Trùng Sinh Chi Nha Nội - Chương 1981

Trùng Sinh Chi Nha Nội
Chương 1981: Trúng tuyển
gacsach.com

Trung tuần tháng 10 năm 2007, đại hội đảng toàn quốc lần thứ 17 được cả thế giới chú ý diễn ra.

Chủ đề của đại hội là: Giương cao ngọn cờ vĩ đại của chủ nghĩ xã hội, quán triệt thực thi phát triển khoa học kỹ thuật, giải phóng tư tưởng, xúc tiến hài hòa xã hội, phấn đấu đạt được thẳng lợi vì xã hội trung lưu mới. Chủ tịch Lý Trì Quốc đọc cao báo cáo tại đại hội, nêu bật cống hiến của đại hội, trình bày ý nghĩa sâu sắc của khoa học kỹ thuật, đưa ra yêu cầu rõ ràng quán triệt thực thi phát triển khoa học kỹ thuật.

Các nhà lãnh đạo của đảng và nhà nước ngồi trên đài chủ tịch, các đại biểu phía dưới kinh ngạc phát hiện ra có một khuôn mặt rất trẻ, đó là đồng chí Liễu Tuấn, bí thư tỉnh ủy, chủ nhiệm hội đồng nhân dân tỉnh A.

Thực sự là đồng chí Liễu Tuấn quá trẻ, cho dù không ngồi hàng đầu của đài chủ tịch, nhưng giữ những những lãnh đạo TW tuổi cao đức lớn, vẫn tỏ ra đặc biệt nổi bật.

Rất nhiều người quan tâm tới đại hội lần này liền biết, cái gọi là tin đồn thời gian trước đó sắp trở thành sự thực rồi. Từ khi cải cách mở cửa cho tới nay, thành viên trẻ nhất của cục chính trị sắp xuất hiện ở cuộc tuyển cử đại hội lần này.

38 tuổi chen chân vào cục chính trị, không thể không nói là một kỳ tích rực rỡ.

Liễu Tuấn giống như tất cả các đại biểu, chăm chú lắng nghe chủ tịch Lý Trì Quốc đại biểu đại hội thứ 16 đọc báo cáo. Báo cao này chia làm mười hai bộ phận: Một, công tác năm năm qua; hai, tiến trình vĩ đại của cải cách mở cửa; ba, đi sâu triển khai phát triển khoa học kỹ thuật; bốn, toàn diện phấn đấu mục tiêu xã hội trung lưu; năm, kiên định phát triển dân chủ chủ nghĩa xã hội; sáu, xúc tiến kinh tế quốc dân phát triển; bảy, thúc đẩy văn hóa chủ nghĩ xã hội; tam, tăng cường kiến thiết dân sinh; chín, khai sáng cục diện đổi mới hiện đại quốc phòng và quân đội; mười, thực hiện đại nghiệp thống nhất tổ quốc theo "một quốc gia hai chế độ"; mười một, kiên định đi trên con đường hòa bình; mười hai, dùng tinh thần mới đẩy mạnh kiến thiết đảng.

Đại hội phê chuẩn báo cáo của đồng chí Lý Trì Quốc. Đại hội cho rằng, báo cáo khoa học xã hội trong giai đoạn cải cảnh đảng qaun trong này phải đi theo con đường nào, có tinh thần gì, có mục tiêu phát triển ra sao là vấn đề trọng đại hàng đầu để thực hiện mục tiêu vĩ đại tiếp tục hiện đại hóa kiến thiết chủ nghĩa xã hội và cải cách mở cửa. Báo cáo miêu tả dưới điều kiện của thời đại mới, tiếp tục toàn diện kiến thiết xã hội trung lưu, tăng cường đẩy mạnh kế hoạch lâu dài hiện đại hoa chủ nghĩa xã hội, là kim chỉ nam cho sự nghiệp phát triển của đảng ta, là kết tinh trí tuệ của nhân dân các dân tộc trong cả nước. Trong khởi điểm lịch sử mới, tiếp tục phát triển cương lĩnh hành động và tuyên ngôn chính trí tiếp tục phát triển chủ nghĩa xã hội đặc sắc của đảng ta.

Đồng chí Nghiêm Ngọc Thành đại biểu cho ủy ban kiểm tra kỷ luật TW khóa 16, đọc báo cáo công tác với đại hội.

Đại hội thông qua báo cáo của ủy ban kiếm tra kỷ luật, hết sức khẳng định công tác của ủy ban kỷ luật TW.

Đại hội thông qua phương án sửa đổi hiến chương đảng, quyết định ngày phát sinh hiệu quả của hiến chương mới, địa hội nhất chí đồng ý viết phát triển khoa học kỹ thuật vào hiến chương đảng.

Lưu Quang Hưng, Sài Thiệu Cơ, Lý Huệ ngẩng đầu nhìn lên đài chủ tịch, nghiêm túc nghe báo cáo, ánh mắt thi thoảng liếc qua mặt người dẫn đường trẻ tuổi. Trong lòng đầy xúc cảm, khó bình tĩnh lại được. Trên đại hội đảng toàn quốc này, bọn họ sẽ tuyển cử làm ủy viên TW, đi tới cương vị lãnh đạo mới. Thực tế chứng minh, Liễu Tuấn dẫn bọn họ đi trên con đường lớn thênh thang.

Khóe miệng Bạch Dương luôn hiện nụ cười vui sướng.

Cô biết, Liễu Tuấn không muốn đi tới cương vị lãnh đạo cao như thế vào lúc này, có lẽ giống như mọi người, y hi vọng có thể đặt nền móng vững chắc hơn. Nhưng nếu TW đã quyết định cấp cho y sứ mệnh trọng đại hơn, với tính cách của Liễu Tuấn, y sẽ không chối từ. Liễu Tuấn chưa bao giờ chùn bước trước khó khăn, có lẽ chính bởi dũng khí luôn tiến về phía trước đó đã tạo nên một hết kỳ tích này tới kỳ tích khác, để tới ngày hôm nay đi tới vũ đại cực lớn làm vạn người phải chú ý.

Trong báo cáo của đồng chí Lý Trì Quốc, biểu hiện quan tâm sâu sắc với việc cải tạo dân sinh, chỉ ra trên cơ sở phát triển kinh tế, chú trọng hơn nữa kiến thiết xã hội, đảm bảo cải thiện dân sinh. Báo cáo đưa ra rất nhiều quan điểm mới, đường lối mới, hành động mới.

Nhân sĩ nghiên cứu thâm niên chỉ ra, báo cáo này có thể quy kết lại vào mười điểm sáng.

Thứ nhất đẩy mạnh cải cách thể chế xác hội, báo cáo chỉ ra rõ ràng phải kiện toàn lãnh đạo đảng ủy, phụ trách chính phụ, phối hợp xã hội, công chúng tham gia quản lý xã hội, kiện toàn chế độ quản lý xã hội cơ sở.

Thứ hai, nỗi lực để toàn dân được giáo dục, có việc làm, có nơi chữa bệnh, già có nơi nuôi dưỡng, có nơi cư ngụ. Giải quyết "năm có" của dân sinh. Mục tiêu để dân chúng phổ thông nhìn thấy hi vọng, cảm thụ sâu sắc đưỡng quyết tâm và dũng khí giải quyết vấn đề dân sinh của đảng và chính phủ.

Thứ ba, giáo dục công băng là cơ sở quan trọng của công bằng xã hội. Công bằng là là cơ sở của Chủ nghĩa xã hội. Trong việc giải quyết những vấn đề bất côn giáo dục, những năm qua nhà nước có nhiều biện pháp xã hội, xcs tiến chính nghĩa công bằng xã hội.

Thứ tư là kiên trì tính chất giáo dục công ích, tằng cường đầu tư tài chính vào giáo dục. Thà hi sinh chút tốc độ phát triển cũng phải làm giáo dục đi lên.

Thứ năm, đẩy mạnh sáng nghiệp tạo công ăn việc làm, đó là gốc rễ của dân sinh. Phải hoàn thiện chính sách ủng hộ tự sáng nghiệp, từ tìm kiếm việc làm. Tăng cường giáo dục quan niệm việc làm, để có thêm nhiều người lao động thành người sáng nghiệp. Xúc tiến đưa ra con đường mới giải quyết công ăn việc làm.

Thứ sáu là là kiến lập thị trường tài nguyên nhân lực thống nhất, hình thành chế độ việc làm công bằng thành thị và nông thôn, thu nhập lão động bình đẳng. Trước mắt hoàn thiện chính sách nhà nước về việc bảo vệ quyền lợi của công nông dân.

Thứ bảy là kiện toàn yếu tố sản xuất như vốn liếng, lao động, kỹ thuật quản lý. Chú trọng công bằng trong việc tái phân phối.

Thứ tám, sáng tạo điều kiện để có thêm nhiều quần chúng có thu nhập thành tài sản mang tính thu nhập, thường là động sản gia như có tài khoản ngẩn hàng, có chứng khoán v..v..v, bất động sản như nhà cửa, xe cộ, đất đai. Để tỏ rõ nhà nước tiến thêm môi bước hoàn thiện luật pháp và bồi dưỡng thị trưởng, để cho nhiều cư dân có nhà cửa, có cổ phiếu, để khi giá bất động sản và cổ phiếu tăng lên, người dân có được thu nhập.

Thứ chín là kiện toàn chế độ nhà cho thuê, tăng cường giải quyết khó khăn nhà cửa cho gia đình thu nhập thấp ở thành thị, từ đó thực hiện mục tiêu người dân có nhà ở, người có nhà có nhiều phòng.

Thứ mười là kiên trì tính chất công ích vệ sinh chữa bệnh công cộng, tăng cường trách nhiệm của chính phủ, cung cấp phục vụ chưa bệnh, thuốc men vệ sinh công cộng cho quần chúng. Tăng cường phục vụ vệ sinh chữa trị chi phí thấp.

Đại hội tuyển cử 207 ủy viên TW, 168 ủy viên dự khuyết TW, 127 thành viên ủy ban kiếm tra kỷ luật TW.

Tiếp sau đó các ủy viên của đại hội lần thứ 17, bỏ phiển tuyển cử ủy viên và ủy viên dự khuyết cục chính trị.

9 đồng chí Lý Trì Quốc, Quách Định Bang, Liễu Tấn Tài, Tiết Viễn Sơn, Tương Hướng Kiệt, Quách Kế Hiền, Cù Hạo Cẩm, Trâu Vĩnh Thanh được tuyển làm ủy viên thường ủy cục chính trị.

Đồng chí Lý Trì Quốc lần nữa trung tuyển làm tổng bí thư.

Quách Kế Hiền làm bí thư Trung Kỳ Ủy.

Trâu Vĩnh Thanh đảm nhận bí thư chính pháp ủy TW.

Dung Bách Xuyên, Quách Kỳ Lương, Hà Duyên An trúng tuyển làm ủy viên cục chính trị, Liễu Tuấn trúng tuyển làm ủy viên dự khuyết.

Giang Hữu Tín, Nghiêm Minh, Bạch Dương, Lưu Quang Hưng, Sài Thiệu Cơ, Dương Nguyên Ích, Lý Huệ, Khâu Tình Xuyên, Cao Trường Hoành, Thôi Phúc Thành, trúng truyển làm ủy viên TW.

Hai vị thượng tướng Hà Trường Chinh, Vũ Thu Hàn lui khỏi quân ngũ, Hà Đông Tiến tiếp tục làm tư lệnh viên hải quân, Vũ Thu Hàn làm bộ trưởng bộ trang bị, Tiêu Đông Chiến làm tổng tham mưu trưởng, ba người thành ủy viên quân ủy khóa mới. Hải Hướng Quân làm tư lệnh viên bộ đội cảnh vệ vũ trang.

Ủy viên TW cùng ủy viên thường vụ cục chính trị thuận lợi hoàn thành giao ban khóa mới.

Những vị lãnh đạo lão thành Kình Thu Nhân, Nghiêm Ngọc Thành, Tiễn Kiến Quân, Cao Kính Chương và người kế nhiệm nhiệt tình ôm nhau, chủ tịc Lý Trì Quốc đánh giá cao độ công tác của họ.

Dung Bách Xuyên làm bộ trưởng Trung tổ bộ, Quách Kỳ Lương làm phó thủ tướng quốc Vũ Viện.

Lưu Quang Hưng làm bộ trưởng giao thông, Giang Hữu Tín làm bí thư tỉnh Ígh Đông, Nghiêm Minh làm tỉnh trưởng Hải Tây...

Sau cuộc đấu tranh lớn, cách cục chính trị cơ bản đã được hình thành.