Lạ Lùng Sao, Đớn Đau Này - Full - Nguyễn Thiên Ngân