj5kdựa cXZYoHj5kửa fònXZYoHj5kg Fxhq3xaqnhìn tFxhq3xaqheo SwUKtôi. TôiXZYoHj5k gậFxhq3xaqt gậSwUKt đFxhq3xaqầu SwUKvs cô,XZYoHj5k LaSwUKn XZYoHj5kLan lSwUKiền xoaXZYoHj5ky ngXZYoHj5k' đFxhq3xaqi vFxhq3xaqào fòng.

 

Tôi Fxhq3xaqra sứcXZYoHj5k nhấSwUKn pXZYoHj5kê đXZYoHj5kan, đạpFxhq3xaq XZYoHj5k1 mFxhq3xaqạch mấXZYoHj5ky chFxhq3xaqục cSwUKây lXZYoHj5kên Fxhq3xaqb.viện hFxhq3xaquyện Fxhq3xaq. VừaXZYoHj5k SwUKgặp đSwUKc b.sSwUKị ThườngSwUK từSwUK b.Fxhq3xaqviện Fxhq3xaqđi raSwUK, tôFxhq3xaqi vSwUKội SwUKvàg chạyXZYoHj5k XZYoHj5kđến chàXZYoHj5ko hỏi

 

- B.sFxhq3xaqĩ ThSwUKường, chFxhq3xaqáu đếnXZYoHj5k tSwUKìm b.sĩFxhq3xaq đâyXZYoHj5k! BốSwUK cháSwUKu bXZYoHj5kị bSwUKệnh, bệnhFxhq3xaq tìSwUKnh khFxhq3xaqá XZYoHj5knghiêm trọnSwUKg, cháuSwUK muốXZYoHj5kn fiFxhq3xaqền bSwUK.sĩ XZYoHj5kđến SwUKnhà cSwUKháu SwUK1 chuyếSwUKn SwUKkhám cXZYoHj5kho bXZYoHj5kố cháuSwUK xXZYoHj5kem XZYoHj5kthế nào!

 

Ông dXZYoHj5ko dựFxhq3xaq XZYoHj5k1 látFxhq3xaq SwUKr' nói:

 

- ChànXZYoHj5kg trSwUKai, SwUKcậu cứSwUK đạpSwUK xFxhq3xaqe vềSwUK trSwUKc", tôiSwUK rấtXZYoHj5k SwUKthuộc SwUKđg' Fxhq3xaqở tSwUKhôn cậu,XZYoHj5k tôFxhq3xaqi fảXZYoHj5ki xửFxhq3xaq Fxhq3xaqlí nSwUKốt cSwUKhút viXZYoHj5kệc, xoSwUKg SwUKviệc tôiSwUK sẽSwUK đến!

 

Tôi cảmSwUK kíchSwUK gXZYoHj5kật đầuXZYoHj5k XZYoHj5kr' đạpSwUK Fxhq3xaqxe vềFxhq3xaq,đi Fxhq3xaq1 đoạXZYoHj5kn xSwUKa Fxhq3xaqr' vẫnFxhq3xaq Fxhq3xaqnge cXZYoHj5kó nSwUKg' Fxhq3xaqnói chuyệFxhq3xaqn vXZYoHj5ks b.sXZYoHj5kĩ Thường.

 

- ViSwUKện trườg,SwUK Fxhq3xaqh.nai SwUKcon traSwUKi Fxhq3xaqviện trưởngFxhq3xaq lấyFxhq3xaq vợ,XZYoHj5k XZYoHj5klát nSwUKữa Fxhq3xaqtôi SwUKsẽ qSwUKa Fxhq3xaqnhà ôngFxhq3xaq SwUKuốg rưXZYoHj5kợu Fxhq3xaqhỉ đấy!

 

Lúc đXZYoHj5kó tFxhq3xaqôi mớiXZYoHj5k biếtSwUK háFxhq3xaqo rSwUKa h.XZYoHj5knai lFxhq3xaqà ngFxhq3xaqày XZYoHj5kvui củFxhq3xaqa coFxhq3xaqn traSwUKi ôXZYoHj5kng, lFxhq3xaqúc nàyFxhq3xaq màXZYoHj5k mờiFxhq3xaq ôFxhq3xaqng ấXZYoHj5ky XZYoHj5kđến nhàFxhq3xaq mìXZYoHj5knh XZYoHj5kkhám bệnhFxhq3xaq XZYoHj5kcho bốXZYoHj5k mìnFxhq3xaqh SwUKthì thậtFxhq3xaq lFxhq3xaqà kXZYoHj5ko hợp.SwUK TôXZYoHj5ki chSwUKần cFxhq3xaqhừ XZYoHj5k1 Fxhq3xaqlát XZYoHj5kr' wXZYoHj5kay lạiSwUK tìFxhq3xaqm XZYoHj5kông, XZYoHj5kvốn SwUKđịnh bảFxhq3xaqo ônFxhq3xaqg đểFxhq3xaq hFxhq3xaqôm kháSwUKc đếXZYoHj5kn kFxhq3xaqhám bFxhq3xaqệnh SwUKcho bốSwUK tôiSwUK cũgFxhq3xaq SwUKđc nhưFxhq3xaqg SwUKway lSwUKại đSwUKã XZYoHj5kko tFxhq3xaqhấy bóSwUKng dSwUKág SwUKông đâuFxhq3xaq r'.

 

Về đSwUKến XZYoHj5kthôn đãXZYoHj5k hơnFxhq3xaq 1XZYoHj5k0h sáXZYoHj5kg, mSwUKẹ SwUKđag đứFxhq3xaqg ởSwUK cổSwUKg đXZYoHj5kợi tôiFxhq3xaq. SwUKNhìn SwUKthấy Fxhq3xaqtôi vềXZYoHj5k XZYoHj5k1 mìFxhq3xaqnh, mẹSwUK sốFxhq3xaqt rXZYoHj5kuột hỏi:

 

- Fxhq3xaqAn NhiSwUK, cóFxhq3xaq fảFxhq3xaqi bSwUK.sĩ ThưSwUKờng Fxhq3xaqko chịuXZYoHj5k SwUKđến ko?

 

Tôi xuốgSwUK XZYoHj5kxe, Fxhq3xaqlấy taSwUKy lXZYoHj5kau mồSwUK hSwUKôi XZYoHj5ktrên tráSwUKn XZYoHj5kr' nFxhq3xaqói vSwUKs mẹ:

 

- MẹSwUK Fxhq3xaqà, hFxhq3xaq.nai lSwUKà Fxhq3xaqngày XZYoHj5kcon SwUKtrai SwUKb.sĩ TFxhq3xaqhường lấFxhq3xaqy vợSwUK, nXZYoHj5kgta còSwUKn bXZYoHj5kận chuXZYoHj5kyện hônXZYoHj5k SwUKsự củFxhq3xaqa c.SwUKtrai, cFxhq3xaqó thFxhq3xaqể kFxhq3xaqo đếFxhq3xaqn đFxhq3xaqc đSwUKâu ạ!

 

Mẹ SwUKtỏ rFxhq3xaqa rấtFxhq3xaq tXZYoHj5khất vọSwUKng, XZYoHj5kủ rủFxhq3xaq Fxhq3xaqtheo tôiFxhq3xaq XZYoHj5kvào nhà,ĐiSwUK đếnFxhq3xaq sXZYoHj5kân tôiSwUK ngóXZYoHj5k nghiêSwUKng XZYoHj5k1 hồSwUKi rSwUK' hỏiXZYoHj5k mẹ:

 

- MẹXZYoHj5k Fxhq3xaqơi, anFxhq3xaqh cảFxhq3xaq đãSwUK vềSwUK chưFxhq3xaqa ạ?

 

- SwUKChưa coXZYoHj5kn ạ,SwUK cFxhq3xaqũg chẳgXZYoHj5k biếtXZYoHj5k Fxhq3xaqđã SwUKcó chuFxhq3xaqyện SwUKgì nữa?

 

Hai mẹSwUK SwUKcon đSwUKag nóiXZYoHj5k chueyFxhq3xaq65n thìSwUK độSwUKt nhiênXZYoHj5k ngoàXZYoHj5ki cửFxhq3xaqa cXZYoHj5kó tiếgFxhq3xaq còSwUKi XZYoHj5kxe iFxhq3xaqnh ỏi,Fxhq3xaq tSwUKiếp Fxhq3xaqđó tôSwUKi ngFxhq3xaqe tiFxhq3xaqếg SwUKng' hỏi:

 

- ĐâXZYoHj5ky cóXZYoHj5k fảFxhq3xaqi lSwUKà nhFxhq3xaqà củXZYoHj5ka SwUKKim QSwUKuý kXZYoHj5ko ạ?

 

Nhận SwUKra tiếgFxhq3xaq củSwUKa bXZYoHj5k.sĩ SwUKThường, tôiXZYoHj5k vộFxhq3xaqi vFxhq3xaqàng dựSwUKng xXZYoHj5ke vàoFxhq3xaq XZYoHj5k1 gócSwUK XZYoHj5kr' chSwUKạy Fxhq3xaqra nghêXZYoHj5knh XZYoHj5kđón. ThậtXZYoHj5k chXZYoHj5kẳg Fxhq3xaqngờ nFxhq3xaqhà b.sSwUKĩ cóchuyệnXZYoHj5k hỉSwUK XZYoHj5kmà Fxhq3xaqông ấyXZYoHj5k vẫSwUKn cSwUKhịu đếnFxhq3xaq khXZYoHj5kám bệnhFxhq3xaq SwUKcho bốSwUK tôiSwUK, XZYoHj5khơn nSwUKữa lạiXZYoHj5k cònXZYoHj5k đếnXZYoHj5k nhXZYoHj5kanh nhXZYoHj5kư vậy.

 

Nhìn XZYoHj5kthấy ông,XZYoHj5k Fxhq3xaqmẹ tôiFxhq3xaq cảFxhq3xaqm SwUKkích cXZYoHj5khạy đếnSwUK nắmFxhq3xaq XZYoHj5kchặt SwUKtay ôXZYoHj5kng nói:

 

- Fxhq3xaqB.sĩ ThFxhq3xaqường, h.XZYoHj5knai nhFxhq3xaqà Fxhq3xaqông cóXZYoHj5k Fxhq3xaqviệc, saFxhq3xaqo ông..

 

Bsĩ XZYoHj5kThường lXZYoHj5kên tXZYoHj5kiếg nXZYoHj5kgắt lờiXZYoHj5k mSwUKẹ SwUKtôi, XZYoHj5kvừa nFxhq3xaqói vừaSwUK đFxhq3xaqi SwUKvào trog:

 

- SwUKTôi làbsĩ,XZYoHj5k tSwUKrị bệnhFxhq3xaq XZYoHj5kcứu nXZYoHj5kg' mSwUKới lSwUKà vSwUKiệc wtrọngXZYoHj5k nhất,SwUK đừXZYoHj5kg nXZYoHj5kói mấySwUK lờiSwUK kháSwUKch sáoFxhq3xaq XZYoHj5kấy, đSwUKể tôFxhq3xaqi XZYoHj5kxem bệnXZYoHj5kh SwUKtình XZYoHj5kcủa ôngSwUK nhFxhq3xaqà ntSwUKn đã!

 

Vào nhXZYoHj5kà, XZYoHj5kbsĩ XZYoHj5kThường Fxhq3xaqhỏi đạiSwUK SwUKkhái tìnhFxhq3xaq hìnFxhq3xaqh rSwUK' bắtFxhq3xaq mạchSwUK XZYoHj5kcho XZYoHj5kbố tôi,SwUK lạSwUKi đặtXZYoHj5k SwUKống XZYoHj5knge vàoXZYoHj5k ngựcSwUK SwUKbố tôXZYoHj5ki kFxhq3xaqiểm trXZYoHj5ka. XZYoHj5kTừ đầXZYoHj5ku SwUKđến XZYoHj5kcuối ôngXZYoHj5k kFxhq3xaqo nóiFxhq3xaq nửSwUKa lờiFxhq3xaq, SaFxhq3xaqu khSwUKi kSwUKtra xXZYoHj5kog chSwUKo bFxhq3xaqố tôiFxhq3xaq, ôngXZYoHj5k liSwUKền caFxhq3xaqu SwUKmày đXZYoHj5ki Fxhq3xaqra ngoài.

 

- KiFxhq3xaqm XZYoHj5kAn, XZYoHj5ktôi thấyXZYoHj5k bốXZYoHj5k Fxhq3xaqcậu XZYoHj5ksức kFxhq3xaqhoẻ kSwUKo thànhFxhq3xaq Fxhq3xaqvấn đSwUKề nhưgFxhq3xaq tâFxhq3xaqm lSwUKí thìFxhq3xaq XZYoHj5kcó bệnFxhq3xaqh đấFxhq3xaqy! CXZYoHj5kăn bệFxhq3xaqnh nàFxhq3xaqy củSwUKa ôngXZYoHj5k ấySwUK lSwUKà SwUKdo tâmXZYoHj5k trFxhq3xaqạg ứcXZYoHj5k Fxhq3xaqchế tFxhq3xaqrog thXZYoHj5kời giaSwUKn dXZYoHj5kài SwUKkhiến chSwUKo kFxhq3xaqhí huyếXZYoHj5kt kFxhq3xaqo lưuXZYoHj5k tXZYoHj5khôg, XZYoHj5kcứ gFxhq3xaqặp fảiSwUK chuSwUKyển SwUKgì bFxhq3xaqực bộiXZYoHj5k sFxhq3xaqẽ thFxhq3xaqành XZYoHj5kra Fxhq3xaqntnày. CáSwUKc ngXZYoHj5k' SwUKko Fxhq3xaqnên XZYoHj5klàm cXZYoHj5kho ônXZYoHj5kg XZYoHj5kấy XZYoHj5ktức Fxhq3xaqgiận, đauXZYoHj5k buồXZYoHj5kn, nhấSwUKt lSwUKà đừgSwUK cFxhq3xaqho ôFxhq3xaqng ấyFxhq3xaq bSwUKiết XZYoHj5kchuyện vủaSwUK aFxhq3xaqnh cảSwUK cậu,XZYoHj5k SwUKchỉ cầSwUKn SwUKông Fxhq3xaqấy vSwUKui vFxhq3xaqẻ tXZYoHj5khì SwUKbệnh nFxhq3xaqày sSwUKẽ khỏi.

 

Tôi sFxhq3xaqẽ XZYoHj5kkê Fxhq3xaqđơn chXZYoHj5ko bSwUKố Fxhq3xaqcậu trcFxhq3xaq", sSwUKau đFxhq3xaqó cXZYoHj5kậu nhSwUKớ đưaSwUK ôngSwUK ấyXZYoHj5k đXZYoHj5kến bviệnFxhq3xaq ktSwUKra lại,SwUK tôSwUKi nghĩXZYoHj5k lXZYoHj5kà kFxhq3xaqo cSwUKó XZYoHj5kvấn đềFxhq3xaq SwUKgì lSwUKớn lắmXZYoHj5k đâu!

 

Mẹ tôiSwUK gXZYoHj5kật đầuXZYoHj5k liFxhq3xaqa lFxhq3xaqại,miệg thSwUKở dFxhq3xaqài nói:

 

- BsĩXZYoHj5k ThưXZYoHj5kờng nXZYoHj5kói Fxhq3xaqko SwUKsao, bệnhFxhq3xaq củaXZYoHj5k nSwUKhà XZYoHj5ktôi rFxhq3xaqõ rFxhq3xaqàg làSwUK SwUKdo buồFxhq3xaqn fiềSwUKn màFxhq3xaq raXZYoHj5k, muốnXZYoHj5k đXZYoHj5kc trịFxhq3xaq bệnhFxhq3xaq Fxhq3xaqcủa ôngFxhq3xaq ấSwUKy chẳgFxhq3xaq fảXZYoHj5ki XZYoHj5klà XZYoHj5kchuyện dễFxhq3xaq dàFxhq3xaqg đâu!

 

Bởi vFxhq3xaqì Fxhq3xaqbố tôSwUKi biếtXZYoHj5k bíFxhq3xaq mậtFxhq3xaq SwUKvề SwUKNgôi Fxhq3xaqmô đáSwUK XZYoHj5kthế nênXZYoHj5k hSwUKơn XZYoHj5k20 nSwUKăm trcSwUK" SwUKanh cSwUKả bắtXZYoHj5k đầuFxhq3xaq khFxhq3xaqai thácSwUK XZYoHj5kvàng, bốFxhq3xaq tôFxhq3xaqi đFxhq3xaqã mắcXZYoHj5k fảiXZYoHj5k SwUKcăn bệFxhq3xaqnh nàXZYoHj5ky, lúFxhq3xaqc XZYoHj5knào ôSwUKng XZYoHj5kcũg nSwUKghĩ rằgXZYoHj5k sớmSwUK muXZYoHj5kộn SwUKgì nhữFxhq3xaqg oXZYoHj5kan hồnXZYoHj5k ởSwUK SwUKngôi mSwUKộ đáXZYoHj5k cXZYoHj5kũg SwUKsẽ đếnXZYoHj5k gâySwUK hFxhq3xaqoạ SwUKcho nFxhq3xaqhà Fxhq3xaqmình. KếSwUKt SwUKquảlà SwUKanh Fxhq3xaqtôi xảFxhq3xaqy SwUKra SwUKchuyện, bốFxhq3xaq XZYoHj5kcàng SwUKchắc chXZYoHj5kắn rằgFxhq3xaq đóSwUK lXZYoHj5kà báFxhq3xaqo ứngSwUK đSwUKối vXZYoHj5ks aXZYoHj5knh cả.XZYoHj5k ThSwUKế Fxhq3xaqnhưg anXZYoHj5kh SwUKcả XZYoHj5k1 mựFxhq3xaqc Fxhq3xaqko SwUKnge lFxhq3xaqời SwUKkhuyên SwUKcan củaXZYoHj5k bố,SwUK vậnFxhq3xaq tiếpXZYoHj5k tụFxhq3xaqc Fxhq3xaqkhai tSwUKhác vànXZYoHj5kg ởSwUK đXZYoHj5kó ngSwUKần ấyFxhq3xaq năSwUKm Fxhq3xaqtrời, thếXZYoHj5k nFxhq3xaqên cXZYoHj5kũg ngXZYoHj5kần ấyFxhq3xaq nXZYoHj5kăm màFxhq3xaq tráiXZYoHj5k tFxhq3xaqim bSwUKố tSwUKôi SwUKko đSwUKc yXZYoHj5kên ổn.Fxhq3xaq ĐếnFxhq3xaq bâFxhq3xaqy SwUKgiờ, vFxhq3xaqì XZYoHj5kchuyện anFxhq3xaqh cSwUKả bỏXZYoHj5k XZYoHj5ktiền muFxhq3xaqa vXZYoHj5kợ khiFxhq3xaqến XZYoHj5kcho Fxhq3xaqcả nSwUKhà mấtXZYoHj5k mFxhq3xaqặt, mXZYoHj5kà aXZYoHj5knh cảFxhq3xaq đFxhq3xaqêm đêmFxhq3xaq lạSwUKi hànhFxhq3xaq Fxhq3xaqhạ LaXZYoHj5kn LaFxhq3xaqn đếnSwUK thừSwUKa sSwUKốg thiếuXZYoHj5k XZYoHj5kchết nêFxhq3xaqn bSwUKố tôiXZYoHj5k cXZYoHj5kàg chẳgXZYoHj5k cóXZYoHj5k Fxhq3xaqmặt mũXZYoHj5ki Fxhq3xaqnào gXZYoHj5kặp ngXZYoHj5k' đời.

 

Bây giờ,Fxhq3xaq mỏXZYoHj5k vFxhq3xaqàg củFxhq3xaqa anXZYoHj5kh SwUKcả đãSwUK Fxhq3xaqđóg cửa,SwUK bốSwUK tôiSwUK cFxhq3xaquối cùgFxhq3xaq cũgXZYoHj5k đSwUKc Fxhq3xaqthở XZYoHj5kfào nhẹFxhq3xaq nhõmXZYoHj5k. AnFxhq3xaqh SwUKcả biXZYoHj5kết dừgFxhq3xaq tSwUKay XZYoHj5kđúg lSwUKúc, kSwUKo độSwUKg cXZYoHj5khạm tớiSwUK XZYoHj5kcác XZYoHj5koan SwUKhồn ởSwUK ngôiFxhq3xaq SwUKmộ đáFxhq3xaq Fxhq3xaqnữa nênFxhq3xaq SwUKcó lẽFxhq3xaq giSwUKa XZYoHj5kđình tôXZYoHj5ki cFxhq3xaqó thểFxhq3xaq sốnXZYoHj5kg bìnFxhq3xaqh yênFxhq3xaq SwUKqa ngày.

 

Bởi Fxhq3xaqvì chuyệnSwUK củaSwUK SwUKLan LXZYoHj5kan nêFxhq3xaqn nFxhq3xaqg' cSwUKủa đồnSwUK Fxhq3xaqc.sát cXZYoHj5kó đếnXZYoHj5k Fxhq3xaqnhà tôiXZYoHj5k, XZYoHj5kcòn dặnXZYoHj5k dSwUKò anFxhq3xaqh cảXZYoHj5k XZYoHj5kko SwUKđc ngSwUKc. đSwUKãi cXZYoHj5kô ấy.Fxhq3xaq BFxhq3xaqố tưởgXZYoHj5k rằgSwUK saFxhq3xaqu khXZYoHj5ki LSwUKan LXZYoHj5kan Fxhq3xaqra việXZYoHj5kn aSwUKnh cFxhq3xaqả sXZYoHj5kẽ tSwUKhay đổiSwUK tháiSwUK độXZYoHj5k XZYoHj5kvs cXZYoHj5kô ấy,Fxhq3xaq nàFxhq3xaqo ngXZYoHj5kờ bSwUKản tSwUKính SwUKkhó Fxhq3xaqđổi, anFxhq3xaqh vXZYoHj5kẫn hàFxhq3xaqnh hạFxhq3xaq LSwUKan LXZYoHj5kan nhưSwUK vFxhq3xaqậy. BốXZYoHj5k tôiFxhq3xaq ngFxhq3xaqe thXZYoHj5kấy tSwUKiếg gàoFxhq3xaq khóSwUKc Fxhq3xaqcủa LFxhq3xaqan LSwUKan Fxhq3xaqmỗi đSwUKêm, Fxhq3xaqtrog lònXZYoHj5kg lạSwUKi cảXZYoHj5km thấyFxhq3xaq chFxhq3xaqua xót,XZYoHj5k anXZYoHj5kh cảFxhq3xaq tốiFxhq3xaq qSwUKa XZYoHj5klại bFxhq3xaqị ngFxhq3xaq' củaXZYoHj5k XZYoHj5kđồn c.sáSwUKt dXZYoHj5kẫn đi,SwUK tSwUKrog lXZYoHj5kòng bXZYoHj5kố vXZYoHj5kừa XZYoHj5klo vừaSwUK giận,Fxhq3xaq vừaSwUK tứXZYoHj5kc vừXZYoHj5ka sợFxhq3xaq, bệFxhq3xaqnh tìXZYoHj5knh vSwUKì Fxhq3xaqvậy mFxhq3xaqà cSwUKàg nặSwUKg hơn.

 

Chẳg mấySwUK XZYoHj5kchốc SwUKđã SwUKđến gSwUKiữa trưaSwUK, b.sĩXZYoHj5k Fxhq3xaqThường kháFxhq3xaqm XZYoHj5kbệnh cSwUKho Fxhq3xaqbố SwUKtôi Fxhq3xaqxog liềSwUKn vFxhq3xaqội vXZYoHj5kã quFxhq3xaqay Fxhq3xaqvề. CảFxhq3xaq tXZYoHj5kôi XZYoHj5kvà mẹXZYoHj5k đềuXZYoHj5k biếtSwUK h.nXZYoHj5kai nSwUKah2 ôngFxhq3xaq cSwUKó XZYoHj5kviệc lớnXZYoHj5k nêXZYoHj5kn kXZYoHj5ko dámSwUK giữXZYoHj5k XZYoHj5kông lạFxhq3xaqi XZYoHj5kăn cơm.

 

Sau kSwUKhi b.Fxhq3xaqsĩ ThườngXZYoHj5k điXZYoHj5k, mẹFxhq3xaq vàFxhq3xaqo nSwUKhà bếSwUKp nấuSwUK Fxhq3xaqnướg, SwUKLan SwUKLan XZYoHj5knhân cơSwUK hộiXZYoHj5k chạyXZYoHj5k Fxhq3xaqqa fònSwUKg tôXZYoHj5ki hỏiFxhq3xaq kFxhq3xaqhi nàoSwUK mXZYoHj5kới cóXZYoHj5k tSwUKhể rXZYoHj5ka điSwUK. SwUKTôi SwUKnói vSwUKs Fxhq3xaqcô XZYoHj5kấy rằgSwUK tiềnFxhq3xaq SwUKmẹ đưaSwUK đểFxhq3xaq chữSwUKa bệnhFxhq3xaq chSwUKo bSwUKố vXZYoHj5kẫn chưFxhq3xaqa tiêuSwUK bnFxhq3xaqhiu, mặcFxhq3xaq dùSwUK kSwUKo nhiềuFxhq3xaq nSwUKhưg nóXZYoHj5ki chSwUKug cũXZYoHj5kg đủFxhq3xaq tiềSwUKn lXZYoHj5kộ fSwUKí. SwUKNhưg XZYoHj5kbjờ bốFxhq3xaq đaFxhq3xaqg ốmFxhq3xaq nFxhq3xaqhư vậXZYoHj5ky, Fxhq3xaqanh SwUKcả lạiFxhq3xaq kXZYoHj5ko cóFxhq3xaq nhFxhq3xaqà, SwUKtôi ngFxhq3xaqhĩ đợiFxhq3xaq vSwUKài hômXZYoHj5k Fxhq3xaqcho bệnhXZYoHj5k XZYoHj5ktình bốFxhq3xaq thuSwUKyên Fxhq3xaqgiảm rSwUK' Fxhq3xaqsẽ XZYoHj5kdẫn LaFxhq3xaqn LXZYoHj5kan chạXZYoHj5ky trốn.

 

Lan LXZYoHj5kan ngXZYoHj5ke xoFxhq3xaqg sXZYoHj5kốt ruộtXZYoHj5k đSwUKến fSwUKát kXZYoHj5khóc. CôFxhq3xaq nóSwUKi SwUKanh XZYoHj5kcả kXZYoHj5ko cóFxhq3xaq Fxhq3xaqnhà mSwUKới lXZYoHj5kà cơFxhq3xaq hộXZYoHj5ki tốtFxhq3xaq đSwUKể tSwUKhoát thân,Fxhq3xaq nếuSwUK Fxhq3xaqnhư aXZYoHj5knh cSwUKả vềXZYoHj5k r2Fxhq3xaq, cXZYoHj5kó muốnSwUK thoátFxhq3xaq khỏiSwUK đâyFxhq3xaq Fxhq3xaqe rằgFxhq3xaq chXZYoHj5kẳg dFxhq3xaqễ dàgXZYoHj5k gì.

 

Cứ nXZYoHj5khắc anSwUKh cSwUKả lSwUKà Fxhq3xaqmặt Fxhq3xaqLan LXZYoHj5kan biếFxhq3xaqn sắFxhq3xaqc, áFxhq3xaqnh Fxhq3xaqmắt XZYoHj5ksợ hãiFxhq3xaq nXZYoHj5khư nhìnXZYoHj5k tXZYoHj5khấy SwUKma wỷ,Fxhq3xaq toànFxhq3xaq thXZYoHj5kân ruSwUKn lêFxhq3xaqn cầmXZYoHj5k cập.XZYoHj5k TôiFxhq3xaq cúSwUKi đầuFxhq3xaq nghĩFxhq3xaq XZYoHj5kngợi rSwUK' hạSwUK SwUKwết tâm,SwUK bảSwUKo SwUKLan LaXZYoHj5kn rằgSwUK nếuFxhq3xaq nhưFxhq3xaq tốiSwUK naXZYoHj5ky anSwUKh cảFxhq3xaq XZYoHj5kko vềSwUK Fxhq3xaqthì tôiXZYoHj5k sSwUKẽ SwUKdẫn anFxhq3xaqh ấySwUK chạXZYoHj5ky trốXZYoHj5kn. SaFxhq3xaqu đóXZYoHj5k tFxhq3xaqôi bảSwUKo LFxhq3xaqan LFxhq3xaqan vềFxhq3xaq fòFxhq3xaqng chuẩnFxhq3xaq bị,XZYoHj5k đSwUKem theXZYoHj5ko nFxhq3xaqhiều Fxhq3xaqwần áoFxhq3xaq rétFxhq3xaq, TôiFxhq3xaq cònXZYoHj5k Fxhq3xaqsợ Fxhq3xaqanh cảSwUK Fxhq3xaqsẽ tFxhq3xaqrở XZYoHj5kvề XZYoHj5knên dFxhq3xaqặn LaXZYoHj5kn LaSwUKn wầnSwUK áFxhq3xaqo chFxhq3xaquẩn XZYoHj5kbị xoXZYoHj5kg fảXZYoHj5ki cấFxhq3xaqt vàFxhq3xaqo cFxhq3xaqhỗ Fxhq3xaqnào XZYoHj5kko bịFxhq3xaq nXZYoHj5kgkhác fátXZYoHj5k hSwUKiện ra.

 

Tôi XZYoHj5kđã wếSwUKt địnhSwUK SwUKsẽ XZYoHj5kdẫn LaFxhq3xaqn XZYoHj5kLan Fxhq3xaqbỏ trốn,Fxhq3xaq SwUKhơn Fxhq3xaqnữa rấtSwUK cóXZYoHj5k thểFxhq3xaq lSwUKà sFxhq3xaqẽ bỏSwUK Fxhq3xaqtrốn tốiXZYoHj5k naSwUKy, tFxhq3xaqrog Fxhq3xaqlòg tôXZYoHj5ki Fxhq3xaqđột nhiêXZYoHj5kn tSwUKhấy rấXZYoHj5kt bấXZYoHj5kt aXZYoHj5kn, tôiSwUK XZYoHj5klo XZYoHj5klắg Fxhq3xaqsau kSwUKhi mìnXZYoHj5kh bSwUKỏ đFxhq3xaqi tXZYoHj5khì bệnhFxhq3xaq tìnFxhq3xaqh cũSwUKa bXZYoHj5kố SwUKsẽ nFxhq3xaqặg hơn,XZYoHj5k SwUKcag2 Fxhq3xaqlo chFxhq3xaqo mẹFxhq3xaq sFxhq3xaqẽ rơiSwUK vFxhq3xaqào hSwUKàon cảXZYoHj5kh XZYoHj5kkhó xử.SwUK XZYoHj5kTôi dẫnXZYoHj5k LaXZYoHj5kn LSwUKan đSwUKi rSwUK' SwUKanh cXZYoHj5kả biSwUKết đcXZYoHj5k. sSwUKẽ hậSwUKn thấuXZYoHj5k xươg,SwUK liFxhq3xaqệu anFxhq3xaqh ấyFxhq3xaq cóFxhq3xaq gâyFxhq3xaq chuXZYoHj5kyện XZYoHj5kvs Fxhq3xaqmẹ Fxhq3xaqko nhỉ?TôiFxhq3xaq đXZYoHj5ki r'SwUK, XZYoHj5kchẳg bjSwUKờ wXZYoHj5kay lạiSwUK cănFxhq3xaq nFxhq3xaqah2 XZYoHj5knày nSwUKữa, vậSwUKy SwUKthì XZYoHj5kmẹ tXZYoHj5kôi biếtXZYoHj5k aXZYoHj5ki cXZYoHj5khăm Fxhq3xaqsóc đây?

 

nGHĨ đếnFxhq3xaq đSwUKây troXZYoHj5kg lògSwUK tXZYoHj5kôi lạFxhq3xaqi tFxhq3xaqhấy rSwUKất buFxhq3xaqồn fiềFxhq3xaqn, chẳSwUKg biFxhq3xaqết XZYoHj5knc" mắtFxhq3xaq đSwUKã chảySwUK rXZYoHj5ka từFxhq3xaq SwUKlúc nFxhq3xaqào. LúcSwUK XZYoHj5kăn cFxhq3xaqơm, LaSwUKn LaFxhq3xaqn Fxhq3xaqđể Fxhq3xaqý thấyFxhq3xaq sắcFxhq3xaq mặtXZYoHj5k tFxhq3xaqôi SwUKrất khXZYoHj5kó cSwUKoi, ănSwUK xSwUKog cFxhq3xaqô leSwUKn lénSwUK hỏSwUKi tFxhq3xaqôi SwUKcó fSwUKải tSwUKôi đXZYoHj5kã thấySwUK hốiSwUK hậnFxhq3xaq haXZYoHj5ky kFxhq3xaqo. SwUKTôi cFxhq3xaqố nặXZYoHj5kn Fxhq3xaqra SwUK1 Fxhq3xaqnụ cườiXZYoHj5k gưSwUKợg gạSwUKo,lắc đầu.SwUK LaFxhq3xaqn LSwUKan mFxhq3xaqỉm cưXZYoHj5kời nhìnSwUK tôi,SwUK nụXZYoHj5k cưXZYoHj5kời thậFxhq3xaqt thSwUKê lươg.

 

- ASwUKNh XZYoHj5kAn, Fxhq3xaqem đãFxhq3xaq lFxhq3xaqàm XZYoHj5kanhf SwUKải Fxhq3xaqkhó xFxhq3xaqử rXZYoHj5k', Fxhq3xaqAnh cũgXZYoHj5k kXZYoHj5ko cFxhq3xaqần vìSwUK Fxhq3xaqe màFxhq3xaq khSwUKó xửFxhq3xaq nXZYoHj5khư Fxhq3xaqvậy đâuXZYoHj5k, Fxhq3xaqe Fxhq3xaqko muốnXZYoHj5k nhXZYoHj5kìn thấFxhq3xaqy cFxhq3xaqái bộFxhq3xaq dạgFxhq3xaq nSwUKày củaXZYoHj5k Fxhq3xaqa, XZYoHj5ksau nàyFxhq3xaq SwUKa XZYoHj5kko Fxhq3xaqcần lFxhq3xaqo chFxhq3xaqo Fxhq3xaqe đâu!XZYoHj5k XZYoHj5k- LFxhq3xaqan LaFxhq3xaqn mímXZYoHj5k cSwUKhặt mộFxhq3xaqi, nSwUKghẹn ngàXZYoHj5ko nXZYoHj5kói Fxhq3xaqra cXZYoHj5kâu nàySwUK rSwUK' wXZYoHj5kay Fxhq3xaqng' XZYoHj5kbỏ đi.

 

Tôi vộSwUKi vàXZYoHj5kng Fxhq3xaqkéo LFxhq3xaqan SwUKLan lại,Fxhq3xaq nghẹnSwUK ngàXZYoHj5ko nói:

 

- SwUKLan LaFxhq3xaqn, eFxhq3xaqm cFxhq3xaqhớ nSwUKghĩ nhiềuFxhq3xaq, SwUKa cSwUKam tâXZYoHj5km SwUKtình nguyFxhq3xaqện SwUKgiúp eXZYoHj5k, Fxhq3xaqvì XZYoHj5ke SwUKa chẳgXZYoHj5k sSwUKợ gìFxhq3xaq hếXZYoHj5kt! ChXZYoHj5kúg tFxhq3xaqa đãFxhq3xaq nFxhq3xaqói rFxhq3xaq', nSwUKếu Fxhq3xaqnhư tốiSwUK naXZYoHj5ky Fxhq3xaqanh Fxhq3xaqcả kSwUKo về,SwUK đợiSwUK bốXZYoHj5k mẹSwUK SwUKđi ngủXZYoHj5k, XZYoHj5ke ởFxhq3xaq trXZYoHj5kog fSwUKòng đợiXZYoHj5k anh!

 

Lúc nàFxhq3xaqy Fxhq3xaqLan XZYoHj5kLan mSwUKới XZYoHj5knở nụSwUK cười.XZYoHj5k SwUKSau Fxhq3xaqkhi LSwUKan LaFxhq3xaqn vềFxhq3xaq Fxhq3xaqfòng củaFxhq3xaq SwUKanh cảSwUK, tFxhq3xaqôi đếSwUKn fònFxhq3xaqg khSwUKám củaFxhq3xaq b.sFxhq3xaqĩ KiSwUKm NhSwUKất TSwUKhủ đểXZYoHj5k mSwUKua thuốFxhq3xaqc tFxhq3xaqheo đơnFxhq3xaq củFxhq3xaqa b.SwUKsĩ ThườngSwUK đFxhq3xaqã kêXZYoHj5k. KXZYoHj5khó khSwUKăn lắmXZYoHj5k mớiXZYoHj5k XZYoHj5kthuyết SwUKfục Fxhq3xaqđc bốSwUK tôiSwUK uốSwUKg thuốSwUKc, SwUKxog xuôXZYoHj5ki tôiXZYoHj5k lạiFxhq3xaq nSwUKgồi nóiFxhq3xaq chuyệnFxhq3xaq fiếmSwUK vSwUKs mẹ.SwUK CuốSwUKi cXZYoHj5kùg tôitrFxhq3xaqở XZYoHj5kvề Fxhq3xaqfòng chuẩnXZYoHj5k bịFxhq3xaq vFxhq3xaqài chiếSwUKc áoSwUK ấm,SwUK thấSwUKp thXZYoHj5kỏm chXZYoHj5kờ đợiFxhq3xaq tFxhq3xaqrời tFxhq3xaqối. TôiSwUK thầmSwUK cầuXZYoHj5k khấSwUKn hXZYoHj5kàg tSwUKrăm hàXZYoHj5kg nghFxhq3xaqìn lầnFxhq3xaq ởFxhq3xaq tSwUKrog lònSwUKg Fxhq3xaqmong XZYoHj5ksao Fxhq3xaqanh cảXZYoHj5k tSwUKối naXZYoHj5ky đừgFxhq3xaq Fxhq3xaqtrở về

 

Chiều tốiFxhq3xaq XZYoHj5kđột nhiSwUKên nổiFxhq3xaq gXZYoHj5kió toFxhq3xaq, Fxhq3xaqbầu trờXZYoHj5ki sSwUKầm sFxhq3xaqập nXZYoHj5khư chuSwUKẩn Fxhq3xaqbị XZYoHj5kđổ sậpXZYoHj5k xuFxhq3xaqốg đếnFxhq3xaq nơi.XZYoHj5k MSwUKặc dùFxhq3xaq Fxhq3xaqthời XZYoHj5ktiết SwUKnày rFxhq3xaqất cFxhq3xaqó lợiSwUK chXZYoHj5ko việSwUKc trốFxhq3xaqn chạyFxhq3xaq củaFxhq3xaq Fxhq3xaqtôi vàSwUK LXZYoHj5kan LaXZYoHj5kn nhSwUKưg troSwUKg lòngXZYoHj5k tXZYoHj5kôi lXZYoHj5kại cảmXZYoHj5k Fxhq3xaqthấy vSwUKô cùXZYoHj5kg cFxhq3xaqăg thẳgXZYoHj5k. CũgFxhq3xaq mSwUKay lXZYoHj5kà ănXZYoHj5k cơFxhq3xaqm Fxhq3xaqtối XZYoHj5kxog mSwUKà SwUKanhc XZYoHj5ka 3vẫnSwUK chưXZYoHj5ka vềXZYoHj5k, SwUKxem rSwUKa h.naSwUKi aFxhq3xaqnh ấyXZYoHj5k cũgFxhq3xaq sXZYoHj5kẽ kFxhq3xaqo vềXZYoHj5k nhà.

 

Tôi XZYoHj5kvs mẹFxhq3xaq lặgFxhq3xaq lẽSwUK ngXZYoHj5kồi SwUKbên bFxhq3xaqố XZYoHj5k1 hFxhq3xaqồi lâu.SwUK Fxhq3xaqBố cứSwUK nhắmXZYoHj5k mSwUKắt chẳSwUKg nóiXZYoHj5k nửaSwUK lời,SwUK mFxhq3xaqẹ ủFxhq3xaq rủFxhq3xaq ngXZYoHj5kồi ởXZYoHj5k đầXZYoHj5ku giườgXZYoHj5k cũgSwUK chẳgSwUK lênFxhq3xaq XZYoHj5ktiếg. SwUKKo Fxhq3xaqkhí troSwUKg Fxhq3xaqfòng nhỏFxhq3xaq vXZYoHj5ko Fxhq3xaqcùg ngộtFxhq3xaq ngạtSwUK, nặgXZYoHj5k nè.Fxhq3xaq TSwUKôi thXZYoHj5kấp thỏXZYoHj5km nhìSwUKn XZYoHj5kra ngoFxhq3xaqài cửaFxhq3xaq sSwUKổ, khẽXZYoHj5k SwUKkéo rXZYoHj5kèm cXZYoHj5kửa nhìnXZYoHj5kr XZYoHj5ka SwUKngoài. MâFxhq3xaqy mXZYoHj5kù đãXZYoHj5k Fxhq3xaqche kínSwUK nhựFxhq3xaqg XZYoHj5kngôi saFxhq3xaqo lấpSwUK lánXZYoHj5kh trêXZYoHj5kn bXZYoHj5kầu trSwUKời, kXZYoHj5khoảg XZYoHj5ksân trcSwUK" nhàFxhq3xaq Fxhq3xaqtối đeFxhq3xaqn nhSwUKư XZYoHj5kmực, tXZYoHj5kiếg giXZYoHj5kó bấcFxhq3xaq XZYoHj5kgào ríSwUKt đầSwUKy SwUKthe lươg.XZYoHj5k CảXZYoHj5k thếSwUK giớiFxhq3xaq dườXZYoHj5kg nhXZYoHj5kư đFxhq3xaqag chìmFxhq3xaq trXZYoHj5kog sựXZYoHj5k tốXZYoHj5ki tămFxhq3xaq vFxhq3xaqà lạSwUKnh lFxhq3xaqẽo. GiXZYoHj5kan nhàFxhq3xaq Fxhq3xaqfía TâXZYoHj5ky vẫnXZYoHj5k Fxhq3xaqsaág đFxhq3xaqèn, tôiXZYoHj5k biếtSwUK LFxhq3xaqan SwUKLan đaSwUKg ởXZYoHj5k SwUKtrog Fxhq3xaqfòng sốSwUKt ruXZYoHj5kột đợFxhq3xaqi tôi.

 

Ngoảnh đầuXZYoHj5k lạFxhq3xaqi Fxhq3xaqnhìn Fxhq3xaqbố XZYoHj5kmẹ, trSwUKog lògXZYoHj5k tSwUKôi lạiSwUK wặnXZYoHj5k SwUKlên XZYoHj5knỗi đFxhq3xaqau SwUKxót xaFxhq3xaq. giSwUKữa cáSwUKi mSwUKùa đôFxhq3xaqg Fxhq3xaqrét buốtSwUK nFxhq3xaqày tôiFxhq3xaq fảSwUKi từXZYoHj5k Fxhq3xaqbỏ XZYoHj5kcha mẹFxhq3xaq ởSwUK lạSwUKi đểSwUK dẫXZYoHj5kn LaSwUKn LaFxhq3xaqn cXZYoHj5kao chạyXZYoHj5k XZYoHj5kxa baXZYoHj5ky. ThếXZYoHj5k nhưgFxhq3xaq tXZYoHj5kôi Fxhq3xaqlại XZYoHj5kko tXZYoHj5khể nóiSwUK Fxhq3xaq1 lờiFxhq3xaq cáSwUKo bSwUKiệt SwUKvs họ,XZYoHj5k thậmSwUK cFxhq3xaqhí XZYoHj5kko thSwUKể đểSwUK họSwUK biếtFxhq3xaq. TôiSwUK kSwUKo thểFxhq3xaq nFxhq3xaqào tXZYoHj5kưởg tưFxhq3xaqợg rFxhq3xaqa Fxhq3xaqđc tSwUKâm trạSwUKg cFxhq3xaqủa SwUKhọ sSwUKau khFxhq3xaqi fátFxhq3xaq hiệnSwUK Fxhq3xaqra tôXZYoHj5ki SwUKvà LaFxhq3xaqn XZYoHj5kLan đãSwUK chạXZYoHj5ky trốXZYoHj5kn vXZYoHj5ks nahuXZYoHj5k. ChắcXZYoHj5k Fxhq3xaqchắn họSwUK sẽSwUK đSwUKau đớSwUKn tộSwUKt đSwUKộ, chắcXZYoHj5k XZYoHj5kchắn SwUKsẽ giậnSwUK Fxhq3xaqdữ mắgXZYoHj5k chữSwUKi tFxhq3xaqôi, bốFxhq3xaq dẵFxhq3xaq từSwUKg mSwUKắg anFxhq3xaqh cảXZYoHj5k lXZYoHj5kà súcFxhq3xaq SwUKsinh, cXZYoHj5kòn tôi,Fxhq3xaq làmSwUK rSwUKa Fxhq3xaqnhựg chuFxhq3xaqyện nàyXZYoHj5k rFxhq3xaq' tôXZYoHj5ki cSwUKòn XZYoHj5kchẳg bằSwUKg lXZYoHj5kaoì súcXZYoHj5k sinh.

 

Tôi ởXZYoHj5k XZYoHj5ktrog fXZYoHj5kòng bXZYoHj5kố mẹXZYoHj5k hơnXZYoHj5k XZYoHj5k1 tiFxhq3xaqếg đồXZYoHj5kg SwUKhồ. HFxhq3xaqình nhưFxhq3xaq bốFxhq3xaq tSwUKôi đFxhq3xaqã SwUKngủ sXZYoHj5kay SwUKr' Fxhq3xaqnên thỉhXZYoHj5k thoảSwUKg XZYoHj5kcòn Fxhq3xaqfát rFxhq3xaqa tiếgSwUK nXZYoHj5kgáy XZYoHj5kkhe khẽSwUK. MẹXZYoHj5k tôiXZYoHj5k cSwUKũg SwUKbắt XZYoHj5kđầu buồnXZYoHj5k ngủ,giFxhq3xaqục tXZYoHj5kôi vFxhq3xaqề fòFxhq3xaqng nXZYoHj5kgỉ ngơi.SwUK LúcXZYoHj5k tiễnXZYoHj5k tôFxhq3xaqi XZYoHj5kra cửXZYoHj5ka, mSwUKẹ chẳgFxhq3xaq nóiSwUK chẳSwUKg rXZYoHj5kằg, cSwUKhỉ nSwUKhét vSwUKào tFxhq3xaqúi tôiXZYoHj5k SwUK1 cáFxhq3xaqi XZYoHj5ktúi nhỏXZYoHj5k sFxhq3xaqau đSwUKó đẩXZYoHj5ky XZYoHj5ktôi SwUKra Fxhq3xaqngoài cửaFxhq3xaq XZYoHj5kvà Fxhq3xaqcài theFxhq3xaqn cSwUKửa lại.

 

Trở vềSwUK fònXZYoHj5kg, SwUKtôi vSwUKội Fxhq3xaqvag2 bFxhq3xaqật đèSwUKn, lấyFxhq3xaq SwUKcái tXZYoHj5kúi nhFxhq3xaqỏ mSwUKẹ vừaFxhq3xaq dSwUKúi Fxhq3xaqcho tSwUKôi rXZYoHj5kaxem, bênFxhq3xaq troXZYoHj5kg lSwUKà SwUK1 XZYoHj5kxấp nhSwUKựg tờFxhq3xaq tiềnXZYoHj5k lẻXZYoHj5k cũXZYoHj5k: Fxhq3xaq100, 50Fxhq3xaq, SwUK10, Fxhq3xaq5, XZYoHj5k2, Fxhq3xaq1 tệ..Fxhq3xaq đâXZYoHj5ky Fxhq3xaqchính alXZYoHj5k2 sốXZYoHj5k XZYoHj5ktiền mẹSwUK tíFxhq3xaqch XZYoHj5kcóp hàXZYoHj5kng ngày.

 

Nhìn thấXZYoHj5ky xấpFxhq3xaq SwUKtiền Fxhq3xaqlẻ SwUKnày bỗngSwUK Fxhq3xaqnhiên ncXZYoHj5k" mắtFxhq3xaq tôFxhq3xaqi lạiFxhq3xaq tuôSwUKn rơXZYoHj5ki, SwUKTôi hiSwUKểu XZYoHj5kngay SwUKra ýXZYoHj5k củSwUKa mẹ,SwUK hoSwUKá Fxhq3xaqra XZYoHj5kmẹ đãXZYoHj5k fátFxhq3xaq hiSwUKện XZYoHj5kra chuyFxhq3xaqện tSwUKôi vSwUKà LFxhq3xaqan LaFxhq3xaqn cFxhq3xaqhuẩn bịSwUK Fxhq3xaqbỏ trốSwUKn, tSwUKhế nFxhq3xaqên XZYoHj5kmẹ mớXZYoHj5ki đeSwUKm tấtSwUK Fxhq3xaqcả sXZYoHj5kố tSwUKiền SwUKmà SwUKmẹ tíFxhq3xaqch XZYoHj5kluỹ XZYoHj5kđc lénFxhq3xaq XZYoHj5klút đưFxhq3xaqa chSwUKo tôiFxhq3xaq Fxhq3xaqvì sSwUKợ tFxhq3xaqôi SwUKxa naSwUKh2 SwUKk cSwUKó tiSwUKền tFxhq3xaqiêu. CFxhq3xaqhính túiXZYoHj5k SwUKtiền nSwUKày đXZYoHj5kã trXZYoHj5kở thàFxhq3xaqnh vịSwUK cứXZYoHj5ku SwUKtinh củaSwUK tôFxhq3xaqi trXZYoHj5kong nSwUKhữg Fxhq3xaqthag1 ngFxhq3xaqày trốnXZYoHj5k chSwUKạy SwUKsau nàFxhq3xaqy XZYoHj5k( cònFxhq3xaq cFxhq3xaqó XZYoHj5k1 chuyFxhq3xaqện Fxhq3xaqnữa mSwUKãi đếnXZYoHj5k saSwUKu khXZYoHj5ki bFxhq3xaqố tXZYoHj5kôi qSwUKa XZYoHj5kđời mẹFxhq3xaq mớiSwUK nóFxhq3xaqi XZYoHj5kvs tôi,SwUK Fxhq3xaqsố tXZYoHj5kiền 2.00SwUK0 SwUKtệ màSwUK mẹSwUK XZYoHj5kđưa Fxhq3xaqcho tSwUKôi đFxhq3xaqể điXZYoHj5k mờiFxhq3xaq b.sĩFxhq3xaq XZYoHj5kThường đếnXZYoHj5k kháSwUKm bệnXZYoHj5kh Fxhq3xaqcho bốXZYoHj5k tFxhq3xaqôi hXZYoHj5kồi XZYoHj5ksag1 lXZYoHj5kà dSwUKo bXZYoHj5kố XZYoHj5kbảo XZYoHj5kmẹ đưaSwUK cXZYoHj5kho Fxhq3xaqtôi. SwUKBố cFxhq3xaqũg hiểuFxhq3xaq SwUKđc tâmFxhq3xaq XZYoHj5ktư cũaXZYoHj5k tXZYoHj5kôi nêXZYoHj5kn đãSwUK XZYoHj5kâm tXZYoHj5khầm XZYoHj5kgiúp đỡ)

 

Tôi cSwUKhờ XZYoHj5kđợi XZYoHj5ktrog tFxhq3xaqhấp thỏmXZYoHj5k XZYoHj5kvà lSwUKo âuSwUK, mãiFxhq3xaq mXZYoHj5kới đếnSwUK nFxhq3xaqửa đêm,Fxhq3xaq nhâXZYoHj5kn lúSwUKc đSwUKêm khuFxhq3xaqya SwUKthanh vắgFxhq3xaq, tFxhq3xaqôi chạFxhq3xaqy sFxhq3xaqag gXZYoHj5kọi LXZYoHj5kan LaSwUKn, TrXZYoHj5kc" kSwUKhi đi,Fxhq3xaq tSwUKôi nSwUKc" mắSwUKt lưXZYoHj5kg tSwUKròg SwUKwì tFxhq3xaqrc" cSwUKửa giaSwUKn nXZYoHj5khà SwUKcủa bốSwUK mXZYoHj5kẹ, SwUKdập XZYoHj5kđầu cXZYoHj5kúi lạyXZYoHj5k XZYoHj5kbố mẹSwUK tXZYoHj5krog tâmFxhq3xaq XZYoHj5ktrạg hếtFxhq3xaq SwUKsức nFxhq3xaqặg nề.Fxhq3xaq Fxhq3xaqSau Fxhq3xaqđó tôXZYoHj5ki kFxhq3xaqéo SwUKLan LaSwUKn rXZYoHj5ka SwUKkhỏi cửaFxhq3xaq rSwUK' SwUKnhanh chógSwUK bXZYoHj5kiến mấtFxhq3xaq trFxhq3xaqog mànFxhq3xaq đêm...