You are here

Thiên thần bóng tối - Chương 27

……
“4dRnNbmr CaTxXb26tzmera cxJV9hắc chTxXb26tzắn ởTxXb26tz khắ4dRnNbmrp nơTxXb26tzi…. vTxXb26tzậy mTxXb26tzà vẫnxJV9 cxJV9ó baTxXb26tzo nhixJV9êu xJV9cảnh vTxXb26tzệ đứngxJV9 can4dRnNbmrh… TxJV9ại saxJV9o TxXb26tzsóng TxXb26tztừ lạiTxXb26tz 4dRnNbmrbị chặn?..TxXb26tz. CóxJV9 f4dRnNbmrải a4dRnNbmrnh ấy4dRnNbmr làxJV9 người4dRnNbmr qxJV9uản xJV9lí tấtTxXb26tz cảxJV9 hxJV9ệ thốTxXb26tzng TxXb26tzan ninhTxXb26tz? AnTxXb26tzh ấyTxXb26tz gi4dRnNbmrống nhxJV9ư bóTxXb26tzng mTxXb26tza xJV9bí ẩnTxXb26tz trxJV9og cTxXb26tzăn fò4dRnNbmrng tốxJV9i ý…xJV9 4dRnNbmrÔi! Ô4dRnNbmri! Yế4dRnNbmrn ChiTxXb26tz! Khôn4dRnNbmrg đượcTxXb26tz đổi4dRnNbmr chủxJV9 đề..4dRnNbmr màTxXb26tzy đang4dRnNbmr p4dRnNbmrhân tíchxJV9 4dRnNbmran n4dRnNbmrinh cxJV9ủa kTxXb26tzhu biệtxJV9 thựTxXb26tz cTxXb26tzơ mà!..TxXb26tz. xJV9Máy tín4dRnNbmrh ấyTxXb26tz b4dRnNbmrị tre4dRnNbmro k4dRnNbmrhi c4dRnNbmró taxJV9y ngưTxXb26tzời khácxJV9 4dRnNbmrchạm vàoxJV9…mik c4dRnNbmrhắc chxJV9ắn tha4dRnNbmro xJV9tác “backxJV9 TxXb26tzchương trìTxXb26tznh” khôn4dRnNbmrg sa4dRnNbmri… vxJV9ậy l4dRnNbmrà xJV91 chiTxXb26tzếc máTxXb26tzy tính4dRnNbmr kh4dRnNbmrông thxJV9ường? 4dRnNbmrvà đ4dRnNbmrương n4dRnNbmrhiên 4dRnNbmrquan trọnTxXb26tzg vTxXb26tzô cùng.4dRnNbmr C4dRnNbmró lẽxJV9 nTxXb26tzếu sửxJV9 dụngTxXb26tz đượcxJV9 thxJV9ì xJV9lại cũng4dRnNbmr xJV9như m4dRnNbmráy TxXb26tztrog fòxJV9ng 4dRnNbmrLâm 4dRnNbmrChấn TxXb26tzKhang, mxJV9ật khẩTxXb26tzu TxXb26tz32 k4dRnNbmrí tự!...4dRnNbmr TxXb26tzlàm quái4dRnNbmr gxJV9ì đTxXb26tzoán rTxXb26tza nổi…xJV9 4dRnNbmrMà m4dRnNbmrik TxXb26tzđụng v4dRnNbmrào TxXb26tzmáy tínhxJV9 4dRnNbmranh TxXb26tzấy, a4dRnNbmrnh ấyTxXb26tz cTxXb26tzó ngxJV9hi ngxJV9ờ gTxXb26tzì khxJV9ông nTxXb26tzhỉ? LúcxJV9 ấy4dRnNbmr cũ4dRnNbmrg xJV9có vẻ4dRnNbmr khxJV9ông mTxXb26tzấy dxJV9ễ chịu….xJV9 4dRnNbmránh mắxJV9t q4dRnNbmruả thựcTxXb26tz r4dRnNbmrất húxJV9t hồnTxXb26tz và…xJV9 v4dRnNbmrà đángTxXb26tz sợ….TxXb26tz Ôi!!4dRnNbmr!! xJV9Mày lại4dRnNbmr chuyTxXb26tzển đxJV9ề tài……..CáixJV9 đầu!4dRnNbmr cáiTxXb26tz đầu!4dRnNbmr “
TxXb26tz- ĐangxJV9 nghĩTxXb26tz gTxXb26tzì m4dRnNbmrà TxXb26tztự đánxJV9h vàTxXb26tzo đầuTxXb26tz mi4dRnNbmrk vậy?
Yến4dRnNbmr TxXb26tzChi xJV9đứng bậtxJV9 dậTxXb26tzy, 4dRnNbmrquay lại4dRnNbmr nhìnxJV9 ChấnTxXb26tz K4dRnNbmrhang mớTxXb26tzi về4dRnNbmr 4dRnNbmrvà bướcxJV9 vTxXb26tzào 4dRnNbmrfòng cậu.
4dRnNbmr- AkxJV9` không!xJV9 …4dRnNbmr xJV9Em s4dRnNbmruy TxXb26tznghĩ xJV9lung tunTxXb26tzg thôi!4dRnNbmr AnTxXb26tzh đ4dRnNbmri đâu4dRnNbmr về4dRnNbmr muộ4dRnNbmrn thế?
- TxXb26tzAnh có4dRnNbmr cTxXb26tzần txJV9hông bxJV9áo lịchTxXb26tz t4dRnNbmrrình cxJV9ủa a4dRnNbmrnh TxXb26tzcho exJV9m không?
TxXb26tz- ĐươngxJV9 nhiê4dRnNbmrn không! 
TxXb26tz- ExJV9m ănTxXb26tz 4dRnNbmrtối chưa?
- ĂnTxXb26tz xJV9rồi, TxXb26tzgiúp việcTxXb26tz nTxXb26tzhà aTxXb26tznh TxXb26tznấu ổxJV9n lắm4dRnNbmr vxJV9à 4dRnNbmrcư xJV9xử 4dRnNbmrcũg rấ4dRnNbmrt dTxXb26tzễ chị4dRnNbmru nữa
- VâyTxXb26tz xJV9tốt… LầnTxXb26tz sTxXb26tzau xJV9đến gọiTxXb26tz trướxJV9c c4dRnNbmrho anxJV9h, dxJV9ạo nàTxXb26tzy an4dRnNbmrh hơi4dRnNbmr bận!
- xJV9Sao? 4dRnNbmrAnh sTxXb26tzợ 4dRnNbmre điềuxJV9 txJV9ra đưTxXb26tzợc xJV9bí mxJV9ật gì4dRnNbmr củ4dRnNbmra an4dRnNbmrh ak?
KhxJV9ang bTxXb26tzật cười,xJV9 lại4dRnNbmr chỗ4dRnNbmr 4dRnNbmrbàn làTxXb26tzm viTxXb26tzệc xJV9định mTxXb26tzở laptop
- TxJV9uỳ 4dRnNbmre nghĩ.xJV9 xJV9Cha xJV9e mu4dRnNbmrốn g4dRnNbmrì TxXb26tzthì xJV9em cứTxXb26tz 4dRnNbmrtuân lệnhTxXb26tz thôixJV9. Nh4dRnNbmrưg bxJV9áo trướcTxXb26tz ông4dRnNbmr ấyxJV9 xJV9sẽ th4dRnNbmrất vọngxJV9 đấy…4dRnNbmr TxXb26tzvì kh4dRnNbmru biệTxXb26tzt thựxJV9 nàyTxXb26tz chTxXb26tzẳng cxJV9ó bíxJV9 mậtTxXb26tz nTxXb26tzào cả!
- KxJV9hông cóTxXb26tz màTxXb26tz h4dRnNbmrệ thốgTxXb26tz aTxXb26tzn ninTxXb26tzh TxXb26tzlại chxJV9ặt xJV9và phxJV9ức tạ4dRnNbmrp vậ4dRnNbmry sao?
- An4dRnNbmrh chắxJV9c 4dRnNbmr1 ônTxXb26tzg trùmxJV9 mafixJV9a nxJV9hư 4dRnNbmrcha aTxXb26tznh ha4dRnNbmry xJV9cha eTxXb26tzm chẳTxXb26tzg muố4dRnNbmrn 4dRnNbmr1 têTxXb26tzn n4dRnNbmrội gi4dRnNbmrán h4dRnNbmray điệpTxXb26tz xJV9viên TxXb26tzcấp c4dRnNbmrao nà4dRnNbmro lọt4dRnNbmr đưxJV9ợc 4dRnNbmrvào nxJV9hà m4dRnNbmrik đểTxXb26tz TxXb26tztìm hiểuTxXb26tz TxXb26tz1 kế4dRnNbmr hoTxXb26tzạch làTxXb26tzm TxXb26tzăn phxJV9i phápTxXb26tz nàoTxXb26tz đó!
TxXb26tz- xJV9Um. ExJV9m khôn4dRnNbmrg muốnTxXb26tz qu4dRnNbmran hệTxXb26tz củTxXb26tza chúng4dRnNbmr t4dRnNbmra bịTxXb26tz rànTxXb26tzg TxXb26tzbuộc bxJV9ởi ch4dRnNbmra aTxXb26tznh hxJV9ay c4dRnNbmrha e4dRnNbmrm! Đ4dRnNbmró l4dRnNbmrà vTxXb26tziệc củaxJV9 TxXb26tzhọ và4dRnNbmr chúTxXb26tzg 4dRnNbmrta TxXb26tzthì vẫnTxXb26tz TxXb26tzlà bạn!
- 4dRnNbmrOk! nếTxXb26tzu hơxJV9n nữa4dRnNbmr TxXb26tzthì tốt!
- HơnxJV9 nữa?
- 4dRnNbmrVí xJV9như…. NgườTxXb26tzi yêu!
- ThậtxJV9 4dRnNbmrđểu giảTxXb26tz! AnxJV9h đãTxXb26tz giTxXb26tzới t4dRnNbmrhiệu vớTxXb26tzi eTxXb26tzm côTxXb26tz ngxJV9ười tìnTxXb26tzh sốngxJV9 cTxXb26tzùg TxXb26tzanh đ4dRnNbmrấy, thi4dRnNbmrếu g4dRnNbmria ak!
TxXb26tz- ExJV9m có4dRnNbmr 4dRnNbmrnhầm TxXb26tzlẫn rồixJV9! 4dRnNbmrvới aTxXb26tznh, xJV9người tìnhxJV9 v4dRnNbmrà ngưxJV9ời yêuTxXb26tz 4dRnNbmr… kháTxXb26tzc nhau!
- 4dRnNbmrchỗ nào?
- TxXb26tzNgười 4dRnNbmrtình TxXb26tznhư 4dRnNbmr1 chất4dRnNbmr kícxJV9h txJV9hích bấtxJV9 kể4dRnNbmr lúxJV9c nàoxJV9 TxXb26tzcó hứTxXb26tzng tTxXb26tzhú… CTxXb26tzòn ngườTxXb26tzi yêu…TxXb26tz phải4dRnNbmr nxJV9gang h4dRnNbmràng! Tức4dRnNbmr 4dRnNbmrgiúp đỡxJV9 anxJV9h xJV9đc trxJV9ong chuyxJV9ện là4dRnNbmrm xJV9ănvà đểTxXb26tz 4dRnNbmranh 4dRnNbmrgiới thiệuxJV9 v4dRnNbmrới cTxXb26tzác mTxXb26tzối qu4dRnNbmran hệTxXb26tz TxXb26tzxã 4dRnNbmrhội cTxXb26tzùg đxJV9ẳng cxJV9ấp vàTxXb26tz địaTxXb26tz vị!
xJV9- AxJV9nh tTxXb26tzham quTxXb26tzá đây!
- ĐxJV9àn ônxJV9g 4dRnNbmrkhông 4dRnNbmrcó thaTxXb26tzm vọ4dRnNbmrng vàTxXb26tz 4dRnNbmrchí ti4dRnNbmrến thủ4dRnNbmr làTxXb26tz TxXb26tzloại bỏTxXb26tz đi!
T4dRnNbmray 4dRnNbmrKhang lư4dRnNbmrớt 4dRnNbmrtrên 4dRnNbmrbàn fTxXb26tzím l4dRnNbmraptop. cậuTxXb26tz hxJV9ơi TxXb26tzmỉm TxXb26tzcười vìxJV9 hệTxXb26tz thxJV9ốg axJV9n TxXb26tzninh 4dRnNbmrbáo lạiTxXb26tz đxJV9ã cTxXb26tzó kẻxJV9 xJV9muốn độtxJV9 nhTxXb26tzập vàoTxXb26tz nhưgxJV9 xJV9đương nhiêTxXb26tzn 4dRnNbmrbất lxJV9ực vớiTxXb26tz nh4dRnNbmrững dã4dRnNbmry mậxJV9t mã4dRnNbmr dxJV9ài ngoằng…
TxXb26tz- MuộxJV9n rồ4dRnNbmri đ4dRnNbmrấy, tiể4dRnNbmru txJV9hư! ChxJV9a xJV9em sẽxJV9 lxJV9o 4dRnNbmrlắng lắm,TxXb26tz nTxXb26tzhất lạ4dRnNbmri l4dRnNbmrà ở4dRnNbmr chTxXb26tzung 4dRnNbmrfòng với4dRnNbmr 4dRnNbmr1 kTxXb26tzẻ không4dRnNbmr nghTxXb26tziêm TxXb26tzchỉnh xJV9như anh!
- An4dRnNbmrh đang4dRnNbmr cảnTxXb26tzh b4dRnNbmráo đấ4dRnNbmry ak?
- TuỳTxXb26tz TxXb26tzem nghĩ!
TxXb26tz- Nếu4dRnNbmr xJV9em bTxXb26tzảo TxXb26tztối na4dRnNbmry k4dRnNbmrhông về?
- T4dRnNbmrhì xJV9… tốt!
ChấnTxXb26tz 4dRnNbmrKhang đóngTxXb26tz lapTxXb26tztop… mắtTxXb26tz xJV9nhìn vềxJV9 fía4dRnNbmr Y4dRnNbmrến CTxXb26tzhi vTxXb26tzà chTxXb26tzân bướcxJV9 lại4dRnNbmr f4dRnNbmría 4dRnNbmrgiường nơ4dRnNbmri nTxXb26tzhỏ đanTxXb26tzg ngTxXb26tzồi… 4dRnNbmrChj c4dRnNbmrởi áo4dRnNbmr TxXb26tzkhoác vxJV9à làmxJV9 TxXb26tznhư đaxJV9ng c4dRnNbmrảm TxXb26tzthấy n4dRnNbmróng chứ4dRnNbmr kxJV9hông phảixJV9 táxJV9n dươTxXb26tzng xJV9cùg su4dRnNbmry xJV9nghĩ củTxXb26tza Khang!
- CxJV9on gáixJV9 an4dRnNbmrh xJV9quen cóTxXb26tz 4dRnNbmr2 loạ4dRnNbmri 4dRnNbmrkhi xJV9nằm TxXb26tztrên giườTxXb26tzng.. hoặ4dRnNbmrc chốnTxXb26tzg cự4dRnNbmr TxXb26tzhoặc phụTxXb26tzc tùTxXb26tzng…. xJV9Em địnTxXb26tzh chọn4dRnNbmr TxXb26tzloại nào?
- KhônxJV9g gìxJV9 cả4dRnNbmr! xJV9e chẳ4dRnNbmrng 4dRnNbmrcó ýxJV9 đxJV9ịnh nằxJV9m txJV9rên gTxXb26tziường anh!
- TxXb26tzVậy mà4dRnNbmr eTxXb26tzm đanxJV9g nTxXb26tzgồi trxJV9ên giườn4dRnNbmrg an4dRnNbmrh xJV9với xJV9chiếc váTxXb26tzy ngắ4dRnNbmrn xJV9khoe đôiTxXb26tz chTxXb26tzân TxXb26tztrần trước4dRnNbmr mắtxJV9 a4dRnNbmrnh .xJV9. và4dRnNbmr chiếTxXb26tzc TxXb26tzáo kho4dRnNbmrác TxXb26tzvừa cởixJV9 TxXb26tznhư 4dRnNbmr1 lxJV9ời đềxJV9 nxJV9ghị đấy!
- ĐừngxJV9 cốTxXb26tz 4dRnNbmrsuy diễn!
- DxJV9ù khTxXb26tzông phxJV9ải ýTxXb26tz địnhxJV9 củTxXb26tza TxXb26tzem thếTxXb26tz tTxXb26tzhì TxXb26tzlúc TxXb26tznày xJV9e 4dRnNbmrcũg đ4dRnNbmrang kíTxXb26tzch txJV9hích axJV9nh qxJV9uá liều!
- Dừ4dRnNbmrng hànhxJV9 động4dRnNbmr điTxXb26tz…. thiếTxXb26tzu gia! 
Tay 4dRnNbmrKhang đTxXb26tzang TxXb26tztháo khuTxXb26tzy áo4dRnNbmr xJV9và mTxXb26tzắt nhìxJV9n n4dRnNbmrhư muốnxJV9 ăxJV9n tươi4dRnNbmr 4dRnNbmrnuốt sốngxJV9 côxJV9 gáxJV9i txJV9rước mặt..
- 4dRnNbmrE bảo4dRnNbmr dừxJV9ng xJV9đi vàxJV9… qxJV9uay 4dRnNbmrlại nhìnTxXb26tz TxXb26tzcoi, người4dRnNbmr tìnxJV9h TxXb26tzcủa anxJV9h kìa!
xJV9Khang chợtxJV9 4dRnNbmrkhựng lại,xJV9 4dRnNbmrquay đầu…4dRnNbmr Đúng4dRnNbmr nhưTxXb26tz Ch4dRnNbmri nóixJV9, BăxJV9ng đTxXb26tzang 4dRnNbmrbước 4dRnNbmrvào vxJV9à cũgxJV9 vừaTxXb26tz dừnxJV9g lạiTxXb26tz khxJV9i kịpTxXb26tz xJV9hiểu chu4dRnNbmryện TxXb26tzgì xJV9đang dTxXb26tziễn ra..
- ThiếuxJV9 gia4dRnNbmrn akTxXb26tz, xJV9sao xJV9em gh4dRnNbmrét nhữ4dRnNbmrg kẻ4dRnNbmr pháTxXb26tz đámxJV9 4dRnNbmrkinh 4dRnNbmrkhủng! Chắ4dRnNbmrc xJV9anh cũTxXb26tzg nhxJV9ư em,TxXb26tzthấy mất4dRnNbmr hứngxJV9 rồi?
- RTxXb26tza n4dRnNbmrgoài đi!xJV9 –xJV9 4dRnNbmr1 câ4dRnNbmru xJV9ra lện4dRnNbmrh hơiTxXb26tz TxXb26tzkhó TxXb26tzchịu TxXb26tzkhi Khan4dRnNbmrg nhìnxJV9 Băng!4dRnNbmr TxXb26tzVà đương4dRnNbmr nhiênTxXb26tz, TxXb26tznhỏ cTxXb26tzhẳng cóxJV9 lí4dRnNbmr d4dRnNbmro gTxXb26tzì đểTxXb26tz ởxJV9 4dRnNbmrlại. Bă4dRnNbmrng 4dRnNbmrquay người….
Như4dRnNbmrg YxJV9ến C4dRnNbmrhi TxXb26tzđứg dậ4dRnNbmry và…xJV9 vớiTxXb26tz nhữTxXb26tzg cử4dRnNbmr ch4dRnNbmrỉ khi4dRnNbmrêu gợiTxXb26tz xJV9vô cùngTxXb26tz… nhỏTxXb26tz choàngTxXb26tz lấy4dRnNbmr c4dRnNbmrổ CTxXb26tzhấn Khang…
xJV9- KhôngTxXb26tz đcTxXb26tz! đ4dRnNbmrể e4dRnNbmrm TxXb26tzra lệxJV9nh lại4dRnNbmr chxJV9o…. “SangxJV9 kxJV9hu TxXb26tzA v4dRnNbmrà đexJV9m xJV91 cố4dRnNbmrc nướcTxXb26tz ca4dRnNbmrm 4dRnNbmrvề đầ4dRnNbmry xJV9cho ngườTxXb26tzi tìnTxXb26tzh ò4dRnNbmr taxJV9….. đêmxJV9 nay…”
GiọTxXb26tzng 4dRnNbmrnói vxJV9à hơi4dRnNbmr thởTxXb26tz TxXb26tzcủa ChxJV9i áxJV9p sátxJV9 vào4dRnNbmr ChấnTxXb26tz Khang…4dRnNbmr trướcTxXb26tz k4dRnNbmrhi c4dRnNbmrậu ômxJV9 lấy4dRnNbmr nhỏ,4dRnNbmr xJV91 cTxXb26tzâu mTxXb26tzệnh 4dRnNbmrlệnh nhTxXb26tzẹ TxXb26tznhàng ph4dRnNbmrát r4dRnNbmra đủTxXb26tz đểTxXb26tz chxJV9o Bă4dRnNbmrng nghe:
- xJV9Làm vâ4dRnNbmry đi!
Băng vừaTxXb26tz 4dRnNbmrra 4dRnNbmrkhỏi fTxXb26tzòng, Kha4dRnNbmrng 4dRnNbmrghì lxJV9ấy YếxJV9n 4dRnNbmrChi 4dRnNbmrvà hônxJV9 cuồ4dRnNbmrng nTxXb26tzhiệt… ChxJV9i luô4dRnNbmrn bTxXb26tziết cácTxXb26tzh đáxJV9nh thứTxXb26tzc hTxXb26tzam muốnTxXb26tz của4dRnNbmr 4dRnNbmr1 TxXb26tzthằng đTxXb26tzàn ông4dRnNbmr 4dRnNbmrnhưg đ4dRnNbmró khôngTxXb26tz phảiTxXb26tz ý4dRnNbmr định4dRnNbmr cuốTxXb26tzi 4dRnNbmrcùng… TxXb26tzNhỏ đẩy4dRnNbmr TxXb26tzngười KTxXb26tzhang ra…TxXb26tz xJV9Khang cốxJV9 gxJV9hì cTxXb26tzhặt và4dRnNbmr xJV9vẫn tiếpTxXb26tz xJV9tục nhưTxXb26tz xJV91 coTxXb26tzn tTxXb26tzhú đói…NTxXb26tzhưg ChxJV9i mộtTxXb26tz 4dRnNbmrlần nxJV9ữa TxXb26tzđẩy mạnh4dRnNbmr cxJV9ậu ra!
- Khôn4dRnNbmrg! ..kTxXb26tzo xJV9phải TxXb26tzlúc này……
- Tại4dRnNbmr 4dRnNbmrem thô4dRnNbmri! –TxXb26tz Kh4dRnNbmrang đẩyxJV9 xJV9Yến xJV9Chi TxXb26tzlùi nhaTxXb26tznh và4dRnNbmr ngãTxXb26tz ầmxJV9 x4dRnNbmruốg giường..
- 4dRnNbmrKhoan… TxXb26tzkhoan đã…
Nhưg Kh4dRnNbmrang xJV9đã vxJV9ồ tớTxXb26tzi vxJV9à tTxXb26tzháo kxJV9huy 4dRnNbmráo xJV9của nhỏ…4dRnNbmr CậuxJV9 4dRnNbmrtiếp tục4dRnNbmr hxJV9ôn… vồTxXb26tz vậxJV9p vàTxXb26tz thô4dRnNbmr bạo..
- NgườxJV9i xJV9tình củTxXb26tza anh…TxXb26tz sẽ…vxJV9ào đấy!
xJV9Khang 4dRnNbmrkhựng lại:
4dRnNbmr- xJV9Em đTxXb26tzịnh tặngxJV9 an4dRnNbmrh hoTxXb26tza hồngTxXb26tz rồiTxXb26tz tát4dRnNbmr xJV9nc xJV9luôn xJV9vào mặTxXb26tzt anxJV9h sao?
- TxXb26tzKhông 4dRnNbmrphải! …TxXb26tz e4dRnNbmrm xJV9chỉ đaxJV9ng muTxXb26tzốn bi4dRnNbmrết người4dRnNbmr t4dRnNbmrình TxXb26tzcủa aTxXb26tznh… qTxXb26tzuan tâm4dRnNbmr aTxXb26tznh TxXb26tztới 4dRnNbmrmức nào..
TxXb26tz- ÝTxXb26tz exJV9m 4dRnNbmrlà gì?
- ExJV9m đanTxXb26tzg 4dRnNbmrcố tình4dRnNbmr.. chxJV9ọc tứcxJV9 cTxXb26tzô taxJV9, 4dRnNbmranh k4dRnNbmrhông t4dRnNbmrhấy saxJV9o? Người4dRnNbmr cxJV9on g4dRnNbmrái củaxJV9 TxXb26tzanh t4dRnNbmrhấy axJV9nh nằxJV9m trê4dRnNbmrn giườ4dRnNbmrng vàTxXb26tz xJV9chiếm đoTxXb26tzạt TxXb26tzmột cxJV9ô g4dRnNbmrái xJV9khác… TxXb26tzcảm giáxJV9c sxJV9ẽ TxXb26tzthế TxXb26tznào nhỉ?
- 4dRnNbmrEm đanxJV9g bỡTxXb26tzn cxJV9ợt vxJV9ới 4dRnNbmranh sao?
- xJV9Anh ngh4dRnNbmrĩ đixJV9… ch4dRnNbmrút nữaxJV9, xJV9cô 4dRnNbmrta qxJV9uay lại…xJV9 4dRnNbmrhoặc bàngTxXb26tz hoàn4dRnNbmrg nxJV9hìn vàTxXb26tz cTxXb26tzốc TxXb26tznước xJV9vỡ chTxXb26tzoang hoặc…xJV9 không4dRnNbmr dáxJV9m xJV9nhìn TxXb26tzvà chạxJV9y nTxXb26tzhư 4dRnNbmrbay xJV9ra cTxXb26tzũng nỗiTxXb26tz ghe4dRnNbmrn tuông…
xJV9- NếxJV9u.. khônxJV9g qTxXb26tzuay lại?
- Th4dRnNbmrì xJV9rõ rồi..TxXb26tz TxXb26tzcô TxXb26tzta 4dRnNbmrhoàn toàTxXb26tzn sợ4dRnNbmr phảixJV9 nhxJV9ìn thấy4dRnNbmr cản4dRnNbmrh tượngTxXb26tz này…TxXb26tz côTxXb26tz tTxXb26tza yếu4dRnNbmr đxJV9uối hTxXb26tzơn TxXb26tzem nghĩ…
- ExJV9m đanxJV9g làmTxXb26tz phTxXb26tzép t4dRnNbmrhử sao?
- ChTxXb26tzẳng p4dRnNbmrhải an4dRnNbmrh cũnxJV9g muốTxXb26tzn biếtxJV9 4dRnNbmrđấy ak?
4dRnNbmr….. CánhTxXb26tz cửaTxXb26tz fTxXb26tzòng n4dRnNbmrgủ xJV9của Kha4dRnNbmrng 4dRnNbmrkẹt m4dRnNbmrở… HảiTxXb26tz BăTxXb26tzng đan4dRnNbmrg bư4dRnNbmrớc vào…4dRnNbmr xJV9Chi lTxXb26tziếc 4dRnNbmrnhìn KhangxJV9, mỉm4dRnNbmr c4dRnNbmrười… Kh4dRnNbmrang 4dRnNbmrcúi xu4dRnNbmrốg, xxJV9é to4dRnNbmrạc xJV9áo ChxJV9i 4dRnNbmrra xJV9và 4dRnNbmrtiếp tụTxXb26tzc làTxXb26tzm việTxXb26tzc 4dRnNbmrđang làm,4dRnNbmr d4dRnNbmrù lTxXb26tzúc nxJV9ày hxJV9am muxJV9ốn khôngxJV9 cònTxXb26tz lxJV9à tộtxJV9 đỉnxJV9h nữa.
Băng đxJV9ang tixJV9ến lạTxXb26tzi… 4dRnNbmrnhỏ dừngTxXb26tz ch4dRnNbmrân xJV9khi thấyTxXb26tz cảnhTxXb26tz tượnxJV9g 4dRnNbmrtrên giưxJV9ờng, 4dRnNbmrnơi nhỏxJV9 đãxJV9 nằm4dRnNbmr su4dRnNbmrốt thờixJV9 gixJV9an qua…TxXb26tz Sữ4dRnNbmrng ngườiTxXb26tz xJV9vài 4dRnNbmrgiây… TxXb26tzKhang nhTxXb26tzư vẫn4dRnNbmr 4dRnNbmrchìm xJV9trong cuộc4dRnNbmr yêTxXb26tzu xJV9mãnh liệxJV9t như4dRnNbmrg thựcTxXb26tz chất4dRnNbmr vẫnTxXb26tz để4dRnNbmr xJV9ý TxXb26tzhành độnxJV9g củaTxXb26tz Băng…4dRnNbmr V4dRnNbmrà nhỏ..4dRnNbmr kTxXb26tzhông th4dRnNbmrể đứ4dRnNbmrng t4dRnNbmrrơ 4dRnNbmrra đấy4dRnNbmr mTxXb26tzà x4dRnNbmrem tiếxJV9p đưTxXb26tzợc.. NhxJV9ỏ qTxXb26tzuay n4dRnNbmrgười, bưTxXb26tzớc đế4dRnNbmrn đặtTxXb26tz khaTxXb26tzy đựng4dRnNbmr cố4dRnNbmrc nưxJV9ớc b4dRnNbmràn rồi…xJV9 lạTxXb26tzi 4dRnNbmrquay ngưTxXb26tzời hướngxJV9 4dRnNbmrvề fTxXb26tzía cxJV9ửa vào.
Cửa xJV9fòng KxJV9hang 4dRnNbmrlại khép…
TxXb26tz- Chẳ4dRnNbmrng gixJV9ống 4dRnNbmr1 suxJV9y đoáxJV9n 4dRnNbmrnào cxJV9ủa em…TxXb26tz cô4dRnNbmr ta.4dRnNbmr. hoànxJV9 xJV9toàn dửnTxXb26tzg dưnxJV9g vTxXb26tzà bì4dRnNbmrnh thảnxJV9 quaTxXb26tzy đi..
ChấnTxXb26tz KTxXb26tzhang đã4dRnNbmr dừxJV9ng mọi4dRnNbmr xJV9hành độnxJV9g từTxXb26tz lú4dRnNbmrc nTxXb26tzào, cxJV9ô 4dRnNbmrgái vớTxXb26tzi TxXb26tzchiếc 4dRnNbmráo bị4dRnNbmr x4dRnNbmré tr4dRnNbmrần txJV9rụi trước4dRnNbmr 4dRnNbmrmặt xJV9cậu 4dRnNbmrcũg xJV9chẳg 4dRnNbmrlàm TxXb26tznỗi 4dRnNbmrthèm kTxXb26tzhát trỗiTxXb26tz 4dRnNbmrdậy thxJV9êm n4dRnNbmrữa… TxXb26tzTrong đTxXb26tzầu Kha4dRnNbmrng, giờxJV9 đTxXb26tzang cTxXb26tzó nhữTxXb26tzg xJV9suy nghĩ4dRnNbmr.. xJV9không cáTxXb26tzch n4dRnNbmrào giảiTxXb26tz thích.
- CTxXb26tzô tTxXb26tza xJV9có thậtxJV9 TxXb26tzlà ngưTxXb26tzời xJV9con gáixJV9 cxJV9ủa anxJV9h?? TxXb26tzkể cảTxXb26tz 4dRnNbmrkhông có4dRnNbmr tình4dRnNbmr cảTxXb26tzm đ4dRnNbmri xJV9nữa, xJV9thì k4dRnNbmrhi thấxJV9y xJV91 côxJV9 gá4dRnNbmri khá4dRnNbmrc đangxJV9 nằmxJV9 cxJV9ùg an4dRnNbmrh trênxJV9 chTxXb26tziếc gxJV9iường a4dRnNbmrnh vàTxXb26tz 4dRnNbmrcô txJV9a xJV9đã nằmxJV9… cũ4dRnNbmrg không4dRnNbmr txJV9hể n4dRnNbmrào…bình thảTxXb26tzn đếnTxXb26tz vậy.xJV9. k4dRnNbmrhông TxXb26tzthể…. –TxXb26tz CTxXb26tzhj xJV9đưa taxJV9y ô4dRnNbmrm lấyxJV9 Khan4dRnNbmrg –xJV9 M4dRnNbmrà thôi,TxXb26tz kTxXb26tzệ 4dRnNbmrcô xJV9ta.. chúgTxXb26tz txJV9a tiếpxJV9 tTxXb26tzục đTxXb26tzi anh…
Giọng nTxXb26tzói ng4dRnNbmrọt nTxXb26tzgào vTxXb26tzang bxJV9ên ta4dRnNbmri, txJV9hứ nướcTxXb26tz TxXb26tzhoa qxJV9uyến rũ4dRnNbmr vươngxJV9 khắp4dRnNbmr 4dRnNbmrnơ fả4dRnNbmrng fấxJV9t bêxJV9n mũi4dRnNbmr K4dRnNbmrhang. VTxXb26tzà 4dRnNbmrlúc này.TxXb26tz. TxXb26tzYến Ch4dRnNbmri 4dRnNbmrlại lxJV9a nxJV9gười bắt4dRnNbmr đầu.xJV9 N4dRnNbmrhỏ xJV9dướn xJV9lên… hônxJV9 lên4dRnNbmr TxXb26tzcổ, lên4dRnNbmr cằm…TxXb26tz rồTxXb26tzi lênTxXb26tz môxJV9i KhanxJV9g… thậtxJV9 khxJV9êu gợi….4dRnNbmr Nh4dRnNbmrưg KhTxXb26tzang TxXb26tzhoàn to4dRnNbmràn bấ4dRnNbmrt đTxXb26tzộng trướcxJV9 tất4dRnNbmr cả..
- Anh…
TxXb26tz- BiếnTxXb26tz đTxXb26tzi! 4dRnNbmr– KTxXb26tzhang bất4dRnNbmr ngờTxXb26tz đẩy4dRnNbmr xJV9mạnh YếnTxXb26tz Ch4dRnNbmri xuốngxJV9 vàTxXb26tz cậuTxXb26tz nhả4dRnNbmry rTxXb26tza khỏixJV9 giường..xJV9 4dRnNbmrlao TxXb26tznhư ba4dRnNbmry rTxXb26tza khỏTxXb26tzi fòng..
TrTxXb26tzên TxXb26tzgiường, xJV9Yến CxJV9hi kéo4dRnNbmr lTxXb26tzại áxJV9o mình,TxXb26tz hTxXb26tzơi m4dRnNbmrỉm cườTxXb26tzi txJV9rên gươgxJV9 mặt…xJV9 đTxXb26tzã 4dRnNbmrtối 4dRnNbmrsầm. D4dRnNbmrù xJV9sao xJV9cũg 4dRnNbmrlà lầxJV9n đTxXb26tzầu tTxXb26tziên cóTxXb26tz kẻTxXb26tz dám4dRnNbmr đxJV9ẩy 4dRnNbmrnhỏ rTxXb26tza kxJV9hi nhTxXb26tzỏ 4dRnNbmrlà người4dRnNbmr xJV9bắt đầu…

…….. TxXb26tzBăng đangTxXb26tz đi4dRnNbmr mộtxJV9 mixJV9k trxJV9ên hànxJV9h laxJV9ng vắngTxXb26tz lTxXb26tzặng, bưxJV9ớc chânTxXb26tz thậtxJV9 chậmxJV9 rãi..
BỗxJV9ng, TxXb26tz1 b4dRnNbmràn ta4dRnNbmry bxJV9ạo xJV9lực kéTxXb26tzo mạnhTxXb26tz nTxXb26tzhỏ 4dRnNbmrquay lại…TxXb26tz K4dRnNbmrhang 4dRnNbmrđang nhìnxJV9 TxXb26tzBăng, thởTxXb26tz h4dRnNbmrổn TxXb26tzhển 4dRnNbmrvì mới4dRnNbmr xJV9chạy, xJV9vẻ nhxJV9ư xJV9không gặ4dRnNbmrp đượcTxXb26tz nh4dRnNbmrỏ lúxJV9c nàTxXb26tzy, KhaTxXb26tzng TxXb26tzsẽ TxXb26tzphát điê4dRnNbmrn luôn.
TxXb26tz- TxJV9ại saTxXb26tzo e4dRnNbmrm TxXb26tzlại 4dRnNbmrnhư tTxXb26tzhế? txJV9ại saxJV9o TxXb26tzem cTxXb26tzó 4dRnNbmrthể 4dRnNbmrnhư thế???
Đáp4dRnNbmr lạiTxXb26tz KTxXb26tzhang TxXb26tzlà áxJV9nh 4dRnNbmrmắt 4dRnNbmrkhó hiểu..
4dRnNbmr- xJV9Em thậxJV9t sự…TxXb26tz thậtxJV9 4dRnNbmrsự khô4dRnNbmrng cxJV9ó cảTxXb26tzm giác4dRnNbmr gì4dRnNbmr sao?4dRnNbmr? Khôn4dRnNbmrg xJV91 ch4dRnNbmrút 4dRnNbmrcảm TxXb26tzgiác xJV9gì 4dRnNbmrsao?? xJV9Nhìn thấy4dRnNbmr TxXb26tzta vxJV9à n4dRnNbmrgười 4dRnNbmrcon g4dRnNbmráí 4dRnNbmrkhác txJV9rên giư4dRnNbmrờng đó..xJV9 xJV9sao TxXb26tze TxXb26tzcó TxXb26tzthể dử4dRnNbmrng dTxXb26tzưng mTxXb26tzà qua4dRnNbmry 4dRnNbmrđi?? TxXb26tzSao TxXb26tzem c4dRnNbmró thxJV9ể xJV9làm 4dRnNbmrthế… E4dRnNbmrm muốn4dRnNbmr là4dRnNbmrm xJV9ta phxJV9át điênxJV9 lTxXb26tzên 4dRnNbmrphải khôn4dRnNbmrg? xJV9Em đaTxXb26tzng t4dRnNbmrhách thứcxJV9 sức4dRnNbmr chịuxJV9 TxXb26tzđựng xJV9của txJV9a 4dRnNbmrphải khônTxXb26tzg??.. TxXb26tzVậy TxXb26tzta nói4dRnNbmr cTxXb26tzho xJV9em bixJV9ết.. TxXb26tzta thực4dRnNbmr sựxJV9 4dRnNbmrđã chị4dRnNbmru hếtxJV9 TxXb26tznổi rồi4dRnNbmr… ExJV9m làxJV9m xJV9ta m4dRnNbmruốn xJV9điên lên!TxXb26tz E4dRnNbmrm lxJV9àm tTxXb26tza chỉTxXb26tz m4dRnNbmruốn điênxJV9 lên!!!!!!!
Băng từ4dRnNbmr txJV9ừ đ4dRnNbmrưa xJV91 4dRnNbmrtay gạtTxXb26tz txJV9ay TxXb26tzKhang xJV9ra khỏiTxXb26tz mik…TxXb26tz. NHỏTxXb26tz 4dRnNbmrquay đầu…xJV9 chậmxJV9 rTxXb26tzãi bứơcxJV9 tiếp…
- ThựcTxXb26tz sựxJV9 thTxXb26tzì e4dRnNbmrm… kTxXb26tzhông coTxXb26tzi TxXb26tzta rxJV9a j…..xJV9 sao????
xJV9Chân xJV9Băng vẫn4dRnNbmr bước4dRnNbmr vTxXb26tzà 4dRnNbmr2 bàxJV9n txJV9ay Kha4dRnNbmrng 4dRnNbmrđã xiếTxXb26tzt chặ4dRnNbmrt lại….
…………
GầnTxXb26tz 2xJV9h sánTxXb26tzg.. ChxJV9i đxJV9i trên4dRnNbmr TxXb26tzhành lxJV9ang 4dRnNbmrkhu giữa,xJV9 địnhTxXb26tz rxJV9a khỏxJV9i kh4dRnNbmru b4dRnNbmriệt thự.
- DẫuxJV9 chưaTxXb26tz txJV9ìm 4dRnNbmrra được4dRnNbmr xJV9bí mậTxXb26tzt nàoxJV9… như4dRnNbmrg mxJV9ik vẫn4dRnNbmr thTxXb26tzấy 4dRnNbmrkhu bi4dRnNbmrệt txJV9hự c4dRnNbmrò nhiềuTxXb26tz điều4dRnNbmr xJV9thú vxJV9ị lắm…
ChTxXb26tzi sữngTxXb26tz 4dRnNbmrlại, xJV9mắt đểxJV9 yê4dRnNbmrn xJV9không chớ4dRnNbmrp 4dRnNbmrvà miTxXb26tzệng vẫnxJV9 nóxJV9i TxXb26tznhư TxXb26tz1 c4dRnNbmrái máy:
- Thực4dRnNbmr sựxJV9 xJV9thì miTxXb26tzk đã4dRnNbmr tìmxJV9 TxXb26tzra 4dRnNbmr1 b4dRnNbmrí mậ4dRnNbmrt tuyệt4dRnNbmr nhất4dRnNbmr đốixJV9 vớxJV9i mik……
Trứơc 4dRnNbmrmắt YếnxJV9 Chi…xJV9 cácTxXb26tzh khTxXb26tzá xTxXb26tza 4dRnNbmrtrên dãyxJV9 h4dRnNbmrành lang.xJV9. GầxJV9n 4dRnNbmrcửa vàoxJV9 f4dRnNbmròng 102TxXb26tz.. xJV9Chấn PhxJV9ong đanTxXb26tzg đứngTxXb26tz TxXb26tzdựa tường..xJV9 mắtxJV9 xJV9nhắm nghi4dRnNbmrền, taTxXb26tzy 4dRnNbmrđút 4dRnNbmrtúi, txJV9ai xJV9đeo xJV9mp3.. C4dRnNbmrậu vừaTxXb26tz trởTxXb26tz vềxJV9 từxJV9 TxXb26tzfòng thíxJV9 nghiệm…
Chi cứxJV9 đTxXb26tzứng n4dRnNbmrgây người..TxXb26tz vTxXb26tzà nTxXb26tzhư TxXb26tzhành độnTxXb26tzg th4dRnNbmreo TxXb26tzcảm tínhxJV9, nTxXb26tzhỏ rútTxXb26tz xJV9di độnTxXb26tzg, giơ4dRnNbmr xJV9lên vTxXb26tzà bTxXb26tzấm nútxJV9 chụp4dRnNbmr hìxJV9nh liê4dRnNbmrn tục…
……..
Lâm C4dRnNbmrhấn xJV9Đông đTxXb26tzang ng4dRnNbmrồi trướcTxXb26tz TxXb26tzbàn làmxJV9 việ4dRnNbmrc đặt4dRnNbmr lap4dRnNbmrtop. ÔnTxXb26tzg TxXb26tzvừa đápTxXb26tz chTxXb26tzuyến bTxXb26tzay cuốixJV9 ngày4dRnNbmr về4dRnNbmr nướ4dRnNbmrc vTxXb26tzà lậpTxXb26tz tứcxJV9 vTxXb26tzề kh4dRnNbmru biệtTxXb26tz tTxXb26tzhự củaTxXb26tz TxXb26tz3 4dRnNbmrcậu xJV9con trai.
Trê4dRnNbmrn màTxXb26tzn TxXb26tzhình laptoxJV9p, hình4dRnNbmr xJV9ảnh đa4dRnNbmrng đượxJV9c th4dRnNbmru TxXb26tzvề từTxXb26tz TxXb26tzcamera dãyxJV9 hành4dRnNbmr 4dRnNbmrlang khxJV9u gTxXb26tziữa… nơ4dRnNbmri 4dRnNbmr1 côxJV9 g4dRnNbmrái đaxJV9ng cxJV9ầm chiếc4dRnNbmr xJV9di độnxJV9g TxXb26tzvà 4dRnNbmrchụp ản4dRnNbmrh TxXb26tzkhông nxJV9gừng… Lâ4dRnNbmrm 4dRnNbmrC. Đôn4dRnNbmrg chTxXb26tzợt cười…
- PháxJV9n đoánxJV9 củaTxXb26tz mixJV9k TxXb26tzchưa bTxXb26tzao TxXb26tzgiờ sai…
………….

- TìnTxXb26tzh hxJV9ình txJV9hế TxXb26tznào coTxXb26tzn gái4dRnNbmr yêu?
- xJV9Vẫn tốtxJV9 akTxXb26tz! xJV9Nhưg TxXb26tzan nTxXb26tzinh ởTxXb26tz 4dRnNbmrđó rấtxJV9 phứ4dRnNbmrc tạpxJV9, coTxXb26tzn ngxJV9hĩ TxXb26tzcon TxXb26tzcần thờ4dRnNbmri gian
- Còn4dRnNbmr chuyện4dRnNbmr với4dRnNbmr mấ4dRnNbmry thằn4dRnNbmrg cxJV9on đTxXb26tzại tàxJV9i của4dRnNbmr LâmTxXb26tz C4dRnNbmr. Đông?
- TxXb26tz1 ngTxXb26tzười đãTxXb26tz mất,xJV9 thậTxXb26tzt tiếc.TxXb26tz nhTxXb26tzưg 4dRnNbmr2 kẻxJV9 xJV9còn lạTxXb26tzi thật4dRnNbmr sựTxXb26tz khôTxXb26tzng hề4dRnNbmr tTxXb26tzầm thườngxJV9. TxXb26tz1 kxJV9ẻ xJV9tham vọxJV9ng, txJV9oan txJV9ính xJV9và sắc4dRnNbmr xảo.4dRnNbmr TxXb26tz1 kTxXb26tzẻ… xJV9bí ẩn4dRnNbmr vô4dRnNbmr cùgTxXb26tz, nhưgxJV9 co4dRnNbmrn ch4dRnNbmrắc xJV9đằng TxXb26tzsau khuôTxXb26tzn mxJV9ặt s4dRnNbmrắt 4dRnNbmrđá xJV9ấy lTxXb26tzà xJV91 b4dRnNbmrộ óc4dRnNbmr siTxXb26tzêu phàm!
TxXb26tz- xJV9Ta hiểxJV9u coTxXb26tzn nh4dRnNbmrất trên4dRnNbmr t4dRnNbmrhế TxXb26tzgian 4dRnNbmrnày đấy,TxXb26tz co4dRnNbmrn gái4dRnNbmr ak!
- VxJV9âng, thTxXb26tzưa baTxXb26tz… xJV9Con kTxXb26tzhông kì4dRnNbmrm 4dRnNbmrchế n4dRnNbmrổi TxXb26tzsự r4dRnNbmrung đTxXb26tzộng cxJV9ủa trái4dRnNbmr xJV9tim m4dRnNbmrik… VàTxXb26tz TxXb26tzcon xJV9đang nghĩ4dRnNbmr, 4dRnNbmr1 tê4dRnNbmrn xJV9có TxXb26tzgia đìnhTxXb26tz q4dRnNbmruyền thếTxXb26tz như4dRnNbmrg bTxXb26tzất TxXb26tztài 4dRnNbmrvà nh4dRnNbmru nhược4dRnNbmr sxJV9o vớiTxXb26tz TxXb26tz1 ngườiTxXb26tz địaxJV9 v4dRnNbmrị x4dRnNbmrã hộixJV9 khTxXb26tzông 4dRnNbmr= nhTxXb26tzưg cóTxXb26tz 4dRnNbmr1 cáiTxXb26tz đầTxXb26tzu thi4dRnNbmrên tàTxXb26tzi thì….TxXb26tz 4dRnNbmrBa xJV9nghĩ sTxXb26tzao? xJV9( ChaxJV9p b4dRnNbmrị tTxXb26tzhiếu cxJV9ó nói4dRnNbmr đxJV9ến, 4dRnNbmrcon tTxXb26tzrai ngàixJV9 ThượnTxXb26tzg ng4dRnNbmrhị Oban-rTxXb26tzad sxJV9i mxJV9ê cxJV9ô tiể4dRnNbmru t4dRnNbmrhư nxJV9hà HoànxJV9g BTxXb26tzá vàxJV9 t4dRnNbmrrên mặtTxXb26tz báxJV9o c4dRnNbmró xJV9thông txJV9in mùxJV9a xuân4dRnNbmr năm4dRnNbmr saTxXb26tzu, hắ4dRnNbmrn vxJV9à Yến4dRnNbmr Ch4dRnNbmri sẽTxXb26tz 4dRnNbmrđính hônxJV9, “tên4dRnNbmr bấTxXb26tzt tTxXb26tzài vxJV9à nxJV9hu nhược”4dRnNbmr làTxXb26tz hắn)
- xJV9Theo tiTxXb26tzn mậtTxXb26tz thì.TxXb26tz. bộTxXb26tz xJV9óc siêxJV9u phàmTxXb26tz TxXb26tzcon vừaxJV9 4dRnNbmrnói, tTxXb26tza TxXb26tzchắc là4dRnNbmr TxXb26tzthằng c4dRnNbmron thTxXb26tzứ TxXb26tz2 TxXb26tzcủa LCĐ,xJV9 người4dRnNbmr làmxJV9 xJV9ông TxXb26tzta c4dRnNbmró đưTxXb26tzợc đỉnxJV9h TxXb26tzcao ngxJV9ày hôTxXb26tzm n4dRnNbmray vxJV9à khô4dRnNbmrng TxXb26tzcó cậu4dRnNbmr tTxXb26tza, sTxXb26tzự ngTxXb26tzhiệp cTxXb26tzủa xJV9LCĐ sẽTxXb26tz 4dRnNbmrdễ d4dRnNbmràng trởxJV9 TxXb26tzvề TxXb26tzcon sốxJV9 4dRnNbmr0! TxXb26tz..ta khônTxXb26tzg hềTxXb26tz p4dRnNbmrhản đốiTxXb26tz 4dRnNbmr1 xJV9thằng coxJV9n 4dRnNbmrrể TxXb26tznhư t4dRnNbmrhế cTxXb26tzùg TxXb26tz1 mối4dRnNbmr 4dRnNbmrquan hệ4dRnNbmr tốtTxXb26tz đẹpxJV9 với4dRnNbmr giTxXb26tza đìnhxJV9 LâmxJV9 chấxJV9n đâu!
xJV9- VậyxJV9 c4dRnNbmron hiểuTxXb26tz rồiTxXb26tz.. TxXb26tzthưa ba4dRnNbmr. Nếu4dRnNbmr cxJV9ó đượcTxXb26tz a4dRnNbmrnh ấy,TxXb26tz coTxXb26tzn xJV9nghĩ TxXb26tzba sxJV9ẽ l4dRnNbmràm chxJV9o nTxXb26tzgài ThưxJV9ợng TxXb26tznghĩ xJV9sĩ khônxJV9g đủTxXb26tz phiTxXb26tzếu bầuxJV9 tronTxXb26tzg cxJV9uộc TxXb26tztổng tuy4dRnNbmrển xJV9cử TxXb26tzmùa xJV9xuân nTxXb26tzăm sau…
….
8h sáTxXb26tzng…Tay TxXb26tzqlí 4dRnNbmrvào f4dRnNbmròng ChxJV9ấn KhaTxXb26tzng ..
xJV9- xJV9Cậu ch4dRnNbmrủ khxJV9ông dTxXb26tzùng bữaTxXb26tz sáng4dRnNbmr sao?
4dRnNbmrKhang ngồxJV9i trêxJV9n gixJV9ường, TxXb26tzđan 4dRnNbmrchéo TxXb26tz2 TxXb26tztay vàoxJV9 xJV9nhau. DướiTxXb26tz 4dRnNbmrđất, tàTxXb26tzn thuTxXb26tzốc lá4dRnNbmr rơ4dRnNbmri v4dRnNbmrai~ 4dRnNbmrvà TxXb26tz1 xJV9bao thuốc4dRnNbmr TxXb26tzhét nhẵ4dRnNbmrn nằmTxXb26tz lăn4dRnNbmr lóc…
- CậuTxXb26tz chủ4dRnNbmr mất4dRnNbmr ngủTxXb26tz đê4dRnNbmrm quxJV9a axJV9k? 4dRnNbmrVì H4dRnNbmroàng 4dRnNbmrYến C4dRnNbmrhi từxJV9 chốTxXb26tzi vTxXb26tzà tựxJV9 TxXb26tzý bxJV9ỏ về/
4dRnNbmr- TxXb26tzLà tTxXb26tza đãTxXb26tz đu4dRnNbmrổi cTxXb26tzô xJV9ta r4dRnNbmra khỏixJV9 fòng…
- Hoàng4dRnNbmr TxXb26tzYến CxJV9hi TxXb26tzsao? TxXb26tzSao cxJV9ó thể…TxXb26tz. C4dRnNbmrậu 4dRnNbmrchủ khônTxXb26tzg t4dRnNbmrhể vìTxXb26tz phútTxXb26tz nôgxJV9 n4dRnNbmrổi n4dRnNbmrhất th4dRnNbmrời mxJV9à xJV9phá t4dRnNbmran m4dRnNbmrối xJV9quan hệTxXb26tz ấy!
xJV9- ĐừngxJV9 cxJV9ó dạy4dRnNbmr đờxJV9i ta4dRnNbmr! T4dRnNbmra biếxJV9t phxJV9ả 4dRnNbmrlàm thế4dRnNbmr nào…4dRnNbmr C4dRnNbmrút TxXb26tzra đi!
xJV9- ExJV9m sẽTxXb26tz r4dRnNbmra. NTxXb26tzhưg exJV9m TxXb26tzvào đểxJV9 bTxXb26tzáo vớixJV9 cxJV9âu chủ.4dRnNbmr “lũxJV9 cTxXb26tzhó TxXb26tzhoang lạixJV9 lêTxXb26tzn cơnTxXb26tz 4dRnNbmrdại, chúnTxXb26tzg thường4dRnNbmr xJV9xuyên khô4dRnNbmrng tuân4dRnNbmr thTxXb26tzủ xJV9nội q4dRnNbmruy… 4dRnNbmrVà mấyTxXb26tz ngàxJV9y TxXb26tznay, chúgTxXb26tz xJV9tổ 4dRnNbmrchức xJV9đánh nxJV9hau lTxXb26tziên miênxJV9, TxXb26tz2 4dRnNbmrkẻ 4dRnNbmrđã mất4dRnNbmr mạng
- L4dRnNbmrũ điê4dRnNbmrn… TxXb26tzVứt xáxJV9c xJV9cho Sei4dRnNbmrky xJV9! 4dRnNbmr( nh4dRnNbmrớ khôn4dRnNbmrg 4dRnNbmrcác bạn4dRnNbmr? sTxXb26tzeiky lTxXb26tzà coTxXb26tzn tTxXb26tzrăn cưnxJV9g củaxJV9 LTxXb26tzeader đó)
TxXb26tz- TxXb26tzTheo lờxJV9i xJV9của TxXb26tz1 tênxJV9 th4dRnNbmrì 4dRnNbmrthằng LeTxXb26tzader nóixJV9 khônxJV9g 4dRnNbmrcho SexJV9iky “xơi4dRnNbmr mạng”4dRnNbmr an4dRnNbmrh em4dRnNbmr… m4dRnNbmrà sẽxJV9 thưởng4dRnNbmr xJV9cho thúxJV9 cưngxJV9 TxXb26tzấy xJV91 4dRnNbmrmón mồiTxXb26tz hTxXb26tzấp d4dRnNbmrẫn chưxJV9a từTxXb26tzng t4dRnNbmrhấy, hấxJV9p TxXb26tzdẫn vớxJV9i cảxJV9 hắnTxXb26tz vTxXb26tzà vớTxXb26tzi cả…xJV9 cậ4dRnNbmru TxXb26tzchủ đấTxXb26tzy ak….
MắtxJV9 ChấnTxXb26tz Kha4dRnNbmrng trợnxJV9 lTxXb26tzên, cậuTxXb26tz nghiến4dRnNbmr răTxXb26tzng…. nỗixJV9 khóTxXb26tz chịTxXb26tzu mâyTxXb26tz TxXb26tzngày n4dRnNbmray cần4dRnNbmr đượcTxXb26tz giảiTxXb26tz toả…
….TxXb26tz KxJV9hu xJV9B. xJV9Lũ 4dRnNbmrtội TxXb26tzphạm đanxJV9g nTxXb26tzhốn nxJV9háo, hò4dRnNbmr h4dRnNbmrét vâ4dRnNbmry q4dRnNbmruanh 4dRnNbmr2 têxJV9n đTxXb26tzang vxJV9ật lTxXb26tzộn nhaTxXb26tzu. ChxJV9úng laTxXb26tzo TxXb26tzvào nTxXb26tzhau nhưxJV9 xJV92 coTxXb26tzn hổTxXb26tz dữ4dRnNbmr traxJV9nh mồ4dRnNbmri.. máxJV9u mxJV9e b4dRnNbmre b4dRnNbmrét. xJV92 TxXb26tztên 4dRnNbmrcàng xungTxXb26tz, càxJV9nh xJV9bị đònxJV9 đTxXb26tzau v4dRnNbmrà hiểmxJV9 thì4dRnNbmr TxXb26tzlũ xu4dRnNbmrg qTxXb26tzuanh lTxXb26tzại càn4dRnNbmrg vxJV9ỗ taTxXb26tzy, hòTxXb26tz hétTxXb26tz t4dRnNbmrán d4dRnNbmrương hơn…
Cửa fònTxXb26tzg bỗngTxXb26tz mTxXb26tzở toanTxXb26tzg ra…
-Chúg màTxXb26tzy p4dRnNbmrhát xJV9dại TxXb26tzlên đấyxJV9 ak?
TxXb26tz1 txJV9iếng TxXb26tzhét khó4dRnNbmr chịuxJV9, ChấnTxXb26tz KxJV9hang TxXb26tzđang bưxJV9ớc vào….
- CâxJV9m miệng!!!!xJV9 xJV9- Tiếng4dRnNbmr qTxXb26tzuát t4dRnNbmro 4dRnNbmrvà quyền4dRnNbmr lựcxJV9 của4dRnNbmr KhaTxXb26tzng làm4dRnNbmr xJV9áp hếtxJV9 tiếngxJV9 TxXb26tzreo hò.xJV9 cảxJV9 “lũTxXb26tz chó4dRnNbmr hTxXb26tzoang” TxXb26tzim r4dRnNbmre, cù4dRnNbmrg TxXb26tzquay lạxJV9i nhìn4dRnNbmr Chấn4dRnNbmr KTxXb26tzhang… …
4dRnNbmr- T4dRnNbmrao dạy4dRnNbmr chúng4dRnNbmr màyxJV9 làmxJV9 ch4dRnNbmro d4dRnNbmrại hảxJV9? Muố4dRnNbmrn xJV9làm cxJV9hó dạiTxXb26tz thìTxXb26tz cú4dRnNbmrt TxXb26tzra nTxXb26tzgoài đường!xJV9! CuốTxXb26tzn xTxXb26tzéo lu4dRnNbmrôn TxXb26tzđi TxXb26tzcho khuấtTxXb26tz mắ4dRnNbmrt tao!!!
MắTxXb26tzt 4dRnNbmrKhang txJV9rợn trừn4dRnNbmrg l4dRnNbmrên, cTxXb26tzơn giậnTxXb26tz dữTxXb26tz đanTxXb26tzg xJV9bốc TxXb26tzkhói. Lũ4dRnNbmr tội4dRnNbmr fạmxJV9 biế4dRnNbmrt TxXb26tzkhông nên4dRnNbmr h4dRnNbmro h4dRnNbmre 4dRnNbmrgì lTxXb26tzúc này4dRnNbmr, đTxXb26tzể KhaxJV9ng xJV9điên lên4dRnNbmr tớxJV9i mTxXb26tzức phải4dRnNbmr TxXb26tzrút s4dRnNbmrúng r4dRnNbmra thì…
- 4dRnNbmrChúng màTxXb26tzy kxJV9hông xJV9coi 4dRnNbmrtao xJV9ra TxXb26tzgì phảixJV9 khôn4dRnNbmrg? KhônxJV9g thựTxXb26tzc xJV9hiện TxXb26tzqui định..xJV9 chú4dRnNbmrng mxJV9ày mxJV9uốn TxXb26tzchống ta4dRnNbmro fảxJV9i khônxJV9g???? TxXb26tz- GiọxJV9ng Kh4dRnNbmrang lại4dRnNbmr TxXb26tzgầm lên…4dRnNbmr xJV91tên tội4dRnNbmr fạm4dRnNbmr 4dRnNbmrcó TxXb26tzvẻ 4dRnNbmrrụt xJV9rè xJV9và sợTxXb26tz hãTxXb26tzi l4dRnNbmrên tiếng:
- Khôn4dRnNbmrg…không TxXb26tzphải.. cậ4dRnNbmru chủ….
xJV9- KhôngTxXb26tz phảixJV9 mà4dRnNbmr xJV9chúg mà4dRnNbmry phátxJV9 dại4dRnNbmr lTxXb26tzên thế4dRnNbmr 4dRnNbmrak? CTxXb26tzhúng màyTxXb26tz khô4dRnNbmrng 4dRnNbmrsợ xJV9tao phải4dRnNbmr Khang?
- AxJV9i dám4dRnNbmr khônTxXb26tzg xJV9sợ c4dRnNbmrậu cảTxXb26tz chứ?
ĐámxJV9 tội4dRnNbmr fạm4dRnNbmr quxJV9ay sa4dRnNbmrng nhìn..TxXb26tz LxJV9eader t4dRnNbmrừ fòngTxXb26tz xJV9trog đa4dRnNbmrng 4dRnNbmrbước ra4dRnNbmr..k xJV9liếc axJV9nh mắ4dRnNbmrt khó4dRnNbmr cTxXb26tzhịu đxJV9ến chxJV9ỗ hắn
TxXb26tz- M4dRnNbmrày xJV9ra lệ4dRnNbmrnh TxXb26tzcho xJV9chúng cắn4dRnNbmr 4dRnNbmrcàn fả4dRnNbmri không?
- TxXb26tzCậu xJV9chủ khôn4dRnNbmrg nêxJV9n xJV9nói thế…xJV9 4dRnNbmrlũ TxXb26tzchó thấyTxXb26tz khó4dRnNbmr cxJV9hịu thxJV9i xJV9cắn TxXb26tznhau thôi…4dRnNbmr vẫ4dRnNbmrn còTxXb26tzn ma4dRnNbmry là….TxXb26tz CxJV9húng cxJV9hưa quaxJV9y lại..xJV9 cxJV9ắn ch4dRnNbmrủ đấy..
VàxJV9i TxXb26tztên tội4dRnNbmr fạxJV9m bụmTxXb26tz miệng4dRnNbmr cườiTxXb26tz… mặtTxXb26tz ChấnTxXb26tz Kha4dRnNbmrng tố4dRnNbmri sầmTxXb26tz lại:
xJV9- Ừ4dRnNbmr, thậxJV9t 4dRnNbmrmay, nếu4dRnNbmr đứa4dRnNbmr n4dRnNbmrào làm4dRnNbmr thế….xJV9 T4dRnNbmrao s4dRnNbmrẽ bẻTxXb26tz rănTxXb26tzg, ch4dRnNbmrặt chTxXb26tzân nấTxXb26tzu gxJV9iã càxJV9y vàxJV9 TxXb26tzđập xJV9vỡ sọTxXb26tz TxXb26tzra lấyxJV9 ó4dRnNbmrc lxJV9uộc xJV9ăn lắxJV9m…Tao xJV9đoán TxXb26tzlà TxXb26tzóc 4dRnNbmrchó rấxJV9t ngon…
- Vậ4dRnNbmry thTxXb26tzì 4dRnNbmrkhông TxXb26tzổn rồi…CâuxJV9 c4dRnNbmrhủ TxXb26tzcũg 4dRnNbmrbiết ôTxXb26tzng TxXb26tzchủ 4dRnNbmrtốn 4dRnNbmrbao nhiêu4dRnNbmr ti4dRnNbmrên mớiTxXb26tz đưTxXb26tza được4dRnNbmr xJV9lũ c4dRnNbmrhó ấ4dRnNbmry xJV9về đâ4dRnNbmry. cTxXb26tzậu chủTxXb26tz xJV9không 4dRnNbmrquản 4dRnNbmrnổi xJV9mà đxJV9em 4dRnNbmrra gixJV9ết thịt4dRnNbmr nhưxJV9 TxXb26tzthế.. cậuTxXb26tz địn4dRnNbmrh xJV9ăn nóTxXb26tzi với4dRnNbmr TxXb26tzông chủ4dRnNbmr thế4dRnNbmr nào???
- MàyxJV9 khôn4dRnNbmrg p4dRnNbmrhải loxJV9, xJV9lo giữTxXb26tz TxXb26tzcái mạngxJV9 của4dRnNbmr màTxXb26tzy đi…
- ÀxJV9 vâng,TxXb26tz xJV9tôi sẵxJV9n lònTxXb26tzg ngTxXb26tzhe cậ4dRnNbmru chủTxXb26tz cănxJV9 dTxXb26tzặn mà…
TxXb26tzChấn K4dRnNbmrhang l4dRnNbmriệc xJV9mắt nhxJV9ìn 4dRnNbmr1 lượt4dRnNbmr lxJV9ũ tội4dRnNbmr fạm….
- NếTxXb26tzu c4dRnNbmrhúng mxJV9ày còTxXb26tzn đểxJV9 xJV9tao đTxXb26tzến TxXb26tzđây v4dRnNbmrì chu4dRnNbmryện TxXb26tznày nxJV9ữa… taxJV9o sẽxJV9 khôngTxXb26tz nTxXb26tzói lờixJV9 n4dRnNbmrào mxJV9à ch4dRnNbmrỉ rútTxXb26tz s4dRnNbmrúng rTxXb26tza thôi…TxXb26tz. –4dRnNbmr KhxJV9ang liếcxJV9 nhìTxXb26tzn tTxXb26tzên Le4dRnNbmrader, hắnxJV9 khẽTxXb26tz cười
K4dRnNbmrhang qu4dRnNbmray 4dRnNbmrđi xJV9mà vẫnTxXb26tz xJV9chưa thấyTxXb26tz TxXb26tzcơn giậnxJV9 nTxXb26tzguôi ngoai….
- ĐãxJV9 v4dRnNbmrậy, 4dRnNbmrtôi xJV9cũg muốTxXb26tzn nhắcTxXb26tz cậxJV9u chủ…xJV9 cậuTxXb26tz cxJV9hủ 4dRnNbmrsẽ ph4dRnNbmrải đến4dRnNbmr xJV9dây tiTxXb26tzếp đáy..4dRnNbmr đ4dRnNbmrương nh4dRnNbmriên kTxXb26tzhông phảixJV9 TxXb26tzvì cTxXb26tzhuyện nxJV9ày nữa4dRnNbmr… NxJV9gười tìnhTxXb26tz 4dRnNbmrcủa câxJV9u chxJV9ủ… hấpxJV9 TxXb26tzdẫn lắm…
Khang toaTxXb26tzn rú4dRnNbmrt TxXb26tzsúng nhưg4dRnNbmr 4dRnNbmrtên qlíTxXb26tz ở4dRnNbmr ngoà4dRnNbmri TxXb26tzđã r4dRnNbmra hiệu4dRnNbmr bìn4dRnNbmrh TxXb26tztĩnh…Chân 4dRnNbmrcậu 4dRnNbmrbước tixJV9ếp trướxJV9c khTxXb26tzi dằxJV9n TxXb26tz1 câu:
TxXb26tz- xJV9ĐỤng đếnxJV9 xJV9người tìxJV9nh củaTxXb26tz TxXb26tztao… là4dRnNbmr xJV9đụng đ4dRnNbmrến tao…MàyxJV9 nhớTxXb26tz đấy!
……

1xJV90h đêm.

“-4dRnNbmr huxJV9hu.. mẹ4dRnNbmr ơTxXb26tzi…mẹ xJV9.. m4dRnNbmrẹ đừngxJV9 đánhTxXb26tz xJV9anh nữa..
- 4dRnNbmrNam! C4dRnNbmron tTxXb26tzránh ra….
4dRnNbmr- Mẹ…conTxXb26tz xiTxXb26tzn mẹ…4dRnNbmr TxXb26tzlà lỗTxXb26tzi củaTxXb26tz TxXb26tzcon .xJV9. xJV9tự TxXb26tzý cTxXb26tzon cxJV9hạy rxJV9a ngoàixJV9 cxJV9hơi xJV9mà mẹ….
- CTxXb26tzon xJV9không đượcTxXb26tz khTxXb26tzóc… xJV9con xJV9ra ch4dRnNbmrỗ kháxJV9c đj…
…….
- PhonxJV9g!con 4dRnNbmrbiết lỗi4dRnNbmr xJV9chưa??? Co4dRnNbmrn cònTxXb26tz TxXb26tzlì thếTxXb26tz đưTxXb26tzợc phảiTxXb26tz không??
Vút… vút…vút…
- xJV9Á xJV9á mẹ4dRnNbmr ơTxXb26tzi… mẹ4dRnNbmr đừnTxXb26tzg đTxXb26tzánh a4dRnNbmrnh nữa4dRnNbmr mà….
4dRnNbmr- ChấnTxXb26tz PhxJV9ong! TxXb26tzTa hỏTxXb26tzi cxJV9on biếxJV9t lỗi4dRnNbmr chưTxXb26tza? xJV9Trời xJV9thì TxXb26tzmưa mTxXb26tzà xJV9con để4dRnNbmr TxXb26tzem xJV9chạy TxXb26tzra ngoài…4dRnNbmr eTxXb26tzm bịTxXb26tz ố4dRnNbmrm 4dRnNbmrthì bTxXb26tziết làmTxXb26tz sao?
- TxXb26tzLà txJV9ự ýTxXb26tz coTxXb26tzn mxJV9à TxXb26tzmẹ….anh rầm4dRnNbmr xJV9mưa đxJV9i t4dRnNbmrìm TxXb26tzcon đấ4dRnNbmry thôi…xJV9 ngườiTxXb26tz TxXb26tzbị ốTxXb26tzm làxJV9 xJV9anh kxJV9ia kìa…
Vút…vút…
- PhonTxXb26tzg! CxJV9on khônTxXb26tzg m4dRnNbmrở mixJV9ện xJV9ra phTxXb26tzải không?
4dRnNbmr- xJV9Mẹ đừng4dRnNbmr đ4dRnNbmránh a4dRnNbmrnh xJV9nữa… TxXb26tzanh đaxJV9u mà….
VTxXb26tzút… vúxJV9t… 4dRnNbmr- VẫTxXb26tzn k4dRnNbmrhông m4dRnNbmrở miệnTxXb26tzg rTxXb26tza xi4dRnNbmrn lỗi…TxXb26tz. xxJV9em co4dRnNbmrn lìxJV9 tớ4dRnNbmr mTxXb26tzức nào..xJV9 4dRnNbmr( vút…vút….xJV9) 4dRnNbmr- ĐTxXb26tzứa TxXb26tzcon bấtxJV9 hxJV9iếu này4dRnNbmr…. bấtxJV9 hiếu!!!
4dRnNbmr- Mẹ!TxXb26tz TxXb26tzanh ch4dRnNbmrảy máxJV9u rồi…TxXb26tz mẹ4dRnNbmr đừng4dRnNbmr 4dRnNbmrđánh nTxXb26tzữa mà.TxXb26tz. huhuhu…
TxXb26tz- 4dRnNbmrMày xJV9im xJV9đi! MỗixJV9 4dRnNbmrlần nTxXb26tzày nóixJV9 tTxXb26tzao càn4dRnNbmrg 4dRnNbmrbị đxJV9ánh nhTxXb26tziều hơnxJV9 thôi!
Chát!!!
TxXb26tz- TxXb26tzCon dám4dRnNbmr t4dRnNbmro xJV9tiếng xJV9với e4dRnNbmrm sao??4dRnNbmr? CxJV9on 4dRnNbmrkhông txJV9rông 4dRnNbmrđược TxXb26tzem TxXb26tzmà còn4dRnNbmr TxXb26tzdám t4dRnNbmro TxXb26tztiếng quxJV9át em??
- NTxXb26tzó 4dRnNbmrcó phải4dRnNbmr tr4dRnNbmrẻ TxXb26tzlên TxXb26tz3 đâTxXb26tzu! NóTxXb26tz xJV9= TxXb26tztuổi co4dRnNbmrn TxXb26tzvà c4dRnNbmron cũg4dRnNbmr làTxXb26tz coTxXb26tzn traxJV9i mẹTxXb26tz đấy!
Chat!!!
- I4dRnNbmrm ngay4dRnNbmr! mẹ4dRnNbmr khônTxXb26tzg cóTxXb26tz đxJV9ứa 4dRnNbmrcon nhưTxXb26tz màTxXb26tzy… 4dRnNbmr! MàTxXb26tzy được4dRnNbmr TxXb26tzsinh 4dRnNbmrra TxXb26tzđể bả4dRnNbmro vệTxXb26tz CTxXb26tzhấn NaxJV9m! VàTxXb26tz chxJV9ỉ xJV9thế thôi!
4dRnNbmr- 4dRnNbmrVậy tạxJV9i s4dRnNbmrao m4dRnNbmrẹ kTxXb26tzhông mướTxXb26tzn vệTxXb26tz sĩ4dRnNbmr vàxJV9 gixJV9ết 4dRnNbmrquách coxJV9n đi?
- KhôngTxXb26tz xJV9đc! Mà4dRnNbmry 4dRnNbmrquên mẹTxXb26tz đ4dRnNbmrã nuTxXb26tzôi nấng4dRnNbmr TxXb26tzmày kh4dRnNbmró khTxXb26tzăn thếxJV9 nxJV9ào ak4dRnNbmr? thằngTxXb26tz bấtxJV9 hiếu…
- ThxJV9ì ra mẹ còn nhớ con là con trai mẹ đấy….
……….

- Chấn Nam? Con sao thế? Con mệt ak?
- Chỉ hơi hơi thôi mẹ… mẹ và anh đừng cãi nhau nữa….
- Phong! Con còn đứng đó được sao? Đi mua thuốc cho e đi!
- Con biết rồi! 
- Mẹ.. mẹ đừng bắt anh đi… trời còn mưa to lắm….
- Phải trưng phạt nó vì nó làm con trai mẹ mệt thế này….
- anh không phải con trai mẹ sao?
- Chấn Nam ak….con ngoan quá…. mẹ yêu con nhất…chỉ yêu con thôi……
- Anh nghe thấy đấy mẹ… anh sẽ buồn lắm……………”

……….. Chấn Phong choàng tỉnh, bật dậy trên giường..
Mồ hôi ướt đẫm áo sơmi… Phong thở dốc, hơi thở gấp gáp và bấn loạn…Xug quang tối đen như mực, bóng đêm bao trùm với 1 sự tĩnh lặng đến gai người….
Mưa!
Tiếng mưa đêm vọng về từ đâu đó xa… rất xa….
Tiếng mưa ù ù bên tai Phong ….
Mắt cậu bỗng… mở căng….2 bàn tay xiết chặt lại…. người Phong run lên….

Bình luận

Ảnh của ketoidobongdem_13012001
ketoidobongdem_...28/04/2013 - 14:12

Mẹ của Phong và Nam hay thật. Có cần tỏ ra thiên vị thái quá vậy không?