You are here

Bắt được rồi vợ ngốc - Chap 35 -36

Chap 35

Để aAbnh U3jjo5gần bU3jjo5ên em

Một vibx2GFzên đạnZKxXD2 sZKxXD2ượt thẳngbx2GFz qZKxXD2ua ngườiU3jjo5 AbÁi Hbx2GFzy tbx2GFzừ phíabx2GFz sabx2GFzu, đZKxXD2áp đúngZKxXD2 vAbào khẩuZKxXD2 súngbx2GFz côZKxXD2 U3jjo5đang cAbhĩa vàZKxXD2o đầbx2GFzu vẫnZKxXD2 cZKxXD2hưa ZKxXD2kịp bópAb ZKxXD2còi kbx2GFzhiến Abkhẩu bx2GFzsúng bậtAb Abra khU3jjo5ỏi tbx2GFzay cZKxXD2ô U3jjo5và rZKxXD2ơi xuốbx2GFzng nZKxXD2ền đấtbx2GFz mộZKxXD2t cZKxXD2ách “hbx2GFzoành tráng”.

“Đích đếnbx2GFz tiU3jjo5ếp thebx2GFzo Absẽ bx2GFzlà ebx2GFzm…” MinZKxXD2h U3jjo5Vỹ vẫZKxXD2n giơU3jjo5 khẩuU3jjo5 súnZKxXD2g trU3jjo5ên tAbay vềZKxXD2 ZKxXD2phía ÁiZKxXD2 HZKxXD2y đangAb bấAbt đZKxXD2ộng, đôU3jjo5i mZKxXD2ắt Abvằn Abnộ khí,Ab ZKxXD2anh tiZKxXD2ếp tụcAb lZKxXD2ên đạZKxXD2n U3jjo5cho Abkhẩu súngAb trobx2GFzng tayAb, bx2GFztầm ngắmbx2GFz hiệnU3jjo5 Abgiờ U3jjo5đã chuyểnU3jjo5 từU3jjo5 khẩubx2GFz súngU3jjo5 bx2GFzkia saU3jjo5ng ÁZKxXD2i bx2GFzHy, “…Ab eZKxXD2m khôngAb cóAb qZKxXD2uyền bx2GFztự kếtU3jjo5 thbx2GFzúc cU3jjo5uộc sốnAbg củaZKxXD2 chínhZKxXD2 mình,ZKxXD2 vìbx2GFz nU3jjo5gười duAby nhấtZKxXD2 đượAbc quybx2GFzền giếtAb eAbm ZKxXD2là anh!”

Minh VỹAb U3jjo5nhíu màyZKxXD2 nhìnZKxXD2 AbÁi U3jjo5Hy, nhU3jjo5ưng lọZKxXD2t bx2GFzvào tầU3jjo5m mắtAb bx2GFzchỉ Abcó U3jjo5duy nhấbx2GFzt bónbx2GFzg dAbáng nhU3jjo5ỏ bbx2GFzé đóZKxXD2 tAbừ phíZKxXD2a saubx2GFz, trU3jjo5ông thậtAb đZKxXD2ơn độcbx2GFz Abvà bx2GFzlạc lõngZKxXD2 tronZKxXD2g U3jjo5không gZKxXD2ian tAbĩnh lặng.

Cô bấtAb độngbx2GFz, trênU3jjo5 gươngAb mặbx2GFzt vẫnU3jjo5 U3jjo5còn lưuAb lạU3jjo5i mộtZKxXD2 vệZKxXD2t nbx2GFzước dàbx2GFzi, đAbôi mắtZKxXD2 vôAb địnbx2GFzh bx2GFzđang dầU3jjo5n đU3jjo5ược pU3jjo5hủ tZKxXD2hêm mbx2GFzột lớAbp sưU3jjo5ơng mAbờ nhạt.

Ông HànZKxXD2 bx2GFzcho mộtbx2GFz tZKxXD2ay vàoU3jjo5 túbx2GFzi, sbx2GFzau đóU3jjo5 lạAbi nAbhìn ZKxXD2chằm chbx2GFzặp vàoAb ngbx2GFzười ZKxXD2con U3jjo5gái tU3jjo5rước mặt.

Sự lựU3jjo5a chọAbn thứbx2GFz ba?

Là U3jjo5tự giếtAb chZKxXD2ính mìnhAb đểbx2GFz khỏiZKxXD2 phảiU3jjo5 Abđối bx2GFzmặt sao?

Gương U3jjo5mặt U3jjo5ông pU3jjo5hảng pZKxXD2hất mAbột nụAb cưAbời hàibx2GFz lònbx2GFzg, vìZKxXD2 dZKxXD2ù chU3jjo5o ZKxXD2Ái bx2GFzHy cbx2GFzó lựaZKxXD2 chAbọn mộtZKxXD2 tronU3jjo5g U3jjo5hai Abđiều bx2GFzkiện thAbì khẩuU3jjo5 sZKxXD2úng củaZKxXD2 ôZKxXD2ng cũngZKxXD2 U3jjo5sẽ lậpAb tứAbc kếAbt thbx2GFzúc sZKxXD2inh mạnZKxXD2g trướcZKxXD2 mặt…Ab U3jjo5vì côAb gU3jjo5ái nàU3jjo5y quáAb tầmZKxXD2 thường!

Nhưng điềAbu ônZKxXD2g vừU3jjo5a đưU3jjo5ợc trôngAb thbx2GFzấy, qU3jjo5uả thậtU3jjo5 khônbx2GFzg thểAb lườnZKxXD2g trướcU3jjo5 côbx2GFz ZKxXD2bé nAbày đAbã sAbuy nU3jjo5ghĩ ZKxXD2những gì.

“Quay vU3jjo5ề bêZKxXD2n tôiAb…” Mibx2GFznh bx2GFzVỹ nóAbi đbx2GFzều đều,U3jjo5 đZKxXD2ôi mắbx2GFzt ZKxXD2sắc lbx2GFzạnh đaAbng chAbiếu ZKxXD2thẳng vàbx2GFzo ÁU3jjo5i AbHy kèmAb U3jjo5theo mAbột lờibx2GFz ZKxXD2yêu cầbx2GFzu “Absiêu trọng”,bx2GFz “…U3jjo5 chU3jjo5o U3jjo5em U3jjo5mười giây.”

1s…

2s…

Ái HZKxXD2y đưbx2GFza taZKxXD2y gZKxXD2ạt vộbx2GFzi vếtZKxXD2 tZKxXD2ích bx2GFzcủa nưZKxXD2ớc mắtZKxXD2 trAbên mặtU3jjo5 mình,Ab tU3jjo5ừ từbx2GFz nZKxXD2goảnh ZKxXD2mặt lại.

3s…

4s…

5s…

Vẫn ZKxXD2còn cU3jjo5ó tAbhể trởU3jjo5 vAbề bêZKxXD2n aU3jjo5nh sao?

Minh bx2GFzVỹ vẫnZKxXD2 ZKxXD2giơ khẩuU3jjo5 sU3jjo5úng bx2GFztrên tbx2GFzay ZKxXD2về U3jjo5phía bx2GFzÁi ZKxXD2Hy, đAbôi mắtZKxXD2 điềmbx2GFz tU3jjo5ĩnh lạbx2GFznh lùAbng ZKxXD2quan sáU3jjo5t từnAbg ZKxXD2cử cAbhỉ bx2GFztiếp tU3jjo5heo củZKxXD2a ngườZKxXD2i cAbon gáU3jjo5i trưbx2GFzớc mặt.

6s…

7s…

Đôi cAbhân kZKxXD2ia bU3jjo5ắt đầubx2GFz nhấU3jjo5c lêU3jjo5n, ZKxXD2nối tiếpbx2GFz từnAbg bướcAb chânbx2GFz đếnZKxXD2 gầnAb MZKxXD2inh Vỹ.

Chợt nhữngAb bx2GFzbước chZKxXD2ân kiAba khựngZKxXD2 lại…

8s…

Ái bx2GFzHy đưaZKxXD2 mắAbt nhbx2GFzìn MAbinh U3jjo5Vỹ đangU3jjo5 nhbx2GFzíu màbx2GFzy nhU3jjo5ìn bx2GFzmình, mímU3jjo5 môibx2GFz, lắcZKxXD2 nZKxXD2hẹ đầu.

Chỉ cbx2GFzần thêmU3jjo5 bx2GFzvài bướcZKxXD2 nữabx2GFz thôAbi, vàZKxXD2i bU3jjo5ước Abnữa thbx2GFzì ZKxXD2cô sẽAb lạibx2GFz Abcó bx2GFzthể chạbx2GFzm vàobx2GFz MU3jjo5inh Vỹ…bx2GFz nhưngZKxXD2 côZKxXD2 lạibx2GFz Abhoàn toU3jjo5àn đứngAb bấAbt động,bx2GFz mộtZKxXD2 giọngAb nAbói nAbhẹ bx2GFznhàng cấbx2GFzt lbx2GFzên vớibx2GFz bx2GFzmột âmZKxXD2 vựcAb trU3jjo5ong thanh.

“Em… bx2GFzkhông ZKxXD2làm được.”

Chính AbÁi HZKxXD2y cZKxXD2òn khôAbng hiểAbu mìnZKxXD2h đU3jjo5ang ZKxXD2nói vAbà ZKxXD2làm U3jjo5gì, Abchỉ biếtZKxXD2 U3jjo5nếu lạibx2GFz dựU3jjo5a bx2GFzdẫm vàoZKxXD2 bx2GFzMinh VỹZKxXD2, mU3jjo5ình sZKxXD2ẽ hbx2GFzoàn tAboàn bx2GFzmất phưbx2GFzơng hướng…

… khZKxXD2ông tbx2GFzhể tbx2GFzrở nU3jjo5ên mạnhAb mAbẽ hU3jjo5ơn đượcZKxXD2 nữAba ZKxXD2và ZKxXD2quen dbx2GFzần vớiZKxXD2 sU3jjo5ự bảoAb vệbx2GFz cAbủa anh.

9s…

10s…

Khẩu súnZKxXD2g tU3jjo5rong taU3jjo5y U3jjo5Minh ZKxXD2Vỹ tZKxXD2hoáng ZKxXD2run lêbx2GFzn, ngZKxXD2ón ZKxXD2tay U3jjo5đang dbx2GFzần bx2GFzghì ZKxXD2lấy còZKxXD2 súnbx2GFzg, cAbhuẩn bịU3jjo5 mộtAb hưU3jjo5ớng bZKxXD2ắn nhấZKxXD2t định.

Chỉ cU3jjo5ần ZKxXD2bước đếnU3jjo5 bZKxXD2ên ZKxXD2Minh U3jjo5Vỹ, U3jjo5liệu cóZKxXD2 khbx2GFzó Abquá không?

“Một bưAbớc, rồiU3jjo5 lạibx2GFz tAbhêm mộtAb bước…

… cU3jjo5ó quáZKxXD2 khZKxXD2ó đểU3jjo5 ZKxXD2em bướcbx2GFz đếnAb gầnAb anh?”

*Cạch*

Khẩu súbx2GFzng tZKxXD2rong ZKxXD2tay Mibx2GFznh VỹU3jjo5 rơU3jjo5i bx2GFztự dZKxXD2o xuốAbng mU3jjo5ặt đấAbt lAbạnh lẽoU3jjo5, lZKxXD2ần nàyAb ngưbx2GFzời cZKxXD2ất bZKxXD2ước lAbại làU3jjo5 anh!

Một bước…bx2GFz U3jjo5hai bước…Ab bbx2GFza bước…

Minh VỹU3jjo5 đứnU3jjo5g Abđối ZKxXD2diện vớibx2GFz AbÁi ZKxXD2Hy, ZKxXD2anh gấZKxXD2p gZKxXD2áp U3jjo5ôm côbx2GFz vàAbo lòZKxXD2ng, gụcU3jjo5 mặtbx2GFz lbx2GFzên bờbx2GFz ZKxXD2vai nhỏU3jjo5 béU3jjo5 kia.

“Nếu khôngU3jjo5 thểU3jjo5 quabx2GFzy vềU3jjo5 U3jjo5với tôAbi, tU3jjo5hì hãZKxXD2y đểU3jjo5 tôiZKxXD2 bướcU3jjo5 U3jjo5đến bU3jjo5ên em.”bx2GFz MZKxXD2inh VỹU3jjo5 siếtbx2GFz chZKxXD2ặt vònU3jjo5g taZKxXD2y hU3jjo5ơn, cảZKxXD2m gU3jjo5iác U3jjo5khi cU3jjo5hĩa súnAbg vZKxXD2ào Abchính ngườiZKxXD2 U3jjo5con gAbái mìU3jjo5nh Abyêu thươnAbg quảbx2GFz thậtU3jjo5 rấtU3jjo5 đaU3jjo5u đớn.

Ái U3jjo5Hy đbx2GFzược AbMinh VZKxXD2ỹ ôbx2GFzm gbx2GFzọn ZKxXD2trong tabx2GFzy, bấU3jjo5t giZKxXD2ác haU3jjo5i bàAbn tbx2GFzay bx2GFzđang buôAbng thZKxXD2õng vôZKxXD2 tAbhức đưbx2GFza lêAbn, vốnAb địAbnh đáAbp lAbại Abanh, cảAbm nhậnU3jjo5 rõZKxXD2 hơZKxXD2i ấmU3jjo5 từbx2GFz phíabx2GFz Abbên bx2GFzkia hơZKxXD2n, nhbx2GFzưng hàAbnh đAbộng ấyZKxXD2 bỗngAb dbx2GFzưng khựnU3jjo5g lại,bx2GFz sabx2GFzu ZKxXD2đó nZKxXD2hanh U3jjo5tay đẩyU3jjo5 anhra.

“Xin lU3jjo5ỗi vZKxXD2ì đãAb bx2GFzđến làU3jjo5m phZKxXD2iền anhU3jjo5, U3jjo5em sẽAb bx2GFzvề nhU3jjo5à.” Ábx2GFzi HAby Abquay Abmặt sanbx2GFzg hướngZKxXD2 Abkhác tráU3jjo5nh bx2GFzánh nbx2GFzhìn củaU3jjo5 MiU3jjo5nh U3jjo5Vỹ, bx2GFznhờ vậbx2GFzy nU3jjo5ên khônU3jjo5g Abthể thấyU3jjo5 đượcAb từZKxXD2 đôZKxXD2i mắU3jjo5t kZKxXD2ia đAbang U3jjo5hằn sâuZKxXD2 U3jjo5một nỗibx2GFz tubx2GFzyệt vọnZKxXD2g cbx2GFzùng cực.

Ái Hbx2GFzy vZKxXD2ừa rờAbi khỏAbi vònU3jjo5g tU3jjo5ay U3jjo5của Minbx2GFzh AbVỹ, lậU3jjo5p tứZKxXD2c U3jjo5chạy rbx2GFza khỏZKxXD2i pAbhòng, bóngAb dU3jjo5áng ônZKxXD2g bx2GFzHàn cũnAbg kbx2GFzhông bx2GFzcòn hiAbện diệnbx2GFz ởU3jjo5 đó.

Anh lạbx2GFzi trởZKxXD2 nêZKxXD2n đơnU3jjo5 U3jjo5độc tronU3jjo5g U3jjo5căn phAbòng tậpZKxXD2 ZKxXD2bắn lạnbx2GFzh lẽo,ZKxXD2 mộtU3jjo5 chúbx2GFzt gìbx2GFz đóU3jjo5 ởbx2GFz trábx2GFzi ZKxXD2tim đU3jjo5ang nhóiU3jjo5 lU3jjo5ên tZKxXD2ừng đợtU3jjo5 đAbau đớn.

Bước nhaAbnh ZKxXD2ra khỏU3jjo5i cănU3jjo5 biệbx2GFzt thựbx2GFz củabx2GFz tổbx2GFz chứZKxXD2c KnightAb, tronAbg U3jjo5lòng Áibx2GFz HAby chợU3jjo5t cảmbx2GFz thấyU3jjo5 vôbx2GFz cZKxXD2ùng bấtAb an.

Một pbx2GFzhần Ablại cảmAb bx2GFzthấy âU3jjo5n hbx2GFzận vìbx2GFz cácAbh cưZKxXD2 xửZKxXD2 xbx2GFza cáchZKxXD2 vừAba ZKxXD2rồi vớAbi MiZKxXD2nh Vỹ.

Nhưng Abchỉ cầAbn ởZKxXD2 bU3jjo5ên anZKxXD2h, cZKxXD2ô U3jjo5đã quU3jjo5ên cácU3jjo5h tựbx2GFz mZKxXD2ình Abđứng dậU3jjo5y, quU3jjo5ên U3jjo5cách tựU3jjo5 bảobx2GFz ZKxXD2vệ chínhbx2GFz mình…ZKxXD2 U3jjo5và qU3jjo5uên cAbả cU3jjo5ách làmU3jjo5 tổU3jjo5n thươnZKxXD2g U3jjo5người khác.

Bước nhanZKxXD2h tAbrên coU3jjo5n ZKxXD2đường vắU3jjo5ng bx2GFzvẻ, ÁAbi Hbx2GFzy bx2GFzcứ thếbx2GFz U3jjo5chìm vàAbo U3jjo5những Abdòng suU3jjo5y tưZKxXD2 hiệnU3jjo5 tại.

Một chibx2GFzếc bx2GFzBMW ZKxXD2màu đeU3jjo5n dừngAb lạiAb trưAbớc U3jjo5mặt ÁU3jjo5i U3jjo5Hy, bx2GFzmột đU3jjo5ộng Abtác nAbhanh tU3jjo5ay U3jjo5lôi mạnbx2GFzh cZKxXD2ô vàoU3jjo5 xeZKxXD2, ZKxXD2ấn vàZKxXD2o ghế.

Ái HZKxXD2y vẫnU3jjo5 chưaAb U3jjo5kịp hbx2GFziểu chbx2GFzuyện ZKxXD2gì đAbang xảybx2GFz rabx2GFz, cảZKxXD2 ngườibx2GFz hoàZKxXD2n Abtoàn mZKxXD2ất đU3jjo5i cU3jjo5ảm gbx2GFziác, bx2GFzchợt mộbx2GFzt chiAbếc khăAbn đượcAb đưabx2GFz lZKxXD2ên bịtAb cZKxXD2hặt miAbệng bx2GFzcô lại,ZKxXD2 U3jjo5mặc chZKxXD2o cAbô rbx2GFza bx2GFzsức đẩyAb ZKxXD2bàn tZKxXD2ay đaU3jjo5ng ấnZKxXD2 mạnhZKxXD2 chiếU3jjo5c Abkhăn bx2GFzkia ra.

1s…

2s…

Trước mZKxXD2ắt Áibx2GFz HZKxXD2y bỗngU3jjo5 trởAb nêAbn ZKxXD2mờ nhạU3jjo5t, U3jjo5cả ngườiZKxXD2 rZKxXD2ơi vbx2GFzào tU3jjo5rạng tbx2GFzhái mệtbx2GFz mỏi,bx2GFz ZKxXD2hàng mU3jjo5i dAbài cAbứ từAb từAb rbx2GFzũ xuống,Ab cZKxXD2he khuAbất đôAbi ZKxXD2mắt màubx2GFz nâuAb tronZKxXD2g sáng.

Bàn Abtay kAbia cũngZKxXD2 dầnbx2GFz thảbx2GFz lbx2GFzỏng, Abchiếc khăU3jjo5n cũnbx2GFzg đượcU3jjo5 U3jjo5nâng U3jjo5lên, mộtAb nụAb cườiZKxXD2 nửAba miệnAbg queZKxXD2n thuộZKxXD2c hiệnbx2GFz trênU3jjo5 khuôU3jjo5n mặtZKxXD2 ZKxXD2của kẻAb đangAb U3jjo5ngồi Abkề Abcận bênAb cô.

“Làm tốbx2GFzt lắm.”U3jjo5 BZKxXD2àn taAby ngZKxXD2ười ấbx2GFzy vuốU3jjo5t nZKxXD2hẹ máZKxXD2i tZKxXD2óc củU3jjo5a ÁZKxXD2i ZKxXD2Hy, nụbx2GFz cườibx2GFz U3jjo5độc đoánAb U3jjo5kia ngàAby Abcàng trbx2GFzở U3jjo5nên rZKxXD2õ néU3jjo5t U3jjo5hơn bZKxXD2ao gU3jjo5iờ ZKxXD2hết. “CuốiZKxXD2 cùnbx2GFzg Abcũng đếnU3jjo5 ngàAby này.”

Chiếc bx2GFzBMW laU3jjo5o đi…

“Điền Hbx2GFzuân àbx2GFz, xAbin U3jjo5lỗi U3jjo5anh, ZKxXD2nhưng ngườibx2GFz eAbm thậtZKxXD2 sựZKxXD2 Abyêu lAbà MinU3jjo5h Vỹ.”U3jjo5 Mộbx2GFzt gAbiọng nóAbi nAbhẹ nhànbx2GFzg Abcất lênU3jjo5, bàbx2GFzn tbx2GFzay nbx2GFzhỏ U3jjo5nhắn bx2GFzđang đặtZKxXD2 ZKxXD2nhẹ lênZKxXD2 tabx2GFzy AbĐiền HZKxXD2uân, gươngZKxXD2 mặtZKxXD2 ZKxXD2trắng hồZKxXD2ng từAb bx2GFzphía bbx2GFzên kiZKxXD2a đaAbng nởbx2GFz mộAbt bx2GFznụ cườAbi gượngZKxXD2 gạo.

“Em… chọnAb hZKxXD2ắn? NgưAbời ZKxXD2mà ebx2GFzm kZKxXD2hông cbx2GFzó Abquyền đượcAb ybx2GFzêu sao?”U3jjo5 Câbx2GFzu Abtrả lờiZKxXD2 kbx2GFzia kbx2GFzhiến ZKxXD2trái ZKxXD2tim ĐiềU3jjo5n U3jjo5Huân nhbx2GFzư ngừngAb đập,Ab đôiZKxXD2 môiAb khóZKxXD2 ZKxXD2khăn U3jjo5lắm mớZKxXD2i thốtU3jjo5 U3jjo5ra đượcU3jjo5 nhữnZKxXD2g câU3jjo5u hỏiAb U3jjo5nghi hoặc.

Năm năm…

Một qAbuãng Abthời giaAbn qZKxXD2uá dàibx2GFz Abcho mộtbx2GFz bx2GFzmối Abtình đơU3jjo5n U3jjo5phương, ZKxXD2quá ngắnAb chbx2GFzo nhữngAb khoảnAbh khắcAb đượcAb gầnbx2GFz bbx2GFzên cạnZKxXD2h ngưZKxXD2ời coZKxXD2n Abgái ấy.

Điền HuZKxXD2ân đãZKxXD2 luôU3jjo5n bx2GFzdõi Abtheo duAby nhấtZKxXD2 mộtAb bóZKxXD2ng hìnhU3jjo5, âmU3jjo5 thầZKxXD2m đeU3jjo5m ZKxXD2đến cU3jjo5ho ngưU3jjo5ời cobx2GFzn gábx2GFzi mAbà mìnhZKxXD2 yêuAb thưAbơng nhữnbx2GFzg gìU3jjo5 tốtZKxXD2 đAbẹp nhất.

Chỉ cầAbn tU3jjo5rên gươngbx2GFz mặtZKxXD2 kU3jjo5ia nởU3jjo5 mộtbx2GFz nụU3jjo5 cZKxXD2ười hạnhU3jjo5 phúbx2GFzc, U3jjo5Điền HuAbân bx2GFzcó tbx2GFzhể đAbánh đốZKxXD2i bx2GFztất cảAb đểbx2GFz ZKxXD2giữ nụZKxXD2 cườibx2GFz ấyU3jjo5 ZKxXD2mãi mZKxXD2ãi hiệnbx2GFz diệnZKxXD2 Abtrên bx2GFzđôi mbx2GFzôi xAbinh xắnbx2GFz Abấy, tU3jjo5hậm cbx2GFzhí đánU3jjo5h đổibx2GFz cảAb siZKxXD2nh mệAbnh cbx2GFzủa cU3jjo5hính mình.

Nhưng bx2GFzđáp U3jjo5lại tìnhZKxXD2 cbx2GFzảm cbx2GFzhân thànbx2GFzh U3jjo5ấy, chZKxXD2ỉ lU3jjo5à habx2GFzi từU3jjo5 “U3jjo5xin lỗi”ZKxXD2 U3jjo5vô ZKxXD2cùng nU3jjo5gắn gọn,bx2GFz Abđủ sứcZKxXD2 dU3jjo5ập tắtU3jjo5 tiU3jjo5a U3jjo5hy vọnZKxXD2g cuU3jjo5ối Abcùng trU3jjo5ong bx2GFztrái tibx2GFzm đanAbg khôngAb ngừngAb tU3jjo5hổn thứcU3jjo5 kia.

“Em khôU3jjo5ng bx2GFztin Abcả cbx2GFzha U3jjo5và ZKxXD2dì đU3jjo5ều khAbông cZKxXD2hấp nU3jjo5hận Abtình cảmAb củaAb eAbm vàZKxXD2 ZKxXD2Minh Vỹ,bx2GFz Abnên ZKxXD2em thZKxXD2ật sựZKxXD2 U3jjo5rất xZKxXD2in lỗi.”Ab U3jjo5Cô gáiU3jjo5 kiAba ZKxXD2vẫn giữAb nụAb cườZKxXD2i hốU3jjo5i lỗiZKxXD2 bx2GFztrên ZKxXD2môi, gươngAb Abmặt thoángAb cAbhút ZKxXD2e ngạiZKxXD2 nhìAbn ĐiềAbn Huân.

Xin lỗiU3jjo5… xiAbn lỗi…

Dường nhưU3jjo5 cbx2GFzô gbx2GFzái kibx2GFza khônU3jjo5g bx2GFzhề đểbx2GFz Abý ZKxXD2đến mỗiZKxXD2 lZKxXD2ần lU3jjo5ặp lạZKxXD2i haAbi từZKxXD2 “xinAb lỗi”,U3jjo5 Abtrái tU3jjo5im củbx2GFza ZKxXD2kẻ bạiU3jjo5 trậnU3jjo5 Abtrước mặtAb lạU3jjo5i càZKxXD2ng Abđau hơn.

Nếu chU3jjo5ỉ cầnbx2GFz xbx2GFzin U3jjo5lỗi, thbx2GFzì tbx2GFzại sZKxXD2ao lạZKxXD2i đbx2GFzặt rU3jjo5a phZKxXD2áp U3jjo5luật làZKxXD2m gì?

Điền HAbuân kbx2GFzhông nóiZKxXD2 gZKxXD2ì, lặngU3jjo5 U3jjo5lẽ qZKxXD2uay ngưZKxXD2ời bướcAb ZKxXD2đi. VZKxXD2ốn dĩ…U3jjo5 khônbx2GFzg thểAb níbx2GFzu kAbéo đưZKxXD2ợc nU3jjo5ữa, vAbì khônbx2GFzg hềAb cU3jjo5ó bắAbt đầu…bx2GFz nêAbn ĐiềnU3jjo5 HuZKxXD2ân U3jjo5không đượcAb quyềnbx2GFz đưU3jjo5ợc nZKxXD2íu kéoZKxXD2 haU3jjo5i chZKxXD2ữ “tìnbx2GFzh yêAbu” thiAbêng liênU3jjo5g ấy.

Trái bx2GFztim U3jjo5cứ mỗZKxXD2i lúcZKxXD2 mộtZKxXD2 thắZKxXD2t lAbại theZKxXD2o từnZKxXD2g bbx2GFzước chân,ZKxXD2 bx2GFzđọng bx2GFzlại nhZKxXD2ững vU3jjo5ết thươnbx2GFzg lònAbg qU3jjo5uá lớn.

Điền HU3jjo5uân thậtU3jjo5 sựbx2GFz khôU3jjo5ng đZKxXD2ủ caAbo thAbượng đếU3jjo5n mứcbx2GFz đứngZKxXD2 yênU3jjo5 U3jjo5lặng lAbẽ dAbõi thAbeo Abcô Abgái ấyU3jjo5 mZKxXD2ãi mZKxXD2ãi, U3jjo5và cũbx2GFzng Abkhông thZKxXD2ể nU3jjo5ào cU3jjo5húc pZKxXD2húc ZKxXD2cho mZKxXD2ối tìnAbh huyếAbt thốngAb cấmZKxXD2 kỵU3jjo5 bx2GFzấy được.

Tại sabx2GFzo lạbx2GFzi lZKxXD2à MU3jjo5inh Vỹ?

Có nZKxXD2hất thZKxXD2iết phảAbi Abyêu chZKxXD2ính aU3jjo5nh tU3jjo5rai củabx2GFz mìnZKxXD2h không?

Trước mắtAb ĐiềnU3jjo5 bx2GFzHuân chZKxXD2ỉ còU3jjo5n Ablưu ZKxXD2lại mộZKxXD2t U3jjo5màu đbx2GFzen đauZKxXD2 đớnbx2GFz cùngbx2GFz cựZKxXD2c, ánU3jjo5h ZKxXD2mắt đangAb chứaU3jjo5 đU3jjo5ựng nhữngAb Abtia nhìnbx2GFz obx2GFzán ZKxXD2hận, từnbx2GFzg ZKxXD2từ U3jjo5từng chữAb đượbx2GFzc gằU3jjo5n xuốnZKxXD2g mộtZKxXD2 cáZKxXD2ch mỉaZKxXD2 mai.

“Thy Thybx2GFz, eU3jjo5m chbx2GFzấp nhậAbn ănZKxXD2 trU3jjo5ái cấm,ZKxXD2 chứU3jjo5 khôZKxXD2ng Abchấp ZKxXD2nhận ZKxXD2tôi sao?”

“Chúc pAbhúc Abcho mốU3jjo5i tìbx2GFznh cấU3jjo5m kAbỵ củU3jjo5a em…

… aU3jjo5nh khôU3jjo5ng lZKxXD2àm được.”

“Đến khU3jjo5i nàbx2GFzo anAbh mAbới chbx2GFzịu lêZKxXD2n kAbế hoạAbch đây?”U3jjo5 U3jjo5Một gZKxXD2iọng ZKxXD2nữ cấtZKxXD2 lên,bx2GFz đôibx2GFz mắtZKxXD2 hướZKxXD2ng vềU3jjo5 phU3jjo5ía AbÁi ZKxXD2Hy đaZKxXD2ng nhU3jjo5ắm nghiU3jjo5ền ZKxXD2đôi mắbx2GFzt, cbx2GFzả Abhai U3jjo5tay U3jjo5bị tU3jjo5rói chặAbt ởbx2GFz phíabx2GFz sU3jjo5au Abđang tựabx2GFz vàAbo tườU3jjo5ng ZKxXD2an giấc.

“Kế hoạchbx2GFz vẫnU3jjo5 đangU3jjo5 U3jjo5thực bx2GFzhiện bx2GFzđấy thôiZKxXD2.” Nbx2GFzgười bênU3jjo5 kbx2GFzia nZKxXD2hún nAbhún U3jjo5vai, thờZKxXD2 U3jjo5ơ U3jjo5đưa áU3jjo5nh mbx2GFzắt kbx2GFzhông cbx2GFzhút biểbx2GFzu cảmU3jjo5 nhìnU3jjo5 vAbề pU3jjo5hía ÁZKxXD2i HAby, ánAbh nhìbx2GFzn phAbức tạp.

“Thực hiệZKxXD2n? AbĐứng yêbx2GFzn mU3jjo5ột chỗZKxXD2 gọbx2GFzi bx2GFzlà thU3jjo5ực hiAbện? AnZKxXD2h đangbx2GFz đZKxXD2ùa Abà?” CAbô gZKxXD2ái kiAba dAbường nhưAb U3jjo5đang mấtAb bìnbx2GFzh ZKxXD2tĩnh, tứcbx2GFz giậnU3jjo5 qZKxXD2uát lênbx2GFz, U3jjo5giọng điệubx2GFz U3jjo5vô bx2GFzcùng khóU3jjo5 chịu.

“Tịnh NU3jjo5hi, nếuU3jjo5 U3jjo5muốn Abtrả thùAb tAbhì đừnAbg nbx2GFzên vộiAb ZKxXD2vàng U3jjo5như thế…”U3jjo5 ChAbàng ZKxXD2trai U3jjo5kia khoZKxXD2át kbx2GFzhoát tU3jjo5ay vớAbi Tbx2GFzịnh NhZKxXD2i, thU3jjo5ật sựAb TịZKxXD2nh NhZKxXD2i đAbang khiếU3jjo5n hắnU3jjo5 U3jjo5cảm thấbx2GFzy U3jjo5căng thẳngbx2GFz hơZKxXD2n trobx2GFzng viAbệc thựcAb hibx2GFzện Abkế hZKxXD2oạch, “…Ab Abcứ đểAb yênZKxXD2 chU3jjo5o bọnZKxXD2 chAbúng từbx2GFz tZKxXD2ừ cảmAb nhậnbx2GFz nỗiZKxXD2 đbx2GFzau khbx2GFzi mU3jjo5ất Abđi bx2GFzmột thứAb ZKxXD2quan trọng.”

Ái HU3jjo5y khbx2GFzó chịuU3jjo5 cZKxXD2ựa mZKxXD2ình, U3jjo5cả thâU3jjo5n ngưZKxXD2ời cảmZKxXD2 thấyAb U3jjo5vô cùngbx2GFz đauAb nhứcZKxXD2, hànZKxXD2g bx2GFzmi dàiAb khẽZKxXD2 laAby đU3jjo5ộng nhẹbx2GFz, cbx2GFzô từAb từbx2GFz hZKxXD2é Abmở đôiU3jjo5 mắt.

Khung ZKxXD2cảnh mờZKxXD2 nZKxXD2hạt trưbx2GFzớc bx2GFzmắt ZKxXD2Ái HU3jjo5y đanU3jjo5g dbx2GFzần trởZKxXD2 nêU3jjo5n sắbx2GFzc néU3jjo5t hơn,ZKxXD2 bầuZKxXD2 khônAbg ZKxXD2khí ngbx2GFzột ngAbạt hiệnbx2GFz Abgiờ Abkhiến côAb U3jjo5cảm Abthấy khóZKxXD2 thởU3jjo5 hơnZKxXD2 Abbao gU3jjo5iờ hết.

Vẫn cU3jjo5òn tronZKxXD2g trạnbx2GFzg tháiU3jjo5 ZKxXD2mơ hồbx2GFz, cZKxXD2ô nbx2GFzgơ nbx2GFzgác đưabx2GFz mbx2GFzắt nhìnU3jjo5 cảnhAb vậtAb xuU3jjo5ng quanh.

“Tỉnh Abrồi Abà?” MộAbt cbx2GFzhất giọngbx2GFz trầmbx2GFz khàbx2GFzn vanU3jjo5g lên,bx2GFz mộbx2GFzt gươnAbg mặtZKxXD2 queZKxXD2n thuAbộc lọtU3jjo5 vàoZKxXD2 tầmAb nhbx2GFzìn tạmAb thờiZKxXD2 cZKxXD2ủa ÁiU3jjo5 Hy.

Điền HuânZKxXD2 Abđang cầmZKxXD2 tZKxXD2rên tU3jjo5ay mbx2GFzột quảAb bx2GFztáo, bướcU3jjo5 Abđến ZKxXD2trước mZKxXD2ặt ÁU3jjo5i ZKxXD2Hy vớiU3jjo5 dánZKxXD2g vẻAb ZKxXD2ung dZKxXD2ung nAbhư chẳngZKxXD2 ZKxXD2có chuybx2GFzện bx2GFzgì xảU3jjo5y ra.

“Này, tZKxXD2ại saZKxXD2o tU3jjo5ôi lạZKxXD2i ởU3jjo5 đây?”ZKxXD2 Áibx2GFz U3jjo5Hy Abnhíu màZKxXD2y nhìbx2GFzn ĐAbiền AbHuân, hU3jjo5ai U3jjo5tay bx2GFzbị tróAbi chặtAb bx2GFzgiờ đâAby mớU3jjo5i bắbx2GFzt đầuAb cZKxXD2ảm nhậAbn đbx2GFzược cbx2GFzảm gbx2GFziác Abtê bubx2GFzốt nhờZKxXD2 lựcbx2GFz siếZKxXD2t cZKxXD2ủa Abdây thừnZKxXD2g, Abnay lạiZKxXD2 thêU3jjo5m lbx2GFzực bx2GFztác độngbx2GFz củaAb cU3jjo5ô đanU3jjo5g cZKxXD2ố cởiU3jjo5 bx2GFztrói lạibx2GFz ZKxXD2khiến nZKxXD2ơi cbx2GFzổ tU3jjo5ay mỗibx2GFz lU3jjo5úc mộtbx2GFz đabx2GFzu rábx2GFzt hbx2GFzơn. “TAbên khZKxXD2ốn, aU3jjo5nh lấyZKxXD2 qubx2GFzyền gìbx2GFz bx2GFzmà bx2GFztrói tôi?”

Đối diệZKxXD2n vớZKxXD2i Abánh nhìAbn U3jjo5rực ZKxXD2lửa củbx2GFza AbÁi Hbx2GFzy, ĐiềnAb Hubx2GFzân thảAbn nhiênbx2GFz cU3jjo5ầm trábx2GFzi tbx2GFzáo U3jjo5trên taU3jjo5y đưabx2GFz rAba trướAbc mặtU3jjo5 cZKxXD2ô, mộtAb bx2GFzcâu hỏibx2GFz hếtbx2GFz sZKxXD2ức “thânZKxXD2 thiện”ZKxXD2 đượcU3jjo5 thốtAb Abra vớiU3jjo5 gAbiọng Abđiệu khinZKxXD2h khỉnh.

“Biết đâyU3jjo5 lZKxXD2à ZKxXD2gì kAbhông?” ĐiềnU3jjo5 bx2GFzHuân đãAb chuyểnbx2GFz sựAb tậpbx2GFz truAbng ZKxXD2từ bx2GFzÁi U3jjo5Hy bx2GFzsang tráiU3jjo5 tábx2GFzo manZKxXD2g mộtAb sắZKxXD2c màuZKxXD2 ZKxXD2đỏ thẫAbm U3jjo5trên taAby, đôbx2GFzi mắtZKxXD2 chămAb bx2GFzchú quabx2GFzn sáZKxXD2t vậbx2GFzt thểU3jjo5 ấy.

Đúng làZKxXD2 bx2GFzngớ ngẩn!

“Là tAbáo bx2GFzchứ gì?!ZKxXD2” ÁZKxXD2i HU3jjo5y lậbx2GFzp tbx2GFzức bx2GFzlên bx2GFztiếng trảAb lờibx2GFz, vU3jjo5ì câubx2GFz ZKxXD2hỏi U3jjo5của ZKxXD2Điền HU3jjo5uân Abngay cảbx2GFz cZKxXD2on nU3jjo5ít Abba tuU3jjo5ổi bx2GFzcũng biAbết rU3jjo5õ tAbhứ AbĐiền Hubx2GFzân đanZKxXD2g cầZKxXD2m Abtrên taU3jjo5y đượcZKxXD2 gọiU3jjo5 U3jjo5là gì.

“Sai!” Mbx2GFzột từZKxXD2 phAbê U3jjo5phán dbx2GFzuy Abnhất đưU3jjo5ợc cấtZKxXD2 lêZKxXD2n, đU3jjo5ôi mbx2GFzắt vôU3jjo5 địnhbx2GFz củabx2GFz ĐiềU3jjo5n HuAbân lướU3jjo5t qU3jjo5ua bx2GFzÁi ZKxXD2Hy mộtU3jjo5 giâU3jjo5y, sbx2GFzau đóAb tiếpbx2GFz tụcU3jjo5 mânZKxXD2 mbx2GFzê U3jjo5quả táoZKxXD2 tU3jjo5rên tAbay, vAbô thứcZKxXD2 nAbói. “U3jjo5Là Abtrái cấZKxXD2m đấy.”

“Trái cấbx2GFzm?” CU3jjo5âu trảU3jjo5 lbx2GFzời củaZKxXD2 ĐiềnAb HuânZKxXD2 khiU3jjo5ến ÁiAb bx2GFzHy hếtAb sứcU3jjo5 ngạcU3jjo5 nhU3jjo5iên, đôiAb mắU3jjo5t Abcô mAbở Abto nU3jjo5hìn ĐiềU3jjo5n Huânbx2GFz khônZKxXD2g chớZKxXD2p mắt.

“Cô đZKxXD2ã U3jjo5từng đượcU3jjo5 nbx2GFzghe ZKxXD2kể vU3jjo5ề thU3jjo5ứ nZKxXD2ày chưa?”Ab TrU3jjo5ên môAbi ĐU3jjo5iền HuânU3jjo5 nởAb mộtU3jjo5 nụU3jjo5 cườiZKxXD2 khU3jjo5inh bỉ,Ab ánAbh mắU3jjo5t Abvẫn ZKxXD2dán chặtU3jjo5 vU3jjo5ào tU3jjo5rái ZKxXD2táo U3jjo5trên tayZKxXD2. “TrênZKxXD2 thếbx2GFz gibx2GFzan này,U3jjo5 cZKxXD2ó mộtU3jjo5 thbx2GFzứ đưZKxXD2ợc gbx2GFzọi U3jjo5là tìZKxXD2nh yAbêu trbx2GFzái cấm.”

“Anh điZKxXD2ên rU3jjo5ồi U3jjo5à? TráU3jjo5i cấbx2GFzm rồbx2GFzi lạU3jjo5i tìnhbx2GFz yZKxXD2êu tráiZKxXD2 U3jjo5cấm, cU3jjo5uối Abcùng anbx2GFzh đanbx2GFzg lảmU3jjo5 nhảmU3jjo5 cbx2GFzái U3jjo5gì thếZKxXD2?” ÁAbi U3jjo5Hy U3jjo5tức gibx2GFzận qubx2GFzát ZKxXD2vào mặbx2GFzt ĐiềnZKxXD2 ZKxXD2Huân, Ablúc nàyAb màAb hắnU3jjo5 U3jjo5còn bx2GFzcó tâmZKxXD2 trAbạng kểbx2GFz chuyệnU3jjo5 chbx2GFzo cAbô Abnghe ư?

Sự tU3jjo5ức giậbx2GFzn củaZKxXD2 ZKxXD2cô dưU3jjo5ờng nbx2GFzhư đZKxXD2ã gầZKxXD2n bx2GFzchạm đếbx2GFzn mU3jjo5ức đỉnhU3jjo5 điểZKxXD2m, nhưnAbg lạiAb độtU3jjo5 ngộtbx2GFz dịZKxXD2u xuốngAb bx2GFzsau câuZKxXD2 nóbx2GFzi tU3jjo5iếp bx2GFztheo cbx2GFzủa ĐiềnZKxXD2 Huân.

“Minh Vỹ,ZKxXD2 hắnU3jjo5 đbx2GFzã vướngAb vAbào tìnhU3jjo5 bx2GFzyêu tráU3jjo5i cấm.”

Ái AbHy tU3jjo5ròn mắAbt nhAbìn ĐiềnZKxXD2 Hbx2GFzuân, U3jjo5không thểZKxXD2 tiZKxXD2n đượcU3jjo5 tZKxXD2hính bx2GFzgiác củU3jjo5a mìnZKxXD2h vừbx2GFza tiếpZKxXD2 U3jjo5thu đượcAb nhữngbx2GFz gìAb. AbMinh VU3jjo5ỹ… U3jjo5tình yêAbu trábx2GFzi cấm?

Cô độtAb U3jjo5ngột lạZKxXD2i U3jjo5cảm tZKxXD2hấy kAbhó tZKxXD2hở, mộtU3jjo5 gươnAbg mặtbx2GFz kháAbc lAbại đượcbx2GFz chiếuZKxXD2 cZKxXD2hậm bx2GFzra trướcU3jjo5 mU3jjo5ắt dùbx2GFz cU3jjo5ho côAb mớibx2GFz chAbỉ trôU3jjo5ng thấybx2GFz cZKxXD2ô ZKxXD2ấy đượcU3jjo5 bx2GFzduy nhấtbx2GFz Abmột lần.

Thy Thy…Ab MinU3jjo5h ZKxXD2Vỹ vướZKxXD2ng vàobx2GFz tAbình yêuAb trábx2GFzi ZKxXD2cấm, thZKxXD2ì ZKxXD2câu tZKxXD2rả lờibx2GFz cbx2GFzuối cùngbx2GFz ZKxXD2và chU3jjo5ính xábx2GFzc nhấtU3jjo5 dĩZKxXD2 nhibx2GFzên lbx2GFzà U3jjo5Thy Thy.

“Cô cóbx2GFz muốnbx2GFz biếtU3jjo5 U3jjo5không? NhữngAb gAbì đbx2GFzã xZKxXD2ảy rZKxXD2a vớibx2GFz hZKxXD2ọ?” ĐiềnU3jjo5 HU3jjo5uân nhAbìn ÁAbi Hbx2GFzy ZKxXD2cười khẩyAb, nhưnAbg tronZKxXD2g ánbx2GFzh mắU3jjo5t lạAbi hiệbx2GFzn rbx2GFzõ mộtAb bx2GFznỗi cabx2GFzy đắngbx2GFz U3jjo5tột cU3jjo5ùng. “Thbx2GFzy ThU3jjo5y ZKxXD2đã Abchọn Abhắn, ZKxXD2mà khônAbg chbx2GFzọn tôi.”

Lúc U3jjo5này, bỗngAb dưnAbg ÁZKxXD2i AbHy bx2GFzlại bx2GFzcó cảZKxXD2m giábx2GFzc đồngAb Abcảm vớiU3jjo5 ĐiềnU3jjo5 HuânZKxXD2.

Không phảiU3jjo5 U3jjo5là Abdo côAb từngbx2GFz vướngU3jjo5 vAbào hobx2GFzàn cU3jjo5ảnh U3jjo5ấy,

mà lU3jjo5à dZKxXD2o ZKxXD2ánh mắtAb Điềnbx2GFz Hbx2GFzuân đãbx2GFz nAbói bx2GFzlên tấtAb cả.

Nỗi đauZKxXD2 U3jjo5kia đaZKxXD2ng dầnAb hiệAbn rõU3jjo5 tronZKxXD2g đôiAb mZKxXD2ắt maAbng mộtU3jjo5 mZKxXD2àu đZKxXD2en đậmZKxXD2 bx2GFznhư táAbch ZKxXD2cafe ZKxXD2đắng ZKxXD2của ĐiZKxXD2ền HuU3jjo5ân, vếtbx2GFz thươngZKxXD2 lU3jjo5òng kAbhông nhữngU3jjo5 khôngU3jjo5 hềbx2GFz phabx2GFzi nhạt…U3jjo5 thậmbx2GFz U3jjo5chí U3jjo5còn trởU3jjo5 nênU3jjo5 đaubx2GFz đZKxXD2ớn hơU3jjo5n bAbao gZKxXD2iờ hết.

“Tôi đãU3jjo5 giếtZKxXD2 TZKxXD2hy bx2GFzThy.” ÁiAb AbHy vẫbx2GFzn chưabx2GFz kịZKxXD2p mởbx2GFz lờbx2GFzi thAbì bx2GFzgiọng bx2GFznói bx2GFzgấp gápAb củZKxXD2a ĐiềnAb HAbuân U3jjo5lại vanbx2GFzg U3jjo5lên, chấtU3jjo5 giọnbx2GFzg khôU3jjo5ng chúU3jjo5t biểbx2GFzu cảm.

À, ZKxXD2thì rU3jjo5a hắnAb đAbã giếtZKxXD2 TZKxXD2hy TZKxXD2hy nZKxXD2ên hắnU3jjo5 mớiAb đAbau U3jjo5khổ ZKxXD2và dU3jjo5ằn vặtAb nAbhư thế!

Khoan đbx2GFzã, hìnU3jjo5h nU3jjo5hư U3jjo5đang cóZKxXD2 chútbx2GFz nbx2GFzhầm lẫnU3jjo5 gAbì U3jjo5đó ởU3jjo5 Abđây! Ngườibx2GFz giếtZKxXD2 bx2GFzThy bx2GFzThy làU3jjo5 bU3jjo5à ZKxXD2Hàn Abcơ mà.

“Không pU3jjo5hải bx2GFzlà mẹU3jjo5 MiU3jjo5nh VỹZKxXD2 ZKxXD2giết ThU3jjo5y TZKxXD2hy saobx2GFz?” ZKxXD2Cô bấtbx2GFz ZKxXD2giác nhZKxXD2ích vềZKxXD2 pAbhía sZKxXD2au ZKxXD2một ZKxXD2chút, caAbu màyZKxXD2 nhAbìn Đbx2GFziền ZKxXD2Huân nghZKxXD2i hoặc.

“Đúng, U3jjo5là bU3jjo5à tbx2GFza giết!”Ab bx2GFzĐiền Hubx2GFzân vAbẫn bx2GFzchú tâU3jjo5m vàobx2GFz tráiZKxXD2 táobx2GFz trêU3jjo5n tayAb, mônAbg luAbng trảAb lời.

“Thế tạibx2GFz ZKxXD2sao abx2GFznh lạiAb bảoU3jjo5 anAbh gZKxXD2iết bx2GFzThy Thy?”Ab ĐúngAb lZKxXD2à tênU3jjo5 khZKxXD2ó U3jjo5hiểu, càAbng bx2GFzhỏi tbx2GFzhì lạiAb cànZKxXD2g rối!

Cô bắtbx2GFz đầuAb Abmất bU3jjo5ình tĩnh…

“Bà bx2GFzta U3jjo5trực ZKxXD2tiếp giếtAb Thbx2GFzy ThAby, còAbn tôiZKxXD2 bx2GFzlà kẻU3jjo5 bx2GFzgián tiếp…”U3jjo5 Thêmbx2GFz mộtAb cU3jjo5âu ZKxXD2trả lờbx2GFzi hếtZKxXD2 sứcZKxXD2 thảnZKxXD2 bx2GFznhiên, độZKxXD2t nbx2GFzgột ZKxXD2Điền HuAbân ngướAbc lbx2GFzên nhìnU3jjo5 thẳnZKxXD2g Abvào mặtbx2GFz Ábx2GFzi HU3jjo5y, bx2GFznở mộtAb nụAb bx2GFzcười xbx2GFzảo trábx2GFz, “…bx2GFz bx2GFzcô ZKxXD2còn gìAb thắcbx2GFz mắU3jjo5c bx2GFzthì hZKxXD2ỏi hếtAb đi,U3jjo5 tZKxXD2ôi sẵnU3jjo5 sU3jjo5àng trZKxXD2ả lờU3jjo5i, xeU3jjo5m nbx2GFzhư đóZKxXD2 làbx2GFz âAbn huệAb tôiAb tặbx2GFzng cbx2GFzho U3jjo5cô trướZKxXD2c khbx2GFzi chết.”

“Này, ănU3jjo5 nóbx2GFzi cAbho cẩZKxXD2n U3jjo5thận, anAbh bảoAb U3jjo5ai chết?”ZKxXD2 AbÁi Hbx2GFzy U3jjo5lại mộtbx2GFz lbx2GFzần Abnữa khôngAb k

ì

m bx2GFzđược ZKxXD2mà qAbuát bx2GFzvào mặtU3jjo5 Đbx2GFziền Huân,bx2GFz đôZKxXD2i ZKxXD2mắt tZKxXD2rong sángZKxXD2 kAbia cũngAb trAbừng lênU3jjo5 oánAb hận.

“Tôi khônAbg đảmU3jjo5 bảoZKxXD2 aZKxXD2i sẽAb ZKxXD2chết…” ZKxXD2Điền HU3jjo5uân ZKxXD2nhún nhúnU3jjo5 bx2GFzvai, gươngU3jjo5 mU3jjo5ặt bx2GFzvẫn bìAbnh U3jjo5tĩnh mộtZKxXD2 ZKxXD2cách kZKxXD2ỳ U3jjo5lạ. “…U3jjo5 bbx2GFza tiếnU3jjo5g nữa,ZKxXD2 nơZKxXD2i nàAby ZKxXD2sẽ biếnbx2GFz thànU3jjo5h trU3jjo5o bụi.”

Ba tiếng?Ab TAbro bụi?

Sao hôbx2GFzm Abnay bx2GFzcái ZKxXD2tên tAbâm U3jjo5thần nàyZKxXD2 lạiZKxXD2 bx2GFznói tU3jjo5oàn nhữngbx2GFz điềuZKxXD2 kbx2GFzhó hiểu,bx2GFz U3jjo5một lAbần nữaZKxXD2 côAb lạiAb phbx2GFzải cấtbx2GFz tiZKxXD2ếng hỏi.

“Ý U3jjo5anh bx2GFzlà gìbx2GFz?” CảU3jjo5 ngườiU3jjo5 Áibx2GFz ZKxXD2Hy bắtZKxXD2 đầuAb rbx2GFzun lêU3jjo5n, bx2GFznói ZKxXD2chuyện vớiAb tênU3jjo5 nU3jjo5ày bx2GFzquả thbx2GFzật tiêuAb hAbao bx2GFznhiều ZKxXD2sức lựcAb kZKxXD2hông thểZKxXD2 tưởng.U3jjo5 “AnhU3jjo5 địnAbh phU3jjo5á huZKxXD2ỷ cAbhỗ nàZKxXD2y à?”

Hít thU3jjo5ở, bx2GFzhít thởZKxXD2 nAbào… bìnhbx2GFz tĩZKxXD2nh, ZKxXD2bình Abtĩnh nU3jjo5ào… côAb đbx2GFzang cốAb gắngbx2GFz điềmU3jjo5 tbx2GFzĩnh hếtZKxXD2 sZKxXD2ức bx2GFzcó tU3jjo5hể đU3jjo5ể khôZKxXD2ng cóZKxXD2 tAbhêm bấZKxXD2t bx2GFzcứ hàbx2GFznh độngbx2GFz nZKxXD2ào quAbá kícAbh đbx2GFzộng nữa.

“Bingo! TôZKxXD2i đãZKxXD2 đặtU3jjo5 boU3jjo5m bx2GFzxung quanAbh nơiU3jjo5 nàbx2GFzy rồi…”Ab Điềnbx2GFz ZKxXD2Huân đưbx2GFza bx2GFztrái ZKxXD2táo bx2GFzkia lênZKxXD2 Abmiệng, cAbắn mộtU3jjo5 U3jjo5miếng, tAbiếp tụcU3jjo5 ZKxXD2nói vớAbi vU3jjo5ẻ bx2GFzkhinh đời,ZKxXD2 “…Ab sớmAb thôi!”

“Tránh raU3jjo5.” Hbx2GFzạo Thầnbx2GFz xU3jjo5ông vU3jjo5ào bx2GFztoà bbx2GFziệt tU3jjo5hự lộnbx2GFzg lẫyU3jjo5 U3jjo5của tU3jjo5ổ chứAbc Knighbx2GFzt, gạtZKxXD2 mU3jjo5ạnh đámZKxXD2 cậnZKxXD2 Abvệ trướcbx2GFz Abmặt sanbx2GFzg bx2GFzmột bêAbn, quábx2GFzt lớn.Ab “LậU3jjo5p U3jjo5tức gAbọi HAbàn MAbinh U3jjo5Vỹ Abra đâyZKxXD2 chbx2GFzo tôi!”

“Chuyện Abgì?” AbMinh bx2GFzVỹ ZKxXD2cắt Abngang lờiU3jjo5 nóbx2GFzi cZKxXD2ủa Hạbx2GFzo ThầU3jjo5n, vẫAbn làZKxXD2 bx2GFzcái giọAbng điệubx2GFz lAbạnh lbx2GFzùng vốnZKxXD2 có.

“Ung duU3jjo5ng qAbuá nhỉ?U3jjo5 ĐiềnZKxXD2 HuâU3jjo5n bU3jjo5ắt ÁiAb U3jjo5Hy điU3jjo5 rồi!”Ab Hạbx2GFzo Thầnbx2GFz dườngU3jjo5 nU3jjo5hư đaU3jjo5ng rơU3jjo5i vAbào U3jjo5trạng U3jjo5thái hoảngAb lU3jjo5oạn, Abđôi mắtbx2GFz ZKxXD2phức tạAbp cAbăng thU3jjo5ẳng nU3jjo5hìn ZKxXD2anh, ZKxXD2gấp gápAb lênU3jjo5 tiếng.

“Khi nào?”Ab AbTừ phíaU3jjo5 bêU3jjo5n ZKxXD2kia Abdường nhưU3jjo5 đbx2GFzã Abcó pbx2GFzhản ứng,ZKxXD2 bướU3jjo5c ZKxXD2chân củaAb aZKxXD2nh bắtU3jjo5 đầU3jjo5u nhanbx2GFzh hZKxXD2ơn, abx2GFznh bbx2GFzước đU3jjo5ến nắZKxXD2m lấZKxXD2y cAbổ bx2GFzáo củbx2GFza HạZKxXD2o bx2GFzThần xốZKxXD2c lên,ZKxXD2 gằnbx2GFz giọng.ZKxXD2 “ỞAb đâu?”

Hạo TU3jjo5hần cbx2GFzũng khZKxXD2ông đểU3jjo5 U3jjo5yên chZKxXD2o MinZKxXD2h bx2GFzVỹ ZKxXD2làm bx2GFzcàn ZKxXD2như thế,U3jjo5 ZKxXD2đưa tAbay đU3jjo5ẩy mạnhbx2GFz U3jjo5anh raZKxXD2, sửabx2GFz lạiAb cổbx2GFz áobx2GFz, Abcậu tứcU3jjo5 giậAbn quZKxXD2át lên.

“Là nbx2GFzơi từngZKxXD2 U3jjo5xảy bx2GFzra bx2GFzán mạngU3jjo5 củZKxXD2a ThU3jjo5y Thy!”

Chap 36

Bước bx2GFzđi ZKxXD2cùng tửAb thần

“Tên ZKxXD2khốn kiAba, anU3jjo5h địnhbx2GFz làmU3jjo5 gìZKxXD2 vậyAb hảU3jjo5? ZKxXD2Đặt bAbom làU3jjo5 thZKxXD2ế nàZKxXD2o?” Ngabx2GFzy ZKxXD2sau cU3jjo5âu tAbrả U3jjo5lời Abhết sứcAb bx2GFzthản nhAbiên cU3jjo5ủa bx2GFzĐiền HuânZKxXD2, ZKxXD2Ái HAby kAbhông tU3jjo5hể khZKxXD2ông mấtZKxXD2 bìnU3jjo5h tĩnZKxXD2h, cAbả ngườAbi côZKxXD2 rU3jjo5un lZKxXD2ên tZKxXD2ừng U3jjo5đợt, bx2GFzđôi mắtAb Aboán hậnbx2GFz cU3jjo5hiếu U3jjo5thẳng vàoZKxXD2 ZKxXD2kẻ đaZKxXD2ng tAbỏ thU3jjo5ái độAb “bU3jjo5ất cầnZKxXD2 đời”ZKxXD2 trướcAb mặt.

“Đây chỉZKxXD2 làU3jjo5 mộZKxXD2t phầZKxXD2n troZKxXD2ng kếZKxXD2 hoAbạch cZKxXD2ủa tôZKxXD2i, nếuU3jjo5 côbx2GFz U3jjo5cứ tAbỏ cáiAb thZKxXD2ái độbx2GFz ZKxXD2xấc xượcZKxXD2 U3jjo5đó tAbhì ngaU3jjo5y cU3jjo5ả Abân huệZKxXD2 cubx2GFzối cùngU3jjo5 cũnU3jjo5g kU3jjo5hông thểU3jjo5 bx2GFzthực hiệnAb đượcAb đbx2GFzâu đấybx2GFz.” ĐiềZKxXD2n bx2GFzHuân tiếpZKxXD2 tAbục nU3jjo5ói đềuAb đều,ZKxXD2 bx2GFzgiọng điệbx2GFzu dườbx2GFzng nbx2GFzhư chẳngU3jjo5 hZKxXD2ề cóZKxXD2 chútbx2GFz ZKxXD2bận U3jjo5tâm vềAb Áibx2GFz HyU3jjo5, cZKxXD2hỉ trảAb Ablời tZKxXD2heo pZKxXD2hản ứng.

“Có thậtAb ZKxXD2anh sẽbx2GFz tAbrả U3jjo5lời U3jjo5mọi thắcU3jjo5 mZKxXD2ắc U3jjo5của tôi?”U3jjo5 U3jjo5Ái Hbx2GFzy gZKxXD2ườm gZKxXD2ườm ZKxXD2Điền HU3jjo5uân nbx2GFzhư thểbx2GFz khônAbg Abtin đbx2GFzược, cảAb ngườbx2GFzi cZKxXD2ứ nhbx2GFzích dầnZKxXD2 vềU3jjo5 phíaZKxXD2 sabx2GFzu Abcho đếnbx2GFz khbx2GFzi tựaZKxXD2 hẳZKxXD2n vàAbo tường.

Phía bAbên bx2GFzkia, ĐiềnZKxXD2 HuâU3jjo5n gU3jjo5ật nAbhẹ đầu,Ab tZKxXD2rái táAbo kiAba vẫnAb tAbiếp U3jjo5tục đượZKxXD2c đưaU3jjo5 lU3jjo5ên miệng.

“Anh bảoZKxXD2 tbx2GFzôi Ablà ngubx2GFzyên nhânAb gZKxXD2ây rZKxXD2a cbx2GFzái chếtbx2GFz ZKxXD2cho cbx2GFzả bx2GFzgia đìnAbh U3jjo5tôi, vậyZKxXD2 ZKxXD2ai ZKxXD2là nbx2GFzgười đZKxXD2ã giếtbx2GFz họ?”bx2GFz CU3jjo5hất giọngZKxXD2 ÁZKxXD2i ZKxXD2Hy tbx2GFzhoáng rubx2GFzn rẩy,bx2GFz Abcô đãU3jjo5 dồAbn hếtZKxXD2 Abcan đảmAb đểZKxXD2 đU3jjo5ặt vàobx2GFz cAbâu Abhỏi ấy.

“Là tôi…”U3jjo5 ĐiZKxXD2ền Hubx2GFzân bx2GFzliếc sơbx2GFz bx2GFzqua ngườZKxXD2i bx2GFzÁi bx2GFzHy, hAbời hU3jjo5ợt đáZKxXD2p lbx2GFzại, ZKxXD2sau đU3jjo5ó đứAbng dZKxXD2ậy nAbém mạnhZKxXD2 ZKxXD2trái táoU3jjo5 ZKxXD2trên taU3jjo5y xuốngAb sànU3jjo5, “…Ab bx2GFzlà tôbx2GFzi giếtZKxXD2 đấy.”

Ái HU3jjo5y lặnbx2GFzg ngườiAb sabx2GFzu câAbu trảAb lờAbi dứtZKxXD2 kAbhoát củaU3jjo5 ĐiềnZKxXD2 HuZKxXD2ân, đôZKxXD2i mắtU3jjo5 ZKxXD2bắt đầuU3jjo5 trởU3jjo5 nZKxXD2ên bx2GFzmờ nhạt.

Kẻ đangAb đZKxXD2ứng trướZKxXD2c mặZKxXD2t Abcô chU3jjo5ính làU3jjo5 kẻbx2GFz đãU3jjo5 bx2GFznhẫn U3jjo5tâm kZKxXD2hiến cAbô mấtZKxXD2 trU3jjo5ọn bx2GFzvẹn cảU3jjo5 mộtbx2GFz gibx2GFza đình!!

Đáng U3jjo5trách bx2GFzhơn, U3jjo5hắn khAbông hềAb cóZKxXD2 bấU3jjo5t cứZKxXD2 mộtbx2GFz thZKxXD2ái Abđộ nàoU3jjo5 ZKxXD2gọi U3jjo5là U3jjo5hối lỗU3jjo5i, tZKxXD2hậm chbx2GFzí cònAb bx2GFztỏ vẻU3jjo5 bx2GFzkênh U3jjo5kiệu khAbi nhbx2GFzắc đếnbx2GFz chbx2GFzuyện này.

“Anh… anh…bx2GFz” ÁiAb HU3jjo5y lúcU3jjo5 U3jjo5này khônAbg tZKxXD2hể nàZKxXD2o diễnZKxXD2 tảU3jjo5 đượcZKxXD2 tAbhứ cảZKxXD2m Abxúc kbx2GFzhinh thZKxXD2ường vàU3jjo5 gbx2GFzhê tbx2GFzởm kbx2GFzẻ trU3jjo5ước mZKxXD2ặt, đôiAb mZKxXD2ôi mấAbp mábx2GFzy khAbông tAbhốt nêbx2GFzn lời.

“Sao? ChẳngAb phảiU3jjo5 cZKxXD2ô mU3jjo5uốn biếtbx2GFz sabx2GFzo?” KhoéAb môU3jjo5i ĐiềU3jjo5n AbHuân nhếcbx2GFzh lêbx2GFzn, vẫnU3jjo5 cU3jjo5ái vẻAb mAbặt chánU3jjo5 đờibx2GFz ấy.

“Đồ khốnU3jjo5! AZKxXD2nh khôAbng bx2GFzphải làZKxXD2 cU3jjo5on người!”ZKxXD2 Áibx2GFz ZKxXD2Hy kícAbh độnU3jjo5g ZKxXD2hét lên,bx2GFz dAbòng lU3jjo5ệ U3jjo5lăn dZKxXD2ài trênAb gAbò mbx2GFzá, nhAbẹ nhàU3jjo5ng đábx2GFzp đấtZKxXD2 mộtbx2GFz giọZKxXD2t ZKxXD2pha bx2GFzlê tinbx2GFzh bx2GFztuý kếtbx2GFz hợpAb bx2GFzgiữa nỗiZKxXD2 đbx2GFzau Abvà tZKxXD2hù Abhận. “TôiZKxXD2 đãAb làmU3jjo5 gU3jjo5ì nênZKxXD2 tộAbi vớiZKxXD2 ZKxXD2anh saoAb? ChAbỉ vbx2GFzì tôAbi giốngZKxXD2 ThU3jjo5y ZKxXD2Thy màU3jjo5 bx2GFzanh U3jjo5nỡ nhẫZKxXD2n tbx2GFzâm ZKxXD2giết Abhọ sbx2GFzao? ĐồU3jjo5 mAbáu lạnh,ZKxXD2 đbx2GFzồ bấU3jjo5t U3jjo5nhân tính!”

“Đúng, U3jjo5nhưng tộiU3jjo5 lU3jjo5ỗi lớbx2GFzn nhU3jjo5ất ZKxXD2ở cU3jjo5ô khAbông ZKxXD2phải bx2GFzlà manZKxXD2g gưZKxXD2ơng mAbặt gZKxXD2iống Thbx2GFzy ThAby củZKxXD2a Abtôi…” ĐiềnZKxXD2 Hbx2GFzuân đứngbx2GFz đốibx2GFz dibx2GFzện vbx2GFzới bx2GFzÁi HyAb, từbx2GFz từU3jjo5 Abcúi ngườiAb Abxuống, đưaZKxXD2 tAbay nâbx2GFzng mặAbt côU3jjo5 lZKxXD2ên, “…ZKxXD2 Abmà bx2GFzlà Abvì bx2GFzcô đAbã đượcbx2GFz chọbx2GFzn lZKxXD2àm vU3jjo5ợ cAbủa Abhắn. ĐZKxXD2oán xeAbm, côAb nghbx2GFzĩ kAbế hZKxXD2oạch ZKxXD2lần trướbx2GFzc làAb bx2GFzdo Abai đặtZKxXD2 ra?”

Điền HuU3jjo5ân tiếpAb Abtục kềbx2GFz sbx2GFzát gưU3jjo5ơng mAbặt củZKxXD2a mìnhZKxXD2 lU3jjo5ại gAbần ÁU3jjo5i HyZKxXD2, ánAbh mZKxXD2ắt vẫAbn hằnbx2GFz nhữngAb bx2GFztia ZKxXD2nhìn đaubx2GFz đớnAb nhU3jjo5ưng đôiU3jjo5 môiAb bx2GFzkia lạiZKxXD2 lbx2GFzộ U3jjo5rõ mbx2GFzột nụAb cưbx2GFzời nU3jjo5ửa miệng.

“Do… abx2GFznh?” Ábx2GFzi Hbx2GFzy cZKxXD2au mU3jjo5ày, đôiAb mAbôi khẽZKxXD2 ZKxXD2mấp ZKxXD2máy, bx2GFzdĩ nhiêZKxXD2n thứbx2GFz ÁU3jjo5i HZKxXD2y nAbhận Abđược U3jjo5là Abmột cábx2GFzi gậtZKxXD2 đầU3jjo5u dứbx2GFzt khoát.

“Xem rZKxXD2a Abcô bx2GFzcũng Abkhông đếnAb bx2GFznỗi Abngốc bx2GFzlắm nhỉU3jjo5? AbPhải, bx2GFzcó thAbể chbx2GFzo lU3jjo5à từAb đầubx2GFz đZKxXD2ến cbx2GFzuối…” U3jjo5Điền HAbuân bx2GFznói lU3jjo5ấp bx2GFzlửng, kAbèm tbx2GFzheo độnbx2GFzg táU3jjo5c bx2GFzhất mặZKxXD2t ÁU3jjo5i U3jjo5Hy sZKxXD2ang mộtbx2GFz Abbên, nụbx2GFz cườiZKxXD2 trêAbn môiAb U3jjo5đã hoàZKxXD2n toàU3jjo5n biếnbx2GFz mấU3jjo5t, “…Ab tấtbx2GFz U3jjo5cả mọbx2GFzi chuyệbx2GFzn đềuAb ZKxXD2do U3jjo5tôi sAbắp đặt.”

“Tất cả?”U3jjo5 ÁiU3jjo5 ZKxXD2Hy nghAbi hoặcAb hU3jjo5ỏi lạiU3jjo5 ZKxXD2thêm mộU3jjo5t lầnU3jjo5 nữbx2GFza, nhbx2GFzư đAbể khẳngZKxXD2 địnhU3jjo5 lạAbi bx2GFzcâu bx2GFznói củaAb ngAbười đốiZKxXD2 diện.

“Đúng, đểZKxXD2 thựcU3jjo5 hbx2GFziện Abvà đảmZKxXD2 bảU3jjo5o kếZKxXD2 hoạchAb Absẽ ZKxXD2thành côbx2GFzng ZKxXD2đúng nhưU3jjo5 nhữU3jjo5ng gìU3jjo5 tôiAb moZKxXD2ng đợi,Ab tôiU3jjo5 cóbx2GFz thểbx2GFz làZKxXD2m bx2GFztất cả…”bx2GFz ĐZKxXD2ôi Abmắt môngU3jjo5 luAbng cU3jjo5ủa ĐiềnU3jjo5 AbHuân Abchợt đổU3jjo5i hướngbx2GFz Abnhìn, bànZKxXD2 bx2GFztay đbx2GFzưa lênZKxXD2 vuốU3jjo5t nZKxXD2hẹ U3jjo5mái tócZKxXD2 manU3jjo5g màAbu nAbâu đậmZKxXD2 hệtU3jjo5 nhZKxXD2ư tácZKxXD2h cZKxXD2afe sZKxXD2ữa bx2GFzđặc U3jjo5trưng ZKxXD2của bx2GFzÁi Hbx2GFzy, “…bx2GFz côZKxXD2 ngZKxXD2hĩ chuyệAbn lbx2GFzàm giAbấy xéAbt nghibx2GFzệm AAbDN giảZKxXD2 đểAb ZKxXD2chứng thựcbx2GFz cU3jjo5ô khônAbg hềbx2GFz bx2GFzcó ZKxXD2quan Abhệ hubx2GFzyết tAbhống vAbới gAbia U3jjo5đình họAb Vươngbx2GFz cóAb Abquá ZKxXD2khó vớiAb tZKxXD2ôi không?”

“Chuyện ZKxXD2anh bx2GFzTriết U3jjo5Dạ lZKxXD2ên kZKxXD2ế hoZKxXD2ạch bAbắt cZKxXD2óc U3jjo5tôi vAbà làbx2GFzm hạiAb AbMinh VỹU3jjo5… cũnAbg làAb ZKxXD2do anbx2GFzh?” ÁiZKxXD2 U3jjo5Hy bx2GFzbắt đầubx2GFz cU3jjo5ảm bx2GFzthấy chZKxXD2oáng, tAbhật sựAb nhữnU3jjo5g chuyệAbn U3jjo5cô vừaAb đU3jjo5ược ngbx2GFzhe đãbx2GFz ZKxXD2vượt quU3jjo5á sứcbx2GFz chịU3jjo5u đựZKxXD2ng củZKxXD2a mình.

“Dĩ nAbhiên, tôU3jjo5i biếU3jjo5t bx2GFzrõ bx2GFztên đóAb thZKxXD2ương U3jjo5yêu ZKxXD2cô eU3jjo5m gU3jjo5ái bx2GFzduy nhAbất củAba mìU3jjo5nh đếZKxXD2n mứcU3jjo5 nàoZKxXD2, nAbhưng hắnbx2GFz cbx2GFzũng cZKxXD2ó bx2GFzmột ngườiU3jjo5 U3jjo5con gZKxXD2ái qZKxXD2uan trọngZKxXD2 khbx2GFzông kéAbm. TiếU3jjo5c rằnZKxXD2g, U3jjo5sinh mU3jjo5ạng U3jjo5của ngườibx2GFz cU3jjo5on gáibx2GFz mZKxXD2à hắZKxXD2n yêuAb thU3jjo5ương hbx2GFzơn cảZKxXD2 côbx2GFz đabx2GFzng nằU3jjo5m ZKxXD2trong U3jjo5tay tôi…”bx2GFz Đbx2GFziền HuâZKxXD2n tiZKxXD2ếp Abtục tZKxXD2hản nhiU3jjo5ên tAbrả lờZKxXD2i, sbx2GFziết cAbhặt bànAb tbx2GFzay đangbx2GFz vuốtU3jjo5 máZKxXD2i tAbóc củaU3jjo5 Ábx2GFzi Hybx2GFz, đU3jjo5ôi Abmắt bx2GFzlại trởZKxXD2 vềU3jjo5 vớibx2GFz ZKxXD2hướng bx2GFznhìn U3jjo5vô định,Ab bx2GFz“… nếZKxXD2u hbx2GFzắn vàZKxXD2 côbx2GFz kAbhông cU3jjo5ó quaZKxXD2n hệZKxXD2 bx2GFzanh eU3jjo5m cùnAbg huyếtAb tAbhống, tấtU3jjo5 nhiU3jjo5ên kU3jjo5ế hoạcZKxXD2h củbx2GFza tU3jjo5ôi sẽZKxXD2 đbx2GFzược thựcU3jjo5 hiệnbx2GFz mộtU3jjo5 cáchbx2GFz ZKxXD2hoàn hảo.”

“Nếu vAbậy… tbx2GFzôi thậtbx2GFz sbx2GFzự lAbà cU3jjo5on gáU3jjo5i củAba nbx2GFzhà họbx2GFz Vươngbx2GFz, vZKxXD2à lU3jjo5à ebx2GFzm gáAbi củaAb anbx2GFzh TZKxXD2riết Dạ?”ZKxXD2 NU3jjo5hững giZKxXD2ọt nU3jjo5ước mắtZKxXD2 đauU3jjo5 ZKxXD2đớn xZKxXD2en lẫnAb hạbx2GFznh U3jjo5phúc cứAb Abthay nhU3jjo5au cAbhạy dàiU3jjo5 trAbên gAbương mặtbx2GFz củabx2GFz AbÁi Hy.

Ái U3jjo5Hy míAbm môi,bx2GFz cốbx2GFz gắngU3jjo5 khAbông bậtZKxXD2 khóbx2GFzc thànU3jjo5h tiZKxXD2ếng, ZKxXD2nhưng vẫbx2GFzn khôU3jjo5ng thểZKxXD2 giấAbu đượcU3jjo5 U3jjo5những tiếngAb nấAbc ngbx2GFzhẹn ngào.

Thì raAb, ZKxXD2đây chAbính U3jjo5là lýbx2GFz dAbo bx2GFzmà MAbinh VỹU3jjo5 khU3jjo5ông muốnU3jjo5 Abcho U3jjo5Ái HZKxXD2y U3jjo5biết sựAb U3jjo5thật. Cbx2GFzó lẽAb aZKxXD2nh đbx2GFzã nghbx2GFzĩ, cứAb nU3jjo5hư hiệnAb tAbại sẽZKxXD2 tốtAb hơn.

Tốt hơAbn kAbhi ZKxXD2cô nhầU3jjo5m tưởnbx2GFzg mốbx2GFzi U3jjo5quan bx2GFzhệ giAbữa họAb chỉU3jjo5 ZKxXD2là ngườibx2GFz dưAbng bx2GFzkhông hềAb bx2GFzcùng chU3jjo5ung mộtU3jjo5 dZKxXD2òng máuZKxXD2… biếtZKxXD2 đâuU3jjo5 vìU3jjo5 lýAb ZKxXD2do U3jjo5đó, mU3jjo5à côU3jjo5 sẽZKxXD2 sớZKxXD2m nguZKxXD2ôi U3jjo5ngoai nỗiU3jjo5 đAbau quAbá lớnZKxXD2 phbx2GFzải gánbx2GFzh chịu.

Nhưng giZKxXD2ờ đZKxXD2ây, ÁU3jjo5i HAby lbx2GFzại phảiU3jjo5 đbx2GFzối diệnZKxXD2 vớiAb sựZKxXD2 thậtU3jjo5 tàZKxXD2n nhẫn…bx2GFz U3jjo5rằng chíAbnh cU3jjo5ô lZKxXD2à nguyU3jjo5ên nhânbx2GFz khiếnbx2GFz họAb Abra U3jjo5đi mộtU3jjo5 bx2GFzcách đaU3jjo5u đớnbx2GFz nhbx2GFzư thế.

“Nhân tiệAbn, cU3jjo5ô cóU3jjo5 bbx2GFziết troAbng ngưAbời bx2GFzcô U3jjo5đang bx2GFzmang bx2GFzmột nửaAb lAbà dU3jjo5òng máuAb củZKxXD2a Abai khônZKxXD2g?” U3jjo5Một giọngbx2GFz nóZKxXD2i kU3jjo5hác cZKxXD2ất lbx2GFzên, lZKxXD2à giọngZKxXD2 nữ.

Ái bx2GFzHy đưbx2GFza mZKxXD2ắt nhU3jjo5ìn vAbề phíZKxXD2a cửaU3jjo5 phU3jjo5òng… TịU3jjo5nh NAbhi khôAbng dừngAb chbx2GFzân U3jjo5tại Abchỗ đó,U3jjo5 tiU3jjo5ếp tụZKxXD2c tiếnU3jjo5 đếnbx2GFz gầnZKxXD2 côAb vàU3jjo5 ĐiềnU3jjo5 Hbx2GFzuân, cAbhất giU3jjo5ọng maAbng đầyAb ácZKxXD2 ýZKxXD2 vaU3jjo5ng lênU3jjo5 khôngZKxXD2 ZKxXD2chút U3jjo5ngần ngại.

“Mạng sU3jjo5ống củaAb cAbô… bx2GFzđã lấbx2GFzy Abđi hơAbi thU3jjo5ở cuốbx2GFzi cùnbx2GFzg bx2GFzcủa TriếAbt Dạ.”

Trước mbx2GFzặt ÁZKxXD2i ZKxXD2Hy hiệbx2GFzn giờ,ZKxXD2 mAbột Tịbx2GFznh NAbhi đángZKxXD2 yêbx2GFzu vU3jjo5à tU3jjo5hân thiệU3jjo5n trôAbng tbx2GFzhật lạnhZKxXD2 lùnbx2GFzg Abvà Abtàn nAbhẫn, tbx2GFzừ giọngAb nóiU3jjo5 cZKxXD2ho đếnU3jjo5 ánhbx2GFz nhU3jjo5ìn đềuU3jjo5 tU3jjo5hể hiệnZKxXD2 rZKxXD2õ sbx2GFzự cămbx2GFz Abtức bx2GFzvà cháZKxXD2n ghéZKxXD2t cZKxXD2ô tộtU3jjo5 cùng.

“Anh nZKxXD2hiều lU3jjo5ời ZKxXD2với ZKxXD2cô tbx2GFza thìZKxXD2 ZKxXD2được bx2GFzgì?” TịnhAb NhU3jjo5i tứcU3jjo5 giZKxXD2ận quáU3jjo5t vU3jjo5ào mặtU3jjo5 ĐAbiền HuânZKxXD2, saAbu U3jjo5đó lạiAb dànZKxXD2h trọZKxXD2n ZKxXD2ánh U3jjo5mắt oáAbn ZKxXD2hận bx2GFzchiếu tAbhẳng vàZKxXD2o Áibx2GFz HyU3jjo5. “Cbx2GFzô! Trảbx2GFz TriAbết DạU3jjo5 lạiU3jjo5 chbx2GFzo tôi!”

Tịnh NhU3jjo5i U3jjo5đẩy mZKxXD2ạnh Điềnbx2GFz HAbuân saZKxXD2ng mộtbx2GFz ZKxXD2bên, taAby cònU3jjo5 lZKxXD2ại nZKxXD2ắm lấAby cổbx2GFz Abáo củaAb AbÁi HU3jjo5y lAbay mạnAbh, kíchbx2GFz độZKxXD2ng hébx2GFzt lên.

“Trả bx2GFzanh U3jjo5ấy lạbx2GFzi chZKxXD2o tU3jjo5ôi! NgườU3jjo5i nêZKxXD2n bx2GFzchết đúnU3jjo5g ZKxXD2hơn ZKxXD2là côAb, tạbx2GFzi Absao lạiZKxXD2 U3jjo5là ZKxXD2anh ấy?bx2GFz” U3jjo5Dường bx2GFznhư TAbịnh NAbhi đZKxXD2ã Abhoàn toU3jjo5àn hiểAbu lầmU3jjo5 vềbx2GFz cZKxXD2ái cbx2GFzhết cZKxXD2ủa Triếbx2GFzt U3jjo5Dạ, rU3jjo5a U3jjo5sức lbx2GFzay mạnhAb U3jjo5cô hbx2GFzơn. “AbNếu khAbông vìbx2GFz cô,bx2GFz anbx2GFzh AbTriết Dạbx2GFz đbx2GFzã khôngZKxXD2 bAbị MiZKxXD2nh VỹU3jjo5 bắnZKxXD2 chết!”

Ái HU3jjo5y đãbx2GFz rU3jjo5ơi vAbào trạngU3jjo5 Abthái hoAbàn ZKxXD2toàn mấtAb U3jjo5đi cAbảm giácZKxXD2, mọibx2GFz ZKxXD2việc diU3jjo5ễn bx2GFzra U3jjo5xung quaZKxXD2nh dưAbờng nU3jjo5hư khôngZKxXD2 bx2GFzcòn sU3jjo5ức U3jjo5ảnh U3jjo5hưởng nbx2GFzào cả.

Lúc Abnày, thứAb U3jjo5duy nhZKxXD2ất ZKxXD2cô cóbx2GFz thểZKxXD2 cảmU3jjo5 nhbx2GFzận đưbx2GFzợc làbx2GFz vếtU3jjo5 thươAbng lZKxXD2òng ZKxXD2nơi tráiU3jjo5 tAbim Abnhỏ bx2GFzbé đabx2GFzng bx2GFztuôn tràAbo mộtZKxXD2 dòngbx2GFz máu…bx2GFz nướcZKxXD2 mắtZKxXD2 vẫnU3jjo5 tiếU3jjo5p tụcZKxXD2 rơAbi, tráiU3jjo5 tiAbm cũngAb tbx2GFzheo đbx2GFzó màU3jjo5 ZKxXD2nhỏ nhữnU3jjo5g bx2GFzgiọt lAbệ máu.

Trước Abmắt ÁAbi U3jjo5Hy tốiU3jjo5 dần,bx2GFz ZKxXD2tối dầnAb… sU3jjo5au đóAb đôbx2GFzi U3jjo5mắt bx2GFzkia cũngAb tU3jjo5ừ tZKxXD2ừ nhắmbx2GFz nghiềZKxXD2n lAbại, phU3jjo5ó ZKxXD2mặc mọiU3jjo5 tU3jjo5hứ Abcho tU3jjo5hời gian.

Tịnh NAbhi vAbẫn ZKxXD2không Abhề bZKxXD2ận tâmZKxXD2 đAbến cU3jjo5huyện cbx2GFzô đãU3jjo5 ngấtU3jjo5 đibx2GFz Abtừ lU3jjo5úc nàoZKxXD2, vbx2GFzẫn kZKxXD2ích đbx2GFzộng bx2GFztiếp tbx2GFzục labx2GFzy U3jjo5người bx2GFzÁi ZKxXD2Hy, trêU3jjo5n gòbx2GFz ZKxXD2má cũnbx2GFzg lU3jjo5ăn dàU3jjo5i mộtAb dòAbng lAbệ cbx2GFzay đắng.

“Cô ZKxXD2ta ngấtU3jjo5 Abrồi, bx2GFzem bx2GFzlàm vậyAb thAbì đưZKxXD2ợc gU3jjo5ì?” ĐiềnZKxXD2 ZKxXD2Huân thờZKxXD2 bx2GFzơ nhìZKxXD2n cU3jjo5ảnh tượngbx2GFz trướcZKxXD2 mZKxXD2ắt, chbx2GFzán ZKxXD2nản hỏi.

“Tên MinAbh Vbx2GFzỹ ấy,Ab Abkhi nàoU3jjo5 hắnAb đến?”ZKxXD2 TịAbnh U3jjo5Nhi buU3jjo5ông bx2GFztay rAba Abkhỏi ngườbx2GFzi ÁZKxXD2i U3jjo5Hy, đểZKxXD2 mặbx2GFzc tZKxXD2hân hU3jjo5ình nhỏAb béU3jjo5 kbx2GFzia ZKxXD2tiếp đấtbx2GFz, quaZKxXD2y sanbx2GFzg nhAbìn ĐAbiền HZKxXD2uân tứbx2GFzc giận.

“Sớm thôi.”U3jjo5 Điềnbx2GFz HU3jjo5uân lườiZKxXD2 biZKxXD2ếng trU3jjo5ả lời,U3jjo5 lặnAbg lẽAb ngbx2GFzắm nhU3jjo5ìn côAb U3jjo5gái manbx2GFzg khuZKxXD2ôn mặtbx2GFz khAbá giốnU3jjo5g ZKxXD2Thy Thbx2GFzy, tbx2GFzrái tU3jjo5im chU3jjo5ợt thắtU3jjo5 lại,bx2GFz nhưZKxXD2ng lạbx2GFzi nhZKxXD2anh chZKxXD2óng U3jjo5lắng xuống.

“Hắn Absẽ phZKxXD2ải trảU3jjo5 giáZKxXD2 vìbx2GFz U3jjo5đã hạiZKxXD2 cU3jjo5hết aU3jjo5nh ZKxXD2Triết Dạ.”ZKxXD2 U3jjo5Tịnh ZKxXD2Nhi đứngZKxXD2 dZKxXD2ậy, đưU3jjo5a tAbay gạtU3jjo5 nướcAb mắt,ZKxXD2 tAbiến vềAb phAbía cửaU3jjo5 U3jjo5với bộZKxXD2 dạngZKxXD2 vẫnAb tbx2GFzoả bx2GFzra Abthứ sáZKxXD2t khíZKxXD2 haAbm muZKxXD2ốn giếZKxXD2t người.

Điền Huâbx2GFzn chuU3jjo5yển bx2GFzánh bx2GFzmắt sZKxXD2ang bx2GFzTịnh NZKxXD2hi, ZKxXD2nụ ZKxXD2cười U3jjo5nửa miệZKxXD2ng đểubx2GFz gibx2GFzả Abkia ZKxXD2lại xuAbất hiệnAb U3jjo5trên môi.

 “Em kU3jjo5hông nAbghi ngờZKxXD2 bx2GFzmà lU3jjo5ại tibx2GFzn tưởngU3jjo5 tU3jjo5ôi đếnU3jjo5 thU3jjo5ế saZKxXD2o, ZKxXD2Tịnh Nhi?”

*Rầm*

Một bx2GFzthứ âU3jjo5m tZKxXD2hanh ZKxXD2va chạmZKxXD2 mạAbnh mZKxXD2ột bx2GFzcách bạoU3jjo5 lựcZKxXD2 U3jjo5vang lênAb, đồU3jjo5ng Abthời cánhU3jjo5 cửaU3jjo5 củbx2GFza Abkhu nhàbx2GFz mZKxXD2áy bỏAb hoU3jjo5ang quZKxXD2en thuộbx2GFzc đượcbx2GFz mởAb rZKxXD2a thU3jjo5ô bạo.

Cảnh tượngZKxXD2 lúcZKxXD2 nàyZKxXD2, dườnU3jjo5g nhưZKxXD2 đangAb táibx2GFz diAbễn khU3jjo5ung Abcảnh hAbai nbx2GFzăm trU3jjo5ước… AbMinh VỹZKxXD2 đứngbx2GFz trAbước cửa,Ab đôZKxXD2i bx2GFzmắt lU3jjo5ạnh U3jjo5lùng liZKxXD2ếc Absơ cảnhU3jjo5 vậtbx2GFz xunU3jjo5g quanU3jjo5h, nAbơi Abnày đU3jjo5ã tZKxXD2hật U3jjo5sự quZKxXD2á quAben thuộcAb vớiU3jjo5 bx2GFzanh… vàU3jjo5 đZKxXD2ến tU3jjo5ận lúcbx2GFz nZKxXD2ày, nbx2GFzó cZKxXD2ũng khAbông hềZKxXD2 thAbay đổi,U3jjo5 cbx2GFzhỉ mộtbx2GFz khAbông gibx2GFzan bx2GFztrống rỗnU3jjo5g manAbg dAbiện tZKxXD2ích cựAbc Ablớn, đồnbx2GFzg thờiU3jjo5 đemU3jjo5 Abđến cbx2GFzho ngbx2GFzười kháZKxXD2c U3jjo5cảm U3jjo5giác ớnZKxXD2 lạZKxXD2nh chạZKxXD2y dọAbc sAbống lưng.

Đưa cU3jjo5ô ấyU3jjo5 đếnZKxXD2 nZKxXD2ơi này…bx2GFz cuU3jjo5ối cùnZKxXD2g Điềnbx2GFz HAbuân lạibx2GFz địnhU3jjo5 làmbx2GFz gìZKxXD2 đây?

Minh bx2GFzVỹ thU3jjo5ật sU3jjo5ự đaU3jjo5ng Abcố gắnZKxXD2g kìbx2GFzm nénAb nỗZKxXD2i lU3jjo5o lắngAb đangZKxXD2 Abdâng tràoU3jjo5 tZKxXD2rong lònbx2GFzg, mấtU3jjo5 TU3jjo5hy U3jjo5Thy đbx2GFzã Ablà quáZKxXD2 đAbủ, nhưAbng lU3jjo5ần bx2GFznày nạnU3jjo5 nhânAb ZKxXD2lại làbx2GFz ZKxXD2Ái Hy…U3jjo5 vịZKxXD2 tAbrí cZKxXD2ô tZKxXD2rong lònbx2GFzg Abanh ZKxXD2có lẽbx2GFz còU3jjo5n quaZKxXD2n ZKxXD2trọng hbx2GFzơn Tbx2GFzhy ThZKxXD2y ZKxXD2gấp ngànZKxXD2 lần!

Nhất bx2GFzđịnh aZKxXD2nh sẽAb kZKxXD2hông đbx2GFzứng yêbx2GFzn bx2GFznhìn kẻAb khZKxXD2ác hZKxXD2ại cAbhết côZKxXD2 tZKxXD2rước mU3jjo5ặt U3jjo5mình nhưU3jjo5 TZKxXD2hy Thy!

Nét mặtbx2GFz MU3jjo5inh ZKxXD2Vỹ vẫZKxXD2n ZKxXD2tỏ Abra điềbx2GFzm tĩAbnh hếtZKxXD2 mứcZKxXD2, nhAbưng tZKxXD2rong bx2GFzđôi mắtU3jjo5 màbx2GFzu hổZKxXD2 pháchU3jjo5 đanAbg ánhU3jjo5 lêAbn nhữngZKxXD2 tbx2GFzia nhìnU3jjo5 Abphức tạpAb đầyU3jjo5 đaAbu đớn.

Nơi lồngAb nAbgực anhAb, tbx2GFzrái tU3jjo5im kU3jjo5ia U3jjo5đang đZKxXD2ập mạnhU3jjo5 ZKxXD2liên hU3jjo5ồi, vừabx2GFz ZKxXD2gấp ZKxXD2gáp vừaAb mạnZKxXD2h mẽ,Ab tbx2GFzất cảZKxXD2 chỉbx2GFz vìU3jjo5 sZKxXD2ự ZKxXD2an nU3jjo5guy củbx2GFza ÁiAb Hy.

Hạo ThầZKxXD2n đZKxXD2ứng bx2GFzsau MAbinh VAbỹ, cU3jjo5ũng đưaZKxXD2 đôZKxXD2i mU3jjo5ắt dòAb xU3jjo5ét mộtZKxXD2 lượtU3jjo5 xunbx2GFzg quZKxXD2anh U3jjo5khung cbx2GFzảnh trướcbx2GFz mắt,U3jjo5 bx2GFzđây… làbx2GFz nAbơi Abđã từbx2GFzng tướcbx2GFz đbx2GFzi siU3jjo5nh mạngbx2GFz cAbủa đứaAb eAbm gáiAb đZKxXD2áng bx2GFzyêu màbx2GFz cậAbu hếtAb mựcAb yêU3jjo5u thương.

Cả ngZKxXD2ười HạAbo U3jjo5Thần khẽU3jjo5 rU3jjo5un lên,U3jjo5 nhưngbx2GFz Absau đbx2GFzó lạibx2GFz đượcbx2GFz vẻU3jjo5 bZKxXD2ề Abngoài mạAbnh mẽAb cbx2GFzhe khuất.

Người cZKxXD2on gZKxXD2ái ấy,Ab bảnZKxXD2 ZKxXD2sao củaU3jjo5 Tbx2GFzhy TU3jjo5hy, mộtU3jjo5 lầbx2GFzn nAbữa bx2GFzlại trởbx2GFz thZKxXD2ành nAbạn Abnhân táZKxXD2i dibx2GFzễn cU3jjo5ho vởZKxXD2 kịchAb đẫmbx2GFz U3jjo5máu nAbày ư?

Khung cAbảnh tZKxXD2ĩnh lặngbx2GFz ZKxXD2đến ngạtbx2GFz tU3jjo5hở, nhbx2GFzưng U3jjo5vẫn ZKxXD2không hZKxXD2ề cóbx2GFz bZKxXD2ất kU3jjo5ỳ độngZKxXD2 tU3jjo5ĩnh bấZKxXD2t tAbhường nAbào cả…

Một dbx2GFzáng ngườU3jjo5i troAbng bU3jjo5ộ bx2GFzvest đbx2GFzen từZKxXD2 tronZKxXD2g bx2GFztoán cZKxXD2ận vU3jjo5ệ pZKxXD2hía Absau chbx2GFzợt cấtZKxXD2 bướU3jjo5c, Abgấp gAbáp nhưZKxXD2 muốnAb bx2GFzvượt U3jjo5qua mặtbx2GFz MiU3jjo5nh VỹAb màU3jjo5 xôngAb vàoU3jjo5 bêU3jjo5n trong.

Ngay lậpbx2GFz tức,U3jjo5 MiAbnh AbVỹ đãAb đưZKxXD2a taZKxXD2y chặnU3jjo5 ngAbang trướbx2GFzc U3jjo5mặt AbVĩnh U3jjo5Kỳ, độngAb tbx2GFzác U3jjo5nhẹ nhàngAb bx2GFzvà dứtbx2GFz khoát.

“Quay vbx2GFzề đúZKxXD2ng vịbx2GFz tAbrí, tAbôi chưAba ZKxXD2hề bx2GFzra lệnU3jjo5h cbx2GFzho Abcậu vào.”U3jjo5 AnZKxXD2h U3jjo5nói Abđều đềubx2GFz, Abkhông U3jjo5hề bx2GFzngoảnh mặtZKxXD2 lZKxXD2ại phbx2GFzía sZKxXD2au, từAb từU3jjo5 U3jjo5hạ taAby xuống.

Vĩnh AbKỳ cúbx2GFzi thấpAb bx2GFzđầu, U3jjo5lùi dbx2GFzần bx2GFzvề phíU3jjo5a sauU3jjo5, hoZKxXD2à vAbào tU3jjo5oán cậnU3jjo5 Abvệ Abđang toảbx2GFz rbx2GFza sátZKxXD2 Abkhí bx2GFzngút trời.

Đến lúcbx2GFz nàyU3jjo5, VĩnZKxXD2h ZKxXD2Kỳ bắAbt đAbầu cảmbx2GFz thấybx2GFz hốiU3jjo5 hAbận vìU3jjo5 đZKxXD2ã kU3jjo5ý tZKxXD2ên vàobx2GFz bảnAb hợpZKxXD2 đồngZKxXD2 U3jjo5đang nZKxXD2ằm tronbx2GFzg tZKxXD2ay MinZKxXD2h Vỹ.

Muốn thaZKxXD2m gbx2GFzia vZKxXD2ào tZKxXD2ổ cAbhức vàZKxXD2 cZKxXD2ó bx2GFzcơ hộAbi bx2GFzbảo vU3jjo5ệ cZKxXD2ho Áibx2GFz ZKxXD2Hy, U3jjo5Vĩnh U3jjo5Kỳ đãZKxXD2 đồU3jjo5ng ZKxXD2ý đểbx2GFz Mbx2GFzinh AbVỹ U3jjo5đặt bx2GFzra U3jjo5một bảnZKxXD2 hbx2GFzợp đbx2GFzồng sinbx2GFzh tử.

Theo đó,U3jjo5 VĩAbnh U3jjo5Kỳ phbx2GFzải ZKxXD2tuân Abtheo ZKxXD2mệnh lệU3jjo5nh củbx2GFza MZKxXD2inh Vỹbx2GFz vôAb điềuU3jjo5 kU3jjo5iện, cũU3jjo5ng nhbx2GFzư Absự sbx2GFzống ZKxXD2chết củaU3jjo5 VAbĩnh bx2GFzKỳ bx2GFzdo MAbinh VỹZKxXD2 toZKxXD2àn bx2GFzquyền quyU3jjo5ết định.

Hơn hếZKxXD2t, đAbiều khoảnAb cU3jjo5ấm kỵZKxXD2 tAbrong hU3jjo5ợp đồngZKxXD2 đươngAb nhiênbx2GFz lbx2GFzà U3jjo5phải giữZKxXD2 khoảngU3jjo5 cáchbx2GFz bx2GFznhất bx2GFzđịnh vU3jjo5ới ZKxXD2Ái U3jjo5Hy, ZKxXD2chỉ cầnbx2GFz tuâAbn thebx2GFzo đúngZKxXD2 nhữngU3jjo5 Abđiều khAboản tU3jjo5rong hợpU3jjo5 đồngU3jjo5, VĩZKxXD2nh KZKxXD2ỳ sẽZKxXD2 đưAbợc đàobx2GFz tZKxXD2ạo bàU3jjo5i bảZKxXD2n vbx2GFzà tbx2GFzhực hibx2GFzện Abduy nbx2GFzhất mụcU3jjo5 tiêZKxXD2u đưU3jjo5ợc Abkề cậnAb vU3jjo5à bảoU3jjo5 vU3jjo5ệ cô.

Về phầnU3jjo5 bx2GFzmình, MiZKxXD2nh VỹAb dĩU3jjo5 Abnhiên biếtbx2GFz rAbõ VĩAbnh KAbỳ bx2GFzsẽ khôAbng U3jjo5bao giờAb lU3jjo5àm U3jjo5tổn hU3jjo5ại đếAbn ÁAbi Hybx2GFz, đặcAb bZKxXD2iệt ZKxXD2là tìZKxXD2nh hìAbnh hiZKxXD2ện gAbiờ cZKxXD2ũng đangU3jjo5 rấU3jjo5t cbx2GFzần mZKxXD2ột ngườZKxXD2i cU3jjo5ó thU3jjo5ể đặtbx2GFz sựAb Aban toZKxXD2àn củU3jjo5a vAbợ mìnZKxXD2h lênU3jjo5 hAbàng đầZKxXD2u, ZKxXD2và bx2GFzVĩnh KAbỳ hộiAb tụZKxXD2 ZKxXD2đủ Abtất cU3jjo5ả cácU3jjo5 điềubx2GFz kbx2GFziện trên.

Nếu khU3jjo5ông U3jjo5vì nbx2GFzhững quZKxXD2y tắcU3jjo5 đU3jjo5ịnh đoZKxXD2ạt sựbx2GFz sốnAbg chếtZKxXD2 củAba mìAbnh, bx2GFzbất chấpU3jjo5 mọiU3jjo5 trU3jjo5ở nbx2GFzgại, Vbx2GFzĩnh Kỳbx2GFz ZKxXD2sẽ lbx2GFzập tứcZKxXD2 tìmAb đếnZKxXD2 bêAbn U3jjo5Ái HZKxXD2y màAb ômAb ZKxXD2thật cbx2GFzhặt vàobx2GFz lòng.

Nhưng quyềnU3jjo5 hạnZKxXD2 củAba bảAbn hbx2GFzợp đồnbx2GFzg bx2GFzkia… khôngAb cAbho phépU3jjo5 VĩAbnh bx2GFzKỳ làmU3jjo5 thế.

Và U3jjo5nếu thậtU3jjo5 sựZKxXD2 Vbx2GFzĩnh KAbỳ cAbó thểAb U3jjo5ôm bx2GFzlấy ÁAbi U3jjo5Hy, thìU3jjo5 đbx2GFzôi bx2GFztay củaAb ngườAbi cobx2GFzn gáiZKxXD2 ấyU3jjo5 bx2GFzcũng sẽbx2GFz ZKxXD2nhẫn tU3jjo5âm đẩybx2GFz Vbx2GFzĩnh Kbx2GFzỳ U3jjo5ra xaZKxXD2… vZKxXD2ì U3jjo5vòng tZKxXD2ay màbx2GFz côAb cần,Ab vốnU3jjo5 ZKxXD2dĩ khU3jjo5ông pAbhải U3jjo5là ZKxXD2vòng tZKxXD2ay Abcủa VĩnZKxXD2h Kỳ.

Minh VỹU3jjo5 ZKxXD2nhíu mZKxXD2ày nbx2GFzhìn bx2GFzvào U3jjo5khoảng kAbhông bx2GFztrước mặtZKxXD2, đôAbi cAbhân bắtbx2GFz đầbx2GFzu cấtZKxXD2 bưZKxXD2ớc Abtiến vàobx2GFz bU3jjo5ên trongAb, kAbèm ZKxXD2theo bx2GFzgiọng U3jjo5ra lệnh.

“Trừ HạoAb ThầnU3jjo5, nhữngAb Abngười cbx2GFzòn lbx2GFzại ZKxXD2không U3jjo5được vAbào tronAbg.” bx2GFzTheo tìnZKxXD2h hìAbnh hbx2GFziện tZKxXD2ại, tốAbt hơU3jjo5n bx2GFzlà U3jjo5càng ZKxXD2ít ngườZKxXD2i ZKxXD2vào U3jjo5sẽ càngbx2GFz tốt.

Bước bx2GFzchân Mbx2GFzinh VỹU3jjo5 vàU3jjo5 HạoU3jjo5 ThầnU3jjo5 tiếnbx2GFz vàobx2GFz bêU3jjo5n tronZKxXD2g, Abgấp gZKxXD2áp nhbx2GFzư đZKxXD2ang U3jjo5lo ZKxXD2sợ mìbx2GFznh sẽbx2GFz đáAbnh mấtbx2GFz mộtbx2GFz thZKxXD2ứ cựcbx2GFz kỳU3jjo5 qZKxXD2uan trọng.

Bên ngoàiZKxXD2, VĩnU3jjo5h KU3jjo5ỳ đứnZKxXD2g lẫnAb tronAbg toZKxXD2án bx2GFzcận vệ,ZKxXD2 ZKxXD2đôi U3jjo5mắt xuấtbx2GFz hiệnbx2GFz nhữngAb ánbx2GFzh nhbx2GFzìn U3jjo5u uất.

“Tịnh NhU3jjo5i, U3jjo5cho eAbm này.”Ab Triếtbx2GFz DAbạ nắmU3jjo5 lấAby bàZKxXD2n ZKxXD2tay củaAb AbTịnh NhZKxXD2i, U3jjo5sau Abđó ZKxXD2đặt bx2GFzvào lònU3jjo5g bZKxXD2àn taU3jjo5y U3jjo5một chiếcAb đồbx2GFzng hồU3jjo5 cátAb bAbé xíuZKxXD2 màbx2GFzu đen.

“Sao lAbại lbx2GFzà màuZKxXD2 đU3jjo5en?” TịnhAb bx2GFzNhi nhíAbu mAbày U3jjo5nhìn chiếcbx2GFz đồngZKxXD2 hồZKxXD2 cáU3jjo5t đaZKxXD2ng nằmU3jjo5 U3jjo5gọn tronZKxXD2g taAby, gAbiọng điệuU3jjo5 cAbó chbx2GFzút khóAb chịu.

“Vì Abmàu Abđen hợZKxXD2p vớiAb bx2GFzem hZKxXD2ơn…” U3jjo5Gương mặtU3jjo5 TAbriết DạAb thoáAbng buồnbx2GFz, bx2GFzsau đZKxXD2ó nởU3jjo5 mộZKxXD2t ZKxXD2nụ cườiZKxXD2 gưbx2GFzợng, cZKxXD2ó lẽAb đAbây làU3jjo5 lầnU3jjo5 cuốiZKxXD2 Triếtbx2GFz DZKxXD2ạ đượcZKxXD2 gầnbx2GFz Tbx2GFzịnh NhZKxXD2i. “Ab… NAbếu ZKxXD2ai đAbó U3jjo5hoặc cóbx2GFz bx2GFzviệc gU3jjo5ì khibx2GFzến ebx2GFzm buồn,U3jjo5 ZKxXD2cứ lậtAb Abngược chZKxXD2iếc đồngZKxXD2 hAbồ cAbát nAbày lại,bx2GFz bx2GFzem sẽU3jjo5 cảmU3jjo5 tbx2GFzhấy dễAb chịubx2GFz hơn.”

“Tại Absao Abem lạiU3jjo5 phảiU3jjo5 lậtbx2GFz ngượcbx2GFz U3jjo5cái bx2GFzthứ Abvô nghĩaU3jjo5 ZKxXD2này U3jjo5trong khbx2GFzi ebx2GFzm bx2GFzđã cU3jjo5ó anZKxXD2h?” Tịnhbx2GFz NhZKxXD2i phụZKxXD2ng phịu,U3jjo5 đưaU3jjo5 tAbay đấmbx2GFz đấmbx2GFz vàAbo ngựcZKxXD2 AbTriết ZKxXD2Dạ, U3jjo5nét Abmặt vbx2GFzô cùbx2GFzng khóbx2GFz U3jjo5chịu. U3jjo5“Này! ThAbấy kAbhông? MỗiZKxXD2 lầZKxXD2n Abem khôU3jjo5ng vZKxXD2ui anZKxXD2h cU3jjo5ứ đểbx2GFz ebx2GFzm đánhbx2GFz anZKxXD2h vàiAb cáiAb làbx2GFz được.”

“Không hềU3jjo5 Abvô nghĩa.”ZKxXD2 TriAbết DạU3jjo5 lậpbx2GFz tứcAb U3jjo5lên tiếngAb phZKxXD2ủ đbx2GFzịnh, Abtrên Abmôi nởAb mộtZKxXD2 nZKxXD2ụ cườiZKxXD2 cZKxXD2ay đAbắng. “ChỉAb ZKxXD2cần Abem lbx2GFzật bx2GFzngược đZKxXD2ồng hồbx2GFz U3jjo5cát U3jjo5theo Abtruyền Abthuyết, ebx2GFzm sZKxXD2ẽ thấyAb tU3jjo5hanh thảAbn hơn.”

“Em khôngZKxXD2 cầU3jjo5n biếtAb!” TịnZKxXD2h ZKxXD2Nhi U3jjo5đưa tabx2GFzy U3jjo5ôm lấbx2GFzy đbx2GFzầu, Abbướng bỉnhbx2GFz hZKxXD2ét lZKxXD2ên… đôiAb kZKxXD2hi TriU3jjo5ết DạAb luônbx2GFz hàAbnh ZKxXD2xử mộtU3jjo5 cáchU3jjo5 kbx2GFzhó hiZKxXD2ểu, khôngbx2GFz giốZKxXD2ng vớiU3jjo5 U3jjo5anh thườngU3jjo5 ngàybx2GFz chúbx2GFzt nào.

“Sắp tới…ZKxXD2” ĐU3jjo5ể Abmặc bx2GFzTịnh NAbhi cbx2GFzứ Abliên tụcbx2GFz đấZKxXD2m vàoAb ngưAbời, TriếtZKxXD2 DạZKxXD2 siếtAb chặtbx2GFz vbx2GFzòng ZKxXD2tay hơbx2GFzn, nhZKxXD2ư đaAbng cốAb gắZKxXD2ng cảmbx2GFz U3jjo5nhận hơiAb bx2GFzấm củaAb ngườiZKxXD2 mìZKxXD2nh đaZKxXD2ng Abbảo vệU3jjo5 trbx2GFzong vòU3jjo5ng U3jjo5tay. ZKxXD2“… ZKxXD2có lAbẽ anbx2GFzh khôngZKxXD2 tAbhể U3jjo5ở cạnhAb ebx2GFzm đượcU3jjo5 nữa,Ab Abanh ZKxXD2phải ZKxXD2đi xa.”

“Mặc anhU3jjo5, aAbnh cứZKxXD2 đU3jjo5i luU3jjo5ôn cũbx2GFzng được,Ab Abem khônU3jjo5g cầnbx2GFz aZKxXD2nh bảobx2GFz vệ!Ab” Dbx2GFzường nhbx2GFzư đãbx2GFz quZKxXD2á mbx2GFzức ZKxXD2chịu đựngZKxXD2, TịnhU3jjo5 NhAbi tứcbx2GFz giậnZKxXD2 quZKxXD2át Ablên, ngAboảnh mZKxXD2ặt sanbx2GFzg bx2GFzhướng kháU3jjo5c giậnbx2GFz dỗi…Ab aZKxXD2i cbx2GFzho pZKxXD2hép TrU3jjo5iết DU3jjo5ạ đượU3jjo5c quyềnAb rờiU3jjo5 xU3jjo5a TịnhU3jjo5 NhZKxXD2i cAbơ chứ?

“Có bx2GFzlẽ… lầnAb nàZKxXD2y sẽbx2GFz kbx2GFzhông trởbx2GFz vềU3jjo5 nữa…”bx2GFz ĐU3jjo5ôi mU3jjo5ôi U3jjo5Triết DAbạ U3jjo5khẽ Abmấp máy,ZKxXD2 phátAb rAba mộtZKxXD2 cZKxXD2âu nóiZKxXD2 nhỏ,ZKxXD2 Abrất nhỏ…ZKxXD2 U3jjo5và dĩbx2GFz nhAbiên, TịnZKxXD2h NhZKxXD2i hoànAb toàAbn khôbx2GFzng thểbx2GFz nZKxXD2ghe ZKxXD2được Abcâu U3jjo5nói đầybx2GFz ZKxXD2đau đớnU3jjo5 ấy.

Truyền thuyếAbt đồngU3jjo5 hồU3jjo5 cáAbt sao?