Truyện ngắn tổng hợp Dương Bình Nguyên - Full - Dương Bình Nguyên

Truyện ngắn tổng hợp Dương Bình Nguyên - Full - Dương Bình Nguyên
0
Chưa có đánh giá

Bình luận

Ảnh của Trà Chanh
Trà Chanh
0

Truyện ngắn ấn tượng nhất của Dương Bình Nguyên trong tập này là là Cải Lạc Loài!

Ảnh của Chim Cụt
Chim Cụt
0

Chim tưởng tác giả nổi tiếng với "Giày đỏ"?!  :D

Hôm bữa đăng mà cũng chưa có thời gia đọc nữa.  :(