Trùng Sinh Chi Nha Nội - Chương 1928

Trùng Sinh Chi Nha Nội
Chương 1928: Chủ tịch Lý Trị Quốc chính thức triệu kiến
gacsach.com

Hội nghị toàn thể lần sáu được cử hành vào ngày 8 tháng 10 tại thủ đô.

Dự Phiên họp lần này có 197 Ủy viên Trung ương, 150 Ủy viên dự khuyết Trung ương. Uỷ ban kiểm tra kỷ luật Trung ương cùng với các đồng chí phụ trách các phương diện có liên quan dự thính hội nghị.

Phiên họp do cục Chính trị Trung ương chủ trì. Tổng bí thư Uỷ ban Trung ương Lý Trị Quốc đưa ra phát biểu quan trọng.

Phiên họp lắng nghe và thảo luận báo cáo công tác của chủ tịch Lý Trị Quốc chịu ủy thác của cục Chính trị Trung ương, xem xét thông qua [Quyết định các vấn đề chắc chắn trọng đại của Trung ương đảng về xây dựng XHCN xã hội hài hòa].

Phiên họp đầy đủ khẳng định công tác của cục Chính trị từ Phiên họp toàn thể V lần thứ 16 của Đảng tới nay. Nhất trí cho rằng, cục Chính trị Trung ương đã thâm nhập quán triệt tinh thần Phiên họp toàn thể III, IV, V lần thứ 16 của Đảng, toàn diện quán triệt chứng thực phát triển khoa học, đoàn kết dẫn dắt toàn Đảng toàn quốc nhân dân nắm chặt phát triển nhiệm vụ hàng đầu là chấp chính phát triển đất nước, cố gắng nhanh hơn cải cách mở cửa, cố gắng tăng cường năng lực tự chủ đổi mới, cố gắng đẩy mạnh điều chỉnh kết cấu kinh tế cùng phương thức chuyển biến tăng trưởng kinh tế, thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh hơn, kiến thiết kinh tế XHCN, kiến thiết chính trị, kiến thiết văn hóa, kiến thiết xã hội đạt được những thành tựu mới, kiến thiết năng lực chấp chính của Đảng cùng kiến thiết tính tiên tiến đạt được tiến bộ, vì sự nghiệp XHCN của nước ta đạt được những tiến triển mới.

Phiên họp toàn diện phân tích tình thế và nhiệm vụ trước mặt, nghiên cứu vấn đề chắc chắn trọng đại xây dựng XHCN xã hội hài hòa. Nhất trí cho rằng, xã hội hài hòa là bản chất thuộc tính của XHCN nước ta, là sự bảo đảm quan trọng để quốc gia giàu mạnh, dân tộc hưng thịnh, nhân dân hạnh phúc. Xây dựng XHCN xã hội hài hòa là Đảng chúng ta lấy chủ nghĩa Mác-Lê nin làm tư tưởng chỉ đạo, toàn diện quán triệt chứng thực phát triển khoa học, từ sự nghiệp XHCN bố cục tổng thể và kiến thiết toàn diện xã hội tiểu Khang.

Toàn hội cho rằng, hiện nay, xã hội trên tổng thể là hài hòa. Thế nhưng, cũng tồn tại không ít ảnh hưởng mâu thuẫn và vấn đề của xã hội hài hòa. Xã hội nhân loại luôn luôn trong vận động mâu thuẫn mà phát triển tiến bộ. Xây dựng XHCN xã hội hài hòa là một quá trình liên tục không ngừng hóa giải mâu thuẫn xã hội. Chúng ta phải thủy chung bảo trì ý nghĩ thanh tỉnh, sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, khắc sâu nhận thức tính đặc thù trong giai đoạn phát triển nước ta, phân tích ảnh hưởng các mâu thuẫn và vấn đề cùng với nguyên nhân nảy sinh của xã hội hài hòa một cách khoa học, càng tích cực chủ động nhìn thẳng vào mâu thuẫn, hóa giải mâu thuẫn, tối đa hạn độ gia tăng nhân tố hài hòa, tối đa hạn độ giảm thiểu nhân tố không hài hòa, không ngừng xúc tiến xã hội hài hòa. Đồng chí toàn Đảng phải kiên trì giải phóng tư tưởng, thực sự cầu thị, tất cả phải xuất phát từ thực tế, tự giác làm việc theo quy luật, quan sát lâu dài, lượng sức mà đi, làm hết sức, thiết thực.

Phiên họp đề xuất, đến năm 2005, mục tiêu xây dựng XHCN xã hội hài hòa và nhiệm vụ chủ yếu là: càng hoàn thiện XHCN dân chủ pháp chế, phương lược y pháp trị quốc cơ bản đạt được chứng thực toàn diện, quyền lợi của nhân dân phải đạt được tôn trọng thiết thực và bảo đảm; chênh lệch phát triển giữa thành thôn, khu vực có chiều hướng cải biến từng bước, cuộc sống nhân dân càng thêm giàu có; tựu nghiệp xã hội càng đầy đủ, cơ bản thành lập chế độ nghỉ hưu của cư dân thành thôn; càng hoàn bị hệ thống phục vụ công cộng, chủ yếu đề cao sự quản lý và phục vụ của Chính phủ; đề cao rõ rệt toàn dân có tư tưởng đạo đức tố chất, tố chất văn hóa khoa học và tố chất khỏe mạnh; Tăng cường rõ rệt toàn xã hội sáng tạo sức sống, cơ bản kiến thành đổi mới quốc gia; càng thêm hoàn thiện hệ thống quản lý xã hội, trật tự xã hội! Hoàn cảnh sinh thái có chuyển biến tốt đẹp; thực hiện mục tiêu kiến thiết toàn diện xã hội tiểu Khang cho hơn 1 tỷ dân số, nỗ lực hình thành cục diện toàn thể nhân dân các tẫn kỳ năng, các đắc kỳ sở mà lại ở chung hài hòa.

+ Các tẫn kỳ năng: mọi người đều làm hết năng lực của mình, ai ai cũng dốc sức làm.

+ Các đắc kỳ sở: mỗi người mỗi việc.

Tại đoạn phát biểu phía dưới, Liễu Tuấn dùng bút đỏ để đánh dấu.

Đây kỳ thực chính là một đại cương chỉ đạo, sau này bất kể công tác Trung ương hay là địa phương đều phải tuân theo đại cương này đi làm, mỗi hạng mục công tác có thể nắm được càng tốt càng nhanh hơn, đạt được tiến triển trọng đại, sự nghiệp của Đảng ta chắc chắn sẽ leo lên một bậc thang hoàn toàn mới.

Phiên họp cũng nghiên cứu thông qua [Nghị quyết về việc tổ chức đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ mười bảy của Đảng], quyết định tại sáu tháng cuối năm 2007 tổ chức tại thủ đô.

Phiên họp xác nhận cục Chính trị Trung ương quyết định đình chỉ công tác và xử lý đối với Vu Hướng Hoành, quyết định do Trung kỷ ủy tiến hành thâm nhập điều tra với các vấn đề của Vu Hướng Hoành.

Sau khi Phiên họp thắng lợi bế mạc, Liễu Tuấn không lập tức chạy về tỉnh A, nguyên nhân rất đơn giản, chủ tịch Lý Trị Quốc muốn gặp y.

Thời gian triệu kiến định tại buổi tối tám giờ sau khi bế mạc Phiên họp toàn thể VI.

Đây là lần đầu tiên sau khi chủ tịch Lý Trị Quốc đảm nhiệm hiện chức chính thức triệu kiến Liễu Tuấn.

Lần triệu kiến trước là tại Tiềm Châu năm 1998.

"Xin chào, Vương chủ nhiệm."

Liễu Tuấn đứng dậy, cùng Vương thư ký nắm tay.

Vương thư ký ngoài 30t, khí độ trầm ổn, cũng hướng về Liễu Tuấn cúc cung vấn an, rất khách khí hỏi Liễu tỉnh trưởng đã dùng cơm hay chưa.

Liễu Tuấn mỉm cười nói: "Đã ăn xong rồi, chúng ta đi thôi."

"Vâng, Liễu tỉnh trưởng mời!"

Vương thư ký đưa tay mời khách, đi theo phía sau Liễu Tuấn.

Dương Vọng Đức phó chủ nhiệm văn phòng Trung ương, người phụ trách của "văn phòng Lý" tự mình đứng trước bậc thang đón chào.

Dương Vọng Đức hơn 40 tuổi, bận kiểu áo Tôn Trung Sơn màu đậm, nhìn thấy Liễu Tuấn, lập tức đi xuống, cùng Liễu Tuấn thân thiết nắm tay, tươi cười hớn hở nói: "Liễu tỉnh trưởng tới rồi à."

Liễu Tuấn mỉm cười gật đầu: "Làm phiền Dương chủ nhiệm rồi, thật không dám cảm đương."

Dương Vọng Đức chỉ ở văn phòng Trung ương treo một cái danh, công tác thực tế chính là người phụ trách của "văn phòng Lý", cấp bậc cùng Liễu Tuấn như nhau, cấp Chính bộ.

"Ha ha, Liễu tỉnh trưởng khách khí rồi. Liễu tỉnh trưởng mời ngồi. Thủ trưởng còn có chút công vụ, Liễu tỉnh trưởng chờ một chút."

Dương Vọng Đức vô cùng khách khí, tự mình dẫn Liễu Tuấn vào cửa, mời Liễu Tuấn ngồi xuống. Ngày kế sau khi Đại hôi Đảng bế mạc, chủ tịch Lý Trị Quốc liền triệu kiến Liễu Tuấn, Dương Vọng Đức rất rõ điều này có ý nghĩa gì.

Bố cục mới của phe phái mình lập tức sẽ triển khai. Nhân tài mới xuất hiện như Liễu Tuấn chính là đối tượng Lý Trị Quốc quan tâm nhất.

Hai người tùy ý hàn huyên vài phút, Dương Vọng Đức liền đứng dậy, nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng làm việc rồi đi vào, rất nhanh lại xoay người đi ra, nói với Liễu Tuấn: "Liễu tỉnh trưởng, mời vào!"

"Cảm ơn Dương chủ nhiệm."

Liễu Tuấn gật đầu làm lễ, đi theo phía sau Dương Vọng Đức, đi vào gian phòng làm việc cổ kính mà lại giản dị, trái tim của nước cộng hoà.

Chủ tịch Lý Trị Quốc cũng không ngồi ngay ngắn ở phía sau bàn công tác mà thong thả dạo bước bên trong phòng, có lẽ là đang suy nghĩ đến vấn đề quan trọng, hoặc có lẽ đi lại để thư giãn gân cốt, tiêu trừ một chút mệt mỏi.

"Thủ trưởng, Liễu Tuấn đồng chí đã đến." Dương Vọng Đức nhẹ giọng nói.

Lý Trị Quốc chủ tịch nghe vậy xoay người lại, mắt nhìn Liễu Tuấn, lộ ra dáng tươi cười thân thiết: "Liễu Tuấn đồng chí, mời ngồi."

"Vâng, cảm ơn tổng bí thư."

Liễu Tuấn kính cẩn trả lời, nhưng không vội an vị.

Dương Vọng Đức tự mình dâng nước trà cho Liễu Tuấn, thấy Lý Trị Quốc chủ tịch không có phân phó gì khác mới nhẹ nhàng lui ra ngoài.

Chủ tịch Lý Trị Quốc đình chỉ dạo bước, đi tới trước ghế sofa bằng gỗ, chậm rãi ngồi xuống, hướng về Liễu Tuấn khoát tay.

Liễu Tuấn kính cẩn hơi khom người chào, ngồi xuống đối diện tổng bí thư, thần sắc chăm chú nhìn vị đứng đầu tối cao của nước cộng hoà. Vẻ mặt chủ tịch Lý Trị Quốc vẫn nho nhã, tỉnh táo tinh thần, nhìn qua vô cùng dồi dào tinh lực.

"Liễu Tuấn, ngày hôm nay mời đồng chí tới đây là muốn trao đổi một số cái nhìn với đồng chí."

Chủ tịch Lý Trị Quốc mắt nhìn Liễu Tuấn, lát sau, mới chậm rãi nói, thanh âm trầm thấp mà hữu lực.

"Vâng, mời tổng bí thư chỉ thị!"

Liễu Tuấn cung kính đáp.

"Ưm, Lần này Vu Hướng Hoành xảy ra vấn đề, tất cả mọi người đều không tưởng được. Một cán bộ cao cấp, chịu giáo dục của Đảng nhiều năm như vậy, cuối cùng không thể kiên trì nguyên tắc, không giữ vững cương vị của mình, bài học kinh nghiệm này rất sâu sắc. Cũng tạo hình tượng cho Đảng chúng ta, tạo thành một số ảnh hưởng bất lợi. Đồng chí nói xem, vì sao lại xuất hiện loại tình huống này?"

Tổng bí thư mắt nhìn Liễu Tuấn, vẻ mặt nghiêm túc, trong giọng nói hơi mang theo một chút lo nghĩ, trầm thấp hỏi.

Đề mục này hơi lớn.

Vấn đề đầu tiên tổng bí thư triệu kiến thì đã hỏi cái này. Có thể thấy tổng bí thư quả thực có chút lo nghĩ. Là người dẫn đường của toàn quân toàn quốc toàn Đảng, chủ tịch Lý Trị Quốc không thể nghi ngờ rất quan tâm đối với kiến thiết của đội ngũ cán bộ. Từ vụ án của Vu Hướng Hoành, người lãnh tụ đã cảm thấy một loại nguy cơ, cần phải tổng kết kinh nghiệm, rút ra bài học để tránh án kiện cùng loại phát sinh lần thứ hai. Đây còn là đại sự hàng đầu quan hệ đến tiền đồ quốc gia dân tộc.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor