You are here

Bắt được rồi vợ ngốc - Chap 35 -36

Chap 35

Để aiwYCGtnh gầniwYCGt MMSNumbên em

Một viMMSNumên đạiwYCGtn sượtiwYCGt thnwẳng q6Bv7BLua người6Bv7BL iwYCGtÁi 6Bv7BLHy nwtừ phíiwYCGta saiwYCGtu, đMMSNumáp điwYCGtúng vàonw k6Bv7BLhẩu siwYCGtúng cnwô MMSNumđang chiwYCGtĩa v6Bv7BLào đầu6Bv7BL viwYCGtẫn chưiwYCGta kịpnw biwYCGtóp cò6Bv7BLi nwkhiến khẩ6Bv7BLu súiwYCGtng iwYCGtbật riwYCGta k6Bv7BLhỏi tMMSNumay cnwô nwvà rơiiwYCGt xuống6Bv7BL niwYCGtền đất6Bv7BL mộ6Bv7BLt các6Bv7BLh “honwành tráng”.

“Đích đến6Bv7BL tiếpMMSNum th6Bv7BLeo MMSNumsẽ làMMSNum em…”6Bv7BL Min6Bv7BLh Vỹnw nwvẫn gnwiơ khẩunw súniwYCGtg 6Bv7BLtrên taiwYCGty vMMSNumề phMMSNumía ÁMMSNumi H6Bv7BLy đannwg bMMSNumất độnwng, đô6Bv7BLi mắtMMSNum vằnnw MMSNumnộ khí,6Bv7BL iwYCGtanh tiếp6Bv7BL tụciwYCGt lên6Bv7BL MMSNumđạn cMMSNumho khẩuMMSNum súiwYCGtng tnwrong tayiwYCGt, tầmMMSNum ngắiwYCGtm hiệMMSNumn giờnw đãiwYCGt chuyểnnw iwYCGttừ 6Bv7BLkhẩu snwúng MMSNumkia nwsang Ái6Bv7BL 6Bv7BLHy, “…iwYCGt iwYCGtem knwhông cónw quyMMSNumền t6Bv7BLự k6Bv7BLết th6Bv7BLúc cuộcnw sốngnw củanw chín6Bv7BLh m6Bv7BLình, vìnw n6Bv7BLgười nwduy nhấtMMSNum đượ6Bv7BLc 6Bv7BLquyền giếtiwYCGt eMMSNumm lnwà anh!”

Minh V6Bv7BLỹ MMSNumnhíu màynw niwYCGthìn Ái6Bv7BL Hy6Bv7BL, niwYCGthưng MMSNumlọt vàoMMSNum tnwầm mắiwYCGtt chỉiwYCGt cónw iwYCGtduy niwYCGthất bóiwYCGtng dángiwYCGt nhỏnw b6Bv7BLé đóMMSNum tMMSNumừ pMMSNumhía sauMMSNum, trônnwg thật6Bv7BL đơnMMSNum độciwYCGt vàMMSNum lạ6Bv7BLc iwYCGtlõng troniwYCGtg kiwYCGthông 6Bv7BLgian tĩiwYCGtnh lặng.

Cô b6Bv7BLất động,iwYCGt tMMSNumrên gươngMMSNum mặtnw vMMSNumẫn cònnw lưMMSNumu lạiiwYCGt một6Bv7BL vệtnw nướcMMSNum dà6Bv7BLi, iwYCGtđôi iwYCGtmắt vMMSNumô địnhMMSNum đang6Bv7BL dầnnw đượMMSNumc phủiwYCGt thêMMSNumm mộtMMSNum lớpMMSNum sươngiwYCGt miwYCGtờ nhạt.

Ông Hà6Bv7BLn 6Bv7BLcho 6Bv7BLmột taMMSNumy vào6Bv7BL túiiwYCGt, siwYCGtau đó6Bv7BL l6Bv7BLại nhnwìn chằmMMSNum chMMSNumặp vào6Bv7BL ngườnwi conwn giwYCGtái tiwYCGtrước mặt.

Sự lựaMMSNum chọniwYCGt thiwYCGtứ ba?

Là tự6Bv7BL g6Bv7BLiết chínnwh m6Bv7BLình đểnw iwYCGtkhỏi pMMSNumhải đối6Bv7BL mặtiwYCGt sao?

Gương mặtiwYCGt ôMMSNumng piwYCGthảng phấtnw mộtiwYCGt nụiwYCGt c6Bv7BLười hàiMMSNum lòiwYCGtng, nwvì d6Bv7BLù chiwYCGto Ái6Bv7BL iwYCGtHy nwcó l6Bv7BLựa chọiwYCGtn mnwột t6Bv7BLrong ha6Bv7BLi điều6Bv7BL kiện6Bv7BL tiwYCGthì khẩnwu nwsúng củaiwYCGt MMSNumông cũnwng siwYCGtẽ lậiwYCGtp tứnwc kết6Bv7BL th6Bv7BLúc sinnwh miwYCGtạng 6Bv7BLtrước mặt…nw 6Bv7BLvì ciwYCGtô MMSNumgái nàiwYCGty iwYCGtquá iwYCGttầm thường!

Nhưng điềuMMSNum 6Bv7BLông iwYCGtvừa đượciwYCGt trônMMSNumg thấyMMSNum, qnwuả thật6Bv7BL iwYCGtkhông MMSNumthể lườngMMSNum nwtrước côiwYCGt bnwé niwYCGtày đãnw iwYCGtsuy 6Bv7BLnghĩ nhnwững gì.

“Quay về6Bv7BL bMMSNumên tôi…”iwYCGt MiwYCGtinh VỹMMSNum nwnói đều6Bv7BL đềnwu, 6Bv7BLđôi mnwắt iwYCGtsắc lạiwYCGtnh đaMMSNumng chiiwYCGtếu thẳnwng vàMMSNumo Ái6Bv7BL HiwYCGty kè6Bv7BLm iwYCGttheo mộMMSNumt lờMMSNumi ynwêu iwYCGtcầu “siêuiwYCGt trọn6Bv7BLg”, “nw… chnwo 6Bv7BLem mườnwi giây.”

1s…

2s…

Ái 6Bv7BLHy 6Bv7BLđưa nwtay gạiwYCGtt vộiiwYCGt viwYCGtết tíchiwYCGt củaMMSNum nướ6Bv7BLc mắtMMSNum trMMSNumên mặnwt m6Bv7BLình, từiwYCGt t6Bv7BLừ ngoMMSNumảnh iwYCGtmặt lại.

3s…

4s…

5s…

Vẫn cò6Bv7BLn c6Bv7BLó thểMMSNum trở6Bv7BL vềiwYCGt bênnw anMMSNumh sao?

Minh Vỹnw vẫniwYCGt 6Bv7BLgiơ kMMSNumhẩu snwúng trêniwYCGt taMMSNumy nwvề phíaiwYCGt MMSNumÁi Hy6Bv7BL, đôiMMSNum nwmắt điềm6Bv7BL tĩniwYCGth liwYCGtạnh lùnwng iwYCGtquan MMSNumsát MMSNumtừng cnwử chỉ6Bv7BL ti6Bv7BLếp MMSNumtheo của6Bv7BL ngườiiwYCGt iwYCGtcon gáiMMSNum trnwước mặt.

6s…

7s…

Đôi c6Bv7BLhân kiwYCGtia bắt6Bv7BL đầunw nhấciwYCGt liwYCGtên, nốiiwYCGt tiếpnw từng6Bv7BL nwbước cnwhân đến6Bv7BL gầ6Bv7BLn MiMMSNumnh Vỹ.

Chợt nhữnwng nwbước châniwYCGt kiwYCGtia khựn6Bv7BLg lại…

8s…

Ái HMMSNumy đưanw iwYCGtmắt nnwhìn Mi6Bv7BLnh VỹiwYCGt đang6Bv7BL nhnwíu mnwày nhìnnw mMMSNumình, mímMMSNum mnwôi, lắcnw nhiwYCGtẹ đầu.

Chỉ cần6Bv7BL thêmiwYCGt vài6Bv7BL bư6Bv7BLớc nữanw tiwYCGthôi, và6Bv7BLi bước6Bv7BL nữa6Bv7BL thìiwYCGt 6Bv7BLcô nwsẽ lạMMSNumi cóMMSNum MMSNumthể nwchạm v6Bv7BLào Mi6Bv7BLnh nwVỹ… nhnwưng côiwYCGt lạMMSNumi hoànMMSNum tiwYCGtoàn đứng6Bv7BL biwYCGtất độMMSNumng, mộtnw giọngMMSNum nnwói nhẹMMSNum nhàng6Bv7BL ciwYCGtất lMMSNumên vớnwi m6Bv7BLột ânwm vựMMSNumc tnwrong thanh.

“Em… 6Bv7BLkhông MMSNumlàm được.”

Chính ÁiMMSNum HMMSNumy cnwòn khôngiwYCGt hiểuiwYCGt mìnhiwYCGt đanMMSNumg 6Bv7BLnói vàiwYCGt làm6Bv7BL gì,iwYCGt chỉMMSNum biếtMMSNum nnwếu lMMSNumại d6Bv7BLựa dẫmMMSNum v6Bv7BLào MMSNumMinh Vỹ,nw mìnhiwYCGt siwYCGtẽ iwYCGthoàn toàiwYCGtn miwYCGtất phương6Bv7BL hướng…

… kiwYCGthông thể6Bv7BL trởnw 6Bv7BLnên mạMMSNumnh mMMSNumẽ hơiwYCGtn đượciwYCGt MMSNumnữa vnwà nwquen dầ6Bv7BLn vớMMSNumi sựnw bảoiwYCGt 6Bv7BLvệ củiwYCGta anh.

9s…

10s…

Khẩu MMSNumsúng tro6Bv7BLng t6Bv7BLay Minwnh VMMSNumỹ thoá6Bv7BLng iwYCGtrun lêiwYCGtn, ngiwYCGtón t6Bv7BLay đang6Bv7BL dnwần ghì6Bv7BL lấnwy cnwò súngiwYCGt, chMMSNumuẩn bịnw mộMMSNumt hướngnw bắMMSNumn iwYCGtnhất định.

Chỉ iwYCGtcần iwYCGtbước điwYCGtến bê6Bv7BLn Minwnh iwYCGtVỹ, liwYCGtiệu ciwYCGtó kh6Bv7BLó nwquá không?

“Một bướcnw, rồi6Bv7BL iwYCGtlại iwYCGtthêm m6Bv7BLột bước…

… MMSNumcó quMMSNumá khónw đểiwYCGt iwYCGtem bướ6Bv7BLc điwYCGtến gầniwYCGt anh?”

*Cạch*

Khẩu s6Bv7BLúng tronMMSNumg iwYCGttay nwMinh VỹMMSNum rơiwYCGti tựnw dMMSNumo MMSNumxuống mặt6Bv7BL điwYCGtất lạnMMSNumh l6Bv7BLẽo, lầMMSNumn này6Bv7BL n6Bv7BLgười c6Bv7BLất bướMMSNumc lạiiwYCGt MMSNumlà anh!

Một iwYCGtbước… ha6Bv7BLi bước…iwYCGt iwYCGtba bước…

Minh Vỹnw đứngMMSNum đốiMMSNum diệnwn v6Bv7BLới Á6Bv7BLi iwYCGtHy, aMMSNumnh gấpnw gáMMSNump ômnw côiwYCGt vàiwYCGto lòng6Bv7BL, g6Bv7BLục mặtMMSNum iwYCGtlên bờiwYCGt va6Bv7BLi nhỏ6Bv7BL 6Bv7BLbé kia.

“Nếu khiwYCGtông thểiwYCGt quaMMSNumy vềiwYCGt vớiMMSNum tôiiwYCGt, 6Bv7BLthì hnwãy điwYCGtể tôi6Bv7BL nwbước đếniwYCGt bêMMSNumn em.”6Bv7BL Mi6Bv7BLnh Vnwỹ siế6Bv7BLt chặtiwYCGt vòMMSNumng tMMSNumay hơnnw, nwcảm MMSNumgiác kiwYCGthi MMSNumchĩa sún6Bv7BLg vMMSNumào chínhnw ngườiiwYCGt MMSNumcon gáiMMSNum mìiwYCGtnh y6Bv7BLêu tnwhương quMMSNumả thMMSNumật rấMMSNumt iwYCGtđau đớn.

Ái HiwYCGty đ6Bv7BLược nwMinh iwYCGtVỹ 6Bv7BLôm gọ6Bv7BLn troniwYCGtg taiwYCGty, 6Bv7BLbất giwYCGtiác MMSNumhai bànwn tanwy MMSNumđang b6Bv7BLuông thõng6Bv7BL vô6Bv7BL t6Bv7BLhức đưaMMSNum lên6Bv7BL, vố6Bv7BLn địMMSNumnh đáp6Bv7BL nwlại MMSNumanh, cảMMSNumm nhận6Bv7BL iwYCGtrõ 6Bv7BLhơi ấmMMSNum tnwừ ph6Bv7BLía bêniwYCGt nwkia nwhơn, iwYCGtnhưng hànhMMSNum độngnw ấ6Bv7BLy bỗngMMSNum dMMSNumưng khựng6Bv7BL lạinw, siwYCGtau đóiwYCGt nhan6Bv7BLh tiwYCGtay đẩMMSNumy anhra.

“Xin liwYCGtỗi MMSNumvì đ6Bv7BLã đếnMMSNum lànwm p6Bv7BLhiền nwanh, eMMSNumm sMMSNumẽ vnwề n6Bv7BLhà.” Á6Bv7BLi HMMSNumy q6Bv7BLuay mặtiwYCGt s6Bv7BLang hưiwYCGtớng khiwYCGtác tránMMSNumh MMSNumánh nMMSNumhìn củMMSNuma Mnwinh Vỹ,iwYCGt nMMSNumhờ vMMSNumậy nêiwYCGtn khô6Bv7BLng nwthể thnwấy đượcnw nwtừ đMMSNumôi mắt6Bv7BL kinwa đanMMSNumg 6Bv7BLhằn sâMMSNumu mộtiwYCGt nỗi6Bv7BL tuyệtMMSNum vọnMMSNumg 6Bv7BLcùng cực.

Ái H6Bv7BLy nwvừa nwrời khỏi6Bv7BL vòn6Bv7BLg tMMSNumay ciwYCGtủa Mnwinh Vỹ,MMSNum lậpMMSNum tứcnw nwchạy nwra nwkhỏi ph6Bv7BLòng, 6Bv7BLbóng d6Bv7BLáng MMSNumông nwHàn cũnwng không6Bv7BL c6Bv7BLòn hiệniwYCGt iwYCGtdiện 6Bv7BLở đó.

Anh nwlại 6Bv7BLtrở nê6Bv7BLn nwđơn MMSNumđộc tron6Bv7BLg cMMSNumăn pMMSNumhòng tậpMMSNum bMMSNumắn 6Bv7BLlạnh lẽMMSNumo, m6Bv7BLột MMSNumchút gì6Bv7BL đóiwYCGt iwYCGtở tráiwYCGti tinwm đanwng nMMSNumhói iwYCGtlên từngMMSNum đMMSNumợt đaMMSNumu đớn.

Bước nhanwnh r6Bv7BLa khnwỏi cMMSNumăn b6Bv7BLiệt thnwự củaiwYCGt tổiwYCGt cMMSNumhức Kninwght, tiwYCGtrong lMMSNumòng Ánwi HiwYCGty ciwYCGthợt nwcảm thiwYCGtấy nwvô cùMMSNumng bnwất an.

Một phầnwn lạiMMSNum cả6Bv7BLm thấyiwYCGt âMMSNumn hậ6Bv7BLn iwYCGtvì cáiwYCGtch cMMSNumư nwxử xMMSNuma cáchMMSNum vừanw MMSNumrồi vMMSNumới nwMinh Vỹ.

Nhưng nwchỉ ciwYCGtần 6Bv7BLở iwYCGtbên aniwYCGth, cônw đ6Bv7BLã qnwuên cáiwYCGtch tựMMSNum mìnhiwYCGt đứngnw dậyiwYCGt, nwquên cáchMMSNum tự6Bv7BL 6Bv7BLbảo vệ6Bv7BL chnwính mình…6Bv7BL viwYCGtà quên6Bv7BL cả6Bv7BL 6Bv7BLcách làmnw tổiwYCGtn thươ6Bv7BLng ngườ6Bv7BLi khác.

Bước nhaiwYCGtnh iwYCGttrên co6Bv7BLn đườngnw iwYCGtvắng iwYCGtvẻ, Ánwi H6Bv7BLy cMMSNumứ 6Bv7BLthế ch6Bv7BLìm vMMSNumào nhữngnw iwYCGtdòng suiwYCGty tưiwYCGt hnwiện tại.

Một chi6Bv7BLếc BMMMSNumW 6Bv7BLmàu đen6Bv7BL dừn6Bv7BLg 6Bv7BLlại triwYCGtước mặMMSNumt Ái6Bv7BL H6Bv7BLy, mộMMSNumt độngiwYCGt tácnw iwYCGtnhanh tMMSNumay lô6Bv7BLi mạniwYCGth ciwYCGtô và6Bv7BLo xe6Bv7BL, ấ6Bv7BLn viwYCGtào ghế.

Ái Hnwy MMSNumvẫn chưaMMSNum kMMSNumịp hiểuMMSNum chuyệnnw nwgì đanwng x6Bv7BLảy ranw, cảMMSNum ngườiMMSNum hoiwYCGtàn toà6Bv7BLn mấtnw điMMSNum cảmnw giáciwYCGt, c6Bv7BLhợt một6Bv7BL chiwYCGtiếc khăniwYCGt đượcMMSNum đư6Bv7BLa lêMMSNumn MMSNumbịt chặtiwYCGt miệngMMSNum cMMSNumô lạ6Bv7BLi, m6Bv7BLặc c6Bv7BLho côMMSNum rMMSNuma siwYCGtức đẩnwy bMMSNumàn t6Bv7BLay đannwg MMSNumấn m6Bv7BLạnh chiếnwc khănMMSNum MMSNumkia ra.

1s…

2s…

Trước mắtiwYCGt Á6Bv7BLi H6Bv7BLy biwYCGtỗng trnwở nwnên mờMMSNum nhạt6Bv7BL, cả6Bv7BL nMMSNumgười rơiMMSNum vào6Bv7BL trạMMSNumng MMSNumthái mệtMMSNum mỏi,iwYCGt hàngMMSNum miwYCGti dnwài cnwứ từMMSNum từiwYCGt rũ6Bv7BL xuốngMMSNum, nwche khuất6Bv7BL iwYCGtđôi miwYCGtắt MMSNummàu nwnâu troiwYCGtng sáng.

Bàn tiwYCGtay MMSNumkia cMMSNumũng diwYCGtần t6Bv7BLhả lỏng,nw chiếiwYCGtc MMSNumkhăn MMSNumcũng đ6Bv7BLược nâMMSNumng lên,nw mộtnw nnwụ cườinw nửaiwYCGt miệiwYCGtng quenwn t6Bv7BLhuộc hMMSNumiện tMMSNumrên knwhuôn mặtMMSNum c6Bv7BLủa kẻMMSNum đMMSNumang ngồi6Bv7BL nwkề MMSNumcận bên6Bv7BL cô.

“Làm tốiwYCGtt lắm.”nw BiwYCGtàn taMMSNumy người6Bv7BL ấynw v6Bv7BLuốt nhẹMMSNum m6Bv7BLái t6Bv7BLóc củiwYCGta ÁMMSNumi HyiwYCGt, nwnụ c6Bv7BLười độciwYCGt đoáiwYCGtn knwia MMSNumngày cnwàng t6Bv7BLrở nêiwYCGtn iwYCGtrõ nétiwYCGt hơMMSNumn ba6Bv7BLo MMSNumgiờ hếnwt. “iwYCGtCuối cùnMMSNumg cũniwYCGtg đếnMMSNum niwYCGtgày này.”

Chiếc MMSNumBMW laMMSNumo đi…

“Điền HMMSNumuân à,6Bv7BL xinwn lỗnwi an6Bv7BLh, nhMMSNumưng nMMSNumgười eiwYCGtm t6Bv7BLhật snwự ynwêu lMMSNumà iwYCGtMinh Vỹ.”MMSNum nwMột giọngMMSNum iwYCGtnói n6Bv7BLhẹ nhnwàng 6Bv7BLcất MMSNumlên, bà6Bv7BLn taMMSNumy nhỏnw nhắ6Bv7BLn đannwg 6Bv7BLđặt n6Bv7BLhẹ lên6Bv7BL tnway MMSNumĐiền Hu6Bv7BLân, gươngiwYCGt mMMSNumặt trắnMMSNumg hồiwYCGtng từ6Bv7BL phíaMMSNum biwYCGtên 6Bv7BLkia đan6Bv7BLg nởnw mMMSNumột 6Bv7BLnụ cườiwYCGti iwYCGtgượng gạo.

“Em… MMSNumchọn hắn?6Bv7BL Nnwgười mnwà nwem khônwng cóMMSNum qMMSNumuyền iwYCGtđược ynwêu sao?MMSNum” Cânwu trảiwYCGt lời6Bv7BL 6Bv7BLkia khiếnMMSNum trMMSNumái tiwYCGtim Đinwền HuiwYCGtân như6Bv7BL ngừnwng đậpiwYCGt, điwYCGtôi iwYCGtmôi knwhó nwkhăn lắmnw mớiwYCGti thốtnw riwYCGta đMMSNumược niwYCGthững iwYCGtcâu hỏiwYCGti 6Bv7BLnghi hoặc.

Năm năm…

Một quãniwYCGtg 6Bv7BLthời g6Bv7BLian quáiwYCGt dài6Bv7BL c6Bv7BLho 6Bv7BLmột mốiiwYCGt tìnnwh đơMMSNumn phươiwYCGtng, quiwYCGtá niwYCGtgắn iwYCGtcho nhMMSNumững khoảnh6Bv7BL nwkhắc đưiwYCGtợc 6Bv7BLgần 6Bv7BLbên ciwYCGtạnh 6Bv7BLngười co6Bv7BLn gáiMMSNum ấy.

Điền HuânMMSNum đãMMSNum MMSNumluôn 6Bv7BLdõi MMSNumtheo duiwYCGty nhấtiwYCGt mộnwt bónwng hìMMSNumnh, âmiwYCGt thầ6Bv7BLm điwYCGtem đếnwn c6Bv7BLho ngMMSNumười c6Bv7BLon gáiiwYCGt mnwà mìnhnw yiwYCGtêu th6Bv7BLương nhnwững nwgì tốtiwYCGt điwYCGtẹp nhất.

Chỉ ciwYCGtần trêiwYCGtn gư6Bv7BLơng mặnwt knwia nnwở mộtMMSNum nụiwYCGt cưiwYCGtời hạiwYCGtnh piwYCGthúc, ĐiềniwYCGt Huânwn MMSNumcó thiwYCGtể nwđánh đnwối tiwYCGtất nwcả đểMMSNum giữ6Bv7BL niwYCGtụ cườ6Bv7BLi nwấy mãiwYCGti mnwãi hi6Bv7BLện di6Bv7BLện nwtrên đôiwYCGti miwYCGtôi xiwYCGtinh xắnwn ấiwYCGty, thậnwm MMSNumchí đánhMMSNum đổiMMSNum cả6Bv7BL 6Bv7BLsinh mệnhiwYCGt của6Bv7BL chínhMMSNum mình.

Nhưng nwđáp iwYCGtlại tìnMMSNumh 6Bv7BLcảm iwYCGtchân thànMMSNumh ấMMSNumy, cMMSNumhỉ l6Bv7BLà haiwYCGti từ6Bv7BL “xinwn lỗMMSNumi” vMMSNumô cùMMSNumng ngắniwYCGt gnwọn, nwđủ s6Bv7BLức dậpMMSNum tắtnw ti6Bv7BLa nwhy vọnwng 6Bv7BLcuối cnwùng tnwrong tráiwYCGti 6Bv7BLtim đangiwYCGt khiwYCGtông nnwgừng thổ6Bv7BLn thứcnw kia.

“Em khiwYCGtông MMSNumtin cnwả ciwYCGtha vànw dnwì đềuiwYCGt khôn6Bv7BLg chấpMMSNum nhậnnw tìnwnh cảm6Bv7BL củnwa enwm iwYCGtvà MiniwYCGth V6Bv7BLỹ, nênnw e6Bv7BLm thnwật sựnw rấtnw xiwYCGtin 6Bv7BLlỗi.” Cônw iwYCGtgái knwia vẫn6Bv7BL giữiwYCGt nwnụ cnwười hMMSNumối lỗi6Bv7BL tnwrên miwYCGtôi, gươ6Bv7BLng mặMMSNumt 6Bv7BLthoáng chút6Bv7BL nwe ngạiMMSNum niwYCGthìn Đi6Bv7BLền Huân.

Xin lỗi…6Bv7BL xiwYCGtin lỗi…

Dường nhưiwYCGt c6Bv7BLô MMSNumgái MMSNumkia kiwYCGthông nwhề đểMMSNum nwý đếnwn mỗiiwYCGt lầnnw nwlặp lạMMSNumi 6Bv7BLhai tiwYCGtừ “xinMMSNum lỗMMSNumi”, trMMSNumái tinwm của6Bv7BL knwẻ bại6Bv7BL tnwrận iwYCGttrước mặtnw lạMMSNumi càniwYCGtg đ6Bv7BLau hơn.

Nếu MMSNumchỉ ciwYCGtần 6Bv7BLxin lỗi,MMSNum thMMSNumì tạiiwYCGt iwYCGtsao lạiiwYCGt điwYCGtặt riwYCGta phnwáp lMMSNumuật làmiwYCGt gì?

Điền HuâiwYCGtn k6Bv7BLhông nóiMMSNum gì6Bv7BL, lặngiwYCGt lnwẽ quanwy niwYCGtgười bướMMSNumc 6Bv7BLđi. VốnMMSNum dĩ…nw không6Bv7BL th6Bv7BLể nMMSNumíu kéo6Bv7BL được6Bv7BL niwYCGtữa, vnwì khônMMSNumg hề6Bv7BL MMSNumcó MMSNumbắt đầu…MMSNum nê6Bv7BLn ĐiềniwYCGt HuMMSNumân khMMSNumông đượnwc quyềnwn đưiwYCGtợc MMSNumníu kéoMMSNum haMMSNumi cnwhữ “tìnhnw yêu”nw tnwhiêng 6Bv7BLliêng ấy.

Trái tnwim c6Bv7BLứ mỗnwi lnwúc miwYCGtột thắtnw lại6Bv7BL thiwYCGteo từMMSNumng bướcMMSNum châ6Bv7BLn, đMMSNumọng lại6Bv7BL n6Bv7BLhững MMSNumvết thiwYCGtương iwYCGtlòng quiwYCGtá lớn.

Điền Hnwuân thậiwYCGtt sựMMSNum kh6Bv7BLông đủnw ca6Bv7BLo thnwượng đếnnw nwmức đứ6Bv7BLng yêniwYCGt l6Bv7BLặng lẽMMSNum dõ6Bv7BLi 6Bv7BLtheo côMMSNum MMSNumgái ấyiwYCGt mãMMSNumi mãi,6Bv7BL iwYCGtvà cMMSNumũng khônwng thiwYCGtể nàiwYCGto chúiwYCGtc pnwhúc ch6Bv7BLo mMMSNumối tMMSNumình huyếnwt thốngiwYCGt ciwYCGtấm knwỵ ấyMMSNum được.

Tại 6Bv7BLsao lạiMMSNum liwYCGtà nwMinh Vỹ?

Có niwYCGthất thiếnwt pnwhải yênwu 6Bv7BLchính MMSNumanh tnwrai c6Bv7BLủa mìiwYCGtnh không?

Trước mắtnw ĐiiwYCGtền HMMSNumuân chỉ6Bv7BL cònMMSNum lưunw lnwại mộtnw màunw đeniwYCGt đaunw đớn6Bv7BL c6Bv7BLùng iwYCGtcực, iwYCGtánh nwmắt đaMMSNumng chứnwa đựngMMSNum iwYCGtnhững tnwia nhìnwn oánMMSNum hận,iwYCGt tiwYCGtừng 6Bv7BLtừ từnwng iwYCGtchữ được6Bv7BL g6Bv7BLằn xuốngMMSNum mộtMMSNum cáciwYCGth miwYCGtỉa mai.

“Thy ThyMMSNum, MMSNumem c6Bv7BLhấp 6Bv7BLnhận ănwn tráiwYCGti cấnwm, chứnw khônnwg chấiwYCGtp nwnhận tônwi sao?”

“Chúc piwYCGthúc nwcho MMSNummối tìnnwh cấmnw knwỵ MMSNumcủa em…

… anMMSNumh khiwYCGtông iwYCGtlàm được.”

“Đến kiwYCGthi nàMMSNumo aMMSNumnh mớiiwYCGt cMMSNumhịu lMMSNumên kếiwYCGt hoạnwch đ6Bv7BLây?” Mộtnw 6Bv7BLgiọng nữ6Bv7BL cấtnw lê6Bv7BLn, đôiwYCGti mắt6Bv7BL hưMMSNumớng vnwề phí6Bv7BLa Ánwi 6Bv7BLHy đa6Bv7BLng nhắmnw nwnghiền đôinw mắt,nw iwYCGtcả hanwi tMMSNumay bịnw iwYCGttrói chặtMMSNum ởMMSNum piwYCGthía iwYCGtsau đaiwYCGtng tựa6Bv7BL vàoMMSNum tườngnw iwYCGtan giấc.

“Kế hoạch6Bv7BL vẫnnw đangiwYCGt thựcMMSNum MMSNumhiện đấ6Bv7BLy thôi.”MMSNum Ngưnwời bêiwYCGtn knwia nh6Bv7BLún nhú6Bv7BLn MMSNumvai, thờ6Bv7BL 6Bv7BLơ đưa6Bv7BL áMMSNumnh 6Bv7BLmắt nwkhông ch6Bv7BLút binwểu cMMSNumảm nnwhìn vnwề phnwía Áinw HyiwYCGt, 6Bv7BLánh nwnhìn pMMSNumhức tạp.

“Thực hiện?nw Đứng6Bv7BL ynwên mMMSNumột chỗnw gọi6Bv7BL là6Bv7BL th6Bv7BLực hiện?iwYCGt MMSNumAnh đa6Bv7BLng đMMSNumùa à?”MMSNum Cnwô nwgái 6Bv7BLkia dườngnw 6Bv7BLnhư đanMMSNumg mấtMMSNum bMMSNumình tĩ6Bv7BLnh, tứnwc gi6Bv7BLận quiwYCGtát lênwn, giọngnw điwYCGtiệu nwvô cùMMSNumng khnwó chịu.

“Tịnh NhMMSNumi, nếuiwYCGt muốniwYCGt MMSNumtrả thùiwYCGt thìMMSNum đừng6Bv7BL 6Bv7BLnên vộiwYCGti vàngnw nhnwư thế…”nw Chà6Bv7BLng tr6Bv7BLai kMMSNumia khoátnw khoáiwYCGtt tiwYCGtay nwvới Tịnh6Bv7BL NiwYCGthi, thậ6Bv7BLt sựnw TMMSNumịnh N6Bv7BLhi đ6Bv7BLang 6Bv7BLkhiến hắniwYCGt iwYCGtcảm thấiwYCGty căngMMSNum thẳiwYCGtng 6Bv7BLhơn tMMSNumrong việc6Bv7BL thMMSNumực hiện6Bv7BL kiwYCGtế hoạch,iwYCGt MMSNum“… cứMMSNum đểnw yMMSNumên MMSNumcho bọnnw chúngiwYCGt tiwYCGtừ tMMSNumừ cảmiwYCGt nhậniwYCGt nỗiMMSNum đauiwYCGt MMSNumkhi mấ6Bv7BLt điMMSNum mộtiwYCGt thứ6Bv7BL q6Bv7BLuan trọng.”

Ái nwHy k6Bv7BLhó chịuMMSNum cựa6Bv7BL mình,MMSNum cảiwYCGt MMSNumthân ngưnwời cảMMSNumm thấynw vô6Bv7BL iwYCGtcùng đaiwYCGtu nMMSNumhức, hàngiwYCGt 6Bv7BLmi dnwài k6Bv7BLhẽ lMMSNumay đMMSNumộng nhẹ,nw nwcô MMSNumtừ từiwYCGt héiwYCGt mởMMSNum đôinw mắt.

Khung MMSNumcảnh mờMMSNum nhạMMSNumt trước6Bv7BL mắMMSNumt Áinw HMMSNumy đnwang dầnnw trởiwYCGt nênnw iwYCGtsắc nénwt 6Bv7BLhơn, biwYCGtầu MMSNumkhông khíiwYCGt ngộiwYCGtt ngạtiwYCGt hiệnMMSNum iwYCGtgiờ kiwYCGthiến MMSNumcô cảiwYCGtm th6Bv7BLấy k6Bv7BLhó iwYCGtthở hơniwYCGt bnwao giờiwYCGt hết.

Vẫn cònwn troniwYCGtg trạMMSNumng tMMSNumhái mơnw hồ,nw cnwô ngiwYCGtơ n6Bv7BLgác điwYCGtưa mắnwt nhìniwYCGt ciwYCGtảnh viwYCGtật xu6Bv7BLng quanh.

“Tỉnh r6Bv7BLồi 6Bv7BLà?” MộtiwYCGt chấnwt giọngiwYCGt trầmiwYCGt khàMMSNumn vMMSNumang iwYCGtlên, mộMMSNumt gưnwơng 6Bv7BLmặt quMMSNumen thuộciwYCGt MMSNumlọt vàoMMSNum tầ6Bv7BLm nh6Bv7BLìn tạmMMSNum tiwYCGthời của6Bv7BL iwYCGtÁi Hy.

Điền HuiwYCGtân đangiwYCGt cMMSNumầm trêniwYCGt t6Bv7BLay mộtnw quiwYCGtả táoiwYCGt, iwYCGtbước iwYCGtđến trướciwYCGt mặtMMSNum Ái6Bv7BL Hnwy nwvới dáiwYCGtng vMMSNumẻ iwYCGtung dun6Bv7BLg n6Bv7BLhư c6Bv7BLhẳng nwcó chuyệniwYCGt gnwì xiwYCGtảy ra.

“Này, tạnwi MMSNumsao 6Bv7BLtôi l6Bv7BLại MMSNumở đây?”MMSNum MMSNumÁi HMMSNumy iwYCGtnhíu mMMSNumày nhìiwYCGtn Điềnwn HuMMSNumân, hnwai iwYCGttay biwYCGtị triwYCGtói chặtnw giờ6Bv7BL đâynw mớinw bnwắt đ6Bv7BLầu MMSNumcảm nhậnMMSNum đượciwYCGt MMSNumcảm gMMSNumiác tênw bunwốt nhnwờ lự6Bv7BLc siMMSNumết của6Bv7BL dâiwYCGty MMSNumthừng, nMMSNumay iwYCGtlại th6Bv7BLêm MMSNumlực tá6Bv7BLc độngiwYCGt củ6Bv7BLa 6Bv7BLcô iwYCGtđang iwYCGtcố ciwYCGtởi tróiwYCGti iwYCGtlại khiếnnw nnwơi nwcổ MMSNumtay mỗinw lúnwc MMSNummột đaunw MMSNumrát 6Bv7BLhơn. “Tê6Bv7BLn khốniwYCGt, annwh liwYCGtấy quyềMMSNumn iwYCGtgì iwYCGtmà trMMSNumói tôi?”

Đối diệnwn với6Bv7BL ánMMSNumh iwYCGtnhìn rựcnw lửnwa iwYCGtcủa ÁiiwYCGt HyiwYCGt, ĐiiwYCGtền HuâiwYCGtn tMMSNumhản nhiêniwYCGt cầm6Bv7BL tMMSNumrái tánwo iwYCGttrên iwYCGttay 6Bv7BLđưa nwra nwtrước mặ6Bv7BLt côMMSNum, mộtiwYCGt MMSNumcâu hnwỏi hếtiwYCGt nwsức “6Bv7BLthân MMSNumthiện” đượnwc thiwYCGtốt iwYCGtra vMMSNumới giọniwYCGtg iwYCGtđiệu khiiwYCGtnh khỉnh.

“Biết đâyMMSNum nwlà gì6Bv7BL k6Bv7BLhông?” nwĐiền Huân6Bv7BL đã6Bv7BL cnwhuyển sựiwYCGt tậpnw tnwrung tiwYCGtừ 6Bv7BLÁi 6Bv7BLHy sannwg tráiiwYCGt nwtáo ma6Bv7BLng iwYCGtmột s6Bv7BLắc mà6Bv7BLu MMSNumđỏ MMSNumthẫm tiwYCGtrên 6Bv7BLtay, đôMMSNumi mắtnw chăm6Bv7BL 6Bv7BLchú qnwuan 6Bv7BLsát vậMMSNumt nwthể ấy.

Đúng l6Bv7BLà ngớnw ngẩn!

“Là MMSNumtáo MMSNumchứ gì?!”6Bv7BL Ái6Bv7BL Hnwy MMSNumlập 6Bv7BLtức l6Bv7BLên tMMSNumiếng tiwYCGtrả MMSNumlời, vìiwYCGt câunw hỏiMMSNum củaMMSNum Đi6Bv7BLền HuMMSNumân nMMSNumgay cảnw ciwYCGton nítiwYCGt nwba tuổiMMSNum cũngnw biết6Bv7BL rnwõ thứMMSNum ĐiềiwYCGtn H6Bv7BLuân 6Bv7BLđang cầMMSNumm tnwrên taiwYCGty đưiwYCGtợc gọnwi MMSNumlà gì.

“Sai!” Mộ6Bv7BLt 6Bv7BLtừ ph6Bv7BLê MMSNumphán nwduy n6Bv7BLhất đnwược cấtiwYCGt lên,iwYCGt đôiMMSNum 6Bv7BLmắt v6Bv7BLô địnhiwYCGt củ6Bv7BLa ĐiềiwYCGtn Hunwân lướtnw MMSNumqua ÁiMMSNum H6Bv7BLy nwmột gMMSNumiây, snwau đóiwYCGt tiếiwYCGtp tụciwYCGt mâMMSNumn mêMMSNum MMSNumquả táiwYCGto trên6Bv7BL tanwy, vôiwYCGt nwthức nói.iwYCGt “Là6Bv7BL trá6Bv7BLi cMMSNumấm đấy.”

“Trái 6Bv7BLcấm?” CâuiwYCGt trảnw lMMSNumời cnwủa ĐiềnMMSNum MMSNumHuân khiến6Bv7BL ÁiwYCGti HMMSNumy h6Bv7BLết MMSNumsức ngạcnw nhMMSNumiên, iwYCGtđôi mắt6Bv7BL côiwYCGt mởMMSNum nwto nhìniwYCGt ĐiềniwYCGt 6Bv7BLHuân khôn6Bv7BLg c6Bv7BLhớp mắt.

“Cô đã6Bv7BL từnnwg điwYCGtược 6Bv7BLnghe kểMMSNum vềiwYCGt MMSNumthứ nàynw chưa?”iwYCGt MMSNumTrên mnwôi MMSNumĐiền Hu6Bv7BLân nMMSNumở MMSNummột nụiwYCGt cười6Bv7BL khinwnh bỉ,nw ánh6Bv7BL mMMSNumắt vẫnMMSNum dáiwYCGtn ciwYCGthặt vMMSNumào tráiiwYCGt tnwáo trênnw tay6Bv7BL. “6Bv7BLTrên thếnw giaMMSNumn này,MMSNum MMSNumcó m6Bv7BLột thứiwYCGt đượiwYCGtc 6Bv7BLgọi 6Bv7BLlà tìniwYCGth yêiwYCGtu tnwrái cấm.”

“Anh điMMSNumên rồiMMSNum à6Bv7BL? Tr6Bv7BLái cấm6Bv7BL rồiwYCGti lạiiwYCGt nwtình yênwu tr6Bv7BLái cấiwYCGtm, cuiwYCGtối cùn6Bv7BLg MMSNumanh đaniwYCGtg l6Bv7BLảm nhảm6Bv7BL cáMMSNumi nwgì thế?nw” nwÁi nwHy tứiwYCGtc giận6Bv7BL qu6Bv7BLát vnwào mặtiwYCGt ĐiiwYCGtền HuâniwYCGt, lúcMMSNum 6Bv7BLnày mnwà 6Bv7BLhắn 6Bv7BLcòn iwYCGtcó 6Bv7BLtâm trạniwYCGtg kểMMSNum ciwYCGthuyện ciwYCGtho cônw niwYCGtghe ư?

Sự tứnwc MMSNumgiận củnwa côiwYCGt MMSNumdường n6Bv7BLhư đãiwYCGt gầiwYCGtn chMMSNumạm đến6Bv7BL iwYCGtmức đỉMMSNumnh đinwểm, nhưng6Bv7BL lại6Bv7BL độtMMSNum ngộtnw dịuMMSNum xuốngiwYCGt sanwu MMSNumcâu nóiiwYCGt tMMSNumiếp iwYCGttheo củanw Điềnnw Huân.

“Minh Vỹ6Bv7BL, nwhắn 6Bv7BLđã vướngnw viwYCGtào tMMSNumình y6Bv7BLêu trá6Bv7BLi cấm.”

Ái HiwYCGty trònnw nwmắt nMMSNumhìn iwYCGtĐiền Huân,nw khiwYCGtông thể6Bv7BL ti6Bv7BLn đượcnw nwthính giácMMSNum củMMSNuma mìnnwh vừMMSNuma tiếp6Bv7BL thiwYCGtu được6Bv7BL nhữMMSNumng giwYCGtì. MinMMSNumh Vỹ…MMSNum tìnhiwYCGt ynwêu tráMMSNumi cấm?

Cô độtnw iwYCGtngột liwYCGtại cảmnw t6Bv7BLhấy 6Bv7BLkhó th6Bv7BLở, mộtMMSNum gMMSNumương mặtiwYCGt iwYCGtkhác lạinw nwđược chMMSNumiếu chậ6Bv7BLm rMMSNuma trướcnw mắt6Bv7BL diwYCGtù chiwYCGto cô6Bv7BL mớiMMSNum cnwhỉ trôniwYCGtg tMMSNumhấy MMSNumcô 6Bv7BLấy đ6Bv7BLược duiwYCGty nhấMMSNumt mộMMSNumt lần.

Thy Thy…MMSNum MiwYCGtinh ViwYCGtỹ vMMSNumướng v6Bv7BLào tì6Bv7BLnh yênwu tráiMMSNum cấ6Bv7BLm, thiwYCGtì cnwâu triwYCGtả MMSNumlời iwYCGtcuối cùngiwYCGt MMSNumvà cMMSNumhính iwYCGtxác nhấtMMSNum 6Bv7BLdĩ nhiwYCGtiên 6Bv7BLlà T6Bv7BLhy Thy.

“Cô nwcó m6Bv7BLuốn biwYCGtiết không?nw Nhnwững iwYCGtgì đã6Bv7BL xiwYCGtảy rMMSNuma vớiiwYCGt nwhọ?” Điền6Bv7BL 6Bv7BLHuân nhìMMSNumn 6Bv7BLÁi HiwYCGty cườinw khẩyMMSNum, nhưMMSNumng nwtrong áMMSNumnh mắ6Bv7BLt liwYCGtại hiệnwn iwYCGtrõ m6Bv7BLột nỗ6Bv7BLi ciwYCGtay đắ6Bv7BLng iwYCGttột ciwYCGtùng. “MMSNumThy Tnwhy đã6Bv7BL ciwYCGthọn hiwYCGtắn, iwYCGtmà khônMMSNumg chMMSNumọn tôi.”

Lúc niwYCGtày, iwYCGtbỗng dưniwYCGtg Ái6Bv7BL 6Bv7BLHy lMMSNumại cóiwYCGt 6Bv7BLcảm giáciwYCGt đồngMMSNum cảm6Bv7BL 6Bv7BLvới Điền6Bv7BL HuâniwYCGt.

Không phả6Bv7BLi nwlà d6Bv7BLo cMMSNumô từng6Bv7BL vướnwng viwYCGtào h6Bv7BLoàn cMMSNumảnh ấ6Bv7BLy,

mà 6Bv7BLlà dnwo ánwnh mắtMMSNum iwYCGtĐiền iwYCGtHuân đã6Bv7BL nMMSNumói liwYCGtên tất6Bv7BL cả.

Nỗi đau6Bv7BL ki6Bv7BLa đangMMSNum dầ6Bv7BLn hiệniwYCGt iwYCGtrõ tronnwg đôiMMSNum mắtiwYCGt mannwg mnwột m6Bv7BLàu iwYCGtđen đậMMSNumm n6Bv7BLhư táMMSNumch ciwYCGtafe đắnMMSNumg củanw ĐiềMMSNumn Huânwn, iwYCGtvết thươngnw iwYCGtlòng khnwông nhiwYCGtững khôngnw hềnw p6Bv7BLhai nhạtnw… thnwậm cnwhí cnwòn MMSNumtrở nêiwYCGtn đauMMSNum đớnwn hơn6Bv7BL banwo giờ6Bv7BL hết.

“Tôi đã6Bv7BL giếtiwYCGt ThiwYCGty Thy.MMSNum” Ái6Bv7BL 6Bv7BLHy iwYCGtvẫn chưaiwYCGt k6Bv7BLịp mở6Bv7BL lờiiwYCGt t6Bv7BLhì giọnMMSNumg nMMSNumói g6Bv7BLấp gá6Bv7BLp cMMSNumủa ĐiềnMMSNum HuânMMSNum lạiiwYCGt va6Bv7BLng lêniwYCGt, chấiwYCGtt ginwọng khô6Bv7BLng MMSNumchút biểuMMSNum cảm.

À, tiwYCGthì riwYCGta hắn6Bv7BL đãMMSNum 6Bv7BLgiết Thnwy TiwYCGthy n6Bv7BLên nwhắn iwYCGtmới đaiwYCGtu knwhổ vànw nwdằn nwvặt MMSNumnhư thế!

Khoan đãnw, MMSNumhình nhưnw đang6Bv7BL iwYCGtcó chútiwYCGt n6Bv7BLhầm lẫnMMSNum gìiwYCGt đóMMSNum ở6Bv7BL đ6Bv7BLây! MMSNumNgười giết6Bv7BL 6Bv7BLThy Tnwhy iwYCGtlà 6Bv7BLbà Hà6Bv7BLn iwYCGtcơ mà.

“Không phải6Bv7BL 6Bv7BLlà nwmẹ M6Bv7BLinh VỹMMSNum giết6Bv7BL Tnwhy iwYCGtThy sa6Bv7BLo?” CiwYCGtô bấ6Bv7BLt giiwYCGtác nhíchiwYCGt vềMMSNum phíanw iwYCGtsau mộtiwYCGt chúnwt, cnwau 6Bv7BLmày nnwhìn Đnwiền HuânMMSNum n6Bv7BLghi hoặc.

“Đúng, là6Bv7BL bà6Bv7BL MMSNumta giết!”6Bv7BL MMSNumĐiền Hunwân nwvẫn chnwú t6Bv7BLâm vàonw nwtrái táoMMSNum trên6Bv7BL iwYCGttay, môiwYCGtng lun6Bv7BLg trảiwYCGt lời.

“Thế tnwại sanwo an6Bv7BLh lMMSNumại bảoMMSNum MMSNumanh iwYCGtgiết Thnwy Thnwy?” Đúng6Bv7BL liwYCGtà iwYCGttên kiwYCGthó h6Bv7BLiểu, càngnw hỏi6Bv7BL thnwì iwYCGtlại càngMMSNum rối!

Cô bắtnw đầu6Bv7BL miwYCGtất bìnhnw tĩnh…

“Bà 6Bv7BLta trựcMMSNum tiMMSNumếp iwYCGtgiết ThMMSNumy T6Bv7BLhy, cò6Bv7BLn tôiMMSNum iwYCGtlà kMMSNumẻ 6Bv7BLgián tiếp…”6Bv7BL Thêm6Bv7BL m6Bv7BLột câ6Bv7BLu 6Bv7BLtrả lnwời hếnwt siwYCGtức th6Bv7BLản nwnhiên, điwYCGtột ngột6Bv7BL 6Bv7BLĐiền HuânMMSNum ngưnwớc lênwn nhìnMMSNum MMSNumthẳng vànwo mặiwYCGtt Áinw HiwYCGty, nởnw 6Bv7BLmột 6Bv7BLnụ cườiMMSNum xảonw trnwá, “…MMSNum MMSNumcô cnwòn gMMSNumì tMMSNumhắc mắiwYCGtc 6Bv7BLthì h6Bv7BLỏi hếtnw điiwYCGt, tôinw sẵnnw sàngnw tnwrả lờinw, xiwYCGtem nwnhư MMSNumđó làMMSNum ânnw huệMMSNum tô6Bv7BLi tặnwng MMSNumcho cônw nwtrước khnwi chết.”

“Này, ăiwYCGtn nónwi cMMSNumho cẩn6Bv7BL thận,nw nwanh bnwảo 6Bv7BLai chết?”6Bv7BL ÁMMSNumi nwHy iwYCGtlại m6Bv7BLột lầMMSNumn nữaMMSNum kiwYCGthông k

ì

m nwđược mMMSNumà 6Bv7BLquát và6Bv7BLo mặtiwYCGt ĐiềnMMSNum HuMMSNumân, đ6Bv7BLôi mắnwt tnwrong sániwYCGtg knwia cũnnwg tiwYCGtrừng lMMSNumên MMSNumoán hận.

“Tôi kMMSNumhông đảmMMSNum bảMMSNumo iwYCGtai sẽMMSNum chết…”MMSNum Điền6Bv7BL Hu6Bv7BLân nwnhún iwYCGtnhún vMMSNumai, gươ6Bv7BLng miwYCGtặt vẫniwYCGt iwYCGtbình tĩnhMMSNum iwYCGtmột cáciwYCGth kỳ6Bv7BL lnwạ. “…6Bv7BL 6Bv7BLba tinwếng nMMSNumữa, nơi6Bv7BL này6Bv7BL sẽMMSNum bi6Bv7BLến tnwhành tr6Bv7BLo bụi.”

Ba tiếngiwYCGt? Tnwro bụi?

Sao h6Bv7BLôm n6Bv7BLay nwcái iwYCGttên tâmiwYCGt thầ6Bv7BLn nànwy lạMMSNumi MMSNumnói toiwYCGtàn nhữngnw điều6Bv7BL khóiwYCGt hiwYCGtiểu, iwYCGtmột lMMSNumần nữanw cônw lạnwi phMMSNumải cấ6Bv7BLt tiế6Bv7BLng hỏi.

“Ý annwh lnwà gìnw?” Cả6Bv7BL ngườiiwYCGt iwYCGtÁi MMSNumHy MMSNumbắt MMSNumđầu runwn lMMSNumên, nóinw chMMSNumuyện vnwới tnwên nàyMMSNum quả6Bv7BL th6Bv7BLật 6Bv7BLtiêu nwhao nhiềMMSNumu sứiwYCGtc lựciwYCGt khôngnw thểiwYCGt tưởng.6Bv7BL iwYCGt“Anh MMSNumđịnh pháMMSNum hMMSNumuỷ 6Bv7BLchỗ nàynw à?”

Hít t6Bv7BLhở, hítMMSNum nwthở nnwào… biwYCGtình tĩ6Bv7BLnh, MMSNumbình tĩnh6Bv7BL iwYCGtnào… c6Bv7BLô đMMSNumang cố6Bv7BL gắnnwg điềmiwYCGt tĩnhMMSNum hế6Bv7BLt sứMMSNumc ciwYCGtó tiwYCGthể điwYCGtể nwkhông cMMSNumó tiwYCGthêm bMMSNumất iwYCGtcứ hànMMSNumh 6Bv7BLđộng nnwào quá6Bv7BL kínwch độnwng nữa.

“Bingo! Tôinw MMSNumđã đặMMSNumt bonwm nwxung quaiwYCGtnh n6Bv7BLơi iwYCGtnày rồi…”MMSNum Đi6Bv7BLền HuâiwYCGtn đ6Bv7BLưa tMMSNumrái nwtáo iwYCGtkia lênnw mi6Bv7BLệng, cnwắn mộ6Bv7BLt miếngiwYCGt, MMSNumtiếp tMMSNumục nMMSNumói nwvới vẻMMSNum MMSNumkhinh MMSNumđời, “…MMSNum sớmiwYCGt thôi!”

“Tránh rnwa.” 6Bv7BLHạo ThầnMMSNum 6Bv7BLxông viwYCGtào nwtoà bMMSNumiệt tiwYCGthự lộngnw nwlẫy củanw tnwổ cMMSNumhức KiwYCGtnight, gạtnw mạnwnh đámMMSNum MMSNumcận vệ6Bv7BL trưMMSNumớc mặtiwYCGt MMSNumsang mộtiwYCGt bên,iwYCGt qunwát lớ6Bv7BLn. “LậpiwYCGt tức6Bv7BL 6Bv7BLgọi HàniwYCGt 6Bv7BLMinh VỹiwYCGt riwYCGta iwYCGtđây chiwYCGto tôi!”

“Chuyện gì?”nw M6Bv7BLinh MMSNumVỹ cắt6Bv7BL 6Bv7BLngang iwYCGtlời nnwói cMMSNumủa HạoMMSNum Thnwần, vẫnMMSNum iwYCGtlà iwYCGtcái giMMSNumọng điMMSNumệu 6Bv7BLlạnh lMMSNumùng vMMSNumốn có.

“Ung dun6Bv7BLg qunwá niwYCGthỉ? ĐiiwYCGtền HiwYCGtuân bắtMMSNum ÁiMMSNum nwHy đi6Bv7BL rồi!”nw Hạonw Th6Bv7BLần dưMMSNumờng niwYCGthư đangnw rơiiwYCGt vàoMMSNum trạnMMSNumg 6Bv7BLthái hoảngMMSNum loạniwYCGt, đôiiwYCGt nwmắt phứnwc 6Bv7BLtạp căngnw t6Bv7BLhẳng MMSNumnhìn aniwYCGth, iwYCGtgấp gnwáp lMMSNumên tiếng.

“Khi nàonw?” TừMMSNum phíaiwYCGt bêniwYCGt kiwYCGtia dưMMSNumờng nhnwư iwYCGtđã nwcó phảMMSNumn ứnwng, bướcnw chnwân củnwa annwh b6Bv7BLắt đầu6Bv7BL nhanwnh hơniwYCGt, anwnh bnwước đếiwYCGtn nắmiwYCGt lnwấy cổnw iwYCGtáo củanw Hạ6Bv7BLo Thần6Bv7BL MMSNumxốc MMSNumlên, gằnnw giMMSNumọng. “Ởnw đâu?”

Hạo Thần6Bv7BL cũng6Bv7BL khôngMMSNum đểiwYCGt yên6Bv7BL cMMSNumho iwYCGtMinh nwVỹ làiwYCGtm cànMMSNum nhưnw thế,nw điwYCGtưa tiwYCGtay MMSNumđẩy mạnh6Bv7BL aiwYCGtnh MMSNumra, sửa6Bv7BL nwlại iwYCGtcổ MMSNumáo, cậ6Bv7BLu 6Bv7BLtức giận6Bv7BL quiwYCGtát lên.

“Là MMSNumnơi từMMSNumng nwxảy 6Bv7BLra iwYCGtán nwmạng cMMSNumủa MMSNumThy Thy!”

Chap 36

Bước đMMSNumi iwYCGtcùng 6Bv7BLtử thần

“Tên khốniwYCGt k6Bv7BLia, a6Bv7BLnh đ6Bv7BLịnh là6Bv7BLm g6Bv7BLì vậiwYCGty iwYCGthả? ĐặtMMSNum nwbom iwYCGtlà MMSNumthế nào?”iwYCGt Nganwy 6Bv7BLsau 6Bv7BLcâu trMMSNumả 6Bv7BLlời hếMMSNumt s6Bv7BLức thảnwn n6Bv7BLhiên c6Bv7BLủa Điềnnw Huânwn, ÁiiwYCGt Hnwy kMMSNumhông th6Bv7BLể kiwYCGthông MMSNummất bìnhiwYCGt tĩnnwh, cả6Bv7BL ng6Bv7BLười nwcô ruMMSNumn 6Bv7BLlên từniwYCGtg đ6Bv7BLợt, đôi6Bv7BL mắt6Bv7BL oán6Bv7BL hậiwYCGtn nwchiếu tMMSNumhẳng nwvào kẻiwYCGt đangnw tỏMMSNum tháinw đnwộ “bMMSNumất nwcần MMSNumđời” trướciwYCGt mặt.

“Đây ciwYCGthỉ làMMSNum mộtiwYCGt phầnnw t6Bv7BLrong MMSNumkế 6Bv7BLhoạch củanw tôi,iwYCGt nnwếu ciwYCGtô cứnw tỏnw cánwi tiwYCGthái độiwYCGt xiwYCGtấc xược6Bv7BL iwYCGtđó thìMMSNum ngnway cảiwYCGt nwân huệnw cu6Bv7BLối cùng6Bv7BL cũniwYCGtg khôngiwYCGt thiwYCGtể thựnwc h6Bv7BLiện đưiwYCGtợc đâu6Bv7BL đấy.”nw ĐiềnMMSNum HiwYCGtuân t6Bv7BLiếp tMMSNumục nói6Bv7BL đMMSNumều 6Bv7BLđều, giọnwng điệuMMSNum dưMMSNumờng nwnhư c6Bv7BLhẳng iwYCGthề cónw chút6Bv7BL bậnnw tâ6Bv7BLm vnwề ÁiwYCGti MMSNumHy, chỉiwYCGt trảnw lời6Bv7BL thiwYCGteo ph6Bv7BLản ứng.

“Có MMSNumthật MMSNumanh sẽ6Bv7BL trảMMSNum nwlời mọinw thắMMSNumc nwmắc iwYCGtcủa tôi?”MMSNum ÁiMMSNum HMMSNumy gưiwYCGtờm gườ6Bv7BLm Đnwiền HMMSNumuân nMMSNumhư thể6Bv7BL khiwYCGtông tMMSNumin được6Bv7BL, c6Bv7BLả ngườMMSNumi iwYCGtcứ nhíchnw iwYCGtdần nwvề iwYCGtphía siwYCGtau chnwo đế6Bv7BLn nwkhi tnwựa hẳniwYCGt viwYCGtào tường.

Phía nwbên kiaMMSNum, MMSNumĐiền Huân6Bv7BL nwgật nhẹ6Bv7BL đầu6Bv7BL, iwYCGttrái táoiwYCGt iwYCGtkia vẫiwYCGtn tiếiwYCGtp tụnwc đưiwYCGtợc đưaiwYCGt nwlên miệng.

“Anh bảonw iwYCGttôi 6Bv7BLlà nguyê6Bv7BLn nhâniwYCGt MMSNumgây rMMSNuma iwYCGtcái chếtMMSNum MMSNumcho cảiwYCGt giiwYCGta đình6Bv7BL MMSNumtôi, vậy6Bv7BL MMSNumai làiwYCGt n6Bv7BLgười đãnw iwYCGtgiết họ?”MMSNum ChấtMMSNum giọn6Bv7BLg ÁiiwYCGt nwHy thoángMMSNum riwYCGtun rẩy,MMSNum cônw đãiwYCGt dồn6Bv7BL nwhết cMMSNuman đảmMMSNum nwđể đặtiwYCGt vnwào nwcâu hỏinw ấy.

“Là tôi…6Bv7BL” ĐiềnMMSNum HMMSNumuân 6Bv7BLliếc sơnw quiwYCGta ngườiwYCGti ÁiwYCGti H6Bv7BLy, hờiMMSNum hợ6Bv7BLt MMSNumđáp lại,MMSNum nwsau đnwó đứngnw dậyMMSNum 6Bv7BLném mạnh6Bv7BL tMMSNumrái 6Bv7BLtáo trêniwYCGt taMMSNumy xMMSNumuống sàn6Bv7BL, “…6Bv7BL nwlà t6Bv7BLôi gMMSNumiết đấy.”

Ái HiwYCGty liwYCGtặng ngư6Bv7BLời saiwYCGtu ciwYCGtâu trảiwYCGt lờiiwYCGt dứtnw kiwYCGthoát cMMSNumủa nwĐiền HuâiwYCGtn, nwđôi mắiwYCGtt bắtnw đầunw tr6Bv7BLở nnwên mMMSNumờ nhạt.

Kẻ đaiwYCGtng đứng6Bv7BL trnwước mặt6Bv7BL c6Bv7BLô chínhnw lànw kẻMMSNum đã6Bv7BL n6Bv7BLhẫn tâ6Bv7BLm iwYCGtkhiến côMMSNum mấtMMSNum tr6Bv7BLọn vẹnnw cảMMSNum 6Bv7BLmột 6Bv7BLgia đình!!

Đáng tnwrách h6Bv7BLơn, hắn6Bv7BL iwYCGtkhông hiwYCGtề ciwYCGtó bất6Bv7BL cứnw mộtiwYCGt thiwYCGtái độnw nàiwYCGto gọiMMSNum nwlà hốMMSNumi nwlỗi, MMSNumthậm chínw cnwòn tỏiwYCGt vẻ6Bv7BL kiwYCGtênh kinwệu k6Bv7BLhi nhắnwc đếniwYCGt chuyện6Bv7BL này.

“Anh… aiwYCGtnh…” Á6Bv7BLi 6Bv7BLHy lúMMSNumc nàyiwYCGt khôniwYCGtg th6Bv7BLể nà6Bv7BLo diễn6Bv7BL t6Bv7BLả đượciwYCGt thứ6Bv7BL cảmiwYCGt MMSNumxúc nwkhinh thườnMMSNumg v6Bv7BLà g6Bv7BLhê t6Bv7BLởm k6Bv7BLẻ trướcMMSNum mặt,6Bv7BL đôiwYCGti m6Bv7BLôi mấpiwYCGt iwYCGtmáy k6Bv7BLhông thốtnw nênwn lời.

“Sao? Chnwẳng phảinw MMSNumcô iwYCGtmuốn biMMSNumết sao?nw” KhMMSNumoé iwYCGtmôi ĐiềiwYCGtn nwHuân nhếchnw lê6Bv7BLn, viwYCGtẫn c6Bv7BLái vẻnw nwmặt chá6Bv7BLn đờinw ấy.

“Đồ khốnwn! Anwnh kh6Bv7BLông phảinw 6Bv7BLlà cnwon người!”iwYCGt ÁiwYCGti nwHy kícnwh độngnw hétMMSNum lên,6Bv7BL diwYCGtòng 6Bv7BLlệ lăiwYCGtn 6Bv7BLdài trêMMSNumn iwYCGtgò mMMSNumá, nhẹiwYCGt MMSNumnhàng điwYCGtáp iwYCGtđất mộtnw gi6Bv7BLọt phMMSNuma liwYCGtê tiwYCGtinh tiwYCGtuý kết6Bv7BL hnwợp nwgiữa 6Bv7BLnỗi đMMSNumau v6Bv7BLà MMSNumthù hậnMMSNum. nw“Tôi iwYCGtđã làMMSNumm gìMMSNum nêMMSNumn 6Bv7BLtội iwYCGtvới anwnh sanwo? ChỉiwYCGt vìnw tô6Bv7BLi gi6Bv7BLống MMSNumThy Tnwhy màMMSNum annwh MMSNumnỡ nnwhẫn tâmnw gnwiết MMSNumhọ siwYCGtao? Đ6Bv7BLồ má6Bv7BLu lạnhMMSNum, đồMMSNum bấMMSNumt nnwhân tính!”

“Đúng, nhưnnwg tộiiwYCGt liwYCGtỗi lớMMSNumn nhấtiwYCGt iwYCGtở ciwYCGtô khôiwYCGtng 6Bv7BLphải MMSNumlà nwmang gươnwng MMSNummặt iwYCGtgiống ThMMSNumy iwYCGtThy c6Bv7BLủa tiwYCGtôi…” ĐiềiwYCGtn HuânMMSNum đ6Bv7BLứng nwđối diệniwYCGt vớiwYCGti Áinw nwHy, từiwYCGt từnw iwYCGtcúi ngnwười xiwYCGtuống, đưMMSNuma tiwYCGtay 6Bv7BLnâng nwmặt côMMSNum nwlên, “iwYCGt… mnwà lMMSNumà viwYCGtì MMSNumcô điwYCGtã MMSNumđược chMMSNumọn liwYCGtàm vợnw iwYCGtcủa hắ6Bv7BLn. ĐoániwYCGt xemMMSNum, nwcô nMMSNumghĩ kếnw h6Bv7BLoạch nwlần trước6Bv7BL 6Bv7BLlà d6Bv7BLo 6Bv7BLai đặtnw ra?”

Điền HuâiwYCGtn tiếpnw t6Bv7BLục kề6Bv7BL sátnw gươ6Bv7BLng mặtnw ciwYCGtủa mìiwYCGtnh lạiiwYCGt gầMMSNumn ÁiiwYCGt HiwYCGty, ánhnw mắtMMSNum vẫniwYCGt MMSNumhằn nhữMMSNumng tiMMSNuma niwYCGthìn nwđau đớn6Bv7BL như6Bv7BLng đô6Bv7BLi mô6Bv7BLi ki6Bv7BLa lạiiwYCGt lộ6Bv7BL riwYCGtõ mộtMMSNum iwYCGtnụ 6Bv7BLcười niwYCGtửa miệng.

“Do… annwh?” ÁiiwYCGt H6Bv7BLy c6Bv7BLau m6Bv7BLày, đnwôi nwmôi nwkhẽ mấpiwYCGt máiwYCGty, dĩnw iwYCGtnhiên 6Bv7BLthứ Á6Bv7BLi iwYCGtHy nhậniwYCGt đượciwYCGt l6Bv7BLà mộtnw c6Bv7BLái gậtiwYCGt đầu6Bv7BL dứnwt khoát.

“Xem rMMSNuma ciwYCGtô MMSNumcũng khMMSNumông iwYCGtđến nỗMMSNumi ngốciwYCGt iwYCGtlắm nhnwỉ? Pnwhải, nwcó thểiwYCGt iwYCGtcho nwlà từnw đầunw đ6Bv7BLến cuốMMSNumi…” ĐiềiwYCGtn HuâiwYCGtn n6Bv7BLói 6Bv7BLlấp lửng,MMSNum kèMMSNumm nwtheo 6Bv7BLđộng tácnw hấtnw mặtnw ÁiiwYCGt HMMSNumy s6Bv7BLang mộtiwYCGt bê6Bv7BLn, n6Bv7BLụ cườiiwYCGt tnwrên môi6Bv7BL iwYCGtđã h6Bv7BLoàn tMMSNumoàn b6Bv7BLiến mấ6Bv7BLt, 6Bv7BL“… iwYCGttất cảnw nwmọi chuyệniwYCGt đềuMMSNum dnwo tiwYCGtôi sắpiwYCGt đặt.”

“Tất cả?iwYCGt” ÁMMSNumi nwHy ngMMSNumhi honwặc hỏinw lạiiwYCGt thêm6Bv7BL mMMSNumột lầnMMSNum nữiwYCGta, nwnhư để6Bv7BL khẳngMMSNum địnhiwYCGt lại6Bv7BL iwYCGtcâu nóMMSNumi củ6Bv7BLa ngườinw đốiMMSNum diện.

“Đúng, đểnw thựciwYCGt hiệnMMSNum nwvà đảmMMSNum bảnwo kMMSNumế hoạch6Bv7BL sẽiwYCGt thànhiwYCGt côn6Bv7BLg 6Bv7BLđúng niwYCGthư nnwhững g6Bv7BLì tMMSNumôi 6Bv7BLmong đợi,6Bv7BL tônwi cóMMSNum tMMSNumhể iwYCGtlàm tất6Bv7BL cả…”MMSNum ĐôiiwYCGt mắtMMSNum môn6Bv7BLg lunwng củanw ĐiềnMMSNum 6Bv7BLHuân chợMMSNumt đổMMSNumi hướnwng nMMSNumhìn, biwYCGtàn taMMSNumy MMSNumđưa lênwn vuốMMSNumt nhẹiwYCGt mái6Bv7BL tóMMSNumc MMSNummang m6Bv7BLàu nâMMSNumu đ6Bv7BLậm hệtiwYCGt n6Bv7BLhư tácnwh canwfe s6Bv7BLữa đặiwYCGtc trư6Bv7BLng củ6Bv7BLa Á6Bv7BLi HyMMSNum, “MMSNum… côMMSNum ngh6Bv7BLĩ chuy6Bv7BLện làiwYCGtm MMSNumgiấy xiwYCGtét nghnwiệm AnwDN giảnw MMSNumđể ciwYCGthứng tiwYCGthực cônw khôniwYCGtg 6Bv7BLhề nwcó quiwYCGtan 6Bv7BLhệ huyếtiwYCGt thốngnw vớiMMSNum gMMSNumia đ6Bv7BLình h6Bv7BLọ VươngiwYCGt c6Bv7BLó qiwYCGtuá khóMMSNum vớiwYCGti iwYCGttôi không?”

“Chuyện an6Bv7BLh TriMMSNumết DạiwYCGt lêiwYCGtn MMSNumkế hoạc6Bv7BLh bắt6Bv7BL c6Bv7BLóc nwtôi nwvà liwYCGtàm nwhại Mnwinh nwVỹ… cũ6Bv7BLng l6Bv7BLà nwdo anh?6Bv7BL” 6Bv7BLÁi HMMSNumy bắtMMSNum đầuMMSNum cả6Bv7BLm thiwYCGtấy choáng,iwYCGt thậMMSNumt siwYCGtự iwYCGtnhững chu6Bv7BLyện cnwô viwYCGtừa điwYCGtược ngnwhe đãnw vượtMMSNum qiwYCGtuá sứcnw 6Bv7BLchịu đựngMMSNum củaiwYCGt mình.

“Dĩ MMSNumnhiên, MMSNumtôi 6Bv7BLbiết iwYCGtrõ tMMSNumên điwYCGtó tiwYCGthương yiwYCGtêu c6Bv7BLô eMMSNumm gnwái du6Bv7BLy nhấtnw iwYCGtcủa mnwình điwYCGtến mMMSNumức nào,MMSNum nhnwưng hắnnw cũMMSNumng ciwYCGtó mộtnw ngưMMSNumời conwn gáMMSNumi quaiwYCGtn triwYCGtọng khôiwYCGtng nwkém. TiMMSNumếc rằnnwg, siMMSNumnh nwmạng củ6Bv7BLa ngườinw cMMSNumon gáMMSNumi nwmà hắn6Bv7BL yêuMMSNum thươiwYCGtng nwhơn iwYCGtcả cMMSNumô đannwg nằ6Bv7BLm tro6Bv7BLng tiwYCGtay 6Bv7BLtôi…” Điềnnw Huân6Bv7BL tMMSNumiếp tụiwYCGtc th6Bv7BLản nhiêMMSNumn trảMMSNum lời,iwYCGt s6Bv7BLiết chiwYCGtặt bànwn t6Bv7BLay 6Bv7BLđang iwYCGtvuốt mái6Bv7BL tóiwYCGtc iwYCGtcủa ÁiMMSNum 6Bv7BLHy, đôiiwYCGt miwYCGtắt lạinw trởnw về6Bv7BL 6Bv7BLvới hướngiwYCGt MMSNumnhìn v6Bv7BLô địnnwh, “…MMSNum iwYCGtnếu hắn6Bv7BL iwYCGtvà cMMSNumô khônMMSNumg có6Bv7BL quaiwYCGtn nwhệ aiwYCGtnh iwYCGtem cùnnwg iwYCGthuyết tnwhống, tấtiwYCGt nhiiwYCGtên kếiwYCGt hiwYCGtoạch củaiwYCGt t6Bv7BLôi sẽnw đượnwc MMSNumthực hiệ6Bv7BLn m6Bv7BLột cácMMSNumh hoàMMSNumn hảo.”

“Nếu vậnwy… MMSNumtôi thậnwt 6Bv7BLsự lànw conwn gáMMSNumi củnwa nMMSNumhà họnw Vnwương, iwYCGtvà làiwYCGt eiwYCGtm gáiiwYCGt 6Bv7BLcủa 6Bv7BLanh Triếnwt DiwYCGtạ?” nwNhững giọnwt nước6Bv7BL mMMSNumắt iwYCGtđau đớn6Bv7BL xnwen lẫnnw hạnnwh pMMSNumhúc cứ6Bv7BL thaiwYCGty n6Bv7BLhau chạynw 6Bv7BLdài tr6Bv7BLên 6Bv7BLgương mặtnw c6Bv7BLủa MMSNumÁi Hy.

Ái Hnwy mMMSNumím môiMMSNum, 6Bv7BLcố gắiwYCGtng khônwng bậtMMSNum khó6Bv7BLc thàiwYCGtnh tiếng,iwYCGt nhưnMMSNumg vẫnnw khôiwYCGtng thểnw giấunw đnwược nhữngiwYCGt tiMMSNumếng iwYCGtnấc nghiwYCGtẹn ngào.

Thì 6Bv7BLra, đânwy ch6Bv7BLính lànw lýiwYCGt MMSNumdo MMSNummà MiwYCGtinh Vỹnw khnwông muốniwYCGt chiwYCGto Á6Bv7BLi HMMSNumy biếMMSNumt iwYCGtsự thậiwYCGtt. Cnwó lẽMMSNum anMMSNumh đã6Bv7BL nghĩ,6Bv7BL c6Bv7BLứ nhMMSNumư h6Bv7BLiện tạ6Bv7BLi sẽ6Bv7BL tốt6Bv7BL hơn.

Tốt hiwYCGtơn knwhi iwYCGtcô nhầiwYCGtm 6Bv7BLtưởng miwYCGtối q6Bv7BLuan 6Bv7BLhệ gi6Bv7BLữa hnwọ cnwhỉ liwYCGtà ngườinw dưiwYCGtng không6Bv7BL hề6Bv7BL cùn6Bv7BLg nwchung mộtiwYCGt dnwòng máu…iwYCGt biế6Bv7BLt đâunw 6Bv7BLvì lýiwYCGt 6Bv7BLdo đóMMSNum, màMMSNum MMSNumcô 6Bv7BLsẽ sớnwm ngMMSNumuôi ngoaiwYCGti iwYCGtnỗi iwYCGtđau qunwá l6Bv7BLớn phải6Bv7BL gánhMMSNum chịu.

Nhưng giwYCGtiờ đây,MMSNum ÁiMMSNum HiwYCGty lại6Bv7BL phảinw đMMSNumối diệiwYCGtn vớiiwYCGt nwsự thMMSNumật tnwàn nhẫiwYCGtn… MMSNumrằng chínnwh c6Bv7BLô lMMSNumà nguiwYCGtyên nhâMMSNumn kiwYCGthiến hMMSNumọ iwYCGtra đi6Bv7BL miwYCGtột cácMMSNumh đ6Bv7BLau đớnnw như6Bv7BL thế.

“Nhân tiệnnw, cMMSNumô có6Bv7BL biếMMSNumt tr6Bv7BLong MMSNumngười cMMSNumô đang6Bv7BL maMMSNumng mộtMMSNum nnwửa là6Bv7BL dMMSNumòng 6Bv7BLmáu c6Bv7BLủa nwai nwkhông?” Mộnwt 6Bv7BLgiọng niwYCGtói kMMSNumhác nwcất lên,nw làMMSNum gMMSNumiọng nữ.

Ái HMMSNumy điwYCGtưa mắiwYCGtt iwYCGtnhìn vềMMSNum phíMMSNuma ciwYCGtửa phiwYCGtòng… TịnhMMSNum Nh6Bv7BLi nwkhông dừn6Bv7BLg châMMSNumn tạiiwYCGt chỗ6Bv7BL iwYCGtđó, tiếMMSNump 6Bv7BLtục 6Bv7BLtiến đến6Bv7BL gầMMSNumn cnwô iwYCGtvà Điềnwn Huân,6Bv7BL chất6Bv7BL giwYCGtiọng nwmang đầynw áiwYCGtc MMSNumý viwYCGtang lênMMSNum khôn6Bv7BLg chúMMSNumt 6Bv7BLngần ngại.

“Mạng sốngiwYCGt của6Bv7BL cMMSNumô… đã6Bv7BL lấynw nwđi hMMSNumơi thở6Bv7BL c6Bv7BLuối cùngMMSNum củaMMSNum TriếtiwYCGt Dạ.”

Trước mặtiwYCGt ÁiMMSNum nwHy hiệ6Bv7BLn giiwYCGtờ, iwYCGtmột 6Bv7BLTịnh Nhnwi đáng6Bv7BL yê6Bv7BLu vMMSNumà tiwYCGthân thiệ6Bv7BLn trôngMMSNum thnwật 6Bv7BLlạnh lùiwYCGtng viwYCGtà t6Bv7BLàn nhẫn,nw từnw giọnwng nóiMMSNum ciwYCGtho đếMMSNumn ánhiwYCGt nhì6Bv7BLn đMMSNumều t6Bv7BLhể hiệniwYCGt rõnw sựMMSNum ciwYCGtăm nwtức vànw chániwYCGt ghétMMSNum cnwô tột6Bv7BL cùng.

“Anh nhi6Bv7BLều lờMMSNumi với6Bv7BL c6Bv7BLô tiwYCGta MMSNumthì đư6Bv7BLợc g6Bv7BLì?” TịniwYCGth NhiwYCGti tứciwYCGt giậiwYCGtn iwYCGtquát vàoiwYCGt miwYCGtặt Điềnnw HuâMMSNumn, MMSNumsau đóiwYCGt l6Bv7BLại dMMSNumành trọiwYCGtn ánnwh mắt6Bv7BL oáiwYCGtn hận6Bv7BL cMMSNumhiếu thẳngMMSNum vàoiwYCGt MMSNumÁi nwHy. “iwYCGtCô! MMSNumTrả TriếtiwYCGt 6Bv7BLDạ lạiMMSNum cMMSNumho tôi!”

Tịnh Nh6Bv7BLi điwYCGtẩy mnwạnh Đi6Bv7BLền HuânMMSNum saiwYCGtng mộtiwYCGt bnwên, taMMSNumy cò6Bv7BLn nwlại nắnwm lấiwYCGty MMSNumcổ nwáo củanw Ái6Bv7BL HMMSNumy la6Bv7BLy mạnwnh, kínwch độnMMSNumg hénwt lên.

“Trả MMSNumanh ấnwy lạMMSNumi ch6Bv7BLo t6Bv7BLôi! NgườiiwYCGt nênwn cMMSNumhết đúng6Bv7BL hMMSNumơn l6Bv7BLà cnwô, nwtại saiwYCGto lMMSNumại liwYCGtà annwh ấy?MMSNum” D6Bv7BLường niwYCGthư T6Bv7BLịnh nwNhi đãMMSNum hiwYCGtoàn toiwYCGtàn 6Bv7BLhiểu lầmMMSNum vềnw cnwái chnwết cnwủa Tr6Bv7BLiết Dạ,nw nwra sứciwYCGt lMMSNumay mạnhMMSNum iwYCGtcô hơn.MMSNum “NMMSNumếu MMSNumkhông vnwì cô,iwYCGt anMMSNumh TrMMSNumiết iwYCGtDạ iwYCGtđã khônnwg b6Bv7BLị MiMMSNumnh Vỹ6Bv7BL bắniwYCGt chết!”

Ái nwHy đMMSNumã rnwơi vàoMMSNum tMMSNumrạng tnwhái hoàn6Bv7BL tMMSNumoàn mấiwYCGtt điiwYCGt iwYCGtcảm giMMSNumác, mọinw việciwYCGt iwYCGtdiễn MMSNumra xiwYCGtung quaniwYCGth dườniwYCGtg iwYCGtnhư khôngMMSNum cònwn sức6Bv7BL 6Bv7BLảnh hưởn6Bv7BLg nàoiwYCGt cả.

Lúc này6Bv7BL, MMSNumthứ nwduy 6Bv7BLnhất cMMSNumô cnwó MMSNumthể cảiwYCGtm iwYCGtnhận đư6Bv7BLợc là6Bv7BL vếtiwYCGt 6Bv7BLthương lòniwYCGtg MMSNumnơi nwtrái t6Bv7BLim nnwhỏ MMSNumbé đangiwYCGt tuôniwYCGt t6Bv7BLrào nwmột dòn6Bv7BLg má6Bv7BLu… nMMSNumước 6Bv7BLmắt vẫn6Bv7BL tiwYCGtiếp tụcMMSNum nwrơi, iwYCGttrái tiMMSNumm cũ6Bv7BLng theMMSNumo đóiwYCGt mà6Bv7BL nhỏ6Bv7BL nhữngMMSNum MMSNumgiọt lMMSNumệ máu.

Trước mắiwYCGtt ÁMMSNumi Hnwy tốiMMSNum 6Bv7BLdần, 6Bv7BLtối dần…6Bv7BL s6Bv7BLau MMSNumđó đônwi MMSNummắt nwkia cũnwng iwYCGttừ iwYCGttừ nwnhắm niwYCGtghiền nwlại, p6Bv7BLhó MMSNummặc MMSNummọi thnwứ c6Bv7BLho thờiiwYCGt gian.

Tịnh NhMMSNumi vẫnwn khôngiwYCGt hềMMSNum bậnwn tâmnw đếnnw chuyiwYCGtện ciwYCGtô đãnw ngấtiwYCGt nwđi từnw lúMMSNumc iwYCGtnào, vẫniwYCGt MMSNumkích độngnw 6Bv7BLtiếp tiwYCGtục 6Bv7BLlay ngưiwYCGtời 6Bv7BLÁi HiwYCGty, trênwn giwYCGtò mnwá cũMMSNumng lă6Bv7BLn dàiiwYCGt mộtiwYCGt dònwng 6Bv7BLlệ ca6Bv7BLy đắng.

“Cô 6Bv7BLta ngấtMMSNum rồMMSNumi, MMSNumem lMMSNumàm 6Bv7BLvậy tiwYCGthì đượcnw gì?6Bv7BL” Điề6Bv7BLn H6Bv7BLuân thờ6Bv7BL ơMMSNum 6Bv7BLnhìn cả6Bv7BLnh tưiwYCGtợng tr6Bv7BLước iwYCGtmắt, ch6Bv7BLán nwnản hỏi.

“Tên Mi6Bv7BLnh Vỹ6Bv7BL ấy,iwYCGt MMSNumkhi nàMMSNumo hắnwn đến?”MMSNum TiwYCGtịnh NhMMSNumi buô6Bv7BLng tnway riwYCGta nwkhỏi ngiwYCGtười MMSNumÁi Hnwy, đểMMSNum mặcMMSNum thânwn hìnhMMSNum nhMMSNumỏ b6Bv7BLé kiiwYCGta tiếpMMSNum MMSNumđất, quiwYCGtay MMSNumsang n6Bv7BLhìn ĐiiwYCGtền HuâiwYCGtn 6Bv7BLtức giận.

“Sớm thôiwYCGti.” ĐiMMSNumền 6Bv7BLHuân lưnwời biếnnwg t6Bv7BLrả lời,nw lặniwYCGtg liwYCGtẽ nwngắm 6Bv7BLnhìn MMSNumcô gMMSNumái 6Bv7BLmang khuôn6Bv7BL mMMSNumặt khiwYCGtá giốngnw Th6Bv7BLy ThMMSNumy, nwtrái t6Bv7BLim chợt6Bv7BL thắt6Bv7BL lại,iwYCGt nhưngnw lại6Bv7BL nMMSNumhanh chóMMSNumng lắngiwYCGt xuống.

“Hắn s6Bv7BLẽ phải6Bv7BL trảnw giáiwYCGt vìiwYCGt nwđã hạiwYCGti chếtMMSNum aniwYCGth TriMMSNumết Dạ.MMSNum” TịMMSNumnh Nnwhi đứng6Bv7BL diwYCGtậy, đưaiwYCGt tnway gạtMMSNum nướciwYCGt iwYCGtmắt, MMSNumtiến vềiwYCGt phíaiwYCGt cửaiwYCGt vMMSNumới iwYCGtbộ dạngiwYCGt iwYCGtvẫn tnwoả riwYCGta thiwYCGtứ 6Bv7BLsát knwhí h6Bv7BLam muiwYCGtốn giếiwYCGtt người.

Điền Huân6Bv7BL cnwhuyển án6Bv7BLh mắnwt saiwYCGtng TịnMMSNumh iwYCGtNhi, nụiwYCGt cườiwYCGti nwnửa m6Bv7BLiệng đểuiwYCGt iwYCGtgiả kiiwYCGta lMMSNumại 6Bv7BLxuất hiệMMSNumn MMSNumtrên môi.

 “Em khiwYCGtông nwnghi nwngờ MMSNummà l6Bv7BLại tiiwYCGtn tưởngnw tô6Bv7BLi iwYCGtđến thếMMSNum MMSNumsao, TịnhMMSNum Nhi?”

*Rầm*

Một thứnw â6Bv7BLm tiwYCGthanh iwYCGtva ciwYCGthạm mạnMMSNumh mộnwt cáciwYCGth iwYCGtbạo lựnwc va6Bv7BLng lên,nw đồngiwYCGt nwthời cánhnw ciwYCGtửa củanw kh6Bv7BLu nhMMSNumà máynw bỏMMSNum hMMSNumoang q6Bv7BLuen iwYCGtthuộc đượciwYCGt mMMSNumở rMMSNuma MMSNumthô bạo.

Cảnh tượng6Bv7BL lnwúc này,iwYCGt dườnnwg nhMMSNumư đang6Bv7BL tánwi diễniwYCGt kMMSNumhung cảnhiwYCGt nwhai n6Bv7BLăm trướciwYCGt… M6Bv7BLinh MMSNumVỹ đứn6Bv7BLg trưnwớc MMSNumcửa, điwYCGtôi mnwắt lạnh6Bv7BL lùngMMSNum liếcnw sơ6Bv7BL cnwảnh vậtiwYCGt xu6Bv7BLng qua6Bv7BLnh, nơinw n6Bv7BLày đnwã tnwhật sựMMSNum nwquá queMMSNumn thuộiwYCGtc vớiiwYCGt aiwYCGtnh… v6Bv7BLà đếnnw tậniwYCGt liwYCGtúc nàynw, nóiwYCGt cũn6Bv7BLg khôn6Bv7BLg hềnw thaMMSNumy đ6Bv7BLổi, c6Bv7BLhỉ mộ6Bv7BLt không6Bv7BL gi6Bv7BLan trốnMMSNumg MMSNumrỗng 6Bv7BLmang iwYCGtdiện tícnwh cựMMSNumc lớn6Bv7BL, đồnMMSNumg tMMSNumhời đ6Bv7BLem đếniwYCGt 6Bv7BLcho ngườinw kiwYCGthác cảmnw giiwYCGtác iwYCGtớn MMSNumlạnh chạy6Bv7BL dọcMMSNum sốngMMSNum lưng.

Đưa côMMSNum ấyMMSNum đếnnw nơi6Bv7BL này…nw cuố6Bv7BLi cùngMMSNum Điền6Bv7BL Huânnw MMSNumlại địnMMSNumh iwYCGtlàm gìnw đây?

Minh VỹiwYCGt tiwYCGthật sự6Bv7BL MMSNumđang cốnw MMSNumgắng kìm6Bv7BL MMSNumnén 6Bv7BLnỗi l6Bv7BLo lắiwYCGtng đangMMSNum MMSNumdâng trà6Bv7BLo tronMMSNumg iwYCGtlòng, MMSNummất nwThy T6Bv7BLhy đ6Bv7BLã MMSNumlà qunwá đủ,nw niwYCGthưng lần6Bv7BL nàyMMSNum nạnnw nhânnw liwYCGtại 6Bv7BLlà 6Bv7BLÁi Hy…6Bv7BL v6Bv7BLị nwtrí MMSNumcô MMSNumtrong lòniwYCGtg MMSNumanh cMMSNumó MMSNumlẽ cònwn qu6Bv7BLan trọniwYCGtg nwhơn 6Bv7BLThy 6Bv7BLThy gnwấp niwYCGtgàn lần!

Nhất định6Bv7BL a6Bv7BLnh sẽiwYCGt khMMSNumông điwYCGtứng yêiwYCGtn nhìniwYCGt kẻMMSNum kháiwYCGtc hạiMMSNum nwchết 6Bv7BLcô trước6Bv7BL m6Bv7BLặt iwYCGtmình nhưnw ThiwYCGty Thy!

Nét MMSNummặt iwYCGtMinh VỹMMSNum MMSNumvẫn tỏ6Bv7BL rnwa điềiwYCGtm tĩ6Bv7BLnh hếtiwYCGt mức,6Bv7BL nhưnnwg t6Bv7BLrong đôiMMSNum mắtnw mMMSNumàu hMMSNumổ pháiwYCGtch MMSNumđang 6Bv7BLánh lê6Bv7BLn MMSNumnhững tiiwYCGta MMSNumnhìn phứnwc tạpiwYCGt iwYCGtđầy đMMSNumau đớn.

Nơi lồngMMSNum ngựcMMSNum 6Bv7BLanh, tráiwYCGti tMMSNumim iwYCGtkia đanMMSNumg đập6Bv7BL mnwạnh liê6Bv7BLn hiwYCGtồi, vừanw gấpiwYCGt gánwp vnwừa 6Bv7BLmạnh mnwẽ, tấMMSNumt cả6Bv7BL iwYCGtchỉ vMMSNumì MMSNumsự anwn nnwguy của6Bv7BL nwÁi Hy.

Hạo ThầniwYCGt đứngiwYCGt MMSNumsau MiwYCGtinh VMMSNumỹ, cũnMMSNumg đ6Bv7BLưa đôiMMSNum mắnwt dò6Bv7BL x6Bv7BLét mnwột lượtnw xuiwYCGtng quannwh khiwYCGtung cảMMSNumnh tnwrước mắt,MMSNum đây6Bv7BL… là6Bv7BL nơMMSNumi điwYCGtã từniwYCGtg tướiwYCGtc đinw si6Bv7BLnh mạniwYCGtg củaMMSNum điwYCGtứa nwem giwYCGtái điwYCGtáng y6Bv7BLêu màiwYCGt cnwậu hếtnw m6Bv7BLực ynwêu thương.

Cả người6Bv7BL HạiwYCGto Thần6Bv7BL khẽiwYCGt runwn lên,6Bv7BL nhưnwng sanwu đ6Bv7BLó lnwại đưMMSNumợc vẻiwYCGt bMMSNumề ngoiwYCGtài mạ6Bv7BLnh mMMSNumẽ nwche khuất.

Người conwn gáinw ấyiwYCGt, bảMMSNumn s6Bv7BLao ciwYCGtủa Thnwy ThMMSNumy, mộ6Bv7BLt lần6Bv7BL nữa6Bv7BL lạMMSNumi trởnw th6Bv7BLành niwYCGtạn nhânMMSNum táiwYCGti 6Bv7BLdiễn iwYCGtcho vnwở kịchiwYCGt đẫiwYCGtm m6Bv7BLáu nwnày ư?

Khung cnwảnh nwtĩnh lặngiwYCGt điwYCGtến ngạiwYCGtt thởnw, nMMSNumhưng iwYCGtvẫn 6Bv7BLkhông hềMMSNum có6Bv7BL biwYCGtất kỳiwYCGt đ6Bv7BLộng tĩnhMMSNum 6Bv7BLbất t6Bv7BLhường 6Bv7BLnào cả…

Một dánMMSNumg ngườMMSNumi tron6Bv7BLg 6Bv7BLbộ v6Bv7BLest đenMMSNum tiwYCGtừ tro6Bv7BLng toá6Bv7BLn cậnMMSNum vệ6Bv7BL piwYCGthía sMMSNumau chợtiwYCGt cấtnw bước,MMSNum 6Bv7BLgấp gánwp nnwhư iwYCGtmuốn nwvượt iwYCGtqua mặnwt Mi6Bv7BLnh VỹiwYCGt miwYCGtà xônwng v6Bv7BLào 6Bv7BLbên trong.

Ngay lậnwp tức,6Bv7BL nwMinh Vnwỹ đãnw đưanw tnway chặniwYCGt ngMMSNumang trư6Bv7BLớc mặMMSNumt Vĩnnwh Kỳ,MMSNum độngMMSNum tnwác nnwhẹ nhàn6Bv7BLg nwvà iwYCGtdứt khoát.

“Quay vềnw đúnwng vịnw trínw, t6Bv7BLôi cnwhưa hiwYCGtề 6Bv7BLra lệnMMSNumh cMMSNumho cậnwu vnwào.” Annwh nwnói đều6Bv7BL đều,nw 6Bv7BLkhông hề6Bv7BL ngoảnhMMSNum mặtMMSNum lạ6Bv7BLi phnwía saiwYCGtu, MMSNumtừ từiwYCGt hạiwYCGt tnway xuống.

Vĩnh KMMSNumỳ cúiwYCGti tiwYCGthấp đầu,nw lnwùi 6Bv7BLdần về6Bv7BL phiwYCGtía snwau, honwà vàoMMSNum to6Bv7BLán cậniwYCGt vệMMSNum 6Bv7BLđang MMSNumtoả rnwa nwsát kiwYCGthí ngúnwt trời.

Đến lúnwc này,MMSNum VĩnhMMSNum MMSNumKỳ biwYCGtắt đMMSNumầu nwcảm tnwhấy h6Bv7BLối hMMSNumận MMSNumvì đãnw nwký têiwYCGtn vàMMSNumo bản6Bv7BL hiwYCGtợp đồn6Bv7BLg iwYCGtđang nMMSNumằm tiwYCGtrong tMMSNumay Mnwinh Vỹ.

Muốn tiwYCGtham iwYCGtgia vàoMMSNum iwYCGttổ MMSNumchức vnwà 6Bv7BLcó iwYCGtcơ MMSNumhội biwYCGtảo vệMMSNum nwcho ÁiMMSNum HMMSNumy, Vĩnhnw 6Bv7BLKỳ đMMSNumã đồngMMSNum ýnw iwYCGtđể iwYCGtMinh VMMSNumỹ đặtiwYCGt r6Bv7BLa MMSNummột bảniwYCGt hợnwp đồnMMSNumg s6Bv7BLinh tử.

Theo đó6Bv7BL, Vĩnhnw KMMSNumỳ MMSNumphải tuâniwYCGt t6Bv7BLheo miwYCGtệnh lệnhiwYCGt củaiwYCGt MiwYCGtinh VỹMMSNum vô6Bv7BL điềuiwYCGt iwYCGtkiện, cũngMMSNum nhMMSNumư sựiwYCGt s6Bv7BLống 6Bv7BLchết củnwa VĩnhiwYCGt Kỳ6Bv7BL iwYCGtdo Mi6Bv7BLnh nwVỹ toànwn quiwYCGtyền MMSNumquyết định.

Hơn h6Bv7BLết, điều6Bv7BL khoMMSNumản c6Bv7BLấm kỵiwYCGt tnwrong hợpnw đồngiwYCGt đươniwYCGtg nhiênwn lMMSNumà phảiiwYCGt giMMSNumữ khiwYCGtoảng MMSNumcách nhấtMMSNum địniwYCGth vớ6Bv7BLi nwÁi 6Bv7BLHy, ciwYCGthỉ 6Bv7BLcần tunwân thenwo đúniwYCGtg nhữn6Bv7BLg điềuMMSNum khoảMMSNumn tronnwg 6Bv7BLhợp đồnwng, Vĩnwnh Kỳnw sẽnw được6Bv7BL đào6Bv7BL tạonw 6Bv7BLbài bảnnw iwYCGtvà thnwực hiệMMSNumn 6Bv7BLduy nhất6Bv7BL nwmục tiwYCGtiêu đượciwYCGt kiwYCGtề cậMMSNumn v6Bv7BLà bảMMSNumo MMSNumvệ cô.

Về pMMSNumhần mìn6Bv7BLh, MiwYCGtinh Vỹnw dMMSNumĩ niwYCGthiên biế6Bv7BLt rõiwYCGt Vĩn6Bv7BLh KiwYCGtỳ sẽiwYCGt MMSNumkhông MMSNumbao giiwYCGtờ làmiwYCGt tổn6Bv7BL MMSNumhại đMMSNumến 6Bv7BLÁi iwYCGtHy, điwYCGtặc binwệt l6Bv7BLà tìMMSNumnh hnwình hiện6Bv7BL gi6Bv7BLờ cũiwYCGtng đanwng 6Bv7BLrất cần6Bv7BL mnwột ngườiwYCGti iwYCGtcó thiwYCGtể đnwặt iwYCGtsự aiwYCGtn toànMMSNum 6Bv7BLcủa 6Bv7BLvợ mnwình nwlên hiwYCGtàng đầu,iwYCGt vàiwYCGt Vĩ6Bv7BLnh K6Bv7BLỳ hộiiwYCGt tụ6Bv7BL đnwủ MMSNumtất cảnw MMSNumcác 6Bv7BLđiều kiệnMMSNum trên.

Nếu k6Bv7BLhông MMSNumvì nhữngMMSNum nwquy tắcnw địniwYCGth đoạtnw sựiwYCGt sốMMSNumng chếtiwYCGt cnwủa nwmình, bất6Bv7BL cnwhấp mnwọi iwYCGttrở 6Bv7BLngại, nwVĩnh Kỳ6Bv7BL sẽiwYCGt lậpMMSNum nwtức iwYCGttìm đếniwYCGt bênMMSNum MMSNumÁi 6Bv7BLHy nwmà MMSNumôm thậtiwYCGt chnwặt vMMSNumào lòng.

Nhưng qMMSNumuyền hạnwn củMMSNuma bảiwYCGtn hợiwYCGtp đồniwYCGtg k6Bv7BLia… k6Bv7BLhông cMMSNumho phiwYCGtép VĩiwYCGtnh Kỳnw iwYCGtlàm thế.

Và nếMMSNumu thnwật sựiwYCGt V6Bv7BLĩnh KỳiwYCGt cnwó t6Bv7BLhể ôiwYCGtm lấyiwYCGt Áinw Hy6Bv7BL, MMSNumthì đôinw taMMSNumy củanw người6Bv7BL cMMSNumon gái6Bv7BL 6Bv7BLấy ciwYCGtũng sẽnw nhẫ6Bv7BLn tâm6Bv7BL đẩyiwYCGt VĩnMMSNumh KiwYCGtỳ iwYCGtra MMSNumxa… v6Bv7BLì vònnwg iwYCGttay MMSNummà nwcô cầnMMSNum, nwvốn nwdĩ khôniwYCGtg phảiiwYCGt làiwYCGt viwYCGtòng iwYCGttay ciwYCGtủa VMMSNumĩnh Kỳ.

Minh VỹiwYCGt niwYCGthíu màMMSNumy niwYCGthìn vàoiwYCGt khoảnMMSNumg khôngnw trnwước mặt,6Bv7BL đôiiwYCGt chânMMSNum b6Bv7BLắt đầuiwYCGt cất6Bv7BL b6Bv7BLước ti6Bv7BLến vàonw bêMMSNumn t6Bv7BLrong, 6Bv7BLkèm thnweo giọiwYCGtng rnwa lệnh.

“Trừ HạMMSNumo Thần,6Bv7BL nhữngnw ngườMMSNumi cònMMSNum lạiiwYCGt khô6Bv7BLng được6Bv7BL iwYCGtvào trong.”nw MMSNumTheo MMSNumtình hìiwYCGtnh nwhiện tiwYCGtại, tốtnw nwhơn nwlà càiwYCGtng íiwYCGtt ngườiMMSNum viwYCGtào s6Bv7BLẽ cànMMSNumg tốt.

Bước châiwYCGtn Mnwinh VỹMMSNum 6Bv7BLvà 6Bv7BLHạo TMMSNumhần tiếnnw vnwào bênMMSNum trongMMSNum, gấpMMSNum gápnw nh6Bv7BLư đanwng 6Bv7BLlo s6Bv7BLợ mìnnwh sẽMMSNum 6Bv7BLđánh mấtMMSNum mnwột thứ6Bv7BL cựcnw iwYCGtkỳ q6Bv7BLuan trọng.

Bên 6Bv7BLngoài, Vnwĩnh nwKỳ iwYCGtđứng lẫnMMSNum tr6Bv7BLong t6Bv7BLoán cậnMMSNum vệ,6Bv7BL đMMSNumôi miwYCGtắt xunwất hiệnMMSNum nhữngnw ánh6Bv7BL nhìnnw MMSNumu uất.

“Tịnh NhiMMSNum, 6Bv7BLcho e6Bv7BLm nàiwYCGty.” Tnwriết Dạ6Bv7BL iwYCGtnắm lMMSNumấy bàniwYCGt taMMSNumy củiwYCGta TịniwYCGth NiwYCGthi, saMMSNumu đó6Bv7BL đặtMMSNum vànwo lòiwYCGtng bànnw 6Bv7BLtay mộ6Bv7BLt chiwYCGtiếc đồniwYCGtg MMSNumhồ nwcát bénw xíMMSNumu m6Bv7BLàu đen.

“Sao lại6Bv7BL lMMSNumà m6Bv7BLàu đen?”nw TịnhMMSNum Nnwhi niwYCGthíu nwmày nhìMMSNumn chi6Bv7BLếc iwYCGtđồng hồ6Bv7BL ciwYCGtát nwđang nằmMMSNum gọnnw trMMSNumong tnway, gi6Bv7BLọng điệuMMSNum c6Bv7BLó nwchút khó6Bv7BL chịu.

“Vì màiwYCGtu đe6Bv7BLn hợpiwYCGt vớiiwYCGt e6Bv7BLm nwhơn…” 6Bv7BLGương m6Bv7BLặt Triếtnw D6Bv7BLạ thonwáng bu6Bv7BLồn, 6Bv7BLsau đMMSNumó nởMMSNum mộiwYCGtt nụ6Bv7BL cườinw gượng,MMSNum ciwYCGtó lMMSNumẽ đâMMSNumy lnwà lầMMSNumn cuốnwi Tri6Bv7BLết Dạnw đưnwợc gầnnw iwYCGtTịnh iwYCGtNhi. “6Bv7BL… Nếunw aiwYCGti đMMSNumó hiwYCGtoặc cónw vMMSNumiệc giwYCGtì khiế6Bv7BLn e6Bv7BLm buMMSNumồn, cứiwYCGt lnwật ngượMMSNumc chiếiwYCGtc nwđồng hồnw cátnw nà6Bv7BLy nwlại, enwm sẽnw MMSNumcảm thấynw dễMMSNum chịunw hơn.”

“Tại sanwo e6Bv7BLm lại6Bv7BL phMMSNumải lậtiwYCGt niwYCGtgược c6Bv7BLái thnwứ iwYCGtvô nghĩnwa nMMSNumày troiwYCGtng khMMSNumi 6Bv7BLem đãMMSNum iwYCGtcó aiwYCGtnh?” Tịn6Bv7BLh Nh6Bv7BLi phiwYCGtụng phịiwYCGtu, đnwưa tnway đấmiwYCGt đấiwYCGtm vànwo MMSNumngực Triếnwt Dạ,6Bv7BL iwYCGtnét mặ6Bv7BLt iwYCGtvô cùnnwg khiwYCGtó chịu.6Bv7BL “MMSNumNày! ThấyiwYCGt khMMSNumông? MỗMMSNumi lầnnw iwYCGtem khôn6Bv7BLg vuMMSNumi aniwYCGth cnwứ đnwể MMSNumem đánnwh MMSNumanh v6Bv7BLài ciwYCGtái l6Bv7BLà được.”

“Không h6Bv7BLề iwYCGtvô nghMMSNumĩa.” TriếMMSNumt DạMMSNum lậiwYCGtp tứciwYCGt lMMSNumên tiếiwYCGtng iwYCGtphủ nwđịnh, trMMSNumên nwmôi nởMMSNum mộ6Bv7BLt nnwụ ciwYCGtười ciwYCGtay 6Bv7BLđắng. nw“Chỉ cầiwYCGtn eMMSNumm lnwật ngượcnw đồnnwg hiwYCGtồ cánwt theiwYCGto truyềniwYCGt MMSNumthuyết, eMMSNumm 6Bv7BLsẽ iwYCGtthấy tha6Bv7BLnh thảnnw hơn.”

“Em khôngMMSNum cầiwYCGtn biết!”iwYCGt TịiwYCGtnh Nnwhi đưanw tMMSNumay ôMMSNumm MMSNumlấy đầu,6Bv7BL bướngiwYCGt bỉnwnh héiwYCGtt lên…MMSNum đôiiwYCGt iwYCGtkhi MMSNumTriết nwDạ iwYCGtluôn hànMMSNumh xMMSNumử mnwột cánwch iwYCGtkhó hinwểu, khô6Bv7BLng gi6Bv7BLống nwvới annwh tMMSNumhường n6Bv7BLgày MMSNumchút nào.

“Sắp tới…”MMSNum ĐểiwYCGt 6Bv7BLmặc TMMSNumịnh MMSNumNhi cnwứ lMMSNumiên tụiwYCGtc đ6Bv7BLấm vàoiwYCGt ngnwười, Tri6Bv7BLết DạiwYCGt siế6Bv7BLt chặtiwYCGt vòiwYCGtng nwtay h6Bv7BLơn, MMSNumnhư đanMMSNumg cốnw gMMSNumắng ciwYCGtảm nhậniwYCGt hơinw 6Bv7BLấm củaiwYCGt niwYCGtgười miwYCGtình đan6Bv7BLg bảMMSNumo vệiwYCGt tnwrong vònMMSNumg tMMSNumay. “…6Bv7BL cnwó lnwẽ anMMSNumh khiwYCGtông tiwYCGthể ở6Bv7BL cnwạnh eMMSNumm đượcMMSNum nữanw, anMMSNumh phả6Bv7BLi MMSNumđi xa.”

“Mặc aMMSNumnh, an6Bv7BLh cứMMSNum 6Bv7BLđi nwluôn cũniwYCGtg đượnwc, 6Bv7BLem MMSNumkhông cầnnw anMMSNumh bMMSNumảo vệ!6Bv7BL” Dườngnw nwnhư điwYCGtã q6Bv7BLuá mức6Bv7BL ch6Bv7BLịu đựiwYCGtng, Tịnhnw MMSNumNhi tức6Bv7BL ginwận quMMSNumát lênMMSNum, ngoảnhnw mặt6Bv7BL iwYCGtsang 6Bv7BLhướng kháMMSNumc giận6Bv7BL dỗiiwYCGt… nwai ciwYCGtho pMMSNumhép TriMMSNumết DạMMSNum được6Bv7BL quMMSNumyền rờ6Bv7BLi xMMSNuma iwYCGtTịnh N6Bv7BLhi ciwYCGtơ chứ?

“Có lnwẽ… lầnnw MMSNumnày sẽMMSNum k6Bv7BLhông trởiwYCGt vềMMSNum MMSNumnữa…” ĐôiiwYCGt mô6Bv7BLi Triết6Bv7BL DiwYCGtạ khMMSNumẽ m6Bv7BLấp máiwYCGty, phánwt riwYCGta mộtiwYCGt MMSNumcâu MMSNumnói nhỏnw, rất6Bv7BL nhnwỏ… v6Bv7BLà d6Bv7BLĩ nhiwYCGtiên, Tịnwnh nwNhi hiwYCGtoàn toànnw kMMSNumhông thnwể MMSNumnghe được6Bv7BL câiwYCGtu nó6Bv7BLi đầyMMSNum đnwau đớnwn ấy.

Truyền nwthuyết MMSNumđồng hồMMSNum cnwát sao?