Vũng Nước! Cảm ơn mi! - Full - Thuỳ Dương


0
Chưa có đánh giá

Bình luận

Ảnh của hexagon
hexagon
0

Bạn ơi. Nội dung các chương bạn đừng để in đậm, vì người đọc sẽ ức chế lắm. Alobooks đã để kích cỡ chữ khi đọc khá lớn rồi.

Đồng thời bạn cố gắng giảm bớt những kí tự không có ý nghĩa. VD như bạn hay xuống hàng bằng vài dấu . VD: http://alobooks.vn/doc-online/36315/vung-nuoc-cam-on-mi-chuong-01-03.html . Thực sự mình không hiểu ý nghĩa của nó là gì, và trong quy chuẩn viết văn cũng không có kiểu hành văn như này. Nếu nó là 1 đoạn văn khác bạn chỉ cần xuống dòng là được rồi. 

Bạn chú ý chỉnh sửa lại nhé.