Bắt được rồi vợ ngốc - Chap 45 - 46

Chap 45

Tội ác

“Cô HCvQ9Pchủ, đếnFg38yp giHCvQ9Pờ BPvUZHăn Fg38yprồi.” 6fMột côBPvUZH hầ6fu Fg38ypbước vàFg38ypo 6fcăn phòHCvQ9Png bịFg38yp Fg38ypbóng tốiHCvQ9P HCvQ9Pnuốt c6fhửng, Hạo6f ThầBPvUZHn đãHCvQ9P hoBPvUZHàn toFg38ypàn tBPvUZHách Fg38ypbiệt ÁHCvQ9Pi HHCvQ9Py khỏBPvUZHi HCvQ9Pthế giớBPvUZHi Fg38ypbên ngoàBPvUZHi, gia6fm 6fgiữ côHCvQ9P tronHCvQ9Pg cFg38ypăn phòn6fg rộng6f lớnHCvQ9P đFg38ypầy đủ6f tiệnBPvUZH nghi6f, nhưHCvQ9Png lạiHCvQ9P thiếuHCvQ9P sức6f sốn6fg vàFg38yp hơHCvQ9Pi BPvUZHấm 6fcủa co6fn người.

Đã ba6fo lâBPvUZHu 6frồi nhỉ?

Ái H6fy khôngHCvQ9P màngHCvQ9P đ6fưa mBPvUZHắt nhBPvUZHìn côBPvUZH HCvQ9Phầu đa6fng bHCvQ9Pê khaFg38ypy th6fức BPvUZHăn đặt6f HCvQ9Plên chiếc6f bàHCvQ9Pn gầnHCvQ9P mìBPvUZHnh, vẫHCvQ9Pn n6fgồi yênBPvUZH BPvUZHlặng nhìnHCvQ9P vàoFg38yp 6fkhoảng không…

Mọi việcFg38yp vẫn6f diễBPvUZHn r6fa nhưFg38yp mộtHCvQ9P vFg38ypòng HCvQ9Ptuần hoHCvQ9Pàn, nHCvQ9Pgày ngBPvUZHày vẫnHCvQ9P 6fcó nBPvUZHgười Fg38ypđưa đồ6f ănHCvQ9P đếnFg38yp chHCvQ9Po HCvQ9Pcô đúngBPvUZH gBPvUZHiờ, vẫFg38ypn cóBPvUZH ngườiBPvUZH chăFg38ypm HCvQ9Psóc BPvUZHthật tFg38ypỉ Fg38ypmỉ nhBPvUZHư Fg38ypđang nân6fg niFg38ypu mBPvUZHột Fg38yploài Fg38yphoa mỏn6fg manFg38yph yếu6f ớHCvQ9Pt, nFg38yphưng Fg38ypvẫn cFg38ypó một6f bứcBPvUZH 6ftường vHCvQ9Pô hìnhFg38yp BPvUZHngăn chặFg38ypn khô6fng chBPvUZHo côHCvQ9P bướHCvQ9Pc 6fra kHCvQ9Phỏi lồFg38ypng BPvUZHkính đanHCvQ9Pg giữHCvQ9P chân6f chíFg38ypnh mình.

Hạo ThầFg38ypn mỗi6f ngHCvQ9Pày BPvUZHđều đến6f cFg38ypăn phò6fng mà6f mìnBPvUZHh giBPvUZHam gi6fữ BPvUZHÁi HBPvUZHy, vẫnFg38yp Fg38ypnói chuyệnHCvQ9P nhHCvQ9Pư khBPvUZHông hHCvQ9Pề 6fcó chuFg38ypyện 6fgì x6fảy ra6f, HCvQ9Pnhưng HCvQ9Pchỉ dBPvUZHuy nhất6f cHCvQ9Pậu Fg38yptự mìn6fh độcFg38yp thoại.

Từ ngàFg38ypy bị6f giaHCvQ9Pm lỏng,Fg38yp 6fÁi Fg38ypHy khônFg38ypg h6fề mởHCvQ9P miệFg38ypng nóiBPvUZH BPvUZHdù chỉFg38yp mộHCvQ9Pt tFg38ypừ, thậm6f chFg38ypí lạiHCvQ9P HCvQ9Pcòn trởFg38yp nFg38ypên khépFg38yp kínFg38yp, HCvQ9Pnhư khôngHCvQ9P aHCvQ9Pi tồnBPvUZH tạiHCvQ9P trBPvUZHong m6fắt cô.

Cô vẫBPvUZHn ăn…Fg38yp vẫn6f sống…

Một ngày,6f m6fột t6fháng, m6fột năm…

Dù 6fcho tFg38yphời gBPvUZHian cóFg38yp trô6fi nhHCvQ9Panh đếnBPvUZH mức6f nào,BPvUZH đối6f vớHCvQ9Pi ÁFg38ypi H6fy, hHCvQ9Poàn toànFg38yp kh6fông 6fcó đHCvQ9Pịnh nghĩBPvUZH HCvQ9Pvề HCvQ9Pngày tHCvQ9Pháng l6fà gHCvQ9Pì cả.

Cô Fg38ypchỉ biHCvQ9Pết rằng,BPvUZH mìnhBPvUZH BPvUZHđang trải6f qBPvUZHua một6f quãng6f thờ6fi HCvQ9Pgian rơBPvUZHi HCvQ9Pvào hàng6f vạnBPvUZH tHCvQ9Phiên niHCvQ9Pên Fg38ypkỷ, đánhBPvUZH mất6f hFg38ypoàn to6fàn haFg38ypi từHCvQ9P “HCvQ9Ptự do”.

Không khócFg38yp… kBPvUZHhông cười…Fg38yp mộtFg38yp Fg38ypnăm sốngFg38yp Fg38yptrong Fg38ypthế giới6f nFg38yphàm chánHCvQ9P, ÁiFg38yp HHCvQ9Py khôFg38ypng h6fề rơi6f tBPvUZHhêm 6fbất c6fứ mộHCvQ9Pt giBPvUZHọt nướcHCvQ9P mắBPvUZHt nàoBPvUZH Fg38ypcả… vì6f dùHCvQ9P Fg38ypcho HCvQ9Pcó khócHCvQ9P hết6f nướ6fc mắt,HCvQ9P cũngFg38yp khôFg38ypng hề6f c6fó lối6f thoátHCvQ9P 6fđể côHCvQ9P tìm6f v6fề anh.

Nếu nHCvQ9Phư thếBPvUZH, Fg38ypthà rằng6f m6fình phBPvUZHải 6fcười thậ6ft tươi,6f đểHCvQ9P MinHCvQ9Ph 6fVỹ ở6f đâFg38ypu đó6f tBPvUZHrên th6fế gi6fới Fg38ypnày còFg38ypn 6fcó thểBPvUZH sốngBPvUZH hạnhHCvQ9P HCvQ9Pphúc 6fkhi BPvUZHkhông cóHCvQ9P mình.

Anh Fg38ypđã có6f BPvUZHthể HCvQ9Pvượt Fg38ypqua nỗBPvUZHi đaBPvUZHu mất6f ThFg38ypy ThyHCvQ9P, t6fhì tHCvQ9Pại sHCvQ9Pao lạHCvQ9Pi khônBPvUZHg t6fhể quFg38ypên côHCvQ9P đượ6fc cFg38ypơ chứ?

Nhưng c6fô vẫBPvUZHn khôngBPvUZH thểHCvQ9P cườ6fi, v6fà lại6f càHCvQ9Png k6fhông tBPvUZHhể HCvQ9Pkhóc, chỉFg38yp thấy6f Fg38ypcõi lòngFg38yp trốnFg38ypg rỗFg38ypng, khBPvUZHông hFg38ypề tồn6f tFg38ypại bấtFg38yp Fg38ypcứ điềuFg38yp BPvUZHgì đượBPvUZHc chFg38ypo lHCvQ9Pà hHCvQ9Pạnh phúcBPvUZH HCvQ9Phay đFg38ypau đớn.

Ái H6fy thậFg38ypt sHCvQ9Pự… thHCvQ9Pật sựFg38yp không6f th6fể nHCvQ9Phớ HCvQ9Prõ khuôn6f Fg38ypmặt lạnFg38yph HCvQ9Plùng ngạBPvUZHo m6fạn đóFg38yp nữa…Fg38yp thậtBPvUZH sựBPvUZH khôHCvQ9Png tHCvQ9Phể nh6fớ được!

Tất cả6f chỉHCvQ9P lFg38ypà mộHCvQ9Pt gươngBPvUZH mặtBPvUZH mờFg38yp nBPvUZHhạt đ6fang dầBPvUZHn pBPvUZHhai BPvUZHnhoà t6frong tâmHCvQ9P tFg38yprí cô.

Ngay cảBPvUZH BPvUZHhơi ấmHCvQ9P thâBPvUZHn HCvQ9Pthuộc vBPvUZHà cảmFg38yp gi6fác k6fhi kề6f cậnBPvUZH bênBPvUZH BPvUZHMinh Vỹ6f cũngFg38yp hFg38ypoàn tFg38ypoàn biếBPvUZHn mất,Fg38yp BPvUZHÁi H6fy HCvQ9Pkhông HCvQ9Pthể cFg38ypảm nBPvUZHhận đưFg38ypợc gFg38ypì cả…

… khHCvQ9Pông gFg38ypì cả.

Cô hầFg38ypu cũn6fg khôngBPvUZH hHCvQ9Pề Fg38ypcảm thấyFg38yp l6fạ Fg38yplẫm BPvUZHvì nhữngHCvQ9P hànFg38yph độngBPvUZH thấFg38ypt thư6fờng của6f Fg38ypÁi H6fy, nFg38yphanh chânHCvQ9P bướcBPvUZH r6fa khBPvUZHỏi phòHCvQ9Png, sa6fu đóHCvQ9P gàFg38ypi chốtFg38yp khoá.

Cô HCvQ9Pim lặng6f, chHCvQ9Pìm sâuHCvQ9P Fg38ypvào mớFg38yp kýFg38yp HCvQ9Pức hỗBPvUZHn độn…

Không th6fể 6ftin đượ6fc anBPvUZHh lFg38ypà ngườHCvQ9Pi đãBPvUZH Fg38ypnhẫn tâmHCvQ9P HCvQ9Pxuống BPvUZHtay tàn6f sáHCvQ9Pt cHCvQ9Pả 6fgia đìnhHCvQ9P của6f cô….

Không đâuBPvUZH, ngườiFg38yp nHCvQ9Phư Min6fh HCvQ9PVỹ, vẻBPvUZH bề6f ngoà6fi lạnBPvUZHh Fg38yplùng chỉHCvQ9P BPvUZHlà vFg38ypỏ BPvUZHbọc 6fcho HCvQ9Psự ấmBPvUZH Fg38ypáp l6fan t6foả bBPvUZHên Fg38yptrong… 6fanh sHCvQ9Pẽ khôngHCvQ9P 6fbao gBPvUZHiờ HCvQ9Plàm nhBPvUZHư thế!

Nhưng khônHCvQ9Pg phải6f ch6fính HCvQ9PĐiền HCvQ9PHuân đãFg38yp thBPvUZHừa nhậFg38ypn rằHCvQ9Png h6fắn BPvUZHlà kBPvUZHẻ HCvQ9Pgiết gBPvUZHia đBPvUZHình BPvUZHcô saBPvUZHo? BPvUZHNhưng BPvUZHtại saBPvUZHo TịnhBPvUZH NFg38yphi lBPvUZHại nóiHCvQ9P MinBPvUZHh VBPvUZHỹ m6fới tFg38yphực sHCvQ9Pự l6fà kẻHCvQ9P sátFg38yp nhâ6fn c6fơ chứ?

Hạo BPvUZHThần 6fbước vHCvQ9Pào HCvQ9Pcăn phòng6f ph6fảng 6fphất mùiFg38yp hươnBPvUZHg củaBPvUZH hoBPvUZHa tườngHCvQ9P v6fi, Fg38yptiến đếnHCvQ9P g6fần ÁiFg38yp HFg38ypy và6f ngồi6f lênFg38yp cạn6fh giường.

“Em Fg38ypchán 6fghét a6fnh đếnHCvQ9P mức6f Fg38ypnày sao?Fg38yp” GươngFg38yp mặtBPvUZH lHCvQ9Pộ rBPvUZHõ Fg38ypvẻ thấtBPvUZH 6fvọng, HHCvQ9Pạo ThầnFg38yp 6fdường nHCvQ9Phư đãBPvUZH bFg38ypiết Fg38ypcâu trả6f lờ6fi Fg38ypsẽ Fg38yplà Fg38ypnhư thBPvUZHế nàoFg38yp, t6fiếp tHCvQ9Pục cấBPvUZHt HCvQ9Pgiọng đềuFg38yp đHCvQ9Pều. “ĐừngFg38yp HCvQ9Pnhư thếBPvUZH nữFg38ypa, anHCvQ9Ph có6f 6fthể khiHCvQ9Pến BPvUZHem Fg38yphạnh Fg38ypphúc HCvQ9Phơn cBPvUZHả hắn.

Cứ Fg38yptưởng rằnBPvUZHg chỉBPvUZH cầBPvUZHn giữFg38yp BPvUZHÁi HBPvUZHy bênFg38yp cạnh,BPvUZH HFg38ypạo ThầnFg38yp sẽ6f hạnhHCvQ9P pBPvUZHhúc sao?

Không HCvQ9Phề! HBPvUZHạnh HCvQ9Pphúc tưởBPvUZHng chừngBPvUZH HCvQ9Pnhư cBPvUZHhỉ thoáng6f 6fqua, nBPvUZHhẹ nhưHCvQ9P làHCvQ9Pn BPvUZHgió m6fơn maHCvQ9Pn BPvUZHngoài bầBPvUZHu tFg38yprời đơn6f điệu…

Nhưng đa6fu đớnHCvQ9P lạBPvUZHi kéFg38ypo HCvQ9Pdài, Fg38ypche khuất6f thứFg38yp á6fnh sá6fng khiếnFg38yp cuộ6fc số6fng cHCvQ9Pủa cậBPvUZHu chu6fyển Fg38ypbiến tFg38ypheo mộBPvUZHt màuHCvQ9P đen6f HCvQ9Ptăm tối.BPvUZH CứBPvUZH Fg38ypnhư 6fthế nàHCvQ9Py thật6f sựBPvUZH khôBPvUZHng ổ6fn chútFg38yp nFg38ypào… côHCvQ9P vẫHCvQ9Pn yBPvUZHên lặnFg38ypg, hoàFg38ypn toHCvQ9Pàn khôHCvQ9Png cóHCvQ9P chFg38ypút bHCvQ9Piểu c6fảm nà6fo khácBPvUZH ngoài6f việBPvUZHc tHCvQ9Phẫn thờHCvQ9P BPvUZHnhìn vàoHCvQ9P khoảnHCvQ9Pg không.

“Theo BPvUZHanh!” HHCvQ9Pạo ThầnBPvUZH mFg38ypệt mỏiHCvQ9P ôm6f lấHCvQ9Py đầu,Fg38yp sa6fu Fg38ypđó đứngFg38yp dậyHCvQ9P BPvUZHnắm lấy6f taHCvQ9Py cô6f lôiBPvUZH đi…

Có lẽ…HCvQ9P đ6fến 6flúc ph6fải buôn6fg tHCvQ9Pay BPvUZHrồi. VBPvUZHì nắFg38ypm giFg38ypữ HCvQ9Pmối tìBPvUZHnh tFg38ypừ mộtBPvUZH HCvQ9Pphía HCvQ9Pnhư tFg38yphế nàBPvUZHy, tBPvUZHhật 6fsự chỉHCvQ9P khiếBPvUZHn cảBPvUZH Fg38yphai đa6fu khổHCvQ9P hFg38ypơn m6fà thôi.

Quãng thờFg38ypi gia6fn quaBPvUZH, HạBPvUZHo ThầBPvUZHn đHCvQ9Pã Fg38ypthực sự6f quáFg38yp 6fích kỷFg38yp, BPvUZHchỉ BPvUZHbiết giữFg38yp ÁBPvUZHi 6fHy cBPvUZHho riênFg38ypg BPvUZHmình vHCvQ9Pà nHCvQ9Pghĩ sFg38ypẽ BPvUZHlàm ng6fười cFg38ypon gáiBPvUZH nà6fy HCvQ9Phạnh phúc.

Nhưng haHCvQ9Pi chữFg38yp “hạnhBPvUZH phFg38ypúc” BPvUZHmiễn cưỡngFg38yp nBPvUZHày cóHCvQ9P thậtFg38yp sự6f tồnBPvUZH tạiBPvUZH khHCvQ9Pông BPvUZHkhi cBPvUZHô vẫnHCvQ9P cònHCvQ9P monHCvQ9Pg nhớBPvUZH hắn?

Cô HCvQ9Pđể m6fặc HạoHCvQ9P Thần6f đHCvQ9Pưa mìBPvUZHnh điBPvUZH, kFg38yphông 6fhề Fg38ypcó chútHCvQ9P phHCvQ9Pản Fg38ypứng BPvUZHnào gọi6f BPvUZHlà kháHCvQ9Png cự,HCvQ9P c6fhỉ vFg38ypô thứBPvUZHc nốiBPvUZH 6fbước thBPvUZHeo saHCvQ9Pu cậHCvQ9Pu, 6fbàn Fg38yptay Fg38ypcòn lBPvUZHại siHCvQ9Pết cBPvUZHhặt BPvUZHcon gấuFg38yp bôngFg38yp mềmFg38yp mFg38ypại trFg38ypong tay.

Đây… lBPvUZHà cáBPvUZHch du6fy nhất6f HạoBPvUZH 6fThần khôFg38ypng 6fmuốn sửFg38yp dụng…BPvUZH nHCvQ9Phưng hếBPvUZHt cáchFg38yp rồi!

Phải khiếBPvUZHn ÁiBPvUZH Fg38ypHy h6foàn toBPvUZHàn tiFg38ypn tưởngFg38yp cBPvUZHậu v6fà cFg38ypăm hậnFg38yp MiHCvQ9Pnh Vỹ.

“Vẫn chBPvUZHưa 6ftìm tBPvUZHhấy c6fô ấBPvUZHy HCvQ9Psao?” MHCvQ9Pinh Vỹ6f đấmFg38yp mHCvQ9Pạnh lênFg38yp bàBPvUZHn lBPvUZHàm việ6fc củFg38ypa ôn6fg H6fàn, đôiHCvQ9P mắtBPvUZH aBPvUZHnh trừHCvQ9Png lên6f nFg38yphững tiHCvQ9Pa sánBPvUZHg cHCvQ9Pủa lử6fa hận.6f “MộtFg38yp nămBPvUZH, đãFg38yp BPvUZHmột BPvUZHnăm rồi6f đFg38ypấy HCvQ9Pông có6f biếBPvUZHt không?!”

Tìm kiFg38ypếm rồiBPvUZH lạBPvUZHi tìm6f kiếm,HCvQ9P anHCvQ9Ph Fg38ypgần như6f chìBPvUZHm 6fvào 6ftuyệt vọng…

Muốn bỏFg38yp 6fcuộc, 6fnhưng tráHCvQ9Pi tiBPvUZHm l6fại khHCvQ9Pông chBPvUZHo phéHCvQ9Pp anFg38yph l6fàm thế!

Lẽ nàoBPvUZH ÁiHCvQ9P 6fHy đBPvUZHã thựBPvUZHc sựHCvQ9P HCvQ9Pbốc hơ6fi khHCvQ9Pỏi thếHCvQ9P giFg38ypới nBPvUZHày rồBPvUZHi ư?

“Đừng đòiFg38yp hỏBPvUZHi HCvQ9Pkhi 6fta Fg38ypđã giúpHCvQ9P cFg38ypon làmBPvUZH 6ftất cảHCvQ9P đểFg38yp HCvQ9Ptìm coHCvQ9Pn Fg38ypbé ấyHCvQ9P nếHCvQ9Pu coBPvUZHn khônBPvUZHg muố6fn 6fmất n6fó m6fãi mãFg38ypi.” Fg38ypÔng HBPvUZHàn BPvUZHđan hBPvUZHai taFg38ypy vào6f nhaHCvQ9Pu, tựBPvUZHa lFg38ypưng 6fvào chi6fếc ghếHCvQ9P xoFg38ypay, trBPvUZHả l6fời MFg38ypinh 6fVỹ mộFg38ypt cách6f nghHCvQ9Piêm ngFg38yphị. “QuêBPvUZHn 6fcon Fg38ypbé HCvQ9Pấy đHCvQ9Pi, BPvUZHta s6fẽ tì6fm ch6fo coFg38ypn m6fột n6fgười BPvUZHcon gáiHCvQ9P khácBPvUZH Fg38ypxinh đBPvUZHẹp HCvQ9Pvà tHCvQ9Pốt HCvQ9Phơn nó.”

Đối vFg38ypới ông,Fg38yp hFg38ypiện tBPvUZHại, 6fxem nhFg38ypư mọi6f chBPvUZHuyện BPvUZHđã được6f tHCvQ9Phu HCvQ9Pxếp ổnFg38yp tBPvUZHhoả, vàFg38yp tấtBPvUZH cảHCvQ9P sẽBPvUZH lại6f BPvUZHổn định6f nh6fư lúc6f ba6fn đầu.

“Ý HCvQ9Pông lFg38ypà 6ftôi phải6f sBPvUZHống Fg38yptốt k6fhi thiFg38ypếu BPvUZHcô ấBPvUZHy HCvQ9Psao? T6fhế cuộHCvQ9Pc sốngFg38yp củaHCvQ9P HCvQ9Pông HCvQ9Pcó hạnhBPvUZH ph6fúc n6fếu tFg38yphiếu 6fbà Fg38ypta Fg38ypkhông? VFg38ypà tHCvQ9Pôi HCvQ9Phiện giHCvQ9Pờ lFg38ypà nhưBPvUZH thế6f đấy,6f khôHCvQ9Png BPvUZHcó cFg38ypô ấy,6f cBPvUZHoi nhHCvQ9Pư thHCvQ9Pế giớiBPvUZH Fg38ypnày đốiBPvUZH Fg38ypvới tôiHCvQ9P chẳHCvQ9Png còFg38ypn ýFg38yp BPvUZHnghĩa gìBPvUZH cảHCvQ9P!” GưFg38ypơng m6fặt M6finh Vỹ6f chHCvQ9Pợt trởHCvQ9P nênHCvQ9P thậtBPvUZH lạnhHCvQ9P lùnHCvQ9Pg Fg38ypvà bất6f cần,BPvUZH HCvQ9Pnhư tFg38yphể đHCvQ9Pang moHCvQ9Png muốBPvUZHn rBPvUZHời khỏi6f thế6f giHCvQ9Pới nàBPvUZHy bấtHCvQ9P cứHCvQ9P BPvUZHlúc nào.

Không chỉBPvUZH bất6f 6flực vFg38ypì chHCvQ9Puyện lãnhBPvUZH đHCvQ9Pạo HCvQ9Ptổ chứcBPvUZH KnFg38ypight, an6fh HCvQ9Pthật sự6f 6fđang rấFg38ypt mệtHCvQ9P m6fỏi Fg38ypvì vô6f vọngBPvUZH trHCvQ9Pong 6fviệc BPvUZHtìm ki6fếm 6fÁi Hy.

Đôi mFg38ypắt chấFg38ypt chứaHCvQ9P ưBPvUZHu phBPvUZHiền, MBPvUZHinh Vỹ6f bước6f nHCvQ9Phanh rBPvUZHa khỏiFg38yp că6fn 6fphòng Fg38ypđang khiếnFg38yp BPvUZHmình ngạtHCvQ9P thởHCvQ9P, cBPvUZHhỉ muốHCvQ9Pn BPvUZHtìm về6f góc6f tốiBPvUZH quFg38ypen tFg38yphuộc mà6f n6fhớ đếnFg38yp nHCvQ9Pgười coFg38ypn gáiFg38yp Fg38ypấy. Fg38ypTừ bHCvQ9Pao HCvQ9Pgiờ an6fh lạHCvQ9Pi thảmBPvUZH hạiFg38yp đến6f nhFg38ypư thế6f nHCvQ9Pày HCvQ9Pcơ chứ?

Hạo T6fhần nắm6f lấBPvUZHy tFg38ypay Á6fi HCvQ9PHy, đưa6f cBPvUZHô lFg38ypên tBPvUZHận lầuBPvUZH baFg38yp, sHCvQ9Pau đ6fó dHCvQ9Pừng lFg38ypại trướBPvUZHc mộBPvUZHt c6făn ph6fòng kháFg38yp rộnFg38ypg lớn.

Cô cBPvUZHảm thấHCvQ9Py 6flo sợFg38yp, Fg38ypmột phầnHCvQ9P BPvUZHvì hFg38ypành độngHCvQ9P khácFg38yp thườngFg38yp củBPvUZHa H6fạo BPvUZHThần, phHCvQ9Pần còHCvQ9Pn lạiBPvUZH BPvUZHlà 6fvì bBPvUZHí mBPvUZHật đanFg38ypg ẩBPvUZHn chứaBPvUZH phía6f sHCvQ9Pau cBPvUZHăn phòngHCvQ9P đó.

Bước chânBPvUZH dừnFg38ypg lạiBPvUZH ởFg38yp cBPvUZHửa phònFg38ypg, HạoBPvUZH ThầBPvUZHn buFg38ypông taHCvQ9Py cHCvQ9Pô raBPvUZH, đứnFg38ypg san6fg mộ6ft bêFg38ypn, nhưBPvUZH thểHCvQ9P đHCvQ9Pang HCvQ9Pmuốn cô6f phảiHCvQ9P tựHCvQ9P mìnhFg38yp khámHCvQ9P pháBPvUZH 6fbí mậHCvQ9Pt ẩFg38ypn chứ6fa b6fên Fg38yptrong 6fcăn phòngFg38yp bBPvUZHí ẩnBPvUZH trước6f mắt.

Bàn ta6fy đHCvQ9Pang BPvUZHôm BPvUZHcon gBPvUZHấu 6fbông nớiFg38yp lFg38ypỏng HCvQ9Pdần, lỏBPvUZHng dầnFg38yp rồi6f mặcFg38yp kệHCvQ9P n6fó rBPvUZHơi xuống6f đất.6f ĐôiHCvQ9P Fg38ypmắt ÁiBPvUZH 6fHy thoFg38ypáng cHCvQ9Phút lHCvQ9Po sợ,6f HCvQ9Pnhưng bà6fn HCvQ9Ptay lạFg38ypi ng6foan cốFg38yp nắmBPvUZH lHCvQ9Pấy taFg38ypy cầmHCvQ9P mởBPvUZH cửa.

Liệu… kBPvUZHhi c6fô mởFg38yp cửaFg38yp… MFg38ypinh BPvUZHVỹ sBPvUZHẽ là6f ngườiFg38yp đầuFg38yp tiêFg38ypn cBPvUZHô đượcFg38yp tr6fông BPvUZHthấy? HaHCvQ9Py BPvUZHlại 6flà mộtHCvQ9P t6fhảm kFg38ypịch đangHCvQ9P chờHCvQ9P đFg38ypón cô?

Mặc kệ,6f cHCvQ9Pô khBPvUZHông quFg38ypan tBPvUZHâm Fg38ypnữa, 6fcô chỉFg38yp Fg38ypcần bHCvQ9Piết mìnhFg38yp đanBPvUZHg cầnHCvQ9P phảiFg38yp BPvUZHgiải toảBPvUZH Fg38ypbản tíFg38ypnh tBPvUZHò m6fò vHCvQ9Pốn Fg38ypcó củFg38ypa mình.

Hạo ThầnHCvQ9P hoBPvUZHàn tHCvQ9Poàn câ6fm lặngFg38yp đứFg38ypng yêHCvQ9Pn bFg38ypên cạnFg38yph cô,BPvUZH đôiFg38yp mFg38ypắt cHCvQ9Pậu HCvQ9Pnhắm HCvQ9Phờ, hàng6f lFg38ypông HCvQ9Pmày thanHCvQ9Ph tHCvQ9Pú khẽ6f HCvQ9Pcau lạFg38ypi, 6fđôi môi6f 6fmỏng đHCvQ9Pang HCvQ9Pmím Fg38yplại tBPvUZHhật chặt.

Cậu BPvUZHkhông mFg38ypuốn mBPvUZHọi chuyệnFg38yp nhưFg38yp thếHCvQ9P n6fày… nHCvQ9Phưng cFg38ypũng khôBPvUZHng c6fòn HCvQ9Pcách nBPvUZHào kFg38yphác cả,Fg38yp làHCvQ9Pm s6fao 6fkìm 6flại 6fđược 6fkhi ướHCvQ9Pc muốnHCvQ9P cBPvUZHhiếm hữu6f ngFg38ypười cFg38ypon gái6f kBPvUZHia đBPvUZHang dần6f tăngBPvUZH ca6fo, đếnHCvQ9P mứcBPvUZH khôBPvUZHng 6fthể kiểm6f so6fát đượcFg38yp nữa…

Khiến côFg38yp đauFg38yp đớn,HCvQ9P BPvUZHkhiến côFg38yp chHCvQ9Pịu tFg38yphương tổn…6f tấ6ft cảFg38yp chỉBPvUZH v6fì Fg38ypsự ícHCvQ9Ph kHCvQ9Pỷ BPvUZHvà ha6fm muHCvQ9Pốn cHCvQ9Pó đượcFg38yp côBPvUZH BPvUZHmà thôi.

Cậu thực6f BPvUZHsự hậnHCvQ9P ÁHCvQ9Pi HyBPvUZH, h6fận cBPvUZHô đã6f khiếHCvQ9Pn cậuHCvQ9P phBPvUZHải 6fbất chấp6f tấHCvQ9Pt HCvQ9Pcả đểHCvQ9P c6fó đượcBPvUZH cFg38ypô! NếuFg38yp cBPvUZHó đ6fủ 6fcan đảm6f, HFg38ypạo Th6fần chFg38ypỉ muốnFg38yp BPvUZHbóp nátBPvUZH tráiHCvQ9P tiFg38ypm yHCvQ9Pếu ớt6f Fg38ypđang đFg38ypập lFg38ypiên HCvQ9Phồi tHCvQ9Prong lòHCvQ9Png 6fngực, đHCvQ9Pể BPvUZHnó khôngFg38yp c6fòn loạBPvUZHn nhFg38ypịp trư6fớc BPvUZHcô nữa.

Bàn tBPvUZHay n6fhỏ bHCvQ9Pé vHCvQ9Pặn nFg38yphẹ tHCvQ9Pay HCvQ9Pcầm, lậFg38ypp tHCvQ9Pức mộBPvUZHt hương6f Fg38ypthơm dịuHCvQ9P dàngFg38yp BPvUZHlan to6fả 6fbao phủHCvQ9P khắBPvUZHp ngư6fời cô6f, phảHCvQ9Png ph6fất chútHCvQ9P sựFg38yp tànFg38yp đ6fộc từFg38yp bHCvQ9Póng tốiHCvQ9P tộiFg38yp ác.

Hai bón6fg Fg38ypngười đanHCvQ9Pg đứnBPvUZHg giBPvUZHữa 6fgian phòngFg38yp, ánhHCvQ9P mắtFg38yp s6fắc nhọnHCvQ9P đềuHCvQ9P có6f cHCvQ9Pùng chBPvUZHung mộtBPvUZH 6fmục tiêu…

… là6f cô!!

Chap 46

Nếu eFg38ypm muốnBPvUZH chết

*Ba n6făm sau*

Tiếng bướcBPvUZH c6fhân vồnFg38yp BPvUZHvã 6fnối tiếHCvQ9Pp khắFg38ypp dã6fy BPvUZHhành 6flang dBPvUZHọc theBPvUZHo ngôiHCvQ9P bi6fệt th6fự tránHCvQ9Pg lệ,BPvUZH t6foán ngưFg38ypời mặcFg38yp vFg38ypest 6fđen bặmHCvQ9P trợnBPvUZH đang6f BPvUZHbước the6fo 6fsau mộHCvQ9Pt bónBPvUZHg ngFg38ypười cFg38ypao lớ6fn, 6ftoát l6fên pHCvQ9Phong tFg38yphái thốnFg38ypg Fg38yplĩnh củ6fa đấFg38ypng Fg38ypchỉ huy.

Chiếc áFg38ypo 6fsơ m6fi Fg38yptrắng HCvQ9Pchưa càHCvQ9Pi hếtHCvQ9P kh6fuy đa6fng được6f bFg38ypàn Fg38yptay tHCvQ9Po lBPvUZHớn Fg38ypkhuy lHCvQ9Pại vộiFg38yp vãHCvQ9P, gHCvQ9Pương mặtFg38yp lFg38ypãnh 6fkhốc HCvQ9Pđang nhìnHCvQ9P mọHCvQ9Pi thHCvQ9Pứ bằng6f Fg38ypmột màFg38ypu sắHCvQ9Pc đe6fn sFg38ypẫm k6fhông sựFg38yp sống.

Đôi b6fàn chânHCvQ9P v6fẫn sảHCvQ9Pi bưFg38ypớc t6fhật đềuHCvQ9P đặnHCvQ9P, MiHCvQ9Pnh BPvUZHVỹ càiHCvQ9P lạiHCvQ9P nBPvUZHgay HCvQ9Pngắn hàngBPvUZH Fg38ypkhuy áo,6f rồiFg38yp lạiFg38yp tiếpBPvUZH tục6f khoácHCvQ9P nhaHCvQ9Pnh chFg38ypiếc Fg38ypáo khoBPvUZHác Fg38ypđen đangFg38yp cầm6f HCvQ9Ptrên tay…BPvUZH từ6f HCvQ9Pbao 6fgiờ 6fanh lại6f sống6f mộHCvQ9Pt cá6fch HCvQ9Pmáy mHCvQ9Póc nhưFg38yp HCvQ9Pthế nàyHCvQ9P cBPvUZHơ chứ?

Mọi Fg38ypthứ v6fẫn dFg38ypiễn rFg38ypa HCvQ9Pthật 6fgấp gáBPvUZHp nhưBPvUZH lẽFg38yp HCvQ9Ptự nhiên,HCvQ9P 6fvà đốiFg38yp vớ6fi anh6f, tấtBPvUZH cBPvUZHả Fg38ypkhông cHCvQ9Pòn quHCvQ9Pan tr6fọng nữa.

Kéo d6fài sựFg38yp sHCvQ9Pống vàFg38yp hHCvQ9Pơi thở6f ch6fỉ 6fđể dànBPvUZH xếp6f BPvUZHnhững BPvUZHcuộc ẩuFg38yp đảBPvUZH manBPvUZHg Fg38yptính BPvUZHchất bạoFg38yp lực,Fg38yp nhưFg38ypng Fg38ypcơ HCvQ9Pthể BPvUZHanh vẫBPvUZHn tBPvUZHiếp tụcFg38yp 6fhô hHCvQ9Pấp đBPvUZHể duFg38ypy BPvUZHtrì sinFg38yph mHCvQ9Pệnh này.

Bất cầnBPvUZH BPvUZHđời… BPvUZHba từHCvQ9P dùng6f đểBPvUZH 6fchỉ vBPvUZHề HCvQ9Pcuộc sốngHCvQ9P hiFg38ypện tạiFg38yp của6f anh!!

Nét mặHCvQ9Pt HCvQ9Pluôn 6fgiữ trạngFg38yp BPvUZHthái lạnHCvQ9Ph lùngFg38yp hơHCvQ9Pn cả6f ng6fày xưa,HCvQ9P giHCvQ9Pờ 6fđây 6flại bHCvQ9Pắt đầuHCvQ9P 6flưu dFg38ypấu sựBPvUZH khiHCvQ9Pnh đBPvUZHời cBPvUZHủa HBPvUZHàn MiBPvUZHnh Vỹ.

Chiếc xBPvUZHe HCvQ9PBMW đượcHCvQ9P đậ6fu sẵFg38ypn trướcHCvQ9P Fg38ypcổng nFg38yphư tHCvQ9Phường lệ,6f chờFg38yp đợBPvUZHi đưHCvQ9Pa BPvUZHanh thực6f HCvQ9Pthi nhữngBPvUZH nHCvQ9Phiệm vụHCvQ9P bạoBPvUZH lựcFg38yp phBPvUZHi pháp.

Anh biếFg38ypt chứHCvQ9P! NgườiFg38yp aHCvQ9Pnh gọi6f làFg38yp ch6fa, ôFg38ypng tFg38ypa chỉHCvQ9P xBPvUZHem aFg38ypnh nhBPvUZHư mộHCvQ9Pt thFg38ypứ côngBPvUZH cụFg38yp đểHCvQ9P loạBPvUZHi Fg38ypbỏ 6ftất cảHCvQ9P nhữngBPvUZH HCvQ9Pthứ cả6fn tBPvUZHrở 6fbước ti6fến của6f ôFg38ypng Fg38ypta t6frên thươBPvUZHng trường.

Chắc hFg38ypẳn HCvQ9Plà saFg38ypu kFg38yphi đẩyFg38yp cBPvUZHho anBPvUZHh cáiBPvUZH t6fổ chứcHCvQ9P này6f, ônBPvUZHg HCvQ9Pta thoHCvQ9Pải máBPvUZHi lắm6f. Th6foải má6fi BPvUZHkhi đBPvUZHã c6fó nFg38ypgười thaBPvUZHy thBPvUZHế HCvQ9Pmình lãnh6f đạFg38ypo HCvQ9Pvà Fg38ypgiúp HCvQ9Pông dọ6fn dẹ6fp sạcBPvUZHh sẽ6f nBPvUZHhững HCvQ9Pthứ BPvUZHdơ bẩnBPvUZH đFg38ypang cFg38yphắn nganBPvUZHg Fg38ypcon đườngFg38yp HCvQ9Pthành cônBPvUZHg cFg38ypủa mình.

Sống tron6fg HCvQ9Pmột 6fthế giBPvUZHới Fg38yphằng ngàyBPvUZH vẫn6f BPvUZHxảy Fg38ypra nhữFg38ypng cuộHCvQ9Pc xuBPvUZHng 6fđột và6f ẩuBPvUZH 6fđả BPvUZHvô nghĩBPvUZHa, anBPvUZHh v6fẫn tiếBPvUZHp Fg38yptục BPvUZHlàm tFg38ypheo lời6f sBPvUZHai khiFg38ypến cHCvQ9Pủa BPvUZHcha mBPvUZHình nFg38yphư Fg38ypmột cHCvQ9Pái máFg38ypy, hoà6fn tFg38ypoàn Fg38ypkhông hềBPvUZH khá6fng cự.

Đôi mắBPvUZHt màBPvUZHu hBPvUZHổ phHCvQ9Pách sánHCvQ9Pg rực6f đầyBPvUZH kHCvQ9Piêu ngạHCvQ9Po g6fiờ BPvUZHđây lạiFg38yp đượ6fc thaBPvUZHy Fg38ypthế HCvQ9Pbằng sắcHCvQ9P màBPvUZHu cafBPvUZHe đenHCvQ9P sẫm,HCvQ9P aFg38ypnh trở6f Fg38ypnên íHCvQ9Pt nHCvQ9Pói hơBPvUZHn xưa,BPvUZH HCvQ9Pthậm BPvUZHchí BPvUZHcòn khô6fng thèmFg38yp mở6f miệHCvQ9Png BPvUZHra n6fói mộtBPvUZH từ6f nBPvUZHếu HCvQ9Pnó thật6f sựHCvQ9P HCvQ9Pkhông cBPvUZHần thiết.

Anh họcFg38yp cFg38ypách Fg38yplàm quBPvUZHen BPvUZHvới việcFg38yp số6fng đ6fơn 6fđộc mộtFg38yp m6fình, học6f cáchHCvQ9P tự6f ki6fểm BPvUZHsoát lFg38ypý trHCvQ9Pí vàFg38yp su6fy ngFg38yphĩ m6fột cHCvQ9Pách thiếtFg38yp thHCvQ9Pực hơnHCvQ9P, vHCvQ9Pà aFg38ypnh đBPvUZHã d6fùng Fg38ypkính Fg38ypáp tròngHCvQ9P HCvQ9Pđể 6fche giFg38ypấu HCvQ9Pthứ mHCvQ9Pàu BPvUZHsắc tuyệtHCvQ9P mỹHCvQ9P vBPvUZHốn c6fó của6f mình.

Từ 6fngày thiếBPvUZHu vHCvQ9Pắng bónBPvUZHg hHCvQ9Pình ÁiFg38yp HBPvUZHy, anHCvQ9Ph trởBPvUZH 6fnên BPvUZHcăm gh6fét tất6f BPvUZHcả mọiHCvQ9P thứ6f trêHCvQ9Pn đời6f HCvQ9Pnày, HCvQ9Pcả tHCvQ9Phứ màHCvQ9P côHCvQ9P thHCvQ9Pích nhấtHCvQ9P ởBPvUZH anBPvUZHh –Fg38yp màuBPvUZH mắt!!

Cô đãHCvQ9P từngHCvQ9P ngFg38ypắm Fg38ypanh tFg38yphật lâu,BPvUZH bậtBPvUZH cườiHCvQ9P và6f bFg38ypảo rấBPvUZHt thích6f HCvQ9Pđôi mắtBPvUZH 6f– HCvQ9Pthứ t6fhu h6fút Fg38ypnhất Fg38yptrên gươngBPvUZH mặHCvQ9Pt anh.

Anh Fg38ypđã tBPvUZHập cHCvQ9Phịu đựHCvQ9Png sựFg38yp kh6fó chịuHCvQ9P 6fmỗi BPvUZHkhi đeHCvQ9Po kính6f á6fp trHCvQ9Pòng, tBPvUZHập làHCvQ9Pm que6fn BPvUZHvới mộtFg38yp đôiFg38yp 6fmắt đeHCvQ9Pn sâuFg38yp 6fthẳm nFg38yphư baBPvUZHo 6fngười HCvQ9Pkhác mỗiFg38yp 6fkhi trônHCvQ9Pg thấHCvQ9Py hHCvQ9Pình ảnhFg38yp HCvQ9Pphản chiếBPvUZHu củBPvUZHa mìnFg38yph tro6fng gương.

Sải BPvUZHbước t6fhật dFg38ypứt khoátFg38yp, MinHCvQ9Ph Vỹ6f bướFg38ypc BPvUZHra 6fkhỏi cổng,6f 6fđôi mắHCvQ9Pt vẫnBPvUZH môngHCvQ9P lHCvQ9Pung, Fg38ypvô định.

Mặc dùFg38yp kh6fông hềBPvUZH đFg38ypể tâBPvUZHm đBPvUZHến nhữ6fng HCvQ9Pthứ xu6fng quHCvQ9Panh, nhưn6fg aHCvQ9Pnh vẫnFg38yp BPvUZHcảm thấyFg38yp sựHCvQ9P tha6fy đổiHCvQ9P 6fbất HCvQ9Pthường ởFg38yp khunFg38ypg 6fcảnh thânHCvQ9P thuộcBPvUZH mìHCvQ9Pnh 6fvẫn t6frông tFg38yphấy BPvUZHvà bước6f điFg38yp hằngFg38yp ngày.

Trái tiHCvQ9Pm BPvUZHđập mạ6fnh mBPvUZHột nHCvQ9Phịp, BPvUZHanh cBPvUZHảm tHCvQ9Phấy cóFg38yp ch6fút HCvQ9Pgì HCvQ9Pđó khó6f tHCvQ9Phở, d6fường nhưBPvUZH a6fnh vBPvUZHừa bỏHCvQ9P qBPvUZHua HCvQ9Pthứ Fg38ypgì đóFg38yp Fg38yprất quHCvQ9Pan t6frọng Fg38ypthì phải.

Bước chBPvUZHân HCvQ9Pkhựng lạiFg38yp, MiFg38ypnh VFg38ypỹ cHCvQ9Pứ giBPvUZHữ ng6fuyên pFg38yphong tFg38yphái lãn6fh đạm6f ấFg38ypy, mFg38ypãi mFg38ypột lú6fc s6fau mớBPvUZHi Fg38yptừ tHCvQ9Pừ quHCvQ9Pay đBPvUZHầu lại,HCvQ9P đảoBPvUZH BPvUZHmắt x6fung quanBPvUZHh nhBPvUZHư tì6fm kiế6fm Fg38ypgì đó.

Đôi mắt6f Fg38ypanh chợtBPvUZH dừnBPvUZHg lại,BPvUZH hô6f h6fấp ngư6fng hoạtHCvQ9P BPvUZHđộng, cBPvUZHả c6fơ t6fhể nh6fư rơ6fi Fg38ypvào trạngFg38yp tháHCvQ9Pi bấFg38ypt động.

Thứ anBPvUZHh đa6fng 6fnhìn thấyHCvQ9P… làFg38yp 6fảo ảnFg38yph sao?

Mái tóc6f nBPvUZHâu được6f thắtHCvQ9P nơ,BPvUZH HCvQ9Pcố tì6fnh b6fuộc BPvUZHlệch HCvQ9Psang bênBPvUZH trFg38ypái đanBPvUZHg được6f nhữngFg38yp v6fạt nắHCvQ9Png buổiBPvUZH sớ6fm chiếuFg38yp rọi…

Một HCvQ9Pbóng HCvQ9Pdáng nhFg38ypỏ bHCvQ9Pé, gầHCvQ9Py guFg38ypộc, là6fn dFg38ypa trắngHCvQ9P 6fmỏng Fg38ypmanh đanFg38ypg khoácHCvQ9P trêFg38ypn mFg38ypình chiếcFg38yp 6fváy reHCvQ9Pn đFg38ypen t6fhật queHCvQ9Pn tHCvQ9Phuộc đaBPvUZHng ngồiFg38yp bệtBPvUZH dư6fới nềBPvUZHn đấFg38ypt trướBPvUZHc cổng6f nHCvQ9Phà HCvQ9Panh khôBPvUZHng 6fhề ngHCvQ9Pại ngùnFg38ypg, đ6fôi bànHCvQ9P 6ftay 6fôm khưHCvQ9P khưFg38yp mộBPvUZHt chúBPvUZH gHCvQ9Pấu bông6f kBPvUZHhá lớBPvUZHn, HCvQ9Pvà côHCvQ9P HCvQ9Pgái đangFg38yp g6fục Fg38ypmặt vàFg38ypo nHCvQ9Phững sợiBPvUZH tơFg38yp tHCvQ9Phanh mảnh.

Minh VỹHCvQ9P gầFg38ypn n6fhư khô6fng thể6f tHCvQ9Pin đượHCvQ9Pc mFg38ypình HCvQ9Pđang tBPvUZHhấy 6fnhững gìFg38yp, cFg38ypả ngưFg38ypời khẽHCvQ9P Fg38yprun lHCvQ9Pên, sa6fu đFg38ypó từBPvUZH t6fừ bước6f đếnBPvUZH HCvQ9Pgần côFg38yp gái6f kFg38ypỳ 6flạ kia.

Đám cậnHCvQ9P vHCvQ9Pệ đFg38ypến lúcHCvQ9P nàyHCvQ9P mBPvUZHới 6fchú Fg38ypý đếnFg38yp Fg38ypsự hiFg38ypện diệnBPvUZH của6f Fg38ypcô BPvUZHgái 6fkia, mặcHCvQ9P d6fù hơiFg38yp ngạ6fc 6fnhiên BPvUZHtrước tháFg38ypi độHCvQ9P của6f BPvUZHMinh VBPvUZHỹ, nBPvUZHhưng họFg38yp đều6f n6fín bặt,BPvUZH đBPvUZHưa Fg38ypmắt nh6fìn Fg38ypxem sắpBPvUZH cóFg38yp sựFg38yp Fg38ypkiện BPvUZHgì xHCvQ9Pảy ra.

Minh HCvQ9PVỹ bước6f thậtFg38yp chậmFg38yp đHCvQ9Pến gầHCvQ9Pn ngườiHCvQ9P coFg38ypn g6fái kiaBPvUZH, Fg38ypsau đóHCvQ9P khuỵuHCvQ9P gốiBPvUZH trướcBPvUZH mặt6f côHCvQ9P ấy,HCvQ9P HCvQ9Pđôi mắtBPvUZH áFg38ypnh lênBPvUZH tHCvQ9Prạng tHCvQ9Phái ưBPvUZHu thươngFg38yp vFg38ypô Fg38ypđộ. G6fương mặ6ft BPvUZHanh hơi6f nghệcHCvQ9Ph r6fa, nhFg38ypưng lạiHCvQ9P biểu6f hiệnBPvUZH rBPvUZHõ rệt6f HCvQ9Psự đ6fau lòng…Fg38yp BPvUZHcó pHCvQ9Phải Fg38yplà cô6f HCvQ9Pấy đâyHCvQ9P không?

Vẫn l6fà bóngFg38yp dánHCvQ9Pg Fg38ypkhắc đậmFg38yp sFg38ypâu tHCvQ9Prong tiHCvQ9Pm a6fnh, nhưngHCvQ9P BPvUZHtại sBPvUZHao aBPvUZHnh HCvQ9Pvẫn khônHCvQ9Pg BPvUZHcách nà6fo tFg38ypin đượcHCvQ9P ngườiFg38yp coBPvUZHn gáiBPvUZH này6f chínFg38yph làHCvQ9P Ái6f Hy?

Đưa bànFg38yp taBPvUZHy vuốBPvUZHt nhẹFg38yp mái6f tHCvQ9Póc ca6ffe sữa,Fg38yp tHCvQ9Prái tFg38ypim MinFg38yph VỹHCvQ9P Fg38ypnhư muốn6f vỡ6f tun6fg, kHCvQ9Phông thể6f nàHCvQ9Po HCvQ9Plà ÁFg38ypi BPvUZHHy được!!

Chỉ BPvUZHlà ngườHCvQ9Pi giốnBPvUZHg ngườiFg38yp mHCvQ9Pà 6fthôi, người6f giống6f ngườiHCvQ9P thôi!

Anh vộiBPvUZH vHCvQ9Pàng rụt6f t6fay lại6f, đứHCvQ9Png HCvQ9Pbật dậyHCvQ9P, bFg38ypất giáFg38ypc lạiFg38yp lắc6f đHCvQ9Pầu thật6f khHCvQ9Pẽ vBPvUZHà tựHCvQ9P nhủHCvQ9P rằng…BPvUZH ngườBPvUZHi 6fcon gáiBPvUZH nàyFg38yp, khôn6fg thểFg38yp HCvQ9Plà cô6f ấBPvUZHy được!

Ái HBPvUZHy BPvUZHkhông thểHCvQ9P lHCvQ9Pại gBPvUZHầy 6fgò t6fhiếu Fg38ypsức sốngBPvUZH nhFg38ypư thFg38ypế nFg38ypày, lạiHCvQ9P càngHCvQ9P khBPvUZHông thểBPvUZH đHCvQ9Pột BPvUZHngột xFg38ypuất hiệnHCvQ9P trướ6fc n6fhà anHCvQ9Ph HCvQ9Pbất thìnHCvQ9Ph BPvUZHlình nhưFg38yp thế…HCvQ9P nếuFg38yp Fg38ypcó ph6fép m6fàu, tạFg38ypi saHCvQ9Po nóHCvQ9P kFg38yphông xảyHCvQ9P Fg38ypra sớFg38ypm BPvUZHhơn BPvUZHcơ chứ?

Đối v6fới a6fnh bâBPvUZHy g6fiờ, phHCvQ9Pép mà6fu chBPvUZHỉ cHCvQ9Pó tronBPvUZHg BPvUZHcổ tíc6fh, mà6f cFg38ypổ Fg38yptích tBPvUZHhì lHCvQ9Pại HCvQ9Pkhông hiệHCvQ9Pn hữuHCvQ9P ởHCvQ9P thBPvUZHực tại.

Đôi c6fhân HCvQ9Panh bướBPvUZHc lùiHCvQ9P vHCvQ9Pề phBPvUZHía s6fau, rồHCvQ9Pi 6fquay lưnFg38ypg thậ6ft dBPvUZHứt khoBPvUZHát và6f tiếpFg38yp BPvUZHtục nFg38ypối bước.

Anh không6f th6fể ná6fn lạBPvUZHi 6fở đâyFg38yp thBPvUZHêm mFg38ypột phúHCvQ9Pt 6fgiây nàoHCvQ9P HCvQ9Pnữa, khôn6fg nên6f kỳBPvUZH vHCvQ9Pọng 6fvào nhữHCvQ9Png thứBPvUZH vôHCvQ9P vọngHCvQ9P Fg38ypđã chìmFg38yp vàoHCvQ9P 6fquên lãng.

*Huỵch*

Một t6fhứ âmFg38yp thFg38ypanh Fg38ypvang lBPvUZHên, tuFg38ypy khônHCvQ9Pg tFg38yphể k6fhiến ng6fười khBPvUZHác chHCvQ9Pú ýFg38yp nhưngHCvQ9P lạiBPvUZH khiFg38ypến bướcBPvUZH chânFg38yp MiBPvUZHnh Vỹ6f HCvQ9Pdừng lại.

Tất c6fả mHCvQ9Pọi HCvQ9Psự cFg38yphú 6fý đềuBPvUZH tậpFg38yp trHCvQ9Pung vàoHCvQ9P côHCvQ9P gáiHCvQ9P kia!!

Một troHCvQ9Png sốFg38yp những6f 6ftên cFg38ypận vệHCvQ9P tỏ6f Fg38ypvẻ ngHCvQ9Pạc nhBPvUZHiên, tròBPvUZHn mắBPvUZHt nhìHCvQ9Pn cảnhFg38yp HCvQ9Ptượng trước6f m6fặt mình.

Minh BPvUZHVỹ lạiBPvUZH mộtBPvUZH lầnHCvQ9P nữaHCvQ9P ngo6fảnh mặt6f lại…Fg38yp trướcBPvUZH mFg38ypắt a6fnh giờBPvUZH đ6fây, gươngBPvUZH mặtBPvUZH 6fẩn gi6fấu Fg38ypsau HCvQ9Pchú gấu6f bFg38ypông vừaBPvUZH Fg38yprồi đ6fã đượHCvQ9Pc hi6fện rFg38ypõ 6ftrước 6fánh 6fsáng Fg38ypấm ápHCvQ9P 6fcủa mặtBPvUZH trờHCvQ9Pi, 6fđồng thời6f BPvUZHđiểm Fg38ypmạnh Fg38ypmàu sFg38ypắc x6fanh xaFg38ypo trên6f kh6fuôn mặtHCvQ9P tHCvQ9Phiếu Fg38ypnữ đ6fã ngBPvUZHã gụHCvQ9Pc trênHCvQ9P nề6fn đất.

Lần nàyFg38yp, tHCvQ9Pim anHCvQ9Ph Fg38ypkhông đậ6fp mạnhBPvUZH hơnBPvUZH, HCvQ9Pcũng khôFg38ypng đHCvQ9Pập chậmHCvQ9P hơFg38ypn, mà6f HCvQ9Plà cảFg38ypm thBPvUZHấy đau6f nhói!

Người co6fn g6fái HCvQ9Ptrong bộ6f váyFg38yp reBPvUZHn đenFg38yp đaBPvUZHng bấtFg38yp tỉnh,Fg38yp ômHCvQ9P ch6fặt 6fcon gHCvQ9Pấu Fg38ypbông v6fào HCvQ9Plòng, đôiBPvUZH mFg38ypôi Fg38ypvà khu6fôn mặHCvQ9Pt t6fhiếu siBPvUZHnh kHCvQ9Phí đếnBPvUZH mBPvUZHức đángFg38yp Fg38ypngạc nhiên.

Và BPvUZHcô gáFg38ypi ấy…HCvQ9P HCvQ9Pchính làHCvQ9P Vương6f ÁiHCvQ9P Hy!!

Tất cảBPvUZH đ6fều s6fững Fg38ypsờ trướ6fc cản6fh tượngHCvQ9P v6fừa xảyFg38yp Fg38ypra, mọi6f ánh6f mắtHCvQ9P đềHCvQ9Pu tậBPvUZHp tFg38yprung vFg38ypề mHCvQ9Pột hướFg38ypng BPvUZHxác định.

Vương HCvQ9PÁi HBPvUZHy nBPvUZHhỏ bé6f vẫBPvUZHn nFg38ypằm BPvUZHbất đHCvQ9Pộng trênHCvQ9P mFg38ypặt đất,HCvQ9P haFg38ypi BPvUZHhàng mHCvQ9Pi khBPvUZHép lạiHCvQ9P, chFg38ype khuấ6ft đôHCvQ9Pi đồng6f tửBPvUZH HCvQ9Ptrong sáng.

Gương mFg38ypặt tBPvUZHhanh nhãHCvQ9P đanHCvQ9Pg tFg38yphả lỏngFg38yp hế6ft mức,6f dườngFg38yp nHCvQ9Phư côBPvUZH đanBPvUZHg cóHCvQ9P Fg38ypmột giấcFg38yp ngủFg38yp thậtFg38yp ngHCvQ9Pon, nhưngBPvUZH kBPvUZHhông hẳFg38ypn lBPvUZHà Fg38ypvĩnh hằng.

*Cộp cộp*

Tiếng bướcBPvUZH chânBPvUZH vaHCvQ9Png lFg38ypên thật6f BPvUZHgấp g6fáp vFg38ypà nBPvUZHối tiếHCvQ9Pp khônHCvQ9Pg liềnBPvUZH bậc,Fg38yp đFg38ypám cậFg38ypn vệFg38yp bắHCvQ9Pt đầuFg38yp 6ftỏ rBPvUZHa hốt6f BPvUZHhoảng, bướcFg38yp đếBPvUZHn v6fà vâyFg38yp lấHCvQ9Py ÁFg38ypi 6fHy. CáHCvQ9Pch đFg38ypó 6fkhông xaHCvQ9P, BPvUZHMinh V6fỹ lFg38ypại đứngFg38yp chHCvQ9Pôn chân6f tạiFg38yp mộtFg38yp chỗ,Fg38yp đBPvUZHưa mắFg38ypt lặngBPvUZH BPvUZHnhìn cô.

Anh nBPvUZHhư Fg38ypkhông thểBPvUZH tBPvUZHin 6fvào mắHCvQ9Pt 6fmình n6fữa, đôi6f mFg38ypắt nBPvUZHhìn côHCvQ9P kBPvUZHhông chớp,BPvUZH nBPvUZHhư đa6fng sFg38ypợ 6fsẽ lại6f đHCvQ9Pánh mấtHCvQ9P ả6fo giáHCvQ9Pc nàyFg38yp trBPvUZHong giâ6fy lát.

Trái tHCvQ9Pim đậHCvQ9Pp nhaFg38ypnh đếnBPvUZH mứFg38ypc khôngHCvQ9P tàiBPvUZH nàFg38ypo kiểm6f soátHCvQ9P đượcFg38yp nữaBPvUZH, MinFg38yph VFg38ypỹ míFg38ypm môi.

Cất b6fước tiếnFg38yp vềHCvQ9P phíaFg38yp trướcBPvUZH, anHCvQ9Ph đangFg38yp hoàHCvQ9Pn toàHCvQ9Pn đá6fnh m6fất 6ftất 6fcả cHCvQ9Pảm x6fúc, chỉFg38yp cầnHCvQ9P biếtBPvUZH n6fgười c6fon gáiFg38yp a6fnh yêBPvUZHu đaHCvQ9Png hiện6f dBPvUZHiện troFg38ypng tầm6f mắBPvUZHt, vHCvQ9Pà khôngFg38yp HCvQ9Pthể đánhBPvUZH mấtBPvUZH côFg38yp thêm6f mộFg38ypt lầnFg38yp nữa.

“Đừng cBPvUZHhạm vào!!”

Bước châ6fn anBPvUZHh HCvQ9Pchỉ c6fòn cá6fch côBPvUZH ch6fưa đHCvQ9Pầy mBPvUZHột méBPvUZHt tHCvQ9Phì dBPvUZHừng lại6f, nghFg38ypiến 6frăng nh6fìn tênFg38yp 6fcận Fg38ypvệ đanHCvQ9Pg HCvQ9Pcó độngHCvQ9P tBPvUZHác nHCvQ9Pâng ng6fười côHCvQ9P lêBPvUZHn, đôiBPvUZH mắtFg38yp đBPvUZHen 6fsẫm 6fđang trBPvUZHừng lêFg38ypn đầFg38ypy tHCvQ9Pức giận.

Tên cận6f Fg38ypvệ kiFg38ypa bịFg38yp aHCvQ9Pnh làm6f cHCvQ9Pho HCvQ9Pgiật HCvQ9Pmình, vBPvUZHô HCvQ9Pý HCvQ9Plại buônHCvQ9Pg BPvUZHtay Fg38ypkhiến cả6f ng6fười Fg38ypÁi BPvUZHHy rơHCvQ9Pi tựFg38yp dFg38ypo x6fuống BPvUZHmặt đất.

“Biến điHCvQ9P.” GiHCvQ9Pọng nFg38ypói vừ6fa HCvQ9Prồi BPvUZHlại 6fcất HCvQ9Plên, MinFg38yph VỹBPvUZH cFg38ypố gắngBPvUZH kìmHCvQ9P chế,BPvUZH n6fói bằHCvQ9Png chHCvQ9Pất gi6fọng 6fnhẹ nhànBPvUZHg v6fà bHCvQ9Pình tĩnFg38yph nFg38yphất cBPvUZHó thể.

Không aBPvUZHi cFg38ypó quHCvQ9Pyền BPvUZHđược làmFg38yp côBPvUZH Fg38ypấy tổnHCvQ9P thương!

Minh BPvUZHVỹ trừ6fng mBPvUZHắt nhìHCvQ9Pn đámFg38yp cận6f vệ,HCvQ9P HCvQ9Pnhư đanHCvQ9Pg 6fthể hBPvUZHiện BPvUZHtâm trạ6fng HCvQ9Pkhó BPvUZHchịu BPvUZHcủa HCvQ9Pmình Fg38ypvề sự6f hiệnFg38yp d6fiện cBPvUZHủa họ.

Nhận thấFg38ypy “tínBPvUZH h6fiệu” kFg38yphông tốtBPvUZH tFg38ypừ HCvQ9P“thiếu giBPvUZHa đángBPvUZH mến6f”, dĩHCvQ9P nFg38yphiên tFg38ypoán cậnHCvQ9P BPvUZHvệ lập6f tứcHCvQ9P biếnHCvQ9P mBPvUZHất BPvUZHchưa đầHCvQ9Py năFg38ypm giây.

Minh HCvQ9PVỹ vẫn6f đứngBPvUZH yênHCvQ9P trướBPvUZHc người6f cHCvQ9Pon gá6fi đangFg38yp nằHCvQ9Pm lặngHCvQ9P tFg38yphinh dướiFg38yp đấtBPvUZH, mặcBPvUZH kệBPvUZH ánBPvUZHh nFg38ypắng BPvUZHmùa hè6f n6fóng bức6f rBPvUZHa sứFg38ypc chiBPvUZHếu rọiHCvQ9P khắpBPvUZH ngườiFg38yp cô.

Ông trờFg38ypi đaHCvQ9Png đù6fa cợtBPvUZH 6fvới aFg38ypnh à?

Bao Fg38ypnhiêu Fg38ypcông s6fức 6fvà thời6f gFg38ypian anFg38yph HCvQ9Pbỏ 6fra thậtBPvUZH sFg38ypự khônBPvUZHg íHCvQ9Pt đHCvQ9Pể t6fìm cô,HCvQ9P nhBPvUZHưng đápHCvQ9P lạiBPvUZH chHCvQ9Pỉ là6f 6fsự Fg38yptuyệt vọFg38ypng kFg38ypéo dàHCvQ9Pi đằngFg38yp đẵng.

Nhưng đếnBPvUZH kh6fi anFg38yph bất6f mãnBPvUZH bỏHCvQ9P cuộc,HCvQ9P chấpFg38yp nhHCvQ9Pận HCvQ9Ptất cBPvUZHả sựHCvQ9P sắBPvUZHp BPvUZHxếp của6f ôHCvQ9Png HànFg38yp n6fhư mộFg38ypt cáFg38ypi máyFg38yp… Fg38ypcô lại6f xuấFg38ypt hiện!

Đôi mHCvQ9Pôi mỏng6f nhếc6fh lFg38ypên từFg38yp từHCvQ9P, v6fòng BPvUZHcung HCvQ9Ptrên HCvQ9Pkhuôn HCvQ9Pmặt HCvQ9Panh tuấnBPvUZH chững6f chạcFg38yp cFg38yphính BPvUZHlà 6fnụ cườiHCvQ9P 6fkhinh đời!

Anh Fg38ypcúi ngườiFg38yp xu6fống, nhHCvQ9Pẹ nhàHCvQ9Png lHCvQ9Puồn Fg38yptay BPvUZHqua thBPvUZHân ngườiHCvQ9P qBPvUZHuen thuộcHCvQ9P trBPvUZHong chFg38ypiếc váyFg38yp 6fren đen,6f tBPvUZHhận trọng6f nhấcFg38yp bổ6fng Fg38ypngười BPvUZHcô lên.

Gương mặ6ft HCvQ9Panh gHCvQ9Piãn dần,Fg38yp bBPvUZHớt phHCvQ9Pần nàBPvUZHo sự6f 6fcăng thẳngFg38yp luônHCvQ9P HCvQ9Pđeo bámFg38yp d6fai dẳng…6f đFg38ypúng thậtFg38yp làBPvUZH HCvQ9PVương ÁFg38ypi H6fy rồi!

Hai bànFg38yp 6ftay BPvUZHchợt siế6ft thHCvQ9Pật chFg38ypặt ngFg38ypười co6fn g6fái tronFg38ypg HCvQ9Ptay, MinBPvUZHh VỹBPvUZH cúiBPvUZH thHCvQ9Pấp BPvUZHđầu, đặtBPvUZH 6flên HCvQ9Ptrán ÁiHCvQ9P BPvUZHHy mộtFg38yp n6fụ hHCvQ9Pôn thậBPvUZHt khẽ…

Cuối cHCvQ9Pùng, côBPvUZH đãHCvQ9P HCvQ9Ptrở vềHCvQ9P 6fbên anBPvUZHh rồi…

Tại sa6fo BPvUZHcô lạ6fi xuấHCvQ9Pt hiệnFg38yp Fg38yptrong tFg38yphể t6frạng yếuFg38yp ớtHCvQ9P nFg38yphư tHCvQ9Phế BPvUZHnày BPvUZHcơ chứ?

Kỳ lạ6f t6fhật, vốnFg38yp dĩBPvUZH Fg38ypcô cóBPvUZH thể6f vàBPvUZHo thHCvQ9Pẳng nhàBPvUZH Fg38ypđể tìHCvQ9Pm an6fh 6fcơ mà,Fg38yp 6ftại Fg38ypsao lạiBPvUZH ngồiHCvQ9P t6frước cửa,6f lạiHCvQ9P cònFg38yp ômBPvUZH 6ftheo BPvUZHgấu bHCvQ9Pông đểBPvUZH rồ6fi Fg38ypsau đFg38ypó nHCvQ9Pgất xỉu?

Bàn châ6fn MiFg38ypnh V6fỹ nFg38yphấc lênBPvUZH, HCvQ9Pnhưng lạ6fi hạHCvQ9P xuốngHCvQ9P vìBPvUZH mộHCvQ9Pt 6fcâu nFg38ypói vọ6fng từHCvQ9P pFg38yphía sau.

“Trả c6fô ấyBPvUZH lại6f cFg38ypho anh.”

Theo HCvQ9Pphản HCvQ9Pxạ, MiHCvQ9Pnh VFg38ypỹ qBPvUZHuay đầ6fu lại…

Từ phíHCvQ9Pa saBPvUZHu, HạoBPvUZH ThầnHCvQ9P vònBPvUZHg taFg38ypy HCvQ9Pngang 6feo một6f cHCvQ9Pô gFg38ypái l6fạ HCvQ9Pmặt, cFg38ypười cợt.

“Tôi chơHCvQ9Pi Fg38ypchán r6fồi, trBPvUZHả Fg38yplại đấy.”

Sau câHCvQ9Pu nóHCvQ9Pi HCvQ9Pvô tFg38yprách nhiệ6fm ấ6fy, ngườHCvQ9Pi 6fcon gáFg38ypi k6fia cũnBPvUZHg bậ6ft cườHCvQ9Pi khúc6f khích6f, nFg38ypép đầu6f HCvQ9Pvào ngựFg38ypc BPvUZHHạo TBPvUZHhần, 6fra dángHCvQ9P vôFg38yp cùngBPvUZH tHCvQ9Pình tứ.

Trả 6fÁi 6fHy lạFg38ypi chBPvUZHo anh?

Minh BPvUZHVỹ khôHCvQ9Png hềHCvQ9P tHCvQ9Pỏ bấtFg38yp cứBPvUZH thBPvUZHái độFg38yp nàHCvQ9Po cả,Fg38yp anBPvUZHh vẫnBPvUZH ômFg38yp ÁiFg38yp HHCvQ9Py tr6fong lònBPvUZHg, đôiHCvQ9P môi6f HCvQ9Pmấp m6fáy bật6f thànhHCvQ9P tiếng.

“Cảm ơn.”

Không qFg38ypuan Fg38yptrọng, chỉ6f cầ6fn côFg38yp HCvQ9Ptrở về6f Fg38ypvới anhHCvQ9P, thFg38ypế Fg38yplà đủFg38yp rồi.

Bóng lưngHCvQ9P HCvQ9Pcao lớnBPvUZH BPvUZHquay lạiFg38yp, tFg38yphẳng 6fngười 6fbước đi…

Thì Fg38ypra quBPvUZHãng tHCvQ9Phời gBPvUZHian c6fô mấHCvQ9Pt t6fích, HạoBPvUZH ThầBPvUZHn chínBPvUZHh 6flà nHCvQ9Pgười HCvQ9Pchăm BPvUZHsóc BPvUZHvà Fg38ypbảo vHCvQ9Pệ cô.

Cứ tưởnHCvQ9Pg 6fnói rHCvQ9Pa nhữngBPvUZH BPvUZHlời đóBPvUZH HCvQ9Pthì 6fanh sẽFg38yp ti6fn 6flà hắBPvUZHn HCvQ9Pta gBPvUZHhét 6fbỏ nênHCvQ9P m6fới trả6f lạHCvQ9Pi 6fcô sao?

Nhầm rồi…

Từ bố6fn nămHCvQ9P trưBPvUZHớc cBPvUZHho đếBPvUZHn HCvQ9Ptận HCvQ9Pbây giờ,Fg38yp mBPvUZHỗi kFg38yphi anFg38yph Fg38ypvà H6fạo T6fhần đốFg38ypi mặt6f vHCvQ9Pới nhHCvQ9Pau, ánBPvUZHh mắtBPvUZH c6fủa hắnFg38yp HCvQ9Pta vẫnHCvQ9P khônFg38ypg HCvQ9Phề thFg38ypay đổi.

Trong mắt6f hBPvUZHắn, chỉHCvQ9P tồFg38ypn tHCvQ9Pại 6fduy nhHCvQ9Pất ngườiBPvUZH coBPvUZHn HCvQ9Pgái củHCvQ9Pa Fg38ypanh 6fvà hFg38ypam muốBPvUZHn độcHCvQ9P 6fchiếm khôn6fg ngừng.

Bước chFg38ypân n6fhanh hơn,Fg38yp MiFg38ypnh HCvQ9PVỹ bướ6fc vàoHCvQ9P cổFg38ypng HCvQ9Pnhà, bănFg38ypg qBPvUZHua kBPvUZHhu vưFg38ypờn rộnFg38ypg lFg38ypớn HCvQ9Pvà tiếHCvQ9Pn đếHCvQ9Pn BPvUZHgần hồBPvUZH bơi.

Dừng lạiFg38yp HCvQ9Pở HCvQ9Pthành BPvUZHhồ 6fbơi, aHCvQ9Pnh BPvUZHcúi ngườiFg38yp xuFg38ypống, trênHCvQ9P taBPvUZHy vFg38ypẫn là6f 6fVương 6fÁi 6fHy đaFg38ypng nhắFg38ypm nghiềnHCvQ9P đô6fi mắ6ft vHCvQ9Pà ômFg38yp chặtFg38yp gấu6f bông.

Đôi taFg38ypy BPvUZHvẫn nân6fg 6fngười cô,BPvUZH nhưnBPvUZHg anBPvUZHh lHCvQ9Pại từBPvUZH tBPvUZHừ 6fhạ HCvQ9Pthấp t6fay, BPvUZHđể c6fả BPvUZHngười BPvUZHcô bắ6ft đầuFg38yp ngập6f trFg38ypong nước.

Minh VỹFg38yp cànBPvUZHg hạFg38yp tBPvUZHhấp tFg38ypay, mựcFg38yp BPvUZHnước ngBPvUZHang ngưHCvQ9Pời côFg38yp lạiBPvUZH càFg38ypng nângFg38yp cao.

Thân thểHCvQ9P nBPvUZHhỏ BPvUZHbé k6fia HCvQ9Pkhẽ Fg38yprun lênFg38yp, nhưnHCvQ9Pg lạiHCvQ9P cốFg38yp kìmFg38yp nHCvQ9Pén… anBPvUZHh cóFg38yp thHCvQ9Pể thấyFg38yp rBPvUZHõ, hHCvQ9Pai BPvUZHbàn tFg38ypay ôFg38ypm gấuFg38yp bôngFg38yp 6fđang sBPvUZHiết cBPvUZHhặt lạFg38ypi, ngFg38ypay cảFg38yp khuôBPvUZHn mHCvQ9Pặt cHCvQ9Pô cũn6fg b6fắt đầuHCvQ9P HCvQ9Ptỏ 6fra khóBPvUZH chịu.

Đây chBPvUZHỉ cóHCvQ9P Fg38ypthể lHCvQ9Pà kếFg38yp hoạchFg38yp dHCvQ9Po HạBPvUZHo T6fhần bàBPvUZHy r6fa, vìHCvQ9P aBPvUZHnh HCvQ9Pbiết 6frõ hắnHCvQ9P khôngHCvQ9P BPvUZHthể dễHCvQ9P dàHCvQ9Png Fg38ypmang 6fÁi Fg38ypHy Fg38yptrả l6fại c6fho anFg38yph được.

“Cứ tiFg38ypếp tụFg38ypc giảHCvQ9P vờ…HCvQ9P” Fg38ypĐôi mBPvUZHắt đBPvUZHen trở6f nênBPvUZH v6fô HCvQ9Phồn, BPvUZHanh lạnhHCvQ9P lùngFg38yp gằHCvQ9Pn từn6fg chữ,6f “…6f nế6fu HCvQ9Pem HCvQ9Pmuốn chết.”