Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Tác giả: 
Mục sách : 
Tình trạng: 
Đang ra
Nhất Niệm Vĩnh Hằng
0

一念永恒

Nhất niệm thành biển cả, nhất niệm hóa nương dâu.

Nhất niệm trảm nghìn Ma, nhất niệm giết vạn Tiên.

Chỉ có niệm của ta... là Vĩnh hằng.

Nguồn: Bạch Ngọc Sách

Các bạn vui lòng bình luận bằng tiếng Việt có dấu và không dùng ngôn ngữ @.
Mọi bình luận vi phạm sẽ bị xóa khỏi hệ thống.