Ba chàng trai, một cô gái và những chiếc lá - Full - Nguyễn Thị Châu Giang