Yêu lính - Phải dũng cảm ( Full )- Dilmat Chanh


0
Chưa có đánh giá

Bình luận

Ảnh của Chim Cụt
Chim Cụt
0

Bạn ơi, tên chương của bạn phải theo form như này:

Yêu lính - Phải dũng cảm - Chương 01

Yêu lính - Phải dũng cảm - Chương 02

Yêu lính - Phải dũng cảm - Chương 03

...

Hiện tại, tên chương của bạn không đồng nhất về khoảng cách giữa các dấu gạch ngang và chữ "Chương" lúc viết thường, lúc viết hoa nên thứ tự các chương bị lộn xộn nhé.