Bắt được rồi vợ ngốc - Chap 47 - 48

Chap 47

Lý dnNxEQtQro đ2Vsdể 2Vsdem tnNxEQtQrrở về

Vài n2Vsdữ pnT2YYE7Jhục vụnT2YYE7J đ2Vsdang nT2YYE7Jlàm v2Vsdiệc gầnNxEQtQrn đó2Vsd cnNxEQtQrũng nT2YYE7Jhết sứnT2YYE7Jc bấtnNxEQtQr ngnT2YYE7Jờ t2Vsdrước hànhnNxEQtQr đnT2YYE7Jộng cnNxEQtQrủa MinT2YYE7Jnh Vỹ2Vsd, nNxEQtQrdù nT2YYE7Jcho hnNxEQtQrọ khôn2Vsdg bi2Vsdết chunNxEQtQryện 2Vsdgì đanT2YYE7Jng xnT2YYE7Jảy ra.

Một nNxEQtQrcô hầunT2YYE7J d2Vsdạn dnNxEQtQrĩ bư2Vsdớc đến,2Vsd vỗ2Vsd nh2Vsdẹ 2Vsdvào vnT2YYE7Jai anh2Vsd, nNxEQtQrnhưng mnT2YYE7Juốn n2Vsdgăn 2Vsdcản annT2YYE7Jh đnNxEQtQri qnNxEQtQruá giớ2Vsdi h2Vsdạn, đềnT2YYE7J phòngnT2YYE7J trườngnNxEQtQr hợpnT2YYE7J xấnNxEQtQru nhất.

“Thiếu nNxEQtQrgia, nT2YYE7Jđừng… cônT2YYE7J ấnT2YYE7Jy nNxEQtQrvẫn 2Vsdđang bấtnNxEQtQr tỉnhnT2YYE7J, nT2YYE7Jsẽ cónT2YYE7J nNxEQtQrán mnT2YYE7Jạng thậtnT2YYE7J đấy!”

Giọng cnNxEQtQrô 2Vsdta nNxEQtQrnhẹ nnT2YYE7Jhàng nhưnT2YYE7J đanT2YYE7Jng trnNxEQtQrấn anNxEQtQrn mộnNxEQtQrt conT2YYE7Jn th2Vsdú dnNxEQtQrữ, nNxEQtQrđôi nNxEQtQrvai đa2Vsdng ru2Vsdn lnT2YYE7Jên nhènNxEQtQr nhẹ.

Nhưng đápnT2YYE7J lạ2Vsdi 2Vsdsự lnNxEQtQro lắ2Vsdng và2Vsd tnNxEQtQrhận 2Vsdtrọng củnNxEQtQra c2Vsdô tanNxEQtQr, nNxEQtQrchỉ 2Vsdlà m2Vsdột nT2YYE7Jánh 2Vsdmắt nNxEQtQrsắc nhọn…nNxEQtQr MnNxEQtQrinh Vỹ2Vsd n2Vsdgoảnh mặtnNxEQtQr lạ2Vsdi, tr2Vsdừng mắ2Vsdt nhnNxEQtQrìn c2Vsdô ta2Vsd, gằnnT2YYE7J giọng.

“Biến đi…”2Vsd ĐnNxEQtQrôi mắnNxEQtQrt nT2YYE7Janh dờinNxEQtQr từ2Vsd c2Vsdô gnT2YYE7Jái 2Vsdkia nNxEQtQrsang ÁinNxEQtQr HnNxEQtQry, xe2Vsdm 2Vsdthử c2Vsdô cónT2YYE7J phnT2YYE7Jản ứngnT2YYE7J nà2Vsdo nNxEQtQrkhông, đ2Vsdôi nNxEQtQrmôi vẫnNxEQtQrn phát2Vsd r2Vsda tnT2YYE7Jừng t2Vsdừ mộtnNxEQtQr các2Vsdh nT2YYE7Jchậm rãi2Vsd, “…nT2YYE7J nhânnT2YYE7J nNxEQtQrtiện bảonT2YYE7J tấtnT2YYE7J cảnT2YYE7J nhữnnNxEQtQrg anNxEQtQri đnT2YYE7Jang cnNxEQtQró mặt2Vsd tnT2YYE7Jrong c2Vsdăn bnNxEQtQriệt 2Vsdthự nnNxEQtQrày lậpnT2YYE7J tức2Vsd rnNxEQtQra 2Vsdkhỏi đây.”

Ánh mắnT2YYE7Jt thốngnT2YYE7J tr2Vsdị và2Vsd nT2YYE7Juy qu2Vsdyền cnNxEQtQrủa nNxEQtQranh khinT2YYE7Jến nNxEQtQrcô nT2YYE7Jgái 2Vsdrợn người2Vsd, cônNxEQtQr nT2YYE7Jta cnNxEQtQrhỉ nT2YYE7Jbiết nhìn2Vsd nNxEQtQrngười cnT2YYE7Jon gái2Vsd đáng2Vsd thư2Vsdơng đa2Vsdng nNxEQtQrnằm gọnT2YYE7Jn trên2Vsd nNxEQtQrtay Mi2Vsdnh Vỹ2Vsd nT2YYE7Jvà chnT2YYE7Jông cnT2YYE7Jhênh giữanT2YYE7J hồnNxEQtQr nưnNxEQtQrớc mnT2YYE7Jênh mô2Vsdng nT2YYE7Jmà lắcnT2YYE7J đầunT2YYE7J ngnNxEQtQrán ngẩm…

Một lúcnNxEQtQr saunNxEQtQr, tiến2Vsdg nNxEQtQrbước chânNxEQtQrn vộinT2YYE7J v2Vsdã nnT2YYE7Jối 2Vsdnhau rnT2YYE7Ja khỏinT2YYE7J nT2YYE7Jcăn bnNxEQtQriệt thự.

Nhận th2Vsdấy tất2Vsd cnNxEQtQrả đãnT2YYE7J nT2YYE7Jra nT2YYE7Jkhỏi đây,2Vsd khô2Vsdng cònnT2YYE7J nT2YYE7Jai lnNxEQtQràm phiềnnT2YYE7J đến2Vsd mì2Vsdnh 2Vsdnữa, MnNxEQtQrinh VỹnT2YYE7J bắnT2YYE7Jt đầunT2YYE7J ti2Vsdếp tnNxEQtQrục nT2YYE7Jhạ tnNxEQtQrhấp tay.

Mực nướcnT2YYE7J bắtnT2YYE7J đnT2YYE7Jầu vượtnT2YYE7J qnNxEQtQruá g2Vsdiới hạnT2YYE7Jn, Mi2Vsdnh VỹnNxEQtQr nT2YYE7Jvẫn tiếnT2YYE7Jp nT2YYE7Jtục hạnT2YYE7J đô2Vsdi t2Vsday đanT2YYE7Jng nângnT2YYE7J ngườnT2YYE7Ji nNxEQtQrÁi HnNxEQtQry, annNxEQtQrh khônNxEQtQrng tinT2YYE7Jn nNxEQtQrlà cônNxEQtQr lạnT2YYE7Ji ngnNxEQtQroan cnNxEQtQrố đến2Vsd mứnT2YYE7Jc n2Vsdày được!

Tại snT2YYE7Jao nT2YYE7Jcô ấnNxEQtQry lạ2Vsdi nNxEQtQrtham gnNxEQtQria vàonT2YYE7J kếnT2YYE7J hoạnNxEQtQrch của2Vsd HạonT2YYE7J ThnT2YYE7Jần cơnT2YYE7J chứ?

Ban nT2YYE7Jđầu thnNxEQtQrực 2Vsdsự annNxEQtQrh nT2YYE7Jđã hoànNxEQtQrn 2Vsdtoàn nNxEQtQrrơi v2Vsdào bẫynT2YYE7J nT2YYE7Jdo Hạo2Vsd T2Vsdhần nNxEQtQrvà cô2Vsd đặt2Vsd ranNxEQtQr, nhnT2YYE7Jưng nT2YYE7Jsau ánNxEQtQrnh mắnT2YYE7Jt chứanNxEQtQr đnT2YYE7Jựng đầynNxEQtQr yêunNxEQtQr thươngnT2YYE7J mà2Vsd Hạo2Vsd Thầ2Vsdn đãnNxEQtQr nhìnNxEQtQrn c2Vsdô vừa2Vsd rồi,nT2YYE7J nNxEQtQranh cnNxEQtQró thểnNxEQtQr 2Vsdnhận địn2Vsdh đượnNxEQtQrc mọnNxEQtQri chuyệnT2YYE7Jn nNxEQtQrđang 2Vsddiễn rnNxEQtQra nT2YYE7Jvô 2Vsdcùng 2Vsdbất –2Vsd 2Vsdbình nNxEQtQr– thường!

Hơn c2Vsdả, nNxEQtQrkhi anNxEQtQrnh nT2YYE7Jôm 2VsdÁi 2VsdHy vàonNxEQtQr lò2Vsdng, nh2Vsdiệt độnNxEQtQr 2Vsdcơ tnT2YYE7Jhể c2Vsdô nNxEQtQrlại vnNxEQtQrô 2Vsdcùng nT2YYE7Jấm á2Vsdp, khônnNxEQtQrg quá2Vsd lnT2YYE7Jạnh cũnT2YYE7Jng không2Vsd nT2YYE7Jquá nóng.

Anh đã2Vsd nghnT2YYE7Jĩ đế2Vsdn trườn2Vsdg hợp2Vsd cnT2YYE7Jô nNxEQtQrngất nT2YYE7Jdo bịnNxEQtQr nNxEQtQrsay nắng2Vsd hnT2YYE7Joặc 2Vsdbị cảnT2YYE7Jm lạnh,nNxEQtQr n2Vsdhưng n2Vsdếu 2Vsdnhư vậynNxEQtQr thìnNxEQtQr tnNxEQtQrại sanNxEQtQro thân2Vsd nhiệt2Vsd v2Vsdô nT2YYE7Jvẫn ởnNxEQtQr mứnT2YYE7Jc bnT2YYE7Jình tnT2YYE7Jhường cnNxEQtQrơ chứ?

Có lẽnT2YYE7J 2Vsdcô đãnT2YYE7J khô2Vsdng để2Vsd nT2YYE7Jý, anT2YYE7Jnh nT2YYE7Jđã thửnNxEQtQr c2Vsdhạm nhẹnT2YYE7J nNxEQtQrvào gưnNxEQtQrơng mặnNxEQtQrt cnT2YYE7Jô nNxEQtQrnhư nT2YYE7Jmột h2Vsdành độ2Vsdng vô2Vsd tình2Vsd, nT2YYE7Jthực chấtnT2YYE7J mụnNxEQtQrc đích2Vsd cnNxEQtQrủa nNxEQtQranh lànNxEQtQr thửnNxEQtQr xenNxEQtQrm s2Vsduy đoánnNxEQtQr cnT2YYE7Jủa a2Vsdnh nT2YYE7Jlà đún2Vsdg ha2Vsdy sai…

Quả nNxEQtQrnhiên không2Vsd nNxEQtQrnằm ngonT2YYE7Jài nNxEQtQrdự đoán,nT2YYE7J 2Vsdbàn t2Vsday c2Vsdhạm nhẹnT2YYE7J vnT2YYE7Jào gưnT2YYE7Jơng mặtnNxEQtQr nNxEQtQrÁi nT2YYE7JHy nNxEQtQrđã lưunT2YYE7J 2Vsdlại mộtnNxEQtQr 2Vsdlớp p2Vsdhấn trannT2YYE7Jg điểmnNxEQtQr n2Vsdhạt… nT2YYE7Jrõ 2Vsdràng cnNxEQtQrô đãnT2YYE7J cốnT2YYE7J tìnnT2YYE7Jh t2Vsdrang đinT2YYE7Jểm chnNxEQtQro sắc2Vsd nT2YYE7Jmặt mìnT2YYE7Jnh nNxEQtQrtái x2Vsdanh nhằmnNxEQtQr thuậnT2YYE7Jn lợi2Vsd chnT2YYE7Jo nNxEQtQrkế hoạ2Vsdch ngấnT2YYE7Jt xỉu2Vsd tnT2YYE7Jrước nhànT2YYE7J an2Vsdh như2Vsd mộtnNxEQtQr sự2Vsd trùnnNxEQtQrg hợp.

Tại s2Vsdao nT2YYE7Jrõ ràng2Vsd Ái2Vsd nT2YYE7JHy knNxEQtQrhông hề2Vsd bất2Vsd tỉnh,2Vsd nNxEQtQrnhưng 2Vsdlại c2Vsdố tìnNxEQtQrnh nNxEQtQrgiả v2Vsdờ như2Vsd thế?

Cô chấp2Vsd nNxEQtQrnhận cộngnT2YYE7J t2Vsdác nNxEQtQrcùng 2VsdHạo Thầ2Vsdn vớinT2YYE7J lý2Vsd d2Vsdo vnNxEQtQrà mục2Vsd đích2Vsd gì?

Lòng MnT2YYE7Jinh VỹnT2YYE7J ngổnnNxEQtQr nT2YYE7Jngang 2Vsdbao nnNxEQtQrhiêu cnNxEQtQrâu nNxEQtQrhỏi cnNxEQtQrhưa đượcnT2YYE7J giảinT2YYE7J đáp,2Vsd nNxEQtQrnhưng 2Vsdanh đanT2YYE7Jng cố2Vsd nNxEQtQrý nT2YYE7Jvạch nT2YYE7Jtrần nT2YYE7Jkế hoạchnNxEQtQr củanT2YYE7J cô.

Mặc kệnNxEQtQr chnT2YYE7Jo nNxEQtQrcả nnT2YYE7Jgười cônT2YYE7J 2Vsdđã honNxEQtQràn toà2Vsdn bnNxEQtQrị dìmnNxEQtQr dưới2Vsd mặt2Vsd nước,2Vsd 2Vsdngười 2Vsdcon gáinT2YYE7J t2Vsdrên nNxEQtQrtay nT2YYE7Janh vẫn2Vsd kh2Vsdông hề2Vsd nNxEQtQrcó ý2Vsd địnhnNxEQtQr nNxEQtQrtự c2Vsdứu thonT2YYE7Ját chínnNxEQtQrh mình.

Ái HnT2YYE7Jy c2Vsdố 2Vsdgắng nínT2YYE7Jn th2Vsdở, mặnT2YYE7Jc kệ2Vsd lồngnNxEQtQr ngựnT2YYE7Jc khónNxEQtQr thởnNxEQtQr nT2YYE7Jđến nNxEQtQrmức 2Vsdnhư muốn2Vsd nnNxEQtQrổ tung.

Sao đột2Vsd nhi2Vsdên cnT2YYE7Jô lại2Vsd nnNxEQtQrhớ đến2Vsd k2Vsdhoảnh kh2Vsdắc nT2YYE7Jlần đnT2YYE7Jầu tiênnT2YYE7J nT2YYE7Jbị anT2YYE7Jnh dìnT2YYE7Jm xuốngnT2YYE7J nước2Vsd thếnNxEQtQr này?

Cảm giánT2YYE7Jc giốngnNxEQtQr nT2YYE7Jhệt nhưnT2YYE7J nT2YYE7Jkhi nNxEQtQrđó, chỉnT2YYE7J khánT2YYE7Jc nNxEQtQrở cnNxEQtQrhỗ c2Vsdô khônnT2YYE7Jg h2Vsdề tnT2YYE7Jỏ bấnT2YYE7Jt cứnT2YYE7J hànNxEQtQrnh động2Vsd nànNxEQtQro gọi2Vsd là2Vsd pnNxEQtQrhản k2Vsdháng cả.

Trái tnNxEQtQrim ch2Vsdất 2Vsdchứa đầy2Vsd tnT2YYE7Jhù hnNxEQtQrận củ2Vsda cônT2YYE7J chợtnNxEQtQr thắtnNxEQtQr lnNxEQtQrại… 2Vsdanh tnT2YYE7Jhật sựnNxEQtQr cnT2YYE7Jó nT2YYE7Jý định2Vsd gnNxEQtQriết cônT2YYE7J sao?

Nhưng cnT2YYE7Jũng kh2Vsdông qu2Vsdan trọnnNxEQtQrg, nNxEQtQrsống 2Vsdhay nT2YYE7Jchết đốnNxEQtQri 2Vsdvới cnT2YYE7Jô đ2Vsdều nNxEQtQrnhư n2Vsdhau cnNxEQtQrả thôi.

Cố gắnnT2YYE7Jg ní2Vsdn 2Vsdthở d2Vsdù chnT2YYE7Jo r2Vsdất khnNxEQtQró chịu2Vsd, ÁnT2YYE7Ji 2VsdHy vẫnnNxEQtQr khônnT2YYE7Jg tànT2YYE7Ji nào2Vsd kiểmnT2YYE7J snNxEQtQroát đư2Vsdợc snNxEQtQrắc mặt2Vsd c2Vsdủa mình.

Hàng nNxEQtQrlông m2Vsdày nT2YYE7Jdài thanNxEQtQrnh t2Vsdú cnT2YYE7Jứ nhnT2YYE7Jíu dầnT2YYE7Jn nNxEQtQrlại, đôi2Vsd mônT2YYE7Ji c2Vsdũng mnNxEQtQrím cnT2YYE7Jhặt, cảnNxEQtQr ngườinNxEQtQr nNxEQtQrcô cnT2YYE7Jứ cựnT2YYE7Ja quậy2Vsd khôngnT2YYE7J ngừng.

Minh nNxEQtQrVỹ 2Vsdnhắm mắnT2YYE7Jt nNxEQtQrlại, nNxEQtQranh khônnNxEQtQrg munT2YYE7Jốn t2Vsdrông t2Vsdhấy nT2YYE7Jcô nnNxEQtQrhư th2Vsdế nà2Vsdy, lạinT2YYE7J càng2Vsd knT2YYE7Jhông mnT2YYE7Juốn thấy2Vsd chí2Vsdnh m2Vsdình đã2Vsd lnT2YYE7Jà ngườinNxEQtQr khiếnnT2YYE7J cnT2YYE7Jô t2Vsdrở n2Vsdên nh2Vsdư thế.

Đến lúnNxEQtQrc nNxEQtQrkhông nT2YYE7Jthể chịnNxEQtQru đựngnNxEQtQr nT2YYE7Jđược nữnT2YYE7Ja, annT2YYE7Jh knNxEQtQréo nT2YYE7Jnhanh người2Vsd cnNxEQtQrô lên,2Vsd nNxEQtQrôm thậnNxEQtQrt cnT2YYE7Jhặt vàonNxEQtQr lòng.

Cả ÁinT2YYE7J HnNxEQtQry cũnT2YYE7Jng nNxEQtQrho thnNxEQtQrành tiếng,nNxEQtQr thnT2YYE7Jở gấpnNxEQtQr gá2Vsdp knT2YYE7Jhi nNxEQtQrhô hấpnT2YYE7J đượcnNxEQtQr hoạtnT2YYE7J động2Vsd trnNxEQtQrở lại.

Anh thunT2YYE7Ja rồi…

Không nNxEQtQrthể nànT2YYE7Jo 2Vsdthắng đượcnT2YYE7J snT2YYE7Jự ươnT2YYE7Jng bướng2Vsd vànT2YYE7J cốnT2YYE7J chấ2Vsdp cnNxEQtQrủa nT2YYE7Jcô… vố2Vsdn dĩnT2YYE7J t2Vsdừ trnNxEQtQrước đế2Vsdn giờnNxEQtQr đãnNxEQtQr lnT2YYE7Jà n2Vsdhư vậy.

Thà rnT2YYE7Jằng cônT2YYE7J đnNxEQtQrừng x2Vsduất hinNxEQtQrện nNxEQtQrthêm lầ2Vsdn nnNxEQtQrữa trước2Vsd mnT2YYE7Jắt anNxEQtQrnh, nT2YYE7Jthì 2Vsdnỗi đa2Vsdu nT2YYE7Jnăm xưnNxEQtQra nNxEQtQrđã khônNxEQtQrng 2Vsdđược nNxEQtQrkhơi dậnNxEQtQry, mạnh2Vsd nT2YYE7Jmẽ v2Vsdà 2Vsdđau đnNxEQtQrớn gnT2YYE7Jấp đôi.

Khoảnh khắcnNxEQtQr nT2YYE7Jnhìn tnT2YYE7Jhấy c2Vsdô tronNxEQtQrng tnT2YYE7Jầm mắt,nNxEQtQr nT2YYE7JMinh VỹnNxEQtQr thnNxEQtQrực sựnNxEQtQr cảm2Vsd th2Vsdấy hạn2Vsdh ph2Vsdúc đếnnT2YYE7J mứnT2YYE7Jc kh2Vsdông th2Vsdể nónT2YYE7Ji t2Vsdhành lờnT2YYE7Ji, cnNxEQtQrả nT2YYE7Jbầu tnNxEQtQrrời đe2Vsdn nNxEQtQrtối nhnNxEQtQrư đượcnT2YYE7J nT2YYE7Jánh nT2YYE7Jsáng cnNxEQtQrhiếu rọi…

Hạnh phnNxEQtQrúc đ2Vsdó c2Vsdhưa kéonNxEQtQr dàinNxEQtQr nhưnT2YYE7J 2Vsdmong mnT2YYE7Juốn, t2Vsdhì tráinNxEQtQr tnNxEQtQrim 2Vsdanh lạinT2YYE7J 2Vsdnhư bậnT2YYE7Jt má2Vsdu kh2Vsdi nhậnnT2YYE7J r2Vsda sự2Vsd nNxEQtQrthật vềnT2YYE7J sựnT2YYE7J nT2YYE7Jcó mặtnT2YYE7J củnNxEQtQra cô.

Cô trởnNxEQtQr vnNxEQtQrề bênnNxEQtQr annNxEQtQrh… chỉnT2YYE7J đnNxEQtQrể thựcnT2YYE7J hiệ2Vsdn mộtnNxEQtQr âm2Vsd nNxEQtQrmưu được2Vsd sắpnT2YYE7J đặt2Vsd sẵnT2YYE7Jn nT2YYE7Jtừ trước,nNxEQtQr đau2Vsd đớnnT2YYE7J thật!

Khuôn nNxEQtQrmặt nNxEQtQranh gụcnT2YYE7J vnNxEQtQrào nT2YYE7Jthân 2Vsdngười nT2YYE7Jmát lạnT2YYE7Jnh củanT2YYE7J nNxEQtQrÁi Hy2Vsd, ha2Vsdi 2Vsdbàn t2Vsdai siếnNxEQtQrt cnNxEQtQrhặt lạinNxEQtQr 2Vsdđang runNxEQtQrn lê2Vsdn khôn2Vsdg ngừng.

Anh phả2Vsdi làm2Vsd sa2Vsdo đây?

Phải nT2YYE7Jxem c2Vsdô lànNxEQtQr mộtnT2YYE7J nnNxEQtQrgười 2Vsdmuốn hãmnT2YYE7J h2Vsdại mìnhnT2YYE7J, hanNxEQtQry lànNxEQtQr mặnNxEQtQrc nT2YYE7Jkệ nT2YYE7Jmọi 2Vsdthứ, tiếpnT2YYE7J nNxEQtQrtục nT2YYE7Jyêu thươngnT2YYE7J nT2YYE7Jcô hếtnT2YYE7J mực?

Khung cảnhnNxEQtQr nT2YYE7Jim lặnT2YYE7Jng đếnT2YYE7Jn mứcnT2YYE7J đángnT2YYE7J sợ2Vsd, đ2Vsdôi mắtnT2YYE7J t2Vsdo c2Vsdafe sữnNxEQtQra đãnT2YYE7J và2Vsd đnNxEQtQrang nT2YYE7Jmở tnNxEQtQro nT2YYE7Jnhìn MinnNxEQtQrh VnNxEQtQrỹ khônT2YYE7Jng cảmnT2YYE7J xúc.

Bàn tanT2YYE7Jy mềm2Vsd mạnNxEQtQri từ2Vsd tnT2YYE7Jừ đẩynT2YYE7J nhnNxEQtQrẹ 2Vsdngười annT2YYE7Jh ranNxEQtQr. ÁinT2YYE7J HnNxEQtQry đứnnNxEQtQrg nT2YYE7Jdậy, á2Vsdnh nNxEQtQrmắt 2Vsdvẫn khnNxEQtQrông rờnT2YYE7Ji khỏ2Vsdi gươnT2YYE7Jng nT2YYE7Jmặt qnT2YYE7Juen thuộcnT2YYE7J m2Vsdà cônT2YYE7J đã2Vsd từnnNxEQtQrg nNxEQtQrhết mựnNxEQtQrc yênNxEQtQru thương.

Mọi chuyệnnNxEQtQr đãnNxEQtQr đnT2YYE7Jến mức2Vsd này,nT2YYE7J thìnT2YYE7J nNxEQtQrcô knT2YYE7Jhông cò2Vsdn nNxEQtQrlý dnT2YYE7Jo nNxEQtQrnào đểnT2YYE7J đóng2Vsd kịchnNxEQtQr nữa2Vsd, nT2YYE7Jdù nNxEQtQrsao 2Vsdanh nT2YYE7Jcũng biết2Vsd nT2YYE7Jrõ cnNxEQtQrô đ2Vsdã nNxEQtQrvà đanT2YYE7Jng lnNxEQtQràm g2Vsdì rồi.

Cô đưanNxEQtQr mộtnNxEQtQr tanNxEQtQry vnT2YYE7Jề phnNxEQtQría a2Vsdnh, nNxEQtQrnhư muốnnT2YYE7J đỡnT2YYE7J 2Vsdanh đứngnNxEQtQr dậy.nT2YYE7J NhưngnT2YYE7J nT2YYE7Jsự phảnnNxEQtQr 2Vsdhồi từnT2YYE7J 2Vsdanh khnNxEQtQrông được2Vsd nNxEQtQrnhư ýnNxEQtQr cônNxEQtQr mnNxEQtQrong muốn,2Vsd MnNxEQtQrinh VnNxEQtQrỹ chnT2YYE7Jỉ ngẩnNxEQtQrn ngưnNxEQtQrời nnNxEQtQrhìn nT2YYE7Jcô, khônNxEQtQrng nT2YYE7Jhề 2Vsdcó bấtnT2YYE7J knNxEQtQrỳ hànNxEQtQrnh 2Vsdđộng nào2Vsd khác.

Ái HnNxEQtQry d2Vsdạn dĩ2Vsd nNxEQtQrđưa tnNxEQtQray chủ2Vsd đ2Vsdộng nắm2Vsd l2Vsdấy tanNxEQtQry anh2Vsd, rồnT2YYE7Ji d2Vsdùng chúnNxEQtQrt sứcnNxEQtQr lnNxEQtQrực nNxEQtQrnhỏ b2Vsdé knNxEQtQréo nT2YYE7Janh 2Vsdgượng dậy.

“Nói đi…”nT2YYE7J MinnNxEQtQrh VỹnT2YYE7J cấ2Vsdt giọnnNxEQtQrg trầnT2YYE7Jm khàn2Vsd, nNxEQtQrnheo mnT2YYE7Jắt nNxEQtQrnhìn cônT2YYE7J, “2Vsd… e2Vsdm tr2Vsdở vềnNxEQtQr vớinNxEQtQr l2Vsdý nNxEQtQrdo gì?”

Trước 2Vsdcâu hỏ2Vsdi nnT2YYE7Jghi hoặcnT2YYE7J 2Vsdcủa annNxEQtQrh, nNxEQtQrcô nNxEQtQrlại hoànT2YYE7Jn tonNxEQtQràn 2Vsddửng dư2Vsdng, tinNxEQtQrếp tnT2YYE7Jục nNxEQtQrkéo annT2YYE7Jh đứnT2YYE7Jng lên.

Thật sự…nNxEQtQr 2Vsdcô trởnT2YYE7J vềnT2YYE7J và2Vsd phải2Vsd gnNxEQtQriả 2Vsdvờ dànnT2YYE7J dựngnNxEQtQr mộtnT2YYE7J mànT2YYE7Jn kị2Vsdch địnhnT2YYE7J sẵnnT2YYE7J n2Vsdhư thếnNxEQtQr lnT2YYE7Jà đểnT2YYE7J lnNxEQtQràm gì?

Đứng đốinT2YYE7J dnT2YYE7Jiện vớnT2YYE7Ji ÁinNxEQtQr 2VsdHy, MinnT2YYE7Jh VỹnNxEQtQr vnT2YYE7Jẫn knT2YYE7Jhông tnT2YYE7Jhể k2Vsdhông 2Vsdthắc mnNxEQtQrắc, nT2YYE7Jbởi tấtnNxEQtQr cảnNxEQtQr nhữngnT2YYE7J gìnT2YYE7J đnNxEQtQrã vànNxEQtQr đnNxEQtQrang diễnnT2YYE7J nT2YYE7Jra khinT2YYE7Jến 2Vsdanh khônNxEQtQrng thonNxEQtQrát k2Vsdhỏi nNxEQtQrbàng hoàng.

Cô 2Vsdvẫn 2Vsdphớt l2Vsdờ câunT2YYE7J nT2YYE7Jhỏi của2Vsd annT2YYE7Jh, bnNxEQtQràn tnNxEQtQray đỡnT2YYE7J a2Vsdnh đứngnT2YYE7J dnNxEQtQrậy nhưnNxEQtQr ch2Vsdưa nNxEQtQrmuốn buôngnT2YYE7J, vẫnNxEQtQrn siếtnNxEQtQr lạnT2YYE7Ji thnNxEQtQrật chặt.

“Anh vẫnnT2YYE7J sốngnT2YYE7J tốt…nT2YYE7J phnNxEQtQrải không?”

Chất gnT2YYE7Jiọng tnT2YYE7Jrong tnNxEQtQrhanh cấtnT2YYE7J lnT2YYE7Jên, nT2YYE7Jnhẹ nhànnT2YYE7Jg nnT2YYE7Jhư lnNxEQtQràn gi2Vsdó thnT2YYE7Joáng qnT2YYE7Jua, nhnT2YYE7Jưng lnT2YYE7Jại v2Vsdang vọnNxEQtQrng dư2Vsd âmnNxEQtQr cnNxEQtQrủa ânNxEQtQrm vực2Vsd quenNxEQtQrn thuộc.

Đã banT2YYE7Jo lâunT2YYE7J rồinNxEQtQr nT2YYE7Janh mớinNxEQtQr nT2YYE7Jlại đượcnNxEQtQr nT2YYE7Jnghe thnNxEQtQrấy giọngnNxEQtQr nnNxEQtQrói này?

Cả ngườinNxEQtQr nT2YYE7JMinh 2VsdVỹ 2Vsdnhư b2Vsdị đnT2YYE7Jông cứng,2Vsd annT2YYE7Jh nhìnnNxEQtQr cnT2YYE7Jô nnT2YYE7Jgỡ ngànnNxEQtQrg, đá2Vsdy mắtnT2YYE7J ánT2YYE7Jnh lênT2YYE7Jn những2Vsd x2Vsdót xnNxEQtQra và2Vsd nT2YYE7Jđau đớn.

Cô nT2YYE7Jnghĩ an2Vsdh 2Vsdcó t2Vsdhể sốngnNxEQtQr nNxEQtQrtốt nNxEQtQrkhi knT2YYE7Jhông cónNxEQtQr nNxEQtQrcô sao?

“Dĩ nhiênT2YYE7Jn nT2YYE7Jlà 2Vsdkhông.” M2Vsdinh Vỹ2Vsd đáp,2Vsd đôi2Vsd mắtnT2YYE7J a2Vsdnh nhắmnT2YYE7J h2Vsdờ lạinNxEQtQr, c2Vsdố gắnT2YYE7Jng khô2Vsdng thnT2YYE7Jở hắtnNxEQtQr r2Vsda… 2Vsdanh đan2Vsdg mấnNxEQtQrt bìnnT2YYE7Jh tĩnNxEQtQrnh. “2VsdEm knT2YYE7Jhông nNxEQtQrcần 2Vsdphải nNxEQtQrbận tâmnNxEQtQr, vậynT2YYE7J nT2YYE7Jcòn enT2YYE7Jm? Bốn2Vsd nămnT2YYE7J qnNxEQtQrua nT2YYE7Jem đã2Vsd ởnT2YYE7J đ2Vsdâu, nNxEQtQrđã làmnT2YYE7J nT2YYE7Jgì và…”

Anh nT2YYE7Jbỏ lửng2Vsd câunNxEQtQr hỏi,2Vsd mímnNxEQtQr 2Vsdmôi t2Vsdhật 2Vsdchặt, nnT2YYE7Jhư nT2YYE7Jđang nNxEQtQrkìm chnNxEQtQrế v2Vsdì khôngnNxEQtQr nT2YYE7Jmuốn kínT2YYE7Jch độnT2YYE7Jng trướcnT2YYE7J mặt2Vsd cô.

Bao 2Vsdnăm qnT2YYE7Jua, a2Vsdnh đã2Vsd trưởnnT2YYE7Jg 2Vsdthành vnT2YYE7Jà ch2Vsdững chạc2Vsd hơnnNxEQtQr 2Vsdrất nhiều,nNxEQtQr nT2YYE7Jdù ch2Vsdo n2Vsdgày xưanT2YYE7J anT2YYE7Jnh vốnT2YYE7Jn dĩnT2YYE7J đãnNxEQtQr rấnT2YYE7Jt h2Vsdoàn hnNxEQtQrảo tron2Vsdg l2Vsdối snNxEQtQruy ngnNxEQtQrhĩ nNxEQtQrlinh ho2Vsdạt rồi.

Nhưng b2Vsdây giờ,nT2YYE7J nNxEQtQranh hnNxEQtQrọc đượcnT2YYE7J cáchnNxEQtQr tựnT2YYE7J khốn2Vsdg c2Vsdhế bảnnT2YYE7J thânnT2YYE7J, khônnNxEQtQrg đểnT2YYE7J bấtnNxEQtQr cứnT2YYE7J hànT2YYE7Jnh độngnNxEQtQr s2Vsdơ xuất2Vsd nnNxEQtQrào nT2YYE7Jxảy r2Vsda cả…nNxEQtQr vì2Vsd chnNxEQtQrỉ nhưnT2YYE7J thnNxEQtQrế, a2Vsdnh mớinT2YYE7J th2Vsdoát kh2Vsdỏi nT2YYE7Jnhững nNxEQtQrý nnT2YYE7Jghĩ đinNxEQtQrên rnNxEQtQrồ luônnNxEQtQr nNxEQtQrvây 2Vsdquanh nNxEQtQrtrí 2Vsdóc khnNxEQtQri đánnT2YYE7Jh mấnNxEQtQrt cô.

Ái 2VsdHy l2Vsdại tiếpnT2YYE7J nT2YYE7Jtục chơinNxEQtQr nT2YYE7Jtrò câm2Vsd lặn2Vsdg, 2Vsdcô đnT2YYE7Jưa đônT2YYE7Ji mắt2Vsd tnT2YYE7Jrong s2Vsdáng v2Vsdà n2Vsdét mặtnNxEQtQr dịunNxEQtQr dàng2Vsd nh2Vsdìn anh.

Bàn 2Vsdtay cônT2YYE7J chợnNxEQtQrt nNxEQtQrgiằng mnT2YYE7Jạnh r2Vsda khỏnNxEQtQri bà2Vsdn ta2Vsdy tnT2YYE7Jo lớnT2YYE7Jn cnT2YYE7Jủa ngườinT2YYE7J đốinNxEQtQr diện.nT2YYE7J KhnT2YYE7Jông nNxEQtQrđể bnNxEQtQràn tanNxEQtQry nT2YYE7Jmình trốn2Vsdg rỗngnT2YYE7J trnNxEQtQrong nT2YYE7Jkhông k2Vsdhí, c2Vsdô lại2Vsd nNxEQtQrvòng ta2Vsdy 2Vsdôm ngannNxEQtQrg 2Vsdthắt lưngnNxEQtQr a2Vsdnh, thậtnNxEQtQr nNxEQtQrnhẹ nhànT2YYE7Jng và2Vsd ấ2Vsdm áp…

Cõi 2Vsdlòng MinNxEQtQrnh VỹnNxEQtQr ch2Vsdợt cảmnT2YYE7J thnT2YYE7Jấy nT2YYE7Jthật dễnT2YYE7J cnNxEQtQrhịu, cnNxEQtQrái cnNxEQtQrảm nNxEQtQrgiác hạnh2Vsd ph2Vsdúc m2Vsdà tưởng2Vsd chừngnNxEQtQr anNxEQtQrnh 2Vsdsẽ nT2YYE7Jđánh mấtnNxEQtQr 2Vsdmãi mãinNxEQtQr 2Vsdnay lạinNxEQtQr trnT2YYE7Jở về,2Vsd lấn2Vsd chnT2YYE7Jiếm hoànT2YYE7Jn tnNxEQtQroàn cảm2Vsd nT2YYE7Jgiác cnT2YYE7Jủa cơnNxEQtQr thể.

Thuận t2Vsday, nT2YYE7Janh từ2Vsd từ2Vsd đưa2Vsd nT2YYE7Jhai nT2YYE7Jtay lên,2Vsd vòngnNxEQtQr 2Vsdqua nnNxEQtQrgang nnT2YYE7Jgười cnNxEQtQrô, 2Vsdnhư thểnT2YYE7J m2Vsduốn đápnT2YYE7J 2Vsdlại 2Vsdcái ô2Vsdm tìn2Vsdh 2Vsdcảm từnT2YYE7J phí2Vsda b2Vsdên kia.

“Sống khô2Vsdng tốt…”

Một c2Vsdâu nóinNxEQtQr nT2YYE7Jlấp lử2Vsdng v2Vsdang lênnT2YYE7J, hành2Vsd độngnT2YYE7J củanT2YYE7J MinnNxEQtQrh nT2YYE7JVỹ dừ2Vsdng lnT2YYE7Jại, annNxEQtQrh nNxEQtQrvẫn chnT2YYE7Jưa nNxEQtQrhoàn thànhnNxEQtQr độngnNxEQtQr 2Vsdtác 2Vsdôm nT2YYE7Jcô và2Vsdo lòng.

“Sống nNxEQtQrtốt đưnT2YYE7Jợc nNxEQtQrsao? nNxEQtQrKhi knNxEQtQrẻ đãnT2YYE7J nNxEQtQrgiết gnNxEQtQria đình2Vsd tôi2Vsd nNxEQtQrvẫn cnNxEQtQròn sống?”

Ngay cnNxEQtQrả đnNxEQtQrầu ng2Vsdón tnNxEQtQray c2Vsdũng tênNxEQtQr 2Vsdcứng, đôinNxEQtQr mnNxEQtQrắt MinNxEQtQrnh VỹnT2YYE7J đang2Vsd dần2Vsd đánhnT2YYE7J m2Vsdất tầ2Vsdm nh2Vsdìn… 2Vsdanh đã2Vsd c2Vsdó thnT2YYE7Jể đonNxEQtQrán nT2YYE7Jra phầnnNxEQtQr nànNxEQtQro nhữngnNxEQtQr gnNxEQtQrì đnNxEQtQrang xnT2YYE7Jảy r2Vsda rồi…

Không đểnT2YYE7J anT2YYE7Jnh kịp2Vsd nNxEQtQrđịnh thầnNxEQtQrn, Á2Vsdi H2Vsdy d2Vsdùng tanT2YYE7Jy nNxEQtQrđẩy người2Vsd annT2YYE7Jh nT2YYE7Jra x2Vsda knNxEQtQrhỏi mìnnT2YYE7Jh, tiếp2Vsd tụnNxEQtQrc dùnnNxEQtQrg lựcnT2YYE7J nT2YYE7Jđẩy 2Vsdmạnh nNxEQtQranh th2Vsdêm mộtnNxEQtQr lầnNxEQtQrn nữnNxEQtQra về2Vsd phínNxEQtQra bể2Vsd bơi.

Mọi việcnT2YYE7J nNxEQtQrxảy nNxEQtQrra nT2YYE7Jquá nnT2YYE7Jhanh, nT2YYE7Jcả ngưnT2YYE7Jời nNxEQtQrMinh VỹnNxEQtQr rnNxEQtQrơi 2Vsdtự dnNxEQtQro tnNxEQtQrheo q2Vsduán tínhnT2YYE7J, bỗng2Vsd ch2Vsdốc mọ2Vsdi hànNxEQtQrnh động2Vsd xu2Vsdng nT2YYE7Jquanh nnT2YYE7Jhư đanT2YYE7Jng chậ2Vsdm dầnNxEQtQrn, chậmnT2YYE7J dần…

“Tôi nT2YYE7Jtrở về…nNxEQtQr nNxEQtQrlà để2Vsd gnT2YYE7Jiết anh!”

Câu nói2Vsd tànnNxEQtQr n2Vsdhẫn đ2Vsdược phánNxEQtQrt 2Vsdngôn ngnNxEQtQrang nT2YYE7Jtàng, ÁnNxEQtQri HnT2YYE7Jy ngẩng2Vsd cnNxEQtQrao mặnNxEQtQrt, đôinT2YYE7J mnT2YYE7Jôi xnT2YYE7Jinh xinT2YYE7Jnh được2Vsd tô2Vsd sonNxEQtQrn 2Vsdđen nhạ2Vsdt nhếnNxEQtQrch 2Vsdlên, 2Vsdmột 2Vsdnụ cườinNxEQtQr nNxEQtQrnửa miệng2Vsd đượcnNxEQtQr hình2Vsd thà2Vsdnh nT2YYE7Jmột các2Vsdh hoànnNxEQtQr chỉnT2YYE7Jnh vnT2YYE7Jà rõ2Vsd rệt.

Đây là2Vsd lần2Vsd đầu2Vsd tiê2Vsdn tr2Vsdong nNxEQtQrđời… cônNxEQtQr nở2Vsd nnNxEQtQrụ cưnNxEQtQrời đó!!

Chap 48

Xin lỗi

Ngày tắnT2YYE7Jt nắnNxEQtQrng, lộn2Vsdg gió…

Thiếu nnT2YYE7Jữ nNxEQtQrtrong 2Vsdchiếc v2Vsdáy đenT2YYE7Jn đangnNxEQtQr đứngnNxEQtQr c2Vsdạnh bể2Vsd b2Vsdơi tro2Vsdng nT2YYE7Jngôi bnNxEQtQriệt nNxEQtQrthự ho2Vsda lệ…

Ái HnT2YYE7Jy dánnNxEQtQr chặt2Vsd tầ2Vsdm nhìnT2YYE7Jn vàonNxEQtQr Mi2Vsdnh Vỹ,2Vsd b2Vsdàn ta2Vsdy nhnNxEQtQrỏ nhắnNxEQtQrn t2Vsdừ nNxEQtQrtừ đư2Vsda l2Vsdên, nnT2YYE7Jắm lấ2Vsdy nT2YYE7Jsợi dây2Vsd ch2Vsduyền 2Vsdở cổ,nT2YYE7J nhẹnT2YYE7J nNxEQtQrnhàng cởinNxEQtQr bỏnNxEQtQr nT2YYE7Jnó ra.

Cô qunT2YYE7Jẳng sợi2Vsd nT2YYE7Jdây mộtnNxEQtQr cnT2YYE7Jách tnNxEQtQrhản nhnT2YYE7Jiên, 2Vsdchỉ nNxEQtQrgiữ lấ2Vsdy chiếnT2YYE7Jc mặt2Vsd dâ2Vsdy chnNxEQtQruyền hnNxEQtQrình hộp2Vsd trònNxEQtQrn, m2Vsdở nắpnT2YYE7J nT2YYE7Jvà lấnNxEQtQry t2Vsdừ đónNxEQtQr mộnNxEQtQrt thứnT2YYE7J c2Vsdực knT2YYE7Jỳ nhnT2YYE7Jỏ bé.

Đôi mắt2Vsd cnT2YYE7Jô vnT2YYE7Jẫn nhìn2Vsd vềnT2YYE7J ph2Vsdía M2Vsdinh Vỹ,2Vsd nNxEQtQranh đãnNxEQtQr nhannNxEQtQrh c2Vsdhóng ngnNxEQtQroi lênT2YYE7Jn mặtnT2YYE7J nNxEQtQrnước sanNxEQtQru khnT2YYE7Ji bịnNxEQtQr cô2Vsd bấtnNxEQtQr ngờnNxEQtQr nNxEQtQrđẩy xunT2YYE7Jống hồ.

Cả ngườinT2YYE7J Min2Vsdh VỹnT2YYE7J ướtnT2YYE7J sũngnT2YYE7J, nNxEQtQranh đnNxEQtQrưa nT2YYE7Jtay 2Vsdvuốt nT2YYE7Jmặt, gươ2Vsdng mặtnT2YYE7J vnNxEQtQrẫn lưnNxEQtQru 2Vsddấu lạinT2YYE7J nNxEQtQrsự ngạc2Vsd nhnNxEQtQriên nT2YYE7Jvà đaunNxEQtQr đớn.

Cuối cùng…nT2YYE7J an2Vsdh nT2YYE7Jđã biếnT2YYE7Jt nT2YYE7Jđược nT2YYE7Jlý nNxEQtQrdo vìnT2YYE7J 2Vsdsao nNxEQtQrcô trởnT2YYE7J nNxEQtQrvề, nNxEQtQrvà nNxEQtQrtại sa2Vsdo cônNxEQtQr lại2Vsd nT2YYE7Jtham gi2Vsda v2Vsdào cáinNxEQtQr vởnT2YYE7J nNxEQtQrkịch knT2YYE7Jhông honT2YYE7Jàn chỉnhnNxEQtQr đó.

Cô c2Vsdho 2Vsdrằng anT2YYE7Jnh nT2YYE7Jlà 2Vsdngười ginT2YYE7Jết ginNxEQtQra nNxEQtQrđình nNxEQtQrcô ư?

Thì 2Vsdra tronnNxEQtQrg 2Vsdlòng nNxEQtQrcô, nNxEQtQrvị tr2Vsdí củanT2YYE7J a2Vsdnh là2Vsd 2Vsdnhư thếnT2YYE7J –nNxEQtQr nNxEQtQrlà mộtnT2YYE7J kẻnT2YYE7J sánT2YYE7Jt nNxEQtQrnhân khônnT2YYE7Jg hơ2Vsdn khônNxEQtQrng kém.

Đáy mnT2YYE7Jắt tnT2YYE7Jrở n2Vsdên nT2YYE7Jthật ưunT2YYE7J thương,2Vsd a2Vsdnh nNxEQtQrchỉ nT2YYE7Jđứng yênnT2YYE7J nNxEQtQrđối mnT2YYE7Jặt 2Vsdvới c2Vsdô, khônnT2YYE7Jg n2Vsdói t2Vsdhêm nNxEQtQrbất cứnT2YYE7J điềunNxEQtQr 2Vsdgì cả.

Ánh mặnNxEQtQrt trnNxEQtQrời nNxEQtQrsáng chó2Vsdi đã2Vsd ngừ2Vsdng 2Vsdđem đếnnNxEQtQr nhữnNxEQtQrng vạt2Vsd nắ2Vsdng ấmnNxEQtQr ápnT2YYE7J, nhưnNxEQtQrng lại2Vsd nT2YYE7Jmang đếnNxEQtQrn ánhnNxEQtQr nNxEQtQrsáng bấnNxEQtQrt tậnT2YYE7Jn chinNxEQtQrếu sángnT2YYE7J nT2YYE7Jkhuôn mặt2Vsd anh…

Và nT2YYE7Jmột bê2Vsdn mắtnT2YYE7J nNxEQtQrđang sở2Vsd 2Vsdhữu mnNxEQtQràu hnT2YYE7Jổ pnNxEQtQrhách đang2Vsd sángnNxEQtQr rực,nNxEQtQr vànNxEQtQr bênT2YYE7Jn cònnNxEQtQr lạinT2YYE7J vẫnnNxEQtQr lànNxEQtQr màu2Vsd đennNxEQtQr thuầnnT2YYE7J tnT2YYE7Juý củanNxEQtQr kí2Vsdnh ápnNxEQtQr tròng.

Có lẽ2Vsd khnNxEQtQri nnNxEQtQrgã xnT2YYE7Juống nước,nT2YYE7J mộtnNxEQtQr bnNxEQtQrên nT2YYE7Jkính 2Vsdáp nT2YYE7Jtròng đãnT2YYE7J 2Vsdrơi rnT2YYE7Ja, v2Vsdà giờnNxEQtQr đnNxEQtQrây lạnT2YYE7Ji 2Vsdkhiến annT2YYE7Jh đốinNxEQtQr dinNxEQtQrện với2Vsd cô2Vsd bằngnT2YYE7J đôinT2YYE7J nNxEQtQrmắt nT2YYE7Jngày xnNxEQtQrưa đ2Vsdã từnT2YYE7Jng 2Vsdlà thứnNxEQtQr cô2Vsd ynNxEQtQrêu tnT2YYE7Jhích nhất.

Từ 2Vsdphía đốinT2YYE7J dinNxEQtQrện, đôinT2YYE7J mắt2Vsd 2VsdÁi nNxEQtQrHy vẫnnNxEQtQr nhìnnT2YYE7J đnNxEQtQrăm đăm&nbnNxEQtQrsp; nNxEQtQrvề pnT2YYE7Jhía MnNxEQtQrinh Vỹ,nNxEQtQr vô2Vsd hnNxEQtQrồn nhưng2Vsd 2Vsdlại 2Vsdchú mụcnT2YYE7J vnT2YYE7Jào đôinNxEQtQr mắtnNxEQtQr anh.

Sống mũinT2YYE7J nT2YYE7Jcô bắtnT2YYE7J đầu2Vsd cảnT2YYE7Jm thấnT2YYE7Jy canNxEQtQry nT2YYE7Jcay, nT2YYE7Jcô hậnnT2YYE7J anh…2Vsd nhưng2Vsd nNxEQtQrcô vẫn2Vsd rấtnNxEQtQr yê2Vsdu anh.

Hình ảnnNxEQtQrh nT2YYE7JMinh Vỹ2Vsd đnT2YYE7Jang hiện2Vsd diệ2Vsdn 2Vsdrõ rệtnT2YYE7J trước2Vsd mặnNxEQtQrt, nhưnNxEQtQrng 2Vsdsao lạinT2YYE7J qu2Vsdá xnT2YYE7Ja tầnT2YYE7Jm tnNxEQtQray với…

Khoé mắnNxEQtQrt nNxEQtQrÁi HnT2YYE7Jy chnNxEQtQrạy dàinNxEQtQr 2Vsdmột dòng2Vsd lệnT2YYE7J, c2Vsdô nh2Vsdẹ nhànnNxEQtQrg bướcnT2YYE7J nT2YYE7Jxuống hnNxEQtQrồ bơnT2YYE7Ji, 2Vsdbước đếnnT2YYE7J thậnNxEQtQrt gầ2Vsdn anhnT2YYE7J, tiệ2Vsdn nNxEQtQrtay chnNxEQtQro vậnT2YYE7Jt thnT2YYE7Jể cônT2YYE7J vừnNxEQtQra lấnNxEQtQry r2Vsda nT2YYE7Jtừ mặtnT2YYE7J nNxEQtQrdây chunNxEQtQryền vào2Vsd miệng.

Mặt nướnNxEQtQrc lnT2YYE7Jắng đọnnT2YYE7Jg vnT2YYE7Jừa rồi2Vsd lnT2YYE7Jại bị2Vsd khnNxEQtQruấy độn2Vsdg nT2YYE7Jbởi thnT2YYE7Jân thnNxEQtQrể nhnNxEQtQrỏ bé,2Vsd nNxEQtQrÁi HnNxEQtQry nT2YYE7Jđang d2Vsdi chu2Vsdyển đếnnT2YYE7J gầnnT2YYE7J M2Vsdinh 2VsdVỹ mnNxEQtQrột cánNxEQtQrch gấpnT2YYE7J gápnT2YYE7J, nnT2YYE7Jhư sợnT2YYE7J 2Vsdanh sẽnT2YYE7J biế2Vsdn mnT2YYE7Jất tro2Vsdng nNxEQtQrgiây lát.

Ngược lại2Vsd vớinNxEQtQr cô2Vsd, nT2YYE7JMinh VnNxEQtQrỹ lạnT2YYE7Ji bấnT2YYE7Jt độn2Vsdg, nT2YYE7Janh nNxEQtQrchỉ 2Vsdim lặ2Vsdng cảm2Vsd nhậnnNxEQtQr s2Vsdự đaunNxEQtQr đớnnNxEQtQr từnNxEQtQr t2Vsdận đánNxEQtQry l2Vsdòng, lại2Vsd thêmnT2YYE7J mộtnT2YYE7J ph2Vsdần muốnNxEQtQrn ômnT2YYE7J nNxEQtQrcô thậtnT2YYE7J chặtnT2YYE7J vào2Vsd lòng.

Cô hiểu2Vsd lầnNxEQtQrm… đnNxEQtQrược! nNxEQtQrAnh nNxEQtQrchấp nhận!

Cô mu2Vsdốn ginNxEQtQrết anh…nT2YYE7J anT2YYE7Jnh nT2YYE7Jsẵn sàn2Vsdg đ2Vsdể nT2YYE7Jcô làmnT2YYE7J điề2Vsdu đó!

Nhưng chỉnT2YYE7J dnT2YYE7Juy nhấtnNxEQtQr việc2Vsd 2Vsdrời bỏnNxEQtQr anh2Vsd… nT2YYE7Janh tnNxEQtQrhực snT2YYE7Jự khôngnT2YYE7J nT2YYE7Jthể chấpnT2YYE7J nh2Vsdận được.

Có lẽ2Vsd cnNxEQtQrô nT2YYE7Jđã khôn2Vsdg biếtnNxEQtQr kh2Vsdi cnNxEQtQrô rờ2Vsdi nNxEQtQrxa nNxEQtQranh, nNxEQtQranh đãnT2YYE7J su2Vsdy snNxEQtQrụp nNxEQtQrđến mứnNxEQtQrc nào…nT2YYE7J 2Vsdanh 2Vsdcòn nhớ2Vsd rnNxEQtQrõ lúc2Vsd đónNxEQtQr mìnnT2YYE7Jh đã2Vsd nhnT2YYE7Jư thnT2YYE7Jế nT2YYE7Jnào nT2YYE7Jmà, tronT2YYE7Jng đầunT2YYE7J annNxEQtQrh c2Vsdhỉ cnNxEQtQròn d2Vsduy n2Vsdhất hnT2YYE7Jam muốnnT2YYE7J ginNxEQtQrết nNxEQtQrtất c2Vsdả nhữ2Vsdng kẻnNxEQtQr đã2Vsd cả2Vsd 2Vsdgan man2Vsdg cnT2YYE7Jô r2Vsda khỏnT2YYE7Ji cuộ2Vsdc snT2YYE7Jống, r2Vsda nNxEQtQrkhỏi tnNxEQtQrầm nhìnNxEQtQrn nT2YYE7Jvà vònT2YYE7Jng tanNxEQtQry 2Vsdcủa anh.

Một nT2YYE7Jnăm snT2YYE7Jau kh2Vsdi nNxEQtQrcô r2Vsda đi,nNxEQtQr anT2YYE7Jnh đnNxEQtQrã nNxEQtQrsống tronnNxEQtQrg sự2Vsd 2Vsdcuồng loạn,nNxEQtQr mỗi2Vsd ngày2Vsd chnT2YYE7Jỉ 2Vsdbiết nT2YYE7Jngắm nhìnnNxEQtQr bứcnNxEQtQr nNxEQtQrảnh nơi2Vsd gónT2YYE7Jc phnNxEQtQròng củanNxEQtQr cô.

Rồi 2Vsdđến nT2YYE7Jnăm thứnT2YYE7J hanNxEQtQri, lạinNxEQtQr lnNxEQtQrà sự2Vsd 2Vsdsuy sụp,nT2YYE7J nNxEQtQranh chỉnT2YYE7J biết2Vsd nT2YYE7Jhành nNxEQtQrhạ bản2Vsd thâ2Vsdn mình2Vsd… nT2YYE7Jđể 2Vsdgiải toả2Vsd snNxEQtQrự b2Vsdức bnNxEQtQrối và2Vsd đau2Vsd đ2Vsdớn nT2YYE7Jtrong lòng.

Đến nnT2YYE7Jăm thnNxEQtQrứ bnNxEQtQra, anNxEQtQrnh bnT2YYE7Jắt đnNxEQtQrầu cnT2YYE7Jhính tnT2YYE7Jhức nnNxEQtQrắm quyềnnNxEQtQr t2Vsdổ nT2YYE7Jchức mafi2Vsda nT2YYE7Jcủa cnT2YYE7Jha mnT2YYE7Jình, dù2Vsdng vnT2YYE7Jũ nT2YYE7Jlực đnNxEQtQrể 2Vsdđoạt đượcnNxEQtQr quyềnnT2YYE7J lựcnT2YYE7J trnNxEQtQrong cạnhnT2YYE7J t2Vsdranh thnT2YYE7Jương trườnnNxEQtQrg cnT2YYE7Jho tậ2Vsdp đoàn.

Quên đ2Vsdược cô…2Vsd nNxEQtQrthật sựnNxEQtQr 2Vsdkhó 2Vsdhơn qnT2YYE7Juên Th2Vsdy nNxEQtQrThy g2Vsdấp ngnNxEQtQràn lần.

Khi an2Vsdh đặtnT2YYE7J nT2YYE7JThy T2Vsdhy 2Vsdvào ngănNxEQtQrn k2Vsdéo nT2YYE7Jký nT2YYE7Jức tronnT2YYE7Jg tnT2YYE7Jrái tnT2YYE7Jim, nNxEQtQrthì tìnnT2YYE7Jh yênT2YYE7Ju đónT2YYE7J cũngnNxEQtQr dừnnT2YYE7Jg lạinT2YYE7J và2Vsd kếtnNxEQtQr thúc.

Nhưng ÁnT2YYE7Ji H2Vsdy, khnNxEQtQrông nNxEQtQrnhững annT2YYE7Jh khônT2YYE7Jng thnNxEQtQrể quênT2YYE7Jn được,nNxEQtQr nNxEQtQrmà anT2YYE7Jnh nT2YYE7Jcòn kh2Vsdông thnT2YYE7Jể thônT2YYE7Ji khônnT2YYE7Jg nhnT2YYE7Jung nhớ2Vsd và2Vsd ngnNxEQtQrừng 2Vsdyêu cô.

Dù cnNxEQtQrho ýnNxEQtQr nghnNxEQtQrĩ cô2Vsd nNxEQtQrđã nT2YYE7Jchết banNxEQtQro nnT2YYE7Jhiêu lầnnT2YYE7J lnNxEQtQroé 2Vsdlên tronT2YYE7Jng sunNxEQtQry nT2YYE7Jnghĩ, nhưngnT2YYE7J nNxEQtQranh vẫnnNxEQtQr ngoanNxEQtQrn nNxEQtQrcố cnT2YYE7Jhối bỏ…nNxEQtQr vnNxEQtQrì annNxEQtQrh chư2Vsda xánT2YYE7Jc t2Vsdhực được2Vsd cônNxEQtQr c2Vsdòn sốngnT2YYE7J 2Vsdhay chết.

Nhưng giờ2Vsd đânNxEQtQry… trnNxEQtQrước nNxEQtQrmắt annT2YYE7Jh, nT2YYE7JÁi HnT2YYE7Jy đãnNxEQtQr trởnT2YYE7J v2Vsdề nNxEQtQrvẹn nguyênnT2YYE7J, vànT2YYE7J nNxEQtQrmang nT2YYE7Jtheo m2Vsdột 2Vsdmối tnNxEQtQrhù knNxEQtQrhông dứt.

Cô 2Vsdtrở vnT2YYE7Jề lànT2YYE7J nNxEQtQrđể giế2Vsdt anh!

Trong tầmnT2YYE7J mắt2Vsd M2Vsdinh nNxEQtQrVỹ đannT2YYE7Jg nT2YYE7Jthu vềnNxEQtQr hình2Vsd nT2YYE7Jảnh nT2YYE7JÁi HnT2YYE7Jy nT2YYE7Jmỗi m2Vsdột nNxEQtQrgần h2Vsdơn, cnT2YYE7Jho đếnnNxEQtQr nT2YYE7Jkhi nT2YYE7Jcô đứn2Vsdg đốnNxEQtQri diệnnT2YYE7J với2Vsd annT2YYE7Jh, mực2Vsd nưnNxEQtQrớc nNxEQtQrđã lênNxEQtQrn nNxEQtQrquá nNxEQtQrcổ cnNxEQtQrủa cônT2YYE7J rồi.

Ái H2Vsdy 2Vsdvòng nNxEQtQrtay ômnNxEQtQr nNxEQtQrlấy cổnT2YYE7J nT2YYE7JMinh nT2YYE7JVỹ nT2YYE7Jghì chặnNxEQtQrt xuốngnT2YYE7J, cô2Vsd nhó2Vsdn chânT2YYE7Jn, đặnT2YYE7Jt nNxEQtQrlên nNxEQtQrmôi nT2YYE7Janh nT2YYE7Jmột nụnT2YYE7J hônT2YYE7Jn t2Vsdhật snT2YYE7Jâu vànNxEQtQr dài.

Từ đônNxEQtQri nT2YYE7Jmắt th2Vsdanh nT2YYE7Jtú và2Vsd nT2YYE7Jto sángnNxEQtQr vẫnnT2YYE7J chạynT2YYE7J 2Vsddài 2Vsddòng nNxEQtQrlệ nNxEQtQrđau đớnnNxEQtQr, cảnT2YYE7J nnT2YYE7Jgười cônT2YYE7J rnT2YYE7Jun nNxEQtQrlên khô2Vsdng ngừng.

Ba n2Vsdăm nT2YYE7Jkể từ2Vsd cnNxEQtQrái ngàynNxEQtQr địn2Vsdh mệnNxEQtQrnh đó…nNxEQtQr nT2YYE7Jcô đã2Vsd tnT2YYE7Jự nhủnT2YYE7J pnNxEQtQrhải hậnNxEQtQrn 2Vsdanh tnNxEQtQrhật nhiều,nNxEQtQr phảinNxEQtQr tnT2YYE7Jhật nT2YYE7Jlạnh lùnNxEQtQrng kh2Vsdi nNxEQtQrđối dinT2YYE7Jện vớnT2YYE7Ji anh…2Vsd n2Vsdhư 2Vsdthế, nNxEQtQrcô nNxEQtQrmới cnT2YYE7Jó thểnNxEQtQr trnNxEQtQrả thù2Vsd c2Vsdho annT2YYE7Jh Tr2Vsdiết nNxEQtQrDạ, cnNxEQtQrho cả2Vsd chnNxEQtQra vànT2YYE7J m2Vsdẹ mình.

Từ trước2Vsd đế2Vsdn 2Vsdgiờ, 2Vsdmỗi nNxEQtQrkhi hnT2YYE7Jôn c2Vsdô, nT2YYE7JMinh nNxEQtQrVỹ nT2YYE7Jđều nNxEQtQrnhắm mắ2Vsdt đểnT2YYE7J cảnNxEQtQrm n2Vsdhận nnT2YYE7Jụ hô2Vsdn đầy2Vsd tìn2Vsdh cả2Vsdm đó.2Vsd NnT2YYE7Jhưng lầnnNxEQtQr n2Vsdày, đôinNxEQtQr mắtnT2YYE7J nNxEQtQrvẫn nhìnnNxEQtQr thẳnNxEQtQrng về2Vsd phnT2YYE7Jía xnT2YYE7Ja 2Vsdxăm một2Vsd cácnNxEQtQrh hờnNxEQtQr h2Vsdững… v2Vsdì a2Vsdnh biếtnT2YYE7J rnNxEQtQrõ, nnNxEQtQrụ hônnNxEQtQr nàynNxEQtQr là2Vsd nT2YYE7Jcó nT2YYE7Jchủ đích!!

Vòng tnT2YYE7Jay ÁinT2YYE7J HnNxEQtQry siế2Vsdt chặt2Vsd hơnnNxEQtQr, đôi2Vsd nNxEQtQrmôi mnNxEQtQrỏng nNxEQtQrđang cốnT2YYE7J 2Vsdgắng c2Vsdho mộ2Vsdt nNxEQtQrthứ đãnNxEQtQr chuẩn2Vsd bị2Vsd trưnT2YYE7Jớc vnNxEQtQrào khoannT2YYE7Jg miệngnNxEQtQr nT2YYE7JMinh Vỹ.nT2YYE7J DễnT2YYE7J dàngnNxEQtQr nT2YYE7Jhơn nNxEQtQrcô tưởng!!

Anh không2Vsd nhnT2YYE7Jững khnT2YYE7Jông phảnT2YYE7Jn knT2YYE7Jháng, nNxEQtQrmà lạnNxEQtQri nT2YYE7Jnuốt lu2Vsdôn vậtnNxEQtQr thể2Vsd đắngnNxEQtQr ngắt2Vsd ấy,2Vsd nhưnT2YYE7J th2Vsdể an2Vsdh đangnT2YYE7J mnNxEQtQruốn ginNxEQtQrúp cnNxEQtQrô nT2YYE7Jthực hiệnnT2YYE7J knNxEQtQrế hoạch.

Đôi đồngnT2YYE7J 2Vsdtử 2Vsdchất 2Vsdchứa hận2Vsd thù2Vsd từnNxEQtQr t2Vsdừ mởnT2YYE7J ra2Vsd, lặnnNxEQtQrg tnT2YYE7Jhầm quanNxEQtQrn s2Vsdát gươnNxEQtQrng mnNxEQtQrặt từnT2YYE7J 2Vsdngười đnT2YYE7Jối diện.

Chỉ tronnT2YYE7Jg 2Vsdmột khoảnnT2YYE7Jh khnT2YYE7Jắc, trá2Vsdi t2Vsdim cnT2YYE7Jô c2Vsdhợt thnT2YYE7Jắt lạnNxEQtQri… đây2Vsd nT2YYE7Jlà nT2YYE7Jlần đầnT2YYE7Ju tiên…2Vsd 2Vsdcô trônnNxEQtQrg thấnNxEQtQry a2Vsdnh rơnT2YYE7Ji nước2Vsd mắt!!

Mọi thứnT2YYE7J nT2YYE7Jtrước mnNxEQtQrắt đnNxEQtQrều nT2YYE7Jrõ mnT2YYE7Jồn mnNxEQtQrột, t2Vsduy rằnnT2YYE7Jg gươ2Vsdng nT2YYE7Jmặt nNxEQtQranh vẫnNxEQtQrn cnT2YYE7Jòn ướtnT2YYE7J 2Vsdnước, nnT2YYE7Jhưng từnNxEQtQr đônT2YYE7Ji nNxEQtQrmắt nT2YYE7Jmang mànNxEQtQru hổnT2YYE7J nT2YYE7Jphách đnNxEQtQrang chạynNxEQtQr dànT2YYE7Ji mộtnT2YYE7J dònnT2YYE7Jg nưnNxEQtQrớc đnNxEQtQrau đớn.

Dù cnNxEQtQrho đônT2YYE7Ji 2Vsdmắt hnT2YYE7Jai mnNxEQtQràu cnT2YYE7Jủa an2Vsdh 2Vsdcũng nNxEQtQrđang nh2Vsdìn cônT2YYE7J 2Vsdđầy lạ2Vsdnh 2Vsdgiá, nhưnNxEQtQrng 2Vsdcô cónNxEQtQr tnT2YYE7Jhể nhậnNxEQtQrn t2Vsdhấy… nNxEQtQranh 2Vsdđã rnT2YYE7Jơi nướcnNxEQtQr mắtnNxEQtQr v2Vsdì cô.

Ái HnNxEQtQry đẩynT2YYE7J nhnNxEQtQrẹ ngườinT2YYE7J nT2YYE7JMinh 2VsdVỹ ranT2YYE7J, nNxEQtQrmôi rờinT2YYE7J m2Vsdôi, nhưnnT2YYE7Jg hơinT2YYE7J ấm2Vsd vẫnnT2YYE7J nT2YYE7Jtồn tại.

Bàn ta2Vsdy nhỏnNxEQtQr nhắnnT2YYE7J 2Vsdvươn lnT2YYE7Jên, nNxEQtQrvuốt nT2YYE7Jnhẹ mánT2YYE7Ji tnNxEQtQróc c2Vsdủa anT2YYE7Jnh, nT2YYE7Jrồi nNxEQtQrdi chuyển2Vsd chầm2Vsd 2Vsdchậm đến2Vsd nNxEQtQrbên nT2YYE7Jmắt đenNxEQtQrn sẫm.

Rồi c2Vsdả bànNxEQtQrn tanT2YYE7Jy knT2YYE7Jia của2Vsd cônT2YYE7J cũngnT2YYE7J nT2YYE7Jđưa lên2Vsd, nNxEQtQrphối hợpnT2YYE7J tnNxEQtQrhật nhuầnnNxEQtQr nh2Vsduyễn và2Vsd cnT2YYE7Jhuẩn bị2Vsd lànNxEQtQrm mnNxEQtQrột điề2Vsdu nNxEQtQrgì nT2YYE7Jđó mnT2YYE7Jà cnT2YYE7Jô nNxEQtQrcho lànT2YYE7J qunT2YYE7Jan trọng.

Minh VỹnNxEQtQr đứn2Vsdg ynNxEQtQrên, cảnNxEQtQr ngườinT2YYE7J bắnNxEQtQrt đầu2Vsd mấtnT2YYE7J thănnT2YYE7Jg bằng2Vsd nhnT2YYE7Jưng an2Vsdh vẫnT2YYE7Jn cnT2YYE7Jố nT2YYE7Jgắng đ2Vsdứng vững2Vsd… v2Vsdì cô!

Ái nT2YYE7JHy n2Vsdhẹ nhà2Vsdng tnT2YYE7Jháo bênnT2YYE7J kínNxEQtQrnh nT2YYE7Jáp trnNxEQtQròng nNxEQtQrra kh2Vsdỏi mắ2Vsdt nNxEQtQrtrái củanT2YYE7J nT2YYE7Janh, 2Vsdtiếp nT2YYE7Jtục nNxEQtQrthả nNxEQtQrcho chinNxEQtQrếc kínhnT2YYE7J ánT2YYE7Jp trònnNxEQtQrg rnT2YYE7Jơi 2Vsdtự nNxEQtQrdo xuốn2Vsdg h2Vsdồ nưnT2YYE7Jớc ảmnNxEQtQr đạm.

Ánh mắt2Vsd t2Vsdinh nNxEQtQrtuý cnT2YYE7Jủa Min2Vsdh Vỹ2Vsd hơinT2YYE7J 2Vsdnheo lại,nNxEQtQr vạn2Vsd nT2YYE7Jvật trư2Vsdớc 2Vsdmắt anNxEQtQrnh nNxEQtQrmờ d2Vsdần… mnNxEQtQrờ dần.

Người cnNxEQtQron gái2Vsd đáng2Vsd ynNxEQtQrêu đannT2YYE7Jg đứng2Vsd đốinNxEQtQr 2Vsddiện nT2YYE7Jđưa nNxEQtQrtay nT2YYE7Jđặt nnNxEQtQrhẹ vàonNxEQtQr ngực2Vsd nT2YYE7Janh, đô2Vsdi môinNxEQtQr k2Vsdhó nh2Vsdọc pnT2YYE7Jhát 2Vsdra hanT2YYE7Ji tnT2YYE7Jừ vớinNxEQtQr â2Vsdm nNxEQtQrvực nNxEQtQrcực nhỏ.

“Xin lỗi.”

Lần thứ2Vsd ba2Vsd, vànT2YYE7J cũngnNxEQtQr là2Vsd lầnnT2YYE7J cunNxEQtQrối 2Vsdcùng… cnT2YYE7Jô dùnnNxEQtQrg cnT2YYE7Jhính đôinT2YYE7J t2Vsday nNxEQtQrmình đẩnT2YYE7Jy ngãnT2YYE7J anh!!