Bắt được rồi vợ ngốc - Chap 27 - 28

Chap 27

Kẻ thứ9H ba

Mỗi ngàj5p9Ejy đều9H lặngqDSJWf lj5p9Ejẽ trôibXp78f j5p9Ejqua j5p9Ejtheo j5p9Ejcái đị9Hnh lqDSJWfí vbXp78fốn bXp78fđã được9H tuânqDSJWf bXp78ftheo n9Hhư một9H vòngbXp78f qDSJWfluân hồij5p9Ej j5p9Ejcủa tj5p9Ejhời gqDSJWfian, bXp78fvà bXp78fcuộc qDSJWfsống vqDSJWfẫn luôn9H 9Hvề đúqDSJWfng c9Hái vj5p9Ejị trj5p9Ejí vốn9H cbXp78fó bXp78fcủa nó.

Đã bqDSJWfa ngày9H, nỗj5p9Eji đabXp78fu mấtbXp78f 9Hmát j5p9Ejtrong lòngj5p9Ej ÁiqDSJWf HqDSJWfy 9Hđã vơ9Hi j5p9Ejđi phầnbXp78f nào9H, nqDSJWfhưng j5p9Ejvẫn cbXp78fòn 9Hvương v9Hấn nơbXp78fi vếtbXp78f thươbXp78fng chưabXp78f qDSJWflành hẳnj5p9Ej mqDSJWfột qDSJWfnỗi thất9H bXp78fvọng tộqDSJWft cùngbXp78f dj5p9Ejành rqDSJWfiêng bXp78fcho M9Hinh Vỹ.

Tại j5p9Ejsao chubXp78fyện nhqDSJWfư tbXp78fhế nàyqDSJWf màj5p9Ej an9Hh lạiqDSJWf khôbXp78fng j5p9Ejhề 9Hnói vớiqDSJWf j5p9EjÁi HqDSJWfy dj5p9Ejù 9Hchỉ mbXp78fột câ9Hu, ha9Hy đề9H qDSJWfcập đến9H dbXp78fù cj5p9Ejhỉ mqDSJWfột lần?

Phải chqDSJWfăng… cj5p9Ejhính anqDSJWfh bXp78flà kẻbXp78f đã9H nhẫj5p9Ejn tj5p9Ejâm j5p9Ejxuống tabXp78fy 9Hvới j5p9Ejgia đìnhqDSJWf cô?

Không thểj5p9Ej nàj5p9Ejo! MbXp78finh VbXp78fỹ khônqDSJWfg 9Hthể bXp78flàm chuy9Hện nhj5p9Ejư 9Hthế j5p9Ejđược, 9Hđặc biệtj5p9Ej là9H bXp78fchuyện nbXp78fày lạ9Hi có9H ảnj5p9Ejh hưởnqDSJWfg đếbXp78fn cô!!

 Mệt bXp78fmỏi gbXp78fục đầ9Hu xuốnbXp78fg bànbXp78f, nhữnbXp78fg ngàqDSJWfy quqDSJWfa t9Hhật bXp78fsự ÁbXp78fi qDSJWfHy đã9H sj5p9Ejuy j5p9Ejnghĩ rấqDSJWft nhiề9Hu, nhưngj5p9Ej sbXp78fuy cj5p9Ejho cqDSJWfùng cũng9H khônbXp78fg thj5p9Ejể tqDSJWfha thứj5p9Ej j5p9Ejcho MibXp78fnh Vỹj5p9Ej mộtj5p9Ej j5p9Ejcách dbXp78fễ qDSJWfdàng nhbXp78fư thế.

Mất mátqDSJWf lầnqDSJWf nà9Hy tqDSJWfhật sựbXp78f quj5p9Ejá j5p9Ejlớn, cj5p9Ejhỉ 9Htrong mộtj5p9Ej khoảngqDSJWf t9Hhời gibXp78fan ngắbXp78fn j5p9Ejmà j5p9Ejcô đãj5p9Ej đj5p9Ejánh qDSJWfmất trọbXp78fn j5p9Ejvẹn hj5p9Ejai c9Hhữ “qDSJWfgia đình”.

Ding dongj5p9Ej… diqDSJWfng dong…

Giây ph9Hút j5p9EjÁi H9Hy luôbXp78fn 9Hchờ đợibXp78f 9Hđã đến,j5p9Ej nhqDSJWfưng tạibXp78f sqDSJWfao những9H j5p9Ejngày g9Hần 9Hđây bXp78fnó hoànbXp78f toqDSJWfàn khqDSJWfông bXp78fhề 9Hcó qDSJWfsức ảnhj5p9Ej hưởnqDSJWfg đếqDSJWfn cô.

Lúc này,j5p9Ej thứbXp78f cô9H thậtj5p9Ej sự9H 9Hcần l9Hà sj5p9Ejự ybXp78fên tbXp78fĩnh, cbXp78fhỉ cqDSJWfần nhưj5p9Ej thbXp78fế để9H quênqDSJWf bXp78fđi 9Htất cả.

“Này n9Hày, 9Hmèo con!”qDSJWf Mộtj5p9Ej gi9Họng 9Hnam dễbXp78f n9Hghe bXp78fcất lj5p9Ejên, thật9H gầnqDSJWf vàbXp78f cũnbXp78fg 9Hthật quqDSJWfen thuộ9Hc nqDSJWfhưng l9Hại nhbXp78fanh chóng9H cbXp78fhìm vbXp78fào qubXp78fên lãng.

Thật kbXp78fỳ lạ,j5p9Ej tạqDSJWfi sj5p9Ejao ngoàiqDSJWf giọngj5p9Ej bXp78fnam đó9H 9Hra l9Hại khôn9Hg cbXp78fó thêbXp78fm j5p9Ejbất kbXp78fỳ thứbXp78f qDSJWfâm thanbXp78fh nàqDSJWfo khác?

Nhưng côbXp78f vẫn9H gục9H xuốqDSJWfng bàn9H, 9Hchẳng màn9Hg đểj5p9Ej tqDSJWfâm đếnbXp78f nhj5p9Ejững j5p9Ejviệc đangqDSJWf x9Hảy j5p9Ejra xj5p9Ejung quanh.

“Mèo con!j5p9Ej” GiọngqDSJWf naqDSJWfm kibXp78fa l9Hại mj5p9Ejột lầnj5p9Ej j5p9Ejnữa cấj5p9Ejt ca9Ho gi9Họng, mộtj5p9Ej j5p9Ejbàn j5p9Ejtay đqDSJWfưa 9Hlên lj5p9Ejay lqDSJWfay ngưj5p9Ejời cô.

Dường như9H qDSJWftên ki9Ha đj5p9Ejang gọi9H bXp78fcô thqDSJWfì phải?!

Cô tbXp78fừ từbXp78f ngướcbXp78f mặt9H 9Hlên, đậpbXp78f qDSJWfvào mắtqDSJWf l9Hà gưbXp78fơng j5p9Ejmặt kqDSJWfhó qDSJWfưa cqDSJWfủa tên9H Dươnj5p9Ejg Hạj5p9Ejo Thần.

“Em khônj5p9Ejg nghqDSJWfe 9Hhay gj5p9Ejiả vờqDSJWf khbXp78fông ngh9He th

ế?

” Hạj5p9Ejo ThbXp78fần đ9Hưa bXp78ftay qDSJWfvề phía9H mqDSJWfặt bXp78fÁi H9Hy, nhưngqDSJWf bj5p9Ejàn t9Hay 9Hấy bXp78flập tứj5p9Ejc bj5p9Ejị 9Hgạt rbXp78fa mộtbXp78f 9Hcách chán9H ghét.

“Tôi làj5p9Ej m9Hèo co9Hn từ9H bqDSJWfao giờ?”9H j5p9EjCô khój5p9Ej chịqDSJWfu j5p9Ejtrả lờqDSJWfi, đúng9H làbXp78f cáj5p9Eji biệbXp78ft danqDSJWfh ngớqDSJWf nbXp78fgẩn, j5p9Ejkhi khôbXp78fng lqDSJWfại vqDSJWfí ngườqDSJWfi vớj5p9Eji mèo!

“Từ kbXp78fhi 9Htôi j5p9Ejnhìn thấyj5p9Ej em!”qDSJWf qDSJWfMột nụj5p9Ej cườibXp78f th9Hân thi9Hện tựaj5p9Ej nqDSJWfhư án9Hh mặtj5p9Ej tj5p9Ejrời b9Huổi sớmqDSJWf lạij5p9Ej nởbXp78f qDSJWfnên j5p9Ejđôi mô9Hi kqDSJWfia, nhưn9Hg j5p9EjÁi Hj5p9Ejy j5p9Ejlại cảbXp78fm j5p9Ejthấy troj5p9Ejng nj5p9Ejụ qDSJWfcười đ9Hó đ9Hang chqDSJWfứa đựqDSJWfng sá9Ht khí.

“Thế tj5p9Ejhì tj5p9Ejôi gọiqDSJWf qDSJWfanh lqDSJWfà đj5p9Ejồ qDSJWfngớ 9Hngẩn nhé!qDSJWf” CôbXp78f đậpqDSJWf bj5p9Ejàn đứ9Hng dậbXp78fy vj5p9Ejà qu9Hay n9Hgười bỏj5p9Ej đi.

Nhưng bằj5p9Ejng p9Hhản xạbXp78f nhanbXp78fh j5p9Ejnhất, HạobXp78f ThầbXp78fn lj5p9Ejập tức9H nj5p9Ejâng ngườibXp78f Áij5p9Ej HqDSJWfy lênj5p9Ej 9Hvà bXp78fvác qDSJWfđi nh9Hư bXp78fmột mj5p9Ejón hànj5p9Ejg hoá.

Đến tậnj5p9Ej lúj5p9Ejc nàbXp78fy, côbXp78f vẫnbXp78f chbXp78fưa kịpqDSJWf địnhbXp78f thj5p9Ejần lấbXp78fy mộtbXp78f bXp78fgiây vj5p9Ejà 9Hhoàn t9Hoàn j5p9Ejbị 9Hcậu đbXp78fưa đj5p9Eji, cj5p9Ejhỉ kịbXp78fp trônj5p9Ejg thấybXp78f cảqDSJWf chụcqDSJWf ánh9H j5p9Ejmắt tbXp78fừ tbXp78frong lớpbXp78f mbXp78fang mộtbXp78f ánj5p9Ejh 9Hnhìn qDSJWfnảy bXp78flửa chiếu9H thẳng9H vàbXp78fo mình.

Thì bXp78fra j5p9Ejtừ nj5p9Ejãy đ9Hến giờ,bXp78f khqDSJWfông 9Hchỉ 9Hcó rbXp78fiêng qDSJWfcả hj5p9Ejai tồnbXp78f tạibXp78f trbXp78fong lớj5p9Ejp, bXp78fnhưng tạj5p9Eji saj5p9Ejo j5p9Ejcô lại9H khôj5p9Ejng h9Hề qDSJWfnhận biếtqDSJWf được9H nhữngqDSJWf gươngqDSJWf bXp78fmặt ấy.

“Này, tênqDSJWf qDSJWfngớ ngẩqDSJWfn kiaj5p9Ej, thbXp78fả bXp78ftôi xuống!”9H ÁiqDSJWf 9HHy tj5p9Ejức gi9Hận đậpqDSJWf đậpqDSJWf tabXp78fy vào9H bXp78flưng cqDSJWfủa 9HHạo Thầ9Hn, những9H ánj5p9Ejh mắtqDSJWf khácqDSJWf nhaj5p9Eju lj5p9Ejại lbXp78fiên 9Htục 9Hchiếu th9Hẳng vj5p9Ejào côbXp78f khj5p9Eji mỗi9H bướcbXp78f chân9H củbXp78fa Hạoj5p9Ej Thần9H bướ9Hc 9Hqua từngqDSJWf dã9Hy hàbXp78fnh lang.

Nhưng cậu9H hoqDSJWfàn toànj5p9Ej phớt9H l9Hờ cô,j5p9Ej cbXp78fứ 9Htiếp j5p9Ejtục j5p9Ejbước đi.

“Này! bXp78fTên khốn!j5p9Ej T9Hôi bảj5p9Ejo thảj5p9Ej tôbXp78fi xuống!”j5p9Ej 9HÁi 9HHy ngừnqDSJWfg khôngqDSJWf đậpqDSJWf 9Htay vj5p9Ejào lưngqDSJWf H9Hạo ThầnqDSJWf qDSJWfnữa, bXp78fphải dùj5p9Ejng biệnj5p9Ej phábXp78fp 9Hmạnh thôi!

Cô hqDSJWfít mộtj5p9Ej hơibXp78f thbXp78fật sâu…bXp78f nhj5p9Ejắm mắtqDSJWf lại…

Những bướcj5p9Ej cbXp78fhân cqDSJWfủa bXp78fHạo qDSJWfThần vẫ9Hn đềuqDSJWf đềbXp78fu, 9Hchậm 9Hrãi d9Hi chuqDSJWfyển trqDSJWfên dãy9H hàbXp78fnh lang.

Này j5p9Ejthì “mèoqDSJWf con”!

Ái Hj5p9Ejy lại9H sử9H dj5p9Ejụng “tuyệt9H chij5p9Ejêu ngàbXp78fn năm”,bXp78f phbXp78fập một9H cáij5p9Ej 9Hvào 9Hvai Hạj5p9Ejo Thần.

Cả ngườiqDSJWf Hạo9H ThqDSJWfần rj5p9Ejun l9Hên, bj5p9Ejước châ9Hn qDSJWfkhựng lại…

Và t9Hất 9Hcả si9Hnh vibXp78fên trên9H d9Hãy hà9Hnh bXp78flang bXp78fcũng dbXp78fừng bước!!

“Em k9Hhông phảbXp78fi mè9Ho conqDSJWf!” HạobXp78f Thầnj5p9Ej buj5p9Ejông mộtj5p9Ej câuqDSJWf nóbXp78fi k9Hhẳng định,bXp78f gương9H mj5p9Ejặt cậqDSJWfu dầbXp78fn tj5p9Ejối sj5p9Ejầm lại.

“Gì cơ?”bXp78f ÁbXp78fi qDSJWfHy ng9Hơ ngqDSJWfác hỏi,j5p9Ej tựqDSJWf dưng9H lbXp78fại phủj5p9Ej đị9Hnh c9Hhính bi9Hệt dabXp78fnh của9H mìn9Hh đặtj5p9Ej 9Hra l9Hà thế9H nào?

“Em lbXp78fà j5p9Ejmèo hoang!”j5p9Ej qDSJWfLại thê9Hm mộj5p9Ejt câbXp78fu khẳngj5p9Ej địbXp78fnh cựcqDSJWf kqDSJWfỳ 9H“tầm cỡ”qDSJWf, cój5p9Ej khbXp78fả 9Hnăng j5p9Ejđánh 9Hgục j5p9Ejý 9Hchí phảnbXp78f bXp78fkháng c9Hủa cô9H. “ChqDSJWfỉ 9Hcó mèj5p9Ejo hoaj5p9Ejng mớibXp78f j5p9Ejcắn j5p9Ejngười nhưj5p9Ej thế!”

Ái 9HHy bXp78ftròn qDSJWfmắt, vẫnj5p9Ej khôngbXp78f thểqDSJWf tqDSJWfin j5p9Ejđược mìj5p9Ejnh vừaj5p9Ej nbXp78fghe j5p9Ejthấy gì.

Cảm j5p9Ejgiác j5p9Ejvề Hj5p9Ejạo TbXp78fhần qDSJWflúc j5p9Ejnày củbXp78fa bXp78fcô c9Hhỉ có9H 9Hthể bXp78fmiêu 9Htả bằnbXp78fg hbXp78fai chữ…bXp78f ngớbXp78f ngẩn!

“Này, khônj5p9Ejg muốn9H tô9Hi 9Hcắn anbXp78fh nữ9Ha 9Hthì bỏj5p9Ej tôi9H 9Hxuống!” Áj5p9Eji H9Hy cốj5p9Ej gắngqDSJWf giữbXp78f qDSJWfbình tĩn9Hh, gqDSJWfằn giọbXp78fng qDSJWfđe doạ.

Ngay bXp78fsau đqDSJWfó, Áj5p9Eji HqDSJWfy đượcbXp78f j5p9EjHạo Thần9H đbXp78fặt 9Hxuống đất.

Không lẽ9H hắ9Hn j5p9Ejta sợbXp78f bj5p9Ejị cắn?

Nhưng qDSJWflập tứcqDSJWf, cô9H lạiqDSJWf đượcqDSJWf Hạo9H Thần9H bXp78fnhấc bổngqDSJWf l9Hên, j5p9Ejvà bếbXp78f 9Hđi nhưbXp78f mj5p9Ejột nàngqDSJWf cônqDSJWfg chúa.

Shock toàbXp78fn tập!

Trong tqDSJWfình qDSJWftrạng hiện9H bXp78fgiờ, côqDSJWf cbXp78fó muốbXp78fn ph9Hản khángj5p9Ej cũj5p9Ejng qDSJWfkhông được.

Bóng dánqDSJWfg cảbXp78f haqDSJWfi khuấtbXp78f saj5p9Eju j5p9Ejhành la9Hng, mộtbXp78f đôbXp78fi mắt9H mbXp78fàu hổ9H phbXp78fách đangj5p9Ej c9Hó nhqDSJWfững tj5p9Ejia nhìnj5p9Ej t9Hức giận.

*Canteen*

“Ăn đij5p9Ej 9Hmèo cbXp78fon!” Hạj5p9Ejo Tj5p9Ejhần đẩyj5p9Ej đẩyj5p9Ej khabXp78fy đồj5p9Ej 9Hăn bXp78fvề phíabXp78f j5p9EjÁi Hy9H, tr9Hông cứj5p9Ej bXp78fnhư đangqDSJWf cbXp78fhăm sóbXp78fc thqDSJWfú cưnqDSJWfg vậy.

“Anh đbXp78fi qDSJWfmà ănj5p9Ej j5p9Ejmột mình!”9H Ái9H qDSJWfHy hấtbXp78f mqDSJWfặt sanbXp78fg h9Hướng khác,bXp78f cbXp78fố 9Htình tỏ9H vqDSJWfẻ khqDSJWfinh kj5p9Ejhi vớ9Hi HqDSJWfạo Thần.

Thật chẳng9H hi9Hểu nj5p9Ejổi hắbXp78fn tqDSJWfa, đ9Hã j5p9Ejcố tbXp78fình gâqDSJWfy sbXp78fự v9Hới côbXp78f qDSJWfmà giờ9H đj5p9Ejây l9Hại 9Htỏ vẻbXp78f nhưbXp78f tbXp78fhân thiếtqDSJWf lắmj5p9Ej… hắn9H cóqDSJWf qDSJWfbị thầnqDSJWf 9Hkinh kqDSJWfhông nhỉ?

“Em kj5p9Ejhông thqDSJWfích nhbXp78fững mbXp78fón nqDSJWfày qDSJWfà?” qDSJWfHạo 9HThần liếcqDSJWf qDSJWfnhìn m9Hột loạtqDSJWf 9Hcác loạiqDSJWf bánj5p9Ejh tráng9H mj5p9Ejiệng khbXp78fác nha9Hu qDSJWftrên kj5p9Ejhay đồqDSJWf ă9Hn, cườj5p9Eji kbXp78fhẩy. “KhônqDSJWfg lẽbXp78f e9Hm mu9Hốn j5p9Ejăn xươngj5p9Ej cá?”

Ái j5p9EjHy kbXp78fhông thèj5p9Ejm trảbXp78f lờij5p9Ej, vìqDSJWf trj5p9Ejả 9Hlời vqDSJWfới tê9Hn nàyj5p9Ej cbXp78fhỉ bXp78ftoàn tj5p9Ejự chuốcqDSJWf t9Hhêm rbXp78fắc rối.

Vết thươ9Hng ởj5p9Ej vj5p9Ejai dqDSJWfạo gầbXp78fn đâbXp78fy vẫnbXp78f khôngqDSJWf ngừbXp78fng đa9Hu đớbXp78fn, phả9Hi chănqDSJWfg j5p9EjÁi qDSJWfHy đãj5p9Ej qqDSJWfuen cj5p9Ejhịu đựngqDSJWf mỗj5p9Eji 9Hkhi vết9H thươnbXp78fg qDSJWflên cbXp78fơn 9Hđau n9Hhức từnj5p9Ejg đbXp78fợt bXp78fnên 9Hsắc thábXp78fi b9Hiểu cảm9H vj5p9Ejẫn khábXp78f bXp78fhơn l9Húc trưbXp78fớc, 9Hmặc dqDSJWfù mộtbXp78f j5p9Ejbên vqDSJWfai vẫn9H j5p9Ejcảm thấ9Hy rất9H đau.

Gương mặtqDSJWf cj5p9Ejô trbXp78fở nêbXp78fn nj5p9Ejhợt nhbXp78fạt, nhữngbXp78f giọj5p9Ejt mồj5p9Ej hôij5p9Ej tbXp78frên trqDSJWfán cbXp78fũng b9Hắt đầ9Hu xuấqDSJWft hiện.

Chịu đqDSJWfựng, phảbXp78fi chịuqDSJWf đựng!

Hạo j5p9EjThần nhbXp78fíu màyqDSJWf qDSJWfnhìn Á9Hi HqDSJWfy, sa9Hu đóqDSJWf j5p9Ejlại qDSJWftiếp tụcbXp78f đẩbXp78fy đẩybXp78f khaqDSJWfy bXp78fđồ ăqDSJWfn vềj5p9Ej phíabXp78f “m9Hèo” 9Hcủa mình.

Những ánhbXp78f 9Hmắt nả9Hy bXp78flửa j5p9Ejcủa 9Hcác cqDSJWfô gáqDSJWfi tronbXp78fg cantej5p9Ejen dưqDSJWfờng nj5p9Ejhư đềj5p9Eju khôn9Hg 9Hhẹn m9Hà chibXp78fếu thẳn9Hg v9Hào cô.

“Cô qDSJWfta nghĩbXp78f mìbXp78fnh làj5p9Ej 9Hai chứ9H? Chẳng9H qj5p9Ejua 9Hchỉ l9Hà ngườqDSJWfi đượcj5p9Ej Hj5p9Ejàn Mij5p9Ejnh j5p9EjVỹ chọnbXp78f mà9H j5p9Ejcứ th9Hích gbXp78fiở tr9Hò quybXp78fến rũ9H người9H khác!”

“Tới cảj5p9Ej HạoqDSJWf ThầqDSJWfn cũ9Hng đổj5p9Ej vìqDSJWf c9Hô j5p9Ejta sao?”

“Lâu lâj5p9Eju Thj5p9Ejần mớibXp78f đếnbXp78f trườnj5p9Ejg bXp78fmột lần,9H chbXp78fưa gìj5p9Ej đãbXp78f thqDSJWfấy a9Hnh ấyqDSJWf th9Hân mqDSJWfật 9Hvới cqDSJWfon hồqDSJWf qDSJWfly đó9H rồi.”

Dù kh9Hông muqDSJWfốn nghbXp78fe, nhưngbXp78f những9H qDSJWflời bXp78fthan t9Hhở bXp78flẫn trácqDSJWfh 9Hmóc cbXp78fứ lj5p9Ejiên tụcqDSJWf lọt9H j5p9Ejvào tabXp78fi cô.

Khó chbXp78fịu quá!

Ở đqDSJWfây tj5p9Ejhêm vqDSJWfài phbXp78fút bXp78fnữa, qDSJWfcó lj5p9Ejẽ côqDSJWf sẽj5p9Ej j5p9Ejchết 9Hvì bị9H “ngộbXp78f độc”bXp78f nqDSJWfhững lbXp78fời nóibXp78f ácj5p9Ej j5p9Ejý kij5p9Eja mất!!

Ái Hj5p9Ejy kéj5p9Ejo j5p9Ejghế đứng9H dbXp78fậy, qDSJWfvà cũnbXp78fg mqDSJWfột qDSJWfbàn bXp78ftay kéqDSJWfo bXp78fcô 9Hvề phíaj5p9Ej mình.

Cuối cùngbXp78f ch9Hồng yê9Hu mafibXp78fa bXp78fcũng xuấqDSJWft hiện!!

Minh VbXp78fỹ lạnh9H j5p9Ejlùng liqDSJWfếc nhbXp78fìn Hạoj5p9Ej 9HThần, saj5p9Eju đóbXp78f nbXp78fắm bXp78ftay Á9Hi HqDSJWfy kébXp78fo đi.

Cô cũngj5p9Ej j5p9Ejchẳng hề9H j5p9Ejphản bXp78fkháng, đểbXp78f qDSJWfmặc anj5p9Ejh lbXp78fôi mj5p9Ejình đi.

Và đbXp78fích đếnqDSJWf j5p9Ejlần nbXp78fày vẫ9Hn qDSJWflà qDSJWfphòng 9Hy tế!

Ông b9Hác sĩqDSJWf đqDSJWfã bXp78fđược Mi9Hnh Vỹ9H cj5p9Ejử bXp78fngười đưa9H 9Hđến tậnqDSJWf trườqDSJWfng, bXp78fvì tìnhqDSJWf bXp78ftrạng qDSJWfÁi j5p9EjHy hiện9H gi9Hờ đj5p9Ejang chuyểnj5p9Ej bqDSJWfiến j5p9Ejtheo 9Hhướng khôngj5p9Ej tốt.

Chỉ mộ9Ht lí9H 9Hdo đơnj5p9Ej gi9Hản, ÁiqDSJWf j5p9EjHy đãj5p9Ej đượcj5p9Ej j5p9Ejbác j5p9Ejsĩ cqDSJWfhẩn đoqDSJWfán bịqDSJWf mbXp78fắc chứng9H kháqDSJWfng thuốc!

Thuốc giảm9H đqDSJWfau lbXp78foại t9Hiêm dbXp78fường 9Hnhư khônj5p9Ejg thể9H pj5p9Ejhát hubXp78fy táqDSJWfc qDSJWfdụng vớiqDSJWf bXp78fcơ bXp78fthể của9H côqDSJWf, bằbXp78fng bXp78fchứng làj5p9Ej 9Hsau kh9Hi tiêm9H thuốcj5p9Ej bXp78fcơn đau9H đớn9H bXp78fvẫn kj5p9Ejéo dqDSJWfài, thậmj5p9Ej cqDSJWfhí còbXp78fn bXp78ftrở nbXp78fên đaqDSJWfu hơn.

Nhưng nếbXp78fu dqDSJWfùng thuốj5p9Ejc giảbXp78fm đaqDSJWfu lobXp78fại uốbXp78fng q9Huá nhiều,bXp78f bXp78fsẽ ảnhbXp78f hưởngqDSJWf đ9Hến vấnbXp78f đềbXp78f sứcj5p9Ej kqDSJWfhoẻ v9Hà dj5p9Ejễ dàj5p9Ejng khij5p9Ejến côj5p9Ej dễj5p9Ej dànqDSJWfg bị9H bXp78fcơn buồ9Hn bXp78fngủ đánhj5p9Ej gqDSJWfục troj5p9Ejng mọ9Hi tì9Hnh huống.

“Cô Vương,9H qDSJWfcô đừngbXp78f đếbXp78fn trườnj5p9Ejg nữa,qDSJWf hãbXp78fy ởbXp78f 9Hnhà tĩnqDSJWfh dưỡnqDSJWfg 9Hcho đến9H qDSJWfkhi vếtbXp78f tbXp78fhương lqDSJWfành j5p9Ejhẳn!” ÔngbXp78f báqDSJWfc sqDSJWfĩ khẽqDSJWf thởj5p9Ej dàij5p9Ej bXp78fkhi thbXp78fấy 9Hnét mặ9Ht củabXp78f bXp78fÁi qDSJWfHy, mqDSJWfột bêqDSJWfn vqDSJWfai áoqDSJWf đãqDSJWf thấm9H chúbXp78ft bXp78fsắc màuj5p9Ej cqDSJWfủa máu.

Ông tqDSJWfa qDSJWflấy 9Htrong j5p9Ejhộp dụqDSJWfng cụbXp78f rj5p9Eja mộtqDSJWf ốn9Hg tiqDSJWfêm đj5p9Ejậm s9Hắc, nhẹqDSJWf nhànbXp78fg m9Hở nắpqDSJWf 9Hvà tiêmqDSJWf ch9Ho cô.

“Cứ dùj5p9Ejng tj5p9Ejhuốc tiê9Hm lbXp78foại bXp78fmạnh nbXp78fhư tbXp78fhế nàyqDSJWf khô9Hng phảiqDSJWf lj5p9Ejà cqDSJWfách hqDSJWfay, cqDSJWfó khảj5p9Ej nqDSJWfăng qDSJWfnó s9Hẽ kbXp78féo dqDSJWfài th9Hời bXp78fgian ch9Hữa j5p9Ejtrị.” Ông9H bj5p9Ejác sĩbXp78f bấtqDSJWf 9Hgiác thở9H 9Hdài, mqDSJWfặc dbXp78fù bXp78fđã hbXp78fết lờibXp78f khuj5p9Ejyên 9Hngăn j5p9Ejnhưng 9Hcô qDSJWfvẫn 9Hngoan bXp78fcố mộj5p9Ejt mựcj5p9Ej đòi9H j5p9Ejđến trường.

Đây bXp78flà biệnj5p9Ej j5p9Ejpháp duj5p9Ejy nhấqDSJWft 9Hđể kj5p9Ejhống qDSJWfchế nỗij5p9Ej đauj5p9Ej 9Hđang ngựbXp78f trịqDSJWf trê9Hn 9Hvai j5p9EjÁi Hy.

Minh V9Hỹ vqDSJWfẫn đứngj5p9Ej yêqDSJWfn nbXp78fhìn mbXp78fũi tiêmqDSJWf nhẹ9H nhbXp78fàng rútbXp78f bXp78fra qDSJWfkhỏi ta9Hy 9Hcô, bấtj5p9Ej j5p9Ejgiác mộtqDSJWf câ9Hu hj5p9Ejỏi nbXp78fghi vấnbXp78f lbXp78fại j5p9Ejđược cấbXp78ft lên.

“Em vàqDSJWf qDSJWftên đój5p9Ej c9Hó qua9Hn hệbXp78f gì?”

“Bạn!” Ái9H H9Hy tj5p9Ejrả lờibXp78f lj5p9Ejịch sựj5p9Ej, cốbXp78f gắng9H làmqDSJWf ngbXp78fắn gọnqDSJWf câu9H nóqDSJWfi hếtqDSJWf sbXp78fức cóqDSJWf thể.

Dường nhbXp78fư 9Hanh khônj5p9Ejg mấ9Hy 9Hhài lòng9H về9H câuqDSJWf j5p9Ejtrả 9Hlời củ9Ha côj5p9Ej, hqDSJWfai hàbXp78fng lôngqDSJWf màyqDSJWf j5p9Ejcàng n9Hhíu c9Hhặt hơn.

“Mèo con!”qDSJWf HạobXp78f ThbXp78fần đứnqDSJWfg bXp78ftrước cửj5p9Eja ph9Hòng j5p9Ejy bXp78ftế, cấtbXp78f tibXp78fếng gọiqDSJWf j5p9Ejcái biệqDSJWft dan9Hh mbXp78fà mqDSJWfình bXp78fđã tựbXp78f ý9H đqDSJWfặt bXp78fcho Áj5p9Eji Hy.

Dĩ nhiênqDSJWf khônbXp78fg cầnj5p9Ej 9Hnhìn Áj5p9Eji Hj5p9Ejy cũnbXp78fg biết9H cj5p9Ejhủ nqDSJWfhân củaj5p9Ej g9Hiọng qDSJWfnói j5p9Ejấy bXp78flà ai!

Hạo Thj5p9Ejần từj5p9Ej từ9H tbXp78fiến vào,9H nhìnbXp78f côbXp78f bXp78flo lắng.

“Mèo cobXp78fn, e9Hm bXp78fbị thươngqDSJWf à?”

“Không c9Hần anbXp78fh 9Hquan qDSJWftâm!” j5p9EjÁi HbXp78fy lập9H t9Hức đứngqDSJWf thẳbXp78fng dậy,j5p9Ej bưqDSJWfớc rj5p9Eja 9Hkhỏi cửa.

“Này, ej5p9Ejm lạ9Hnh j5p9Ejlùng thế!j5p9Ej” HbXp78fạo Thầnj5p9Ej lậpqDSJWf tứcbXp78f đuj5p9Ejổi thj5p9Ejeo, khô9Hng quêqDSJWfn “tặng”j5p9Ej chbXp78fo 9HMinh Vỹ9H mộtj5p9Ej nụj5p9Ej cưqDSJWfời đbXp78fắc thắng.

Bàn ta9Hy đanbXp78fg bbXp78fuông tbXp78fhõng củabXp78f MinqDSJWfh VỹbXp78f dầnqDSJWf siếtqDSJWf c9Hhặt l9Hại, nhưj5p9Ejng nétqDSJWf mj5p9Ejặt vẫnqDSJWf lạnhqDSJWf lùqDSJWfng bXp78fvà j5p9Ejvô cảm.

Ái 9HHy bướcj5p9Ej vqDSJWfào lớp,j5p9Ej HạoqDSJWf Thầj5p9Ejn c9Hũng bước9H 9Htheo qDSJWfsau, 9Hlập tức9H cj5p9Ejác bqDSJWfạn nữqDSJWf trj5p9Ejong lqDSJWfớp nbXp78fhanh chój5p9Ejng vâyqDSJWf quaqDSJWfnh Thầ9Hn, qDSJWftrên taj5p9Ejy 9Hmỗi ngưj5p9Ejời cầmqDSJWf mộtj5p9Ej quyj5p9Ejển tqDSJWfạp chí.

“Thần, a9Hnh k9Hí 9Htên vàbXp78fo bXp78fđây bXp78fcho ebXp78fm nhé!j5p9Ej” MộtqDSJWf j5p9Ejcô b9Hạn j5p9Ejgái j5p9Ejchớp qDSJWfchớp mắqDSJWft, đưaj5p9Ej qDSJWfcuốn j5p9Ejtạp bXp78fchí vềqDSJWf p9Hhía Hạoj5p9Ej ThầbXp78fn qDSJWfvà kèmbXp78f tj5p9Ejheo mbXp78fột qDSJWfcây bút.

Dĩ nhiênj5p9Ej trênqDSJWf gươbXp78fng mbXp78fặt kiqDSJWfa lạij5p9Ej bXp78fnở mộqDSJWft nụqDSJWf cườij5p9Ej sát9H gái.

Đám c9Hon g9Hái ki9Ha gầnj5p9Ej bXp78fnhư j5p9Ejvây kínbXp78f Hạoj5p9Ej ThbXp78fần, khj5p9Ejông chừabXp78f bấtj5p9Ej kỳqDSJWf mộqDSJWft lbXp78fối th9Hoát nào.

Lúc n9Hày, dườngj5p9Ej nhqDSJWfư n9Hgoài ÁiqDSJWf Hy9H, bXp78fchỉ cònqDSJWf mqDSJWfỗi cj5p9Ejô bạnqDSJWf TbXp78fịnh N9Hhi n9Hgồi kbXp78fế bêbXp78fn lqDSJWfà khônj5p9Ejg thaj5p9Ejm gibXp78fa v9Hào đábXp78fm cqDSJWfon gáibXp78f mêbXp78f trabXp78fi kia.

“Tịnh Nhi9H, sqDSJWfao hắnbXp78f j5p9Ejta j5p9Ejlại đượcqDSJWf xbXp78fin chj5p9Ejữ ký?”qDSJWf Côj5p9Ej qDSJWfnhìn TịnbXp78fh NhbXp78fi đbXp78fang j5p9Ejcầm j5p9Ejtrên bXp78ftay mộ9Ht 9Hcuốn j5p9Ejsách khá9H dàqDSJWfy, bấ9Ht gij5p9Ejác lqDSJWfên qDSJWftiếng hỏi.

Tịnh NhbXp78fi bXp78fchuyển qDSJWfsự qDSJWftập trqDSJWfung tbXp78fừ quyển9H sác9Hh sanbXp78fg bXp78fÁi HbXp78fy, mỉmj5p9Ej cườiqDSJWf j5p9Ejthân thiệnqDSJWf đáp:

“Bạn khôbXp78fng biếtbXp78f j5p9Ejà? qDSJWfAnh ấybXp78f là9H bXp78fca sĩ9H thầbXp78fn tượngbXp78f qDSJWfrất đượj5p9Ejc mj5p9Ejến mộ,qDSJWf thbXp78fường thìbXp78f bXp78frất íqDSJWft khqDSJWfi anqDSJWfh qDSJWfấy đếqDSJWfn trường.”

Shock tậpj5p9Ej hai!

“Ca sbXp78fĩ ư?”j5p9Ej 9HÁi bXp78fHy lẩmbXp78f bẩm,bXp78f tj5p9Ejhật 9Hsự khôngqDSJWf thểqDSJWf tibXp78fn đượcqDSJWf 9Hmột tênqDSJWf q9Huái đảnbXp78f nj5p9Ejhư thếbXp78f qDSJWflại lj5p9Ejà mộtqDSJWf cj5p9Eja s9Hĩ qDSJWfnổi tiếng.

Haizz… 9HPhiền phứ9Hc thật!!

Chap 28

Mất kiqDSJWfểm soát

Trước cqDSJWfổng tj5p9Ejrường, vẫnqDSJWf nhưbXp78f qDSJWfmọi ngày9H, 9Hhai cbXp78fhiếc xj5p9Eje BMqDSJWfW đqDSJWfã đqDSJWfậu sẵnqDSJWf qDSJWfở cổng.

Minh bXp78fVỹ tựaqDSJWf bXp78fngười v9Hào qDSJWfmột chiqDSJWfếc xeqDSJWf, đ9Hôi bXp78fmắt a9Hnh sởqDSJWf hữj5p9Eju mộbXp78ft hướqDSJWfng nhìnbXp78f vj5p9Ejô đj5p9Ejịnh, nhj5p9Ejưng dường9H j5p9Ejnhư tbXp78frong áj5p9Ejnh nhìnbXp78f đój5p9Ej qDSJWfvẫn đủ9H đểqDSJWf nhậnqDSJWf qDSJWfra mộj5p9Ejt bóngj5p9Ej j5p9Ejdáng qqDSJWfuen tj5p9Ejhuộc đqDSJWfang mqDSJWfỗi bXp78flúc mộj5p9Ejt bXp78ftiến gần.

Động j5p9Ejtác tựaj5p9Ej ngườibXp78f vbXp78fào chiếcqDSJWf BMqDSJWfW k9Hia lậbXp78fp tứcbXp78f j5p9Ejđược thaqDSJWfy thếj5p9Ej bằng9H mộtqDSJWf tưbXp78f thếj5p9Ej đứng9H bXp78fthẳng dậbXp78fy, qDSJWfanh qDSJWfcho hbXp78fai j5p9Ejtay j5p9Ejvào túi,j5p9Ej bbXp78fắt đầj5p9Eju tiếnj5p9Ej vềqDSJWf phbXp78fía qDSJWfÁi Hy.

“Tôi phải9H 9Hđến tổbXp78f ch9Hức, ngườiqDSJWf qDSJWfcủa tôiqDSJWf sẽ9H đưqDSJWfa 9Hem vqDSJWfề.” Dường9H nhbXp78fư Mj5p9Ejinh VbXp78fỹ đa9Hng cbXp78fố gắngj5p9Ej j5p9Ejdịu giọng9H hếj5p9Ejt mứqDSJWfc cj5p9Ejó th9Hể, nhqDSJWfưng vẫbXp78fn khôngqDSJWf thbXp78fể nào9H làj5p9Ejm tj5p9Ejan bj5p9Ejiến đi9H 9Hcái j5p9Ejchất giọngbXp78f qDSJWfngạo mạnqDSJWf vqDSJWfốn có.

Như bXp78fđã biếtbXp78f tr9Hước 9Hanh vẫ9Hn sẽj5p9Ej qDSJWflặp lqDSJWfại câ9Hu bXp78fnói này,qDSJWf cbXp78fô chẳngbXp78f tỏ9H j5p9Ejbất cqDSJWfứ mộtj5p9Ej qDSJWfthái j5p9Ejđộ qDSJWfnào khácj5p9Ej ngoj5p9Ejài dử9Hng d9Hưng khôngbXp78f qubXp78fan tâm,j5p9Ej đ9Hôi môiqDSJWf mấpj5p9Ej máj5p9Ejy chbXp78fuẩn qDSJWfbị lênj5p9Ej tiếj5p9Ejng trảqDSJWf lời.

“Mèo qDSJWfcon sẽbXp78f 9Hđi vớj5p9Eji tôij5p9Ej!” GiọnqDSJWfg nj5p9Ejói cqDSJWfủa k9Hẻ t9Hhứ bbXp78fa cắj5p9Ejt qDSJWfngang bXp78fý đị9Hnh củaqDSJWf qDSJWfÁi qDSJWfHy, HbXp78fạo Th9Hần đanj5p9Ejg tj5p9Ejừ qDSJWftừ tiếqDSJWfn đến9H, vòqDSJWfng t9Hay kébXp78fo 9Hcô bXp78fvề phíj5p9Eja 9Hmình, ghj5p9Ejé sj5p9Eját tbXp78fai côqDSJWf thìj5p9Ej thầm9H. “Chỉj5p9Ej cj5p9Ejần 9Hem đbXp78fi thj5p9Ejeo t9Hôi, tôibXp78f sbXp78fẽ đápqDSJWf ứnbXp78fg mọ9Hi câj5p9Eju hỏbXp78fi củqDSJWfa ej5p9Ejm qDSJWfvề nbXp78fhững chuyệqDSJWfn rj5p9Ejắc rối9H đqDSJWfang xảyj5p9Ej ra.”

Dĩ nhiênj5p9Ej câbXp78fu nóqDSJWfi 9Hsau c9Hủa Hạo9H ThqDSJWfần j5p9Ejđủ sứqDSJWfc khiế9Hn ÁiqDSJWf qDSJWfHy ngạ9Hc n9Hhiên hj5p9Ejết mức,j5p9Ej tbXp78fròn mắtbXp78f qua9Hy saj5p9Ejng nhìbXp78fn chằmj5p9Ej j5p9Ejchặp kbXp78fẻ k9Hế bên.

Có nqDSJWfên đqDSJWfặt lòn9Hg tj5p9Ejin vàbXp78fo qDSJWfmột têqDSJWfn nhưqDSJWf 9HHạo Thần?

Thôi mặbXp78fc j5p9Ejkệ, 9Htin mqDSJWfột bXp78flần bXp78fcũng khôqDSJWfng sao!

“Em đi9H vớibXp78f hắn?”qDSJWf Minj5p9Ejh Vỹ9H nhbXp78fíu bXp78fmày j5p9Ejnhìn ÁbXp78fi HyqDSJWf, đanqDSJWfg chj5p9Ejờ mộtqDSJWf sựbXp78f khẳngqDSJWf đ9Hịnh j5p9Ejtừ ngườibXp78f cqDSJWfon gáiqDSJWf trqDSJWfước mặt.

Và ngabXp78fy saj5p9Eju câuqDSJWf hỏbXp78fi ấy,qDSJWf ÁiqDSJWf bXp78fHy gậtj5p9Ej đầu.

Gương mbXp78fặt MbXp78finh VỹqDSJWf thấpqDSJWf tj5p9Ejhoáng mộtj5p9Ej nj5p9Ejụ cườqDSJWfi nhạtbXp78f, đqDSJWfôi mắt9H 9Hmàu j5p9Ejhổ qDSJWfphách đan9Hg dầj5p9Ejn tố9Hi sầmqDSJWf lqDSJWfại. LầqDSJWfn đầuqDSJWf ti9Hên Á9Hi j5p9EjHy trbXp78fông thấqDSJWfy vbXp78fẻ mbXp78fặt đóqDSJWf từbXp78f aqDSJWfnh… vẻ9H bXp78fmặt qDSJWfcủa bXp78fmột kẻbXp78f j5p9Ejbị bỏbXp78f rơi!

Cũng c9Hhính vàbXp78fo khoj5p9Ejảnh k9Hhắc ấy,qDSJWf trbXp78fái tiqDSJWfm cj5p9Ejô chợtj5p9Ej thắt9H lại,9H n9Hơi khoj5p9Ejé mắtbXp78f cqDSJWfảm tbXp78fhấy 9Hcay cay.

Minh VbXp78fỹ bXp78fkhông nó9Hi thêmj5p9Ej bất9H c9Hứ điềuj5p9Ej bXp78fgì j5p9Ejnữa, chỉbXp78f lặngqDSJWf lẽbXp78f j5p9Ejquay ngườiqDSJWf bướcj5p9Ej 9Hđi. bónj5p9Ejg dáqDSJWfng qDSJWftừ pbXp78fhía bXp78fsau đan9Hg vô9H cùnj5p9Ejg côqDSJWf độc9H. Vốnj5p9Ej d9Hĩ j5p9Ejanh 9Hkhông hj5p9Ejề biếtj5p9Ej cqDSJWfách chqDSJWfiều chuộnbXp78fg 9Hvà nhbXp78fẫn nạiqDSJWf ngườbXp78fi khqDSJWfác, nhưng9H bXp78fcó bXp78flẽ lầqDSJWfn nàybXp78f j5p9Ejanh đã9H j5p9Ejthật qDSJWfsự b9Hỏ qDSJWfqua chbXp78fo bXp78fHạo ThầnbXp78f qDSJWfvì cô.

Hai j5p9Ejchiếc qDSJWfxe BMqDSJWfW laqDSJWfo vútbXp78f trê9Hn dònqDSJWfg đường9H nhj5p9Ejẵn b9Hóng, nhưngqDSJWf lbXp78fại ngượcqDSJWf hư9Hớng nhau.

Ánh bXp78fsáng qDSJWfmàu vànqDSJWfg rựcqDSJWf củabXp78f hoànbXp78fg hqDSJWfôn nhẹj5p9Ej nhàngbXp78f phủqDSJWf kíqDSJWfn kbXp78fhông gibXp78fan tbXp78frên bXp78fbãi biểj5p9Ejn, tbXp78fừng đợt9H j5p9Ejsóng cj5p9Ejứ vôj5p9Ej tìnhj5p9Ej vqDSJWfỗ qDSJWfvào j5p9Ejbờ, cuốnbXp78f trj5p9Ejôi j5p9Ejđi tấtbXp78f cả.

Ái HbXp78fy nqDSJWfgồi trênqDSJWf bqDSJWfờ, đqDSJWfưa đôbXp78fi mắqDSJWft vqDSJWfô cảj5p9Ejm nhìnbXp78f v9Hề phíaqDSJWf xqDSJWfa t9Hận châ9Hn trờbXp78fi. NếubXp78f qDSJWfnhững qDSJWfcơn sóngqDSJWf kiqDSJWfa cój5p9Ej thểqDSJWf cuốj5p9Ejn trqDSJWfôi đi9H tbXp78fất 9Hcả nhữngbXp78f đabXp78fu đớj5p9Ejn j5p9Ejcùng cựcj5p9Ej m9Hà cqDSJWfô đj5p9Ejã vàj5p9Ej đaqDSJWfng phảj5p9Eji gj5p9Ejánh chj5p9Ejịu thìbXp78f hj5p9Ejay biếbXp78ft mấy.

Hạo Thầj5p9Ejn j5p9Ejcũng nqDSJWfgồi xj5p9Ejuống bê9Hn cạnhj5p9Ej qDSJWfcô, đ9Hôi mắbXp78ft dj5p9Eján chặtbXp78f qDSJWfvào “mèoj5p9Ej j5p9Ejcon” kbXp78fhông rời.

“Tại sa9Ho e9Hm j5p9Ejlại mqDSJWfuốn bXp78fđến đj5p9Ejây?” BầuqDSJWf khj5p9Ejông k9Hhí dườngbXp78f nhưbXp78f đ9Hang quá9H 9Hgượng gqDSJWfạo, H9Hạo Thj5p9Ejần đànhqDSJWf pj5p9Ejhải lênqDSJWf tiếngj5p9Ej pbXp78fhá t9Han trạn9Hg thqDSJWfái căqDSJWfng thẳng9H hibXp78fện giờ.

Một khoảngbXp78f yê9Hn lặng…

“Ai là9H kẻqDSJWf 9Hhại chếtj5p9Ej gibXp78fa đìn9Hh tôi?”9H Gij5p9Ejọng nó9Hi qDSJWfÁi bXp78fHy đềuj5p9Ej đềj5p9Eju, đâyj5p9Ej vốnqDSJWf bXp78fdĩ lj5p9Ejà câuqDSJWf hỏibXp78f ng9Hhi hj5p9Ejoặc lớnj5p9Ej j5p9Ejnhất t9Hrong qDSJWfđầu qDSJWfcô, và9H câqDSJWfu hỏiqDSJWf nbXp78fày hoànbXp78f qDSJWftoàn khônj5p9Ejg hề9H ănqDSJWf nhậpj5p9Ej gqDSJWfì bXp78fvới câqDSJWfu hỏbXp78fi củabXp78f HạoqDSJWf Thần.

“Câu khábXp78fc, tôibXp78f khôngqDSJWf 9Htrả lờiqDSJWf cbXp78fâu hj5p9Ejỏi nj5p9Ejày củj5p9Eja j5p9Ejem được.”qDSJWf Hạoj5p9Ej ThầqDSJWfn nhúnj5p9Ej 9Hnhún va9Hi tqDSJWfỏ vqDSJWfẻ khônbXp78fg tbXp78fhể làmbXp78f j5p9Ejgì hơbXp78fn, tj5p9Ejrả lờibXp78f bXp78fvới chất9H giọngqDSJWf bbXp78fình thảbXp78fn nhqDSJWfất bXp78fcó thể.

“Không phảibXp78f qDSJWfanh qDSJWfđã 9Hbảo sẽqDSJWf tqDSJWfrả bXp78flời mọ9Hi bXp78fthắc mắ9Hc củj5p9Eja t9Hôi?” Cô9H qj5p9Ejuay bXp78fsang Hạo9H Th9Hần tqDSJWfức gqDSJWfiận gắj5p9Ejt lênbXp78f, đún9Hg 9Hlà saqDSJWfi lầj5p9Ejm j5p9Ejkhi tqDSJWfin j5p9Ejtưởng tqDSJWfên này.

“Tôi cqDSJWfhỉ j5p9Ejcó bXp78fthể qDSJWftrả qDSJWflời nhữngbXp78f cbXp78fâu h9Hỏi nqDSJWfằm tronj5p9Ejg mộtqDSJWf p9Hhạm vbXp78fi nhbXp78fất định.”bXp78f qDSJWfHạo qDSJWfThần khj5p9Ejoát khoátbXp78f taj5p9Ejy vớiqDSJWf ÁqDSJWfi Hy9H, tqDSJWfiếp tj5p9Ejục gj5p9Ejiữ nguybXp78fên j5p9Ejchất gibXp78fọng baqDSJWfn nãy.

“Phạm v9Hi?” CqDSJWfô nj5p9Ejhíu màj5p9Ejy, têj5p9Ejn qDSJWfnày toàbXp78fn nóbXp78fi nhữ9Hng 9Hlời khóqDSJWf hiểu.

“Tôi chỉbXp78f 9Hcó thểbXp78f cqDSJWfho ebXp78fm biqDSJWfết bXp78fmột phbXp78fần sựj5p9Ej việc,9H khbXp78fông thểj5p9Ej j5p9Ejnói cụj5p9Ej 9Hthể.” Hạo9H TbXp78fhần nhẫn9H nqDSJWfại gij5p9Ejải 9Hthích, ngướj5p9Ejc m9Hặt lêj5p9Ejn trờiqDSJWf quaqDSJWfn sátbXp78f mj5p9Ejàn đêmj5p9Ej dầ9Hn buôngj5p9Ej xuống.

Dù saj5p9Ejo đâybXp78f 9Hcũng bXp78flà j5p9Ejnhững đibXp78fều bXp78fnhỏ nhặ9Ht, cóbXp78f 9Hcho ÁiqDSJWf qDSJWfHy biqDSJWfết cũ9Hng cqDSJWfhẳng sao.

“Vậy cònj5p9Ej ThbXp78fy Th9Hy? A9Hnh cbXp78fó biết9H nj5p9Ejhững chu9Hyện liênj5p9Ej qj5p9Ejuan j5p9Ejtới TqDSJWfhy Thy9H?” Bấtj5p9Ej giá9Hc câbXp78fu hỏiqDSJWf tibXp78fếp 9Htheo lạbXp78fi dànqDSJWfh ri9Hêng c9Hho ThqDSJWfy j5p9EjThy, thậj5p9Ejt sj5p9Ejự c9Hô j5p9Ejrất tò9H qDSJWfmò vj5p9Ejề ngườ9Hi co9Hn gáiqDSJWf bqDSJWfí ẩnbXp78f này.

“Thy Tj5p9Ejhy lj5p9Ejà ebXp78fm qDSJWfcùng chqDSJWfa kj5p9Ejhác mqDSJWfẹ củj5p9Eja bXp78fHàn MbXp78finh Vỹ…”j5p9Ej ÁnbXp78fh mắtqDSJWf Hạoj5p9Ej ThầnbXp78f trởj5p9Ej nênqDSJWf qDSJWfvô bXp78fcùng kỳ9H j5p9Ejlạ, sâuqDSJWf thqDSJWfăm thbXp78fẳm, 9Hkhông t9Hhể định9H r9Hõ đqDSJWfược 9Hánh mắt9H bXp78fđó lqDSJWfà qDSJWfgì, bXp78fđột nj5p9Ejgột giọngj5p9Ej cj5p9Ejậu trầbXp78fm xuống,bXp78f “…j5p9Ej vbXp78fà 9Hlà qDSJWfem bXp78fcùng 9Hmẹ khqDSJWfác c9Hha củabXp78f tôi!”

Có v9Hẻ HạbXp78fo Thầnj5p9Ej rấtj5p9Ej kbXp78fhó khănqDSJWf qDSJWfkhi nóbXp78fi bXp78fra chuybXp78fện này,bXp78f j5p9EjÁi HqDSJWfy cũqDSJWfng cqDSJWfố bXp78fgắng dqDSJWfịu gij5p9Ejọng, tránj5p9Ejh lj5p9Ejàm kẻj5p9Ej trướ9Hc mặtj5p9Ej tổnbXp78f thương.

“Chuyện nàyqDSJWf bXp78fanh j5p9Ejcó thể9H kểqDSJWf j5p9Ejchi tiếtj5p9Ej chj5p9Ejo tôi?”j5p9Ej qDSJWfThật sqDSJWfự Áj5p9Eji j5p9EjHy j5p9Ejbắt đ9Hầu nhận9H đ9Hịnh rj5p9Eja bXp78fmức độ9H nghiêmj5p9Ej trọng9H cbXp78fủa sự9H việc9H j5p9Ejhai 9Hnăm vbXp78fề trước,qDSJWf cój5p9Ej lbXp78fẽ qDSJWfHạo ThầbXp78fn cũn9Hg bXp78flà mộtj5p9Ej trobXp78fng những9H n9Hgười khôngj5p9Ej thểj5p9Ej th9Hiếu tronbXp78fg sự9H vqDSJWfiệc lầnqDSJWf đó.

“Hàn 9HMinh VỹbXp78f vbXp78fà T9Hhy 9HThy 9Hđã chj5p9Ejấp nhậnbXp78f phạmbXp78f đếnqDSJWf tộij5p9Ej lbXp78fỗi không9H thj5p9Ejể qDSJWftha thứqDSJWf bXp78fvì khôngbXp78f j5p9Ejthể dứqDSJWft qDSJWfbỏ đbXp78fược tìj5p9Ejnh cqDSJWfảm cáj5p9Ej nhânbXp78f, v9Hà qDSJWfcũng chínbXp78fh vj5p9Ejì thếj5p9Ej m9Hà nhữnj5p9Ejg ngườ9Hi tj5p9Ejrong bXp78fcuộc đềuqDSJWf 9Hphải trbXp78fả mj5p9Ejột cái9H gij5p9Ejá quá9H đắt.”bXp78f Bấ9Ht giáqDSJWfc j5p9EjHạo ThbXp78fần nj5p9Ejở mộbXp78ft bXp78fnụ cbXp78fười qDSJWfcay đắngqDSJWf, cả9H ngườibXp78f ruqDSJWfn lênbXp78f dưqDSJWfờng n9Hhư đqDSJWfang cqDSJWfố gắbXp78fng bXp78fkìm nén.

“Có thểbXp78f c9Hho tbXp78fôi biqDSJWfết nhữngj5p9Ej người9H tronbXp78fg cuộcbXp78f?” ÁiqDSJWf j5p9EjHy tiế9Hp 9Htục qDSJWfgặng hbXp78fỏi, qDSJWfquên mbXp78fất bXp78fmình đaqDSJWfng 9Hvô ýj5p9Ej xébXp78f toạc9H qDSJWfnỗi đa9Hu chư9Ha qDSJWflành củaj5p9Ej n9Hgười khác.

“Hàn MiqDSJWfnh VỹbXp78f, bàbXp78f H9Hàn, T9Hừ bXp78fThy Thyj5p9Ej, tô9Hi và…”bXp78f LạibXp78f j5p9Ejmột lầnbXp78f 9Hnữa j5p9EjHạo qDSJWfThần bXp78flấp lửngbXp78f cbXp78fâu nbXp78fói, khibXp78fến Á9Hi qDSJWfHy lại9H bXp78ftiếp t9Hục gqDSJWfặng hỏi.

“Và?” Trái9H j5p9Ejtim Áij5p9Ej 9HHy bắj5p9Ejt đầuj5p9Ej đập9H loạn9H cảqDSJWf lêj5p9Ejn, bXp78fcái tj5p9Ejên cuqDSJWfối cù9Hng s9Hẽ j5p9Ejlà ai?

“… ĐiềnqDSJWf HuâbXp78fn.” HabXp78fi từj5p9Ej cuốij5p9Ej cqDSJWfùng j5p9Ejkhó nhbXp78fọc phá9Ht r9Ha từj5p9Ej miệngj5p9Ej HạbXp78fo 9HThần, cqDSJWfó j5p9Ejlẽ tênqDSJWf ĐiềnqDSJWf HuânqDSJWf nàbXp78fy đónj5p9Ejg bXp78fvai cqDSJWfhính t9Hrong vj5p9Ejở kịchj5p9Ej bXp78fbi tbXp78fhương j5p9Ejhai nqDSJWfăm vềqDSJWf trước.

“Đã hếqDSJWft phạmqDSJWf vbXp78fi cqDSJWfho pj5p9Ejhép chqDSJWfưa?” ÁibXp78f Hj5p9Ejy mj5p9Ejở j5p9Ejto j5p9Ejđôi mắtqDSJWf nâ9Hu củ9Ha m9Hình n9Hhìn t9Hhẳng 9Hvào HạobXp78f T9Hhần, mộtbXp78f bXp78fánh 9Hnhìn kibXp78fên định.

Và câubXp78f hỏi9H củaqDSJWf qDSJWfcô kbXp78fhiến HqDSJWfạo ThầnbXp78f bj5p9Ejật cười.

“Ừ, hếtqDSJWf rồi.”j5p9Ej qDSJWfHạo 9HThần cốj5p9Ej gắ9Hng nhịnj5p9Ej cười9H, quj5p9Ejay sanqDSJWfg Áj5p9Eji HbXp78fy khẳngj5p9Ej đbXp78fịnh. “ĐừngqDSJWf lqDSJWfo, sớmbXp78f muộ9Hn gìbXp78f thìbXp78f eqDSJWfm cũbXp78fng sj5p9Ejẽ bij5p9Ejết mà.”

Bất gqDSJWfiác Hạ9Ho Tj5p9Ejhần đưj5p9Eja bXp78ftay x9Hoa j5p9Ejxoa đj5p9Ejầu ÁibXp78f bXp78fHy, đ9Hây 9Hlà độbXp78fng tábXp78fc màj5p9Ej Thầnj5p9Ej thưj5p9Ejờng làmbXp78f vbXp78fới ThqDSJWfy qDSJWfThy qDSJWf– cqDSJWfô eqDSJWfm bXp78fgái đángqDSJWf yê9Hu củ9Ha mình.

“Em còj5p9Ejn thắbXp78fc mj5p9Ejắc gbXp78fì khôbXp78fng?” HbXp78fạo j5p9EjThần nângqDSJWf mặqDSJWft côj5p9Ej lên,qDSJWf nhưj5p9Ejng qDSJWfgương mặbXp78ft vẫ9Hn còj5p9Ejn lưuj5p9Ej lạij5p9Ej nqDSJWfụ cườibXp78f baj5p9Ejn nãy.

“Anh j5p9Ejcó bj5p9Ejiết a9Hnh TriqDSJWfết qDSJWfDạ?” ĐâybXp78f cj5p9Ejhắc 9Hchắn sẽbXp78f làj5p9Ej câbXp78fu hqDSJWfỏi nghbXp78fi vấbXp78fn cbXp78fuối cùngqDSJWf mj5p9Ejà cj5p9Ejô j5p9Ejcần đượcj5p9Ej gqDSJWfiải đáp.

“Ừ.” VàbXp78f Hạj5p9Ejo Thj5p9Ejần lạj5p9Eji tij5p9Ejếp tụcbXp78f trbXp78fả lời.

“Anh j5p9Ejấy mqDSJWfất rồi?qDSJWf” Lầnj5p9Ej nàj5p9Ejy, ngbXp78fười 9Hrun lênbXp78f bXp78fkhi bXp78fnhắc đếnbXp78f nỗiqDSJWf đaj5p9Eju lạqDSJWfi là9H 9HÁi Hy.

“Ừ, hắnqDSJWf qDSJWflà â9Hn nhâj5p9Ejn 9Hcủa eqDSJWfm đấy!”bXp78f Nụ9H cj5p9Ejười trêj5p9Ejn môbXp78fi Hj5p9Ejạo Thần9H dầbXp78fn biếnbXp78f mấtbXp78f, 9Hkhông bXp78fđợi Ái9H Hj5p9Ejy đặtbXp78f tqDSJWfhêm qDSJWfcâu hỏqDSJWfi, Hj5p9Ejạo Th9Hần lạibXp78f qDSJWftiếp tụbXp78fc nói.qDSJWf “HqDSJWfết phạmqDSJWf j5p9Ejvi j5p9Ejcho câu9H qDSJWfhỏi nbXp78fày rồi.”

Ân nhân?

Tại saqDSJWfo anj5p9Ejh traj5p9Eji Trj5p9Ejiết Dạ9H lạij5p9Ej lqDSJWfà âqDSJWfn nhân?

Nhưng có9H lẽbXp78f j5p9Ejcô chỉj5p9Ej bqDSJWfiết qDSJWfđược đếnqDSJWf 9Hmức đó9H bXp78fmà thôi…

Cô qDSJWfcúi gằmj5p9Ej m9Hặt bXp78fxuống, 9Hche 9Hgiấu đi9H đô9Hi mắtj5p9Ej j5p9Ejđã thấmj5p9Ej đẫmbXp78f nước9H mắtbXp78f, nhabXp78fnh bXp78ftay gạtj5p9Ej vộij5p9Ej những9H giọtj5p9Ej nước9H qDSJWfđáng ghébXp78ft đó.

“Em kbXp78fhông hỏiqDSJWf tôibXp78f lbXp78fà ngj5p9Ejười n9Hhư thếj5p9Ej n9Hào sao?”qDSJWf bXp78fĐôi mắ9Ht HạqDSJWfo j5p9EjThần cj5p9Ejhăm cj5p9Ejhú qubXp78fan sátbXp78f ÁibXp78f qDSJWfHy, mqDSJWfột cbXp78fâu hj5p9Ejỏi màbXp78f chínhbXp78f cậu9H qDSJWfđặt ra.

“Không, vìbXp78f tạm9H thờj5p9Eji 9Htôi 9Hsẽ x9Hem aqDSJWfnh lbXp78fà một9H ngườij5p9Ej tốt.”j5p9Ej qDSJWfÁi HqDSJWfy ngướcbXp78f mj5p9Ejặt lên,j5p9Ej đôbXp78fi j5p9Ejmắt vẫnj5p9Ej 9Hcòn bXp78fhoe đỏqDSJWf bXp78fnở một9H n9Hụ j5p9Ejcười qDSJWfdịu dà9Hng vớqDSJWfi H9Hạo ThqDSJWfần, sa9Hu đój5p9Ej đbXp78fứng dqDSJWfậy. “LàmqDSJWf bXp78fphiền anj5p9Ejh bXp78frồi, bXp78fcảm ơj5p9Ejn vìbXp78f tj5p9Ejất cả.”

Ái 9HHy chbXp78fậm rã9Hi bướcbXp78f đi,9H lướt9H qj5p9Ejua từqDSJWfng bqDSJWfóng ngườij5p9Ej trê9Hn bãbXp78fi biểj5p9Ejn vàj5p9Ej khuấtj5p9Ej hj5p9Ejẳn sa9Hu mànbXp78f đêm.

“Người tốt9H? MqDSJWfèo conj5p9Ej, cqDSJWfó bXp78flẽ eqDSJWfm đqDSJWfang hi9Hểu lầj5p9Ejm rồi.”

Trên đường9H qDSJWfđi, 9HÁi bXp78fHy j5p9Ejcầm m9Hột chiếc9H đồngj5p9Ej hbXp78fồ bXp78fcát nhỏj5p9Ej xbXp78fíu màbXp78fu hồngj5p9Ej phấqDSJWfn, j5p9Ejliên tqDSJWfục lbXp78fật ngbXp78fược qDSJWfnó lại.

Cô đangbXp78f c9Hố gắj5p9Ejng tự9H mìnj5p9Ejh lbXp78fàm m9Hình 9Hvơi bớj5p9Ejt nỗij5p9Ej đau.

Ái 9HHy m9Hệt mbXp78fỏi bưbXp78fớc vbXp78fề j5p9Ejnhà, qDSJWfchiếc qDSJWfbalo nặn9Hg qDSJWfnề chỉbXp78f j5p9Ejcó thểj5p9Ej j5p9Ejđeo m9Hột b9Hên vaibXp78f, nêj5p9Ejn 9Hcàng khiếnqDSJWf b9Hên vaqDSJWfi pbXp78fhải của9H cj5p9Ejô nbXp78fhức mỏiqDSJWf vìqDSJWf phả9Hi ma9Hng mộtj5p9Ej trọngbXp78f lựqDSJWfc quábXp78f nặng.

Về nbXp78fhà 9Hvới tr9Hạng tbXp78fhái khj5p9Ejông mấj5p9Ejy bXp78fvui vẻ,j5p9Ej bXp78fÁi HbXp78fy tiqDSJWfếp tụj5p9Ejc lqDSJWfê bước9H vềbXp78f phòj5p9Ejng, bXp78fchẳng màngqDSJWf đểj5p9Ej 9Htâm đqDSJWfến bXp78fsự 9Hquan tâmqDSJWf thqDSJWfái quá9H củabXp78f j5p9Ejmấy tên9H bXp78fcận vbXp78fệ vqDSJWfì đbXp78fã quá9H qu9Hen thuộ9Hc v9Hới cqDSJWfái cảnqDSJWfh nàj5p9Ejy rồi.

Đôi lúcbXp78f côbXp78f 9Hlại nghĩ9H sốn9Hg tr9Hong mộtj5p9Ej c9Hăn biệtj5p9Ej thựqDSJWf rộngqDSJWf lj5p9Ejớn bXp78fnhư thế9H qDSJWfnày thật9H phiềnbXp78f toj5p9Ejái, tươj5p9Ejng j5p9Ejtự bXp78fnhư 9Hlúc nàyqDSJWf phảibXp78f lbXp78fên tậnqDSJWf j5p9Ejlầu bj5p9Eja đểj5p9Ej về9H phòng.

Hai chbXp78fân cũqDSJWfng kh9Hông th9Hể tqDSJWfrụ đượcqDSJWf 9Hlâu h9Hơn nữj5p9Eja, n9Hhưng vừaj5p9Ej bbXp78fước đbXp78fến gần9H cửa9H phònqDSJWfg thqDSJWfì đập9H vj5p9Ejào mắtbXp78f Ái9H HbXp78fy làj5p9Ej hj5p9Ejai t9Hên cậnj5p9Ej vệj5p9Ej mặcj5p9Ej vesbXp78ft bXp78fđen v9Hà j5p9Ejcô h9Hầu bXp78fgái 9HAn 9HAn cũn9Hg đaqDSJWfng đj5p9Ejứng trưbXp78fớc cửaqDSJWf phò9Hng vớqDSJWfi trạngqDSJWf tháij5p9Ej qDSJWfcực j5p9Ejkỳ lqDSJWfo lắng.

Cô bXp78fcau mày,j5p9Ej bướ9Hc j5p9Ejchân vẫnbXp78f chj5p9Ejậm rã9Hi đếnqDSJWf pj5p9Ejhòng M9Hinh Vỹ.

Dừng châqDSJWfn, bXp78fÁi j5p9EjHy khôngqDSJWf qDSJWfhề mởqDSJWf miệngbXp78f gặqDSJWfng hỏbXp78fi tạqDSJWfi 9Hsao h9Họ lạij5p9Ej cj5p9Ejư xbXp78fử khác9H thường9H nqDSJWfhư qDSJWfthế, chỉj5p9Ej đưabXp78f t9Hay 9Hđịnh bXp78fmở cửa.

“Cô chủbXp78f, lúcbXp78f nàqDSJWfy thìbXp78f… c9Hô khôn9Hg nêbXp78fn vào.”qDSJWf MộtqDSJWf tênbXp78f cậnbXp78f vệbXp78f qDSJWfđưa tj5p9Ejay cbXp78fhắn ngan9Hg Á9Hi Hj5p9Ejy, lj5p9Ejúng tún9Hg trảqDSJWf lời,bXp78f n9Hhìn 9HÁi 9HHy á9Hi ngại.

“Sao lạbXp78fi khôbXp78fng nên?”j5p9Ej ÁiqDSJWf HbXp78fy j5p9Ejcảm thbXp78fấy bbXp78fắt đầu9H khbXp78fó chịqDSJWfu, tbXp78fại j5p9Ejsao vàqDSJWfo qDSJWfphòng bXp78fmà cũng9H 9Hkhông được9H vào?

“Ơ… bXp78fà… thiếj5p9Eju gij5p9Eja đang…j5p9Ej côqDSJWf đừngqDSJWf qDSJWfnên vàqDSJWfo 9Hphòng lúbXp78fc nbXp78fày.” bXp78fTên c9Hận vqDSJWfệ kqDSJWfia cbXp78fứ ấp9H úngbXp78f mãi,bXp78f cuốibXp78f bXp78fcùng lạij5p9Ej bXp78flà mộtqDSJWf lờqDSJWfi bXp78fyêu cầu.

“Tránh j5p9Ejra!” DqDSJWfường nhưbXp78f ÁiqDSJWf j5p9EjHy j5p9Ejđã cảm9H nhận9H đượqDSJWfc mbXp78fột đqDSJWfiều gìqDSJWf đóqDSJWf bấtqDSJWf thường,bXp78f và9H cój5p9Ej bXp78fvẻ chuyệ9Hn 9Hnày đangqDSJWf liê9Hn qDSJWfquan đếnbXp78f Min9Hh Vỹ.

Cô j5p9Ejgằn g9Hiọng, gạj5p9Ejt mạqDSJWfnh j5p9Ejtay j5p9Ejcủa tên9H cj5p9Ejận vj5p9Ejệ rbXp78fa rồi9H mởbXp78f nhaj5p9Ejnh j5p9Ejcánh cửaj5p9Ej gỗ.

Cánh 9Hcửa j5p9Ejmở ra9H, j5p9Ejvà bXp78fsau j5p9Ejđó cũnj5p9Ejg nhanj5p9Ejh cqDSJWfhóng j5p9Ejđóng lại.

Minh Vỹ9H 9Hđang ngồbXp78fi dướibXp78f sàn,bXp78f tựa9H v9Hào tj5p9Ejường, xuqDSJWfng q9Huanh làbXp78f vôbXp78f sốbXp78f những9H 9Hchai rj5p9Ejượu rỗngqDSJWf khôngqDSJWf, bXp78fmùi 9Hrượu nbXp78fồng nặcbXp78f l9Han toảj5p9Ej kj5p9Ejhắp phòng.

Nét mặtj5p9Ej Á9Hi Hj5p9Ejy dầ9Hn đbXp78fanh lại,qDSJWf MibXp78fnh VỹqDSJWf t9Hiếp j5p9Ejtục cầmj5p9Ej mộtqDSJWf chaqDSJWfi rbXp78fượu lêqDSJWfn uốnbXp78fg. Lậpj5p9Ej tbXp78fức 9Hcô nbXp78fém mạj5p9Ejnh balj5p9Ejo lênbXp78f giườj5p9Ejng, tibXp78fến đj5p9Ejến giằngj5p9Ej lấbXp78fy chbXp78fai j5p9Ejrượu bXp78ftrong ta9Hy anh.

“Anh làj5p9Ejm c9Hái trò9H gqDSJWfì th

ế?”

“Đừng qDSJWfquan tâ9Hm, 9Hđưa đây!”bXp78f Mij5p9Ejnh VỹqDSJWf vj5p9Ejới ta9Hy về9H phíaj5p9Ej ÁbXp78fi Hyj5p9Ej, dườngqDSJWf bXp78fnhư mbXp78fuốn qDSJWflấy bXp78flại qDSJWfchai rượj5p9Eju màj5p9Ej bXp78fcô vqDSJWfừa giànhj5p9Ej lấy.

“Không đbXp78fưa, anqDSJWfh uốngqDSJWf ba9Ho nhibXp78fêu bXp78fchai rbXp78fồi hqDSJWfả?” ÁiqDSJWf Hj5p9Ejy tứcqDSJWf gbXp78fiận qqDSJWfuát lbXp78fên, đặtj5p9Ej chj5p9Ejai rượubXp78f đbXp78fã đqDSJWfược kbXp78fhui bXp78fnắp qDSJWfra bXp78fsau lưnj5p9Ejg, nhìnqDSJWf mbXp78fột lượtqDSJWf 9Hcác chabXp78fi rượ9Hu xuqDSJWfng bXp78fquanh MinbXp78fh j5p9EjVỹ vàbXp78f bắtj5p9Ej đj5p9Ejầu đếm.

Một… habXp78fi… ba…9H bảybXp78f chai!

Bảy cj5p9Ejhai 9Hrượu rỗnqDSJWfg khôngqDSJWf đangqDSJWf nqDSJWfằm lăqDSJWfn lócbXp78f trênj5p9Ej sàn9H nhàbXp78f mộtj5p9Ej cácj5p9Ejh bừaj5p9Ej qDSJWfbãi, côqDSJWf bắ9Ht đầj5p9Eju nqDSJWfổi gij5p9Ejận thậtbXp78f sựqDSJWf qDSJWfkhi 9Hthấy a9Hnh đứngqDSJWf lqDSJWfên vj5p9Ejà cqDSJWfó bXp78fý địnhj5p9Ej qDSJWflấy từbXp78f tj5p9Ejrong tủ9H kbXp78fính mộbXp78ft bXp78fchai rj5p9Ejượu khác.

“Anh mu9Hốn j5p9Ejuống cbXp78fhứ g9Hì, được!j5p9Ej j5p9EjTôi uống9H 9Hvới aj5p9Ejnh!” ÁbXp78fi qDSJWfHy tứbXp78fc j5p9Ejgiận qj5p9Ejuát lên.

Đôi mắtqDSJWf mj5p9Ejàu hbXp78fổ pbXp78fhách cbXp78fủa Mi9Hnh VỹbXp78f dườngbXp78f nhj5p9Ejư đã9H cj5p9Ejhuyển sựqDSJWf chj5p9Ejú ý9H j5p9Ejsang cô.

Cô 9Hcầm chqDSJWfai j5p9Ejrượu j5p9Ejsau lưnqDSJWfg lên,j5p9Ej 9Hsau đóqDSJWf kbXp78fề lj5p9Ejên miệbXp78fng uj5p9Ejống 9Hlấy j5p9Ejmột hơqDSJWfi d9Hài. 9HThứ nj5p9Ejước uốngqDSJWf thbXp78fật đắngqDSJWf nhưnj5p9Ejg bXp78flại mbXp78fang bXp78fmột vịbXp78f 9Hnồng nồnj5p9Ejg quảbXp78f bXp78fthật khiếnqDSJWf cj5p9Ejon ngbXp78fười qDSJWfta quênbXp78f bẵngbXp78f hết9H nhữn9Hg bu9Hồn phiềbXp78fn, đaj5p9Eju bXp78fđớn bXp78ftrong lòng.

Gương mặt9H Á9Hi qDSJWfHy b9Hắt đ9Hầu đqDSJWfỏ qDSJWflên, j5p9Ejcô đưa9H đôibXp78f mắtqDSJWf thẫqDSJWfn thờj5p9Ej nh9Hìn chabXp78fi rượbXp78fu tr9Hong ta9Hy, 9Htiếp tụcqDSJWf nânj5p9Ejg lên9H v9Hà uốngqDSJWf hết9H 9Hsố bXp78fcòn lại.

Về p9Hhần Min9Hh Vỹ,bXp78f aj5p9Ejnh c9Hhỉ 9Hđứng yênj5p9Ej nhìbXp78fn cbXp78fô uốngbXp78f hếj5p9Ejt cảqDSJWf cqDSJWfhai rbXp78fượu loqDSJWfại mbXp78fạnh đj5p9Ejó. C9Hô đặtj5p9Ej 9Hchai qDSJWfrượu rỗn9Hg khqDSJWfông xuốnj5p9Ejg sàn,qDSJWf tiếqDSJWfp tj5p9Ejheo đứng9H dậyj5p9Ej đẩj5p9Ejy abXp78fnh rabXp78f, vươnj5p9Ej taqDSJWfy v9Hề pqDSJWfhía 9Htủ kbXp78fính l9Hấy mộtqDSJWf qDSJWfchai rượubXp78f giốnbXp78fg hqDSJWfệt lú9Hc nj5p9Ejãy xuống.

“Em l9Hàm gìj5p9Ej vqDSJWfậy?” ĐếnbXp78f m9Hức nàybXp78f thìqDSJWf j5p9EjMinh V9Hỹ cqDSJWfũng kj5p9Ejhông 9Hthể đứngqDSJWf j5p9Ejyên nqDSJWfhìn đư9Hợc nữj5p9Eja, đưabXp78f tbXp78fay g9Hiật lấj5p9Ejy cj5p9Ejhai rượbXp78fu tbXp78fừ cô.

Rõ ràbXp78fng gbXp78fương mặtqDSJWf ÁqDSJWfi H9Hy đã9H đ9Hỏ hếtbXp78f bXp78fmức bXp78fcó thể!

Chợt qDSJWfÁi 9HHy qu9Hay sanj5p9Ejg MqDSJWfinh Vỹ9H và…9H mỉm9H cười!

“Này Mj5p9Ejinh V9Hỹ, an9Hh cój5p9Ej biếtbXp78f cái9H cảj5p9Ejm gibXp78fác mất9H mộj5p9Ejt ngườiqDSJWf qqDSJWfuan trọngj5p9Ej 9Hlà 9Hnhư thqDSJWfế nào9H kh9Hông?” Áj5p9Eji bXp78fHy vẫn9H mqDSJWfỉm 9Hcười, bXp78fnhưng trobXp78fng nụbXp78f j5p9Ejcười đó9H j5p9Ejlà mộqDSJWft vếtj5p9Ej thươ9Hng không9H thểbXp78f 9Hxoá j5p9Ejđi bằngqDSJWf th9Hời gqDSJWfian vj5p9Ejà qDSJWfnước mắt.

Giọng nój5p9Eji cbXp78fô trở9H nêbXp78fn bXp78fnhẹ nhànbXp78fg hơbXp78fn, nhưqDSJWfng dưbXp78fờng qDSJWfnhư từngj5p9Ej chữj5p9Ej vàj5p9Ej từnqDSJWfg lbXp78fời nhưj5p9Ej thểqDSJWf đan9Hg tqDSJWfrách mqDSJWfóc anh.

“Hẳn j5p9Ejanh bXp78fcũng biếtbXp78f chứj5p9Ej nh9Hỉ, vj5p9Ejì qDSJWfThy T9Hhy đánj5p9Ejg y9Hêu củaj5p9Ej anbXp78fh cũbXp78fng đbXp78fã mất9H 9Hrồi j5p9Ejmà, 9Hha haj5p9Ej. qDSJWfNhưng tbXp78fôi… tj5p9Ejôi đánh9H qDSJWfmất cảqDSJWf gbXp78fia đình!”

Minh Vj5p9Ejỹ d9Hường nhbXp78fư vẫbXp78fn cbXp78fòn đủbXp78f tỉnh9H tbXp78fáo qDSJWfđể lắngqDSJWf nghqDSJWfe nhữn9Hg bXp78flời nj5p9Ejói bXp78fcủa côqDSJWf, nhưng9H tbXp78fất c9Hả n9Hhững gbXp78fì aj5p9Ejnh có9H thể9H qDSJWflàm j5p9Ejlúc nà9Hy là9H j5p9Ejim lặng.

“Đồng hồqDSJWf cátbXp78f xobXp78fa dj5p9Ejịu nbXp78fỗi đau?qDSJWf NựqDSJWfc c9Hười! Nế9Hu thậtj5p9Ej sự9H n9Hó cój5p9Ej thể9H j5p9Ejxoa j5p9Ejdịu bớt9H phầbXp78fn nà9Ho nỗi9H đ9Hau c9Hủa bXp78ftôi, tạibXp78f sbXp78fao lậtj5p9Ej ngưj5p9Ejợc nqDSJWfhững m9Hột tqDSJWfrăm qDSJWftám mư9Hơi l9Hần vẫ9Hn khônqDSJWfg hềj5p9Ej mj5p9Ejất qDSJWfđi mộ9Ht chútj5p9Ej cảbXp78fm g9Hiác đabXp78fu đớ9Hn nàbXp78fo? TbXp78fại bXp78fsao?” ÁqDSJWfi Hj5p9Ejy qDSJWfnhư tự9H n9Hói vớibXp78f cqDSJWfhính mìnj5p9Ejh, lầj5p9Ejn này9H qDSJWfcô bqDSJWfật cư9Hời bXp78fthành tiếng.

Đôi mắj5p9Ejt ướj5p9Ejt lệ9H, bXp78fcô đ9Hưa tbXp78fay gạtj5p9Ej g9Hiọt nước9H j5p9Ejmắt không9H đáng9H rj5p9Ejơi tbXp78frên bXp78fgò mqDSJWfá rồibXp78f lạj5p9Eji tiếpbXp78f tục9H tựj5p9Ej độcj5p9Ej thoại.

“Bây gi9Hờ j5p9Ejthì hếtj5p9Ej rqDSJWfồi, j5p9Ejcả qDSJWfba vbXp78fà qDSJWfmẹ, cqDSJWfả an9Hh TqDSJWfriết 9HDạ 9Hluôn yêubXp78f tqDSJWfhương tôibXp78f đ9Hều đi9H rồi,9H 9Hđi đbXp78fến mbXp78fột nqDSJWfơi bXp78fmà tôij5p9Ej khônj5p9Ejg th9Hể bXp78fnào chạm9H đ9Hến, tj5p9Ejrừ kbXp78fhi tôij5p9Ej đbXp78fi bXp78ftheo họ!qDSJWf Vj5p9Ejà nga9Hy cảj5p9Ej aqDSJWfnh j5p9Ejcũng chỉbXp78f bXp78fdùng t9Hôi nhbXp78fư một9H cj5p9Ejon bqDSJWfúp b9Hê bXp78fđể tbXp78fhay thế9H ch9Ho ThqDSJWfy Thy.”

Minh j5p9EjVỹ vẫnj5p9Ej qDSJWfim lặng,qDSJWf j5p9Ejđôi mbXp78fắt mà9Hu hj5p9Ejổ pbXp78fhách sábXp78fng lêqDSJWfn, dư9Hờng j5p9Ejnhư anj5p9Ejh bXp78fđã cj5p9Ejó thểj5p9Ej cảqDSJWfm nhậqDSJWfn đượcbXp78f nỗ9Hi đj5p9Ejau màbXp78f j5p9Ejcô đbXp78fang phải9H j5p9Ejgánh chịuqDSJWf đbXp78fau đếbXp78fn m9Hức nào.

Ái Hj5p9Ejy bướcj5p9Ej vbXp78fề phj5p9Ejía t9Hủ bXp78fquần áoj5p9Ej j5p9Ejmà MbXp78finh Vỹj5p9Ej dà9Hnh rqDSJWfiêng bXp78fcho bXp78fmình qDSJWfmở r9Ha, lấyqDSJWf rj5p9Eja mộtqDSJWf chqDSJWfiếc bXp78flọ thuỷj5p9Ej tij5p9Ejnh 9Htrong suốt,bXp78f tronqDSJWfg đếnj5p9Ej nỗibXp78f cój5p9Ej 9Hthể nhqDSJWfìn thấyj5p9Ej vôbXp78f s9Hố bXp78fnhững qDSJWfchiếc 9Hđồng hbXp78fồ qDSJWfcát nhj5p9Ejỏ bXp78fxinh mabXp78fng nhiềuqDSJWf mbXp78fàu sắqDSJWfc k9Hhác nhaj5p9Eju 9Hđang nằmqDSJWf tr9Hong lọ.

Tiếp theobXp78f, j5p9Ejcô lấbXp78fy từ9H qDSJWftrong lọqDSJWf rqDSJWfa mộtbXp78f cáiqDSJWf đqDSJWfồng hồbXp78f 9Hcát màqDSJWfu đỏ,bXp78f đưaj5p9Ej tbXp78fay rbXp78fa khônqDSJWfg tbXp78frung qDSJWfvà thả9H nó9H rbXp78fơi tựj5p9Ej do.

“Rơi này!”

Ái 9HHy dườ9Hng nbXp78fhư đanj5p9Ejg cựcj5p9Ej kỳbXp78f hứj5p9Ejng tj5p9Ejhú vớij5p9Ej viqDSJWfệc mìnbXp78fh đanbXp78fg làqDSJWfm, tr9Hên j5p9Ejmôi j5p9Ejvẫn bXp78fgiữ nguyênqDSJWf bXp78fnụ cườij5p9Ej caqDSJWfy đắng.

Chiếc đồngj5p9Ej hồj5p9Ej đbXp78fó r9Hơi xuống9H đấbXp78ft vỡ9H tanj5p9Ej, tạoj5p9Ej 9Hnên j5p9Ejvô sj5p9Ejố nhữnbXp78fg mảnhqDSJWf thuỷbXp78f tibXp78fnh cựcqDSJWf nhỏj5p9Ej nằmj5p9Ej trênbXp78f qDSJWfsàn bXp78fnhà, j5p9Ejvà nhữnj5p9Ejg 9Hhạt qDSJWfcát bXp78fli t9Hi qDSJWfcũng 9Hhoà lẫn9H và9Ho qDSJWfnhững mảnh9H thu9Hỷ tbXp78finh lbXp78fấp bXp78flánh ấy.

Rồi lạbXp78fi thêbXp78fm mộ9Ht cáibXp78f đồqDSJWfng hbXp78fồ nữa…bXp78f th9Hêm mj5p9Ejột cáqDSJWfi nữa…bXp78f j5p9Ejvà thbXp78fêm một9H cái…

Cứ 9Hlần lượbXp78ft, cj5p9Ejô lj5p9Ejặp qDSJWflại độngqDSJWf tácqDSJWf bXp78fđó khônbXp78fg bij5p9Ejết baj5p9Ejo nhiqDSJWfêu lần.

“Ái Hy.”

Minh Vỹ9H gọj5p9Eji tj5p9Ejên ÁibXp78f qDSJWfHy, đbXp78fôi mắbXp78ft anbXp78fh bXp78ftràn ngập9H vẻj5p9Ej xbXp78fót xa.

Nhìn thấ9Hy côqDSJWf nhưqDSJWf thếqDSJWf j5p9Ejnày, trábXp78fi bXp78ftim qDSJWfanh nhưqDSJWf qDSJWfdần j5p9Ejmất đij5p9Ej nhịp9H đập,bXp78f saqDSJWfu đqDSJWfó nqDSJWfgừng đậpj5p9Ej hẳn.

Ái HqDSJWfy khô9Hng hj5p9Ejề q9Huay lạibXp78f nbXp78fhìn qDSJWfanh, lầnj5p9Ej nbXp78fày j5p9Ejlà đưqDSJWfa cảqDSJWf chiếj5p9Ejc lọ9H thubXp78fỷ tinj5p9Ejh bXp78fra, bXp78frồi lạiqDSJWf tqDSJWfhả cảbXp78f lọ9H rớt9H xqDSJWfuống đất…qDSJWf thj5p9Ejứ âmj5p9Ej thqDSJWfanh bXp78fva ch9Hạm mqDSJWfạnh qDSJWfvang lên,j5p9Ej bXp78fhàng nghqDSJWfìn mảnhbXp78f 9Hthuỷ ti9Hnh lấ9Hp lj5p9Ejánh n9Hằm dj5p9Ejưới 9Hsàn, mộqDSJWft k9Hhung cảbXp78fnh đbXp78fẹp đếnj5p9Ej đau9H đớn!

“Vỡ hếqDSJWft rồqDSJWfi! qDSJWfKhông bXp78fcòn 9Hgì đểbXp78f xobXp78fa dịj5p9Eju nỗiqDSJWf đauj5p9Ej cả!”j5p9Ej qDSJWfÁi HqDSJWfy bXp78flại bậ9Ht cườij5p9Ej tj5p9Ejhành tiếqDSJWfng, đbXp78fưa mộtbXp78f tqDSJWfay ôqDSJWfm 9Hlấy mặtbXp78f, nqDSJWfhưng nhữngqDSJWf giọj5p9Ejt nướcqDSJWf m9Hắt 9Hkia vẫbXp78fn lọt9H quj5p9Eja j5p9Ejkhẽ ta9Hy vàqDSJWf tj5p9Ejạo rqDSJWfa qDSJWfnhững qDSJWfvệt dài9H hoàqDSJWfn mỹqDSJWf troqDSJWfng 9Hkhông bXp78ftrung. “Khô9Hng còqDSJWfn, bXp78fkhông cj5p9Ejòn gqDSJWfì cả!”

Minh V9Hỹ bướqDSJWfc bXp78fđến vàj5p9Ej cúibXp78f bXp78fxuống nângj5p9Ej ngườibXp78f c9Hô lêqDSJWfn, đặtj5p9Ej j5p9Ejcô nqDSJWfgồi lêbXp78fn giường.

Bàn cj5p9Ejhân Ái9H qDSJWfHy j5p9Ejbị những9H m9Hảnh thqDSJWfuỷ tqDSJWfinh kj5p9Ejia 9Hlàm bXp78fxây xư9Hớc rấtbXp78f nhiều.

“Minh 9HVỹ, bXp78ftôi vqDSJWfà ThbXp78fy 9HThy qDSJWfai j5p9Ejquan qDSJWftrọng hơn?”bXp78f Áij5p9Ej HqDSJWfy t9Hrong bbXp78fộ dạn9Hg nửj5p9Eja tỉqDSJWfnh qDSJWfnửa bXp78fmê, bấtj5p9Ej g9Hiác lạiqDSJWf j5p9Ejlên tiqDSJWfếng hỏi.

“Thy ThyqDSJWf.” MộtqDSJWf c9Hâu trả9H lờij5p9Ej dqDSJWfứt khoá9Ht vj5p9Ejang lbXp78fên, đủqDSJWf đqDSJWfể ÁbXp78fi bXp78fHy nhậnbXp78f thứqDSJWfc đượcj5p9Ej câbXp78fu tj5p9Ejrả lờj5p9Eji đój5p9Ej qDSJWfđang c9Hó 9Huy qDSJWflực lớ9Hn thếbXp78f qDSJWfnào đbXp78fối vớij5p9Ej qDSJWftrái tj5p9Ejim đaj5p9Ejng chết9H j5p9Ejdần mònj5p9Ej v9Hì đ9Hau đớn.

Đôi môiqDSJWf xin9Hh xắnqDSJWf kqDSJWfia mím9H chặtj5p9Ej lạibXp78f… đbXp78fúng bXp78fnhư cqDSJWfô nghĩ,qDSJWf j5p9Ejcô chj5p9Ejỉ j5p9Ejlà thaqDSJWfy thế!

“Thy ThbXp78fy ngo9Han ngoqDSJWfãn, j5p9Ejxinh đẹp9H bXp78fhơn bXp78fem rqDSJWfất nqDSJWfhiều.” 9HĐôi mô9Hi 9HMinh VỹbXp78f bậtj5p9Ej r9Ha nhbXp78fững lờj5p9Eji phj5p9Eját ngqDSJWfôn qDSJWfvô tìqDSJWfnh, bXp78fmặc kệqDSJWf nó9H có9H làbXp78fm tổn9H thưbXp78fơng ÁqDSJWfi Hj5p9Ejy j5p9Ejhay không,9H qDSJWfanh vẫn9H ngoa9Hn qDSJWfcố tqDSJWfiếp tụcj5p9Ej buôngbXp78f bXp78fnhững lờbXp78fi j5p9Ejnói từbXp78f tậnj5p9Ej bXp78fsâu tqDSJWfrái tj5p9Ejim m9Hình… v9Hì, aqDSJWfnh không9H thj5p9Ejể qDSJWfche gj5p9Ejiấu đượcqDSJWf nữaqDSJWf 9Hrồi. “ThbXp78fy TbXp78fhy làbXp78f j5p9Ejhạnh 9Hphúc, qDSJWfcòn ebXp78fm cj5p9Ejhỉ manj5p9Ejg đếnbXp78f cj5p9Ejho tôibXp78f s9Hự j5p9Ejđau đớn.”

“Thy j5p9EjThy 9Htừng làbXp78f tấbXp78ft cbXp78fả vớbXp78fi tôi…”

Từng c9Hâu nói9H 9Hdo qDSJWfchính mj5p9Ejiệng bXp78fMinh 9HVỹ bbXp78fật rj5p9Eja nh9Hư xbXp78fé toạcj5p9Ej vqDSJWfết thươbXp78fng lòngj5p9Ej cj5p9Ejhưa lành9H qDSJWfhẳn củaj5p9Ej Áij5p9Ej 9HHy, côqDSJWf biết9H mà…bXp78f bXp78fcô chẳqDSJWfng qDSJWflà gbXp78fì cả!

Hai bàj5p9Ejn bXp78ftay rqDSJWfun lêqDSJWfn kh9Hông ngường,qDSJWf trướcbXp78f mắ9Ht cqDSJWfô cqDSJWfũng j5p9Ejnhoà điqDSJWf vìqDSJWf nước9H mắt,qDSJWf cqDSJWfô đưbXp78fa 9Htay 9Hghì cqDSJWfhặt tj5p9Ejay vàqDSJWf kícbXp78fh độj5p9Ejng hétbXp78f lên.

“Không cầ9Hn anqDSJWfh qDSJWfnói nữaj5p9Ej, tqDSJWfôi khbXp78fông muốn9H n9Hghe, lạiqDSJWf cànj5p9Ejg khônqDSJWfg mbXp78fuốn an9Hh 9Hđem 9Htôi sbXp78fo sánhqDSJWf vớij5p9Ej ngườiqDSJWf j5p9Ejcon gáibXp78f khác9H! Tô9Hi biếtqDSJWf tbXp78fôi khônj5p9Ejg là9H gìbXp78f cả,j5p9Ej nê9Hn j5p9Ejanh c9Hũng khj5p9Ejông j5p9Ejcần hạj5p9Ej nbXp78fhục tôij5p9Ej đếqDSJWfn j5p9Ejmức này.”qDSJWf NướcqDSJWf mắbXp78ft chj5p9Ejạy qDSJWfdài, rbXp78fạch đj5p9Ejường nướcqDSJWf j5p9Ejpha lj5p9Ejê tqDSJWfheo gbXp78fò máj5p9Ej màj5p9Ej r9Hơi vj5p9Ejào j5p9Ejkhông trung.

Minh VỹbXp78f nhìj5p9Ejn côbXp78f, kh9Hông nqDSJWfói 9Hgì cả,qDSJWf bXp78fđưa tbXp78fay siết9H c9Hhặt j5p9Ejtay côbXp78f kéoqDSJWf ra9H, aqDSJWfnh đaj5p9Ejng éqDSJWfp buộc9H j5p9Ejcô phqDSJWfải tiếpqDSJWf tụcj5p9Ej qDSJWflắng ng9Hhe a9Hnh nói.

“Tôi khônqDSJWfg bXp78fcần 9Hngười co9Hn gáiqDSJWf kqDSJWfhác t9Hhay thếj5p9Ej vị9H qDSJWftrí j5p9Ejcô ấyj5p9Ej tbXp78frong lò9Hng tôi9H. VớiqDSJWf tô9Hi, ThqDSJWfy Th9Hy cbXp78fhỉ bXp78fcó một…bXp78f khqDSJWfông thểj5p9Ej t9Hhay thế!”

Ái bXp78fHy tiếpj5p9Ej tụcj5p9Ej giằngqDSJWf qDSJWftay, m9Hím môbXp78fi đểbXp78f tqDSJWfừng câqDSJWfu 9Hnói nhẫn9H tqDSJWfâm lọj5p9Ejt và9Ho thínhj5p9Ej gi9Hác qDSJWfvà j5p9Ejđược lưj5p9Eju trj5p9Ejữ j5p9Ejtrong tâm9H trí.

Cô khôn9Hg mqDSJWfuốn ngqDSJWfhe… qDSJWfthực sqDSJWfự khônbXp78fg muốqDSJWfn nghe!

“Em rấbXp78ft phi9Hền phứbXp78fc, bXp78frất bướng9H bỉnhj5p9Ej, khôngbXp78f bibXp78fết ngj5p9Ejhe lời!”

“Đối với9H ej5p9Ejm, qDSJWftôi chẳqDSJWfng làj5p9Ej qDSJWfgì cả…bXp78f ej5p9Ejm sẵqDSJWfn sànbXp78fg đibXp78f tbXp78fheo hắnqDSJWf j5p9Ejmà bỏ9H bXp78fmặc tôi.”

“Nhưng nếubXp78f được9H lựaj5p9Ej ch9Họn gbXp78fiữa 9Hem j5p9Ejvà bXp78fThy Th9Hy, tqDSJWfôi s9Hẽ j5p9Ejchọn qDSJWfem. j5p9EjThy j5p9EjThy rất9H quqDSJWfan trọng…bXp78f nhqDSJWfưng TbXp78fhy ThbXp78fy thuộj5p9Ejc vềbXp78f quáqDSJWf khứj5p9Ej. Còn9H hiện9H tại,j5p9Ej 9Hem bXp78flà 9Hngười qbXp78fuan tqDSJWfrọng nhbXp78fất đối9H vớbXp78fi tôij5p9Ej!” Minj5p9Ejh VỹbXp78f nớqDSJWfi lỏngqDSJWf 9Htay, j5p9Ejsau đóqDSJWf buông9H hẳn9H taqDSJWfy cj5p9Ejô ra.

Cúi đầuj5p9Ej xebXp78fm xétqDSJWf nj5p9Ejhững vếj5p9Ejt thqDSJWfương trê9Hn bàbXp78fn 9Hchân cj5p9Ejủa ngườij5p9Ej đối9H dqDSJWfiện, anj5p9Ejh đẩyqDSJWf nbXp78fhẹ Áj5p9Eji j5p9EjHy đqDSJWfể 9Hcô nằbXp78fm j5p9Ejxuống giường.

“Minh Vỹ!bXp78f” ĐôiqDSJWf mắj5p9Ejt côqDSJWf dj5p9Ejần bXp78fnhắm lại9H, đưqDSJWfa 9Htay chạmqDSJWf nhẹj5p9Ej vàj5p9Ejo gư9Hơng mặtbXp78f củj5p9Eja anh.

Đây là9H lầnbXp78f đầj5p9Eju tiênj5p9Ej cj5p9Ejô chbXp78fạm vàj5p9Ejo aqDSJWfnh mộqDSJWft qDSJWfcách thân9H mậbXp78ft bXp78fnhư thế.

Ái j5p9EjHy tij5p9Ejếp qDSJWftục mỉm9H qDSJWfcười, 9Hbàn tbXp78fay b9Huông 9Hthõng xuốngqDSJWf qDSJWfnhanh chóngqDSJWf chì9Hm j5p9Ejvà giqDSJWfấc ngủ.

Còn về9H phầqDSJWfn MinbXp78fh Vỹ,9H đôi9H mbXp78fắt màu9H 9Hhổ pháchj5p9Ej cũng9H sáj5p9Ejng rqDSJWfực lj5p9Ejên, kbXp78fhẽ nbXp78fâng bànj5p9Ej tbXp78fay nhj5p9Ejỏ qDSJWfbé ki9Ha qDSJWflên vj5p9Ejà bXp78fđặt j5p9Ejmột nụ9H hônqDSJWf thậtj5p9Ej dịuqDSJWf dàng.

“Tôi… yj5p9Ejêu em!”