Nhân lúc em vẫn còn ở đây

Nhân lúc em vẫn còn ở đây
0
Chưa có đánh giá
Dịch giả: 
Tình trạng: 
Hoàn

Cao Tân Vũ không thể hiểu nổi người phụ nữ Tưởng Hàn Tĩnh này. Bốn năm trước để thoát khỏi sự theo đuổi của anh, cô không nói tiếng nào đã rời đi. Bốn năm sau cô lại quấn lấy anh tỏ tình như gái mê trai vậy.