Vứt bỏ anh là điều dũng cảm nhất - Chương 03

 

Chương 75mVWS3: CóqaRT8A b75mVWSao nbxhiêu 3Rqoygmối t3Rqoygình cbxó 3Rqoygthể làqaRT8Am lạ3Rqoygi đượcbx qaRT8Atừ đầu?

            “N3Rqoyggốc 3Rqoygạ, chẳ75mVWSng lẽbx eqaRT8Am khô3Rqoygng hiểubx 3Rqoygsao? 75mVWSTừ t75mVWSrước đế3Rqoygn n3Rqoygay người3Rqoyg 75mVWSanh 3Rqoygyêu 75mVWSchỉ 3Rqoygcó mbxình em3Rqoyg!” Tiê3Rqoygu Viễ75mVWSn ôqaRT8Am qaRT8Achặt lấy3Rqoyg tôi,bx giọn75mVWSg 75mVWSnói tbxha thiết.

            T75mVWSim đqaRT8Aau gần75mVWS nhưbx mu3Rqoygốn nghẹtbx t75mVWShở, bxtại sao75mVWS? Tạbxi 3Rqoygsao 3Rqoygbao nhiêuqaRT8A nbxăm bxtrôi quqaRT8Aa r3Rqoygồi bxmới nbxói vớibx qaRT8Atôi những75mVWS đbxiều này?

1. Đbxã lqaRT8Aâu khôn75mVWSg gặp,bx aqaRT8Anh vẫqaRT8An khỏqaRT8Ae chứ

Tiêu Vi75mVWSễn đqaRT8Aứng trư75mVWSớc mặtbx tqaRT8Aôi, cười75mVWS nqaRT8Aói: “Điền75mVWS Kh3Rqoygả Lạbxc, an3Rqoygh bxbiết 75mVWSngay lqaRT8Aà bxem qaRT8Amà, 75mVWSem khqaRT8Aông ngờ3Rqoyg đượbxc là3Rqoyg a3Rqoygnh phải75mVWS không?”

Tôi kh75mVWSông kiềbxm qaRT8Achế 75mVWSđược n3Rqoygỗi xúcqaRT8A độngbx trbxong lòngbx, 3Rqoygngay cbxả gibxọng nó3Rqoygi 3Rqoygcũng bxrun lqaRT8Aập cbxập, “Ti75mVWSêu Viễ75mVWSn! Lbxà a75mVWSnh th3Rqoygật sao?”

“Nếu l3Rqoygà 3Rqoyggiả ch3Rqoygo đ3Rqoygổi lại.qaRT8A qaRT8AĐúng l3Rqoygà anqaRT8Ah đây”.3Rqoyg 3RqoygAnh kéoqaRT8A t75mVWSay tôi3Rqoyg l75mVWSại, ấqaRT8Am ápbx. RõqaRT8A ràngqaRT8A không3Rqoyg phảibx lqaRT8Aà mơ.

“Tại s3Rqoygao an3Rqoygh lạiqaRT8A bxtrở thành3Rqoyg Tổ75mVWSng gi75mVWSám sqaRT8Aát kỹbx thqaRT8Auật chứ?3Rqoyg” 75mVWSTôi hỏi3Rqoyg. A75mVWSnh xuất3Rqoyg 75mVWSngoại bxmới hbxơn bốqaRT8An năm75mVWS, nha3Rqoygnh nhấ3Rqoygt cũ3Rqoygng chỉ75mVWS vừa3Rqoyg học75mVWS bxxong chươnbxg 3Rqoygtrình bxtiến sĩ.

“Chuyện 3Rqoygnày r75mVWSất dàiqaRT8A d75mVWSòng, 3Rqoygcó dịpbx 75mVWSanh qaRT8Asẽ kbxể ch3Rqoygo qaRT8Aem ngh75mVWSe”. Tiê3Rqoygu qaRT8AViễn n3Rqoyghìn tô75mVWSi cbxười, rồi3Rqoyg khô3Rqoygng nóbxi 75mVWSthêm g3Rqoygì nữa.

Ngồi troqaRT8Ang phòn3Rqoygg làqaRT8Am viqaRT8Aệc cbxủa Tiêubx 3RqoygViễn, ng75mVWShe t75mVWSiếng nhạc75mVWS qaRT8Adu dươnbxg, nhấm3Rqoyg nhbxáp v3Rqoygị 3Rqoygtrà sữabx t75mVWShơm nồnqaRT8Ag, habxi đứabx nhìnqaRT8A nhaqaRT8Au 3Rqoygkhông nóibx n3Rqoygên lờbxi, 3Rqoygtôi qaRT8Acảm thấyqaRT8A đâybx chínqaRT8Ah là3Rqoyg 75mVWStột cùnbxg 75mVWScủa hạnh3Rqoyg qaRT8Aphúc rồi!

 Bao nă3Rqoygm quqaRT8Aa, tất3Rqoyg cả75mVWS bxchờ đợi75mVWS, tấ75mVWSt cả3Rqoyg n75mVWShung nhớbx đềubx h75mVWSội tụ75mVWS lạibx ởqaRT8A c3Rqoygái nhì3Rqoygn đắmqaRT8A đu75mVWSối, coqaRT8An n75mVWSgươi củaqaRT8A tôqaRT8Ai khẽbx bxchuyển độngqaRT8A nhẹ3Rqoyg vềqaRT8A phqaRT8Aía đubxôi mắt.

Tiêu Vbxiễn 3Rqoygnhìn qaRT8Atôi, nhí75mVWSu qaRT8Amày, “Khả,75mVWS qaRT8Amắt bxem kbxhông ổn75mVWS à?qaRT8A TạiqaRT8A saqaRT8Ao á75mVWSnh mqaRT8Aắt lqaRT8Aạ vậy?”

My Go75mVWSd! Tiêbxu 75mVWSViễn 3Rqoygơi, 3Rqoygchẳng lẽ3Rqoyg anqaRT8Ah không3Rqoyg biếqaRT8At th75mVWSế 75mVWSnào là3Rqoyg liếc3Rqoyg m3Rqoygắt đưaqaRT8A tìnqaRT8Ah 75mVWSsao? H3Rqoygay làqaRT8A độqaRT8Ang tácbx diễnbx xuấqaRT8At 75mVWScủa t75mVWSôi qu75mVWSá kém?

“Đâu có,qaRT8A chbxỉ làbx bxem… chqaRT8Aỉ là…75mVWS 3Rqoygchưa ngbxủ đủbx giấqaRT8Ac, mắt75mVWS hqaRT8Aơi mỏi”.75mVWS Tôi3Rqoyg ấpqaRT8A úng.

“Sau nàyqaRT8A, b3Rqoyguổi tố3Rqoygi trướcqaRT8A kh75mVWSi qaRT8Ađi ngủ75mVWS uốn75mVWSg 75mVWStrà íqaRT8At thôi,75mVWS uống75mVWS sữaqaRT8A tươibx nhiềuqaRT8A vàoqaRT8A”. TqaRT8Aiêu Viễnbx dịuqaRT8A dbxàng qaRT8Acười nbxói vớibx tôi.

Tổng gi3Rqoygám bxsát kỹbx t75mVWShuật v75mVWSừa bxyên 3Rqoygvị, PhqaRT8Aó tổnbxg g75mVWSiám sát3Rqoyg kỹ3Rqoyg thuậtbx đã3Rqoyg xuấtqaRT8A 75mVWShiện ng3Rqoygay 75mVWS– 75mVWSđây quả75mVWS đúngbx lbxà 3Rqoygmột đạiqaRT8A mỹbx nhân.bx Nghbxe nóiqaRT8A làqaRT8A cháubx gbxái 3Rqoygcủa 75mVWSCục trưở75mVWSng, là3Rqoyg tríqaRT8A t75mVWShức c3Rqoygao bxở nước75mVWS ngoàbxi qaRT8Avề, làm3Rqoyg cqaRT8Aho cá75mVWSc a3Rqoygnh c75mVWShàng đ75mVWSộc thâbxn cứqaRT8A qaRT8Aphải 3Rqoygxúm xítqaRT8A v3Rqoygây quanh.

Đại m75mVWSỹ nh75mVWSân nqaRT8Ahìn cácbx chà75mVWSng tr75mVWSai trbxong tổbx dbxự 3Rqoygán bằn3Rqoygg nửaqaRT8A cbxon mắt,qaRT8A 3Rqoygduy chỉbx đối3Rqoyg qaRT8Avới Tiêubx Viễn75mVWS l75mVWSại tỏbx 75mVWSra âqaRT8An bxcần quáqaRT8A mức.qaRT8A TqaRT8Aôi t3Rqoyghấy qaRT8Avậy tbxrong lbxòng 75mVWSrất lbxo s75mVWSợ, b75mVWSản thâ3Rqoygn tbxôi vốbxn khqaRT8Aong có75mVWS sứqaRT8Ac cạnhbx t75mVWSranh gì,75mVWS bây3Rqoyg g3Rqoygiờ gặp75mVWS phảqaRT8Ai đbxối thủqaRT8A m75mVWSạnh nhưqaRT8A v75mVWSậy, xbxem 75mVWSra ôqaRT8Ang trời75mVWS đ75mVWSang thử3Rqoyg thác75mVWSh tbxôi đây!

Mặc d3Rqoygù ở3Rqoyg cùnqaRT8Ag mộtqaRT8A t75mVWSổ 3Rqoygvới Tiêu75mVWS Viễn75mVWS, nqaRT8Ahưng cqaRT8Aơ hqaRT8Aội gặpqaRT8A gỡ75mVWS khôngqaRT8A nhiều.3Rqoyg CqaRT8Aó lbxúc đi3Rqoyg ngqaRT8Aang qubxa bxvăn phòngbx qaRT8Acủa 75mVWSanh, tbxôi khônqaRT8Ag kqaRT8Aìm c75mVWShế 3Rqoygđược phảibx li75mVWSếc mắbxt n3Rqoyghìn bxvào, toànbx thấ3Rqoygy TiêqaRT8Au ViễnqaRT8A 3Rqoygđang 75mVWSchăm chúbx 75mVWSnghiên cứ75mVWSu bảnqaRT8A vẽqaRT8A d3Rqoygự án.

Một bxhôm, Tiểu75mVWS bxLưu 3Rqoyg– cùnqaRT8Ag p75mVWShòng 3Rqoyglàm 75mVWSviệc v3Rqoygới tôi3Rqoyg, độtqaRT8A nhi75mVWSên 75mVWShỏi: “ChịqaRT8A 75mVWSĐiền, c3Rqoygó p75mVWShải ch75mVWSị cqaRT8Aó ý3Rqoyg vqaRT8Aới Tổ75mVWSng giám75mVWS sá3Rqoygt k75mVWSỹ t75mVWShuật Tiêubx không?”

Tôi đan3Rqoygg u75mVWSống trà75mVWS, phụt75mVWS hếbxt cảbx nư3Rqoygớc rbxa nbxgoài: “XiqaRT8An 75mVWSlỗi, tôibx b75mVWSị sqaRT8Aặc!” Tô3Rqoygi vộ75mVWSi bxvàng lấybx 75mVWSkhăn qaRT8Alau bàn.

“Điều đbxó cqaRT8Aó 3Rqoyggì ph75mVWSải xấu3Rqoyg hổbx chbxứ? Sáubx cbxhị ebxm 3Rqoyggái 3Rqoygở bxtổ 75mVWSchúng 3Rqoygta đềuqaRT8A 75mVWSthầm y75mVWSêu TổnqaRT8Ag giá75mVWSm sátqaRT8A k3Rqoygỹ thu3Rqoygật bxTiêu mbxà”. Tiểu75mVWS bxLưu tiế3Rqoygn hànhqaRT8A ph3Rqoygân tíc75mVWSh cụbx thể,3Rqoyg “N75mVWShưng màbx nhìqaRT8An ư3Rqoygu thếbx cbxủa PhqaRT8Aó tổn75mVWSg giámqaRT8A s75mVWSát kỹ3Rqoyg thuật3Rqoyg qaRT8ANgô cbxao nh75mVWSư bxvậy, ebxm cảmqaRT8A t3Rqoyghấy chún3Rqoygg 3Rqoygta vốnbx đềuqaRT8A c75mVWShẳng qaRT8Acó cơbx hội!”

Tôi ngqaRT8Ahe bxmà lqaRT8Aòng quặnbx thắt,bx thửqaRT8A nghqaRT8Aĩ bxxem, từngbx làbx ngườibx yêu75mVWS chbxính thứcqaRT8A củqaRT8Aa mì3Rqoygnh, bqaRT8Aảo bốiqaRT8A qaRT8Ariêng của3Rqoyg c75mVWSá nhân3Rqoyg, bxbây bxgiờ phả3Rqoygi đemqaRT8A rqaRT8Aa để75mVWS phbxân chi3Rqoyga vớ3Rqoygi qaRT8Amọi người,3Rqoyg lbxại bịbx phán75mVWS đoqaRT8Aán cu75mVWSối cùqaRT8Ang s3Rqoygẽ rơ3Rqoygi vàqaRT8Ao taqaRT8Ay người75mVWS khqaRT8Aác, tbxâm trạng75mVWS cqaRT8Aó thobxải má75mVWSi được75mVWS khô3Rqoygng chứ?

Hết 3Rqoyggiờ làqaRT8Am, Tiêbxu Viễn75mVWS bảo75mVWS qaRT8Atôi đợibx an75mVWSh để3Rqoyg 75mVWSđi ăqaRT8An 3Rqoygtối cùnqaRT8Ag, t3Rqoygôi 3Rqoygcảm t3Rqoyghấy qaRT8Atâm trạngbx bu75mVWSồn b75mVWSực, nên3Rqoyg đãbx qaRT8Ađạp qaRT8Axe về75mVWS trước.

Tôi qaRT8Alà 3Rqoygngười khôqaRT8Ang ch3Rqoygỉ khônqaRT8Ag bxcó sức75mVWS cạnqaRT8Ah 3Rqoygtranh, 75mVWSmà cbxòn khô3Rqoygng cóqaRT8A chútbx tbxự 75mVWStin nào.

Đi đư75mVWSợc nbxửa đường,bx qaRT8Alại hố3Rqoygi hận75mVWS, ngườ3Rqoygi khácqaRT8A n3Rqoyggưỡng mộqaRT8A anhqaRT8A, đâuqaRT8A pqaRT8Ahải lỗqaRT8Ai củbxa anh.

Tội nghiệpbx 75mVWScho Tiêubx Vbxiễn, cbxó bxphải qaRT8Atôi 3Rqoygđã k3Rqoyghông t75mVWShông cảm3Rqoyg chqaRT8Ao an3Rqoygh rồi?

Thế 75mVWSlà lạibx vqaRT8Aòng x3Rqoyge quaqaRT8Ay 3Rqoyglại, đạ75mVWSp nhưqaRT8A b3Rqoygay, s75mVWSuýt cqaRT8Ahút nữ75mVWSa đâm75mVWS sầmbx vàoqaRT8A quầy3Rqoyg qaRT8Atrực 75mVWSbạn nqaRT8Aằm ở75mVWS cqaRT8Aửa chqaRT8Aính 75mVWScủa Cục.

Chạy 75mVWSqua cqaRT8Aửa chínhqaRT8A, 75mVWSbác t3Rqoyghường trựcbx giảqaRT8A hỏbxi: “TạiqaRT8A sbxao lạibx qu75mVWSay lqaRT8Aại vậy?”

“Cháu qaRT8Alàm r3Rqoygơi qaRT8Ađồ, mộ75mVWSt 3Rqoygmón 3Rqoygđồ rấ3Rqoygt q3Rqoyguan trọng!”3Rqoyg Tôi75mVWS qaRT8Anói, qaRT8Asau đbxó chạbxy vbxội về75mVWS phí3Rqoyga vqaRT8Aăn phòbxng bxcủa 3RqoygTiêu Viễn.

Cửa qaRT8Aphòng k75mVWShép hờ,3Rqoyg bqaRT8Aên tro75mVWSng tqaRT8Ahấp bxthoáng phqaRT8Aát rbxa tiến75mVWSg k3Rqoyghóc nghqaRT8Aẹn ngào.

Văn phòn3Rqoygg củbxa TiêuqaRT8A Viễnbx t3Rqoygại 3Rqoygsao cbxó người3Rqoyg k3Rqoyghóc? Lại75mVWS là75mVWS qaRT8Aâm tqaRT8Ahanh 75mVWScủa côqaRT8A qaRT8Agái trẻ.

Tôi dừngqaRT8A bướcqaRT8A, khqaRT8Aông biếtqaRT8A có3Rqoyg nê3Rqoygn vào75mVWS 3Rqoyghay không.

“Đừng kh3Rqoygóc nữ75mVWSa, a75mVWSnh qaRT8Ađưa 3Rqoygem 3Rqoygđi ă75mVWSn chú75mVWSt 75mVWSgì n75mVWShé!” Tôibx nghqaRT8Ae giọngqaRT8A TiêqaRT8Au Vbxiễn dịubx dàng,3Rqoyg 75mVWSâm tha75mVWSnh bxấy, c3Rqoyghỉ có3Rqoyg thqaRT8Aể lqaRT8Aà dànhqaRT8A chqaRT8Ao ngưbxời 75mVWSyêu mớbxi vậyqaRT8A chứ?qaRT8A BiếqaRT8At TiêqaRT8Au Viễn75mVWS đãbx 75mVWSlâu, bxanh cqaRT8Aũng chbxưa 75mVWSbao g3Rqoygiờ dỗqaRT8A dành3Rqoyg qaRT8Atôi nhưbx thế.

Sau đ75mVWSó, tôbxi 3Rqoygnghe th3Rqoygấy tiến75mVWSg anbxh th3Rqoygu dọn3Rqoyg đồ3Rqoyg đạc,bx tiế75mVWSng 75mVWSđóng bxngăn kéo.

Đưa c3Rqoygô ấ3Rqoygy điqaRT8A ăn75mVWS? Tibxêu Viễnbx chẳng75mVWS phbxải 75mVWShẹn tốibx nqaRT8Aay đi75mVWS ă75mVWSn cùnqaRT8Ag tôqaRT8Ai sa3Rqoygo, tại3Rqoyg qaRT8Asao bâybx 75mVWSgiờ lạibx đqaRT8Aổi qaRT8Athành đ3Rqoygưa 75mVWSngười khác75mVWS đi?

Khi nhìnbx vàoqaRT8A pqaRT8Ahòng bxanh, kqaRT8Ahông bxphải a75mVWSi khqaRT8Aác, cqaRT8Ahính là3Rqoyg P3Rqoyghó tổn75mVWSg giám3Rqoyg sbxát k75mVWSỹ th75mVWSuật 3Rqoygxinh đẹp75mVWS Ngbxô Dbxuyệt, đầu3Rqoyg tô75mVWSi cả3Rqoygm tháybx choánqaRT8Ag váng.

Tôi đứng3Rqoyg saqaRT8Au phqaRT8Aía cầbxu thbxang, nqaRT8Ahìn 75mVWSbóng họbx dìqaRT8Au nhabxu đqaRT8Ai 3Rqoygkhuất, chỉqaRT8A biqaRT8Aết th3Rqoygẫn t3Rqoyghờ 3Rqoygnhư ngườiqaRT8A mất75mVWS hồn.

Lúc bước3Rqoyg xbxuống cầu75mVWS tqaRT8Ahang, bbxác t75mVWShường trựcqaRT8A giàqaRT8A vẫnqaRT8A 3Rqoygở đóqaRT8A, nbxhiệt tình75mVWS hỏiqaRT8A qaRT8Athăm qaRT8A“Tìm thấy75mVWS đồ75mVWS chưqaRT8Aa cháu?”

“Chưa ạ!”

Có nên3Rqoyg c3Rqoygoi n75mVWShư tô3Rqoygi 75mVWSđã man75mVWSg n75mVWSó tặngqaRT8A bxcho người75mVWS khbxác rồiqaRT8A khônqaRT8Ag? Ha3Rqoygy nói75mVWS làbx n75mVWSó bxtự chạyqaRT8A mất?

Ngày tbxhứ 3Rqoyghai 75mVWSđi làm3Rqoyg, Tiêubx Viễnbx nqaRT8Ahìn thấy3Rqoyg 75mVWStôi, mỉmbx cườqaRT8Ai t75mVWSự nhiêbxn, nhưnbxg tôiqaRT8A lạ3Rqoygi cqaRT8Aảm thqaRT8Aấy 3Rqoygnụ cườibx ấyqaRT8A cực3Rqoyg qaRT8Akỳ 3Rqoygxa cách,3Rqoyg 75mVWStưởng như75mVWS bịqaRT8A nqaRT8Agăn c75mVWSách bxbởi mộ75mVWSt thbxế giới75mVWS mờqaRT8A sương.

“Bảo bxem đ3Rqoygợi 75mVWSanh, mà75mVWS lạqaRT8Ai tựqaRT8A 75mVWSbỏ bxvề trước!”75mVWS A75mVWSnh nóqaRT8Ai 3Rqoygnhư qaRT8Akhông hề3Rqoyg bxcó chuyệ75mVWSn gì.

“Xin lỗibx, eqaRT8Am b75mVWSận!” qaRT8ATôi qaRT8Akhông cư3Rqoygời nổi,75mVWS bxchỉ có75mVWS 75mVWSthể 75mVWSgiả vờ3Rqoyg nhìnqaRT8A bxđi chbxỗ kh3Rqoygác. An3Rqoygh chắcbx chắbxn khônqaRT8Ag bibxết tôi75mVWS đbxã q3Rqoyguay tqaRT8Arở lạ75mVWSi, cònbx đượqaRT8Ac xqaRT8Aem mộbxt cảbxnh 3Rqoygtượng bxkhông qaRT8Anên xem.

“Ai làbxm 3Rqoygem khônbxg v3Rqoygui rồi?”bx 3RqoygTiêu ViqaRT8Aễn nh3Rqoygìn tôbxi, ngữ3Rqoyg kh75mVWSí 3Rqoygkhá th3Rqoygận trọng.

Tự nqaRT8Ahiên nhớ75mVWS 75mVWSlại m75mVWSấy n3Rqoygăm tbxrước 3Rqoygtôi gh3Rqoygen 3Rqoygbóng gheqaRT8An g75mVWSió, nh3Rqoygìn a3Rqoygnh v75mVWSà m3Rqoygột bạqaRT8An nữ75mVWS tronqaRT8Ag lớp3Rqoyg ngồi75mVWS c3Rqoygùng n75mVWShau, bxliền bỏ75mVWS 75mVWSchạy r75mVWSa khỏ75mVWSi phbxòng học3Rqoyg, sbxau bxđó aqaRT8Anh ch75mVWSạy 3Rqoygtheo ké3Rqoygo tbxay tqaRT8Aôi l75mVWSại nóibx: “ĐồqaRT8A qaRT8Angốc, bxanh thích75mVWS em!”

Đồ ngốc!qaRT8A T3Rqoygôi đúqaRT8Ang bxlà 75mVWSđồ n75mVWSgốc, lúbxc n3Rqoygào cũnqaRT8Ag ngây3Rqoyg 75mVWSthơ tiqaRT8An tbxưởng r3Rqoygằng, x3Rqoyga nh75mVWSau chừng3Rqoyg ấy3Rqoyg khoảnbxg thờiqaRT8A g3Rqoygian bxvà 75mVWSkhông bxgian, bxchúng tôi3Rqoyg đềqaRT8Au sẽqaRT8A khôn3Rqoygg th75mVWSay đổi.

Sự th75mVWSật đúng3Rqoyg lqaRT8Aà t3Rqoygàn kh75mVWSốc. ChúngqaRT8A tôbxi đãbx tbxhay đổi75mVWS rồi,qaRT8A tất3Rqoyg cqaRT8Aả mọi3Rqoyg thứ75mVWS đề75mVWSu khôn75mVWSg th75mVWSể nhưbx trư75mVWSớc đư75mVWSợc nữa.

Công việcbx qaRT8Atrong TổqaRT8A d75mVWSự án3Rqoyg qaRT8Arất b75mVWSận rộbxn, tô75mVWSi vbxà Tiê3Rqoygu Vi75mVWSễn d75mVWSù bxcó đụnqaRT8Ag qaRT8Anhau, cũ75mVWSng k75mVWShông nóiqaRT8A đượcbx lờiqaRT8A nào.

Theo q3Rqoyguan bxsát qaRT8Acủa qaRT8ATiểu Lưubx, “Tổng3Rqoyg 3Rqoyggiám s3Rqoygát Tiêubx mấy3Rqoyg h75mVWSôm qaRT8Anay tâ3Rqoygm t75mVWSrạng không3Rqoyg 75mVWStốt lắm!”

“Nhà n3Rqoygước 75mVWStrả ba3Rqoygo nhiêqaRT8Au lương75mVWS c3Rqoygho ebxm, đqaRT8Aể e3Rqoygm qu3Rqoygan tbxâm đến3Rqoyg 3Rqoygcả tbxâm 75mVWStrạng c75mVWSủa tổ75mVWSng gi75mVWSám sá75mVWSt kỹqaRT8A thuậtqaRT8A sao?”

“Em bu75mVWSôn chubxyện chút75mVWS khôngqaRT8A được75mVWS à75mVWS? MqaRT8Aấy hqaRT8Aôm nqaRT8Aay tínhqaRT8A khí75mVWS qaRT8Achị dữqaRT8A dằnqaRT8A qaRT8Aquá! qaRT8AChú qaRT8Aý chú3Rqoygt, đừng75mVWS để75mVWS bước75mVWS vào3Rqoyg thời75mVWS kỳ75mVWS tiền75mVWS bxmãn kin3Rqoygh s75mVWSớm đấy!”

“Nghe nói,3Rqoyg 3Rqoygngười bước3Rqoyg vào3Rqoyg thời75mVWS kqaRT8Aỳ tiền3Rqoyg 75mVWSmãn kbxinh thườ75mVWSng 3Rqoygthích luyên3Rqoyg thu3Rqoygyên! Chị3Rqoyg c3Rqoygó luyê3Rqoygn thqaRT8Auyên không?”

Tiểu 3RqoygLưu vộibx ngqaRT8Aậm miqaRT8Aệng luôn.

Thiết k3Rqoygế qu75mVWSy hoạ3Rqoygch bxdự á75mVWSn 75mVWShình n75mVWShư gặ3Rqoygp phảibx 75mVWSkhó 75mVWSkhăn, 75mVWSmấy lần3Rqoyg t3Rqoygôi nhìqaRT8An thấybx Tiê75mVWSu V3Rqoygiễn hoặ75mVWSc 3Rqoyglà ngồi3Rqoyg đăm3Rqoyg chi3Rqoygêu 75mVWStrước 75mVWSbàn là3Rqoygm việc,bx hoặ75mVWSc lạibx đứnqaRT8Ag tr75mVWSầm ngâ3Rqoygm mấybx g75mVWSiờ li75mVWSền ở3Rqoyg phò3Rqoygng 3Rqoyghút thuốc.

Nhìn 3Rqoygbộ dạ75mVWSng c3Rqoygô độc75mVWS 3Rqoygsuy tư3Rqoyg của75mVWS an75mVWSh nh75mVWSư vậ3Rqoygy qaRT8Atôi cảqaRT8Am bxthấy thậqaRT8At đaubx lòng3Rqoyg, hận75mVWS nỗ75mVWSi mì3Rqoygnh nănqaRT8Ag 75mVWSlực c3Rqoygó hạn,75mVWS kh75mVWSông giúbxp đượcbx việ3Rqoygc gì.

Tổ dbxự án3Rqoyg mbxời đến3Rqoyg bxmột chuqaRT8Ayên bxgia đầy3Rqoyg quybxền u3Rqoygy –75mVWS Gi75mVWSáo s3Rqoygư Đi3Rqoygền Du3Rqoygy 75mVWSNiên, ngh3Rqoyge n3Rqoygói người3Rqoyg n3Rqoygày nổibx tiến3Rqoygg cả75mVWS 75mVWStrên qaRT8Athế giới3Rqoyg. Tiêu3Rqoyg ViễqaRT8An bxvà Ng3Rqoygô bxDuyệt đứnbxg sabxu bxông ta75mVWS, giốngbx nqaRT8Ahư ha3Rqoygi cô3Rqoyg cậbxu học3Rqoyg bxtrò nhỏ.

Tổ tqaRT8Arưởng b75mVWSảo tô3Rqoygi tổnbxg hợp3Rqoyg lạibx cácqaRT8A dữbx qaRT8Aliệu sổ75mVWS sbxách, trự3Rqoygc tiếp3Rqoyg qaRT8Amang 3Rqoygđến phò75mVWSng kháchbx VIP.

Lúc tôiqaRT8A ôm75mVWS mộbxt đống3Rqoyg tàqaRT8Ai liệu75mVWS dàbxy t75mVWSiến v75mVWSào, qaRT8Agiáo sbxư ĐiềnqaRT8A đanbxg cùn3Rqoygg qaRT8ATiêu 3RqoygViễn th3Rqoygảo lubxận việc3Rqoyg qaRT8Asửa đổibx 3Rqoygdự án3Rqoyg. Thấbxy tôqaRT8Ai bước3Rqoyg và75mVWSo, Tiê3Rqoygu V75mVWSiễn c75mVWSau qaRT8Amày, đỡqaRT8A chồbxng tà75mVWSi liệuqaRT8A trênqaRT8A bxtay tôi,bx 75mVWSnói: “TạiqaRT8A 75mVWSsao lạiqaRT8A để75mVWS một3Rqoyg người75mVWS ô3Rqoygm nhiềubx đồ75mVWS thế3Rqoyg nàybx? SaqaRT8Au nàbxy phả75mVWSi bảoqaRT8A Tiểubx Lbxưu g3Rqoygiúp 3Rqoygem đấy”.

Tôi lý3Rqoyg qaRT8Anhí “vângqaRT8A” một75mVWS tiếng75mVWS, gật75mVWS gậ75mVWSt đầ3Rqoygu bxtỏ qaRT8Ara đ3Rqoygáp lạ3Rqoygi. Chútbx tài3Rqoyg 75mVWSliệu nqaRT8Aày th75mVWSì ă3Rqoygn 3Rqoygthua gqaRT8Aì chứ?

Đè nbxén bxcon ngqaRT8Aười t75mVWShường kh75mVWSông qaRT8Aphải l75mVWSà trọngqaRT8A lưbxợng, mà75mVWS l3Rqoygại làbx nhữ75mVWSng gánhqaRT8A nặ75mVWSng bxvô h75mVWSình kia.

Tiêu ViễnqaRT8A bxthân 75mVWSmật k3Rqoygéo bxtay tô3Rqoygi, vbxị giáo3Rqoyg 3Rqoygsư gbxià ngướcqaRT8A mbxắt cqaRT8Ahằm qaRT8Achằm nh75mVWSìn 3Rqoygchúng tôi,3Rqoyg bxtôi vộ75mVWSi bxvàng rqaRT8Aút tabxy lqaRT8Aại, 75mVWSđỏ mặt,75mVWS nbxói qaRT8Avới Tiê75mVWSu Vibxễn: “Embx vbxề 75mVWSlàm 3Rqoygviệc đây”.

“Hết gqaRT8Aiờ a75mVWSnh đưbxa e75mVWSm về!”3Rqoyg bxTiêu Vibxễn bxnở nụ75mVWS cườqaRT8Ai mbxà mấ75mVWSy ngàbxy rồqaRT8Ai 75mVWShiếm thấy.

“Không cần!”3Rqoyg qaRT8AMỗi ngqaRT8Aày đề75mVWSu tự75mVWS đạbxp bxxe về75mVWS nhàqaRT8A, trước75mVWS 75mVWSnay qaRT8Acó cầnqaRT8A a3Rqoygi đưqaRT8Aa về75mVWS đâu,bx đã75mVWS th75mVWSành th75mVWSói qu3Rqoygen rbxồi. 3RqoygVới lbxại, tôibx 3Rqoygcũng k3Rqoyghong kiêubx s75mVWSa đ75mVWSến mứcbx hếqaRT8At giờ75mVWS cần3Rqoyg c75mVWSó ng75mVWSười đưqaRT8Aa về.

Điều qaRT8Acàng qua75mVWSn trqaRT8Aọng h75mVWSơn là75mVWS TiêqaRT8Au Vi75mVWSễn rấtqaRT8A bận,bx rấ75mVWSt mệ3Rqoygt, tô75mVWSi k75mVWShông đànhqaRT8A lòn75mVWSg đqaRT8Aể anbxh 75mVWShết giờ75mVWS phải75mVWS lộn75mVWS một3Rqoyg vòngbx đưaqaRT8A tiễn75mVWS tôi75mVWS rồqaRT8Ai muộbxn mới75mVWS vqaRT8Aề đượcqaRT8A đbxến nhà.

Tiêu Viễ75mVWSn 75mVWSthở dàbxi, “Khả75mVWS KhqaRT8Aả, đừn3Rqoygg cố75mVWS ý75mVWS tránbxh a75mVWSnh nữa!”

Buổi tr3Rqoygưa đ75mVWSến phòqaRT8Ang giải75mVWS 3Rqoyglao lbxấy nướ75mVWSc, 3Rqoygnhìn tbxhấy gqaRT8Aiáo sbxư Điềnbx qaRT8ADuy 3RqoygNiên cũqaRT8Ang đbxang phqaRT8Aa tqaRT8Arà, t3Rqoygrong cốcqaRT8A th75mVWSủy tbxinh đổqaRT8A đầybx nử3Rqoyga cốcbx qaRT8Alá chè75mVWS, bxtôi kqaRT8Ahông khqaRT8Aỏi ki75mVWSnh ngbxạc, “BácqaRT8A bxcho 75mVWSnhiều 75mVWSlá cbxhè 75mVWSthế, có75mVWS sợ75mVWS đqaRT8Aắng quábx không3Rqoyg ạ?”

“Uống qu3Rqoygen rồi”.3Rqoyg Ông75mVWS cười3Rqoyg t75mVWShấy thật3Rqoyg tbxhân thiếtqaRT8A, k3Rqoyghiến ng75mVWSười 3Rqoygta cóbx cả3Rqoygm gi75mVWSác que75mVWSn thuộc.

Ông pqaRT8Aha tr75mVWSà xon75mVWSg khônqaRT8Ag rời3Rqoyg 75mVWSđi, 75mVWSmà bxvãn đứng75mVWS ở3Rqoyg phòn75mVWSg g75mVWSiải bxlao nhqaRT8Aìn tqaRT8Aôi lấybx nư75mVWSớc, “3RqoygCô bé,3Rqoyg cháqaRT8Au bxyêu 75mVWSTiêu 75mVWSViễn hả?”

Tôi gi3Rqoygật mìn75mVWSh 75mVWSlàm bà75mVWSn taqaRT8Ay đ75mVWSang cqaRT8Aầm phích3Rqoyg nướ3Rqoygc rubxng lêqaRT8An, nước3Rqoyg s3Rqoygôi tron75mVWSg bì3Rqoygnh róbxt 75mVWSxuống 75mVWSlàm ngónbx taqaRT8Ay bị3Rqoyg bxgiội bỏng3Rqoyg rát.

Vị 3Rqoyggiáo bxsư giàqaRT8A nhbxanh mắtbx nhanbxh 75mVWStay, liềnbx đbxóng n75mVWSgay 3Rqoygvòi nbxước nóngqaRT8A bxlại, kéqaRT8Ao qaRT8Atay tôi75mVWS sbxang bxvòi nước3Rqoyg lạnqaRT8Ah vặnqaRT8A xuống,qaRT8A để3Rqoyg giảbxm bớqaRT8At qaRT8Asự đabxu rát.

Mắt tqaRT8Aôi ngânbx n3Rqoyggấn lệ3Rqoyg, trbxong lòngqaRT8A cườiqaRT8A thầ3Rqoygm: 75mVWSXem ra3Rqoyg, tính75mVWS n75mVWShiều chubxyện 75mVWScũng khqaRT8Aông hbxề gi75mVWSới hạnqaRT8A l3Rqoygứa tuổi.

Lấy nướcqaRT8A xongbx, g75mVWSiáo sbxư Điền75mVWS 75mVWSgiúp tô3Rqoygi xáchbx phí75mVWSch nướqaRT8Ac vềbx ph3Rqoygòng làmbx việ75mVWSc, TiqaRT8Aểu Lư75mVWSu nqaRT8Ahìn qaRT8Athấy 75mVWSnói: “TrqaRT8Aời ạ,75mVWS 75mVWSchị Điền3Rqoyg, 3Rqoygsao chbxị lại3Rqoyg để3Rqoyg ôqaRT8Ang ấybx xách75mVWS phíqaRT8Ach nướcbx qaRT8Achứ? Ch3Rqoygị bxbiết ông3Rqoyg ấbxy lbxà bxai không?”

“Giáo sư75mVWS ĐiềnqaRT8A Du75mVWSy Niên”.

“Biết rồi3Rqoyg cònqaRT8A đểbx 75mVWSông ấqaRT8Ay xqaRT8Aách hbxộ chị75mVWS phícqaRT8Ah l3Rqoygà sao3Rqoyg?” qaRT8ATiểu bxLưu suýtqaRT8A nữaqaRT8A cáu75mVWS lênbx qaRT8Avới tôi3Rqoyg, “3RqoygCục trưởngqaRT8A của3Rqoyg ch75mVWSúng t3Rqoyga mời3Rqoyg đế75mVWSn l75mVWSà khách75mVWS VbxIP, bxlà chu3Rqoygyên g75mVWSia dựqaRT8A 75mVWSán, là3Rqoyg đạiqaRT8A thụ3Rqoyg của3Rqoyg giớ75mVWSi k75mVWShoa họcbx điện3Rqoyg tử”.

“Chẳng qaRT8Aqua ch75mVWSỉ lqaRT8Aà nhbxờ ônbxg 75mVWSấy xá75mVWSch hộ75mVWS ch75mVWSị phích3Rqoyg nướcqaRT8A th3Rqoygôi bxmà!” MqaRT8Aà chí75mVWSnh ôngqaRT8A tự75mVWS n75mVWSguyện đấyqaRT8A c75mVWShứ, nqaRT8Aói nàobx làqaRT8A 3Rqoygtay 3Rqoygtôi bbxị bỏngbx rồi,bx đóqaRT8A cũ3Rqoygng là75mVWS tráchbx nhiệ3Rqoygm 75mVWScủa ôn75mVWSg ấy.

Chị còn3Rqoyg muốnqaRT8A qaRT8Anhờ ô75mVWSng ấyqaRT8A l75mVWSàm g3Rqoygì n75mVWSữa? bxGiúp chịqaRT8A bxquét nhàbx à?”qaRT8A TiểuqaRT8A LưuqaRT8A bxnhìn tô3Rqoygi chqaRT8Aế giễu,3Rqoyg “Xúcbx phạ75mVWSm 3Rqoygông ấy75mVWS lqaRT8Aà 75mVWStội k3Rqoyghông t3Rqoyghể bxtha được3Rqoyg đâu”.

Nhưng tôqaRT8Ai đâubx mu75mVWSốn xúc3Rqoyg bxphạm 3Rqoygông, mqaRT8Aà mộqaRT8At vị3Rqoyg giáo75mVWS sư3Rqoyg, chuyêbxn 3Rqoyggia 75mVWScó thânqaRT8A phqaRT8Aận đ3Rqoygịa vbxị nh3Rqoygư thếqaRT8A cũngbx sẽ75mVWS khô75mVWSng 75mVWSthể nh3Rqoygận r3Rqoyga qaRT8Amột 75mVWSnhân vi3Rqoygên vă75mVWSn phòn3Rqoygg bình3Rqoyg th75mVWSường nhưbx tqaRT8Aôi đâu.

Có lẽ75mVWS, vừa75mVWS qua75mVWSy đi3Rqoyg, ông3Rqoyg qaRT8Avốn đ3Rqoygã 75mVWSkhong nhbxớ đư3Rqoygợc t3Rqoygôi 75mVWSlà qaRT8Aai rồi.

Hết gibxờ l3Rqoygàm, đbxi q75mVWSua s75mVWSiêu thịbx Carr75mVWSefour, qaRT8Atôi 75mVWSmua một75mVWS đống3Rqoyg bxđồ l75mVWSinh tinh.

Khi qaRT8Atôi xác3Rqoygh 3Rqoyggiỏ hàng75mVWS qaRT8Ađi qaRT8Ara phíaqaRT8A nqaRT8Agoài thqaRT8Aì nhìnbx t3Rqoyghấy bxTiêu Vibxễn. 75mVWSVừa định75mVWS gọibx 75mVWSanh, người3Rqoyg bỗnbxg cứnqaRT8Ag đờ3Rqoyg kh75mVWSông thốtqaRT8A được75mVWS bxra l75mVWSời, bởi75mVWS v3Rqoygì NqaRT8Agô Duy3Rqoygệt và75mVWS bxanh đbxi 3Rqoygcùng nhau.

Anh bắtqaRT8A đầu75mVWS đưa75mVWS cô75mVWS điqaRT8A lượn3Rqoyg si3Rqoygêu thị75mVWS t3Rqoygừ bqaRT8Aao giờ3Rqoyg? DánqaRT8Ag vbxẻ ch3Rqoygăm sóqaRT8Ac qaRT8Achở bxche cô3Rqoyg ấqaRT8Ay. Nh3Rqoygìn 75mVWSxe mbxua đ3Rqoygồ bxcủa hqaRT8Aọ, xếbxp đầy3Rqoyg nhữn3Rqoygg vật3Rqoyg qaRT8Adụng gi75mVWSa đình.

Mũi t3Rqoygôi 75mVWScay qaRT8Axè, nhặtqaRT8A bừa75mVWS 75mVWSmấy 75mVWSthứ rồ3Rqoygi bxvội vànqaRT8Ag chạy75mVWS r75mVWSa ngoài.

Ngô Duyệbxt đãbx nh75mVWSìn bxthấy tô75mVWSi, “qaRT8ATiểu Khả?3Rqoyg TqaRT8Aiểu Khả75mVWS?” 75mVWSCô ấyqaRT8A gọbxi tô3Rqoygi, â75mVWSm tha75mVWSnh dịu75mVWS 75mVWSdàng qaRT8Atrang nhã3Rqoyg, uyể3Rqoygn chuqaRT8Ayển v75mVWSà dễbx 3Rqoygchịu, 3Rqoygkhiến cqaRT8Aho ở3Rqoyg giữ3Rqoyga đ3Rqoygám đbxông hu3Rqoygyên 75mVWSnáo v75mVWSẫn bxcó thqaRT8Aể nổibx rqaRT8Aõ 3Rqoyglên gi3Rqoygọng n75mVWSói đ3Rqoygặc biệt.

“Tiểu bxKhả, qaRT8Aem cũng75mVWS đến75mVWS đ3Rqoygây 75mVWSmua đồqaRT8A à?”bx Ti3Rqoygêu Viễ75mVWSn bxnhìn tôi3Rqoyg b75mVWSối rốqaRT8Ai, vẻqaRT8A mặtbx cbxó chqaRT8Aút 75mVWSlo lắng.

Tôi không75mVWS đến3Rqoyg thì3Rqoyg cóqaRT8A 75mVWSthể nhìnqaRT8A thấybx aqaRT8Anh bxvà 75mVWSPhó tổbxng 3Rqoyggiám sábxt xin3Rqoygh đẹbxp â3Rqoygn 3Rqoygân 3Rqoygái á3Rqoygi bê75mVWSn nqaRT8Ahau 3Rqoygkhông chqaRT8Aứ? Đã75mVWS tứbxc giậnbx rồi3Rqoyg, 3Rqoygcũng chẳngbx nh3Rqoygìn an3Rqoygh n3Rqoygữa, qaRT8Achỉ nqaRT8Aói với3Rqoyg bxNgô Duyệ3Rqoygt: bx“Chào Phóbx t75mVWSổng giá3Rqoygm 3Rqoygsát, t3Rqoyghật tìbxnh bxcờ ạ!”

“Gọi 3Rqoygtôi là75mVWS N3Rqoyggô DuyệtqaRT8A thôqaRT8Ai, bâqaRT8Ay giờ3Rqoyg hếtqaRT8A qaRT8Agiờ l75mVWSàm rồi3Rqoyg mà!”3Rqoyg Cbxô bxta kéqaRT8Ao tbxay tôqaRT8Ai 3Rqoygtỏ r3Rqoyga rất75mVWS thâ75mVWSn tình.

Tôi 75mVWSvẫn lịcbxh sựqaRT8A mỉ75mVWSm 75mVWScười, nhqaRT8Aìn cbxô vbxà Tiê3Rqoygu Viễn.

Thần sắ75mVWSc của3Rqoyg Tiêu3Rqoyg qaRT8AViễn lbxại rấtbx bxủ dột.

 

2. TqaRT8Aại sa3Rqoygo 75mVWScứ xuất75mVWS hiện3Rqoyg lúc75mVWS 75mVWStôi nbxhếch nhqaRT8Aác nhất

Ra kqaRT8Ahỏi siêu3Rqoyg thị3Rqoyg, nướcbx mắtqaRT8A tôibx đã3Rqoyg kh75mVWSông cqaRT8Aầm đượcbx 75mVWSnữa, 3Rqoygvỡ òa.

Tôi xác75mVWSh tbxúi 3Rqoygto tú75mVWSi nhỏqaRT8A đi75mVWS q75mVWSua 75mVWScầu bxvượt, nqaRT8Ahìn xuốngbx dưới3Rqoyg ch75mVWSân cqaRT8Aầu, x75mVWSe cộqaRT8A nườm3Rqoyg nượ3Rqoygp, 3Rqoygtự nhiqaRT8Aên đứng3Rqoyg lại.75mVWS Nếu3Rqoyg nhảyqaRT8A từbx tbxrên nà3Rqoygy x3Rqoyguống c75mVWSó lẽ75mVWS sẽ75mVWS chếtqaRT8A r75mVWSất thả75mVWSm nhỉ3Rqoyg? Chắc75mVWS cbxhắn cbxơ thể3Rqoyg sẽbx bxđầy máubx mebx, 75mVWSnát bbxét? Nói3Rqoyg bxkhông chừn75mVWSg, 3Rqoyglúc đóqaRT8A óqaRT8Ac cònqaRT8A bắn75mVWS phụqaRT8At và3Rqoygo ngưbxời 3Rqoygđi đường3Rqoyg bxcũng nên.

Cứ tưởn75mVWSg tượng75mVWS vậyqaRT8A, 3Rqoygđã 75mVWSthấy gbxhê rợnqaRT8A hếtbx c75mVWSả người.

Có lbxẽ từ3Rqoyg 75mVWScổ chí75mVWS kqaRT8Aim, tqaRT8Aôi lbxà 3Rqoygngười đqaRT8Aầu tiên75mVWS lại3Rqoyg bị3Rqoyg qaRT8Achính ýqaRT8A tưởn3Rqoygg củabx qaRT8Amình 75mVWSdọa bxcho sợ75mVWS phábxt 75mVWSthét lên.

Để ch3Rqoygo khbxông phải75mVWS nqaRT8Aghĩ đến3Rqoyg mốiqaRT8A qu75mVWSan 3Rqoyghệ củ3Rqoyga qaRT8ATiêu Viễn3Rqoyg vàbx 75mVWSNgô Dubxyệt n75mVWSữa, bxtôi vộiqaRT8A vàng75mVWS 75mVWStìm qaRT8Amột nqaRT8Aơi 3Rqoygan 75mVWStoàn lqaRT8Aẩn trố75mVWSn, c75mVWSàng kí75mVWSn đqaRT8Aáo cànqaRT8Ag tốt!

Đối diệbxn qaRT8Asiêu thịbx cbxó m75mVWSột q75mVWSuán StarbucksqaRT8A, 3Rqoygkhông gi3Rqoygan tbxao nhã,bx ph75mVWSục vbxụ chuyqaRT8Aên nghiệp75mVWS. 75mVWSTôi g75mVWSọi một75mVWS 75mVWStách c75mVWSapuccino cùn75mVWSg vớqaRT8Ai mónqaRT8A trángqaRT8A miệng.

Vị thơm75mVWS ngbxon c3Rqoygủa qaRT8Amón ănbx lqaRT8Aàm 75mVWStâm trạngqaRT8A tôbxi tốtqaRT8A h3Rqoygơn, giữa3Rqoyg nềqaRT8An âm75mVWS nqaRT8Ahạc 3Rqoygdịu nhẹqaRT8A khiến75mVWS tô3Rqoygi dầnqaRT8A 3Rqoygdần c3Rqoygảm thấ75mVWSy th75mVWSư tqaRT8Ahái qaRT8Atrở lại.

“Thưa cô3Rqoyg, cbxó cần75mVWS kbxhăn giấy75mVWS khôngbx bxạ?” NqaRT8Ahân 3Rqoygviên p3Rqoyghục vqaRT8Aụ 3Rqoyglễ phépbx đứn75mVWSg b75mVWSên cạnh.

“Không cần,3Rqoyg cá75mVWSm ơn!”3Rqoyg Tôi75mVWS vôbx thứcbx đưaqaRT8A ta3Rqoygy lbxên qaRT8Alau mặt,qaRT8A to3Rqoygàn là75mVWS 3Rqoygnước mắt.qaRT8A TạiqaRT8A s75mVWSao qaRT8Atôi lbxại khóc75mVWS chứ?

 “Xin đừngqaRT8A nqaRT8Agồi 3Rqoygở đó!”qaRT8A Tôibx vbxừa lbxau mắt75mVWS 3Rqoygvừa nóbxi vớ75mVWSi ngư3Rqoygời đối75mVWS diện,3Rqoyg khqaRT8Aông c3Rqoygho qaRT8Angồi cùn75mVWSg tôi.

“Em ngh75mVWSĩ làqaRT8A 75mVWStôi mubxốn 3Rqoygngồi s75mVWSao? C3Rqoyghỉ bxvì qaRT8Aem 3Rqoygcứ bxkhóc 75mVWSnhư vqaRT8Aậy mã75mVWSi, k3Rqoyghiến chbxo tqaRT8Aâm trạqaRT8Ang bxtôi th3Rqoygấy qaRT8Arất 75mVWSu uất”.qaRT8A Ng3Rqoygười đ75mVWSối d3Rqoygiện nói.

“Chương 75mVWSNgự, tạ75mVWSi bxsao an75mVWSh qaRT8Acứ xu75mVWSất hbxiện lúc3Rqoyg tôi75mVWS nhbxếch bxnhác nhấtbx?” TqaRT8Aôi qaRT8Arầu rĩ75mVWS nói3Rqoyg với75mVWS abxnh ta.

“Nhưng m75mVWSà, h75mVWSình nhưqaRT8A tôi3Rqoyg còbxn nh75mVWSếch nqaRT8Ahác h75mVWSơn em!bx” 3RqoygAnh 75mVWSta nhú75mVWSn viqaRT8Aa, chqaRT8Aỉ lênbx bộ75mVWS cbxomple m3Rqoygay đ75mVWSo 3Rqoygmàu t75mVWSrắng ng75mVWSà bxcủa mìnhqaRT8A, tô3Rqoygi mới3Rqoyg ph75mVWSát hiện3Rqoyg ra75mVWS, vừabx 75mVWSnãy 75mVWStôi qaRT8Avô ýqaRT8A qaRT8Alàm đổ75mVWS 75mVWScà phê,3Rqoyg cqaRT8Ahất lỏngbx màu75mVWS 3Rqoygnâu đãbx ngqaRT8Aấm 3Rqoygvào á75mVWSo anh.

“Đồ ngốqaRT8Ac, tạiqaRT8A s75mVWSao aqaRT8Anh 3Rqoyglại không3Rqoyg bibxết đườqaRT8Ang tr75mVWSánh ra?”

“Nhìn e3Rqoygm khóqaRT8Ac qqaRT8Auan trọnbxg hbxơn, qaRT8Abởi qaRT8Avì t3Rqoyghật hqaRT8Aiếm có”qaRT8A. qaRT8AAnh t3Rqoyga lộ3Rqoyg r75mVWSa nụ75mVWS cười3Rqoyg ti75mVWSnh nghịch,bx nhìn75mVWS trôn3Rqoygg gbxiống như75mVWS m3Rqoygột đứ75mVWSa trẻ3Rqoyg vậy.

“Đi bxnào, tôqaRT8Ai dẫnqaRT8A ebxm đến75mVWS qaRT8Amột nqaRT8Aơi vu75mVWSi vẻ”.qaRT8A Chương75mVWS Ngự3Rqoyg qaRT8Akéo t75mVWSôi đứngbx lên.

“Tôi không75mVWS đi,3Rqoyg qaRT8Atôi cò3Rqoygn 75mVWScó 3Rqoygviệc!” Tô3Rqoygi muốn3Rqoyg thoátqaRT8A qaRT8Ara kh75mVWSỏi sự3Rqoyg l3Rqoygôi kéobx của75mVWS anqaRT8Ah ta.

Nghĩ đếnqaRT8A việcbx v75mVWSừa qaRT8Arồi gặp75mVWS TiêqaRT8Au Viễ75mVWSn và75mVWS 3RqoygNgô qaRT8ADuyệt, ng3Rqoyghĩ đếnbx 75mVWSsự ăbxn ý75mVWS củaqaRT8A họ75mVWS k3Rqoyghi ởbx bêqaRT8An 75mVWSnhau, qaRT8Anghĩ đếnbx sự3Rqoyg 3Rqoygdịu dàqaRT8Ang 75mVWSTiêu Vi75mVWSễn dànbxh qaRT8Acho bxcô t3Rqoyga… bxtất cbxả mọi3Rqoyg cqaRT8Aái khqaRT8Aác đ75mVWSều t3Rqoygrở th75mVWSành bxvô nghĩa.

“Việc gì75mVWS 3Rqoygcó thể3Rqoyg bxquan trọn75mVWSg hơbxn vbxui vẻqaRT8A chứ?75mVWS Khôn3Rqoygg 3Rqoygđi sẽ75mVWS tibxếc đấybx nhbxé”. An3Rqoygh bxta cư3Rqoygời 75mVWSnhìn tôiqaRT8A chờqaRT8A đợi,3Rqoyg tôqaRT8Ai thật75mVWS qaRT8Akhó m3Rqoygà phản3Rqoyg đối.

Tôi cò75mVWSn 75mVWScó qaRT8Athể bxvui vẻqaRT8A được3Rqoyg khônbxg? TạqaRT8Ai s3Rqoygao l3Rqoygại cbxảm thấy3Rqoyg qaRT8Atrong lòngqaRT8A nặngqaRT8A trĩuqaRT8A như3Rqoyg đeobx đá3Rqoyg thế75mVWS nàyqaRT8A? T75mVWSôi cbxố bxgắng 75mVWSmuốn vứt75mVWS qaRT8Abỏ n75mVWSó đqaRT8Ai, 75mVWSnhưng bxnó cứ3Rqoyg qaRT8Ađiềm bxnhiên bấtbx động.

Chương NqaRT8Agự nbxói qaRT8Akhông sa3Rqoygi, đâbxy qqaRT8Auả nqaRT8Ahiên bxlà mộtqaRT8A nbxơi vuqaRT8Ai vẻ,qaRT8A “mườibx bxhai chốn3Rqoyg vui”.

Đáng tiếc3Rqoyg, tâbxm trạngqaRT8A củaqaRT8A tô3Rqoygi kh3Rqoygông hòbxa nhậbxp được75mVWS vớ3Rqoygi n75mVWSơi này.

“Tại sa3Rqoygo lạiqaRT8A có3Rqoyg cqaRT8Aái bxtên nhưbx vậy?”bx TqaRT8Aôi rầ3Rqoygu rĩbx hỏi.

“Ở đqaRT8Aây cóbx mườ75mVWSi bxhai tụqaRT8A đi75mVWSểm, mỗi75mVWS qaRT8Amột ch75mVWSỗ đqaRT8Aều kh3Rqoygiến ngư75mVWSời tbxa vu75mVWSi khôngqaRT8A bi3Rqoygết ch3Rqoygán”. bxChương Ng75mVWSự giải3Rqoyg thích.

“Có thể3Rqoyg làqaRT8Am ngqaRT8Aười bxta 75mVWSquên đ75mVWSi phibxền muộnqaRT8A không?qaRT8A” TôiqaRT8A t75mVWSỏ rqaRT8Aa nbxghi ngờ.

“Có th3Rqoygể, 3Rqoygchỉ c3Rqoygần bxem tự75mVWS nguyện”qaRT8A. CqaRT8Ahương qaRT8ANgựu qaRT8Anghiêm tbxúc 3Rqoygnhìn tô3Rqoygi, “Ebxm n75mVWSên lbxà bxmột người3Rqoyg vu3Rqoygi 3Rqoygvẻ, bxngay đếnqaRT8A cbxái t75mVWSên c75mVWSủa bxem c75mVWSũng gọiqaRT8A l75mVWSà Khbxả Lạcbx cơqaRT8A mà”.

Khả Lạcbx thìqaRT8A 3Rqoygnhất định3Rqoyg có3Rqoyg thể75mVWS vu3Rqoygi vẻ75mVWS sabxo? bxTôi bxcười đaqaRT8Au khổ.

Đi l3Rqoygên g3Rqoygác 75mVWSvới Chươngbx qaRT8ANgự, lậ3Rqoygp tức3Rqoyg qaRT8Ađã 3Rqoygcó nhân3Rqoyg qaRT8Aviên phụbxc vqaRT8Aụ đếnqaRT8A đón,75mVWS 3Rqoygluôn miệ75mVWSng qaRT8Achào “Tổngbx gibxám đốcbx Chương75mVWS 3Rqoygạ”, “Tổng75mVWS qaRT8Agiám đốc75mVWS C3Rqoyghương qaRT8Aạ”. Tôibx qaRT8Axách n3Rqoyghững túqaRT8Ai tqaRT8Ao t75mVWSúi nhỏqaRT8A 3Rqoygcủa siê3Rqoygu thqaRT8Aị, 3Rqoygtheo sa75mVWSu ChươngqaRT8A Ngự3Rqoyg giốnbxg nhưqaRT8A mộtbx bxngười hầu.

Một qaRT8Anhóm ngưbxời ăqaRT8An 3Rqoygcơm, li75mVWSên t3Rqoygục gqaRT8Aọi móqaRT8An đắtqaRT8A tiền,bx kqaRT8Ahông gọibx nhqaRT8Aững m3Rqoygón vừa75mVWS miệng.

Tôi uốngqaRT8A 75mVWSmột loạqaRT8Ai qaRT8Anước ngọt75mVWS rấtbx ng75mVWSon, như3Rqoygng lại75mVWS thấyqaRT8A h3Rqoygơi đ3Rqoygau đầu,qaRT8A “Tại3Rqoyg saqaRT8Ao lạiqaRT8A tbxhế? Tôibx cbxó uố3Rqoygng rư75mVWSợu bxđâu nhỉ?”NgửiqaRT8A qaRT8Akỹ bxmới p75mVWShát qaRT8Ahiện rbxa t75mVWShứ 3Rqoygnước ngọtqaRT8A tô3Rqoygi vừ75mVWSa mớibx uố75mVWSng làqaRT8A loạibx rượqaRT8Au TâqaRT8Ay qaRT8Apha chế.

Ăn xoqaRT8Ang, nhómqaRT8A ngư75mVWSời tábxch rqaRT8Aa mỗiqaRT8A n75mVWSgười mộtqaRT8A nơi,bx giố75mVWSng n75mVWShư 3Rqoygsau kqaRT8Ahi xebxm x3Rqoygong mộbxt vở75mVWS kị75mVWSch vubxi, 75mVWSchỉ cbxòn qaRT8Alại s3Rqoygự tr75mVWSống rỗngbx và3Rqoyg bxcô đơn.

“Tôi phqaRT8Aải đợ75mVWSi mộbxt lbxúc nữa75mVWS m3Rqoygới vềbx qaRT8Anhà đượ75mVWSc, khôqaRT8Ang bxthể đểqaRT8A mqaRT8Aẹ tbxôi biếtqaRT8A tôi3Rqoyg đ75mVWSã uốnbxg bxrượu!” TôiqaRT8A d3Rqoygựa vàobx bxngười Chươ75mVWSng N3Rqoyggự, vò75mVWS qaRT8Avò cái75mVWS 75mVWSđầu đbxau 3Rqoygnhức, 75mVWSanh qaRT8Ata c75mVWSố gi75mVWSữ bxlấy vbxai tôi.

“Được!” SaqaRT8Ao a75mVWSnh bxta c3Rqoygứ n75mVWShìn tô3Rqoygi cườiqaRT8A chứ.

Về đế3Rqoygn cửaqaRT8A, qaRT8Atôi qaRT8Alục t75mVWSìm chìabx khóabx tro75mVWSng túi75mVWS, sa75mVWSu đó3Rqoyg 3Rqoygmở cửa.

Chương 75mVWSNgự cứqaRT8A cườ75mVWSi tô3Rqoygi, “Tại3Rqoyg sqaRT8Aao lấyqaRT8A c3Rqoyghìa 3Rqoygkhóa nhàbx 75mVWSem đbxể mở75mVWS qaRT8Acửa n3Rqoyghà tôi?”

“Có được75mVWS không75mVWS?” 3RqoygTôi gãiqaRT8A 75mVWSgãi đầu,qaRT8A “qaRT8ADùng c75mVWShìa kh75mVWSóa củ75mVWSa aqaRT8Anh mởqaRT8A tbxhử xem”.

Quả nhiên,75mVWS a75mVWSnh t3Rqoyga mở3Rqoyg đượcbx qaRT8Acửa r75mVWSa, 75mVWStôi 75mVWSđi the75mVWSo vào75mVWS, gục3Rqoyg mặt3Rqoyg xuốngbx sof3Rqoyga mbxà khbxóc, 3Rqoyg“Tại qaRT8Asao bxchìa kh75mVWSóa củ3Rqoyga aqaRT8Anh lqaRT8Aại có3Rqoyg thểqaRT8A mởqaRT8A cửa75mVWS nhàqaRT8A qaRT8Atôi chứbx, m3Rqoygà sa75mVWSo bxtôi 75mVWSlại khôqaRT8Ang mở3Rqoyg được?”

Chương Ngự3Rqoyg ngồi3Rqoyg dướiqaRT8A thbxảm, bxkhông chớbxp mắ75mVWSt nhqaRT8Aìn 3Rqoygtôi, “NgốqaRT8Ac ạ3Rqoyg, khóc75mVWS cái3Rqoyg gìqaRT8A, vì75mVWS mộtqaRT8A chi75mVWSếc chìa75mVWS khóa3Rqoyg s3Rqoygao? bxNgày qaRT8Amai đqaRT8Aánh c75mVWSho ebxm một3Rqoyg chiếcbx lbxà được3Rqoyg chbxứ gì”.

“Không ph75mVWSải vbxì chì3Rqoyga khóqaRT8Aa!” TqaRT8Aôi vẫnqaRT8A khbxóc, kqaRT8Ahông biqaRT8Aết 3Rqoygvì sbxao, n75mVWSước mắtqaRT8A khqaRT8Aông thểbx n75mVWSào bxcầm lbxại được.

“Thế qaRT8Alà v75mVWSì c75mVWSái gì?”

“Vì bxTiêu Vi75mVWSễn!” TôqaRT8Ai vừaqaRT8A nói75mVWS vừ3Rqoyga khóc.

Chương Ngự75mVWS khôngbx bxnói gì,75mVWS 3Rqoygchâm th75mVWSuốc lá,75mVWS nqaRT8Agậm trênqaRT8A miệng.

Có thể3Rqoyg 3Rqoygdo kbxhóc mệt3Rqoyg quábx, t3Rqoygôi ngáp3Rqoyg mộbxt qaRT8Acái rồibx bxdần dần75mVWS cbxhìm vào75mVWS gibxấc mơ.

Trong 75mVWSmơ, Tiêu75mVWS Vi3Rqoygễn c3Rqoygứ đứ3Rqoygng ởbx tbxrên caobx, tôibx cốqaRT8A ngướcqaRT8A nbxhìn qaRT8Athế nào3Rqoyg 3Rqoygcũng không3Rqoyg thbxể nhbxìn đbxược qaRT8Avào 3Rqoygmắt anh.

Sáng sớ75mVWSm 75mVWStỉnh lbxại, tbxoàn th3Rqoygân ướbxt qaRT8Ađẫm mbxồ hô75mVWSi, qaRT8Auể oảqaRT8Ai vặ3Rqoygn mìnqaRT8Ah, bxngoác 3Rqoygmiệng qaRT8Angáp dài.

Vừa q3Rqoyguay người,qaRT8A 3Rqoygđã nqaRT8Ahìn thqaRT8Aấy mộ75mVWSt gbxương mbxặt 75mVWSto hibxện rbxa tronqaRT8Ag gư3Rqoygơng. 75mVWSMá 75mVWSơi, 75mVWSthì rbxa đâyqaRT8A 75mVWSkhông p75mVWShải làqaRT8A phòn3Rqoygg ng3Rqoygủ bxcủa n75mVWShà mình!

“Tỉnh rồi75mVWS àqaRT8A?” ChươngqaRT8A Ngự3Rqoyg qaRT8Adáng v3Rqoygẻ bxrất thoải3Rqoyg mábxi xbxuất hi75mVWSện trướ3Rqoygc mặ3Rqoygt qaRT8Atôi, an75mVWSh tqaRT8Aa có3Rqoyg v75mVWSẻ nh3Rqoygư vừbxa rửa3Rqoyg mặt,3Rqoyg bxtrên qaRT8Atóc cò75mVWSn đọng3Rqoyg lại3Rqoyg 3Rqoygvài gi75mVWSọt nước75mVWS, trôn75mVWSg 75mVWSlại trẻqaRT8A r75mVWSa và75mVWSi qaRT8Atuổi, cứbx nhqaRT8Aư cậuqaRT8A 75mVWScon trabxi lớqaRT8An qaRT8Acủa nh75mVWSà 3Rqoyghàng xóm.

Thấy tôqaRT8Ai hoảnbxg 75mVWSloạn, Chbxương Ngựbx nóqaRT8Ai: “Hôbxm q3Rqoygua 75mVWSem uốnqaRT8Ag rượuqaRT8A sa75mVWSy, qaRT8Akhông qaRT8Adám về3Rqoyg nhà,qaRT8A cứqaRT8A đòbxi đếnbx chỗqaRT8A tôi!”

Trời ơi,75mVWS 3Rqoygtôi đbxiên rqaRT8Aồi sao?

“Bây bxgiờ mbxấy gibxờ ròqaRT8Ai?” Tô75mVWSi h75mVWSỏi Chư75mVWSơng Ngự.

“7h30”. 3RqoygAnh chỉqaRT8A bxđồng hbxồ t3Rqoygrên tqaRT8Aường nói.

“7h30? S75mVWSao abxnh qaRT8Akhông gọi75mVWS tô3Rqoygi dậbxy sớmbx h3Rqoygơn? Tbxôi sqaRT8Aắp 75mVWSđến m3Rqoyguộn qaRT8Arồi”. 75mVWSTôi nhặt75mVWS 75mVWSáo lêqaRT8An bxrồi cbxhạy bxra ngoài,qaRT8A thìqaRT8A bị3Rqoyg anbxh giữ3Rqoyg lại3Rqoyg, “ĐểqaRT8A qaRT8Atôi đ75mVWSưa 3Rqoygem đi”.

Ngồi tr3Rqoygong chiế75mVWSc xqaRT8Ae bxMer B75mVWSenz củ75mVWSa 75mVWSChương qaRT8ANgự tôbxi gọiqaRT8A điện3Rqoyg c75mVWSho mẹ,qaRT8A mẹ75mVWS tôibx tráqaRT8Ach 3Rqoygmắng téqaRT8A tátbx: “Vẫ3Rqoygn c3Rqoygòn nh75mVWSớ tqaRT8Aôi bxlà mbxẹ c75mVWSô à?3Rqoyg Cảbx đêmbx qaRT8Ađi đâuqaRT8A hbxả? Gọi3Rqoyg điệqaRT8An bxcho cô75mVWS toàn75mVWS tắt75mVWS máy”.

“Thì giờbx 75mVWScon gọbxi điệnqaRT8A chbxo mqaRT8Aẹ đâyqaRT8A thôi?”

“Tôi gọ75mVWSi điqaRT8Aện 3Rqoygcho côbx cảbx đêmqaRT8A qaRT8Athì sao?”bx bxGiọng mẹ75mVWS t3Rqoygôi 75mVWShơi nghẹn3Rqoyg 3Rqoygngào, “ConqaRT8A có3Rqoyg 3Rqoygbiết suýt75mVWS nqaRT8Aữa d3Rqoygọa ch3Rqoygết mẹqaRT8A rồiqaRT8A khbxông? Bê3Rqoygn nbxgoài l75mVWSộn x3Rqoygộn nh75mVWSư th75mVWSế, nếu75mVWS c3Rqoygon c3Rqoygó xảbxy rqaRT8Aa việc75mVWS gìqaRT8A thìqaRT8A m75mVWSẹ bibxết lqaRT8Aàm thếqaRT8A 3Rqoygnào chứ?”

“Mẹ, coqaRT8An s3Rqoygai rồi,75mVWS c75mVWSon bxxin lỗiqaRT8A mẹ!”75mVWS Tbxôi thàn3Rqoygh thqaRT8Aật nói.

Mẹ tôqaRT8Ai mãi3Rqoyg khô75mVWSng nói75mVWS gì,bx nửbxa phúbxt qaRT8Asau qaRT8Amới nói:75mVWS “HếtqaRT8A 75mVWSgiờ 75mVWSlàm nbxhớ vềqaRT8A n75mVWShà sớ75mVWSm, đừbxng c3Rqoygó lưqaRT8Aợn bxlờ bbxên ngo75mVWSài nữa”.

“Vâng ạ”qaRT8A. 75mVWSTắt điệnqaRT8A thoại,bx tronbxg lò3Rqoygng vẫn3Rqoyg thấy75mVWS 3Rqoygáy náqaRT8Ay 75mVWSkhó chịu.

Tôi nhìn75mVWS đồng3Rqoyg 3Rqoyghồ, nói:bx “Làm75mVWS ơqaRT8An, nh75mVWSanh l75mVWSên m75mVWSột chbxút! Sắ75mVWSp muộn75mVWS mất3Rqoyg rồi!”

Anh t75mVWSa chămqaRT8A chbxú 75mVWSnhìn đường,75mVWS nóibx: 75mVWS“Cũng 75mVWSkhông qaRT8Athể đâm75mVWS 3Rqoygvào xqaRT8Ae người3Rqoyg khácqaRT8A được!”

Đến cqaRT8Aơ quabxn vừaqaRT8A kịqaRT8Ap qaRT8A8 75mVWSgiờ đúng,qaRT8A bxtôi 3Rqoygvội v3Rqoygàng chạy3Rqoyg đế3Rqoygn bxvăn phòng.

“Túi của3Rqoyg em!”qaRT8A Chương75mVWS NqaRT8Agự 3Rqoygchạy qaRT8Atheo đưaqaRT8A tbxúi ch3Rqoygo tô3Rqoygi, 75mVWS“Tại s75mVWSao tr3Rqoygên mặbxt vbxẫn cònbx vếtqaRT8A nướcqaRT8A bxmiếng n3Rqoygày?” 75mVWSAnh dùngbx ngón3Rqoyg tbxay 3Rqoyglau la75mVWSu gi75mVWSúp tôi,3Rqoyg s75mVWSau đóbx qaRT8Ađưa tú3Rqoygi c75mVWSho tôi.

Tôi vơ75mVWS bxlấy định3Rqoyg c75mVWShạy 3Rqoygđi, thqaRT8Aì bxnhìn thấy3Rqoyg T3Rqoygiêu Vi3Rqoygễn đbxứng ng3Rqoygay ởbx cửa75mVWS chính.

“Tôi không75mVWS đếnqaRT8A muộn,bx khô75mVWSng tibxn anbxh 75mVWSnhìn xem!3Rqoyg” T75mVWSôi gqaRT8Aiơ đồnqaRT8Ag hồbx c75mVWSho 3RqoygTiêu bxViễn xem.

“Người vừ3Rqoyga đ3Rqoygưa ebxm đến3Rqoyg bxlà ai?”3Rqoyg An3Rqoygh là75mVWSm bxmặt lạnh75mVWS lù75mVWSng 75mVWShỏi tôi.

Hóa qaRT8Ara Tổng3Rqoyg giábxm 3Rqoygsát đại75mVWS n75mVWShân đứ3Rqoygng đâqaRT8Ay khôngqaRT8A phảibx để75mVWS kqaRT8Aiểm 3Rqoygtra qaRT8Asự ch3Rqoyguyên qaRT8Acần, vậybx thì75mVWS chẳngbx sợqaRT8A aqaRT8Anh bxta nữa,bx “Chẳbxng l75mVWSiên qubxan gbxì đếnbx anqaRT8Ah cả!”3Rqoyg TôiqaRT8A khônqaRT8Ag nhqaRT8Aìn 75mVWSanh, tuqaRT8Ang tẩybx đ3Rqoygi vào.

“Khả…”

Tôi ng3Rqoyghe tiếng3Rqoyg 75mVWSanh gọqaRT8Ai, bxcũng khqaRT8Aông qua75mVWSy đầ75mVWSu lại75mVWS. 75mVWSBây qaRT8Agiờ là3Rqoyg giờ75mVWS làmbx vi3Rqoygệc, không3Rqoyg nbxói c75mVWShuyện rqaRT8Aiêng tư

 

3. 75mVWSKhả LạcqaRT8A, có75mVWS nghĩa75mVWS là75mVWS khảqaRT8A áibx qaRT8Avà 3Rqoyglạc quan

Tôi bậnbx rộn75mVWS bxtổng hqaRT8Aợp dữ75mVWS bxliệu, 3Rqoygcứ qaRT8Abị điện3Rqoyg thoạiqaRT8A nqaRT8Aội tuyến3Rqoyg qaRT8Alàm ồn75mVWS đbxến nh75mVWSức đầu,75mVWS “Tiểubx bxLưu, gibxúp n75mVWSghe điện75mVWS thoạbxi chút75mVWS đi!”bx Tôi75mVWS kbxhông ngqaRT8Aơi t75mVWSay, đànhbx p75mVWShải 3Rqoygphiền đếnqaRT8A bxTiểu Lưu.

“Tổng giqaRT8Aám sá3Rqoygt 75mVWSTiêu bảqaRT8Ao ch75mVWSị đến75mVWS bxvăn phònqaRT8Ag củ75mVWSa 3Rqoyganh ấy!”3Rqoyg Tiểubx Lbxưu 3Rqoygthật l3Rqoygà 3Rqoygnhanh nhẹn,bx bxdập điqaRT8Aện thoqaRT8Aại 75mVWSxuống 75mVWSđã tbxruyền đạtqaRT8A ngay.

Tôi cbxhẳng đểbx qaRT8Aý đến75mVWS lờ3Rqoygi côbx bxấy bxnói, tiế3Rqoygp tụcbx tổng3Rqoyg hợpbx phiếqaRT8Au bxthống kêbx sbxố liệu3Rqoyg cônbxg việcqaRT8A m3Rqoygà tổ3Rqoyg tbxrưởng giao3Rqoyg, số75mVWS liqaRT8Aệu q3Rqoyguá phức3Rqoyg tạp,qaRT8A làmbx t75mVWSâm tríbx tbxôi 3Rqoygrối loạn.

Một lúbxc điệnbx 75mVWSthoại 3Rqoyglại bxreo, T3Rqoygiểu LqaRT8Aưu ngbxhe rồiqaRT8A nói:qaRT8A qaRT8A“Tổng giá75mVWSm qaRT8Asát 75mVWSTiêu b3Rqoygảo chbxị 3Rqoygnhanh đến3Rqoyg văbxn pbxhòng củaqaRT8A an3Rqoygh qaRT8Aấy, dữbx bxliệu lần3Rqoyg tr75mVWSước chị75mVWS tổngbx hợp75mVWS ch75mVWSo 3Rqoyganh ấ3Rqoygy bxcó 3Rqoygchút vấnbx đề”.

“Được!” TôqaRT8Ai bxtrả 3Rqoyglời một75mVWS tiếng,qaRT8A vẫ3Rqoygn ngồi3Rqoyg ìbx 75mVWSkhông n3Rqoyghúc nhícqaRT8Ah. 3RqoygDữ liệu3Rqoyg bxcó vbxấn đề,3Rqoyg abxnh qaRT8Anên tìmbx bxtổ trưởnqaRT8Ag, qaRT8Atôi khôngqaRT8A chbxịu qaRT8Atrách nhiệmqaRT8A tbxrực tiếpbx bxvới tổng75mVWS giáqaRT8Am sát.

Mặc k75mVWSệ tổ75mVWSng giám75mVWS s3Rqoygát Tbxiêu, tô3Rqoygi vqaRT8Aốn yếubx bóbxng ví75mVWSa, khôbxng ch75mVWSịu đựng75mVWS đư75mVWSợc kh3Rqoygi 3Rqoygphải đốqaRT8Ai diệ75mVWSn vớibx b3Rqoygộ mặt3Rqoyg lạ3Rqoygnh lù75mVWSng 3Rqoygcủa qaRT8Aanh tbxa. SqaRT8Aáng bxnay, qaRT8Aanh bxta mặtqaRT8A bxlạnh qaRT8Atanh đứbxng ởqaRT8A 75mVWScửa gọi75mVWS tôi75mVWS, giốngqaRT8A nbxhư qaRT8Atôi phạm75mVWS lỗbxi lầqaRT8Am gbxì, ngườ3Rqoygi hqaRT8Aôm 75mVWSqua 75mVWSđi lưbxợn 75mVWSsiêu tbxhị với3Rqoyg qaRT8ANgô Duyệ75mVWSt lbxà 75mVWSanh qaRT8Ata, kqaRT8Ahông pqaRT8Ahải tôbxi, bâbxy gqaRT8Aiờ lạqaRT8Ai đếnbx gâ3Rqoygy bxsự gì3Rqoyg vớibx tôiqaRT8A chứ?

 Điện th75mVWSoại lạ75mVWSi rebxo, bxTiểu L75mVWSưu cứ3Rqoyg 3Rqoygnhìn qaRT8Atôi lắc75mVWS đbxầu, “bxNếu mà75mVWS đắcqaRT8A tộibx vớ75mVWSi tổbxng giámbx sqaRT8Aát Tiêu75mVWS, ch3Rqoygị sẽ3Rqoyg k3Rqoyghông y75mVWSên th3Rqoygân đâu”.

Tôi quyếtbx 3Rqoygđịnh lấybx h75mVWSai cụ3Rqoygc 3Rqoygbông nhqaRT8Aét vào75mVWS ta3Rqoygi, 3Rqoygđúng lqaRT8Aà t75mVWSôi đangqaRT8A mu75mVWSốn bxđược yêbxn thâqaRT8An đây.

Reo đến75mVWS nửqaRT8Aa ngày3Rqoyg, điệnbx t3Rqoyghoại cu3Rqoygối cùnbxg bxcũng nqaRT8Aằm yênqaRT8A, tôiqaRT8A th75mVWSở phào.

Vừa ngẩngqaRT8A đ75mVWSầu, đbxã 75mVWSnhìn tqaRT8Ahấy Tiêu3Rqoyg ViễnqaRT8A đứngbx ở75mVWS cửaqaRT8A ph3Rqoygòng lqaRT8Aàm việc,3Rqoyg mqaRT8Aặt buồbxn 75mVWSrầu n75mVWShìn tôi,bx đbxôi mqaRT8Aôi m75mVWSím lại3Rqoyg thànhqaRT8A qaRT8Amột 3Rqoygvệt mỏng.

“Điền KqaRT8Ahả qaRT8ALạc, bxem lạiqaRT8A đâ75mVWSy chúqaRT8At!” Giọngbx nóiqaRT8A dị3Rqoygu dàbxng của3Rqoyg qaRT8Aanh bxdu d3Rqoygương nh75mVWSư tbxiếng đàn75mVWS violinc3Rqoygen, qaRT8Adụ dỗbx 3Rqoygkhiến tbxôi khôn75mVWSg tự75mVWS chủ3Rqoyg đ75mVWSược 75mVWSmà 75mVWSđứng l3Rqoygên đbxi thbxeo anh.

Đi được75mVWS mqaRT8Aấy bư75mVWSớc mbxới k75mVWShông khỏiqaRT8A qaRT8Amắng bxthầm qaRT8Amình vô75mVWS d3Rqoygụng, chẳn3Rqoygg lẽbx ch3Rqoygỉ cầnbx bxTiêu V75mVWSiễn ngoqaRT8Aắc taybx, tô3Rqoygi qaRT8Asẽ liền3Rqoyg nbxgoan ngoãn75mVWS chạbxy đếnbx sao?

Tiêu 3RqoygViễn qaRT8Ađi 75mVWSphía trước,bx đểbx lạiqaRT8A 75mVWSphía tbxôi bxdáng 3Rqoyglưng cbxao tqaRT8Ahẳng của75mVWS 75mVWSanh, qaRT8Atôi 75mVWSnhìn bóng3Rqoyg bxlưng ấy,bx không3Rqoyg thểqaRT8A dừngbx bước3Rqoyg được.

Tiêu Viễn3Rqoyg ơibx 75mVWSTiêu Viễn75mVWS, 75mVWSanh l75mVWSà khắcbx tinbxh cbxủa em.

Văn 3Rqoygphòng củaqaRT8A bxTiêu Viễnbx c75mVWSó mùi75mVWS hươqaRT8Ang h75mVWSoa hồnqaRT8Ag nồng3Rqoyg 3Rqoygnàn, tôqaRT8Ai h75mVWSít mạn75mVWSh mbxột 3Rqoyghơi, hỏi:3Rqoyg “Mùi3Rqoyg hươngqaRT8A ở75mVWS qaRT8Ađâu thế?”

Tiêu ViễnqaRT8A n3Rqoyghư bxlàm ảo3Rqoyg bxthuật qaRT8Alấy r75mVWSa 3Rqoygdưới bà75mVWSn làmbx việbxc một75mVWS bóbx bxhoa 3Rqoyghồng tbxo, nóibx: “bxTặng ebxm quàbx xibxn lỗi75mVWS, đừqaRT8Ang trá3Rqoygnh mặt75mVWS qaRT8Aanh nữa!”

Nhìn 3Rqoygbó ho3Rqoyga tobx, 3Rqoyglộng qaRT8Alẫy đẫmbx sươ3Rqoygng, tô3Rqoygi 75mVWSkhông bxnhận, mqaRT8Aà hbxỏi lbxại anh75mVWS: “bxTại sa75mVWSo bxlại cầbxn quqaRT8Aà xiqaRT8An bxlỗi em?”

Tiêu ViễqaRT8An cười3Rqoyg cườibx ngạbxi ngùng3Rqoyg, “Sáng3Rqoyg nabxy tháibx đbxộ của3Rqoyg abxnh khôngbx tốt!”

Tôi cốqaRT8A tìqaRT8Anh liqaRT8Aếc nhbxìn a75mVWSnh, 75mVWS“Chỉ qaRT8Acó s3Rqoygáng nabxy qaRT8Athái độ3Rqoyg khô75mVWSng 75mVWStốt th75mVWSôi sao?”

Anh d75mVWSúi 3Rqoyghoa bxvào ta75mVWSy tô75mVWSi, “Đúbxng, an75mVWSh 3Rqoyglúc 75mVWSnào bxthái độ75mVWS cũ75mVWSng khbxông tốt75mVWS, x3Rqoygin lãnhbx đạ3Rqoygo thqaRT8Aa thứ,bx đã75mVWS đ75mVWSược chưa?”

Tôi bxôm bóqaRT8A hobxa to3Rqoyg, đư75mVWSa lbxên ngửi,bx không75mVWS k75mVWSìm được3Rqoyg, 3Rqoyghắt 3Rqoyghơi mộ3Rqoygt tiếng.

Tiêu ViễnqaRT8A cườ3Rqoygi tôi,bx qaRT8A“Ngốc thbxế, l75mVWSàm bxvậy dễqaRT8A bịqaRT8A dịbx bxứng qaRT8Avới phấn75mVWS hoa!”

“Ngốc th3Rqoygì l3Rqoygàm 75mVWSsao? Ngốcbx cũqaRT8Ang chẳn75mVWSg p3Rqoyghạm pháp”.

“Đúng, qaRT8Aem ngqaRT8Aốc đến3Rqoyg k75mVWShác người,qaRT8A lbxại thà75mVWSnh ư75mVWSu điểm”.

Tôi nhìbxn Ti3Rqoygêu qaRT8AViễn ngbxạc nhibxên, “Ng3Rqoygài tổqaRT8Ang bxgiám sqaRT8Aát, nbxgài biếtqaRT8A qaRT8Aăn nqaRT8Aói tbxừ khbxi qaRT8Anào vậy?”

Anh khôngqaRT8A nhìnbx tô75mVWSi, chỉbx 3Rqoygcúi qaRT8Ađầu nhì75mVWSn v3Rqoygào mặtqaRT8A bànqaRT8A s3Rqoygạch bqaRT8Aóng, “…qaRT8A TqaRT8Aừ kqaRT8Ahi a75mVWSnh p3Rqoyghát hiqaRT8Aện sắ3Rqoygp mấbxt em!”

Ra kqaRT8Ahỏi v3Rqoygăn phòngqaRT8A bxcủa Tibxêu ViễqaRT8An, qaRT8Atôi đbxến phqaRT8Aòng gi3Rqoygải bxlao ng75mVWSồi mộtbx 75mVWSlúc, qaRT8Amuốn 75mVWScho cqaRT8Aảm x75mVWSúc cqaRT8Aủa bxmình bìqaRT8Anh tĩqaRT8Anh tbxrở lại.

Giáo sqaRT8Aư Điềbxn lạiqaRT8A đan3Rqoygg bxpha 3Rqoygtrà, t3Rqoygôi nhìnqaRT8A n75mVWShìn bxông gật75mVWS gbxật đbxầu, ôqaRT8Ang lạqaRT8Ai khô3Rqoygng vbxội 3Rqoygtrở vềbx qaRT8Alàm việc3Rqoyg, ngồibx xbxuống đốqaRT8Ai dqaRT8Aiện vớbxi tôi,bx “Tâm3Rqoyg trạnbxg không75mVWS v75mVWSui à?”

Tôi cbxũng kh75mVWSông giấubx di3Rqoygếm, miễnbx cưỡqaRT8Ang nởqaRT8A n3Rqoygụ cười.

“Có phqaRT8Aải làbx liqaRT8Aên qu3Rqoygan đến3Rqoyg bxthời tiqaRT8Aết khbxông, hôqaRT8Am qaRT8Anay ngườiqaRT8A tâm75mVWS trạ75mVWSng không75mVWS 75mVWSvui khô75mVWSng 75mVWSchỉ qaRT8Acó mìnhqaRT8A cháu!”bx Ôngbx ám75mVWS ch3Rqoygỉ T3Rqoygiêu ViễnqaRT8A sa75mVWSo, g75mVWSần đây,bx họbx đqaRT8Aều lbxàm 75mVWSviệc 75mVWScùng nhau.

“Chắc là,3Rqoyg cóqaRT8A lẽ,bx chqaRT8Aắc cbxũng cóqaRT8A khả75mVWS nqaRT8Aăng nàyqaRT8A đấybx ạ!”qaRT8A Tôbxi khbxông muốqaRT8An kqaRT8Ahông khí3Rqoyg qubxá nặngqaRT8A nề,3Rqoyg n3Rqoygên cốbx gắngqaRT8A m75mVWSở miệng.

Ông c75mVWSười, hỏi:3Rqoyg 75mVWS“Tại saqaRT8Ao c75mVWSháu têbxn làbx Khbxả Lạc?”

“Khả 3Rqoyglạc, cóbx nghĩ75mVWSa là3Rqoyg khảqaRT8A áiqaRT8A v75mVWSà lạcqaRT8A qubxan ạ”.qaRT8A bxKhi tqaRT8Aôi bxra đờ3Rqoygi, Colbxa bxchưa phảiqaRT8A lqaRT8Aà đ75mVWSồ uốngbx qaRT8Aphổ biế75mVWSn trên75mVWS qaRT8Athế gbxiới, qaRT8Aít r75mVWSa bxTrung Q75mVWSuốc 3Rqoygvẫn c3Rqoyghưa có3Rqoyg loạiqaRT8A nước3Rqoyg ngọtqaRT8A tênbx l75mVWSà Kh75mVWSả lạc75mVWS này.

“Khả ái,3Rqoyg lạbxc quan…”3Rqoyg, vqaRT8Aị qaRT8Agiáo 3Rqoygsư gi75mVWSà lqaRT8Aẩm bẩ3Rqoygm qaRT8Anói, “3RqoygCái 3Rqoygtên qaRT8Anày ha75mVWSy, h75mVWSy vọngbx c75mVWSon người3Rqoyg ch3Rqoygáu đượcqaRT8A nhưbx tê”.

“Bác làqaRT8A 3Rqoygngười tqaRT8Ahứ 75mVWShai 75mVWSnói tê75mVWSn chqaRT8Aáu 3Rqoyghay 3Rqoygđấy”. Ngườbxi thứbx nhqaRT8Aất bxnói nhưqaRT8A vậbxy tấ75mVWSt nhqaRT8Aiên lbxà bxmẹ t75mVWSôi rồi.

“Ồ?”

“Bác kbxhông nóibx Khbxả Lạc75mVWS làqaRT8A nướbxc uốbxng c75mVWSó ga”.75mVWS 75mVWSTôi nqaRT8Ahún vabxi, c3Rqoygười với75mVWS ông.

Buổi tốibx về3Rqoyg nhàbx, ngồi3Rqoyg xbxem phqaRT8Aim d3Rqoygài tbxập lúcbx qaRT8A8 gqaRT8Aiờ vớiqaRT8A mẹ.

Biết qaRT8Amẹ vẫ75mVWSn cò3Rqoygn giậnqaRT8A bxtôi, nêbxn tôqaRT8Ai không3Rqoyg dqaRT8Aám nóibx năn3Rqoygg gì75mVWS, 3Rqoygchăm 75mVWSchú ngồi3Rqoyg đbxợi mẹqaRT8A p3Rqoyghê bình.

Thấy tôi75mVWS ngábxp 75mVWSliên tục,qaRT8A mẹbx có75mVWS vbxẻ bxkhông đànhbx l3Rqoygòng qaRT8Anói: “MệtqaRT8A thqaRT8Aì đi3Rqoyg ng3Rqoygủ đi”.

“Không m75mVWSệt, khbxông mệt75mVWS” 3RqoygCố 3Rqoyglấy tin3Rqoygh th75mVWSần, tiếp75mVWS bxtục nqaRT8Agồi đếm75mVWS 75mVWSthời qaRT8Agian qaRT8Avới mẹ.

Ti vqaRT8Ai chènbx chương3Rqoyg trìn75mVWSh quảnbxg cábxo, điều75mVWS 75mVWSnày làmbx chbxo ngườibx qaRT8Ata cqaRT8Aực 75mVWSkỳ 3Rqoygthấy bxphản cảm,bx mộtbx 75mVWSnhóm nbxgười vqaRT8Aừa nhảy75mVWS qaRT8Avừa hátbx, “Tết75mVWS năm75mVWS n75mVWSay khôngqaRT8A nhận3Rqoyg quà…”3Rqoyg đ3Rqoygúng làbx chẳngqaRT8A r3Rqoyga làmbx sao75mVWS! Ản75mVWSh hưởngbx n75mVWSghiêm trọnbxg đếnqaRT8A 3Rqoygviệc ngh3Rqoyge nhìbxn qaRT8Acủa toàn75mVWS dânbx. TqaRT8Aôi th3Rqoygật khôn75mVWSg qaRT8Ahiểu cáqaRT8Ac 75mVWScơ q75mVWSuan phê3Rqoyg qaRT8Achuẩn nh3Rqoygư thếqaRT8A n75mVWSào, c75mVWSái 75mVWSkiểu quảngbx 3Rqoygcáo vớqaRT8A v75mVWSẩn như75mVWS qaRT8Athế này3Rqoyg c75mVWSũng đượ3Rqoygc l75mVWSên tbxi vi75mVWS. Cá3Rqoygc quảngbx cbxáo k75mVWShác thì75mVWS mấ75mVWSt qaRT8Atiề, quảng3Rqoyg bxcáo nàybx 3Rqoygthì m75mVWSất mạng.

Mẹ qaRT8Atôi cũngbx cảqaRT8Am 3Rqoygthấy điếbxc tai3Rqoyg, tắt75mVWS qaRT8Ati vbxi bxđi, đbxeo kínhqaRT8A lãobx nbxên đọcqaRT8A báo.

“Mẹ đừbxng 3Rqoygxem nữa,bx nghỉbx ngơi75mVWS sớmbx đ75mVWSi qaRT8Athôi! Mắtbx đ3Rqoygã khônbxg tốtqaRT8A rồbxi cbxòn cứ75mVWS thí3Rqoygch đbxọc c3Rqoyghữ nhỏ!”3Rqoyg TôiqaRT8A khqaRT8Aông bibxết qaRT8Amình từ3Rqoyg lbxúc 3Rqoygnào cũngbx học75mVWS mẹ75mVWS cqaRT8Aái tínbxh cà3Rqoygu nhàubx qaRT8Anhững bxchuyện 75mVWSvụn vặt.

“Mẹ đâqaRT8Au gqaRT8Aiống bxcon đượcqaRT8A, nằmqaRT8A xuốngqaRT8A lbxà 75mVWSngủ. N75mVWShiều tuổibx rồ75mVWSi, 3Rqoygngủ í3Rqoygt, ngủ75mVWS khôngbx được!”qaRT8A Mẹ3Rqoyg qaRT8Atôi chậmqaRT8A rqaRT8Aãi nói.

“Con 75mVWSnói chuqaRT8Ayện 75mVWSvới mẹ”.75mVWS Tôibx s3Rqoygán l75mVWSại bqaRT8Aên mẹ3Rqoyg, 75mVWSnũng nbxịu. NgàyqaRT8A 3Rqoygbé, t3Rqoygôi thíbxch đượcbx 3Rqoygsà v75mVWSào lòn75mVWSg mẹ,75mVWS t3Rqoyghật làqaRT8A thích.

Mẹ rố3Rqoygt cbxuộc c75mVWSũng bqaRT8Aỏ 75mVWSbáo xu75mVWSống, “Tbxhôi đượcbx, mẹ3Rqoyg cũnbxg đa75mVWSng 3Rqoygmuốn nóiqaRT8A chuy3Rqoygện với75mVWS co3Rqoygn. TốqaRT8Ai qubxa 75mVWScon kh3Rqoygông vềqaRT8A, đbxi đâ3Rqoygu vậy?”3Rqoyg TqaRT8Aôi biếtqaRT8A ngabxy mẹqaRT8A sẽ75mVWS hỏi75mVWS câ75mVWSu h3Rqoygỏi 75mVWSnày mà.

“Tụ tập3Rqoyg với3Rqoyg b75mVWSạn bè,bx n75mVWSghịch phá3Rqoyg cả3Rqoyg đêm!”75mVWS TôiqaRT8A đqaRT8Aành pbxhải 3Rqoygnói dối.

Xin qaRT8Athượng đ75mVWSế th75mVWSa lỗiqaRT8A c75mVWSho tôiqaRT8A, nếuqaRT8A đểbx 75mVWSmẹ tôiqaRT8A biếqaRT8At tôiqaRT8A u3Rqoygống rqaRT8Aượu say75mVWS, lại3Rqoyg bxqua đêqaRT8Am t75mVWSrong nqaRT8Ahà một3Rqoyg ng75mVWSười đànbx ôbxng độ3Rqoygc th3Rqoygân, chắc75mVWS mẹ3Rqoyg sẽbx tuyệqaRT8At 75mVWStình mẹ3Rqoyg 3Rqoygcon vớiqaRT8A t3Rqoygôi mất.

Mẹ t3Rqoyghở qaRT8Adài, “Sabxo cbxon chẳnbxg 3Rqoyglúc nàobx để75mVWS 3Rqoygmẹ đqaRT8Aược yê75mVWSn tâm3Rqoyg vậy!”

Tôi ng3Rqoygoan n75mVWSgoãn nhậqaRT8An lỗibx, thàqaRT8Anh th3Rqoygật đểbx được75mVWS kho3Rqoygan hồng.

“Khả KhqaRT8Aả à,bx cobxn cũng3Rqoyg khôqaRT8Ang còqaRT8An nhỏ3Rqoyg nữabx, c3Rqoygó phả3Rqoygi 3Rqoyglà co75mVWSn qaRT8Acũng n3Rqoygên tìm3Rqoyg 75mVWSmột ngườ3Rqoygi bqaRT8Aạn 75mVWStrai chqaRT8Ao ổn75mVWS đqaRT8Aịnh đbxi khôn3Rqoygg? 3RqoygĐể m3Rqoygẹ đ3Rqoygỡ ph75mVWSải bậnbx tâqaRT8Am mãi!”qaRT8A Mẹ75mVWS tôi75mVWS nóibx vẻqaRT8A sqaRT8Auy tư.

Bạn bxtrai qaRT8Ađâu phảibx cứbx nóibx tìm3Rqoyg 75mVWSlà tìbxm 3Rqoygđược đâbxu? Cứ75mVWS qaRT8Anhư là3Rqoyg đã75mVWS được3Rqoyg đặtbx 3Rqoygsẵn ởbx đâu3Rqoyg đóqaRT8A 75mVWSđợi tôi75mVWS đến75mVWS bxnhặt vềqaRT8A vậy.

Mẹ tô75mVWSi bxđúng làbx qaRT8Angười bxhay sốtbx ruộtbx. Tôi3Rqoyg cườiqaRT8A cư75mVWSời, t75mVWSự nhiê75mVWSn lạiqaRT8A nhớbx đế75mVWSn Ti3Rqoygêu Viễn75mVWS, qaRT8Anhớ đ3Rqoygến 75mVWSđôi mắt3Rqoyg sqaRT8Aáng lấp3Rqoyg lánqaRT8Ah của3Rqoyg 75mVWSanh, nhbxớ đến3Rqoyg b75mVWSó hobxa hồng75mVWS 75mVWSanh tặng3Rqoyg hôm3Rqoyg nay.

Có p3Rqoyghải a3Rqoygnh bxcũng l3Rqoygo sợ,qaRT8A sợbx chúbxng bxtôi cuốbxi 3Rqoygcùng k3Rqoyghông thểbx đếbxn đư75mVWSợc 75mVWSvới nh75mVWSau? Ngượ3Rqoygc lạiqaRT8A, hành75mVWS độngbx lqaRT8Ao lắn75mVWSg củqaRT8Aa 3Rqoyganh lạ75mVWSi bxlàm c3Rqoygho tôbxi 3Rqoygthấy y3Rqoygên tbxâm, vậbxy làbx abxnh v75mVWSẫn cò3Rqoygn 3Rqoygcó c75mVWShút đểqaRT8A ý75mVWS đếnqaRT8A 75mVWStôi chăngbx? bxTôi có75mVWS thể75mVWS n75mVWSào 75mVWScoi đqaRT8Aó qaRT8Alà qaRT8Ahành động3Rqoyg an3Rqoygh vẫnqaRT8A yê3Rqoygu qaRT8Atôi giống75mVWS nhưbx 3Rqoygtôi yê3Rqoygu aqaRT8Anh đư3Rqoygợc không?

“Mẹ còn75mVWS n3Rqoyghớ 75mVWShồi đại75mVWS qaRT8Ahọc c3Rqoygon c3Rqoygó một75mVWS ngbxười bạn75mVWS bxtên 3RqoygTiêu qaRT8AViễn khbxông?” qaRT8ATôi ngước3Rqoyg đầu3Rqoyg l3Rqoygên, tâ3Rqoygm hqaRT8Aồn bbxay bổng75mVWS thậtqaRT8A xa.

Mẹ đột3Rqoyg nhqaRT8Aiên ngừ75mVWSng lạ75mVWSi, rấtqaRT8A 3Rqoyglâu s75mVWSau, hì3Rqoygnh nqaRT8Ahư nqaRT8Ahớ rbxa điềubx gì75mVWS, “Nhớ!75mVWS MùqaRT8Aa hè3Rqoyg năm3Rqoyg đó3Rqoyg c3Rqoygon sốt75mVWS caobx, l75mVWSên bxđến 75mVWS40 độqaRT8A 3Rqoygliền, trqaRT8Aong 3Rqoyglúc bxmê mqaRT8Aan b3Rqoygất tỉnh3Rqoyg tqaRT8Aoàn l3Rqoygảm nhảm3Rqoyg cqaRT8Aái tênbx bxnày. Sa75mVWSu đó75mVWS, 75mVWSmẹ hỏqaRT8Ai qaRT8Agiáo viê3Rqoygn 3Rqoygvà bạnqaRT8A hbxọc củaqaRT8A co3Rqoygn, mới75mVWS b3Rqoygiết 3Rqoygcậu 3Rqoygta bxxuất ngoqaRT8Aại rồi”.

Tôi tqaRT8Aròn mắtqaRT8A n3Rqoyghìn m3Rqoygẹ, “MqaRT8Aẹ 75mVWScòn b75mVWSiết 3Rqoyggì nữa?”

“Một gqaRT8Aiáo vbxiên qaRT8Acủa 3Rqoygbọn co3Rqoygn cbxho bxmẹ s75mVWSố điện75mVWS bxthoại nh75mVWSà bxcậu ấy.3Rqoyg M3Rqoygẹ vốnqaRT8A đbxịnh hqaRT8Aỏi bố75mVWS 3Rqoygmẹ cậbxu bxta cách75mVWS liên75mVWS lạcqaRT8A bênbx nướ75mVWSc n75mVWSgoài, mbxẹ cậubx 75mVWSấy l3Rqoygại 75mVWSnói với3Rqoyg mẹbx 75mVWSrằng, gi75mVWSa đqaRT8Aình họ3Rqoyg vốnqaRT8A khôbxng đồn3Rqoygg qaRT8Aý cậqaRT8Au ấy75mVWS vqaRT8Aà cqaRT8Aon đếnbx vqaRT8Aới nhau”.3Rqoyg M3Rqoygẹ t75mVWSôi bìqaRT8Anh thản75mVWS thuậtbx lại,75mVWS troqaRT8Ang giọbxng 3Rqoygnói toábxt l3Rqoygên sựbx bqaRT8Ai thường.

“Dù gì3Rqoyg qaRT8Acậu qaRT8Aấy cũn75mVWSg đã3Rqoyg bxxuất ngobxại rồi,75mVWS c75mVWShứng tỏqaRT8A tr3Rqoygái t3Rqoygim bxcủa cqaRT8Aậu ấy3Rqoyg cqaRT8Aũng đ75mVWSặt 75mVWSở bxnơi rấtbx bxcao, sẽqaRT8A khôn75mVWSg bxvì co3Rqoygn m75mVWSà t3Rqoygừ b75mVWSỏ qaRT8Atiền bxđồ của75mVWS m3Rqoygình, người75mVWS nqaRT8Ahư vậ75mVWSy khôqaRT8Ang 75mVWSlà cbxhỗ dựa75mVWS cảqaRT8A đờ75mVWSi được…”

“Về sauqaRT8A, cậ75mVWSu qaRT8Aấy 75mVWSgọi đibxện thoạqaRT8Ai đến75mVWS 75mVWSnhà qaRT8Amình mấbxy bxlần, 75mVWSmẹ đềubx nóqaRT8Ai l3Rqoygà qaRT8Acon khôngqaRT8A có3Rqoyg 3Rqoygnhà. V75mVWSề sabxu nữa,bx n3Rqoyghà 75mVWSmình đổiqaRT8A sqaRT8Aố điệ75mVWSn 75mVWSthoại mới…”

Thì qaRT8Ara bxgiữa tôi3Rqoyg vqaRT8Aà Tiê75mVWSu ViễqaRT8An cbxòn 75mVWScó một3Rqoyg 75mVWSquãng t75mVWSrắc trởbx như3Rqoyg vậqaRT8Ay mqaRT8Aà tôiqaRT8A cbxhưa từn3Rqoygg biết!

“Mẹ!” Tôi3Rqoyg vộiqaRT8A ô75mVWSm lbxấy m75mVWSẹ, 75mVWSnằm tr75mVWSong vòbxng t75mVWSay mẹqaRT8A, 3Rqoyglau qaRT8Anước mắt.

“Khả Khả”.bx Mbxẹ vỗ3Rqoyg qaRT8Anhẹ bxlưng tqaRT8Aôi, “qaRT8AĐi ngqaRT8Aủ đi”.

“Không, qaRT8Ahôm nabxy co75mVWSn ngqaRT8Aủ vớ3Rqoygi bxmẹ”. T3Rqoygôi lườibx 3Rqoygbiếng khôngbx 3Rqoygchịu r3Rqoyga khỏibx lònbxg mẹ.

Tôi sợ3Rqoyg bubxổi tối75mVWS ngbxủ mộ3Rqoygt mì3Rqoygnh, 75mVWSnhư qaRT8Avậy, kqaRT8Ahi mqaRT8Aơ thấy75mVWS Tibxêu Viễ3Rqoygn, tôi75mVWS bxsẽ cqaRT8Aảm qaRT8Athấy rấbxt bxcô đơn.

Mỗi ngàqaRT8Ay 3Rqoygđi làm75mVWS, tôbxi đều3Rqoyg c75mVWSố ý3Rqoyg tránqaRT8Ah Tiêu75mVWS Viễnbx, cốqaRT8A gắngbx tqaRT8Aránh càqaRT8Ang xqaRT8Aa càn75mVWSg qaRT8Atốt, abxnh không3Rqoyg cònbx 3Rqoyglà 75mVWSchàng tbxrai trẻ75mVWS 75mVWSmà bxtôi bxtừng biết75mVWS nữa.

Tiêu Viễ75mVWSn 75mVWScủa hiệnbx tại,3Rqoyg to3Rqoygàn thân75mVWS tqaRT8Aoát lqaRT8Aên sức75mVWS quyến75mVWS rqaRT8Aũ củqaRT8Aa bxmột ngườ3Rqoygi đàn3Rqoyg ôn75mVWSg trưởbxng thàn75mVWSh, kh75mVWSí p3Rqoyghách mạn75mVWSh mẽbx lộbx rbxa m75mVWSột qaRT8Acách qaRT8Atự nh75mVWSiên tbxhu h75mVWSút 3Rqoygmọi ngườiqaRT8A chú75mVWS ý.

Một người75mVWS đàn3Rqoyg ôn75mVWSg ư3Rqoygu 75mVWStú bxnhư v75mVWSậy, t75mVWSại qaRT8Asao 75mVWSlúc đầuqaRT8A l75mVWSại thích75mVWS mộqaRT8At đứa75mVWS bxđầu ócbx bã3Rqoyg đ75mVWSậu nqaRT8Ahư tôi75mVWS chứ?

Một hô3Rqoygm, lớpbx trưbxởng ChưqaRT8Aơng 3RqoygSính k75mVWSiếm được3Rqoyg habxi chiếcbx bxvé biểbxu diễnqaRT8A 3Rqoygca nhạcqaRT8A củabx Lưu3Rqoyg ĐứcqaRT8A Hoa3Rqoyg, m75mVWSang đếnqaRT8A cbxho 3Rqoygtôi bxnhư 3Rqoygvật hiế75mVWSn tế,3Rqoyg “qaRT8AThế nào75mVWS? Buổibx biểu75mVWS diễbxn củ75mVWSa thqaRT8Aần tượnbxg của75mVWS cqaRT8Aậu đấy”.

“Thật kh75mVWSông hổqaRT8A dbxanh cậbxu qaRT8Alà 75mVWSlớp trbxưởng, đúng3Rqoyg làqaRT8A q75mVWSuá vbxĩ đại”.

“Vậy cuốbxi tu3Rqoygần mìn75mVWSh đưa3Rqoyg cậubx đqaRT8Ai xbxem nhé3Rqoyg?” ChươngqaRT8A Sín3Rqoygh đềbx nghị.

“Không cần,qaRT8A đểqaRT8A m75mVWSẹ mìnhbx đqaRT8Aưa mìnhqaRT8A đi!”qaRT8A 75mVWSTôi biếtbx Ch75mVWSương Síbxnh kbxhông 3Rqoygthích LqaRT8Aưu 75mVWSĐức Hbxoa 75mVWSlắm, hồi75mVWS họcqaRT8A đạbxi 3Rqoyghọc, mỗibx lầnbx t75mVWSôi ngqaRT8Ahe Lưu75mVWS Đức3Rqoyg qaRT8AHoa qaRT8Ahát, c3Rqoygậu qaRT8Aấy 3Rqoygvà qaRT8ATiêu Viễbxn đềbxu khịt75mVWS 75mVWSmũi cbxhê bai.

“Người qaRT8Agià hbxọ kh3Rqoygông tbxhích 75mVWScác ng3Rqoygôi qaRT8Asao 3Rqoygca nh75mVWSạc qaRT8AĐài qaRT8ALoan, Hồ75mVWSng Kôn3Rqoygg thếqaRT8A nà75mVWSy đâbxu, bxđi cũng75mVWS giống3Rqoyg h3Rqoygành tộbxi. T75mVWShôi tqaRT8Ahì mìbxnh điqaRT8A chị3Rqoygu tbxội thbxay qaRT8Acho bậcbx ca3Rqoygo niê3Rqoygn đỡqaRT8A khổbx”. Chươbxng Sínhbx tỏ75mVWS 3Rqoygra rấtbx hiểubx t75mVWSâm qaRT8Alý ngưqaRT8Aời khác.

“Ha hqaRT8Aa, 75mVWSmẹ m3Rqoygình m3Rqoygà 75mVWSnghe cậqaRT8Au 3Rqoygnói v3Rqoygậy lạibx cuố75mVWSng lên75mVWS đấy”.

“Sao thế?”

“Mẹ bxtớ c75mVWSòn m75mVWSê bxLưu Đứcbx H3Rqoygoa qaRT8Ahơn 75mVWStớ ấy75mVWS chứ”.

“Trời, tại75mVWS sa3Rqoygo l3Rqoygại 75mVWScó bxbà gi3Rqoygà qaRT8Anhư qaRT8Avậy chứ?”

“Mẹ 75mVWSmình vẫn3Rqoyg cqaRT8Ahưa giàqaRT8A đâu”.3Rqoyg Tbxôi phả3Rqoygn b75mVWSác, “Vậ3Rqoygy thqaRT8Aì, đểbx qaRT8Alần sqaRT8Aau mìnbxh mqaRT8Aời c75mVWSậu 3Rqoygxem bóqaRT8Ang rổ75mVWS qaRT8Aở sâqaRT8An vận3Rqoyg động3Rqoyg nhé”.

 

4. T3Rqoygôi sbxợ anbxh bábxn ngư75mVWSời nướ3Rqoygc nbxgoài mất 

Hôm thứqaRT8A bxsáu, tổqaRT8A trưởbxng qaRT8Adẫn tổnqaRT8Ag g75mVWSiám sát3Rqoyg k3Rqoygỹ thqaRT8Auật 3Rqoygvà pbxhó bxtổng qaRT8Agiám sát75mVWS kỹqaRT8A qaRT8Athuật đếnbx t3Rqoyghị sáqaRT8At các3Rqoyg p75mVWShòng ban.

Từ 3Rqoygxa đbxã nbxhìn th75mVWSấy Tiêubx V3Rqoygiễn, tô75mVWSi vộiqaRT8A vàng75mVWS bxcúi bxđầu xuống75mVWS 75mVWSgiả vờbx đan3Rqoygg p3Rqoyghoto qaRT8Atài liệu.75mVWS T3Rqoygôi cúi75mVWS 3Rqoygmỏi cổqaRT8A lắ75mVWSm r75mVWSồi mà75mVWS hqaRT8Aọ v3Rqoygẫn 75mVWSchưa đ3Rqoygi k3Rqoyghỏi, 75mVWSđã t75mVWShế 3Rqoygcòn tiếnqaRT8A lbxại 75mVWSphía tôi.

Tổ trưởngqaRT8A qaRT8Acười h75mVWSa hảqaRT8A nói75mVWS: “N3Rqoygày, Ti75mVWSểu Kbxhả àqaRT8A, qaRT8Acây 75mVWSlô 3Rqoyghội c3Rqoygủa côqaRT8A lớnbx đẹpbx quá!”

Ông kh3Rqoygông c75mVWSó vi75mVWSệc gì3Rqoyg th3Rqoygì n3Rqoyghanh đqaRT8Ai đi,3Rqoyg n3Rqoyggắm lô75mVWS hbxội củqaRT8Aa tôi75mVWS bxlàm 3Rqoyggì chứ?

“Đúng thế75mVWS, 3Rqoygmua cùnqaRT8Ag mộqaRT8At lú3Rqoygc màbx 75mVWScây củ3Rqoyga tbxôi 3Rqoygkhông 75mVWSlớn qaRT8Ađẹp bằngbx cây3Rqoyg củabx T75mVWSiểu Kh75mVWSả”. Tbxiểu LưuqaRT8A cũqaRT8Ang phụ3Rqoyg họabx theo.

“Nuôi thế3Rqoyg nào3Rqoyg bxđấy? G3Rqoygiới t75mVWShiệu một3Rqoyg 75mVWSchút kbxinh ng75mVWShiệm đqaRT8Ai!” Tổ75mVWS trưởbxng đbxến trướbxc m3Rqoygặt, vỗbx vqaRT8Aai tôi,75mVWS là3Rqoygm nhbxư mố75mVWSi qaRT8Aquan hệ75mVWS củ3Rqoyga chúnqaRT8Ag tôqaRT8Ai 3Rqoyggắn b75mVWSó lắm.

“Ha 3Rqoygha, c75mVWSó k3Rqoyginh nbxghiệm gì3Rqoyg đâqaRT8Au?” Mbxỗi nbxgày 75mVWStôi uốbxng sữa3Rqoyg còn75mVWS thừaqaRT8A bxngại đổ,qaRT8A đ3Rqoygều tướiqaRT8A v3Rqoygào chậuqaRT8A câyqaRT8A mà.

“Lại cò3Rqoygn gbxiữ bíqaRT8A mật3Rqoyg 3Rqoygvới tôiqaRT8A bxnữa à?”

Tất bxnhiên l3Rqoygà phải75mVWS bảo3Rqoyg mậ75mVWSt rồibx, n75mVWSếu kh3Rqoygông 3Rqoyglát n75mVWSữa 3Rqoygtôi qaRT8Alại b3Rqoygị phê3Rqoyg bình.

 Phó tổng3Rqoyg qaRT8Agiám sátqaRT8A Ngôbx Duyệt75mVWS thấy75mVWS khôn75mVWSg k3Rqoyghí trầmbx lắ3Rqoygng, bènqaRT8A nó3Rqoygi: “TiểuqaRT8A Khả,3Rqoyg côqaRT8A g75mVWSần đây75mVWS qaRT8Acó giảmbx bbxéo kh75mVWSông, c3Rqoygảm thấyqaRT8A gqaRT8Aầy đqaRT8Ai nhiềuqaRT8A đấy”.

Một n75mVWShóm ngườ3Rqoygi vây75mVWS qaRT8Alấy tôi75mVWS qaRT8Ahỏi nọ3Rqoyg hqaRT8Aỏi bxkia, khiqaRT8Aến bxtôi thấybx kh3Rqoygông t3Rqoygự nhiên.

“Xin lỗi75mVWS cá3Rqoygc vị,3Rqoyg tqaRT8Aôi ph75mVWSải v75mVWSào nhà75mVWS qaRT8Avệ s75mVWSinh mqaRT8Aột cqaRT8Ahút”. 75mVWSTôi vộbxi bxvàng qaRT8Atìm cớbx thoát75mVWS thân.

Khi nganqaRT8Ag q75mVWSua bxbên Tiê75mVWSu VqaRT8Aiễn, an75mVWSh l3Rqoygiếc nhì75mVWSn tôi,bx 3Rqoygnói: 75mVWS“Em vẫn75mVWS qbxuen lẩn75mVWS trốn”.

Tiếng nóbxi quáqaRT8A nhỏ75mVWS, nhỏqaRT8A đqaRT8Aến qaRT8Ađộ cbxhỉ đủqaRT8A 75mVWScho một3Rqoyg m3Rqoygình qaRT8Atôi ngbxhe thấy.

Hết giờbx làm,bx bqaRT8Aỗng nhiê3Rqoygn t75mVWSrời n75mVWSổi qaRT8Agió, bụi3Rqoyg 75mVWSdày bxđặc thổi75mVWS mbxù mịqaRT8At, làm75mVWS ng75mVWSười 3Rqoygta kh3Rqoygông thởqaRT8A nổi,bx chỉ3Rqoyg 3Rqoygcó t3Rqoyghể bắt75mVWS bxxe về75mVWS nhà.

Có lẽ75mVWS tại3Rqoyg 3Rqoygthời tiếtbx kh3Rqoygông tốbxt nbxên rất3Rqoyg íqaRT8At tax3Rqoygi trê3Rqoygn đ3Rqoygường, tbxhỉnh thqaRT8Aoảng mớbxi có75mVWS bxmột 75mVWSxe chạy75mVWS q75mVWSua, thqaRT8Aì bxbên tr3Rqoygong bxđã có3Rqoyg qaRT8Angười 3Rqoygngồi rồi.

Người đứng75mVWS bên3Rqoyg đườngqaRT8A bxrất đông,3Rqoyg cũ75mVWSng đều75mVWS khônbxg bắt75mVWS đượbxc bxxe. 3RqoygLòng tôibx bxchán nản3Rqoyg, 75mVWScúi đầ3Rqoygu đếm3Rqoyg cáqaRT8Ac ôqaRT8A gạch75mVWS dưới75mVWS đất.

Một chiếcqaRT8A qaRT8Axe màuqaRT8A xabxnh ngọqaRT8Ac đỗ75mVWS bê3Rqoygn cạ3Rqoygnh t75mVWSôi, rồiqaRT8A ng3Rqoyghe thấy3Rqoyg tiếngbx củaqaRT8A TqaRT8Aiêu Viễn,3Rqoyg bx“Lên xbxe đ75mVWSi! Anbxh đưabx 75mVWSem về!”

Tôi lắcqaRT8A đầu3Rqoyg, “3RqoygKhông cầnqaRT8A đqaRT8Aâu, an3Rqoygh cũqaRT8Ang khôbxng 75mVWSthuận đường”.

“Thời tiết75mVWS xqaRT8Aấu tbxhế này,3Rqoyg eqaRT8Am 3Rqoygkhông 3Rqoygbắt đượcqaRT8A 3Rqoygxe đâu.3Rqoyg Ma3Rqoygu lênqaRT8A 3Rqoygxe đi”.

Tôi nqaRT8Ahìn bầu75mVWS bxtrời xá75mVWSm xịtbx, 75mVWSdo bxdự m3Rqoygột 75mVWSchút, đ3Rqoygành lên75mVWS qaRT8Axe củ3Rqoyga Tiê75mVWSu Viễn.

Ra đếnbx là3Rqoygn đườngqaRT8A đôibx, bắ75mVWSt đbxầu tqaRT8Aắc đườn75mVWSg, TiqaRT8Aêu ViễqaRT8An giảmbx tốcbx đbxộ chậbxm lại.

“Phía trước75mVWS bxcó cqaRT8Aửa hàng3Rqoyg 75mVWSăn củaqaRT8A Tứ3Rqoyg Xuybxên được3Rqoyg lắ75mVWSm, ănbx qaRT8Acơm xobxng rồibx an3Rqoygh đưaqaRT8A ebxm vbxề nhé”.75mVWS bxTiêu Viễnbx đán75mVWSh 3Rqoygxe vbxào trong.

“Cho bxem x3Rqoyguống đây3Rqoyg được75mVWS rồi”,75mVWS tqaRT8Aôi chỉ3Rqoyg v3Rqoygào bxngã bxrẽ t3Rqoygrước mặt,3Rqoyg 3Rqoyg“Em khô75mVWSng đóbxi, qaRT8Anên khôn75mVWSg đ75mVWSi ă75mVWSn với75mVWS an75mVWSh đâu”.

“Em 75mVWSthay đổqaRT8Ai từqaRT8A lbxúc nqaRT8Aào 3Rqoygvậy? Nhớ3Rqoyg h3Rqoygồi trưqaRT8Aớc bqaRT8Auổi chbxiều chưabx đế75mVWSn b75mVWSốn giờ3Rqoyg đã3Rqoyg k3Rqoygêu đó3Rqoygi mà”.3Rqoyg Tiêu3Rqoyg Viễnbx n75mVWShăn qaRT8Amặt cười,qaRT8A “Mbxà qaRT8Acòn ăn3Rqoyg rất75mVWS khỏ3Rqoyge nữa,qaRT8A l75mVWSượng cơqaRT8Am n3Rqoyggang với3Rqoyg anh”.

“Bây 75mVWSgiờ bxem kqaRT8Ahông ă75mVWSn n3Rqoyghiều nữa,qaRT8A sợ3Rqoyg bébxo”. B3Rqoygây 3Rqoyggiờ bxđi là75mVWSm, 3Rqoygngày nàoqaRT8A cqaRT8Aũng ngồ75mVWSi bxở v75mVWSăn phòqaRT8Ang, ănqaRT8A nhiềuqaRT8A tbxhêm mộtqaRT8A miến3Rqoygg lbxà qaRT8Abéo ngay.

“Nhưng màqaRT8A, eqaRT8Am từbx tr3Rqoygước đếbxn gi75mVWSờ cóbx bé75mVWSo đâu”.

“Đó l75mVWSà vì75mVWS 3Rqoygtrước đbxến giờbx 75mVWSkhông phả75mVWSi lúc3Rqoyg bxnào anbxh cũn3Rqoygg ở3Rqoyg qaRT8Abên ebxm, n3Rqoygên k3Rqoyghông biết3Rqoyg. Hồbxi qaRT8Aem bé3Rqoygo nhbxất lbxà 75mVWS70kg đấy”.

Hồi 3Rqoygđó, 3Rqoygvì nhớbx bxnhư 3Rqoygđiên mộ75mVWSt bxngười, lại75mVWS khon75mVWSg c75mVWSó bxcách nàoqaRT8A trút75mVWS r75mVWSa đưqaRT8Aợc, chỉ75mVWS có3Rqoyg thqaRT8Aể qaRT8Aăn thậ3Rqoygt nhiều3Rqoyg đồbx ngọt,75mVWS qaRT8Acơ thểqaRT8A qaRT8Acứ nbxở ph75mVWSình bxra nhưqaRT8A bộbxt 75mVWSnở vậy.

Xe 75mVWSphía sa3Rqoygu qaRT8Akhông ngbxừng bấ3Rqoygm còi75mVWS, Tibxêu 3RqoygViễn mớ3Rqoygi đểbx 3Rqoygý đ75mVWSến 3Rqoygxe đangqaRT8A bxdừng 3Rqoygở gi3Rqoygữa đư75mVWSờng, “AnqaRT8Ah đ3Rqoygói rồi,3Rqoyg trước3Rqoyg mặtbx l75mVWSại có3Rqoyg hbxàng qaRT8Aăn ch75mVWSính gốc75mVWS bxTứ X3Rqoyguyên, thôiqaRT8A 3Rqoygem bxăn với75mVWS qaRT8Aanh mqaRT8Aột chú75mVWSt đibx”. Giọn75mVWSg 3Rqoyganh n75mVWSài nỉqaRT8A khiến75mVWS tôibx k3Rqoyghó 3Rqoygmà từ3Rqoyg chối.

Quả bxlà bxđồ 3Rqoygăn TqaRT8Aứ Xuyê3Rqoygn chính3Rqoyg qaRT8Agốc, vừ3Rqoyga bướcqaRT8A và75mVWSo c75mVWSửa hàn75mVWSg bxăn đ3Rqoygã 75mVWSngửi th75mVWSấy 75mVWSrõ v75mVWSị cqaRT8Aay 3Rqoygnồng, tôi3Rqoyg t3Rqoyguy làbx ng75mVWSười miềbxn Bắc,bx 75mVWSnhưng l3Rqoygại thqaRT8Aích ă75mVWSn cabxy hơn3Rqoyg c3Rqoygả ngườbxi miềnqaRT8A Nam.

Lên qaRT8Atầng hai75mVWS, chúnqaRT8Ag tbxôi vàobx mộtqaRT8A phònbxg bxrộng 75mVWSrãi traqaRT8Ang nhã,qaRT8A trqaRT8Aong phònqaRT8Ag ngá75mVWSt hươqaRT8Ang chèqaRT8A tbxhơm làmbx 3Rqoygcho tin3Rqoygh qaRT8Athần ngườibx tbxa trởbx n75mVWSên d3Rqoygễ chịubx hẳn.

“Hay làqaRT8A đổiqaRT8A chỗ3Rqoyg bxđi, ở75mVWS đâyqaRT8A q3Rqoyguá san75mVWSg trbxọng, 3Rqoygchắc chắnqaRT8A 75mVWSkhông rẻ75mVWS đâu!”bx TôqaRT8Ai nói75mVWS n75mVWShỏ 75mVWSvới Ti75mVWSêu Viễn.

“Không 3Rqoygsao, anbxh vẫn3Rqoyg đủqaRT8A sứ3Rqoygc tr75mVWSả t3Rqoygiền ă75mVWSn”. AqaRT8Anh cười75mVWS cười,3Rqoyg qaRT8Akhuôn mặt75mVWS tỏbx r75mVWSa kbxhông hềbx qua75mVWSn tâm.

Từ qaRT8Akhi tôiqaRT8A que75mVWSn 3Rqoyganh, a3Rqoygnh đ3Rqoygã thíchbx tqaRT8Aốn 75mVWSkém qaRT8Axa xỉ,bx bqaRT8Aao nhqaRT8Aiêu năbxm trô75mVWSi qbxua, 3Rqoygvẫn khbxông hqaRT8Aề thabxy đổi.

Nhìn Tiê3Rqoygu ViễnqaRT8A 75mVWStrước m3Rqoygặt mà75mVWS tronbxg 75mVWStim vqaRT8Aô cớ3Rqoyg dânqaRT8Ag đầbxy nhữ75mVWSng bxnỗi nqaRT8Aiềm thư3Rqoygơng cả3Rqoygm k75mVWShông tên.

Thời gia3Rqoygn làm3Rqoyg biqaRT8Aến đ3Rqoygổi rấqaRT8At nhibxều t75mVWShứ, nhưngbx 3Rqoygkhông thểqaRT8A nà3Rqoygo bibxến đổibx được3Rqoyg 3Rqoygtrái tbxim y75mVWSêu thươngqaRT8A thuở75mVWS ba75mVWSn đầu.

“Ha ha3Rqoyg, 3RqoygTiêu Viễ3Rqoygn qaRT8Aà, c3Rqoygậu đbxến qaRT8Asao khôbxng nó75mVWSi vớiqaRT8A a75mVWSnh eqaRT8Am mộtqaRT8A tiếqaRT8Ang?” Ngoài3Rqoyg cửabx 3Rqoygcó tiếngbx 3Rqoygnói từ75mVWS bxxa qaRT8Atiến lạiqaRT8A g3Rqoygần, 3Rqoygrồi thấyqaRT8A ở75mVWS c3Rqoygửa qaRT8Axuất hiệbxn một75mVWS dánbxg ngườqaRT8Ai vạmqaRT8A vỡ.

“Mình chỉqaRT8A 3Rqoygtiện đườn3Rqoygg đi3Rqoyg ngan3Rqoygg q3Rqoygua, 3Rqoygkhông muốqaRT8An làbxm phibxền đ3Rqoygến thờibx gi75mVWSan nghỉ3Rqoyg qaRT8Angơi củabx cậbxu”. qaRT8ATiêu Viễnbx cười.

Người đànbx ông3Rqoyg t3Rqoygo c75mVWSao ấy3Rqoyg n3Rqoyghìn tôi,qaRT8A “ỒqaRT8A, đâbxy chẳng75mVWS 3Rqoygphải làbx cô3Rqoyg e3Rqoygm điqaRT8A bxcùng với3Rqoyg đại75mVWS 75mVWSca đếnqaRT8A đá3Rqoygnh bài3Rqoyg sao?”

Thảo nà3Rqoygo nhì3Rqoygn qaRT8Athấy q3Rqoyguen th75mVWSì qaRT8Ara đúnbxg làqaRT8A đãqaRT8A t3Rqoygừng gặp3Rqoyg ngườibx nàqaRT8Ay, lầbxn đóqaRT8A 75mVWScùng ChươngqaRT8A Ngbxự đếbxn bxkhu 75mVWSgiải trqaRT8Aí 3Rqoygđánh bxbài, cũng75mVWS cóqaRT8A mặtqaRT8A a3Rqoygnh ta.

“Đại 3Rqoygca, 3Rqoygđánh bài?”3Rqoyg TqaRT8Aiêu Viễnbx n3Rqoygghe mqaRT8Aà qaRT8Achẳng hiểuqaRT8A 3Rqoyggì cả,75mVWS “Cônbx Thiếubx từnqaRT8Ag gặ3Rqoygp Tiểubx Kbxhả nhà3Rqoyg mìn3Rqoygh à?”

“Thì r75mVWSa 3Rqoyglà ngườqaRT8Ai nhqaRT8Aà cậ75mVWSu”. qaRT8ACôn Thibxếu cười3Rqoyg thoảbxi mái,3Rqoyg “Th75mVWSảo n3Rqoygào đqaRT8Aến Chương3Rqoyg NgựqaRT8A 75mVWScũng 3Rqoygphải cqaRT8Ahăm sócbx 3Rqoygcô ấ75mVWSy cẩbxn 75mVWSthận bxthế chứ!”

“Tôi v3Rqoygà bxChương Ng75mVWSự khôngqaRT8A bxthân nhau!bx” Tôbxi đbxứng 75mVWSlên đểbx biqaRT8Aện minqaRT8Ah ch75mVWSo mìn3Rqoygh, cũngqaRT8A chỉ3Rqoyg lbxà gặp3Rqoyg mbxặt và75mVWSi lần,75mVWS t75mVWSiếp 75mVWSxúc 75mVWSqua vàiqaRT8A 75mVWSlần tbxhôi, 3Rqoygngay cqaRT8Aả 3Rqoygbạn 3Rqoygbè cbxũng chưa3Rqoyg được75mVWS qaRT8Atính đến.

“Nhưng Tiêbxu bxViễn 75mVWSvà aqaRT8Anh ấy75mVWS qaRT8Athân nh75mVWSau mà”.qaRT8A Cbxôn TqaRT8Ahiếu bá75mVWS v3Rqoygai TqaRT8Aiêu Vi75mVWSễn, “Trở75mVWS vềqaRT8A cbxhưa tìqaRT8Am 3Rqoyganh bxcả uố75mVWSng rượ3Rqoygu à?”

“Chưa”. Tiê3Rqoygu Viễn3Rqoyg nóibx giọngbx nh75mVWSàn bxnhạt, 75mVWS“Mình bxvề ngoài3Rqoyg b75mVWSáo 3Rqoygvới cậu75mVWS 3Rqoygra, 75mVWSnhững ngườqaRT8Ai kh3Rqoygác đều3Rqoyg cqaRT8Ahưa báo”.

“Được, 3Rqoyghôm nqaRT8Aay khôqaRT8Ang bqaRT8Aáo 75mVWScũng phảbxi bábxo rqaRT8Aồi! 3RqoygChương Ngự,3Rqoyg Chưbxơng Sínbxh, Lã3Rqoygo 75mVWSChâu, qaRT8AThành Thiếu,3Rqoyg bọn75mVWS họ75mVWS đều3Rqoyg ởbx phò75mVWSng bên3Rqoyg cạnh”.

Côn Th3Rqoygiếu vừa75mVWS dqaRT8Aứt lờiqaRT8A, đã3Rqoyg ng3Rqoyghe bxthấy mộ75mVWSt c75mVWSơn hỗbxn loạn75mVWS nbxgoài cửa3Rqoyg, “Được3Rqoyg lắqaRT8Am, Tbxiêu Viễn,3Rqoyg t3Rqoygrở vềbx cũn3Rqoygg không75mVWS t3Rqoyghèm qaRT8Athông b75mVWSáo bxcho abxnh eqaRT8Am!” Trobxng phò75mVWSng 3Rqoyglập 75mVWStức ùabx v3Rqoygào không3Rqoyg ítqaRT8A nbxgười, tôi75mVWS vội3Rqoyg 75mVWSvàng lù75mVWSi bxra qaRT8Amột góc.

“Hôm nbxay lbxà n75mVWSgày gì75mVWS vậy?bx 3RqoygSao mọibx ngbxười đề75mVWSu ở75mVWS đây?”qaRT8A Ti3Rqoygêu 3RqoygViễn hỏi.

“Chẳng ph75mVWSải ngàyqaRT8A ma75mVWSi a75mVWSnh cqaRT8Aả xuất75mVWS ngoạiqaRT8A 3Rqoygsao, hôm3Rqoyg na3Rqoygy mấy75mVWS aqaRT8Anh e75mVWSm 75mVWScó thờ75mVWSi gibxan tụ75mVWS tậqaRT8Ap ngồibx với3Rqoyg nhqaRT8Aau, kh75mVWSông lqaRT8Aại ph3Rqoygải nă75mVWSm qaRT8Aba thánbxg qaRT8Anữa m75mVWSới qaRT8Agặp mặtqaRT8A được”.75mVWS 3RqoygCó bxngười nói.

“Đúng bxrồi, qaRT8ATiêu Viễn,75mVWS lần3Rqoyg 75mVWStrước qaRT8Aông gi75mVWSà 75mVWSnhà 75mVWSmình 75mVWSnhìn ở3Rqoyg qaRT8AAnh quốcbx bxnhìn thấy3Rqoyg cậubx vớiqaRT8A bạqaRT8An 75mVWSgái đi3Rqoyg xebxm triểnqaRT8A l3Rqoygãm qaRT8Atranh vớ3Rqoygi nhau75mVWS, c3Rqoygứ bảo3Rqoyg mìnhbx hỏibx bọnqaRT8A cậubx 3Rqoygkhi nà75mVWSo th75mVWSì tổ75mVWS ch75mVWSức chuyệnbx vbxui, đbxể 75mVWSông đư75mVWSợc t75mVWSham dự”.

“Thành Thi75mVWSếu, c75mVWSậu 3Rqoyguống nhiềubx 3Rqoygrồi bxthì phảiqaRT8A?” Tbxiêu qaRT8AViễn v3Rqoygừa gắbxp thứcbx ăn3Rqoyg 3Rqoygcho a75mVWSnh bxta vừaqaRT8A bxnháy mắt,bx “Nào,bx ănbx nhiề75mVWSu đồbx ăqaRT8An chúqaRT8At đi”.

“Uống nhiều3Rqoyg rồqaRT8Ai là3Rqoyg thếbx n3Rqoygào? ĐqaRT8Aấy, chẳng3Rqoyg p3Rqoyghải đãbx manqaRT8Ag bạnbx gáqaRT8Ai v3Rqoygề rồqaRT8Ai sao?”

“Thành Thiếu,3Rqoyg cqaRT8Aậu bxlảm nhbxảm 3Rqoyggì thế?”75mVWS Tbxiêu 75mVWSViễn cuống75mVWS lbxên, n75mVWSém mạn3Rqoygh đ3Rqoygũa xuống.

Tôi kéqaRT8Ao 3Rqoyganh l75mVWSại, mqaRT8Aềm mỏng75mVWS n75mVWSói: “N75mVWSgười tbxa cóbx lẽqaRT8A nbxhìn qaRT8Anhầm mà!”

Tiêu Viễn75mVWS qua75mVWSy đầ3Rqoygu lạ3Rqoygi nhìbxn 3Rqoygtôi, 75mVWSsắc mặ3Rqoygt lbxo lắnbxg, 3Rqoyg“Em khônbxg bxđược t75mVWSin cậuqaRT8A ta!”

Tôi qaRT8Agật đầu,3Rqoyg tôi75mVWS s75mVWSẽ kh3Rqoygông qaRT8Atin 75mVWSanh taqaRT8A, tqaRT8Aôi vbxà aqaRT8Anh 75mVWSta gặ3Rqoygp 3Rqoygnhau lầqaRT8An đâu,qaRT8A dqaRT8Aựa và3Rqoygo cáibx g75mVWSì qaRT8Ađể ti3Rqoygn qaRT8Aanh t75mVWSa chứ?

Cái t3Rqoyghế gqaRT8Aiới này75mVWS 75mVWSngay c3Rqoygả ngbxười bênbx cạn3Rqoygh cũ3Rqoygng k75mVWShông qaRT8Athể ti3Rqoygn tưởqaRT8Ang đư75mVWSợc, 3Rqoygai lạiqaRT8A 3Rqoygđi t3Rqoygin l75mVWSời nqaRT8Aói vqaRT8Aô ngh75mVWSĩa củ3Rqoyga m3Rqoygột ngqaRT8Aười x75mVWSa l75mVWSạ chứ.

Một nhqaRT8Aóm bxngười 75mVWShuyên náobx cả3Rqoyg buổi,75mVWS 75mVWStôi hơqaRT8Ai 3Rqoygmệt qaRT8Amỏi, muốqaRT8An chuồnbx r3Rqoyga ngo75mVWSài, khổqaRT8A nỗi,3Rqoyg cbxái qaRT8Atúi l3Rqoygại b3Rqoygị 75mVWSTiêu Viễ75mVWSn giữ75mVWS chặt,bx “Đừn3Rqoygg nbxói với75mVWS anqaRT8Ah l75mVWSà 3Rqoygra bxnhà vqaRT8Aệ sinh75mVWS, 3Rqoygem đqaRT8Aã dqaRT8Aùng cáibx qaRT8Acớ bxnày đểqaRT8A bxchuồn đbxi m75mVWSấy lầbxn rồi!”

“Em rqaRT8Aa gọiqaRT8A điệ3Rqoygn t75mVWShoại c75mVWSho m3Rqoygẹ emqaRT8A, ởqaRT8A đâqaRT8Ay ồqaRT8An quábx, qaRT8Amuộn thếqaRT8A nbxày màbx eqaRT8Am chqaRT8Aưa vbxề, mẹqaRT8A 75mVWSem sẽqaRT8A lqaRT8Ao lắng!”

“Em ph3Rqoygải hứbxa, khônbxg đượ75mVWSc bỏqaRT8A 75mVWSvề! qaRT8ALát n3Rqoygữa a3Rqoygnh đưabx e3Rqoygm về!”qaRT8A Tiêu3Rqoyg Viễnbx thấp75mVWS giọ3Rqoygng nói.

“Em hứa”.

“Mẹ ạ,bx đừng75mVWS đợi75mVWS coqaRT8An nữabx nhé,3Rqoyg m75mVWSẹ bxăn cbxơm một3Rqoyg qaRT8Amình đi3Rqoyg, coqaRT8An ănqaRT8A 75mVWSxong rồiqaRT8A vqaRT8Aề. 3RqoygBây 3Rqoyggiờ bụbxi qaRT8Alớn lắm,75mVWS lại3Rqoyg l75mVWSà 75mVWSgiờ t75mVWSan tầm3Rqoyg cqaRT8Aao điểm3Rqoyg, kqaRT8Ahông bắ3Rqoygt qaRT8Axe vềqaRT8A được!”qaRT8A Tô3Rqoygi dựaqaRT8A vàqaRT8Ao qaRT8Abức tườngqaRT8A hànhbx lang3Rqoyg, bxbàn cqaRT8Ahân nhbxư khôbxng đỡ3Rqoyg nổi3Rqoyg trọnqaRT8Ag lượng75mVWS 75mVWScơ thểbx, 75mVWSlưng trư3Rqoygợt dọc3Rqoyg xuốngqaRT8A qaRT8Abờ tường.3Rqoyg Đ3Rqoygá Granbxnit 75mVWSlạnh buốtqaRT8A ngqaRT8Aấm qu3Rqoyga c75mVWSả quqaRT8Aần áobx thqaRT8Aấm bxvào người,3Rqoyg qaRT8Atôi gục3Rqoyg đầqaRT8Au xubxống habxi đầu3Rqoyg gqaRT8Aối, từqaRT8A tqaRT8Aừ xqaRT8Aua tabxn qaRT8Ahơi lạnhqaRT8A tr3Rqoygong c75mVWSơ thể.

Một qaRT8Abàn bxtay t75mVWSo đặt3Rqoyg lqaRT8Aên 3Rqoygđầu tôi75mVWS, nhẹ75mVWS 75mVWSnhàng qaRT8Avuốt tócbx tôi3Rqoyg, hỏiqaRT8A bằng3Rqoyg giọnqaRT8Ag trqaRT8Aầm k75mVWShàn: “E3Rqoygm dùng3Rqoyg d3Rqoygầu gội75mVWS đ75mVWSầu của3Rqoyg hãngbx nbxào vậy75mVWS? Dưỡng3Rqoyg tó75mVWSc thật75mVWS tốt”.

Tưởng l75mVWSà bxđến 75mVWSan qaRT8Aủi tô3Rqoygi, lạibx qaRT8Ađi hqaRT8Aỏi một3Rqoyg câubx 3Rqoygchẳng vàoqaRT8A đâqaRT8Au như3Rqoyg thế.

“Đừng qaRT8Acó sờqaRT8A rốiqaRT8A lbxên, tócqaRT8A tô75mVWSi qu75mVWSý bxlắm đấy,75mVWS sbxờ hỏn3Rqoygg rồiqaRT8A a75mVWSnh bxkhông bxđền 3Rqoygđược đâu”qaRT8A. Tôi75mVWS ng3Rqoygẩng đ75mVWSầu lênbx, nhì75mVWSn bxthấy nbxgười qaRT8Ađi rqaRT8Aa lại75mVWS 3Rqoyglà Chương75mVWS Ngự.

“Tại 3Rqoygsao 75mVWSlà anh?”

“Sao kbxhông bxthể 75mVWSlà qaRT8Atôi? EqaRT8Am ng75mVWShĩ làqaRT8A ai?”

“Tiêu 3RqoygViễn đâu?”

“Đang uố75mVWSng rượu3Rqoyg vớiqaRT8A Chươn3Rqoygg SínhqaRT8A ở3Rqoyg trobxng đó”.

Tôi xábxch tú75mVWSi vộibx vãbx xuốqaRT8Ang lầu,bx lúcqaRT8A n3Rqoygày khônbxg vqaRT8Aề 75mVWScòn bxđợi lúbxc n3Rqoygào nữa.

“Bên 3Rqoygngoài đang75mVWS nổiqaRT8A bãobx cbxát đấy,bx khqaRT8Aông bắt75mVWS đ3Rqoygược x3Rqoyge bxđâu”. A75mVWSnh qaRT8Ata bxđứng saqaRT8Au lưngqaRT8A tôqaRT8Ai qaRT8Anhắc nhở.

“Thế 3Rqoygthì tqaRT8Aôi đi75mVWS bộ75mVWS về”.

“Có thể75mVWS thửbx xem75mVWS”. qaRT8AAnh qaRT8Ata búngbx nbxgón ta3Rqoygy, “E75mVWSm lú3Rqoygc bxnào cũng75mVWS khác75mVWS nbxgười”. CqaRT8Aá 75mVWSMực đáng3Rqoyg gqaRT8Ahét to75mVWSàn bxnói giọngbx châ75mVWSm chọc.

Bão cát75mVWS đqaRT8Aến thật3Rqoyg dữ3Rqoyg dội,qaRT8A cábxt bụiqaRT8A thổ75mVWSi từqaRT8Ang cơ75mVWSn trê3Rqoygn đường.

Tôi lấy75mVWS tbxay b75mVWSịt mũi3Rqoyg vbxà miệbxng, m75mVWSen the3Rqoygo lềqaRT8A đường3Rqoyg đ75mVWSi thẳng.3Rqoyg Mắt3Rqoyg bị75mVWS bụqaRT8Ai th75mVWSổi đếnbx n3Rqoygỗi 3Rqoygkhông qaRT8Amở qaRT8Ara đượqaRT8Ac, 3Rqoygnước mắtqaRT8A cứ75mVWS thế75mVWS trà75mVWSo rqaRT8Aa. Thờ3Rqoygi tiết3Rqoyg khỉ75mVWS gqaRT8Aió qaRT8Anày thật3Rqoyg khóbx mà3Rqoyg chịu3Rqoyg đựng.

“Em ơibx, c75mVWSần 3Rqoygxe không3Rqoyg? 575mVWS0 tệbx 3Rqoygmột bxkm”. Pbxhía qaRT8Asau l75mVWSà ch3Rqoygiếc x3Rqoyge 75mVWSMer bxBenz củbxa Chươnbxg N3Rqoyggự bxđang vqaRT8Aẫy chào.

“Hắc qbxuá đấy!”

“Tôi ch75mVWSo bxem n75mVWSợ làqaRT8A 3Rqoygđược 75mVWSchứ gìbx?” Chươ75mVWSng Nbxgự cười.

Ngồi tbxrong xbxe củabx ChươngqaRT8A Ngự,3Rqoyg t3Rqoygôi 3Rqoygmới dá3Rqoygm 3Rqoyghít thqaRT8Aở thoảiqaRT8A mái.

Trong mắtbx hình3Rqoyg như75mVWS c3Rqoygó hbxạt bụi,bx nước75mVWS mắtqaRT8A 75mVWScứ nhòeqaRT8A nhoẹbxt khôn75mVWSg thôi.

“Em bxcứ kqaRT8Ahóc mã3Rqoygi t75mVWShế, 3Rqoygcó phảibx l75mVWSo bxlắng bxcho tôbxi n75mVWSgày m75mVWSai xuấtqaRT8A 75mVWSngoại bbxị ngườiqaRT8A nước3Rqoyg n75mVWSgoài 75mVWSbán mất75mVWS không?”

“Tôi 75mVWSlo 3Rqoyganh xuất75mVWS ngoạibx 75mVWSmang bán75mVWS người75mVWS nước75mVWS 3Rqoygngoài mất75mVWS qaRT8Athôi! bxAnh đín3Rqoygh qaRT8Alông lêbxn 3Rqoygngười t75mVWShì 3Rqoygcòn khôbxn bxhơn khbxỉ, 3Rqoygai lạ75mVWSi có75mVWS thqaRT8Aể bánqaRT8A bxanh được!”

Chương NqaRT8Agự c75mVWSười vbxang, “75mVWSEm đangqaRT8A khebxn tôiqaRT8A habxy mỉ75mVWSa tôi3Rqoyg đấy?”

“Tất nhi3Rqoygên kh75mVWSen an3Rqoygh rồi!”

“Ồ, lạiqaRT8A cbxó kiểbxu khqaRT8Aen ngưbxời nhqaRT8Aư 75mVWSem nữ75mVWSa! B3Rqoygiết rõ3Rqoyg qaRT8Athế rồibx, chẳn3Rqoygg 3Rqoygqua, tôbxi 75mVWSlại vẫbxn tbxhích nghe”.

“Anh thícbxh ngh3Rqoyge, tôi3Rqoyg lại75mVWS khô3Rqoygng thíbxch nqaRT8Aói đấy!”

Chương qaRT8ANgự bxnói: “NgqaRT8Aày ma75mVWSi tôi75mVWS bxđi rồi,qaRT8A ước3Rqoyg tín75mVWSh ít75mVWS nhấbxt cũn75mVWSg 3Rqoygphải bqaRT8Aa 3Rqoygtháng m75mVWSới c75mVWSó bxthể trở3Rqoyg về”.

“Vừa nbxãy tôqaRT8Ai đã75mVWS n75mVWSghe hế3Rqoygt rồi!”75mVWS Tô75mVWSi c75mVWSũng không75mVWS điế75mVWSc, qaRT8Avừa nã75mVWSy cả3Rqoyg nhóbxm qaRT8Angười nói75mVWS o75mVWSang 3Rqoygoang vậy,qaRT8A rồi3Rqoyg lạiqaRT8A chú75mVWSc rượu,3Rqoyg lạibx t3Rqoygừ biqaRT8Aệt, muốnbx khôngqaRT8A biết75mVWS cũbxng khó.

“Thế 75mVWSsao qaRT8Aem khôngqaRT8A cóqaRT8A 75mVWSchút biểubx hiệnqaRT8A gìbx?” Chươn3Rqoygg Ngự3Rqoyg bxcười rấtbx gia75mVWSn xảo.

“Lại cầqaRT8An phải3Rqoyg biể3Rqoygu hiệbxn? C75mVWSó cầ75mVWSn qaRT8Alát nữabx điqaRT8A q3Rqoygua c75mVWSửa 3Rqoyghàng t75mVWSạp bxhóa dbxưới lầqaRT8Au nh75mVWSà tô3Rqoygi m75mVWSua 3Rqoygchút bánqaRT8Ah ngbxọt, s3Rqoygữa chu3Rqoyga g75mVWSì bxđó ma75mVWSng bxđi không3Rqoyg?” BìnhqaRT8A thường75mVWS đ75mVWSi đâu3Rqoyg x3Rqoyga, tqaRT8Aôi đ3Rqoygều tqaRT8Ahích manqaRT8Ag theqaRT8Ao những75mVWS đồbx này.

Chương NqaRT8Agự c75mVWSười rấbxt kqaRT8Ahổ sở3Rqoyg, “Tôibx thấqaRT8Ay 3Rqoygthôi miễn75mVWS được3Rqoyg rồi”.

“Vậy tốbxt quá,3Rqoyg tôqaRT8Ai đỡ75mVWS tốnqaRT8A tiền”.

“Hay l75mVWSà… cqaRT8Ahúng tbxa hbxôn tạbxm 75mVWSbiệt nhé?”

“Cái gì?qaRT8A Đợibx đã…”bx C75mVWSó phảibx bxtôi qaRT8Ađã ngbxhe 75mVWSnhầm không.

“Hôn tạm75mVWS biệt!”bx An75mVWSh t3Rqoyga 3Rqoygdừng 3Rqoygxe lại3Rqoyg, nâng75mVWS 75mVWSđầu t75mVWSôi lê75mVWSn bxvà 75mVWSnhìn mộtqaRT8A cqaRT8Aách bxnghiêm túc.

Có lẽbx tôibx qaRT8Ađã sợ75mVWS đần3Rqoyg mặ75mVWSt 75mVWSra, nếu3Rqoyg khôn3Rqoygg thqaRT8Aì cũbxng mấqaRT8At h3Rqoygồn r75mVWSồi, nga75mVWSy cbxả m3Rqoygắt cũ75mVWSng khô75mVWSng động75mVWS đậy,75mVWS nhìnbx anqaRT8Ah tqaRT8Aa chằmqaRT8A chằm.

Đầu 75mVWSanh tqaRT8Aa dầnbx hướng3Rqoyg gqaRT8Aần vềqaRT8A pbxhía tôibx, m75mVWSột lu3Rqoygồng hơ3Rqoygi nqaRT8Aóng phả3Rqoyg lbxại, “Này3Rqoyg nàyqaRT8A!” Tbxôi h75mVWSét lên.

Anh dừn3Rqoygg lạbxi, bỏ3Rqoyg t3Rqoygôi ra3Rqoyg, đột3Rqoyg n75mVWShiên c3Rqoygười lớqaRT8An, “Đùa3Rqoyg ebxm ch75mVWSo 75mVWSvui thôi!”

Cá Mực75mVWS c75mVWShết tiệt,bx đ75mVWSùa cáibx 3Rqoyggì không3Rqoyg đbxùa, lqaRT8Aại đ75mVWSùa cáqaRT8Ai 75mVWSkiểu xấuqaRT8A qaRT8Axa ấy.

Lúc về3Rqoyg bxđến cửa75mVWS qaRT8Anhà tqaRT8Aôi, Chương3Rqoyg Ng3Rqoygự h75mVWSỏi: “qaRT8ATâm tr75mVWSạng qaRT8Atốt hơnqaRT8A bxchút nàobx chưa?”

“Tốt nhiề3Rqoygu rồi!”qaRT8A Mbxay m3Rqoygà qaRT8Acó a75mVWSnh ta.

“Vậy t75mVWShì lqaRT8Aau kqaRT8Ahô nqaRT8Aước 75mVWSmắt 75mVWSđi, 3Rqoygxuống 3Rqoygxe”. 3RqoygAnh qaRT8Ata dbxừng qaRT8Axe lại,qaRT8A giúbxp t75mVWSôi mqaRT8Aở cửaqaRT8A 3Rqoygxe rqaRT8Aất lịchqaRT8A lãm.

“Chương 3RqoygNgự, cảm3Rqoyg bxơn an3Rqoygh!” TôiqaRT8A nói3Rqoyg rấbxt thà75mVWSnh thật.

“Lời nó75mVWSi sbxuông thqaRT8Aì miễ3Rqoygn 3Rqoygđi, lqaRT8Aàm cá3Rqoygi qaRT8Agì bxthực tế75mVWS hơn3Rqoyg đi”qaRT8A. Án3Rqoygh mắt3Rqoyg 75mVWScủa Chươbxng Ngbxự đảo3Rqoyg r75mVWSất nqaRT8Ahanh, cqaRT8Aó bxvẻ lại75mVWS ngbxhĩ 75mVWSra 3Rqoygtrò quqaRT8Aỷ gì3Rqoyg đó.

“Tôi khôngqaRT8A c3Rqoygó tiền!”bx Tôi75mVWS vộiqaRT8A th3Rqoyganh minh.

“Tôi cũngbx chẳng75mVWS thbxiếu t3Rqoygiền, lbxấy tiềnqaRT8A 3Rqoygcủa eqaRT8Am làqaRT8Am gì?”

“Vậy a75mVWSnh bxcần gì?bx” Tôi75mVWS đqaRT8Aề cabxo cảnhqaRT8A giácqaRT8A, 3Rqoygngười nà3Rqoygy bxtoàn xuấtbx nh3Rqoygững chiêu3Rqoyg khôqaRT8Ang th3Rqoygeo qaRT8Aquy qaRT8Atắc g3Rqoygì cả,bx phảiqaRT8A đềqaRT8A ph75mVWSòng chút.

 

 

5. 75mVWSMàu xbxanh ngọqaRT8Ac lqaRT8Aà phbxong các75mVWSh 75mVWScủa qaRT8ATiêu Viễn 

Anh gi3Rqoygơ cqaRT8Ahùm chìbxa khóaqaRT8A trướcqaRT8A m75mVWSặt tqaRT8Aôi lắcqaRT8A 75mVWSlắc, “ĐqaRT8Aây làbx c75mVWShìa khóa3Rqoyg nhàbx tbxôi, ebxm cầmbx lấy”.

Tôi ngướqaRT8Ac lê75mVWSn 75mVWSnhìn 75mVWSxuống thăm75mVWS bxdò anh3Rqoyg, 75mVWS“Anh chưa3Rqoyg 3Rqoygbị ấ3Rqoygm đ3Rqoygầu qaRT8Achứ? RỗiqaRT8A vibxệc nêbxn tù3Rqoygy tiqaRT8Aện ma75mVWSng 75mVWSchìa khóa3Rqoyg bxra đ75mVWSưa 3Rqoygcho ngư75mVWSời bxta à!”

“Tất nhi75mVWSên khôngqaRT8A ấmbx đầ75mVWSu! Đưabx c75mVWShìa qaRT8Akhóa chqaRT8Ao 3Rqoygem 3Rqoyglà 75mVWSđể e75mVWSm giú3Rqoygp t3Rqoygôi mộqaRT8At số3Rqoyg việc”.

“Việc bxgì?” Biết3Rqoyg ng3Rqoygay a75mVWSnh tbxa làbx ngườqaRT8Ai khôbxng chịbxu bịbx tbxhiệt mà.

“Giúp bxtôi chqaRT8Ao 75mVWSăn, địbxnh kỳ75mVWS tha3Rqoygy nướ75mVWSc bxcho chúng!”

“Nhà an3Rqoygh nuôqaRT8Ai 75mVWScá qaRT8Aà? bxKhông ph3Rqoygải lqaRT8Aà cábx mựbxc chứqaRT8A?” TqaRT8Aôi đãbx 75mVWStừng qaRT8Ađến nhà75mVWS abxnh t75mVWSa, chẳ75mVWSng thấyqaRT8A bxcon cqaRT8Aá nào3Rqoyg cả.

“Tất nbxhiên cóbx cá75mVWS rồ3Rqoygi, đều3Rqoyg là3Rqoyg c3Rqoygá nổiqaRT8A ti75mVWSếng củbxa vùnbxg nqaRT8Ahiệt đới75mVWS đấy”3Rqoyg. An75mVWSh 3Rqoygta v75mVWSênh mặtbx tự75mVWS hào.

“Sao qaRT8Atôi lạ3Rqoygi khôn3Rqoygg qaRT8Anhìn thấy?”

“Ngoài cá75mVWSi sof3Rqoyga qaRT8Anhà 75mVWStôi qaRT8Ara, eqaRT8Am cònqaRT8A 75mVWSnhìn thấy75mVWS cáibx 75mVWSgì n75mVWSữa đâu?”

“Cũng pbxhải!” Hbxôm 75mVWSđó uốqaRT8Ang nhiều75mVWS quá,bx đếnbx n3Rqoyghà abxnh tqaRT8Aa lbxà 75mVWSlăn bxra 75mVWSsofa n75mVWSằm khóc75mVWS, k3Rqoyghóc c75mVWShán thbxì 75mVWSngủ. bxSáng n3Rqoyggày thứqaRT8A 75mVWShai dậ3Rqoygy 3Rqoyglại cuống3Rqoyg cuồ3Rqoygng điqaRT8A là3Rqoygm, 75mVWSđúng l75mVWSà khqaRT8Aông để3Rqoyg bxý nqaRT8Ahà anqaRT8Ah t75mVWSa bxrốt cuộcqaRT8A cóbx nhữnbxg gì.

 “Nhưng mà,3Rqoyg tôibx vớiqaRT8A anbxh không3Rqoyg h75mVWSề thân3Rqoyg q75mVWSuen mà!qaRT8A qaRT8ASao qaRT8Aanh 75mVWSlại cbxó thểqaRT8A yên75mVWS tâbxm gqaRT8Aiao chì3Rqoyga 75mVWSkhóa bxnhà ch75mVWSo tôi?”

“Chính qaRT8Avì khôqaRT8Ang 75mVWSthân 3Rqoygquen 75mVWSnên mới3Rqoyg yêqaRT8An qaRT8Atâm 3Rqoygđể eqaRT8Am đến.75mVWS qaRT8AĐể người3Rqoyg quebxn qaRT8Ađến, 75mVWSgiới bqaRT8Aáo chí75mVWS 3Rqoyglại dò3Rqoygm ng75mVWSó ph3Rqoygỏng đoán”.75mVWS Chương3Rqoyg Ngbxự nó75mVWSi rbxất cóbx bxlý lẽ.

“Để Chương3Rqoyg Síbxnh đếnbx, chắ75mVWSc cqaRT8Ahắn ngưbxời tbxa 3Rqoygsẽ 3Rqoygkhông nóbxi 3Rqoyggì được”.bx Tbxôi đề75mVWS nghị.

“Nó đếnbx đqaRT8Aể làmbx loạ75mVWSn nhà3Rqoyg tô3Rqoygi lên3Rqoyg à,qaRT8A tôi3Rqoyg trở3Rqoyg v75mVWSề lạiqaRT8A phảqaRT8Ai t3Rqoyghu dọn3Rqoyg mấqaRT8At qaRT8Amấy ngày!”

“Nhưng mà…”

“Sao 3Rqoygem “nhưnbxg mà”75mVWS 3Rqoygnhiều thế?”

“Nhưng mbxà, t75mVWSôi chư75mVWSa từnqaRT8Ag nubxôi 75mVWScá đâqaRT8Au! bxCho cbxá 3Rqoygăn g3Rqoygiúp anqaRT8Ah, 75mVWSlỡ chếqaRT8At rồiqaRT8A phải3Rqoyg là75mVWSm sao?”

“Có vấ75mVWSn đề3Rqoyg gì3Rqoyg thìbx gọ75mVWSi điệqaRT8An 3Rqoygcho tôi!”

“Cước g3Rqoygọi đbxường dbxài quqaRT8Aốc t3Rqoygế đấy!”

“Sẽ hbxoàn trả75mVWS qaRT8Acho eqaRT8Am phí75mVWS điệnbx thqaRT8Aoại, phụbx cấp75mVWS ph3Rqoygát sibxnh, tqaRT8Aiền mqaRT8Aua thứ3Rqoygc bxăn qaRT8Acho cábx cũngbx sqaRT8Aẽ trả75mVWS! E3Rqoygm 3Rqoygmà cònbx bx“nhưng m75mVWSà” nữaqaRT8A 3Rqoyglà bxtôi bựcbx mình3Rqoyg đấy3Rqoyg, bảo75mVWS qaRT8Aem 75mVWSgiúp mqaRT8Aột việc3Rqoyg màbx kbxhó khăn75mVWS th3Rqoygế à?”75mVWS Chươn3Rqoygg Ngbxự 3Rqoygtỏ rbxa ng3Rqoyghiêm 3Rqoygtrọng, lạ3Rqoygi cqaRT8Aó vẻbx d75mVWSọa nạt.

Tôi 75mVWScòn 75mVWScó 3Rqoygthể nóqaRT8Ai 75mVWSgì đượcbx nữ75mVWSa chứ,qaRT8A chỉ75mVWS cbxó thqaRT8Aể nhận3Rqoyg chìqaRT8Aa khó3Rqoyga củ3Rqoyga aqaRT8Anh tbxa, “Nếu75mVWS mà75mVWS 3Rqoygcho cá3Rqoyg ăn75mVWS bqaRT8Aị 3Rqoygchết rồiqaRT8A thìqaRT8A bxanh đừngbx c75mVWSó nổibx gi75mVWSận đấy!”

“Chỉ lbxà m75mVWSấy c3Rqoygon cá75mVWS qaRT8Athôi m3Rqoygà? bxTôi c3Rqoygó thểqaRT8A giậnbx bxgì chứ!”

Thấy tôqaRT8Ai ngo3Rqoygan qaRT8Angoãn 75mVWScầm qaRT8Achìa kh75mVWSóa, ChươngqaRT8A NgqaRT8Aự cqaRT8Aười, “NqaRT8Ahư thếqaRT8A l75mVWSà tô75mVWSi 75mVWSyên 3Rqoygtâm rồi!”

Buổi tbxối đi3Rqoyg ngủbx quêbxn kbxhông tắqaRT8At đ75mVWSiện thobxại, qaRT8Angủ đếnqaRT8A 75mVWSnửa qaRT8Ađêm, nóbx bắtbx đ3Rqoygầu kêuqaRT8A loạnqaRT8A lên.

“Ai đấy?”qaRT8A Khô75mVWSng biếbxt 3Rqoygbây gi75mVWSờ đanbxg bxlà giqaRT8Aờ nqaRT8Agủ 75mVWSsao, gbxọi đ3Rqoygiện phi75mVWSền n75mVWShiễu giữabx đqaRT8Aêm, tộiqaRT8A đáng3Rqoyg tửbx hình.

Đầu đi3Rqoygện t3Rqoyghoại bên75mVWS ki75mVWSa 3Rqoygim 3Rqoygắng một75mVWS khoảngbx lặng75mVWS bxmơ hồ.

Tôi không3Rqoyg sợ3Rqoyg ồn,qaRT8A sợ75mVWS nhất75mVWS l3Rqoygà lqaRT8Aúc 75mVWStĩnh 3Rqoygmặng, i3Rqoygm ắ3Rqoygng kbxhông mộ3Rqoygt tiến3Rqoygg độngbx qaRT8Athấy có3Rqoyg cảmqaRT8A giqaRT8Aác 75mVWSkỳ dị.

Mấy 75mVWSgiây trqaRT8Aôi qaRT8Aqua 3Rqoygvẫn khônbxg bxcó qaRT8Agiọng nóiqaRT8A, tô75mVWSi ngồi75mVWS bxbật dậy.

“Làm ơn3Rqoyg nóiqaRT8A mộtqaRT8A cqaRT8Aâu, nếu75mVWS 75mVWSkhông dọa3Rqoyg bxchết nbxgười an75mVWSh phảibx đềnqaRT8A mạqaRT8Ang đấy!”3Rqoyg 3RqoygTôi 3Rqoyghét 3Rqoygvào dbxi động.

“Khả…”, là3Rqoyg giọqaRT8Ang nóqaRT8Ai 75mVWScủa Tiê3Rqoygu Vibxễn, 3Rqoygtôi nbxín 75mVWSthở, l75mVWSần 3Rqoygnày đến3Rqoyg lqaRT8Aượt t75mVWSôi khôn3Rqoygg qaRT8Anói gì.

“Em, bxem qaRT8Achưa tắ3Rqoygt 3Rqoygmáy 75mVWSdi đ75mVWSộng”. Giọn75mVWSg qaRT8Anói củaqaRT8A bxTiêu ViễnqaRT8A bxdịu d75mVWSàng, d3Rqoygịu dqaRT8Aàng đếnqaRT8A nỗqaRT8Ai lbxàm tôi75mVWS 3Rqoygngây ngất,3Rqoyg tôqaRT8Ai cẩbxn 75mVWSthận l3Rqoygặng 3Rqoygnghe hơ75mVWSi bxthở củ75mVWSa bxanh, qaRT8Acảm gi75mVWSác hbxơi n75mVWSóng đa75mVWSng l75mVWSan t3Rqoygỏa trênbx mặt.

Cả ha3Rqoygi ng75mVWSười qaRT8Aim lbxặng hồi75mVWS lâu,75mVWS vẫnbx lqaRT8Aà Tiêbxu 3RqoygViễn mở75mVWS l75mVWSời trướcbx, “Ngủ3Rqoyg ngon”.

Tôi giữqaRT8A chặtbx điện75mVWS tbxhoại d75mVWSi động,qaRT8A mãqaRT8Ai 75mVWSkhông chị75mVWSu 75mVWSbỏ xuố75mVWSng. Đ75mVWSến lúqaRT8Ac cơ75mVWS th75mVWSể c75mVWSảm 3Rqoygthấy lạbxnh mớqaRT8Ai biết75mVWS 75mVWSlà bxchăn 3Rqoygđã qaRT8Arơi xuố75mVWSng khỏibx giườn3Rqoygg rồi.

Buổi s3Rqoygáng, kh3Rqoygi trờ75mVWSi vẫbxn còqaRT8An tờ3Rqoyg m75mVWSờ, gi3Rqoygó lạnhqaRT8A khbxông ngqaRT8Aừng thổi,qaRT8A 75mVWSmở cửa3Rqoyg s75mVWSổ qaRT8Ara thấy3Rqoyg bụi3Rqoyg b3Rqoygám dày3Rqoyg thànbxh l3Rqoygớp trbxên 75mVWSbệ cửa.

Dưới lầqaRT8Au, bxkhông bbxiết c75mVWSún c3Rqoygon củqaRT8Aa nhbxà n75mVWSào bxmặc bộ75mVWS qaRT8Aquần áqaRT8Ao ngbxộ nghĩnbxh đanbxg c3Rqoyghạy lă75mVWSng quăng,qaRT8A c3Rqoygái qaRT8Amông trqaRT8Aòn m3Rqoygũm mqaRT8Aĩm n75mVWSgoe nguẩ3Rqoygy, cựcqaRT8A kỳqaRT8A đ3Rqoygáng yêu.

Cún c3Rqoygon 3Rqoygchạy 3Rqoygđến dqaRT8Aưới mộ3Rqoygt cbxhiếc 75mVWSxe cbxon màubx xan75mVWSh ngọ75mVWSc, muốn3Rqoyg đábxnh dấu3Rqoyg lãbxnh bxđịa, 3Rqoygngửi 3Rqoygngửi m75mVWSùi thấbxy khôbxng phảibx l3Rqoygại từ3Rqoyg từbx bỏ75mVWS đi.

Chiếc 75mVWSxe ấqaRT8Ay r3Rqoygất giốnqaRT8Ag chiếcbx x3Rqoyge Tiêubx 75mVWSViễn qaRT8Alái nbxgày hôbxm quabx, qaRT8Amàu xan3Rqoygh ngqaRT8Aọc thqaRT8Aâm bxtrầm 75mVWSsâu sắc,bx bxthật hợpqaRT8A vớiqaRT8A ph3Rqoygong cáchqaRT8A của3Rqoyg Ti75mVWSêu Viễn.

Tôi 75mVWSchạy 75mVWSnhư ba3Rqoygy xu75mVWSống dướibx lầu,qaRT8A phónbxg đếnqaRT8A chỗbx chiế75mVWSc xeqaRT8A, qu75mVWSa lớpbx bụi75mVWS qaRT8Aphủ ngoà3Rqoygi cửabx kíqaRT8Anh nhìnbx thấyqaRT8A Tiêubx VqaRT8Aiễn ở3Rqoyg tqaRT8Arong xe.

Cả nbxgười anbxh ngồbxi 75mVWSdựa trên3Rqoyg ghế,bx ngủ75mVWS 75mVWSthiếp đqaRT8Ai, 3Rqoygchỉ c3Rqoygó d75mVWSi độngbx qaRT8Avẫn 75mVWSđể 3Rqoygở b3Rqoygên bxtai, 3Rqoygdáng đbxiệu nbxhư đanbxg gbxọi điqaRT8Aện thoại.

Tôi g75mVWSõ gõ3Rqoyg vàqaRT8Ao cử75mVWSa xqaRT8Ae, saqaRT8Au đó3Rqoyg thấy75mVWS bxTiêu V3Rqoygiễn qaRT8Atỉnh dậy.

“Tại 75mVWSsao abxnh lạbxi ởbx đây?75mVWS” 75mVWSTôi hỏi.

Anh dụbxi dụibx m75mVWSắt, khô3Rqoygng trảqaRT8A lbxời tôi.

“Anh ở75mVWS đây3Rqoyg cảbx mộtbx đ75mVWSêm à?”

“Đâu cóbx, qaRT8Ahơn hqaRT8Aai giờbx 75mVWSsáng mớbxi bxra kbxhỏi chỗ3Rqoyg C75mVWSôn 75mVWSThiếu!” Anbxh mqaRT8Aở cửa75mVWS x3Rqoyge, “E3Rqoygm cóqaRT8A lạn75mVWSh khô75mVWSng? qaRT8AVào trobxng n3Rqoygói chuyqaRT8Aện đi!”

“Còn nóiqaRT8A gì75mVWS nữa,3Rqoyg khôqaRT8Ang có3Rqoyg 75mVWSchuyện g75mVWSì mbxau về75mVWS nh3Rqoygà ngủ3Rqoyg đi!”bx Tô75mVWSi đứng3Rqoyg ở3Rqoyg bên75mVWS ngoàbxi khôqaRT8Ang nhúc3Rqoyg nhích.

“Có chuyện”.

“Có qaRT8Achuyện t3Rqoyghì qaRT8Amau nóiqaRT8A, nó3Rqoygi xon3Rqoygg rqaRT8Aồi bxvề đbxi ngủ3Rqoyg!” TôiqaRT8A cqaRT8Aảm 3Rqoygthấ hôqaRT8Am n75mVWSay tôibx cằn3Rqoyg nhằnbx quá,qaRT8A giố75mVWSng một75mVWS b3Rqoygà bxlão qaRT8Atám mươ75mVWSi vậy.qaRT8A T3Rqoygiêu V75mVWSiễn bxim lặngbx bxnhìn tôi3Rqoyg, “qaRT8A”Em 3Rqoygđang giqaRT8Aận à?”

“Em gi3Rqoygận bxcái g3Rqoygì chứ?qaRT8A Mấy75mVWS qaRT8Angười các75mVWS an75mVWSh thí75mVWSch qaRT8Agì t75mVWShì là3Rqoygm, liqaRT8Aên quqaRT8Aan g3Rqoygì đ3Rqoygến 75mVWSem qaRT8Achứ?” Đúnbxg 75mVWSlà t3Rqoygôi 75mVWSđang giậ3Rqoygn, giậbxn qaRT8Aanh sqaRT8Aao 3Rqoyglại khôqaRT8Ang biế75mVWSt 75mVWSquý b75mVWSản tqaRT8Ahân mìn75mVWSh n3Rqoyghư th75mVWSế, trờqaRT8Ai lạnqaRT8Ah mà3Rqoyg khôqaRT8Ang bxvề nqaRT8Ahà, c75mVWSòn ng3Rqoygủ ở3Rqoyg t3Rqoygrên xe.

“Nhìn aqaRT8Anh chbxằm c3Rqoyghằm nqaRT8Ahư vậqaRT8Ay, cònbx nqaRT8Aói l75mVWSà khô3Rqoygng giậnqaRT8A 3Rqoygà?” qaRT8ATiêu ViễqaRT8An nh75mVWSìn tôibx cười75mVWS với3Rqoyg bxvẻ n75mVWSuông chiều.

`”Em giậqaRT8An, qaRT8Alà tqaRT8Aự bxgiận bảnqaRT8A qaRT8Athân mì3Rqoygnh! TrờiqaRT8A lạn75mVWSh t3Rqoyghế này,3Rqoyg cqaRT8Ahạy xuốbxng quảqaRT8An anbxh 75mVWSlàm gì75mVWS?” Tôibx quabxy ngườiqaRT8A muốbxn lbxên nhà,75mVWS khqaRT8Aông đểqaRT8A ýqaRT8A anbxh 3Rqoygnữa chắcqaRT8A anqaRT8Ah sbxẽ bỏbx qaRT8Avề thôi.

“Đợi đã!”3Rqoyg Tiê75mVWSu Viễn75mVWS 3Rqoygxuống bxxe kqaRT8Aéo tô3Rqoygi lạ75mVWSi, “Anh3Rqoyg mbxuốn n3Rqoygói vớ75mVWSi embx, tqaRT8Aất cả75mVWS đề75mVWSu khô3Rqoygng nh3Rqoygư bxem n75mVWSghĩ thếbx đâu!”

“Cái 75mVWSgì màqaRT8A khôqaRT8Ang nhbxư 3Rqoygem bxnghĩ?” Tbxôi nghĩqaRT8A cqaRT8Aái bxgì qaRT8Achứ? Lờibx nói3Rqoyg của3Rqoyg Ti75mVWSêu Viễnbx làbxm t75mVWSôi n3Rqoygghi hoặc.

Tiêu ViqaRT8Aễn 75mVWSthở dàqaRT8Ai k75mVWShẽ qaRT8Anói: 75mVWS“Thôi vậ3Rqoygy, có75mVWS bxmột sqaRT8Aố chuyệnbx bxanh cũnbxg khôn3Rqoygg b3Rqoygiết qaRT8Anên nói3Rqoyg 75mVWSthế nào”.

“Vậy thì3Rqoyg đừng3Rqoyg nóibx nữ75mVWSa!” 3RqoygĐã khôn3Rqoygg biết3Rqoyg nênbx bxnói thếbx nàqaRT8Ao thìbx cò3Rqoygn n75mVWSói 75mVWSgì nữa3Rqoyg, chún75mVWSg qaRT8Atôi đề75mVWSu qaRT8Akhông phảbxi lqaRT8Aà những75mVWS ngườ3Rqoygi q75mVWSuá bxgượng ép.

Tiêu Viễn3Rqoyg rõ75mVWS 3Rqoygràng rất75mVWS mệt,75mVWS ngá75mVWSp dàibx một3Rqoyg 3Rqoygcái rồibx nói:75mVWS “Bâbxy giờ3Rqoyg an3Rqoygh v3Rqoygề 75mVWSđi nbxgủ, buổi75mVWS 75mVWStối đếnbx đón75mVWS qaRT8Aem, 3Rqoygsẽ ch75mVWSo qaRT8Aem m3Rqoygột bấtbx ngờqaRT8A thúbx vị”.

“Buổi tối75mVWS ebxm c3Rqoygó việc…”.75mVWS Tố3Rqoygi n75mVWSay tôi75mVWS phải3Rqoyg đi3Rqoyg bxxem bu75mVWSổi bbxiểu di3Rqoygễn của75mVWS LưuqaRT8A Đbxức 3RqoygHoa vớiqaRT8A mqaRT8Aẹ, lớpbx trưởnqaRT8Ag 75mVWSChương Sínhbx chẳbxng dễqaRT8A gì75mVWS bxmới kqaRT8Aiếm 3Rqoygđược vé.

“Nếu mà3Rqoyg khôn3Rqoygg quaqaRT8An tr75mVWSọng tqaRT8Ahì 3Rqoyghủy đi!qaRT8A” TiêqaRT8Au qaRT8AViễn giọqaRT8Ang nà75mVWSi n75mVWSỉ khiến75mVWS 3Rqoygtôi suýt75mVWS bxnữa mbxềm 3Rqoyglòng, như75mVWSng ngbxhĩ lqaRT8Aại, tạibx qaRT8Asao mỗ75mVWSi lbxần ngườibx b3Rqoygị 75mVWSthỏa hiệ75mVWSp đềuqaRT8A lqaRT8Aà tôi?

“Không hủ3Rqoygy được!”qaRT8A 3RqoygTôi qaRT8Ahầm hừ75mVWS nbxói, qaRT8Abuổi diqaRT8Aễn qaRT8Aca nh3Rqoygạc khôbxng qaRT8Avì tbxôi màbx hoqaRT8Aãn lạbxi được,3Rqoyg mbxà qaRT8Acũng đã3Rqoyg hứabx chắc3Rqoyg chắ75mVWSn vớqaRT8Ai 3Rqoygmẹ rồiqaRT8A, bxmẹ 75mVWSvì chuyệ75mVWSn 3Rqoygnày màqaRT8A qaRT8Avui sướngqaRT8A mbxấy nbxgày liền.

“Ừ, 75mVWSthế thôbxi vậy75mVWS”. bxTiêu Viễn3Rqoyg có75mVWS vẻbx t3Rqoyghất vọ3Rqoygng, “N75mVWShưng 3Rqoyghy v75mVWSọng lần3Rqoyg sa3Rqoygu 75mVWScòn 3Rqoygcó cbxơ hội”.

Còn cóbx 3Rqoygcơ hộibx bxgì, tbxôi muốnbx 3Rqoyghỏi anh75mVWS, nhưbxng thấbxy d75mVWSáng vẻ3Rqoyg abxnh mệqaRT8At mỏi,3Rqoyg lạqaRT8Ai khôngqaRT8A đànhbx lònbxg, cbxó lẽ75mVWS thôbxi vậqaRT8Ay. N3Rqoygói đếbxn đâyqaRT8A qaRT8Alà đượcbx rồ75mVWSi, nê3Rqoygn nh3Rqoyganh chóng75mVWS vềqaRT8A 3Rqoygnhà đbxi 75mVWSngủ đi.

Cổng bxsân vqaRT8Aận đqaRT8Aộng ngườqaRT8Ai đô75mVWSng nqaRT8Ahư mắc75mVWS cửi75mVWS, rất3Rqoyg nhi3Rqoygều ng75mVWSười khôbxng mubxa được75mVWS vé3Rqoyg, túqaRT8Am tụmbx ở3Rqoyg cổbxng đểbx m3Rqoygua v75mVWSé ch75mVWSợ đen.

Có người75mVWS nh3Rqoygìn sbxố gh3Rqoygế vé75mVWS củaqaRT8A tôi,75mVWS hỏiqaRT8A: 75mVWS“Cô gá75mVWSi, c3Rqoygó b75mVWSán vébx khônqaRT8Ag?” 3RqoygTôi lắcqaRT8A đầ75mVWSu, lớpbx t75mVWSrưởng chẳngbx dễbx gbxì 3Rqoygkiếm c75mVWSho, làbxm sa3Rqoygo có3Rqoyg tbxhể bán?

Bên cạnh,bx cũ3Rqoygng có75mVWS rất75mVWS nhiềqaRT8Au nqaRT8Agười 3Rqoygvây lấ3Rqoygy mẹbx tôi,3Rqoyg 3Rqoygcó ngưqaRT8Aời 3Rqoygnói: “Chị3Rqoyg ơ3Rqoygi, 3Rqoygcái véqaRT8A nqaRT8Aày chị3Rqoyg cứ75mVWS nó3Rqoygi bxgiá đqaRT8Ai, ba75mVWSo nhiqaRT8Aêu tibxền tôibx cũ3Rqoygng lấy”.

Lúc này3Rqoyg 3Rqoygtôi m75mVWSới bi3Rqoygets, thìqaRT8A rqaRT8Aa chỗqaRT8A 75mVWSngồi của3Rqoyg 75mVWShai chiếc3Rqoyg v75mVWSé nàbxy cqaRT8Aực kỳqaRT8A tốtqaRT8A, lúcqaRT8A về3Rqoyg 75mVWSphải cbxảm bxơn Chưbxơng Sín75mVWSh tqaRT8Aử tếqaRT8A mới75mVWS được.

Chỗ ngồqaRT8Ai của75mVWS ch3Rqoygúng tôi3Rqoyg làqaRT8A khbxu gqaRT8Ahế 75mVWSVIP, ở75mVWS bxhàng tqaRT8Ahứ bbxa, rấtbx gầnqaRT8A sqaRT8Aân 3Rqoygkhấu, bxcó thqaRT8Aể 75mVWSnhìn rõ3Rqoyg 75mVWScả mặt75mVWS 3Rqoygcủa nhâbxn vqaRT8Aiên làmqaRT8A c75mVWSông tá3Rqoygc đi3Rqoygều khiểnbx thiếtbx bịbx trên75mVWS sbxân khấu,3Rqoyg bxlại cò3Rqoygn đưqaRT8Aợc bxcung cấp75mVWS miễ75mVWSn bxphí nướcqaRT8A 75mVWSuống vàbx qaRT8Ađồ ăn3Rqoyg nhẹ.

Hàng thứqaRT8A h3Rqoygai trướqaRT8Ac mqaRT8Aặt chúbxng tôibx cbxó ha75mVWSi c75mVWShỗ ngồi75mVWS lbxuôn 75mVWSđể bxtrống, t75mVWSrên mặt3Rqoyg b75mVWSàn của3Rqoyg gh75mVWSế trướqaRT8Ac mặt3Rqoyg tôbxi đặt75mVWS mộtqaRT8A b3Rqoygó ho75mVWSa 3Rqoygly 75mVWSxen h75mVWSoa hồng.

Khi bubxổi biể3Rqoygu diễnbx b75mVWSắt đầu,bx haqaRT8Ai ghqaRT8Aế trướ3Rqoygc mặ75mVWSt vẫ3Rqoygn t3Rqoygrống. T3Rqoygôi cqaRT8Aứ nqaRT8Aghĩ, nbxgười nàoqaRT8A lạiqaRT8A đốt75mVWS ti3Rqoygền như75mVWS vậy?qaRT8A Đã75mVWS 75mVWSmua vbxé rồibx còn3Rqoyg không3Rqoyg đến.

Buổi b75mVWSiểu diễnqaRT8A 3Rqoygvừa bắ3Rqoygt đầu,3Rqoyg tô75mVWSi v3Rqoygà mẹ3Rqoyg đ75mVWSã nha75mVWSnh chó3Rqoygng bị3Rqoyg cuốnbx hút,bx cùngbx 3Rqoygvới mbxọi người75mVWS 3Rqoyghét gọbxi 3Rqoygtên LqaRT8Aưu Đbxức HoaqaRT8A, tqaRT8Arạng bxthái cuồnbxg nhiệt75mVWS chưabx bxcó ba75mVWSo 3Rqoyggiờ. Tbxhậm ch75mVWSí 75mVWSmẹ t75mVWSôi còbxn lấybx mábxy chụbxp ảnqaRT8Ah không3Rqoyg ngừnbxg chụ75mVWSp cácbx đqaRT8Aộng 75mVWStác và75mVWS qaRT8Abiểu hiện3Rqoyg của3Rqoyg L75mVWSưu Đức75mVWS Hoa.

“Cái mqaRT8Aáy bxảnh nà75mVWSy củ75mVWSa mẹbx c3Rqoyghụp l3Rqoygên ảnhqaRT8A khôn3Rqoygg nhìnqaRT8A r3Rqoygõ đ75mVWSâu, đ3Rqoygừng mấqaRT8At côn75mVWSg nữa!”bx Tôibx bảoqaRT8A mẹ.

“Nhìn r3Rqoygõ mà!bx 3RqoygKhông qaRT8Atin 3Rqoygcon 3Rqoygnhìn x3Rqoygem!” MẹqaRT8A bxtôi rất75mVWS 75mVWStự hàobx đưaqaRT8A máyqaRT8A ảnhqaRT8A 3Rqoygcho tô3Rqoygi nhìn.

“Ngày bxmai t3Rqoygrên mạqaRT8Ang qaRT8Asẽ c75mVWSó đầy75mVWS ảnhqaRT8A đbxẹp của75mVWS bxcác tbxhợ chụ3Rqoygp ản3Rqoygh chuyqaRT8Aên n75mVWSghiệp chụ3Rqoygp, bxcon tqaRT8Aải v75mVWSề bxcho mẹqaRT8A xem”.

“Không tbxhích b75mVWSằng ảnh75mVWS mẹbx 75mVWStự chụp!”qaRT8A M3Rqoygẹ tôi3Rqoyg tự3Rqoyg t3Rqoygin nói.

Tôi kqaRT8Ahông qaRT8Atranh l75mVWSuận 3Rqoygvới mbxẹ nữa,75mVWS ngà3Rqoygy ma75mVWSi xbxem qaRT8Aảnh bxcủa qaRT8Athợ bxchuyên nghiệbxp 3Rqoygchụp 75mVWSthì sẽ3Rqoyg khỏibx nbxói luôn.

Xem qaRT8Axong buổi3Rqoyg 75mVWSbiểu d3Rqoygiễn, tâmbx bxtrạng c3Rqoygủa tôiqaRT8A vàbx m75mVWSẹ vôqaRT8A cùbxng thoải75mVWS mái.qaRT8A M3Rqoygẹ tôqaRT8Ai nói:75mVWS “Nhânbx tiệnbx qaRT8Atrung tâ3Rqoygm thươn3Rqoygg qaRT8Amại chưbxa đón3Rqoygg cử75mVWSa, chúbxng 75mVWSta đbxi qaRT8Alượn qaRT8Achút, xbxem đ3Rqoygồng hồ!”

“Con có3Rqoyg bxbao giờqaRT8A thích75mVWS đồng3Rqoyg 75mVWShồ qaRT8Ađâu? Cũ75mVWSng chẳng3Rqoyg d3Rqoygùng đến”.qaRT8A qaRT8AThời đạ3Rqoygi cbxủa qaRT8Achúng tôi3Rqoyg bâbxy giờ75mVWS đạibx đa75mVWS sốbx đều3Rqoyg lấ75mVWSy d75mVWSi độnbxg để3Rqoyg x75mVWSem giờ3Rqoyg rồi3Rqoyg, vốnqaRT8A khôqaRT8Ang có75mVWS hứnqaRT8Ag thú3Rqoyg vớqaRT8Ai móqaRT8An đồ75mVWS đe3Rqoygo ta3Rqoygy ấy75mVWS nữa.

“Sắp bxđến mqaRT8Aùa x3Rqoyguân rồi,bx qaRT8Amặc áobx l75mVWSộ bxcánh bxtay qaRT8Atrần rqaRT8Aa c3Rqoygũng khôngbx đẹp”.

“Vậy mqaRT8Aua chbxo 3Rqoygcon chiếc75mVWS vòn75mVWSg ng75mVWSọc bqaRT8Aích bxđi, th75mVWSế m75mVWSới đẹp”75mVWS. T75mVWSôi bxđùa mẹ.

“Nếu 75mVWScon 3Rqoygthích, đ75mVWSợi hôm75mVWS sbxau m75mVWSẹ bxrút tiềqaRT8An tibxết kiqaRT8Aệm đểbx 3Rqoygmua n75mVWShà rqaRT8Aa mubxa c3Rqoygho 75mVWScon 75mVWSmột chiếc!”bx Mẹ3Rqoyg tôi3Rqoyg cười.

“Thôi đừn3Rqoygg 3Rqoygạ, mẹ75mVWS dành3Rqoyg qaRT8Atiền để3Rqoyg mu3Rqoyga nh75mVWSà chqaRT8Ao 3Rqoygcon đi!”

Mua c3Rqoygho tbxôi một75mVWS căn75mVWS nqaRT8Ahà lubxôn lqaRT8Aà tâm75mVWS bxnguyện củ3Rqoyga m75mVWSẹ. 3RqoygMẹ thườnqaRT8Ag n75mVWSói, 75mVWScon gbxái nhấbxt định75mVWS pqaRT8Ahải cóqaRT8A 3Rqoygnhà riêqaRT8Ang củaqaRT8A bxmình, nqaRT8Aếu khônqaRT8Ag bxsau nàqaRT8Ay cãbxi nha3Rqoygu v75mVWSới chồngbx bxcũng k75mVWShông bxcó chỗ75mVWS qaRT8Amà bxđi. 3RqoygLogic thậtqaRT8A kỳqaRT8A qbxuặc, nhbxưng cũ3Rqoygng rất75mVWS t3Rqoyghực tế.

Khi mẹ3Rqoyg qaRT8Avà bố3Rqoyg 3Rqoygly 3Rqoyghôn, mẹ75mVWS chẳnbxg bxcó chỗbx nqaRT8Aào để75mVWS mabxng tbxôi 3Rqoygđến ở3Rqoyg, đbxành ph75mVWSải sốn75mVWSg cqaRT8Ahen chqaRT8Aúc mã3Rqoygi tron75mVWSg không3Rqoyg bxgian 75mVWSphòng khá75mVWSch bé3Rqoyg t3Rqoygý 75mVWScủa n75mVWShà bqaRT8Aà nbxgoại, mãibx đ75mVWSến nhqaRT8Aiều 3Rqoygnăm saubx, kbxhi 75mVWStôi có3Rqoyg thể75mVWS nhớbx đượbxc mọi75mVWS chu75mVWSyện, cơbx qua3Rqoygn củabx mẹ3Rqoyg m3Rqoygới cấp75mVWS qaRT8Acho mqaRT8Aột căqaRT8An 3Rqoyghộ nhỏbx h75mVWSai buồngbx. NqaRT8Ahưng trưqaRT8Aớc sa3Rqoygu thbxì vqaRT8Aẫn là3Rqoyg c3Rqoygơ q75mVWSuan cấpqaRT8A, k3Rqoyghông bxchắc ng3Rqoygày 75mVWSnào 75mVWSlại tbxhu hồbxi, chbxúng tô75mVWSi 75mVWSlại kh75mVWSông có3Rqoyg c75mVWShỗ ởqaRT8A nữa,3Rqoyg 3Rqoygcho 75mVWSnên mẹbx kh3Rqoygông qaRT8Ayên tâqaRT8Am, lbxuôn gbxhi nhớ3Rqoyg qaRT8Aviệc m75mVWSua 3Rqoygmột că75mVWSn nh3Rqoygà qaRT8Ariêng c75mVWSủa chúng75mVWS tôi.

“Khoản cbxhi 3Rqoygmua nhà3Rqoyg mẹ75mVWS vẫn3Rqoyg g75mVWSiữ chbxo cbxon màbx, đqaRT8Aủ 3Rqoygrồi!” qaRT8AMẹ k3Rqoyghoác t75mVWSay t3Rqoygôi đibx 3Rqoygvề bxphía sbxiêu t3Rqoyghị HoqaRT8Aa Đường.

“Mẹ thấqaRT8Ay ch3Rqoygúng t3Rqoyga khoácbx tabxy nhaqaRT8Au đi3Rqoyg lượn3Rqoyg siê3Rqoygu tqaRT8Ahị 75mVWScó giống75mVWS 3Rqoyghai qaRT8Achị bxem 3Rqoygkhông?” TqaRT8Aôi bxtrêu đùbxa mẹ.

“Nếu giống75mVWS đượcbx qaRT8Athì bxtốt”. Mẹbx bxthở d75mVWSài nói.

“Giống, k3Rqoyghông tqaRT8Ain mqaRT8Aẹ bxthử hỏ75mVWSi ngườibx khácbx xem”.75mVWS TôiqaRT8A cốbx ýqaRT8A dqaRT8Aựa sá3Rqoygt vqaRT8Aào mẹ.

“Hôm nàobx chúng75mVWS 75mVWSta đi75mVWS 3Rqoygchụp c75mVWSái d3Rqoygán 3Rqoyggì 3Rqoygđó đibx? Cái75mVWS đó75mVWS 3Rqoyggọi làqaRT8A 75mVWSgì đ3Rqoygấy n3Rqoyghỉ? Dá75mVWSn lê75mVWSn điệnqaRT8A tho3Rqoygại bxdi đ75mVWSộng 75mVWScủa con”.

“Ảnh đềbx can”.

“Đúng, c75mVWShính 3Rqoyglà nó3Rqoyg, qaRT8Acon đưa75mVWS mẹ3Rqoyg đ3Rqoygi n3Rqoyghé!” Lbxúc mẹ75mVWS t3Rqoygôi hqaRT8Aưng qaRT8Aphấn thì75mVWS giống75mVWS 3Rqoygnhư một3Rqoyg 3Rqoygđứa c75mVWSon nít3Rqoyg già.

“Được, khônqaRT8Ag v3Rqoygấn đề75mVWS g75mVWSì! Mbxẹ đúnqaRT8Ag làbx s3Rqoygành điệ3Rqoygu q75mVWSuá đấy75mVWS, c3Rqoygon còqaRT8An cbxhưa 3Rqoygtừng cqaRT8Ahụp ba75mVWSo giờ”.

Ở bênqaRT8A mẹ,75mVWS 75mVWSluôn qaRT8Avui vẻ3Rqoyg nh3Rqoygư 3Rqoygvậy, m75mVWSẹ chínbxh là75mVWS chỗ75mVWS 3Rqoygdựa c3Rqoygho tqaRT8Aâm hồn3Rqoyg tôi.

 

6. bxTáo Phú3Rqoyg bxSĩ r75mVWSơi đầy75mVWS dư3Rqoygới đất

Lúc xqaRT8Aem bibxểu diễn3Rqoyg cbxa nhqaRT8Aạc, 75mVWStôi đểqaRT8A điệ3Rqoygn 75mVWSthoại 3Rqoygdi 3Rqoygdộng 3Rqoygở chế75mVWS độ75mVWS yêbxn lặn3Rqoygg, cbxó mấy75mVWS cuộcqaRT8A 75mVWSgọi 75mVWSđến nhưnbxg đều3Rqoyg bxkhông biế3Rqoygt, mởqaRT8A 3Rqoygdanh sác3Rqoygh cuộ3Rqoygc gọ75mVWSi nhỡbx th75mVWSấy đều75mVWS lbxà qaRT8Acủa 3RqoygTiêu Viễn.

Tôi bxquay bxlưng 3Rqoygvới mẹqaRT8A đqaRT8Aể gqaRT8Aọi lạibx c75mVWSho bxanh, giọn3Rqoygg Tiêu3Rqoyg Vbxiễn mệbxt mỏqaRT8Ai ởbx đầuqaRT8A bêbxn kbxia, 3Rqoyg“Không c75mVWSó việcbx gì75mVWS đâu!”

“Vâng!” Tôi75mVWS đáp,bx q75mVWSuay đầu75mVWS lạ3Rqoygi 3Rqoygthấy qaRT8Amẹ đanqaRT8Ag nhqaRT8Aìn t75mVWSôi dbxò hqaRT8Aỏi, thếbx làqaRT8A vộqaRT8Ai 75mVWSvàng bxdập máy.

Thứ qaRT8Ahai đ3Rqoygi làm,bx n3Rqoyghận 75mVWSđược thônbxg 75mVWSbáo củ75mVWSa Cục3Rqoyg, bxsẽ đếnbx kiể75mVWSm t3Rqoygra qaRT8Atiến độ75mVWS dựqaRT8A án.

Tôi đưabx thôngbx báo3Rqoyg chbxo TqaRT8Aổ trưởngqaRT8A 75mVWSxem, ôngqaRT8A bả3Rqoygo t3Rqoygôi trựcbx tiqaRT8Aếp qaRT8Amang đ75mVWSến chqaRT8Ao Tbxiêu Viễ3Rqoygn v75mVWSà qaRT8ANgô Duyệt.

Bộ dạqaRT8Ang T75mVWSiêu V75mVWSiễn nh3Rqoygư không3Rqoyg 75mVWSđược 3Rqoygnghỉ nqaRT8Agơi đủ75mVWS sbxức, “Em3Rqoyg khô3Rqoygng trốn3Rqoyg 75mVWStôi nữ75mVWSa bxà?” Đây3Rqoyg 3Rqoyglà làbxm v75mVWSiệc, 75mVWScó thể3Rqoyg tr3Rqoygốn trán3Rqoygh sao?

Tôi nhbxìn trên75mVWS 75mVWSbàn bxanh đặt75mVWS h3Rqoygai tấm75mVWS qaRT8Avé xe75mVWSm biểu3Rqoyg d3Rqoygiên c3Rqoyga nhqaRT8Aạc, tqaRT8Arên vé3Rqoyg i3Rqoygn qaRT8Ahàng 3Rqoyg2 qaRT8Asố qaRT8A8, qaRT8Asố 10qaRT8A, bxchẳng lẽ…

Tôi cqaRT8Ahợt 3Rqoyghiểu ra75mVWS, qaRT8Athì r75mVWSa đbxây 3Rqoygchính bxlà đ3Rqoygiều ngạqaRT8Ac nhqaRT8Aiên tqaRT8Ahú v75mVWSị bxmà 3Rqoyganh đã75mVWS nói!

“Anh cũngbx đbxi qaRT8Axem buổqaRT8Ai biểubx diễ3Rqoygn qaRT8Aca 75mVWSnhạc à?”qaRT8A Tôi3Rqoyg h75mVWSỏi thqaRT8Aăm dò.

“Không, anqaRT8Ah ch3Rqoygưa ba75mVWSo gibxờ bxthích Lưu3Rqoyg Đức75mVWS Hoa”.qaRT8A A75mVWSnh lạn75mVWSh lùngqaRT8A nói.

“Thế lấyqaRT8A vqaRT8Aé nàybx 75mVWSđể l3Rqoygàm bxgì?” bxThật qaRT8Aphí chỗ75mVWS ngồqaRT8Ai tố3Rqoygt 75mVWSnhư vậy.

“Người kh75mVWSác tặng,3Rqoyg tiếcbx làqaRT8A tặn75mVWSg nh75mVWSầm qaRT8Angười rồi”.

Vẫn cò75mVWSn nóqaRT8Ai cứqaRT8Ang, khônqaRT8Ag qaRT8Anói thìqaRT8A thôi.

 

“Tiêu 75mVWSViễn, e3Rqoygm cần75mVWS nóqaRT8Ai chu75mVWSyện vớ75mVWSi 3Rqoyganh về75mVWS bxquy hoạchbx l75mVWSắp đặtqaRT8A 75mVWScáp 3Rqoygđiện củabx dựbx áqaRT8An 3Rqoygnày”. NgôqaRT8A Duyệt3Rqoyg đang75mVWS ở3Rqoyg cử75mVWSa, tqaRT8Arên 75mVWStay cầ3Rqoygm một3Rqoyg tệpbx bảbxn vẽ75mVWS phácbx thảo.

“Tôi c75mVWSòn 75mVWScó vi3Rqoygệc 75mVWSkhác, 3Rqoygxin phébxp 3Rqoygvề t75mVWSrước ạ!”3Rqoyg Tô75mVWSi vộ75mVWSi vàn3Rqoygg n3Rqoyghường đ3Rqoygường cbxho Ngôbx Duyệt.

“Em c3Rqoygũng ngqaRT8Aồi 75mVWSở qaRT8Ađây, nbxghe cùn75mVWSg!” 75mVWSTiêu Viễnbx rqaRT8Aa lệ3Rqoygnh 3Rqoygcho t3Rqoygôi, h75mVWSôm nbxay s75mVWSắc mặtqaRT8A a75mVWSnh khqaRT8Aông đượcqaRT8A t3Rqoygốt, chqaRT8Aắc lqaRT8Aà 75mVWSdo chbxưa bxđược nghỉ3Rqoyg ngơi3Rqoyg đ3Rqoygầy đủ.

Ngô DuyqaRT8Aệt bxnhíu 3Rqoygmày, nóqaRT8Ai: “Tibxểu K3Rqoyghả cqaRT8Aó bxthể bxkhông cầ3Rqoygn nghe”.

“Đúng, đbxúng! Tôi75mVWS khônbxg cầbxn phảiqaRT8A 75mVWSnghe ạ!”3Rqoyg T75mVWSôi c3Rqoygười theo.

“Cô qaRT8Aấy từng75mVWS học75mVWS khobxa tbxự nhiêbxn, bxmà đây3Rqoyg l75mVWSại chínhqaRT8A bxlà ch75mVWSuyên ngbxành cbxô ấqaRT8Ay học,75mVWS tqaRT8Aại sbxao 75mVWSlại khôn75mVWSg t75mVWShể n75mVWSghe?” bxTiêu Vi75mVWSễn c75mVWSó vẻqaRT8A c75mVWSố bắtqaRT8A 75mVWSép t75mVWSôi 3Rqoygở lại.

“Tại sa75mVWSo an75mVWSh b3Rqoygiết?” Ngôbx Duy3Rqoygệt qaRT8Angạc nh75mVWSiên nhbxìn tôbxi vqaRT8Aà TiêqaRT8Au Viễn.

“Tại qaRT8Asao k3Rqoyghông biết?qaRT8A Bọnbx an75mVWSh hqaRT8Aọc cùng75mVWS mộqaRT8At t3Rqoygrường Đại75mVWS học”.

“Tổng giá3Rqoygm sá75mVWSt T75mVWSiêu!” T75mVWSôi muốnbx bxngăn a75mVWSnh lại.

Nhưng 75mVWSTiêu Viễnbx lqaRT8Aiếc n75mVWShìn t3Rqoygôi, vẫnbx tiếp3Rqoyg tục75mVWS nqaRT8Aói: “Hơn3Rqoyg bxnữa c75mVWSô ấ75mVWSy t75mVWSừng bxlà bạn75mVWS qaRT8Agái c75mVWSủa qaRT8Aanh, an75mVWSh cóqaRT8A tqaRT8Ahể khôn3Rqoygg hiểu3Rqoyg côqaRT8A bxấy sao?”

Sắc mặqaRT8At qaRT8ANgô Duyệt75mVWS 3Rqoygđột nqaRT8Ahiên trắn75mVWSg bệch.

Phó tbxổng giámqaRT8A sáqaRT8At, đừng75mVWS n3Rqoygghe an75mVWSh ấbxy n3Rqoygói nhảmqaRT8A”. Tôibx 3Rqoygvội và3Rqoygng giqaRT8Aải tqaRT8Ahích, “Hbxồi qaRT8Ađi họcbx 75mVWSchỉ l3Rqoygà đùa3Rqoyg v75mVWSui thôi”.

“Ai đqaRT8Aùa bxvui vớiqaRT8A qaRT8Aem chứ?qaRT8A” Sắc3Rqoyg mặt3Rqoyg Tiêbxu Viễnbx càngbx khbxó coiqaRT8A, gqaRT8Aiận dữbx nhì3Rqoygn tôi.

“Tiêu Vi3Rqoygễn, saqaRT8Ao anqaRT8Ah l75mVWSại cbxó thể3Rqoyg đốiqaRT8A xqaRT8Aử với3Rqoyg eqaRT8Am 3Rqoygnhư vậy3Rqoyg?” NgqaRT8Aô Duyệ75mVWSt bậ75mVWSt khóbxc, s75mVWSau đó75mVWS bxchạy vụ75mVWSt rqaRT8Aa ngoài.

“Tại sqaRT8Aao bxanh lbxại bxcứ ph75mVWSải nóiqaRT8A vớqaRT8Ai 75mVWScô ấyqaRT8A điềuqaRT8A đó3Rqoyg? Tại3Rqoyg 3Rqoygsao cònbx nóqaRT8Ai 3Rqoygra trưqaRT8Aớc qaRT8Amặt em?”

Tôi c3Rqoygũng khqaRT8Aóc, mối75mVWS q3Rqoyguan hệqaRT8A phqaRT8Aức tạ3Rqoygp tbxhế 75mVWSnày, 75mVWSbảo t3Rqoygôi bxsau nàqaRT8Ay còn3Rqoyg t3Rqoygiếp tụcqaRT8A 3Rqoyglàm vibxệc ởbx đây3Rqoyg th75mVWSế nàobx đượ75mVWSc chứ.qaRT8A Tibxêu Viễnbx an75mVWSh khônqaRT8Ag đểqaRT8A ý,75mVWS vì75mVWS chỗbx dựa75mVWS phí3Rqoyga bxsau aqaRT8Anh 75mVWSvững chắcqaRT8A, hoàqaRT8An 3Rqoygtoàn c3Rqoygó qaRT8Athể nbxói 75mVWSđi lbxà đi75mVWS, tqaRT8Aôi t3Rqoyghì làm3Rqoyg 3Rqoygthế nàoqaRT8A được3Rqoyg đây?

“Anh xi75mVWSn lỗiqaRT8A, qaRT8Aanh khônqaRT8Ag thểbx k3Rqoyghông nói75mVWS ra75mVWS!” Tbxiêu ViễnqaRT8A lắ3Rqoygc va75mVWSi tbxôi, “Nế3Rqoygu c3Rqoygòn 75mVWSkhông nóibx, ngườibx n75mVWShà s75mVWSẽ bqaRT8Aắt a3Rqoygnh bxđính hô75mVWSn với75mVWS 3Rqoygcô ấy”.

“Hai ngưbxời đíqaRT8Anh hônbx được3Rqoyg bxrồi, tạqaRT8Ai s3Rqoygao phả3Rqoygi kébxo 3Rqoygem vào?”bx bxTôi khóc.

“Ngốc ạ,qaRT8A c3Rqoyghẳng lẽ75mVWS 75mVWSem kbxhông hiểu3Rqoyg saqaRT8Ao? TqaRT8Aừ trướbxc đế3Rqoygn nabxy ngqaRT8Aười anqaRT8Ah yêuqaRT8A chbxỉ bxcó mìn75mVWSh eqaRT8Am!” TiêuqaRT8A 3RqoygViễn ô3Rqoygm cbxhặt lấy75mVWS tô75mVWSi, gbxiọng n3Rqoygói thbxa thiết.

Tim đauqaRT8A gầqaRT8An bxnhư muố75mVWSn nghẹt75mVWS thở,3Rqoyg tạibx sabxo? Tại3Rqoyg sa3Rqoygo baqaRT8Ao nhiqaRT8Aêu qaRT8Anăm trqaRT8Aôi qu3Rqoyga rbxồi mớiqaRT8A n3Rqoygói với3Rqoyg tô75mVWSi nhqaRT8Aững điề75mVWSu ấy?

Hai c3Rqoyghân t3Rqoygôi 75mVWSrã r3Rqoygời, bxdựa sá3Rqoygt và3Rqoygo ngự75mVWSc Tbxiêu Viễn.

Ngô D75mVWSuyệt mấyqaRT8A n75mVWSgày liềnbx không75mVWS lộ75mVWS diệbxn ởbx bxTổ d75mVWSự án.

Tổ kiểm75mVWS qaRT8Atra củqaRT8Aa Cục3Rqoyg 3Rqoygdo 75mVWSđích thbxân bxCục tbxrưởng dẫn3Rqoyg 75mVWSđầu xuốbxng k3Rqoygiểm tr75mVWSa dự3Rqoyg án,bx gi3Rqoygáo s3Rqoygư Điền75mVWS bxDuy Ni75mVWSên đbxóng 75mVWSvai tr75mVWSò 75mVWScố vẫ75mVWSn. Tiêubx 3RqoygViễn vàbx Tbxổ 3Rqoygtrưởng điqaRT8A c75mVWSùng đếnbx cáqaRT8Ac nơi,3Rqoyg 3Rqoygtôi đi3Rqoyg pqaRT8Ahía sqaRT8Aau 3Rqoygphụ tráchbx 3Rqoygghi chép.

Đi hếtbx một75mVWS vòngbx, mọiqaRT8A ngườbxi ngồi3Rqoyg lại75mVWS nghỉqaRT8A ngbxơi, Cục75mVWS 3Rqoygtrưởng qaRT8Avà Ti3Rqoygêu Viễn75mVWS bxngồi p3Rqoyghía trước75mVWS tôqaRT8Ai, ng3Rqoygược lbxại, 3Rqoyggiáo sưbx ĐiqaRT8Aền ngồbxi b75mVWSên cqaRT8Aạnh tôi.

“Tiêu Vi75mVWSễn nbxày, c3Rqoygó pbxhải cháuqaRT8A vớiqaRT8A 75mVWSDuyệt Du75mVWSyệt cãqaRT8Ai qaRT8Anhau khôngbx?” Cụcbx trưởn75mVWSg ân3Rqoyg cần3Rqoyg nó3Rqoygi chuybxện 3Rqoyggia đình75mVWS vớibx bxTiêu Viễn.

Tiêu Viễ3Rqoygn kbxhông nbxói gì.

“Thanh ni75mVWSên vớibx n75mVWShau không3Rqoyg tránqaRT8Ah đqaRT8Aược việcbx cã75mVWSi cọ,qaRT8A đừngqaRT8A qaRT8Abận t3Rqoygâm. Chbxáu bxcũng biết75mVWS tính3Rqoyg cáchqaRT8A 75mVWSDuyệt bxDuyệt rồbxi đấy,qaRT8A tíqaRT8Anh c3Rqoygòn bxtrẻ conbx, chuybxện gbxì bxcũng thíc3Rqoygh chấp75mVWS nhặqaRT8At, nhườn75mVWSg nqaRT8Ahịn nó75mVWS chút75mVWS, 75mVWSdù saqaRT8Ao 75mVWScũng sắp3Rqoyg đqaRT8Aính hônqaRT8A rồ75mVWSi mà!”

Tiêu Viễ75mVWSn q75mVWSuay xuốn3Rqoygg liếc3Rqoyg nhìn75mVWS tô3Rqoygi, ánh75mVWS mắqaRT8At đeqaRT8An qaRT8Athẫm 3Rqoyglộ rbxa bxvẻ cươ3Rqoygng nghị,bx s75mVWSau đbxó qu3Rqoygay 75mVWSsang 3Rqoygnói vớbxi CqaRT8Aục tbxrưởng bxNgô: “Bá75mVWSc NqaRT8Agô… c3Rqoygháu nghqaRT8Aĩ 3Rqoygcháu vàqaRT8A 75mVWSNgô 75mVWSDuyệt qaRT8Akhông hợ75mVWSp nhau!”

“Thằng béqaRT8A n75mVWSày, nqaRT8Aói cáiqaRT8A g3Rqoygì nbxgớ ngqaRT8Aẩn? Hbxai đứa75mVWS lqaRT8Aà t3Rqoyghanh m75mVWSai tr75mVWSúc mã,qaRT8A là75mVWS mộtbx đôi75mVWS q75mVWSuá đẹp”.3Rqoyg Cục3Rqoyg trư75mVWSởng bxvỗ vaqaRT8Ai Tiê75mVWSu Viễn3Rqoyg 75mVWScười 75mVWSha hảbx nói:qaRT8A “Mấybx ngày75mVWS trướcbx bốbx cqaRT8Aháu 3Rqoygcòn gọiqaRT8A điệbxn h75mVWSỏi bábxc đặtqaRT8A tiệcbx đính75mVWS hqaRT8Aôn 75mVWSở đqaRT8Aâu nữa”.

“Thưa 3Rqoygbác bxNgô, cháubx ngh3Rqoygĩ sbxẽ kh3Rqoygông cbxó qaRT8Atiệc đqaRT8Aính hô3Rqoygn đqaRT8Aâu 75mVWSạ!” TiêuqaRT8A Viễn3Rqoyg nói3Rqoyg nhỏ.

“Đúng lbxà gqaRT8Aiận dỗi3Rqoyg thậ75mVWSt rồbxi!” CqaRT8Aục tqaRT8Arưởng vẫ75mVWSn cườbxi 3Rqoygha ha75mVWS, “Nhưng,3Rqoyg hbxai đứaqaRT8A cãi75mVWS nha75mVWSu m3Rqoygấy n3Rqoyggày bxrồi lạ75mVWSi ổnbx thôi”.

Nghỉ bxngơi xoqaRT8Ang r3Rqoygồi, m75mVWSọi ng75mVWSười lại3Rqoyg t75mVWSiếp tụcbx đi,bx đbxến hqaRT8Aiện trường75mVWS xe3Rqoygm t75mVWSình trạ3Rqoygng tqaRT8Ahi 3Rqoygcông. 75mVWSTôi qaRT8Ađi cáqaRT8Ach x3Rqoyga phí3Rqoyga saqaRT8Au, 75mVWStâm trạ75mVWSng tqaRT8Ahật 3Rqoygkhó tả.

Giáo bxsư 75mVWSĐiền vqaRT8Aỗ vqaRT8Aai t75mVWSôi nói75mVWS: “Này,bx 75mVWSbạn trẻ3Rqoyg, lấ3Rqoygy l3Rqoygại tin75mVWSh thầ75mVWSn đibx nào”.

Tôi bxnhìn ông3Rqoyg cảm3Rqoyg kíc3Rqoygh, kìbxm chếbx nhqaRT8Aững cả3Rqoygm xúqaRT8Ac bộ3Rqoygc ph3Rqoygát mubxốn 75mVWSòa khóc.

Tranh bxthủ thờibx gibxan đếnqaRT8A chỗqaRT8A ở75mVWS của75mVWS Chưbxơng Nbxgự, giúbxp an75mVWSh 75mVWSta cbxho cbxá ăn.

Có tiềqaRT8An đúbxng l3Rqoygà tốtbx thật,qaRT8A cbxó 3Rqoygthể m3Rqoygột mìqaRT8Anh ởbx trqaRT8Aong ng75mVWSôi nhàbx t75mVWSo thế3Rqoyg nà75mVWSy, riênbxg p3Rqoyghòng kháchbx qaRT8Ađã cqaRT8Aó hqaRT8Aai cáiqaRT8A, mỗi3Rqoyg pqaRT8Ahòng đềuqaRT8A đ75mVWSặt 3Rqoygmột bbxể c3Rqoygá to3Rqoyg. TrqaRT8Aong bểqaRT8A cáqaRT8A cbxó đ3Rqoygủ lobxại mà3Rqoygu sắ75mVWSc hbxình 3Rqoygdáng, chủ75mVWSng loạiqaRT8A đ3Rqoyga dạ3Rqoygng, 75mVWStôi kqaRT8Ahông 3Rqoygcó bxkinh nghiệmbx nuô3Rqoygi cá3Rqoyg 75mVWSnên kqaRT8Ahông phânqaRT8A bibxệt cụbx t75mVWShể đượbxc lqaRT8Aũ qaRT8Acá 75mVWSnày g3Rqoygiống g75mVWSì, chỉ3Rqoyg qaRT8Abiết rbxất nhiều75mVWS lo3Rqoygại chưa3Rqoyg thấ3Rqoygy 75mVWSbao 75mVWSgiờ, có75mVWS t3Rqoyghể đ75mVWSúng là75mVWS rấtbx q3Rqoyguý hiếm.

Thức ă3Rqoygn 75mVWScủa cá75mVWS đqaRT8Aể trêqaRT8An bàqaRT8An, tôi3Rqoyg lấy3Rqoyg mbxột í3Rqoygt tbxhả xuqaRT8Aống, 3Rqoyglũ cábx 3Rqoygnhỏ bắt75mVWS đ3Rqoygầu tran3Rqoygh n75mVWShau ăn75mVWS, 3Rqoygmột lúc3Rqoyg tbxhôi qaRT8Ađã ănqaRT8A hết3Rqoyg sạc3Rqoygh, tôbxi 75mVWSlại đổ75mVWS vàqaRT8Ao mộtbx ítqaRT8A, 3Rqoyglại qaRT8Aăn hế3Rqoygt. Xe75mVWSm 75mVWSra 75mVWSlũ nhócqaRT8A nàyqaRT8A đúng75mVWS là75mVWS đbxói rồi,bx t75mVWSôi quy3Rqoygết đ3Rqoygịnh đổ3Rqoyg cbxả góiqaRT8A bxto 3Rqoygvào, 3Rqoygcho bọ3Rqoygn chúng75mVWS ănqaRT8A no.

Cho cáqaRT8A 3Rqoygăn xobxng, bxra qaRT8Akhỏi nhà75mVWS ChươngqaRT8A Ngự3Rqoyg, tô75mVWSi gọiqaRT8A đibxện chqaRT8Ao Tiêu75mVWS Viễnbx, “Chúng75mVWS bxta 75mVWSđến qaRT8Atrường 3Rqoygăn c75mVWSơm căng75mVWS tiqaRT8An đi”.

Tiêu V75mVWSiễn mặcbx trênqaRT8A ngư3Rqoygời bộ75mVWS thểqaRT8A tha75mVWSo mbxàu trắng,bx đứngbx ởbx cổqaRT8Ang trườngbx bxđợi tôi.

Nhà ăbxn căqaRT8An 75mVWSbản kh3Rqoygông bxthay đqaRT8Aổi gbxì, c3Rqoyghỉ qaRT8Alà không3Rqoyg còqaRT8An cunbxg c75mVWSấp ca75mVWSnh trqaRT8Aứng qaRT8Acà cbxhua mqaRT8Aiễn qaRT8Aphí nữa75mVWS. Tôbxi vàbx Tiê3Rqoygu Viễn3Rqoyg mubxa 75mVWShai suấ3Rqoygt cbxơm rướbxi sbxốt thịqaRT8At gàbx, tbxìm mộ75mVWSt ch3Rqoygỗ vắng3Rqoyg ngườiqaRT8A ngồiqaRT8A xuống.

Vẫn làbx cảnhbx tượng3Rqoyg c75mVWSủa qaRT8Anăm đqaRT8Aó, chỉqaRT8A c3Rqoygó 3Rqoygvị 75mVWScủa qaRT8Amón cơmqaRT8A rướiqaRT8A làqaRT8A hqaRT8Aoàn t75mVWSoàn khôn3Rqoygg qaRT8Agiống 75mVWSnăm đó75mVWS nữa.

Ăn 75mVWScơm xongbx, TiêuqaRT8A Viễn3Rqoyg nói3Rqoyg: “ChúqaRT8Ang t75mVWSa 3Rqoygra sân3Rqoyg vận75mVWS độngbx đi75mVWS, qaRT8Axem 3Rqoyganh 3Rqoygbây gi75mVWSờ c75mVWSòn 3Rqoygcó thể3Rqoyg cqaRT8Ahạy qaRT8A1500m nqaRT8Aữa kqaRT8Ahông”. Lúc3Rqoyg nàqaRT8Ay t75mVWSôi mớibx chúqaRT8A ýbx đếnbx an75mVWSh 3Rqoygđi đôi75mVWS gbxiày thqaRT8Aể tqaRT8Ahao Nbxike c75mVWSũ đó.

“Anh v75mVWSẫn đbxi 3Rqoygđôi gqaRT8Aiày 3Rqoygnày à?”

“Muốn tqaRT8Ahay 75mVWSđôi mớibx, vẫnbx qaRT8Achưa 75mVWScó ngườbxi 3Rqoygđưa a75mVWSnh đi3Rqoyg mua”.3Rqoyg AqaRT8Anh 75mVWSnhìn tô75mVWSi cười.

Tôi qaRT8Acúi đầuqaRT8A lqaRT8Aẩn bxtránh ánbxh nhìqaRT8An trì3Rqoygu 3Rqoygmến của3Rqoyg 75mVWSanh, “Đợi3Rqoyg cqaRT8Aó tbxhời g75mVWSian lbxại đưaqaRT8A a75mVWSnh bxđi 75mVWSmua đôiqaRT8A mqaRT8Aới nbxhé, như75mVWSng 75mVWSanh phả75mVWSi tự75mVWS b75mVWSỏ tiền”.

“Điền qaRT8AKhả 75mVWSLạc, e75mVWSm tqaRT8Ahật bxlà 75mVWSkeo kiệt”.75mVWS Vẫn75mVWS bxnguyên 75mVWSvăn lờiqaRT8A phê3Rqoyg p75mVWShán t3Rqoygôi nămqaRT8A đó.

Tôi đứbxng 75mVWSbên đ3Rqoygường biên75mVWS chạybx gbxiúp bxanh bbxấm th75mVWSời gian75mVWS, rấtbx n75mVWShiều sin75mVWSh viên3Rqoyg trqaRT8Aên sânbx vậ3Rqoygn đqaRT8Aộng n3Rqoyghìn c3Rqoyghúng 75mVWStôi, 3Rqoygnhất 75mVWSlà qaRT8Acác cbxô 75mVWSgái, nhì3Rqoygn TiêuqaRT8A ViễqaRT8An bằngbx đôqaRT8Ai mắtbx rạng3Rqoyg rỡ.

Tôi ké3Rqoygo bxTiêu 3RqoygViễn, “3RqoygĐi thqaRT8Aôi, cqaRT8Aơm 3Rqoygxong kh3Rqoygông đư3Rqoygợc v3Rqoygận độngbx mạnh”.

Tôi và75mVWS Tiê75mVWSu qaRT8AViễn nbxắm tbxay nhaqaRT8Au lặngbx lẽ3Rqoyg đi75mVWS dọ75mVWSc theqaRT8Ao b75mVWSờ sôngqaRT8A, dườ3Rqoygng như3Rqoyg trởqaRT8A lạqaRT8Ai thwoiqaRT8Af đ3Rqoygiểm mớqaRT8Ai 75mVWSquen nbxhau c75mVWSủa 75mVWSnhiều năqaRT8Am trước.

“Đợi dựqaRT8A bxán này3Rqoyg kế3Rqoygt t75mVWShúc, c3Rqoyghúng bxta đibx đăbxng bxký kế75mVWSt hbxôn nqaRT8Ahé”. T3Rqoygiêu Viễnbx độtqaRT8A nhi3Rqoygên nói.

“Kết hôn75mVWS?” bxTôi khô75mVWSng bxcó mộ75mVWSt chú3Rqoygt c3Rqoyghuẩn 75mVWSbị tâmqaRT8A l75mVWSý gìbx, “Tạibx sao?”

“Tất bxnhiên làbx v75mVWSì anbxh yê3Rqoygu em!”75mVWS Ti3Rqoygêu 3RqoygViễ dừbxng lqaRT8Aại, hôn3Rqoyg lênbx môiqaRT8A tôi.

Lần đ75mVWSầu ti3Rqoygên qaRT8Aanh 3Rqoyghôn t75mVWSôi nh75mVWSư v75mVWSậy, tôbxi sữn3Rqoygg sờbx 75mVWSkinh ngạc.

“Sao vậy75mVWS, vẫnqaRT8A muốbxn nữ75mVWSa à?”qaRT8A An3Rqoygh như3Rqoyg bịbx nghbxiện, l3Rqoygại s75mVWSấn tbxới hbxôn tôi.

Môi 75mVWSTiêu Viễ3Rqoygn c3Rqoygó vị75mVWS s75mVWSe 3Rqoygse ngọt,bx mịnqaRT8A màng,qaRT8A ẩm75mVWS ướ,75mVWS mềbxm dqaRT8Aịu qaRT8Aấn trêqaRT8An môqaRT8Ai tôi.

“Tiêu Viễn,3Rqoyg an75mVWSh sqaRT8Aẽ không3Rqoyg rời3Rqoyg qaRT8Axa 75mVWSem cbxhứ?” Tôi3Rqoyg lqaRT8Auôn cảqaRT8Am tqaRT8Ahấy điềqaRT8Au tu3Rqoygyệt bxdiệu thếbx qaRT8Anày lqaRT8Aại k3Rqoyghông phải3Rqoyg l3Rqoygà sự75mVWS thật.

“Sẽ khbxông 75mVWSbao giờqaRT8A nữa!”75mVWS A3Rqoygnh bxgiữ chặt75mVWS miệngbx tqaRT8Aôi, “Tập75mVWS tr3Rqoygung đi,qaRT8A đừqaRT8Ang nóqaRT8Ai nữa…”

Tiêu Viễn75mVWS 3Rqoygđưa 75mVWSthẳng tô3Rqoygi qaRT8Avề đ75mVWSến cửa75mVWS 75mVWSnhà, “Anh3Rqoyg mu3Rqoygốn vào3Rqoyg gặ3Rqoygp m75mVWSẹ em!”qaRT8A qaRT8AAnh lbxần chần75mVWS 3Rqoygở đóbx bxkhông m75mVWSuốn đi.

“Lần 3Rqoygsau nhé75mVWS, eqaRT8Am vbxề nó3Rqoygi 3Rqoygvới m75mVWSẹ một75mVWS bxtiếng trước75mVWS đã,bx trán3Rqoygh làmqaRT8A mẹbx giậ3Rqoygt mìbxnh, 3Rqoygmẹ bxvẫn luôqaRT8An ngh75mVWSĩ anbxh đa75mVWSng 3Rqoygở nước3Rqoyg ngoài”.

“Chúng tqaRT8Aa làbxm c75mVWSùng ở75mVWS qaRT8Amột qaRT8Acơ quaqaRT8An, 3Rqoygem đãqaRT8A khôn75mVWSg qaRT8Anói vớibx c3Rqoygô à?”

Tiêu VqaRT8Aiễn dbxùng ha75mVWSi c75mVWSánh qaRT8Atay giữbx tôibx lạ3Rqoygi mộ3Rqoygt gócbx nhỏ.

“Em 75mVWSsợ m3Rqoygẹ khôngqaRT8A thíqaRT8Ach abxnh đấy”.

“Mẹ vợqaRT8A gặ3Rqoygp c3Rqoygon rbxể, c75mVWSó g75mVWSì 75mVWSmà qaRT8Akhông thích?qaRT8A” An75mVWSh đắ3Rqoygc ýbx nói.

“Được qaRT8Arồi, lầqaRT8An bxsau a3Rqoygnh hã3Rqoygy 3Rqoygđến”. T75mVWSôi đẩybx an75mVWSh bxra, “Nhanh75mVWS vềqaRT8A nhà75mVWS ngủ75mVWS đqaRT8Ai, n75mVWSgày mbxai qaRT8Acòn điqaRT8A là75mVWSm chứ”.

Mẹ tôbxi đbxã n75mVWSgủ rồi.3Rqoyg Tôi3Rqoyg nhẹbx nhqaRT8Aàng m75mVWSở cửa3Rqoyg sợ3Rqoyg đánh3Rqoyg thứ75mVWSc mẹ,qaRT8A qaRT8Agần đbxây, mẹbx toà75mVWSn ngủbx sớm.

Tắm xongqaRT8A, nằmbx trêbxn giườn3Rqoygg, tbxrái t3Rqoygim 3Rqoygrộn r3Rqoygã m3Rqoygới chị75mVWSu trầmqaRT8A lắng3Rqoyg xuống.

Tiêu Vibxễn, chúng3Rqoyg bxta thật3Rqoyg sựqaRT8A có75mVWS th75mVWSể ởbx bbxên qaRT8Anhau k75mVWShông? TạiqaRT8A s75mVWSao tro3Rqoygng lòngqaRT8A t75mVWSôi cứ3Rqoyg tbxhấp 3Rqoygthỏm bxkhông yên?

Ngày hômbx 75mVWSsau đqaRT8Ai bxlàm, tổ3Rqoyg dựbx á75mVWSn c3Rqoygử Tiê3Rqoygu VqaRT8Aiễn vàqaRT8A tôi75mVWS đến3Rqoyg cbxông trư75mVWSờng khảo3Rqoyg bxsát tiếqaRT8An độqaRT8A t3Rqoyghi công.

Lúc xuất3Rqoyg qaRT8Aphát, T75mVWSổ trưởn3Rqoygg nbxăm lần3Rqoyg bả75mVWSy lượt75mVWS nhắbxc nbxhở 3Rqoyglái 75mVWSxe nhấtqaRT8A qaRT8Ađịnh phqaRT8Aải đảm75mVWS bảoqaRT8A a3Rqoygn qaRT8Atoàn qaRT8Acho tổnqaRT8Ag giá3Rqoygm 75mVWSsát Tiêu.

Trên đườnbxg bxđi, tôi75mVWS nói3Rqoyg đùbxa vớiqaRT8A Ti3Rqoygêu V3Rqoygiễn, “Xembx, đóqaRT8A chínhbx 3Rqoyglà sqaRT8Aự cách3Rqoyg biệt3Rqoyg gi75mVWSữa tổngqaRT8A gqaRT8Aiám sát3Rqoyg và75mVWS qaRT8Anhân qaRT8Aviên. Tổng3Rqoyg giá75mVWSm qaRT8Asát thậtbx l3Rqoygà bxđang quýbx, qaRT8Ara khỏiqaRT8A qaRT8Acửa 75mVWSlà cầ3Rqoygn ph3Rqoygải bảoqaRT8A đảmqaRT8A 75mVWSan toàn”.

“Em chẳngbx phảibx càqaRT8Ang đáng3Rqoyg quýbx qaRT8Ahơn sao3Rqoyg, qaRT8Acó một3Rqoyg tổ3Rqoygng gibxám bxsát bxkhôi ngqaRT8Aô tuấbxn 75mVWStú, ubxy ph75mVWSong lẫm75mVWS liệ75mVWSt, lqaRT8Aà 3Rqoyganh đây75mVWS đảmqaRT8A bả3Rqoygo a3Rqoygn toànbx bxcho em!”qaRT8A Tiê75mVWSu Vibxễn nhì75mVWSn tôi3Rqoyg cười75mVWS h3Rqoygì hì.

“Em sabxo dámbx qaRT8Alàm pbxhiền anh?”

Đến cqaRT8Aông bxtrường, Đội3Rqoyg trưởngbx 75mVWSđội tqaRT8Ahi cônbxg dẫ75mVWSn 75mVWStôi vàbx Tiê75mVWSu qaRT8AViễn 3Rqoygđi x75mVWSem xéqaRT8At tbxình tr75mVWSạng đắp3Rqoyg đ75mVWSê kè75mVWS đường.75mVWS qaRT8ATiêu VqaRT8Aiễn 75mVWSlúc lúcqaRT8A lqaRT8Aại 75mVWSchỉ 75mVWSra cqaRT8Aác phương3Rqoyg d3Rqoygiện cầnqaRT8A chqaRT8Aú ý,3Rqoyg qaRT8Ađội trưởbxng đềuqaRT8A g3Rqoyghi cqaRT8Ahép lạ3Rqoygi cbxẩn thận.

Đi đến75mVWS mbxột nơibx gqaRT8Aập ghềnh,qaRT8A cóbx 75mVWShố nướcbx. NgưqaRT8Aời lábxi x75mVWSe đ3Rqoygi cùbxng chỉ3Rqoyg 3Rqoyglo bảobx vệ75mVWS Tiê75mVWSu bxViễn, d3Rqoygo muốqaRT8An giữqaRT8A qaRT8ATiêu ViễqaRT8An k3Rqoyghông tiếbxn về3Rqoyg p3Rqoyghía trước3Rqoyg 3Rqoygmà 3Rqoygđã lỡqaRT8A v75mVWSa qaRT8Avào ngư3Rqoygời tôi.

Một cbxú vấpqaRT8A ngãbx, 75mVWStôi r75mVWSơi lu3Rqoygôn xuố3Rqoygng. qaRT8ANước n3Rqoyggập sâqaRT8Au bxđến tậnbx thắ75mVWSt lưqaRT8Ang, lạnhqaRT8A tqaRT8Aê tái75mVWS, q75mVWSuần 75mVWSáo trêqaRT8An người3Rqoyg đều3Rqoyg bbxị ướtqaRT8A sũng.

Tiêu Viễn75mVWS 3Rqoygthấy vbxậy, qaRT8Alập t75mVWSức v3Rqoygứt bxbỏ áoqaRT8A k3Rqoyghoác 75mVWSở trbxên n3Rqoyggười, địnhbx l3Rqoygao xuống3Rqoyg kéoqaRT8A tôi.

Tôi hébxt: “TiêuqaRT8A Viễn,bx a3Rqoygnh đbxừng xu75mVWSống, e3Rqoygm bxcó t3Rqoyghể tbxự lênqaRT8A được”.

Người láibx x75mVWSe 3Rqoygva phảbxi tôi,3Rqoyg thấyqaRT8A có75mVWS lỗi3Rqoyg, nóqaRT8Ai: “Tổngbx giámqaRT8A bxsát Tiê75mVWSu, 3Rqoyghay bxđể tô3Rqoygi xuống3Rqoyg đi”.

Tiêu Vibxễn gibxận dữ75mVWS 75mVWSnhìn bxanh taqaRT8A, ánh75mVWS mbxắt 3Rqoygcòn sắ75mVWSc l3Rqoygạnh hơ75mVWSn qaRT8Acả dbxòng nước,3Rqoyg 3Rqoyg“Đứng sanqaRT8Ag mqaRT8Aột bên”.

Người lái75mVWS bxxe bxsợ h3Rqoygãi kqaRT8Ahông dámqaRT8A nóiqaRT8A gì,3Rqoyg lù75mVWSi sbxang qaRT8Amột bên.

Tiêu Viễnbx khônbxg bxngại nư75mVWSớc lạn75mVWSh, từ75mVWS qaRT8Atừ đếqaRT8An gầnqaRT8A tqaRT8Aôi, 3Rqoyggiữ cbxhặt bxtay tqaRT8Aôi, nói75mVWS: “qaRT8AĐi tbxheo a75mVWSnh, chậmbx thô3Rqoygi 75mVWSkẻo ngã”.

Sau kh3Rqoygi 3RqoygTiêu ViễnqaRT8A ké3Rqoygo tbxôi qaRT8Ara khỏi75mVWS h3Rqoygố nước,3Rqoyg tổ3Rqoyg trưởngbx 3Rqoygtìm cbxho chúng3Rqoyg 3Rqoygtôi mộbxt lqaRT8Aều trại3Rqoyg qaRT8Acó qaRT8Alò sư75mVWSởi đ3Rqoygiện đểbx qaRT8Ahong bxkhô quầnbx áo3Rqoyg. Tiêu3Rqoyg bxViễn 75mVWSsợ tôiqaRT8A l3Rqoygạnh, 3Rqoygcởi l75mVWSuôn cả75mVWS bxáo kho75mVWSác 75mVWSngoài đ75mVWSắp 3Rqoygcho bxtôi, “Cáibx bxtên lái3Rqoyg xbxe tbxay châqaRT8An bxhậu đậu75mVWS ấ75mVWSy, thậ75mVWSt b3Rqoygực mình”.

Tôi cười75mVWS abxnh đã75mVWS bxlàm 3Rqoygto chuyệ75mVWSn, 75mVWStôi chẳnbxg q3Rqoygua cũn3Rqoygg chỉbx bịqaRT8A 3Rqoygướt quầnqaRT8A á75mVWSo thôi3Rqoyg, khô3Rqoygng 75mVWSđáng để3Rqoyg n3Rqoygổi cbxáu vớ75mVWSi ng3Rqoygười ta.

Tiêu VqaRT8Aiễn ng3Rqoygồi hơ75mVWSi xãqaRT8A lòbx sưởibx, tôbxi b75mVWSảo bxanh lạ3Rqoygi g3Rqoygần ch75mVWSút, qaRT8Ađể tqaRT8Aránh qaRT8Alạnh, an75mVWSh k75mVWShông chbxịu: “Em3Rqoyg cqaRT8Aòn đ3Rqoygáng qubxý hơnbx anh”.

Tôi 3Rqoygnhìn anqaRT8Ah, mbxỉm cười,qaRT8A tbxrong lqaRT8Aòng ấm75mVWS 75mVWSáp vqaRT8Aô ngần.

Quay về3Rqoyg tổ75mVWS bxdự án,75mVWS 75mVWSTiêu Vbxiễn 75mVWScứ hắtbx 3Rqoyghơi suốt,bx tôi3Rqoyg ch3Rqoygo an75mVWSh uố3Rqoygng một3Rqoyg cốc75mVWS t3Rqoyghuốc giả75mVWSi cqaRT8Aảm, nhưng3Rqoyg 3Rqoygkhông 75mVWScó t3Rqoygác dụng.

Ngày qaRT8Ahôm sbxau, v3Rqoygừa 3Rqoygsáng 3Rqoygra, điệqaRT8An th3Rqoygoại của3Rqoyg Tiêbxu V75mVWSiễn đ75mVWSánh thức3Rqoyg tôbxi dbxậy: qaRT8A“Khả 3RqoygLạc, 75mVWSanh qaRT8Asốt c75mVWSao, cóqaRT8A ch75mVWSút tbxriệu chứn3Rqoygg bị3Rqoyg viêm3Rqoyg phổ75mVWSi, nhậ75mVWSp vi75mVWSện rqaRT8Aồi”. 3RqoygGiọng n3Rqoygói khbxản khqaRT8Aô, khbxông 75mVWScòn ê75mVWSm áqaRT8Ai n3Rqoyghư những3Rqoyg ngbxày tbxrước nữa.

“Ở qaRT8Ađâu vqaRT8Aậy?” Tôi75mVWS hỏi.

“Bệnh v3Rqoygiện cảnqaRT8Ah bxsát vqaRT8Aũ trang”.

“Anh đợibx nhqaRT8Aé, 3Rqoygem bxđến tổ75mVWS qaRT8Adự áqaRT8An điqaRT8Aểm da75mVWSnh, rqaRT8Aồi 3Rqoygxin phép75mVWS n75mVWSghỉ điqaRT8A th75mVWSăm anh”.

“Ừ”. T3Rqoygiêu Vibxễn ngoqaRT8Aan ngoãnqaRT8A đáqaRT8Ap, 75mVWScó v75mVWSẻ qaRT8Asốt 75mVWSnặng k75mVWShông 3Rqoygcòn sứ3Rqoygc nbxói nữ75mVWSa rồi.

Tôi mbxua mộtqaRT8A 75mVWSgiỏ táqaRT8Ao Phú75mVWS S75mVWSĩ, 75mVWSvừa tqaRT8Ao vừabx đ3Rqoygỏ, nqaRT8Aghĩ r75mVWSằng Tiêbxu Vi3Rqoygễn sẽbx rất3Rqoyg thíchqaRT8A ăn.

Tôi chưbxa đến75mVWS bệnbxh viện3Rqoyg bxCảnh sbxát v75mVWSũ trabxng bbxao gbxiờ, bư3Rqoygớc vàbxo t75mVWShấy thậtbx rộqaRT8Ang lớn3Rqoyg, ởqaRT8A đại75mVWS sả75mVWSnh h75mVWSỏi mbxấy lưbxợt, m3Rqoygới biếbxt bxđược k75mVWShu nhập75mVWS v3Rqoygiện chỗ3Rqoyg 3Rqoygnào. VừaqaRT8A nhqaRT8Aắc đbxến tênqaRT8A T3Rqoygiêu qaRT8AViễn 75mVWSvới c75mVWSác bxy qaRT8Atá củabx qaRT8Akhu n75mVWShập viện,bx mbxấy 3Rqoygcô gá75mVWSi trẻbx đềqaRT8Au hqaRT8Aào hứng75mVWS bxnói: “Để75mVWS t75mVWSôi dqaRT8Aẫn cô3Rqoyg đi”.

Tiêu Vibxễn nằmqaRT8A 75mVWSở phqaRT8Aòng b75mVWSệnh riênbxg ca75mVWSo cấp,75mVWS 3Rqoygcửa phòngbx bệ3Rqoygnh mở75mVWS r3Rqoyga, bêbxn tro75mVWSng thấy3Rqoyg cqaRT8Aó mấyqaRT8A bóng3Rqoyg n3Rqoyggười đbxi lại.

Tôi 75mVWSnhanh chbxóng nhậnqaRT8A rqaRT8Aa N75mVWSgô Duyệt3Rqoyg đan75mVWSg ng3Rqoygồi 3Rqoygở đầu3Rqoyg g3Rqoygiường, nâbxng cố75mVWSc nướcqaRT8A ch75mVWSo Tiêbxu Viễn3Rqoyg uống75mVWS. TiêqaRT8Au 3RqoygViễn bxlộ qaRT8Arõ qaRT8Avẻ dịu75mVWS dànqaRT8Ag cưqaRT8Aời vớibx c3Rqoygô ấy.

Tôi đứ75mVWSng ở3Rqoyg lốiqaRT8A điqaRT8A rấtqaRT8A lâu,75mVWS c3Rqoyghăm c3Rqoyghú nhìnqaRT8A Ngôbx Dbxuyệt, bxcô ấ75mVWSy v3Rqoygà T3Rqoygiêu Vbxiễn c3Rqoygư xử3Rqoyg vớibx nhqaRT8Aau nqaRT8Ahư thế,qaRT8A nhất75mVWS địnhqaRT8A đãbx c3Rqoygó thờiqaRT8A gia3Rqoygn 75mVWSrất qaRT8Adài b75mVWSên nhau.

“Thư bxký Tống,3Rqoyg côqaRT8A gáiqaRT8A 75mVWSnày 3Rqoygmuốn bxtìm Tibxêu Viễn”.

Người đượ75mVWSc gọibx l75mVWSà th75mVWSư kqaRT8Aý Tốngbx 3Rqoygđó l75mVWSiếc 3Rqoygnhìn tôbxi, quqaRT8Aay đầbxu đi,”BộqaRT8A trưởngbx Ti75mVWSêu vàbx phqaRT8Au nhâ75mVWSn 3Rqoygđã dặnqaRT8A rồi,75mVWS t3Rqoygrừ côqaRT8A NqaRT8Agô Duyệ3Rqoygt r3Rqoyga, Ti3Rqoygêu 75mVWSViễn khô3Rqoygng g3Rqoygặp bấ3Rqoygt kỳ75mVWS ngườiqaRT8A nào”.

Trừ NgqaRT8Aô Duyệt75mVWS rqaRT8Aa, ngườiqaRT8A kháqaRT8Ac đ3Rqoygối vbxới bxTiêu VqaRT8Aiễn đều75mVWS 75mVWSlà “ng75mVWSười bấbxt kỳ”75mVWS sao?

Tôi 3Rqoygkhông bxbiết nênbx 75mVWSlý giảbxi 75mVWSnhư th75mVWSế nàqaRT8Ao vqaRT8Aề hà75mVWSm 75mVWSý củaqaRT8A câu3Rqoyg nói75mVWS này,75mVWS chỉbx cả3Rqoygm thấy75mVWS tráibx tiqaRT8Am trànbx đầy75mVWS 75mVWSnhiệt huyết75mVWS bqaRT8Aỗng chốcqaRT8A nguộiqaRT8A bxlạnh đibx, bqaRT8Aị đ3Rqoygông cứnbxg l75mVWSại n3Rqoyghư n3Rqoygước đá.3Rqoyg Đồngbx th3Rqoygời, 75mVWScơ thqaRT8Aể c75mVWSo bxthắt 3Rqoyglại, cábxc bxngón tqaRT8Aay 3Rqoygrun rẩy.

Y t75mVWSá gọbxi tôiqaRT8A, “CôqaRT8A làbxm sbxao vậy?”

Tôi qaRT8Acố gqaRT8Aắng đ3Rqoygể làm75mVWS ch3Rqoygo mì75mVWSnh khôngqaRT8A r75mVWSun qaRT8Alên nữqaRT8Aa, qaRT8Aquay đềqaRT8Au l75mVWSại n3Rqoyghìn qaRT8Acô 75mVWSta c75mVWSảm kíchqaRT8A, rqaRT8Aun ru3Rqoygn môiqaRT8A nóiqaRT8A: “K3Rqoyghông sa75mVWSo đâu”.

Người 3Rqoygy qaRT8Atá ngạcqaRT8A nh75mVWSiên nhìnqaRT8A t3Rqoyghái độ75mVWS củbxa tôi3Rqoyg, ch3Rqoygỉ ta75mVWSy xqaRT8Auống dướibx đấ3Rqoygt, 3Rqoygkhông biếtqaRT8A tbxừ l75mVWSúc nbxào, giỏ75mVWS tá3Rqoygo tr3Rqoygên tbxay đã75mVWS 3Rqoyglăn xu3Rqoygống đấtqaRT8A rồi.

Tôi lạiqaRT8A nh3Rqoygìn vàqaRT8Ao tr75mVWSong pbxhòng, qaRT8ANgô DuqaRT8Ayệt đa3Rqoygng nhẹ3Rqoyg nh3Rqoygàng 3Rqoygnâng 3Rqoygđầu T3Rqoygiêu VqaRT8Aiễn, đặbxt 3Rqoyglên gốqaRT8Ai, s3Rqoygau qaRT8Ađó đắp75mVWS chăqaRT8An bxcho anh.

Tôi địqaRT8Anh 3Rqoygthần lại,qaRT8A cbxúi đầu75mVWS xuốngbx nhì3Rqoygn nhữ3Rqoygng qaRT8Aquả 75mVWStáo qaRT8Alăn tr75mVWSên đấ3Rqoygt, dậpbx nátbx đến3Rqoyg t3Rqoyghế n3Rqoygày, xqaRT8Aem 3Rqoygra 3Rqoygkhông thểbx 75mVWSăn được75mVWS nữa3Rqoyg rồi.

Mỉm cười,3Rqoyg tro75mVWSng lò3Rqoygng th3Rqoygầm nói3Rqoyg bxvới T75mVWSiêu Viễn:qaRT8A Bả75mVWSo trọng.