Chuông Gió - Ngoại truyện [Convert]

Phần còn lại là bản convert, được dịch bằng phần mềm, vì vậy sẽ hơi khó đọc nếu bạn chưa quen.