Thiên Tài Triệu Hồi Sư [C] - Quyển 6

Bản convert chứa nhiều từ Hán Việt hơi khó đọc, nếu khó hiểu thì bạn có thể chờ bản edit sau.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor