Bắt được rồi vợ ngốc - Chap 27 - 28

Chap 27

Kẻ 8GYbthứ ba

Mỗi n7AbXgày đều8GYb lặn8GYbg 8GYblẽ trô7AbXi 7AbXqua zpsgtheo n9ficái n9fiđịnh 8GYblí vốn9fin đã8GYb đượ8GYbc tuâzpsgn the8GYbo BYuwnhư một8GYb vòngzpsg l7AbXuân BYuwhồi củan9fi thời8GYb giaBYuwn, 7AbXvà cuộzpsgc sốBYuwng vẫnBYuw luôzpsgn vền9fi đúnn9fig 8GYbcái vị7AbX tn9firí v8GYbốn czpsgó củaBYuw nó.

Đã b8GYba ngày,n9fi nỗiBYuw đzpsgau m8GYbất mzpsgát tronBYuwg lònn9fig Ázpsgi 8GYbHy đã8GYb vơBYuwi 7AbXđi phầnn9fi n8GYbào, nhưBYuwng vẫn9fin còzpsgn vươ7AbXng vấn7AbX nơBYuwi vzpsgết 7AbXthương chưa8GYb 7AbXlành hẳBYuwn mộtBYuw 7AbXnỗi thất7AbX vọzpsgng tộtBYuw cBYuwùng dà7AbXnh rBYuwiêng c7AbXho zpsgMinh Vỹ.

Tại sazpsgo chuyBYuwện n9finhư thếzpsg nBYuwày BYuwmà n9fianh lạiBYuw khzpsgông hBYuwề nn9fiói 7AbXvới Ázpsgi HBYuwy 7AbXdù czpsghỉ 7AbXmột czpsgâu, h7AbXay đề7AbX 8GYbcập đếnzpsg 7AbXdù cn9fihỉ 8GYbmột lần?

Phải chăngn9fi… c8GYbhính n9fianh BYuwlà kẻzpsg 7AbXđã nhẫzpsgn tâ8GYbm xuốBYuwng taBYuwy với8GYb gi7AbXa đình7AbX cô?

Không thểzpsg nà7AbXo! MinBYuwh VBYuwỹ khôn8GYbg thể8GYb làmBYuw 7AbXchuyện nhưn9fi t8GYbhế đư7AbXợc, đặcBYuw biệt8GYb là8GYb chu8GYbyện nàzpsgy BYuwlại 7AbXcó n9fiảnh 8GYbhưởng 8GYbđến cô!!

 Mệt mỏ7AbXi gụcn9fi đầu7AbX BYuwxuống bàn9fin, nhữngBYuw ng8GYbày quzpsga thzpsgật 7AbXsự ÁBYuwi Hn9fiy BYuwđã BYuwsuy nghĩBYuw rấtzpsg nhiều,n9fi nhưng7AbX s7AbXuy ch7AbXo c7AbXùng 7AbXcũng khôn7AbXg BYuwthể BYuwtha 8GYbthứ BYuwcho zpsgMinh zpsgVỹ m7AbXột cBYuwách zpsgdễ dànBYuwg BYuwnhư thế.

Mất BYuwmát lầnzpsg 7AbXnày t8GYbhật sựzpsg quá7AbX lớ7AbXn, chỉ8GYb tron7AbXg BYuwmột kzpsghoảng thờin9fi gizpsgan ngắnBYuw BYuwmà zpsgcô BYuwđã đánhzpsg 7AbXmất BYuwtrọn v7AbXẹn 8GYbhai chữ8GYb “g8GYbia đình”.

Ding donzpsgg… din8GYbg dong…

Giây phú8GYbt zpsgÁi HBYuwy luzpsgôn c8GYbhờ đợin9fi đãzpsg đến,BYuw 7AbXnhưng zpsgtại saBYuwo n9finhững ngàyn9fi n9figần đây7AbX 8GYbnó hoàn9fin toàn8GYb khôzpsgng 7AbXhề n9ficó sBYuwức ảnhBYuw h7AbXưởng đếnzpsg cô.

Lúc nn9fiày, thzpsgứ zpsgcô thậtzpsg sự8GYb 7AbXcần 7AbXlà sBYuwự yên7AbX tĩn8GYbh, chỉ8GYb c7AbXần nhzpsgư 7AbXthế đ7AbXể qn9fiuên đ8GYbi tấtn9fi cả.

“Này 8GYbnày, mè8GYbo con7AbX!” Mộ8GYbt giọng7AbX na8GYbm dễn9fi nzpsgghe 7AbXcất l7AbXên, zpsgthật gầnzpsg BYuwvà cũng7AbX thật7AbX q8GYbuen thuộBYuwc nhBYuwưng BYuwlại nha7AbXnh chóng8GYb chn9fiìm BYuwvào quênBYuw lãng.

Thật kỳzpsg lạ,BYuw tạ8GYbi 7AbXsao ngoàBYuwi giọngn9fi BYuwnam 8GYbđó 8GYbra lạiBYuw khônn9fig n9ficó 8GYbthêm BYuwbất kỳBYuw t8GYbhứ zpsgâm tha7AbXnh 7AbXnào khác?

Nhưng cô7AbX n9fivẫn gBYuwục xuốn9fing bàn,8GYb cn9fihẳng màng7AbX 7AbXđể tBYuwâm đếnn9fi nhn9fiững việ8GYbc 8GYbđang xảy7AbX rBYuwa xunzpsgg quanh.

“Mèo con!”7AbX Giọnzpsgg BYuwnam ki7AbXa lạiBYuw mộ8GYbt lầnn9fi nữazpsg cấtzpsg ca7AbXo giọng,n9fi một7AbX n9fibàn ta7AbXy đưan9fi n9filên l8GYbay la8GYby người8GYb cô.

Dường nh7AbXư têzpsgn kn9fiia đanzpsgg gọin9fi c7AbXô tn9fihì phải?!

Cô tBYuwừ tn9fiừ ngướBYuwc mzpsgặt lênn9fi, đậpBYuw 8GYbvào mắtBYuw l8GYbà BYuwgương mặtn9fi kh8GYbó ưa8GYb zpsgcủa tn9fiên Dương8GYb HạBYuwo Thần.

“Em kBYuwhông 8GYbnghe h7AbXay zpsggiả zpsgvờ không7AbX ngzpsghe th

ế?

” Hạn9fio Thzpsgần BYuwđưa 7AbXtay vềBYuw pBYuwhía mặ7AbXt ÁiBYuw zpsgHy, nzpsghưng bànn9fi 7AbXtay ấyBYuw l7AbXập 7AbXtức n9fibị g8GYbạt rn9fia một7AbX czpsgách n9fichán ghét.

“Tôi ln9fià mzpsgèo cn9fion từ7AbX ban9fio giờ7AbX?” Czpsgô 8GYbkhó BYuwchịu trảzpsg lời7AbX, đúngn9fi l8GYbà cá8GYbi n9fibiệt n9fidanh n9fingớ ngẩn,8GYb n9fikhi khô7AbXng 7AbXlại vín9fi n8GYbgười vzpsgới mèo!

“Từ kh7AbXi tôn9fii nhìn8GYb thấyBYuw emn9fi!” Mộtn9fi 7AbXnụ zpsgcười thBYuwân thiệnn9fi tựn9fia n8GYbhư á7AbXnh 8GYbmặt trờzpsgi n9fibuổi 8GYbsớm lạiBYuw n7AbXở 7AbXnên đBYuwôi mn9fiôi kian9fi, nhưzpsgng Án9fii HBYuwy BYuwlại cảmn9fi thấy7AbX t8GYbrong zpsgnụ zpsgcười 7AbXđó đn9fiang chứan9fi đựnBYuwg sá7AbXt khí.

“Thế thn9fiì tBYuwôi gọi7AbX an8GYbh 7AbXlà đồ8GYb ng8GYbớ ngẩ8GYbn nh8GYbé!” n9fiCô BYuwđập bn9fiàn đứngzpsg BYuwdậy v8GYbà 7AbXquay nn9figười BYuwbỏ đi.

Nhưng bằ7AbXng phảnn9fi xạzpsg BYuwnhanh 8GYbnhất, Hạon9fi Thầ7AbXn lập8GYb tứczpsg 8GYbnâng ngườzpsgi Ái7AbX H7AbXy lênBYuw 7AbXvà 8GYbvác đi8GYb n9finhư zpsgmột mózpsgn n9fihàng hoá.

Đến tận8GYb l8GYbúc nzpsgày, n9ficô vẫn8GYb chư8GYba kịp8GYb địnn9fih thần8GYb l8GYbấy mBYuwột gizpsgây và8GYb hoàzpsgn toàn8GYb bị8GYb cBYuwậu đn9fiưa đn9fii, zpsgchỉ 7AbXkịp trôn8GYbg thzpsgấy zpsgcả chụcn9fi zpsgánh mắtn9fi từn9fi tzpsgrong lớpBYuw man8GYbg mộtzpsg ánhBYuw nhìnBYuw nảy7AbX l8GYbửa chiếuBYuw thzpsgẳng vn9fiào mình.

Thì zpsgra n9fitừ nã7AbXy đếnzpsg gBYuwiờ, khôBYuwng cn9fihỉ cóBYuw riêngn9fi c8GYbả h7AbXai tồ7AbXn tạizpsg BYuwtrong lớn9fip, như7AbXng tại8GYb n9fisao czpsgô lại7AbX khzpsgông hề7AbX nhận8GYb 8GYbbiết đưzpsgợc nh7AbXững gư7AbXơng mặtBYuw ấy.

“Này, BYuwtên 8GYbngớ ngẩ7AbXn kizpsga, th7AbXả tôiBYuw xun9fiống!” 8GYbÁi HBYuwy tứ8GYbc giậnn9fi đậBYuwp đập7AbX tazpsgy vào7AbX lBYuwưng củan9fi Hạon9fi Thn9fiần, những7AbX á8GYbnh mắt8GYb 7AbXkhác n7AbXhau 7AbXlại liê8GYbn tụBYuwc chiếuzpsg thẳng8GYb và7AbXo côBYuw khn9fii mỗ8GYbi 7AbXbước 7AbXchân củan9fi Hạ8GYbo T8GYbhần bướcn9fi q8GYbua từzpsgng d7AbXãy hzpsgành lang.

Nhưng czpsgậu 7AbXhoàn 8GYbtoàn phớtBYuw ln9fiờ côzpsg, c7AbXứ t7AbXiếp t8GYbục bướn9fic đi.

“Này! TBYuwên 7AbXkhốn! Tôin9fi zpsgbảo thn9fiả t8GYbôi xuống!”n9fi Á7AbXi n9fiHy ngừngn9fi 8GYbkhông đậpzpsg t7AbXay 7AbXvào lưn8GYbg Hạ7AbXo Thầnn9fi nữa,8GYb 7AbXphải n9fidùng bn9fiiện pBYuwháp mạnh7AbX thôi!

Cô hítBYuw mộ7AbXt hơn9fii thậzpsgt sâu…BYuw nBYuwhắm mắt7AbX lại…

Những bướczpsg châ8GYbn củan9fi Hạ7AbXo Thn9fiần vẫ8GYbn 8GYbđều đều,BYuw chậm7AbX zpsgrãi d8GYbi chuyểnzpsg 8GYbtrên dzpsgãy hànzpsgh lang.

Này n9fithì “mè7AbXo con”!

Ái zpsgHy lạ8GYbi sBYuwử d7AbXụng “tuyệtzpsg chi8GYbêu nzpsggàn nămn9fi”, phậzpsgp mn9fiột cázpsgi 7AbXvào v7AbXai 8GYbHạo Thần.

Cả ng8GYbười Hạon9fi zpsgThần n9firun lzpsgên, bBYuwước ch7AbXân khựn7AbXg lại…

Và BYuwtất c8GYbả s8GYbinh v7AbXiên zpsgtrên dãy8GYb BYuwhành ln9fiang cũnBYuwg dừng8GYb bước!!

“Em kh7AbXông p8GYbhải mzpsgèo con!”7AbX Hzpsgạo Thầnzpsg buôBYuwng 7AbXmột câuzpsg nói8GYb khẳn8GYbg địn7AbXh, gương7AbX mn9fiặt cậuBYuw dzpsgần n9fitối zpsgsầm lại.

“Gì cơ?”8GYb BYuwÁi 7AbXHy n8GYbgơ ngácn9fi hỏi,8GYb tựn9fi dưn9fing l7AbXại phBYuwủ định8GYb chín8GYbh biệt7AbX danBYuwh củBYuwa mìzpsgnh đặt8GYb 7AbXra l7AbXà thn9fiế nào?

“Em lzpsgà zpsgmèo hoang!”8GYb Lạizpsg thêzpsgm mộzpsgt BYuwcâu khẳng7AbX 7AbXđịnh n9ficực n9fikỳ “tầm8GYb BYuwcỡ”, cn9fió zpsgkhả zpsgnăng đánzpsgh gụczpsg n9fiý ch8GYbí phảnBYuw 7AbXkháng BYuwcủa cô.BYuw 7AbX“Chỉ cBYuwó mzpsgèo hoan9fing mớn9fii n9ficắn ngườiBYuw nhưBYuw thế!”

Ái 8GYbHy trn9fiòn mBYuwắt, 7AbXvẫn zpsgkhông thểzpsg 8GYbtin đưzpsgợc mìn7AbXh v7AbXừa nBYuwghe th7AbXấy gì.

Cảm gin9fiác vềBYuw Hạn9fio Th7AbXần 7AbXlúc nzpsgày 8GYbcủa zpsgcô chỉBYuw cBYuwó thể8GYb mn9fiiêu tả8GYb bằBYuwng ha7AbXi zpsgchữ… nn9figớ ngẩn!

“Này, kh7AbXông 7AbXmuốn tôizpsg cắnzpsg a7AbXnh nữa7AbX 8GYbthì n9fibỏ tô7AbXi xuBYuwống!” ÁBYuwi H7AbXy n9ficố gắngBYuw giữBYuw bìnzpsgh tĩnh,8GYb 8GYbgằn giọng7AbX đen9fi doạ.

Ngay sa8GYbu đ8GYbó, Ázpsgi BYuwHy đưn9fiợc 8GYbHạo Th7AbXần đặtn9fi xuốn9fing đất.

Không lẽzpsg hắnzpsg n9fita sợn9fi 7AbXbị cắn?

Nhưng lBYuwập tBYuwức, cô8GYb lạiBYuw được7AbX Hzpsgạo Thn9fiần 7AbXnhấc bổ7AbXng lê7AbXn, vzpsgà 7AbXbế đn9fii nhn9fiư 8GYbmột nn9fiàng công8GYb chúa.

Shock to8GYbàn tập!

Trong tzpsgình trạngzpsg hzpsgiện giờ8GYb, cô8GYb cóBYuw muốzpsgn phản7AbX kh7AbXáng cũngBYuw khzpsgông được.

Bóng dán9fing 7AbXcả BYuwhai khuấn9fit sa7AbXu hành8GYb BYuwlang, một8GYb đôin9fi mắ8GYbt mà7AbXu hổn9fi pháczpsgh đa8GYbng c7AbXó 7AbXnhững tzpsgia nhìnn9fi tn9fiức giận.

*Canteen*

“Ăn BYuwđi m7AbXèo con!”n9fi 8GYbHạo TBYuwhần đ8GYbẩy đẩy7AbX khn9fiay đồn9fi ăn7AbX zpsgvề phíaBYuw n9fiÁi HBYuwy, 8GYbtrông cBYuwứ nh7AbXư zpsgđang cBYuwhăm sócn9fi zpsgthú c7AbXưng vậy.

“Anh 7AbXđi mn9fià zpsgăn mộzpsgt mìnhn9fi!” Á8GYbi 7AbXHy hấtBYuw mặzpsgt BYuwsang zpsghướng khzpsgác, cn9fiố tìnhn9fi tỏBYuw v7AbXẻ 8GYbkhinh kzpsghi vớiBYuw Hạon9fi Thần.

Thật chẳzpsgng n9fihiểu 7AbXnổi hắn8GYb 7AbXta, đãBYuw zpsgcố tìn9finh gâyn9fi n9fisự vớizpsg c8GYbô 7AbXmà giờ7AbX đây8GYb lạzpsgi tỏn9fi vẻBYuw n8GYbhư thân9fin thin9fiết lắm…n9fi hắnzpsg n9ficó bịBYuw thầnzpsg kzpsginh n9fikhông nhỉ?

“Em BYuwkhông th7AbXích nhữn8GYbg mn9fión nzpsgày à?”7AbX Hạozpsg Thzpsgần liếcBYuw nhìnn9fi m7AbXột loạtBYuw các7AbX lozpsgại n9fibánh tránBYuwg miệBYuwng BYuwkhác nhan9fiu trêzpsgn khzpsgay n9fiđồ ănn9fi, cườizpsg khẩy8GYb. “Không7AbX lẽ8GYb n9fiem mun9fiốn ănn9fi xươngn9fi cá?”

Ái Hn9fiy khô7AbXng thèn9fim tn9firả lời,7AbX vì8GYb trn9fiả lzpsgời với7AbX n9fitên nàyn9fi c7AbXhỉ 8GYbtoàn t7AbXự chn9fiuốc tBYuwhêm rắc7AbX rối.

Vết thươngn9fi ởzpsg vaBYuwi d8GYbạo gần8GYb BYuwđây vẫn7AbX khôngBYuw ngừ7AbXng đa8GYbu đớn,8GYb phảBYuwi chă7AbXng Á7AbXi Hn9fiy đã7AbX queBYuwn c7AbXhịu đzpsgựng mỗiBYuw 8GYbkhi BYuwvết thươnBYuwg zpsglên cơn8GYb 8GYbđau nhn9fiức từng7AbX đợzpsgt nênzpsg sắcn9fi t7AbXhái biển9fiu cảm7AbX vẫnzpsg khá7AbX BYuwhơn lúc7AbX trBYuwước, BYuwmặc dùzpsg mộtBYuw bên8GYb vazpsgi 8GYbvẫn cả7AbXm t7AbXhấy rất7AbX đau.

Gương mn9fiặt côBYuw trở8GYb nên7AbX nhợt7AbX nhạt,BYuw những7AbX g8GYbiọt BYuwmồ hôi7AbX trê8GYbn 8GYbtrán cũ8GYbng bắt8GYb đầun9fi xuấ7AbXt hiện.

Chịu đựng,zpsg phải8GYb 7AbXchịu đựng!

Hạo Thần7AbX nhín9fiu mày8GYb nhBYuwìn Á8GYbi zpsgHy, sa8GYbu đó7AbX lạn9fii tiếzpsgp BYuwtục đẩy8GYb đẩyn9fi 7AbXkhay đzpsgồ ăBYuwn n9fivề ph7AbXía “mBYuwèo” của8GYb mình.

Những ánh7AbX mắtn9fi nảy7AbX lBYuwửa c7AbXủa cn9fiác BYuwcô g7AbXái trn9fiong cante7AbXen dườngn9fi như8GYb đềun9fi khôBYuwng hẹnzpsg màn9fi c8GYbhiếu thẳng7AbX vzpsgào cô.

“Cô 8GYbta zpsgnghĩ BYuwmình ln9fià 7AbXai chứ?7AbX Chẳngn9fi q7AbXua zpsgchỉ l8GYbà ngư7AbXời zpsgđược Hzpsgàn Minzpsgh zpsgVỹ chzpsgọn 8GYbmà cứzpsg thíc7AbXh giở7AbX tròn9fi quyến8GYb rũzpsg ngườBYuwi khác!”

“Tới cả7AbX HạoBYuw Thần7AbX czpsgũng đBYuwổ vn9fiì cBYuwô tn9fia sao?”

“Lâu lâuzpsg Thầnn9fi mzpsgới đếBYuwn trườngzpsg một7AbX lầnn9fi, zpsgchưa g7AbXì đn9fiã thấy8GYb an7AbXh ấyn9fi tzpsghân mậtBYuw vớin9fi n9ficon hồn9fi ln9fiy đó7AbX rồi.”

Dù khôn8GYbg muốn9fin n8GYbghe, nhưn7AbXg nhữBYuwng lBYuwời thazpsgn 8GYbthở lẫnn9fi tn9firách mBYuwóc 8GYbcứ liêBYuwn tn9fiục lọBYuwt vzpsgào taBYuwi cô.

Khó chị7AbXu quá!

Ở đâyzpsg thêmBYuw vBYuwài pzpsghút nữn9fia, zpsgcó lẽzpsg côn9fi s7AbXẽ c7AbXhết vìn9fi bịzpsg “ngộ7AbX độc”zpsg nhữngzpsg l8GYbời nóBYuwi ácBYuw zpsgý k8GYbia mất!!

Ái Hn9fiy 8GYbkéo ghế7AbX đBYuwứng dậy,n9fi 8GYbvà n9ficũng 8GYbmột bà8GYbn n9fitay kéozpsg n9ficô vềBYuw ph7AbXía mình.

Cuối c7AbXùng chồnBYuwg y8GYbêu mafiBYuwa cũ7AbXng xzpsguất hiện!!

Minh Vzpsgỹ lạnhn9fi lùng7AbX n9filiếc nhBYuwìn Hạon9fi Thầzpsgn, saBYuwu đn9fió nắm8GYb tn9fiay Ái7AbX n9fiHy kéo8GYb đi.

Cô cũzpsgng chẳng7AbX h8GYbề phzpsgản khángn9fi, đểzpsg mặc8GYb anzpsgh lôi8GYb mzpsgình đi.

Và BYuwđích đếnn9fi lần8GYb n7AbXày vzpsgẫn l7AbXà phzpsgòng 7AbXy tế!

Ông zpsgbác 7AbXsĩ đãBYuw đn9fiược Min7AbXh Vỹ8GYb c7AbXử n9fingười 7AbXđưa 7AbXđến tậnzpsg trường7AbX, vBYuwì tìnhBYuw trạ8GYbng 8GYbÁi Hzpsgy hiệ8GYbn g8GYbiờ zpsgđang chuy8GYbển biếnBYuw thBYuweo hướn7AbXg không8GYb tốt.

Chỉ một8GYb zpsglí d8GYbo đơn9fin giản7AbX, 8GYbÁi H7AbXy BYuwđã đượcn9fi bá8GYbc szpsgĩ ch8GYbẩn đBYuwoán bị7AbX mắcn9fi chứnn9fig k8GYbháng thuốc!

Thuốc giảm7AbX zpsgđau l7AbXoại zpsgtiêm dườn8GYbg nn9fihư khôn7AbXg thển9fi phá8GYbt huBYuwy BYuwtác 7AbXdụng 7AbXvới cn9fiơ th8GYbể zpsgcủa cn9fiô, bằn8GYbg ch8GYbứng 7AbXlà szpsgau kzpsghi tn9fiiêm thuốc7AbX 8GYbcơn đauzpsg đớnBYuw 8GYbvẫn kéon9fi dn9fiài, n9fithậm chín9fi cònn9fi tzpsgrở zpsgnên 8GYbđau hơn.

Nhưng nếun9fi 7AbXdùng BYuwthuốc giảmBYuw đa8GYbu lon9fiại uốngn9fi 7AbXquá 8GYbnhiều, szpsgẽ BYuwảnh hưởngBYuw đếnBYuw vấ8GYbn đền9fi sứBYuwc k8GYbhoẻ zpsgvà dễBYuw dzpsgàng khiến8GYb cô8GYb dBYuwễ dàn9fing bị8GYb cơ7AbXn buồnn9fi zpsgngủ đánn9fih BYuwgục 8GYbtrong zpsgmọi tzpsgình huống.

“Cô Vươ7AbXng, 7AbXcô đBYuwừng đếnBYuw trường7AbX BYuwnữa, h8GYbãy ở7AbX nh8GYbà tĩ8GYbnh d7AbXưỡng zpsgcho zpsgđến khzpsgi vếzpsgt thươBYuwng 7AbXlành hẳn!”n9fi Ôngzpsg b8GYbác n9fisĩ khẽn9fi t8GYbhở dBYuwài k7AbXhi thấyn9fi nét7AbX mặt7AbX c8GYbủa 8GYbÁi 8GYbHy, mộtBYuw bn9fiên vzpsgai áoBYuw đãBYuw thấ8GYbm chú7AbXt sBYuwắc màu8GYb 8GYbcủa máu.

Ông 7AbXta lấyBYuw tro7AbXng hộp7AbX dụn7AbXg cụzpsg 7AbXra một8GYb ố8GYbng tiêBYuwm đậmzpsg sắc,8GYb nBYuwhẹ nhànzpsgg mở7AbX nắpBYuw vàn9fi tn9fiiêm cBYuwho cô.

“Cứ dù7AbXng 7AbXthuốc tBYuwiêm loạiBYuw mạnhBYuw nhưn9fi t7AbXhế nàyBYuw khôzpsgng pzpsghải lBYuwà n9ficách h7AbXay, 8GYbcó khn9fiả năng7AbX n7AbXó sẽ8GYb 8GYbkéo dài7AbX thời8GYb gi7AbXan chữn9fia trị.”BYuw ÔngBYuw bzpsgác 8GYbsĩ bất8GYb giBYuwác t7AbXhở dàBYuwi, mặcBYuw n9fidù đãBYuw h8GYbết 7AbXlời kh8GYbuyên ngăn7AbX n8GYbhưng BYuwcô vẫnn9fi ngzpsgoan zpsgcố một8GYb mzpsgực đòi7AbX đến9fin trường.

Đây làzpsg 8GYbbiện phzpsgáp d8GYbuy 8GYbnhất đ7AbXể khốnn9fig chế7AbX nỗi8GYb đBYuwau n9fiđang n7AbXgự t8GYbrị t7AbXrên vn9fiai Á8GYbi Hy.

Minh Vỹzpsg vzpsgẫn đứng8GYb 8GYbyên nhzpsgìn mũBYuwi tiêmzpsg n9finhẹ n9finhàng rúBYuwt r7AbXa zpsgkhỏi tzpsgay zpsgcô, bấtn9fi giác8GYb mộtzpsg n9ficâu hỏiBYuw n9finghi vấ8GYbn lạizpsg đ8GYbược cấtzpsg lên.

“Em n9fivà tBYuwên đn9fió 7AbXcó qun9fian n9fihệ gì?”

“Bạn!” ÁiBYuw 7AbXHy tzpsgrả lzpsgời lịczpsgh sự,7AbX zpsgcố gắzpsgng zpsglàm ngắBYuwn gọn7AbX BYuwcâu nn9fiói BYuwhết sứczpsg c7AbXó thể.

Dường n7AbXhư ann9fih k7AbXhông mấy8GYb hn9fiài lònn9fig vềBYuw câuBYuw tzpsgrả BYuwlời cn9fiủa c8GYbô, hazpsgi hàn7AbXg lônBYuwg mày7AbX càngn9fi nhBYuwíu chặzpsgt hơn.

“Mèo con!”7AbX Hạon9fi Th7AbXần đứngBYuw trướcBYuw cửBYuwa p7AbXhòng n9fiy tến9fi, cấtBYuw tin9fiếng gzpsgọi czpsgái biệt7AbX dn9fianh zpsgmà mBYuwình đã8GYb tựn9fi ý7AbX đặtn9fi 7AbXcho n9fiÁi Hy.

Dĩ n8GYbhiên BYuwkhông cầnn9fi nhBYuwìn Ái7AbX n9fiHy cũn7AbXg 7AbXbiết zpsgchủ BYuwnhân BYuwcủa giọnBYuwg nóizpsg ấyBYuw 7AbXlà ai!

Hạo Thầzpsgn từ8GYb từn9fi tBYuwiến vào7AbX, BYuwnhìn c7AbXô ln9fio lắng.

“Mèo coBYuwn, e8GYbm BYuwbị thương8GYb à?”

“Không 8GYbcần n9fianh quaBYuwn tâmn9fi!” ÁBYuwi BYuwHy lậzpsgp BYuwtức đzpsgứng t8GYbhẳng BYuwdậy, b8GYbước BYuwra khỏzpsgi cửa.

“Này, zpsgem BYuwlạnh BYuwlùng thế!”BYuw HBYuwạo Th7AbXần ln9fiập tức7AbX đuổiBYuw BYuwtheo, kzpsghông quêzpsgn “tặn7AbXg” n9ficho 8GYbMinh Vỹzpsg BYuwmột nzpsgụ czpsgười đn9fiắc thắng.

Bàn t8GYbay đ8GYbang bBYuwuông thõBYuwng n9ficủa n9fiMinh Vỹ7AbX dầnBYuw siết8GYb chặt7AbX lạn9fii, nn9fihưng né8GYbt mặt7AbX vẫn7AbX lzpsgạnh lù8GYbng và8GYb vôn9fi cảm.

Ái H7AbXy bước7AbX v8GYbào lớpBYuw, Hạon9fi Thầnn9fi czpsgũng bn9fiước the8GYbo n9fisau, lậpBYuw t7AbXức c7AbXác bạzpsgn nữzpsg tronzpsgg l7AbXớp 8GYbnhanh chó8GYbng vâyn9fi 7AbXquanh n9fiThần, BYuwtrên 7AbXtay mỗizpsg ngn9fiười cần9fim mộ7AbXt quBYuwyển t7AbXạp chí.

“Thần, aBYuwnh 7AbXkí tênzpsg vàn9fio đâyn9fi BYuwcho BYuwem nhé!”zpsg M8GYbột zpsgcô n9fibạn gáin9fi czpsghớp chn9fiớp mắ8GYbt, đư7AbXa cuốn8GYb tạp8GYb chízpsg v7AbXề phíazpsg BYuwHạo Th8GYbần v8GYbà kè8GYbm the8GYbo m8GYbột n9ficây bút.

Dĩ 8GYbnhiên n9fitrên gươn9fing mặzpsgt zpsgkia zpsglại nởzpsg mn9fiột nụzpsg cườBYuwi 7AbXsát gái.

Đám co8GYbn gá8GYbi 7AbXkia gn9fiần nzpsghư n9fivây kín8GYb Hạozpsg Thần,zpsg khôBYuwng chừzpsga bấ8GYbt kỳBYuw BYuwmột lBYuwối BYuwthoát nào.

Lúc này,8GYb dườngBYuw nhBYuwư ngo7AbXài Á7AbXi Hzpsgy, chzpsgỉ còn9fin mỗiBYuw cBYuwô bạ7AbXn TịnhBYuw BYuwNhi nn9figồi zpsgkế bêBYuwn làzpsg n9fikhông th8GYbam gBYuwia và8GYbo đBYuwám 7AbXcon gá8GYbi zpsgmê tran9fii kia.

“Tịnh 8GYbNhi, szpsgao hắn7AbX t7AbXa zpsglại BYuwđược xiBYuwn chzpsgữ ký?”7AbX n9fiCô nhì8GYbn Tịnh8GYb Nn9fihi đa8GYbng cầmzpsg t7AbXrên 7AbXtay m7AbXột cuốBYuwn sách8GYb k7AbXhá dàyBYuw, bấtzpsg gi7AbXác 8GYblên tiế7AbXng hỏi.

Tịnh BYuwNhi chuyể7AbXn sựBYuw tậzpsgp tr8GYbung n9fitừ quyển9fin szpsgách sBYuwang Ái8GYb Hy8GYb, mỉm7AbX zpsgcười thâzpsgn zpsgthiện đáp:

“Bạn zpsgkhông bi8GYbết BYuwà? An8GYbh ấBYuwy ln9fià cBYuwa sĩ7AbX tzpsghần zpsgtượng 7AbXrất 7AbXđược mếnBYuw m8GYbộ, thzpsgường thìzpsg rấtzpsg 7AbXít 8GYbkhi an8GYbh ấyzpsg 8GYbđến trường.”

Shock t7AbXập hai!

“Ca s8GYbĩ ư8GYb?” Áizpsg H7AbXy ln9fiẩm bẩm,n9fi tBYuwhật sựBYuw kh8GYbông thn9fiể t7AbXin đưzpsgợc mộzpsgt tn9fiên quái8GYb đản9fin nn9fihư tzpsghế lại7AbX BYuwlà mộBYuwt c8GYba sn9fiĩ nổi7AbX tiếng.

Haizz… Pzpsghiền ph8GYbức thật!!

Chap 28

Mất 8GYbkiểm soát

Trước n9ficổng trường,n9fi 7AbXvẫn nn9fihư mọ8GYbi ngày,8GYb 7AbXhai chiếzpsgc xBYuwe Bn9fiMW đã8GYb 8GYbđậu sẵBYuwn ở7AbX cổng.

Minh VỹBYuw tự7AbXa ngườin9fi và8GYbo mộ7AbXt c7AbXhiếc xBYuwe, đôn9fii BYuwmắt an7AbXh zpsgsở h7AbXữu mộtn9fi hướn9fing nhn9fiìn vn9fiô định,BYuw nhzpsgưng dườnBYuwg BYuwnhư tronzpsgg ánhn9fi nhzpsgìn n9fiđó vẫ7AbXn đủn9fi 7AbXđể nhBYuwận 7AbXra một8GYb bóBYuwng dBYuwáng 8GYbquen thu7AbXộc đann9fig mỗi8GYb lúc8GYb n9fimột BYuwtiến gần.

Động tácn9fi tựazpsg BYuwngười n9fivào zpsgchiếc B8GYbMW 7AbXkia lậpn9fi tức7AbX đưzpsgợc thaBYuwy thến9fi bằng7AbX m8GYbột zpsgtư thếzpsg đứng7AbX thẳn7AbXg dậy,8GYb 7AbXanh 8GYbcho hzpsgai tn9fiay vàon9fi túBYuwi, bắtzpsg 8GYbđầu tiến8GYb vềBYuw ph7AbXía Án9fii Hy.

“Tôi pBYuwhải đ8GYbến tổBYuw chứzpsgc, 8GYbngười của8GYb tôin9fi 8GYbsẽ đưan9fi e8GYbm về.”8GYb Dườnn9fig nhBYuwư MiBYuwnh BYuwVỹ đazpsgng 8GYbcố BYuwgắng dịu8GYb gi7AbXọng hzpsgết mứcBYuw có8GYb thể,8GYb nn9fihưng vẫBYuwn kBYuwhông thể8GYb nzpsgào làmn9fi tzpsgan biếnn9fi 7AbXđi cá7AbXi ch7AbXất giọng8GYb nzpsggạo mạnBYuw 8GYbvốn có.

Như đãn9fi bn9fiiết trướn9fic aBYuwnh v7AbXẫn sẽBYuw l7AbXặp lạ7AbXi cn9fiâu nóiBYuw nBYuwày, BYuwcô chẳngzpsg tỏ8GYb bấ8GYbt cn9fiứ n9fimột thái8GYb n9fiđộ nàozpsg kzpsghác ngn9fioài 7AbXdửng dưn9fing khzpsgông qu8GYban tân9fim, đôizpsg môin9fi mấpzpsg zpsgmáy chuẩnzpsg bị8GYb lên7AbX n9fitiếng tzpsgrả lời.

“Mèo co8GYbn sẽBYuw đzpsgi vớ7AbXi tôi!BYuw” Giọn7AbXg nón9fii cn9fiủa BYuwkẻ thứBYuw bn9fia cn9fiắt nBYuwgang zpsgý định8GYb của8GYb n9fiÁi Hy8GYb, Hạozpsg Thầzpsgn đBYuwang t7AbXừ từn9fi ti8GYbến đến,zpsg vòngzpsg taBYuwy kéoBYuw BYuwcô vBYuwề phí7AbXa mìn7AbXh, gzpsghé sázpsgt tzpsgai cô7AbX t7AbXhì thầm.BYuw “Chỉzpsg cầnzpsg e8GYbm đn9fii thezpsgo tôBYuwi, t8GYbôi zpsgsẽ đáp8GYb ứzpsgng 7AbXmọi câ8GYbu BYuwhỏi củn9fia zpsgem về8GYb nhữnn9fig chuyệnzpsg n9firắc rối7AbX đanBYuwg xảyzpsg ra.”

Dĩ nhiên7AbX c8GYbâu nó8GYbi sa8GYbu củzpsga Hạ8GYbo Thầ7AbXn đ8GYbủ s7AbXức kh7AbXiến Ázpsgi n9fiHy ngạc7AbX nhn9fiiên zpsghết mức,7AbX tBYuwròn mắ7AbXt quan9fiy sanzpsgg nhìBYuwn chằmzpsg zpsgchặp n9fikẻ zpsgkế bên.

Có nn9fiên đặt8GYb n9filòng tzpsgin vào8GYb mộ8GYbt tê7AbXn nhưzpsg Hạon9fi Thần?

Thôi mặcn9fi kệ,n9fi ti7AbXn một7AbX 7AbXlần cBYuwũng k8GYbhông sao!

“Em đi7AbX vớ8GYbi hắBYuwn?” zpsgMinh Vỹ8GYb nhíuzpsg m8GYbày nhìzpsgn Ázpsgi Hyzpsg, đangn9fi 8GYbchờ mBYuwột s8GYbự k8GYbhẳng đị7AbXnh từ8GYb ngườ7AbXi co8GYbn n9figái tBYuwrước mặt.

Và nga8GYby sa8GYbu câuzpsg hỏi8GYb ấy8GYb, 8GYbÁi zpsgHy gật7AbX đầu.

Gương mặt7AbX Mzpsginh VỹBYuw zpsgthấp thoáng7AbX mộtBYuw nBYuwụ cn9fiười nhạt,BYuw 8GYbđôi mắ7AbXt mBYuwàu hổzpsg phácBYuwh đanzpsgg dần8GYb tzpsgối 7AbXsầm lạBYuwi. Lzpsgần zpsgđầu tin9fiên Á8GYbi Hzpsgy trông7AbX thấyzpsg vẻBYuw mặ8GYbt đóBYuw từzpsg an8GYbh… vẻ8GYb 7AbXmặt củan9fi BYuwmột kẻBYuw bzpsgị bỏ8GYb rơi!

Cũng chínhn9fi vào7AbX khoả7AbXnh kn9fihắc 8GYbấy, n9fitrái ti7AbXm côzpsg chợ8GYbt thắt8GYb lại,n9fi 7AbXnơi kho7AbXé mắt7AbX n9ficảm thấ7AbXy 8GYbcay cay.

Minh Vỹ8GYb khô7AbXng 8GYbnói thêzpsgm zpsgbất BYuwcứ điều8GYb gìn9fi nữn9fia, n9fichỉ l8GYbặng lBYuwẽ quzpsgay ngườizpsg bư8GYbớc đi.BYuw bón9fing n9fidáng 8GYbtừ phízpsga 7AbXsau đ8GYbang vôBYuw cBYuwùng czpsgô độc8GYb. 7AbXVốn dĩ8GYb 8GYbanh khôngn9fi h7AbXề biế7AbXt c8GYbách chzpsgiều chuBYuwộng vn9fià 7AbXnhẫn n7AbXại ngườin9fi zpsgkhác, nhưngn9fi BYuwcó l7AbXẽ lầnn9fi nà8GYby BYuwanh đã8GYb thật7AbX szpsgự b7AbXỏ q7AbXua cn9fiho Hạo8GYb Th8GYbần vn9fiì cô.

Hai chiếczpsg BYuwxe Bn9fiMW BYuwlao 8GYbvút trênBYuw dònn9fig đườngn9fi nhzpsgẵn bóng8GYb, nzpsghưng lạ8GYbi ngượczpsg hướBYuwng nhau.

Ánh sáng8GYb mà7AbXu 8GYbvàng rựczpsg c7AbXủa hoàzpsgng hôn9fin nhBYuwẹ nhàngzpsg phủzpsg kín9fin không8GYb gin9fian trn9fiên bãi8GYb biển8GYb, từnzpsgg đợtn9fi n9fisóng cứzpsg vn9fiô tì7AbXnh vỗ7AbX 8GYbvào b8GYbờ, 7AbXcuốn t7AbXrôi điBYuw tấBYuwt cả.

Ái Hzpsgy ngồiBYuw trênzpsg bờn9fi, đưan9fi đôi7AbX mắtzpsg zpsgvô BYuwcảm nBYuwhìn vền9fi phía7AbX zpsgxa tậnBYuw czpsghân t8GYbrời. NếuBYuw những8GYb cơn9fin n9fisóng BYuwkia 8GYbcó th8GYbể 8GYbcuốn trôzpsgi đin9fi tất8GYb czpsgả nhữngzpsg đzpsgau đớn8GYb cùngzpsg cực7AbX màn9fi cBYuwô đãn9fi zpsgvà 8GYbđang phảizpsg gán9finh chịzpsgu zpsgthì 8GYbhay biếtBYuw mấy.

Hạo ThầnBYuw c8GYbũng ngồizpsg 7AbXxuống BYuwbên cn9fiạnh BYuwcô, đôin9fi mBYuwắt dBYuwán ch8GYbặt và7AbXo 7AbX“mèo cBYuwon” kh7AbXông rời.

“Tại n9fisao n9fiem BYuwlại muốnzpsg đến7AbX đâBYuwy?” Bần9fiu kn9fihông khín9fi dườnBYuwg nh7AbXư đangn9fi quá7AbX gưBYuwợng 8GYbgạo, zpsgHạo Tzpsghần đànzpsgh phzpsgải lêBYuwn t7AbXiếng p8GYbhá tn9fian zpsgtrạng 8GYbthái că7AbXng thẳnzpsgg hn9fiiện giờ.

Một khn9fioảng yêzpsgn lặng…

“Ai 7AbXlà kẻn9fi zpsghại chếtn9fi gn9fiia đìn7AbXh tôi7AbX?” Giọ8GYbng nn9fiói n9fiÁi n9fiHy đề7AbXu đều,8GYb đâzpsgy BYuwvốn dn9fiĩ làBYuw câuBYuw hỏ8GYbi nBYuwghi hBYuwoặc lớn8GYb zpsgnhất trn9fiong đầun9fi BYuwcô, n9fivà BYuwcâu n9fihỏi nBYuwày hoà7AbXn toà8GYbn n9fikhông hền9fi zpsgăn nhậ8GYbp gn9fiì vzpsgới câu7AbX hỏi8GYb củ7AbXa Hạo8GYb Thần.

“Câu kh7AbXác, tôzpsgi khBYuwông trBYuwả lờiBYuw câBYuwu hỏin9fi nàBYuwy củazpsg eBYuwm được.”7AbX Hn9fiạo Thầnzpsg zpsgnhún n7AbXhún van9fii tỏ8GYb vẻzpsg khônn9fig t8GYbhể làBYuwm gìn9fi hơn9fin, trBYuwả lờiBYuw n9fivới n9fichất giọng7AbX bìnhBYuw tBYuwhản zpsgnhất c8GYbó thể.

“Không phảin9fi n9fianh zpsgđã 7AbXbảo s7AbXẽ t7AbXrả l8GYbời BYuwmọi thắczpsg mắ7AbXc củan9fi tôi?”8GYb CBYuwô quan9fiy sn9fiang Hzpsgạo Thầnzpsg tứcBYuw giậnBYuw gắtBYuw BYuwlên, đúngzpsg là7AbX s8GYbai 7AbXlầm k7AbXhi tn9fiin tưởngBYuw tên9fin này.

“Tôi chBYuwỉ có7AbX th7AbXể tzpsgrả lời7AbX nh7AbXững câuzpsg hỏi7AbX nằm7AbX troBYuwng mộ7AbXt pzpsghạm v8GYbi nhấtn9fi định.”n9fi zpsgHạo Thầ7AbXn k7AbXhoát khoán9fit 8GYbtay vớ8GYbi Án9fii n9fiHy, ti8GYbếp tBYuwục giữ7AbX BYuwnguyên 7AbXchất giọng7AbX bn9fian nãy.

“Phạm v8GYbi?” Cô7AbX nhBYuwíu mày,zpsg têBYuwn BYuwnày toàn9fin nó8GYbi BYuwnhững lờn9fii kn9fihó hiểu.

“Tôi czpsghỉ cn9fió tzpsghể 7AbXcho e8GYbm biế8GYbt mộBYuwt phầnzpsg szpsgự vin9fiệc, khBYuwông BYuwthể nóiBYuw zpsgcụ thể.n9fi” Hạo7AbX Thầnzpsg nBYuwhẫn nại8GYb n9figiải tn9fihích, ng8GYbước mặt7AbX 7AbXlên tn9firời q8GYbuan sán9fit mànn9fi đêBYuwm dầnBYuw buô8GYbng xuống.

Dù san9fio BYuwđây cũn8GYbg là8GYb nhBYuwững đ8GYbiều nhỏ7AbX nhặt8GYb, có7AbX zpsgcho Á8GYbi Hn9fiy bBYuwiết cũnBYuwg czpsghẳng sao.

“Vậy cònBYuw Th7AbXy zpsgThy? A7AbXnh BYuwcó biếtzpsg nhữn8GYbg czpsghuyện liBYuwên 8GYbquan tớ7AbXi TBYuwhy Th8GYby?” BBYuwất giácn9fi c8GYbâu hỏBYuwi tiế8GYbp thzpsgeo lạin9fi d8GYbành riêng7AbX czpsgho 7AbXThy Tn9fihy, thậ8GYbt s7AbXự cô8GYb rấtBYuw tòn9fi mzpsgò zpsgvề ng8GYbười co7AbXn gái8GYb bBYuwí ẩn9fin này.

“Thy 7AbXThy lzpsgà e7AbXm cùnzpsgg chBYuwa kn9fihác mẹ7AbX củan9fi Hzpsgàn Min8GYbh Vỹ…”BYuw Án9finh mắtzpsg Hn9fiạo Th8GYbần trởn9fi nên9fin vôzpsg cù8GYbng kỳBYuw lạ,7AbX sân9fiu thămzpsg zpsgthẳm, khôn8GYbg thểzpsg địnhzpsg rõ7AbX đượcBYuw áBYuwnh mắtzpsg đón9fi làzpsg gì,BYuw độtn9fi n8GYbgột giọ7AbXng zpsgcậu tBYuwrầm xuốngBYuw, “…8GYb v7AbXà zpsglà e8GYbm cùBYuwng mẹzpsg kBYuwhác ch7AbXa củn9fia tôi!”

Có n9fivẻ zpsgHạo Tn9fihần rzpsgất khón9fi kh8GYbăn kzpsghi n7AbXói n9fira c7AbXhuyện 8GYbnày, Ái8GYb BYuwHy cũng7AbX zpsgcố gắzpsgng dịun9fi giọnBYuwg, 8GYbtránh l7AbXàm k7AbXẻ trướ7AbXc 7AbXmặt tổnzpsg thương.

“Chuyện nBYuwày zpsganh cóBYuw 8GYbthể 7AbXkể czpsghi tBYuwiết cBYuwho tôi?BYuw” Thn9fiật sự7AbX ÁBYuwi H7AbXy 7AbXbắt đầu7AbX nBYuwhận địnhzpsg r8GYba mn9fiức đn9fiộ ng7AbXhiêm trọng8GYb củazpsg sựn9fi viBYuwệc hazpsgi nămn9fi v8GYbề trưn9fiớc, czpsgó l7AbXẽ Hạzpsgo BYuwThần cũngn9fi lzpsgà 7AbXmột 7AbXtrong nhữBYuwng nzpsggười khô8GYbng thn9fiể thiếun9fi n9fitrong n9fisự 8GYbviệc lầnn9fi đó.

“Hàn Mizpsgnh Vỹ8GYb 8GYbvà 8GYbThy Thzpsgy đãBYuw czpsghấp nn9fihận phạ7AbXm BYuwđến tộBYuwi lỗin9fi khô8GYbng thể8GYb t8GYbha BYuwthứ vì7AbX khônBYuwg thBYuwể dứtn9fi b8GYbỏ đượcn9fi tình7AbX n9ficảm cáBYuw nhâBYuwn, zpsgvà cũn7AbXg n9fichính v8GYbì tn9fihế màBYuw nhữn9fing ng7AbXười trzpsgong cu7AbXộc đềuBYuw phả7AbXi trản9fi mộn9fit cáBYuwi gi7AbXá qzpsguá đắt.”n9fi Bấtzpsg BYuwgiác Hạo8GYb Tzpsghần n8GYbở m7AbXột nụ8GYb cười7AbX cazpsgy đắng,8GYb cảBYuw n8GYbgười 7AbXrun lê8GYbn dưn9fiờng zpsgnhư đangBYuw c8GYbố gắng8GYb BYuwkìm nén.

“Có tn9fihể BYuwcho 7AbXtôi 7AbXbiết n8GYbhững ngưBYuwời tron8GYbg cuộc?”zpsg Án9fii H7AbXy tiếp7AbX 8GYbtục n9figặng hỏ7AbXi, n9fiquên n9fimất mìnhBYuw đaBYuwng vô8GYb ýBYuw xn9fié tzpsgoạc BYuwnỗi đa8GYbu chn9fiưa làn9finh củ8GYba nn9figười khác.

“Hàn n9fiMinh Vỹzpsg, n9fibà HànBYuw, Từzpsg n9fiThy ThyBYuw, tôzpsgi và…7AbX” Lạin9fi mộtn9fi n9filần nữa8GYb Hạon9fi ThBYuwần lấp8GYb lửnn9fig 8GYbcâu nói,8GYb khiếnn9fi 7AbXÁi HBYuwy lại8GYb tizpsgếp tụBYuwc gặngn9fi hỏi.

“Và?” Tr7AbXái n9fitim Ái7AbX HBYuwy 7AbXbắt đầu8GYb đ7AbXập lozpsgạn cảBYuw lên8GYb, cái8GYb tê8GYbn cuBYuwối 7AbXcùng s8GYbẽ l7AbXà ai?

“… Điềnzpsg Huzpsgân.” Hzpsgai từn9fi zpsgcuối zpsgcùng n9fikhó nhọ8GYbc pházpsgt 8GYbra BYuwtừ miện9fing Hn9fiạo Tn9fihần, 8GYbcó l7AbXẽ 8GYbtên Đzpsgiền Huân8GYb này7AbX 7AbXđóng vzpsgai ch7AbXính BYuwtrong vn9fiở kịchn9fi bzpsgi thươngBYuw haBYuwi nă7AbXm vềBYuw trước.

“Đã hết8GYb phạmBYuw 8GYbvi ch7AbXo phé7AbXp chưa?”BYuw zpsgÁi HBYuwy mzpsgở tBYuwo đôizpsg mắ8GYbt nBYuwâu của7AbX mìnhn9fi nhìn8GYb t8GYbhẳng vàon9fi Hn9fiạo Th7AbXần, mộBYuwt n9fiánh nhBYuwìn kiê7AbXn định.

Và czpsgâu BYuwhỏi củn9fia cô8GYb khin9fiến Hạon9fi Thầnn9fi bzpsgật cười.

“Ừ, hBYuwết rồi.”n9fi Hạ7AbXo Thầ7AbXn n9ficố gắn9fing nhịBYuwn cườ7AbXi, qn9fiuay 7AbXsang Ái8GYb Hn9fiy kzpsghẳng định.BYuw “Đừngzpsg BYuwlo, s7AbXớm muộn7AbX gìzpsg thìBYuw en9fim cũn9fing sẽ7AbX bi7AbXết mà.”

Bất gin9fiác Hạozpsg Tzpsghần đưazpsg t8GYbay xn9fioa 8GYbxoa đầuzpsg Áin9fi 8GYbHy, đâyBYuw l8GYbà độnzpsgg BYuwtác 8GYbmà Thần8GYb th8GYbường làmn9fi 8GYbvới Th8GYby Tzpsghy n9fi– 7AbXcô e8GYbm gBYuwái đázpsgng BYuwyêu của8GYb mình.

“Em cBYuwòn thắcn9fi mắc8GYb BYuwgì khôBYuwng?” Hạzpsgo Thầnn9fi zpsgnâng mặtzpsg cô7AbX ln9fiên, như8GYbng gươnBYuwg mặt8GYb 7AbXvẫn czpsgòn zpsglưu lại7AbX nụ7AbX zpsgcười 8GYbban nãy.

“Anh có7AbX 8GYbbiết 8GYbanh 7AbXTriết Dạ?”zpsg Đâzpsgy BYuwchắc cBYuwhắn sẽzpsg làzpsg câBYuwu hỏizpsg ngh8GYbi vBYuwấn cuốizpsg cùn8GYbg 8GYbmà czpsgô cầ8GYbn đưBYuwợc giải8GYb đáp.

“Ừ.” BYuwVà Hạon9fi 8GYbThần lạiBYuw n9fitiếp 8GYbtục trảBYuw lời.

“Anh ấBYuwy zpsgmất rồi7AbX?” 8GYbLần nà8GYby, ngườiBYuw zpsgrun zpsglên khn9fii n7AbXhắc đếnn9fi nỗi8GYb đa7AbXu 8GYblại lBYuwà ÁiBYuw Hy.

“Ừ, BYuwhắn ln9fià ânn9fi n9finhân BYuwcủa zpsgem đấyn9fi!” Nụzpsg cười7AbX 7AbXtrên m7AbXôi HạoBYuw Thầ7AbXn dầnzpsg biến8GYb m7AbXất, khôn8GYbg đợin9fi 8GYbÁi Hzpsgy đặtn9fi thêBYuwm câuzpsg hỏ7AbXi, Hn9fiạo Thần8GYb lạn9fii tiếpBYuw tn9fiục nBYuwói. n9fi“Hết 8GYbphạm n9fivi czpsgho czpsgâu hỏiBYuw nàyzpsg rồi.”

Ân nhân?

Tại 8GYbsao an9finh tr8GYbai Tzpsgriết Dn9fiạ lạiBYuw lBYuwà â7AbXn nhân?

Nhưng 8GYbcó lzpsgẽ cn9fiô chỉ8GYb biếtBYuw n9fiđược đ7AbXến mứczpsg đózpsg màzpsg thôi…

Cô BYuwcúi gằmn9fi mặtn9fi xuốzpsgng, cBYuwhe 8GYbgiấu đn9fii đôiBYuw 7AbXmắt đã7AbX thấm7AbX đẫBYuwm nướcBYuw mắtn9fi, nn9fihanh tazpsgy gạzpsgt vộiBYuw nhữngzpsg gizpsgọt nưn9fiớc 7AbXđáng BYuwghét đó.

“Em BYuwkhông hỏi7AbX tôi7AbX làzpsg 8GYbngười nn9fihư 8GYbthế 7AbXnào n9fisao?” Đ7AbXôi mắtBYuw BYuwHạo Thn9fiần chăn9fim c7AbXhú qn9fiuan sátzpsg Á7AbXi zpsgHy, mzpsgột câu8GYb hỏiBYuw m7AbXà n9fichính cậzpsgu đặBYuwt ra.

“Không, v8GYbì t7AbXạm BYuwthời tn9fiôi sẽ8GYb 7AbXxem n9fianh làzpsg một7AbX ngườn9fii tốt.”zpsg ÁiBYuw 8GYbHy ngước8GYb BYuwmặt lên,n9fi đôiBYuw m7AbXắt vn9fiẫn cBYuwòn n9fihoe đỏzpsg nở8GYb mộtn9fi nụzpsg zpsgcười dị7AbXu d7AbXàng vớBYuwi Hạn9fio Tzpsghần, 7AbXsau đzpsgó đứng8GYb dậy.zpsg “Làmzpsg phiền7AbX a7AbXnh rồizpsg, cảBYuwm ơn9fin vBYuwì t7AbXất cả.”

Ái H7AbXy chậmn9fi rBYuwãi bướcn9fi đi,BYuw lướt7AbX qu8GYba t7AbXừng bóngBYuw người8GYb trênzpsg bãizpsg bin9fiển và7AbX khuzpsgất hẳnn9fi n9fisau màn8GYb đêm.

“Người tốtn9fi? Mn9fièo conBYuw, c8GYbó lẽn9fi e7AbXm đanBYuwg hiể8GYbu lần9fim rồi.”

Trên 8GYbđường đi,BYuw Ázpsgi BYuwHy cầm8GYb một8GYb chBYuwiếc đồ8GYbng hồBYuw cátBYuw nhỏ8GYb xízpsgu màzpsgu hồnzpsgg phấn,7AbX liêBYuwn tụcn9fi zpsglật ngượczpsg n8GYbó lại.

Cô BYuwđang cốzpsg g7AbXắng 7AbXtự mình7AbX 8GYblàm mìn8GYbh n9fivơi bớt8GYb nỗi7AbX đau.

Ái Hn9fiy mệtzpsg mỏiBYuw bước7AbX vBYuwề nhàn9fi, czpsghiếc baln9fio 7AbXnặng nềBYuw chỉn9fi cón9fi t7AbXhể đeoBYuw mộtn9fi BYuwbên BYuwvai, nBYuwên BYuwcàng khiếnn9fi 8GYbbên van9fii phải8GYb BYuwcủa cn9fiô nzpsghức BYuwmỏi vìn9fi 8GYbphải ma8GYbng m8GYbột trọngzpsg lựczpsg q7AbXuá nặng.

Về nzpsghà v8GYbới trạngBYuw 7AbXthái khôngBYuw mấyn9fi vBYuwui vẻ,7AbX n9fiÁi zpsgHy t7AbXiếp tụcn9fi l8GYbê bướczpsg BYuwvề n9fiphòng, czpsghẳng BYuwmàng đểBYuw zpsgtâm đBYuwến sự7AbX n9fiquan tân9fim 7AbXthái quzpsgá củan9fi mấyzpsg tn9fiên cận9fin vện9fi vì7AbX đãBYuw quán9fi qBYuwuen thuộcn9fi 8GYbvới czpsgái cBYuwảnh nàzpsgy rồi.

Đôi zpsglúc cô8GYb lạin9fi BYuwnghĩ n9fisống tr8GYbong n9fimột cBYuwăn biện9fit th7AbXự rộn9fing ln9fiớn 8GYbnhư thếzpsg nàyzpsg thật7AbX phiềzpsgn toáin9fi, tương8GYb tự7AbX nBYuwhư lúzpsgc nàBYuwy phBYuwải l7AbXên tận7AbX lzpsgầu n9fiba đểBYuw về8GYb phòng.

Hai cn9fihân cũn7AbXg khôngzpsg t7AbXhể 7AbXtrụ đượczpsg lâuzpsg hơn9fin nữBYuwa, như8GYbng n9fivừa bướcn9fi đếnBYuw gần8GYb 7AbXcửa phzpsgòng tBYuwhì đzpsgập vn9fiào n9fimắt Á7AbXi Hzpsgy n9filà han9fii têzpsgn c7AbXận vệ7AbX mzpsgặc veszpsgt đenBYuw zpsgvà cn9fiô hầ8GYbu gá7AbXi 8GYbAn 8GYbAn cũnzpsgg đang8GYb đứng8GYb t8GYbrước cửan9fi ph8GYbòng vớ7AbXi n9fitrạng 7AbXthái cựzpsgc k8GYbỳ l8GYbo lắng.

Cô cn9fiau mày8GYb, bưBYuwớc c7AbXhân vBYuwẫn chậmzpsg rãi7AbX đến8GYb phzpsgòng M7AbXinh Vỹ.

Dừng cn9fihân, zpsgÁi 8GYbHy khô8GYbng hn9fiề mở7AbX miệngzpsg gặzpsgng h8GYbỏi t8GYbại sa7AbXo họ8GYb lại7AbX cBYuwư 7AbXxử zpsgkhác thưzpsgờng nh8GYbư thế,zpsg chn9fiỉ đưaBYuw 8GYbtay đị8GYbnh 8GYbmở cửa.

“Cô chzpsgủ, lzpsgúc BYuwnày thì…7AbX côzpsg BYuwkhông BYuwnên vàon9fi.” MộBYuwt tzpsgên cậ7AbXn vệzpsg BYuwđưa tazpsgy chắn7AbX nganzpsgg zpsgÁi Hzpsgy, lún9fing tzpsgúng trản9fi lời7AbX, nhBYuwìn Á7AbXi 8GYbHy á8GYbi ngại.

“Sao lạiBYuw không8GYb n7AbXên?” BYuwÁi H7AbXy cBYuwảm t7AbXhấy bắ8GYbt đầ8GYbu BYuwkhó cn9fihịu, 8GYbtại sn9fiao và7AbXo pBYuwhòng m7AbXà n9ficũng khôzpsgng đưn9fiợc vào?

“Ơ… à…BYuw thi8GYbếu 8GYbgia đang…8GYb cBYuwô đừzpsgng n9finên vàozpsg pn9fihòng lúcBYuw nàBYuwy.” 7AbXTên zpsgcận vn9fiệ k8GYbia BYuwcứ ấp8GYb úngBYuw mn9fiãi, cuối8GYb cùBYuwng 8GYblại là7AbX BYuwmột lờ7AbXi 7AbXyêu cầu.

“Tránh BYuwra!” DườngBYuw nBYuwhư ÁBYuwi H8GYby 7AbXđã c7AbXảm n9finhận đượ7AbXc m7AbXột zpsgđiều gì7AbX 8GYbđó bất8GYb thường7AbX, v8GYbà cóBYuw vẻzpsg chzpsguyện nBYuwày đangn9fi zpsgliên qBYuwuan đến8GYb BYuwMinh Vỹ.

Cô gằnBYuw gizpsgọng, gạtn9fi 8GYbmạnh 7AbXtay củan9fi tên9fin cậnzpsg vệ7AbX rzpsga n9firồi mởzpsg nhaBYuwnh cn9fiánh cửazpsg gỗ.

Cánh cửan9fi m7AbXở ran9fi, v7AbXà n9fisau đó7AbX cũngzpsg nh8GYbanh chózpsgng đónBYuwg lại.

Minh Vỹ8GYb đazpsgng ngồizpsg dzpsgưới sàn,BYuw tựan9fi vBYuwào tườzpsgng, xu8GYbng 7AbXquanh 7AbXlà vBYuwô BYuwsố những8GYb czpsghai rượu7AbX zpsgrỗng kBYuwhông, mùn9fii rưzpsgợu nồnBYuwg nặc7AbX BYuwlan 8GYbtoả khắpzpsg phòng.

Nét mặBYuwt zpsgÁi zpsgHy d7AbXần đanh8GYb l8GYbại, Mizpsgnh Vỹ7AbX tn9fiiếp tụ8GYbc cầmBYuw một8GYb 7AbXchai rượuBYuw lê8GYbn uốnBYuwg. Lập8GYb tứ7AbXc cô8GYb ném7AbX mạBYuwnh bazpsglo ln9fiên gi8GYbường, tiến8GYb đế8GYbn giằngBYuw l8GYbấy chaBYuwi rượun9fi tronzpsgg t8GYbay anh.

“Anh BYuwlàm cá7AbXi trò8GYb gìzpsg th

ế?”

“Đừng quazpsgn tâzpsgm, đưa8GYb n9fiđây!” Mn9fiinh zpsgVỹ vớn9fii n9fitay về7AbX phía8GYb Án9fii Hzpsgy, dườngBYuw nn9fihư muốnBYuw lấyn9fi lzpsgại chBYuwai 8GYbrượu mn9fià 8GYbcô vừa8GYb gi7AbXành lấy.

“Không BYuwđưa, anBYuwh uốngBYuw bzpsgao nhizpsgêu c8GYbhai rồiBYuw hả?”n9fi ÁBYuwi Hzpsgy t7AbXức giận8GYb quBYuwát lêzpsgn, đặt7AbX 7AbXchai 7AbXrượu 7AbXđã đ8GYbược 8GYbkhui nắpn9fi 8GYbra szpsgau lBYuwưng, nhBYuwìn mộ8GYbt lzpsgượt c8GYbác cBYuwhai zpsgrượu xunzpsgg qBYuwuanh Mzpsginh zpsgVỹ zpsgvà 7AbXbắt đầun9fi đếm.

Một… hai…n9fi ba…7AbX bảyBYuw chai!

Bảy BYuwchai rượuzpsg rỗzpsgng 7AbXkhông đzpsgang nzpsgằm lăn9fin l8GYbóc trênzpsg 7AbXsàn nhBYuwà mộtn9fi cácn9fih bừazpsg bã8GYbi, c8GYbô bắtn9fi zpsgđầu nổizpsg BYuwgiận thzpsgật s7AbXự khn9fii thấy8GYb an7AbXh đứnn9fig zpsglên và8GYb có7AbX zpsgý định8GYb zpsglấy BYuwtừ tr7AbXong t8GYbủ kính8GYb BYuwmột ch7AbXai rượun9fi khác.

“Anh muốn9fin uBYuwống n9fichứ g7AbXì, đzpsgược! Tôizpsg uốnn9fig vớin9fi anh!”BYuw Áin9fi HBYuwy 8GYbtức giậnzpsg quán9fit lên.

Đôi zpsgmắt màu8GYb hổBYuw phác7AbXh củaBYuw Min8GYbh V8GYbỹ 7AbXdường 7AbXnhư đ7AbXã chuyểnBYuw s7AbXự n9fichú BYuwý saBYuwng cô.

Cô cầ7AbXm chzpsgai rượzpsgu szpsgau BYuwlưng l7AbXên, sa8GYbu đó7AbX kề8GYb lênBYuw miện7AbXg uBYuwống lấyn9fi mộBYuwt hzpsgơi d7AbXài. 7AbXThứ nư8GYbớc u7AbXống thậtn9fi BYuwđắng nh7AbXưng lại7AbX manzpsgg một8GYb vn9fiị nồnn9fig nồnzpsgg quảBYuw thận9fit kh7AbXiến n9ficon người8GYb BYuwta qu7AbXên bẵn9fing 7AbXhết nhữ7AbXng buồnzpsg pn9fihiền, n9fiđau đớn8GYb n9fitrong lòng.

Gương mặtBYuw Án9fii 7AbXHy b8GYbắt đầuBYuw đ8GYbỏ l7AbXên, c8GYbô đ8GYbưa đô8GYbi mắzpsgt 8GYbthẫn thờBYuw n8GYbhìn chazpsgi rư8GYbợu t7AbXrong 8GYbtay, tiếpn9fi tụzpsgc nân7AbXg lên7AbX vàn9fi uốnBYuwg BYuwhết số8GYb c7AbXòn lại.

Về phBYuwần n9fiMinh Vỹ,7AbX anBYuwh chBYuwỉ 8GYbđứng yên7AbX nn9fihìn 7AbXcô uzpsgống hếtBYuw cản9fi BYuwchai rượBYuwu loại8GYb mạnhBYuw đó.BYuw Cô8GYb đặtn9fi chan9fii rượu7AbX rn9fiỗng khônn9fig BYuwxuống sàzpsgn, tzpsgiếp tBYuwheo đứngn9fi zpsgdậy đẩ7AbXy n9fianh ra7AbX, vươ8GYbn tn9fiay n9fivề phía7AbX tBYuwủ kíBYuwnh lấn9fiy BYuwmột chan9fii rưBYuwợu giốnzpsgg hệ8GYbt lúBYuwc nãn9fiy xuống.

“Em là8GYbm gBYuwì vậBYuwy?” Đếnn9fi mứn9fic n8GYbày th7AbXì MinBYuwh V7AbXỹ zpsgcũng kn9fihông t7AbXhể đứng7AbX yêzpsgn zpsgnhìn đượcn9fi nữa,zpsg đưaBYuw BYuwtay giậ8GYbt lấyBYuw cBYuwhai rượuBYuw tzpsgừ cô.

Rõ ràngn9fi gươzpsgng mặt7AbX 8GYbÁi H7AbXy đã7AbX n9fiđỏ hế7AbXt mứcBYuw BYuwcó thể!

Chợt 8GYbÁi H7AbXy qu7AbXay 8GYbsang zpsgMinh VỹBYuw và…n9fi m8GYbỉm cười!

“Này Mn9fiinh VBYuwỹ, BYuwanh zpsgcó biếtn9fi cn9fiái cản9fim gi8GYbác BYuwmất một7AbX 8GYbngười qBYuwuan n9fitrọng 8GYblà nhưn9fi thzpsgế nào8GYb khôBYuwng?” Áin9fi Hn9fiy vẫn7AbX mỉmzpsg cưn9fiời, n9finhưng tro8GYbng n8GYbụ cư8GYbời đón9fi BYuwlà BYuwmột vế8GYbt thzpsgương kh8GYbông thBYuwể BYuwxoá đ7AbXi bằng8GYb tBYuwhời zpsggian v8GYbà nước7AbX mắt.

Giọng nzpsgói côzpsg trở7AbX n7AbXên nhẹ7AbX nhàzpsgng 7AbXhơn, nhưng8GYb 7AbXdường nh8GYbư từngn9fi cBYuwhữ vàn9fi từzpsgng zpsglời n8GYbhư thểBYuw n9fiđang tráchn9fi m7AbXóc anh.

“Hẳn BYuwanh zpsgcũng biết7AbX chứBYuw nhỉ,8GYb vì8GYb BYuwThy Th7AbXy đánzpsgg 8GYbyêu củn9fia azpsgnh cũn9fing đãzpsg mấtBYuw rBYuwồi zpsgmà, BYuwha n9fiha. zpsgNhưng 7AbXtôi… BYuwtôi đánh7AbX mấtn9fi BYuwcả 8GYbgia đình!”

Minh Vỹ8GYb dườngBYuw n9finhư vẫ7AbXn cò8GYbn 7AbXđủ n9fitỉnh táozpsg đểBYuw lắn7AbXg ngh8GYbe 7AbXnhững lờBYuwi n8GYbói n9ficủa 8GYbcô, nBYuwhưng tấtzpsg cảzpsg nzpsghững zpsggì BYuwanh cóBYuw tn9fihể 7AbXlàm lBYuwúc nàn9fiy làBYuw izpsgm lặng.

“Đồng hồ8GYb cát7AbX xBYuwoa n9fidịu nỗ8GYbi đau8GYb? 8GYbNực cười!zpsg Nếu8GYb thBYuwật n9fisự 8GYbnó c8GYbó 8GYbthể xo8GYba dịun9fi bớ7AbXt ph7AbXần n9finào nn9fiỗi đBYuwau zpsgcủa tôi,BYuw tại8GYb saBYuwo lật7AbX ngượ7AbXc nhữzpsgng một8GYb trămn9fi t8GYbám mươi7AbX lầnn9fi vẫn8GYb khôngzpsg zpsghề mzpsgất đBYuwi mộBYuwt chútBYuw 8GYbcảm giác8GYb đan9fiu đớnzpsg 8GYbnào? Tạin9fi sao?8GYb” Ázpsgi zpsgHy nhưBYuw tBYuwự n8GYbói vớ7AbXi chính7AbX 7AbXmình, zpsglần nàBYuwy côBYuw bậ7AbXt cườ8GYbi thànzpsgh tiếng.

Đôi mzpsgắt ướt8GYb lệBYuw, n9ficô đn9fiưa ta8GYby gzpsgạt giọBYuwt nn9fiước zpsgmắt khônn9fig đá8GYbng rơi7AbX trêzpsgn gòn9fi mBYuwá rồin9fi lạizpsg tiếp8GYb tục7AbX n9fitự độcn9fi thoại.

“Bây giờBYuw th7AbXì hết8GYb n9firồi, cn9fiả BYuwba vBYuwà mBYuwẹ, c7AbXả zpsganh Tr7AbXiết DạBYuw luôzpsgn 7AbXyêu thương8GYb tn9fiôi đều7AbX n9fiđi rồin9fi, đi7AbX đếnzpsg mộtzpsg zpsgnơi m8GYbà n9fitôi khôngn9fi thn9fiể nàBYuwo chạm8GYb đến,n9fi tzpsgrừ BYuwkhi zpsgtôi đ7AbXi thn9fieo họ!8GYb V8GYbà nga7AbXy cảzpsg a7AbXnh cũngn9fi chzpsgỉ dùng7AbX t8GYbôi nhzpsgư m7AbXột czpsgon búp7AbX bn9fiê đểzpsg than9fiy n9fithế 7AbXcho TBYuwhy Thy.”

Minh V7AbXỹ zpsgvẫn n9fiim lặngzpsg, đôBYuwi mắtBYuw mzpsgàu BYuwhổ phBYuwách sángBYuw lê8GYbn, dườzpsgng n9finhư ann9fih đzpsgã c8GYbó 8GYbthể n9ficảm 8GYbnhận được8GYb nỗi8GYb đau7AbX mà7AbX zpsgcô đang7AbX phzpsgải gán7AbXh chị7AbXu đn9fiau đ8GYbến mức7AbX nào.

Ái H8GYby bướn9fic 8GYbvề 7AbXphía t8GYbủ quầBYuwn áon9fi mà8GYb Min8GYbh Vỹn9fi dànhzpsg ri8GYbêng 8GYbcho n9fimình m7AbXở rBYuwa, lấ7AbXy r7AbXa mộ8GYbt chiếc7AbX lọn9fi thuỷzpsg tin7AbXh 7AbXtrong suố7AbXt, tn9firong đ8GYbến zpsgnỗi czpsgó thể7AbX zpsgnhìn thấy8GYb n9fivô s8GYbố nhzpsgững chi7AbXếc đồngzpsg 8GYbhồ zpsgcát nhỏ8GYb 7AbXxinh zpsgmang nhiềzpsgu màBYuwu sắn9fic 8GYbkhác nhaBYuwu đ7AbXang nằ8GYbm tr7AbXong lọ.

Tiếp 7AbXtheo, cô8GYb l7AbXấy tn9fiừ BYuwtrong BYuwlọ n9fira m8GYbột cáiBYuw đồngn9fi hồ7AbX zpsgcát zpsgmàu đ8GYbỏ, 8GYbđưa tBYuway rzpsga khôngBYuw n9fitrung vBYuwà th7AbXả n9finó r8GYbơi tBYuwự do.

“Rơi này!”

Ái Hzpsgy dườnBYuwg n9finhư đaBYuwng cực8GYb kỳBYuw hứzpsgng tBYuwhú vớzpsgi n9fiviệc mìnn9fih đanBYuwg l7AbXàm, trê8GYbn môBYuwi vẫnzpsg gzpsgiữ ngn9fiuyên nụ7AbX cười8GYb cn9fiay đắng.

Chiếc đồng7AbX hồBYuw đózpsg r7AbXơi xuống7AbX đấn9fit 7AbXvỡ ta8GYbn, tạBYuwo nênzpsg vBYuwô số8GYb nhữzpsgng mảnBYuwh BYuwthuỷ t7AbXinh cựcBYuw 7AbXnhỏ nằzpsgm trêzpsgn BYuwsàn nhà,zpsg vàzpsg n9finhững hạ7AbXt cá7AbXt lzpsgi tzpsgi cũnzpsgg h8GYboà lẫ7AbXn vàzpsgo 8GYbnhững mn9fiảnh thuỷ7AbX tiBYuwnh n9filấp láBYuwnh ấy.

Rồi lạin9fi thzpsgêm mzpsgột cBYuwái đồn7AbXg hBYuwồ nữ7AbXa… thêm8GYb mộtn9fi 8GYbcái nzpsgữa… BYuwvà 8GYbthêm mzpsgột cái…

Cứ l8GYbần lBYuwượt, 8GYbcô lặn9fip 8GYblại độngn9fi tácBYuw đóBYuw khôngn9fi biết8GYb 7AbXbao nzpsghiêu lần.

“Ái Hy.”

Minh zpsgVỹ gọzpsgi 8GYbtên Ázpsgi H8GYby, đô8GYbi mắ7AbXt n9fianh tràBYuwn n9fingập 8GYbvẻ xóBYuwt xa.

Nhìn thzpsgấy côn9fi BYuwnhư thếzpsg nBYuwày, trán9fii tiBYuwm ann9fih nhưzpsg dn9fiần m8GYbất điBYuw nhịpBYuw đập,7AbX saBYuwu đózpsg ngừ8GYbng đậpn9fi hẳn.

Ái Hn9fiy khôngBYuw hền9fi q8GYbuay lạizpsg n9finhìn ann9fih, lần7AbX 7AbXnày là7AbX n9fiđưa cả7AbX chiế8GYbc BYuwlọ t7AbXhuỷ ti7AbXnh rn9fia, 7AbXrồi n9filại thả8GYb cả8GYb zpsglọ rBYuwớt n9fixuống đ7AbXất… tBYuwhứ â7AbXm BYuwthanh vzpsga 7AbXchạm m8GYbạnh vann9fig l7AbXên, hàzpsgng ngBYuwhìn mảnhBYuw thuỷBYuw tBYuwinh ln9fiấp lázpsgnh nằ8GYbm dướ7AbXi sàn8GYb, mộtzpsg khunBYuwg BYuwcảnh đẹp7AbX đến7AbX đazpsgu đớn!

“Vỡ BYuwhết rồBYuwi! Kzpsghông 8GYbcòn gzpsgì đBYuwể x8GYboa dịuBYuw nỗin9fi đa8GYbu cả!”8GYb Ái8GYb Hn9fiy lạin9fi bậzpsgt cườin9fi tBYuwhành tiếngn9fi, đư8GYba BYuwmột zpsgtay 8GYbôm 7AbXlấy mặt,7AbX nhưn9fing nhữzpsgng zpsggiọt 7AbXnước mắt8GYb kzpsgia BYuwvẫn lọtzpsg n9fiqua khẽ8GYb BYuwtay vàBYuw t7AbXạo rn9fia nhữngn9fi vn9fiệt 7AbXdài hoànBYuw BYuwmỹ 7AbXtrong khônzpsgg 7AbXtrung. “Kh7AbXông c8GYbòn, kBYuwhông cn9fiòn zpsggì cả!”

Minh Vỹn9fi bn9fiước đếnBYuw BYuwvà cúBYuwi xuốngn9fi BYuwnâng ngườBYuwi côzpsg lêBYuwn, 7AbXđặt côzpsg ngồzpsgi lBYuwên giường.

Bàn chân9fin Ázpsgi H8GYby bị7AbX những8GYb n9fimảnh thuỷ7AbX tin7AbXh n9fikia 7AbXlàm xây8GYb 7AbXxước rất7AbX nhiều.

“Minh Vzpsgỹ, 8GYbtôi v8GYbà 8GYbThy BYuwThy 8GYbai quazpsgn trBYuwọng hơn?”BYuw Ái8GYb BYuwHy BYuwtrong bộ7AbX dạngBYuw nửan9fi tỉnhBYuw nửaBYuw mêBYuw, bất7AbX giác7AbX lạizpsg lê7AbXn tiếBYuwng hỏi.

“Thy Thy.”BYuw 7AbXMột câuzpsg trả7AbX l7AbXời dứtBYuw khoát8GYb va7AbXng lên,zpsg đủ8GYb đ7AbXể ÁBYuwi Hn9fiy nhzpsgận th7AbXức đưn9fiợc câun9fi t8GYbrả lờizpsg đóBYuw đn9fiang zpsgcó 7AbXuy lzpsgực zpsglớn thến9fi zpsgnào đối8GYb với7AbX tráizpsg tizpsgm đan8GYbg chếtBYuw dần9fin mBYuwòn v7AbXì đa7AbXu đớn.

Đôi BYuwmôi xinzpsgh x7AbXắn kBYuwia m8GYbím chặ7AbXt lạzpsgi… đúngzpsg nhn9fiư czpsgô nn9fighĩ, c8GYbô chỉ7AbX làn9fi thn9fiay thế!

“Thy T7AbXhy ngBYuwoan n7AbXgoãn, 7AbXxinh zpsgđẹp hn9fiơn 8GYbem rất7AbX n9finhiều.” Đô8GYbi môi8GYb BYuwMinh VBYuwỹ bậtBYuw r8GYba nhữ7AbXng lờBYuwi 8GYbphát BYuwngôn vBYuwô tì7AbXnh, mặc8GYb kệ8GYb n8GYbó 7AbXcó l7AbXàm tổn8GYb 7AbXthương ÁiBYuw Hzpsgy han9fiy kBYuwhông, azpsgnh vẫnn9fi nzpsggoan cố8GYb tizpsgếp tụBYuwc buông7AbX nhữngBYuw lờizpsg nóin9fi từ7AbX tậ8GYbn sâuzpsg trái8GYb tiBYuwm mình…zpsg v8GYbì, an8GYbh 8GYbkhông tn9fihể 7AbXche giBYuwấu đượczpsg 8GYbnữa rồiBYuw. “n9fiThy 8GYbThy 7AbXlà BYuwhạnh phú7AbXc, n9ficòn n9fiem zpsgchỉ BYuwmang đếnn9fi c7AbXho BYuwtôi sự7AbX đBYuwau đớn.”

“Thy ThBYuwy 7AbXtừng lBYuwà tất7AbX 8GYbcả với8GYb tôi…”

Từng câBYuwu 7AbXnói zpsgdo n9fichính mi7AbXệng Min7AbXh VỹBYuw 8GYbbật n9fira như8GYb x7AbXé toạcBYuw n9fivết thươngBYuw 8GYblòng chư8GYba lành7AbX hẳnzpsg 8GYbcủa Áin9fi H8GYby, cn9fiô biếtn9fi m7AbXà… côBYuw chẳnzpsgg zpsglà gBYuwì cả!

Hai bànzpsg 7AbXtay 7AbXrun lên7AbX khônzpsgg n8GYbgường, 7AbXtrước m8GYbắt c8GYbô czpsgũng n9finhoà BYuwđi v8GYbì nướ8GYbc 7AbXmắt, cô7AbX đ7AbXưa tazpsgy gh8GYbì czpsghặt n9fitay BYuwvà kzpsgích động7AbX hétBYuw lên.

“Không cBYuwần an9finh nBYuwói n7AbXữa, tôizpsg khônn9fig mBYuwuốn nBYuwghe, l7AbXại cànn9fig k8GYbhông n9fimuốn ann9fih đem8GYb t8GYbôi s8GYbo sánhBYuw zpsgvới ngzpsgười BYuwcon gá8GYbi khá8GYbc! Tôi7AbX biếtBYuw tôin9fi khônBYuwg 8GYblà g7AbXì cn9fiả, nê8GYbn zpsganh cBYuwũng khn9fiông c8GYbần hạn9fi nhụczpsg n9fitôi BYuwđến m7AbXức nBYuwày.” Nướ7AbXc m8GYbắt chạy7AbX dài7AbX, rBYuwạch đườnn9fig nư8GYbớc p8GYbha 7AbXlê th7AbXeo gzpsgò n9fimá màn9fi rơBYuwi v8GYbào 7AbXkhông trung.

Minh Vỹzpsg nhzpsgìn BYuwcô, kn9fihông n8GYbói gì8GYb cản9fi, đư8GYba t7AbXay siế7AbXt c7AbXhặt tBYuway BYuwcô 8GYbkéo raBYuw, an9finh đa7AbXng ép8GYb buộc7AbX zpsgcô phảzpsgi tiếp7AbX tụcn9fi lắnzpsgg nBYuwghe 8GYbanh nói.

“Tôi không8GYb cầnzpsg người8GYb con9fin gáizpsg khácn9fi 8GYbthay tzpsghế vn9fiị tBYuwrí côn9fi ấyn9fi tronn9fig lònzpsgg tôiBYuw. Vớin9fi tôi8GYb, Thn9fiy T8GYbhy chỉn9fi có7AbX một…zpsg khôBYuwng thBYuwể th7AbXay thế!”

Ái zpsgHy ti7AbXếp tụczpsg giằ8GYbng taBYuwy, mín9fim môzpsgi đn9fiể từng7AbX 7AbXcâu nBYuwói nhẫnzpsg tzpsgâm lọ7AbXt vBYuwào thínzpsgh giBYuwác n9fivà đượ8GYbc 7AbXlưu trữ8GYb trzpsgong 8GYbtâm trí.

Cô không7AbX muố7AbXn nghe…7AbX n9fithực n9fisự khônn9fig mBYuwuốn nghe!

“Em rất7AbX phzpsgiền n9fiphức, rấtn9fi bư8GYbớng bỉnBYuwh, kh7AbXông bi8GYbết ngzpsghe lời!”

“Đối vớiBYuw n9fiem, zpsgtôi chẳngBYuw là8GYb gìBYuw cả…n9fi BYuwem sẵnBYuw sànzpsgg đi7AbX BYuwtheo n9fihắn n9fimà 8GYbbỏ mặc7AbX tôi.”

“Nhưng nếuBYuw đư7AbXợc lBYuwựa BYuwchọn giữa8GYb 8GYbem zpsgvà Th7AbXy Tzpsghy, BYuwtôi szpsgẽ czpsghọn emzpsg. Th7AbXy Th8GYby rất7AbX quBYuwan trọng…BYuw n7AbXhưng BYuwThy Tn9fihy thuộc7AbX vền9fi quáBYuw khứ.BYuw BYuwCòn hzpsgiện tạiBYuw, ezpsgm 8GYblà người7AbX q8GYbuan BYuwtrọng nhấzpsgt đối7AbX vớ8GYbi tôzpsgi!” M7AbXinh Vỹzpsg n9finới lzpsgỏng tayn9fi, szpsgau đózpsg buô7AbXng hẳn8GYb tazpsgy 8GYbcô ra.

Cúi đầ7AbXu n9fixem xétn9fi BYuwnhững vếtn9fi n9fithương trêBYuwn 7AbXbàn c7AbXhân củ7AbXa nzpsggười đ8GYbối BYuwdiện, a8GYbnh đ8GYbẩy nh8GYbẹ Á8GYbi zpsgHy zpsgđể c7AbXô nằmn9fi xun9fiống giường.

“Minh Vỹ!”n9fi Đô7AbXi mBYuwắt côn9fi dBYuwần nzpsghắm ln9fiại, n9fiđưa 8GYbtay c8GYbhạm nn9fihẹ vàozpsg gươngzpsg mn9fiặt củan9fi anh.

Đây zpsglà lần8GYb đzpsgầu tiêzpsgn cô7AbX ch7AbXạm n9fivào azpsgnh 8GYbmột cáchzpsg tzpsghân mậtzpsg nhn9fiư thế.

Ái H8GYby n9fitiếp tBYuwục mỉmzpsg cười,BYuw bàn9fin tzpsgay bu8GYbông 8GYbthõng xu8GYbống nhanzpsgh c7AbXhóng chì8GYbm n9fivà 8GYbgiấc ngủ.

Còn 8GYbvề phBYuwần 7AbXMinh V7AbXỹ, BYuwđôi 8GYbmắt màn9fiu 7AbXhổ pBYuwhách cũn9fing sánn9fig rựcBYuw lê8GYbn, khẽ8GYb 8GYbnâng bBYuwàn t7AbXay n8GYbhỏ bn9fié k8GYbia lê8GYbn vBYuwà n9fiđặt zpsgmột nụ8GYb hônn9fi t8GYbhật dị8GYbu dàng.

“Tôi… yzpsgêu em!”