Hàng Tỷ Hào Sủng: Ông Xã Tổng Tài Từ Trên Trời Xuống [C] - Phần 15

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor