You are here

Vứt bỏ anh là điều dũng cảm nhất - Chương 03

 

Chương 3pU7gbg: pU7gbgCó bpU7gbgao nhiê4zqB2vu mốipU7gbg t4zqB2vình cóMf t4zqB2vhể làTdLZLRm lạ4zqB2vi đượcMf từ4zqB2v đầu?

            “NgốcpU7gbg ạ,TdLZLR chẳpU7gbgng lẽTdLZLR pU7gbgem khôpU7gbgng TdLZLRhiểu saMfo? TpU7gbgừ trướpU7gbgc đếnMf na4zqB2vy npU7gbggười Mfanh Mfyêu cMfhỉ pU7gbgcó mì4zqB2vnh emTdLZLR!” TiêuMf Vi4zqB2vễn ômTdLZLR chặt4zqB2v lấpU7gbgy tôMfi, giTdLZLRọng nóipU7gbg pU7gbgtha thiết.

            TdLZLRTim đauTdLZLR gpU7gbgần nTdLZLRhư muMfốn nghẹt4zqB2v tMfhở, tạ4zqB2vi sTdLZLRao? pU7gbgTại saTdLZLRo TdLZLRbao nh4zqB2viêu nămpU7gbg trôMfi Mfqua rpU7gbgồi mớ4zqB2vi Mfnói với4zqB2v tôi4zqB2v nhMfững điềMfu này?

1. ĐãMf l4zqB2vâu khôngTdLZLR gặp,pU7gbg anTdLZLRh vẫn4zqB2v khỏeTdLZLR chứ

Tiêu ViễMfn đứnMfg Mftrước mặTdLZLRt tôiTdLZLR, cườiTdLZLR pU7gbgnói: “Điề4zqB2vn MfKhả LạTdLZLRc, aTdLZLRnh biếtTdLZLR ngTdLZLRay làTdLZLR 4zqB2vem mà,4zqB2v epU7gbgm khô4zqB2vng pU7gbgngờ đượcMf lMfà 4zqB2vanh 4zqB2vphải không?”

Tôi pU7gbgkhông kiềmTdLZLR chếpU7gbg đượcTdLZLR nỗiTdLZLR xúc4zqB2v độngMf TdLZLRtrong lòn4zqB2vg, ngpU7gbgay 4zqB2vcả gipU7gbgọng nóMfi Mfcũng rpU7gbgun lậ4zqB2vp cpU7gbgập, “TiêuMf ViMfễn! pU7gbgLà pU7gbganh thậ4zqB2vt sao?”

“Nếu 4zqB2vlà 4zqB2vgiả Mfcho đổi4zqB2v lạiTdLZLR. ĐúngpU7gbg Mflà anTdLZLRh đây”.TdLZLR AnpU7gbgh kéMfo Mftay tôTdLZLRi Mflại, ấm4zqB2v áp4zqB2v. 4zqB2vRõ rTdLZLRàng khpU7gbgông phảiMf l4zqB2và mơ.

“Tại 4zqB2vsao aMfnh TdLZLRlại tpU7gbgrở thàMfnh Tổng4zqB2v giám4zqB2v Mfsát kỹ4zqB2v thupU7gbgật c4zqB2vhứ?” TôTdLZLRi hpU7gbgỏi. AnpU7gbgh pU7gbgxuất ngoạipU7gbg mớiTdLZLR Mfhơn bốnTdLZLR năm,pU7gbg nhMfanh nhấtTdLZLR cũMfng cpU7gbghỉ vMfừa TdLZLRhọc xoMfng chương4zqB2v trình4zqB2v tiếnpU7gbg sĩ.

“Chuyện này4zqB2v 4zqB2vrất TdLZLRdài dò4zqB2vng, cóTdLZLR dịppU7gbg 4zqB2vanh sẽ4zqB2v kMfể c4zqB2vho e4zqB2vm npU7gbgghe”. TipU7gbgêu ViễnTdLZLR nhì4zqB2vn t4zqB2vôi cư4zqB2vời, TdLZLRrồi không4zqB2v 4zqB2vnói thêmMf gìMf nữa.

Ngồi tTdLZLRrong ph4zqB2vòng pU7gbglàm v4zqB2việc củaTdLZLR TiêuTdLZLR Viễ4zqB2vn, ngpU7gbghe tiMfếng nhạc4zqB2v dMfu TdLZLRdương, nhpU7gbgấm nháppU7gbg vị4zqB2v pU7gbgtrà 4zqB2vsữa thơmpU7gbg nồng,pU7gbg ha4zqB2vi đứaMf nhìnpU7gbg nTdLZLRhau khMfông npU7gbgói nêMfn 4zqB2vlời, t4zqB2vôi cảmTdLZLR thấy4zqB2v đâyMf chínhMf lMfà pU7gbgtột cùngpU7gbg của4zqB2v hạnh4zqB2v phúcTdLZLR rồi!

 Bao TdLZLRnăm TdLZLRqua, tấ4zqB2vt c4zqB2vả c4zqB2vhờ pU7gbgđợi, tấtMf cảMf nhu4zqB2vng nhớpU7gbg đpU7gbgều hộTdLZLRi TdLZLRtụ lạiMf ởMf Mfcái TdLZLRnhìn đắ4zqB2vm đuối,Mf TdLZLRcon ngươTdLZLRi c4zqB2vủa Mftôi khMfẽ chu4zqB2vyển Mfđộng nhẹ4zqB2v 4zqB2vvề phíaMf đuô4zqB2vi mắt.

Tiêu ViễnMf nhìMfn pU7gbgtôi, nhpU7gbgíu 4zqB2vmày, “Kh4zqB2vả, mắt4zqB2v Mfem khônMfg ổnpU7gbg àMf? TạipU7gbg spU7gbgao ánhpU7gbg TdLZLRmắt lạMf vậy?”

My G4zqB2vod! TiêTdLZLRu ViễnpU7gbg ơiMf, chẳngMf l4zqB2vẽ an4zqB2vh khôTdLZLRng biếTdLZLRt thếMf 4zqB2vnào là4zqB2v liế4zqB2vc mắt4zqB2v Mfđưa tìTdLZLRnh spU7gbgao? HapU7gbgy TdLZLRlà độngMf tTdLZLRác diễpU7gbgn xpU7gbguất củMfa tpU7gbgôi qu4zqB2vá kém?

“Đâu có4zqB2v, cTdLZLRhỉ lpU7gbgà em…4zqB2v TdLZLRchỉ là…TdLZLR chMfưa ngủ4zqB2v 4zqB2vđủ giấcTdLZLR, pU7gbgmắt hTdLZLRơi mMfỏi”. 4zqB2vTôi ấpMf úng.

“Sau n4zqB2vày, buổ4zqB2vi tốiMf trướcMf kMfhi đ4zqB2vi nMfgủ uốMfng tr4zqB2và ítpU7gbg Mfthôi, uố4zqB2vng 4zqB2vsữa tưTdLZLRơi TdLZLRnhiều TdLZLRvào”. 4zqB2vTiêu ViễnpU7gbg dị4zqB2vu pU7gbgdàng cưTdLZLRời nó4zqB2vi vpU7gbgới tôi.

Tổng giáMfm sáTdLZLRt 4zqB2vkỹ t4zqB2vhuật TdLZLRvừa 4zqB2vyên vị,pU7gbg 4zqB2vPhó tổnpU7gbgg gTdLZLRiám sMfát TdLZLRkỹ 4zqB2vthuật đãMf xpU7gbguất hiệnMf 4zqB2vngay TdLZLR– đ4zqB2vây quảTdLZLR đúngMf 4zqB2vlà pU7gbgmột đ4zqB2vại m4zqB2vỹ 4zqB2vnhân. NgpU7gbghe nói4zqB2v làMf chpU7gbgáu TdLZLRgái củapU7gbg TdLZLRCục trưởTdLZLRng, làTdLZLR trí4zqB2v tMfhức TdLZLRcao 4zqB2vở nướcTdLZLR pU7gbgngoài 4zqB2vvề, lpU7gbgàm cpU7gbgho cácMf Mfanh chpU7gbgàng 4zqB2vđộc th4zqB2vân cứpU7gbg phảiMf xúmpU7gbg xípU7gbgt vâMfy quanh.

Đại mỹTdLZLR nMfhân nhTdLZLRìn cáMfc chpU7gbgàng TdLZLRtrai tronpU7gbgg tTdLZLRổ dTdLZLRự ánMf Mfbằng pU7gbgnửa cMfon mTdLZLRắt, Mfduy Mfchỉ đTdLZLRối vớiMf TiêuTdLZLR ViễnTdLZLR lạMfi tỏTdLZLR pU7gbgra ânTdLZLR cần4zqB2v Mfquá mứcpU7gbg. TôipU7gbg pU7gbgthấy vậTdLZLRy tron4zqB2vg pU7gbglòng pU7gbgrất Mflo sợMf, bMfản thâpU7gbgn t4zqB2vôi vTdLZLRốn khonMfg cópU7gbg sức4zqB2v TdLZLRcạnh trapU7gbgnh gìpU7gbg, bTdLZLRây gi4zqB2vờ gặp4zqB2v phải4zqB2v đốipU7gbg thMfủ mpU7gbgạnh như4zqB2v vậy,pU7gbg xe4zqB2vm Mfra ônMfg tMfrời đMfang Mfthử thách4zqB2v t4zqB2vôi đây!

Mặc Mfdù Mfở cù4zqB2vng pU7gbgmột tổpU7gbg TdLZLRvới TiêMfu Viễn4zqB2v, nh4zqB2vưng cpU7gbgơ hộMfi Mfgặp gỡpU7gbg khô4zqB2vng nhiềMfu. 4zqB2vCó lúcTdLZLR đTdLZLRi 4zqB2vngang q4zqB2vua văn4zqB2v 4zqB2vphòng củ4zqB2va Mfanh, t4zqB2vôi Mfkhông kpU7gbgìm chếpU7gbg đpU7gbgược phảiMf pU7gbgliếc mắMft nhpU7gbgìn v4zqB2vào, toàMfn t4zqB2vhấy TiTdLZLRêu MfViễn đangTdLZLR chăTdLZLRm chúMf nTdLZLRghiên cứuMf bảnpU7gbg vẽ4zqB2v dựpU7gbg án.

Một hôm,4zqB2v TdLZLRTiểu LưTdLZLRu TdLZLR– cTdLZLRùng phòngMf làMfm việTdLZLRc vTdLZLRới tôiTdLZLR, đMfột nhiêpU7gbgn hỏiTdLZLR: “Ch4zqB2vị ĐTdLZLRiền, cóMf phảiMf c4zqB2vhị TdLZLRcó ý4zqB2v vớiMf TổpU7gbgng giámpU7gbg sápU7gbgt kTdLZLRỹ th4zqB2vuật pU7gbgTiêu không?”

Tôi đang4zqB2v uốngTdLZLR tMfrà, phụtpU7gbg hết4zqB2v cảpU7gbg pU7gbgnước pU7gbgra ngoàpU7gbgi: “XinMf l4zqB2vỗi, tôi4zqB2v bịTdLZLR sặc!”pU7gbg pU7gbgTôi vộMfi vàngpU7gbg lpU7gbgấy khănMf 4zqB2vlau bàn.

“Điều đóMf có4zqB2v gìpU7gbg phảTdLZLRi xTdLZLRấu hTdLZLRổ TdLZLRchứ? MfSáu chịpU7gbg Mfem 4zqB2vgái ởMf tổpU7gbg 4zqB2vchúng pU7gbgta đ4zqB2vều Mfthầm ypU7gbgêu MfTổng giTdLZLRám sMfát kỹTdLZLR tMfhuật TMfiêu TdLZLRmà”. TiểupU7gbg Lưu4zqB2v t4zqB2viến hànTdLZLRh Mfphân tíTdLZLRch c4zqB2vụ tMfhể, “NhưngTdLZLR mpU7gbgà nhìpU7gbgn 4zqB2vưu thTdLZLRế củMfa P4zqB2vhó tổpU7gbgng giámTdLZLR sápU7gbgt kỹTdLZLR thpU7gbguật NMfgô Mfcao nh4zqB2vư vậyTdLZLR, epU7gbgm cả4zqB2vm t4zqB2vhấy ch4zqB2vúng tMfa vốnpU7gbg đềMfu cTdLZLRhẳng Mfcó cpU7gbgơ hội!”

Tôi n4zqB2vghe 4zqB2vmà lòn4zqB2vg quặTdLZLRn pU7gbgthắt, thửpU7gbg ngTdLZLRhĩ xem4zqB2v, từngpU7gbg lMfà Mfngười 4zqB2vyêu chínhpU7gbg thứcpU7gbg pU7gbgcủa mì4zqB2vnh, bảo4zqB2v b4zqB2vối rMfiêng TdLZLRcủa Mfcá nhTdLZLRân, pU7gbgbây pU7gbggiờ ph4zqB2vải TdLZLRđem rpU7gbga đểTdLZLR p4zqB2vhân chTdLZLRia vớipU7gbg mọi4zqB2v người,TdLZLR lpU7gbgại TdLZLRbị ppU7gbghán đ4zqB2voán cuốiTdLZLR cùngMf sẽpU7gbg r4zqB2vơi vàMfo taTdLZLRy ngpU7gbgười pU7gbgkhác, tMfâm TdLZLRtrạng cMfó thoảiMf máiMf đTdLZLRược TdLZLRkhông chứ?

Hết 4zqB2vgiờ làm,Mf TiTdLZLRêu MfViễn 4zqB2vbảo tôMfi đpU7gbgợi anTdLZLRh TdLZLRđể pU7gbgđi ănMf 4zqB2vtối cùngpU7gbg, tMfôi c4zqB2vảm thTdLZLRấy tpU7gbgâm tMfrạng buồTdLZLRn bực4zqB2v, TdLZLRnên đãpU7gbg đạ4zqB2vp xTdLZLRe Mfvề trước.

Tôi lMfà người4zqB2v khôTdLZLRng chỉMf khpU7gbgông cMfó sứMfc Mfcạnh tra4zqB2vnh, pU7gbgmà cpU7gbgòn khôpU7gbgng cMfó chpU7gbgút t4zqB2vự tiMfn nào.

Đi đượ4zqB2vc nửpU7gbga TdLZLRđường, lạiTdLZLR hốTdLZLRi hậMfn, nTdLZLRgười kháMfc Mfngưỡng mộTdLZLR 4zqB2vanh, đâTdLZLRu phpU7gbgải lỗMfi củaTdLZLR anh.

Tội nghiệppU7gbg chTdLZLRo MfTiêu ViễnpU7gbg, cpU7gbgó phả4zqB2vi Mftôi Mfđã khôpU7gbgng thôn4zqB2vg cảm4zqB2v pU7gbgcho 4zqB2vanh rồi?

Thế 4zqB2vlà lạMfi pU7gbgvòng Mfxe quTdLZLRay lại,TdLZLR đạppU7gbg npU7gbghư bayTdLZLR, Mfsuýt c4zqB2vhút Mfnữa đMfâm sầmTdLZLR Mfvào TdLZLRquầy trự4zqB2vc b4zqB2vạn nằmTdLZLR ởTdLZLR cửaTdLZLR chíTdLZLRnh củpU7gbga Cục.

Chạy qTdLZLRua cử4zqB2va chMfính, bTdLZLRác thường4zqB2v tTdLZLRrực TdLZLRgiả hỏpU7gbgi: “TạipU7gbg saMfo lại4zqB2v qTdLZLRuay lạiTdLZLR vậy?”

“Cháu là4zqB2vm rơTdLZLRi đồ,pU7gbg mộtpU7gbg mónMf pU7gbgđồ rMfất qua4zqB2vn trọMfng!” Tôi4zqB2v 4zqB2vnói, saMfu đTdLZLRó chMfạy vộiTdLZLR TdLZLRvề Mfphía văMfn TdLZLRphòng củaMf TpU7gbgiêu Viễn.

Cửa 4zqB2vphòng khépMf hpU7gbgờ, bêpU7gbgn tro4zqB2vng thấpTdLZLR thopU7gbgáng phátMf 4zqB2vra tiTdLZLRếng 4zqB2vkhóc 4zqB2vnghẹn ngào.

Văn ppU7gbghòng TdLZLRcủa TdLZLRTiêu VpU7gbgiễn tạipU7gbg sapU7gbgo 4zqB2vcó ngpU7gbgười kpU7gbghóc? LạMfi TdLZLRlà âmTdLZLR thanpU7gbgh củapU7gbg cô4zqB2v gápU7gbgi trẻ.

Tôi dừngMf bưpU7gbgớc, 4zqB2vkhông bMfiết cópU7gbg pU7gbgnên vàTdLZLRo Mfhay không.

“Đừng kh4zqB2vóc nữa,4zqB2v 4zqB2vanh pU7gbgđưa e4zqB2vm 4zqB2vđi ăMfn chúTdLZLRt gìMf nhéMf!” Tô4zqB2vi ngTdLZLRhe giọnMfg TiTdLZLRêu V4zqB2viễn dMfịu dàpU7gbgng, â4zqB2vm tha4zqB2vnh ấy,4zqB2v c4zqB2vhỉ 4zqB2vcó thểMf làTdLZLR dànhTdLZLR 4zqB2vcho ngườiMf yêu4zqB2v mớiTdLZLR Mfvậy TdLZLRchứ? Biết4zqB2v TiTdLZLRêu TdLZLRViễn đã4zqB2v pU7gbglâu, aTdLZLRnh cũnpU7gbgg cMfhưa pU7gbgbao TdLZLRgiờ dỗpU7gbg 4zqB2vdành tôiMf Mfnhư thế.

Sau đó,pU7gbg t4zqB2vôi ngMfhe thấy4zqB2v Mftiếng apU7gbgnh th4zqB2vu dọ4zqB2vn đồ4zqB2v đạpU7gbgc, tiếng4zqB2v đó4zqB2vng ngăTdLZLRn kéo.

Đưa 4zqB2vcô ấpU7gbgy đpU7gbgi ă4zqB2vn? TiêpU7gbgu Vi4zqB2vễn chẳng4zqB2v ppU7gbghải hẹnpU7gbg tốipU7gbg na4zqB2vy điTdLZLR ă4zqB2vn cùngpU7gbg t4zqB2vôi sTdLZLRao, 4zqB2vtại s4zqB2vao bâyMf TdLZLRgiờ 4zqB2vlại đổiMf tpU7gbghành đưaMf ngưMfời TdLZLRkhác đi?

Khi npU7gbghìn vàpU7gbgo phòn4zqB2vg pU7gbganh, k4zqB2vhông phTdLZLRải Mfai khác,Mf chínhpU7gbg lMfà PhTdLZLRó tổngMf gi4zqB2vám sátpU7gbg kMfỹ thMfuật xinpU7gbgh đẹp4zqB2v NgMfô Duyệt,Mf đầpU7gbgu t4zqB2vôi pU7gbgcảm thpU7gbgáy chMfoáng váng.

Tôi Mfđứng Mfsau phíaMf c4zqB2vầu thangMf, nhìTdLZLRn bó4zqB2vng hTdLZLRọ dpU7gbgìu pU7gbgnhau 4zqB2vđi khTdLZLRuất, TdLZLRchỉ biết4zqB2v thẫMfn thờ4zqB2v nhưMf ngưMfời mấtMf hồn.

Lúc bước4zqB2v xuốnTdLZLRg cầupU7gbg thangTdLZLR, báTdLZLRc thưMfờng trự4zqB2vc gMfià vẫn4zqB2v ở4zqB2v đpU7gbgó, nhiệMft tìn4zqB2vh hỏipU7gbg th4zqB2văm “TìmpU7gbg t4zqB2vhấy đồpU7gbg chưTdLZLRa cháu?”

“Chưa ạ!”

Có nTdLZLRên coMfi TdLZLRnhư t4zqB2vôi đTdLZLRã 4zqB2vmang TdLZLRnó tặng4zqB2v TdLZLRcho ngpU7gbgười khMfác rồiTdLZLR pU7gbgkhông? HaTdLZLRy n4zqB2vói làMf nó4zqB2v tựpU7gbg pU7gbgchạy mất?

Ngày thTdLZLRứ h4zqB2vai 4zqB2vđi làm,4zqB2v TpU7gbgiêu MfViễn nh4zqB2vìn thấTdLZLRy tôi,4zqB2v mỉMfm pU7gbgcười tựMf nhiên,4zqB2v nhưMfng tô4zqB2vi lạipU7gbg cảm4zqB2v thấyMf nMfụ cười4zqB2v Mfấy cựTdLZLRc kpU7gbgỳ xTdLZLRa cáchTdLZLR, tưMfởng nMfhư bịTdLZLR ngTdLZLRăn pU7gbgcách pU7gbgbởi mpU7gbgột thếpU7gbg pU7gbggiới Mfmờ sương.

“Bảo epU7gbgm đợipU7gbg apU7gbgnh, TdLZLRmà lạpU7gbgi tựMf bỏpU7gbg về4zqB2v trước!pU7gbg” 4zqB2vAnh pU7gbgnói nhưTdLZLR k4zqB2vhông hềTdLZLR có4zqB2v 4zqB2vchuyện gì.

“Xin lỗi,4zqB2v epU7gbgm bận!”pU7gbg TôpU7gbgi kpU7gbghông cườipU7gbg nổ4zqB2vi, chỉMf cópU7gbg thểMf g4zqB2viả v4zqB2vờ npU7gbghìn đipU7gbg chỗMf kháTdLZLRc. ATdLZLRnh chắTdLZLRc chắpU7gbgn khMfông biTdLZLRết tôi4zqB2v đãMf qu4zqB2vay trởpU7gbg lạpU7gbgi, cònMf đượcpU7gbg xe4zqB2vm TdLZLRmột cảMfnh tượngpU7gbg k4zqB2vhông nMfên xem.

“Ai làMfm epU7gbgm 4zqB2vkhông vupU7gbgi rồTdLZLRi?” TiêpU7gbgu ViễpU7gbgn nTdLZLRhìn tôi,Mf ng4zqB2vữ k4zqB2vhí Mfkhá thpU7gbgận trọng.

Tự nhiên4zqB2v nhpU7gbgớ lạTdLZLRi mấypU7gbg npU7gbgăm trướcpU7gbg tpU7gbgôi ghMfen pU7gbgbóng TdLZLRghen gipU7gbgó, npU7gbghìn an4zqB2vh vàpU7gbg mộpU7gbgt TdLZLRbạn nữMf trpU7gbgong 4zqB2vlớp nTdLZLRgồi cùnMfg nhMfau, liềnMf bỏpU7gbg pU7gbgchạy r4zqB2va kMfhỏi phònpU7gbgg họTdLZLRc, Mfsau đóTdLZLR apU7gbgnh Mfchạy tpU7gbgheo ké4zqB2vo tpU7gbgay tôMfi 4zqB2vlại nói:pU7gbg “ĐồpU7gbg nTdLZLRgốc, an4zqB2vh 4zqB2vthích em!”

Đồ ngốc4zqB2v! MfTôi đún4zqB2vg pU7gbglà đồTdLZLR ngốc,pU7gbg lú4zqB2vc nàopU7gbg cũnTdLZLRg Mfngây Mfthơ Mftin TdLZLRtưởng rMfằng, xTdLZLRa nTdLZLRhau TdLZLRchừng ấ4zqB2vy khoảng4zqB2v thời4zqB2v gia4zqB2vn vàTdLZLR k4zqB2vhông giMfan, TdLZLRchúng tôiTdLZLR đềMfu TdLZLRsẽ kTdLZLRhông pU7gbgthay đổi.

Sự thật4zqB2v đúnMfg làMf tàMfn khốTdLZLRc. ChúTdLZLRng TdLZLRtôi đãTdLZLR pU7gbgthay đpU7gbgổi rồipU7gbg, tấMft 4zqB2vcả mTdLZLRọi 4zqB2vthứ đềMfu Mfkhông thểMf như4zqB2v trướcTdLZLR TdLZLRđược nữa.

Công việcpU7gbg troTdLZLRng T4zqB2vổ dự4zqB2v ánpU7gbg rấtpU7gbg Mfbận rộn,4zqB2v Mftôi 4zqB2vvà TiêupU7gbg ViễMfn 4zqB2vdù cMfó đụngTdLZLR 4zqB2vnhau, cũMfng Mfkhông n4zqB2vói đượcpU7gbg lời4zqB2v nào.

Theo qpU7gbguan spU7gbgát củ4zqB2va 4zqB2vTiểu LMfưu, “TổngMf giáMfm spU7gbgát TiêTdLZLRu mấMfy hômpU7gbg npU7gbgay tâmMf trạn4zqB2vg k4zqB2vhông t4zqB2vốt lắm!”

“Nhà nước4zqB2v trảpU7gbg bMfao nhiê4zqB2vu lương4zqB2v ch4zqB2vo epU7gbgm, đểMf epU7gbgm qua4zqB2vn TdLZLRtâm đếnpU7gbg cTdLZLRả tâmTdLZLR trạngpU7gbg TdLZLRcủa tổngMf giápU7gbgm sáTdLZLRt kỹTdLZLR thuậtTdLZLR sao?”

“Em buônTdLZLR chuy4zqB2vện cpU7gbghút khônpU7gbgg đượcMf àTdLZLR? Mấy4zqB2v hô4zqB2vm TdLZLRnay tínpU7gbgh khíTdLZLR TdLZLRchị dMfữ dằnpU7gbg qMfuá! ChpU7gbgú TdLZLRý chút,TdLZLR đừ4zqB2vng đểpU7gbg bưMfớc vpU7gbgào thờMfi kỳ4zqB2v tTdLZLRiền mãnpU7gbg kinpU7gbgh sớpU7gbgm đấy!”

“Nghe nóipU7gbg, ngưpU7gbgời pU7gbgbước vpU7gbgào tpU7gbghời k4zqB2vỳ tiềMfn mãnMf kiTdLZLRnh tpU7gbghường Mfthích luyênTdLZLR thuMfyên! ChpU7gbgị cóMf lu4zqB2vyên Mfthuyên không?”

Tiểu LưpU7gbgu vộiMf npU7gbggậm 4zqB2vmiệng luôn.

Thiết kế4zqB2v qMfuy hoạcpU7gbgh 4zqB2vdự pU7gbgán hìnpU7gbgh nhpU7gbgư pU7gbggặp phMfải khóMf khăpU7gbgn, mấypU7gbg 4zqB2vlần TdLZLRtôi nhìnpU7gbg thấyMf TiêTdLZLRu ViễTdLZLRn hoặ4zqB2vc Mflà ngồi4zqB2v 4zqB2vđăm chiêpU7gbgu trướcpU7gbg bàn4zqB2v làmTdLZLR việc,4zqB2v hoặcMf l4zqB2vại đpU7gbgứng trầmpU7gbg ngâm4zqB2v mấ4zqB2vy giờpU7gbg liMfền ởTdLZLR phòpU7gbgng TdLZLRhút thuốc.

Nhìn 4zqB2vbộ dạnpU7gbgg c4zqB2vô độcpU7gbg pU7gbgsuy 4zqB2vtư củapU7gbg anMfh n4zqB2vhư vMfậy tTdLZLRôi cảm4zqB2v tMfhấy Mfthật đaupU7gbg lpU7gbgòng, hậnMf pU7gbgnỗi mì4zqB2vnh n4zqB2văng lựcTdLZLR Mfcó hạnMf, khônMfg gipU7gbgúp đượcMf vi4zqB2vệc gì.

Tổ dự4zqB2v á4zqB2vn mờ4zqB2vi đến4zqB2v mộTdLZLRt chuy4zqB2vên giMfa đpU7gbgầy quyềpU7gbgn Mfuy pU7gbg– Giá4zqB2vo sưpU7gbg Điền4zqB2v pU7gbgDuy Ni4zqB2vên, ngpU7gbghe pU7gbgnói ngườMfi nàypU7gbg nTdLZLRổi tiếngpU7gbg cMfả tpU7gbgrên 4zqB2vthế giới.pU7gbg Tiêu4zqB2v ViễnMf và4zqB2v N4zqB2vgô DuyệtMf đứ4zqB2vng sa4zqB2vu ôn4zqB2vg tTdLZLRa, giốnMfg nhưTdLZLR haTdLZLRi cpU7gbgô cTdLZLRậu họcpU7gbg tr4zqB2vò nhỏ.

Tổ trưởng4zqB2v bảTdLZLRo pU7gbgtôi pU7gbgtổng hợpTdLZLR lạMfi cácpU7gbg dTdLZLRữ liệupU7gbg 4zqB2vsổ sápU7gbgch, trựcMf tpU7gbgiếp mpU7gbgang đếMfn phòngpU7gbg kháTdLZLRch VIP.

Lúc t4zqB2vôi ô4zqB2vm mộtTdLZLR đốngTdLZLR tMfài liệ4zqB2vu TdLZLRdày tiếnpU7gbg vào,pU7gbg gMfiáo TdLZLRsư ĐiềnTdLZLR đanTdLZLRg c4zqB2vùng TiMfêu ViễnMf thTdLZLRảo lupU7gbgận việcpU7gbg sửpU7gbga pU7gbgđổi dựpU7gbg áTdLZLRn. TpU7gbghấy tôTdLZLRi bước4zqB2v vào,Mf Tiêu4zqB2v VTdLZLRiễn 4zqB2vcau pU7gbgmày, đỡ4zqB2v chồnMfg tàTdLZLRi TdLZLRliệu trpU7gbgên tpU7gbgay t4zqB2vôi, nóiTdLZLR: “TạiTdLZLR saMfo Mflại đểMf mộpU7gbgt ng4zqB2vười ômTdLZLR nhiềupU7gbg đồTdLZLR 4zqB2vthế này?TdLZLR SaTdLZLRu npU7gbgày ph4zqB2vải bảopU7gbg MfTiểu LpU7gbgưu giTdLZLRúp TdLZLRem đấy”.

Tôi l4zqB2vý n4zqB2vhí “vpU7gbgâng” mộtpU7gbg tiMfếng, gậTdLZLRt gTdLZLRật đầupU7gbg tỏpU7gbg pU7gbgra đápTdLZLR Mflại. 4zqB2vChút tài4zqB2v liệupU7gbg nàyTdLZLR thTdLZLRì ănMf tMfhua gì4zqB2v chứ?

Đè néTdLZLRn pU7gbgcon người4zqB2v tTdLZLRhường không4zqB2v ph4zqB2vải là4zqB2v trọMfng l4zqB2vượng, mpU7gbgà lạTdLZLRi lpU7gbgà nhữngTdLZLR gánhpU7gbg n4zqB2vặng vMfô 4zqB2vhình kia.

Tiêu ViễnMf tpU7gbghân mpU7gbgật kéMfo ta4zqB2vy tôTdLZLRi, vị4zqB2v giápU7gbgo sTdLZLRư giMfà ngưTdLZLRớc mpU7gbgắt cTdLZLRhằm chằmMf npU7gbghìn chpU7gbgúng Mftôi, tTdLZLRôi vộipU7gbg v4zqB2vàng rú4zqB2vt taTdLZLRy lMfại, đMfỏ Mfmặt, nóiTdLZLR pU7gbgvới TiêTdLZLRu Viễ4zqB2vn: “MfEm vềMf Mflàm việ4zqB2vc đây”.

“Hết gi4zqB2vờ a4zqB2vnh đTdLZLRưa TdLZLRem về!”4zqB2v pU7gbgTiêu ViễpU7gbgn nở4zqB2v nụpU7gbg cườiTdLZLR mpU7gbgà Mfmấy Mfngày rồipU7gbg hiếmTdLZLR thấy.

“Không cần!”TdLZLR MỗiTdLZLR ngàypU7gbg đềuTdLZLR tTdLZLRự TdLZLRđạp Mfxe vềTdLZLR nTdLZLRhà, trướMfc napU7gbgy Mfcó TdLZLRcần aMfi đư4zqB2va TdLZLRvề đâu,pU7gbg đãMf tTdLZLRhành t4zqB2vhói queTdLZLRn TdLZLRrồi. 4zqB2vVới lại,TdLZLR TdLZLRtôi cũ4zqB2vng kh4zqB2vong ki4zqB2vêu spU7gbga đTdLZLRến mứcTdLZLR hết4zqB2v giTdLZLRờ cầ4zqB2vn có4zqB2v n4zqB2vgười đưaTdLZLR về.

Điều pU7gbgcàng Mfquan trọnpU7gbgg pU7gbghơn là4zqB2v TiêTdLZLRu V4zqB2viễn rấ4zqB2vt TdLZLRbận, rất4zqB2v mệt,TdLZLR TdLZLRtôi Mfkhông đànhpU7gbg lòMfng để4zqB2v 4zqB2vanh hế4zqB2vt giờ4zqB2v phải4zqB2v lộ4zqB2vn một4zqB2v vTdLZLRòng đTdLZLRưa tiễpU7gbgn tôi4zqB2v rồMfi muộn4zqB2v mới4zqB2v vềTdLZLR đượcTdLZLR đến4zqB2v nhà.

Tiêu ViễnTdLZLR th4zqB2vở TdLZLRdài, “K4zqB2vhả Khả,pU7gbg đpU7gbgừng cốTdLZLR pU7gbgý tráTdLZLRnh anpU7gbgh nữa!”

Buổi tTdLZLRrưa đếnpU7gbg p4zqB2vhòng giảMfi laTdLZLRo lấMfy nước,Mf nhìMfn tMfhấy gipU7gbgáo 4zqB2vsư Đ4zqB2viền 4zqB2vDuy NiêMfn TdLZLRcũng đang4zqB2v ph4zqB2va tràMf, tTdLZLRrong cốcpU7gbg thủypU7gbg 4zqB2vtinh 4zqB2vđổ đầTdLZLRy nửpU7gbga c4zqB2vốc lá4zqB2v Mfchè, tMfôi khônTdLZLRg 4zqB2vkhỏi kinMfh ng4zqB2vạc, “Bác4zqB2v ch4zqB2vo nhiều4zqB2v láMf cpU7gbghè thếMf, pU7gbgcó sợ4zqB2v đắngTdLZLR qMfuá kh4zqB2vông ạ?”

“Uống qupU7gbgen 4zqB2vrồi”. ÔngpU7gbg cườiTdLZLR thấy4zqB2v thậtMf t4zqB2vhân thiTdLZLRết, khi4zqB2vến ngpU7gbgười 4zqB2vta pU7gbgcó cMfảm giá4zqB2vc qupU7gbgen thuộc.

Ông pU7gbgpha tpU7gbgrà xonpU7gbgg k4zqB2vhông rờMfi TdLZLRđi, mà4zqB2v pU7gbgvãn đứng4zqB2v ởpU7gbg phòTdLZLRng giải4zqB2v lpU7gbgao nhTdLZLRìn tôpU7gbgi lấ4zqB2vy nMfước, “CôpU7gbg pU7gbgbé, chá4zqB2vu yêuMf Tiêu4zqB2v ViMfễn hả?”

Tôi giậtTdLZLR mìMfnh làpU7gbgm TdLZLRbàn tMfay đapU7gbgng pU7gbgcầm 4zqB2vphích nướcpU7gbg r4zqB2vung lTdLZLRên, nướcMf sôi4zqB2v troMfng bpU7gbgình rótpU7gbg xuốnTdLZLRg làmpU7gbg npU7gbggón tMfay bịpU7gbg giộipU7gbg bpU7gbgỏng rát.

Vị giápU7gbgo pU7gbgsư già4zqB2v nh4zqB2vanh mắ4zqB2vt nTdLZLRhanh t4zqB2vay, liềTdLZLRn đóngpU7gbg ngMfay vMfòi nướcMf nónMfg 4zqB2vlại, kéoTdLZLR ta4zqB2vy tpU7gbgôi saTdLZLRng vòpU7gbgi nướcpU7gbg lạnhpU7gbg vpU7gbgặn xuốngMf, đểTdLZLR Mfgiảm bTdLZLRớt sựpU7gbg 4zqB2vđau rát.

Mắt pU7gbgtôi nMfgân ngpU7gbgấn lệMf, pU7gbgtrong l4zqB2vòng cpU7gbgười thầm:pU7gbg pU7gbgXem Mfra, 4zqB2vtính nhpU7gbgiều chuyệ4zqB2vn cũTdLZLRng không4zqB2v Mfhề giớiTdLZLR hạnpU7gbg lTdLZLRứa tuổi.

Lấy TdLZLRnước xTdLZLRong, 4zqB2vgiáo spU7gbgư ĐiềnMf gMfiúp tôTdLZLRi xápU7gbgch phípU7gbgch nướcMf về4zqB2v ph4zqB2vòng lpU7gbgàm TdLZLRviệc, TiTdLZLRểu LưTdLZLRu nhìnMf thấypU7gbg nóTdLZLRi: pU7gbg“Trời TdLZLRạ, Mfchị Điền,4zqB2v sapU7gbgo chị4zqB2v TdLZLRlại đ4zqB2vể Mfông ấypU7gbg pU7gbgxách ph4zqB2vích nướcTdLZLR chứ4zqB2v? CMfhị biếtTdLZLR pU7gbgông ấypU7gbg làTdLZLR aMfi không?”

“Giáo sTdLZLRư ĐiềnMf DuMfy Niên”.

“Biết rồpU7gbgi còpU7gbgn Mfđể ô4zqB2vng ấpU7gbgy xáchMf hộTdLZLR chị4zqB2v phícpU7gbgh là4zqB2v s4zqB2vao?” TiểuMf Lư4zqB2vu sTdLZLRuýt nữTdLZLRa Mfcáu lMfên TdLZLRvới tôiTdLZLR, “pU7gbgCục trưởpU7gbgng pU7gbgcủa chpU7gbgúng tTdLZLRa TdLZLRmời đếnTdLZLR Mflà kh4zqB2vách V4zqB2vIP, làMf pU7gbgchuyên giTdLZLRa Mfdự án,Mf Mflà Mfđại pU7gbgthụ của4zqB2v g4zqB2viới khoTdLZLRa 4zqB2vhọc điệnpU7gbg tử”.

“Chẳng qpU7gbgua chỉMf làMf nhờMf ông4zqB2v ấMfy xápU7gbgch hộMf Mfchị phípU7gbgch nước4zqB2v thôpU7gbgi mTdLZLRà!” MpU7gbgà 4zqB2vchính ô4zqB2vng tựpU7gbg nguMfyện đấyTdLZLR chứ,Mf nóipU7gbg nàTdLZLRo TdLZLRlà TdLZLRtay Mftôi bpU7gbgị bỏnpU7gbgg rồMfi, đópU7gbg 4zqB2vcũng lTdLZLRà tTdLZLRrách nhi4zqB2vệm TdLZLRcủa ôngMf ấy.

Chị Mfcòn muốnMf npU7gbghờ ô4zqB2vng ấy4zqB2v làMfm gìpU7gbg pU7gbgnữa? Giúp4zqB2v Mfchị q4zqB2vuét 4zqB2vnhà 4zqB2và?” TpU7gbgiểu pU7gbgLưu pU7gbgnhìn pU7gbgtôi chế4zqB2v gTdLZLRiễu, “MfXúc phạmMf ôn4zqB2vg ấyMf lMfà tộ4zqB2vi khôn4zqB2vg thMfể TdLZLRtha đượcTdLZLR đâu”.

Nhưng tô4zqB2vi đâuMf muốnMf xúc4zqB2v phpU7gbgạm ông,4zqB2v màMf mộ4zqB2vt vTdLZLRị giMfáo Mfsư, chuyêMfn gpU7gbgia cóMf thâTdLZLRn pTdLZLRhận pU7gbgđịa Mfvị nhưMf thTdLZLRế TdLZLRcũng Mfsẽ kTdLZLRhông th4zqB2vể nhậnMf rpU7gbga mộtTdLZLR nhânTdLZLR viMfên pU7gbgvăn pTdLZLRhòng bìpU7gbgnh thư4zqB2vờng nhưTdLZLR tôTdLZLRi đâu.

Có lẽ,4zqB2v vừa4zqB2v qupU7gbgay pU7gbgđi, ônpU7gbgg pU7gbgvốn Mfđã khpU7gbgong npU7gbghớ đượcTdLZLR Mftôi là4zqB2v TdLZLRai rồi.

Hết gpU7gbgiờ làmMf, đTdLZLRi qTdLZLRua pU7gbgsiêu tTdLZLRhị CapU7gbgrrefour, tTdLZLRôi TdLZLRmua mMfột đốn4zqB2vg đồTdLZLR Mflinh tinh.

Khi Mftôi xácTdLZLRh Mfgiỏ hàMfng đipU7gbg TdLZLRra ppU7gbghía ngMfoài th4zqB2vì nhìMfn pU7gbgthấy TTdLZLRiêu Viễn.Mf 4zqB2vVừa pU7gbgđịnh gọTdLZLRi anhpU7gbg, ngườipU7gbg bpU7gbgỗng cứngpU7gbg đpU7gbgờ kh4zqB2vông tMfhốt đượ4zqB2vc pU7gbgra lời4zqB2v, bMfởi pU7gbgvì NgpU7gbgô DuyệMft pU7gbgvà pU7gbganh đMfi c4zqB2vùng nhau.

Anh pU7gbgbắt đầuTdLZLR đMfưa côTdLZLR điTdLZLR lpU7gbgượn siMfêu thị4zqB2v từ4zqB2v baTdLZLRo giờ?TdLZLR MfDáng vpU7gbgẻ Mfchăm TdLZLRsóc cpU7gbghở cMfhe cMfô ấy.TdLZLR NTdLZLRhìn xTdLZLRe mpU7gbgua đTdLZLRồ củaMf 4zqB2vhọ, xMfếp TdLZLRđầy những4zqB2v vậtMf dụ4zqB2vng g4zqB2via đình.

Mũi tôiMf cpU7gbgay xè,TdLZLR nhặpU7gbgt bừapU7gbg mấyTdLZLR tMfhứ rồiTdLZLR vộiMf vàngpU7gbg chạMfy TdLZLRra ngoài.

Ngô DuypU7gbgệt đMfã nhìn4zqB2v th4zqB2vấy tôpU7gbgi, “TiểuTdLZLR Khả4zqB2v? TiểTdLZLRu Khả?”pU7gbg CôpU7gbg 4zqB2vấy gMfọi tôTdLZLRi, âmpU7gbg TdLZLRthanh d4zqB2vịu d4zqB2vàng trTdLZLRang nMfhã, uyểnMf Mfchuyển 4zqB2vvà dMfễ pU7gbgchịu, khiếnMf Mfcho ở4zqB2v giữapU7gbg đám4zqB2v Mfđông huyê4zqB2vn nápU7gbgo pU7gbgvẫn cTdLZLRó thểTdLZLR nMfổi rTdLZLRõ lêMfn gi4zqB2vọng nóiTdLZLR đặcpU7gbg biệt.

“Tiểu KpU7gbghả, epU7gbgm cTdLZLRũng đếnTdLZLR đTdLZLRây muMfa đồpU7gbg à?”pU7gbg TiMfêu Vi4zqB2vễn nhìnMf TdLZLRtôi bốTdLZLRi TdLZLRrối, vẻ4zqB2v mặpU7gbgt cpU7gbgó Mfchút 4zqB2vlo lắng.

Tôi kMfhông pU7gbgđến th4zqB2vì 4zqB2vcó thể4zqB2v nhpU7gbgìn tTdLZLRhấy anTdLZLRh và4zqB2v PhóMf 4zqB2vtổng g4zqB2viám sápU7gbgt xi4zqB2vnh đẹppU7gbg pU7gbgân ânTdLZLR 4zqB2vái áiTdLZLR 4zqB2vbên nha4zqB2vu khôMfng 4zqB2vchứ? ĐMfã tpU7gbgức giậnTdLZLR rồipU7gbg, cũngpU7gbg c4zqB2vhẳng nhìnpU7gbg anpU7gbgh n4zqB2vữa, cTdLZLRhỉ npU7gbgói vớiTdLZLR Ng4zqB2vô DTdLZLRuyệt: “ChàpU7gbgo MfPhó TdLZLRtổng giámMf sá4zqB2vt, thật4zqB2v tìnhpU7gbg 4zqB2vcờ ạ!”

“Gọi Mftôi làTdLZLR NgpU7gbgô DuyệtMf thTdLZLRôi, bpU7gbgây giờTdLZLR hế4zqB2vt giờTdLZLR lMfàm rồiTdLZLR mà!”TdLZLR Cô4zqB2v tMfa kéMfo tMfay tôipU7gbg TdLZLRtỏ Mfra r4zqB2vất th4zqB2vân tình.

Tôi vẫnTdLZLR pU7gbglịch sự4zqB2v mỉmTdLZLR cườiTdLZLR, nhìpU7gbgn c4zqB2vô vàTdLZLR TTdLZLRiêu Viễn.

Thần sắMfc cTdLZLRủa TiêuTdLZLR ViễnTdLZLR lạpU7gbgi Mfrất ủMf dột.

 

2. T4zqB2vại sapU7gbgo c4zqB2vứ xuMfất hiệnpU7gbg 4zqB2vlúc tôMfi Mfnhếch n4zqB2vhác nhất

Ra khỏi4zqB2v siêu4zqB2v thị,4zqB2v TdLZLRnước mắpU7gbgt pU7gbgtôi đãTdLZLR khôngMf cầTdLZLRm đưMfợc npU7gbgữa, vỡTdLZLR òa.

Tôi xác4zqB2vh Mftúi tTdLZLRo tpU7gbgúi nhỏpU7gbg điMf quMfa cTdLZLRầu TdLZLRvượt, nhMfìn xuốngTdLZLR dướiTdLZLR châMfn cầMfu, TdLZLRxe Mfcộ TdLZLRnườm nượp,4zqB2v tựpU7gbg nhiê4zqB2vn đ4zqB2vứng lạiMf. NếuMf n4zqB2vhảy t4zqB2vừ trTdLZLRên pU7gbgnày xuống4zqB2v pU7gbgcó lẽpU7gbg sẽMf 4zqB2vchết Mfrất Mfthảm nhỉ?Mf ChắpU7gbgc chắpU7gbgn pU7gbgcơ pU7gbgthể sẽTdLZLR đầyTdLZLR máMfu mTdLZLRe, náTdLZLRt bétpU7gbg? NópU7gbgi khôngMf chừngpU7gbg, lúMfc đó4zqB2v óc4zqB2v còTdLZLRn bắn4zqB2v phụMft vàoTdLZLR ngMfười đipU7gbg đườngpU7gbg cũpU7gbgng nên.

Cứ tưởnpU7gbgg tưpU7gbgợng vậpU7gbgy, pU7gbgđã 4zqB2vthấy ghêpU7gbg 4zqB2vrợn hếtMf cảTdLZLR người.

Có lẽ4zqB2v tTdLZLRừ cổ4zqB2v 4zqB2vchí kimMf, tôTdLZLRi TdLZLRlà ngưTdLZLRời đầuMf ti4zqB2vên lại4zqB2v Mfbị chínTdLZLRh TdLZLRý tTdLZLRưởng của4zqB2v mìnhpU7gbg dMfọa chTdLZLRo s4zqB2vợ ppU7gbghát TdLZLRthét lên.

Để cTdLZLRho khôMfng pMfhải ngpU7gbghĩ đến4zqB2v pU7gbgmối 4zqB2vquan hệTdLZLR TdLZLRcủa pU7gbgTiêu ViễpU7gbgn vàTdLZLR NgTdLZLRô DMfuyệt nữpU7gbga, Mftôi vội4zqB2v vàngMf tìTdLZLRm mpU7gbgột TdLZLRnơi TdLZLRan toànMf lẩMfn t4zqB2vrốn, càngMf kínMf đTdLZLRáo cTdLZLRàng tốt!

Đối di4zqB2vện siê4zqB2vu thịTdLZLR 4zqB2vcó mMfột 4zqB2vquán StarbucksTdLZLR, khôngTdLZLR gi4zqB2van pU7gbgtao nhãTdLZLR, phục4zqB2v 4zqB2vvụ chu4zqB2vyên 4zqB2vnghiệp. TdLZLRTôi gọ4zqB2vi mộtpU7gbg táchpU7gbg capuccpU7gbgino Mfcùng vớipU7gbg 4zqB2vmón trMfáng miệng.

Vị t4zqB2vhơm Mfngon củaMf mópU7gbgn ăpU7gbgn là4zqB2vm tâmMf TdLZLRtrạng tMfôi tốTdLZLRt TdLZLRhơn, giữpU7gbga TdLZLRnền TdLZLRâm nhạc4zqB2v pU7gbgdịu TdLZLRnhẹ kpU7gbghiến Mftôi d4zqB2vần Mfdần Mfcảm thấypU7gbg tpU7gbghư Mfthái trTdLZLRở lại.

“Thưa pU7gbgcô, cpU7gbgó cầMfn khTdLZLRăn gi4zqB2vấy khôTdLZLRng ạ?”Mf NhpU7gbgân viêMfn phụ4zqB2vc vụMf lễTdLZLR Mfphép đứngpU7gbg bêpU7gbgn cạnh.

“Không cần4zqB2v, pU7gbgcám ơn!”4zqB2v TôiTdLZLR vôpU7gbg thức4zqB2v đưaMf tpU7gbgay lênpU7gbg la4zqB2vu mặt,4zqB2v toTdLZLRàn 4zqB2vlà nMfước mắt.Mf TạiTdLZLR spU7gbgao tTdLZLRôi lạipU7gbg khó4zqB2vc chứ?

 “Xin đừ4zqB2vng npU7gbggồi ở4zqB2v đ4zqB2vó!” TôpU7gbgi TdLZLRvừa la4zqB2vu mắtMf pU7gbgvừa nóMfi với4zqB2v nTdLZLRgười đối4zqB2v diện,TdLZLR khôn4zqB2vg pU7gbgcho nTdLZLRgồi Mfcùng tôi.

“Em TdLZLRnghĩ l4zqB2và t4zqB2vôi mpU7gbguốn Mfngồi pU7gbgsao? MfChỉ Mfvì pU7gbgem cpU7gbgứ khóTdLZLRc nhTdLZLRư vậyMf mãpU7gbgi, k4zqB2vhiến TdLZLRcho tâm4zqB2v TdLZLRtrạng pU7gbgtôi thấpU7gbgy 4zqB2vrất pU7gbgu uất”TdLZLR. NMfgười đối4zqB2v pU7gbgdiện nói.

“Chương Ngự,4zqB2v tạiMf spU7gbgao 4zqB2vanh cứpU7gbg xuất4zqB2v hiệnMf Mflúc 4zqB2vtôi nhếchTdLZLR nTdLZLRhác nhất?Mf” Tô4zqB2vi rầuTdLZLR Mfrĩ nópU7gbgi vớpU7gbgi Mfanh ta.

“Nhưng mpU7gbgà, hìpU7gbgnh n4zqB2vhư tôipU7gbg còMfn nhếch4zqB2v nháMfc Mfhơn 4zqB2vem!” AnMfh 4zqB2vta 4zqB2vnhún v4zqB2via, chỉMf lênMf bộpU7gbg pU7gbgcomple TdLZLRmay đopU7gbg màTdLZLRu TdLZLRtrắng ngà4zqB2v pU7gbgcủa mìnhTdLZLR, tô4zqB2vi Mfmới TdLZLRphát hiệTdLZLRn 4zqB2vra, Mfvừa nãMfy 4zqB2vtôi TdLZLRvô Mfý là4zqB2vm Mfđổ pU7gbgcà phTdLZLRê, pU7gbgchất lỏn4zqB2vg màuMf nâMfu TdLZLRđã npU7gbggấm vàoTdLZLR TdLZLRáo anh.

“Đồ TdLZLRngốc, pU7gbgtại saTdLZLRo an4zqB2vh pU7gbglại kpU7gbghông Mfbiết đườpU7gbgng pU7gbgtránh ra?”

“Nhìn eMfm khóc4zqB2v qupU7gbgan trọngMf h4zqB2vơn, 4zqB2vbởi TdLZLRvì thậtTdLZLR hi4zqB2vếm có”TdLZLR. 4zqB2vAnh 4zqB2vta lộ4zqB2v pU7gbgra nụTdLZLR c4zqB2vười pU7gbgtinh Mfnghịch, nMfhìn trô4zqB2vng giốnMfg Mfnhư Mfmột 4zqB2vđứa trẻ4zqB2v vậy.

“Đi nào,Mf TdLZLRtôi dẫMfn eMfm 4zqB2vđến pU7gbgmột nTdLZLRơi vTdLZLRui 4zqB2vvẻ”. Ch4zqB2vương MfNgự kpU7gbgéo tô4zqB2vi 4zqB2vđứng lên.

“Tôi Mfkhông pU7gbgđi, tôiTdLZLR cTdLZLRòn TdLZLRcó pU7gbgviệc!” pU7gbgTôi muTdLZLRốn thoMfát r4zqB2va khpU7gbgỏi 4zqB2vsự lôi4zqB2v ké4zqB2vo Mfcủa TdLZLRanh ta.

Nghĩ đếnTdLZLR vTdLZLRiệc vừaMf rồiMf gMfặp TTdLZLRiêu 4zqB2vViễn và4zqB2v Ng4zqB2vô DMfuyệt, nghTdLZLRĩ đế4zqB2vn sựpU7gbg pU7gbgăn TdLZLRý củ4zqB2va họ4zqB2v TdLZLRkhi ởMf bMfên nha4zqB2vu, n4zqB2vghĩ đpU7gbgến Mfsự dịuTdLZLR dàngTdLZLR TiêTdLZLRu 4zqB2vViễn dàpU7gbgnh ch4zqB2vo cpU7gbgô tpU7gbga… tấtTdLZLR cảTdLZLR Mfmọi cMfái khá4zqB2vc đềMfu tr4zqB2vở thànTdLZLRh 4zqB2vvô nghĩa.

“Việc gìMf cóMf thTdLZLRể TdLZLRquan trọng4zqB2v hpU7gbgơn vuTdLZLRi vTdLZLRẻ chứ?4zqB2v KhpU7gbgông đpU7gbgi sẽMf tiếcTdLZLR đấMfy nhé”.4zqB2v ATdLZLRnh TdLZLRta cư4zqB2vời nhìTdLZLRn tôi4zqB2v TdLZLRchờ đợi,pU7gbg tôiTdLZLR thMfật khóMf TdLZLRmà 4zqB2vphản đối.

Tôi pU7gbgcòn 4zqB2vcó thể4zqB2v pU7gbgvui TdLZLRvẻ đượ4zqB2vc pU7gbgkhông? pU7gbgTại sapU7gbgo lạMfi TdLZLRcảm 4zqB2vthấy pU7gbgtrong lònpU7gbgg nặ4zqB2vng trĩuTdLZLR nhưMf 4zqB2vđeo đápU7gbg thếMf nàTdLZLRy? T4zqB2vôi cTdLZLRố gắnTdLZLRg mupU7gbgốn 4zqB2vvứt bpU7gbgỏ 4zqB2vnó đMfi, nhưn4zqB2vg n4zqB2vó TdLZLRcứ điềmpU7gbg TdLZLRnhiên bMfất động.

Chương 4zqB2vNgự TdLZLRnói k4zqB2vhông sa4zqB2vi, đâypU7gbg quảpU7gbg nhiêpU7gbgn pU7gbglà một4zqB2v 4zqB2vnơi 4zqB2vvui vTdLZLRẻ, Mf“mười hpU7gbgai c4zqB2vhốn vui”.

Đáng tiếc,TdLZLR tMfâm trạng4zqB2v củTdLZLRa TdLZLRtôi khôMfng hTdLZLRòa 4zqB2vnhập đượcMf 4zqB2vvới nTdLZLRơi này.

“Tại 4zqB2vsao lạiTdLZLR cópU7gbg cMfái tênTdLZLR npU7gbghư vậpU7gbgy?” TôMfi rầMfu pU7gbgrĩ hỏi.

“Ở đây4zqB2v cópU7gbg mpU7gbgười haTdLZLRi tụTdLZLR điểm,Mf mTdLZLRỗi mMfột ch4zqB2vỗ đềuTdLZLR khiếnpU7gbg ngưpU7gbgời pU7gbgta vuMfi pU7gbgkhông biếtMf chán4zqB2v”. 4zqB2vChương NgựpU7gbg giải4zqB2v thích.

“Có th4zqB2vể là4zqB2vm ngườiMf tTdLZLRa quTdLZLRên điTdLZLR phipU7gbgền mu4zqB2vộn khTdLZLRông?” TTdLZLRôi tTdLZLRỏ Mfra TdLZLRnghi ngờ.

“Có thểMf, c4zqB2vhỉ cầnMf pU7gbgem tpU7gbgự pU7gbgnguyện”. ChươTdLZLRng NgTdLZLRựu nghiêMfm tpU7gbgúc nh4zqB2vìn tôpU7gbgi, 4zqB2v“Em nêTdLZLRn l4zqB2và mộpU7gbgt ngườMfi vpU7gbgui vẻ4zqB2v, nMfgay đếnTdLZLR TdLZLRcái tênTdLZLR của4zqB2v pU7gbgem cũnMfg gọipU7gbg làpU7gbg KhảTdLZLR LTdLZLRạc Mfcơ mà”.

Khả Lạ4zqB2vc thpU7gbgì nhấtpU7gbg địnhTdLZLR 4zqB2vcó thểpU7gbg 4zqB2vvui vẻMf Mfsao? MfTôi cườipU7gbg 4zqB2vđau khổ.

Đi pU7gbglên TdLZLRgác vớpU7gbgi CpU7gbghương Ngự,Mf l4zqB2vập tứcpU7gbg đãpU7gbg có4zqB2v pU7gbgnhân v4zqB2viên 4zqB2vphục vụTdLZLR đếTdLZLRn đó4zqB2vn, luôn4zqB2v miệngpU7gbg TdLZLRchào “TTdLZLRổng gipU7gbgám đ4zqB2vốc ChươngpU7gbg ạ”,Mf “4zqB2vTổng giTdLZLRám đốcMf MfChương ạ”4zqB2v. MfTôi xáchTdLZLR nhMfững pU7gbgtúi tpU7gbgo túpU7gbgi nhMfỏ 4zqB2vcủa siêMfu thị,TdLZLR thepU7gbgo TdLZLRsau ChưMfơng 4zqB2vNgự giốnTdLZLRg 4zqB2vnhư pU7gbgmột 4zqB2vngười hầu.

Một nhómpU7gbg ngườiMf ăpU7gbgn cơm,Mf pU7gbgliên tụcMf 4zqB2vgọi mMfón đắtTdLZLR Mftiền, khpU7gbgông gọpU7gbgi nhữ4zqB2vng mó4zqB2vn vừaMf miệng.

Tôi u4zqB2vống Mfmột loTdLZLRại nTdLZLRước ngTdLZLRọt rpU7gbgất TdLZLRngon, như4zqB2vng lpU7gbgại thấyTdLZLR TdLZLRhơi đa4zqB2vu đầpU7gbgu, “TpU7gbgại sapU7gbgo lạiMf thế?Mf TôipU7gbg pU7gbgcó uố4zqB2vng rưMfợu đâu4zqB2v nhỉ?”TdLZLRNgửi 4zqB2vkỹ mớpU7gbgi 4zqB2vphát hi4zqB2vện Mfra thứ4zqB2v nước4zqB2v ngọ4zqB2vt tôTdLZLRi vTdLZLRừa mớ4zqB2vi uốpU7gbgng Mflà loạiMf rưpU7gbgợu TdLZLRTây ph4zqB2va chế.

Ăn xoMfng, Mfnhóm ngườiTdLZLR tácTdLZLRh r4zqB2va 4zqB2vmỗi 4zqB2vngười mộtTdLZLR nơi,4zqB2v TdLZLRgiống nhpU7gbgư TdLZLRsau 4zqB2vkhi xepU7gbgm 4zqB2vxong một4zqB2v vởMf kịcTdLZLRh TdLZLRvui, chỉpU7gbg còn4zqB2v lạiMf 4zqB2vsự trpU7gbgống TdLZLRrỗng v4zqB2và c4zqB2vô đơn.

“Tôi p4zqB2vhải Mfđợi mộtpU7gbg lú4zqB2vc nữapU7gbg mớTdLZLRi v4zqB2về nhpU7gbgà được,TdLZLR khôngTdLZLR tpU7gbghể 4zqB2vđể mpU7gbgẹ Mftôi biết4zqB2v tpU7gbgôi đTdLZLRã TdLZLRuống rượu!”4zqB2v TôiTdLZLR dựaTdLZLR vàTdLZLRo npU7gbggười ChươpU7gbgng Ngự4zqB2v, vpU7gbgò vò4zqB2v cápU7gbgi đầuMf đauMf nhứpU7gbgc, anMfh tpU7gbga cTdLZLRố giữpU7gbg lấy4zqB2v vapU7gbgi tôi.

“Được!” MfSao a4zqB2vnh tpU7gbga TdLZLRcứ Mfnhìn Mftôi cườiMf chứ.

Về đến4zqB2v cửapU7gbg, tôi4zqB2v 4zqB2vlục tìTdLZLRm chìaTdLZLR kh4zqB2vóa TdLZLRtrong túipU7gbg, pU7gbgsau đópU7gbg Mfmở cửa.

Chương NgựpU7gbg cứ4zqB2v cườiTdLZLR tô4zqB2vi, “pU7gbgTại sapU7gbgo lấyMf chìaTdLZLR kMfhóa nhàMf Mfem pU7gbgđể TdLZLRmở cMfửa nh4zqB2và tôi?”

“Có đượcpU7gbg không?”pU7gbg Tôi4zqB2v gãTdLZLRi gMfãi đầu,pU7gbg 4zqB2v“Dùng chìaMf pU7gbgkhóa củaMf pU7gbganh mởpU7gbg tpU7gbghử xem”.

Quả nhiê4zqB2vn, anpU7gbgh TdLZLRta mMfở đượcTdLZLR cửpU7gbga raMf, TdLZLRtôi đipU7gbg Mftheo pU7gbgvào, Mfgục pU7gbgmặt pU7gbgxuống sTdLZLRofa Mfmà Mfkhóc, pU7gbg“Tại sTdLZLRao Mfchìa khó4zqB2va TdLZLRcủa apU7gbgnh lại4zqB2v Mfcó thTdLZLRể 4zqB2vmở cpU7gbgửa nhàTdLZLR pU7gbgtôi chứ,TdLZLR Mfmà pU7gbgsao 4zqB2vtôi lạipU7gbg khôTdLZLRng mở4zqB2v được?”

Chương NgựTdLZLR ngồi4zqB2v pU7gbgdưới thảm4zqB2v, khô4zqB2vng cMfhớp mắtpU7gbg npU7gbghìn tpU7gbgôi, “NgTdLZLRốc 4zqB2vạ, khóTdLZLRc cTdLZLRái gMfì, vTdLZLRì mộTdLZLRt chiếcpU7gbg Mfchìa k4zqB2vhóa sMfao? N4zqB2vgày mapU7gbgi đánhpU7gbg Mfcho 4zqB2vem m4zqB2vột chMfiếc là4zqB2v đTdLZLRược chMfứ gì”.

“Không phảipU7gbg 4zqB2vvì cTdLZLRhìa khó4zqB2va!” TôiMf vẫTdLZLRn khpU7gbgóc, khôpU7gbgng bMfiết 4zqB2vvì sTdLZLRao, nMfước mpU7gbgắt kh4zqB2vông thpU7gbgể npU7gbgào 4zqB2vcầm lạiTdLZLR được.

“Thế làpU7gbg vìMf cáiTdLZLR gì?”

“Vì pU7gbgTiêu Viễn4zqB2v!” TMfôi vừTdLZLRa nópU7gbgi vừMfa khóc.

Chương NgựMf khôngTdLZLR nTdLZLRói g4zqB2vì, ch4zqB2vâm tTdLZLRhuốc lá,pU7gbg n4zqB2vgậm trênpU7gbg miệng.

Có pU7gbgthể TdLZLRdo khóc4zqB2v mTdLZLRệt quáMf, tTdLZLRôi ngáTdLZLRp m4zqB2vột cái4zqB2v pU7gbgrồi d4zqB2vần dần4zqB2v chìm4zqB2v vàpU7gbgo g4zqB2viấc mơ.

Trong TdLZLRmơ, TiêTdLZLRu Viễn4zqB2v pU7gbgcứ Mfđứng ở4zqB2v 4zqB2vtrên caoTdLZLR, 4zqB2vtôi pU7gbgcố ngướcTdLZLR nhìn4zqB2v 4zqB2vthế Mfnào cũngTdLZLR khpU7gbgông thpU7gbgể nhìTdLZLRn được4zqB2v vMfào mắpU7gbgt anh.

Sáng sớ4zqB2vm tỉnhTdLZLR Mflại, toànpU7gbg Mfthân ướtpU7gbg đ4zqB2vẫm mồTdLZLR hô4zqB2vi, uểMf oảipU7gbg TdLZLRvặn mìnpU7gbgh, Mfngoác miệng4zqB2v TdLZLRngáp dài.

Vừa Mfquay ngườiTdLZLR, đã4zqB2v nhpU7gbgìn tpU7gbghấy 4zqB2vmột gươnMfg mặtpU7gbg 4zqB2vto pU7gbghiện rpU7gbga trTdLZLRong g4zqB2vương. pU7gbgMá TdLZLRơi, tTdLZLRhì pU7gbgra đâpU7gbgy khôpU7gbgng Mfphải pU7gbglà phMfòng ngủTdLZLR củaTdLZLR pU7gbgnhà mình!

“Tỉnh rồMfi àpU7gbg?” CTdLZLRhương NgựTdLZLR dánMfg vẻpU7gbg rMfất Mfthoải 4zqB2vmái xuấtpU7gbg hiMfện trMfước mặtTdLZLR Mftôi, apU7gbgnh tpU7gbga cópU7gbg vpU7gbgẻ nhpU7gbgư vừpU7gbga TdLZLRrửa mTdLZLRặt, tTdLZLRrên TdLZLRtóc cònpU7gbg đọpU7gbgng Mflại vàiMf pU7gbggiọt nước,4zqB2v t4zqB2vrông lạiTdLZLR trẻTdLZLR TdLZLRra vpU7gbgài tuổ4zqB2vi, c4zqB2vứ như4zqB2v pU7gbgcậu coMfn TdLZLRtrai pU7gbglớn pU7gbgcủa pU7gbgnhà Mfhàng xóm.

Thấy tôiTdLZLR ho4zqB2vảng loạn,Mf pU7gbgChương N4zqB2vgự n4zqB2vói: “4zqB2vHôm qpU7gbgua 4zqB2vem upU7gbgống rưTdLZLRợu sTdLZLRay, khôTdLZLRng dá4zqB2vm về4zqB2v nhTdLZLRà, Mfcứ Mfđòi đếnpU7gbg pU7gbgchỗ tôi!”

Trời ơiTdLZLR, tôiMf TdLZLRđiên rồiTdLZLR sao?

“Bây giờpU7gbg mpU7gbgấy giMfờ ròi?”pU7gbg pU7gbgTôi hỏi4zqB2v ChươngTdLZLR Ngự.

“7h30”. pU7gbgAnh cpU7gbghỉ pU7gbgđồng hpU7gbgồ Mftrên tườngMf nói.

“7h30? SaMfo Mfanh Mfkhông gọiTdLZLR 4zqB2vtôi dMfậy sớmTdLZLR hơn?4zqB2v MfTôi sắppU7gbg đếnpU7gbg mupU7gbgộn rồ4zqB2vi”. TTdLZLRôi nhặMft á4zqB2vo lê4zqB2vn rMfồi chạTdLZLRy 4zqB2vra ngoàiTdLZLR, th4zqB2vì bị4zqB2v pU7gbganh gpU7gbgiữ lTdLZLRại, “Đ4zqB2vể t4zqB2vôi đ4zqB2vưa eMfm đi”.

Ngồi trTdLZLRong chTdLZLRiếc x4zqB2ve TdLZLRMer TdLZLRBenz Mfcủa Chương4zqB2v NMfgự TdLZLRtôi gọi4zqB2v điệpU7gbgn chMfo mẹ,TdLZLR mpU7gbgẹ tôiTdLZLR trách4zqB2v mắngTdLZLR té4zqB2v Mftát: pU7gbg“Vẫn cpU7gbgòn nhớpU7gbg tôiTdLZLR pU7gbglà mẹMf cTdLZLRô 4zqB2và? 4zqB2vCả đêm4zqB2v điMf 4zqB2vđâu hMfả? GọipU7gbg điệpU7gbgn 4zqB2vcho 4zqB2vcô toànpU7gbg tắt4zqB2v máy”.

“Thì gMfiờ copU7gbgn gọiTdLZLR điệ4zqB2vn ch4zqB2vo mMfẹ đâpU7gbgy thôi?”

“Tôi gọi4zqB2v điệnpU7gbg cMfho Mfcô cảTdLZLR đêmMf thìTdLZLR sao?”4zqB2v GTdLZLRiọng mẹMf tpU7gbgôi hMfơi nghẹnTdLZLR ngàoTdLZLR, “pU7gbgCon cMfó biếTdLZLRt suýtpU7gbg npU7gbgữa pU7gbgdọa chết4zqB2v mẹ4zqB2v Mfrồi khTdLZLRông? BMfên n4zqB2vgoài 4zqB2vlộn xộnpU7gbg nhưTdLZLR thpU7gbgế, nếpU7gbgu pU7gbgcon cpU7gbgó 4zqB2vxảy pU7gbgra việcpU7gbg gì4zqB2v thpU7gbgì mẹpU7gbg biMfết làm4zqB2v thếpU7gbg nTdLZLRào chứ?”

“Mẹ, TdLZLRcon s4zqB2vai rồpU7gbgi, c4zqB2von Mfxin lỗiTdLZLR mẹ!”pU7gbg TôTdLZLRi 4zqB2vthành Mfthật nói.

Mẹ tô4zqB2vi mãipU7gbg khô4zqB2vng nópU7gbgi gì,pU7gbg nửMfa ppU7gbghút sMfau pU7gbgmới nTdLZLRói: pU7gbg“Hết gi4zqB2vờ pU7gbglàm nhớTdLZLR vềMf TdLZLRnhà sớmMf, đpU7gbgừng cóMf lưTdLZLRợn lờMf bTdLZLRên ngoàiMf nữa”.

“Vâng Mfạ”. TắtTdLZLR đMfiện thoạMfi, trMfong lòng4zqB2v 4zqB2vvẫn thTdLZLRấy áypU7gbg pU7gbgnáy kMfhó chịu.

Tôi 4zqB2vnhìn đồnpU7gbgg hMfồ, nópU7gbgi: “LàmTdLZLR 4zqB2vơn, nhanTdLZLRh lTdLZLRên mpU7gbgột cpU7gbghút! SắTdLZLRp muộnMf mấMft rồi!”

Anh Mfta chămTdLZLR chpU7gbgú nhìnpU7gbg đườTdLZLRng, nói:4zqB2v “Cũn4zqB2vg kMfhông pU7gbgthể 4zqB2vđâm vàTdLZLRo x4zqB2ve ngườipU7gbg khác4zqB2v được!”

Đến 4zqB2vcơ qpU7gbguan vTdLZLRừa kịpU7gbgp TdLZLR8 g4zqB2viờ đúng,pU7gbg tTdLZLRôi vội4zqB2v pU7gbgvàng chạypU7gbg đếnpU7gbg văTdLZLRn phòng.

“Túi củaTdLZLR emMf!” Chương4zqB2v NgpU7gbgự chạyMf tTdLZLRheo đưa4zqB2v túpU7gbgi cTdLZLRho tMfôi, “TạipU7gbg sMfao pU7gbgtrên 4zqB2vmặt vẫ4zqB2vn TdLZLRcòn vết4zqB2v nư4zqB2vớc Mfmiếng này?”Mf ApU7gbgnh TdLZLRdùng ngónMf tTdLZLRay l4zqB2vau pU7gbglau giú4zqB2vp tôi,Mf saMfu đóTdLZLR đư4zqB2va túiTdLZLR pU7gbgcho tôi.

Tôi pU7gbgvơ pU7gbglấy 4zqB2vđịnh cTdLZLRhạy đi,pU7gbg TdLZLRthì nh4zqB2vìn 4zqB2vthấy TiêMfu ViTdLZLRễn đứngTdLZLR nTdLZLRgay ởMf cửa4zqB2v chính.

“Tôi kpU7gbghông đếnTdLZLR muMfộn, khTdLZLRông t4zqB2vin anTdLZLRh nhìpU7gbgn xem!”pU7gbg TôpU7gbgi giơpU7gbg đồngTdLZLR hồ4zqB2v chMfo 4zqB2vTiêu ViễnMf xem.

“Người vMfừa pU7gbgđưa TdLZLRem Mfđến là4zqB2v ai?4zqB2v” TdLZLRAnh làMfm mặpU7gbgt 4zqB2vlạnh lMfùng hỏiMf tôi.

Hóa r4zqB2va Tổng4zqB2v g4zqB2viám sá4zqB2vt đại4zqB2v nhâpU7gbgn Mfđứng đâyMf kh4zqB2vông phTdLZLRải đểpU7gbg ki4zqB2vểm TdLZLRtra 4zqB2vsự chuMfyên cầnpU7gbg, vậ4zqB2vy thìMf cTdLZLRhẳng sMfợ pU7gbganh tpU7gbga nữa,Mf TdLZLR“Chẳng li4zqB2vên quaTdLZLRn gTdLZLRì đếnMf anMfh cả!pU7gbg” TôipU7gbg khTdLZLRông nhpU7gbgìn a4zqB2vnh, tu4zqB2vng tẩ4zqB2vy điTdLZLR vào.

“Khả…”

Tôi ngh4zqB2ve tiMfếng Mfanh gọiMf, cpU7gbgũng pU7gbgkhông Mfquay TdLZLRđầu pU7gbglại. BTdLZLRây gipU7gbgờ lMfà giờpU7gbg lTdLZLRàm việc,pU7gbg khônMfg nóipU7gbg chuyệMfn riêngpU7gbg tư

 

3. KhảpU7gbg LạMfc, TdLZLRcó nghĩTdLZLRa làMf kTdLZLRhả áMfi vpU7gbgà lạcpU7gbg quan

Tôi bpU7gbgận rộpU7gbgn tổpU7gbgng hợppU7gbg 4zqB2vdữ pU7gbgliệu, cứMf TdLZLRbị điệnTdLZLR thoạ4zqB2vi nội4zqB2v tuyếpU7gbgn làmpU7gbg ồnpU7gbg đ4zqB2vến nTdLZLRhức đầu,4zqB2v “TiểupU7gbg Lưu,4zqB2v gpU7gbgiúp nTdLZLRghe pU7gbgđiện thTdLZLRoại chpU7gbgút đi!”pU7gbg TôiTdLZLR khônTdLZLRg ng4zqB2vơi taTdLZLRy, đành4zqB2v phảipU7gbg p4zqB2vhiền đếnMf Tiể4zqB2vu Lưu.

“Tổng giMfám sáMft TMfiêu 4zqB2vbảo 4zqB2vchị đếnMf vănTdLZLR 4zqB2vphòng của4zqB2v TdLZLRanh ấy!”Mf MfTiểu LưuTdLZLR th4zqB2vật pU7gbglà n4zqB2vhanh nhẹn,Mf dậpU7gbgp điệnTdLZLR thoạiMf TdLZLRxuống đãMf truyềnMf đMfạt ngay.

Tôi chTdLZLRẳng đTdLZLRể TdLZLRý pU7gbgđến lời4zqB2v côMf ấypU7gbg nóTdLZLRi, Mftiếp tụcMf tổTdLZLRng hợTdLZLRp phiếupU7gbg t4zqB2vhống kê4zqB2v sốTdLZLR liệu4zqB2v côpU7gbgng 4zqB2vviệc Mfmà pU7gbgtổ trưởn4zqB2vg pU7gbggiao, pU7gbgsố liệuMf quáTdLZLR 4zqB2vphức tạp,Mf làMfm tâ4zqB2vm tpU7gbgrí TdLZLRtôi rối4zqB2v loạn.

Một lMfúc đMfiện thoạTdLZLRi lạipU7gbg Mfreo, TTdLZLRiểu pU7gbgLưu pU7gbgnghe rồpU7gbgi nóipU7gbg: TdLZLR“Tổng 4zqB2vgiám TdLZLRsát TiêpU7gbgu bảo4zqB2v chịTdLZLR nhpU7gbganh pU7gbgđến văMfn p4zqB2vhòng của4zqB2v pU7gbganh ấy,pU7gbg TdLZLRdữ liMfệu lầTdLZLRn tr4zqB2vước TdLZLRchị tMfổng hợpU7gbgp TdLZLRcho 4zqB2vanh ấTdLZLRy cóMf cpU7gbghút vấpU7gbgn đề”.

“Được!” Tô4zqB2vi tTdLZLRrả lờiTdLZLR mộtpU7gbg tTdLZLRiếng, vẫ4zqB2vn 4zqB2vngồi ìTdLZLR khTdLZLRông n4zqB2vhúc nhích4zqB2v. DpU7gbgữ liệuTdLZLR cópU7gbg v4zqB2vấn đềMf, 4zqB2vanh nMfên tìmpU7gbg pU7gbgtổ trưởng4zqB2v, tô4zqB2vi k4zqB2vhông 4zqB2vchịu TdLZLRtrách nhMfiệm trựcMf Mftiếp pU7gbgvới TdLZLRtổng giá4zqB2vm sát.

Mặc kMfệ Mftổng giápU7gbgm 4zqB2vsát T4zqB2viêu, tpU7gbgôi vTdLZLRốn yếuTdLZLR Mfbóng víaTdLZLR, không4zqB2v cMfhịu đựngTdLZLR Mfđược kh4zqB2vi phpU7gbgải đốTdLZLRi diệnpU7gbg vớMfi bộMf mặpU7gbgt lạnhMf lù4zqB2vng c4zqB2vủa apU7gbgnh taTdLZLR. SángpU7gbg n4zqB2vay, aTdLZLRnh pU7gbgta mặt4zqB2v lTdLZLRạnh pU7gbgtanh đứn4zqB2vg TdLZLRở cửa4zqB2v gọ4zqB2vi tôipU7gbg, gMfiống nhMfư 4zqB2vtôi pMfhạm lỗi4zqB2v lầpU7gbgm gì,Mf ngMfười hô4zqB2vm q4zqB2vua điMf lư4zqB2vợn spU7gbgiêu tMfhị vớMfi NgôMf Duyệt4zqB2v làpU7gbg Mfanh Mfta, khô4zqB2vng pTdLZLRhải t4zqB2vôi, bMfây Mfgiờ lạ4zqB2vi đếnpU7gbg gMfây Mfsự gì4zqB2v với4zqB2v tMfôi chứ?

 Điện tpU7gbghoại lạiTdLZLR Mfreo, Ti4zqB2vểu L4zqB2vưu Mfcứ 4zqB2vnhìn tôipU7gbg lTdLZLRắc đầu,pU7gbg “NếTdLZLRu màTdLZLR đMfắc pU7gbgtội vớ4zqB2vi tổng4zqB2v giá4zqB2vm Mfsát Tiê4zqB2vu, chpU7gbgị 4zqB2vsẽ khôngTdLZLR Mfyên th4zqB2vân đâu”.

Tôi qTdLZLRuyết địn4zqB2vh lấy4zqB2v pU7gbghai cpU7gbgục bMfông nhépU7gbgt và4zqB2vo taiMf, đúTdLZLRng lpU7gbgà tô4zqB2vi đan4zqB2vg muốnMf đưTdLZLRợc y4zqB2vên thânMf đây.

Reo Mfđến nửpU7gbga Mfngày, điTdLZLRện thoạpU7gbgi cupU7gbgối cùnpU7gbgg cũngpU7gbg nằTdLZLRm ypU7gbgên, tôiMf thởMf phào.

Vừa ngẩngMf đầpU7gbgu, đTdLZLRã 4zqB2vnhìn t4zqB2vhấy TiêTdLZLRu VipU7gbgễn đứngMf Mfở Mfcửa pU7gbgphòng 4zqB2vlàm việTdLZLRc, mặtTdLZLR bTdLZLRuồn rpU7gbgầu n4zqB2vhìn tMfôi, TdLZLRđôi mTdLZLRôi pU7gbgmím lạiTdLZLR tpU7gbghành mTdLZLRột v4zqB2vệt mỏng.

“Điền KTdLZLRhả LạcTdLZLR, pU7gbgem lạiMf đâpU7gbgy chMfút!” G4zqB2viọng n4zqB2vói dị4zqB2vu Mfdàng củapU7gbg TdLZLRanh TdLZLRdu dươn4zqB2vg nhMfư tpU7gbgiếng Mfđàn violpU7gbgincen, TdLZLRdụ 4zqB2vdỗ khiTdLZLRến tMfôi khôngMf tTdLZLRự cTdLZLRhủ đưpU7gbgợc mTdLZLRà đứngMf lêpU7gbgn đTdLZLRi Mftheo anh.

Đi đượTdLZLRc mấyMf bướ4zqB2vc m4zqB2với kMfhông khỏi4zqB2v mắnMfg thMfầm mMfình v4zqB2vô dụng,Mf 4zqB2vchẳng lẽ4zqB2v chỉpU7gbg Mfcần TiêuTdLZLR V4zqB2viễn ng4zqB2voắc 4zqB2vtay, 4zqB2vtôi spU7gbgẽ pU7gbgliền ngoa4zqB2vn pU7gbgngoãn chTdLZLRạy đếnTdLZLR sao?

Tiêu VMfiễn điMf ph4zqB2vía trước,4zqB2v để4zqB2v Mflại pTdLZLRhía t4zqB2vôi 4zqB2vdáng 4zqB2vlưng capU7gbgo thẳ4zqB2vng của4zqB2v anhpU7gbg, tôi4zqB2v nhpU7gbgìn bóTdLZLRng lưngMf Mfấy, khô4zqB2vng th4zqB2vể dừMfng Mfbước được.

Tiêu VipU7gbgễn ơTdLZLRi TiêTdLZLRu ViễpU7gbgn, pU7gbganh làpU7gbg kMfhắc ti4zqB2vnh củapU7gbg em.

Văn Mfphòng củapU7gbg Tiêu4zqB2v ViễTdLZLRn Mfcó mpU7gbgùi hương4zqB2v hTdLZLRoa hồngpU7gbg nồngTdLZLR npU7gbgàn, tôpU7gbgi Mfhít mạnh4zqB2v mộtMf hơi4zqB2v, hỏi:4zqB2v “MùiMf hTdLZLRương TdLZLRở đTdLZLRâu thế?”

Tiêu ViễnpU7gbg pU7gbgnhư làpU7gbgm ảTdLZLRo thu4zqB2vật lpU7gbgấy rTdLZLRa Mfdưới 4zqB2vbàn làmMf vMfiệc mộMft bMfó 4zqB2vhoa hTdLZLRồng Mfto, nópU7gbgi: pU7gbg“Tặng TdLZLRem qMfuà xiMfn lỗi,Mf đpU7gbgừng tráTdLZLRnh mặtTdLZLR pU7gbganh nữa!”

Nhìn 4zqB2vbó ho4zqB2va tpU7gbgo, lộMfng lẫy4zqB2v đẫmpU7gbg sương,Mf pU7gbgtôi 4zqB2vkhông nhận,pU7gbg mMfà hỏi4zqB2v lại4zqB2v anh4zqB2v: pU7gbg“Tại spU7gbgao lại4zqB2v cầnTdLZLR quTdLZLRà TdLZLRxin lỗiMf em?”

Tiêu ViễMfn cười4zqB2v cười4zqB2v ngMfại ngùngMf, “Sán4zqB2vg nTdLZLRay tTdLZLRhái độTdLZLR củ4zqB2va aTdLZLRnh TdLZLRkhông tốt!”

Tôi cốMf tình4zqB2v lMfiếc nhMfìn anpU7gbgh, “Ch4zqB2vỉ cóMf s4zqB2váng nMfay tpU7gbghái đ4zqB2vộ khTdLZLRông tốtMf thôiTdLZLR sao?”

Anh Mfdúi ho4zqB2va vàoMf tpU7gbgay tôiMf, “Đúng,TdLZLR anTdLZLRh lúc4zqB2v pU7gbgnào Mfthái độTdLZLR cũngpU7gbg TdLZLRkhông tốpU7gbgt, pU7gbgxin lãTdLZLRnh đTdLZLRạo pU7gbgtha t4zqB2vhứ, Mfđã đưpU7gbgợc chưa?”

Tôi pU7gbgôm bMfó ho4zqB2va toMf, đưMfa lTdLZLRên ngửi,TdLZLR khôTdLZLRng kMfìm đượcMf, hắMft h4zqB2vơi mộtTdLZLR tiếng.

Tiêu VpU7gbgiễn cư4zqB2vời tTdLZLRôi, “Ngốc4zqB2v tTdLZLRhế, lpU7gbgàm vMfậy dễ4zqB2v Mfbị Mfdị ứ4zqB2vng vớiMf phấTdLZLRn hoa!”

“Ngốc thMfì làmTdLZLR spU7gbgao? Ng4zqB2vốc cũn4zqB2vg 4zqB2vchẳng phTdLZLRạm pháp”.

“Đúng, eMfm ngTdLZLRốc đếnTdLZLR Mfkhác ngưpU7gbgời, lại4zqB2v thàn4zqB2vh ưTdLZLRu điểm”.

Tôi nhìnMf MfTiêu V4zqB2viễn Mfngạc Mfnhiên, “NgpU7gbgài tổMfng giTdLZLRám sátMf, ngàTdLZLRi bi4zqB2vết ăMfn nóiTdLZLR t4zqB2vừ khMfi nàoMf vậy?”

Anh khônpU7gbgg nhìnpU7gbg tôMfi, chỉ4zqB2v cúiTdLZLR đầupU7gbg nTdLZLRhìn vMfào mpU7gbgặt bMfàn sạchMf bón4zqB2vg, pU7gbg“… MfTừ khpU7gbgi an4zqB2vh Mfphát hiện4zqB2v sắp4zqB2v mấTdLZLRt em!”

Ra khỏiTdLZLR văpU7gbgn phònMfg pU7gbgcủa TiêuTdLZLR Viễn,4zqB2v tTdLZLRôi đTdLZLRến phTdLZLRòng gTdLZLRiải pU7gbglao TdLZLRngồi mộtMf 4zqB2vlúc, mu4zqB2vốn TdLZLRcho cảm4zqB2v xú4zqB2vc củ4zqB2va mìTdLZLRnh TdLZLRbình TdLZLRtĩnh trởTdLZLR lại.

Giáo sưTdLZLR ĐiềnMf lạiMf Mfđang pU7gbgpha trTdLZLRà, tôMfi nhìn4zqB2v n4zqB2vhìn Mfông g4zqB2vật gậMft 4zqB2vđầu, pU7gbgông Mflại khôMfng vpU7gbgội trởMf vềMf làTdLZLRm việc,TdLZLR ngồ4zqB2vi x4zqB2vuống đ4zqB2vối dTdLZLRiện vTdLZLRới Mftôi, “pU7gbgTâm trạTdLZLRng kh4zqB2vông vMfui à?”

Tôi c4zqB2vũng khôngpU7gbg giấMfu diếm,TdLZLR mMfiễn cưỡngMf nởMf n4zqB2vụ cười.

“Có ph4zqB2vải Mflà TdLZLRliên quaTdLZLRn đếTdLZLRn thờiMf tiếtpU7gbg khônTdLZLRg, hôm4zqB2v nTdLZLRay ngườTdLZLRi tâMfm trTdLZLRạng khônMfg pU7gbgvui khôMfng chỉMf cMfó TdLZLRmình cháTdLZLRu!” ÔnpU7gbgg 4zqB2vám cMfhỉ TiêupU7gbg ViTdLZLRễn spU7gbgao, gầnpU7gbg đây,pU7gbg họ4zqB2v đềuMf làm4zqB2v việcMf cTdLZLRùng nhau.

“Chắc làTdLZLR, cópU7gbg lẽ,TdLZLR cMfhắc TdLZLRcũng cópU7gbg khpU7gbgả nMfăng npU7gbgày pU7gbgđấy ạ!4zqB2v” TôiTdLZLR khôMfng muốnTdLZLR khôpU7gbgng khTdLZLRí quTdLZLRá nặTdLZLRng nề,4zqB2v Mfnên pU7gbgcố gắng4zqB2v mpU7gbgở miệng.

Ông cườ4zqB2vi, hỏ4zqB2vi: “Tại4zqB2v 4zqB2vsao cháuMf têMfn pU7gbglà KhảMf Lạc?”

“Khả lạTdLZLRc, Mfcó nghĩMfa lMfà khả4zqB2v áiTdLZLR pU7gbgvà lạc4zqB2v quaMfn ạ4zqB2v”. KhTdLZLRi t4zqB2vôi Mfra đời4zqB2v, TdLZLRCola c4zqB2vhưa phảiTdLZLR l4zqB2và đMfồ uốnMfg ph4zqB2vổ b4zqB2viến trênMf 4zqB2vthế giới,TdLZLR 4zqB2vít r4zqB2va TpU7gbgrung Quố4zqB2vc vẫn4zqB2v Mfchưa pU7gbgcó lo4zqB2vại nước4zqB2v ngọTdLZLRt tpU7gbgên là4zqB2v KhảMf lạMfc này.

“Khả áiTdLZLR, Mflạc Mfquan…”, vpU7gbgị giáopU7gbg sư4zqB2v gipU7gbgà lẩMfm Mfbẩm nói4zqB2v, “CáTdLZLRi Mftên npU7gbgày hapU7gbgy, hpU7gbgy vọngTdLZLR cMfon ng4zqB2vười cháMfu được4zqB2v nhưMf tê”.

“Bác TdLZLRlà ngườiMf thMfứ hapU7gbgi nópU7gbgi t4zqB2vên 4zqB2vcháu h4zqB2vay đấy”.4zqB2v Người4zqB2v thứTdLZLR nhTdLZLRất nóipU7gbg Mfnhư vậyMf tấtpU7gbg nTdLZLRhiên 4zqB2vlà mMfẹ tôiMf rồi.

“Ồ?”

“Bác pU7gbgkhông npU7gbgói KhảpU7gbg LạcTdLZLR lTdLZLRà 4zqB2vnước uống4zqB2v cóMf ga”.Mf Tô4zqB2vi nhúTdLZLRn vaiMf, cườiMf vớipU7gbg ông.

Buổi tốiTdLZLR về4zqB2v nhpU7gbgà, ngồipU7gbg TdLZLRxem ph4zqB2vim dàiMf t4zqB2vập lpU7gbgúc Mf8 giờpU7gbg vớTdLZLRi mẹ.

Biết mTdLZLRẹ vpU7gbgẫn Mfcòn Mfgiận tôMfi, nMfên pU7gbgtôi pU7gbgkhông dáMfm nóiTdLZLR nănpU7gbgg gì,Mf TdLZLRchăm chúMf ngTdLZLRồi đợ4zqB2vi mẹ4zqB2v phêpU7gbg bình.

Thấy tôMfi ngáppU7gbg liêTdLZLRn 4zqB2vtục, mpU7gbgẹ cóMf Mfvẻ k4zqB2vhông TdLZLRđành lòpU7gbgng nóiTdLZLR: “pU7gbgMệt thì4zqB2v điMf n4zqB2vgủ đi”.

“Không mệt,pU7gbg kh4zqB2vông mpU7gbgệt” CốpU7gbg lấyTdLZLR tMfinh tTdLZLRhần, tiế4zqB2vp 4zqB2vtục ngồi4zqB2v đếm4zqB2v Mfthời giMfan vớTdLZLRi mẹ.

Ti vMfi 4zqB2vchèn chươngTdLZLR pU7gbgtrình quảnpU7gbgg cTdLZLRáo, đi4zqB2vều 4zqB2vnày Mflàm pU7gbgcho ngườpU7gbgi tTdLZLRa cựMfc kpU7gbgỳ thấyMf phản4zqB2v cảm4zqB2v, 4zqB2vmột TdLZLRnhóm ngườ4zqB2vi vMfừa n4zqB2vhảy vừTdLZLRa 4zqB2vhát, “TdLZLRTết nă4zqB2vm nTdLZLRay Mfkhông nTdLZLRhận qpU7gbguà…” đMfúng làMf chẳnMfg Mfra Mflàm saTdLZLRo! Ảnh4zqB2v TdLZLRhưởng pU7gbgnghiêm trọngpU7gbg đến4zqB2v việcMf pU7gbgnghe nhìnTdLZLR cpU7gbgủa to4zqB2vàn dân.pU7gbg TTdLZLRôi Mfthật kpU7gbghông hiểu4zqB2v cá4zqB2vc c4zqB2vơ quaTdLZLRn ph4zqB2vê chuẩTdLZLRn n4zqB2vhư TdLZLRthế nàoMf, cáipU7gbg TdLZLRkiểu quảnMfg cápU7gbgo v4zqB2vớ vẩn4zqB2v nhMfư tpU7gbghế n4zqB2vày cũnpU7gbgg TdLZLRđược lên4zqB2v tpU7gbgi vMfi. CápU7gbgc quảngTdLZLR Mfcáo khá4zqB2vc thìpU7gbg mấtpU7gbg tiề,4zqB2v quảnTdLZLRg cMfáo nà4zqB2vy thTdLZLRì mất4zqB2v mạng.

Mẹ tôiMf cũ4zqB2vng Mfcảm thấ4zqB2vy điếcTdLZLR Mftai, t4zqB2vắt pU7gbgti vpU7gbgi đ4zqB2vi, đeopU7gbg pU7gbgkính Mflão nên4zqB2v đọMfc báo.

“Mẹ đừTdLZLRng xeMfm Mfnữa, ngh4zqB2vỉ ngTdLZLRơi TdLZLRsớm 4zqB2vđi Mfthôi! MắtMf đãpU7gbg khôMfng 4zqB2vtốt rồipU7gbg còMfn cứMf thícpU7gbgh đTdLZLRọc chữTdLZLR nTdLZLRhỏ!” Tôi4zqB2v khôngMf pU7gbgbiết mìpU7gbgnh pU7gbgtừ Mflúc Mfnào cũnTdLZLRg họ4zqB2vc mpU7gbgẹ cápU7gbgi TdLZLRtính TdLZLRcàu nhàMfu nhữMfng chuTdLZLRyện vụnTdLZLR vặt.

“Mẹ đâ4zqB2vu giốMfng co4zqB2vn đpU7gbgược, nằTdLZLRm xuốngTdLZLR làTdLZLR pU7gbgngủ. Nhiề4zqB2vu 4zqB2vtuổi rồi,pU7gbg ngủ4zqB2v 4zqB2vít, ng4zqB2vủ khôngpU7gbg được!”TdLZLR MẹTdLZLR tMfôi chậm4zqB2v rãi4zqB2v nói.

“Con nóiMf chuyện4zqB2v vMfới mẹ”.Mf TMfôi sáTdLZLRn lạiTdLZLR bênpU7gbg mẹ,TdLZLR nũnMfg nịu4zqB2v. NTdLZLRgày bé,4zqB2v Mftôi tpU7gbghích đượcpU7gbg sàTdLZLR vàpU7gbgo lTdLZLRòng mẹ,Mf 4zqB2vthật pU7gbglà thích.

Mẹ rốtMf cMfuộc cũMfng bỏMf bápU7gbgo xuốTdLZLRng, “Thôi4zqB2v đượpU7gbgc, mẹMf c4zqB2vũng đMfang muố4zqB2vn n4zqB2vói chu4zqB2vyện TdLZLRvới copU7gbgn. TốMfi Mfqua coMfn khôngTdLZLR vTdLZLRề, đipU7gbg đâuTdLZLR vậ4zqB2vy?” 4zqB2vTôi 4zqB2vbiết ng4zqB2vay Mfmẹ s4zqB2vẽ hỏTdLZLRi pU7gbgcâu hỏ4zqB2vi 4zqB2vnày mà.

“Tụ tậMfp vớiTdLZLR bMfạn bèpU7gbg, nghịch4zqB2v phTdLZLRá 4zqB2vcả đêm!”TdLZLR TTdLZLRôi 4zqB2vđành phTdLZLRải Mfnói dối.

Xin thượngTdLZLR đếTdLZLR thMfa TdLZLRlỗi ch4zqB2vo tôi,pU7gbg nế4zqB2vu để4zqB2v Mfmẹ tôiTdLZLR biết4zqB2v tôpU7gbgi 4zqB2vuống rượTdLZLRu say4zqB2v, lMfại pU7gbgqua Mfđêm TdLZLRtrong npU7gbghà mộtTdLZLR ngTdLZLRười đàn4zqB2v ôngMf độcMf tTdLZLRhân, chMfắc m4zqB2vẹ sMfẽ TdLZLRtuyệt tìnTdLZLRh 4zqB2vmẹ cpU7gbgon vớiMf tpU7gbgôi mất.

Mẹ thởTdLZLR dàpU7gbgi, “SaopU7gbg coMfn 4zqB2vchẳng lúTdLZLRc pU7gbgnào TdLZLRđể mẹTdLZLR đượMfc yêpU7gbgn 4zqB2vtâm vậy!”

Tôi ngoMfan ngoãnTdLZLR nhậnTdLZLR lỗi4zqB2v, thànpU7gbgh thật4zqB2v đ4zqB2vể đượTdLZLRc kpU7gbghoan hồng.

“Khả KhảTdLZLR 4zqB2và, coMfn pU7gbgcũng khôn4zqB2vg Mfcòn nhMfỏ nữa,TdLZLR cTdLZLRó phảipU7gbg TdLZLRlà Mfcon TdLZLRcũng n4zqB2vên tì4zqB2vm mộtpU7gbg ngườiMf bạn4zqB2v traMfi ch4zqB2vo ổnMf địnhpU7gbg điTdLZLR khpU7gbgông? ĐểpU7gbg Mfmẹ đỡpU7gbg phả4zqB2vi bậpU7gbgn pU7gbgtâm mãi!”Mf M4zqB2vẹ tôpU7gbgi n4zqB2vói pU7gbgvẻ 4zqB2vsuy tư.

Bạn traMfi đâu4zqB2v ppU7gbghải cứpU7gbg pU7gbgnói tìmTdLZLR l4zqB2và Mftìm đượcpU7gbg đâu?TdLZLR CứpU7gbg 4zqB2vnhư TdLZLRlà TdLZLRđã đưTdLZLRợc đặtpU7gbg s4zqB2vẵn ởTdLZLR đâuMf đ4zqB2vó đợiTdLZLR TdLZLRtôi đếnpU7gbg 4zqB2vnhặt pU7gbgvề vậy.

Mẹ tôipU7gbg đMfúng là4zqB2v nMfgười ha4zqB2vy s4zqB2vốt ruột.TdLZLR T4zqB2vôi cườiMf cườiTdLZLR, tựTdLZLR nhi4zqB2vên lại4zqB2v nhớMf pU7gbgđến TiêuMf VpU7gbgiễn, nhớMf đếnpU7gbg đôiTdLZLR mắtMf TdLZLRsáng lấTdLZLRp TdLZLRlánh củ4zqB2va anMfh, pU7gbgnhớ đếnMf bó4zqB2v hMfoa hồnTdLZLRg an4zqB2vh tặ4zqB2vng hôpU7gbgm nay.

Có phảipU7gbg aTdLZLRnh 4zqB2vcũng l4zqB2vo sợ,Mf sợTdLZLR ch4zqB2vúng t4zqB2vôi cuốipU7gbg c4zqB2vùng khôMfng thpU7gbgể đpU7gbgến được4zqB2v vớiTdLZLR nha4zqB2vu? NgượpU7gbgc lại,Mf hànMfh độ4zqB2vng lTdLZLRo pU7gbglắng củaTdLZLR aMfnh lMfại lMfàm chMfo pU7gbgtôi Mfthấy yênpU7gbg 4zqB2vtâm, vậy4zqB2v là4zqB2v aTdLZLRnh vẫMfn pU7gbgcòn pU7gbgcó TdLZLRchút đ4zqB2vể Mfý đến4zqB2v tôTdLZLRi chă4zqB2vng? T4zqB2vôi cpU7gbgó thể4zqB2v nàTdLZLRo TdLZLRcoi đóMf làTdLZLR hànMfh độMfng anTdLZLRh pU7gbgvẫn TdLZLRyêu Mftôi giống4zqB2v TdLZLRnhư t4zqB2vôi Mfyêu an4zqB2vh đượ4zqB2vc không?

“Mẹ cònMf nhớMf hồMfi đpU7gbgại họ4zqB2vc TdLZLRcon TdLZLRcó mộtpU7gbg người4zqB2v 4zqB2vbạn tpU7gbgên 4zqB2vTiêu ViễnpU7gbg không4zqB2v?” TôipU7gbg Mfngước đầuMf lênTdLZLR, tâMfm hồnTdLZLR bMfay bổng4zqB2v TdLZLRthật xa.

Mẹ độtMf Mfnhiên ngừTdLZLRng TdLZLRlại, rMfất lMfâu sTdLZLRau, hìnhTdLZLR 4zqB2vnhư nh4zqB2vớ pU7gbgra điềuMf gìpU7gbg, “Nhớ!TdLZLR Mùa4zqB2v hè4zqB2v năMfm đópU7gbg c4zqB2von số4zqB2vt caMfo, lMfên đTdLZLRến pU7gbg40 Mfđộ liền,pU7gbg 4zqB2vtrong lúc4zqB2v mêTdLZLR ma4zqB2vn Mfbất t4zqB2vỉnh toàMfn lảmpU7gbg nhpU7gbgảm cáMfi pU7gbgtên này.TdLZLR STdLZLRau đó4zqB2v, TdLZLRmẹ hỏiTdLZLR 4zqB2vgiáo viênMf vàMf bạpU7gbgn họcMf củaTdLZLR co4zqB2vn, mớpU7gbgi biếtpU7gbg Mfcậu Mfta xMfuất ng4zqB2voại rồi”.

Tôi tr4zqB2vòn mpU7gbgắt nhìnTdLZLR mẹ,Mf “4zqB2vMẹ cò4zqB2vn biếtTdLZLR g4zqB2vì nữa?”

“Một giápU7gbgo TdLZLRviên Mfcủa bọpU7gbgn coMfn Mfcho mẹTdLZLR sốTdLZLR điệnMf th4zqB2voại pU7gbgnhà cậTdLZLRu ấy.pU7gbg MẹTdLZLR vốnTdLZLR địnhTdLZLR hỏMfi bố4zqB2v mẹpU7gbg cậu4zqB2v Mfta cáMfch pU7gbgliên pU7gbglạc 4zqB2vbên nướcpU7gbg ngoTdLZLRài, mẹpU7gbg cậTdLZLRu ấypU7gbg lạiTdLZLR nTdLZLRói vpU7gbgới mẹTdLZLR r4zqB2vằng, giTdLZLRa đìTdLZLRnh 4zqB2vhọ vốpU7gbgn khôn4zqB2vg đồng4zqB2v ýTdLZLR cậuTdLZLR ấTdLZLRy vàpU7gbg c4zqB2von đếMfn Mfvới nhau”.pU7gbg pU7gbgMẹ tôiMf bìTdLZLRnh t4zqB2vhản thuậtMf lại,4zqB2v tr4zqB2vong gTdLZLRiọng nóipU7gbg toTdLZLRát lTdLZLRên s4zqB2vự Mfbi thường.

“Dù gpU7gbgì cậ4zqB2vu ấ4zqB2vy cũngpU7gbg đãTdLZLR xuMfất ngoạiTdLZLR rồi,Mf cTdLZLRhứng tTdLZLRỏ trpU7gbgái tpU7gbgim của4zqB2v cậMfu ấ4zqB2vy cũnMfg đặtTdLZLR ởpU7gbg TdLZLRnơi r4zqB2vất caMfo, s4zqB2vẽ kTdLZLRhông vTdLZLRì c4zqB2von màpU7gbg từTdLZLR b4zqB2vỏ tiềnMf đồTdLZLR củTdLZLRa mìTdLZLRnh, ngườiMf n4zqB2vhư vMfậy khMfông làMf chMfỗ Mfdựa c4zqB2vả đờiTdLZLR được…”

“Về sau4zqB2v, cậpU7gbgu 4zqB2vấy gọi4zqB2v điệnTdLZLR thoạiTdLZLR đến4zqB2v npU7gbghà m4zqB2vình mấy4zqB2v lần4zqB2v, mẹpU7gbg đều4zqB2v pU7gbgnói 4zqB2vlà pU7gbgcon kMfhông TdLZLRcó npU7gbghà. VềTdLZLR sMfau nữapU7gbg, nMfhà mMfình đổipU7gbg sốpU7gbg điệnpU7gbg tTdLZLRhoại mới…”

Thì rTdLZLRa giMfữa tôiMf pU7gbgvà TiêTdLZLRu ViMfễn còTdLZLRn pU7gbgcó Mfmột qu4zqB2vãng trắc4zqB2v trTdLZLRở nhưMf vậMfy 4zqB2vmà 4zqB2vtôi chưa4zqB2v từnMfg biết!

“Mẹ!” T4zqB2vôi pU7gbgvội 4zqB2vôm 4zqB2vlấy mẹ,TdLZLR nằmpU7gbg tpU7gbgrong vònpU7gbgg tapU7gbgy mẹ4zqB2v, pU7gbglau nướpU7gbgc mắt.

“Khả Khả”.4zqB2v MẹMf vTdLZLRỗ nhẹ4zqB2v 4zqB2vlưng tôiTdLZLR, “MfĐi ngủpU7gbg đi”.

“Không, 4zqB2vhôm TdLZLRnay coMfn ng4zqB2vủ pU7gbgvới mẹpU7gbg”. MfTôi lMfười biếpU7gbgng khônMfg chTdLZLRịu r4zqB2va TdLZLRkhỏi lòngTdLZLR mẹ.

Tôi Mfsợ bupU7gbgổi tố4zqB2vi ngTdLZLRủ mộpU7gbgt mình,4zqB2v pU7gbgnhư vậy,TdLZLR pU7gbgkhi m4zqB2vơ pU7gbgthấy T4zqB2viêu ViMfễn, t4zqB2vôi spU7gbgẽ cảmTdLZLR TdLZLRthấy rấtTdLZLR côpU7gbg đơn.

Mỗi ngà4zqB2vy 4zqB2vđi 4zqB2vlàm, tôiMf đềuMf TdLZLRcố pU7gbgý tMfránh Tiê4zqB2vu Viễn,pU7gbg pU7gbgcố gpU7gbgắng trTdLZLRánh cpU7gbgàng xTdLZLRa c4zqB2vàng tốt,4zqB2v pU7gbganh Mfkhông pU7gbgcòn làpU7gbg cpU7gbghàng t4zqB2vrai trẻpU7gbg m4zqB2và 4zqB2vtôi từnTdLZLRg biếpU7gbgt nữa.

Tiêu ViễnpU7gbg 4zqB2vcủa hiTdLZLRện TdLZLRtại, pU7gbgtoàn thpU7gbgân 4zqB2vtoát lMfên sức4zqB2v pU7gbgquyến Mfrũ 4zqB2vcủa mộtTdLZLR TdLZLRngười đànMf ôTdLZLRng trưởng4zqB2v thành,pU7gbg pU7gbgkhí phápU7gbgch mpU7gbgạnh mTdLZLRẽ lộ4zqB2v TdLZLRra TdLZLRmột cáTdLZLRch t4zqB2vự nhiênMf thpU7gbgu h4zqB2vút mọi4zqB2v người4zqB2v Mfchú ý.

Một ngườipU7gbg đànTdLZLR ôpU7gbgng ư4zqB2vu tpU7gbgú nMfhư vậyTdLZLR, tpU7gbgại sa4zqB2vo lú4zqB2vc đầuTdLZLR lạiMf 4zqB2vthích mộtpU7gbg Mfđứa đầuMf Mfóc TdLZLRbã Mfđậu 4zqB2vnhư tôiTdLZLR chứ?

Một hôm4zqB2v, lớppU7gbg trưởn4zqB2vg ChươngTdLZLR STdLZLRính kiếmpU7gbg đượMfc hpU7gbgai chiếcMf véMf biểupU7gbg diễnpU7gbg Mfca nhạc4zqB2v củMfa LưuTdLZLR ĐứMfc HpU7gbgoa, mpU7gbgang đếMfn cpU7gbgho tôipU7gbg nhưTdLZLR Mfvật hpU7gbgiến tếMf, “TdLZLRThế nào?4zqB2v MfBuổi b4zqB2viểu diễpU7gbgn củaMf TdLZLRthần TdLZLRtượng cTdLZLRủa Mfcậu đấy”.

“Thật khpU7gbgông hổTdLZLR daMfnh Mfcậu 4zqB2vlà lớpTdLZLR trưởng,4zqB2v đúngpU7gbg lpU7gbgà quáMf vMfĩ đại”.

“Vậy cuốiTdLZLR Mftuần mìnhTdLZLR đpU7gbgưa 4zqB2vcậu pU7gbgđi 4zqB2vxem pU7gbgnhé?” ChpU7gbgương SínhMf đMfề nghị.

“Không cầnTdLZLR, đểpU7gbg m4zqB2vẹ mìnhMf đưMfa m4zqB2vình đi!”pU7gbg TôipU7gbg pU7gbgbiết ChươnpU7gbgg MfSính khônpU7gbgg Mfthích MfLưu Đức4zqB2v Ho4zqB2va lắm,4zqB2v hồTdLZLRi họ4zqB2vc Mfđại họTdLZLRc, mỗpU7gbgi lầTdLZLRn t4zqB2vôi ngpU7gbghe Lư4zqB2vu ĐứcTdLZLR HoMfa hpU7gbgát, cậupU7gbg ấyTdLZLR và4zqB2v TdLZLRTiêu Viễn4zqB2v đềuMf khịTdLZLRt mpU7gbgũi ch4zqB2vê bai.

“Người giMfà pU7gbghọ khônMfg thích4zqB2v 4zqB2vcác ngTdLZLRôi sapU7gbgo c4zqB2va nhạcTdLZLR MfĐài LoanMf, HồMfng KôngpU7gbg pU7gbgthế 4zqB2vnày đâu,4zqB2v đpU7gbgi cũngTdLZLR giống4zqB2v hànhpU7gbg tộTdLZLRi. ThpU7gbgôi thpU7gbgì mìnTdLZLRh đMfi TdLZLRchịu tội4zqB2v 4zqB2vthay cTdLZLRho bậcMf TdLZLRcao ni4zqB2vên đỡTdLZLR khổ”.TdLZLR MfChương SíTdLZLRnh tMfỏ rpU7gbga rấtTdLZLR hi4zqB2vểu tTdLZLRâm lýpU7gbg pU7gbgngười khác.

“Ha h4zqB2va, mẹTdLZLR mì4zqB2vnh màMf pU7gbgnghe cMfậu nóTdLZLRi vậypU7gbg lạiTdLZLR cuống4zqB2v lMfên đấy”.

“Sao thế?”

“Mẹ 4zqB2vtớ cTdLZLRòn TdLZLRmê LpU7gbgưu ĐứcMf HopU7gbga TdLZLRhơn tớMf ấ4zqB2vy chứ”.

“Trời, 4zqB2vtại saMfo lại4zqB2v cóMf bà4zqB2v gpU7gbgià nhTdLZLRư vậyMf chứ?”

“Mẹ mìnMfh vMfẫn chưaMf giàMf đâu”.pU7gbg T4zqB2vôi 4zqB2vphản bpU7gbgác, “VMfậy thì,TdLZLR đểMf TdLZLRlần sTdLZLRau mpU7gbgình mờipU7gbg cậuTdLZLR xeTdLZLRm bMfóng pU7gbgrổ ởpU7gbg spU7gbgân vậnTdLZLR độngMf nhé”.

 

4. TôpU7gbgi sợTdLZLR TdLZLRanh bTdLZLRán ngườ4zqB2vi nướcMf ngoàTdLZLRi mất 

Hôm thứ4zqB2v sáu4zqB2v, tổpU7gbg trưởpU7gbgng dpU7gbgẫn t4zqB2vổng gMfiám Mfsát kỹ4zqB2v thuật4zqB2v TdLZLRvà phóTdLZLR tổnTdLZLRg TdLZLRgiám Mfsát kỹpU7gbg thu4zqB2vật đếnTdLZLR thịTdLZLR sápU7gbgt cMfác phòn4zqB2vg ban.

Từ xMfa đãTdLZLR n4zqB2vhìn TdLZLRthấy TiêuMf Viễn,4zqB2v tMfôi vội4zqB2v vànMfg cúpU7gbgi đầTdLZLRu xuốpU7gbgng giảpU7gbg vpU7gbgờ đangpU7gbg photTdLZLRo tàiTdLZLR liệu.TdLZLR pU7gbgTôi cúMfi mỏi4zqB2v cổpU7gbg l4zqB2vắm rồipU7gbg TdLZLRmà Mfhọ vẫn4zqB2v chưaTdLZLR đipU7gbg khỏi4zqB2v, đTdLZLRã pU7gbgthế cònpU7gbg tiếpU7gbgn TdLZLRlại Mfphía tôi.

Tổ trưởng4zqB2v pU7gbgcười Mfha TdLZLRhả TdLZLRnói: “MfNày, TiểupU7gbg K4zqB2vhả àMf, 4zqB2vcây lTdLZLRô hộiTdLZLR cTdLZLRủa cTdLZLRô lớnTdLZLR đ4zqB2vẹp quá!”

Ông khôngTdLZLR cópU7gbg vMfiệc gTdLZLRì 4zqB2vthì npU7gbghanh đi4zqB2v đi,pU7gbg ngắpU7gbgm lôpU7gbg h4zqB2vội củ4zqB2va Mftôi làmMf pU7gbggì chứ?

“Đúng thpU7gbgế, mpU7gbgua 4zqB2vcùng TdLZLRmột TdLZLRlúc TdLZLRmà c4zqB2vây pU7gbgcủa tôi4zqB2v kTdLZLRhông lớn4zqB2v pU7gbgđẹp TdLZLRbằng câypU7gbg pU7gbgcủa 4zqB2vTiểu 4zqB2vKhả”. TiểupU7gbg LMfưu cũTdLZLRng 4zqB2vphụ họa4zqB2v theo.

“Nuôi t4zqB2vhế nàopU7gbg đấpU7gbgy? GiớpU7gbgi thi4zqB2vệu m4zqB2vột chútTdLZLR kipU7gbgnh nghMfiệm đi!”TdLZLR T4zqB2vổ trưởn4zqB2vg đếnpU7gbg 4zqB2vtrước mặt,4zqB2v Mfvỗ vpU7gbgai Mftôi, 4zqB2vlàm 4zqB2vnhư mTdLZLRối qpU7gbguan hệMf củpU7gbga chúnpU7gbgg tôpU7gbgi gắnpU7gbg bóTdLZLR lắm.

“Ha Mfha, Mfcó kipU7gbgnh nghiệmpU7gbg pU7gbggì đâu?”TdLZLR MỗMfi ngàyMf pU7gbgtôi Mfuống TdLZLRsữa Mfcòn thừa4zqB2v 4zqB2vngại đổ,pU7gbg đềupU7gbg Mftưới 4zqB2vvào cpU7gbghậu câTdLZLRy mà.

“Lại 4zqB2vcòn giữ4zqB2v b4zqB2ví mậ4zqB2vt vớiTdLZLR tôMfi nữa4zqB2v à?”

Tất nhiên4zqB2v pU7gbglà ppU7gbghải pU7gbgbảo pU7gbgmật TdLZLRrồi, nếuTdLZLR khTdLZLRông látTdLZLR nữaTdLZLR TdLZLRtôi 4zqB2vlại bịMf TdLZLRphê bình.

 Phó tổngMf Mfgiám sáTdLZLRt NgôMf DuyMfệt 4zqB2vthấy khôngpU7gbg khí4zqB2v trTdLZLRầm pU7gbglắng, bènpU7gbg nóiMf: “TMfiểu KpU7gbghả, côTdLZLR gần4zqB2v đMfây cMfó gpU7gbgiảm béoMf Mfkhông, cảpU7gbgm 4zqB2vthấy gầyTdLZLR điMf nhiề4zqB2vu đấy”.

Một nhómTdLZLR ngưpU7gbgời Mfvây lấpU7gbgy pU7gbgtôi hỏiTdLZLR nọpU7gbg hpU7gbgỏi kpU7gbgia, TdLZLRkhiến 4zqB2vtôi thpU7gbgấy pU7gbgkhông tựMf nhiên.

“Xin TdLZLRlỗi cáMfc vị,pU7gbg pU7gbgtôi phải4zqB2v Mfvào nhà4zqB2v vMfệ sinMfh pU7gbgmột pU7gbgchút”. TôpU7gbgi vộipU7gbg vMfàng tMfìm cớTdLZLR tTdLZLRhoát thân.

Khi npU7gbggang qTdLZLRua TdLZLRbên pU7gbgTiêu VMfiễn, an4zqB2vh liếc4zqB2v n4zqB2vhìn tôi,TdLZLR nóiTdLZLR: “ETdLZLRm vẫMfn 4zqB2vquen lẩnMf trốn”.

Tiếng pU7gbgnói TdLZLRquá 4zqB2vnhỏ, nhỏpU7gbg đếnMf đpU7gbgộ chỉpU7gbg đủ4zqB2v chpU7gbgo m4zqB2vột mìpU7gbgnh pU7gbgtôi n4zqB2vghe thấy.

Hết giờ4zqB2v l4zqB2vàm, bỗTdLZLRng nhiê4zqB2vn trờiMf n4zqB2vổi TdLZLRgió, bụTdLZLRi dTdLZLRày đặpU7gbgc pU7gbgthổi TdLZLRmù mịt,Mf lMfàm ngườiMf 4zqB2vta k4zqB2vhông t4zqB2vhở pU7gbgnổi, c4zqB2vhỉ có4zqB2v tMfhể 4zqB2vbắt TdLZLRxe Mfvề nhà.

Có lẽpU7gbg Mftại thMfời tiếMft khônTdLZLRg tốpU7gbgt Mfnên rấtTdLZLR íMft tMfaxi trpU7gbgên đường,Mf t4zqB2vhỉnh tho4zqB2vảng 4zqB2vmới c4zqB2vó một4zqB2v pU7gbgxe chpU7gbgạy quapU7gbg, tTdLZLRhì bTdLZLRên tTdLZLRrong đãMf pU7gbgcó ngườiMf nTdLZLRgồi rồi.

Người đứn4zqB2vg pU7gbgbên đpU7gbgường rất4zqB2v đông,TdLZLR pU7gbgcũng đềuTdLZLR kTdLZLRhông bắt4zqB2v đượcpU7gbg pU7gbgxe. LòMfng 4zqB2vtôi chán4zqB2v nảnTdLZLR, pU7gbgcúi đầupU7gbg đMfếm Mfcác ôMf g4zqB2vạch Mfdưới đất.

Một TdLZLRchiếc 4zqB2vxe màupU7gbg xanpU7gbgh ngTdLZLRọc đỗTdLZLR Mfbên 4zqB2vcạnh tpU7gbgôi, rồipU7gbg nMfghe TdLZLRthấy tiếng4zqB2v cpU7gbgủa TdLZLRTiêu Viễn,pU7gbg “LênpU7gbg x4zqB2ve Mfđi! An4zqB2vh đMfưa TdLZLRem về!”

Tôi lắcpU7gbg đpU7gbgầu, “KhMfông c4zqB2vần đâu,TdLZLR Mfanh cũng4zqB2v khôngpU7gbg thuận4zqB2v đường”.

“Thời t4zqB2viết xấupU7gbg thMfế này,TdLZLR epU7gbgm 4zqB2vkhông bắtMf đượcMf Mfxe đâu.pU7gbg M4zqB2vau lêMfn xTdLZLRe đi”.

Tôi nTdLZLRhìn bầpU7gbgu 4zqB2vtrời xám4zqB2v xịt,TdLZLR d4zqB2vo dựpU7gbg mộtMf chú4zqB2vt, đànhpU7gbg l4zqB2vên pU7gbgxe củaMf Tiê4zqB2vu Viễn.

Ra đếnTdLZLR lànMf đườngTdLZLR 4zqB2vđôi, pU7gbgbắt đầMfu tMfắc đường,pU7gbg 4zqB2vTiêu Viễn4zqB2v 4zqB2vgiảm tốcTdLZLR đpU7gbgộ chTdLZLRậm lại.

“Phía trướcpU7gbg có4zqB2v cửMfa hàpU7gbgng 4zqB2văn củaTdLZLR TứpU7gbg XupU7gbgyên Mfđược pU7gbglắm, ăMfn cơm4zqB2v x4zqB2vong rồi4zqB2v anTdLZLRh đưa4zqB2v Mfem Mfvề nhé”4zqB2v. MfTiêu VMfiễn đMfánh 4zqB2vxe vàoTdLZLR trong.

“Cho eMfm xupU7gbgống đâypU7gbg đượcpU7gbg rồi”,4zqB2v tôiTdLZLR chỉMf TdLZLRvào ngTdLZLRã rpU7gbgẽ trước4zqB2v mặt,pU7gbg “EpU7gbgm không4zqB2v đói,Mf nênTdLZLR khônTdLZLRg đ4zqB2vi ăpU7gbgn vớipU7gbg a4zqB2vnh đâu”.

“Em th4zqB2vay đổi4zqB2v từpU7gbg lúcTdLZLR nMfào vậy?TdLZLR NhớTdLZLR hồMfi trướcpU7gbg buổiMf chi4zqB2vều Mfchưa TdLZLRđến bốnMf gi4zqB2vờ đãpU7gbg pU7gbgkêu đóiMf màMf”. T4zqB2viêu ViễnpU7gbg nhăn4zqB2v mTdLZLRặt cườiTdLZLR, “MàTdLZLR pU7gbgcòn ănpU7gbg Mfrất khỏMfe nữa,pU7gbg lượn4zqB2vg c4zqB2vơm ngapU7gbgng vớipU7gbg anh”.

“Bây Mfgiờ e4zqB2vm TdLZLRkhông ăTdLZLRn nhiềMfu nữa,pU7gbg 4zqB2vsợ bépU7gbgo”. BâyTdLZLR TdLZLRgiờ Mfđi làMfm, ng4zqB2vày npU7gbgào cũngpU7gbg nMfgồi ởMf văMfn ppU7gbghòng, ăMfn nhiềupU7gbg pU7gbgthêm mộtTdLZLR m4zqB2viếng làTdLZLR pU7gbgbéo ngay.

“Nhưng mTdLZLRà, eMfm TdLZLRtừ pU7gbgtrước đTdLZLRến TdLZLRgiờ 4zqB2vcó bTdLZLRéo đâu”.

“Đó là4zqB2v v4zqB2vì trước4zqB2v đến4zqB2v pU7gbggiờ kMfhông phpU7gbgải lúc4zqB2v nà4zqB2vo aMfnh cũng4zqB2v ởTdLZLR bênpU7gbg epU7gbgm, nênMf khTdLZLRông biếtMf. TdLZLRHồi eMfm béo4zqB2v nhấtpU7gbg lTdLZLRà 7TdLZLR0kg đấy”.

Hồi đó,pU7gbg TdLZLRvì nhớpU7gbg nhưMf đi4zqB2vên Mfmột người,Mf lạipU7gbg k4zqB2vhong TdLZLRcó cách4zqB2v nMfào tpU7gbgrút 4zqB2vra được4zqB2v, TdLZLRchỉ cpU7gbgó thể4zqB2v 4zqB2văn thậTdLZLRt nh4zqB2viều đpU7gbgồ ngTdLZLRọt, c4zqB2vơ thể4zqB2v 4zqB2vcứ TdLZLRnở phìTdLZLRnh r4zqB2va pU7gbgnhư bpU7gbgột nMfở vậy.

Xe pU7gbgphía sTdLZLRau khôngpU7gbg ngừngpU7gbg bấmpU7gbg cpU7gbgòi, Ti4zqB2vêu ViễnTdLZLR mMfới TdLZLRđể 4zqB2vý đếnMf Mfxe đang4zqB2v TdLZLRdừng ởTdLZLR giữpU7gbga đườngTdLZLR, “ATdLZLRnh đópU7gbgi rồMfi, trưMfớc mặtTdLZLR Mflại pU7gbgcó h4zqB2vàng ănTdLZLR chpU7gbgính gpU7gbgốc TứTdLZLR XuyTdLZLRên, thôpU7gbgi epU7gbgm ăpU7gbgn vớpU7gbgi Mfanh một4zqB2v chút4zqB2v Mfđi”. GiọTdLZLRng Mfanh nàiMf TdLZLRnỉ khiếnTdLZLR tôMfi khópU7gbg TdLZLRmà Mftừ chối.

Quả l4zqB2và đồpU7gbg ăpU7gbgn TdLZLRTứ XuyêMfn Mfchính gốc,4zqB2v Mfvừa bướcpU7gbg vàMfo c4zqB2vửa hMfàng ăpU7gbgn đã4zqB2v ngpU7gbgửi thpU7gbgấy rpU7gbgõ pU7gbgvị TdLZLRcay nồngMf, 4zqB2vtôi tupU7gbgy lMfà pU7gbgngười miềnMf Bắc,TdLZLR nhưpU7gbgng Mflại pU7gbgthích ăTdLZLRn pU7gbgcay hơ4zqB2vn c4zqB2vả người4zqB2v miềnTdLZLR Nam.

Lên tầnpU7gbgg TdLZLRhai, cTdLZLRhúng TdLZLRtôi vpU7gbgào pU7gbgmột phò4zqB2vng r4zqB2vộng rãTdLZLRi traTdLZLRng nhã,Mf tTdLZLRrong ph4zqB2vòng pU7gbgngát Mfhương c4zqB2vhè TdLZLRthơm làmTdLZLR chpU7gbgo tinTdLZLRh thpU7gbgần ngưMfời tMfa trởTdLZLR TdLZLRnên dễpU7gbg cMfhịu hẳn.

“Hay lMfà đổiTdLZLR chỗ4zqB2v đTdLZLRi, ở4zqB2v đâyTdLZLR Mfquá saMfng pU7gbgtrọng, 4zqB2vchắc Mfchắn kh4zqB2vông TdLZLRrẻ đMfâu!” TôTdLZLRi nóiMf nTdLZLRhỏ vTdLZLRới MfTiêu Viễn.

“Không saTdLZLRo, a4zqB2vnh vẫn4zqB2v đủTdLZLR sứ4zqB2vc t4zqB2vrả tTdLZLRiền ăn4zqB2v”. TdLZLRAnh pU7gbgcười cư4zqB2vời, khuôpU7gbgn mặpU7gbgt tỏMf 4zqB2vra khônpU7gbgg pU7gbghề quMfan tâm.

Từ khpU7gbgi TdLZLRtôi que4zqB2vn anhpU7gbg, anpU7gbgh đãpU7gbg thíc4zqB2vh tpU7gbgốn Mfkém 4zqB2vxa xỉ,4zqB2v bTdLZLRao nhTdLZLRiêu nTdLZLRăm trMfôi qTdLZLRua, vTdLZLRẫn khônpU7gbgg 4zqB2vhề pU7gbgthay đổi.

Nhìn TiêuMf 4zqB2vViễn trưTdLZLRớc mặt4zqB2v mMfà tTdLZLRrong tMfim vMfô cMfớ dMfâng đầy4zqB2v npU7gbghững Mfnỗi npU7gbgiềm thươTdLZLRng cTdLZLRảm kTdLZLRhông tên.

Thời gia4zqB2vn là4zqB2vm bipU7gbgến đổMfi rấpU7gbgt nhiềupU7gbg thứ,pU7gbg nhưngTdLZLR khôngMf pU7gbgthể nàopU7gbg TdLZLRbiến đổ4zqB2vi được4zqB2v tráipU7gbg tiMfm yê4zqB2vu thưpU7gbgơng thuởMf bapU7gbgn đầu.

“Ha ha4zqB2v, TMfiêu ViễnpU7gbg 4zqB2và, cậuTdLZLR đếnMf sMfao kMfhông nMfói vớTdLZLRi anTdLZLRh 4zqB2vem 4zqB2vmột tiếng?”Mf NgoMfài 4zqB2vcửa cTdLZLRó tiTdLZLRếng n4zqB2vói từTdLZLR xMfa tiTdLZLRến lại4zqB2v gpU7gbgần, rồMfi th4zqB2vấy 4zqB2vở cTdLZLRửa xpU7gbguất hMfiện mộtTdLZLR dTdLZLRáng ngườMfi vạmMf vỡ.

“Mình ch4zqB2vỉ tiTdLZLRện đườnMfg đipU7gbg npU7gbggang Mfqua, không4zqB2v muốpU7gbgn Mflàm phiTdLZLRền đến4zqB2v tMfhời 4zqB2vgian ng4zqB2vhỉ ngpU7gbgơi củMfa cậu”.Mf TpU7gbgiêu ViễnpU7gbg cười.

Người đpU7gbgàn ôTdLZLRng TdLZLRto ca4zqB2vo ấpU7gbgy nMfhìn tôTdLZLRi, “Ồ,Mf đ4zqB2vây chẳ4zqB2vng pMfhải là4zqB2v cô4zqB2v epU7gbgm điTdLZLR cùpU7gbgng vMfới đạiTdLZLR 4zqB2vca đến4zqB2v đánTdLZLRh bpU7gbgài sao?”

Thảo nàpU7gbgo nhìnMf thấTdLZLRy quMfen tTdLZLRhì rpU7gbga đúngpU7gbg 4zqB2vlà đãMf từngMf gặpTdLZLR ngMfười này,TdLZLR l4zqB2vần đó4zqB2v cùnTdLZLRg Chương4zqB2v NTdLZLRgự đếnMf pU7gbgkhu g4zqB2viải tpU7gbgrí đánh4zqB2v bàiTdLZLR, c4zqB2vũng Mfcó mặt4zqB2v an4zqB2vh ta.

“Đại pU7gbgca, đ4zqB2vánh bài?”Mf 4zqB2vTiêu Viễ4zqB2vn nghTdLZLRe mpU7gbgà chẳnMfg hiểuMf gì4zqB2v cả4zqB2v, Mf“Côn TTdLZLRhiếu từngpU7gbg 4zqB2vgặp TiểupU7gbg KhảpU7gbg nhàTdLZLR mìnhMf à?”

“Thì rTdLZLRa lMfà ngườiMf nhà4zqB2v cậu”.4zqB2v Cô4zqB2vn ThpU7gbgiếu cưTdLZLRời TdLZLRthoải máiMf, “ThảMfo npU7gbgào đếnpU7gbg CMfhương NgpU7gbgự cũnTdLZLRg phảpU7gbgi c4zqB2vhăm pU7gbgsóc Mfcô ấyMf cẩnpU7gbg thậnMf thMfế chứ!”

“Tôi vTdLZLRà ChươngMf NTdLZLRgự pU7gbgkhông tTdLZLRhân nhau!”Mf Tô4zqB2vi đứpU7gbgng lên4zqB2v đểpU7gbg biệnpU7gbg 4zqB2vminh ch4zqB2vo mình,4zqB2v cũ4zqB2vng chỉMf làTdLZLR gặppU7gbg mặtpU7gbg pU7gbgvài lầpU7gbgn, tiếppU7gbg xúcpU7gbg 4zqB2vqua vàpU7gbgi lần4zqB2v Mfthôi, Mfngay cpU7gbgả bạpU7gbgn bpU7gbgè TdLZLRcũng chưMfa đượcTdLZLR Mftính đến.

“Nhưng TTdLZLRiêu ViễnpU7gbg v4zqB2và 4zqB2vanh ấpU7gbgy thâpU7gbgn nhMfau mà”.Mf CôTdLZLRn ThiếupU7gbg b4zqB2vá v4zqB2vai MfTiêu Viễ4zqB2vn, “T4zqB2vrở v4zqB2về TdLZLRchưa tìTdLZLRm pU7gbganh TdLZLRcả Mfuống rượ4zqB2vu à?”

“Chưa”. TiêTdLZLRu VpU7gbgiễn nóipU7gbg giTdLZLRọng nhàMfn nhạt,4zqB2v “MìnhTdLZLR vMfề 4zqB2vngoài bápU7gbgo TdLZLRvới cậpU7gbgu 4zqB2vra, nhữTdLZLRng ngườiMf khácTdLZLR đềpU7gbgu chpU7gbgưa báo”.

“Được, hMfôm npU7gbgay khônTdLZLRg báoTdLZLR cũngpU7gbg phMfải báoMf Mfrồi! C4zqB2vhương TdLZLRNgự, ChưTdLZLRơng SínhpU7gbg, L4zqB2vão CMfhâu, ThànMfh pU7gbgThiếu, bọn4zqB2v TdLZLRhọ pU7gbgđều ởpU7gbg TdLZLRphòng pU7gbgbên cạnh”.

Côn TpU7gbghiếu vừaTdLZLR dứtMf lời,pU7gbg đTdLZLRã Mfnghe TdLZLRthấy mộtMf c4zqB2vơn hỗnpU7gbg lpU7gbgoạn ngTdLZLRoài TdLZLRcửa, “ĐượcpU7gbg lắm4zqB2v, TMfiêu ViễnpU7gbg, TdLZLRtrở Mfvề cũ4zqB2vng khMfông thTdLZLRèm tpU7gbghông bTdLZLRáo chpU7gbgo apU7gbgnh pU7gbgem!” TropU7gbgng phpU7gbgòng lpU7gbgập tức4zqB2v ùaTdLZLR vàoMf khônpU7gbgg ítTdLZLR người,TdLZLR TdLZLRtôi vộiTdLZLR vàpU7gbgng lùiTdLZLR TdLZLRra mộtTdLZLR góc.

“Hôm nTdLZLRay lMfà nMfgày gìpU7gbg vậ4zqB2vy? TdLZLRSao mọpU7gbgi ngTdLZLRười đềpU7gbgu ởTdLZLR đây4zqB2v?” TiêMfu Viễ4zqB2vn hỏi.

“Chẳng pMfhải ngàyMf TdLZLRmai 4zqB2vanh TdLZLRcả xuMfất ngoMfại sMfao, Mfhôm naTdLZLRy mấTdLZLRy apU7gbgnh eMfm có4zqB2v thờiTdLZLR Mfgian pU7gbgtụ tậpTdLZLR nMfgồi vớiTdLZLR nTdLZLRhau, kMfhông 4zqB2vlại phảipU7gbg nă4zqB2vm bpU7gbga thángpU7gbg n4zqB2vữa mớipU7gbg 4zqB2vgặp mặpU7gbgt được”.4zqB2v TdLZLRCó người4zqB2v nói.

“Đúng r4zqB2vồi, Tiêu4zqB2v Viễn,pU7gbg lầpU7gbgn trướcpU7gbg ô4zqB2vng giàMf nh4zqB2và Mfmình nMfhìn TdLZLRở ATdLZLRnh quốpU7gbgc nhìnMf thấMfy cậMfu vớTdLZLRi bạ4zqB2vn gápU7gbgi đTdLZLRi Mfxem triểnpU7gbg lã4zqB2vm tra4zqB2vnh vớiMf nha4zqB2vu, TdLZLRcứ Mfbảo mìpU7gbgnh hỏipU7gbg bọnpU7gbg cậuTdLZLR kTdLZLRhi nàopU7gbg t4zqB2vhì t4zqB2vổ chTdLZLRức chuypU7gbgện TdLZLRvui, để4zqB2v 4zqB2vông đượTdLZLRc thaTdLZLRm dự”.

“Thành ThTdLZLRiếu, cậMfu uốTdLZLRng TdLZLRnhiều rồiTdLZLR th4zqB2vì phảiMf?” TMfiêu Vi4zqB2vễn vpU7gbgừa gắpTdLZLR thTdLZLRức 4zqB2văn ch4zqB2vo Mfanh TdLZLRta v4zqB2vừa n4zqB2vháy mắt,pU7gbg 4zqB2v“Nào, ăn4zqB2v nhpU7gbgiều đồ4zqB2v pU7gbgăn cTdLZLRhút đi”.

“Uống nMfhiều rồi4zqB2v pU7gbglà TdLZLRthế nàopU7gbg? Đ4zqB2vấy, chTdLZLRẳng 4zqB2vphải pU7gbgđã manpU7gbgg bạn4zqB2v gáipU7gbg vềTdLZLR rồiMf sao?”

“Thành ThiếpU7gbgu, 4zqB2vcậu lảmpU7gbg npU7gbghảm TdLZLRgì thế?4zqB2v” Ti4zqB2vêu VMfiễn TdLZLRcuống lênTdLZLR, néTdLZLRm mạnTdLZLRh TdLZLRđũa xuống.

Tôi k4zqB2véo anpU7gbgh lạ4zqB2vi, m4zqB2vềm mpU7gbgỏng nói4zqB2v: “NgưMfời tMfa c4zqB2vó lẽMf nh4zqB2vìn npU7gbghầm mà!”

Tiêu MfViễn qu4zqB2vay 4zqB2vđầu TdLZLRlại npU7gbghìn tôiMf, sắMfc mặMft pU7gbglo lắ4zqB2vng, “EmTdLZLR khTdLZLRông đượcMf TdLZLRtin cậu4zqB2v ta!”

Tôi gậ4zqB2vt đầpU7gbgu, tTdLZLRôi sẽTdLZLR khôngpU7gbg 4zqB2vtin anMfh tTdLZLRa, tôMfi vMfà 4zqB2vanh 4zqB2vta Mfgặp nhTdLZLRau lTdLZLRần đâu,4zqB2v pU7gbgdựa vàoTdLZLR cáTdLZLRi gTdLZLRì đểMf TdLZLRtin an4zqB2vh tTdLZLRa chứ?

Cái tTdLZLRhế g4zqB2viới nàyTdLZLR nMfgay cpU7gbgả 4zqB2vngười bMfên cạTdLZLRnh pU7gbgcũng khôn4zqB2vg thTdLZLRể tiMfn tưMfởng đưpU7gbgợc, aMfi lạMfi 4zqB2vđi tpU7gbgin Mflời nói4zqB2v pU7gbgvô n4zqB2vghĩa của4zqB2v mộtMf người4zqB2v pU7gbgxa TdLZLRlạ chứ.

Một TdLZLRnhóm ngTdLZLRười huMfyên nMfáo cả4zqB2v buổiTdLZLR, tôiMf h4zqB2vơi m4zqB2vệt mỏi,4zqB2v 4zqB2vmuốn pU7gbgchuồn r4zqB2va ngoàipU7gbg, khổMf nỗpU7gbgi, Mfcái tú4zqB2vi lạiMf bị4zqB2v TiêTdLZLRu TdLZLRViễn 4zqB2vgiữ cTdLZLRhặt, Mf“Đừng nóipU7gbg vớipU7gbg pU7gbganh làMf 4zqB2vra nh4zqB2và vệMf sipU7gbgnh, eTdLZLRm pU7gbgđã dùngMf cpU7gbgái c4zqB2vớ nà4zqB2vy để4zqB2v chuMfồn đpU7gbgi 4zqB2vmấy lMfần rồi!”

“Em r4zqB2va gọTdLZLRi đipU7gbgện tMfhoại Mfcho TdLZLRmẹ pU7gbgem, TdLZLRở 4zqB2vđây 4zqB2vồn pU7gbgquá, m4zqB2vuộn thếMf nàpU7gbgy mMfà epU7gbgm chTdLZLRưa vMfề, m4zqB2vẹ e4zqB2vm sMfẽ lTdLZLRo lắng!”

“Em pU7gbgphải hứa,TdLZLR khônMfg đượcMf bỏpU7gbg vMfề! pU7gbgLát nữa4zqB2v Mfanh đưa4zqB2v pU7gbgem về!TdLZLR” TiêpU7gbgu pU7gbgViễn pU7gbgthấp giọpU7gbgng nói.

“Em hứa”.

“Mẹ ạTdLZLR, đừnMfg đTdLZLRợi copU7gbgn nữapU7gbg nhé,Mf mMfẹ ăTdLZLRn cơTdLZLRm mộtMf mìTdLZLRnh pU7gbgđi, cTdLZLRon 4zqB2văn x4zqB2vong rồi4zqB2v về.pU7gbg BâpU7gbgy giờTdLZLR bTdLZLRụi lớpU7gbgn lMfắm, 4zqB2vlại Mflà giờpU7gbg tTdLZLRan t4zqB2vầm cMfao điểm,4zqB2v khTdLZLRông bpU7gbgắt xTdLZLRe TdLZLRvề được!Mf” Tô4zqB2vi dTdLZLRựa vàoTdLZLR Mfbức pU7gbgtường hànMfh lpU7gbgang, b4zqB2vàn chânMf nMfhư kh4zqB2vông Mfđỡ nổiMf tpU7gbgrọng lư4zqB2vợng cơpU7gbg thpU7gbgể, lpU7gbgưng trượTdLZLRt 4zqB2vdọc xuốngMf bờMf Mftường. ĐáMf GranMfnit lạnhpU7gbg buốtMf 4zqB2vngấm qupU7gbga cảTdLZLR quần4zqB2v pU7gbgáo thấm4zqB2v vpU7gbgào n4zqB2vgười, tôiMf gụTdLZLRc đầu4zqB2v xuTdLZLRống hpU7gbgai đầTdLZLRu gpU7gbgối, tpU7gbgừ từTdLZLR xpU7gbgua tTdLZLRan hơMfi lạnTdLZLRh troMfng cMfơ thể.

Một bàTdLZLRn tapU7gbgy t4zqB2vo đặtTdLZLR lênTdLZLR đTdLZLRầu tôi4zqB2v, nhpU7gbgẹ nhànpU7gbgg vupU7gbgốt pU7gbgtóc tMfôi, hỏiMf b4zqB2vằng giọngMf tr4zqB2vầm kpU7gbghàn: “EmpU7gbg dùTdLZLRng dầ4zqB2vu gộiMf đầu4zqB2v cTdLZLRủa hãnpU7gbgg npU7gbgào 4zqB2vvậy? D4zqB2vưỡng tópU7gbgc thMfật tốt”.

Tưởng làTdLZLR đếnpU7gbg aMfn 4zqB2vủi 4zqB2vtôi, 4zqB2vlại Mfđi hỏpU7gbgi m4zqB2vột câpU7gbgu chẳngpU7gbg Mfvào đâuTdLZLR nTdLZLRhư thế.

“Đừng cMfó TdLZLRsờ rMfối lpU7gbgên, tóc4zqB2v tôMfi q4zqB2vuý lắ4zqB2vm đấyMf, sờMf hỏngTdLZLR rồiTdLZLR apU7gbgnh kTdLZLRhông đề4zqB2vn đượcMf đâu”.Mf MfTôi ngẩng4zqB2v đầu4zqB2v 4zqB2vlên, nhTdLZLRìn thpU7gbgấy ngườiMf 4zqB2vđi rMfa 4zqB2vlại 4zqB2vlà ChươTdLZLRng Ngự.

“Tại saMfo 4zqB2vlà anh?”

“Sao khôngMf thểpU7gbg lTdLZLRà tô4zqB2vi? 4zqB2vEm 4zqB2vnghĩ là4zqB2v ai?”

“Tiêu ViễnMf đâu?”

“Đang uốMfng rượpU7gbgu vớ4zqB2vi Chương4zqB2v TdLZLRSính pU7gbgở tTdLZLRrong đó”.

Tôi xáchpU7gbg tTdLZLRúi Mfvội vã4zqB2v xuốMfng l4zqB2vầu, lpU7gbgúc pU7gbgnày không4zqB2v vềTdLZLR còn4zqB2v đợi4zqB2v lpU7gbgúc nào4zqB2v nữa.

“Bên nTdLZLRgoài đangpU7gbg nổpU7gbgi b4zqB2vão TdLZLRcát đấ4zqB2vy, k4zqB2vhông b4zqB2vắt đượcTdLZLR xMfe đMfâu”. MfAnh pU7gbgta đứn4zqB2vg TdLZLRsau 4zqB2vlưng tôpU7gbgi nhắpU7gbgc nhở.

“Thế pU7gbgthì tôTdLZLRi đpU7gbgi bộ4zqB2v về”.

“Có thểpU7gbg 4zqB2vthử xem”pU7gbg. MfAnh t4zqB2va búnpU7gbgg ngópU7gbgn taMfy, “Em4zqB2v lTdLZLRúc nàMfo cũMfng pU7gbgkhác ngTdLZLRười”. pU7gbgCá MựcMf đápU7gbgng ghpU7gbgét 4zqB2vtoàn nóiMf g4zqB2viọng châmMf chọc.

Bão cát4zqB2v đến4zqB2v tTdLZLRhật dữMf dTdLZLRội, cátTdLZLR bụpU7gbgi thổiMf t4zqB2vừng cơ4zqB2vn trênpU7gbg đường.

Tôi lấMfy taTdLZLRy bịtpU7gbg Mfmũi vàMf miệMfng, m4zqB2ven TdLZLRtheo lềTdLZLR đườngTdLZLR đipU7gbg thTdLZLRẳng. TdLZLRMắt 4zqB2vbị Mfbụi thổi4zqB2v đến4zqB2v Mfnỗi khônpU7gbgg mở4zqB2v pU7gbgra đượcTdLZLR, nước4zqB2v mắtpU7gbg 4zqB2vcứ th4zqB2vế tràMfo Mfra. TpU7gbghời tiTdLZLRết khỉTdLZLR gióMf nàyMf thậ4zqB2vt khópU7gbg pU7gbgmà cMfhịu đựng.

“Em ơiMf, cầTdLZLRn TdLZLRxe không4zqB2v? 4zqB2v50 tpU7gbgệ m4zqB2vột kMfm”. PhíapU7gbg Mfsau pU7gbglà chiế4zqB2vc x4zqB2ve MeMfr BepU7gbgnz củapU7gbg pU7gbgChương NgpU7gbgự đaTdLZLRng vẫy4zqB2v chào.

“Hắc quáTdLZLR đấy!”

“Tôi chTdLZLRo pU7gbgem pU7gbgnợ lTdLZLRà đượcTdLZLR c4zqB2vhứ Mfgì?” CMfhương NgựMf cười.

Ngồi tronTdLZLRg Mfxe củ4zqB2va pU7gbgChương MfNgự, tôpU7gbgi m4zqB2với dpU7gbgám hí4zqB2vt tpU7gbghở thoảipU7gbg mái.

Trong mắTdLZLRt hìnTdLZLRh Mfnhư pU7gbgcó hạtpU7gbg bụMfi, nướcMf mắMft cứ4zqB2v nhòe4zqB2v nhoẹpU7gbgt kMfhông thôi.

“Em cMfứ khó4zqB2vc mãi4zqB2v thế,TdLZLR cóTdLZLR phảipU7gbg pU7gbglo lMfắng 4zqB2vcho tôipU7gbg ngTdLZLRày 4zqB2vmai xuấtpU7gbg n4zqB2vgoại TdLZLRbị ngườTdLZLRi nưpU7gbgớc pU7gbgngoài bá4zqB2vn mấ4zqB2vt không?”

“Tôi lTdLZLRo anpU7gbgh xuấMft Mfngoại maMfng pU7gbgbán npU7gbggười nướcpU7gbg nMfgoài mấTdLZLRt thpU7gbgôi! An4zqB2vh đMfính lôngMf lê4zqB2vn ngườ4zqB2vi thìTdLZLR cònTdLZLR kMfhôn hMfơn khỉTdLZLR, Mfai lạ4zqB2vi cóMf thểTdLZLR pU7gbgbán apU7gbgnh được!”

Chương NgựMf 4zqB2vcười van4zqB2vg, TdLZLR“Em đpU7gbgang khpU7gbgen tôMfi haMfy mỉaTdLZLR 4zqB2vtôi đấy?”

“Tất n4zqB2vhiên kpU7gbghen apU7gbgnh rồi!”

“Ồ, lạ4zqB2vi pU7gbgcó kiểuMf kheMfn ngườ4zqB2vi nMfhư e4zqB2vm nữa!TdLZLR Biế4zqB2vt TdLZLRrõ thpU7gbgế rồi,4zqB2v chẳnpU7gbgg qpU7gbgua, tMfôi lMfại vẫTdLZLRn thíchTdLZLR nghe”.

“Anh thMfích Mfnghe, tTdLZLRôi lạiTdLZLR 4zqB2vkhông thích4zqB2v pU7gbgnói đấy!”

Chương 4zqB2vNgự pU7gbgnói: “NMfgày 4zqB2vmai tôi4zqB2v đpU7gbgi rồMfi, ướcTdLZLR tMfính TdLZLRít nhất4zqB2v cũnMfg 4zqB2vphải Mfba th4zqB2váng 4zqB2vmới cTdLZLRó thể4zqB2v Mftrở về”.

“Vừa npU7gbgãy tMfôi đMfã nghMfe pU7gbghết rồi!”TdLZLR TMfôi cũngMf khônMfg điếc,pU7gbg vừapU7gbg nãyMf cảpU7gbg TdLZLRnhóm ngườiTdLZLR npU7gbgói oMfang oanMfg vậyMf, rồi4zqB2v lạiMf chúcpU7gbg rượu,Mf TdLZLRlại từMf biệt4zqB2v, muốnTdLZLR khô4zqB2vng biếMft TdLZLRcũng khó.

“Thế 4zqB2vsao e4zqB2vm kh4zqB2vông cpU7gbgó cTdLZLRhút biểupU7gbg 4zqB2vhiện gìMf?” ChươnTdLZLRg N4zqB2vgự cưpU7gbgời rTdLZLRất giMfan xảo.

“Lại pU7gbgcần phảipU7gbg biểuMf hiện?TdLZLR CpU7gbgó cầnpU7gbg TdLZLRlát nữMfa đ4zqB2vi qMfua cửTdLZLRa hMfàng tạp4zqB2v hóapU7gbg dướiTdLZLR Mflầu nhMfà TdLZLRtôi muMfa chúTdLZLRt bánh4zqB2v ngọpU7gbgt, sữaMf TdLZLRchua g4zqB2vì đMfó 4zqB2vmang điMf k4zqB2vhông?” MfBình pU7gbgthường đi4zqB2v đâuMf xa4zqB2v, tôi4zqB2v Mfđều t4zqB2vhích manpU7gbgg tMfheo nhữnMfg đồpU7gbg này.

Chương Ngự4zqB2v cườiTdLZLR rất4zqB2v 4zqB2vkhổ sở,pU7gbg “Tôi4zqB2v thấy4zqB2v thMfôi mTdLZLRiễn đượpU7gbgc rồi”.

“Vậy 4zqB2vtốt quáMf, tôipU7gbg đỡ4zqB2v 4zqB2vtốn tiền”.

“Hay là…Mf chTdLZLRúng pU7gbgta hônTdLZLR tạm4zqB2v biệTdLZLRt nhé?”

“Cái gTdLZLRì? ĐợiMf đpU7gbgã…” 4zqB2vCó phTdLZLRải tpU7gbgôi đTdLZLRã npU7gbgghe TdLZLRnhầm không.

“Hôn tạm4zqB2v biệpU7gbgt!” 4zqB2vAnh pU7gbgta Mfdừng x4zqB2ve lpU7gbgại, TdLZLRnâng đầupU7gbg tpU7gbgôi lênMf vpU7gbgà 4zqB2vnhìn mộTdLZLRt cách4zqB2v nghiêm4zqB2v túc.

Có lTdLZLRẽ tôiTdLZLR pU7gbgđã spU7gbgợ pU7gbgđần mặtTdLZLR Mfra, nếuMf pU7gbgkhông Mfthì cũng4zqB2v pU7gbgmất 4zqB2vhồn rồipU7gbg, 4zqB2vngay cảTdLZLR mắt4zqB2v cũnMfg khônMfg độngMf đậy,Mf npU7gbghìn aMfnh 4zqB2vta pU7gbgchằm chằm.

Đầu aMfnh t4zqB2va Mfdần 4zqB2vhướng gầnpU7gbg 4zqB2vvề phMfía pU7gbgtôi, mộtMf Mfluồng hơipU7gbg nópU7gbgng pU7gbgphả lại,pU7gbg “NàyMf nàTdLZLRy!” TôiMf hétpU7gbg lên.

Anh dừngMf lại4zqB2v, Mfbỏ 4zqB2vtôi rapU7gbg, đột4zqB2v npU7gbghiên cpU7gbgười Mflớn, TdLZLR“Đùa epU7gbgm c4zqB2vho 4zqB2vvui thôi!”

Cá pU7gbgMực chếtMf TdLZLRtiệt, đùaMf pU7gbgcái gpU7gbgì khônpU7gbgg đù4zqB2va, lại4zqB2v đùapU7gbg cáMfi kiểu4zqB2v Mfxấu x4zqB2va ấy.

Lúc v4zqB2về đTdLZLRến cửaMf nMfhà tôpU7gbgi, ChươnTdLZLRg pU7gbgNgự hỏiMf: “TMfâm trạpU7gbgng tốpU7gbgt pU7gbghơn pU7gbgchút nàpU7gbgo chưa?”

“Tốt nhiềuTdLZLR rồi!”pU7gbg MfMay màMf cópU7gbg anTdLZLRh ta.

“Vậy TdLZLRthì laTdLZLRu khTdLZLRô nưMfớc Mfmắt 4zqB2vđi, pU7gbgxuống xe”.pU7gbg TdLZLRAnh Mfta dừngMf Mfxe lại,Mf giú4zqB2vp tôiTdLZLR mởpU7gbg cửa4zqB2v xTdLZLRe rấtMf pU7gbglịch lãm.

“Chương NgựpU7gbg, cảm4zqB2v ơTdLZLRn anh!”4zqB2v TôipU7gbg nó4zqB2vi rấtMf th4zqB2vành thật.

“Lời nóMfi su4zqB2vông tTdLZLRhì miễnpU7gbg TdLZLRđi, lMfàm 4zqB2vcái Mfgì thựcMf tpU7gbgế TdLZLRhơn đi”.pU7gbg ÁTdLZLRnh mắtpU7gbg cMfủa ChươngMf NgựTdLZLR đảoTdLZLR rấtTdLZLR nh4zqB2vanh, cMfó vẻ4zqB2v lạ4zqB2vi ngpU7gbghĩ Mfra t4zqB2vrò qpU7gbguỷ gì4zqB2v đó.

“Tôi khôTdLZLRng cóMf tiề4zqB2vn!” TôTdLZLRi pU7gbgvội tha4zqB2vnh minh.

“Tôi cũpU7gbgng chpU7gbgẳng Mfthiếu tiền,TdLZLR lấpU7gbgy tiềnMf pU7gbgcủa eTdLZLRm TdLZLRlàm gì?”

“Vậy an4zqB2vh cần4zqB2v gì?Mf” TpU7gbgôi TdLZLRđề cMfao cảnhMf giác,TdLZLR ngườiMf 4zqB2vnày t4zqB2voàn xuấtpU7gbg nhữnMfg pU7gbgchiêu kTdLZLRhông tpU7gbgheo pU7gbgquy tắc4zqB2v gìpU7gbg cả,pU7gbg phpU7gbgải đềTdLZLR phòngMf chút.

 

 

5. MàMfu xanMfh ngpU7gbgọc làTdLZLR TdLZLRphong cpU7gbgách củ4zqB2va TipU7gbgêu Viễn 

Anh gi4zqB2vơ TdLZLRchùm pU7gbgchìa kh4zqB2vóa trMfước mặtpU7gbg t4zqB2vôi pU7gbglắc lắMfc, Mf“Đây làMf cpU7gbghìa 4zqB2vkhóa n4zqB2vhà Mftôi, eMfm cMfầm lấy”.

Tôi ngTdLZLRước lênMf pU7gbgnhìn xuốngMf tpU7gbghăm dTdLZLRò apU7gbgnh, “4zqB2vAnh pU7gbgchưa bTdLZLRị TdLZLRấm đầu4zqB2v pU7gbgchứ? RMfỗi việcMf nêpU7gbgn TdLZLRtùy tiệnTdLZLR m4zqB2vang cMfhìa khóaMf TdLZLRra TdLZLRđưa chpU7gbgo ngườpU7gbgi 4zqB2vta à!”

“Tất nhiêTdLZLRn kMfhông ấ4zqB2vm đầupU7gbg! ĐưpU7gbga c4zqB2vhìa khpU7gbgóa chMfo epU7gbgm làMf Mfđể pU7gbgem pU7gbggiúp 4zqB2vtôi mộ4zqB2vt spU7gbgố việc”.

“Việc gì?”Mf BiếtTdLZLR nTdLZLRgay aMfnh tMfa lMfà ngườiTdLZLR khôngMf chịu4zqB2v bịMf thiMfệt mà.

“Giúp tôi4zqB2v pU7gbgcho ă4zqB2vn, địnhMf kỳ4zqB2v th4zqB2vay Mfnước ch4zqB2vo chúng!”

“Nhà anTdLZLRh nTdLZLRuôi cTdLZLRá à?TdLZLR 4zqB2vKhông phảiMf lTdLZLRà cáTdLZLR Mfmực chứ?TdLZLR” TôpU7gbgi pU7gbgđã từng4zqB2v đếnpU7gbg nh4zqB2và an4zqB2vh pU7gbgta, 4zqB2vchẳng tMfhấy TdLZLRcon cpU7gbgá pU7gbgnào cả.

“Tất nhMfiên cTdLZLRó cáMf rồi,TdLZLR đMfều lpU7gbgà cTdLZLRá nTdLZLRổi Mftiếng củaTdLZLR vùngMf nhiệtTdLZLR đớiMf đấy”.4zqB2v MfAnh tTdLZLRa vênhpU7gbg mặtMf 4zqB2vtự hào.

“Sao tTdLZLRôi lạMfi khôpU7gbgng nMfhìn thấy?”

“Ngoài cTdLZLRái sofTdLZLRa nhMfà 4zqB2vtôi pU7gbgra, eMfm cò4zqB2vn nhìnTdLZLR thấyMf cMfái gì4zqB2v nữpU7gbga đâu?”

“Cũng phải!”pU7gbg HômTdLZLR pU7gbgđó u4zqB2vống nhiềpU7gbgu pU7gbgquá, đếnpU7gbg nhàMf TdLZLRanh tMfa là4zqB2v Mflăn 4zqB2vra sopU7gbgfa pU7gbgnằm kMfhóc, kpU7gbghóc cTdLZLRhán t4zqB2vhì Mfngủ. SánpU7gbgg 4zqB2vngày tMfhứ h4zqB2vai dTdLZLRậy lạipU7gbg Mfcuống 4zqB2vcuồng đMfi làm,TdLZLR đúngpU7gbg lpU7gbgà Mfkhông để4zqB2v ýMf nhTdLZLRà 4zqB2vanh tTdLZLRa rố4zqB2vt Mfcuộc Mfcó nhữngpU7gbg gì.

 “Nhưng màMf, tôMfi với4zqB2v a4zqB2vnh khôMfng hề4zqB2v thâ4zqB2vn qpU7gbguen mMfà! S4zqB2vao aTdLZLRnh lạiMf cópU7gbg thểMf yên4zqB2v TdLZLRtâm giMfao cTdLZLRhìa khMfóa Mfnhà cpU7gbgho tôi?”

“Chính vìTdLZLR khônMfg thTdLZLRân qupU7gbgen nênpU7gbg mớ4zqB2vi TdLZLRyên tâMfm đểTdLZLR e4zqB2vm đến.TdLZLR ĐểpU7gbg ngườiMf queMfn đến,4zqB2v 4zqB2vgiới báoMf c4zqB2vhí pU7gbglại dòMfm npU7gbggó phỏn4zqB2vg đoán”.TdLZLR ChưpU7gbgơng NgựpU7gbg nó4zqB2vi rấpU7gbgt cópU7gbg lý4zqB2v lẽ.

“Để CMfhương STdLZLRính đếTdLZLRn, cMfhắc chắnTdLZLR 4zqB2vngười TdLZLRta sẽMf khôngTdLZLR TdLZLRnói gMfì được”pU7gbg. TôMfi đềTdLZLR nghị.

“Nó TdLZLRđến TdLZLRđể TdLZLRlàm loạ4zqB2vn nhàMf t4zqB2vôi TdLZLRlên TdLZLRà, tôMfi t4zqB2vrở v4zqB2về lạiMf phảTdLZLRi pU7gbgthu d4zqB2vọn mấTdLZLRt mấy4zqB2v ngày!”

“Nhưng mà…”

“Sao epU7gbgm TdLZLR“nhưng mà”Mf npU7gbghiều thế?”

“Nhưng màTdLZLR, tMfôi chưapU7gbg từngTdLZLR nuôpU7gbgi cá4zqB2v TdLZLRđâu! TdLZLRCho cTdLZLRá ănMf giúpMf a4zqB2vnh, 4zqB2vlỡ chếtMf rpU7gbgồi phảiMf làpU7gbgm sao?”

“Có vấnTdLZLR 4zqB2vđề gìMf thì4zqB2v gọpU7gbgi điện4zqB2v cTdLZLRho tôi!”

“Cước TdLZLRgọi đMfường 4zqB2vdài quốpU7gbgc TdLZLRtế đấy!”

“Sẽ 4zqB2vhoàn trMfả cpU7gbgho eTdLZLRm phpU7gbgí TdLZLRđiện Mfthoại, phụ4zqB2v cấpMf TdLZLRphát pU7gbgsinh, tiềTdLZLRn Mfmua 4zqB2vthức TdLZLRăn pU7gbgcho cá4zqB2v cũngTdLZLR sẽMf trả!TdLZLR MfEm mpU7gbgà còn4zqB2v “nhưnMfg mà4zqB2v” 4zqB2vnữa làMf tôiMf bựcMf mìn4zqB2vh đ4zqB2vấy, bảopU7gbg 4zqB2vem giMfúp mộTdLZLRt v4zqB2việc mMfà khpU7gbgó khpU7gbgăn thếMf à?”pU7gbg ChMfương NgựpU7gbg tỏ4zqB2v TdLZLRra ngTdLZLRhiêm pU7gbgtrọng, lạTdLZLRi cópU7gbg vTdLZLRẻ dọ4zqB2va nạt.

Tôi cònMf c4zqB2vó pU7gbgthể nóipU7gbg gìMf đpU7gbgược nữapU7gbg ch4zqB2vứ, chỉTdLZLR pU7gbgcó thểpU7gbg nTdLZLRhận chpU7gbgìa khMfóa củMfa aTdLZLRnh taMf, Mf“Nếu màpU7gbg chMfo cápU7gbg ăn4zqB2v bTdLZLRị cpU7gbghết rồipU7gbg t4zqB2vhì 4zqB2vanh đừng4zqB2v cTdLZLRó nổpU7gbgi gMfiận đấy!”

“Chỉ lpU7gbgà mấy4zqB2v coMfn c4zqB2vá thTdLZLRôi mà?TdLZLR pU7gbgTôi cópU7gbg tTdLZLRhể gi4zqB2vận 4zqB2vgì chứ!”

Thấy pU7gbgtôi n4zqB2vgoan ngMfoãn cầm4zqB2v chìpU7gbga khó4zqB2va, ChươTdLZLRng NpU7gbggự cMfười, “NhMfư t4zqB2vhế pU7gbglà tôiTdLZLR yêpU7gbgn tâm4zqB2v rồi!”

Buổi tốiMf đipU7gbg ngpU7gbgủ pU7gbgquên khôMfng tpU7gbgắt điMfện thoại4zqB2v, Mfngủ đến4zqB2v nửaMf Mfđêm, Mfnó 4zqB2vbắt Mfđầu kMfêu loạnpU7gbg lên.

“Ai TdLZLRđấy?” pU7gbgKhông biếMft bâyMf TdLZLRgiờ đan4zqB2vg là4zqB2v gi4zqB2vờ nTdLZLRgủ sTdLZLRao, g4zqB2vọi đ4zqB2viện pTdLZLRhiền nhi4zqB2vễu TdLZLRgiữa đêmpU7gbg, tộiMf đTdLZLRáng tửpU7gbg hình.

Đầu đ4zqB2viện thoMfại TdLZLRbên kiMfa iMfm ắTdLZLRng m4zqB2vột khoảng4zqB2v pU7gbglặng mơ4zqB2v hồ.

Tôi khôpU7gbgng TdLZLRsợ ồMfn, 4zqB2vsợ 4zqB2vnhất làTdLZLR pU7gbglúc tTdLZLRĩnh mặngMf, 4zqB2vim ắngTdLZLR khôngTdLZLR Mfmột tiếngpU7gbg độngMf thấy4zqB2v cóMf cảmpU7gbg giáMfc kỳMf dị.

Mấy giTdLZLRây t4zqB2vrôi quTdLZLRa TdLZLRvẫn khTdLZLRông cóTdLZLR giọngMf nóiMf, tô4zqB2vi TdLZLRngồi bậpU7gbgt dậy.

“Làm TdLZLRơn nóiMf mộ4zqB2vt câu,pU7gbg nếuTdLZLR khônMfg TdLZLRdọa cpU7gbghết ngườiMf aMfnh TdLZLRphải đềnMf mpU7gbgạng đấy!TdLZLR” TôMfi h4zqB2vét vTdLZLRào dMfi động.

“Khả…”, TdLZLRlà 4zqB2vgiọng nó4zqB2vi củMfa TMfiêu pU7gbgViễn, tô4zqB2vi nín4zqB2v thở,TdLZLR lầpU7gbgn nàpU7gbgy đếpU7gbgn lượt4zqB2v tôipU7gbg khôngTdLZLR nóiMf gì.

“Em, epU7gbgm chư4zqB2va tắtpU7gbg mMfáy dTdLZLRi TdLZLRđộng”. GiọngMf Mfnói cMfủa TiêuMf ViễnpU7gbg dịuMf dàngMf, Mfdịu dpU7gbgàng đếnpU7gbg TdLZLRnỗi làMfm tôpU7gbgi ngâTdLZLRy ngMfất, tôiTdLZLR cẩnpU7gbg Mfthận lặngMf ngMfhe 4zqB2vhơi thởMf củ4zqB2va an4zqB2vh, cảmTdLZLR giáMfc hơiTdLZLR nónTdLZLRg đTdLZLRang laMfn tMfỏa Mftrên mặt.

Cả haTdLZLRi ngườiMf TdLZLRim lặngTdLZLR hồiTdLZLR lTdLZLRâu, pU7gbgvẫn Mflà TiMfêu ViễTdLZLRn pU7gbgmở lời4zqB2v trước4zqB2v, “NMfgủ ngon”.

Tôi gi4zqB2vữ chặtTdLZLR điệnTdLZLR tpU7gbghoại dMfi độngMf, Mfmãi TdLZLRkhông chịupU7gbg TdLZLRbỏ xuống.4zqB2v ĐếnpU7gbg lúc4zqB2v cTdLZLRơ tpU7gbghể 4zqB2vcảm thấMfy TdLZLRlạnh mTdLZLRới biếpU7gbgt pU7gbglà TdLZLRchăn đãpU7gbg rơ4zqB2vi xu4zqB2vống TdLZLRkhỏi giMfường rồi.

Buổi sápU7gbgng, pU7gbgkhi tr4zqB2vời 4zqB2vvẫn 4zqB2vcòn tờpU7gbg Mfmờ, g4zqB2vió l4zqB2vạnh khôpU7gbgng TdLZLRngừng th4zqB2vổi, Mfmở cửpU7gbga 4zqB2vsổ rTdLZLRa thấyTdLZLR bụTdLZLRi bám4zqB2v dàypU7gbg tTdLZLRhành lpU7gbgớp tMfrên bệ4zqB2v cửa.

Dưới lầTdLZLRu, khônTdLZLRg biếtpU7gbg pU7gbgcún co4zqB2vn cpU7gbgủa nTdLZLRhà nàpU7gbgo mặpU7gbgc bộTdLZLR quầTdLZLRn áMfo ngộ4zqB2v TdLZLRnghĩnh đaMfng chạyMf 4zqB2vlăng qupU7gbgăng, cái4zqB2v Mfmông tTdLZLRròn mũm4zqB2v mĩTdLZLRm ngoTdLZLRe nguTdLZLRẩy, cựcpU7gbg kỳpU7gbg đángMf yêu.

Cún coMfn TdLZLRchạy đếnMf dMfưới mộTdLZLRt chiếcTdLZLR Mfxe TdLZLRcon mpU7gbgàu xanpU7gbgh ngMfọc, muMfốn đpU7gbgánh dấupU7gbg l4zqB2vãnh địa,pU7gbg ngửpU7gbgi ngpU7gbgửi mùiTdLZLR thấyTdLZLR khôngMf phảipU7gbg lạipU7gbg tpU7gbgừ TdLZLRtừ 4zqB2vbỏ đi.

Chiếc TdLZLRxe ấ4zqB2vy rấpU7gbgt giốngMf chiếc4zqB2v xTdLZLRe TiêpU7gbgu Viễ4zqB2vn láTdLZLRi 4zqB2vngày pU7gbghôm quMfa, pU7gbgmàu xanTdLZLRh ngpU7gbgọc thâm4zqB2v trầTdLZLRm pU7gbgsâu sắcMf, thậtTdLZLR hợp4zqB2v vớiTdLZLR phonTdLZLRg 4zqB2vcách củapU7gbg MfTiêu Viễn.

Tôi Mfchạy nhưTdLZLR baMfy xuốnTdLZLRg dưới4zqB2v lầu,TdLZLR phóngpU7gbg đếTdLZLRn TdLZLRchỗ chiếc4zqB2v 4zqB2vxe, Mfqua lớppU7gbg bụ4zqB2vi p4zqB2vhủ ngTdLZLRoài cửTdLZLRa kínTdLZLRh TdLZLRnhìn thấypU7gbg Tiêu4zqB2v ViMfễn ởMf t4zqB2vrong xe.

Cả npU7gbggười aTdLZLRnh ngồiTdLZLR d4zqB2vựa trê4zqB2vn pU7gbgghế, n4zqB2vgủ thiMfếp đi,TdLZLR cpU7gbghỉ cópU7gbg 4zqB2vdi động4zqB2v vẫpU7gbgn đ4zqB2vể ở4zqB2v bênpU7gbg taiTdLZLR, dánpU7gbgg điệuTdLZLR nhưpU7gbg đapU7gbgng gọiMf 4zqB2vđiện thoại.

Tôi TdLZLRgõ gMfõ v4zqB2vào cửpU7gbga Mfxe, 4zqB2vsau đópU7gbg t4zqB2vhấy TpU7gbgiêu ViễnpU7gbg Mftỉnh dậy.

“Tại sMfao Mfanh l4zqB2vại ởTdLZLR đpU7gbgây?” TôiMf hỏi.

Anh dụiTdLZLR dụTdLZLRi mắ4zqB2vt, kh4zqB2vông pU7gbgtrả lờiTdLZLR tôi.

“Anh ởpU7gbg đâ4zqB2vy c4zqB2vả mộtMf đê4zqB2vm à?”

“Đâu có,Mf h4zqB2vơn TdLZLRhai giờMf s4zqB2váng m4zqB2với 4zqB2vra k4zqB2vhỏi cTdLZLRhỗ CôpU7gbgn Thiếu!”TdLZLR TdLZLRAnh mởTdLZLR cửa4zqB2v TdLZLRxe, “MfEm 4zqB2vcó lạnTdLZLRh TdLZLRkhông? VpU7gbgào tron4zqB2vg nóipU7gbg cpU7gbghuyện đi!”

“Còn nóTdLZLRi gTdLZLRì nữ4zqB2va, khô4zqB2vng có4zqB2v 4zqB2vchuyện TdLZLRgì TdLZLRmau vTdLZLRề Mfnhà ngủpU7gbg đMfi!” pU7gbgTôi đứnpU7gbgg 4zqB2vở b4zqB2vên Mfngoài khôngTdLZLR nh4zqB2vúc nhích.

“Có chuyện”.

“Có cpU7gbghuyện pU7gbgthì maTdLZLRu nóMfi, nóiMf xMfong rồiMf vềMf đipU7gbg pU7gbgngủ!” TTdLZLRôi cảm4zqB2v Mfthấ hôpU7gbgm Mfnay tôTdLZLRi cMfằn nhằpU7gbgn qpU7gbguá, pU7gbggiống mộtTdLZLR 4zqB2vbà Mflão táMfm Mfmươi TdLZLRvậy. MfTiêu pU7gbgViễn i4zqB2vm pU7gbglặng nh4zqB2vìn tôMfi, “”EmpU7gbg đang4zqB2v gipU7gbgận à?”

“Em giậnTdLZLR cMfái 4zqB2vgì chứ?Mf MấMfy ngườ4zqB2vi c4zqB2vác aTdLZLRnh thícTdLZLRh gìMf tTdLZLRhì làMfm, lpU7gbgiên pU7gbgquan gìTdLZLR đ4zqB2vến e4zqB2vm chứMf?” ĐpU7gbgúng là4zqB2v TdLZLRtôi đaTdLZLRng giận,pU7gbg giận4zqB2v a4zqB2vnh spU7gbgao pU7gbglại TdLZLRkhông bpU7gbgiết quMfý bản4zqB2v thTdLZLRân mMfình nTdLZLRhư pU7gbgthế, tpU7gbgrời l4zqB2vạnh mTdLZLRà khôngpU7gbg vềTdLZLR nhà,4zqB2v cpU7gbgòn ngủTdLZLR ởMf trêMfn xe.

“Nhìn anTdLZLRh chằmTdLZLR chằmMf npU7gbghư vậTdLZLRy, 4zqB2vcòn nó4zqB2vi lpU7gbgà khônpU7gbgg g4zqB2viận à?”pU7gbg TpU7gbgiêu VMfiễn nh4zqB2vìn tôipU7gbg cườ4zqB2vi vpU7gbgới vẻpU7gbg npU7gbguông chiều.

`”Em g4zqB2viận, lTdLZLRà tpU7gbgự giậnMf Mfbản TdLZLRthân mìn4zqB2vh! TrờMfi lạnhMf thếpU7gbg nTdLZLRày, chMfạy 4zqB2vxuống Mfquản anTdLZLRh pU7gbglàm gì?”4zqB2v TôTdLZLRi qua4zqB2vy nMfgười mupU7gbgốn lMfên nhà,Mf khô4zqB2vng đểTdLZLR ýpU7gbg anpU7gbgh nữaMf chắcMf anMfh sMfẽ bỏTdLZLR v4zqB2về thôi.

“Đợi đã!”pU7gbg MfTiêu TdLZLRViễn TdLZLRxuống Mfxe kMféo tôMfi lTdLZLRại, pU7gbg“Anh muốnMf nói4zqB2v với4zqB2v epU7gbgm, tTdLZLRất cMfả đềupU7gbg pU7gbgkhông nhưpU7gbg Mfem ng4zqB2vhĩ thếMf đâu!”

“Cái gìTdLZLR màMf khôngMf 4zqB2vnhư eMfm n4zqB2vghĩ?” T4zqB2vôi nghĩMf TdLZLRcái gMfì ch4zqB2vứ? LờiTdLZLR nóiTdLZLR cTdLZLRủa pU7gbgTiêu ViMfễn lpU7gbgàm tôiTdLZLR Mfnghi hoặc.

Tiêu ViễnMf thởMf dàpU7gbgi kh4zqB2vẽ nói:4zqB2v “Thôi4zqB2v vậyTdLZLR, cTdLZLRó mộtpU7gbg sốMf chuyệMfn pU7gbganh cũnTdLZLRg kTdLZLRhông biếtTdLZLR 4zqB2vnên nMfói thpU7gbgế nào”.

“Vậy pU7gbgthì đừngpU7gbg nó4zqB2vi nữa!”pU7gbg ĐãpU7gbg khô4zqB2vng biTdLZLRết nêpU7gbgn n4zqB2vói Mfthế TdLZLRnào tMfhì còn4zqB2v nTdLZLRói g4zqB2vì nữ4zqB2va, chúnMfg tôiTdLZLR đề4zqB2vu khôTdLZLRng phảTdLZLRi pU7gbglà nhữn4zqB2vg Mfngười pU7gbgquá gượngTdLZLR ép.

Tiêu ViễnpU7gbg 4zqB2vrõ ràngTdLZLR rấtTdLZLR TdLZLRmệt, Mfngáp Mfdài m4zqB2vột cpU7gbgái pU7gbgrồi npU7gbgói: Mf“Bây giờpU7gbg anMfh v4zqB2về pU7gbgđi ngủ,pU7gbg buổi4zqB2v tố4zqB2vi 4zqB2vđến pU7gbgđón epU7gbgm, Mfsẽ chTdLZLRo eMfm mộpU7gbgt bất4zqB2v 4zqB2vngờ thMfú vị”.

“Buổi tốMfi e4zqB2vm TdLZLRcó việc…”.Mf TdLZLRTối nTdLZLRay TdLZLRtôi phả4zqB2vi đi4zqB2v x4zqB2vem bTdLZLRuổi bi4zqB2vểu diTdLZLRễn c4zqB2vủa LưuMf ĐứcTdLZLR HopU7gbga Mfvới mẹMf, lớpMf trpU7gbgưởng TdLZLRChương Sí4zqB2vnh chẳngTdLZLR dpU7gbgễ gì4zqB2v mớTdLZLRi kMfiếm được4zqB2v vé.

“Nếu m4zqB2và khpU7gbgông TdLZLRquan tpU7gbgrọng Mfthì hủyMf đi!”pU7gbg 4zqB2vTiêu Viễ4zqB2vn giọTdLZLRng nàiMf nỉMf khpU7gbgiến 4zqB2vtôi Mfsuýt 4zqB2vnữa mề4zqB2vm lòngTdLZLR, nhưngMf ngpU7gbghĩ lại,TdLZLR TdLZLRtại sapU7gbgo pU7gbgmỗi lần4zqB2v ngườ4zqB2vi bpU7gbgị thỏMfa h4zqB2việp đềuTdLZLR l4zqB2và tôi?

“Không hủyMf đượ4zqB2vc!” TpU7gbgôi hầMfm hTdLZLRừ n4zqB2vói, buổiMf diễnMf 4zqB2vca nhạMfc kMfhông Mfvì tôiTdLZLR mTdLZLRà ho4zqB2vãn TdLZLRlại được,TdLZLR màMf cũ4zqB2vng đãMf hứaMf ch4zqB2vắc chắnpU7gbg vớpU7gbgi mẹpU7gbg rồi,Mf Mfmẹ vìMf cpU7gbghuyện Mfnày màpU7gbg TdLZLRvui sướpU7gbgng mpU7gbgấy ngàMfy liền.

“Ừ, thế4zqB2v thôiTdLZLR vMfậy”. TiêMfu ViễnTdLZLR cóMf Mfvẻ thấtMf vọng,pU7gbg “NhưngMf h4zqB2vy pU7gbgvọng TdLZLRlần TdLZLRsau cMfòn TdLZLRcó cpU7gbgơ hội”.

Còn có4zqB2v cơ4zqB2v hộMfi gì,TdLZLR tôipU7gbg mMfuốn Mfhỏi anhpU7gbg, nhưnMfg thấyMf Mfdáng vTdLZLRẻ Mfanh mTdLZLRệt m4zqB2vỏi, lạTdLZLRi khTdLZLRông đànhMf lMfòng, pU7gbgcó lẽTdLZLR thôpU7gbgi vậ4zqB2vy. pU7gbgNói đếnMf 4zqB2vđây làTdLZLR đượcMf pU7gbgrồi, nTdLZLRên nhanMfh chónTdLZLRg 4zqB2vvề TdLZLRnhà đTdLZLRi ngTdLZLRủ đi.

Cổng sânpU7gbg vTdLZLRận độngTdLZLR ngườ4zqB2vi đ4zqB2vông pU7gbgnhư mắcpU7gbg pU7gbgcửi, rTdLZLRất nhipU7gbgều ngpU7gbgười khôTdLZLRng mu4zqB2va đượcpU7gbg TdLZLRvé, tpU7gbgúm tụMfm TdLZLRở cMfổng 4zqB2vđể mTdLZLRua vTdLZLRé ch4zqB2vợ đen.

Có ngưMfời Mfnhìn TdLZLRsố 4zqB2vghế véMf cMfủa TdLZLRtôi, 4zqB2vhỏi: “C4zqB2vô g4zqB2vái, TdLZLRcó bTdLZLRán Mfvé không4zqB2v?” pU7gbgTôi l4zqB2vắc đầu,TdLZLR lớpMf trưởngMf chẳ4zqB2vng dễ4zqB2v gMfì 4zqB2vkiếm c4zqB2vho, l4zqB2vàm 4zqB2vsao 4zqB2vcó thểpU7gbg bán?

Bên cạnhTdLZLR, cũnMfg cpU7gbgó rấTdLZLRt nhipU7gbgều ngTdLZLRười vâyMf 4zqB2vlấy mẹ4zqB2v tô4zqB2vi, Mfcó n4zqB2vgười nóTdLZLRi: “4zqB2vChị pU7gbgơi, cá4zqB2vi vTdLZLRé nMfày chMfị cpU7gbgứ 4zqB2vnói gMfiá đ4zqB2vi, bMfao Mfnhiêu tiềnTdLZLR tôiMf pU7gbgcũng lấy”.

Lúc npU7gbgày tôTdLZLRi mTdLZLRới 4zqB2vbiets, thì4zqB2v rTdLZLRa chMfỗ ng4zqB2vồi củMfa hMfai chMfiếc véTdLZLR này4zqB2v cực4zqB2v kỳMf tốt,Mf 4zqB2vlúc TdLZLRvề phảiTdLZLR 4zqB2vcảm ơnMf ChươngTdLZLR SínTdLZLRh tửpU7gbg TdLZLRtế TdLZLRmới được.

Chỗ npU7gbggồi củapU7gbg chúnMfg tôipU7gbg là4zqB2v Mfkhu gpU7gbghế VpU7gbgIP, ở4zqB2v hàngTdLZLR tMfhứ baMf, r4zqB2vất TdLZLRgần sânTdLZLR khấu,pU7gbg c4zqB2vó tpU7gbghể nhpU7gbgìn rpU7gbgõ cảTdLZLR pU7gbgmặt của4zqB2v nhpU7gbgân TdLZLRviên lTdLZLRàm cpU7gbgông tTdLZLRác điều4zqB2v khiển4zqB2v thiếtTdLZLR bịTdLZLR pU7gbgtrên sâ4zqB2vn kMfhấu, lạipU7gbg cMfòn đMfược c4zqB2vung TdLZLRcấp miễn4zqB2v phípU7gbg nướcTdLZLR uốn4zqB2vg vàTdLZLR đMfồ ănpU7gbg nhẹ.

Hàng tpU7gbghứ Mfhai trướpU7gbgc mặtTdLZLR cpU7gbghúng TdLZLRtôi 4zqB2vcó pU7gbghai chỗpU7gbg ngồMfi lTdLZLRuôn Mfđể trống,Mf tpU7gbgrên mặtpU7gbg Mfbàn cTdLZLRủa ghếMf trưTdLZLRớc 4zqB2vmặt tôTdLZLRi 4zqB2vđặt mộtpU7gbg bMfó pU7gbghoa lTdLZLRy x4zqB2ven 4zqB2vhoa hồng.

Khi buổ4zqB2vi biểuTdLZLR diễnMf bpU7gbgắt đpU7gbgầu, ha4zqB2vi ghpU7gbgế trưMfớc mặTdLZLRt vẫTdLZLRn trốngpU7gbg. MfTôi cMfứ nMfghĩ, ngườTdLZLRi nàpU7gbgo TdLZLRlại đốtMf tMfiền nhưTdLZLR vậy?Mf TdLZLRĐã mu4zqB2va TdLZLRvé Mfrồi cò4zqB2vn khôngMf đến.

Buổi biểpU7gbgu diễ4zqB2vn pU7gbgvừa 4zqB2vbắt đầpU7gbgu, tôiMf vàpU7gbg mẹMf đã4zqB2v nhaMfnh 4zqB2vchóng bTdLZLRị cuốnTdLZLR 4zqB2vhút, Mfcùng v4zqB2với pU7gbgmọi ngTdLZLRười 4zqB2vhét gọi4zqB2v têMfn Lư4zqB2vu ĐTdLZLRức HoMfa, tpU7gbgrạng thápU7gbgi cuồnpU7gbgg nhi4zqB2vệt ch4zqB2vưa 4zqB2vcó bTdLZLRao gMfiờ. Th4zqB2vậm 4zqB2vchí pU7gbgmẹ Mftôi Mfcòn lấTdLZLRy mpU7gbgáy TdLZLRchụp ảMfnh khônMfg ngừngpU7gbg chTdLZLRụp cácTdLZLR đ4zqB2vộng tácTdLZLR vTdLZLRà 4zqB2vbiểu hiệnpU7gbg củapU7gbg MfLưu Đức4zqB2v Hoa.

“Cái TdLZLRmáy ảnhpU7gbg nàMfy TdLZLRcủa mẹpU7gbg chụTdLZLRp l4zqB2vên ảnh4zqB2v 4zqB2vkhông TdLZLRnhìn rõpU7gbg Mfđâu, đừMfng mấtTdLZLR côMfng 4zqB2vnữa!” 4zqB2vTôi bảoMf mẹ.

“Nhìn rMfõ mTdLZLRà! KhôngMf tiTdLZLRn cTdLZLRon 4zqB2vnhìn pU7gbgxem!” MfMẹ tpU7gbgôi rấtMf tự4zqB2v hTdLZLRào đưTdLZLRa Mfmáy pU7gbgảnh ch4zqB2vo pU7gbgtôi nhìn.

“Ngày pU7gbgmai Mftrên mạ4zqB2vng 4zqB2vsẽ TdLZLRcó đầypU7gbg ảpU7gbgnh đMfẹp củapU7gbg cáTdLZLRc thợTdLZLR chụMfp 4zqB2vảnh chuyênMf nghMfiệp chụp,4zqB2v coMfn tTdLZLRải v4zqB2về TdLZLRcho mẹMf xem”.

“Không thípU7gbgch Mfbằng pU7gbgảnh Mfmẹ tMfự Mfchụp!” MẹpU7gbg tô4zqB2vi tựpU7gbg ti4zqB2vn nói.

Tôi khôn4zqB2vg trpU7gbganh Mfluận vớipU7gbg m4zqB2vẹ Mfnữa, ngàpU7gbgy maMfi pU7gbgxem ảnhTdLZLR của4zqB2v th4zqB2vợ chuyêpU7gbgn ngh4zqB2việp cpU7gbghụp tpU7gbghì sẽMf kMfhỏi nóMfi luôn.

Xem Mfxong buổpU7gbgi biểuTdLZLR Mfdiễn, tTdLZLRâm trạngMf của4zqB2v tôpU7gbgi TdLZLRvà m4zqB2vẹ 4zqB2vvô cùnTdLZLRg thoả4zqB2vi mMfái. MMfẹ tôTdLZLRi nói:TdLZLR “NhMfân tiện4zqB2v trupU7gbgng tâmTdLZLR thương4zqB2v 4zqB2vmại chưTdLZLRa Mfđóng TdLZLRcửa, chMfúng tpU7gbga đMfi lượnMf chút,4zqB2v Mfxem đồng4zqB2v hồ!”

“Con có4zqB2v TdLZLRbao giờpU7gbg thíc4zqB2vh đồngMf hTdLZLRồ đTdLZLRâu? TdLZLRCũng chẳn4zqB2vg dTdLZLRùng đến”.4zqB2v T4zqB2vhời đạpU7gbgi 4zqB2vcủa chúngMf t4zqB2vôi bâTdLZLRy giờpU7gbg đại4zqB2v đapU7gbg spU7gbgố đề4zqB2vu lấ4zqB2vy dpU7gbgi đpU7gbgộng đểMf xe4zqB2vm gipU7gbgờ rồi,4zqB2v vốnMf khôpU7gbgng cpU7gbgó hứnTdLZLRg tpU7gbghú vớipU7gbg TdLZLRmón đ4zqB2vồ đeoMf Mftay ấyTdLZLR nữa.

“Sắp đếnTdLZLR m4zqB2vùa Mfxuân rồi,pU7gbg m4zqB2vặc áoMf lộTdLZLR TdLZLRcánh tTdLZLRay tr4zqB2vần r4zqB2va cũngMf kMfhông đẹp”.

“Vậy muTdLZLRa ch4zqB2vo co4zqB2vn pU7gbgchiếc vTdLZLRòng ngọcpU7gbg bpU7gbgích đi,pU7gbg TdLZLRthế mớTdLZLRi đẹp”.pU7gbg TôpU7gbgi đùaTdLZLR mẹ.

“Nếu co4zqB2vn thMfích, đợpU7gbgi pU7gbghôm saMfu mẹpU7gbg pU7gbgrút tiMfền t4zqB2viết Mfkiệm đểTdLZLR mTdLZLRua nhpU7gbgà rTdLZLRa TdLZLRmua chMfo copU7gbgn mộtTdLZLR chipU7gbgếc!” MẹpU7gbg TdLZLRtôi cười.

“Thôi đpU7gbgừng ạ,4zqB2v Mfmẹ dpU7gbgành tiềnTdLZLR đểpU7gbg mupU7gbga nTdLZLRhà c4zqB2vho copU7gbgn đi!”

Mua c4zqB2vho tTdLZLRôi 4zqB2vmột căMfn nhà4zqB2v lpU7gbguôn làMf tâMfm nguypU7gbgện TdLZLRcủa m4zqB2vẹ. MpU7gbgẹ thườngMf npU7gbgói, cpU7gbgon gpU7gbgái nhất4zqB2v địnMfh phpU7gbgải cópU7gbg nhàpU7gbg ri4zqB2vêng củapU7gbg mình4zqB2v, Mfnếu khôngTdLZLR sTdLZLRau nTdLZLRày Mfcãi n4zqB2vhau vớiMf chồng4zqB2v cũTdLZLRng khônMfg c4zqB2vó TdLZLRchỗ màTdLZLR 4zqB2vđi. LoMfgic t4zqB2vhật kỳpU7gbg quặc,pU7gbg nhTdLZLRưng c4zqB2vũng rMfất thpU7gbgực tế.

Khi mẹpU7gbg vàMf b4zqB2vố lMfy 4zqB2vhôn, mMfẹ TdLZLRchẳng c4zqB2vó c4zqB2vhỗ Mfnào đểpU7gbg manpU7gbgg tôTdLZLRi đếnMf pU7gbgở, đành4zqB2v phMfải sốnMfg cTdLZLRhen chúTdLZLRc pU7gbgmãi tTdLZLRrong khô4zqB2vng giaMfn ppU7gbghòng kháMfch 4zqB2vbé Mftý củaMf nhpU7gbgà 4zqB2vbà ngoạiTdLZLR, mTdLZLRãi đMfến nhiềupU7gbg nMfăm 4zqB2vsau, 4zqB2vkhi Mftôi cTdLZLRó pU7gbgthể nTdLZLRhớ đượcTdLZLR TdLZLRmọi cMfhuyện, cpU7gbgơ qupU7gbgan củapU7gbg mẹMf mớiTdLZLR cấppU7gbg Mfcho mộtTdLZLR căMfn hpU7gbgộ TdLZLRnhỏ TdLZLRhai buồng4zqB2v. NhưMfng t4zqB2vrước sa4zqB2vu thìTdLZLR vẫn4zqB2v l4zqB2và cTdLZLRơ quapU7gbgn cấpU7gbgp, kpU7gbghông chMfắc ngàyMf nàopU7gbg Mflại tMfhu hồipU7gbg, chún4zqB2vg tôi4zqB2v l4zqB2vại TdLZLRkhông TdLZLRcó chỗ4zqB2v ở4zqB2v nữa,pU7gbg chMfo npU7gbgên mẹTdLZLR không4zqB2v ypU7gbgên tâ4zqB2vm, pU7gbgluôn ghMfi nhớ4zqB2v vipU7gbgệc TdLZLRmua mộTdLZLRt cănTdLZLR 4zqB2vnhà Mfriêng củaMf chúngTdLZLR tôi.

“Khoản 4zqB2vchi mMfua Mfnhà Mfmẹ vẫnpU7gbg giữTdLZLR ch4zqB2vo coTdLZLRn màpU7gbg, đủpU7gbg rồi!”Mf Mẹ4zqB2v kho4zqB2vác t4zqB2vay tTdLZLRôi điTdLZLR 4zqB2vvề ppU7gbghía siêTdLZLRu thịTdLZLR HMfoa Đường.

“Mẹ thấy4zqB2v chMfúng pU7gbgta Mfkhoác 4zqB2vtay nhaMfu đ4zqB2vi lưMfợn 4zqB2vsiêu tpU7gbghị TdLZLRcó giốngTdLZLR hTdLZLRai chịTdLZLR eTdLZLRm khô4zqB2vng?” Tôi4zqB2v tpU7gbgrêu đùaTdLZLR mẹ.

“Nếu giốngpU7gbg Mfđược thìTdLZLR tốtTdLZLR”. TdLZLRMẹ thởTdLZLR dàMfi nói.

“Giống, khônTdLZLRg TdLZLRtin mẹpU7gbg thử4zqB2v hỏpU7gbgi TdLZLRngười kháTdLZLRc xem4zqB2v”. Tôi4zqB2v cốMf 4zqB2vý d4zqB2vựa sátTdLZLR Mfvào mẹ.

“Hôm nàoMf chún4zqB2vg pU7gbgta điMf c4zqB2vhụp cMfái dán4zqB2v 4zqB2vgì đóMf Mfđi? CMfái đó4zqB2v gMfọi lpU7gbgà 4zqB2vgì pU7gbgđấy nhMfỉ? Dán4zqB2v Mflên điệnTdLZLR thoạpU7gbgi TdLZLRdi độnTdLZLRg TdLZLRcủa con”.

“Ảnh đpU7gbgề can”.

“Đúng, c4zqB2vhính làMf TdLZLRnó, co4zqB2vn đưMfa m4zqB2vẹ Mfđi nhé!pU7gbg” L4zqB2vúc Mfmẹ tôi4zqB2v pU7gbghưng 4zqB2vphấn thpU7gbgì Mfgiống nTdLZLRhư mTdLZLRột đ4zqB2vứa cMfon npU7gbgít già.

“Được, không4zqB2v vấnpU7gbg đTdLZLRề g4zqB2vì! TdLZLRMẹ đúngpU7gbg là4zqB2v pU7gbgsành đ4zqB2việu qTdLZLRuá đấy4zqB2v, cMfon cònMf ch4zqB2vưa từng4zqB2v chụp4zqB2v 4zqB2vbao giờ”.

Ở bên4zqB2v pU7gbgmẹ, lpU7gbguôn vMfui TdLZLRvẻ nhTdLZLRư vậMfy, 4zqB2vmẹ c4zqB2vhính Mflà cpU7gbghỗ dựMfa chTdLZLRo tTdLZLRâm 4zqB2vhồn tôi.

 

6. MfTáo pU7gbgPhú Sĩ4zqB2v TdLZLRrơi đầTdLZLRy dướipU7gbg đất

Lúc xepU7gbgm 4zqB2vbiểu diễnTdLZLR pU7gbgca 4zqB2vnhạc, t4zqB2vôi đểpU7gbg điệnMf thoạpU7gbgi d4zqB2vi dộngMf ởMf cMfhế Mfđộ y4zqB2vên lặng,pU7gbg cópU7gbg mấy4zqB2v cpU7gbguộc gọiTdLZLR đếnpU7gbg nhưngpU7gbg Mfđều không4zqB2v biết,4zqB2v mMfở dpU7gbganh sác4zqB2vh 4zqB2vcuộc gọTdLZLRi nhTdLZLRỡ thấTdLZLRy đềTdLZLRu là4zqB2v c4zqB2vủa MfTiêu Viễn.

Tôi qupU7gbgay 4zqB2vlưng pU7gbgvới mpU7gbgẹ để4zqB2v gọiMf lạiTdLZLR cMfho pU7gbganh, gi4zqB2vọng TiMfêu ViễnpU7gbg Mfmệt mỏi4zqB2v Mfở đầuMf bên4zqB2v kMfia, “Khôn4zqB2vg cóTdLZLR vMfiệc pU7gbggì đâu!”

“Vâng!” TMfôi đáp,4zqB2v TdLZLRquay đ4zqB2vầu lpU7gbgại thấTdLZLRy mẹTdLZLR đangpU7gbg nTdLZLRhìn tôipU7gbg TdLZLRdò 4zqB2vhỏi, pU7gbgthế TdLZLRlà vộipU7gbg vàpU7gbgng TdLZLRdập máy.

Thứ hapU7gbgi điMf làmpU7gbg, nhậnTdLZLR đượMfc thônTdLZLRg báopU7gbg củaMf CMfục, sTdLZLRẽ đếnTdLZLR ki4zqB2vểm trTdLZLRa tiếnpU7gbg độpU7gbg dựTdLZLR án.

Tôi đTdLZLRưa Mfthông bpU7gbgáo Mfcho TổpU7gbg tMfrưởng pU7gbgxem, ôngTdLZLR pU7gbgbảo tôMfi trpU7gbgực tiếpU7gbgp ma4zqB2vng đpU7gbgến chMfo TMfiêu 4zqB2vViễn vàTdLZLR NgpU7gbgô Duyệt.

Bộ d4zqB2vạng TTdLZLRiêu ViễTdLZLRn nh4zqB2vư khôn4zqB2vg đượcTdLZLR nghpU7gbgỉ ngơpU7gbgi pU7gbgđủ sức,TdLZLR “TdLZLREm k4zqB2vhông trTdLZLRốn TdLZLRtôi nữaMf à?pU7gbg” ĐâMfy lpU7gbgà pU7gbglàm việc,Mf cóTdLZLR thTdLZLRể trpU7gbgốn tr4zqB2vánh sao?

Tôi npU7gbghìn 4zqB2vtrên bàpU7gbgn aMfnh đặt4zqB2v TdLZLRhai tấ4zqB2vm vpU7gbgé xMfem b4zqB2viểu diênpU7gbg cMfa nhạpU7gbgc, Mftrên v4zqB2vé i4zqB2vn hàng4zqB2v TdLZLR2 số4zqB2v TdLZLR8, s4zqB2vố 1Mf0, chMfẳng lẽ…

Tôi chợtMf hiểupU7gbg rMfa, TdLZLRthì r4zqB2va đâMfy chíMfnh lpU7gbgà điềTdLZLRu ngạMfc nhiêTdLZLRn thpU7gbgú vịMf màTdLZLR anpU7gbgh đ4zqB2vã nói!

“Anh cũngpU7gbg đi4zqB2v xepU7gbgm buổi4zqB2v biểuTdLZLR diTdLZLRễn Mfca nh4zqB2vạc àpU7gbg?” TôpU7gbgi hỏpU7gbgi tTdLZLRhăm dò.

“Không, pU7gbganh chưpU7gbga Mfbao giờTdLZLR 4zqB2vthích LưuMf Đức4zqB2v Hoa4zqB2v”. AnMfh lạnhpU7gbg lùngTdLZLR nói.

“Thế lấypU7gbg vTdLZLRé pU7gbgnày đểTdLZLR lMfàm gì?”pU7gbg ThậtMf phíTdLZLR Mfchỗ Mfngồi tốtMf nhTdLZLRư vậy.

“Người k4zqB2vhác tặpU7gbgng, tiếpU7gbgc lTdLZLRà tpU7gbgặng nhầmTdLZLR ngpU7gbgười rồi”.

Vẫn còn4zqB2v TdLZLRnói cứng,Mf k4zqB2vhông nTdLZLRói thTdLZLRì thôi.

 

“Tiêu Vi4zqB2vễn, Mfem TdLZLRcần nóTdLZLRi chuyệpU7gbgn vớiTdLZLR aMfnh vpU7gbgề 4zqB2vquy hopU7gbgạch lắTdLZLRp đặtpU7gbg Mfcáp điện4zqB2v c4zqB2vủa dự4zqB2v ápU7gbgn này”.TdLZLR NpU7gbggô DuyệtpU7gbg đTdLZLRang ở4zqB2v cMfửa, trên4zqB2v tpU7gbgay cầmpU7gbg mộtTdLZLR tMfệp TdLZLRbản vTdLZLRẽ phácpU7gbg thảo.

“Tôi TdLZLRcòn Mfcó việc4zqB2v khác,4zqB2v xipU7gbgn phéppU7gbg vềTdLZLR Mftrước ạ!”4zqB2v 4zqB2vTôi vội4zqB2v vàngMf nhưpU7gbgờng đưMfờng cpU7gbgho Ngô4zqB2v Duyệt.

“Em cũpU7gbgng ngpU7gbgồi ởTdLZLR đây,4zqB2v ng4zqB2vhe cùng!”4zqB2v TiêuMf ViMfễn rTdLZLRa lệTdLZLRnh pU7gbgcho tTdLZLRôi, 4zqB2vhôm 4zqB2vnay sắcpU7gbg mTdLZLRặt 4zqB2vanh khôpU7gbgng TdLZLRđược tốt,4zqB2v chắc4zqB2v Mflà d4zqB2vo chưTdLZLRa pU7gbgđược nghpU7gbgỉ npU7gbggơi đầy4zqB2v đủ.

Ngô DuyệMft nTdLZLRhíu mày,4zqB2v nóiTdLZLR: “TTdLZLRiểu KhTdLZLRả cpU7gbgó thểTdLZLR khôngpU7gbg cTdLZLRần nghe”.

“Đúng, đúng!pU7gbg TôMfi TdLZLRkhông cầnTdLZLR phTdLZLRải nghMfe ạpU7gbg!” TpU7gbgôi cườipU7gbg theo.

“Cô ấMfy từMfng hMfọc khopU7gbga tMfự nhMfiên, pU7gbgmà đâypU7gbg lạipU7gbg ch4zqB2vính lMfà TdLZLRchuyên ngànTdLZLRh cpU7gbgô ấTdLZLRy hMfọc, tMfại s4zqB2vao lại4zqB2v khônpU7gbgg tpU7gbghể 4zqB2vnghe?” MfTiêu ViễpU7gbgn Mfcó vẻ4zqB2v cốMf TdLZLRbắt 4zqB2vép tô4zqB2vi ởMf lại.

“Tại TdLZLRsao anMfh biết?”4zqB2v NTdLZLRgô Duyệ4zqB2vt ngMfạc n4zqB2vhiên nhìMfn tôMfi và4zqB2v T4zqB2viêu Viễn.

“Tại sTdLZLRao 4zqB2vkhông biết?4zqB2v MfBọn an4zqB2vh hTdLZLRọc cMfùng một4zqB2v trư4zqB2vờng ĐạMfi học”.

“Tổng gi4zqB2vám sápU7gbgt Tiêu!TdLZLR” TôiTdLZLR muốnpU7gbg TdLZLRngăn apU7gbgnh lại.

Nhưng TiêuTdLZLR ViễnpU7gbg li4zqB2vếc nh4zqB2vìn Mftôi, vẫpU7gbgn tiếppU7gbg tụcpU7gbg nói:pU7gbg “Hơn4zqB2v nTdLZLRữa côpU7gbg ấy4zqB2v từpU7gbgng làMf Mfbạn gpU7gbgái của4zqB2v anTdLZLRh, 4zqB2vanh cMfó thểpU7gbg khôngTdLZLR hMfiểu cpU7gbgô ấMfy sao?”

Sắc mặtTdLZLR Ngô4zqB2v DuyệtTdLZLR độtMf nMfhiên trắng4zqB2v bệch.

Phó tổng4zqB2v g4zqB2viám 4zqB2vsát, đừ4zqB2vng npU7gbgghe anTdLZLRh ấyMf npU7gbgói nMfhảm”. TôiMf Mfvội vpU7gbgàng pU7gbggiải TdLZLRthích, “HồiMf điMf họpU7gbgc ch4zqB2vỉ làMf pU7gbgđùa vuMfi thôi”.

“Ai đùaTdLZLR vuMfi vớMfi eTdLZLRm chứ?”Mf pU7gbgSắc mặtTdLZLR pU7gbgTiêu ViễMfn càngTdLZLR khóTdLZLR coTdLZLRi, giậnpU7gbg pU7gbgdữ nhMfìn tôi.

“Tiêu Viễn,pU7gbg s4zqB2vao anMfh lạ4zqB2vi pU7gbgcó thểpU7gbg đ4zqB2vối xTdLZLRử vớipU7gbg 4zqB2vem npU7gbghư vậy?”pU7gbg NMfgô DTdLZLRuyệt bật4zqB2v kh4zqB2vóc, sa4zqB2vu đ4zqB2vó chạMfy vụ4zqB2vt pU7gbgra ngoài.

“Tại saTdLZLRo aTdLZLRnh lạiTdLZLR cpU7gbgứ phảiMf 4zqB2vnói với4zqB2v cpU7gbgô TdLZLRấy điềuTdLZLR TdLZLRđó? TdLZLRTại 4zqB2vsao cTdLZLRòn n4zqB2vói pU7gbgra pU7gbgtrước mMfặt em?”

Tôi cũ4zqB2vng khóc,TdLZLR mốpU7gbgi TdLZLRquan hệ4zqB2v ph4zqB2vức tạppU7gbg pU7gbgthế nàpU7gbgy, bả4zqB2vo tôiMf pU7gbgsau nà4zqB2vy 4zqB2vcòn tiếp4zqB2v tụpU7gbgc lTdLZLRàm việMfc ở4zqB2v pU7gbgđây t4zqB2vhế nàpU7gbgo được4zqB2v cpU7gbghứ. TiêuMf Viễn4zqB2v an4zqB2vh khônTdLZLRg đMfể Mfý, v4zqB2vì Mfchỗ 4zqB2vdựa phí4zqB2va Mfsau a4zqB2vnh vữTdLZLRng chắcpU7gbg, Mfhoàn tMfoàn cóMf thểTdLZLR nóTdLZLRi điMf lMfà đi,Mf tMfôi thìTdLZLR làTdLZLRm thếMf n4zqB2vào đư4zqB2vợc đây?

“Anh xipU7gbgn lỗi,pU7gbg anMfh 4zqB2vkhông thể4zqB2v 4zqB2vkhông Mfnói ra!4zqB2v” TiêTdLZLRu ViễpU7gbgn lTdLZLRắc vMfai tôi,4zqB2v “NếuTdLZLR pU7gbgcòn khôngpU7gbg 4zqB2vnói, npU7gbggười nhpU7gbgà sẽ4zqB2v bắtMf pU7gbganh đínMfh hôTdLZLRn vTdLZLRới c4zqB2vô ấy”.

“Hai ngườipU7gbg đínMfh hôTdLZLRn Mfđược rMfồi, TdLZLRtại spU7gbgao phTdLZLRải kpU7gbgéo eTdLZLRm vào?”pU7gbg TTdLZLRôi khóc.

“Ngốc pU7gbgạ, chẳngTdLZLR lpU7gbgẽ TdLZLRem k4zqB2vhông Mfhiểu pU7gbgsao? TừTdLZLR Mftrước đến4zqB2v pU7gbgnay ngườiTdLZLR Mfanh yêupU7gbg pU7gbgchỉ cpU7gbgó mpU7gbgình em!Mf” Ti4zqB2vêu 4zqB2vViễn ôpU7gbgm chặtTdLZLR 4zqB2vlấy tôi,pU7gbg gi4zqB2vọng nóiTdLZLR tMfha thiết.

Tim đauMf gần4zqB2v như4zqB2v muốnTdLZLR nghẹtpU7gbg thTdLZLRở, tạiMf Mfsao? Tại4zqB2v TdLZLRsao pU7gbgbao nhiêuMf nTdLZLRăm trpU7gbgôi qupU7gbga rồiMf mới4zqB2v nMfói vTdLZLRới pU7gbgtôi nhữn4zqB2vg điều4zqB2v ấy?

Hai chMfân tôpU7gbgi r4zqB2vã rời4zqB2v, dựaTdLZLR sápU7gbgt vàpU7gbgo ng4zqB2vực TdLZLRTiêu Viễn.

Ngô DpU7gbguyệt mấyMf ngàypU7gbg lMfiền kMfhông lộMf dipU7gbgện ởMf pU7gbgTổ dự4zqB2v án.

Tổ kiểmTdLZLR TdLZLRtra củaMf CpU7gbgục TdLZLRdo đí4zqB2vch thpU7gbgân CụTdLZLRc t4zqB2vrưởng dTdLZLRẫn đầMfu xMfuống kiểmMf trpU7gbga TdLZLRdự án,Mf giáoMf 4zqB2vsư ĐiềnTdLZLR DupU7gbgy NiênpU7gbg đóngTdLZLR pU7gbgvai tròTdLZLR cốpU7gbg vẫn.pU7gbg MfTiêu ViễnpU7gbg và4zqB2v MfTổ tMfrưởng đpU7gbgi cùng4zqB2v đến4zqB2v cácTdLZLR nơi,Mf t4zqB2vôi TdLZLRđi phíaMf sa4zqB2vu 4zqB2vphụ tráchpU7gbg gMfhi chép.

Đi hTdLZLRết mộTdLZLRt 4zqB2vvòng, m4zqB2vọi ngườiTdLZLR nTdLZLRgồi lạipU7gbg nghMfỉ Mfngơi, CụpU7gbgc trưTdLZLRởng pU7gbgvà TdLZLRTiêu ViễnMf ngồpU7gbgi phí4zqB2va trưpU7gbgớc TdLZLRtôi, ngượcTdLZLR 4zqB2vlại, giáTdLZLRo sư4zqB2v Điề4zqB2vn ngTdLZLRồi bêpU7gbgn cạnhMf tôi.

“Tiêu ViMfễn TdLZLRnày, Mfcó p4zqB2vhải Mfcháu vớTdLZLRi DTdLZLRuyệt DuyệtpU7gbg cãipU7gbg nh4zqB2vau khô4zqB2vng?” CMfục t4zqB2vrưởng 4zqB2vân cầnMf nópU7gbgi chuyện4zqB2v gpU7gbgia đìnMfh với4zqB2v TiêpU7gbgu Viễn.

Tiêu MfViễn khôpU7gbgng nói4zqB2v gì.

“Thanh 4zqB2vniên TdLZLRvới TdLZLRnhau kpU7gbghông 4zqB2vtránh đượcMf việTdLZLRc cãiTdLZLR TdLZLRcọ, đừ4zqB2vng pU7gbgbận tMfâm. CTdLZLRháu cũnMfg b4zqB2viết tíTdLZLRnh 4zqB2vcách DuyệtpU7gbg pU7gbgDuyệt rpU7gbgồi đấy,TdLZLR tínhpU7gbg cò4zqB2vn trMfẻ Mfcon, chuypU7gbgện 4zqB2vgì cũngTdLZLR thích4zqB2v chTdLZLRấp nMfhặt, nhườngpU7gbg nhị4zqB2vn 4zqB2vnó chút4zqB2v, dùTdLZLR sa4zqB2vo cũn4zqB2vg pU7gbgsắp đínpU7gbgh pU7gbghôn rTdLZLRồi mà!”

Tiêu ViễnTdLZLR qu4zqB2vay xuốngpU7gbg pU7gbgliếc 4zqB2vnhìn tMfôi, á4zqB2vnh mắpU7gbgt pU7gbgđen thẫpU7gbgm lộpU7gbg rMfa vTdLZLRẻ TdLZLRcương ngTdLZLRhị, sapU7gbgu đóTdLZLR quaTdLZLRy saMfng nMfói với4zqB2v CụpU7gbgc trpU7gbgưởng 4zqB2vNgô: “4zqB2vBác Ngô…Mf cháu4zqB2v nghpU7gbgĩ cháuMf vTdLZLRà TdLZLRNgô Duy4zqB2vệt khônTdLZLRg hTdLZLRợp nhau!”

“Thằng b4zqB2vé Mfnày, n4zqB2vói 4zqB2vcái gìpU7gbg pU7gbgngớ ngẩn?Mf Ha4zqB2vi đứ4zqB2va làTdLZLR thTdLZLRanh ma4zqB2vi trTdLZLRúc mTdLZLRã, là4zqB2v mộtpU7gbg đMfôi 4zqB2vquá đẹp”pU7gbg. CTdLZLRục trTdLZLRưởng vpU7gbgỗ vpU7gbgai TiêMfu ViễnTdLZLR cTdLZLRười hpU7gbga hảTdLZLR npU7gbgói: “MấypU7gbg ngàpU7gbgy trMfước TdLZLRbố chTdLZLRáu còMfn gọiMf đpU7gbgiện hỏi4zqB2v 4zqB2vbác đặpU7gbgt 4zqB2vtiệc đMfính hôpU7gbgn Mfở đ4zqB2vâu nữa”.

“Thưa Mfbác Ngô,TdLZLR cháMfu nghpU7gbgĩ spU7gbgẽ khôngpU7gbg cópU7gbg tMfiệc đínhTdLZLR hpU7gbgôn đâTdLZLRu ạ!”Mf TpU7gbgiêu ViễnTdLZLR pU7gbgnói nhỏ.

“Đúng pU7gbglà giậnpU7gbg dỗ4zqB2vi TdLZLRthật rồi!”TdLZLR Cụ4zqB2vc trưởngTdLZLR vẫnpU7gbg cTdLZLRười h4zqB2va hpU7gbga, “pU7gbgNhưng, haTdLZLRi đMfứa cãTdLZLRi nhaMfu mấyMf ngàypU7gbg rồMfi lạTdLZLRi ổMfn thôi”.

Nghỉ ngơipU7gbg x4zqB2vong 4zqB2vrồi, 4zqB2vmọi ng4zqB2vười lại4zqB2v tiếpTdLZLR tụcpU7gbg 4zqB2vđi, đếnpU7gbg hipU7gbgện trườngTdLZLR xTdLZLRem Mftình trạngTdLZLR thMfi cônTdLZLRg. T4zqB2vôi đi4zqB2v cTdLZLRách Mfxa phíapU7gbg sMfau, 4zqB2vtâm tr4zqB2vạng thậMft khó4zqB2v tả.

Giáo TdLZLRsư TdLZLRĐiền vMfỗ vaTdLZLRi tôpU7gbgi nóipU7gbg: “Này,4zqB2v bạnpU7gbg trẻ,pU7gbg lấyMf lTdLZLRại tiTdLZLRnh thầnpU7gbg TdLZLRđi nào”.

Tôi nhìnpU7gbg pU7gbgông cảpU7gbgm kMfích, pU7gbgkìm cMfhế nMfhững cảmpU7gbg xMfúc bTdLZLRộc phátpU7gbg mpU7gbguốn òMfa khóc.

Tranh thTdLZLRủ 4zqB2vthời giaMfn đếnMf pU7gbgchỗ TdLZLRở củaTdLZLR ChpU7gbgương 4zqB2vNgự, giúppU7gbg anTdLZLRh tpU7gbga ch4zqB2vo pU7gbgcá ăn.

Có tiềnMf đpU7gbgúng pU7gbglà tốtMf tTdLZLRhật, cópU7gbg tMfhể mộpU7gbgt mMfình TdLZLRở trpU7gbgong nTdLZLRgôi nhpU7gbgà 4zqB2vto thế4zqB2v này,4zqB2v ripU7gbgêng phòng4zqB2v k4zqB2vhách đãTdLZLR cóTdLZLR hpU7gbgai cpU7gbgái, mỗ4zqB2vi phòng4zqB2v đềuTdLZLR đặtTdLZLR một4zqB2v bểpU7gbg TdLZLRcá topU7gbg. pU7gbgTrong Mfbể cáTdLZLR cpU7gbgó đủTdLZLR loạpU7gbgi màMfu spU7gbgắc hìnpU7gbgh dáng,4zqB2v chủnMfg loạiTdLZLR đTdLZLRa dạ4zqB2vng, tôipU7gbg khônMfg Mfcó kiMfnh pU7gbgnghiệm Mfnuôi c4zqB2vá TdLZLRnên khônTdLZLRg pTdLZLRhân bipU7gbgệt cụpU7gbg Mfthể đưTdLZLRợc 4zqB2vlũ pU7gbgcá nàMfy Mfgiống gì4zqB2v, chỉ4zqB2v biết4zqB2v r4zqB2vất nhiTdLZLRều loạipU7gbg chưpU7gbga thpU7gbgấy bTdLZLRao gTdLZLRiờ, 4zqB2vcó thể4zqB2v đMfúng làMf rất4zqB2v quTdLZLRý hiếm.

Thức ăTdLZLRn củaTdLZLR TdLZLRcá đểTdLZLR trê4zqB2vn bàTdLZLRn, tôiMf lấpU7gbgy mMfột í4zqB2vt tTdLZLRhả 4zqB2vxuống, l4zqB2vũ cpU7gbgá nhMfỏ bMfắt đpU7gbgầu tTdLZLRranh npU7gbghau ănpU7gbg, mộtTdLZLR l4zqB2vúc tMfhôi đã4zqB2v ănTdLZLR pU7gbghết sạchpU7gbg, tôpU7gbgi lạiMf TdLZLRđổ vàoTdLZLR mpU7gbgột ítTdLZLR, lạpU7gbgi ăpU7gbgn hpU7gbgết. X4zqB2vem rMfa lũTdLZLR nTdLZLRhóc nàTdLZLRy đúnTdLZLRg lpU7gbgà đóTdLZLRi 4zqB2vrồi, tôipU7gbg quyếtMf đ4zqB2vịnh đổ4zqB2v cảMf góiMf TdLZLRto vàMfo, TdLZLRcho b4zqB2vọn chúnMfg TdLZLRăn no.

Cho c4zqB2vá ăMfn TdLZLRxong, Mfra khTdLZLRỏi nhà4zqB2v ChươngTdLZLR Ng4zqB2vự, TdLZLRtôi gọTdLZLRi điệnpU7gbg Mfcho TTdLZLRiêu ViễnpU7gbg, “Ch4zqB2vúng Mfta đ4zqB2vến trườngTdLZLR pU7gbgăn c4zqB2vơm căpU7gbgng 4zqB2vtin đi”.

Tiêu Vi4zqB2vễn 4zqB2vmặc trên4zqB2v người4zqB2v bộMf thểpU7gbg tpU7gbghao m4zqB2vàu trắng,4zqB2v đứnpU7gbgg ởpU7gbg cổ4zqB2vng tr4zqB2vường Mfđợi tôi.

Nhà ănTdLZLR cTdLZLRăn bản4zqB2v khôngMf 4zqB2vthay đổMfi gìMf, Mfchỉ TdLZLRlà khôMfng Mfcòn TdLZLRcung 4zqB2vcấp canTdLZLRh tpU7gbgrứng pU7gbgcà c4zqB2vhua miTdLZLRễn pU7gbgphí TdLZLRnữa. TôiTdLZLR v4zqB2và Ti4zqB2vêu Vi4zqB2vễn muMfa hMfai suất4zqB2v cpU7gbgơm rTdLZLRưới sốTdLZLRt thMfịt gàMf, tMfìm 4zqB2vmột cpU7gbghỗ pU7gbgvắng ngườTdLZLRi ngồipU7gbg xuống.

Vẫn pU7gbglà cảnMfh pU7gbgtượng củapU7gbg nămTdLZLR đpU7gbgó, chỉMf cpU7gbgó vịpU7gbg củapU7gbg pU7gbgmón cơTdLZLRm r4zqB2vưới lMfà hpU7gbgoàn toànpU7gbg k4zqB2vhông gTdLZLRiống năpU7gbgm đ4zqB2vó nữa.

Ăn c4zqB2vơm xonpU7gbgg, TipU7gbgêu VpU7gbgiễn nTdLZLRói: TdLZLR“Chúng 4zqB2vta r4zqB2va spU7gbgân vậ4zqB2vn đTdLZLRộng đi,TdLZLR xepU7gbgm an4zqB2vh pU7gbgbây g4zqB2viờ cònMf cóTdLZLR pU7gbgthể cTdLZLRhạy 15TdLZLR00m nữaMf TdLZLRkhông”. LúTdLZLRc npU7gbgày 4zqB2vtôi mMfới TdLZLRchú Mfý đếnpU7gbg anpU7gbgh điMf đôi4zqB2v Mfgiày thểTdLZLR tTdLZLRhao NiMfke Mfcũ đó.

“Anh vMfẫn 4zqB2vđi đôiTdLZLR gpU7gbgiày nTdLZLRày à?”

“Muốn tTdLZLRhay TdLZLRđôi mớipU7gbg, vẫTdLZLRn chưaTdLZLR Mfcó ngưpU7gbgời đ4zqB2vưa apU7gbgnh đ4zqB2vi mua”.Mf ApU7gbgnh nhTdLZLRìn t4zqB2vôi cười.

Tôi c4zqB2vúi Mfđầu pU7gbglẩn t4zqB2vránh Mfánh nhìnMf tpU7gbgrìu mến4zqB2v pU7gbgcủa aTdLZLRnh, “ĐpU7gbgợi pU7gbgcó 4zqB2vthời 4zqB2vgian lạiTdLZLR đTdLZLRưa TdLZLRanh pU7gbgđi 4zqB2vmua đôiTdLZLR mớ4zqB2vi n4zqB2vhé, nhưnpU7gbgg a4zqB2vnh pMfhải 4zqB2vtự TdLZLRbỏ tiền”.

“Điền KhpU7gbgả 4zqB2vLạc, eMfm Mfthật pU7gbglà 4zqB2vkeo kiệTdLZLRt”. pU7gbgVẫn nguyê4zqB2vn văpU7gbgn lTdLZLRời Mfphê TdLZLRphán tôTdLZLRi Mfnăm đó.

Tôi đứng4zqB2v bên4zqB2v đưTdLZLRờng biêTdLZLRn cMfhạy giTdLZLRúp aMfnh bấmTdLZLR thờiTdLZLR 4zqB2vgian, rấTdLZLRt 4zqB2vnhiều pU7gbgsinh Mfviên trpU7gbgên sâTdLZLRn vậnTdLZLR độngMf nhìn4zqB2v cMfhúng tôMfi, nMfhất làMf c4zqB2vác TdLZLRcô g4zqB2vái, nhìTdLZLRn TMfiêu ViễTdLZLRn bằngpU7gbg đôTdLZLRi mắpU7gbgt rạngTdLZLR rỡ.

Tôi 4zqB2vkéo TdLZLRTiêu Viễn4zqB2v, Mf“Đi thMfôi, cơm4zqB2v xopU7gbgng Mfkhông đượcMf vpU7gbgận độngpU7gbg mạnh”.

Tôi vTdLZLRà TpU7gbgiêu Viễn4zqB2v n4zqB2vắm TdLZLRtay npU7gbghau lặnMfg lẽ4zqB2v đipU7gbg dọ4zqB2vc thepU7gbgo bờMf sông,4zqB2v dườnTdLZLRg nhưpU7gbg tTdLZLRrở lại4zqB2v thwTdLZLRoif đMfiểm TdLZLRmới 4zqB2vquen nhMfau củTdLZLRa nhiTdLZLRều npU7gbgăm trước.

“Đợi pU7gbgdự Mfán pU7gbgnày kết4zqB2v thTdLZLRúc, chúnMfg tTdLZLRa 4zqB2vđi đăng4zqB2v Mfký kếtTdLZLR hTdLZLRôn nhMfé”. TiêuMf ViTdLZLRễn đột4zqB2v nhipU7gbgên nói.

“Kết hôn4zqB2v?” pU7gbgTôi 4zqB2vkhông cMfó m4zqB2vột c4zqB2vhút pU7gbgchuẩn TdLZLRbị pU7gbgtâm lý4zqB2v gìpU7gbg, “TạiTdLZLR sao?”

“Tất Mfnhiên lMfà vpU7gbgì Mfanh yêTdLZLRu Mfem!” Tiêu4zqB2v ViễTdLZLR Mfdừng lại,pU7gbg hônpU7gbg lêMfn mTdLZLRôi tôi.

Lần đầMfu tiêpU7gbgn 4zqB2vanh hônMf tôTdLZLRi như4zqB2v vậ4zqB2vy, tôiTdLZLR sữMfng Mfsờ pU7gbgkinh ngạc.

“Sao vậy,pU7gbg v4zqB2vẫn mMfuốn nữ4zqB2va à?pU7gbg” ApU7gbgnh TdLZLRnhư bịpU7gbg ngpU7gbghiện, lạpU7gbgi sấnMf tới4zqB2v hpU7gbgôn tôi.

Môi TiTdLZLRêu 4zqB2vViễn cMfó vịMf Mfse sMfe ngọTdLZLRt, Mfmịn màpU7gbgng, ẩpU7gbgm ư4zqB2vớ, mMfềm dịupU7gbg ấn4zqB2v trêpU7gbgn môTdLZLRi tôi.

“Tiêu Viễn4zqB2v, anpU7gbgh s4zqB2vẽ k4zqB2vhông rờpU7gbgi xpU7gbga e4zqB2vm chứ?”Mf TôiTdLZLR luônpU7gbg cảmpU7gbg thấy4zqB2v 4zqB2vđiều tMfuyệt diệu4zqB2v TdLZLRthế nMfày lại4zqB2v khôMfng phpU7gbgải làpU7gbg TdLZLRsự thật.

“Sẽ khôngMf b4zqB2vao pU7gbggiờ nữa!”pU7gbg 4zqB2vAnh giữTdLZLR chMfặt miTdLZLRệng tôiTdLZLR, “TậpMf trTdLZLRung đipU7gbg, pU7gbgđừng pU7gbgnói nữa…”

Tiêu pU7gbgViễn đưMfa Mfthẳng tôpU7gbgi 4zqB2vvề đTdLZLRến cMfửa nhà,4zqB2v “AnhpU7gbg muốnTdLZLR và4zqB2vo gpU7gbgặp mẹpU7gbg eMfm!” TdLZLRAnh lầnpU7gbg cTdLZLRhần TdLZLRở đMfó khôTdLZLRng mu4zqB2vốn đi.

“Lần sa4zqB2vu nhé4zqB2v, TdLZLRem vềpU7gbg nói4zqB2v vớiTdLZLR mẹ4zqB2v mMfột tiếnTdLZLRg t4zqB2vrước đã4zqB2v, 4zqB2vtránh làmTdLZLR mẹTdLZLR giậtMf 4zqB2vmình, mẹMf vMfẫn lpU7gbguôn pU7gbgnghĩ anMfh đa4zqB2vng ởMf nướTdLZLRc ngoài”.

“Chúng 4zqB2vta làmMf cpU7gbgùng ởpU7gbg mộTdLZLRt cTdLZLRơ q4zqB2vuan, Mfem đ4zqB2vã khôn4zqB2vg nóiMf với4zqB2v cô4zqB2v à?”

Tiêu TdLZLRViễn dù4zqB2vng haMfi c4zqB2vánh ta4zqB2vy giữTdLZLR tôTdLZLRi lạiTdLZLR mộtMf gócpU7gbg nhỏ.

“Em sợTdLZLR mẹTdLZLR TdLZLRkhông pU7gbgthích Mfanh đấy”.

“Mẹ vợpU7gbg gpU7gbgặp coMfn rể,pU7gbg có4zqB2v gì4zqB2v mà4zqB2v không4zqB2v thích?”Mf A4zqB2vnh pU7gbgđắc 4zqB2vý nói.

“Được rồpU7gbgi, TdLZLRlần pU7gbgsau 4zqB2vanh h4zqB2vãy đến”.pU7gbg Tô4zqB2vi đẩTdLZLRy pU7gbganh raTdLZLR, “NhanMfh vềTdLZLR nhTdLZLRà 4zqB2vngủ đpU7gbgi, nMfgày 4zqB2vmai cTdLZLRòn đi4zqB2v pU7gbglàm chứ”.

Mẹ pU7gbgtôi đMfã ngủ4zqB2v Mfrồi. TôiMf n4zqB2vhẹ nhàpU7gbgng mởTdLZLR cửpU7gbga Mfsợ đáTdLZLRnh thứ4zqB2vc mẹ,Mf 4zqB2vgần đâTdLZLRy, mẹ4zqB2v tpU7gbgoàn nMfgủ sớm.

Tắm xongTdLZLR, nằm4zqB2v tpU7gbgrên giMfường, tpU7gbgrái 4zqB2vtim rpU7gbgộn r4zqB2vã mớpU7gbgi cTdLZLRhịu trầmTdLZLR TdLZLRlắng xuống.

Tiêu ViễnMf, Mfchúng TdLZLRta thậtMf sựMf cpU7gbgó Mfthể ởTdLZLR pU7gbgbên TdLZLRnhau khMfông? MfTại saTdLZLRo trMfong lòng4zqB2v t4zqB2vôi cTdLZLRứ th4zqB2vấp thỏmTdLZLR khTdLZLRông yên?

Ngày hMfôm s4zqB2vau điTdLZLR làm,4zqB2v tổpU7gbg Mfdự ánpU7gbg cửMf TiTdLZLRêu ViễnTdLZLR vàpU7gbg tôiTdLZLR đếTdLZLRn côngpU7gbg trườngTdLZLR khảpU7gbgo pU7gbgsát tiếnMf độ4zqB2v tpU7gbghi công.

Lúc xuất4zqB2v 4zqB2vphát, TổMf trưởnTdLZLRg nTdLZLRăm lầnTdLZLR b4zqB2vảy lượtMf 4zqB2vnhắc nhởMf lái4zqB2v pU7gbgxe nhấ4zqB2vt pU7gbgđịnh ph4zqB2vải đpU7gbgảm bảTdLZLRo aTdLZLRn t4zqB2voàn ch4zqB2vo tổng4zqB2v TdLZLRgiám Mfsát Tiêu.

Trên TdLZLRđường đMfi, TdLZLRtôi nópU7gbgi đùpU7gbga với4zqB2v TTdLZLRiêu Vi4zqB2vễn, “Xe4zqB2vm, TdLZLRđó TdLZLRchính là4zqB2v Mfsự cpU7gbgách TdLZLRbiệt giữapU7gbg tổngTdLZLR Mfgiám sá4zqB2vt TdLZLRvà nhâpU7gbgn viên.pU7gbg TpU7gbgổng giámMf sátMf tMfhật lpU7gbgà đanTdLZLRg quý,Mf rMfa k4zqB2vhỏi cửaMf làpU7gbg cần4zqB2v phảMfi bảoTdLZLR đảm4zqB2v apU7gbgn toàn”.

“Em chẳngTdLZLR phảiMf cpU7gbgàng đáng4zqB2v TdLZLRquý pU7gbghơn sMfao, có4zqB2v mMfột tổnpU7gbgg TdLZLRgiám sát4zqB2v k4zqB2vhôi TdLZLRngô t4zqB2vuấn tTdLZLRú, TdLZLRuy 4zqB2vphong lẫmMf lMfiệt, lTdLZLRà anMfh đMfây đả4zqB2vm bảopU7gbg aMfn to4zqB2vàn cMfho e4zqB2vm!” 4zqB2vTiêu Vi4zqB2vễn nhì4zqB2vn Mftôi c4zqB2vười hìTdLZLR hì.

“Em sTdLZLRao dámTdLZLR pU7gbglàm phTdLZLRiền anh?”

Đến cônTdLZLRg trườ4zqB2vng, ĐMfội tMfrưởng độiTdLZLR tMfhi côngpU7gbg d4zqB2vẫn tôTdLZLRi vMfà TdLZLRTiêu VTdLZLRiễn đipU7gbg xeMfm xTdLZLRét tpU7gbgình trạMfng đắpMf đê4zqB2v kTdLZLRè pU7gbgđường. TMfiêu V4zqB2viễn lúMfc TdLZLRlúc lạipU7gbg chỉpU7gbg rTdLZLRa TdLZLRcác ph4zqB2vương diện4zqB2v cầTdLZLRn cpU7gbghú pU7gbgý, đội4zqB2v trưởngMf đềuMf ghpU7gbgi ché4zqB2vp 4zqB2vlại cẩnMf thận.

Đi đến4zqB2v mộtpU7gbg pU7gbgnơi gậTdLZLRp ghềnTdLZLRh, pU7gbgcó hố4zqB2v nư4zqB2vớc. NgườipU7gbg l4zqB2vái pU7gbgxe đpU7gbgi cpU7gbgùng chỉTdLZLR l4zqB2vo TdLZLRbảo vpU7gbgệ Ti4zqB2vêu VpU7gbgiễn, Mfdo mupU7gbgốn giữMf TiêupU7gbg Viễ4zqB2vn khMfông t4zqB2viến Mfvề phíTdLZLRa TdLZLRtrước màMf Mfđã 4zqB2vlỡ vMfa pU7gbgvào ngườipU7gbg tôi.

Một cúTdLZLR vMfấp npU7gbggã, 4zqB2vtôi rơiTdLZLR lupU7gbgôn 4zqB2vxuống. NướcMf ngậpMf s4zqB2vâu đếnTdLZLR tậMfn thắtTdLZLR lưngpU7gbg, lạn4zqB2vh TdLZLRtê tái,TdLZLR qpU7gbguần ápU7gbgo trênpU7gbg ngườiTdLZLR đề4zqB2vu bịTdLZLR ướMft sũng.

Tiêu V4zqB2viễn thpU7gbgấy vMfậy, pU7gbglập tMfức vMfứt bTdLZLRỏ TdLZLRáo khoáTdLZLRc ởpU7gbg trêTdLZLRn ngưTdLZLRời, định4zqB2v Mflao 4zqB2vxuống kéTdLZLRo tôi.

Tôi hpU7gbgét: “TiTdLZLRêu 4zqB2vViễn, aTdLZLRnh đừMfng xuMfống, 4zqB2vem Mfcó 4zqB2vthể tự4zqB2v TdLZLRlên được”.

Người Mflái pU7gbgxe vpU7gbga phảTdLZLRi tôMfi, thMfấy TdLZLRcó lỗiMf, nói:Mf “TổngpU7gbg giá4zqB2vm sátMf TiMfêu, hTdLZLRay đểMf tô4zqB2vi xuốnMfg đi”.

Tiêu ViễnTdLZLR giậnTdLZLR dữTdLZLR npU7gbghìn a4zqB2vnh tMfa, áTdLZLRnh mắtMf cò4zqB2vn sắcTdLZLR lạnpU7gbgh hpU7gbgơn cảMf dòngTdLZLR nước,4zqB2v TdLZLR“Đứng sanMfg một4zqB2v bên”.

Người lpU7gbgái x4zqB2ve sợpU7gbg hãpU7gbgi khônTdLZLRg TdLZLRdám Mfnói gì,4zqB2v lùipU7gbg san4zqB2vg Mfmột bên.

Tiêu Viễn4zqB2v khMfông nTdLZLRgại nướcpU7gbg lạnh,pU7gbg t4zqB2vừ từpU7gbg đếnTdLZLR gTdLZLRần tôi,4zqB2v giữpU7gbg ch4zqB2vặt tTdLZLRay tôiTdLZLR, nói:Mf “4zqB2vĐi t4zqB2vheo a4zqB2vnh, pU7gbgchậm thôiMf kpU7gbgẻo ngã”.

Sau kpU7gbghi TipU7gbgêu ViễMfn kTdLZLRéo tpU7gbgôi 4zqB2vra khỏipU7gbg hốTdLZLR nướcMf, Mftổ trư4zqB2vởng tìMfm c4zqB2vho chúngpU7gbg tpU7gbgôi mộMft lMfều trạiMf cTdLZLRó Mflò sưởi4zqB2v điệnTdLZLR để4zqB2v honTdLZLRg kpU7gbghô q4zqB2vuần áoMf. TipU7gbgêu ViTdLZLRễn sMfợ tô4zqB2vi lạnhMf, cở4zqB2vi luôpU7gbgn cảpU7gbg 4zqB2váo khoá4zqB2vc 4zqB2vngoài đMfắp ch4zqB2vo tôi,TdLZLR “4zqB2vCái 4zqB2vtên láTdLZLRi xMfe 4zqB2vtay châMfn hậTdLZLRu đậpU7gbgu ấyTdLZLR, t4zqB2vhật Mfbực mình”.

Tôi cpU7gbgười aTdLZLRnh 4zqB2vđã làmMf tpU7gbgo chuyMfện, tôpU7gbgi chẳ4zqB2vng 4zqB2vqua cMfũng chỉ4zqB2v pU7gbgbị ướt4zqB2v quầpU7gbgn 4zqB2váo tTdLZLRhôi, khônMfg đángMf đ4zqB2vể nổipU7gbg cáTdLZLRu TdLZLRvới ngư4zqB2vời ta.

Tiêu Viễn4zqB2v npU7gbggồi hơMfi xãMf Mflò sưởi4zqB2v, 4zqB2vtôi bTdLZLRảo anpU7gbgh 4zqB2vlại gần4zqB2v c4zqB2vhút, đểMf tránhMf lạTdLZLRnh, aTdLZLRnh kMfhông chịMfu: “EmTdLZLR cònMf đTdLZLRáng quTdLZLRý hơnMf anh”.

Tôi nhìnMf Mfanh, mỉmpU7gbg cườMfi, tropU7gbgng lòngMf pU7gbgấm TdLZLRáp vTdLZLRô ngần.

Quay Mfvề tpU7gbgổ dpU7gbgự án,4zqB2v TTdLZLRiêu TdLZLRViễn cMfứ hTdLZLRắt hơiMf suốTdLZLRt, tôTdLZLRi c4zqB2vho 4zqB2vanh uốngTdLZLR TdLZLRmột cốcTdLZLR tpU7gbghuốc g4zqB2viải cpU7gbgảm, n4zqB2vhưng khôTdLZLRng cóMf tpU7gbgác dụng.

Ngày hTdLZLRôm sauMf, vừa4zqB2v spU7gbgáng TdLZLRra, điệnpU7gbg thoạMfi cTdLZLRủa 4zqB2vTiêu ViễTdLZLRn Mfđánh thTdLZLRức tpU7gbgôi dậy:TdLZLR “KhảpU7gbg LạTdLZLRc, aTdLZLRnh spU7gbgốt caoTdLZLR, cpU7gbgó chútpU7gbg tTdLZLRriệu chứng4zqB2v bịMf 4zqB2vviêm ppU7gbghổi, nh4zqB2vập việ4zqB2vn rồi”.TdLZLR Giọng4zqB2v nóTdLZLRi khảnpU7gbg khôpU7gbg, k4zqB2vhông cò4zqB2vn êmTdLZLR áiMf như4zqB2v nhữMfng ng4zqB2vày trưMfớc nữa.

“Ở đâu4zqB2v vậy?TdLZLR” TpU7gbgôi hỏi.

“Bệnh việnTdLZLR cảnh4zqB2v sát4zqB2v vũTdLZLR trang”.

“Anh đợipU7gbg nhé,TdLZLR e4zqB2vm đến4zqB2v tổ4zqB2v dpU7gbgự áMfn điểmMf dan4zqB2vh, rồipU7gbg pU7gbgxin pMfhép nghMfỉ đTdLZLRi thăTdLZLRm anh”.

“Ừ”. TiêTdLZLRu Viễ4zqB2vn ngoTdLZLRan ng4zqB2voãn đáp,pU7gbg pU7gbgcó Mfvẻ Mfsốt nặng4zqB2v kh4zqB2vông cònTdLZLR sứcpU7gbg nTdLZLRói pU7gbgnữa rồi.

Tôi m4zqB2vua mộTdLZLRt pU7gbggiỏ Mftáo P4zqB2vhú STdLZLRĩ, vừa4zqB2v tMfo vừMfa đỏ,pU7gbg ngpU7gbghĩ rằngTdLZLR TiTdLZLRêu VipU7gbgễn sẽ4zqB2v TdLZLRrất t4zqB2vhích ăn.

Tôi chưTdLZLRa đếnMf TdLZLRbệnh vi4zqB2vện CảnhpU7gbg TdLZLRsát vũ4zqB2v TdLZLRtrang ba4zqB2vo giờ4zqB2v, pU7gbgbước vàoTdLZLR 4zqB2vthấy pU7gbgthật rộngTdLZLR lớn,4zqB2v ở4zqB2v đạMfi sảnhMf h4zqB2vỏi mấyTdLZLR Mflượt, mớiTdLZLR bMfiết đượcMf Mfkhu nhậppU7gbg viMfện chỗTdLZLR 4zqB2vnào. VừapU7gbg nTdLZLRhắc đến4zqB2v t4zqB2vên Tiê4zqB2vu V4zqB2viễn vớiTdLZLR cMfác 4zqB2vy tá4zqB2v cpU7gbgủa kpU7gbghu npU7gbghập pU7gbgviện, mấTdLZLRy côTdLZLR gpU7gbgái trẻpU7gbg đềuMf hàTdLZLRo hứnMfg nói:4zqB2v “ĐpU7gbgể tMfôi dẫnpU7gbg cpU7gbgô đi”.

Tiêu VpU7gbgiễn TdLZLRnằm TdLZLRở phò4zqB2vng bệnTdLZLRh riêngMf c4zqB2vao cấp,pU7gbg cửa4zqB2v phpU7gbgòng bệnTdLZLRh mởMf rpU7gbga, bênTdLZLR trTdLZLRong th4zqB2vấy có4zqB2v Mfmấy bóng4zqB2v ngườTdLZLRi TdLZLRđi lại.

Tôi nTdLZLRhanh TdLZLRchóng nhMfận rMfa NgôTdLZLR Du4zqB2vyệt đMfang ngồipU7gbg ởTdLZLR đầu4zqB2v giường,TdLZLR npU7gbgâng cpU7gbgốc nướcMf cMfho TMfiêu VTdLZLRiễn uMfống. TpU7gbgiêu ViễnpU7gbg lộpU7gbg rõMf 4zqB2vvẻ 4zqB2vdịu Mfdàng cpU7gbgười 4zqB2vvới TdLZLRcô ấy.

Tôi đứngpU7gbg TdLZLRở TdLZLRlối TdLZLRđi rất4zqB2v pU7gbglâu, chăMfm TdLZLRchú pU7gbgnhìn NTdLZLRgô Duyệt,TdLZLR côMf ấpU7gbgy vàTdLZLR TipU7gbgêu ViễnpU7gbg pU7gbgcư xửpU7gbg vMfới nhpU7gbgau n4zqB2vhư tpU7gbghế, nhấtTdLZLR địnMfh đMfã TdLZLRcó tMfhời TdLZLRgian rấtpU7gbg dàiTdLZLR Mfbên nhau.

“Thư kTdLZLRý Tống,pU7gbg cpU7gbgô pU7gbggái nTdLZLRày muốn4zqB2v tì4zqB2vm MfTiêu Viễn”.

Người đượ4zqB2vc gọiTdLZLR làMf tMfhư kpU7gbgý TdLZLRTống đpU7gbgó lpU7gbgiếc nhìpU7gbgn TdLZLRtôi, pU7gbgquay đầu4zqB2v đi,”Bộ4zqB2v trpU7gbgưởng TdLZLRTiêu 4zqB2vvà phMfu 4zqB2vnhân đãTdLZLR dặTdLZLRn rồ4zqB2vi, trừMf côMf Ngô4zqB2v DuyệtMf rapU7gbg, TdLZLRTiêu Viễn4zqB2v khôngpU7gbg gặppU7gbg bMfất kỳpU7gbg người4zqB2v nào”.

Trừ Ngô4zqB2v DuyệtTdLZLR rapU7gbg, 4zqB2vngười Mfkhác đốiMf vớ4zqB2vi TiêTdLZLRu ViễnMf đều4zqB2v l4zqB2và “ngườiTdLZLR bấtpU7gbg kỳTdLZLR” sao?

Tôi khpU7gbgông biếtpU7gbg nênMf lMfý 4zqB2vgiải nhpU7gbgư thếpU7gbg nàopU7gbg về4zqB2v h4zqB2vàm ýpU7gbg củTdLZLRa câupU7gbg nói4zqB2v npU7gbgày, chỉ4zqB2v cảMfm thấyTdLZLR trái4zqB2v pU7gbgtim t4zqB2vràn đMfầy nhiệtpU7gbg 4zqB2vhuyết bỗng4zqB2v ch4zqB2vốc nguộiMf lạnh4zqB2v 4zqB2vđi, bTdLZLRị đôngTdLZLR TdLZLRcứng lpU7gbgại nhpU7gbgư nước4zqB2v đpU7gbgá. ĐTdLZLRồng thời,pU7gbg cpU7gbgơ thể4zqB2v cpU7gbgo TdLZLRthắt pU7gbglại, pU7gbgcác ngó4zqB2vn t4zqB2vay ru4zqB2vn rẩy.

Y tápU7gbg gọi4zqB2v tôTdLZLRi, “4zqB2vCô lTdLZLRàm TdLZLRsao vậy?”

Tôi cố4zqB2v gắTdLZLRng đpU7gbgể làTdLZLRm c4zqB2vho mìMfnh khôpU7gbgng rpU7gbgun lênTdLZLR nữa,4zqB2v qTdLZLRuay đMfều lạiTdLZLR nhTdLZLRìn cô4zqB2v t4zqB2va cảpU7gbgm kích,4zqB2v rTdLZLRun Mfrun 4zqB2vmôi nói:4zqB2v “KhônpU7gbgg saTdLZLRo đâu”.

Người TdLZLRy Mftá ngạcTdLZLR nhiên4zqB2v nhìnTdLZLR tháiMf 4zqB2vđộ cTdLZLRủa tôi,pU7gbg pU7gbgchỉ tTdLZLRay x4zqB2vuống dướipU7gbg đTdLZLRất, kMfhông biếtMf tpU7gbgừ lúpU7gbgc nà4zqB2vo, giỏTdLZLR táoMf pU7gbgtrên tTdLZLRay đãTdLZLR lă4zqB2vn xuốnpU7gbgg đấtMf rồi.

Tôi lại4zqB2v nhìnMf pU7gbgvào tronMfg phòng,TdLZLR Ngô4zqB2v DuyTdLZLRệt TdLZLRđang nhẹpU7gbg n4zqB2vhàng n4zqB2vâng đầu4zqB2v 4zqB2vTiêu Vi4zqB2vễn, đặtTdLZLR lTdLZLRên gối,TdLZLR spU7gbgau đTdLZLRó TdLZLRđắp chpU7gbgăn pU7gbgcho anh.

Tôi địpU7gbgnh thpU7gbgần lạ4zqB2vi, cú4zqB2vi đ4zqB2vầu xuTdLZLRống n4zqB2vhìn Mfnhững quả4zqB2v Mftáo lăn4zqB2v TdLZLRtrên đất,pU7gbg dậpTdLZLR 4zqB2vnát đế4zqB2vn thếMf nàyTdLZLR, TdLZLRxem r4zqB2va pU7gbgkhông thểTdLZLR ănMf đMfược nữTdLZLRa rồi.

Mỉm cười,TdLZLR tronMfg lòn4zqB2vg TdLZLRthầm TdLZLRnói TdLZLRvới TiêuMf V4zqB2viễn: B4zqB2vảo trọng.