Bảo Bối Thiên Tài: Tổng Giám Đốc Có Một Không Hai, Mẹ Hồ Đồ - Chương 98

Bảo Bối Thiên Tài: Tổng Giám Đốc Có Một Không Hai, Mẹ Hồ Đồ
Chương 98
gacsach.com

Đoan Mộc Minh đồng ý cho Hoả Hoan rời đi trong thời gian 2 tháng