Tiên Ngạo - Chương 55

Tiên Ngạo
Vụ Ngoại Giang Sơn
https://gacsach.com

Chương 55: Thần Thức Sinh Niệm

Dư Tắc Thành bắt đầu bình tâm tĩnh khí, rửa tay rửa mặt, lấy giấy viết ra, bắt đầu viết ra trên giấy Vô Hình Ám Diệt Thần Thức Hóa Sinh Thuật mà mình đã học thuộc lòng. Không lâu sau đã viết xong tất cả nội dung, Dư Tắc Thành bắt đầu đọc lại cẩn thận cách tu luyện tiên pháp mà mình mới vừa ghi ra trên giấy.

"Thiên địa là nguồn gốc sinh ra vạn vật, bản thân vạn vật trước sau gì cũng hóa bụi trần, chỉ có nguyên thức là bất diệt, lưu chuyển ngàn đời. Một đời một kiếp, một thân một thể, một thân áo vải sớm mới tối cũ, hông phản khô lâu, một thân túi da, nháy mắt quay đầu vạn vật thành không. Lại nói: thần thức bất diệt, đổi thân như đổi áo, để cầu trường sinh, sinh chốn nhân gian, trường tồn trần thế, nhập Ngũ Hành hồng trần, tung hoành bát hoang lục hợp..

Chương mở đầu trình bày khái quát về thuật này, xem kỹ thân thể này như y phục, thần thức bất diệt, đổi thân thể như đổi áo, để cầu trường sinh, giữa các hàng chữ lộ ra một cỗ tà khí. Vô Hình Ám Diệt Thần Thức Hóa Sinh Thuật, là thần công đặc chủng bí truyền của Vô Hình Ám Ma tông, do Ám Diệt chân nhân sáng chế, được xưng là thuật bất lão bất tử. Tập luyện thuật này có thể hóa thần thức thành một luồng ma niệm, sau đó phụ (dựa) trên thân hình của bất cứ sinh linh nào khác, đánh cắp đè ép nguyên thần trí nhớ của đối phương. Đến khi pháp thuật hùng mạnh có thể khống chế thân thể của đối phương, luyện hóa đối phương thành thân ngoại phân thân của mình. Nếu như bản thể xuất hiện vấn đề, thậm chí có thể đoạt xá chuyển sinh.

Công pháp ghi trong điển tịch này được chia làm bốn giai đoạn, giai đoạn thứ nhất của công pháp có tên là Ma Niệm Hóa Sinh, Luyện Khí kỳ có thể tu luyệa Thông qua chân nguyên trong cơ thể không ngừng tu luyện, rèn luyện một luồng thần niệm, dẫn xuất thành ma thức. Luồng ma thức này có thể xâm nhập vào trong cơ thể sinh linh, cảm nhận được tất cả những gì sinh linh có khả năng cảm nhận. Lợi dụng tia ma thức này có thể khống chế ảnh hưởng tới hành vi bản thân sinh linh.

Giai đoạn thứ hai của công pháp gọi là Thần Thức Tái Sinh, đạt tới Trúc Cơ kỳ có thể tu luyện. Trong cơ thể sinh linh mà mình phụ thân, dùng luồng ma thức này sinh ra một tia thần thức vốn thuộc về sinh linh ấy, lợi dụng thần thức khống chế sinh linh trở thành bù nhìn của mình, sai khiến y nghe theo mệnh lệnh của mình, phục vụ cho mình. Kẻ đạt tới cành giới tối cao chỉ dùng một niệm có thể khống chế hàng ngàn hàng vạn người.

Giai đoạn thứ ba của công pháp có tên là Phân Thân Dẫn Xuất, đạt tới Kim Đan kỳ có thể tu luyện. Hoàn toàn luyện hóa ý thức sinh linh, không hề tạp niệm, chiếm cứ thân thể của đối phương, biến thành thân ngoại phân thân của mình, nhất tâm nhị thể, đạt tới cảnh giới tối cao thậm chí nhất tâm bách thể. Giai đoạn thứ tư của công pháp gọi là Vô Hình Chuvển Sinh, đạt tới Nguyên Anh kỳ có thể tu luyện, hoàn toàn vứt bỏ thân thể cũ, chuyển sinh vào trong thân thể mới.

Công pháp này quỷ dị phi thường, giữa những hàng chữ lộ ra một loại ma khí, trong sách còn có không ít lời bình của các bậc tiền bối trưởng lão trong Vô Hình Ám Ma tông, Dư Tắc Thành không cảm thấy mình hiểu rõ ràng lắm những lời bình này. Dựa theo lời bình trong sách, công pháp này ở Vô Hình Ám Ma tông thuộc loại thần công đặc chủng bí truyền. Từ "đặc chủng" này không phải có nghĩa là đặc biệt tốt mà là chuyên môn sử dụng trong những thời điểm và tình huống đặc thù tỷ như ẩn nấp đến nằm vùng ở môn phái khác.

Các trưởng lão Vô Hình Ám Ma tông để lại lời bình đánh giá cực thấp về công pháp này, năm lần bảy lượt cảnh cáo đệ tử tu luvện phải cẩn thận, không thể vội vàng nôn nóng cầu thành, không thể tùy tiện tu luyện. Dựa theo lời bình, bản công pháp này thiếu hụt rất nhiều, chỉ riêng bước đâu tiên Ma Niệm Hóa Sinh đã rất khó tu luyện, trăm người tu luyện hết chín mươi phải dừng lại ở bước này.

Tiếp theo công pháp này phụ thân trong cơ thể sinh linh, cướp lấy thân thể sinh linh, chính là tiếp xúc căn nguyên thần thức hải cơ bản nhất của sinh linh, thần thức hải là nơi thần bí nhất của con người, vô cùng hung hiểm.

Lúc trước Ám Diệt chân nhân sáng lập công pháp này, chính là vì phân thân thần thức một bước tới đạo, vô ý phụ trên thân một phàm nhân, bị phàm nhân kia đánh tan trong thần thức hải. Không ngờ vô số thần thức ma niệm khác liên quan tới chủ thể nguyên anh cũng cùng bị hủy diệt. Hơn trăm phân thân, vô cùng pháp lực, cảnh giới Đại Thừa vượt qua Tử Cửu Thiên Kiếp, không ngờ vì vậy thần diệt hồn tiêu, nguyên anh phá nát mà chết, làm cho người ta nảy sinh muôn vàn cảm thán.

Giai đoạn thứ tư cũng là cuối cùng của công pháp này ở Nguyên Anh kỳ, Vô Hình Chuyển Sinh, một chút ý nghĩa cũng không có. Phàm là người tu tiên Nguyên Anh kỳ đều tinh thông đoạt xá chuvển sinh, đây là một trong những tác dụng của nguyên anh, cho nên tu luvện giai đoạn thứ tư không hề có nghĩa.

Hơn nữa cái gọi là luyện hóa phân thân, thật ra chỉ có thể luyện hóa người tu tiên ở Trúc Cơ kỳ. Nếu đối phương đạt tới cảnh giới Kim Đan, kim đan đại thành, vậy ý chí kiên quyết, công pháp này không có chút tác dụng nào cả, trái lại công pháp cắn trả, sẽ bị đối thủ khống chế chiếm cứ chính bản thân mình.

Nếu từ khi đối phương còn ở Trúc Cơ kỳ bắt đầu bồi dưỡng phân thân, vậy tương đương với còn phải vượt qua một lần kết đan. Nếu có được tinh lực và thời gian như vậy tội gì phải luyện cái gì phân thân, đã sớm tấn công nguyên anh, cần gì uổng phí công phu như vậy. Quan trọng nhất chính là công pháp này chú ý chính là ngộ đạo. Không phải có tâm kiên nhẫn, có nghị lực là có thể tu luyện thành công công pháp, mà cần có cơ duyên xảo hợp, nháy mắt ngộ đạo. Có thể khổ luyện trăm năm, không hề thấy đạo, cũng có thể cảm giác chợt lóe lên, lập tức đại thành. Loại công pháp không thể tự mình nắm trong tay như vậy, đối với người tu tiên mà nói, quả thực chính là tai nạn.

Cho nên công pháp này ở Vô Hình Ám Ma tông tồn tại giống như gân gà, ăn thì dai nhách không ngon mà bỏ đi thì phí. Công pháp an toàn hơn, hùng mạnh hơn nó còn có không ít, nó chỉ có tác dụng đặc thù mới có thể sử dụng. Đệ tử thông thường không nên khinh suất chọn môn này mà tu học, phải tiến hành dưới sự giám sát của sư trưởng. Những lời cảnh cáo như vậy xuất hiện ở rất nhiều nơi trong bí tịch.

Chính là vì chút nguyên nhân này, Dư Tắc Thành mới chậm chạp không quyết định tu luyện hay không. Hiện tại hắn đã hạ quyết tâm, không nói hai lời bắt đầu tu luyện. Lần trước đại chiến, không biết vì sao đột nhiên chân nguyên của mình vận hành, tầng thứ nhất của Ma Niệm Hóa Sinh là Thần Thức Sinh Niệm, không tổn chút lực nào đã thuận lợi tiểu thành. Thôi thì cứ như vậy kiên định tiếp tục tu luyện, không cần biết tương lai nó sẽ ra sao, mình nhất định có thể vượt qua hết thảy cửa ải khó khăn.

Dư Tắc Thành tự cổ vũ cho mình rằng đừng lo lắng, làm sao ma niệm cũng sinh thành, luyện hay không luyện cũng phải tiếp tục, cùng lắm thì không sử dụng cái gì chiếm cứ thân thể người khác, không phải là ổn thỏa hay sao?

Giai đoạn thứ nhất Ma Niệm Hóa Sinh chia ra bốn tầng, tầng thứ nhất Thần Thức Sinh Niệm, là lợi dụng thần thức sinh ra một tia ma niệm, có thể thoát thể mà ra, xâm nhập vào trong cơ thể sinh linh khác. Lúc này xâm nhập chỉ là tùy cơ xâm nhập, nhân lúc đối phương không phòng bị, không nổi lên lòng nghi ngờ. Nếu như sinh lòng nghi ngờ cùng nhau, lập tức ma niệm vỡ nát.

Tầng thứ hai Niệm Tùy Tâm Động, có thể dùng ma niệm chủ động xâm nhập vào mục tiêu chỉ định trong cơ thể cảm nhận được những gì đối phương cảm nhận. Lúc nàv có thể chủ động lựa chọn mục tiêu, nhưng đối phương cũng phải không được sinh lòng nghi ngờ, hoặc là ý chí yếu đuối. Nếu không đối phương tập trung tinh thần, ắt ma niệm sẽ bị khu trừ.

Tầng thứ ba Lưu Niệm Tùy Tường, thông qua tu luyện sinh ra phân chi ma niệm, đưa những phân chi ma niệm này vào trong cơ thể đối phương, ẩn nấp trong cơ thể đối phương, lưu lại lạc ấn tinh thần của mình. Lúc sử dụng có thể trực tiếp nối liền, có thể chống cự tinh thần đối kháng của đối phương.

Tầng thứ tư Hóa Niệm Vi Thần, làm cho ma niệm lớn mạnh, có thể đạt được tới trình độ ảnh hưởng tới phán đoán của đối phương. Hoặc đạt tới trình độ trực tiếp khống chế sử dụng thân thể của đối phương.

Bốn tầng công pháp này đều có khẩu quyết hành công lộ tuyến phối hợp, ngoại trừ bốn tầng công pháp cơ sở này còn có năm công pháp phụ trợ khác, tất cả cấu thành giai đoạn thứ nhất Ma Niệm Hóa Sinh.

Vô Hình Ám Diệt Thần Thức Hóa Sinh Thuật này khác với Huyết Cương quyết, chính là một bộ bí tịch đầy đủ, từ Luyện Khí kỳ đến Nguyên Anh kỳ đều có công pháp tu luyện.

Dư Tắc Thành thiêu hủy bí tịch vừa viết ra, sau đó chậm rãi tu luyện công pháp tầng thứ nhất Thần Thức Sinh Niệm của Luyện Khi kỳ. Tầng này gần như đã đạt tới tiểu thành, chỉ mất thời gian một đêm. Dư Tắc Thành đã hoàn toàn luyện thành tầng công pháp này. Sau đó thần thức thoáng động, trong thần thức hải lập tức phát ra một tia thần thức, tia thần thức này và những thần thức khác không giống nhau, đây là cái gọi là ma niệm.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor