Hôm nay tóc tôi màu vàng - Full - Sophie van der Stap