Bông Hồng Mất Tích - Chương 45

Bông Hồng Mất Tích
Chương 45
gacsach.com

Lúc đang chuẩn bị kết thúc cuốn tiểu thuyết của mình, tôi bắt gặp hình ảnh một chùm bóng bay xanh, khoảng năm hay sáu quả gì đó, bay ngang qua cửa sổ. Chúng đến từ đâu được nhỉ?

Tôi mở cửa sổ để xem có chuyện gì xảy ra. Có chuyện gì đó đang diễn ra dưới công viên. Khó khăn lắm tôi mới đọc được những chữ viết trên một tấm băng rôn lớn bằng vải:

Sự thay đổi của biển Brazil.

Triển lãm nghệ thuật đường phố

Từ ngày 24 - 27 tháng Chín.

Sau khi đã cho thêm vào cuốn tiểu thuyết của mình phần tôi trông thấy một chùm bóng bay màu xanh, tôi liền ra khỏi nhà để đến buổi khai mạc triển lãm.