Chồng Yêu Là Quỷ - Chương 304-3

“Tại sao nói cho tôi lại không kiếm được tiền? Lợi nhuận này lúc nào chả có… Đường Dũng đáng chết, vừa rồi rõ ràng anh còn bảo lãi một triệu rưỡi, ngay cả tôi mà anh cũng định lừa!”