Thiên Long Bát Bộ (Bản Mới) - Chương 69

Thiên Long Bát Bộ (Bản Mới)
Chương 69 - Hồng Nhan Đạn Chỉ Lão, Sát Na Phương Hoa
gacsach.com

Má hồng chớp mắt phôi pha,

Tóc mây ngoảnh lại nay đà như Sương

*

* *

Ô Lão Ðại biến Sắc, đang định lên tiếng, Bất Bình đạo nhân liền đưa mắt

cho y, mỉm cười nói:

- Ðoàn công tử là người quân tử, không nhân cơ hội người ta lâm nguy,

phẩm cách quả là cao thượng, bội phục, bội phục! Ô huynh, chúng mình tấn

công núi Phiêu Miểu, chuyện trước nhất là phải làm Sao biết được hư thực của

cung Linh Thứu ra thế nào. An động chủ cùng Ô huynh cả bọn chín vị đã

từng đích thân lên dò thám, Sau khi lão tặc bà đi khỏi rồi, trong cung còn lại

cao thủ bao nhiêu? Bố trí thế nào? Ô huynh tuy không biết hết nhưng chắc

cũng nghe ngóng được một hai, xin nói ra để cho tất cả biết được chăng?

Ô Lão Ðại đáp:

- Nói ra thật hổ thẹn, bọn ta đến cung Linh Thứu dò xét nhưng chẳng

một ai có gan đi thám thính, ai nấy đều cố Sức ẩn mình chỉ Sợ gặp người thôi.

Thế nhưng tại hạ ở đằng Sau hoa viên lại đụng đầu một nữ đồng. Con bé đó

dáng chừng là một a hoàn, đột nhiên ngửng lên khiến ta trốn không kịp, thành

thử bị nó nhìn ngay mặt. Tại hạ Sợ việc cơ mật bị tiết lộ, tung mình nhảy tới,

Sử dụng cầm nã thủ tính chộp lấy nó. Lúc đó ta đã thí mạng rồi mà trên cung

Linh Thứu các cô nương, thái thái đều được lão tặc bà chỉ điểm võ công, ai

nấy tài nghệ ghê gớm lắm. Tuy nó chỉ là một đứa bé con nhưng khi tại hạ

xông lên thì cũng biết đó là liều mạng mười phần chết chín...

Giọng nói y run run, hiển nhiên khi đó tình thế cực kỳ hung hiểm, đến

bây giờ hồi tưởng vẫn còn Sợ hãi. Mọi người thấy y lúc này an nhiên không

Sao cả cũng biết hôm đó trên ngọn Phiêu Miểu dù có nguy nan đến đâu thì

cũng thoát được, thế nhưng nghĩ đến Ô Lão Ðại dám động thủ trên Phiêu

Miểu Phong, dù rằng lúc đó chẳng qua việc chẳng đặng đừng nhưng cũng là

mật lớn tày trời.

Lại nghe y kể tiếp:

- Ta vừa ra tay là thi triển toàn lực, hai tay Sử dụng Hổ Trảo Công, khi

đó trong đầu thoảng qua một ý nghĩ, nếu như một chiêu không bắt được con

nhãi đó, để nó há mồm gào lên, gọi người cứu viện thì ta Sẽ lập tức từ trên núi

cao mấy trăm trượng nhảy xuống, chết một cách Sảng khoái, còn hơn là rơi

vào tay bọn nữ tướng của mụ giặc già để phải chịu khổ Sở vô cùng vô tận.

Nào ngờ đâu... nào ngờ đâu tay trái ta vừa nắm được vai, tay phải ta chụp

ngay cánh tay con bé đó, nó không kháng cự chút nào, thân hình lảo đảo rồi

Sụm ngay xuống, toàn thân không một chút khí lực, mà võ công cũng chẳng

biết gì cả.

Ta thật mừng hết cỡ, đờ cả người, hai chân cũng nhũn ra, các vị đừng

cười chứ chỉ vì thần hồn nát thần tính, con bé kia ngã ra rồi, cái tên Ô Lão

Ðại thối thây này cũng xẹp xuống như cái bị rách.

Y nói tới đây trong đám người có tiếng cười vang dậy, ai nấy cảm thấy

nhẹ người. Ô Lão Ðại tuy tự chế riễu mình nhát gan nhưng ai cũng biết thực

ra y rất liều lĩnh, dám lên trên ngọn Phiêu Miểu bắt người, đâu phải chuyện

đùa?

Ô Lão Ðại vừa đưa tay ra hiệu, thủ hạ của y liền xách một chiếc bao vải

đen ra, để ngay trước mặt y. Ô Lão Ðại mở giây buộc miệng túi, mở bao ra

quả nhiên trong túi có một người.

Mọi người ai nấy kêu lên một tiếng, thấy người đó hình dáng thật nhỏ,

quả nhiên là một nữ đồng. Ô Lão Ðại dương dương đắc ý nói:

- Con bé con này chính là do Ô mỗ bắt được từ trên Phiêu Miểu Phong

xuống đó.

Mọi người cùng lớn tiếng reo hò:

- Ô Lão Ðại thật giỏi quá!

- Quả là anh hùng hảo hán!

- Quần tiên ba mươi Sáu động, bảy mươi hai đảo thì Ô Lão Ðại đứng

đầu!

Trong tiếng người hoan hô bỗng nghe tiếng ti tỉ, thi ra nữ đồng kia hai

tay bưng mặt khóc thút thít. Ô Lão Ðại nói:

- Bọn ta bắt được con nhãi này rồi, Sợ rằng còn nấn ná có thể tiết lộ

phong thanh nên lập tức xuống núi. Thế nhưng khi tra hỏi con bé con thì tiếc

thay, nó lại là một đứa trẻ câm. Bọn ta lúc đầu còn tưởng nó giả vờ không nói

được, nhưng dùng bao nhiêu cách để thử, khi thì xuất kỳ bất ý ở Sau lưng nó

kêu to một tiếng, xem nó có giật mình nhảy nhổm lên không, thử tới thử lui,

quả nó bị câm thật.

Mọi người nghe nữ đồng khóc thấy u ú trong miệng, quả đúng là giọng

của người câm. Trong đám đông có người hỏi:

- Ô Lão Ðại, nó không nói được nhưng có biết viết chữ không?

Ô Lão Ðại đáp:

- Cũng không biết. Bọn ta khảo đả đủ mọi cách, trấn nước, nung lửa, bỏ

đói, ngón nào cũng dùng qua nhưng xem ra không phải nó ngang ngạnh mà

là không biết thật.

Ðoàn Dự nhịn không nổi nữa xen vào:

- Ha ha, các ngươi dùng thủ đoạn hèn mạt đáng khinh như thế để hành

hạ một cô bé con, bộ không biết xấu hổ hay Sao?

Ô Lão Ðại đáp:

- Bọn ta bị Thiên sơn Ðồng Mỗ áp bức dày vò còn gấp mười như thế, ăn

miếng trả miếng có gì mà xấu hổ?

Ðoàn Dự nói:

- Các ngươi muốn trả thù thì đi kiếm Thiên sơn Ðồng Mỗ mới phải, còn

trút lên đầu một đứa tiểu a hoàn thì có được gì đâu?

Ô Lão Ðại đáp:

- Dĩ nhiên là được chứ!

Y cao giọng nói:

- Các vị huynh đệ, tất cả chúng ta đồng tâm hiệp lực chống lại Phiêu

Miểu Phong, từ nay có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Mọi người cắt

huyết ăn thề mưu đồ đại Sự. Có người nào không muốn tham gia hay không?

Y liên tiếp hỏi hai lần, không ai trả lời cả. Khi hỏi đến lần thứ ba, một

hán tử cao to quay mình, không nói một lời chạy về hướng tây. Ô Lão Ðại

kêu lên:

- Åu đảo chủ đảo Kiếm Ngư, ngươi chạy đi đâu đó?

Người kia không trả lời càng cắm đầy cắm cổ chạy, thân hình cực nhanh

chỉ một thoáng đã khuất trong thung lũng. Mọi người kêu lên:

- Tên đó nhát gan, đụng trận bỏ chạy, mau chặn y lại.

Lập tức có đến hơn chục người đuổi theo y, toàn là những người giỏi

khinh công nhưng gã Åu đảo chủ chạy đã xa không biết có còn đuổi kịp

không.

Ðột nhiên một tiếng "A" thảm thiết từ phía Sau núi vọng về. Mọi người

ai nấy kinh ngạc, nhìn nhau biến Sắc, những người đang đuổi cũng dừng ngay

lại, chợt nghe tiếng gió vù vù, một vật gì tròn tròn như trái cầu từ thung lũng

ném ra, bay tung lên trên không rồi rớt xuống ngay giữa đám đông.

Ô Lão Ðại tung mình nhảy tới bắt lấy vật tròn tròn kia, dưới ánh lửa

thấy máu me đầm đìa hóa ra là một cái thủ cấp, nhìn lại khuôn mặt, mày râu

dựng ngược, hai mắt trừng trừng, chính là người vừa bỏ chạy. Ô Lão Ðại run

run nói:

- Åu đảo chủ...

Y nhất thời không hiểu Sao gã họ Åu lại táng mạng nhanh đến thế, trong

bụng hết Sức kinh hãi: "Không lẽ Thiên sơn Ðồng Mỗ đến rồi Sao?". Bất Bình

đạo nhân cười khanh khách nói:

- Thần kiếm của Kiếm Thần quả nhiên danh bất hư truyền. Trác huynh

trấn giữ thực chu đáo quá!

Từ phía Sau thung lũng một giọng dõng dạc truyền qua:

- Lâm trận bỏ chạy là phải giết hết. Xin các động chủ, đảo chủ đừng

trách.

Mọi người từ cơn kinh hoàng tỉnh lại, đều nói:

- May nhờ Kiếm Thần trừ được tên bạn đồ nếu không thì hỏng hết đại

Sự.

Mộ Dung Phục và Ðặng Bách Xuyên đều nghĩ: "Người này có danh hiệu

Kiếm Thần không khỏi cuồng vọng tự đại hay Sao? Kiếm pháp ngươi dù cao

Siêu đến mực nào cũng đâu có thể xưng là "thần" được? Trên giang hồ chưa

từng nghe đến tên người này, không biết kiếm pháp cao minh đến đâu?".

Ô Lão Ðại ngượng ngùng vì mới rồi mình hoảng hốt hoang mang, lớn

tiếng nói:

- Tất cả các anh em, xin mọi người lấy binh khí ra, mỗi người chém con

bé này một đao, đâm một kiếm. Con bé con này tuy còn nhỏ, lại là đứa trẻ

câm nhưng dẫu Sao vẫn là người của Phiêu Miểu Phong, đầu đao ngọn kiếm

chúng ta nhúng máu nó rồi, từ nay cùng cung Linh Thứu thành thế nước lửa,

dù có lòng kia dạ nọ cũng không thể rụt đầu thoái lui được nữa.

Y nói xong liền rút thanh quỉ đầu đao ra cầm trên tay. Tất cả mọi người

đều kêu lên:

- Ðúng đó, cứ thế mà làm. Anh em ta cắt máu ăn thề, từ nay chỉ có tiến

chứ không lui, cùng mụ giặc già một phen Sống mái.

Ðoàn Dự lớn tiếng kêu lên:

- việc này không thể được, nhất định là không được. Mộ Dung huynh

phải ra tay ngăn chặn hành động bạo ngược này ngay đi thôi.

Mộ Dung Phục lắc đầu nói:

- Ðoàn huynh, tính mạng của mọi người đều ở việc này, chúng mình là

người ngoài, không nên xen vào.

Ðoàn Dự phẫn khích kêu lên:

- Ðại trượng phu thấy chuyện bất bình, lẽ nào nhắm mắt làm ngơ cho

được? vương cô nương, dù cho cô có chửi tôi thì tôi cũng nhất định Sẽ cứu cô

bé kia, có điều... có điều Ðoàn Dự này là kẻ trói gà không chặt, muốn cứu

mạng cho tiểu cô nương đó cũng thật khó lòng. Này, này, Ðặng huynh, Công

Dã huynh, các ngươi cũng không ra tay ư? Bao huynh, Phong huynh, ta xông

lên cứu người, các người theo Sau tiếp ứng được chăng?

Bọn Ðặng Bách Xuyên xưa nay Mộ Dung Phục bảo gì nghe nấy thấy Mộ

Dung Phục mặc kệ nên cũng qua Sang Ðoàn Dự lắc đầu, mặt mày ra chiều

băn khoăn. Ô Lão Ðại nghe thấy Ðoàn Dự lèm bèm, nghĩ thầm người này võ

công cực cao, nếu quả ngang tàng Sinh Sự thì quả không phải dễ đối phó, để

lâu đêm dài lắm mộng, có làm thì càng Sớm càng tốt, lập tức giơ thanh quỉ

đầu đao lên, miệng nói:

- Ô Lão Ðại là người đầu tiên ra tay đây!

Y múa đao chém xuống cô bé con đang ở trong túi vải. Ðoàn Dự kêu

lên:

- Không được!

Ngón tay vung ra, Sử dụng một chiêu Trung Xung Kiếm, toan đẩy bật

thanh đao của Ô Lão Ðại. Ngờ đâu Lục Mạch Thần Kiếm của chàng không

thể tùy ý thu phát, có khi chân khí ào ào, vô cùng uy lực, có khi thì chẳng thể

vận lên được chút nội lực nào, lúc này kiếm chiêu tung ra nhưng chân khí lại

chỉ loanh quanh trong lòng bàn tay không phát ra được.

Thanh quỉ đầu đao của Ô Lão Ðại vừa chém xuống nữ đồng, đột nhiên

từ phía Sau tảng đá có một bóng người nhảy ra, tay trái vung lên, một luồng

nội lực vô cùng mạnh mẽ đẩy Ô Lão Ðại dạt Sang một bên, tay phải nắm luôn

cái bao dưới đất, nhắc luôn cả người lẫn túi quàng lên lưng chạy vụt về ngọn

núi ở phía tây bắc.

Tất cả ai nấy nhao nhao la lối, rầm rập đuổi theo. Thế nhưng người đó

cước bộ thật nhanh, chỉ nháy mắt đã khuất trong khu rừng rậm trên triền núi.

Những ám khí của các động chủ, đảo chủ ném ra không trúng vào cây thì

cũng bị lá cành chặn lại. Ðoàn Dự mừng lắm, chàng mục quang Sắc bén đã

nhận ra mặt mũi người kia, chính là người đã giải được kỳ cục vô cùng phức

tạp trong cuộc cờ Trân Lung của Thông Biện tiên Sinh bèn lớn tiếng kêu lên:

- Chính là hòa thượng Hư Trúc của phái Thiếu Lâm. Hư Trúc Sư huynh,

họ Ðoàn này chắp tay đảnh lễ, phái Thiếu Lâm được mệnh danh là Thái sơn

Bắc Ðẩu, quả thực danh bất hư truyền.

Mọi người thấy y chỉ một chưởng đã đẩy được Ô Lão Ðại chệch Sang

một bên, bước chân cực kỳ nhanh nhẹn, võ công cao cường, lại nghe Ðoàn

Dự khen ngợi rối rít, nói y là Sư chùa Thiếu Lâm, cái thịnh danh của ngôi cổ

tự khiến ai cũng có dạ khiếp Sợ không dám đuổi nà tới. Có điều việc này liên

quan trọng đại, cô bé đó bị Sư chùa Thiếu Lâm cứu đi, nếu không giết người

bịt miệng thì mưu tính của cả bọn Sẽ bị tiết lộ, họa hoạn bất trắc Sẽ chỉ trong

Sớm tối nên vẫn phải hò hét chạy theo.

Ai nấy thấy nhà Sư Thiếu Lâm chạy thẳng lên núi, Sơn phong đâm thẳng

lên tới tận mây, đỉnh đầy tuyết trắng, nếu như muốn leo lên tận ngọn, dù bậc

cao thủ khinh công thì cũng phải mất bốn năm ngày. Bất Bình đạo nhân nói

lớn:

- Ai nấy chớ có kinh hoàng, nhà Sư kia chạy lên núi là đi vào tuyệt lộ,

không lẽ y bay lên trời được Sao? Chúng ta chỉ cần canh giữ cẩn mật các

đường xuống, đừng để cho y chạy thoát là xong.

Mọi người nghe thế trong bụng mới an, Ô Lão Ðại liền chia người ra

chặn hết các nẻo chung quanh ngọn núi, lại Sợ nhà Sư có thể xông qua mà

người vây quanh không ngăn nổi nên mỗi ngả đường bố trí tới ba lượt, lượt

đầu không chịu nổi thì còn chặng thứ hai, chặng thứ hai không nổi thì còn

nhóm cuối, ngoài ra lại còn khoảng chục hảo thủ qua lại tuần tra tiếp ứng.

Phân phối xong, Ô Lão Ðại cùng Bất Bình đạo nhân, An động chủ, Tang

Thổ Công, Hoắc động chủ, Khâm đảo chủ một bọn mấy chục người lên núi

lùng bắt, mong Sao trừ được nhà Sư này khỏi lo mối họa về Sau.

Bọn Mộ Dung Phục được chỉ định phòng thủ mặt đông, mồm thì nói nhờ

họ tọa trấn đông phương nhưng trong bụng lại không muốn họ tham gia vào

việc này. Mộ Dung Phục bụng dạ Sáng Suốt biết Ô Lão Ðại có chiều úy kỵ

mình, chỉ mỉm cười, dẫn bọn Ðặng Bách Xuyên trấn giữ con đường phía

đông, còn Ðoàn Dự tềnh toáng chẳng giữ ý giữ tứ gì cứ bô bô khen ngợi Hư

Trúc anh hùng hết cỡ.

Người cướp chiếc bao vải chính là Hư Trúc. Y ở trong phạn điếm chứng

kiến Mộ Dung Phục và Ðinh Xuân Thu hai người đấu với nhau một trận kinh

tâm động phách, Sợ đến hết hồn hết vía, nhân lúc Du Thản Chi cứu A Tử chạy

đi, Mộ Dung Phục cũng thoát thân bỏ chạy còn Ðinh Xuân Thu cũng đuổi

theo ra liền theo của Sau lẻn trốn. Y chỉ mong Sao gặp lại bọn Tuệ Phương Sư

bá Sư thúc để những người đó bảo gì làm nấy, nhưng từ khi một chưởng đánh

chết Huyền Nạn Sư bá tổ rồi, bụng dạ hoang mang, không còn biết phải tính

toán ra Sao. Y xưa nay chưa hề có kinh nghiệm đi lại trên chốn giang hồ, lại

không rành đường đi nước bước, Sau khi chứng kiến Mộ Dung Phục và Ðinh

Xuân Thu ác đấu thành như chim Sợ cây cong, đến quán ăn, nhà trọ cũng

không dám ghé vào, cứ đi lung tung trong nơi hoang dã.

Khi đó đúng vào lúc ba mươi Sáu động chủ, bảy mươi hai đảo chủ ước

hẹn nhau tụ hội ở Sơn cốc này, mỗi người lại đem theo đệ tử thân tín nên

nhân Số không phải là ít, Hư Trúc đi đường không thể không gặp phải. Y thấy

những người đó đều là nhân vật giang hồ, cũng toan hỏi thăm xem có biết

bọn Sư bá Sư thúc Tuệ Phương đâu không, nhưng thấy bọn họ người nào

người nấy mặt mũi hung ác, chỉ Sợ cũng không khác gì Ðinh Xuân Thu nên

lại không dám, bất chợt nghe họ thì thầm bàn tính, dường như đang mưu tính

chuyện gì, nghĩ bụng mình hành hiệp trượng nghĩa, cứu khổ phò nguy, đã là

đệ tử Thiếu Lâm lẽ nào bỏ qua nên len lén đi theo, thành thử tình hình đêm

hôm đó đều mắt thấy tai nghe cả.

Những chuyện ân oán trên giang hồ y chẳng biết gì, khi thấy Ô Lão Ðại

giơ thanh quỉ đầu đao lên toan chém xuống đứa trẻ câm không có một chút

Sức kháng cự, lòng từ bi nổi lên, không cần biết ai phải ai trái bằng giá nào

cũng phải cứu cho bằng được nữ đồng này nên lập tức từ Sau tảng đá nhảy ra,

cướp chiếc bao vải chạy trốn.

Y lên núi rồi, đề khí chạy một mạch, thấy càng lúc cây cối càng rậm rạp,

tiếng người hò hét đuổi theo mỗi lúc một nhỏ dần. Khi y ra tay cứu người chỉ

toàn do tấm lòng từ bi, phát khởi tâm bồ đề của nhà Phật, thấy chúng Sinh

hoạn nạn thì không thể không ra tay. Thế nhưng đến lúc này nghĩ đến bọn kia

võ công lợi hại, thủ đoạn tàn độc, dẫu người nào ra tay mình cũng không phải

là địch thủ nên nghĩ thầm: "Chỉ có cách chạy tới một nơi nào thật hẻo lánh

trốn ở đó, bọn họ kiếm không ra có thế mới bảo vệ được tính mạng của cả cô

gái này lẫn cả ta nữa". Trong hoàn cảnh đó quả đúng là đói thì có gì ăn nấy,

hoảng thì gặp đâu cũng xông bừa vào, cứ thấy chỗ nào cây cối rậm rạp là

nhào tới.

Cũng may y đã nhận được hơn bảy mươi năm tu tập nội công của ông

lão phái Tiêu Dao, nội lực cực kỳ Sung mãn, chạy đến hai giờ liền mà không

thấy mỏi mệt chút nào. Lại chạy thêm một hồi nữa, trời Sáng dần, dưới chân

đạp trên một lớp tuyết mỏng, thì ra đã đến ngang lưng chừng núi, trong rừng

Sâu ánh mặt trời không chiếu đến thành thử tuyết không tan.

Hư Trúc cố gắng định thần quan Sát tình hình bốn phía, trái tim bỗng

đập loạn lên, lẩm bẩm tự hỏi:

- Mình biết chạy đi đâu đây?

Bỗng nghe Sau lưng có tiếng người nói:

- Thằng nhát gan, chỉ tính chuyện chạy chết bỏ, thật mắc cở hết Sức.

Hư Trúc Sợ đến nhảy dựng lên, kêu lớn:

- ối trời!

Y càng hết Sức chạy cho nhanh lên phía đỉnh núi. Chạy thêm được mấy

dặm nữa, lúc đó mới dám quay đầu, nhưng không thấy một ai đuổi theo bèn

thở phào:

- May quá, không có ai đuổi theo cả.

Câu nói vừa ra khỏi miệng, Sau lưng lại có tiếng người nói:

- Ðàn ông con trai gì mà Sợ đến thế, thiệt không khác gì con chó con

chuột, đồ tiểu Súc Sinh!

Hư Trúc lần này Sợ không đâu cho hết, lại co cẳng chạy thục mạng,

tiếng nói Sau lưng lại tiếp:

- Ðã nhát gan lại còn ngu ngốc, thiệt không ra cái giống gì!

Tiếng nói đó dường như chỉ ở ngay Sau lưng cách chừng một hai thước,

tưởng chừng vói tay cũng tới. Hư Trúc nghĩ thầm: "Chết rồi! Chết rồi! Người

này võ công cao cường như thế, thôi không còn cách gì thoát khỏi độc thủ

của y được nữa". Y lại càng hết Sức chạy cho nhanh, tiếng nói đó tiếp:

- Nếu đã Sợ thì Sao còn ra vẻ anh hùng cứu người khác. Ngươi tính chạy

tới tận đâu nữa chớ?

Hư Trúc thấy tiếng nói dường như ghé Sát bên tai mình, chân tay bủn

rủn, tưởng chừng như muốn khuỵu xuống, lảo đảo mấy cái quay đầu lại, lúc

này trời đã Sáng rõ, ánh mặt trời chiếu rọi qua tàn cây nhưng vẫn không thấy

một bóng người nào. Y nghĩ thân pháp người đó nhanh đến thế, võ công cao

hơn mình đâu phải chỉ gấp mười, nếu muốn ra tay làm hại, thì dù có mười cái

mạng Hư Trúc cũng không còn, mà theo giọng nói của người kia, chỉ trách cứ

y nhút nhát bất tài, chứ không phải cùng bọn với Ô Lão Ðại, nên cố gắng

định thần nói:

- Tiểu tăng vô năng, mong được tiền bối ban ơn chỉ điểm.

Giọng nói kia cười khẩy:

- Ngươi nào có phải đồ tử đồ tôn gì của ta, Sao ta lại phải chỉ điểm cho

ngươi?

Hư Trúc đáp:

- Dạ! Dạ! Tiểu tăng vọng ngôn, tiền bối thứ tội cho. Bên địch người

đông, tiểu tăng không thể chống lại được nên... nên chỉ có nước bỏ chạy.

Nói xong mấy câu đó, y lại đề khí chạy tiếp lên đỉnh núi. Thanh âm Sau

lưng nói:

- Ðỉnh núi này là nơi tuyệt lộ, bọn chúng chặn hết các nẻo ở dưới kia rồi,

làm Sao ngươi chạy cho ra khỏi được?

Hư Trúc Sững Sờ, dừng chân lại nói:

- Tôi... tôi... tôi không nghĩ ra. Tiền bối từ bi làm ơn chỉ cho một con

đường Sáng.

Giọng nói kia hắc hắc cười khẩy nói:

- Trước mắt chỉ có hai con đường, một là quay lại xung Sát, tiêu diệt hết

bọn yêu ma quỉ quái kia.

Hư Trúc đáp:

- Một là tiểu tăng vô năng, hai nữa không muốn giết người.

Giọng nói lại tiếp:

- Nếu thế thì theo con đường thứ hai, ngươi tung mình nhảy xuống vực

Sâu vạn trượng cho tan xương nát thịt, mọi việc coi như xong lên thẳng cõi

Niết Bàn.

Hư Trúc ấp úng:

- Cái đó...

Y quay đầu nhìn lại thấy khắp mặt đất chỗ nào cũng là tuyết, thế nhưng

trên tuyết địa trừ dấu chân của mình ra, không còn vết của một ai khác, nghĩ

thầm: "Người này đạp tuyết vô ngấn, võ công quả là cao cường, thật không

Sao tưởng nổi". Giọng nói kia lại tiếp:

- Cái đó cái kia gì, ngươi định nói Sao?

Hư Trúc đáp:

- Một khi nhảy xuống tiểu tăng chết thì đã đành nhưng cô bé con tiểu

tăng cứu được cũng chết theo. Làm như thế một là cứu người không cứu cho

đến nơi đến chốn, hai nữa tiểu tăng phật pháp tu tập còn nông, chắc không

lên được cõi Niết Bàn thanh tịnh, ắt phải đọa nhập luân hồi, quay về với cái

khổ của vòng Sinh tử.

Giọng kia hỏi lại:

- Ngươi có uyên nguyên gì với Phiêu Miểu Phong? sao lại không kể Sống

chết cứu cho bằng được người này?

Hư Trúc một mặt rảo bước chạy nhanh lên núi, một mặt nói:

- Cái gì Phiêu Miểu Phong, Linh Thứu Cung, tiểu tăng hôm nay mới lần

đầu nghe nói đến. Tiểu tăng là đệ tử phái Thiếu Lâm, phụng mệnh hạ Sơn lần

này là thứ nhất chưa từng có liên hệ với môn phái nào.

Giọng kia lại cười nhạt nói:

- Nếu thế ra ngươi chỉ là một tiểu hòa thượng "kiến nghĩa dũng vi" thôi

chứ gì?

Hư Trúc đáp:

- Tiểu hòa thượng thì đúng thế, còn thấy chuyện nghĩa hăng hái làm thì

không phải. Tiểu tăng chẳng hiểu biết gì, làm ẩu làm tả, trong đầu có vô Số

chuyện khó khăn, không biết phải làm Sao cho phải.

Giọng kia nói:

- Nội lực ngươi dồi dào, quả thực Sung túc. Có điều công lực này không

phải hoàn toàn của phái Thiếu Lâm, thế là vì cớ gì?

Hư Trúc đáp:

- Chuyện này nói ra thì dài, chính là một nạn đề rất lớn của tiểu tăng.

Giọng nói tiếp:

- Cái gì mà bảo nói ra thì dài, nói ra thì ngắn, ta không muốn ngươi đưa

qua đẩy lại, mau nói ta nghe.

Ngữ khí nghe thật nghiêm nghị, không để cho y có dịp tránh né gì được

nữa. Thế nhưng Hư Trúc nhớ lại Tô Tinh Hà từng nói: "Cái tên phái Tiêu Dao

cực kỳ bí mật, không thể để cho người ngoài môn phái biết". Y biết rằng

người ở Sau lưng là một tiền bối võ công cực kỳ cao Siêu, đến mặt cũng chưa

thấy, làm Sao có thể đem chuyện bí mật trọng đại của mình nói cho y nghe,

bèn đáp:

- Tiền bối thứ tội cho, tiểu tăng quả có điều khó khăn, không thể tương

cáo được.

Thanh âm kia đáp:

- Ðược, nếu đã thế ngươi mau để ta xuống.

Hư Trúc giật mình kinh hãi lắp bắp:

- Cái... cái gì?

Giọng kia đáp:

- Ngươi mau bỏ ta xuống, cái gì với chẳng cái chi, lải nhải mãi.

Hư Trúc nghe giọng nói, đàn ông không ra đàn ông mà đàn bà không ra

đàn bà, chỉ thấy thật già nua, đến lúc y nói "ngươi mau bỏ ta xuống", không

hiểu ý tứ ra Sao, lập tức đứng lại, quay đầu nhưng Sau lưng nào có thấy ai,

còn đang kinh ngạc, giọng kia lại chửi:

- Hòa thượng thối tha, mau bỏ ta xuống, ta ở trong cái túi vải Sau lưng

ngươi đây, chứ còn ai nữa?

Hư Trúc hoảng hốt, hai tay bủn rủn nghe bịch một tiếng đã tuột tay để

rơi cái túi xuống đất, từ trong cái bao vọng ra một tiếng "Ôi chao", chính là

một giọng già nua kêu đau, đúng là tiếng mình vẫn nghe nãy giờ. Hư Trúc

cũng "Chao ôi" một tiếng nói:

- Tiểu cô nương, thì ra là ngươi, Sao giọng ngươi lại già thế?

Y lập tức mở chiếc bao, đỡ người trong đó ra. Người đó thân hình bé

nhỏ, là một cô bé con chừng tám chín tuổi nhưng hai mắt như điện, lấp lánh

có thần, khi nhìn Hư Trúc có uy nghiêm như muốn lấn áp người ta. Hư Trúc

há hốc mồm, nhất thời không nói được tiếng nào. Nữ đồng nói:

- Gặp trưởng bối Sao không biết hành lễ, thật chẳng có qui củ chi cả.

Giọng nói đã già nua, bộ dạng lại ra chiều kẻ cả. Hư Trúc ấp úng:

- Tiểu... tiểu cô nương...

Cô bé con quát lên:

- Cái gì mà tiểu cô nương, đại cô nương? Ta là mỗ mỗ đây.

Hư Trúc mỉm cười nói:

- Chúng mình hãm thân vào nơi tuyệt địa, thôi đừng dỡn nữa. Thôi lại

đây, mau chui vào trong túi để ta cõng ngươi lên núi. Nếu không chỉ trong

khoảnh khắc là kẻ địch lên tới đó.

Nữ đồng đưa mắt nhìn Hư Trúc dò xét, đột nhiên thấy trên ngón tay bên

trái của y chiếc nhẫn bằng bảo thạch, mặt liền biến Sắc, hỏi:

- Ngươi... ngươi có cái gì đó? Ðưa ta xem nào!

Hư Trúc vốn dĩ không muốn đeo cái nhẫn trên tay, tuy nhiên biết vật này

rất quan trong, Sợ đánh mất nên không dám để trong bọc, nghe cô bé kia lên

tiếng hỏi bèn cười nói:

- Cái này không phải vật gì có thể nghịch chơi được đâu!

Nữ đồng đưa tay ra nắm lấy cổ tay trái của y, Săm xoi chiếc nhẫn. Cô ta

lật qua lật lại bàn tay Hư Trúc, coi kỹ một hồi lâu. Hư Trúc bỗng thấy bàn tay

nhỏ bé của cô đang nắm tay mình run lẩy bẩy, nghiêng đầu nhìn, thấy đôi mắt

to trong vắt của cô ta rưng rưng hai hàng lệ. Một hồi lâu Sau cô gái mới bỏ

tay Hư Trúc ra.

Cô bé con nói:

- Chiếc thất bảo chỉ hoàn này, ngươi ăn trộm được ở đâu đây?

Giọng nói gay gắt chẳng khác gì thẩm vấn đạo tặc. Hư Trúc trong lòng

không vui nói:

- Người xuất gia nghiêm thủ giới luật, lẽ nào trộm cắp lấy bừa của ai bao

giờ? Cái này là của người khác cho tôi, Sao lại bảo là ăn trộm được?

Nữ đồng nói:

- Ðừng có bố láo! Ngươi bảo ngươi là đệ tử phái Thiếu Lâm Sao người ta

lại đưa cho ngươi cái nhẫn này được? Nếu ngươi không nói thực thì ta rút

gân, lột da cho ngươi chịu trăm ngàn khổ Sở.

Hư Trúc cảm thấy tức cười, nghĩ bụng: "Nếu như ta không mắt thấy, chỉ

bằng tai nghe tiếng nói thì đã bị con bé con này dọa cho chết khiếp". Y bèn

nói:

- Tiểu cô nương...

Ðột nhiên nghe bộp một tiếng, bên hông đã trúng một quyền, có điều nữ

đồng dù Sao Sức cũng yếu nên không đau đớn gì. Hư Trúc bực tức nói:

- sao ngươi ra tay đánh người là Sao? Mới tí tuổi đầu đã ngang ngược

vô lễ.

Cô bé con kia hỏi:

- Ngươi pháp danh là Hư Trúc. ồ, Linh, Huyền, Tuệ, Hư, trong phái Thiếu

Lâm ngươi là đệ tử đời thứ ba mươi bảy. Huyền Từ, Huyền Bi, Huyền Khổ,

Huyền Nạn mấy chú tiểu đó đều là Sư tổ của ngươi chăng?

Hư Trúc lùi lại một bước, kinh ngạc hết Sức, cô gái tám chín tuổi kia

không những đã biết Sư thừa lai lịch của mình, lại gọi Huyền Từ, Huyền Bi

những người Sư bá, Sư thúc tổ kia là "tiểu hòa thượng", giọng điệu có vẻ tự

nhiên lắm đâu có phải lời của một cô bé con? Y đột nhiên nghĩ ra: "Người ta

bảo trên đời có chuyện "ma nhập", hay là... hay là có hồn của một lão tiền bối

nào nhập vào thân thể của tiểu cô nương này đây?".

Nữ đồng kia lại hỏi:

- Ta hỏi ngươi, có thì nói có, không thì nói không, Sao lại không trả lời?

Hư Trúc đáp:

- Cô nói không Sai, có điều gọi phương trượng đại Sư của bản tự là "chú

tiểu", không khỏi quá đáng.

Cô bé con nói:

- sao lại không phải chú tiểu? Ta với Sư phụ y Linh Môn đại Sư bằng vai

bằng vế, Huyền Từ không phải tiểu hòa thượng thì là gì? Nói thế có gì mà quá

đáng hay không quá đáng?

Hư Trúc lại càng kinh ngạc, Sư phụ của Huyền Từ phương trượng Linh

Môn đại Sư là một cao tăng kiệt xuất, đệ tử đời thứ ba mươi bốn của phái

Thiếu Lâm, y vốn biết rồi. Y càng nghĩ càng tin chắc nữ đồng này bị ma nhập

bèn nói:

- vậy thì... vậy thì... cô là ai?

Nữ đồng khó chịu đáp:

- Lúc đầu ngươi luôn mồm gọi ta là "tiền bối", quả là cung kính lễ phép,

Sao tự nhiên đổi giọng là thế nào? Nếu ta không nghĩ tới cái công ngươi cứu

ta thì mỗ mỗ đã một chưởng đánh chết cái mạng chó của ngươi rồi.

Hư Trúc nghe cô ta tự xưng "mỗ mỗ" lại càng Sợ hãi hỏi lại:

- Xin thỉnh giáo mỗ mỗ tôn tính đại danh là gì?

Nữ đồng đổi giận làm vui nói:

- Thế mới phải chứ! Ta hỏi ngươi trước, cái thất bảo chỉ hoàn kia ở đâu

ra?

Hư Trúc đáp:

- Ðây là do một vị lão tiên Sinh cho tiểu tăng. Tiểu tăng vốn dĩ không

muốn lấy vì là đệ tử Thiếu Lâm nên không thể nào nhận được. Có điều lão

tiên Sinh kia mệnh đang lâm nguy, không cho tiểu tăng giãi bày...

Nữ đồng đột nhiên giơ tay chộp lấy cổ tay Hư Trúc, run run hỏi:

- Ngươi nói vị... vị lão tiên Sinh đó mệnh đang lâm nguy? Y chết rồi Sao?

Không, không thể được, thôi ngươi nói trước cho ta nghe, vị lão tiên Sinh kia

tướng mạo ra Sao?

Hư Trúc đáp:

- Ông ta râu dài ba thước, mặt như quan ngọc, hình dáng cực kỳ đẹp đẽ.

Cô bé con run bắn người lên hỏi thêm:

- Thế tại Sao y mệnh đang lâm nguy cho được? Y... y một thân võ công...

Ðột nhiên cô ta đang buồn bã biến thành giận dữ, mắng chửi:

- Ðồ hòa thượng thối tha, Tiêu Dao Tử 1 một thân võ nghệ, nếu không

tán công thì làm Sao chết được? Một người mà chết được đâu có dễ dàng đến

thế?

Hư Trúc gật đầu:

- Ðúng thế!

Nữ đồng kia tuy tuổi nhỏ nhưng khí thế uy hiếp người khác, lời nói của

cô ta Hư Trúc không dám cãi lại câu nào, có điều không hiểu: "Thế nào gọi là

tán công? Một người chết đi thật dễ ợt, có gì mà bảo rằng khó?". Cô bé con

lại hỏi thêm:

- Ngươi gặp Tiêu Dao Tử ở đâu?

Hư Trúc đáp:

- Có phải cô nói vị lão tiên Sinh dung mạo thanh tú, chính là Sư phụ của

Thông Biện tiên Sinh Tô Tinh Hà đấy ư?

Nữ đồng đáp:

- Dĩ nhiên là y. Hừ, đến tên của người đó ngươi còn chưa biết, vậy mà

nói láo là y đưa cho ngươi thất bảo chỉ hoàn, thật là mặt dày mày dạn, vô liêm

Sỉ, lớn mật hết cỡ.

Hư Trúc nói:

- Thế cô nhận ra vị Tiêu Dao Tử tiên Sinh ấy hay Sao?

Cô bé kia giận dữ nói:

- Ta hỏi ngươi chứ không phải ngươi được hỏi ta. Tả hỏi là ngươi gặp

Tiêu Dao Tử ở đâu, mau mau trả lời.

Hư Trúc đáp:

- ở trên một ngọn núi, tiểu tăng vô ý giải phá được một bàn cờ Trân

Lung vì thế mới gặp vị lão tiên Sinh này.

Nữ đồng lập tức giơ tay lên dường như toan đánh, hầm hầm nói:

- Chỉ nói càn! Bàn cờ Trân Lung đó mấy chục năm nay làm điên đảo

không biết bao nhiêu kẻ tài trí trong thiên hạ, cái thứ tiểu hòa thượng nhà

ngươi ngu như bò mà đòi giải được ư? Ngươi mà còn láo lếu huênh hoang, ta

Sẽ không tha đâu nhé.

Hư Trúc đáp:

1 Trọôùẽ QâaA nôả ẽĩọônố 2 tĩv ởâiả ốỡiả ởâe Tảỷau õâỡ Tọûễ nâA Qỡăả tĩâenĩ ẻỡa ịĩâả Tọû (ẽỡù ởỷD

tĩỷỡ ỹâûn ẽuD mâe tâùẽ ốảâû ữuỷan sọûâ)ễ ẽĩuùnố tỡaả sọûâ ởâiả ởâe Tảỷau õâỡ Tọû ẽĩỡ tĩỡánố nĩâátâ

- Nếu với tài nghệ tiểu tăng dĩ nhiên không thể nào giải được. Thế nhưng

lúc đó ở vào thế cưỡi lưng cọp, Thông Biện tiên Sinh ép tiểu tăng phải đi

quân, tiểu tăng đành nhắm mắt đặt bừa, chẳng ngờ lạng quạng làm Sao tự

mình làm chết mất một nhóm quân trắng, khiến cho thế cờ Sáng ra, lại thêm

cao nhân chỉ điểm, thành thử mới giải được, quả đúng là vận may. Có điều

tiểu tăng làm bừa làm ẩu, tội nghiệp về Sau không phải là nhỏ. Ôi, quả là Sai

lầm, A Di Ðà Phật, A Di Ðà Phật.

Nói xong y chắp hai tay, niệm Phật liên tiếp. Nữ đồng bán tín bán nghi

nói:

- Ngươi nói thế thì cũng vài phần có lý...

vừa nói tới đây bỗng nghe phía dưới văng vẳng tiếng người lao xao. Hư

Trúc kêu lên:

- Chết rồi!

Y mở chiếc túi ra bỏ nữ đồng vào trong đó vác lên vai, chạy vụt lên trên

núi. Chạy được một hồi, tiếng người dưới kia xem chừng đã xa, quay đầu nhìn

lại, thấy trên mặt tuyết rõ ràng một hàng dấu chân, thất thanh kêu lên:

- Không xong!

Nữ đồng kia hỏi:

- Cái gì mà không xong?

Hư Trúc đáp:

- Tiểu tăng để lại dấu chân trên mặt tuyết, dù cho chạy xa đến đâu, bọn

họ rồi cũng đuổi kịp được mình.

Nữ đồng nói:

- Lên cây mà phi hành thì không có dấu chân nữa, tiếc một điều võ công

ngươi thấp kém quá, đến chút khinh công thô thiển cũng không biết. Tiểu hòa

thượng, ta xem ngươi nội lực không phải là yếu, Sao không thử coi nào.

Hư Trúc đáp:

- Ðược, để tiểu tăng thử xem Sao.

Y tung mình nhảy lên, vọt lên trên trời hơn khỏi ngọn cây đến một

trượng, lúc rơi xuống đưa chân đạp vào một cành cây, lắc cắc một tiếng, cành

cây gãy lìa cả người lẫn cành cây đều rơi xuống. Y rơi như thế ắt ngã ngửa,

đè lên cái túi nhưng Hư Trúc Sợ mình Sẽ làm nữ đồng bị thương, ở lưng chừng

vội vàng xoay người cho mình rơi xuống trước, nằm Sấp xuống nghe bình

một tiếng trán đập vào một tảng đá, Sứt một miếng máu chảy chan hòa. Hư

Trúc kêu lên:

- ấy chết! ấy chết!

Y cố gắng nhỏm dậy, cực kỳ ngượng ngập nói:

- Tôi... tôi võ công thấp kém, vụng về quá, chẳng đâu với đâu cả.

Cô gái kia nói:

- Ngươi thà để chính mình bị thương, chứ không đành đè lên ta, xem

chừng đối với mỗ mỗ cũng cung kính lễ độ. Mỗ mỗ một là muốn dùng ngươi

vào việc của mình, hai là để thưởng công cho hậu bối nên truyền cho ngươi

thuật nhảy lên. Ngươi nghe cho kỹ, khi nhảy lên hai đầu gối hơi gập lại, đề khí

vào đan điền, đợi cho chân khí đưa lên thì lúc đó thả lỏng bắp thịt, tập trung ý

nghĩ nơi huyệt Ngọc Trẩm...

Nói rồi từng câu từng câu giải thích cho y nghe, lại dạy y làm thế nào

xoay người trên không trung, làm thế nào lướt ngang, làm thế nào lên thẳng,

dạy xong hết rồi mới nói:

- Ngươi theo đúng lời dạy của ta nhảy lên coi nào!

Hư Trúc nói:

- vâng! Ðể tiểu tăng một mình nhảy thử, lỡ có lộn mèo lần nữa thì khỏi

làm đau tiền bối.

Y nói rồi liền để chiếc bao xuống. Cô bé kia giận dữ nói:

- Công phu mỗ mỗ dạy cho ngươi, không lẽ còn Sai hay Sao? việc quái

gì mà phải thử? Ngươi mà còn ngã nữa thì mỗ mỗ lập tức giết ngươi ngay.

Hư Trúc không khỏi nổi da gà, nghĩ đến hồn ma nhập vào cô bé ở Sau

lưng, bao nhiêu lông tóc đều dựng cả lên, chỉ muốn cầm cái bao quăng đi thật

xa, nhưng lại không dám, liền nghiến răng, vận khí theo đúng pháp môn nữ

đồng truyền thụ, thúc đẩy chân khí, tập trung ý nghĩ tại huyệt Ngọc Trẩm, hai

đầu gối hơi cong xuống nhẹ nhàng nhún mình nhảy lên một cái.

Lần này y nhảy lên rồi, thân hình từ từ bay lên, tuy ở trên không chẳng

có gì bám víu nhưng vẫn xoay chuyển dễ dàng, mừng quá kêu lên:

- Ðược rồi! Ðược rồi!

Ngờ đâu y vừa há miệng, chân khí tiết ra hết, lập tức rơi xuống, cũng

may lần này rơi thẳng, hai gót chân giáng xuống nghe ê ẩm nhưng không ngã

nhào. Nữ đồng kia liền mắng:

- Ðồ ngốc thật, nếu ngươi muốn mở miệng ra nói, thì phải điều quân nội

tức trước. Bước thứ nhất học chưa thông, đã nhảy qua bước thứ năm, bước

thứ Sáu.

Hư Trúc đáp:

- vâng! vâng! Quả là tiểu tăng Sơ xuất.

Y lại theo đúng phương pháp đề khí nhảy lên, nhẹ nhàng rơi xuống một

cành cây, cành cây đó oằn lên oằn xuống nhưng không gãy. Hư Trúc trong

lòng cực kỳ vui Sướng nhưng không dám mở miệng, lại theo đúng phương

pháp nữ đồng dạy cho nhảy ngang ra hơn một trượng, rơi xuống một cành

cây khác, cành cây bật lên lại nhảy tiếp qua một cây thứ hai, khí tức đã thuận

rồi, chỉ thấy thân hình nhẹ nhàng, nội lực Sung túc, càng nhảy càng xa. Ðến

về Sau, nhảy ngang một cái vượt qua hai ngọn cây, trên không trung thật

chẳng khác gì cưỡi gió, khiến cho vừa vui Sướng vừa ngạc nhiên. Trên đỉnh

tuyết cây cối rậm rạp, y chỉ nhảy trên những ngọn cây dưới tuyết không có

dấu vết gì mà tìm được, chỉ khoảng chừng một bữa ăn đã mất hút trong rừng

Sâu.

Nữ đồng nói:

- Thôi được rồi! Xuống đi!

Hư Trúc đáp lời:

- vâng!

Y nhẹ nhàng nhảy xuống, đỡ cô gái ra khỏi túi vải. Cô bé con thấy y mặt

hớn hở, xem chừng hết Sức đắc ý liền mắng:

- Thật đúng là một chú tiểu không nên trò trống gì, mới học được một

chút công phu thô thiển bằng móng tay đã nhơn nhơn rồi.

Hư Trúc đáp:

- Dạ! Dạ! Nhãn giới tiểu tăng nông cạn lắm, mỗ mỗ dạy cho công phu

đó thật là hữu dụng...

Nữ đồng nói:

- Ngươi quả đã thông rồi đó, đủ biết mắt mỗ mỗ chưa hoa. Thế nhưng

nội công của ngươi không phải của phái Thiếu Lâm, công phu đó ngươi học

ai thế? sao ngươi còn trẻ mà nội công lại thâm hậu như vậy?

Hư Trúc trong dạ xót xa, đôi mắt rưng rưng nói:

- Ðó là lão tiên Sinh Tiêu Dao Tử khi lâm chung, đem... đem hơn bảy

mươi năm nội công tu tập nhất định trút vào người tiểu tăng. Tiểu tăng thực

Sự không muốn phản bội phái Thiếu Lâm để đầu nhập phái khác, nhưng khi

đó Tiêu Dao Tử lão tiên Sinh không cho giãi bày, lập tức hóa tán công phu

của tiểu tăng, mặc dù nội công tiểu tăng nông cạn lắm, chẳng đáng gì đâu,

thế nhưng... thế nhưng tiểu tăng luyện được cũng phải khổ Sở lắm. Tiêu Dao

Tử lão tiên Sinh đem công phu truyền cho tiểu tăng không biết như thế là

phúc hay là họa, nên hay không nên. Ôi, nói tóm lại, ngày Sau tiểu tăng về

chùa Thiếu Lâm, nói tóm lại... nói tóm lại...

Y lập đi lập lại "nói tóm lại" mấy lần mà cũng chẳng biết là "tóm lại" cái

gì. Cô bé con kia ngơ ngẩn lặng thinh, lấy chiếc túi trải lên một tảng đá ngồi

xuống chống tay vào cằm Suy nghĩ, nhỏ nhẹ nói:

- Nếu ngươi nói thế, Tiêu Dao Tử quả thực đem chức chưởng môn phái

Tiêu Dao truyền cho ngươi ư?

Hư Trúc giật mình:

- Hóa ra... hóa ra tiền bối cũng biết đến tên phái Tiêu Dao?

Y trước nay không dám nói đến phái Tiêu Dao, Tô Tinh Hà từng nói

rằng nếu không phải người trong bản phái, nếu nghe được ba chữ "phái Tiêu

Dao" thì quyết không để cho Sống trên đời. Lúc này nghe nữ đồng nói đến

trước, y mới dám tiếp lời nhưng trong bụng nghĩ đây chắc là ma chứ không

phải là người, dù có muốn giết cũng không được.

Cô gái kia giận dữ nói:

- sao ta lại không biết phái Tiêu Dao? Khi mỗ mỗ biết đến phái Tiêu

Dao thì Tiêu Dao Tử còn chưa biết nữa là.

Hư Trúc đáp:

- Dạ! Dạ!

Bụng nghĩ thầm: "Xem chừng ra đây là một con lão quỉ mấy trăm năm,

So với Tiêu Dao Tử còn lớn tuổi hơn nhiều".

Bỗng thấy cô bé con nhặt một cành cây khô vạch lên tuyết tích trên mặt

đất, tất cả đều là những vạch thẳng, chẳng bao lâu đã vạch ngang dọc mười

chín đường thành một cái bàn cờ. Hư Trúc kinh hãi: "Nếu như mụ ta bắt mình

đánh cờ thì thật hỡi ôi!".

Thế nhưng y thấy cô ta Sau khi vẽ xong bàn cờ thì lập tức đặt quân

xuống, hình tròn rỗng là quân trắng, hình tròn đặc là quân đen, chi chít liền

lạc, dường như để đầy cả bàn cờ. Cô gái mới xếp xong nửa bàn, Hư Trúc liền

nhận ra ngay đây chính là thế cờ Trân Lung mình đã giải, nghĩ thầm: "Thì ra

bà ta cũng biết bàn cờ này". Y lại nghĩ: "Hay là năm xưa mụ ta cũng đã từng

tính chuyện phá giải nhưng Suy nghĩ mãi không ra, tức quá mà chết?". Nghĩ

đến đó y không khỏi thấy ơn ớn trong người.

Nữ đồng kia Sắp đặt xong bàn cờ Trân Lung rồi liền nói:

- Ngươi bảo ngươi giải được bàn cờ này, thế quân đầu tiên ngươi đi làm

Sao, thử cho ta xem nào!

Hư Trúc đáp:

- vâng!

Y để luôn quân xuống chẹt chết luôn quân trắng một mảng lớn, cục diện

lập tức rộng rãi ra, Sau đó cứ theo y hệt những gì Ðoàn Diên Khánh truyền

âm chỉ điểm, phản kích lại bên quân đen. Cô bé con đó mồ hôi trán nhỏ

xuống tong tong, lẩm bẩm nói:

- Quả là ý trời! Quả là ý trời! Trên đời này có ai lại nghĩ ra được cái

cách "tiên Sát tự thân, tái công địch nhân" kỳ quái như thế này bao giờ?

Ðến khi Hư Trúc giải xong bàn cờ Trân Lung rồi, nữ đồng lại trầm ngâm

một hồi rồi nói:

- Nếu như thế thì chú tiểu này không phải thuần nói năng tầm xàm. Tiêu

Dao Tử truyền thất bảo chỉ hoàn cho ngươi ra Sao, diễn tiến thế nào ngươi

nói hết cho ta nghe, không được dấu diếm chút nào.

Hư Trúc đáp:

- Dạ!

Y đem đầu đuôi ngọn nguồn, từ lúc Sư phụ Sai hạ Sơn cho đến khi giải

xong bàn cờ Trân Lung, rồi Tiêu Dao Tử truyền cho y chiếc nhẫn, Ðinh Xuân

Thu hạ độc ám hại Tô Tinh Hà và Huyền Nạn ra Sao, đến lúc mình đuổi theo

đi tìm bọn nhà Sư Tuệ Phương thế nào, kể lại hết một lượt.

Nữ đồng kia không nói một lời, đợi đến lúc y nói xong mới bảo:

- Nếu đúng thế, Tiêu Dao Tử là thầy ngươi, Sao ngươi không gọi là Sư

phụ mà lại gọi là "Tiêu Dao Tử lão tiên Sinh"?

Hư Trúc mặt mày ngượng nghịu đáp:

- Tiểu tăng là Sư chùa Thiếu Lâm, không thể đổi qua gia nhập môn phái

khác được.

Cô bé con lại nói:

- Có thực ngươi không muốn làm chưởng môn phái Tiêu Dao chăng?

Hư Trúc liên tiếp lắc đầu nói:

- Quả thực vạn lần không muốn.

Nữ đồng nói:

- Thế thì dễ quá, ngươi đem thất bảo chỉ hoàn giao lại cho ta, thế là

xong. Ta thay ngươi làm chưởng môn phái Tiêu Dao được chăng?

Hư Trúc mừng quá nói:

- Như thế thật đúng là cầu được ước thấy.

Y tháo chiếc nhẫn trên tay giao lại cho nữ đồng. vẻ mặt cô gái hoang

mang, tưởng như vừa vui vừa buồn, cầm lấy chiếc nhẫn, đeo lên ngón tay.

Thế nhưng ngón tay cô ta quá nhỏ, cả ngón tay giữa lẫn ngón tay vô danh

đều không vừa, đành phải đeo vào ngón cái, thử tới thử lui một hồi lâu xem

chừng không được hài lòng rồi hỏi:

- Ngươi bảo Tiêu Dao Tử đưa cho ngươi một bức tranh, bảo ngươi đi tới

núi vô Lượng nước Ðại Lý tìm người học môn Bắc Minh Thần Công, thế bức

tranh đó đâu?

Hư Trúc lấy bức tranh trong bọc ra, cô gái mở quyển trục, vừa nhìn thấy

hình người đàn bà mặc cung trang, mặt liền biến Sắc, chửi ngay:

- Y... y lại muốn con tiện tì này truyền võ công cho ngươi ư? Y... y đến

lúc Sắp chết vẫn khắc Sâu không quên con tiện tì này, vẽ nó đẹp đến thế.

Trên khuôn mặt hiện lên đầy vẻ ghen tuông phẫn nộ, cầm bức tranh vứt

xuống đất, giơ chân đạp lên. Hư Trúc kêu lên:

- Chao ôi!

Y vội vàng đưa tay nhặt lên. Nữ đồng giận dữ quát:

- Bộ ngươi tiếc lắm hả?

Hư Trúc nói:

- Một bức tranh vẽ đẹp thế này, làm hỏng đi quả là đáng tiếc.

Cô bé con hỏi lại:

- Con tiện tì này là ai, tên tiểu tặc Tiêu Dao Tử đã nói cho ngươi biết

chưa?

Hư Trúc lắc đầu:

- Chưa!

Y nghĩ thầm: "sao Tiêu Dao Tử lão tiên Sinh nay lại biến thành tên tiểu

tặc được nhỉ?". Nữ đồng giận dữ nói:

- Hừm, tiểu tặc Si tâm vọng tưởng, vẫn tưởng con tiện tì đó Sau mấy

chục năm dung mạo vẫn còn nguyên như thế hay Sao? Hứ, ngay cả hồi đó, thị

cũng đâu có được đẹp như vầy!

Cô ta càng nói càng tức tối, lại thò tay ra toan giựt lấy bức tranh xé đi.

Hư Trúc vội vàng rụt lại dấu bức tranh vào trong bọc, nữ đồng kia người nhỏ

Sức yếu, không vói tới được, vừa thở hồng hộc vừa chửi oang oang:

- Tên tiểu tặc vô lương tâm, con tiện tì mặt dầy mày dạn.

Hư Trúc hoang mang không hiểu ra Sao, đoán chừng con lão quỉ nhập

vào cô gái kia nhận ra người trong tranh, hai người trước nay thù ghét nhau,

thành thử tuy chỉ là bức tranh mà cũng không dằn được cơn giận.

Cô gái còn đang luôn mồm rủa Sả toàn những câu độc địa, Hư Trúc đã

thấy bụng ục ục Sôi lên. Y nhảy nhót chạy lung tung một hồi lâu mà chưa có

hột cơm nào vào bụng nên quả thực đói lắm. Nữ đồng hỏi:

- Ngươi đói rồi phải không?

Hư Trúc đáp:

- Ðúng vậy, trên núi tuyết này e rằng chẳng có gì ăn được.

Cô bé con hỏi lại:

- sao lại không có gì? Trên tuyết phong rất nhiều gà gô 2, lại có mai hoa

lộc và linh dương. Ðể ta dạy ngươi một môn khinh công chạy trên đất bằng,

lại dạy ngươi phương pháp bắt gà, Săn dê...

Hư Trúc không đợi cô gái nói hết, xua tay rối rít nói:

- Người xuất gia lẽ nào lại Sát Sinh? Tôi thà chết đói chứ nhất định không

chạm đến đồ mặn.

Nữ đồng liền mắng ngay:

- Tặc hòa thượng, không lẽ cả đời ngươi chưa từng ăn mặn bao giờ hay

Sao?

Hư Trúc nghĩ đến hôm ở quán ăn bị một cô gái ăn mặc giả trai đùa cợt

khiến y ăn phải một miếng thịt mỡ, lại húp cả nửa bát miến gà nên nhăn mặt

nói:

- Tiểu tăng bị người ta đánh lừa một lần ăn phải đồ mặn, nhưng đó chỉ là

vô tâm mà thất thố, chắc Phật tổ không bắt tội đâu. Còn như bảo tiểu tăng

chính tay Sát Sinh thì trăm lần vạn lần không thể được.

Cô bé con nói:

- Ngươi không chịu giết hươu bắt trĩ mà lại bằng lòng giết người, như

thế còn tàn ác hơn nhiều.

Hư Trúc lạ lùng hỏi:

- Tiểu tăng bằng lòng giết người ư? A Di Ðà Phật, tội lỗi thay, tội lỗi

thay!

Cô gái lại nói:

2 ịốuAỷan tâùẽ truùẽ ỳỷa tọùẽ ởâe mỡạt ởỡâiả ẽĩảm tró ĩâA ốâe ốỡa (ểĩỷâsântễ ểârtrảđốỷ)

- Còn niệm Phật được, quả thực tức cười! Ngươi không đi bắt trúc kê

cho ta ăn, ta chỉ Sống được thêm vài giờ nữa rồi cũng chết, không phải là

ngươi giết ta hay Sao?

Hư Trúc đưa tay gãi đầu nói:

- Chắc trên ngọn núi này thể nào chẳng có rau cỏ, nấm, măng chi đó, để

tiểu tăng đi hái về cho tiền bối ăn.

Cô bé con kia mặt Sầm xuống, chỉ vào vầng thái dương nói:

- Khi mặt trời lên đến đỉnh đầu, nếu ta không được uống máu tươi thì thể

nào cũng chết.

Hư Trúc kinh hãi quá, ngạc nhiên hỏi:

- Ðang khỏe như thường, cớ gì lại phải uống máu tươi?

Y cảm thấy rợn người, chợt nghĩ đến "ma cà rồng". Nữ đồng nói:

- Ta có một chứng bệnh lạ lùng, mỗi ngày đúng ngọ nếu không uống

máu thì chân khí toàn thân Sẽ tiết ra hết, tự mình bốc cháy, khi lâm tử nổi cơn

điên khiến cho ngươi cực kỳ bất lợi.

Hư Trúc lắc đầu quầy quậy nói:

- Dù gì chăng nữa, tiểu tăng là đệ tử Phật môn, nghiêm thủ thanh qui

giới luật, không nói bản thân không Sát Sinh mà đến thấy tiền bối có ý giết

chóc thì cũng hết Sức ngăn trở.

Cô gái giương mắt chăm chú nhìn y, thấy Hư Trúc tuy có vẻ Sợ hãi

nhưng thật dứt khoát, xem ra nhất định không chịu khuất phục, bèn cười khẩy

mấy tiếng hỏi lại:

- Ngươi tự xưng là đệ tử cửa Phật, nghiêm thủ thanh qui giới luật, thế

giới luật đó là những gì?

Hư Trúc đáp:

- Nhà Phật có căn bản giới và đại thừa giới.

Nữ đồng lại cười nhạt:

- Gớm Sao rắc rối quá nhỉ, thế căn bản giới là gì, còn đại thừa giới là gì?

Hư Trúc đáp:

- Căn bản giới thì So ra dễ dàng hơn, bao gồm bốn cấp, đầu tiên là ngũ

giới, kế đó là bát giới, kế nữa là thập giới, Sau cùng là túc giới bao gồm hai

trăm năm mươi giới.

Ngũ giới là các cư Sĩ tại gia phải giữ, một là không Sát Sinh, hai là không

trộm cắp, ba là không dâm tà, bốn là không vọng ngữ, năm là không uống

rượu.

Còn như tì khưu đã xuất gia thì phải giữ bát giới, thập giới cho chí hai

trăm năm mươi giới So với ngũ giới tinh nghiêm hơn nhiều. Nói trắng ra,

không Sát Sinh là giới đầu tiên của nhà Phật.

Cô bé con nói:

- Ta từng nghe rằng, cao tăng cửa Phật muốn thành chính quả thì phải tu

trì đại thừa giới, gọi là thập nhẫn, có đúng vậy không?

Hư Trúc hơi chột dạ nói:

- Ðúng thế! Ðại thừa giới nặng về xả kỷ cứu nhân cốt là để cúng dường

chư Phật, phổ độ chúng Sinh, đến cả tính mạng mình cũng phải bỏ đi, nhưng

không thuộc về mười điều mà người tu hành phải theo.

Nữ đồng lại hỏi tiếp:

- Thế thập nhẫn gồm những gì?

Hư Trúc võ công tuy chẳng bằng ai nhưng kinh Phật thì trơn như cháo

chảy đáp ngay:

- Một là cắt thịt nuôi chim ưng, hai là đem thân cho hổ đói, ba là cắt đầu

để tạ trời, bốn là chặt xương lấy tủy, năm là đem thân đốt thành nghìn ngọn

đèn, Sáu là móc mắt đem cho người khác, bảy là lột da để chép kinh, tám là

đâm vào tim để tỏ quyết chí, chín là thiêu mình để cúng Phật, mười là vãi máu

đầy mặt đất. 3

Cứ mỗi lần y nói một câu thì nữ đồng lại cười khẩy một tiếng, đến khi

thuyết xong cô gái mới hỏi:

- Cắt thịt nuôi chim ưng là truyện gì thế?

Hư Trúc đáp:

- Ðó là chuyện kiếp trước của Phật Thích Ca Mâu Ni, ngài thấy con chim

ưng đang đuổi theo Săn con chim bồ câu, cảm thấy bất nhẫn nên dấu con bồ

câu trong người. Chim ưng đói mới nói rằng: "Ông cứu được con bồ câu

3 ịốuAỷan tâùẽ truùẽ ỳỷa tọùẽ ởâe mỡạt ởỡâiả ẽĩảm tró ĩâA ốâe ốỡa (ểĩỷâsântễ ểârtrảđốỷ)

3 Tĩâạể nĩâãn QâaA ởâe mọôeả truAỷạn đui nốỡan Qỷă ốảâûả tĩẹẽĩ Aù nốĩóâ ẽâùẽ ốảôùả ởuâạt ẽĩọù ỳĩỡanố ểĩâûả nĩâãn (ỳsântả)

trỡnố mọôeả ĩâinĩ ếâ ởâ mâạt Qâ (ểârâmảtâ)

3 mỡạt tĩọôùẽ Tâeu ẽĩR ỳĩỡâûnố 30 ẽm

3 tâm tảỷau tĩâát Qảỷạu tọùẽ ởâe tuAỷán nỡạả tảỷát ĩỡâit Qỡạnố ỹâát tĩọôenố tĩỷỡ TâaA A

3 Tĩâạể nĩâãn QâaA ởâe mọôeả truAỷạn đui nốỡan Qỷă ốảâûả tĩẹẽĩ Aù nốĩóâ ẽâùẽ ốảôùả ởuâạt ẽĩọù ỳĩỡanố

ểĩâûả nĩâãn (ỳsântả) trỡnố mọôeả ĩâinĩ ếâ ởâ mâạt Qâ (ểârâmảtâ)

nhưng lại làm ta chết đói, tính mạng ta chẳng phải do ông làm hại hay Sao?".

Ðức Phật liền cắt thịt mình ra để cho con ngạ ưng ăn.

Nữ đồng nói:

- Ðem thân cho hổ đói chắc cũng tương tự như thế, phải không?

Hư Trúc đáp:

- Chính thế.

Cô bé con nói:

- Thấy chưa, giới luật thanh qui của nhà Phật, bác đại tinh thâm, đâu phải

chỉ có "không Sát Sinh" mà thôi đâu. Nếu như ngươi không chịu đi Săn hươu

bắt gà thì cũng nên học cách hành xử của Thích Ca Mâu Ni, lấy máu thịt

chính mình cho ta ăn, nếu không Sẽ chẳng còn là đệ tử Phật môn được nữa.

Nói xong cô ta liền vén tay áo Hư Trúc lên để lộ da thịt, cười nói:

- Ta ăn một cánh tay của ngươi cũng đỡ đói được một ngày.

Hư Trúc trông thấy cô gái nhe hàm răng trắng nhởn, dường như muốn

ngoạm ngay vào tay mình. Cô gái vốn dĩ chỉ tám chín tuổi, người nhỏ Sức yếu

đúng ra chẳng có gì phải Sợ, thế nhưng Hư Trúc cho rằng đây là một con quỉ

cái nhập vào xác cô ta, thấy nữ đồng thần tình bất chính, không khỏi rùng

mình, kêu lớn một tiếng, giằng tay ra co giò chạy thẳng lên trên núi.

Y trong bụng hoảng hốt, tiếng kêu cực kỳ vang dội, bỗng nghe phía lưng

chừng núi có tiếng người nói lớn:

- ở đây rồi, tất cả mau theo hướng này mà đuổi.

Tiếng nói oang oang chính là giọng của Bất Bình đạo nhân. Hư Trúc

nghĩ thầm: "Chết rồi! Hỏng mất! Mình la lên làm tiết lộ hành tung, phải làm

thế nào bây giờ?". Y định quay trở lại cõng cô gái nhưng trong lòng Sợ hãi,

còn như bỏ mặc cô ta chạy lấy một mình thì trong lòng bất nhẫn, thành thử

đứng tần ngần ở trên triền núi, do dự bất định, đưa mắt nhìn xuống thấy năm

Sáu điểm đen đang di động, tuy còn cách rất xa nhưng thể nào rồi cũng đuổi

đến, cô gái rơi vào tay họ Sẽ không Sao thoát chết. Y chạy xuống mấy bước

nói:

- Này, nếu ngươi bằng lòng không cắn ta, ta Sẽ cõng ngươi đào tẩu.

Cô bé con cất tiếng cười khanh khách nói:

- Ngươi lại đây để ta nói cho nghe. Năm người đang lên núi gồm có thứ

nhất là Bất Bình đạo nhân, thứ hai là Ô Lão Ðại, thứ ba họ An, ngoài ra còn

hai người họ La và họ Lợi. Ta dạy ngươi vài ngón bản lãnh để ngươi đánh

ngã Bất Bình đạo nhân trước.

Cô ta ngừng lại một chút, mỉm cười:

- Chỉ cần ngươi đánh ngã khiến chúng không thể hại người, nhưng nếu

không giết họ thì không Sát Sinh nên không kể là phá giới được.

Hư Trúc đáp:

- Ðể cứu người mà phải đánh ngã hung đồ thì dĩ nhiên là được. Có điều

Bất Bình đạo nhân và Ô Lão Ðại võ công cực kỳ cao cường, tiểu tăng làm Sao

đánh ngã họ được? Bản lãnh tiền bối tuy giỏi thật nhưng chỉ trong giây lát tôi

không học nổi.

Nữ đồng nói:

- Ngốc quá! Ngốc quá! Tiêu Dao Tử là Sư phụ của Tô Tinh Hà và Ðinh

Xuân Thu, võ công của Tô Ðinh hai người đó ra Sao chính mắt ngươi đã thấy

rồi. Ðồ đệ đã như thế, thì đủ biết Sư phụ cỡ nào. Y đem hơn bảy mươi năm

công lực cần tu khổ luyện truyền lại cho ngươi, hạng người như Bất Bình đạo

nhân, Ô Lão Ðại làm Sao Sánh được với ngươi? Có điều ngươi ngốc ơi là ngốc

nên không biết vận dụng mà thôi. Ngươi cầm lấy chiếc túi, tay phải giơ lên

như thế này, mở miệng túi ra, chân khí vận lên tay trái, vỗ vào Sau lưng địch

nhân...

Hư Trúc theo đúng thế mà làm, cách thức thật là dễ dàng, nhưng vẫn

không hiểu tại Sao mấy động tác đó lại có thể đánh ngã được những cao thủ

võ lâm. Cô bé con nói:

- Ðánh xong rồi, ngón tay trỏ bên trái lập tức điểm huyệt vào bộ vị này

của kẻ địch. Không phải, không phải! Phải vận khí như vầy nè, chỗ điểm vào

bộ vị không được Sai một mảy. Người ta bảo "Sai một li, đi một dặm", khi lâm

địch phải thật trấn tĩnh mà hành Sự, nếu như chỉ Sai lạc một chút, không

những đánh không ngã được địch nhân mà ngay cả tính mạng mình cũng phó

mặc cho đối phương nữa.

Hư Trúc theo đúng cách của cô gái chỉ điểm, dụng tâm ghi nhớ. Mấy thủ

pháp đó học một loáng là xong, tuy chỉ năm Sáu chiêu thức nhưng trong mỗi

đòn thế thân pháp, bộ pháp, chưởng pháp, chiêu pháp đều hết Sức lạ lùng, hai

chân phải đứng thế nào, thân trên nghiêng ra Sao quả là phức tạp. Hư Trúc

luyện một hồi lâu nhưng vẫn chưa hợp thức.

Y ngộ tính không cao nhưng được cái trí nhớ cực tốt, những pháp môn

nữ đồng dạy cho đều nhớ từng câu từng chữ nhưng nếu bảo diễn lại tất cả các

chiêu thức không Sai chỗ nào thì làm chưa được.

Cô bé con phải Sửa lại y luôn mấy lượt, bực quá chửi:

- Ngốc thật, Tiêu Dao Tử chọn ngươi làm truyền nhân thật có mắt như

mù. Y lại bảo ngươi đi tìm con tiện tì học võ, giá như là một thanh niên anh

tuấn tiêu Sái thì chẳng nói làm gì, đằng này lại là một chú tiểu tướng mạo xấu

xa, thật chẳng hiểu Tiêu Dao Tử tính Sao nữa?

Hư Trúc đáp:

- Tiêu Dao Tử lão tiên Sinh cũng đã nói rồi, ông ta nhất tâm tìm một

thanh niên phong lưu tuấn nhã làm truyền nhân, tiếc thay... cái phái Tiêu Dao

này qui củ thật là khác thường, bây giờ... bây giờ chức vụ chưởng môn nhân

phái Tiêu Dao do tiền bối đảm đương rồi...

Nửa câu Sau y không dám nói ra chỉ nghĩ: "Ngươi là một con ma già

nhập vào một cô bé con, cũng có đẹp đẽ gì đâu". Trong khi nói chuyện, Hư

Trúc lại luyện thêm được hai lượt nữa, lần đầu chưởng bên trái đánh ra quá

nhanh, lần thứ hai thì ngón tay điểm Sai huyệt đạo. Tính tình y cực kỳ kiên

nghị, đang định luyện lại, bỗng nghe tiếng chân người Sột Soạt, Bất Bình đạo

nhân chạy như bay lên trên triền núi, cười nói:

- Tiểu hòa thượng, ngươi chạy nhanh nhỉ?

Hai chân y điểm một cái đã vọt ngay tới. Hư Trúc thấy y xông đến cực

kỳ hung mãnh, quay mình toan chạy. Cô bé con quát lên:

- Theo đúng như thế, không được Sai Sẩy.

Hư Trúc không kịp Suy nghĩ, mở miệng túi ra, vận chân khí lên tay trái,

múa chưởng đánh vào Bất Bình đạo nhân. Bất Bình đạo nhân cất tiếng chửi:

- Chú tiểu kia còn dám động thủ với đạo gia hay Sao?

Y giơ chưởng lên chống đỡ, Hư Trúc không để cho hai tay đụng nhau,

đưa chân móc một cái. Thật là kỳ lạ, cước đó trúng đòn, Bất Bình đạo nhân

chúi người về trước, tay trái Hư Trúc liền vòng một cái vỗ ngay vào Sau lưng

y.

Ðòn đó lại càng quái lạ, gã Bất Bình đạo nhân, người coi ba mươi Sáu

động chủ, bảy mươi hai đảo chủ không ra gì kia vậy mà chịu không nổi một

chưởng, thân hình loạng choạng, đầu chui tọt ngay vào trong bao. Hư Trúc

mừng quá, ngón tay trỏ liền điểm ngay vào huyệt ý Xá. Huyệt ý Xá nằm ở hai

bên xương Sống Sau lưng, bên trên lá lách, Hư Trúc không biết cách điểm

huyệt thành thử ra tay hơi chệch, điểm trúng ngay huyệt Dương võng bên

trên huyệt ý Xá.

Bất Bình đạo nhân rống lên một tiếng, từ trong túi vải tụt ra, ngã ngửa

về Sau, lộn mèo luôn mấy vòng rơi lộc cộc từ trên Sườn núi xuống. Nữ đồng

Suýt Soa luôn miệng:

- çổng quá! çổng quá!

Tiếp theo cất tiếng mắng Hư Trúc:

- Ngốc thật! Bảo ngươi điểm huyệt ý Xá để cho y cử động không được,

ai bảo ngươi điểm huyệt Dương võng làm chi?

Hư Trúc vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ nói:

- Pháp môn này quả Sử dụng được, tiếc rằng tiểu tăng đần độn, tuy rằng

điểm trật nhưng cũng khiến cho y Sợ đến hết hồn hết vía.

Lại thấy Ô Lão Ðại xông lên, Hư Trúc vội mở miệng túi ra chờ, miệng

nói:

- Ngươi lại đây thử cho biết.

Ô Lão Ðại thấy Bất Bình đạo nhân chỉ một chiêu đã thua, lăn chòng

chọc xuống, trong bụng hết Sức lạ lùng, lại thêm khiếp Sợ vội vàng múa thanh

Lục Ba Hương Lộ Ðao tiến chéo lên, Sử chiêu vân Nhiễu vu sơn, chém vào

ngang Sườn Hư Trúc. Hư Trúc vội vàng tránh qua, kêu lên:

- Ôi chao! Hỏng rồi! Người này dùng đao, tôi... tôi không đối phó được.

Tiền bối chưa dạy tới, bây giờ có chỉ cũng không kịp nữa rồi.

Cô bé con gọi lớn:

- Ngươi mau lại bồng ta nhảy lên ngọn cây đi.

Khi đó Ô Lão Ðại đã liên tiếp chém luôn ba đao, cũng may y còn dè dặt

không dám tiến Sát, ba đao đó toàn là chém nhứ. Thế nhưng Hư Trúc chỉ trốn

tránh, tình thế cực kỳ nguy cấp, nghe nữ đồng bảo như vậy, trong bụng mừng

rỡ: "Nhảy lên cây chạy thoát thân, phép này ta đã học rồi".

Y đang địch chạy tới ôm cô bé lên, Ô Lão Ðại đã múa đao liên hoàn,

nhanh như gió, chém vào toàn những chỗ yếu hại. Hư Trúc kêu lên:

- ấy chớ!

Y đề khí nhảy một cái, thân hình bay vụt lên, chẳng khác gì chim bay,

nhẹ nhàng rơi xuống ngọn cây tùng. Cây tùng đó cao phải đến ba trượng, Hư

Trúc nói lên là lên ngay khiến cho Ô Lão Ðại phải hoảng hồn. Y võ công tinh

cường nhưng khinh công chỉ vào loại xoàng, cây tùng cao như thế không Sao

nhảy lên nổi nhưng mắt y không nhìn vào Hư Trúc mà nhìn vào nữ đồng, quát

lớn:

- Hòa thượng chết bầm kia, ngươi có giỏi thì cứ ở trên cây ngồi đó, đừng

bao giờ xuống đây nữa.

Nói xong chạy tới chỗ cô bé con, giơ tay chộp lấy Sau ót. Y vẫn còn

muốn bắt nữ đồng đem xuống núi để mỗi người chém một đao, uống một

ngụm máu, trích huyết ăn thề để không một ai dám Sinh dị tâm.

Hư Trúc thấy nữ đồng kia bị bắt rồi, trong lòng hoảng hốt, nghĩ thầm:

"Người ta bảo mình bồng nhảy lên cây, ta lại nhảy lên một mình, khinh thân

công phu này chính là do người ta truyền thụ, như thế có phải vong ân phụ

nghĩa quá đáng hay Sao?". Y tay cầm chiếc bao lập tức nhảy từ trên ngọn cây

xuống, lúc nhảy miệng túi úp xuống, thuận tay chụp một cái trùm ngay lên

đầu Ô Lão Ðại, tay trái ngón trỏ điểm luôn vào Sau lưng y nhưng chỉ đó

không trúng huyệt ý Xá mà lại lệch xuống một tấc, trúng ngay huyệt vị

Thương.

Ô Lão Ðại chỉ nghe thấy tiếng gió trên đầu, rồi mắt tối Sầm đi không còn

thấy gì nữa, kinh hoảng múa đao chém ra, nhưng chỉ chém vào quãng không,

vừa khéo làm Sao Hư Trúc điểm trúng ngay huyệt vị Thương, tuy Ô Lão Ðại

không bị Sụm xuống nhưng tay cũng bủn rủn, nghe keng một tiếng, thanh Lục

Ba Hương Lộ Ðao rớt xuống, tay trái cũng buông nữ đồng ra.

Y chỉ mong vùng vẫy thoát khỏi chiếc túi trên đầu, lập tức nằm xoài

xuống lăn ra ngoài. Hư Trúc liền ôm cô bé con nhảy vọt lên cây, Suýt Soa liên

tiếp:

- Nguy hiểm quá! Nguy hiểm quá!

Nữ đồng mặt tái nhợt, mắng liền:

- Thật đúng là đồ ăn hại, công phu lão nhân gia dạy ngươi, hai lần ra tay

đều trật lất.

Hư Trúc Sượng Sùng vội đáp:

- Dạ! Dạ! Tiểu tăng điểm Sai huyệt đạo.

Cô gái lại tiếp:

- Ngươi xem kìa, chúng nó lại đến nữa.

Hư Trúc nhìn xuống thấy Bất Bình đạo nhân và Ô Lão Ðại lại trở lên

triền núi, ngoài ra còn thêm ba người khác, đứng xa xa chỉ chỉ trỏ trỏ nhưng

không người nào dám đến gần.

Bỗng một gã lùn mập quát lên một tiếng, vội vã xông lên, đến còn cách

cây tùng chừng vài trượng lập tức lăn xuống đất, một luồng bạch quang vây

chặt người y, thì ra đang vũ động hai chiếc đoản phủ bảo vệ thân mình, luồn

tới gốc cây tùng, tiếp theo chát chát hai tiếng đã múa búa chém vào gốc cây.

Người này Sức đã mạnh, búa lại Sắc, xem ra chỉ chặt chừng mươi nhát thì cây

đại tùng này thể nào cũng đổ.

Hư Trúc hoảng hốt kêu lên:

- Làm thế nào đây?

Nữ đồng lạnh lùng nói:

- sư phụ ngươi chỉ điểm đường đi nước bước cho ngươi, bảo ngươi đi

kiếm con tiện tì trong hình vẽ để được truyền thụ võ công. Ngươi đi cầu y thị

đi, con tiện tì đó dạy cho ngươi rồi hãy xuống đánh tan năm đứa Súc Sinh kia.

Hư Trúc kêu lên:

- ối trời!

Y nghĩ thầm: "Ðến nước này mà bà ta còn tranh cường đấu thắng với

người trong tranh". Lại chát chát hai tiếng, gã lùn mập lại chém thêm hai nhát

nữa vào cây tùng, gốc cây liên tiếp dao động, những kim châm trên cành rơi

xuống như mưa.

Nữ đồng lại tiếp:

- Ngươi vận chân khí từ trong đan điền vào huyệt Cự Cốt trên vai, đưa

xuống huyệt Thiên Tỉnh nơi khuỷu tay, rồi đẩy vào huyệt Dương Trì nơi cổ

tay, vận chuyển ba vòng các huyệt Dương Khoát, Dương Cốc, Dương Trì, Sau

đó vận vào huyệt Quan Xung nơi ngón tay vô danh.

Một mặt nói, một mặt nữ đồng đưa tay chỉ vào những bộ vị trên người

Hư Trúc. Cô ta biết Hư Trúc không am tường các huyệt đạo trên người, nói

tên huyệt thể nào y cũng hoang mang không đưa tay chỉ thì không xong.

Hư Trúc từ khi được Tiêu Dao Tử truyền công rồi, chân khí di chuyển

trong cơ thể, dẫn đến đâu cũng được ngay không trở ngại chút nào nghe cô

bé con nói thế liền y theo lời vận khí, lại nghe chát chát hai tiếng nữa, cành

cây rung mạnh một cái, kêu lên:

- vận xong rồi!

Nữ đồng nói:

- Ngươi hái một trái thông, nhắm đúng gã mập kia ngay đầu cũng được,

ngay tim cũng được, dùng ngón tay vô danh bắn xuống.

Hư Trúc đáp:

- Dạ!

Y liền hái một trái thông kẹp vào ngón tay vô danh. Nữ đồng quát:

- Bắn xuống!

Ngón tay cái Hư Trúc bật ra, trái thông trên ngón tay vô danh bắn

xuống. Chỉ nghe vù một tiếng, trái thông bay ra cực kỳ mạnh mẽ, có điều vì y

chưa từng học cách ném ám khí nên tay không chuẩn xác chút nào. Nghe bộp

một tiếng, trái thông rơi cách gã mập phải đến ba thước, chui tọt vào trong

đất không còn tung tích đâu nữa, lực đạo tuy mạnh nhưng không được việc

gì. Gã lùn Sợ đến nhảy nhổm lên, nhưng chỉ Sững Sờ giây lát, lại vung búa tiếp

tục chém vào gốc cây.

Nữ đồng nói:

- Xuẩn hòa thượng, bắn thêm một trái nữa xem nào!

Hư Trúc trong lòng khiếp Sợ, lại theo đúng cách vận khí bắn xuống một

trái thông nữa. Y chăm chăm mong cho trúng nên cổ tay run run, thành thử

lần này lại cách gã lùn phải đến năm thước. Cô gái lắc đầu thở dài nói:

- Nơi đây cách cây tùng bên kia quá xa, ngươi bồng ta nhảy không tới

được, tình thế trước mắt nguy cấp, ngươi một mình chạy trốn đi vậy.

Hư Trúc nói:

- sao tiền bối lại nói thế? Tiểu tăng nào có phải là hạng tham Sinh phụ

nghĩa? Dù thế nào chăng nữa tôi cũng hết tâm hết Sức cứu lão nhân gia, nếu

như không xong, tiểu tăng theo tiền bối chết cùng một lượt.