Hoa Vàng Cố Hương - Quyển 4 - Chương 11

Hoa Vàng Cố Hương
Quyển 4 - Chương 11 - Phần Kết
gacsach.com

Một năm sau, năm người trong thôn bị chết, một trăm lẻ ba người bị thương, Hòa Thượng bị hất cẳng, Vệ Đông và Vệ Bưu lên nắm Quyển yền. Vệ Đông làm bí thư chi bộ, Vệ Bưu làm trưởng ban cách mạng. Hồ Lô làm phó ban cách mạng, nhưng không được thường xuyên ăn đêm cùng.

Hai năm sau, Vệ Đông và Vệ Bưu xảy ra mâu thuẫn.

Một năm sau, Vệ Đông bị đoạt Quyển yền. Vệ Bưu lên nắm Quyển yền, giữ chức bí thư chi bộ kiêm trưởng ban cách mạng. Hồ Lô vẫn làm phó ban cách mạng.

“Đại cách mạng văn hóa” kết thúc. Vệ Bưu và Hồ Lô bị mất chức và bị bắt vì tội thuộc “phe tạo phản”. Lão Giả ở phòng công an huyện tống giam hai tên vào tù. Hôm bị bắt, Hồ Lô khóc tức tưởi: “Nếu biết thế này, chẳng thà cứ nghe lời cha, làm một anh bán dầu cho xong!” Một người tên là Tần Chính Văn lên làm lãnh đạo.

Năm năm sau, thôn Mã lại xảy ra một trận bạo loạn. 2 người bị chết, 55 người bị thương, Tần Chính Văn bị mất chức, Triệu Hỗ Trợ (con trai Triệu Thích Vị) lên thay.

...

Thập Lý Bảo

Bắc Kinh, năm 1990

Chú thích

[1] 1 thạch= 10 đấu - ND

[2] Dân tộc-Dân Quyển yền-Dân sinh - ND

[3] Tôn Trung Sơn - ND

[4] 1 mẫu Trung Quyển ốc tương đương 666,7 mét vuông - ND

[5] Ba ngôi sao sáng nhất trong chòm sao Liệp hộ, thường dùng để tính thời gian khuya sớm.

[6] Nguyên văn: Viên Đại đầu, tiền xu trên đó in chân dung Viên Thế Khải - ND

[7] Một hình thức chữa bệnh của Đông y - ND

[8] Quyển ân Tưởng Giới Thạch - ND

[9] Sự kiện ngày 12/12/1936, hai tướng Trương Học Lương và Dương Hổ Thành bắt giữ Tưởng Giới Thạch ở Tây An đòi hợp tác với Đảng cộng sản Trung Quyển ốc chống Nhật - ND

[10] Quyển ốc dân đảng và Đảng cộng sản hợp tác kháng Nhật.

[11] Sách Khổng Tử - ND

[12] Tam phản: Ba chống (chống tham ô, chống lãng phí, chống Quyển an liêu); Ngũ phản: Năm chống (chống hối lộ, chống trốn thuế, chống ăn cắp tài sản nhà nước, chống làm việc lười nhác ăn bớt nguyên vật liệu, chống đánh cắp tin tức tình báo kinh tế).

[13] Tứ thanh: Thanh lọc tư tưởng, thanh lọc chính trị, thanh lọc tổ chức, thanh lọc kinh tế - ND

[14] Tứ cựu: Bốn cũ (tư tưởng cũ, nếp sống cũ, phong tục cũ, thói Quyển en cũ). Tứ tân: Bốn mới (tư tưởng mới, nếp sống mới, phong tục mới, thói Quyển en mới) - ND

[15] Câu nói của Mao Trạch Đông - ND

[16] Nhảy múa tập thể, bước nhảy đi thành hình chữ “Trung” (Trung thành) - ND

HẾT.